Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

Universitatea Pedagogic de Stat Ion Creang

Facultatea: Pedagogie
Catedra: Pedagogia
nvmntului Primar
Specialitatea: P..P i P.P

Portofoliu
la Teoria i metodologia
activitilor extracurriculare

A elaborat: Savva Mariana


A verificat: Saranciuc-Gordea Liliana

Chiinu, 2012

Cuprins:
Unitatea 1.......
Unitatea 2.......
Unitatea 3.......
Unitatea 4.......
Unitatea 5.......
Unitatea 6.......
Activitatea practica..
Proiect didactic la dirigenie
Proiect didactic la dirigenie.