Sunteți pe pagina 1din 7

FIA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituia de nvmnt superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.

Programul de studii/Calificarea 2. Date despre disciplin 2.1.Denumirea disciplinei Practic pedagogic I (practica observativ, pre-practicum) 2.2. Codul disciplinei 2.3. Titularul activitilor de curs 2.4.Titularul activitilor de Lector univ.dr. Nadia Mirela FLOREA seminar 2.5. Anul de studiu III 2.6.Sem 5 2.7. Tipul de evaluare C 2.8.Regimul O estrul disciplinei 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice) 3.1 Numr de ore pe 3 din care: 3.2 curs 3.3 seminar/laborator sptmn 3.4 Total ore din 42 din care: 3.5 curs 3.6 planul de nvmnt seminar/laborator Distribuia fondului de timp Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat Examinri Alte activiti 3.7 Total ore studiu individual 33 3.8 Total ore pe semestru 75 3.9 Numr de credite 3 4. Precondiii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Noiuni, principii, teorii tiinifice din curriculumul universitar al studiilor de licen, la specialiti corespunztoare disciplinelor colare din nvmntul preuniversitar 3 42 ore 10 10 12 1 Universitatea Spiru Haret tiine ale educaiei Licen Profesor n nvmntul preuniversitar obligatoriu

4.2 de competene

Operarea cu noiuni tiinifice de specialitate, de diferite grade de generalitate, n contexte diferite. 5. Condiii ( acolo unde este cazul) 5.1. de desfurare a cursului 5.2. de desfurare a seminarului/laborato instruire pe grup, sala special din colile de aplicaie sli de clas, cabinete, laboratoare din colile de aplicaie 1

rului

alte locaii de desfurare a activitilor extracolare

6. Competenele specifice acumulate 6.1. Competene profesionale /didactice: C 1.1. Utilizarea noiunilor, a principiilor, a teoriilor i a aplicaiilor din tiinele de specialitate n metodologia aplicrii noului curriculum la disciplinele colare din nvmntul preuniversitar C1.2 Analiza, explicarea i interpretarea contextului socio-educaional specific organizaiei colare i a grupului /clasei de elevi C2.1 Utilizarea adecvat a terminologiei tiinifice n contextul aplicrii metodelor didactice de predare-nvare a disciplinelor de specialitate; localizarea problemelor de management educaional, precum i a dificultilor ntmpinate n activitile de predare, nvare, evaluare la nivelul grupurilor de elevi ; propunerea de soluii pentru rezolvarea acestora. 6.2.Competene transversale CT1 Atitudine responsabil fa de domeniul didactic (tiine ale educaiei) i tiinific (tiine din domeniul specialitii) n abordarea situaiilor - problem cu grad ridicat de dificultate n vederea soluionrii eficiente a acestora, cu respectarea principiilor i a normelor de etic profesional

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei: 7.2 Obiectivele specifice Participarea la activitile instructiv-educative din coal i din alte medii socio-culturale i descrierea acestora n fie de asisten i grile de observare; Pn la sfritul perioadei de practic pedagogic observativ - prepracticum (Tutorial de practic I), studenii masteranzi vor fi capabili: - s caracterizeze modul de organizare i de funcionare a unitii de nvmnt, pe principalele tipuri de activiti: activitate de conducere, activitate metodic i de perfecionare, activitatea de consiliere i de orientare; - s identifice principalele competene, responsabiliti, ndatoriri i drepturi pe care le incumb profesia de cadru didactic; - s completeze Fia de asisten cu datele necesare seciunii introductive, prin consultarea Proiectului de lecie, dar i a programei colare i a Proiectului unitii de nvar; - s utilizeze principalele documente colare: plan de nvmnt, plan managerial, manuale, CDS, proiecte de activiti educative, parteneriate, etc.; - s identifice componentele procesului de nvmnt; - s precizeze etapele activitilor didactice i aciunile ce au loc, n succesiunea lor, la toate leciile sau la alte forme de activitate asistate; - s descrie aspectele consemnate, evideniind aspecte reuite ce merit s fie reinute, aspecte mai puin reuite, dificultile de predarenvare sesizate; - s conceap soluii i alternative posibile, originale i eficiente, la diferitele probleme pedagogice identificate; - s aprecieze gradul de adecvare a metodelor i a mijloacelor de nvmnt utilizate, n raport cu situaia educaional dat; 2

- s formuleze concluzii cu caracter reflexiv i de evaluare, la sfritul leciilor/activitilor observate, prin redactarea unui raport de observare asupra activitilor la clas. 8. Coninuturi 8.1 Curs nu e cazul 8.2 Seminar / Practic pedagogic 1 Nr. de ore Instructaj privind activitatea de practic pedagogic: - organizarea grupelor/subgrupelor, prezentarea profesorilor mentori; - programul de activiti sptmnale i regulamentului de ordine interioar; - prezentarea obligaiilor privind activitatea studenilor practicani, a profesorului mentor i al coordonatorului din universitate; - planificarea leciilor demonstrative i a celorlalte activiti propuse de profesorul mentor; - familiarizarea cu cerinele consemnrii / completrii activitilor n Caietul de practic pedagogic: fie de asisten i grile de observare a leciilor demonstrative; - menionarea criteriilor de evaluare a lucrrilor redactate: a. 10 fie de asisten i 10 grile de observare a leciilor demonstrative, dup structura dat n caietul de practic pedagogic; b. redactarea unui raport integrator asupra activitilor observate, avnd ca anexe fiele de asisten i grilele de observare; structura raportului trebuie s conin descrierea urmtorilor parametri: competenele i obiectivele operaionale urmrite la ore, compararea faptelor observate cu ceea ce s-a proiectat, evidenierea punctelor tari i a celor slabe prin raportare la competenele cadrului didactic, contexte mai mult sau mai puin favorizante pentru atingerea acestora prin sarcini de nvare adecvate, metodologie care stimuleaz sau blocheaz nvarea, calitatea feedback-ului oferit, perspectiva evalurii rezultatelor elevilor; fiecare rubric analizat trebuie s prezinte un punct de vedere autoreflexiv, respectiv prezentarea de soluii de ameliorare, perspective personale de depire sau de rezolvare a a aspectelor mai puin reuite i a dificultilor constatate, posibiliti de dezvoltare a aspectelor reuite (metode, tehnici de lucru, de formulare a ntrebrilor), care merit s fie preluate i adaptate n viitor, etc. c. redactarea unui unui profil de competene al cadrului didactic (tema de cas). Spt.1: 3 h Familiarizarea cu activitile de proiectare curricular, pe baza documentelor profesorului-mentor: planul Metode de predare Instructajul Conversaia Observaii Sala de seminar

Demonstraia Observarea

Sala de 3

cadru, programa/programele colare i manualul / manualele colare aprobate, programele de opional i bibliografia utilizat, planificrile anuale la discipline obligatorii i din CDS, proiecte ale unitilor de nvare, proiecte de lecie, documentele catedrei de specialitate, caietul dirigntelui, etc. Spt.2: 3 h Asistene la leciile demonstrative sau la alte forme de organizare a procesului de nvmnt i ntocmirea a 10 grile de observare a leciilor/activitilor la care se asist. Tematica acestora poate fi foarte divers: - asistene la principalele tipuri de lecie (dobndire, formare de priceperi i deprinderi, consolidare /recapitulare, evaluare, de elaborare i de prezentare de proiecte); - asistene la aceeai tem de lecie, dar predat la clase diferite, pentru a identifica alte tipuri de interaciuni pe acelai coninut informativ, - asistene la alte activiti ale profesorilor mentori: lecii deschise la nivelul comisiei metodice; - asistene la ore de dirigenie, - asistene la cercuri / ateliere de lucru; - consemnarea participrilor la conferine sau la alte manifestri cu caracter tiinific; - consemnarea participrilor la excursii i vizite didactice, - consemnarea participrilor la serbri colare, - consemnarea participrilor la olimpiade colare, - consemnarea participrilor la concursuri sportive; - etc. La sfritul fiecrei zile: discuii de analiz a evenimentelor consemnate. Aceste discuii sunt punctuale i sunt centrate pe baza a unul-trei repere stabilite la nceputul zilei de profesorul mentor pentru a fi urmrite cu maxim atenie (ex. modaliti de realizare a captrii ateniei, momentul enunrii temei i a unor obiective, maniera de conducere a discuiilor pregtitoare, realizarea transferului, acordarea feedback-ului, etc.). Spt. 3-7 : 15 h Evaluare pe parcurs: 1. Verificarea temei privind redactarea unui unui profil de competene al cadrului didactic i reprezentarea acestora ntr-un grafic/diagram; 2. Verificarea completrii celor 10 grile de observare a activitilor la care s-a asistat. 3. Verificarea redactrii unui raport integrator asupra activitilor observate, avnd ca anexe grilele de

sistematic

seminar

Observarea Demonstraia Instructajul Not: Orientarea ctre observarea anumitor aspecte (etape, metode, forme de interaciune didactic) se face n contextual n care studentul practicant.este ndrumat s observe lecia ca un ansamblu de componente interdependente.

sala special din colile de aplicaie; sli de clas, cabinete, laboratoare din colile de aplicaie; alte locaii de desfurare a activitilor extracolare

Metoda discuiilor i a dezbaterilor

Se urmrete dezvoltarea gndirii critice a studentului practicant, prin gsirea de metode alternative n vederea realizrii obiectivelor leciei.

Portofoliul Metoda lucrrilor practice

observare. Spt.8: 3 h Asistene la leciile demonstrative sau la alte forme de organizare a procesului de nvmnt i ntocmirea a 10 fie de asisten a leciilor/activitilor la care se asist. Tematica acestora poate fi foarte divers: - asistene la principalele tipuri de lecie (dobndire, formare de priceperi i deprinderi, consolidare /recapitulare, evaluare, de elaborare i de prezentare de proiecte); - asistene la aceeai tem de lecie, dar predat la clase diferite, pentru a identifica alte tipuri de interaciuni pe acelai coninut informativ, - asistene la alte activiti ale profesorilor mentori: lecii deschise la nivelul comisiei metodice; - asistene la ore de dirigenie, - asistene la cercuri / ateliere de lucru; - consemnarea participrilor la conferine sau la alte manifestri cu caracter tiinific; - consemnarea participrilor la excursii i vizite didactice, - consemnarea participrilor la serbri colare, - consemnarea participrilor la olimpiade colare, - consemnarea participrilor la concursuri sportive; - etc. La sfritul fiecrei zile: discuii de analiz a evenimentelor consemnate. Aceste discuii sunt punctuale i sunt centrate pe baza a unul-trei repere stabilite la nceputul zilei de profesorul mentor pentru a fi urmrite cu maxim atenie (ex. modaliti de realizare a captrii ateniei, momentul enunrii temei i a unor obiective, maniera de conducere a discuiilor pregtitoare, realizarea transferului, acordarea feedback-ului, etc.). Spt. 9-13 : 15 h Dificulti de predare i de evaluare: realiti, reprezentri, mituri /fantasme - colocviu interactiv de Colocviul evaluare, autoevaluare i de sintez. Prezentarea Raportului integrator asupra activitilor observate, avnd ca anexe grilele de observare.i fiele de asisten, urmrind parametrii enunai la instructaj, inclusiv un punct de vedere autoreflexiv pentru fiecare dintre acetia.. Spt.14: 3 h Bibliografie: 1. http://curriculum2009.edu.ro/, butonul Programe colare, aria curricular , disciplina ..., clasa(corespunztoare manualului colar deinut) 5
Punctele de vedere autoreflexive vor cuta s ofere rspuns la ntrebri de tipul: Ce a fi fcut /nu a fi fcut n cazul...?, Cum a fi reacionat mai bine la ... Orientarea ctre observarea anumitor aspecte (etape, metode, forme de interaciune didactic) se face n contextual n care studentul practicant.este ndrumat s observe lecia ca un ansamblu de componente interdependente.

Observarea Demonstraia Instructajul

Metoda discuiilor i a dezbaterilor

Se urmrete dezvoltarea gndirii critice a studentului practicant, prin gsirea de metode alternative n vederea realizrii obiectivelor leciei.

2. Ghid metodologic de aplicare a programelor scolare din aria curricular (corespunztoare disciplinei de specialitate, 2001), Editura SC Aramis Print, Bucureti; 3. MEC; Gliga, Lucia (coord., 2002), Standarde profesionale pentru profesia didactic, Bucureti; 4. Florea, Nadia Mirela; ranu, Mihaela Adela (2010), Caiet de practic pedagogic, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti 5. Singer, Mihaela ; Sarivan, Ligia, (coord.), 2006 : Quo vadis, Academia ? Repere pentru o reform de profunzime n nvmntul superior, Ed.Sigma, Bucureti 9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Discutarea coninutului disciplinei i a cerinelor privind dobndirea competenelor profesionale i transversale stabilite pentru ocupaia de profesor de gimnaziu i de profesor de liceu cu specialiti care au lucrat / lucreaz la Institutul de tiine ale Educaiei i la COR (Codul Ocupaiilor din Romnia); Coninuturile disciplinei contribuie la dobndirea competenelor solicitate de funciile didactice: director de coal, director CCD, inspector colar; Coninuturile disciplinei corespund nivelului de aspiraii al studenilor i al reprezentailor comunitii locale.

10. Evaluare:
Evaluare final (50%): prezentarea oral a raportului integrator asupra activitilor observate. Tip activitate 10.4 Curs 10.5 Seminar /laborator 10.1 Criterii de evaluare Sptmnal: Implicarea n discuiile de analiz a lectiilor demonstrative i a celorlalte activiti la care studenii masteranzi au participat sau la care s-au implicat n organizare. Evaluare pe parcurs (50%) Spt.8: 1.Verificarea temei privind redactarea unui unui profil de competene al cadrului didactic i reprezentarea acestora ntr-un grafic/diagram; 2.Verificarea completrii celor 10 grile de observare a activitilor la care s-a asistat. 3.Verificarea redactrii unui raport integrator asupra activitilor observate, avnd ca anexe grilele de observare. 10.6 Standard minim de performan: Not: conform art.10.1 din Regulamentul practicii pedagogice, nota minim la aceast disciplin este 7 (apte); o not mai mic determin refacerea activitilor i a lucrrilor evaluate. 10.2 Metode de evaluare Observare sistematic discuii, microdezbateri, conversaia de verificare 10.3 Pondere din nota final -

Portofoliul grilelor de asisten Metoda lucrrilor practice Colocviul Not: Studenii vor fi atenionai asupra faptului c nu se vor considera rapoartele realizate formal sau cu punct de vedere autoreflexive identice la mai muli studeni.

50 %

- criterii pentru obinerea notei 7(apte): efectuiarea raportului integrator asupra activitilor observate Condiii de intrare la colocviu: 1. participarea la minim 12 din cele 14 activiti de practic pedagogic; 2. not la evaluarea pe parcurs (50%). Criteriile de evaluare sunt urmtoarele: - raportul este prezentat coerent i n concordan cu structura redactat; - raportul are ca anexe 10 grile de observare.i 10 fie fie de asisten; - raportul urmrete parametrii enunai la instructaj, inclusiv un punct de vedere autoreflexiv pentru fiecare dintre acetia; - rtudentul rspunde cu precizie la 2 ntrebri legate de raportul prezentat : detalii specifice, raportare real la aspectele pozitive/negative constatate; - rtudentul ofer soluii viabile pentru ameliorarea, optimizarea neajunsurilor/dificultilor constatate. - studentul aduce dovezi concludente ale activitilor derulate n clas pe baza fielor i a grilelor consemnate i semnate de profesorul mentor; - studentul ofer concluzii pertinente referitoare la raportul redactat - studentul prezint cel puin tri puncte tari i trei puncte slabe ale proiectrii, ale desfurrii i ale evalurii /autoevalurii activitilor de practic pedagogic. Pentru nota 10 toate criteriile trebuie s fie satisfcute.

Data completrii: 25.09.2012 Data avizrii n departament,

Semntura titularului de seminar, .. Semntura efului de departament, .................................................