Sunteți pe pagina 1din 1

Taxonomia - reprezinta stiinta si practica in domeniul clasificarii.

- se refera la clasificarea lucrurilor sau conceptelor, dar si a princ ipiilor ce stau sub conceptul de clasificare. Business TermsAnalytical Requirements(Cerinte analitice)- sabloane de solutii business - se pot clasificare pe anumite groupings ce contin cerinte spec ifice. - relationship marketing, profitability, risk management, etc. - contine in jur de 50-90 groupings( acestea pot varia in functi e de industrie). Supportive Glossaries - aplicatii predefinite- sabloane regulatory - termenii din aceasta categorie pot fi definiti ca sinonime ai business terms. - arata corespondenta dintre terminologie sursei si terminologia intreprinderii fiind definita in business terms - termenii definiti aici proveniti din modelele industriei sunt definiti ca termeni cu status standard. - termenii related indica grupari de termeni in interiorul unui termen care documenteaza o structura( report, interfata) Atomic warehouse model- orientat pe subiect, normalizat si flexibil. - este un model logic de date cu un caracter ridicat de normaliz are. - reprezinta locatia intreprinderii unde sunt stocate atomic dat a - history management - structuri generice si floexibile de date - comunicare cu busineess terms pe care ii suporta Dimensional warehouse model - sabloane pentru solutii business - ofera acelasi suport de BST( business solution templates) dar intr-o maniera de tip pur dimensionala - fiecare BST este definit de o Fact Table, suportatat de un set asociat de dimensiuni legand toate Fact Tables - modelul dimensional a fost construit pentru a fi compatibil cu abordarea Kimball - entitatile de timp dimensional sunt stocate in pachete comune - fiecare atribut de MARIME(measure) - numele acestuia apartinan d unei Fact entity este acelasi ca al Measure Name intr-o BST/Analytical require ment. Toate acestea sunt integrate in IDA( InfoSphere data arhitect) Curs 2 Collaborative Lifecycle Management - CLM