Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

_________ din __________2013


Perioada de depunere: 16-20.08.2013

Se certific exactitatea datelor


Preedintele comisiei judeene de mobilitate,
_____________________________________________
(numele i prenumele)
Domnule Inspector colar General,

(cerere de prelungire a contractului individual de munc n anul colar 2013-2014 /


CONTINUITATE)
Subsemnatul(a) (iniiala tatlui) ____________________________________________________________________
_____________________________________________________, nscut() la data de ___________________,
COD NUMERIC PERSONAL:

cu domiciliul n localitatea _____________________________________________________________, judeul


(sectorul) ________________________, strada_________________________ nr. ____, bloc______, sc.____,
ap.____, TELEFON:___________________, posesor al B.I./carte de identitate seria_______,
nr.__________, eliberat() de ______________, la data de _________, v rog s-mi aprobai prelungirea
contractului individual de munc (CONTINUITATE) pentru anul colar 2013-2014, pe/la un
post/catedr
de
____________
__________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
de
la
(unitatea/unitile
de
nvmnt)
1. ____________________________________________________________________________________________
localitatea _____________________________________________ judeul(sectorul)_______________________
2. _____________________________________________________________________________________________
localitatea _____________________________________________ judeul(sectorul)_______________________
3. ____________________________________________________________________________________________
localitatea _____________________________________________ judeul(sectorul)_______________________
4. ____________________________________________________________________________________________
localitatea _____________________________________________ judeul(sectorul)_______________________

n baza notei/mediei ______________ i a rezultatului admis la proba practic de (**)


________________________ ________________________________________________________ obinute la
concursul de titularizare din 2011 i/sau 2012.
Prezint urmtoarea situaie:

1. Sunt absolvent() a(l) (Univ., A.S.E., Inst. Pol., IP-3 ani, Colegiu, c. de maitri, c. postliceal,
Lic.
ped.)_____________________________________________________________________________________
Facultatea _____________________________________________________ promoia _______ (zi, seral, f.r.,
id), specializarea principal _________________________________________________________________,
secundar ________________________________________________________________________, cu media la
examenul de stat (licen)/absolvire _________; absolvent() al (a) cursurilor postuniversitare
_______________________________________________________________________, cu durata studiilor de
___________
ani,
specializarea/domeniul____________________________________________________l
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________, promoia ___________ (zi, seral, f.r.,
id).
2. Am obinut definitivatul n anul ________, cu media ________, gradul II n anul ________, cu media
________, gradul I n anul __________, cu media _________, doctoratul n anul _________, la specialitatea
______________________________________________________________________________________________.
3. n anul colar 2012-2013 am fost ncadrat() ca netitular cu contact de munc pe perioad
determinat
pe/la
postul/catedra
de
___________________
____________________________________________________________ de la urmtoarele uniti de nvmnt:
1.
____________________________________________________________________________________________
localitatea __________________________________________________ judeul(sectorul)______________________
2.
____________________________________________________________________________________________
localitatea __________________________________________________ judeul(sectorul)_______________
3.
____________________________________________________________________________________________
localitatea __________________________________________________ judeul(sectorul)_______________
4.
____________________________________________________________________________________________
localitatea __________________________________________________ judeul(sectorul)_______________

obinnd la sfritul anului colar calificativul _________________________________________ i AM / NU AM


recomandarea Consiliului de Administraie al unitii/unitilor respective pentru prelungirea
contractului individual de munc (CONTINUITATE la suplinire) n aceeai unitate de
nvmnt/aceleai uniti de nvmnt, pe acelai post didactic.

4. La 1 septembrie 2012 am avut _________ ani __________ luni, vechime n nvmnt.


5. Am ntrerupt activitatea n nvmnt pentru motivul _____________________________, cu (fr)
acordul Inspectorului colar Judeean, prin decizia nr. ____________, conform art. ___________ din
Codul Muncii.
6. Sunt/nu sunt unic ntreintor de familie. Am ______ copii n ntreinere. Soul/soia este/nu este
angajat() n munc.
7. Prezint avizul medical nr. ______, din data ____________, emis de_____________________
________________________________, din care rezult c sunt apt() pentru a preda n nvmnt i c
ndeplinesc
condiiile prevzute de lege pentru a fi ncadrat() n nvmnt.

8. Declar c am/nu am fost nscris la centrul de concurs _______________________________


_____________________________________________________________________________,
localitatea
______________________________________, judeul (sectorul)______________________
la disciplina ______________________________________________________________________, pentru
participarea la concursul de titularizare din 30 iulie 2013 i am obinut media _________________.
Declar pe propria rspundere c nu dein alt loc de munc i c n perioada ct
suplinesc nu voi primi ajutor de omaj.
(*) Acest tip de cerere se completeaz de cadrele didactice netitulare angajate cu contract individual de
munc pe perioad determinat n anul colar 2012-2013 care se ncadreaz n prevederile art. 85-86
din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din nvmntul preuniversitar n
anul colar 2013-2014, aprobat prin OMECTS nr. 6239/2012, cu modificrile i completrile
ulterioare.
(**) Se completeaz numai de cadrele didactice angajate cu contract individual de munc pe perioad
determinat n anul colar 2012-2013 care au susinut probe practice n cadrul concursului pe baza cruia
solicit continuitatea pe post/catedr.

RSPUND de exactitatea datelor nscrise n aceast cerere i declar c voi suporta


consecinele dac am comunicat date eronate.
Data _______________

Semntura____________

ANEXEZ, N URMTOAREA ORDINE, actele CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de


ctre directorul unitii unde am funcionat n anul colar 2012-2013 (pentru completarea
dosarului din anul precedent):
1.

Copie a certificatului de obinere a gradului didactic obinut n sesiunea 2013(dac este


cazul);

2.

Acte doveditoare n situaia schimbrii numelui (dac este cazul);

3.

Recomandarea consiliului de administraie cu precizarea calificativului (se va specifica


foarte clar dac se permite sau nu continuitatea la post);

4.

Copie de pe buletinul/carte de identitate din care s reias domiciliul stabil (dac s-a
schimbat fa de anul precedent);

5.

Adeverina de vechime n nvmnt;

6.

Acordul MEN, ISJ de ntrerupere a activitii (dac este cazul);

7.

Copie de pe carnetul de munc i/sau copia filei corespunztoare din registrul general
de eviden a salariailor;

8.

Avizul medical din care s rezulte c sunt apt() pentru a preda n nvmnt.