Sunteți pe pagina 1din 10

Matrice.

Programa M2
(Subiectul II)
Exerciii tipice pentru bacalaureat:
1. Se consider matricea

,
_

3 1
1 3
x
x
A
, . R x Se noteaz
denori
n
A A A ...
, ,
*
N n
.
1 0
0 1
2

,
_

I
a) S se determine x tiind c
. 0 ) det( A
b) S se verifice egalitatea ( ) ( ) . 8 6 2
2
2 2
I x x A x A +
c) S se determine R x pentru care . 2
2
A A
2. Se consider matricele

,
_

,
_

1 1
2 1
,
3 2
4 3
B A
i
.
1 0
0 1
2

,
_

I
a) S se caclueze matricea
2
B
, unde .
2
B B B
b) S se verifice c
.
3 2
4 3
1

,
_

A
c) S se arate c , 6
2
4 4
I C unde
1 2
+ A B C i .
4
C C C C C
3. Se consider matricele

,
_

,
_

3
2
1
,
3
2
1
Y X
i

,
_

1 0 0
0 1 0
0 0 1
3
I
. Definim matricele
t
Y X A
i
, ) (
3
I aA a B +
unde R a i
t
Y
este transpusa matricei Y.
a) S se arate c matricea

,
_

9 6 3
6 4 2
3 2 1
A
.
b) S se calculeze determinantul matricei A.
c) S se arate c matriecea
) (a B
este inversabil, .
4
1
\

'

R a
4. Se consider matriecea
). (
3 1
6 2
2
R M A

,
_

Se noteaz
denori
n
A A A ...
, .
*
N n
a) S se calculeze determinantul matricei A.
b) S se arate c .
2
3 2
O A A +
c) S se calculeze suma . 10 ... 2
10 2
A A A + + +
5. Se consider matriecele
( )

,
_


a
a
A y x X
1
9
,
cu
R y x a , ,
i ( ) 0 0 B .
a) S se arate c dac B A X , atunci ( ) . 0 9
2
x a
b) S se determine valorile reale ale numrului a pentru care determinantul matricei A este nenul.
c) S se determine trei soluii distincte ale sistemului de ecuaii
.
0 3 9
0 3

'

+
+
y x
y x
1
6. Se consider matricele

,
_

1 0 0
1 1 0
1 1 1
A
,

,
_

1 0 0
0 1 0
0 0 1
3
I
i

,
_

0 0 0
1 0 0
1 1 0
B
din
). (
3
R M
Pentru
) (
3
R M X
se noteaz cu .
2
X X X
a) S se verifice c
.
3
B I A +
b) S se calculeze suma .
2 2
B A +
c) S se calculeze inversa matricei .
2
A
7. Se consider matricea
). (
1 0
0 5
2
R M A

,
_

a) S se calculeze ,
2
A A + unde .
2
A A A .
b) tiind c
,
1 0
0 5

,
_

n
n
A

, N n
2 n i
denori
n
A A A ...
, s se rezolve ecuaia
. 125 5 2 ) det(
n n
A
c) S se determine matricea . ...
2008 2
A A A B + + +
8. Se consider matriecele

,
_

,
_

1 2
2 4
,
4 2
2 1
B A
i

,
_

1 0
0 1
2
I
n ). (
2
R M
a) S se verifice c . BA AB
b) S se calculeze ,
2 2
B A + unde .
2
A A A i .
2
B B B
c) S se arate c , 5
2
4 4
I C unde B A C + i .
4
C C C C C
9. Se consider mulimea
. 1 , ,
2

'

,
_


+
a Z b a
b a b
b b a
A G
a) S se verifice dac matricele

,
_

1 0
0 1
2
I
i respectiv

,
_

0 0
0 0
2
O
aparin mulimii G.
b) S se determine matricea ) (
2
Z M B astfel nct
,
2
bB aI
b a b
b b a
+

,
_


+

. , Z b a
c) S se demonstreze c inversa oricrei matrice din G este tot o matrice din G.
10. Se consider matricele
,
0 0 0
3 0 0
4 3 0
,
3 0 0
1 3 0
1 1 3

,
_

,
_

B A

,
_

1 0 0
0 1 0
0 0 1
3
I
i funcia
) ( ) ( :
3 3
R M R M f
, , 3 ) (
3
2
I X X X f + unde .
2
X X X
a) S se calculeze ( ). det
3
B I +
b) S se demosntreze c
. ) (
3
B I A f +
c) S se arate c ( )
2
3
3
3 3 ) ( B B I A f + + , unde ( ) ). ( ) ( ) ( ) (
3
A f A f A f A f
11. Fie matricea ,
2
2
1 1 1
) (
2
2

,
_


k k
k k
x x
x x k A cu { } 2 , 1 , 0 k ,
1
0
x
i
2 1
, x x sunt soluiile ecuaiei
. 0 2
2
+ x x
a) S se calculeze determinatul matricei A(0).
b) S se determine matricea
). 2 ( ) 1 ( A A +
c) S se calculeze suma elementelor matricei A(k) pentru fiecare { } 2 , 1 , 0 k .
12. Se consider matricele

,
_

0 0
0 0
2
O
,

,
_

1 0
0 1
2
I
i

,
_

b a
A
1 0
, unde
. , Z b a
2
a) S se calculeze ,
2
A unde .
2
A A A .
b) S se verifice c ,
2
2
bA aI A + unde .
2
A A A .
c) tiind c ) (
2
Z M X cu
, XA AX
s se arate c exist
Z n m ,
astfel nct .
2
nA mI X +
13. Se consider matricele

,
_

,
_

1 1
1 1
,
1 1
1 1
B A
i

,
_

0 0
0 0
2
O
.
a) S se calculeze ,
2
A unde .
2
A A A .
b) S se verifice c . 2
2
O B AB
c) S se determine matricele ) (
2
R M X care verific egalitatea .
2
O AXB
14. Se consider mulimea { }, , |
2
R b a bV aI M + unde

,
_

1 0
0 1
2
I
i

,
_

1 1
1 1
V
.
a) S se verifice c .
2
M I
b) S se determine matricele inversabile din mulimea M n raport cu operaia de nmulire din ). (
2
R M
c) tiind c
, , M B A
s se arate c . M AB
15. n mulimea ) (
2
R M notm cu
t
A
transpusa matricei A.
a) S se calculeze ,
2 2
t
I I + unde

,
_

1 0
0 1
2
I
.
b) S se demonstreze c pentru ) (
2
R M A i R m are loc relaia ( ) .
t t
mA mA
c) S se determine matricele ) (
2
R M A pentru care ,
2
O A A
t
+ unde

,
_

0 0
0 0
2
O
.
16. Se consider mulimea
( ) .
2
2

'

,
_

R a
a a
a a
a A M
Pentru M A se noteaz
denori
n
A A A ...
, unde
.
*
N n
a) S se arate c ( ) ( ) ( ),
2
a aA a A . R a
b) S se arate c dac
, , M Y X
atunci . M XY
c) S se determine R a astfel nct ( ) ( ) ( ) ( ) ( ). 2
3 2
a A a A a A +
17. Se consider mulimea
( )

'

,
_


R b a
b a b
b a
b a A M , ,
i matricea

,
_

1 0
0 1
2
I
.
a) S se calculeze determinantul matriciei ( ). 1 ; 1 A
b) S se demonstreze c dac
, , M B A
atunci . M B A +
c) S se arate c ( ) ( ) , 0 , 0 det
2
b A I . R b
18. Se consider mulimea
. , ,
1 0 0
1 0
1

'

,
_

Z c b a b
c a
M
a) Dac

,
_

1 0 0
3 1 0
1 2 1
A
i

,
_

1 0 0
2 1 0
1 3 1
B
, s se calculeze AB.
b) S se demonstreze c dac
, , M Y X
atunci . M XY
c) S se demonstreze c dac M X i XA AX pentru M A , atunci
Z p
astfel nct

,
_

1 0 0
0 1 0
0 1 p
X
.
3
19. Se consider mulimea

'

,
_

*
, , , R d c b a
d b
c a
M
i matricea
.
6 2
3 1

,
_

A
Se noteaz cu
t
X

transpusa matricei X.
a) S se calculeze . A A
t
.
b) S se arte c, pentru orice matrice

,
_

d b
c a
X
din M are loc egalitatea ( ) ( ) . det
2
bc ad X X
t

c) S se arate c, pentru orice matrice

,
_

d b
c a
X
din M cu ( ) , 0 det
t
X X are loc relaia .
d
c
b
a

20. Fie funcia ) ( ) ( :
2 2
R M R M f definit prin , ) (
t
A A A f + unde
t
A
este traspusa matricei A.
a) S se calculeze ). (
2
I f
b) S se demontreze c ( ) ,
t t t
B A B A + + ). ( ,
2
R M B A
c) S se determine matricele ) (
2
R M A pentru care , ) (
2
O A f unde

,
_

0 0
0 0
2
O
.
21. Se consider mulimea

'

,
_

Z b a
a b b
b a b
b b a
G ,
i matricele

,
_

1 1 1
1 1 1
1 1 1
B
i

,
_

1 0 0
0 1 0
0 0 1
3
I
.
a) S se verifice c , 3
2
B B unde .
2
B B B
b) S se arate c
,
3
G nB mI +

. , Z n m
c) S se arate c dac G A i ,
3
2
O A atunci
,
3
O A
unde

,
_

0 0 0
0 0 0
0 0 0
3
O
i .
2
A A A .
22. n mulimea
) (
3
Z M
se consider matricele

,
_

1 0 0
0 1 0
1 0 1
F
i

,
_

1 0 0
1 0
1
c
b a
A
.
a) S se determine numerele a, b i c astfel nct

,
_

+
2 0 0
5 2 0
4 3 2
F A
.
b) S se arate c a = c=0 i b= -1 pentru matricea A este inversa matricei F.
c) S se rezolve ecuaia

,
_


9 8 7
6 5 4
3 2 1
X F
, unde
). (
3
Z M X
23. Se consider mulimea

'

,
_

R c b a
c b
b a
M , ,
i matricea

,
_

1 0
0 1
2
I
.
a) S se arate c M I
2
.
b) tiind c
, , M B A
s se arate c M B A + .
c) S se demonstreze c ( ) , 0 det BA AB
M B A ,
.
24. Se consider matricele

,
_

1 1
1 1
A
i

,
_

1 0
0 1
2
I
.
a) S se verifice c , 2 ,
2
2
I A unde .
2
A A A .
b) S se determine R x astfel nct ( ) 0 det
2
xI A .
c) S se rezolve n ) (
2
R M ecuaia XA AX .
4
25. Se consider mulimea

'

,
_

R d c b a
a
d a
c b a
M , , ,
0 0
0
i matricea

,
_

0 0 0
0 0 0
0 0 0
3
O
.
a) S se arate c
M O
3
.
b) S se demonstreze c produsul a dou matrice din M este o matrice din M.
c) tiind c M A cu ( ) , 0 det A s se demonstreze c ,
3
3
O A unde .
3
A A A A
26. Se consider matricele

,
_

0 0
0 0
2
O
,

,
_

d c
b a
A
din ) (
2
R M . Se noteaz cu
t
A
transpusa matricei A.
a) tiind c 4 ad i 3 bc , s se calculeze ( ) A det .
b) S se calculeze .
t
A A
c) S se demonstreze c dac suma elementelor matricei
t
A A
este egal cu 0, atunci ( ) 0 det A .
27. Se consider matricele

,
_

1 0
0 1
2
I
i

,
_

d c
b a
A
din ) (
2
R M . Se noteaz .
2
A A A .
a) S se calculeze
2
A
.
b) S se verifice c ( ) ( )
2
2
I bc ad A d a A + .
c) tiind c 0 + d a i ) (
2
R M M cu
2 2
MA M A
, s se demonstreze c MA AM .
28. Se consider matricele

,
_

2 4
1 2
A
,

,
_

1 0
0 1
2
I
,

,
_

0 0
0 0
2
O
i mulimea
( ) ( ) { } ) ( , , ; | ;
2 2
R M R y x yA xI y x M y x M G + .
a) S se verifice c
2
2
O A , unde .
2
A A A .
b) S se determine inversa matricei ( ) 1 ; 1 M .
c) S se determine matricele inversabile din mulimea G.
29. Se consider matricele

,
_

1 0 0
0 1 0
0 0 1
3
I
i

,
_

1 1 0
0 1 0
0 0 2
A
.
a) S se determine matricea
2
A
, unde .
2
A A A .
b) S se demonstreze c
3
2 3
2 5 4 I A A A + , unde .
2 3
A A A
c) S se determine numerele reale m, n, p astfel nct ,
3
2 1
pI nA mA A + +

unde
1
A
este inversa
matricei A.
30. Se consider matricele

,
_

1 0 0
0 1 0
0 0 1
3
I
i

,
_

1 0 0
1 1 0
1 1 1
X
din
) (
3
R M
. Se noteaz

denori
n
X X X X ...
pentru
*
N n .
a) S se calculeze
2
X
.
b) S se determine inversa matricei X.
c) S se determine numrul real r astfel nct
3
2 3
3 I rX X X + + .
31. Se consider matricele de forma

,
_

1 0
1 a
M
a
, unde R a .
a) S se calculeze ( )
2 1
det M M + .
b) S se calculeze
2
a
M , unde .
2
a a a
M M M
c) S se determine matricele ) (
2
R M X pentru care
a a
XM X M
, R a .
5
32. Se consider mulimea

'

,
_

R c b a
d c
b a
M , ,
i matricea

,
_

1 0
0 1
2
I
.
a) S se arate c M I
2
.
b) tiind c
M B A ,
, s se arate c M B A + .
c) S se demonstreze c ( ) 0 det BA AB ,
M B A ,
33. Se consider matricea

,
_

a
a
a H
0 0
0 1 0
0 ln 1
) (
, unde a >0.
a) S se calculeze ( ) ) ( det a H , 0 > a .
b) S se arate c
) ( ) ( ) ( b a H b H a H
,
0 , > b a
.
c) S se calculeze determinantul matricei
) 2008 ( ... ) 3 ( ) 2 ( ) 1 ( H H H H + + + +
.
34. n mulimea ) (
2
R M se consider matricea

,
_

2 2
1 1
A
. Se noteaz
denori
n
A A A ...
, .
*
N n
a) S se demonstreze c A A 3
2
.
b) S se calculeze ( )
10
det A .
c) S se determine inversa matricei ,
2
I A B + unde

,
_

1 0
0 1
2
I
.
35. n mulimea matricelor ptratice ) (
2
R M se consider matricea

,
_

3 2
6 4
A
. Se noteaz
denori
n
A A A ...
,
.
*
N n
a) S se arate c
A A A 2
2
+
.
b) S se determine matricele ), (
2
R M X

,
_

x
x
X
0
0
, astfel nct ( ) 2 det + A X .
c) tiind c , A A
n
,
*
N n s se demonstreze c ,
2
) 1 (
... 2
2
A
n n
nA A A
n
+
+ + +
*
N n .
36. Se consider matricea

,
_

2 1
3 2
A
.
a) S se calculeze ( ) A det .
b) S se demonstreze c , 7
3
A A unde
A A A A
3
.
c) S se demonstreze c A B A , unde
2
2
6I A B i .
2
A A A .
37. n ) (
2
R M se consider matricele

,
_

x x
x x
x A
4 1 10
2 5 1
) (
, R x .
a) S se calculeze
) 1 ( ) 1 ( A A
.
b) S se verifice dac ( ) ( ) ( ) ( ), 1 1
2 2
+ x A x A R x .
c) S se determine inversa matricei
). 1 ( A
38. Se consider matricele
,
0 1 0
0 0 1
0 1 1

,
_

,
_

1 0 0
0 1 0
0 0 1
3
I
.
a) S se calculeze determinantul matricei A.
b) S se calculeze
2
A
tiind c .
2
A A A .
c) S se calculeze inversa matricei
A I +
3
.
39. Se consider matricele

,
_

0 1
3 0
A
,

,
_

1 0
0 1
2
I
i mulimea
( ) { } AX XA R M X A C ) (
2
6
a) S se determine
R b a ,
, astfel nct
2
0
0
I
b
a
A

,
_

.
b) S se demonstreze c A B A , unde
2
2
2I A B i .
2
A A A .
c) S se arate c dac
) ( A C X
, atunci
R b a ,
astfel nct

,
_

a b
b a
X
3
.
40. n ) (
2
R M se consider matricele

,
_

1 4
1 4
A
,

,
_

1 0
0 1
2
I
i submulimea
{ } aA I a X R a a X G +
2
) ( ; ) (
.
a) S se verifice dac
2
I aparine mulimii G.
b) S se arate c ( ) ( ) ( ), 5ab b a X b X a X + +
R b a ,
.
c) S se arate c pentru
5
1
a inversa matricei ( ) a X este matricea
,
_

a
a
X
5 1
.
41. Se consider matricele

,
_

9 3 3
6 2 2
3 1 1
A
,

,
_

1 0 0
0 1 0
0 0 1
3
I
i
3
I A B
.
a) S se calculeze determinantul matriciei A.
b) S se calculeze ,
2 2
B A unde .
2
A A A i .
2
B B B
c) S se arate inversa matricei B este
3
1
9
1
I A B

.
42. Se consider matricele

,
_

2 1
4 2
A
,

,
_

1 0
0 1
2
I
,

,
_

0 0
0 0
2
O
i A I B +
2
. Se noteaz
.
2
A A A i
denori
n
B B B B ...
.
a) S se verifice c .
2
2
O A
b) S se calculeze inversa matricei B.
c) S se determine R x pentru care .
2 3
xA B B .
43. n mulimea matricelor ptratice ) (
2
Q M se consider

,
_

0 1
2 1
A
,

,
_

t z
y x
B
,
, , , , Q t z y x

,
_

0 0
0 0
2
O
,

,
_

1 0
0 1
2
I
.
a) S se calculeze ( ), det
2
A tiind c .
2
A A A .
b) S se determine
Q t z y x , , ,
tiind c
2
I B A .
c) Dac
2
I B A s se calculeze ( ) .
2
1
A B S

44. Se consider matricele

,
_

3 1
1 3
x
x
A
cu R x i

,
_

1 0
0 1
2
I
. Notm
denori
n
A A A ...
, .
*
N n
a) S se determine x tiind c ( ) 0 det A .
b) S se verifice egalitatea ( ) ( ) . 8 6 6 2
2
2 2
I x x A x A +
c) S se determine R x pentru care . 2
2
A A
45. Se consider matricele

,
_

2
1 1
a
a
A
, R a ,

,
_

y
x
X
cu
R y x ,
i

,
_

4
1
B
.
a) S se determine R a astfel nct ( ) 0 det A .
b) Pentru a =3 s se verifice c

,
_

2 3
1 2
1
A
.
7
c) Pentru a =3 s se rezolve ecuaia matriceal B X A .
46. Se consider matricea
,
0 0
0 0

,
_

a
a
a a a
A
R a .
a) Pentru a =1, s se calculeze matricea
2
A
, unde .
2
A A A .
b) S se calculeze ), det(
2
A R a .
c) S se demonstreze c
3
2
I A , pentru R a .
47. n mulimea ) (
2
R M se consider matricele

,
_

0 0
1 0
A
i

,
_

0 0
0 0
2
O
.
a) S se calculeze ), det(
2
A unde .
2
A A A .
b) S se arate c dac ) (
2
R M X i
, AX XA
atunci
, , R b a
astfel nct

,
_

a
b a
X
0
.
c) S se arate c dac ) (
2
R M Y atunci ecuaia
A Y
2
nu are nicio soluie n ) (
2
R M .
48. Se consider matricea
) (
4 2
7 4
2
R M A

,
_

.
a) S se calculeze ,
2
A unde .
2
A A A .
b) S se demonstreze c ( )
2
1
2
I A I A +

.
c) S se arate c ecuaia
A X
2
nu are soluii n ) (
2
R M .
49. n mulimea matricelor ptratice ) (
2
R M se consider submulimea

'

,
_

Z b a
d c
b a
G ,
.
a) Dac
G B A ,
s se demonstreze c G B A + .
b) S se arate c matricea G C , obinut pentru a=5 i b=3 verific relaia , 16 10
2
2
I C C unde
C C C
2
i

,
_

1 0
0 1
2
I
.
c) Pentru
N b a ,
s se determine o matrice G D care are proprietatea c 2008 det D .
50. Se consider matricele
,
1 3
4 5
,
2 1
1 2

,
_

,
_

B A

,
_

0 0
0 0
2
O
i

,
_

1 0
0 1
2
I
n ) (
2
R M .
a) S se caluleze B A .
b) S se rezolve ecuaia matriceal B X A , unde ) (
2
R M X .
c) S se demonstreze c matricea A verific egalitatea
2 2
2
5 4 O I A A + , unde .
2
A A A .
51. Se consider matricele

,
_

1 0 0
1 1 0
0 1 1
A
,

,
_

0 0 0
1 0 0
0 1 0
B
,

,
_

1 0 0
0 1 0
0 0 1
3
I
n
) (
3
R M
.
a) S se arate c
3
I B A +
.
b) S se demonstreze c matricea A este inversabil i s se determine
1
A
.
c) S se determine numrul real a astfel nct ( ) ( )
3
1 2 det a a X , unde
( ) aA I a X +
3
.
52. Se consider matricele

,
_

0 1
1 0
A
,

,
_

1 0
0 1
2
I
i mulimea de matrice
( ) { }
2
2
2
I X R M X G
, unde
X X X
2
.
a) S se verifice c G A .
8
b) S se demonstreze c ( ) X I X
2
1
2
1
2
2

,
_

+ , G X .
c) S se demonstreze c orice matrice ptratic de ordinul al doilea cu elemente numere reale pentru care
avem XA AX este de forma

,
_

x y
y x
X
, unde
R y x ,
.
53. Se consider matricele

,
_

1 1
2 2
A
,

,
_

1 0
0 1
2
I
i mulimea de matrice
( ) { } X X R M X G
2
2
, unde
X X X
2
.
a) S se verifice c G A
b) S se calculeze ( ) A A A +
2 3
2 det , unde
A A A A
3
.
c) S se demonstreze c ( )
2
2
2
2 I I X , G X .
54. n
) (
3
R M
se consider matricele

,
_

0 0 0
1 0 0
1 1 0
A
i
A I B +
3
, unde

,
_

1 0 0
0 1 0
0 0 1
3
I
.
a) S se calculeze B A .
b) S se calculeze
3 2
A A +
, unde .
2
A A A i .
2 3
A A A .
c) S se deomnstreze c dac
( ) R M X
3

i A X X A , atunci
R c b a , ,
astfel nct

,
_

a
b a
c b a
X
0 0
0
.
55. n
) (
8 3
Z M
se consider matricele

,
_

A
,

,
_

,
_

3
I
. Se noteaz
X X X
2
, pentru ( )
8 3
Z M X .
a) S se arate c
3
2
I A .
b) S se rezolve ecuaia matriceal
3
I X A
, unde
( )
8 3
Z M X .
c) S se calculeze ( )
2
A B .
56. n mulimea ) (
2
R M se consider matricele

,
_

4 2
8 4
A
,

,
_

1 0
0 1
2
I
i ( ) aA I a X +
2
, unde R a
.
a) S se demonstreze c A A 8
2
.
b) S se calculeze ( ) a X det .
c) S se domnostreze c ( ) ( ) ( ) ab b a X b X a X 8 + + ,
R b a ,
.
57. Se consider matricele

,
_

2 0
2 2
A
,

,
_

1 0
0 1
2
I
,

,
_

6 0
y x
B
cu
R y x ,
.
a) S se determine numrul real x astfel nct A B B A .
b) S se verifice c ( )
2
2
4 I A A , unde .
2
A A A .
c) S se determine numrul real a astfel nct
2
2 3
4 O A aA A + , unde
A A A A
3
.
58. Se consider matricele

,
_

2 1 1
1 2 1
1 1 2
A
,

,
_

1 1 1
1 1 1
1 1 1
B
i

,
_

1 0 0
0 1 0
0 0 1
3
I
. Se noteaz
X X X
2
.
9
a) S se calculeze AB.
b) S se demonstreze c ( ) ( )
2 2 2 2
B A B A B A + + .
c) S se calculeze inversa matricei ( )
2
B A .
59. Fie maricea

,
_

3 2 1
3 2 1
3 2 1
A
. Pentru R a fixat, definim
3
I aA B +
.
a) S se calculeze ( ) B det pentru a=1.
b) S se calculeze ,
2
A unde .
2
A A A .
c) S se demonstreze c
3
2
2 I B B i s se determine
1
B
.
60. n
) (
3
R M
se consider matricele

,
_

0 0
0 0
0 0
a
a
a
A
, unde R a ,

,
_

1 0 0
0 1 0
0 0 1
3
I
i submulimea
( ) { } XA AX R M X G
3
.
a) S se calculeze ( ) A det .
b) S se demonstreze c
2 2
XA X A
,
) (
3
R M X
, unde .
2
A A A .
c) S se arate c dac
R b a ,
, atunci matricea
G bA aI +
3
.
61. n mulimea ) (
2
R M se consider matricele

,
_

4 2
2 4
A
,

,
_

1 0
0 1
2
I
i

,
_

0 0
0 0
2
O
.
a) S se calculeze ( )
2
det A , unde .
2
A A A .
b) S se demonstreze c

,
_

14 13
13 14
2
3 3
A
, unde .
2 3
A A A .
c) S se demonstreze c matricea A verific egalitatea
2 2
2
12 8 O I A A + .
62. Pentru fiecare R x se consider matricele

,
_

x
x
A
x
1
1
i

,
_

1 0
0 1
2
I
.
a) S se determine valorile lui x pentru care
0 det
x
A
.
b) S se determine R x astfel nct
2
2
I A
x
, unde .
2
x x x
A A A
c) S se demonstreze c ( ) . 1 2
2
2 2
I x xA A
x x
+
63. n mulimea
) (
3
R M
se consider matricele

,
_

4 2 2
2 4 2
2 2 4
A
,

,
_

2 2 2
2 2 2
2 2 2
B
i B A C + .
a) S se calculeze AB.
b) S se demonstreze c A A 6
2
i B B 6
2
, unde .
2
A A A
c) S se demonstreze c ( ) B A C +
2 3
6 , unde .
3
C C C C
BIBLIOGRAFIE
1. Varianatele pentru EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008, publicate de MINISTERUL EDUCAIEI,
CERCETRII I TINERETULUI.
10

S-ar putea să vă placă și