Sunteți pe pagina 1din 7

*** MATEMATIC ***

Pentru proba Evaluarea cunotinelor fundamentale i de specialitate la specializarea Matematic (3 ani) subiectele se aleg din 3 Module: Modulul 1: Capitole fundamentale de algebr i analiz matematic cunotine fundamentale Modulul 2: Geometrie diferenial cunotine de specialitate Modulul 3: Analiz numeric sau Statistic matematic (o disciplin din dou; la alegerea candidatului) cunotine de specialitate

Modulul 1: Capitole fundamentale de algebr i analiz matematic


Algebr 1. Inele, corpuri, algebre (I. D. Ion, S. Brz, L. Tufan Lecii de algebr, Fascicula I, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucuresti, 2004, cap. V, pag. 103-135) inel, subinel, ideal. Morfisme de inele, teorema fundamental de izomorfism. Inele booleene Corpuri, corpul fraciilor unui domeniu Algebre, algebra matricelor, Algebra polinoamelor. Rdcini ale polinoamelor, corpul rdcinilor unui polinom. Corpuri finite. Teorema fundamental a algebrei. 2. Spaii vectoriale. Aplicaii liniare. Subspaii vectoriale. Subspaiu vectorial factor. Teorema de izomorfism. Baze intr-un spaiu vectorial. Dimensiunea unui spaiu vectorial. Transformarea coordonatelor la schimbarea bazelor (I. D. Ion, S. Brz, L. Tufan Lecii de algebr II, Ed. Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2004, pag 9-38) Algebra endomorfismelor unui spaiu vectorial finit dimensional. Vectori i valori proprii. Polinomul caracteristic si polinomul minimal. (I. D. Ion, S. Brz, L. Tufan Lecii de algebr II, Ed. Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2004, pag 115-130) 3. Determinani i sisteme de ecuaii Aplicaii multiliniare alternate: determinani. Matrice inversabile. Regula lui Cramer. Rangul unei matrice. Sisteme de ecuaii liniare. (I. D. Ion, S. Brz, L. Tufan Lecii de algebr II, Ed. Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2004, pag 39-91) Bibliografie
1. I.D. Ion, S. Brz, L. Tufan Lecii de algebr, Fascicula I, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucuresti, 2004 2. I.D. Ion, S. Brz, L. Tufan Lecii de algebr, Fascicula II, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucuresti, 2005 3. I.D.Ion, N.Radu Algebr, Editura Didactic si Pedagogic, Bucuresti, 1991 4. C.Nstsescu, C.Ni, C.Vraciu Bazele algebrei, Editura Academiei, Bucuresti, 1986 5. L. Tufan Algebr. Culegere de probleme, Ed. Fundaiei Romnia de Mine, Bucuresti, 2000 6. L. Tufan Module. Teoria corpurilor, Ed. Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2002

Analiz matematic 1. iruri i serii de numere reale [1, p. 1-31], [2, p. 7-39], [3, p. 5-26] proprieti ale irurilor de numere reale (monotonie, mrginire), calculul limitei unui ir serii de numere reale, serii cu termini pozitivi, serii alternate, serii cu termeni oarecare, suma unei serii, criterii de stabilire a naturii unei serii: criteriul raportului, criteriul rdcinii, criteriul integral al lui Cauchy, criteriile de comparaie, criteriul logaritmic, criteriul lui Kummer, criteriul RaabeDuhamel, criteriul lui Leibniz, criteriul Abel-Dirichlet 2. Integrale Riemann n n ( n {1, 2,3} ) [1, p. 85-119], [5, capitolele 1 i 2] calcul de primitive, intregrale definite pentru funcii de o variabil real, teorema lui Darboux, formula Leibniz-Newton, teorema de schimbare de variabil, aplicaii ale integralei definite (lungimea graficului unei funcii, aria suprafeei de rotaie, volumul corpului de rotaie), integrala Riemann generalizat (improprie) integrale multiple pe intervale din n , integrale duble i triple pe domenii simple n raport cu axele de coordinate, schimbarea de variabil la integralele multiple 3. Continuitatea i derivabilitatea funciilor de mai multe variabile [3, p. 63-80] calculul limitelor pentru funcii de mai multe variabile, stabilirea continuitii unei funcii de mai multe variabile calculul derivatelor pariale i a diferenialei (de ordinul I sau de ordin superior) unei funcii de mai multe variabile, determinarea punctelor de extrem (liber sau condiionat) ale unei funcii de mai multe variabile Bibliografie
1. I. Duda, V. Copil, A. Sterian, Analiz matematic 1 Caiet de seminar, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, (2010). 2. I. Duda, Elemente de analiz matematic, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, (2007). 3. I. Duda, R. Trandafir, Elemente de analiz matematic culegere de probleme, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, (2007). 4. I. Duda, R. Trandafir, R. Ioan, A. Gonciulea, Analiz matematic: calcul integral, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, (2009). 5. I. Duda, S. Grdinaru, Calcul integral cu aplicaii, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, (2007).

Modulul 2: Geometrie diferenial


1.Elemente de geometrie diferenial a curbelor plane 1.1. Tipuri de ecuaii ale curbelor plane. Curbe plane remarcabile. Tangenta i normala la o curb plan. Arc de curb regulat. Elementul de arc i lungimea unui arc corespunztor unei curbe plane. 1.2. Puncte singulare ale unei curbe plane 1.3. Contactul curbelor. Cerc osculator. Curbur 1.4. Infurtoarea unei familii de curbe. Evoluta unei curbe 2 . Elemente de geometrie diferenial a curbelor n spaiu 2.1. Triedrul lui Frenet. Ecuaiile muchiilor i feelor triedrului. 2.2. Curbura i torsiunea. Interpretarea geometric. 3 . Elemente de geometrie diferenial a suprafeelor 3.1. Intersecii. Curbe pe suprafa. 3.2. Plan tangent. Normal. 3.3. Prima form fundamental a unei suprafee. 3.4. Elementul de arc al unei curbe pe o suprafata. Lungimea unui arc de curb. Elementul de arie 3.5. A doua form fundamental a unei suprafee. 3.6. Traiectorii ortogonale 3.7. Linii asimptotice, de curbur i geodezice Bibliografie
Duda I., Dunca A., Lecii de geometrie analitica, Ed. FRM, Bucureti, 2007, ISBN 978-973163-059-5. Duda I., Grdinaru S., Lecii de geometrie diferenial, Ed. FRM, Bucureti, 2009, ISBN 978-973-163-398-5. Nicolescu L., Curs de geometrie, Ed. FRM, Bucureti, 2002. Hiric I.E., Nicolescu L., .a., Geometrie diferenial. Probleme. Aplicaii.Ed. FRM, 1999, ISBN 973-582-156-9. L. Nicolescu, G. Pripoae, Geometrie diferenial (teoria curbelor i hipersuprafeelor), Ed. Universitii, Bucureti, 1994.

Modulul 3: Analiz numeric


1. Metode numerice pentru ecuaii neliniare: metoda biseciei, metoda lui Newton, metoda aproximaiilor succesive; 2. Metode directe de rezolvare a sistemelor algebrice liniare: metoda eliminrilor succesive a lui Gauss, metoda lui Ritz, metoda rdcinii ptrate; 3. Metode iterative de rezolvare a sistemelor algebrice liniare: metoda lui Jacobi, metoda Gauss-Seidel; 4. Metode de interpolare: polinomul de interpolare al lui Lagrange, diferene divizate, polinomul de interpolare al lui Newton; 5. Metode de integrare numeric: metode de tip Newton-Cotes (metoda trapezului, metoda lui Simpson); 6. Metode de rezolvare a ecuaiilor difereniale: metoda lui Euler, metoda CauchyEuler.

Bibliografie
Sorin Mitran, Corneliu Berbente, Silviu Zancu. Metode numerice, Ed. Tehnic, 1997 [online http://www.amath.unc.edu/Faculty/mitran/papers/metodenumerice.pdf , disponibil Aprilie 2011] Marinescu Gheorghe, Analiz numeric, Editura Academiei, Bucureti, 1974. Roca Ioan, Analiz numeric, Editura Universitii din Bucureti, 1999. Roca Ioan, Elemente de analiz numeric matriceal, Editura FRM Bucureti, 2001, ISBN 973582-408-6. Vladislav Tiberiu, Analiz numeric, Ed. FRM, Bucureti, 1997

Modulul 3: Statistic Matematic


1. Selecie. Selecie dintr-o populaie normal uni i bidimensional. Selecie dintr-o populatie finit. 2. Estimaie. Estimaii corecte, absolut corecte, consistente, nedeplasate, eficiente. 3. Metode de estimare. Metoda verosimilitii maxime. Metoda momentelor. 4. Intervale de ncredere: Aplicaii la repartiiile normal, uniform, gama, exponential, binomial i Poisson. 5. Verificarea ipotezelor statistice. Teste de tip Neyman-Pearson, testul raportului de verosimilitate. 6. Regresie i corelaie. Caracteristici marginale. Regresie liniar. Corelaie. 7. Analiza datelor clasificate. Repartiia multinomial. Teste privind valori specificate ale probabilitilor.

Bibliografie

R. Trandafir, I. Duda, A. Baciu, R. Ioan Matematici pentru economiti, vol II, Ed. Fundaiei Romnia de Mine; ISBN-973-582-354-3. Craiu V. Statistic Matematic, Ed. Univ Buc, 1997; ISBN 973-575-199-2 Craiu V, Preda V, Probleme de statistic matematic. Estimaii. Tipografia Univ Buc, 1992; Craiu V., Punescu V, Elemente de statistic matematic, Ed. Mondo-Ec., Mihai Gh., Craiu V., Tratat de Statistic Matematic, vol I, Ed. Academiei Bucureti, 1976

*** INFORMATIC ***


Pentru proba Evaluarea cunotinelor fundamentale i de specialitate la specializarea Informatic (3 ani) subiectele se aleg din 3 Module: Modulul 1: Baze de date cunotine fundamentale Modulul 2: Programare orientat pe obiecte cunotine de specialitate Modulul 3: Tehnologii Web sau Reele de calculatoare (o disciplin din dou; la alegerea candidatului) cunotine de specialitate

Modulul 1: Baze de date


1. Noiuni introductive n domeniul bazelor de date Noiunile de entitate, relaie, atribut Componentele bazelor de date relaionale Arhitectura unui sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD) Limbaje pentru baze de date, SQL 2. Proiectarea bazelor de date relaionale Modelarea Entitate-Relaie (diagrama ERD- Entity Relationship Diagram) Caracteristicile modelul relaional Structura datelor, operatorii modelului relaional Reguli de integritate Algebra relaional, Regulile lui Codd Normalizare, forme normale, dependene funcionale 3. Limbaje de manipulare a datelor relaionale Limbaje algebrice predictive (SEQUEL, QUEL, etc.) Limbaje sistemului ORACLE (SQL, PL/SQL) 4. Prezentarea limbajului SQL Concepte de baza ale limbajului SQL Limbajul de definire a datelor DDL(CREATE, ALTER, DROP) Limbajul de interogare a datelor DQL(SELECT, Operatori, Funcii, JOIN-uri, Subcereri) Limbajul de manipulare a datelor DML(INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE, LOCK TABLE) Limbajul de control al datelor DCL(COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT, SET ROLE , SET TRANSACTION TO, ALTER SESSION, ALTER SYSTEM)
Bibliografie
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Robert Dollinger, Baze de date i gestiunea tranzaciilor, Editura Albastr, Cluj-Napoca, 1999 Ileana Popescu, Modelarea bazelor de date, Editura Tehnic, 2001 Doina Fusaru, Arhitectura bazelor de date-mediul SQL, Editura Fundatiei Romania de Maine. 2002 Marin Fotache, Catalin Strmb Liviu Cretu, Oracle 9i2, ED. Polirom, 2003 Zenovic Gherasim, Programare i baze de date, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2005 Andy Oppel, SQL far mistere, Editura Rosetti Educational, 2006 Mariana Popa, Baze de date (Fundamente, exemple, teste de verificare), Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti 2006

8. 9. 10.

Ileana Popescu, Letitia Velcescu, Neprocedural ORACLE 10G, SQL, Ed. Universitii din Bucureti, 2008 Rodica Niculescu, Modelarea sistemelor software Visio, UML, Ed. Universitii din Bucureti,2007 http://www.oracle.com/index.html site-ul oficial ORACLE

Modulul 2: Programare orientat pe obiecte


1. Obiecte i clase, atribute, metode i mesaje; Constructori i destructori; 2. Membri statici, inline, volatile, mutable; Alocare dinamic a obiectelor; 3. Suprancarcarea operatorilor; Suprancarcarea cu funcii membre i cu funcii prietene; Conversii de tip definite de programator; 4. Operaii de intrare - ieire n C++; Fiiere; Serializarea obiectelor; 5. Motenire; Clase derivate; Clase de baz virtuale; 6. Funcii virtuale, redefinirea funciilor membre. Polimorfism; Funcii virtuale pure; 7. Interfee, clase abstracte; Ierarhii de clase; Tratarea excepiilor; 8. Programare generic. Biblioteca standard de abloane; 9. Modele de proiectare, interfee grafice.
Bibliografie
1. 2. 3. 4. Schildt H., C++, manual complet. Teora, 1997 Jamsa K., Klander L., Totul despre C si C++ - Manualul fundamental de programare n C i C++, Teora, 1999-2006 Eckel B., Thinking in C++: Introduction to Standard C++, V1, Prentice Hall, 2000 Gamma E., Helm R., Johnson R., Vlissides J., Design Patterns: sabloane de proiectare, Teora 2002

Modulul 3: Tehnologii WEB


1. Introducere n mediul Internet. 2. Prezentri multimedia pe Web. Spaiul World Wide Web. Protocolul HTTP. 3. Prezentarea modelului client/server. 4. Realizarea paginilor web i a unui site web. 5. HTML HyperText Markup Language 6. CSS Cascading Style Sheets (Foi de stil n cascad). 7. Limbajul JavaScript. 8. Limbajul PHP pentru realizarea paginilor web dinamice. 9. Manipularea fiierelor n PHP.
Bibliografie
1. 2. 3. 4. Florentina Rodica Niculescu, Proiectarea paginilor Web HTML, CSS, JavaScript, Fundaiei Rommnia de Mine, Bucureti, 2007 Florentina Rodica Niculescu, Proiectarea paginilor Web Dinamice Utiliznd PHP, Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2009 Teodoru Gugoiu , HTML, XHTML, CSS i XML prin EXEMPLE - Ghid practic, Teora, 2005 Tudor Sorin, Crearea i programarea paginilor Web- HTML, CSS, JavaScript, PHP, L&S Soft, 2006 Editura Editura Editura Editura

Modulul 3 : Reele de calculatoare


1. Tipuri de reele: reele locale (LAN), reele metropolitane (MAN) i reele de arie larg (WAN). Topologii de reele. Modele arhitecturale stratificate pentru reele de calculatoare. Modelul de referin ISO/OSI, comparativ cu modelul TCP/IP. ([1] Capitolul 1, subcapitole: 1.2-1.4) 2. Nivelul fizic al unei retele (bazele comunicarii, medii de transmisie). Standarde i protocoale pentru nivel fizic. Tipuri de LAN-uri i caracteristicile lor. Echipamente de reea i rolul acestora. ([1] Capitolul 2, supcapitole: 2.2, 2.3, 2.7) 3. Nivelul legaturii de date, detectarea i corectarea erorilor. Servicii oferite nivelului reea. ([1] Capitolul 3, supcapitole: 3.1-3.4) 4. Subnivelul controlului accesului la mediu (MAC), protocoale. ([1] Capitolul 4, supcapitole: 4.1-4.3) 5. Nivelul retea - algoritmi de dirijare, algoritmi de control al traficului si al congestiilor, protocolul IP. Sistemul de adresare logica. ([1] Capitolul 5, supcapitole: 5.1-5.5, 5.7) 6. Nivelul transport, stabilirea i eliberarea conexiunii, controlul fluxului. Protocoale de transport n Internet: UDP i TCP. Descrierea antetului i a funciilor realizate de aceste protocoale. ([1] Capitolul 6, supcapitole: 6.1-6.4, 6.7) 7. Nivelul de sesiune, prezentare i nivelul de aplicatie: protocoale pentru aplicaii web protocolul de transfer al hipertextului HTTP, sistemul numelor de domenii (DNS). ([1] Capitolul 7, supcapitole: 7.2, 7.6, 7.8)
Bibiografie minimal: [1] S. Tanenbaum, Reele de calculatoare, Ed. Biblos, 2003. Bibliografie opional: [2] J.F. Kurose and K.W. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach, 4th/5th Edition, Addison-Wesley, 2007/2009.