Sunteți pe pagina 1din 2

Anunt examen instalatori sesiunea noiembrie 2012

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) in conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in sectorul gazelor naturale aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 89/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romniei nr. 804/25.11.2009, anunta persoanelor interesate organizarea examenului de autorizare instalatori gaze naturale, conform programului de mai jos: 06.09.2012 06.09.2012 05.10.2012 Publicarea anuntului

Inscrierea candidatilor, in fiecare zi lucratoare, intre orele 0900 1500 15.10.2012 Publicarea pe site la adresa www.anre.ro a listei candidatilor admisi in vederea participarii la examen precum si lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile prevazute in Regulamentul de autorizare pentru a participa la examen 15.10.2012 19.10.2012 Perioada de depunere a completarilor la dosare 29.10.2012 Publicarea pe site la adresa www.anre.ro a listei finale a candidatilor admisi in vederea participarii la examen 29.10.2012 Publicarea pe site a informatiilor referitoare la ora si locul desfasurarii examenului Examenele se vor desfasura in perioada 03.11.2012 18.11.2012 Participarea la primul examen de instalator autorizat, indiferent de gradul solicitat, este permisa numai dupa ce candidatul face dovada ca a urmat un curs de specializare organizat de un furnizor de formare profesionala sau de o institutie de invatamnt superior. Persoanele fizice care au dobndit calitatea de instalator autorizat dar care nu mai indeplinesc conditiile prezentului regulament, se pot prezenta la o noua sesiune de autorizare, numai pentru acelasi grad, doar daca fac dovada ca au urmat un curs de specializare organizat de un furnizor de formare profesionala sau de o institutie de invatamnt superior. Lista furnizorilor de formare profesionala si a institutiilor de invatamnt superior se afla publicata pe pagina de internet a institutiei noastre, domeniul Gaze Naturale, la rubrica Informatii Info Instalatori gaze naturale Anunt cursuri. Dosarele pentru inscrierea la examenul pentru autorizare a persoanelor fizice (toate gradele), se vor depune la ANRE sediul din strada Constantin Nacu nr. 3 sector 2. Dosarele incomplete se resping de catre ANRE, fara restituirea tarifului de examinare in vederea autorizarii, stabilit conform Ordinului presedintelui ANRE nr. 89/2009, cu modificarile ulterioare. Tarifele, se vor achita in contul ANRE din Bucuresti nr. RO48TREZ7025032XXX011115 deschis la TREZORERIA SECTOR 2, Cod Fiscal: 11514848, dupa cum urmeaza: - in numerar, la casieria ANRE din strada Constantin Nacu nr. 3, sector 2 - prin ordin de plata - prin mandat postal

astfel inct pana cel mai tarziu la data de 29.10.2012 contravaloarea tarifului de autorizare sa fie achitata. Cuantumul tarifului de examinare se regaseste publicat pe pagina de internet a ANRE in cadrul sectiunii GAZE NATURALE - Info interes public / Info INSTALATORI-GazeNat si este:

Pentru gradele I D si I T 212 lei Pentru gradele II D si II T 180 lei Pentru gradul III D 127 lei

Persoanele ale caror dosare nu corespund cerintelor Regulamentului pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in sectorul gazelor naturale nu vor fi admise in sala de examen.
IMPORTANT! Pe fiecare cerere de inscriere la examen va fi trecut un numar de telefon de contact precum si o adresa de email sau un numar de fax in vederea asigurarii unei comunicari rapide.
Precizari in legatura cu tematica, corelata cu gradele de autorizare sunt afisate la ANRE, sediul din strada Constantin Nacu, nr. 3, sector 2 si de asemenea sunt publicate pe Internet la adresa www.anre.ro.

S-ar putea să vă placă și