Sunteți pe pagina 1din 1

RUGACIUNEA LA MASA DE SEARA

Mergând seara la masă, se zice: Mânca-vor săracii şi se vor sătura şi vor lăuda pe
Domnul; iar cei ce-L caută pe Dânsul, vii vor fi inimile lor în veacul veacului.
Slavă... Şi acum... Doamne miluieşte (de 3 ori). Binecuvintează, părinte. Preotul
binecuvintează masa.

După scularea de la masă, se zic aceste rugăciuni către Născătoarea de


Dumnezeu:
Făcutu-s-a pântecele tău masă sfântă, având cerească pâine pe Hristos Dumnezeul
nostru, dintru Care tot cel ce mănâncă nu va muri, precum a zis Hrănitorul tuturor,
Născătoare de Dumnezeu.
Darurilor tale fă-ne pe noi vrednici, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, trecând
cu vederea greşelile noastre şi dăruind vindecare celor ce iau credinţă binecuvântarea ta,
Preacurată.

Apoi se zice: Cuvine-se cu adevărat... şi

Veselitu-ne-ai pe noi, Doamne, întru făpturile Tale şi întru lucrurile mâinilor Tale,
Doamne. Dat-ai veselie în inima mea, mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de
vin şi de untdelemn ce s-au înmulţit. Cu pace împreună ne vom culca şi vom adormi, că
Tu, Doamne, îndeosebi, întru nădejde ne-ai aşezat.

Slavă... Şi acum... Doamne miluieşte (de 3 ori), Binecuvintează, părinte.

Preotul: Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har şi cu a Sa iubire de oameni,


totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.