Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de nvmnt _______________________

Judeul ____________________________________
Se certific exactitatea datelor,
DIRECTOR,
__________________________________________
(Numele i prenumele)

Nr. ________ / ___________ 2013


Avizat consilier juridic __________________________
Inspector colar pentru managementul resurselor umane,
Prof. (Numele i prenumele) ______________________

DOMNULE INSPECTOR COLAR GENERAL,


(cerere de pretransfer prin consimmnt ntre unitile de nvmnt,
prin schimb de posturi pe baza consimmntului scris)
Subsemnatul(a) (inclusiv iniiala tatlui) ___________________________________________________________,
nscut() la data de ______________, titular() pe(la) postul (catedra) de __________________________________ de la
unitatea de nvmnt ____________________________________________ localitatea ___________________________
judeul ________________, v rog s-mi aprobai pretransferul prin consimmnt ntre unitile de nvmnt, prin
schimb de posturi pe baza consimmntului scris cu domnul/doamna _________________________________________
titular() pe(la) postul (catedra) de _______________________________________________ de la unitatea de nvmnt
_______________________________________________________ localitatea __________________________________
judeul _________________________ ncepnd cu data de _____________________.
Menionez urmtoarele:
I. Am domiciliul n localitatea ________________________________________, judeul _____________________, strada
___________________________________________ nr. ____ bloc ____ scara ____ ap. ____ telefon ________________,
CI/BI seria _____ nr. ______________ eliberat de _________________________________________________________
COD NUMERIC PERSONAL
II. Sunt absolvent() al(a) (Universitatea, Academia, Institutul, I.P.-3 ani, Colegiul, coala de maitri, coala postliceal,
Liceul pedagogic), ______________________________ Facultatea ____________________________________________
nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, ciclul II de studii
universitare de masterat, universitare de lung durat) _______________________________________________________
cu durata studiilor de ____ ani, curs zi / seral / fr frecven / nvmnt la distan, promoia ________ cu media la
examenul de stat (licen), de absolvire ___________, cu specializarea principal ______________________________
secundar ________________________________________.
Dup absolvirea nvmntului superior de lung durat am absolvit:
- Studii postuniversitare de specializare cu durata de ____ semestre ____________________________________________
- Studii academice postuniversitare cu durata de ____ semestre _______________________________________________
- Studii aprofundate de specialitate cu durata de ____ semestre _______________________________________________
- Masterat n sistem postuniversitar _____________________________________________________________________
- Cursuri de perfecionare postuniversitare cu durata de ____ semestre _________________________________________
- Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mic de 3 semestre ________________
_________________________________________________________________________________________________
- Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata mai mic de 3 semestre _________
_________________________________________________________________________________________________
Dup absolvirea ciclului I de studii universitare de licen am absolvit studii postuniversitare n domeniul ______________
___________________________________________________________________________________________________
III. La data depunerii dosarului sunt: DEBUTANT / am DEFINITIVATUL cu media ________ / GRADUL II cu
media ________ / GRADUL I cu media ________ / DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I n anul
_________, n specialitatea _________________________________________, GRADUL DIDACTIC I obinut pe baz
de examene, urmat de DOCTORAT n specializarea ______________________________________________,
CATEGORIA (pentru antrenori) _______ specializarea _____________________________________________________
IV. CALIFICATIVUL obinut n anul colar 2010/2011 _____________ i n anul colar 2011/2012 _________________

NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2012 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare calificativul parial
din anul colar 2012-2013.
b) Pentru absolvenii promoiei 2011 i debutanii n al doilea an de activitate se iau n considerare calificativul pentru anul
colar 2011-2012 i calificativul parial din anul colar 2012-2013.
c) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se iau n considerare calificativele pentru
ultimii doi ani colari n care cadrul didactic i-a desfurat activitatea.
V. La 01.09.2011 am avut _____ ani ntregi, vechime efectiv la catedr (inclusiv perioada rezervrii catedrei).
VI. Criteriile social-umanitare (Da / Nu): a) ______ b) ______ c) ______ d) ______ e) ______ f) ______.

Rspund de exactitatea datelor nscrise n prezenta cerere i declar c voi suporta consecinele n cazul unor date eronate.
Data ___________________________

Semntura_________________________

ANEXEZ N URMTOAR EA ORDINE (n dosar):


1. Copie de pe actul de numire / transfer pe postul didactic de la unitatea de nvmnt, autentificat de conducerea unitii
de nvmnt.
2. Copia actului de identitate (B.I/C.I) din care s rezulte domiciliul.
3. Adeverina eliberat de unitatea la care sunt titular() din care s rezulte situaia postului/catedrei de la care m transfer
(structura pe ore i discipline a catedrei, nivelul de nvmnt i regimul de mediu).
4. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricol).
5. Copii, autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), de pe certificatele de
grade didactice i de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.
6. Aprecierea conducerii unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat() din care s rezulte calificativele
acordate de Consiliul de Administraie pentru anii colari 2010/2011 i 2011/2012 (conform fiei de evaluare) i
calificativul parial pentru anul colar 2012-2013 (dac este cazul).
7. Copie de pe carnetul de munc i/sau copia filei corespunztoare din registrul general de eviden a salariailor,
autentificat de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat().
8. Adeverina eliberat de unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), din care s rezulte vechimea la
catedr.
9. Documentele care s ateste, eventual, criteriile social-umanitare.
10. Acordurile consiliilor de administraie ale unitilor de nvmnt pentru pretransferul prin schimb de posturi.
10. Candidaii din alte judee vor anexa, n mod obligatoriu, adeverin eliberat de inspectoratul colar al judeului
respectiv
din care s rezulte c cererea de pretransferare n sesiunea 2012 a solicitantului n alt jude a fost luat n eviden.

Subsemnatul(a) _____________________________________________________________________________________,
legitimat() cu B.I/C.I seria _____nr. _____________________, eliberat de Poliia ________________________________
OPTEZ ca ncepnd cu data __________________ s fiu pretransferat() pe (la) postul / catedra:
Unitatea de nvmnt

Post/catedra
Localitatea
(Nr. ore)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Data ___________________________

Semntura__________________________