Sunteți pe pagina 1din 9

an univ.

2010=2011

SEMINAR NR. 14, REZOLVARI


Algebr
a liniar
a si Geometrie analitic
a
13. CUADRICE N SPATIU

(n R3 =V3 )
Denumirea
elipsoid, sfer
a
cuadrica vid
a

(elipsoid im aginar)

punct dublu (x0 ; y0 ; z0 )

cilindru eliptic

dreapta dubl
a paralel
a
cu Oz=Ox=Oy

plan dublu paralel


cu planul yOz=zOx=xOy

Exemple
2
2
(x x0 )2
+ (y by20 ) + (z cz20 ) = 1
a2
2
2
2
(x x0 ) + (y y0 ) + (z z0 ) =
2
2
2
(x x0 )
+ (y by20 ) + (z cz20 ) = 1
a2

(x x0 )2
(y y0 )2
(z z0 )2
(a2 + 2 b2 + 2 c2
(x x0 )
+ (y by20 ) = 1
a2

8
<

z2R

(x x0 )2
a2

(z z0 )2
c2

=1

(y y0 )2
b2

=0 ;

z2R

(x x0 )2
a2

y2R

(x x0 )2
a2

y2R
:
z2R

y2R

(x x0 )2
a2

=(0

(z z0 )2
c2

=0
;

8
<

R2

(y y0 )2
b2

(z z0 )2
c2

=1 ;

(z z0 )2
c2

=0 ;

x2R

(y y0 )2
b2

x2R

=0
(z z0 )2
c2

z2R
:
x2R

=0
;

8
<

(z z0 )2
c2

x2R
:
y2R

=0

(x x0 )2
(y y0 )2
(z z0 )2
= 1;
a2 2
b2 2 +
c2
(y y0 )
(z z0 )2
(x x0 )
+
=1
a2
b2
c2
(x x0 )2
(y y0 )2
(z z0 )2
+ b2 + c2 = 1
a2
(x x0 )2
(y y0 )2
(z z0 )2
= 1;
a2
b2
c2
2
2
(y y0 )
(z z0 )2
(x x0 )
+
=1
a2
b2
c2
(x x0 )2
(y y0 )2
(z z0 )2
+ b2
=1
a2
c2
(x x0 )2
(y y0 )2
(z z0 )2
+ c2 = 0;
a2
b2
(x x0 )2
(y y0 )2
(z z0 )2
+
=0
2
a2
b
c2
(x x0 )2
(y y0 )2
(z z0 )2
( a2 2+ b2 2+ c2 ( = 0
(x x0 )
(x x0 )2
(y y0 )
=1 ;
a2
b2
a2

hiperboloid cu o pnz
a

hiperboloid cu dou
a pnze

con p
atratic

cilindru hiperbolic

(
(

reuniunea a dou
a plane secante

paraboloid eliptic
paraboloid hiperbolic
cilindru parabolic
reuniune de plane paralele
reuniune de plane confundate
cuadrica vid
a

z2R

(y y0 )2
b2

x2R

(x x0 )2
a2

z2R

(x x0 )2
a2

(z z0 )2
c2
(y y0 )2
b2
(z z0 )2
c2

y2R

(y y0 )2
b2

=1

z2R

xy = a2
= 1 ; s.a
s.a.
z2R
(
(y y0 )2
(z z0 )2
=0 ;
=0 ;
b2
c2
x2R
=0

y2R

(y y0 )2
(x x0 )2
a2 2 +
b2
(x x0 )
(z z0 )2
+
2
a
c2
(x x0 )2
(y y0 )2
a2
b2
(z z0 )2
(x x0 )2
c2
( a2
(x x0 )2
=
2
(z
a2

= 2 (z
= 2 (y

z0 ) ; (y
y0 )

y0 )2
b2

= 2 (z
= 2 (y

z0 ) ; (y
y0 )

y0 )2
b2

(z z0 )2
c2

= 2 (x

x0 )

(z z0 )2
c2

= 2 (x

x0 )

z0 ) ;s.a.m.d

(x x0 )2
a2

= 1 ;s.a.m.d
y 2 R, z 2 R

(x x0 )2
a2

=0 ;
y 2 R, z 2 R

x2 = 1
;
y 2 R, z 2 R

(x x0 )2
a2

(y y0 )2
b2

z2R

Exemple de cuadrice n spa


tiu
2
2
2
a) (xp 3) + (y 7) + z = 11 este ecuatia sferei cu centrul (3; 7; 0) si cu raza
r = 11:
2
2
(x 1)
(y 2)
z2
b)
+
+
= 1 este ecuatia elipsoidului cu centrul (1; 2; 1) si
42
22
12
cu semiaxele a = 4, b = 2, c = 1:

1 ;s.a.m.d

1
-1

-1

0.5

-0.5

-0.5

00
0.5

0.5

-0.5

1
z

(x

1)

(y

2)

(z

2)

= 1 este ecuatia unui elipsoid imaginar


32
22
22
(cuadric
a vid
a):
2
2
2
(y 1)
(z 5)
(x 3)
+
+
= 0 este ecuatia puncului dublu (x; y; z) =
d)
10
5
7
(3; 8
1; 5) (este cuadric
a degenerat
a):
2
< (x 1)2
(y 2)
+
= 1 este ecuatia unui cilindru eliptic.
e)
2
3
22
: z2R
c)

-1

3.75

2.5

1.25
-1

-1
-0.5

00

0.5

-0.5
0.5

Cilindri
sunt si
8 eliptici
8
2
2
< (x 2)2
< (y 2)2
(z 1)
(z 1)
+
=
1
+
=1 :
;
2
22
2
: y 24R
: x 2 7R
8
2
< (x 1)2
(y 2)
+
= 0 este ecuatia unei drepte duble paralele cu Oz,
f)
2
22
: z 23R
anume
8
< x=1
y=2 ; 2R
:
z
8 = 2
> (x 1)
>
<
=0
2
g)
este ecuatia unui plan dublu paralel cu planul yOz, anume
y
2
R
>
>
: z2R
x = 1:
2
2
(x 1)
(y 2)
z2
h)
+
= 1 este ecuatia hiperboloidului cu o pnz
a cu
42
22
12
centrul (1; 2; 0), cu a = 4, b = 2, c = 1:
Hiperboloizi cu o pnza sunt si
2
2
2
2
(y 2)
z2
(x 1)
(y 2)
z2
(x 1)
+
+
=
1;
+ 2 = 1:
2
2
2
2
2
4
2
1
4
2
1
2
2
2
(x 5)
(y 2)
(z 1)
i)
+
= 1 este ecuatia hiperboloidului cu dou
a
7
10
1p
p
pnze cu centrul (5; 2; 1), cu a = 7, b = 10, c = 1:
Hiperboloizi cu dou
a pnze sunt si
2
2
2
2
2
2
(x 5)
(y 2)
(z 1)
(x 5)
(y 2)
(z 1)
= 1;
+
= 1:
7
10
1
7
10
1
4

j)

(x

1)
42

(y

z2
= 0 este con p
atratic.
12

2)
22

200

150

100

50

-5

-2.5
2.5 z

00

-5
5

-2.5
2.5

y
-5
5

-2.5
2.5

00
0

-2.5
2.5

x
-5
5

-50

-100

-150

-200
z

Conuri p
atratice sunt si
2
2
2
(x 1)
(y 2)
z2
(x 1)
+
+
=
0;
42
22
12
42

(y

2)
22

z2
= 0:
12

8
< (x

1)

(y

2)

= 1 este ecuatia unui cilindru hiperbolic.


2
22
: z 23R
Cilindri hiperbolici sunt si
8
8
2
2
< (x 2)2
< (y 2)2
(z 1)
(z 1)
=
1
= 1 ; xy = 1 :
;
2
22
2
z2R
: y 24R
: x 2 7R
8
< x2
y2
= 0 este ecuatia perechii de plane x + y = 0; x y = 0, care
2
2
l)
: z3 2 R 2
3
2
3
2
8
< x=0
y = 0 ; 2 R (e cuadric
se intersecteaz
a (secante) n dreapta
a degenerat
a):
:
z=
2
(y 1)
x2
+
= 2z este ecuatia unui paraboloid eliptic
m)
7
10
k)

50

37.5

25

12.5
-5
5

-2.5
z
2.5

00

-2.5
2.5

-5
5
y

Paraboloizi eliptici sunt si


2
2
2
2
(x 5)
(z 2)
(y 5)
(z 2)
+
= 2y;
+
= 2x:
7
10
7
10
2
2
(x 1)
y
= 2z este ecuatia unui paraboloid hiperbolic.
n)
4
9

25
20
15
10
5

-5

-2.5
5

00

2.5
z

-2.5
2.5

-5

-5
5
y

200
150
100
50
-5 5

-2.5
2.5

00

-2.5
2.5

5-5
y

-50
z -100

Paraboloizi hiperbolici sunt si


2
2
2
2
(z 2)
(y 5)
(z 2)
(x 5)
= 2 (y 1) ;
= 2x:
7
10
7
10
2
y = 2x
o)
este ecuatia unui cilindru parabolic.
z2R
Cilindri parabolici sunt si
z = x2 + x + 1
;
y2R
7

30
25
20
15
10
5

-5

-2.5
5

2.5

00

-2.5
2.5

-5
5
y

(y + 1) = 2z
:
x2R

17.5
15
12.5
10
7.5
5
-5

-5

2.5

-2.5
z

-2.5

00

2.5

2.5

8 2
x
>
< 2 =1
3
p)
>
: y2R
z2R
paralele.

este ecuatia reuniunii de plane

x
x
= 1;
=
3
3

1, care sunt

8
2
< (x 1) = 0
q)
ecuatia reuniunii de plane x = 1 confundate.
y2R
:
z
2
R
8 2
8
< x = 1 < 2 y2
x + 2 = 1 sunt cuadrice vide.
y2R
l)
;
:
: z 2 R3
z2R