Sunteți pe pagina 1din 1

Anul de depunere a cererii unice de plan.

pe suprafala 2013 Nume/Prenume Denumirea exploataliei SemnaturA si stampila RO Adresa Suprafata totals PP (ha) Suprafa(a aflata sub angajam Suprafa(a aflata sub angajam Suprafa(a aflata sub angajam Suprafa(a aflata sub angajam Suprafa(a aflata sub angajam Nr. total de animate la data de ......*

ACEST REGISTRU TREBUIE PARCELA IN PARTE

COMPLETAT OBLIGATORtU, PENTRU FIECARE IN FIECARE AN, PENTRU CONTROLUL APIA. in caz de control. pentru anul curent, fermierul e exclus de la plats. Trebuie sa fie disponibil preceden(i de angajament se splits sancliuni care conduc la In cazul lipsei caietului In lipsa caietelor pe anii reducerea

gr gr gr gr gr Bovine (mai mari 3e 2 ani)

) () ) Bovine (sub 6 luni)

Ecvidee (tai, magari mai mutt de 61uni)

Ovine

Caprine

Altele (porci)

PARCELA Cod Nr. Nr. bloc cat. de parcels fizicss N. folosint cr t a + Cod achet 2 3 4 uprafata otalA a arcelei conform ererii de tats) 6

FERTILI ZARE ~ '0


N

FANEATA odul de osit (din 'nterior spre xterior)


cd 0 (~
~~

PA$UNE

FANEATA / PA UNE
'~

.~

-o

r
~~ ~a
0 ' N > >

~Y
Ao~ 5

C7 7 8

=) v
16

a. 17 18

10

11

12

13

14

15

19

DATA CONTROL PE TEREN:

SEMNATURA FERMIER: SEMNATURA

INSPECTOR APIA: