Sunteți pe pagina 1din 3

RÂNDUIALA PANAGHIEI

Ce se face în mânăstiri
la zile însemnate

După săvârşirea dumnezeieştii Liturghii, de este Priveghere merge cel mai mare
împreună cu toţi fraţii în biserică. Şi luând preotul cel de rând icoana praznicului sau a
sfântului în cinstea căruia s-a făcut priveghere, ies împreună toţi cântând troparul
praznicului sau al sfântului, până ce intra în trapeză. După ce intră, citeţul cântă Slavă...
Şi acum..., condacul. Şi până se cântă acestea, preotul ce va fi de rând scoate o parte din
prescura pusă în panaghier. După sfârşitul condacului, citeţul începe îndată: Tatăl nostru...
Că a Ta este împărăţia... Slavă... Şi acum... Doamne miluieşte (de 3 ori). Părinte,
binecuvintează. Preotul, binecuvântând masa zice: Hristoase, Dumnezeule,
binecuvintează mâncarea şi băutura...

Iar de nu este Priveghere, merge cel mai mare împreună cu toţi fraţii la trapeză şi
citeţul zice Psalmul 144: Înălţa-Te-voi Dumnezeul meu, Împăratul meu... (caută la
Rânduiala mesei). Şi după sfârşitul psalmului se zice: Tatăl nostru... Slavă... Şi acum...,
Doamne miluieşte (de 3 ori) Părinte, binecuvintează. Preotul binecuvintează masa,
zicând: Hristoase, Dumnezeule, binecuvintează mâncarea şi băutura... şi celelalte după
cum s-a scris mai sus. Şi după ce se scoală de la masă, citeţul zice: Pentru rugăciunile
sfinţilor părinţilor noştri..., Binecuvântat este Dumnezeu... Slavă Ţie, Doamne, Slavă Ţie,
Sfinte, Slavă Ţie, Împărate... (caută la Rânduiala mesei); Slavă... Şi acum... Doamne
miluieşte (de 3 ori), părinte binecuvintează. Şi cel rânduit a ridica panaghia zice:

Binecuvântaţi, părinţi sfinţiţi, şi mă iertaţi pe mine păcătosul.


Şi toţi răspund:
Dumnezeu să te ierte şi să te miluiască.

Şi luând citeţul panaghia cu amândouă mâinile, cu vârful degetelor o înalţă puţin


cu chipul Sfintei Treimi, zicând cu glas mare:
Mare este numele.
Iar cel mai mare sau preotul de rând zice:
Al Preasfintei Treimi.
Şi punând-o pe icoana Născătoarei de Dumnezeu, însemnează cruciş, zicând:
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ajută-ne nouă.
Şi preotul zice:
Cu ale ei rugăciuni, Dumnezeule, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi.
Citeţul zice apoi troparul Născătoarei de Dumnezeu:
Fericimu-te pe tine toate neamurile, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru
tine Cel neîncăput, Hristos Dumnezeul nostru, a binevoit a încăpea. Fericiţi suntem şi noi,
avându-te pe tine folositoare, că ziua şi noaptea te rogi pentru noi. Pentru aceasta
lăudându-te, strigăm ţie: Bucură-te ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine.
Apoi se cântă: Cuvine-se cu adevărat să te fericim...

SĂ SE ŞTIE: că de este praznic împărătesc, în loc de: Cuvine-se cu adevărat... se cântă


irmosul Cântării a 9-a; şi aceasta cântându-se, cel ce a înălţat panaghia poartă panaghierul
pe la toţi fraţii, care, după rânduială, sărutându-l, gustă din preasfânta parte; şi sfârşindu-
se cântarea, preotul zice:
Întru multe rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei şi
pururea Fecioarei Maria.
Iar citeţul zice:
Pentru rugăciunile ei, Dumnezeule, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi.
Preotul:
Domnul cel milostiv şi îndurat a dat hrană celor ce se tem de Dânsul şi dreptatea
Lui rămâne în veacul veacului.
Apoi citeţul citeşte

Psalmul 121

Veselitu-m-am de cei ce mi-au zis mie: " În casa Domnului vom merge" ! Stăteau
picioarele noastre în curţile tale, Ierusalime! Ierusalimul, cel ce este zidit ca o cetate, ale
cărei porţi sunt strâns unite. Că acolo s-au suit seminţiile, seminţiile Domnului, după
legea lui Israel, ca să laude numele Domnului. Că acolo s-au aşezat scaunele la judecată,
scaunele pentru casa lui David. Rugaţi-vă pentru pacea Ierusalimului şi pentru
îndestularea celor ce te iubesc pe tine. Să fie pace în întăriturile tale şi îndestulare în
turnurile tale. Pentru fraţii mei şi pentru vecinii mei grăiam despre tine pace. Pentru casa
Domnului Dumnezeului nostru am dorit cele bune ţie.

Apoi: Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Că a Ta este


împărăţia... Citeţul: Mulţumim Ţie, Doamne, Dumnezeul nostru... şi condacul praznicului
sau al sfântului. Duminica se zice condacul Învierii, după glasul de rând. Apoi: Slavă... Şi
acum... Doamne miluieşte (de 3 ori), Părinte, binecuvintează. Iar cel mai mare sau pretul
de rând zice: Binecuvântat este Dumnezeu, Cel ce ne miluieşte şi ne hrăneşte pe noi din
darurile Sale cele bogate...
Apoi preotul, lovind în clopoţel, zice: Slavă Ţie, Dumnezeu nostru, slavă Ţie!
Citeţul: Nădejdea noastră, slavă Ţie!
Preotul: Dumnezeu să-l ierte şi să-l mântuiască pe Prea Fericitul Părintele nostru
(N), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, [pe (Înalt) Prea Sfinţitul (Arhi) Episcopul
nostru (N)].
Citeţul: Dumnezeu să-l ierte şi să-l miluiască pe el.
Preotul: Dumnezeu să ierte şi să miluiască şi pe prea cuviosul părintele nostru
(N), dimpreună cu toţi părinţii şi fraţii slujitori ai sfânt locaşului acesta.
Citeţul: Dumnezeu să-l ierte şi să-l miluiască pe ei.
Preotul: Dumnezeu să ierte şi să miluiască pe cei ce ne miluiesc şi ne slujesc
nouă.
Citeţul: Dumnezeu să-l ierte şi să-l miluiască pe ei.
Preotul: Dumnezeu să ierte şi să miluiască pe cei ce se ostenesc şi slujesc, părinţi
şi fraţi ai noştri.
Citeţul: Dumnezeu să-l ierte şi să-l miluiască pe ei.
Preotul: Dumnezeu să odihnească pe fericiţii şi pururea pomeniţii ctitorii sfântului
locaşului acestuia.
Citeţul: Veşnica lor pomenire.
Preotul: Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, ale preacuvioşilor
şi de Dumnezeu purtătorilor părinţilor noştri şi ale tuturor sfinţilor, să ne miluiască şi să
ne mântuiască pe noi. Amin.