Sunteți pe pagina 1din 3

Academia de Studii Economice a Moldovei Facultatea de Cibernetic, Statistica i Informatic Economica

Raport
La informatica aplicat Privind efectuarea lucrrilor de Laborator nr. 5-6 Tema:
,,Validarea datelor. Modalitai de inserare a blocurilor. Sortarea datelor. Filtrarea datelor. Crearea subtotalurilor. Construirea diagramelor

A efectuat studentul gr. INF131 urcan Alexandru

A verificat: lector universitar Covaleco Ion

Chisinau 2013

1. Pentru a lansa aplicatia trebuie sa parcurgem urmatorii pasi: Start All programs Microsoft Office Microsoft Excel 2010. 2.
3. Pentru a stabili conditiile de validare pentru valorile notelor la examen (1-10) trebuie: Selectam coloana/coloanele care contin notele la examen; Din fila Data, selectam optiunea Data Validation; In caseta Allow selectam optiunea: Whole number; In caseta Data selectam optiunea: Betwen; In caseta Minumum, introducem 1, si respectiv 10 in caseta Maximum; Actionam butonul OK. Pentru a introduce un text explicit pentru situatiile cind coditiile nu sunt respectate trebuie: Din fereasra aparuta in urma accesarii butonului Data Validation selectam fila Input Message; Aici introducem titlul si corpul mesajului; Actionam butonul OK. Pentru a introduce si un text informativ corespunzator trebuie sa parcurgem pasii: Din fereastra aparuta in urma accesarii butonului Data Validation selectam fila Error Allert; Aici introducem titlul si corpul mesajului care va aparea atunci cind sunt introduse date ce nu corespund conditiilor de validare; Actionam butonul OK. 4. Pentru a stabili conditii de validare a marimii bursei (<=700) trebuie: Selectam coloana care contine valorile burselor; Din fila Data, selectam optiunea Data Validation; In casea Allow selectam optiunea: Whole number; In caseta Data selectam optiunea: Less than or Equal to; In caseta Maximum, introducem valoarea maxima posibila, adica, in cazul nostru 700; Actionam butonul OK. Pentru a introduce un text explicit pentru situatiile cind coditiile nu sunt respectate trebuie: Din fereasra aparuta in urma accesarii butonului Data Validation selectam fila Input Message; Aici introducem titlul si corpul mesajului; Actionam butonul OK. Pentru a introduce si un text informativ corespunzator trebuie sa parcurgem pasii: Din fereastra aparuta in urma accesarii butonului Data Validation selectam fila Error Allert; Aici introducem titlul si corpul mesajului care va aparea atunci cind sunt introduse date ce nu corespund conditiilor de validare; Actionam butonul OK. 5. Pentru a stabili conditii de validare pentru anul nasterii (<=31.12.1995) trebuie sa urmam pasii: Selectam coloana care contine anul nasterii fiecarui student; Din fila Data, selectam optiunea Data Validation; In casea Allow selectam optiunea: Date; In caseta Data selectam optiunea: Less than or Equal to; In caseta Maximum, introducem valoarea maxima posibila, adica, 31.12.1995; Actionam butonul OK. Pentru a introduce un text explicit pentru situatiile cind coditiile nu sunt respectate trebuie: Din fereasra aparuta in urma accesarii butonului Data Validation selectam fila Input Message; Aici introducem titlul si corpul mesajului; Actionam butonul OK.

6.

7. 8.

9.

10.

Pentru a introduce si un text informativ corespunzator trebuie sa parcurgem pasii: Din fereastra aparuta in urma accesarii butonului Data Validation selectam fila Error Allert; Aici introducem titlul si corpul mesajului care va aparea atunci cind sunt introduse date ce nu corespund conditiilor de validare; Actionam butonul OK. Pentru a stabili conditii de validare pentru denumirea localitatii (nu mai mult de 11 semne), trebuie: Selectam coloana care contine denumirile de localitati; Din fila Data, apasam butonul Data Validation; In caseta Allow selectam optiunea: Text lenght; In caseta Data selectam optiunea: Less or Equal to; In caseta Maximum introducem lungimea maxima de caractere, adica 11; Accesam butonul OK; Pentru a introduce un text explicit pentru situatiile cind coditiile nu sunt respectate trebuie: Din fereasra aparuta in urma accesarii butonului Data Validation selectam fila Input Message; Aici introducem titlul si corpul mesajului; Actionam butonul OK. Pentru a introduce si un text informativ corespunzator trebuie sa parcurgem pasii: Din fereastra aparuta in urma accesarii butonului Data Validation selectam fila Error Allert; Aici introducem titlul si corpul mesajului care va aparea atunci cind sunt introduse date ce nu corespund conditiilor de validare; Actionam butonul OK. Pentru a anula toate validarile facute anterior, selectam datele respective, apoi, din fila Data, accesam butonul Data Validation. Din fereastra de dialog aparuta, accesam butonul Clear All. Lansarea comenzii Paste Special se face in urmatorul mod: Selectam blocul de celule sau celula care urmeaza de a fi copiata, si lansam comanda Copy; Facem click dreapta pe celula din coltul stinga-sus al blocului de celule destinatie si, din meniul contextual, selectam optiunea Paste Special Ca rezultat va aparea caseta de dialog Paste Special in care putem specifica diferite optiuni de inserare: a. All(tot) Insereaza toate elementele celulelor-sursa. Rezultatul este echivalent cu executarea comenzii Paste. b. Formulas (formule) implica inserarea datelor din celulele-sursa, inclusiv a formulelor care genereaza aceste date. Comentariile si atributele celulelor nu se copiaza. c. Values (valorile) este asemanator cu parametrul Formulas, dar insereaza doar rezultatele generate de formule, nu si formulele caatare. d. Formats (formatele). Se insereaza doar formatele celulelor-sursa, nu insa si continutul lor. Optiunile disponibili in functia Paste Special: a. Substract (scaderea) are drept rezultat scaderea valorilor celulelor blocului-sursa din valorile respective ale celulelor blocului destinatie. b. Multiply inmulteste valorile celulelor. c. Devide implica impartirea valorilor celulelor blocului-destinatie, la valorile blocului-sursa. d. Add adunarea valorilor blocurilor, sursa si destinatie; Pentru a transpune o matrice trebuie: Selectam blocul de celule din care este formata matricea; Efectuam operatiunea Copy; Lansam comanda Paste Copy; In fereastra de dialog deschisa, bifam optiunea Transpose; Accesam butonul OK;

11.