Sunteți pe pagina 1din 0

Dr.ing. Liviu Prun!

Prelegerea 6:
Metoda rabaterii
1
PRELEGEREA 6

CUPRINS
1. Metoda rabaterii ............................................................................................ 2
1.1 Rabaterea unui plan de pozi!ie general".............................................. 2
1.2 Rabaterea planelor proiectante................................................................. 5
1.3 Ridicarea planului ............................................................................................ 7
INDEX

ax! de rabatere .......................................... 2
rabatere ..................................................... 2
regula triunghiului de pozi"ie....................... 3
ridicarea rabaterii ........................................7
triunghi de pozi"ie .......................................3
Dr.ing. Liviu Prun!
Prelegerea 6:
Metoda rabaterii
2
1. Metoda rabaterii

Prin rabatere n"elegem rota"ia, n jurul unei axe, a planului unei figuri G pn! cnd acesta devine
paralel sau se suprapune pe unul din planele de proiec"ie. Odat! realizat! rabaterea, figura G va fi
reprezentat! n adev!rat! m!rime #i form!.

Axa de rota"ie va primi denumirea de ax! de rabatere. Aceasta este dreapta de intersec"ie dintre
planul care se rabate #i planul pe care se face rabaterea.

1.1 Rabaterea unui plan de pozi!ie general"

Pentru a rabate un plan este necesar #i suficient s! ob"inem pozi"ia rab!tut! a unui singur punct
din plan.

A#adar, s! analiz!m modul n care punctul A(a, a) din spa"iul tridimensional poate fi rotit astfel
nct s! ajung! pe planul orizontal de proiec"ie [H], (fig.1.1).


A#adar, fiind dat punctul A(a, a) dorim s!-l rotim n jurul unei axe D pn! cnd se va a#eza pe
planul de proiec"ie [H]. Analiznd datele problemei ajungem la urm!toarele concluzii:
! !! ! Axa de rota"ie Deste inclus! n planul [H].
! !! ! Centrul de rota"ie C se g!se#te cobornd din A o perpendicular! la axa de rota"ie D.
! !! ! Segmentul de dreapt! AC este tocmai raza de rota"ie.
! !! ! Punctul A se va roti pe un arc de cerc con"inut ntr-un plan perpendicular pe axa de rota"ie
D, arc al c!rui centru va fi chiar centrul de rota"ie C.
! !! ! Punctul A, cnd se va a#eza pe planul [H], va fi notat conven"ional cu A
0
. El este situat pe
perpendiculara la dreapta D ridicat! n punctul C. Perpendiculara c!utat! va fi chiar dreapta
dat! de punctul C #i proiec"ia a
$
.
! !! ! Triunghiul Aca este un triunghi dreptunghic #i poart! denumirea de triunghi de pozi"ie.

1
Proiectanta Aa este perpendicular! pe planul [H], segmentul de dreapt! AC este perpendicular la dreapta D
"i, deci, conform teoremei celor trei perpendiculare, dreapta dat! de punctul C "i proiec#ia a este perpendicular!
la dreapta D .
Figura 1.1 Rota#ia unui punct n jurul unei axe pn! cnd acesta se a"eaz! pe planul
orizontal de proiec#ie
Dr.ing. Liviu Prun!
Prelegerea 6:
Metoda rabaterii
3
Pentru a afla n epur! pozi"ia lui A
0
pe dreapta dat! de punctul C #i proiec"ia a, vom reconstrui
triunghiul de pozi"ie, culcat pe planul [H]. A#adar, avem deja una din catete: Ca ; pentru a
construi cea de a doua catet! tras!m prin proiec"ia a o paralel! la dreapta D #i m!sur!m pe
aceasta segmentul de dreapt!
1
aa egal ca lungime cu segmentul de dreapt! Aa . Unind punctul a
#

cu punctul C printr-un segment de dreapt! am ob"inut #i ipotenuza triunghiului de pozi"ie. n
sfr#it, cu vrful compasului n punctul C #i cu deschiderea dat! de segmentul de dreapt! 1 Ca ,
rotim pe a
#
pn! cnd ajungem la dreapta dat! de punctul C #i proiec"ia a, g!sind astfel pe A
0
.

Algoritmul descris mai sus este cunoscut sub denumirea de: regula triunghiului de pozi"ie.
Se pot trage urm!toarele concluzii:
$. Axa de rabatere este urma orizontal! a planului ce urmeaz! a fi rab!tut.
2. Centrul de rabatere fiind situat pe axa de rabatere este propriul s!u rotit.
3. Raza de rabatere este ipotenuza triunghiului de pozi"ie a punctului ce urmeaz! a fi rab!tut.
Ea se afl! pe linia de cea mai mare pant! a planului fa"! de planul orizontal de proiec"ie
[H].
4. Sensul de rabatere se alege n ideea de a nu afecta claritatea desenului.
5. Unghiul de rabatere rezult! n urma efectu!rii rota"iei.

S! rabatem planul [P] (fig.1.2), pe planul orizontal de proiec"ie [H] cu ajutorul regulii triunghiului
de pozi"ie. A#adar, fie dreapta ) ' d , d ( D o orizontal! a planului [P] #i, A(a, a) un punct care
apar"ine acesteia. Deci, punctul A(a, a) apar"ine planului [P]. Practic, trebuie doar s! g!sim urma
vertical!
v
P rab!tut! pe planul [H]
0 v
P , deoarece urma
h
P este axa de rabatere #i este propria
ei rab!tut!.

Cu ajutorul regulii triunghiului de pozi"ie aducem punctul A(a, a) n planul orizontal de proiec"ie
[H] #i l not!m cu A
0
. Prin A
0
tras!m o dreapt! paralel! cu urma
h
P care este chiar orizontala
) ' d , d ( D rab!tut! pe planul [H]
0
D .
Figura 1.2 Rabaterea unui plan [P] pe planul orizontal de proiec#ie [H]
Dr.ing. Liviu Prun!
Prelegerea 6:
Metoda rabaterii
4
G!sim #i urma orizontalei V(v, v)
2
rab!tut! pe planul [H] #i o not!m cu V
0
. Cum urma V(v, v)
apar"ine lui
v
P rezult! c! unind P
x
, care este propriul s!u rotit, cu V
0
ob"inem
0 v
P .

Observ!m c! att proiec"ia v ct #i V
0
se afl! pe acela#i arc de
cerc cu centrul n P
x
. Aceast! observa"ie a condus la un alt mod
de a ob"ine rabaterea unui plan, #i anume, cu ajutorul unui
punct situat pe una din urmele sale. A#adar, consider!m o
orizontal! care apar"ine planului #i care are urma vertical! punctul
V(v, v), (fig.1.3). Din proiec"ia v coborm o perpendicular! la
h
P
#i o prelungim dincolo de
h
P . Cu vrful compasului n P
x
tras!m
un arc de cerc, de raz! ' v P
x
, pn! cnd intersect!m
perpendiculara trasat! anterior, g!sind astfel, punctul V
0
. Unind
punctul V
0
cu punctul P
x
ob"inem pozi"ia rab!tut! a urmei
v
P
care este
0 v
P . Deci, am nlocuit triunghiul de pozi"ie cu triunghiul
format de urmele planului #i linia de cea mai mare pant! care
trece prin punctul considerat. Acest din urm! mod de realizare a
rabaterii este cel mai des utilizat.

S! studiem n continuare rabaterea unui plan de
pozi"ie general! pe un plan paralel cu planul orizontal
de proiec"ie [H], (fig.1.4). Fie [H
$
] planul de nivel pe
care dorim s! rabatem planul [P] dat prin urmele sale

v
P #i
h
P . Axa de rabatere este orizontala
) ' d , d ( D
1 1 1
care rezult! n urma intersect!rii planelor
[P] #i [H
$
]. Fiind dat punctul A(a, a) construim
triunghiul de pozi"ie, conform regulii prezentate
anterior dar, lund cota sa n raport cu planul de nivel
[H
$
] #i ob"inem pe A
0
. #.a.m.d.2
Pentru a-l g!sim pe V
0
este suficient s! ridic!m din proiec#ia v o perpendicular! la urma
h
P "i s! o prelungim
pn! la intersec#ia cu
0
D .
Figura 1.3 Rabaterea unui
plan cu ajutorul unui punct
care apar#ine urmei verticale
a planului
Figura 1.4 Rabaterea pe un plan paralel
cu planul orizontal de proiec#ie [H]
Dr.ing. Liviu Prun!
Prelegerea 6:
Metoda rabaterii
5
1.2 Rabaterea planelor proiectante

Pentru a rabate un plan vertical [P], (fig.1.5) pe planul vertical de proiec"ie [V] vom lua ca ax! de
rabatere urma
v
P . Apoi, lu!m un punct M(m, m) pe urma
h
P #i execut!m cu acesta o rota"ie de
nivel (axa de rota"ie este
v
P ) pn! cnd se a#eaz! pe planul vertical de proiec"ie.

n figura $.6 prezent!m rabaterea unui plan vertical [P] pe planul [V], planul dat con"innd o figur!
geometric!. Odat! realizat! rabaterea, triunghiul A
0
B
0
C
0
red! adev!rata m!rime #i form! a
triunghiului ABC din spa"iul tridimensional.


Figurile $.7, $.8 ilustreaz! rabaterea unui plan vertical pe planul orizontal de proiec"ie [H]. n acest
caz axa de rabatere este urma
h
P .

Figura 1.7 Rabaterea unui plan
vertical pe planul [H]
Figura 1.8 Determinarea adev!ratei
m!rimi "i forme a triunghiului ABC prin
rabaterea planului [P] pe planul [H}
Figura 1.5 Rabaterea unui plan
vertical pe planul [V]
Figura 1.6 Determinarea
adev!ratei m!rimi "i forme a
triunghiului ABC prin rabaterea
planului [P] pe planul [V]
Dr.ing. Liviu Prun!
Prelegerea 6:
Metoda rabaterii
6

Figurile $.9 #i $.$0 prezint! rabaterea unui plan de cap!t peste planul vertical de proiec"ie [V], axa
de rota"ie fiind urma
v
P .Figurile $.$$ #i $.$2 redau rabaterea unui plan de cap!t peste planul orizontal de proiec"ie
[H], axa de rota"ie fiind urma
h
P .
Figura 1.9 Rabaterea unui
plan de cap!t pe planul [V]
Figura 1.10 Determinarea
adev!ratei m!rimi "i forme a
triunghiului ABC prin rabaterea
planului [P] pe planul [V]
Figura 1.11 Rabaterea unui plan de
cap!t pe planul [H]
Figura 1.12 Determinarea adev!ratei
m!rimi "i forme a triunghiului ABC prin
rabaterea planului [P] pe planul [H]
Dr.ing. Liviu Prun!
Prelegerea 6:
Metoda rabaterii
7

1.3 Ridicarea planului

Ridicarea planului, (fig.1.13) este opera"ia invers! rabaterii. Fiind date urmele
0 v
P ,
h
P , #i punctul
A
0
care apar"ine pozi"iei rab!tute a planului [P], ne propunem s! g!sim urma
v
P #i proiec"iile
punctului A.
Prin A
0
vom trasa o paralel! la
h
P ob"innd orizontala
0
D a planului [P] (punctul A
0

0
D ). La intersec"ia lui
0
D cu
0 v
P

avem
punctul V
0
(urma rab!tut! a orizontalei). Din V
0

ridic!m o perpendicular! la urma
h
P #i o
prelungim pn! intersect!m axa OX, g!sind
astfel, proiec"ia v a urmei verticale V(v, v) a
dreptei ) ' d , d ( D . Trasnd din proiec"ia v o
paralel! la
h
P ob"inem proiec"ia d a orizontalei
sus men"ionate. Ridicnd din A
0
o
perpendicular! la
h
P vom g!si la intersec"ia cu
d proiec"ia orizontal! a. Construim triunghiul de
pozi"ie al punctului A #i afl!m astfel cota sa. Prin
linie de ordine ridicat! din proiec"ia a g!sim
proiec"ie a. Din proiec"ia v ridic!m linie de
ordine pn! cnd intersect!m paralela la axa
OX trasat! prin a, g!sind astfel, proiec"ia v a
urmei verticale a orizontalei, precum #i proiec"ia
sa vertical! ' d . Unind P
x
cu v ob"inem urma vertical! a planului -
v
P .Figura 1.13 Ridicarea rabaterii