Sunteți pe pagina 1din 2

MIJLOCEASUL �NT�I

Dupa ce binecuvinteaza preotul, se zice: Sfinte Dumnezeule? Preasf�nta Treime?


Tatal nostru? Ca a Ta este �mparatia? Veniti sa ne �nchinam? (de 3 ori), si apoi
acesti psalmi:

Psalmul 45

Dumnezeu este scaparea si puterea noastra, ajutor �ntru necazurile ce ne


�mpresoara. Pentru aceasta nu ne vom teme c�nd se va cutremura pam�ntul si se vor
muta muntii �n inima marilor. Venit-au si s-au tulburat apele lor, cutremuratu-s-
au muntii de taria Lui. Apele r�urilor veselesc cetatea lui Dumnezeu; Cel
Prea�nalt a sfintit locasul Lui. Dumnezeu e �n mijlocul cetatii, nu se va clatina;
o va ajuta Dumnezeu dis-de-dimineata. Tulburatu-s-au neamurile, plecatu-s-au
�mparatiile; dat-a Cel Prea�nalt glasul Lui, cutremuratu-s-a pam�ntul. Domnul
puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob. Veniti si vedeti
lucrurile lui Dumnezeu, minunile pe care le-a pus Domnul pe pam�nt. Pune-va capat
razboaielor p�na la marginile pam�ntului, arcul va sfar�ma si va fr�nge arma, iar
pavezele �n foc le va arde. Opriti-va si cunoasteti ca Eu sunt Dumnezeu, �nalta-
Ma-voi pe pam�nt. Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui
Iacob.

Psalmul 91

Bine este a lauda pe Domnul si a c�nta numele Tau, Prea�nalte, a vesti dimineata
mila Ta si adevarul Tau �n toata noaptea, �n psaltire cu zece strune, cu c�ntece
din alauta. Ca m-ai veselit, Doamne, �ntru fapturile Tale si �ntru lucrurile
m�inilor Tale ma voi bucura. Ca s-au marit lucrurile Tale, Doamne, ad�nci cu totul
sunt g�ndurile Tale! Barbatul nepriceput nu va cunoaste si cel ne�ntelegator nu va
�ntelege acestea, c�nd rasar pacatosii ca iarba si se ivesc toti cei ce fac
faradelegea, ca sa piara �n veacul veacului. Iar Tu, Prea�nalt esti �n veac,
Doamne. Ca iata vrajmasii Tai, Doamne, vor pieri si se vor risipi toti cei ce
lucreaza faradelegea. Si se va �nalta puterea mea ca a inorogului si batr�netile
mele unse din belsug. Si a privit ochiul meu catre vrajmasii mei si pe cei
vicleni, ce se ridica �mpotriva mea, �i va auzi urechea mea. Dreptul ca finicul va
�nflori si ca cedrul cel din Liban se va �nmulti. Rasaditi fiind �n casa Domnului,
�n curtile Dumnezeului nostru vor �nflori. �nca �ntru batr�nete unse se vor
�nmulti si bine-vietuind vor fi, ca sa vesteasca: Drept este Domnul Dumnezeul
nostru si nu este nedreptate �ntru D�nsul.

Psalmul 92

Domnul a �mparatit, �ntru podoaba S-a �mbracat; �mbracatu-S-a Domnul �ntru putere
si S-a �ncins, pentru ca a �ntarit lumea care nu se va clinti. Gata este scaunul
Tau de atunci, din veac esti Tu. Ridicat-au r�urile, Doamne, ridicat-au r�urile
glasurile lor, ridicat-au r�urile valurile lor; dar mai mult dec�t glasul apelor
clocotitoare. Mai mult dec�t zbuciumul neasemuit al marii, minunat este �ntru cele
�nalte, Domnul. Marturiile Tale s-au adeverit foarte. Casei Tale se cuvine
sfintenie, Doamne, �ntru lungime de zile.

Slava? Si acum? fara Aliluia. Sfinte Dumnezeule?, cu trei �nchinaciuni. Preasf�nta


Treime? Tatal nostru? Ca a Ta este �mparatia? si troparele acestea, glasul al 6-
lea:

Miluieste-ne pe noi, Doamne, miluieste-ne pe noi, ca nepricep�ndu-ne de nici un


raspuns, aceasta rugaciune aducem Tie, ca unui Stap�n, noi pacatosii robii Tai,
miluieste-ne pr noi.

Slava?

Doamne, miluieste-ne pe noi ca �ntru Tine am nadajduit; nu Te m�nia pe noi foarte,


nici pomenii faradelegile noastre, ci cauta si acum ca un milostiv si ne izbaveste
pe noi de vrajmasii nostri, ca Tu esti Dumnezeul nostru si noi sumtem poporul Tau,
toti lucrul m�inilor Tale si numele Tau chemam.

Si acum?, al Nascatoarei de Dumnezeu:

Usa milostivirii deschide-o noua, binecuv�ntata Nascatoare de dumnezeu, ca sa nu


pierim noi, cei ce nadajduim �ntru tine, ci sa ne m�ntuim prin tine din nevoi, ca
tu esti m�ntuirea neamului crestinesc.

Doamne miluieste (de 40 de ori), Slava? Si acum? Ceea ce esti mai cinstita dec�t
heruvimii? �ntru numele Domnului binecuvinteaza, parinte. Preotul: Pentru
rugaciunile sfintilor parintilor nostri? Si se zice rugaciunea Sf�ntului Efrem
Sirul: Doamne si Stap�nul vietii mele?, asa cum s-a aratat la Miezonoptica din
toate zilele. Apoi aceasta

Rugaciune a Marelui Vasile

Dumnezeule cel vesnic si fara de �nceput, Lumina pururea fiitoare, Facatorule a


toata faptura, Izvorule al milei, ad�ncul bunatatilor si noianul cel neurmat al
iubirii de oameni, arata peste noi lumina fetei Tale; Doamne, straluceste �n
inimile si �n cugetele noastre soarele dreptatii si umple de a Ta veselie
sufletele noastre. �nvata-ne pe noi ca sa spunem judecatile Tale si sa ne
marturisim Tie ne�ncetat, Stap�nului nostru si Facatorului de bine. M�inile
noastre le �ndrepteaza spre lucrarea voirii Tale si fa cu noi ca sa Te iubim si sa
sporim bine-fac�nd cele placute Tie, ca si �ntru noi, nevrednicii, sa se slaveasca
preasf�nt numele Tau, al Tatalui si al Fiului si al Sf�ntului Duh: o Dumnezeire si
o �mparatie, Careia se cuvine toata slava, cinstea si �nchinaciunea �n vecii
vecilor. Amin.

Apoi zi si aceasta

Rugaciune a Marelui Vasile

Cel ce trimiti lumina si purcezi si rasari soarele peste cei drepti si peste cei
nedrepti, peste cei rai si peste cei buni si cu lumina cea de ziua luminezi toata
lumea, lumineaza si inimile noastre, Stap�ne al tuturor. Daruieste noua si �n ziua
ce vine, sa facem cele placute Tie. Pazeste-ne de tot pacatul si de toata lucrarea
cea rea. Izbaveste-ne pe noi de toate sagetile ce zboara ziua si de puterile cele
potrivnice, pentru rugaciunile Preacuratei Stap�nei noastre de Dumnezeu
Nascatoarea, ale cerestilor puteri, slujitorilor Tai cei fara de trup, si ale
tuturor sfintilor care din veac au bineplacut Tie. Ca Tie se cuvine sa ne
miluiesti si sa ne m�ntuiesti pe noi, Dumnezeul nostru, si Tie slava �naltam,
Tatalui si Fiului si Sf�ntului Duh, acum si putrurea si �n vecii vecilor. Amin.

Otpustul mic