Sunteți pe pagina 1din 8

FOAIE DE CAPAT LOCUINTA UNIFAMILIALA D+P+1

3. 4. 5. 6.

Beneficiar: Faza: Proiectant: Proiect nr.:

BONTEA FLORIAN, Sat Ban, comuna Banisor, nr.29, jud. Salaj DOCUMENTATIE pentru OBTINEAREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE (DTAC)

8/2013

BORDEROU

A. Piese scrise: A1. A2. A3. A4. A5. Foaie de capat Borderou piese scrise si piese desenate Memoriu tehnic general Memoriu tehnic de arhitectura Memoriu tehnic de rezistenta

B. Piese desenate: B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B 10 B 11 B 12 B 13 B 14 B 15 Plan de ncadrare in zona Plan de situatie Plan demisol Plan parter Plan etaj Plan invelitoare Fatada principala Fatada lateral dreapta Fatada posterioara Fatada laterala stanga Sectiunea A-A Perspectiva exterioare 1 Plan fundatie Detaliu fundatie DR01/DR02 Detaliu fundatie DR03/DR04 Sc. 1:5000 Sc. 1: 500 Sc. 1: 75 Sc. 1: 50 Sc. 1: 50 Sc. 1:50 Sc. 1: 75 Sc. 1: 75 Sc. 1: 75 Sc. 1: 75 Sc. 1: 50 Sc. % Sc. 1: 50 Sc. 1: 20 Sc. 1: 20 pl. A 01 pl. A 02 pl. A 03 pl. A 04 pl. A 05 pl.A 06 pl. A 07 pl. A 08 pl. A 09 pl. A 10 pl. A 11 pl. A 12 pl. R 01 pl. R 02 pl. R 03

CONSTRUIRE CASA UNIFAMILIALA D+P+1


Loc.Tusa, nr.89, comuna Sig

DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE


Beneficiar: BONTEA FLORIAN Sat Ban, nr.29, com.Banisor Judetul Salaj

MEMORIU TEHNIC GENERAL 1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investitii: LOCUINTA UNIFAMILIALA D+P+1 1.3. Beneficiar: 1.4. Amplasament: 1.5. Faza: BONTEA FLORIAN Sat Ban, nr.29, com.Banisor, judetul Salaj Loc.Tusa, nr. 89, comuna Sig, judetul Salaj Documentatie pentru obtinerea Autorizatiei de construire.

2. DATE SPECIFICE OBIECTIVULUI


2.1. Tema cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei: Prezenta documentatie s-a ntocmit in vederea solicitarii : AUTORIZATIEI de CONSTRUIRE pentru : LOCUINTA UNIFAMILIALA D+P+1 ce urmeaza sa fie amplasata in Loc.Tusa, nr.89, comuna Sig, judeul Slaj, pe un teren proprietate particulara, situat in intravilanul comunei Tusa, conform planului de situatie prezentat. 2.2. Descrierea amplasamentului: Amplasamentul propus pentru construirea locuinei familiale proiectate, este situat in intravilanul loc.Tusa, nr. 89, comuna Sig, jutedul Salaj. Terenul este proprietatea beneficiarului BONTEA FLORIAN, conform Extrasului CF. 82 si testamentului anexat-loc. Tusa,, nr. topografic 28, teren intravilan, in suprafata totala de 6,600mp.Terenul are frontul la strada pe o lungime de 30 .90m, iar accesul se asigura prin drumul judetean 191D. Amplasamentul este situat pe un teren pe care se mai afla o constructie parter. Terenul este delimitat de urmatoarele vecinatati: la vest: drum judetean 191D; la nord: biserica Tusa.; la sud: teren proprietatea Tale Ioan.

Terenul se prezinta intr-un platou cu o panta lina pe latura vest-est. 2.3. Situatia juridica actuala: Terenul se afla in proprietatea tabulara a beneficiarului BONTEA FLORIAN, fiind inscris in CF. 82loc. Tusa,nr. topografic 28, teren intravilan, in suprafata totala de 6600mp din care 520 mp constructii, restul de 6080 mp pentru exploatatie agricola, teren obtinut prin mostenire conform documentelor anexate. 2.4. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament: Din punct de vedere seismic, conform Normativului P100-92, amplasamentul se incadreaza in zona F, peroiada de colt Tc=0,7 sec. Terenul are panta dinspre drum spre adancimea lotului si este bun de fundare, neprezentand urme ale unor deplasari sau alunecari. Stratificatia terenului, conform studiului geotehnic intocmit, este urmatoarea: - strat vegetal pe adancimea de 0,60 m. de la cota terenului natural; - 0.60m-1.00m praf argilos galbui plastic consistent; - 1.00m-3.10m praf nisipos argilos cafeniu cenusiu plastic vartos; - 3.10-6.00m: praf argilos cenusiu plastic vartos. Terenul de fundare se incadreaza in categoria terenurilor cu contractii si umflari mari, clasificate conform Stas 1243/88 si NE 001/96 ca active, terenul din amplasament se incadreaz in categoria de risc geotehnic redus.

2.5. MEMORIU DE ARHITECTURA 2.5.1. Generalitati Locuinta unifamiliala proiectata urmeaza sa fie amplasata in intravilanul municipiului Tusa, nr.89, comuna Sig, judetul Salaj, pe un teren pe care se mai afla o locuinta parter, terenul avand front la strada de 19.40 m. Locuina proiectat va avea forma L in plan, conform planului de situatie propus, cu suprafata construita de 65.75 mp, dimensiunile maxime a laturilor cladirii fiind de 8.35m x9.75m, Regimul de inaltime al constructiei propuse pe amplasamentul studiat este demisol + parter + etaj. Inaltimea la streasina este de 5,15 m de la cota 0.00 si de 7,35 m la coama. Inaltimea utila a incaperilor de la demisol este de 1,98 m, la parter de 2,58 m si de 2,55 m la etaj. Casa are accesul prin drumul judetea 191D. 2.5.2. Descrierea lucrarilor de arhitectura Proiectul de fata isi propune, din punct de vedere arhitectural, realizarea pe o parcela de teren unitara a unei locuine unifamiliale, D+P+1, la un nivel de finisare si confort conform exigentelor actuale. Ca structura, cladirirea va fi proiectat cu fundatii continui din beton, adancimea de fundare situandu-se la -2.80 m de la cota terenului amenajat, conform recomandarilor din studiu geotehnic. Peretii se vor executa din zidarie de caramida tip GVP cu grosimea de 25cm peretii exteriori si 15cm cei interiori, planseul peste demisol, parter si etaj se va realiza din beton armat monolit, , acoperisul va fi de tip sarpanta din lemn ecarisat, invelitoare din tigla ceramica. Tamplaria se va executa din lemn stratificat, culoarea maro cu geam termopan. Peretii nestructurali de compartimentare interioara se vor realiza din zidarie de caramida cu grosimea de 12cm. Elemente de finisaj: - tencuieli decorativa minerala pentru exterior culoarea alba; - tencuiala decorativa minerala soclu culoarea crem; - invelitoare tigla ceramica culoarea rosie; - tamplarie lemn stratificat culoarea maro; - burlane si jgheaburi din tabla zincata; - parapet tamplarie lemn; - vopsitorii lavabile la interior ; - vopsitorii de ulei la pazii si streasina (maro); - pardoseli beton la demisol, din gresie ceramica in bai si bucatarie si din parchet stratificat in camere; - trotuar de protectie din dale din beton turnate pe loc. Cladirea are urmatoarele functiuni pe nivele:

Demisol: Centrala termica....................................20.00mp Total arie utila demisol........20.00 mp. Arie nivel demisol..........................24.75 mp. Arie construita...............................24.75 mp.

Parter: Bucatarie........11.00 mp. Loc de luat masa ......17.25 mp. Living.........................20.00 mp.

Baie..............5.25 mp. Total arie utila parter........53.50 mp. Arie nivel parter...........................65.75 mp. Arie construita.............................65.75 mp. - Etaj: Dormitor........12.25 mp. Baie....................2.25 mp Hol.............................4.25 mp. Dormitor...........14.50 mp Birou.........10.50 mp. Logie..................3.50 mp Logie ......3.25 mp. Total arie utila etaj...... ...43.75 mp. Total arie terase-balcoane....6.75mp. Arie nivel etaj.........................65.75 mp. Arie desfasurata cladire..............158.25 mp INDICI DE SUPRAFATA REZULTATI Aria construita Aria construita desfasurata Aria utila totala Aria locuibila totala Aria terase si balcoane P.O.T. =12.83% C.U.T. = 0.3 66.75 mp 158.25 mp 117.25 mp 46.75 mp 6.75 mp

2.5.3. Utilitatile se asigura dupa cum urmeaza: Alimentarea cu energie electrica: este asigurata amplasamentul are racord la reteaua de energie electica a municipiului Zalau. - incalzirea spatiilor se va asigura prin centrala proprie pe gaz sau combustibil solid - apa potabila se asigura din reteaua de apa potabila a minicipiului Zalau-amplasamentul are bransament al reteaua de apa a orasului Zalau.; - apele menajere se colecteaza si sunt conduse prin reteaua proprie de canalizare la reteaua de canalizare a municipiului Zalau-amplasamentul are bransament la reteaua de canalizare a orasului Zalau. . La executia lucrarilor vor fi respectate toate normele de tehnica securitatii muncii in vigoare. La amplasarea constructiilor fata de vecinatati, se vor respecta prevederile Codului Civil privind servitutea de vedere si servitutea picaturii la streasina. Intocmit:

2.6. MEMORIU DE REZISTENTA 2.6.1. Descrierea sistemului constructiv

Fundatii si elevatii S-a adoptat sistemul de fundatii continui sub peretii portanti. Talpile fundatiilor s-au prevazut din beton simplu, clasa C16/20, cu latimea de 50 cm si adancimea de 2.80 m de la cota terenului natural, conform recomandarilor din studiul geotehnic. Elevatiile sunt prevazute din beton simplu clasa C20/25, cu grosimea de 35 cm si 30 cm. La partea superioara a elevatiilor s-au prevazut centuri din beton (35x25 cm. si 30x25 cm.) armate cu 612, si armatura transversala din etrieri 6/20 cm. La toate intersectiile de ziduri s-au prevazut samburi din beton cu sectiunea de 25x25 cm, armati cu 4 12 (PC52) si etrieri 6/15 si 20 cm. Samburii din beton armat se incastreaza in centura de la partea superioara a elevatiei. Pereti portanti Peretii portanti se vor realiza din zidarie din caramida tip GVP de 290x240x138 mm, cu grosimea de 25 cm pentru peretii exteriori si 15 cm peretii interiori. Ancorarea zidariei cu samburii din beton se asigura prin agrafe din otel beton 6 la max. 50 cm. distanta. La partea superioara a zidariei s-au prevazut centuri din beton armate cu 6 12, OB35 si etrieri 6/20 cm. Sectiunea centurilor este de 30x25 cm si 25x25 cm. Plansee Planseul de la cota +2.90 se va executa din beton monolit clasa C20/25 armat cu bare din otel beton 1012 la 12,5 cm (PC52), pe ambele directii. Grosimea planseului este de 13 cm. Sarpanta Acoperisul cladirii este de tip sarpanta din lemn de rasinoase pe scaune, cu urmatoarea alcatuire: - capriori 8x15 cm amplasati la 0,90 m distanta; - pana de coama 15x15cm; - pane curente 15x15 cm; - popi 15x15 cm; contrafise 10x10 cm; - clesti 2 x 4,8 x 15 cm. Fixarea capriorilor pe zidurile exterioare se face prin intermediul unei cosoroabe de 12x12 cm care este prinsa pe centura din beton armat de la partea superioara a zidariei cu buloane M12, pozate din 120 in 120 cm. Imbinarea elementelor sarpantei se face cu suruburi M12. Materialul lemnos din sarpanta se protejeaza impotriva pericolului de incendiu cu solutii speciale de ignifugare (de tip DIASIL) si cu substante antiseptice pentru protectie impotriva putrezirii. 2.6.2. REGLEMANTARI TEHNICE Proiectare - STAS 10101/0-90 Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton armat si beton precomprimat; - STAS 10101/0A-77 Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor; - P100-92, Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social - culturale, agrozootehnice si industriale; - P118-99, Normativ de siguranta la foc a constructiilor; - NP-008/2000, Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor normativului de siguranta la foc P-118-99; Executie - Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii; - Legea nr. 50/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii; - C56-85, Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora; - C 169-88, Normativ privind executarea terasamentelor pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale; - P 10-86, Normativ pentru proiectarea si executarea fundatiilor directe la lucrari de constructii;

- STAS 1799-88, Constructii din beton, beton armat si beton precomprimat. Tipul si frecventa verificarilor materialelor si betoanelor destinate executarii lucrarilor de constructii; - STAS 438/1-89, Produse din otel pentru armarea betonului. Otel beton laminat la cald. Marci si conditii tehnice de calitate; - C17-82, Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala; - P2-85, Normativ privind calculul, alcatuirea si executarea structurilor din zidarie; - C3-76, Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii; - CP012-2007, Cod de practica pentru producerea betonului; 2.6.3. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI P.S.I. Pe durata executiei lucrarilor, se vor respecta masurile de protectia muncii specifice activitatii de constructii, prevazute in Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat prin Ordin MLPAT nr. 9/N/1993. 2.6.4. CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI Conform reglementarilor privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor (aprobat prin HG 261/1994) si a metodologiei aferente (aprobate prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 31N/1995), cladirea analizata se incadreaza in categoria C (constructie de importanta normala). Clasa de importanta a constructiei, conform prevederilor tab. 5.1. din normativul P100/1992 este III, cu cu coeficientul de importanta =1,00. Categoria de incendiu C, clasa de combustibilitate C2-C4. 2.6.5. VERIFICAREA PROIECTULUI Proiectul se va prezenta pentru verificare de catre verificator atestat M.L.P.T.L. la cerinta A rezistenta si stabilitate.