Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeste

in Oameni ANUNT ACHIZITIE PUBLICA

S.C. CONEST S.A., cu sediul in Iasi, bdul.Metalurgiei, nr. 2, jud. Iasi, beneficiar de finantare nerambursabila din Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor UmaneInvesteste in oameni!, Axa Prioritara nr. 5 Promovarea masurilor active de ocupare, Domeniul major de interventie 5.1 Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare, gestionat de Ministerul Muncii, Familie si Protectiei Sociale si OIRPOSDRU Regiunea Nord Est. in cadrul proiectului Masuri active pentru ocuparea persoanelor fara loc de munca din municipiul Iasi in sectorul constructiilor - CONFORM, contract de finantare nr. POSDRU/99/5.1/G/77079, organizeaza: Procedura de achizitie prin cercetare a pietei studiu de piata, Conform instructiunii AM POSDRU nr. 26 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013, Pentru achizitionarea de servicii de expertiza contabila COD CPV 71319000-7 - Servicii de expertiza Scurta descriere a obiectului contractului de achizitie: - inerea unei evidene contabile analitice distincte a Proiectului, utiliznd conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaiunilor referitoare la implementarea proiectului; - Semnarea i datarea documentelor contabile aferente operaiunilor din cadrul proiectului; - Emiterea unei declaraii pe propria rspundere cu privire la calitatea de expert contabil deinut, care s nsoeasc fiecare cerere de rambursare (intermediar/final) transmis de beneficiar; - Eliberarea unei atestri n conformitate cu Standardul profesional nr. 22 Misiunea de examinare a contabilitii, ntocmirea i prezentarea situaiilor financiare ghid. Cerinte obligatorii: prezentarea documentelor de calificare si a ofertei in conformitate cu documentatia pentru ofertanti. Expertul contabil are obligatia, conform instuctiunilor AM POSDRU, de a prezenta urmatoarele documente doveditoare:

Carnet de membru CECCAR vizat cu mentiunea Activpentru anul 2011 copie simpla; Certificat fiscal eliberat de Administratia Financiara teritoriala la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice original Declaratia pe propria raspundere a Expertului Contabil din care sa rezulte ca nu a fost sanctionat in ultimii 3 ani de catre Departamentul de etica sau comisiile de disciplina ale CECCAR

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut, cu conditia indeplinirii cerintelor de mai sus. Sursa de finantare: cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 si fonduri proprii. Informatii despre POSDRU gasiti pe www.fseromania.ro Pentru documentatia pentru ofertant va rugam sa va adresati la sediul societatii Conest SA, de luni pana vineri, in intervalul 08:00 16:00 Data limita de depunere a ofertelor: 02.02.2011ora 10:00 Locul de depunere a ofertelor: sediul achizitorului, S.C. CONEST S.A., bdul Metalurgiei, nr. 2, loc. Iasi, jud. Iasi. Pentru detalii suplimentare privind achizitia publica contactati: tel. 0232/230.694, fax. 0232/437.913, sau pe mail:secretariat@conestiasi.ro. Data publicarii anuntului: 27.01.2011

Manager Proiect Dan Adrian Berinde