Sunteți pe pagina 1din 18

nr.

Crt
Articol
1 TSG01A1
2 TSA01A1
3 TSA02A1

4 TSD06A1

6 TSD16B1

7 CA01B1
8 CZ0105C1
9 CA02A1
10 CZ0104A1
11 CC01A1
12 CZ0301G1

13 CZ0301J1

15 CA02I1

ANTEMASURATOARE
Denumire
degajarea terenului de frunze,strangerea si arderea lor
16.7X12.5=209mp
Sapatura manuala de pamant la indepartarea stratului vegetal
(16.7+2)x(12.5+2)= 272mp
Sapatura manuala de pamant cu latime sub 1,00m fara sprijiniri
0.55x0.95x(5.5X3+12.5X2+5X4+11.2X2)=52.85

compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in strturi de 20


30 cm grosime exclusiv udarea straturilor
0,2x(3,6x6,5+1,6x3+2,20x3.05+4,65x3,95+1,85x1,80+4,40x3,7+
1,00x4,55+1,4x0,50+2x0,5x0,5x0,5)=0,1x78,3875=15,7
strat de repartitie din balast compactat cu placa vibratoare
0,2x(3,6x6,5+1,6x3+2,20x3.05+4,65x3,95+1,85x1,80+4,40x3,7+
1,00x4,55+1,4x0,50+2x0,5x0,5x0,5)=0,1x78,3875=15,7
turnarea betonului simplu B150 in fundatii continue
0.55x0.95 x53= 33.4mc
beton marca B150 cu agregate grele pana la 31mm preparat cu
ciment M30 in instalatii centralizate
Turnarea betonului armat B100 in cuzineti
0,30x0,30x 53= 4.77mc
beton marca B100 cu balast pana la 31mm preparat cu ciment
F25 in instalatii centralizate
montarea armaturilor din otel-beton in fundatii cu diam max 8 mm
60kg/mc x 4.77 mc beton= 286kg
confectionarea armaturilor din otel beton pt fundatii continue
OB37 cu diam 6-8 mm
30% x 286= 85.8kg
confectionarea armaturilor din otel beton pt fundatii continue
PC 52 cu diam 6-8 mm
70% x 286= 200kg
turnare beton armat B150 in placa
0,13 x(12.5X5.5+11.2X5) = 18.7mc

UM Cantitate Etapa
100mp 2.00 pregatirea
terenului
100mp 2.72
mc

52.85

100mc

0.16

mc

15.70

mc

33.40

mc

33.40

mc

4.77

mc

4.77

kg

286.00

kg

85.80

kg

200.00

mc

18.70

sapatura
terenului

fundatii
continue

16 CZ0105A1
17 CA02I1
18 CZ0106E1
19 CC02C1
20 CZ0302R1

21 CZ0302U1

22 CA02G1
23 CZ0106E1
24 CC02D1

25 CZ0302G1

26 CZ0302L1

27 CB04A1

28 CB44A1
29 CA02M1
30 CZ0106E1

beton marca B150 cu agregate grele pana la 16 mm, preparat


cu ciment M 30 in instalatii centralizate
turnarea betonului armat in plansee, placi cu grosime pana la 15cm
0,13 x(12.5X5.5+11.2X5) = 18.7mc
beton marca B200 cu agregate grele, cu granulatia max 31 mm
in placi, preparat cu ciment M30 in inst. Centralizate
montarea armaturilor din otel-beton cu bare diam max 18 mm
60 kg/mc x 18.7 mc = 1122kg
confectionarea armaturilor din otel beton in elem. Turnate in
cofraje pentru placi in ateliere de santier OB37 d 6-8mm
30%x 1122= 337 kg
confectionarea armaturilor din otel beton in elem. Turnate in
cofraje pentru placi in ateliere de santier PC52 d 10-12mm
70%x 1122 = 785kg
turnarea betonului armat B200 in stalpi cu grosime pana la 30 cm
0,25 x 0,25x18buc x 2,55 = 2.87mc
beton marca B200 cu agregate grele, cu granulatia max 31 mm
in stalpi, preparat cu ciment M30 in inst. centralizate
montarea armaturilor din otel beton din bare fasonate cu diam.
peste 18 mm in grinzi si in stalpi
140 kg/mc x 2.87 mc = 402kg
confectionarea barelor din otel beton in constructii turnate in
cofraje in ateliere de santier OB37 d 6-8mm
30% x 402kg = 120kg
confectionarea barelor din otel beton in constructii turnate in
cofraje in ateliere de santier PC52 d >16mm
70% x 402kg = 281kg
cofraje pentru beton armat in plansee din panouri
refolosibile cu scanduri din rasinoase
2x{[68,87]+0,25x[56,92]+0,15x[51,23]} = 181,74
sustineri cu popi metalici extensibili tip PE3100R
2x[68,87mp x 2 popi/mp] = 138 x 2 = 276 popi
turnare beton armat in elem turnate izolat (buiandrug)
0,25x0,1x(9buc x 1,40 + 2,20 + 1,60+1,20x9+1,30)=0,85
beton marca B200 cu agregate grele, cu granulatia max 31 mm
in grinzi, preparat cu ciment M30 in inst. centralizate

mc

18.70
18.70

placa

mc
mc
kg

18.70
1122

kg

337.00

kg

785.00

mc

2.87

mc

2.87

kg

402.00
stalpi

kg

120.00

kg
281.00

mp

181.74

buc
mc

276.00
0.85

mc
0.85

buiandrug

31 CZ0301G1

32 CB04A1

33 CA02I1
34 CZ0106E1
35 CC02C1
36 CZ0302G1

37 CZ0302L1

38 CB04A1

39 CB44A1
40 CH01A1
41 CZ0104A1
42 CB04A1

43 CD07A01

confectionarea armaturilor din otel beton elemente izolate


OB37 cu diam 6-8 mm
30% x 51=15,3
cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stalpi din panouri
buiandrugi refolosibile cu scanduri din rasinoase
9buc x [2x0,1x1,4+0,25x1,4+2x0,1x0,25] + 2x0,1x1,20+0,25x
1,20+2x0,25x0,1+2x0,1x1,60+0,25x1,60+2x0,25x0,1+9buc x
[2x1,20x0,1+0,25x1,20+2x0,25x0,1]+ 2x0,1x2,20+0,25x2,20+
2x0,25x0,1+2x0,1x3,4+0,25x3,4+2x0,25x0,1= 13,83
turnarea betonului armat in rampe cu grosimea pana la 10cm
2buc x1,00x2,40x0,1+0,10x2,20x1,15= 0,733
beton marca B200 cu agregate grele, cu granulatia max 31 mm
in grinzi, preparat cu ciment M30 in inst. centralizate
montare armaturi otel-beton cu diam. pana la 18 mm in rampe
140 kg/mc x 0,733 mc = 103
confectionarea barelor din otel beton in constructii turnate in
cofraje in ateliere de santier OB37 d 6-8mm
30% x 103 = 30,9
confectionarea barelor din otel beton in constructii turnate in
cofraje in ateliere de santier PC52 d >16mm
70% 103 = 72,1
cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stalpi din panouri
refolosibile cu scanduri din rasinoase
2x1x2,4+2x2,4x0,1+2,20x1,15 = 7,81
sustineri cu popi metalici extensibili tip PE3100R
7,81mp x 2 popi/mp = 16
trepte din beton simplu B100 turnate pe loc
2x(0,20x0,27x0,5 x 1,00 x 7buc ) = 1,89
beton marcaB100 cu balast cu d max 31mm in inst centralizate
cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stalpi din panouri
refolosibile cu scanduri din rasinoase
2x7x[0,20x1,00+0,20x0,1]= 3,08
zidarie din GVP executata
cu mortar M10Z
parter: 0,25x2,55x[56,92-0,25x14buc] + 2,55x[0,15x3,00+1,60x
0,15+0,1x1,4+2x0,2x0,1+1,00x0,15+0,25x0,5]= 38,8

kg

15.30

mp
13.83

mc

0.73

mc

0.73

kg

103.00

kg
30.90
kg
72.10
mp
7.81
buc

16.00

mc

1.89

mc

1.89

mp

3.08

mc
68.84

scara
interioara
si
exterioara

44 CZ0201C1

45 CE17B1

46 CE18A1
47 CE02A01
48 CE14A1

49 CE13A1

50 CZ0206C1
51 CF03A1
52 CZ0207C1

53 CG01D1
54 CG11A

goluri parter: 0,25x[5buc x 1,00x1,30+1,20x1,30+1,20x2,10+


3,00x2,10+2x0,80x2,10= 5,06
etaj: 0,25x2,55x(64,72-15buc x 0,25+0,15x(2,00+1,60+1,65)=
39.7
goluri etaj: 0,25x(5buc x1,00x1,30+6buc x0,80x2,10+0,9x2,10)=
4.6
total: 38,8+39,7-5,06-4,6=68,84
mortar de var ciment pentru zidarie marca M10Z in instalatii
necentralizate
0,22x68,84 = 15,2
sarpanta din lemn la acoperisuri simple cu 4 pante pe scaune
din lemn pentru invelitori grele
(12,85+1,2)x(7,10+1,2)+(0,60+0,60)x(4,55+1,2)+(2,10+0,6)x
(4,55+2x0,60)=139
astereala la invelitori din tigla exec din scanduri de rasinoase
139x 1,14x2= 317
invelitoare din tigla asezata simplu
(12.5X5.5+11.2X5) = 125mp
burlane din tabla zincata 0,5mm grosime fixate cu bratari otel
zincat inclusiv coturile
5buc x 4,5=22,5m
jgheaburi semirotunde tabla zincata 0,5 mm grosime, diam 15
cm conf. pe santier
3,85+2,05x3+2,2+2,00+4,00+3,85=22,05
mortar de var ciment pentru tencuieli M10T preparat cu ciment
F25 si var pasta in instalatii necentralizate
tencuieli interioare driscuite la tavane cu mortar M25T
552-400=152
mortar de var ciment pentru tencuieli M25T preparat cu ciment
F25 si var pasta in instalatii necentralizate
152mpx0,02=3,04
strat suport pardoseala cu mortar ciment M100T 3 cm grosime
17,6+16+14,2+3+4=54,2
pardoseli din PLACI GRESIE ptr suprafete pana la 5mp inclusiv strat
suport mortar ciment de 3 cm grosime
4,8+9,2+6++3+8,6+(0,20+0,30)x1,00x14+2,20x1,15+4,55+6,07

zidarie

mc

15.20

mp

139.00

mp

317.00

mp

125.00 invelitoare

22.50

22.05

mc

7.46

mp

152.00

mc

3.04

mp

54.20

mp

48.65

tencuieli
interioare
finisaje

55 CI06B1
56 CG12A1

57 CG03A01
58 CN06A01
59 IZF12A1
60 CK01B1
61 CM01D1
62 CK03B1

1,1x2,00+0,15x(1,1+2,00+1,4+2,3)+0,30*(1,4+2,30)=48.65
placaj din faianta la pereti si stalpi inclusiv placarea glafurilor
2x(2,70x2x(3,60+2,40)-0,8x2,10)+1,5x(2,40+2,70)=69,1mp
plinte gresie ceramica fixate cu mortar M100T
0,30+0,5+1,85+0,5+0,25+2,00+0,86+1,00+0,86+2,5+1,00+1,3+
1,2+0,2x5=14
pardoseli din COVOR PVC
3.45x4.2+3.3x3.28+2.75x6.5( dormitoare )= 43.2mp
vopsitorii interioare executate manual cu vopsea lavabila
izol. termica la pereti cu polistiren celular cu grosimea 100mm
fixate cu mustati
ferestre lemn simplu cu deschidere obisnuita
9bucx1,00x1,30+1,20x1,30+1,00x1,30=14,56 mp
geamuri ltrase simple pe tamplarie de lemn peste 0,5 mp
usi lemn interior si exterior simple inclusiv izolatii din lemn

pardoseli
mp

69.10

14.00

mp

43.20

mp
mp

500.00
227.26

mp

14.56

mp
mp

43.85
30.00

GREUTATE

UTILAJ

TRANSP. CF

MANOPERA

TOTAL

MATERIALE

UTILAJ

U.M. CANTITATE
SIMBOL
DENUMIRE
ARTICOL GREUTATE MAX

MANOPERA

NR CRT

P.U.

MATERIALE

DEVIZE PE CATEGORII
ARTICOLE DE DEVIZ

0.00

27

27

0.000

0.00

13

13

0.000

0.00

338

338

0.000

0.00

28

34

34

0.000

702.40

195

28

926

0.000

3.34

1389

73

1466

0.000

5143.60

178

504

5826

374

9.218

0.50

208

11

219

0.000

560.00

21

65

646

41

1.005

37.18

97

134

0.000

375.82

65

442

0.086

1024.00

90

1116

10

0.200

5.70

895

28

928

0.000

3040.00

109

300

3449

232

5.738

TRANSP.CF

TSG01A1

TSA01A1

100mp
curatarea terenului
0.000
100mp
decopertarea teren

0.000
MC
53
SAPATURA
TSA02A1
MANUALA
0.000
100MC
0.16
COMPACTAREA
TSD06A1
0.000

TSD16B1

MC
BALAST

16

0.000
MC
33.4
CA01B1 TURNAT BETON
7
SIMPLU B150
0.000
LA 10173
MC
33.4
BETON B150
8 CZ0105C1
0.276
MC
CA02A1 TURNAT BETON
9
ARMAT B100
0.000
LA 10173
MC
BETON B100
10 CZ0104A1

0.201
KG
286
MONTARE ARMA11 CC01A1
TURI
0.000
KG
86
ARMATURI OB 37
12 CZ0301G1

13 CZ0301J1

0.001
KG
200
ARMATURI PC52

0.001
MC
19
CA02I1 TURNARE BETON
15
B150
0.000
LA 10173
MP
19
16 CZ0105A1

0.00
13.30
0.00
0.00
0.00
4.42
0.00
0.00
0.00
6.38
0.00
0.00
0.00
37.40
172.00
209.40
43.90
12.20
1.76
0.00
0.10
41.60
2.18
0.00
154.00
5.32
15.10
11.20
0.10
41.60
2.18
0.00
112.00
4.10
13.00
8.12
0.13
0.34
0.00
0.00
4.37
0.76
0.01
0.05
5.12
0.45
0.01
0.05
0.30
47.10
1.45
0.00
160.00

BETON ARMAT
B150
0.302
MC
19
CA02I1 TURNARE BETON
17
B150
0.000
LA 10173
MC
19
BETON B150
18 CZ0106E1
16 CZ0105A1

19

20

21

22

CC02C1

CZ0302U1

CA02G1

CZ0106E1
LA 10173

24

CC02D1
LA 10175

25

1122

0.000
KG
337
CZ0302R1 ARMATURI OB37

LA 10173
23

0.317
KG
ARMATURA

CZ0302G1

0.001
MC
785
TURNARE BETON
B150
0.001
MC
3
TURNARE BETON
B200
0.000
MC
3
TURNARE BETON
B150
0.317
KG
402
MONTARE ARMATURA
0.000
KG
120
ARMATURI OB 37

0.001
KG
281
CZ0302L1 MONTARE ARMA26
TURA
0.001
MP
182
CB04A1 COFRAJE
27

28

29

CB44A1

CA02M1
LA 10173

30

CZ0106E1

0.002
BUC
276
SUSTINERE POPI
METALICI
0.000
MC
1
TURNARE BETON
B150
0.000
MC
1
TURNARE BETON
B200
0.317

5.74
15.80
12.20
0.30
47.10
1.45
0.00
167.00
5.98
16.20
12.80
0.18
0.34
0.00
0.00
4.37
0.25
0.01
0.05
5.12
0.28
0.01
0.05
0.20
40.80
1.45
0.00
167.00
5.98
16.20
12.80
0.18
0.29
0.00
0.00
4.37
0.48
0.01
0.03
5.08
0.29
0.01
0.05
5.69
8.73
0.01
0.09
0.26
4.35
0.00
0.01
0.20
53.80
1.45
0.00
167.00
5.98
16.20
12.80

3040.00

109

300

3449

232

5.738

5.70

895

28

928

0.000

3173.00

114

308

3594

243

6.023

201.96

381

583

0.000

1472.69

84

1560

17

0.337

4019.20

220

4247

39

0.785

0.60

122

127

0.000

501.00

18

49

568

38

0.951

72.36

117

189

0.000

524.40

58

583

0.120

1427.48

81

1512

14

0.281

1035.58

1589

2626

16

0.364

71.76

1201

1272

0.000

0.20

54

55

0.000

167.00

16

189

13

0.317

31

32

KG
15.3
CZ0301G1 ARMATURI OB 37
0.001
MP
CB04A1 COFRAJE

14

0.002
MC
1
CA02I1 TURNARE BETON
33
B150
0.000
LA 10173
KG
1
CZ0106E1 MONTARE ARMA34
TURA
0.317
KG
103
CC02C1 ARMATURA
35
0.000
KG
31
CZ0302G1 ARMATURI OB 37

LA 10175
36

0.001
KG
72.1
CZ0302L1 MONTARE ARMA37
TURA
0.001
MP
8
CB04A1 COFRAJE
38
0.002
BUC
16
CB44A1 SUSTINERE POPI
39
METALICI
0.000
MC
2
CH01A1 TREPTE BETON
40
B100
0.006
MC
2
CZ0104A1 BETON B100
41

42

0.201
MP
CB04A1 COFRAJE

3.08

0.002
MC
69
CD04J1 ZIDARIE CARAMIDA
43
CU MORTAR M100T
1.305
MC
15.2
CZ0201C1 MORTAR VAR -CIM.
44
M100T
0.262
MP
139
CE17B1 SARPANTA LEMN
45
4 APE

4.37
0.48
0.01
0.03
5.69
8.73
0.01
0.09
0.30
47.10
1.45
0.00
167.00
5.98
16.20
12.80
0.18
0.34
0.00
0.00
4.37
0.48
0.01
0.03
5.08
0.29
0.01
0.05
5.69
8.73
0.01
0.09
0.26
4.35
0.00
0.01
4.30
6.39
0.75
0.21
112.09
4.10
13.00
8.12
5.69
8.73
0.01
0.09
393.00
104.00
2.43
47.00
120.00
11.60
9.26
3.85
44.30
14.20
2.27

66.86

74

0.015

79.66

122

202

0.028

0.30

47

49

0.000

167.00

16

189

13

0.317

18.54

35

54

0.000

135.47

15

151

0.031

366.27

21

388

0.072

45.52

70

115

0.016

4.16

70

74

0.000

8.60

13

23

0.012

224.18

26

258

16

0.402

17.53

27

44

0.006

27117.00

7176

168

34461

3243

90.045

1824.00

176

141

2141

59

3.982

6157.70

1974

316

8447

54

2.224

45

46

47

48

49

50

0.016
MP
CE18A1 ASTEREALA

317

0.013
MP
125
CE01A1 INVELITOATE
TIGLA PROFILATA
0.004
M
22.5
CE14A1 BURLANE
0.002
M
CE13A1 JGHEABURI

22.05

0.013
MC
7.46
CZ0206C1 MORTAR M10T

0.505
MP
152
CF03A1 TENCUIELI INT.
51
TAVAN M25T
0.003
LA 10174
MC
3.04
CZ0207C1 MORTAR M25T
52
0.470
MP
54.2
CG01D1 STRAT SUPORT
53
M100T
0.000
LA 10174
MP
49
CG11A1 PARDOSELI GRESIE
54
LA 10139
55

CI06B1

0.014
MP
69.1
PLACAJ FAIANTA

0.013
M
CG12A1 PLINTE GRESIE

LA 10140
56

14

0.001
MP
43.2
CG02B1 PARCHET STEJAR

LA 10150
57

LA 10129
58

CN04B1
LA 10161

59

IZF12A1
LA 10174

60

CK01B1

0.001
MP
500
VOPSITORII
INTERIOARE
0.000
MP
227.26
IZ TERMICA
POLISTIREN
0.004
MP
15
FERESTRE LEMN

0.39
24.70
2.79
0.85
0.66
9.51
6.58
1.77
0.19
34.10
7.45
0.03
41.58
31.80
5.09
0.03
0.11
166.00
13.70
9.78
4.89
1.10
11.70
0.36
0.05
167.00
13.80
10.00
5.97
0.00
4.43
0.69
0.00
85.88
12.40
0.81
0.45
84.32
22.90
0.72
0.35
24.36
4.28
0.81
0.05
56.77
12.00
0.18
0.02
4.53
3.22
0.00
0.00
4.09
2.43
4.44
0.00
186.72
13.00

6157.70

1974

316

8447

54

2.224

7829.90

884

269

8984

209

4.121

1188.75

823

221

2233

24

0.500

767.25

168

936

936

0.045

701.19

112

814

0.287

1238.36

102

73

1414

36

3.767

167.20

1778

55

2000

0.456

507.68

42

30

580

18

1.429

0.00

240

37

278

0.000

4208.22

608

40

4856

22

0.686

5826.51

1582

50

7459

24

0.898

341.04

60

11

412

0.014

2452.46

518

2979

0.043

2265.00

1610

3875

0.000

929.49

552

1009

2491

0.909

2800.80

195

2996

0.015

60

CK01B1
0.001
MP
CM01D1 GEAMURI

44

0.000
MP
CK03B1 USI LEMN

30

0.00
0.06
74.41
3.90
0.00
0.00
3.79
17.00
0.21
0.01

LA 10174
61

LA 10143
62

0.000

LA 10156

2800.80

195

2996

0.015

3274.04

172

3446

0.000

113.70

510

630

0.000

TOTAL CAPITOLUL A- ARTICOLE DE DEVIZ

94410

28294

3944

126648

5756

136

94410

28294

3944

126648

5756

136

INCHEIERE DE DEVIZ
REPORT CAPITOLUL A: CHELT, DIRECTE-ARTICOLE DEVIZ
MATERIALE: Mx k1
ACTUALIZARE VALORI

66087

MANOPERA: mx k2

UTILAJE: x k3

TRANSPORT: tx k4

TOTAL CAP A REACTUALIZAT: CHELT. DIRECTE ART, DEVIZ

15562

66087

66087

15562

2367

2367
15562

2367

84015

CAPITOLUL B: ALTE CHELTUIELI DIRECTE


B1. TRANSPORT MATERIALE to

3454

3454

B2. TRANSPORT MATERIALE PRINCIPALE DE LA STATIA DE


DESTINATIE LA DEPOZIT CENTRAL SAU SANTIER Gx Pu

407

407

B3. CHELTUIELI CU MANOPERA


B.3.0 maistru

4.50%

B.3.1. CAS

7003

mo X k5

B.3.2. SOMAJ

mo X k6

B.3.3.ASIGURARE ACCID MUNCA

mo X k7

TOTAL I CHELTUIELI DIRECTE:

69948

7003

3035

3035

778

778

311

26688

311
2367

CAP. C CHELTUIELI INDIRECTE 15%

14850

CAP. D PROFIT: 8%

7920

TOTAL II

constanta
valoarea

99003

121774

TVA 24%

23137

TOTAL DEVIZ T II+TVA

828310

constanta

valoarea

constanta

k1

0.7 k4

0.6 k7

k2

0.55 k5

0.195 k8

k3

0.6 k6

0.05 k9

valoarea

constanta
0.02 k10
15% Pu
8%

valoarea
19%
3

3454

3454

Devizul pe obiect
Investitia: Cladire de locuit
Devizul obiectului nr. 1
Valoare (fara TVA)

Denumire

Nr.
crt.
1

Mii lei
2

I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATI


1
2
3
4
5
6
7
8

Terasamente
Constructii: rezistenta
(fundatii, structura de
121774
rezistenta) si
Izolatii
Instalatii electrice
61
Instalatii sanitare
Instalatii de incalzire,
61
ventilare, climatizare,
Instalatii de alimentare cu gaze naturale
Instalatii de telecomunicatii

TOTAL I
II - MONTAJ

121918

Mii euro
4

5236.282

TVA
Mii lei

Valoare (inclusiv TVA)


Mii lei

Mii euro

29226

151000

6493

12

73

12

73

29255

151173

29255

151173

1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice

TOTAL II
III - PROCURARE

1 Utilaje si echipamente tehnologice


2 Utilaje si echipamente de transport
3 Dotari

TOTAL III
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

121918

6493

EXTRAS DE MATERIALE
Nr crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Articol

Cantitate

Ciment [kg]
CN

CT

Caramizi[mc buc]
Tigla

Var[mc]

CN

CN

CT

CN
CT

CT

Otel bet[kg]

Lemn [mc]

Vata minerala

CN

CN

CN

CT

CT

CT

Nisip[mc]
CN

CT

Pietris[mc]
CN

CT

Balast[mc]
CN

CT

TsG01A1

TSA01A1

TSA02A1

53

TSD06A1

0.16

TSD16B1

16

CA01B1

33

CZ0105C1

33

10065

13.04

CA02A1

CZ0104A1

1005

CC01A1

286

CZ0301G1

93.6

1.015

95

CZ0301J1

218.4

1.015

221.7

CA02I1

7.85

CZ0105A1

7.85

2370.7

CA02I1

7.85

CZ0106E1

7.85

2488.5

CC02C1

471

CZ0302R1

305

0.995

32.835

0.395

0.735

3.077

4.914

141.3

1.015

143.4

CZ0302U1

329.7

1.015

334.6

CA02G1

4.7

CZ0106E1

4.7

1489.9

2.942

201

302
317

317

0.147

0.988

7.7558

0.392

0
0.735

0.735

5.7698

3.4545

0.626

0.626

0
1.197 5.985

CC02D1

658

CZ0302G1

197.4

1.015

200.4

CZ0302L1

460.6

1.015

467.5

CB04A1

74

CB44A1

276

4.416

CA02M1

0.85

CZ0106E1

0.85

0.532

CC01A1

0.074

0.0010

0.07

0.0004

0.1

269.45

51

CZ0301G1

15.3

1.015

15.53

CZ0301J1

35.7

1.015

36.24

CB04A1

13.83

0.01

CA02I1

0.73

CZ0106E1

0.73

CC02C1

317

0.001

0.0010

231.41

103

CZ0302G1

30.9

1.015

31.36

CZ0302L1

72.1

1.015

73.18

CB04A1

7.81

CH01A1

1.89

5.7

10.773

CZ0104A1

1.89

201

379.89

317

CB04A1

3.08

CD04J1

68.84

CZ0201C1

15.2

CE17B1
CE18A1

0.039

10.764

0.016

0
0.735

0.6248

0.626

0.457

0.01

0.02

0.0378

0.147

0.2778

0.058

0.1786

19.152

0.0010

0.5366

0.626

0.016

0.03

0
1.197 2.262

29877

1808.8

1.5656

139

0.0380

5.28

317

0.0250

7.93

CE19A1

48.6

0.0050

0.24

CE14A1

22.5

CE13A1

22.05

5.072

CZ0206C1

7.46

147

1096.6

0.256

1.90976

1.23

9.1758

CF03A1

152

1.4

212.8

0.0012

0.1824

0.007

1.064

CZ0207C1

3.04

183

556.32

0.205

0.6232

1.23

3.7392

CG01D1

54.2

119

434

0.103

0.23

0.0010

0
0.735

1.26

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

CG11A1

56.08

13.84

776.04

CI06B1

49

10.65

521.85

CG12A1

69

1.413

97.497

CG02B1

14

0.037

2.075

0.027

1.323

0.003

0.207

CG05B1

43

5.375

0.0086

CN04B1

500

IZF12A1

227

CK01B1

15

CM01D1

44

CK03B1

30

23386

29877

4.45296

1624

13.6

99.714

29.4

8.247

TOTAL

0.125

0
0.098

0.002

0.0002

DEVIZUL GENERAL
Nr.
Crt.

Denumirea capitolelor i
subcapitolelor de achizitie

Valoare (inclusiv TVA)


Din care supus procedurii achizitiei
TOTAL
publice

LEI
1
PARTEA I - CAPITOLUL I
Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului
1.1
Obinerea terenului
1.2
Amenajarea terenului
1.3
Amenajri pentru protecia mediului 1%xVDO
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului
Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
3.1
Studii de teren 1% xVDO
3.2
Obinerea de avize, acorduri i autorizaii 2 % xVdo
3.3
Proiectare i engineering 3 % xVDO
3.4
Organizarea procedurilor de achiziie public 0.1% Xvdo
3.5
Consultan i Asisten (dirig. antier) 0.5 %xVDO
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiia de baz
4.1
Construcii i instalaii (VDO)
4.2
Montaj utilaj tehnologic
4.3
Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu montaj
4.4
Utilaje fr montaj i echipamente de transport
4.5
Dotri

Euro

LEI

EURO
5

1512

65

1512
3023
4535
151
756

65
130
195
7
33

151173

6500

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli


Organizare de antier 5% xVDO
5.1
5.1.1

Lucrri de construcii 3,5%

5.1.2

Cheltuieli conexe organizrii antierului 1.5%

5.3

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de


finanare
0.5 taxe
% xVDO
Comisioane,
i cote legale

5.4

Costul creditului

5.5

Cheltuieli diverse i neprevzute

5.2

3% xVDO

7559

325

5291

228

87

4535

195

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru darea n exploatare


6.1
Pregtirea personalului de exploatare
6.2
Probe tehnologice
TOTAL

.
.
180134

Din care C + M
151173
PARTEA a II-a
Valoarea rmas actualizat a mijloacelor fixe

existente
PARTEAincluse
a III-a n cadrul obiectivului de investiie
Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producie
TOTAL GENERAL
180134
Din care C + M
151173

7749

6500

7749
6500