Sunteți pe pagina 1din 4

PUNCTELE MATEMATICE IN ASTROLOGIE

Ascendentul reprezinta punctul de plecare in cercetarea domeniului fizic in astrologie. Este punctul generator al celorlalte puncte matematice importante: Descendentul opusul ascendentului, MijloculCerului si in opozitie cu acesta Fundul Cerului. Harta Cerului se poate impartii, in raport cu aceste patru puncte, in patru planuri sau sectoare foarteimportante:

1.ASCENDENTUL- Sectorul planului idividual


Reprezinta punctul estic al astrogramei punandu-ne fiind in asociatie cu energia Zodiei Bebrecului. Semnificatia materiala :Ascendentul ne da informatii despre comportamentul nostru, despre cumne manifestam la nivel fizic. Este aspiratia spre un trai mai bun, dorinta de a depasi conditiaexistentiala si de a avea o mai buna stabilitatea materiala. La acest nivel ne aflam fata in fata cu propria noastra fiinta, ne observam cum aratam, cum ne comportam, ce vrem de la noi, care sunt eventualele probleme de sanatate la nivel fizic etc. Semnificatia spirituala A s c e n d e n t u l e s t e s i m b o l u l d r u m u l u i p e r s o n a l i n a c e a s t a v i a t a . D a c a urmam si respectam legea zodiei ascendentale, evolutia noastra spirituala va fi foarte rapida. Astfel din punct de vedere spiritual acest punct matematic ne reveleaza cea mai potrivita cale de aascensiona spre culmile realizarilor spirituala, fiind modalitatea naturala personala de a valorificaresursele noastre sufletesti, conservate in sfera de forta a Soarelui. Sunt momente in evolutianoastra cand trebuie sa ne bazam pe noi insine, cand toate depind de hotararile noastre, cand estenecesar sa depunem un efort individual pentru a reusii sa ducem la bun sfarsit misiunea noastraspirituala si astfel sa ne implinim destinul, iar toate aceste eforturi individuale depind in foartemare masura de respectarea legii ascendentului.Acest sector arata si liberul arbitru a fiecarei fiinte. Daca sunt planete plasate in zona ascendentului, personalitatea este puternica, dar poate sa apara si un egou pe masura. Asa ca o cerinta importanta in acest caz este ne dezvoltam responsabilitatea fata de noi insine si sa fim fideli idealul nostru spiritual. Planetele dinacest sector vor colora intr-un mod specific comportamentul nostru si vor influenta in mod direct deciziile,hotararile noastre, fiind considerate planete regente ale astrogramei.

2.DESCENDENTUL- Sectorul planului relational


Daca ascendentul simbolizeaza latura individuala, imaginea personalitatii, in partea opusa, descendentuln e r e v e l e a z a l a t u r a r e l a t i o n a l a s i i m p o r t a n t a p e c a r e o a u c e i l a l t i i n v i a t a n o a s t r a . M a t e m a t i c , s e a f l a i n sectorul vestic al cerului in analogie cu Zodia Balantei. Semnificatia materiala Descendentul ne da informatii despre modul in care ne construim relatiilesi descrie cerintele acestor relatii in raport cu planeta guvernatoare a semnului respectiv. Este unsector ce ne descrie tipologiile relationale si arata ce fel de relatie dorim sa a vem cu ceilalti.R e g a s i m a i c i r e l a t i a d e c a s a t o r i e , d e a m a n t -

a m a n t a , d e a v e n t u r a , t o a t e t i p u r i l e d e a s o c i e r i , contracte, raporturi care se realizeaza intre doua persoane, relatiile de profesor-elev, sef-subaltern, partener de afaceri, relatiile de interes etc Semnificatia spirituala R a p o r t u r i l e s p i r i t u a l e i n t r e d o u a p e r s o a n e s e b a z e a z a i n t o t d e a u n a p e iubire sincera, daruire, fidelitat, respect etc. Daca ne respectam descendentul si ne conformamviata relationala la cerintele semnului descendental folosind ene rgia acestui loc intr-un modspiritual, rezultatele vor fi deosebite, deoarece n -i se va revala misterul armoniei sufletesti. Infoarte multe situatii problemele relationale se datoreaza unori pretentii care nu sunt in concordantacu natura nostra descendentala, afectiva. Relatiile care apar la acest nivel sunt de la suflet la suflets i c o n d u c s p r e o e v o l u t i e s p r i t u a l a c o m u n a , e v o l u t i e c a r e e s t e m u l t m a i r a p i d a d e c a t c e a individuala (ascendentala) deoarece "unde-s doi puterea creste".Planetele care se afla in sectorul descendental vor colora intr-un mod specific relatiile noastre. Un Marteva aduce relatii pasionale si dinamice, Venus relatii romantice si pline de rafinament si arta, Luna viata de familie si dorinta de relatii profunde, Soarele relatii dominatoare si impunatoare dar cu multa generozitatesi forta paterna, Mercur relatii fraterne, jucausenie, relatii intelectuale unde comunicarea este pe prim plan,Jupiter relatii profunde, spirituale, dorinta de evolua impreuna cu fiinta iubita, relatii bogate in evenimente,Saturn relatii grave, serioase, platonice, izolate, pline de maturitate, devotate, fidele, care insa daca nu suntintegrate spiritual pot cunduce la dorinta de singuratate, si greutate in expimarea sentimentelor, Uranus relatii nonconformiste, de prietenie si amicitie, orice relatie de colaborare pentru un proiect de viitor, Neptun relatii ideale in care domina proiectia viselor, imaginatia, relatii spirituale cu multa poezie si muzica, Pluton relatii care ne transforma viatasi din cauza asta pot sa apara destul de multe frici si greutatea de a controladorintele; vrem multe, dar nu stim exact ce, nu stim sa ne stabilim prioritatile. La nivel spiritual este orelatieunde transfigurarea si autotrasnfigurarea joaca un rol important, continenta sexuala, transmutarea si sublimarea energiilor fiind o cerinta de baza. 3 . M I J L O C U L C E R U L U I - Sectorul planului social si spiritual Mijlocul Cerului este acel punct matematic care la un moment dat (in momentul nasterii in astrogramanatala ) se afla exact deasupra capului noastru. Este punctul cel mai sudic al astrogramei in analogie cu ZodiaCapricornului. Stiind ca zona capului este zona cu cea mai inalta vibratie energetica, Semnul Zodiacal care seafla in acest loc are un rol foarte important in viata noastra. De fapt, reprezinta cea mai inalta aspiratia a omului, aspect care are o profunda legatura cu menirea noastra din aceasta viata. Semnificatia materiala : Analizind aspiratiile predominte ale oamenilor din acesta epoca, putemo b s e r v a f o a r t e u s o r c a d o r i n t a d e b u n a s t a r e m a t e r i a l a , p r o f e s i u n e a , c a s a , masina au un rol prioritar. Din aceasta cauza Mijlocul Cerului simbolizeaz a i n t e g r a r e a s o c i a l a s i i n t e r e s e l e profesionale, ajutandu-ne sa gasim modalitati prin care putem sa ne implinim aceste aspiratii.Planul profesional se studiaza in parale cu semnificatia casei a X-a si planetele care se afla inaceste sectoare. Semnificatia spirituala: In momentul in care aspiratiile noastre depasesc obsesia unui trai bun si aunui statut social bine definit si apar interesele spirituale, Mijlocul Cerului ne va revela exactmodalitatea prin care vom reusii sa implinim aceste aspiratii. Ca proiectie matematica, fiind in legatura cu crestetul capului (ce este sediul spirtual al fiintei noastre), ne va arata directia spre caretrebuie se ne orintam aspiratiile si modul in care trebuie sa abordam practica noastra spirituala.A d e s e o r i n e a r a t a s i r e z u l t a t e l e p e c a r e t r e b u i e s a l e v i z a m s i i n c o n f o r m i t a t e a c u p l a n e t a guvernatoarea semnului in care se afla, putem obtine un raspuns foarte important in legatura cu menirea noastra spirtuala.Planetele care se afla in sectorul Mijlocului Cerului, au o importanta majora in evolutia noastra atatspirituala cat si materiala, fiind planetele cele mai importante ale temei n atale. Prin

observatii si analize atente se determina "seful astrogramei", planeta care va da tipologia predominanta a fiintei. 4. FUNDUL CERULUI- Sectorul planului familial Fundul Cerului se afla in opozitie cu Mijlocul Cerului si reprezinta punctul nord ic al temei, fiind ina n a l o g i e c u Z o d i a R a c u l u i . I n o p o z i t i e c u p l a n u l s o c i a l a v e m p l a n u l f a m i l i e i , l o c u l c e l m a i i n t i m d i n astrograma. Este acel loc unde ne ragasim pe noi insine, un loc de refugiu, de meditatie de reflectie asupra t r c u t u l u i n o s t r u pentru a intelege mai bine ceea ce trebuie sa facem in aceasta viata. Semnul Z o d i a c a l corespondent ne da informatii despre ce trebuie sa facem ca sa ne reincarcam bateriile, ca sa ne regenaram, bazandu-ne pe enrgia noastra launtrica. Semnificatia materiala: Familia este privita doar ca unitate intre rude, legaturile de sange fiindesentiale, din care cauza pot sa apara si tensiunile destul de des intalnite intre mebrii familiei. Acest punct matematic ne ajuta sa ne cautam intimitatea reprezintand o metoda, un sfat prin care putem sa gasim acest loc atat de important vietii noastre. Greseala care se face la acest nivel esteca se cauta in exterior, fiind asociat cu o casa, un loc mai retras, o camera , un hoby, profesiunea toate de fapt devenind refugii in care fiinta incearca sa-si gaseasca linistea sufleteasca. Dar asa cum stim din traditia noastra populara ca "omul sfinteste locul si nu locul pe om", este evident caatunci cand vom incepe sa dialogam cu noi insine, vom descoperi armonia din launtrul fiinteinoastre creaza in mod direct armonie si in jurul nostru, adica noi suntem exact ceeea ce gandim sidorim. In acest sector gasim si legaturi karmice, datorii si de achitat fata de anumite persoaneapropiate. Semnificatia spirituala: la acest nivel, famila este privita ca o stare de unitate intre cei care auacelasi afintati spirituale cu noi. Intreaga umanitate este o familie, o natiune este o familie, ungrup spiritual este o familie si astfel cad toate barierele care tin de rasa, religie, orientare, castae t c . S e m n u l c o r e s p o n d e n t a c e s t u i p u n c t m a t e m a t i c n e o f e r a i n d i c a t i i p r e t i o a s a r e f e r i t o a r e l a aparteneta noastra la scoala spirituala, ce sa facem pentru a ne integra intr-un grup spiritual siastfel sa ne acceleram evolutia spirtuala. Legaturile sunt de ordin spiritual si caracterizeaza untrecut in care a existat o evolutie comuna cu alte fiinte pe care le intalnim in aceasta viataPlanetele care se afla in acest loc ne ofera indicatii asupra trecutului nostru si a legaturilor noastre cumebrii familiei. Aici regasim si unele semnificatii ale legaturilor spirituale. Adeseori planetele din acest s e c t o r s u n t i n h i b a t e s i a u tendinta de a recrea vechi obiceiuri si greseli din alte existente, dar ofera s i raspunsuri cu privire la regasirea adevarate noastre intimitati, aspect care ar e o importanta majora in oriceforma de evolutie sprituala. Este necesar ca prima data sa constientizam calitatile si defectele noastre, sa stimcu ce suntem inzestrati, pentru ca apoi sa stim cu ce arme si ce puncte vulnerabile plecam la lupta.