Sunteți pe pagina 1din 17

7/1/13

Cele 5 legi ale biologiei vindecarea cancerului

Autoeducare
Autoeducareinpasisimpli Home TopCarti Citate AudioBooks VideoEducare DespreNoi Contact Cumsalinistestiegoul:creeaza! Stiintamanipulariiconsumatorilordemedicamente

Cele5legialebiologieivindecareacancerului
27Aug2012
Like 80

Pe18august1978,Dr.RykeGeerdHamer,M.D.,lavremea aceeainternistseflaclinicaoncologicaaUniversitatiidinMnchen,Germania,aprimitvesteasocantaca fiulsau,Dirk,afostimpuscat.Dirkamuritndecembrie1978si,catevalunimaitarziu,Dr.Hamerafost diagnosticatcucancertesticular.Dinmomentcenufuseseniciodatagravbolnav,asuspectatimediatca dezvoltareacanceruluisaupoateavealegaturadirectacutragicapierdereafiuluisau.MoartealuiDirksi propriasaexperientacucancerullaufacutpeDr.Hamersainvestighezeistoriculpacientilorsaidecancer. Adescoperitfoartecurandc,lafelcael,totibolnaviidecancerpecareiistiaautrecutprin experienteextremdestresanteinaintecaboalasaseinstalezesisasedezvolte.Observareaconexiunii dintremintesiorganismnuafostsurprinzatoare. Numeroasestudiiarataseradejacaatatcancerul,catsialtebolisuntfoartedesprecedatedeuneveniment traumatizant.

autoeducare.ro/cele-5-legi-ale-biologiei--vindecarea-cancerului

1/17

7/1/13

Cele 5 legi ale biologiei vindecarea cancerului

RezultatulcercetarilorluiHamerseconstituieintrodiagramastiintificaceilustreazlegaturabiologica dintrepsihicsicreiersicorelatiacuorganelesitesuturileintreguluiorganismuman(variantaenglezaa DiagrameistiintificeaGNMesteinlucru).Dr.HameradenumitdescoperirilesaleCele5Legi BiologicealeNoiiMedicine,datoritafaptuluicaacestelegibiologice,valabileincazuloricaruipacient, oferaoperspectivacutotulnouaasupraintelegeriicauzei,adezvoltariisiaprocesuluinaturaldevindecare abolii.In1981,Dr.HameraprezentatrezultateledescoperirilorsalelaFacultateadeMedicinaa UniversitiidinTbingen,subformauneitezepostdoctorale.Totusi,panaastazi,Universitateaarefuzat satestezecercetarileDr.Hamer,inciudaobligativitatiilegaledeaoface.Acestaesteuncazfaraprecedent inistoriauniversitara.Inmodsimilar,medicinaoficialaarefuzatsaaprobedescoperirilesale,inciudaa30 deverificaristiintificediferite,facuteatatdemediciindependenti,catsideasociatiiprofesionale.Lascurt timpdupaceDr.Hameriaprezentatteza,iafostadresatunultimatumdearenuntaladescoperirilesale stiintificesauisevarefuzareinnoireacontractuluisaulaClinicaUniversitara.In1986,desimuncasanua fostniciodatapusalaandoialasaudezaprobata,doctoruluiHameriafostridicatalicentamedicala,pe motivcaarefuzatsaseconformezeprincipiilormedicineistandard.Astfel,pacientilordinintreagalumele esterefuzatdreptuldeabeneficiadedescoperirilesale. BOLILEAULAORIGINEUNSOCPSIHOEMOTIONALCARESEREFLECTAMAIINTAILA NIVELULCREIERULUI. Dr.Hamerastabilitcaoriceboalaestecauzatadeunsocemotionalcaresurprindeindividultotal nepregatit(PrimaLegeBiologica).Inonoareafiuluisau,Dr.Hameradenumitacestincidentstresant: DirkHamerSyndrome,sauDHS.Psihologicvorbind,DHSesteunincidentfoartepersonal,conditionatsi determinatdeexperientelenoastretrecute,devulnerabilitati,deperceptiilepersonale,devalorilesi credintelepersonale.Cutoateacestea,DHSnuestedoarunconflictemotional,cielsepropagasilanivel biologicsitrebuieintelesincontextulevolutieinoastrepersonale. Saluamexemplulcanceruluideplaman:conflictulbiologicasociatcucanceruldeplamanesteunsocde tipulfricademoarte,deoarece,ntermenibiofiziologici,fricademoarteesteechivalentacu incapacitateadearespira.Odatacusoculdatoratfriciidemoarte,celulelepulmonarealveolarecare regleazarespiratiaincepinstantaneusasemultiplice,formandotumoarepulmonara.Contrarparerilor conventionale,aceastmultiplicareacelulelorpulmonarenuesteunprocesfararost,ciservesteunui scopbiologicfoartebinedefinitsianumesacreascacapacitateapulmonara,optimizandastfelsanselede supravietuirealeorganismului.AnalizatomografiilorintreprinsadeDr.Hamerdemonstreazacafiecare persoanabolnavadecancerlaplamaniprezintaoconfiguratieclaradetipineleconcentriceinzona corespondentadincreiersicafiecarepacientasuferitunsocconflictualemotionaltotalneasteptat,detipul fricademoarte,inainteadeclansariicancerului.Inmajoritateacazurilor,teamademoarteafostdeclansata desoculunuidiagnosticdecancer,ceafostresimtitcaosentintalamoarte. Cancerullasan,potrivitcercetarilorDr.Hamer,esterezultatulgrijilorprovocatedeunconflictdetipul mamacopilsauproblemecupartenerul.Acestetipurideconflicteimpacteazaintotdeaunavechiul creier,inzonacarecontroleazaglandeleproducatoaredelapte.Ofemeiepoatesuferiunconflictdetipul mamacopildacaisifacefoartemultegriji,atuncicandcopiluleiesteranitsauseimbolnavestegrav,foarte brusc.Peduratafazeidestres,catconflictulesteactiv,celuleleglandeimamarecontinuasasemultiplice, formandotumor.Scopultainicalproliferriicelulareesteaceladeamaricapacitateadelactatiepentru

autoeducare.ro/cele-5-legi-ale-biologiei--vindecarea-cancerului

2/17

7/1/13

Cele 5 legi ale biologiei vindecarea cancerului

copilulsuferind,grabindastfelprocesuldevindecarealacestuia.Fiecarefemeiesifiecarefemeladin lumeaanimalasenastecuacestprogramdereactiebiologicpentrucresteresidezvoltare. NumeroaselestudiialeDr.Hameraratacafemeile,chiariatuncicandnualapteaza,dezvolta tumorialeglandelormamare,dincauzagrijilorobsesivepentrubinelecelordragi(acopiluluicare areprobleme,aunuipartenerbolnav,saudegrijaunuiprietencuprobleme). nvremeceorganelecontrolatedevechiulcreierdezvoltatumoripeduratafazeiactiveaconflictuluioc, situaiaesteopusaincazulorganelorcontrolatedenoulcreier.Toateorganelesitesuturilececorespundsi suntcoordonatedenoulcreier(ovarele,testiculele,oasele,noduliilimfatici,epiderma,mucoasacolului uterin,bronhiile,vaselecoronariene,canaleledealaptareetc.)isiauorigineanectodermsauin mezodermulnouluicreier.Inmomentulproduceriiconflictuluisoc,tesuturileorganelorcorespondente acesteizoneacreieruluiraspundprindegenerarecelulara.Necrozareaovarelorsauatesticulelor, osteoporoza,cancerulosossauulcerulstomacaldeexemplu,suntsituatiicareapardoaratuncicand persoanaseaflaintrostareemotionaladestresrelationatacuconflictelesoccorespondente. Dr.Hameradescoperit,deasemenea,caoriceconflictsioriceboalaaresiorezolvare,iardesfurarea oricareiboliarelocindouafaze(ADouaLegeBiologic).Intimpulprimeifaze,aconflictuluiactiv(si anumeatatatimpcatconflictulpersista),intregulorganismseorienteazspreafacefataconflictului.Intimp celanivelfizicaulocdereglaricelularespecifice,psihiculsisistemulnervosvegetativautonomse confrunta,deasemenea,cusituatiineasteptate.Comutataintrofazadestres(sympathicotonia),mintea devinetotalpreocupatadecontinutulconflictului.Tulburarilesomnuluisilipsaapetituluisuntsimptome specifice.Biologicvorbind,acestlucruestevital,deoarecefocalizareaatentieiasupraconflictuluiiorelede activitateinplusconstituiecondiiilepropicepentrurezolvareaconflictului.Fazaactivaaconflictuluieste denumitasifazarece.Deoarecepeperioadastresuluiseproduceconstrictiavaselordesange,simptomele specificealeactivittiiconflictualesuntextremitatilereci(inspecialmainile),tremurulitranspiraiarece. Intensitateasimptomelordepinde,inmodnatural,deintensitateaiimpactulsoculuiconflictual.Dacao persoanaramaneinaceastastarepreamulttimp,urmarilepotfifatale. Dacaopersoanamoarepeduratafazeiinitialeactiveaconflictului,aceastasepetrecedeobiceidincauza pierderiideenergie,aslabiriiexagerate,alipseidesomniaepuizariimentalesiemotionale.Decelemai multeori,estevorbadeimpactulemotionaldevastatoralunuidiagnosticsaualuneiprognozenegative,de genulMaiaidoarsaselunidetrait!,impactcearuncpacientiidecancersipeceiapropiatilorintrostare dedisperare.Cufoartemicasperantasauchiardeloc,suntprivatideforalorvitala,isiconsumainutil energiasi,nceledinurma,morinurmaunuiprocesagonizant,procespecaretratamentele conventionalepentrucancernufacdecatsilaccelereze. Dacapacientulnuafacutniciuntratamentdecancer(inspecialchimioterapiesauradioterapie),NGM (NouaMedicinaGermana)areoratadesuccesde95panala98%.Esteoironieasortiicaacestestatistici alesucceselorremarcabilealeDr.Hameraufostdatechiardeautoritati. Rezolvareaconflictuluigeneratdesemnaleleinitialereprezintaincepereafazeiadouaa programuluibiologic.Emotiilesiorganismulnostrusecomutimediatinregimulderepararesirefacere, programuldevindecarefiindasistatnmoddirectdesistemulnervosvegetativ.Peperioadafazeide vindecare,apetitulrevine,darsuntemfoarteobositi(putemchiarsanuavemputereadeaneridicadinpat). Odihnasifurnizareatuturornutrienilornecesariorganismuluisuntesentialeinperioadadevindecare.A douafazaestedenumitafazacaldainaceastperioada,vaseledesangesemaresc,incalzind

autoeducare.ro/cele-5-legi-ale-biologiei--vindecarea-cancerului

3/17

7/1/13

Cele 5 legi ale biologiei vindecarea cancerului

extremittilesipielea. Odatacurezolvareaconflictului,seproduceotransformarelanivelulorganelor:proliferareacelulara (vechiulcreierestelegatdecontrolulcresteriitumorale)sidistrugereacelulara(creierulnouestelegatde controluldegradariitesuturilor)seoprescimediatsiestedeclansatprocesulderepararespecific.Ozona caresanecrozatsauaprezentatulceratiiintimpulfazeiactiveaconflictuluiesteacumregeneratasi refcutacucelulenoi.Acestprocesesteinsotit,deregula,deinflamaiipotentialdureroasecauzatede edemecareprotejeazatesutulpeduratavindecarii.Altesimptometipiceregenerariisunt:hipersensibilitate, mancarimi,spasme(dacatesuturilemuscularesuntimplicate)siinflamatii. Dartumorilenusuntimprtiteinbunesaurele,cimaidegrabasuntclasificateduptipuldetesutsizona cerebraldincareproviniprincaresuntcontrolate.Existaaceletumoricaresedezvolta,inmodexclusiv, infazaactivaaconflictuluisoc(tumorilepulmonare,tumoriledecolon,tumoriledeficat,tumorileuterului, tumoriledeprostataetc.)sicelecareaparintimpulprocesuluinaturaldevindecare. nfelulncarecreierulvechicontroleazcancerul,crestereatumoralanuesteniciaccidentalasinicifara sens,dinmomentceproliferareacelularaseopretedeindatcetesutulestereparat.Cancerultesticular, cancerulovarian,limfomul,limfomulnonHodgkin,diferiteletipuridesarcom,carcinomulbronhiali laringialicancerulcervical,toatesuntdenaturcurativifenomeneexclusivealefazeidevindecare.Cu condiiacaprocesuldevindecaresnufientreruptdemedicamentesaudeorevenireaconflictului oc,acestetumoridisparpanalaurma,lasfarsitulprocesuluidevindecare. Aldoileatipdecancermamar,carcinominsitu(DCIS),intradeasemeneainaceastcategorie.Intimpce uncancerdesanesteunindicatorcfemeiaesteinfazaactivaconflictuluidetipgrija,uncancerinsitu esteunsemnpozitivcaproblemaasociataconflictuluideseparareafostrezolvat.Ofemeienufaceun cancerdesanfaramotiv!Aacumnicifaptulcelsedezvoltaexactlasanulstangnuesteocoincidenta. Importantalateralitatiinoastrebiologice Dr.Hameradescoperitclateralitateadeterminadacaoboalaprecumestecancerulsedezvoltainpartea stangasaudreaptaaorganismului.Aceastaesteregul:opersoanadreptaceraspundeunuiconflictcu mamasasaucucopilulcuparteastangaaorganismului,icuparteadreaptalaunconflictcutatal saupartenerul,fratii,rudele,prietenii,colegiietc.Pentrustangaciesteinvers.Existaintotdeaunao relatieinversaintreemisferelecerebralesipartileorganismului,insensulcafiecareemisferaacreierului (maiputinparteaamigdaliana)estenrelatiedirectacuparteaopusaatrupului. Astfel,uncancerlasanuldrept,unchistovarianlaovarulstang,oproblemadepielepeparteadreaptasau stanga(sauamandoua),oparaliziemotoriepeparteadreapta(dupaunataccerebral)nedauunprimindiciu desprecineafostimplicatatuncicandconflictuloriginaraavutloc.Inceeaceprivesteconflictelemai avansate(siregiunilecerebrale),statutulhormonaltrebuie,deasemenea,luatincalcul,pentruoevaluare precisa. Rolulbeneficalmicrobilor UnaltaspectalcercetarilorDr.Hameresteacelaalroluluimicrobilorpedurataprocesuluidedezvoltarea bolii.Pescurt,eladescoperitcamicrobiiprecumciupercile,bacteriilesivirusiisuntactividoarpedurata procesuluidevindecaresimanierancareeiopereazaesteindeplinaconcordantaculogicaevolutiv.(A PatraLegeBiologica).Bacteriiletuberculozei,spreexemplu,populeazadoaresuturilecontrolatede creierulvechi.Functialorpetimpulprocesuluidevindecareestedeadescompunetumorilecarenuimai

autoeducare.ro/cele-5-legi-ale-biologiei--vindecarea-cancerului

4/17

7/1/13

Cele 5 legi ale biologiei vindecarea cancerului

aurostul:tumorilepulmonare,tumoriledecolon,tumorilelarinichi,tumorilelaprostata,tumorilelauter, tumorilelasan,melanoameleimesothelioma.Bacteriiletuberculozeisuntesentialepentrudescompunerea constructiilorcelulareceauproliferatcuunanumitscopbiologic,ntimpulfazeiactiveaconflictului.Daca bacteriilenecesarenusuntdisponibiledincauzavaccinariisauauzuluiexcesivdeantibioticesauinurma chimioterapiei,tumorilenusepotdezintegracorespunzator.Caurmare,ramanpelocsisuntincapsulatein modinofensiv.Detectatelauncontrolderutina,elepotfitotuidiagnosticatecasicancerinoiconflicte potentialepotapareainurmaaflariivestii,cunoisimptome.Intelegandlegilebiologicealedesfasurarii bolilor,aceastaperspectivapoatefieliminata.Intimpcebacteriiledescompuntumorilecucelulecare numaisuntnecesare,virusiisuntimplicaiinprocesuldevindecareatesuturilorcoordonate exclusivdecortexulcerebral(ex:bronhiile,membrananazala,mucoasastomacala,mucoasa canalelorbiliareiepiderma).Hepatita,pneumonia,herpesul,gripasigripastomacalaindicafaptulca procesevirulente,naturale,devindecaresuntncurs. TEORIAMETASTAZEI,OSIMPLAFICTIUNEACADEMICA BazandusepeGNM,SistemulOntogeneticaltumorilor,teoriavastraspanditaametastazelorcare sugereazcacelulelecanceroasemigreazaprinvaseledesangeilimfa,cauzandtumorisiinaltelocuri, este,incuvinteleDr.Hamer,purafictiuneacademica.Celuleleingeneralsicelulelecanceroasenmod specialnuisipotschimba,subnicioform,structuralorhistologicsinicinupottrecedebariera bacteriana.Deexemplu,ocelulacanceroasaauneitumoripulmonare,careestedeorigine endoderma,controlatadezonaamigdalianaacreieruluisicareprolifereazadealungulfazeiactive aconflictului,nusepoatetransformaintrocelulosoasa,careestedeoriginemezodermasieste controlatadecortexulcerebral,celulacaresedeterioreazaintimpulfazeiactiveaconflictului,in procesuldedecalcifiere.Inscenariulconformcaruiacancerulpulmonarmetastazeazlaoase,celulele canceruluipulmonarcreeaza,defapt,ungol(descompunerecelulara!reversulcancerului)inanumite oasedinorganism.Trebuie,deasemenea,saneintrebamdececelulelecanceroaserareoriseraspandescla tesuturilevecine,deexemplu:delauterlacervix.Dacacelulelecanceroasecalatorescprinsange,decenu esteatunciscanatsangeledonat,pentruacautacelulecanceroase?Decenusuntatuncigsiteo multitudinedetumoriinperetiivaselordesangeaipacientilorbolnavidecancer? Dr.Hamernuneaga,bineinteles,posibilitateaaparitieiceluidealdoileacancer,daracestetumorisuccesive nusuntcauzatedemigrareacelulelorcanceroase,caresetransform,inmodmirobolant,intruntipdiferit decelula,cimaidegrabasunturmareaunuinouconflictoc.NoulDHSpoatefideclansatdeoalta experientatraumatizantaaditionala,sauprinsoculprovocatdecomunicareadiagnosticului.Asacumam menionatmaidevreme,comunicareaunuidiagnosticneasteptatdecancer,sauinformareacuivacaare metastazepoatedeclansaospaimadetipulfricademoarte(provocandcancerpulmonar)sauoricealttipde diagnosticrelationatcusoculemotional,cauzandnoicancereindiferitealtepartialeorganismului.Inmulte cazuri,acestipacientinusupravieuiescpanainfazadevindecare,dincauzastariidestresfoartegrave,care iislabestepanalapunctulincaremaiaufoarteputinesansedesupravietuirenconfruntareacutoxiculsi ucigasultratamentchimioterapic. Aldoileatipdecancerfoarteintalnitdupacancerulpulmonarestecancerulosos.Dr.Hamera descoperitcaoaselenoastresuntdinpunctdevederepsihoemoionallegatedeincrederea,respectul sistimadesine.Altfelzis,spunanduisecuivacaareoboalacareiiamenintaviata,maialesunacarese presupunecaseraspandestecaunincendiuinorganism,esteechivalentpentrubolnavcuaacceptaca

autoeducare.ro/cele-5-legi-ale-biologiei--vindecarea-cancerului

5/17

7/1/13

Cele 5 legi ale biologiei vindecarea cancerului

acumestecompletinutilsi,pelangafaptulcasesimteinutil,oaseleincepsasedecalcefieze(incazul cancerelordesan,deseorinzonasternuluiiacoastelor).Totasacumsefractureazaunos,scopul programuluibiologic(albolii)aparelasfarsitulfazeidevindecare.Candfazadereparareestecompleta, osulvafimultmaiputernicnzonarespectiva,asiguranduneinacestfelcasuntemmaibine echipati,ineventualitateaaparitieiunuinouconflictalstimeidesine. SintezaprincipiilorNoiiMediciniGermane NouaMedicinGermanesteunsetdedescopeririiprincipiicarepunelabazaaparitieiievoluiei bolilor: principiileuniversalebiologice interactiuneadintrecele3nivelurialefiinteiumane:psihic,creieriorgane. NouaMedicinGermanprivestecorpulcaunintreg,incarepsihiculesteintegratorultuturor functiilorcomportamentuluiiatuturorariilordeconflict,iarcreierulestecalculatorulprincipalal tuturorfunctiilorcomportamentale,ariilordeconflictsiorganelorcorespunzatoareacestora. NouaMedicinaGermanaesteostiintaanaturii,bazatape5legibiologicecaresuntaplicabilefiecarei bolialeoamenilorsaumamiferelor. InNouaMedicinaGermana,boalanuesteoeroareanaturiicieaareoanumesemnificaiebiologica. Boalaevolueazapebazaunorprogramealenaturiiproiectatecuscopuldealajutapeindividsa cooperezecuevenimenteleaparuteinviataluisausaileliminepebazamecanismelordeselectie necesareevolutieigrupuluidincareindividulfaceparte. Dr.Hameraconstatatfaptulcamoarteasotieisalesipropriulluicancerpotficorelatecuimpuscareaiapoi decesulfiuluilorDirk.Camedic,cercetatorsisefalcliniciideoncologiedinMunhen,dr.Hameraajunsla urmatoareaconcluzie:Unevenimentfizicpoatecreaunsocconflictualbiologiccaresevamanifestain transformarivizibilealecreierului,sipoateconducelaschimbarimasurabilealeparametrilor sistemuluinervoscarelarandullorpotproducecrestereaunortumoricanceroase,ulceratii,necroze siperturbarifuncionaleinorganespecificefiecruitipdeconflictbiologic. Dupa20deanidecercetaresiterapieapeste31.000depacienti,dr.Hamerastabilitcaunconflictsoc biologicgenereazaofazadeimbolnavire:rece,canceroasasaunecrotica,iardacaconflictulesterezolvat, setrecelaofazadevindecare:caldaprincareproceselecanceroasesaunecroticesuntinversatepentruase autoreparatesuturileafectateinfazadeimbolnvireiarestabilistareadesanatateoptima. Cele3legialeNoiiMediciniGermanedescoperitesiformulatedeDR.Hamer: 1.PRIMALEGEBIOLOGICA:reguladefieracancerului: A.Fiecarecancersauafeciuneechivalentcanceruluiaredreptcauza:sindromulDirkHamer(DHS) generatdeunocfoartegrav,acut,dramaticiizolat.Traireaacestuiconfictsocarelocsimultanla3 niveluri(psihic,creieriorgan) B.TipulconflictuluicareaprovocatDHSdeterminalocalizareaHH(cercuriconcentricevizibilepe tomografiacomputerizat)increiersialoculuicorespunzatorintrunanumitorganincarevaaparecancerul sauoafectiuneechivalentacancerului C.Continuareaconflictuluilanivelpsihologicdeterminaevolutiahhncreieriacanceruluisauaafectiunii echivalentecanceruluiinorganulcorespunzatorloculuiaparitieiHH.

autoeducare.ro/cele-5-legi-ale-biologiei--vindecarea-cancerului

6/17

7/1/13

Cele 5 legi ale biologiei vindecarea cancerului

2.2.A2ALEGEBIOLOGICA:fiecareafectiunegeneratadeunconflictsocareoevolutien2faze: A.Fazadeconflictactiv(deimbolnavire)incaresistemulnervosautonomsimpaticesteactivat,socul continuacupreocuparecontinuafaadeevenimentuldeclansatorsiproduceostaredetensiunesineliniste insotitadepierdereingreutate,apardificultatilaadormireitulburarialesomnului.Noptiledevinlungi, extremitatilesuntrecisileziunilesautumorileaparutecontinuasasedezvolte B.Fazaconflictrezolvat(deautovindecare)incaresistemulnervosautonomparasimpaticsisistemul vagalsuntactivateinsotiteostaredeepuizaresisomnolentasiderma+extremitaticalde.Inaceastafaza proceseleaparutepetimpulfazeideimbolnaviresuntreversate:tumorilesuntremisesaucapsulate,iar leziuniledetipnecrozasauulcersuntinlaturateprinregenerareanaturalaatesuturilorafectatedeacestea. Lasfarsitulacesteifazedeautovindecare,tesuturilesiorganeleafectatesuntrefacutecompletsideseori devinmultmairezistentedecataufostinaintedeaparitiaconflictuluisoc,iarpersoanaareostaregenerala maibunsidevinemaiinteleaptadecatinaintedeasefiimbolnavit. 3.A3ALEGEBIOLOGIC:SistemulOntogeneticalTumorilorsibolilorechivalentecancerului: A.Unanumittipdeconflictafecteazaunanumitnivelembrional,carelarandulluigenereazhh(inele concentrice)introanumitazonaacreierului,afectndunanumitorgancecorespundeniveluluiembrional cuoformaiunehistologicspecificaaceluinivel B.Conflictelecaregenereazahhinzonacreieruluiarhaic(creierulancestralgeneratdinendodermi cerebelulgeneratdinmesoderm)prezintaomultiplicareacelulelorinfazadeimbolnavire(caconflictactiv) sidedistrugere(decatrefungiimicobacterii)sauincapsulareatumoriiinfazadevindecare(pclpost conflict),pecandconflictelecaregenereazaHHinzonacreieruluinou(cortex)determinaoscaderea numaruluidecelule(necroze,ulcere)saudiminuareafunctiilorpanaladisfunctiecompleta(numitesiboli cancerechivalente)infazadeimbolnavirecasiconflictactiv,urmatedemultiplicareacelulelor, reconstruciaorganului(decatrebacteriisivirusuri)afectatsirestabilireafunctionariinormaleaacestuiain fazadevindecare(pclpostconflict) C.Bolilecucele2faze(imbolnaviresivindecare)suntfunctiibiologicedeosebitecarenepermitsa depasimsisaneredresamfunctionaldupaceamfostconfruntaticuproblemebiologiceneobisnuite sauneasteptategeneratedeobiceideconflictepsihologice. 4.A4ALEGEBIOLOGIC:infazadeautovindecare(pclpostconflict)existaocorespondentadintre grupuriledeorganeapartinandunianumitnivelembrionarsigrupuriledemicrobiapartinandaceluinivel. Microbiinusuntceiceprovoacoanumitasimptomatologie,cidimpotriva,eisuntceiceparticipala autovindecare.Eisuntcomandatidecatrecreier:lacomandacreierului,microbiipatogenidevin,prin dezactivare,microbiapatogenisiseretragintroanumitaparteaorganismului,iarinfazadeautovindecare (pclpostconflict)vorfichematisireactivatipentruareparaorganulafectat. 5.A5ALEGEBIOLOGIC.Chintesenta:semnificaiabiologicaafiecruiadinprogramelebiologice specialealenaturii(bolilecucele2faze:imbolnavireconflictactiviautovindecarepostconflict). Spanioliiaunumitnouamedicingermana:lamedicinasagrada(medicinasacra).Conformacesteilegi boalanuesteoeroarefararostanaturiisaubiologiei,ciunprogramspecialcreatdenatura,dealungula milioanedeanideevolutie,pentruapermiteorganismelorsadepaseascafunctionareastandard(dezicuzi) sisapoatafacefataunorsituatiideurgentaexceptionalesauneobisnuite.Unexemplu:cancerulososeste fazadevindecareanecrozeiosoasecareinsotesteconflictuldeautosubevaluare.Infazade imbolnavire(petimpulconflictuluideautosubevaluare)arelocunprocesbiologicdeosteoliza (diminuareacelulelorosoase).Candconflictuldeautosubevaluareesterezolvatinminteapacientului, organismultreceinfazadeautovindecare(postconflict):apareoanemiecareprevinedistrugereaoaselor slabitepetimpulconflictului,inceperecalcifirea(diagnosticateronatcafiindcancerosos),continua
autoeducare.ro/cele-5-legi-ale-biologiei--vindecarea-cancerului 7/17

7/1/13

Cele 5 legi ale biologiei vindecarea cancerului

anemia,apardurerileosoasesiseinstaleazostareleucemica(toateacesteaavandcascopimobilizarea corpuluipanalavindecarecompleta).Toateacesteadisparpecalenaturalacandstructuraosoasaeste completrefacuta,iarrezistentaosuluivafimaimaredecatinaintedeafiinceputfazadeimbolnavire.Prin acestdublumecanismimbolnavireautovindecare,naturaaimbunatatitsansadesupravietuirea celuicaresiarezolvatconflictuldeautosubevaluare.Dacapersoananuisirezolvaconflictuldeauto subevaluare,vafieliminatdingrup. TerapiileviitoarespecificeNoiiMedicineGermane 1.Pacientulvadevenisefulabsolutaltratamentuluisiprocedurilordeautovindecareaboliisale, elnuvamaifitratat,cisevatratasingur,iarrelatiadintrepacientsimedicvaficompletregandita iredefinita 2.Sevorfolosimultmaipuinemedicamente 3.Sevorbazapeinelegereadecatrepacientacauzeicareaprovocatconflictuliimplicitboala 4.Pacientulimpreuncumediculvorgasiimpreunaceamaibunarezolvareaconflictuluigenerator alboliisivorstabiliceamaibunastrategiedeevitareaacestuiconflictpeviitordecatrepacient Relatiadintrestressiboala Inviata,fiecaredintrenoiputemaveaocaziasaneconfruntamcu2tipurideconflictesauevenimente: normale:evenimentelesauconflictelezilnicecarenunesurprind,deoareceavemcapacitateadeale anticipasidealedepasi biologice(conflictsoc):evenimentesauconflicteaparutepeneasteptate(nuaupututfianticipate),care nedausentimentuldeneputintasineaducinimposibilitateadeareacionanevorinduceostaredesoc insotitadepanica.AparitiaunuiastfeldeevenimentgenereazaSindromulDirkHamer(DHS)carela randulluiinducesidezvoltacancerulsaualtebolicancerechivalentespecificefazeideimbolnavire(casi conflictactive)panacandconflictulvafirezolvat.Duparezolvareaconflictuluivaaparefazade autovindecare(pclpostconflict)acruiduratavadepindedemasaconflictului(duratasiintensitatea conflictului)petimpulcareiatoatemodificrilefuncionalesimorfologiceaparuteinfazadeimbolnavire vorfireversate,iarpersoanavareveniilaostaremaibunadecatinainteaconflictului. Opersoanasanatoasa,binehranitasiodihnitavaaveadeinfruntatmultmaiputineconflictebiologicesile vafacefatamultmaiusor Persoanelecuosituatiematerialabunaauunriscdeaseimbolnavi(decancersaudealtebolicancer echivalente)de10orimaimicdecatpersoanelesarace(carenuisipotrezolvacelemaimulteconflictedin lipsabanilor) Celmaiimportantfactorinfazadeautovindecareestecapacientulsainteleagaceseintamplacu el,deoarecenumaiatuncielvaputeasadopteoatitudineconstructivasirelaxatafatadeprocesele deautovindecare Dacapetimpulfazeideimbolnviresaupetimpulfazeideautovindecare,pacientuluiiiesteteamade cancer,aceastateamavainduceunnouconflictbiologiccarepetimpuluneinoifazedeimbolnavireva generacancerpulmonar,iardacavaaparelaacelasibolnavsiteamademoarteaceastavainduceunalt conflictbiologiccareinfazadeimbolnavirevageneraunprocesdedecalcefiereaintreguluisistemosos. Conflictulbiologicnuestedeterminatdirectdeeveniment(decesepetrece)cidemodulincare persoanaresimtesautraiestelanivelpsihicevenimentuldeclansator(destresulinterpretat).Functie

autoeducare.ro/cele-5-legi-ale-biologiei--vindecarea-cancerului

8/17

7/1/13

Cele 5 legi ale biologiei vindecarea cancerului

deaceastdimensiuneinterioaraaevenimentuluipoateaparesaunuunconflictbiologic,iarintensitateasi localizareaefecteloracestuiavordepindedeintensitateasitipultrairiiinterioare.Exemplu:osotieisi surprindesotulinpatcuceamaibunaprietena,darfunctiedemodulincaresotiainterpreteazaacest evenimentvorapareaurmatoareleefecte: dacasotiaisiiubestesotul,eavasuferiunconflictdetipfrustraresexualacareinfazadeimbolnavireiva provocauncarcinomlauter dacasotianuisiiubestesotulsiabiaasteaptaunmotivdedivort,eavatraiunconflictsocbiologicdetip conflictcupartenerulcarepetimpulfazeideimbolnviresevageneraunnodulmalignlasanuldrept (suparariexterne) dacasotulestesurprinsinpatcuoprostituata,soiavaaveaunconflictsocdetipteamarevolta,care petimpulfazeideimbolnaviresevamanifestaprinhipoglicemie dacasotulesurprinsinpatcuopersoanacu20deanimaitanaradecatsotia,aceasta(indiferentdacaisi iubestesaunusotul)vatraiunconflictdesubevaluaresexuala(spunandingandulei:eunupotsao concurezpeeainumaipotacumsiioferceioferea),carepetimpulfazeideimbolnvirevasuferide odecalcefiere(osteoliza)apelvisului.Fazadeimbolnavire(conflictactiv)inceteazanumaicandconflictul socesterezolvat.Imediatsevainstalafazadeautovindecare(pclpostconflict). Inlumeaanimaleloravemmulteexempledeacestfel: unanimaldeposedatdeteritoriuvasupravietuinumaidacaisirecapatateritoriulsauobtinealtteritoriu ofemelacareiaiafostucispuiulvaintraincaldurisivaputeaaveaastfelunaltpui,iaroriceformade cancersaudetipcancersevaremitepecalenaturalapetimpulsarcinii Silanoioamenii,pentruatrecedinfazadeimbolnavireinfazadeautovindecaretrebuiesa rezolvamconflictulinitiallanivelpsihic: Mamacaresaimbolnavitinurmaaccidentariicopiluluisevafacebinenumaidupacecopilulseva insanatosi Unbarbatcareafostparasitdesotievaputeatreceinfazadeautovindecarenumaidupacesevaimpaca cuaceastasauisivagasionouasotie Celcareiapierdutloculdemuncavaputeatreceinfazadeautovindecarenumaidupaceisivagasiun altlocdemunca Opersoanacareaiesitlapensievaputeatreceinfazadeautovindecarenumaidupacesevainscrielaun clubsauisivagasionouapasiunesauonouaocupatie. Lafemeilensarcinate,oriceformadecancersaudetipcancersevaremitepecalenaturalaincepandcua 3alundesarcina,deoarecesarcinasaumaibinezisViataareprioritateabsoluta. CarolineMarkolin,Ph.D.,consultantpentruNouaMedicinGerman sursaWWW.ECOLIFE.RO Sursafoto

autoeducare.ro/cele-5-legi-ale-biologiei--vindecarea-cancerului

9/17

7/1/13

Cele 5 legi ale biologiei vindecarea cancerului

Articoleasemanatoare:

Codulvindecariiboalacauzatadestres

Personalitateaprecanceroasa

Boliledestomaccauzespirituale

Aigestionatstresul,aigestionatboala

Mancareaconteaza Tags:autovindecare,cancer,cauzelepsihologicealebolilor,Cauzelespiritualealebolilor,sanatate, vindecare

11Commentssofar
1. DanielaTomescusaid August282012@8:01am Gasescfoarteinteresante,logiceprincipiileNoiiMediciniGermanereferitoarelaboala(cancer).Eu suntasistentamedicala,imiiubescfoartemultmeseriadeoarecevinincontactpemanentcuoamenii, leascultproblemelepentrucareseprezintalaspitalsiamobservatdemultianica,launiidintre dansiiefectulplaceboaluneipilulefunctioneazaexcelent.Avandrabdareadeaifiascultat, ajungeamlaconcluziademulteorica,defapt,motivulprezentariilamedicnueraodurere insuportabilasauunaltsimptomgravci,efectivaceladeasispunesupararile,frustrarilevietii Chiarsilaceicronici,diagnosticatichiarcucancer,imiplaceasaiintrebdespreviatalor, nemultumirilegatedefamilie,servici,prietenisi,cumspuneatisidvoastrainarticol,gaseammulte asemanari,asocieriintreoviatacusocuriemotionalenegativesiboalalor.Voicontinuasacredsi sapracticsisacultivcatpotdeconstiinciosogandirepozitiva,odihnadecalitate,oatitudineplinade iubirepentrutotiindivizii,pentrumamanaturasipentruintregUniversulacestaplindemiracole,imi dorescsainvatexercitiideincarcarecuenergiepozitivasideeliminareaceleinegativesivoi experimentapemineinsamiprincipiileNoiimedicinigermane .Suntconvinsacafiindmaibuni,

autoeducare.ro/cele-5-legi-ale-biologiei--vindecarea-cancerului

10/17

7/1/13

Cele 5 legi ale biologiei vindecarea cancerului

maiblanzi,maicalmi,maiiubitori,maiiertatori,ingaduitori,maiplinideintelegeresicompasiune, maiplinidemultumiresirecunostintapentrufrumosulsibineledinviatanoastra,bolilenevorocoli siviatanisevaprelungi. 2. AutoEducaresaid August302012@7:56pm Esteadevaratcabolileocolescoameniiiubitori,iertatori,pozitivi,lucrurileseatragunelepealtele, bineleatragebine,darceestesimaifrumosesterabdareacucareascultatioamenii.Estefoarte frumoscaastfeldelucruriincasemaiintampla,avandaceastabunatateinsuflet,nicinuestede miratecamiracolelesaseproduca.Existaaceastalegaturaintresuferintasiboala,chiarsiosimpla suparareafecteazaorganismul.Stomaculsimteimediatsupararea,nerviisiilafecteaza,apoiajungem laspitalsiapelamlamedicamente,candsperantavinediniertaresialtesentimentefrumoase.Poate cutrecereatimpuluimaimultioamenisevortrezipentruaputeafaceacestelegaturiintresufletul, emotiilelorsisanatateacarenuesteintamplatoare.Nuexistaoamenimainorocosidecataltii, sanatateapoateficultivata,emaigreu,darmeritatotefortul. 3. Adrianasaid September252012@1:24pm Bunaziua..sieusunttotaldeacordcuaceastanouaabordare.amcititcatamgasitpeaceastatemasi incontinuaresuntinteresatadetotcetinedeaceastanouamedicina.Amdouaintrebariinacestsens: 1.existamediciinRomaniacarepracticamedicinadupaaceste5legibiologice?si 2.mamameaaavutacum9anicancerlasan.satratatcuchimiosiafostnumitasanatoasadupa aceaperioadade5anicareeste(cica)necesaraptvindecareintotalitate.acum6luniafostdinnou diagnosticatacucancer,dedataaceastalaplaman.totulapornittoamnatrecutadupaceafostla strandintrodupaamiazaracoroasasiapoiaracit.racealanuamaitrecutiarinaprilieaajunsla medicsiaprimitdiagnosticulcancer.incazulei,dincateaminteleseudinlimbajulchinezescal medicului,nuesteotumoarecisuntmultecelulemiciincepanddelaaceadespartire(inlobulstangsi celdrept)prinsedevaseledesangecareinconjoaralobii(decinicipestanganicipedreaptaasaca conflictulsafifostcutoatalumea?)Eaainceputchimioterapia..deoarecealtascaparenuestedupa spuseledoctorilorbineinteles.Mamaesteasistentade30deani,iareucitisemmultedesprenoua medicinadarnuamreusitnicicumsaiischimbparerile.acumintrebareamea:dacaunpacientcare arecancerainceputchimioterapiasirenuntalaea,corpulreusestesasemaivindecesinguravandin vederecaafostotravitatattimpcusubstchimice? Vamultumesc! 4. AutoEducaresaid September252012@6:43pm Bunaziua,imiparerausaauddesituatiamameidvs,stiucavaestedificil,darsuntincrezatoareca sepotfacemultelucrurisiputetitrecesipesteacestmomentdificil.Mamadvsfiiindasistentaasade

autoeducare.ro/cele-5-legi-ale-biologiei--vindecarea-cancerului

11/17

7/1/13

Cele 5 legi ale biologiei vindecarea cancerului

multtimpbanuiesccaarefoartemareincredereinsistemulmedical,deaceeatrebuievazutexactin ceareeaincredere,simerssipecaleaaceea,sautrebuiesavorbiticueasaiaratatimaimultesurse incaresespecificadespreefectelenegativealechimioterapiei.Intradevarcorpulserefacemaigreu dupachimiodupaspuseledoctorilornoiimedicini.Corpulreusestesasevindeceinmasuraincare maiarefortelenecesare,siaicidepindesideimunitateafiecaruia,sidegene,demoralulfiecaruia, gandireapozitiva,credintainDumnezeu,sperantasidorintadeviata.Conteazatoateacestea,foarte mult.Eunuamcunostinteindomeniu,dartotusiammareincredereintrundoctorcarevindecade foartemultianipacientidecancercumaresucces,siprinterapiialternative,farachimicale.Numele sauesteCalinMargineansiaavutfoartemultecazurirezolvate,esteundoctorexceptional,euiam urmatdietelealimentarepecarelerecomandasipotsaspuncumanapeinimacaregimulsauchiar darezultateinceprivestesanatatea.Aiciilgasiti:Pentruprogramrilaconsultaiiscrieipeunasau maimultedintreurmtoareleadresedeemail: dr.calinmarginean@gmail.com calinnmarginean@gmail.com calinnm@gmail.com precizndiafeciuneadecaresuferii.(http://drcalinmarginean.blogspot.ro/) Potsavamaiindiccatevacarticarevapotajuta:HranapentruviataDrDanielMenrath,Luule VilmaCalduraSperantei,EckhartTollePutereaprezentului.Spersamiscrietivestibune,va urezfoatemultapaceinsufletsicuraj! 5. CiobanuFloareasaid October252012@6:27am Inurmacutreianimiaaparutlasanotumora.Amrenuntatlaproteinaanimala,amfolasitproduse naturiste,amcomsunatcruditati.Masimteambine.Acumtumoraaiesitlasuprafata,amoscurgeresi miroaseingrozitor.Totusieucredcamiviogasivindecarea.Maputetiajuta?Multumesc. 6. AutoEducaresaid October252012@3:13pm Imiparerausaaudsituatiadvsdarammareincrederecavavetifacebinesidedataaceasta,atiavut ovointamaresaadoptatiaceststildeviatasipoateatiputeachiarincercahranaviesauraw.Intrati pehttp://www.ligiapop.rosigasitiretetedemancarecruda.Suntmultioamenicareauavutvindecari brustemancandhranaraw/cruda.SauputetimergeladnuldoctorCalinMargineancarese specializeazainvindecariledecancer.Aavutmultipacienticaresaufacutbine.Meritasaincercati sipeparteaspirituala,savarugati,saiiertatipetoticarevaufacutsasuferiti,saiubitisisava bucuratideviatamult.Atuncicandavetidorintasatraitimare,vetigasiresurselesavarefaceti.Va recomandcartiledeLuulleVilmasicelealuiEckhartTolle,LiseBourbeau,vavoraduceinlegatura cusufletuldvssivavorajutasavagasitipaceasialinarea.Asteptvestibunesiamincrederemareca vavetivindeca,Dummezeunedaajutoruldecareavemnevoiechiarsicandnuneasteptam,trebuie doarrabdaresiincredere.Chiarasteptsamiscrietivestibune!

autoeducare.ro/cele-5-legi-ale-biologiei--vindecarea-cancerului

12/17

7/1/13

Cele 5 legi ale biologiei vindecarea cancerului

7. AutoEducaresaid October262012@12:20am Amaflatsidematerialulacesta:http://filmedocumentare.com/celmaisimplutratamentpentru cancer/ 8. L1U2said February112013@7:35pm ok,darcandmergiladoctorsitisespunecaaicancerfaza23decolonsipotisituvedeaceai,siai hemoglobina6,pierzisange,siTREBUIEsafiioperatdeurgentapentrucaristisamoriMAI CREZIINDR.HAMER?inteorialui?..maindoiesc,pentrucapersonalampatitacestlucruin 2010,simultumescluidumnezeusidoctorilordelaclinica3cluj,OAMENI,primadatasiapoi medicipecareirecomandcuincredere.apoatelaniveldeteorieofiadevaratdarinmomentulin careestiimplicatdirecttegandesticumsaajungimairepedelaDOCTORIsafiisalvat.ceicarenu auavutpartedeasemeneaexperientepotdoarVORBIapropos,laspitallaclujcirculao vorba. 9. L1U2said February112013@7:37pm vorbacelordelaclujera:cancerulvafilafeldefrecventcadurereademasele 10. AutoEducaresaid February152013@6:53pm nuexistaleacuniversal(doariubirea,poate).Pentrufiecareomsipentrufiecareetapasuntsolutii. Pentruceicaretraiescfoartemultinmintealorsiinlogicasiinteligenta,medicinaclasicaestede ajutor(cucatmaimareincredereainmedicsitratament,cuatatmaimarisanseledevindecare).In cazuriacute,decriza,probabilcaoperatiaestesingurasolutie.darvavenipoatemomentulincarese varecunoasteoficialcabolileaucauzeemotionalesivindecareacauzeiducelavindecareabolii 11. manafufloricasaid May52013@11:30pm In2008amfostoperatamastectomiesandrept,amfacutchimioterapie,radioterapieiaracumamun nodullaplamande17mm/10mm,unullasanulstangde7mmsiunullaosulsternde3/2cm.Amfacut intre17.04.2013si25.04.2013radioterapielaosulsternsiinjectabilFASLODEXLA28DEZILE. Suntcredincioasa,amiertatpetoatalumeasinumasupardacacinevaincearcaacestlucru,iubescpe toatalumeaasacumeste,suntimpacatacuDumnezeusicumine.Recunosccaamavutunsoc emotionalinurmacaruiaamajunnssamaimbolnavescdaracumconsidercaesteoincercare.Sunt

autoeducare.ro/cele-5-legi-ale-biologiei--vindecarea-cancerului

13/17

7/1/13

Cele 5 legi ale biologiei vindecarea cancerului

pregatitasatrecsipesteasta. 5mi\\7 CommentRSS

Spuneneparereata
Name:

eMail:

Website:

Comment:

PostComment!

AutoeducarepeFacebook
Autoeducare Ro
Like 4,025 people like Autoeducare Ro.

Cautare

autoeducare.ro/cele-5-legi-ale-biologiei--vindecarea-cancerului

14/17

7/1/13

Cele 5 legi ale biologiei vindecarea cancerului

Urmareste
Youremail:
Enteremailaddress... Subscribe

Unsubscribe

Inregistrare
Register Login EntriesRSS CommentsRSS WordPress.org

Categorii
Autosugestia(4) Blog(53) Comunicare(13) Dezvoltarepersonala(55) Exercitii(5) Leadership(1) Legeaatractiei(19) Motivare(15) Muzica(11) NLP(12) Oamenidesucces(10) Psihologie(45) Relatii(11) Relaxare(8) Sanatate(24) Spiritualitate(105) Succes(11) Wellness(16)

VeganuFericit

autoeducare.ro/cele-5-legi-ale-biologiei--vindecarea-cancerului

15/17

7/1/13

Cele 5 legi ale biologiei vindecarea cancerului

DezvoltarePersonala
afirmatiialimentatieAnthonyRobbins

autocunoastereautoeducareautosugestieautovindecareblog
cupludalecarnegie

carticartiautoeducarecartispiritualecomunicare

dezvoltarepersonala
psihologie

dezvoltarespiritualaechilibruEckhartTolleemotii exercitiifericiregandireapozitivaiertareiluminareintrebariiubirejoe

vitalelegeaatractieiLiseBourbeaumeditatiemotivaremotivatiemuzicanlpOsho

recenziirelatiirelaxaresanatateschimbarespiritualitatesuccestehnicideautoeducare
vindecare

Celemaicitite
DespreNoi Candpierzipecineva Cele5legialebiologieivindecareacancerului Legeaatractieifunctioneaza Contact Curentulrawvegansispiritualitatea Cumsaevitireprimareaemotiilor Cumitiimplinestidorintele AncorainNlp Principiuloglinzii

ArticoleRecomandate DezvoltareJackCanfield

autoeducare.ro/cele-5-legi-ale-biologiei--vindecarea-cancerului

16/17

7/1/13

Cele 5 legi ale biologiei vindecarea cancerului

AutoeducareRobbins

Succesulecologic

autoeducare.ro/cele-5-legi-ale-biologiei--vindecarea-cancerului

17/17