Sunteți pe pagina 1din 1

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Catedra : Cibernetic Economic

PROGRAM ANALITIC An universitar : 2008-2009


Denumirea disciplinei Codul disciplinei Facultatea beneficiar Numrul de credite TEORIA DECIZIEI Numrul ore pe semestru / activiti Total C S L/P 010112OS311113 56 28 28 Anul III Cibernetic, Statistic i Informatic Economic Semestrul 1 5

Specializarea Categoria formativ a disciplinei: F fundamental, S de specialitate, C complementar Categoria de opionalitate a disciplinei: O obligatorie, A opional, F facultativ, S - special A

O Management Obligatorii (condiionate) Cercetri operaionale Discipline anterioare Microeconomie Recomandate Teoria probabilitilor i statisticii matematice 1.Integrarea intr-o viziune complexa a cunostintelor privind procesul decizional economic; 2.Insusirea unor metode, tehnici si modele moderne de analiza decizionala, inclusiv a celor Obiective bazate pe sistemele suport de decizie; 3. Stimularea creativitatii studentilor prin elaborarea si prezentarea unor studii de caz din domeniul deciziilor economice Cap 1. Obiectul de studiu al teoriei deciziei; Cap 2 .Etapele procesului decizional si elementele problemei decizionale; Cap 3. Structura logica a procesului decizional; Coninut (descriptori) Cap 4. Modelarea matematica a procesului decizional; Decizii n condiii de certitudine risc i incertitudine; Teoria preferin la risc, Arbori decizionali, Analiza bayesian. Cap 5. Decizii de grup Cap 6. Decizii de portofoliu Forma de evaluare (E examen, V verificare pe parcurs, C colocviu) E Examinare final 60% Stabilirea notei finale (procentaje) Referat de cercetare, caiet de aplicaii 30% Prezen la curs i activitate la seminar 10% Boldur-Lescu GH. Logic decizional i conducerea sistemelor Ed: Academiei, Bucureti 1992 Badescu A.,; Dobre I. Modelarea deciziilor economico-financiare. Ed. Conphys, RamnicuValcea, 2001. Bibliografia Dobre I.,; Badescu A.,; Irimiea C. Teoria deciziei. Studii de caz. Ed. Scripta, Bucureti,2000 Luce R. D.; Raiffa H. Games and Decisions, New-York, Wiley, 1968 Purcaru I. Matematici i Asigurri , Ed: Economic, Bucureti, 1995. Dobre I., Badescu A., Teoria deciziei, Ed. ASE, Bucureti, 2007 Grad didactic, titlu, prenume, numele Semntura Titular ( titulari )

Prof. dr.Dobre Ion; Prof.dr. Bdescu Adrian Asist. Drd. Aldea Anamaria

Legenda: C curs; S seminar; L/P lucrri practice n laborator i proiecte.