Sunteți pe pagina 1din 15

PROIECT DE AN

Instala ii de pompare cu
pomp centrifug
Disciplina:Instala ii mecanice industriale
Student:
Specialitatea:
Anul:III
Profesor ndrumtor:
1
Tema de proiect
Sa se proiecteze o instalatie centrala de evacuare a apelor de
infiltratie dintr-o explatatie subterana. Se va avea in vedere si debitul
suplimentar tehnologic necesar pentru evacuarea a 130
3
m de material
rambleu. Apele de infiltratie au 100000
3
m de apa pe trei luni iar inaltimea
necesara de refulare este de 100
O mH
2
. Statia de pompare va cuprinde
pompe centrifuge si utilajul necesar impus prin norme de securitate si
sanatate in munca.

Introducere:
1. Memoriu Tehnic
1.1 Prezentarea pompelor centrifuge ( clasificarea, constructia, carcasa,
( rotoare in serie ) etansari, firme productoare ) , impingerea axiala.
1.2 Metode de calcul a infiltratiilor
1.3 Exemple de utilizari a pompelor centrifuge
- instalati in subteran
- stati de epurare a apelor uzate
- imbunatatiri funciare
2. Modul de calcul
Introducere:
Colectarea apelor de infiltratie se face numai in situati specia
amenajate ( bazine) a caror capacitate minima trebuie sa corespunda
debitului de infiltratie pe timp de 12 ore la afluenta normala. Bazinele vor
avea peretii protejati impotriva dislocarii acestora de catre ape. Canalele
de scurgere ale apelor de infiltratie catre bazine se dimensioneaza
conform afluentei normale. Instalatiile de pompare vor fi prevazute cu
cel putin doua pompe dintre care una de rezerva dar care sa poata fi
cuplata imediat la conducta de refulare. Debitul total al pompelor in
functiune fara cea sau cele de rezerva va fi egal sau cel putin cu debitul
afluentei maxime.
In cazul instalatiei de pompare dotata cu mai mult de doua pompe
debitul pompelor de rezerva va fi la nivel a cel putin 50% din debitul
pompelor in functiune.
2
Camera instalatiei de pompare trebuie sa aiba podeaua cel putin cu 0.5
m deasupra nivelului canalelor de scurgere pentru colectarea apelor iar
postamentul trebuie sa fie cu 0.5 m deasupra camerei.
Transmisiile mecanice din camera instalatiei de pompare care se
gaseste la o inaltime de 2.5 m trebuie protejate cu aparatori.
In jurul componenteleor instalatiei trebuie prevazut un spatiu de 1.8 m
care sa aiba o inaltime libera de acces de 1.8 m.
Elementele componente ale instalatiei: - conducta de aspiratie, pompa,
conducta de refulare, armaturi, aparate de masura si control.
Conducta de aspiratie face legatura dintre putul de aspiratie si racordul
de aspiratie al pompei. Conducta trebuie sa indeplineasca conditiile:
lungime minima, numar minim de imbinari, rezistenta minima la
aspiratie, rezistenta mecanica la coroziune. La capatul de aspiratie al
pompeo se monteaza un sorb cu clapeta de retinere. Sorbul trebuie sa se
gaseasca in putul de aspiratie la o adancime potrivita pentru a nu permite
aspiratia aerului.
2.1.1. Calculul debitului pompei
a) Debitul orar de infiltrare: i
Q
[ ] h m
z
Q
Q
T
t
i
/
3

h m Q
h m Q
zile luni z
i
i
T
/ 46
/ 46
24 91
100000
91 3
3
3b) Debitul de rambleajul hidraulic ra
Q
h m Q
R
Q
ra
a
ra
/ 27
24
130 5
24
5
3

c) Debitul total al infiltratiei


3
h m Q
h Q
Q Q Q
it
it
ra i it
/ 73
/ 73 27 46
3
3

+
+
d) Debitul pompei:
h m
Q
Q
it
p
/
20 10
24
3

h m Q
p
/ 117
15
73 24
3

2.1.2. Calculul sarcinii manometrice a pompei


Sarcina manometrica a pompei manom
H
:
45 10 , 0
450
495
2
2

+
g p
g
manom
p g manom
H h
O mH H
O mH H
H H H
Numarul de rotoare pentru pompa:

8
62
98 , 7
62
495
2

n
O mH H
n
H
H
n
rot
rot
manom
Se alege o electropompa compatibila cu situatia din subteran astfel:
Pompa MM produsa de AVERSA S.A avand:
Debitul
] / [ 250
3
h m Q
p

Inaltimea de refulare
495
manom
H
Masa pompei
kg m
p
2200
Nr.rotoare
8
rot
n
Turatia n=1400-1500 rot/min
Presiunea nominala efectiva pe un rotor
O mH H
rot 2
62
Inaltimea energetica neta de aspiratie NPSH=4
Randamentul
% 73
pH=3
Suspensii 9,8 g/l
Pret informati 900000 RON cu motor
Lungimea fundatiei pompei
mm l
p
2195
Latimea fundatiei pompei mm c 810
4
2.2. Alegerea motorului de actionare a pompei
[ ]
] [ 22 , 347
22 , 347
3600 102
1020 500 250
3600 102
kw P
P
kw
x H Q
P
t
t
t

3
2
3
/ 1020
500
] / [ 250
m kgf x
O H H
h m Q

Puterea in arborele motorului m


P
kw P
P
P
P
m
m
t
t
m
476
04 , 475
73 , 0
22 , 347

Conform catalogului de motoare Electroputere Craiova se alege


motorul cu o putere
kw P
m
500
de tipul MIB 450 Y 110-4, cu urmatoarele
caracteristici:
Turatia motorului: n=1487 rot/min
Tensiunea de alimentare U=6000 V
Frecventa 50 Hz
Randamentul
926 , 0
\
Masa 3250 kg
Lungimea fundatiei rotorului
mm l
m
1930
Latimea fundatiei pt motor b=1275mm
Coeficientul de suprasarcina: R
05 , 1
05 , 1
476
500
'


R
R
P
P
R
m
m
kw P
m
500
'

2.3. Dimensionarea camerei pompelor si a bazinelor de colectare a apelor de


mina
2.3.1. Dimensionarea camerei pompelor
a) Lungimea camarei pompelor: p
L

+ + + + m n a l l L
m p p
) 3 5 , 1 ( ) 1 (
5

p
l
lungimea fundatiei
2
2 5 , 1
1930
2195

n
a
l
l
m
p
m L
L
p
p
15
75 , 14 2 ) 1 2 ( 5 , 1 930 , 1 2 195 , 2 2

+ + + +
b)Latimea camerei pompei: B
m B
B
b b b B
m
5
2 , 1 275 , 1 2 , 2
2 1

+ +
+ +
m b
b
m b
2 , 1 2 , 1 .... 8 , 0
2 , 2 2 , 2 .... 4 , 1
272 , 1
2
1
1

c)Inaltimea camerei pompelor

I
-pentru un motor de 500 kw =>

I
=3....4,5m
m I 400 , 3

Dimensiunile rezultate din calcul se maresc cu 20-30%


m I
m B
m L
p
42 , 4 3 , 0 4 , 3 4 , 3
5 , 6 3 , 0 5 5
5 , 19 3 , 0 15 15
+
+
+

d)Calculul fundatiei pompelor


f f f
a cv
f cv
x V G Sau
G F
G F

:
) 5 , 1 1 (

f
V
volumul fundatiei[
3
m ]

f
x
greutatea specifica a betonului:
3
/ 2 m t x
f

f
G
greutatea fundatiei
+
a p m a
G G G G :
greutatea agregatului
t kg G
t kg G
p
m
2 , 2 2200
25 , 3 3250


=>
t G
a
45 , 5
[ ]
a f a f
f
f
f
G G G G
m
x
G
V
>

5 , 1 ) 5 , 1 1 (
3
=>
3
0875 , 4
2
45 , 5 5 , 1
m V V
f f
>

Inaltimea fundatiei
t l
V
h
a
f
f

m b
m l l l
p m a
275 , 1
125 , 4

+
m h
m h
f
f
77718 , 0
77718 , 0
275 , 1 125 , 4
0875 , 4

Adancimea de ingropare a fundatiei


6
m h
h h h
i
r f i
277 , 0

r
h
-inaltimea radierului=0,5
Volumul fundatiei
3
3
259 , 5
259 , 5 275 , 1 125 , 4 1
m V
m b l V
b l
V
f
a f
a
f

>

> > 4 , 0 5 , 0
i
h
fundatia va fi de un metru inlatime si va fi
ingropata un jumatate de metru.
e)Dimensionarea bazinelor de colectare a apelor de mina
600
68 , 598 89 , 49 12
12B
B
it B
V
V
Q V
nr.bazine - 12
bazinelor volumul
B
V
Se adopta sectiunea bazinului
3
15 ... 4 m S
B

3
10m S
B

Lungimea totala a bazinelor
60
60
10
600
'
'


B
B
B
B
L
m
S
V
L
2.4. Dimensionarea conductelor
] / [
4
3 2
s m v D Q

D-diametrul conductei m
v-viteza apei in m/s v=1,5....2 m/s
Q-debitul pompei ales din catalor:
h m Q
p
/ 250
3

exterior diametrul m
v
Q
D
m D D
s m
s
m
Q
a M
.
4
] [
/ 06944 , 0
3600
250
3
3

-pt v=1,5 m/s =>


mm m D 242 242 , 0
5 , 1 14 , 3
6944 , 0 4

-pt v=2 m/s =>


mm m D 210 210 , 0
2 14 , 3
6944 , 0 4

In intervalul 210241 mm din STAS 404.2-80 se alege


mm D
ext
245
. Deci
diametrul interior este
smm D D
ext i
2
avand s-grosimea peretelui tevii, s=8 mm.
Astfel: i
D
=245-16=228 mm
7
Teava este din otel tras marca OLT 35, lungimile de fabricatie fiind intre 412,5,
densitatea otelului
3
/ 85 , 7 dm kg .
Masa liniara se calculeaza cu relatia:
m kg M
mm S
mm D D
m kg S D s M
ext e
e
/ 758 , 46 ) 8 245 ( 8 0246615 , 0
8
245
/ ) ( 0246615 , 0
>Viteza reala de curgere a apei prin conducte se determina cu relatia:
( )
s m
STAS D
Q
v
s
/ 6859 , 1
229 , 0 14 , 3
06944 , 0 4 4
2 2

In continuare se determina lungimea tuturor conductelor necesare.


Conducta de aspiratie:
Pentru fiecare pompa conducta de aspiratie asigura accesul apei in pompa,
transportand apa din putul de aspiratie in pompa.
Lungimea conductei de aspiratie este data de:
m h h
h
l l
a R
p
a
7 905 , 6 5 5 , 0
2
810 , 0
1
2
+ + + + + + unde:
l-lungimea orizontala a conductei de la cot pana la intrare in pompa: l=1m

p
h
inaltimea pompei:

p
h
0,810m

R
h inaltimea pompei:
R
h 0,5m

a
h
inaltimea pompei:

a
h
5m
Conducta de refulare:
Conform noilor norme de tehnica a securitatii muncii acestea se prevad duble, mai
ales in cazul apelor acide si in special la put. Lungimea conductei de refulare se
determina cu rel:
m p s cp r
l l l l l
unde:

cp
l
lungimea conductei in camera pompei

s
l
lungimea pe plan inclinat

p
l
lungimea conductei pe put
l- lungimea conductei de la put pana la deversarea in bazinul de decantare.
8
In calculele l sa luat l=20, iar lungimea conductei pe put este:
m h h H l
a gead p
380 15 5 400
Lungimea pe plan inclinat s
l
se calculeaza din triunghiul dreptunghic ABC aplicand
cosinus de 45.
] [
2
2
45 cos m
BC
l
l
BC
s
s
o
>
BC este distanta de la camera pompelor la put pt roci eruptive si se considrea BC=10m.
Asadar:
5 , 14 142 , 14
2
10 2

s
l
Se calculeaza lungimea conductei din camrea pompelor:
] [
2
'
1
m l
b
b l l
p
p cp
+ + + unde:

p
l
lungimea camerei pompelor: p
l
=15m

1
b distanta de la peretele camerei pompelor pana la fundatia pompei pe partea
cu cale ferata:
1
b =2,2

p
b
latimea pompei: p
b
=0,810m
'
l -lungimea conductei la iesirea din pompa:
'
l =3m
m l
cp
21 605 , 20 3 2 , 2
2
1
810 , 0 15 + + +
Deci conducta de refulare are lungimea:
m l
r
5 , 485 20 430 5 , 14 21 + + +
Lungimea totala a conductelor calculate pentru o pompa este:
m l l l
a r
5 , 492 7 5 , 485 + +
Calculul pierderilor de presiune
In timpul circulatiei apei prin conducta, apa pierde din presiune datorita starii
interioare a conductei dar si rezistentelor hidraulice ce apar pe traseu: coturi, ventile,
vane, robineti etc.
Initial pierderile de presiune p
h
au fost aproximativ la 10% din sarcina
geodezica dar in cele din urma ele vor fi calculate conform relatiei:
] [
2
2
o mH Q k h
p

unde:
Q-debitul pompei: s m h m Q / 06944 , 0 / 250
3 3

k-constanta ce se calculeaza conform relatiei:
1
]
1

+ + + + +


5
1
4
1
3
int
2 1
4
int
2
1
1
8

n
i
i
n
i
i
x
D gD
k
unde: g-acceleratia gravitationala: g=9,81 m/s
int
D
-diametrul interior al conductei, int
D
=0,229m
1
-coeficientul de corectie ce tine seama de faptul ca pierderile de
presiune nu sunt proportionale cu patratul vitezei ci cu viteza la puterea 1,75 si tin cont de
rugozitatea conductei( pt cot normal
1
=0,29 ).
9
2
-coeficientul ce se calculeaza cu relatia:
s
v D
b
a

+
int
2

a,b-coeficienti ce tin seama de puritatea apei si de felul de


exectutie al conductelor( a=0,02 si b=0,0018 ).
s
v
-viteza reala de curgere a apei pe conducta, calculate anterior:
s
v
=1,68m/s
Se obtine:
0229 , 0
168 229 , 0
0018 , 0
02 , 0
2

+
unde: l-lungimea totala a conductei: l=492,5m
x-coeficientul ce tine seama de cantitatea de impuritati din apa de mina:
x=1,02.
Un cot la legatura pompa-conducta de aspiratie
Un cot la intrarea conductei de aspiratie in putul de aspiratie
Un cot la imbinarea cu conducta de refulare
Doua coturi de 45 de grade la intrarea si la iesirea de pe planul de
inclinare
Un cot la iesirea de pe put a conductei
o
D
90
16 , 0 13 , 0
5 , 3
int
3

1
1
]
1

,
_

+
Unde:

-raza de curbura: int


D

4
coeficientul ce tine seama de tipul ventilator, robinetelor,
etc.
In continuare se prezinta locul de amplasare a ventilelor si felul lor :
Un ventil de retinere situat pe conducta de refulare la iesirea conductei din
prima pompa 7
4

Ventilul tip clapa existent la sorb
4
=14
Doua ventile vana la intrarea si la iesire de pe planul inclinat
4

=0,15
Doua ventile pe conducta de colectare, unul intre cele doua conducte de
refulare, tip vana
4
=0,15
Deci:
6 , 9
15 , 0 6 7 , 1 1 7 1
8
1
4
8
1
4

+ +

i
i
i
i

coeficinetul ce depinde de schimbarile de sectiune ale conductei: se


considera conducta de sectiune constanta => 5

=0
In acest caz coeficientul k va fi:
10
577 , 1735
6 , 9 74 , 1 02 , 1
229 , 0
5 , 485
229 , 0 29 , 0 1
229 , 0 18 , 0 14 , 3
8
4 2

1
]
1

+ + + +

k
k
Deci pentru un debit Q=250=0,06944m/s se obtin pierderile de presiune:
( ) O mH h
Q k h
p
p
2
2
2
3688 , 8 06944 , 0 577 , 1735

Aceasta valoare reprezinta numai 2% din inaltimea geodezica.
Determinarea puctului de functionare al pompei
Pentru a putea determina punctul de functionare al pompei avem nevoie de curba
pierderilor de presiune. Trasarea ei se face luand zece valori ale debitului si calculand
pierderile de presiune dupa cum urmeaza:
1.
mCA h h m Q
p
0 ; / 0
1
3
1

2.
mCA h h m Q
p
330 , 0 ; / 50
2
3
2

3.
mCA h h m Q
p
265 , 1 ; / 100
3
3
3

4.
mCA h h m Q
p
917 , 2 ; / 150
4
3
4

5.
mCA h h m Q
p
250 , 5 ; / 200
5
3
5

6.
mCA h h m Q
p
779 , 6 ; / 250
6
3
6

7.
mCA h h m Q
p
368 , 8 ; / 300
7
3
7

8.
mCA h h m Q
p
127 , 110 ; / 350
8
3
8

9.
mCA h h m Q
p
956 , 11 ; / 400
9
3
9

10.
mCA h h m Q
p
355 , 17 ; / 450
10
3
10

Punctul de functionare al pompei se va determina prin intersectia curbei caracteristice a
pompei, a presiunii in functie de debit H=f(Q) cu curba pierderilor de presiune
) (
2
Q f h
p

.
Conform graficului se obtine in puctul de functionare F, debitul eficient si real al pompei
h m Q
F
/ 350
3
si presiunea efectiva pe care o da pompa mCA H
F
478 .
Calculul economic
a) Numarul de ore de functionare pe an se calculeaza astfel:
] / [ 65 300
max
an h T T T
n an
+
n
T
-nr de ore de functionare pe zi a pompei cu debit normal
] / [ 24 zi h
Q
Q
T
F
it
n

] / [ 12 , 9
350
133
24 zi h T
n

max
T
-nr de ore de functionare a pompei pe o zi cu debit maxim de infiltratie:
h m Q Q
zi h
Q
Q
T
it i
F
i
/ 5 , 199 133 5 , 1 5 , 1
] / [ 68 , 13
350
5 , 199 24
24
3
max
max
max


In acest caz:
] / [ 2 , 3625 68 , 13 65 12 , 9 300 an h T
an
+
11
Iar energia consumatat pe an:
an kwh P T E
abs an an
/ 02 , 1
abs
P
-puterea absorbita de la retea
1,02-majorarea de 2% pt iluminat si retelele de siguranta
an
E
=1848852kwh/an
Debitul de apa pe an :
an m Q
an m Q T T Q
apa
F n apa
/ 1268820 350 ) 68 , 13 65 12 , 9 300 (
/ ) 65 300 (
3
3
max
+
+
Deci consumul specific de energie va fi :
3
/ 457 , 1
1268820
1848820
m kwh
Q
E
q
apa
an

In aceste conditii costul energiei electrice pentru evacuarea unui
3
m de apa este:
3
1
/ 9 , 5390 457 , 1 3700 m lei C
b) Costul retributiei personalului. Relatia de calcul a cheltuielilor cu plata
personalului pt un
3
m de apa:
3 2
2
/ m lei
Q
c
C
apa

unde:
2
c - este costul retributiei globale a personalului in lei/an.
Pentru statia de pompe munca se organizeaza in patru schimburi fiecare schimb
cu o durata de 6 ore, in fiecare schimb exista doi oameni, mecanicul de pompa si
lacatusul de servici.
Deci sunt opt oameni ce se platesc cu o retributie de 500000 lei pe post, deci
250000 pt fiecare om.
Se tine cont de asemenea de concediile platite pe an ce apar, astfel:
-concediu de odihna :24 zile pe an platite 100%
-concediu de boala : 16 zile pe an platite 85%
Numarul de zile lucratoare intr-un an sunt 255 zile, deci :
an lei c
an lei c
/ 585200000
/
100
85
4500000 13 500000 4 24 255 4 500000
2
2

+ +
Asadar inlocuind obtinem:
3
2
/ 21 , 461
1268820
585200000
m lei c
12
c) Costul materialelor pe un an de zile
In tabelul de mai jos sunt trecute materialele necesare pentru o statie de evacuare
a apelor.
Cantitatea pentru primele pentru rubrici din tabelul de mai sus s-a calculat cu
relatia:
m
P c 12 017 , 0
unde: m
P
-este puterea motorului de antrenare a pompei=500 kw
-consumul specific: 0,017 kg/kw/luna
-numarul de luni din an: 12
Se obtine o cantitate de :
kg c 102 500 12 017 , 0
Deci an lei c / 29988000
'
4

Iar
' '
4
c reprezinta diverse alte materiale care reprezinta 5%.
3 4
4
/ 8 , 24
1268820
31487400
m lei
Q
c
C
apa

c) Costul lucrarilor miniere
Relatia de calcul pentru estimarea costurilor lucrarilor miniere este:
13
3 5
5
/ m lei
Q
c
C
apa

Amortizarea are loc pe o durata de 40 de ani si costul amortizarii lucrarilor


miniere ( pentru planuri inclinate, canalele de legatura, puturi de aspiratie ) se ridica la o
valoare de aproximativ 70 000 000 lei/an.
Ca urmare:
3 5
5 5
/ 16 , 55
1268820
70000000
/ 70000000 m lei
Q
c
C an lei c
apa
>
In concluzie costul total al unui
3
m de apa evacuate este conform relatiei:
5 4 3 2 1
C C C C C C
T
+ + + +
3
3
5
3
4
3
3
3
2
3
1
/ 87 . 6042 16 . 55 8 . 24 8 . 110 461021 9 . 5390
/ 16 , 55
/ 8 , 24
/ 8 . 110
/ 21 . 461
/ 9 . 5390
m lei C
m lei C
m lei C
m lei C
m lei C
m lei C
T
+ + + +

d) Costul de agravare a unei tone de minereu extrasa.


Pentru a putea face calculul mai intai se calculeaza cantitatea de minereu ce se
scoate annual de mina utilizand relatia:
an t P z P
z an
/
1

unde:

an
P
productia anuala a minei
1
z -nr de zile lucratoare,
1
z =255 zile
z
P -productia zilnica a minei,
z
P =1000 t/zi
an
P
=2555000 t/an
Cantitatea de apa scoasa pentru tona de minereu se determina cu relatia:
] / [ 975 , 4
255000
1268820
min
3
ereu
an
apa
apa
t apa m
P
Q
q
Deci costul cu care este tona de minereu se obtine conform relatiei:
t lei c
t lei C q c
gr
T apa gr
/ 2 , 30063 87 , 6042 975 , 4
/14
BIBIOGRAFIE
1)Dinu Stoicovici:Instalatii mecanice utilizate in procese industriale,Editura Risoprint
Cluj Napoca,2008
2)Ionel I :Instalatii de pompare reglabile,Editura tehnica,Bucuresti,1976
3)www.google.ro
15