Sunteți pe pagina 1din 18

an univ.

2010,2011
SEMINAR NR. 7, REZOLV

ARI
Algebr a liniar a si Geometrie analitic a
5. VALORI SI VECTORI PROPRII
Problem a. Fie A /
n
(K) (K = R sau K = C). Se pune problema deter-
min arii (dac a exist a si, dac a da, g asirea) unei matrice D /
n
(K) de form a
diagonala si a unei matrice P /
n
(K), cu det P ,= 0, numit a matrice modala,
astfel nc at A ~ D, adic a A = P D P
1
sau D = P
1
A P.
Denitii si notatii. Fie A /
n
(K).
a) Se numeste vector propriu al matricei A corespunz ator valorii proprii ` a
matricei A un vector x /
n1
(K), x ,=
Mn1(K)
pentru care
` K a.. Ax = `x.
b) Not am cu
o (A) = ` K; ` este valoare proprie pt. A,
multimea numit a spectrul matricei A, cu
j (A) = max [`[ , ` o (A),
num arul real pozitiv numit raza spectrala a matricei A si cu
o

(A) = x /
n1
(K) ; x este vector propriu pt. A corespunz ator valorii proprii ` '
'
_

Mn1(K)
_
,
subspatiul liniar al /
n1
(K) numit subpa tiu propriu al matricei A corespun-
zator valorii proprii `.
Observatie. Ax = `x = (A`I
n
) x =
Mn1(K)
.
Sistemul liniar omogen anterior admite si solutii x ,=
Mn1(K)
= det (A`I
n
) = 0.
Denitie. Polinomul 1
A
(`) = det (A`I
n
) se numeste polinom caracteristic
al matricei A. Ecuatia 1
A
(`) = 0 se numeste ecua tie caracteristica a matricei
A. Rad acinile ecuatiei caracteristice se numesc radacini caracteristice ale ma-
tricei A. R ad acinile caracteristice ale matricei A care sunt din K sunt valori
proprii ale matricei A.
Teorem a. a) Polinomul caracteristic al matricei A este un polinom de grad :
n nedeterminata ` cu coecienti din K.
b) 1
A
(`) = (1)
n
_
`
n
c
1
`
n1
+... + (1)
n
c
n

, unde c
i
este suma minorilor
principali de ordin i ai matricei A.
Teorem a (Jordan). Fie A /
n
(K). Matricea A este diagonalizabil a =
(i) toate r ad acinile caracteristice ale matricei A sunt din K (sunt valori
proprii) ;
(ii) \` Kvaloare proprie a matricei A, dim
K
o

(A) = :(`) (multiplicitatea


geometric a este egal a cu multiplicitatea algebric a).
Regul a. a) Dac a matricea A este diagonalizabil a atunci determinarea unei
matrice D /
n
(K) de form a diagonal a se face scriind pe diagonal a valorile
proprii (de attea ori ct este ordinul lor de multiplicitate algebric a); deter-
minarea unei matrice modulale corespunz atoare P /
n
(K), cu det P ,= 0 se
face scriind pe coloane coordonatele vectorilor proprii din bazele corespunz a-
toare ale o

(A). Vezi exercitiile de mai jos.


1
b) Dac a A = P D P
1
atunci A
n
= P D
n
P
1
.
Observatie. Dac a A /
s
n
(K) este matrice simetric a atunci A este ortogonal
asemenea cu o matrice diagonal a. Adic a D /
n
(K) de form a diagonal a si
P
o
/
n
(K), cu det P
o
,= 0, matrice modal a ortogonal a (P
T
o
P
o
= P
o
P
T
o
=
I
3
sau (P
o
)
1
= P
T
o
), matrice avand pe coloane coordonate de vectori proprii
ortonormati, astfel nc at A ~ D, adic a A = P
o
D P
T
o
sau D = P
T
o
A P
o
.
Teorem a (Cayley-Hamilton). \A /
n
(R), 1
A
(A) =
Mn(R)
.
Exercitiul 1. Se consider a matricea A /
3
(R),
A =
_
_
0 1 1
1 0 1
1 1 0
_
_
.
a) S a se studieze dac a A este matrice diagonalizabil a si, dac a da, s a se deter-
mine o matrice diagonal a asemenea si o matrice modal a corespunzatoare ( s a se
determine valorile proprii ale matricei cu ordinul lor de multiplicitate si vectorii
proprii ai matricei cu dimensiunile subspatiilor proprii ale matricei).
b) S a se determine o baz a n /
31
(R) format a din vectori proprii ai matricei
A ortonormati. S a se scrie, dac a exist a, o relatie de ortogonal asem anare ntre
matricea A si o matrice diagonal a.
c) S a se calculeze A
n
, : N

.
d) Folosind Teorema Cayley-Hamilton, s a se determine,
d
1
) dac a exist a, A
1
;
d
2
) Q(A) =
_
A
3
+ 3A
_
10
.
Rezolvare. a) Studiem dac a A este matrice diagonalizabil a.
Etapa 1. Determin am valorile proprii ale matricei A, precum si multiplicitatea
lor algebric a.
Determin am polinomul caracteristic al matricei A, 1
A
(`) .
modul 1. 1
A
(`) =

0 ` 1 1
1 0 ` 1
1 1 0 `

= `
3
+ 3` + 2.
modul 2. 1
A
(`) = (1)
3
_
`
3
c
1
`
2
+c
2
` c
3

, unde c
i
este suma minorilor
principali de ordin i ai matricei A, adic a
c
1
= Tr A = 0 + 0 + 0 = 0;
c
2
=

0 1
1 0

1;2
+

0 1
1 0

1;3
+

0 1
1 0

2;3
= 3;
c
3
= det A =

0 1 1
1 0 1
1 1 0

= 2.
1
A
(`) =
_
`
3
0`
2
+ (3) ` 2

.
Rezolv am ecuatia caracteristic a a matricei A,
1
A
(`) = 0 = (` + 1)
2
(` 2) = 0 =
_
`
1
= 1 R cu :(`
1
) = 2;
`
2
= 2 R cu :(`
2
) = 1.
Observ am c a toate r ad acinile caracteristice sunt din R, adic a sunt valori
proprii ale matricei A.
2
Spectrul matricei A este o (A) = 1, 2 .
Raza spectral a a matricei A este j (A) = max [1[ , [2[ = 2.
Etapa 2. Determin am subspatiile proprii ale matricei A, precum si dimensiunile
lor.
[`
1
= 1[ C aut am vectorii proprii corespunz atori valorii proprii `
1
= 1, adic a
x =
_
_
r
1
r
2
r
3
_
_
/
31
(R), x ,=
M31(R)
a..(A(1) I
3
) x =
M31(R)
,
adic a _
_
_
r
1
+r
2
+r
3
= 0
r
1
+r
2
+r
3
= 0
r
1
+r
2
+r
3
= 0
=
_
_
_
r
1
= c ,
r
2
= c R
r
3
= , R
=
o
1
(A) = x /
31
(R) ; x este vect. propriu. pt. A coresp. val. proprii `
1
= 1 '
_

M31(R)
_
=
=
_
_
_
x /
31
(R) ; x =
_
_
c ,
c
,
_
_
, c, , R
_
_
_
=
=
_

_
x /
31
(R) ; x = c
_
_
1
1
0
_
_
. .
u
1
1
+,
_
_
1
0
1
_
_
. .
u
1
2
, c, , R
_

_
=
__
u
1
1
, u
1
2
_
.
dim
R
o
1
(A) = 2 = :(`
1
) .
[`
2
= 2[ C aut am vectorii proprii corespunz atori valorii proprii `
2
= 2, adic a
x =
_
_
r
1
r
2
r
3
_
_
/
31
(R), x ,=
M31(R)
a..(A2I
3
) x =
M31(R)
, adic a
_
_
_
2r
1
+r
2
+r
3
= 0
r
1
2r
2
+r
3
= 0
r
1
+r
2
2r
3
= 0
=
_
_
_
r
1
=
r
2
=
r
3
= R
=
o
2
(A) = x /
31
(R) ; x este vect. propriu. pt. A coresp. val. proprii `
2
= 2 '
_

M31(R)
_
=
=
_
_
_
x /
31
(R) ; x =
_
_

_
_
, R
_
_
_
=
=
_

_
x /
31
(R) ; x =
_
_
1
1
1
_
_
. .
u
2
1
, R
_

_
=
__
u
2
1
_
.
dim
R
o
2
(A) = 1 = :(`
2
) .
Etapa 3. Cum toate r ad acinile caracteristice ale matricei Asunt din R (sunt val-
ori proprii) si cum multiplicit atile geometrice (dimensiunile subspatiilor proprii)
coincid cu multiplicit atile algebrice ale valorilor proprii, atunci, conform teore-
mei Jordan, matricea A este diagonalizabil a, adic a
3
D =
_
_
1 0 0
0 1 0
0 0 2
_
_
/
3
(R) matrice diagonal a si P =
_
_
1 1 1
1 0 1
0 1 1
_
_

/
3
(R) matrice modal a, astfel nc at A ~ D, adic a A = P D P
1
sau D =
P
1
AP. Preciz am ca matricea modal a P este format a din coloanele vectorilor
proprii, baze n o
1
(A) respectiv o
2
(A). Mai mult, matricea modal a P este
nesingular a, deoarece respectivii vectori proprii formeaz a o baz a n /
31
(R) ,
cu P =
C
A
S
.
b) Fie o =
_
_
u
1
1
=
_
_
1
1
0
_
_
, u
1
2
=
_
_
1
0
1
_
_
, u
2
1
=
_
_
1
1
1
_
_
_
_
renotat a
o =
_
_
v
1
=
_
_
1
1
0
_
_
, v
2
=
_
_
1
0
1
_
_
, v
3
=
_
_
1
1
1
_
_
_
_
o baz a n /
31
(R) format a din vectori proprii ai matricei A. Ortonorm am
aceast a baz a utiliznd procedeul de ortonormare Gram-Schmidt.
Identic am /
31
(R) cu R
3
. Stim c a
, : R
3
R
3
R,
_
_
_
r
1
r
2
r
3
_
_
,
_
_
j
1
j
2
j
3
_
_
_
= r
1
j
1
+r
2
j
2
+r
3
j
3
este produsul scalar standard n R
3
, iar
|| : R
3
R,
_
_
_
_
_
_
_
_
r
1
r
2
r
3
_
_
_
_
_
_
_
_
= (r
1
)
2
+ (r
2
)
2
+ (r
3
)
2
este norma euclidian a standard n R
3
.
Atunci :
Etapa 0. Observ am c a o = (v
1
, v
2
, v
3
) este un sistem liniar independent de
vectori (e baz a n /
31
(R) R
3
).
Etapa 1. C aut am o = (u
1
, u
2
, u
3
) un sistem de vectori liniar independent or-
togonal a..
_
o

= [o]. G asim
u
1
= v
1
=
_
_
1
1
0
_
_
.
|u
1
|
2
=
_
_
_
_
_
_
_
_
1
1
0
_
_
_
_
_
_
_
_
2
= (1)
2
+ 1
2
+ 0
2
= 2;
v
2
, u
1
=
_
_
_
1
0
1
_
_
,
_
_
1
1
0
_
_
_
= (1) (1) + 0 1 + 1 0 = 1;
v
3
, u
1
=
_
_
_
1
1
1
_
_
,
_
_
1
1
0
_
_
_
= 1 (1) + 1 1 + 1 0 = 0.
u
2
= v
2

v
2
, u
1

|u
1
|
2
u
1
=
_
_
1
0
1
_
_

1
2
_
_
1
1
0
_
_
=
1
2
_
_
1
1
2
_
_
.
4
|u
2
|
2
=
_
_
_
_
_
_
1
2
_
_
1
1
2
_
_
_
_
_
_
_
_
2
=
_
1
2
_
2
+
_
1
2
_
2
+ (1)
2
=
3
2
;
v
3
, u
2
=
_
_
_
1
1
1
_
_
,
1
2
_
_
1
1
2
_
_
_
= 1
_
1
2
_
+ 1
_
1
2
_
+ 1 1 = 0.
u
3
= v
3

v
3
, u
1

|u
1
|
2
u
1

v
3
, u
2

|u
2
|
2
u
2
=
_
_
1
1
1
_
_

0
2
_
_
1
1
0
_
_

0
3
2
1
2
_
_
1
1
2
_
_
=
_
_
1
1
1
_
_
.
|u
3
|
2
=
_
_
_
_
_
_
_
_
1
1
1
_
_
_
_
_
_
_
_
2
= 1
2
+ 1
2
+ 1
2
= 3.
Etapa 2. C aut am o
o
= (w
1
, w
2
, w
3
) un sistem de vectori liniar independent
ortogonal care s a contin a doar versori a.. [o
o
] =
_
o

. G asim
w
1
=
1
|u
1
|
u
1
=
1
p
2
_
_
1
1
0
_
_
;
w
2
=
1
|u
2
|
u
2
=
1
_
3
2
1
2
_
_
1
1
2
_
_
;
w
3
=
1
|u
3
|
u
3
=
1
p
3
_
_
1
1
1
_
_
.
Am g asit o
o
= (w
1
, w
2
, w
3
) o baz a ortonormat a n /
31
(R) R
3
, format a
din vectori proprii ai matricei A.
Construim matricea modal a care are drept coloane vectorii proprii ortonormati,
P
o
=
_
_
_
1
p
2
1
p
6
1
p
3
1
p
2
1
p
6
1
p
3
0
2
p
6
1
p
3
_
_
_ /
3
(R) matrice modal a (are pe coloane vectori
proprii ai matricei A) ortogonal a (P
T
o
P
o
= P
o
P
T
o
= I
3
sau (P
o
)
1
= P
T
o
) si
observ am c a
P
T
o
A P
o
=
_
_
_
1
p
2
1
p
2
0
1
p
6
1
p
6
2
p
6
1
p
3
1
p
3
1
p
3
_
_
_
_
_
0 1 1
1 0 1
1 1 0
_
_
_
_
_
1
p
2
1
p
6
1
p
3
1
p
2
1
p
6
1
p
3
0
2
p
6
1
p
3
_
_
_
=
_
_
1 0 0
0 1 0
0 0 2
_
_
= D,
adic a Aeste ortogonal asemenea cu D(matricea de asem anare P
o
este ortogonal a).
Deci matricea modal a construit a cu vectori proprii ortonormati d a o relatie de
ortogonal asem anare ntre A si D, A
o
~ D. Era previzibil, deoarece A este o
matrice simetric a.
c) modul 1. (se aplic a numai dac a A ~ D)
Deoarece A = P D P
1
= A
n
= P D
n
P
1
, : N

.
5
Se calculeaz a P
1
=
_
_
1 1 1
1 0 1
0 1 1
_
_
1
clasic sau Gauss
=
_
_

1
3
2
3

1
3

1
3

1
3
2
3
1
3
1
3
1
3
_
_
=
A
n
=
_
_
1 1 1
1 0 1
0 1 1
_
_

_
_
(1)
n
0 0
0 (1)
n
0
0 0 2
n
_
_

_
_

1
3
2
3

1
3

1
3

1
3
2
3
1
3
1
3
1
3
_
_
=
=
_
_
2
3
(1)
n
+
1
3
2
n

1
3
(1)
n
+
1
3
2
n

1
3
(1)
n
+
1
3
2
n

1
3
(1)
n
+
1
3
2
n 2
3
(1)
n
+
1
3
2
n

1
3
(1)
n
+
1
3
2
n

1
3
(1)
n
+
1
3
2
n

1
3
(1)
n
+
1
3
2
n 2
3
(1)
n
+
1
3
2
n
_
_
.
modul 2. (se aplic a numai dac a A
o
~ D)
Deoarece A = P
o
D P
T
o
= A
n
= P
o
D
n
P
T
o
, : N

.
A
n
=
_
_
_
1
p
2
1
p
6
1
p
3
1
p
2
1
p
6
1
p
3
0
2
p
6
1
p
3
_
_
_
_
_
(1)
n
0 0
0 (1)
n
0
0 0 2
n
_
_

_
_
_
1
p
2
1
p
2
0
1
p
6
1
p
6
2
p
6
1
p
3
1
p
3
1
p
3
_
_
_ =
=
_
_
2
3
(1)
n
+
1
3
2
n

1
3
(1)
n
+
1
3
2
n

1
3
(1)
n
+
1
3
2
n

1
3
(1)
n
+
1
3
2
n 2
3
(1)
n
+
1
3
2
n

1
3
(1)
n
+
1
3
2
n

1
3
(1)
n
+
1
3
2
n

1
3
(1)
n
+
1
3
2
n 2
3
(1)
n
+
1
3
2
n
_
_
.
d) Conform teoremei Cayley-Hamilton=
1
A
(A) =
M3(R)
= (+) A
3
+ 3A+ 2I
3
=
M3(R)
.
d
1
) Observ am c a
det A =

0 1 1
1 0 1
1 1 0

= 2 ,= 0 =
A
1
a.. A A
1
= A
1
A = I
3
.
(+) A
3
+ 3A+ 2I
3
=
M3(R)

A
1
=
A
2
+ 3I
3
+ 2A
1
=
M3(R)
=
A
1
=
1
2
_
A
2
3I
3
_
=
=
1
2
_
_
_
_
0 1 1
1 0 1
1 1 0
_
_
_
_
0 1 1
1 0 1
1 1 0
_
_
3
_
_
1 0 0
0 1 0
0 0 1
_
_
_
_
=
_
_

1
2
1
2
1
2
1
2

1
2
1
2
1
2
1
2

1
2
_
_
.
sau
(+) A
3
+ 3A+ 2I
3
=
M3(R)
=
A
_
_
_
_
1
2
_
A
2
3I
3
_
. .
A
1
_
_
_
_
= I
3
=
A
1
=
1
2
_
A
2
3I
3
_
=
=
1
2
_
_
_
_
0 1 1
1 0 1
1 1 0
_
_
_
_
0 1 1
1 0 1
1 1 0
_
_
3
_
_
1 0 0
0 1 0
0 0 1
_
_
_
_
=
_
_

1
2
1
2
1
2
1
2

1
2
1
2
1
2
1
2

1
2
_
_
.
d
2
) (+) A
3
+ 3A+ 2I
3
=
M3(R)
=
Q(A) =
_
A
3
+ 3A
_
10
= (2I
3
)
10
= (2)
10
I
10
3
= (2)
10
I
3
.
Exercitiul 2. Se consider a matricea A /
4
(R),
6
A =
_
_
_
_
1 0 1 0
0 0 0 0
0 0 2 0
0 1 0 1
_
_
_
_
.
a) S a se studieze dac a A este matrice diagonalizabil a si, dac a da, s a se deter-
mine o matrice diagonal a asemenea si o matrice modal a corespunzatoare ( s a se
determine valorile proprii ale matricei cu ordinul lor de multiplicitate si vectorii
proprii ai matricei cu dimensiunile subspatiilor proprii ale matricei).
b) S a se determine o baz a n /
41
(R) format a din vectori proprii ai matricei
A ortonormati. S a se scrie, dac a exist a, o relatie de ortogonal asem anare ntre
matricea A si o matrice diagonal a.
c) S a se calculeze A
n
, : N

.
d) Folosind Teorema Cayley-Hamilton, s a se determine,
d
1
) dac a exist a, A
1
;
d
2
) Q(A) = A
4
4A
3
+ 5A
2
2A+ 2000I
4
.
Rezolvare. a) Studiem dac a A este matrice diagonalizabil a.
Etapa 1. Determin am valorile proprii ale matricei A, precum si multiplicitatea
lor algebric a.
Determin am polinomul caracteristic al matricei A, 1
A
(`) .
modul 1. 1
A
(`) =

1 ` 0 1 0
0 0 ` 0 0
0 0 2 ` 0
0 1 0 1 `

= (1 `) (0 `) (2 `) (1 `) .
modul 2. 1
A
(`) = (1)
4
_
`
4
c
1
`
3
+c
2
`
2
c
3
` c
4

, unde c
i
este suma mi-
norilor principali de ordin i ai matricei A, adic a
c
1
= Tr A = 1 + 0 + 2 + 1 = 4;
c
2
=

1 0
0 0

1;2
+

1 0
0 2

1;3
+

1 0
0 1

1;4
+

0 0
0 2

2;3
+

0 0
1 1

2;4
+

2 0
0 1

3;4
= 5;
c
3
=

1 0 1
0 0 0
0 0 2

1;2;3
+

1 0 0
0 0 0
0 1 1

1;2;4
+

1 1 0
0 2 0
0 0 1

1;3;4
+

0 0 0
0 2 0
1 0 1

2;3;4
= 2;
c
4
= det A =

1 0 1 0
0 0 0 0
0 0 2 0
0 1 0 1

= 0.
1
A
(`) = `
4
4`
3
+ 5`
2
2`.
Rezolv am ecuatia caracteristic a a matricei A,
1
A
(`) = 0 = `(` 2) (` 1)
2
= 0 =
_
_
_
`
1
= 0 R cu :(`
1
) = 1;
`
2
= 2 R cu :(`
2
) = 1;
`
3
= 1 R cu :(`
3
) = 2.
Observ am c a toate r ad acinile caracteristice sunt din R, adic a sunt valori proprii
ale matricei A.
Spectrul matricei A este o (A) = 0, 1, 2 .
Raza spectral a a matricei A este j (A) = 2.
7
Etapa 2. Determin am subspatiile proprii ale matricei A, precum si dimensiunile
lor.
[`
1
= 0[ C aut am vectorii proprii corespunz atori valorii proprii `
1
= 0, adic a
x =
_
_
_
_
r
1
r
2
r
3
r
4
_
_
_
_
/
41
(R), x ,=
M41(R)
a..(A0I
4
) x =
M41(R)
, adic a
_

_
r
1
+ 0r
2
+r
3
+ 0r
4
= 0
0r
1
+ 0r
2
+ 0r
3
+ 0r
4
= 0
0r
1
+ 0r
2
+ 2r
3
+ 0r
4
= 0
0r
1
+ 1r
2
+ 0r
3
+ 1r
4
= 0
=
_

_
r
1
= 0
r
2
= c R
r
3
= 0
r
4
= c R
=
o
1
(A) = x /
41
(R) ; x este vect. propriu. pt. A coresp. val. proprii `
1
= 0 '
_

M41(R)
_
=
=
_

_
x /
41
(R) ; x =
_
_
_
_
0
c
0
c
_
_
_
_
, c R
_

_
=
=
_

_
x /
41
(R) ; x = c
_
_
_
_
0
1
0
1
_
_
_
_
. .
u
1
1
, c R
_

_
=
__
u
1
1
_
.
dim
R
o
1
(A) = 1 = :(`
1
) .
[`
2
= 2[ C aut am vectorii proprii corespunz atori valorii proprii `
2
= 2, adic a
x =
_
_
_
_
r
1
r
2
r
3
r
4
_
_
_
_
/
41
(R), x ,=
M41(R)
a..(A2I
4
) x =
M41(R)
, adic a
_

_
1r
1
+ 0r
2
+ 1r
3
+ 0r
4
= 0
0r
1
2r
2
+ 0r
3
+ 0r
4
= 0
0r
1
+ 0r
2
+ 0r
3
+ 0r
4
= 0
0r
1
+ 1r
2
+ 0r
3
1r
4
= 0
=
_

_
r
1
= ,
r
2
= 0
r
3
= , R
r
4
= 0
=
o
2
(A) = x /
41
(R) ; x este vect. propriu. pt. A coresp. val. proprii `
2
= 2 '
_

M41(R)
_
=
=
_

_
x /
41
(R) ; x =
_
_
_
_
,
0
,
0
_
_
_
_
, , R
_

_
=
=
_

_
x /
41
(R) ; x = ,
_
_
_
_
1
0
1
0
_
_
_
_
. .
u
2
1
, , R
_

_
=
__
u
2
1
_
.
8
dim
R
o
2
(A) = 1 = :(`
2
) .
[`
3
= 1[ C aut am vectorii proprii corespunz atori valorii proprii `
3
= 1, adic a
x =
_
_
_
_
r
1
r
2
r
3
r
4
_
_
_
_
/
41
(R), x ,=
M41(R)
a..(A1I
4
) x =
M41(R)
, adic a
_

_
0r
1
+ 0r
2
+ 1r
3
+ 0r
4
= 0
0r
1
1r
2
+ 0r
3
+ 0r
4
= 0
0r
1
+ 0r
2
+r
3
+ 0r
4
= 0
0r
1
+ 1r
2
+ 0r
3
+ 0r
4
= 0
=
_

_
r
1
= R
r
2
= 0
r
3
= 0
r
4
= c R
=
o
3
(A) = x /
41
(R) ; x este vect. propriu. pt. A coresp. val. proprii `
3
= 1 '
_

M41(R)
_
=
=
_

_
x /
41
(R) ; x =
_
_
_
_

0
0
c
_
_
_
_
, , c R
_

_
=
=
_

_
x /
41
(R) ; x =
_
_
_
_
1
0
0
0
_
_
_
_
. .
u
3
1
+c
_
_
_
_
0
0
0
1
_
_
_
_
. .
u
3
2
, c, , R
_

_
=
__
u
3
1
, u
3
2
_
.
dim
R
o
3
(A) = 2 = :(`
3
) .
Etapa 3. Cum toate r ad acinile caracteristice ale matricei Asunt din R (sunt val-
ori proprii) si cum multiplicit atile geometrice(dimensiunile subspatiilor proprii)
coincid cu multiplicit atile algebrice ale valorilor proprii, atunci, conform teore-
mei Jordan, matricea A este diagonalizabil a, adic a
D =
_
_
_
_
0 0 0 0
0 2 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
_
_
_
_
/
4
(R) matrice diagonal a si P =
_
_
_
_
0 1 1 0
1 0 0 0
0 1 0 0
1 0 0 1
_
_
_
_

/
4
(R) matrice modal a, astfel nc at A ~ D, adic a A = P D P
1
sau
D = P
1
A P. Preciz am ca matricea modal a P este format a din coloanele
vectorilor proprii, baze n o
1
(A) respectiv o
2
(A), o
3
(A). Mai mult, ma-
tricea modal a P este nesingular a, deoarece respectivii vectori proprii formeaz a
o baz a n /
41
(R) , cu P =
C
A
S
.
b) Fie o =
_
_
_
_
u
1
1
=
_
_
_
_
0
1
0
1
_
_
_
_
, u
2
1
=
_
_
_
_
1
0
1
0
_
_
_
_
, u
3
1
=
_
_
_
_
1
0
0
0
_
_
_
_
, u
3
2
=
_
_
_
_
0
0
0
1
_
_
_
_
_
_
_
_
reno-
tat a
o =
_
_
_
_
v
1
=
_
_
_
_
0
1
0
1
_
_
_
_
, v
2
=
_
_
_
_
1
0
1
0
_
_
_
_
, v
3
=
_
_
_
_
1
0
0
0
_
_
_
_
, v
4
=
_
_
_
_
0
0
0
1
_
_
_
_
_
_
_
_
9
o baz a n /
41
(R) format a din vectori proprii ai matricei A. Ortonorm am
aceast a baz a utiliznd procedeul de ortonormare Gram-Schmidt.
Identic am /
41
(R) cu R
4
. Stim c a
, : R
4
R
4
R,
_
_
_
_
_
r
1
r
2
r
3
r
4
_
_
_
_
,
_
_
_
_
j
1
j
2
j
3
j
4
_
_
_
_
_
= r
1
j
1
+r
2
j
2
+r
3
j
3
+r
4
j
4
este produsul scalar standard n R
4
, iar
|| : R
4
R,
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
r
1
r
2
r
3
r
4
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
= (r
1
)
2
+ (r
2
)
2
+ (r
3
)
2
+ (r
4
)
2
este norma euclidian a standard n R
4
.
Atunci :
Etapa 0. Observ am c a o = (v
1
, v
2
, v
3
, v
4
) este un sistem liniar independent de
vectori (e baz a n /
41
(R) R
4
).
Etapa 1. C aut am o = (u
1
, u
2
, u
3
, u
4
) un sistem de vectori liniar independent
ortogonal a..
_
o

= [o]. G asim
u
1
= v
1
=
_
_
_
_
0
1
0
1
_
_
_
_
.
|u
1
|
2
=
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
0
1
0
1
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
2
= 2;
v
2
, u
1
=
_
_
_
_
_
1
0
1
0
_
_
_
_
,
_
_
_
_
0
1
0
1
_
_
_
_
_
= 0;
v
3
, u
1
=
_
_
_
_
_
1
0
0
0
_
_
_
_
,
_
_
_
_
0
1
0
1
_
_
_
_
_
= 0;
v
4
, u
1
=
_
_
_
_
_
0
0
0
1
_
_
_
_
,
_
_
_
_
0
1
0
1
_
_
_
_
_
= 1.
u
2
= v
2

v
2
, u
1

|u
1
|
2
u
1
=
_
_
_
_
1
0
1
0
_
_
_
_

0
2
_
_
_
_
0
1
0
1
_
_
_
_
=
_
_
_
_
1
0
1
0
_
_
_
_
.
10
|u
2
|
2
=
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
1
0
1
0
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
2
= 2;
v
3
, u
2
=
_
_
_
_
_
1
0
0
0
_
_
_
_
,
_
_
_
_
1
0
1
0
_
_
_
_
_
= 1;
v
4
, u
2
=
_
_
_
_
_
0
0
0
1
_
_
_
_
,
_
_
_
_
1
0
1
0
_
_
_
_
_
= 0.
u
3
= v
3

v
3
, u
1

|u
1
|
2
u
1

v
3
, u
2

|u
2
|
2
u
2
=
_
_
_
_
1
0
0
0
_
_
_
_

0
2
_
_
_
_
0
1
0
1
_
_
_
_

1
2
_
_
_
_
1
0
1
0
_
_
_
_
=
1
2
_
_
_
_
1
0
1
0
_
_
_
_
.
|u
3
|
2
=
_
_
_
_
_
_
_
_
1
2
_
_
_
_
1
0
1
0
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
2
=
1
2
;
v
4
, u
3
=
_
_
_
_
_
0
0
0
1
_
_
_
_
,
1
2
_
_
_
_
1
0
1
0
_
_
_
_
_
= 0.
u
4
= v
4

v
4
, u
1

|u
1
|
2
u
1

v
4
, u
2

|u
2
|
2
u
2

v
4
, u
3

|u
3
|
2
u
3
=
=
_
_
_
_
0
0
0
1
_
_
_
_

1
2
_
_
_
_
0
1
0
1
_
_
_
_

0
2
_
_
_
_
1
0
1
0
_
_
_
_

0
1
2
1
2
_
_
_
_
1
0
1
0
_
_
_
_
=
1
2
_
_
_
_
0
1
0
1
_
_
_
_
|u
4
|
2
=
_
_
_
_
_
_
_
_
1
2
_
_
_
_
0
1
0
1
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
2
=
1
2
.
Etapa 2. C aut am o
o
= (w
1
, w
2
, w
3
, w
4
) un sistem de vectori liniar independent
ortogonal care s a contin a doar versori a.. [o
o
] =
_
o

. G asim
w
1
=
1
|u
1
|
u
1
=
1
p
2
_
_
_
_
0
1
0
1
_
_
_
_
;
w
2
=
1
|u
2
|
u
2
=
1
p
2
_
_
_
_
1
0
1
0
_
_
_
_
;
11
w
3
=
1
|u
3
|
u
3
=
_
2
1
2
_
_
_
_
1
0
1
0
_
_
_
_
;
w
4
=
1
|u
4
|
u
4
=
_
2
1
2
_
_
_
_
0
1
0
1
_
_
_
_
.
Am g asit o
o
= (w
1
, w
2
, w
3
, w
4
) o baz a ortonormat a n /
41
(R) R
4
, for-
mat a din vectori proprii ai matricei A.
Cum A nu este simetric a, nu putem arma c a matricea modal a construit a cu
vectorii din baza o
o
ar o matrice de ortogonal asem anare ntre A si o ma-
trice diagonal a. ntr-adev ar, construim matricea modal a care aredrept coloane
vectorii proprii ortonormati
P
o
=
_
_
_
_
_
0
p
2
2
p
2
2
0

p
2
2
0 0
p
2
2
0
p
2
2

p
2
2
0
p
2
2
0 0
p
2
2
_
_
_
_
_
/
4
(R) matrice modal a (are pe coloane
vectori proprii ai matricei A) ortogonal a (P
T
o
P
o
= P
o
P
T
o
= I
4
sau (P
o
)
1
=
P
T
o
) si observ am c a
P
T
o
AP
o
=
_
_
_
_
_
0

p
2
2
0
p
2
2 p
2
2
0
p
2
2
0
p
2
2
0

p
2
2
0
0
p
2
2
0
p
2
2
_
_
_
_
_
_
_
_
_
1 0 1 0
0 0 0 0
0 0 2 0
0 1 0 1
_
_
_
_
_
_
_
_
_
0
p
2
2
p
2
2
0

p
2
2
0 0
p
2
2
0
p
2
2

p
2
2
0
p
2
2
0 0
p
2
2
_
_
_
_
_
=
=
_
_
_
_
0 0 0 1
0 2 1 0
0 0 1 0
0 0 0 1
_
_
_
_
,= D.
Se poate ar ata chiar c a nu exist a o alt a matrice P
ort
ortogonal a de asem anare.
Adic a A nu este ortogonal asemenea cu D.
c) modul 1. (se aplic a numai dac a A ~ D)
Deoarece A = P D P
1
= A
n
= P D
n
P
1
, : N

.
Se calculeaz a P
1
=
_
_
_
_
0 1 1 0
1 0 0 0
0 1 0 0
1 0 0 1
_
_
_
_
1
clasic sau Gauss
=
_
_
_
_
0 1 0 0
0 0 1 0
1 0 1 0
0 1 0 1
_
_
_
_
=
A
n
=
_
_
_
_
0 1 1 0
1 0 0 0
0 1 0 0
1 0 0 1
_
_
_
_

_
_
_
_
0 0 0 0
0 2
n
0 0
0 0 1
n
0
0 0 0 1
n
_
_
_
_

_
_
_
_
0 1 0 0
0 0 1 0
1 0 1 0
0 1 0 1
_
_
_
_
=
=
_
_
_
_
1 0 2
n
1 0
0 0 0 0
0 0 2
n
0
0 1 0 1
_
_
_
_
.
12
d) Conform teoremei Cayley-Hamilton=
1
A
(A) =
M4(R)
= (+) A
4
4A
3
+ 5A
2
2A =
M4(R)
.
d
1
) Observ am c a
det A =

1 0 1 0
0 0 0 0
0 0 2 0
0 1 0 1

= 0
=@A
1
a.. A A
1
= A
1
A = I
4
.
Se observ a si din (+) c a @A
1
= M a.i A M = I
3
.
d
2
) (+) A
4
4A
3
+ 5A
2
2A =
M4(R)
=
Q(A) = A
4
4A
3
+ 5A
2
2A+ 2000I
4
=
M4(R)
+ 2000I
4
= 2000I
4
.
Exercitiul 3. Se consider a matricea A /
2
(R),
A =
_
0 1
1 0
_
.
a) S a se studieze dac a A este matrice diagonalizabil a.
b) S a se determine o baz a n /
21
(R) format a din vectori proprii ai matricei
A.
c) S a se calculeze A
n
, : N

.
d) Folosind Teorema Cayley-Hamilton, s a se determine, dac a exist a, A
1
.
Rezolvare. a)
Etapa 1. Determin am valorile proprii ale matricei A, precum si multiplicitatea
lor algebric a.
Determin am polinomul caracteristic al matricei A, 1
A
(`) .
modul 1. 1
A
(`) =

0 ` 1
1 0 `

= `
2
+ 1.
modul 2. 1
A
(`) = (1)
2
_
`
2
c
1
` +c
2

, unde c
i
este suma minorilor principali
de ordin i ai matricei A, adic a
c
1
= Tr A = 0 + 0 = 0;
c
2
= det A =

0 1
1 0

= 1.
1
A
(`) = `
2
+ 1.
Rezolv am ecuatia caracteristic a a matricei A,
1
A
(`) = 0 = `
2
+ 1 = 0 =
_
`
1
= i , R cu :(`
1
) = 1;
`
2
= i , R cu :(`
2
) = 1.
Observ am c a A are r ad acini caracteristice care nu sunt din R, adic a nu sunt
valori proprii ale matricei A. F ar a a mai parcurge etapa 2, conform Teoremei
Jordan, arm am c a A nu este diagonalizabil a, nu este asemenea cu o matrice
diagonal a.
b) De la punctul a) deducem c a nu exist a nici o baz a n /
21
(R) format a din
vectori proprii ai matricei A.
c) A
n
=?, : N

.
Nu putem folosi modurile legate de A ~ D sau A
o
~ D.
modul 3. Folosim denitia puterilor unei matrice si inductia matematic a.
13
A =
_
0 1
1 0
_
A
2
=
_
0 1
1 0
_

_
0 1
1 0
_
=
_
1 0
0 1
_
= I
2
A
3
=
_
1 0
0 1
_

_
0 1
1 0
_
=
_
0 1
1 0
_
= A
A
4
=
_
0 1
1 0
_

_
0 1
1 0
_
=
_
1 0
0 1
_
= I
2
...
A
2k
= (1)
k
I
2
, \/ N si A
2k+1
= (1)
k
A, \/ N

.
Se demonstreaz a prin inductie matematic a.
modul 4. Folosim teorema Cayley-Hamilton.
1
A
(A) =
M2(R)
= A
2
+I
2
=
M2(R)
=
A
2
= I
2
A
4
= I
2
...
A
2k
= (1)
k
I
2
, \/ N
si
A
1
= A
A
3
= A
...
A
2k+1
= (1)
k
A,\/ N

Se demonstreaz a prin inductie matematic a.


d) Observ am c a

0 1
1 0

= 1 ,= 0 =
= A
1
a.. A A
1
= A
1
A = I
2
.
Conform teoremei Cayley-Hamilton=
1
A
(A) =
M2(R)
= A
2
+I
2
=
M2(R)

A
1
=
A+A
1
=
M2(R)
=
A
1
= A =
_
0 1
+1 0
_
.
sau
1
A
(A) =
M2(R)
= A
2
+I
2
=
M2(R)
=
A
_
_
A
..
A
1
_
_
= I
2
=
A
1
= A =
_
0 1
+1 0
_
.
Exercitiul 4. Se consider a matricea A /
3
(R),
A =
_
_
2 2 2
0 2 2
0 0 2
_
_
.
S a se studieze dac a A este matrice diagonalizabil a.
Rezolvare.
Etapa 1. Determin am valorile proprii ale matricei A, precum si multiplicitatea
lor algebric a.
Determin am polinomul caracteristic al matricei A, 1
A
(`) .
14
modul 1. 1
A
(`) =

2 ` 2 2
0 2 ` 2
0 0 2 `

= (2 `)
3
.
modul 2. 1
A
(`) = (1)
3
_
`
3
c
1
`
2
+c
2
` c
3

, unde c
i
este suma minorilor
principali de ordin i ai matricei A, adic a
c
1
= Tr A = 2 + 2 + 2 = 6;
c
2
=

2 2
0 2

1;2
+

2 2
0 2

1;3
+

2 2
0 2

2;3
= 12;
c
3
= det A =

2 2 2
0 2 2
0 0 2

= 8.
1
A
(`) =
_
`
3
6`
2
+ 12` 8

.
Rezolv am ecuatia caracteristic a a matricei A,
1
A
(`) = 0 = (2 `)
3
= 0 = `
1
= 2 R cu :(`
1
) = 3;
Observ am c a toate r ad acinile caracteristice sunt din R, adic a sunt valori
proprii ale matricei A.
Spectrul matricei A este o (A) = 2 .
Raza spectral a a matricei A este j (A) = max 2 = 2.
Etapa 2. Determin am subspatiile proprii ale matricei A, precum si dimensiunile
lor.
[`
1
= 2[ C aut am vectorii proprii corespunz atori valorii proprii `
1
= 2, adic a
x =
_
_
r
1
r
2
r
3
_
_
/
31
(R), x ,=
M31(R)
a..(A2I
3
) x =
M31(R)
, adic a
_
_
_
0r
1
+ 2r
2
+ 2r
3
= 0
0r
1
+ 0r
2
+ 2r
3
= 0
0r
1
+ 0r
2
+ 0r
3
= 0
=
_
_
_
r
1
= c R
r
2
= 0
r
3
= 0
=
o
1
(A) = x /
31
(R) ; x este vect. propriu. pt. A coresp. val. proprii `
1
= 2 '
_

M31(R)
_
=
=
_
_
_
x /
31
(R) ; x =
_
_
c
0
0
_
_
, c R
_
_
_
=
=
_

_
x /
31
(R) ; x = c
_
_
1
0
0
_
_
. .
u
1
1
, c R
_

_
=
__
u
1
1
_
.
dim
R
o
1
(A) = 1 ,= :(`
1
) .
Etapa 3. Toate r ad acinile caracteristice ale matricei A sunt din R (sunt valori
proprii), dar
dim
R
o
1
(A) = 1 ,= :(`
1
) .
Atunci, conform teoremei Jordan, matricea A nu este diagonalizabil a, adic a
@D /
3
(R) matrice diagonal a si @P /
3
(R) matrice modal a astfel nct
A = P D P
1
sau D = P
1
A P. Deci A D.
15
Exercitiul 8. Fie matricea
A =
_
_
_
_
2 3 1 4
4 5 2 7
3 3 2 5
2 2 2 3
_
_
_
_
/
31
(R) .
Folosind teorema Cayley-Hamilton s a se calculeze polinoamele matriceale :
a) Q(A) = A
4
4A
3
+ 6A
2
4A+I
4
,
b) Q(A) = A
4
4A
3
+ 6A
2
3A+I
4
.
Rezolvare. Determin am polinomul caracteristic al matricei A, 1
A
(`) .
modul 1. 1
A
(`) =

2 ` 3 1 4
4 5 ` 2 7
3 3 2 ` 5
2 2 2 3 `

= `
4
4`
3
+6`
2
4`+
1 = (` 1)
4
.
modul 2. 1
A
(`) = (1)
4
_
`
4
c
1
`
3
+c
2
`
2
c
3
` c
4

, unde c
i
este suma mi-
norilor principali de ordin i ai matricei A, adic a
c
1
= Tr A = 2 + 5 2 + 3 = 4;
c
2
=

2 3
4 5

1;2
+

2 1
3 2

1;3
+

2 4
2 3

1;4
+

5 2
3 2

2;3
+

5 7
2 3

2;4
+

2 5
2 3

3;4
= 6;
c
3
=

2 3 1
4 5 2
3 3 2

1;2;3
+

2 3 4
4 5 7
2 2 3

1;2;4
+

2 1 4
3 2 5
2 2 3

1;3;4
+

5 2 7
3 2 5
2 2 3

2;3;4
= 4;
c
4
= det A =

2 3 1 4
4 5 2 7
3 3 2 5
2 2 2 3

= 1.
1
A
(`) = `
4
4`
3
+ 6`
2
4` + 1 = (` 1)
4
.
Conform teoremei Cayley-Hamilton=
1
A
(A) =
M4(R)
= A
4
4A
3
+ 6A
2
4A+I
4
=
M4(R)
.
Atunci :
a) Q(A) = A
4
4A
3
+ 6A
2
4A+I
4
= 1
A
(A) =
M4(R)
.
b) Q(A) = A
4
4A
3
+ 6A
2
3A+I
4
= 1
A
(A) +A = A.
Exercitiul 9. Folosind teorema Cayley Hamilton s a se calculeze A
1
si A
n
, :
N

n cazurile :
a) A =
_
1 0
1 1
_
.
Rezolvare.
Determin am polinomul caracteristic al matricei A, 1
A
(`) .
modul 1. 1
A
(`) =

1 ` 0
1 1 `

= (` 1)
2
= `
2
2` + 1.
modul 2. 1
A
(`) = (1)
2
_
`
2
c
1
` +c
2

, unde c
i
este suma minorilor principali
de ordin i ai matricei A, adic a
c
1
= Tr A = 1 + 1 = 2;
16
c
2
= det A =

1 0
1 1

= 1.
1
A
(`) = `
2
2` + 1.
Conform teoremei Cayley-Hamilton=
1
A
(A) =
M2(R)
= A
2
2A+I
2
=
M2(R)
.
Se observ a c a det A = 1 ,= 0 =
= A
1
a.. A A
1
= A
1
A = I
2
.
Atunci :
A
2
2A+I
2
=
M2(R)

A
1
=
A2I
2
+A
1
=
M2(R)
=
A
1
= A+ 2I
2
=
=
_
1 0
1 1
_
+ 2
_
1 0
0 1
_
=
_
1 0
1 1
_
sau
A
2
2A+I
2
=
M2(R)
=
A
_
_
A+ 2I
2
. .
A
1
_
_
= I
2
=
A
1
= A+ 2I
2
=
=
_
1 0
1 1
_
+ 2
_
1 0
0 1
_
=
_
1 0
1 1
_
.
A
2
2A+I
2
=
M2(R)
=
A
2
= 2AI
2
;
A
3
= (2AI
2
) A = 2A
2
A =2 (2AI
2
) A =3A2I
2
;
A
4
= (3A2I
2
) A = 3A
2
2A =3 (2AI
2
) 2A =4A3I
2
;
...
A
n
=:A(: 1) I
2
=
= :
_
1 0
1 1
_
(: 1)
_
1 0
0 1
_
=
_
1 0
: 1
_
, : N

.
Se demonstreaz a prin inductie matematic a.
e) A =
_
_
2 0 0
0 1 0
0 1 1
_
_
Rezolvare.
Determin am polinomul caracteristic al matricei A, 1
A
(`) .
modul 1. 1
A
(`) =

2 ` 0 0
0 1 ` 0
0 1 1 `

= (2 `) (` 1)
2
= `
3
+ 4`
2

5` + 2.
modul 2. 1
A
(`) = (1)
3
_
`
3
c
1
`
2
+c
2
` c
3

, unde c
i
este suma minorilor
principali de ordin i ai matricei A, adic a
c
1
= Tr A = 2 + 1 + 1 = 4;
c
2
=

2 0
0 1

1;2
+

2 0
0 1

1;3
+

1 0
1 1

2;3
= 5;
17
c
3
= det A =

2 0 0
0 1 0
0 1 1

= 2.
1
A
(`) = `
3
+ 4`
2
5` + 2.
Conform teoremei Cayley-Hamilton=
1
A
(A) =
M4(R)
= A
3
+ 4A
2
5A+ 2I
3
=
M3(R)
.
Se observ a c a det A = 2 ,= 0 =
= A
1
a.. A A
1
= A
1
A = I
3
.
Atunci :
A
3
+ 4A
2
5A+ 2I
3
=
M3(R)

A
1
=
A
2
+ 4A5I
3
+ 2A
1
=
M2(R)
=
A
1
=
1
2
_
A
2
4A+ 5I
3
_
=
=
1
2
_
_
_
_
2 0 0
0 1 0
0 1 1
_
_
_
_
2 0 0
0 1 0
0 1 1
_
_
4
_
_
2 0 0
0 1 0
0 1 1
_
_
+ 5
_
_
1 0 0
0 1 0
0 0 1
_
_
_
_
=
=
_
_
1
2
0 0
0 1 0
0 1 1
_
_
.
sau
A
3
+ 4A
2
5A+ 2I
3
=
M3(R)
=
A
1
2
_
A
2
4A+ 5I
3
_
. .
A
1
= I
3
=
A
1
=
1
2
_
A
2
4A+ 5I
3
_
=
=
_
_
1
2
0 0
0 1 0
0 1 1
_
_
.
A
3
+ 4A
2
5A+ 2I
3
=
M3(R)
=
A
3
= 4A
2
5A+ 2I
3
;
A
4
=
_
4A
2
5A+ 2I
3
_
A = 4A
3
5A
2
+ 2A =
= 4
_
4A
2
5A+ 2I
3
_
5A
2
+ 2A =11A
2
18A+ 8I
3
;
A
5
=
_
11A
2
18A+ 8I
3
_
A = 11A
3
18A
2
+ 8A =
= 11
_
4A
2
5A+ 2I
3
_
18A
2
+ 8A;
..............
Este mai dicil de a observa o expresie pentru A
n
n raport cu puterile A, A
2
si s a o demonstr am ulterior prin inductie matematic a.
18