Sunteți pe pagina 1din 1

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Catedra : Cibernetic Economic

APROBAT, PRORECTOR Prof. univ. dr. Nicolae Dardac PROGRAM ANALITIC An universitar : 2008-2009
TEORIA JOCURILOR Numrul de credite 5

Denumirea disciplinei

Numrul ore pe semestru / activiti Total C S L/P Codul disciplinei 010112OS321114 56 28 28 Anul III Facultatea beneficiar Cibernetic, Statistic i Informatic Economic Semestrul 2 Specializarea CIBERNETIC ECONOMIC Categoria formativ a disciplinei: S F fundamental, S de specialitate, C complementar Categoria de opionalitate a disciplinei: O O obligatorie, A opional, F facultativ, S - special Obligatorii (condiionate) Discipline anterioare Recomandate 1. Iniierea studenilor n conceptele de baz ale teoriei jocurilor i negocierilor Abordarea economico-matematic i modelarea activitii agenilor economici n condiii de concuren 2. Identificarea fenomenelor i proceselor economice ce se preteaz a fi analizate prin Obiective intermediul teoriei jocurilor 3. Aprofundarea metodelor specifice de abordare a unei situaii economice concrete prin intermediul Teoriei jocurilor; 4. Studierea mecanismului formrii unei negocieri i s determinarea celor mai potrivite mijloace i tehnici ce pot fi utilizate n diferitele tipuri de negocieri. Cap. 1 Introducere: istoric i elemente de baz ale teoriei jocurilor Cap.2 Jocuri statice n informaie complet: algoritmi de determinare a echilibrului, aplicaii economice Cap.3 Jocuri dinamice n informaie complet: forma extins, algoritmul induciei recursive, teorema folk i jocurile infinit repetate, teorema Benoit-Krishna i jocurile finit repetate Cap. 4 Jocuri statice n informaie incomplet: echilibrul bayesian, mecanisme descriptive i principiul revelaiei Cap. 5 Jocuri dinamice n informaie incomplet: echilibrul bayesian perfect, jocuri Coninut (descriptori) de semalare, aplicaii economice. Cap. 6 Coaliii i jocuri cooperative: formarea coaliiilor, valoarea Shapley, nucleul unei coaliii Cap. 7 Negocieri n informaie complet: axiomatica Nash, negocieri repetate, negocieri patronat- sindicate Cap.8 Negocieri secveniale n informaie incomplet: negocieri pentru intrarea pe pia, dinamica negocierilor Cap. 9 Tehnici i tactici de negociere: tipuri de negociere, tehnici i tactici de negociere, managementul negocierilor . Forma de evaluare (E examen, V verificare pe parcurs, C colocviu) E Examinare final 60% Evaluare teste 10% Stabilirea notei finale (procentaje) Realizare proiect 20% Prezen la curs i seminar 10% Eichberger, J. Game Theory for Economists, Academic Press, San Diego,1999; T. Fundenberg, Tirole,J Game Theory, MIT Press, N.Y. 1991; Gibbons, R. Game Theory for Applied Economists, Princeton, New Jersey, 1992; Kreps, D. - Microeconomics, MIT Press, N.Y., 1989; Osborne, M., Rubinstein, A. - Bargaining and Markets, Academic Press Bibliografia Inc. Melbourne, 1990; Roman, M. - Jocuri i negocieri, Ed. AISTEDA, Bucureti, 2000; Roman, M, Marin, D., Stancu , S. - Teoria jocurilor pentru economiti. Aplicaii, Ed. ASE,Bucureti, 2005; Shapiro, C. Theories of Oligopoly Behavior, North-Holland Press,1989Tirole, J. Theorie de l organisation industrielle, Economica, Paris,1988 Grad didactic, titlu, prenume, numele Semntura Titular ( titulari ) Prof.univ ROMAN MIHAI Legenda: C curs; S seminar; L/P lucrri practice n laborator i proiecte.