Sunteți pe pagina 1din 5

Simularea examenului de bacalaureat Chimie anorganic (nivel I) Februarie 2013 Toate subiectele sunt obligatorii.

. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. SUBIECTUL I (30 de puncte) Subiectul A. Scriei, pe foaia de examen, termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre urmtoarele enunuri: 1. Numrul electronilor de pe stratul de valen al atomului de clor indic numrul .......... din care face parte clorul. (grupei/ perioadei) 2. ntr-un ion negativ, numrul protonilor din nucleu este mai . decat numrul electronilor din nvelisul electronic. (mic/ mare) 3. Punctele de topire ale substanelor ionice . cu creterea forelor de atracie dintre ionii de semn contrar. (cresc/ scad) 4. Clorura de potasiu i clorura de amoniu sunt insolubile n solveni ........... . (polari/ nepolari) 5. Identificarea soluiei unui acid este posibil cu .......... . (turnesol/ fenolftalein) 10 puncte Subiectul B. Pentru fiecare item al acestui subiect, notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Electronul distinctiv al atomului de clor este situat pe stratul: a. K b. L c. M d. N 2. Intre cei doi atomi ai moleculei de clor se formeaz: a. o legtur covalent polar dubl b. o legtur covalent polar simpl c. o legtur covalent nepolar simpl d. o legtur covalent nepolar tripl 3. Masa de zahr i masa de ap necesare preparrii a 200 g sirop cu concentraia 10% sunt: a. 20 g zahr i 180 g ap b. 40 g zahr i 160 g ap c. 60 g zahr i 140 g ap d. 80 g zahr i 160 g ap 4. Referitor la pila Daniell, este adevrat afirmaia: a. anodul este confecionat din zinc b. anodul este confecionat din grafit c. catodul are polaritate negativ d. electrodul pozitiv este confecionat din zinc 5. Cel mai mare numr de atomi este coninut n: a. 64 g SO2 b. 16 g O2 c. 4 g H2 d. 6 g H2 10 puncte Subiectul C. Scriei, pe foaia de examen, numrul de ordine al formulelor reactanilor din coloana Ansoit de litera din coloana B, corespunztoare formulelor produsului/ produilor de reacie. Fiecrei cifre din coloana A i corespunde o singur liter din coloana B. A B 1. Cl2 + H2O a. FeCl2 2. Na + Cl2 b. NaOH + H2 3. Fe + Cl2 c. NaCl +Br2 4. Na + H2O d. NaCl 5. Cl2 + NaBr e. HClO + HCl f. FeCl3 10 puncte Numere atomice:Cl-17. Mase atomice: H- 1; O- 16; S- 32. Numrul lui Avogadro: NA = 6,0221023 mol-1 1

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) O metod de obinere a acidului bromhidric este reacia bromului cu sulful n prezena apei: ...Br2 + ...S + ...H2O ...HBr + ...H2SO4. 1.Scriei ecuaiile proceselor de oxidare i de reducere care au loc n aceast reacie. 2 puncte 2. Notai coeficienii stoechiometrici ai ecuaiei reaciei chimice. 2 puncte 3. Se amestec 200 g soluie de acid sulfuric de concentraie procentual masic 10% cu 100 g soluie de acid sulfuric de concentraie procentual masic 30% i cu 200 g ap. Determinai concentraia procentual masic a soluiei obinute. 4 puncte 4. O cantitate de 2 moli de clor reacioneaz cu bromura de sodiu. Notai ecuaia reaciei chimice i calculai masa (n grame) de clorur de sodiu care se formeaz n urma reaciei. 4 puncte 5. Notai ecuaiile transformrilor chimice care au loc la electrozii pilei Daniell si ecuaia reaciei chimice generatoare de curent. 3 puncte Subiectul E. 1. Calculai pH-ul unei soluii de hidroxid de sodiu n care concentraia ionilor de hidroniu (H3O+) este 10-12 M. 2 puncte 2. Fierul reacioneaz cu o soluie diluat de acid sulfuric. a. Scriei ecuaia reaciei chimice care are loc. 2 puncte b. Calculai cantitatea de fier (n moli) necesar stoechiometric pentru a obine un volum de 12,3 L de hidrogen msurat la temperatura de 27 C si presiunea de 2 atm. 2 puncte 3. a. Notai dou metode de protecie anticoroziv a fierului. 2 puncte b. Indicai culoarea soluiilor care au ca substane dizolvate NaOH i H2SO4, n prezena turnesolului. 2 puncte 4. Calculai raportul de mas n care trebuie amestecate dou soluii de H2SO4: o soluie (I) de concentraie procentual masic 20%, cu o soluie (II) de concentraie procentual masic 50% pentru a obine o soluie (III) cu concentraia procentual masic 40%. 3 puncte 5. Explicai urmtoarea afirmaie: Sulful este solubil n sulfura de carbon. 2 puncte

Mase atomice: Cl-35,5; Na-23. Constanta molar a gazelor: R=0,082 L atm/ mol K

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) Subiectul F. 1. Carbonatul de calciu este materia prim pentru obinerea varului nestins. Scriei ecuaia reaciei de descompunere a carbonatului de calciu. 2 puncte 2. Determinai cldura, exprimat n kJ, necesar pentru descompunerea termic a 10 kg de piatr de var, ce conine 83,6% carbonat de calciu (impuritile nu se descompun). Se cunosc entalpiile molare de formare: f H CaCO3 (s) = - 1207 kJ/ mol, f HCaO (s) = - 635 kJ/ mol, f H CO2 (g ) = - 393,5 kJ/ mol. 4 puncte 3. Calculai masa de ap,exprimat n kg, care ar putea fi nclzit de la temperatura t1 = 20 oC la temperatura t2 = 50oC, cu ajutorul cldurii necesare pentru descompunerea termic a carbonatului de calciu de la punctul 2. (cap = 4,18 kJ/kg K). Se consider c nu au loc pierderi de cldur. 3 puncte 4. Calculai cldura de vaporizare a unui mol de ap, cunoscnd: H2(g) + 1/2 O2(g) H2O(g) rH1 = -241,8 kJ H2(g) + 1/2 O2(g) H2O(l) rH2 = -285,8 kJ. 3 puncte 5. Ecuaia termochimic de hidrogenare a propenei (C3H6), cu formare de propan (C3H8), este: C3H6(g) + H2(g) C3H8(g) + 125,82 kJ. Determinai variaia entalpiei reaciei de dehidrogenare a 2 moli de propan. 3 puncte Subiectul G1. Magneziul reacioneaz cu acidul clorhidric: Mg(s) +2HCl(aq) MgCl2(aq) + H2(g) 1. Precizai dac reacia este lent sau rapid. 2 puncte 2. Notai repartizarea electronilor n invelisul de electroni, pentru ionul de magneziu. 2 puncte 3. Precizai natura legturilor chimice din ionul H3O+ ; modelai formarea acestor legturi chimice utilizand simbolurile elementelor chimice i puncte pentru reprezentarea electronilor. 4 puncte 4. Calculai masa (n grame) de magneziu coninut n 285 g de clorur de magneziu. 3 puncte 5. Determinai numrul de molecule din: a. 24 g H2; b. 67,2 L CO (c.n.). 4 puncte

Numere atomice: Mg-12 Constanta molar a gazelor: R=0,082 L atm/ mol K Mase atomice: Mg-24, Cl-35,5; Ca-40; C-12; O-16; H-1 Numrul lui Avogadro: NA = 6,0221023 mol-1 3

Simularea examenului de bacalaureat Chimie anorganic (nivel I) Februarie 2013 Barem de evaluare i notare Se puncteaz oricare alte modaliti de rezolvare corect a cerinelor. Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem. Nu se acord fraciuni de punct. Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare. (30 de puncte) 10 puncte 10 puncte

SUBIECTUL I Subiectul A 1 grupei; 2 mic; 3 cresc; 4 nepolari; 5 turnesol. (5x2p) Subiectul B 1 c; 2 c; 3 a; 4 a; 5 d (5x2p)

Subiectul C 10 puncte 1 - e; 2 - d; 3 - f; 4 - b; 5 - c. (5x2p) SUBIECTUL al II lea (30 de puncte) Subiectul D 15 puncte 1. scrierea ecuaiilor proceselor de oxidare (1p) si de reducere (1p) 2p 2. notarea coeficienilor stoechiometrici ai ecuaiei reaciei 2p 3. raionament corect (3p), calcule (1p), c = 10% 4p 4. notarea ecuaiei reaciei chimice dintre clor si bromura de sodiu 2p raionament corect (1p), calcule (1p), n(NaCl) = 4 moli; m(NaCl) = 234 g 2p 5. scrierea ecuaiilor transformrilor chimice care au loc la electrozii pilei Daniell i ecuaia reaciei chimice generatoare de curent 3p Subiectul E 15 puncte 1. raionament corect (1p), calcule (1p), pH = 12 2p 2. a. scrierea ecuaiei reaciei chimice care are loc 2p b. raionament corect (1p), calcule (1p), n(H2) = 1 mol; n(Fe) = 1 mol 2p 3. a. notarea metodelor de protecie anticoroziv a fierului 2p b. indicarea culorii soluiilor care au ca substane dizolvate NaOH si H2SO4 n prezena turnesolului (2x1p) 2p 4. raionament corect (2p), calcule (1p); raport ms1 : ms2 = 1 : 2 3p 5. explicaie corect 2p SUBIECTUL al III - lea (30 de puncte) Subiectul F 15 puncte 1. scrierea ecuaiei reaciei de descompunere a carbonatului de calciu 2p 2. raionament corect (3p), calcule (1p), Q = 14922,6 kJ 4p 3. raionament corect (2p), calcule (1p), m(H2O) = 119 kg 3p 4. raionament corect (2p), calcule (1p), rH3 = 44 kJ 3p 5. raionament corect (2p), calcule (1p), rH = 251,64 kJ 3p Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 15 puncte 1. precizarea tipului reaciei chimice (lent sau rapid) 2p 2. notarea numrului de electroni (1p), notarea repartizrii electronilor pentru ionul de magneziu (1p) (pe straturi sau pe straturi, substraturi, orbitali n ambele cazuri se va acorda un punct) 2p

3. modelarea formrii ionului hidroniu utiliznd simbolurile elementelor chimice i punctele pentru reprezentarea electronilor (2p), notarea tipului legturilor chimice n acest ion (2p ) 4 p 4. raionament corect (2p), calcule (1p), m(Mg) = 72 g 3p 5.a. raionament corect (1p), calcule (1p), N = 12NA molecule H2 2p b. raionament corect (1p), calcule (1p), N = 3NA molecule CO 2p