Sunteți pe pagina 1din 2

Pregtirea tehnica afotbalitilor p r e z i n t o s e r i e d e e x e r c i i i d e o s e b i t d e e f i c i e n t e pentru formarea fotbalitilor de performanta : - exerciii de ndemnare specifica cu numrul mare derepetri; - exerciii de ndemnare

re specifica n condiii de viteza maxima pedistante scurte i medii; - exerciii de tehnice n condiii de rezistenta; - exerciii de tehnica n condiii de fora. Autorul considera ca pauzele dintre exerciii vor fi stabilite n funcie de particularitile psihomorfo-func ionale ale copiilor.PROF. UNIV. I. SICLOVAN n lucrarea sa Fotbal la copii prezint oserie de exerci ii dup cum urmeaz: 4. Exerciii tehnice pentru pregtirea specifica a portarilor - prinderea (priza) i boxarea mingii la semnalul antrenorului dinpoziia stand cu spatele la antrenor, din mingi trimise deantrenor sau ricoate dintr-un zid; - prinderea i b o x a r e a , m i n g i i d i n s u t u r i e x p e d i a t e d e 5 - 6 j u c t o r i alternativ de la distante mici 8-12 m; - plonjonul i blocajul la minge prin sprinturi pe distante scurte6 - 8 m p e d i r e c i a m i n g i i t r a n s m i s e d e a n t r e n o r s a u partener; -schimbri rapide de poziie cu prinderea i cderea nghemuire, cu mingea n palme sau la piept; - plonjoane lateral stnga, dreapta cu prinderea mingii intre p a l m e i aterizare prin amortizare cu ghemuire; - p l o n j o n p e d i r e c i a m i n g i i n f a t a c u 1 - 2 p a i c u a u t o p r o t e j a r e (ducerea unui picior n fata unui adversar imaginar) n stnga i dreapta; - p r i n d e r e a m i n g i l o r t r a n s m i s e c u t r a i e c t o r i e nalt, m e d i e i j o a s a , precedat de sprinturi pe distante de 6-10 m; - e x e r c i i i d e r e p u n e r e a m i n g i i c u m a n a c u a n t e b r a u l d i n voie; - exercii i d e b o x a r e , a m i n g i i , d i n m i n g i t r a n s m i s e d e a n t r e n o r i s a u d i n trasul la poarta de la distante mici i medii (10-15 m) de la loc i dinsritura. 2.Exerciii tehnice pentru pregtirea specifica a aprtorilor - exerciii de pasare cu interiorul labei piciorului i iretul plinla distante mici i medii 10-20 m; - e x e r c i i i d e l o v i r e a m i n g i i c u c a p u l i n t r e 2 - 3 j u c t o r i l a distante de 2-3 m; - exerciii de preluare i degajare a mingii la distante medii 15-20 m; - e x e r c i i i d e c o n d u c e r e a m i n g i i c u a m b e l e p i c i o a r e p e 1 0 - 1 5 m , ncheiate cu tras la poarta de la 12-16 m; - exerciii de tras la poarta din voie cu mingea aruncata n susde juctorul nsuii (1-1,5 m); - exerciii de tras la poarta din mingi rostogolite transmise deantrenor sau partener.

3. Exerciii tehnice specifice mijlocailorS e e x e c u t a a c e l e a i e x e r c i i i i n p l u s p a s a r e a i t r a s u l l a poarta se vor efectua din combinaii intre 2 i 3 juctori.4.Exerciii tehnice specifice atacanilor exerciii de preluare, conducere i t r a s l a p o a r t a c u p l e c a r e d e l a 30 m de poarta i trasul de la 12-16 m; exerciii de tras la poarta din mingi rostogolite primite de laantrenor sau partener cu preluare i tras la poarta direct de la distanta de 20 m din viteza maxima; exerci i i d e t r a s l a p o a r t a d i n m i n g i s e m i n a l t e p r e l u a t e c u a m o r t i z a r e , conducere (distanta 25 m) i tras la poarta din 14-16 m ; exerciii de tras la poarta direct din mingi rostogolite de la distanta 14-16m; e x e r c i i i d e t r a s l a p o a r t a d i n v o i e d e l a d i s t a n t a d e 1 4 - 1 6 m, din mingi aruncate de juctorul nsuii.

Pentru stpnirea a cat mai multor procedee tehnice trebuiesa se tina seama de urmtoarele principii: - exerciiile folosite sa fie executate progresiv; - sa se tina seama de raportul dintre densitate i volum n cadrulantrenamentului tehnic; - eforturile fizice sa fie variabile i n d e p l i n a c o n c o r d a n t a c u p r o c e d e u l executat; - jocul bilateral este mijlocul cel mai eficient la aceasta categorie de vrsta de a asamblare a procedeelor tehnice nvate