Sunteți pe pagina 1din 2

Centrul pentru Copilul Delincvent Ghimbav

REGISTRU JURNAL
Nr.
crt.

Data

Explicatie

Cont
debitor

Nr. doc

Cont
creditor

Debit

Articol
bugetar

Credit

Tip

1 15.12.2012 Val. intr. A

7689

610

401.00001

806.45

806.45

Intrari

2 15.12.2012 TVA A

7689

4426

401.00001

193.55

193.55

Intrari

1 000.00

1 000.00

3 16.12.2012 Val. intr. A

879

361

401.00001

250.00

250.00

Intrari

4 16.12.2012 TVA A

879

4426

401.00001

60.00

60.00

Intrari

5 16.12.2012 FURAJE

657

602

3026

100.00

100.00

6 16.12.2012 ANIMALE SI PASARI

689

356

361

200.00

200.00

7 16.12.2012 ANIMALE AFLATE LA TERTI

788

345

356

200.00

200.00

810.00

810.00

Total pe 15.12.2012

Total pe 16.12.2012
8 17.12.2012 Val. intr. A

8664

3031

401.00001

750.00

750.00

Intrari

9 17.12.2012 TVA A

8664

4426

401.00001

180.00

180.00

Intrari

10 17.12.2012 Achit. A nr.: 8664

8664

401.00001

5311

930.00

930.00

Casa

11 17.12.2012 MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR IN

567

3032

3031

750.00

750.00

12 17.12.2012 PRODUSE FINITE

756

609

345

200.00

200.00

2 810.00

2 810.00

13 18.12.2012 Val. intr. A

7554

3021

401.00001

560.81

560.81

14 18.12.2012 MATERIALE AUXILIARE

678

602

3021

560.81

560.81

5311

4551

1 000.00

1 000.00

2 121.62

2 121.62

MAGAZIE

Total pe 17.12.2012

15 18.12.2012 SUME DE PRIMIT DE LA BUGET

Total pe 18.12.2012

Intrari

Casa

16 19.12.2012 Val. intr. A

678

3021

401.00001

1 410.64

1 410.64

Intrari

17 19.12.2012 TVA A

678

4426

401.00001

338.54

338.54

Intrari

18 19.12.2012 Achit. A nr.: 678

678

401.00001

5121

1 749.18

1 749.18

19 19.12.2012 Val. intr. A

8790

628

401.00001

150.00

150.00

Intrari

20 19.12.2012 TVA A

8790

4426

401.00001

36.00

36.00

Intrari

3 684.36

3 684.36

21 20.12.2012 Val. intr. A

657

3021

401.00001

1 746.89

1 746.89

22 20.12.2012 MATERIALE AUXILIARE

670

602

3021

124.89

124.89

23 20.12.2012 Val. intr. A

467

628

401.00001

483.88

483.88

Intrari

24 20.12.2012 TVA A

467

4426

401.00001

116.13

116.13

Intrari

2 471.79

2 471.79

Total pe 19.12.2012

Total pe 20.12.2012

Banca

Intrari

25 31.12.2012 Cheltuieli cu salariile

641

421

1 200.00

1 200.00

Salarii

26 31.12.2012 Retineri salariati

421

322.00

322.00

Salarii

31.12.2012 Impozit pe salarii

444

124.00

124.00

Salarii

31.12.2012 Contrib. fond somaj

4372

6.00

6.00

Salarii

31.12.2012 Contrib. la CAS - angajat

4312

126.00

126.00

Salarii

31.12.2012 Contrib. fond sanatate

4314

66.00

66.00

Salarii

27 31.12.2012 Contr. pt. asig. accidente munca

6451

4311

5.00

5.00 10.03.04

Salarii

28 31.12.2012 Contr. soc. la fd. somaj

6452

4371

6.00

6.00 10.03.02

Salarii

29 31.12.2012 Fd. garantare creante salariale

6452

447

3.00

3.00 10.03.07

Salarii

30 31.12.2012 Fond sanat. datorat de soc.

6453

4313

62.00

62.00 10.03.02

Salarii

31 31.12.2012 CAS calculat - societate

6451

4311

250.00

250.00 10.03.01

Salarii

32 31.12.2012 Contr. pt. concedii si indemnizatii

6451

4311

10.00

10.00 10.03.06

Salarii

31.12.2012 Bon consum - Consum factura

6021

3021

560.81

560.81

Inchidere

7554/18.12.2012
3032

3031

750.00

750.00

Inchidere

33 31.12.2012 Inch.TVA luna Decembrie 2012

31.12.2012 Dare in fol. ob. inv. - Ob. inv. aferente factur

4424

4426

923.29

923.29

Inchidere

34 31.12.2012 Inchidere luna Decembrie

2012

121

4 518.96

4 518.96

Inchidere

31.12.2012 Inchidere luna Decembrie

2012

602

785.70

785.70

Inchidere

31.12.2012 Inchidere luna Decembrie

2012

6021

560.81

560.81

Inchidere

31.12.2012 Inchidere luna Decembrie

2012

609

200.00

200.00

Inchidere

31.12.2012 Inchidere luna Decembrie

2012

610

806.45

806.45

Inchidere

31.12.2012 Inchidere luna Decembrie

2012

628

630.00

630.00

Inchidere

31.12.2012 Inchidere luna Decembrie

2012

641

1 200.00

1 200.00

Inchidere

31.12.2012 Inchidere luna Decembrie

2012

6451

265.00

265.00

Inchidere

31.12.2012 Inchidere luna Decembrie

2012

6452

9.00

9.00

Inchidere

31.12.2012 Inchidere luna Decembrie

2012

6453

62.00

62.00

Inchidere

8 611.06

8 611.06

Total pe 31.12.2012

Print
to1/-1
PDF
without
this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Pagina
SAGA
B

Centrul pentru Copilul Delincvent Ghimbav

REGISTRU JURNAL
Nr.
crt.

Data

Explicatie

Nr. doc

Cont
debitor

Cont
creditor

Total luna 12

Debit

Credit

21 508.83

21 508.83

Articol
bugetar

Tip

Intocmit........................................................

Print
to2/-1
PDF
without
this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Pagina
SAGA
B