Sunteți pe pagina 1din 6

SPITALUL DE PSIHIATRIE " SF.

PANTELIMON" BRAILA

SITUATIA SALARIILOR NETE - LUNA IUNIE 2013

Nr crt 1 2

Locul de munca Cabinet Asistenta Sociala

Functia

SALARIUL NET

Asistent Social(S) grad.4 Asistent Social (S) grad.3 Cabinet Psihiatrie 1 Asistent Medic Princ.grad.4 Cabinet Psih 2 Asistent Medic grad.2 Cabinet Psihiatrie Pediatrica Asistent Medic Princ. grad. 4 Cabinet Psihologie- Psihoterapie Copii Psiholog Principal grad.5 Centru De Sanatate Mintala Medic Specialist grad.3 Psiholog Principal grad.5 Psiholog Principal grad.5 Psiholog Princ grad. 3 Asistent Medic Princ. grad.4 Asistent Medic grad 1 Asistent Medic grad.1 Ingrijitor Curatenie grad.5 Compartiment Statistica Medicala Asistent Medic Princ. Grad. 5 Statistician Medical princ.grad. 5 Asistent Med. Deb. grad. 5 Registrator Medical princ. grad. 5 Compartiment Internari

1,712 1,698 1,719 1,533

3 4

1,776

2,391

7 8 9 10 11 12 13 14

1,954 2,348 2,354 2,269 1,790 1,106 1,116 886

15 16 17 18

1,915 1,541 951 1,432

19 20 21 Consiliu de Administratie

Registrator Med. Princ. grad.5 Registrator Med. Princ. grad.5 Registrator Med. Princ. grad.5

1,404 1,404 1,507

Membru Membru Membru Membru Membru Membru Membru Membru

Membru C.P.C.I.N 22 23 24 25 Farmacie 26 27 28 Asistent Farmacie grad.3 Asistent Farmacie grad.4 Farmacist spec. sef gr.II Laborator Analize Medicale Medic Primar grad.5 Biolog Principal grad.5 Biolog Principal grad.5 Biochimist Principal grad.5 Biolog principal grad.3 Asistent Principal grad.5 Asistent Principal grad.5 Asistent Principal grad.5 Asistent Principal grad.5 Asistent Principal (M) grad.5 Ingrijitor Curatenie grad.5 Laborator Radiologie Si Imagistica Medicala Medic Primar grad.3 Asistent Principal grad.5 Management al calitatii serviciilor medicale Economist IA Medici Rezidenti 43 44 45 Muncitori 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Tehnic aparatura medic. grad.5 Muncitor I sef form munc. gr.II Muncitor I grad.5 Muncitor II grad.5 Muncitor II grad.5 Muncitor I grad.5 (1/2) norma Muncitor II grad.5 Muncitor II grad.5 Sofer II grad.5 Muncitor II grad.5 Muncitor III grad.5 Muncitor II grad.5 Muncitor IV grad.5 Muncitor III grad.5 Muncitor III grad.5 Muncitor III grad.5 Sofer II grad.5 1,587 1,391 1,222 1,155 1,171 658 1,331 1,320 0 1,333 1,045 1,186 1,197 1,093 0 1,093 1,024 Medic Rezident IV grad.2 Medic Rezident I baza Medic Rezident II 2,047 1,439 1,765 1,604 1,467 2,386 Asistent Princ grad.5 Asistent Princ grad.5 Asistent Princ grad.5 Agent DDD grad. 5 1,802 1,800 1,800 983

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

2,965 2,383 2,432 2,403 2,260 1,923 1,800 1,810 1,800 1,572 883

40 41

3,153 1,976

42

1,704

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Personal Conducere 80 81 82 83 Personal TESA 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 Sectia Psihiatrie 1 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

Muncitor III grad.5 Muncitor III grad.5 Muncitor III grad.5 Muncitor IV grad.4 Muncitor IV grad.5 Muncitor IV grad.3 Muncitor Necalif.I grad. 3 Muncitor Necalif.I grad. 5 Muncitor Necalif.I grad. 5 Muncitor II grad.5 Muncitor Necalif.I grad. 5 Muncitor IV grad.5 Muncitor IV grad.5 Muncitor III grad. 5 Muncitor Necalif.I grad. 5 Muncitor IV grad.5 Muncitor IV grad.5 Director Medical gr. II Director Financ-Contabil gr.II Director Ingrijiri gr.II Manager gr.II Sef serviciu gr.II Economist I grad. 3 Economist IA grad.4 Economist IA grad.5 Economist I grad.5 Economist II grad. 3 Economist II grad.5 Analist Programator aj IA grad.3 Economist IA grad. 4 Sef serviciu gr.II Inginer IA grad.4 Subinginer III grad.5 Economist I grad. 3 Merceolog IA grad.3 Sef serviciu gr.II Consilier Juridic IA grad.5 Auditor I grad.5 Sef birou gr.II Referent IA grad.5 Sef sectie gr.II Medic Specialist grad.5 Medic Primar grad.4 Asistent Medical Princ. grad.5 Asistent Medical Princ. grad.4 Asistent Medical Princ. grad.5 Asistent Medical Princ. grad.4 Asistent Medical Princ. grad.5 Asistent Medical Princ. grad.4 Asistent Medical Princ. grad.5 Asistent Medical Princ. grad.5 Asistent Medical Princ.sef gr.4(S) Asistent Medical Princ. grad.4

1,093 1,117 1,277 1,031 1,149 1,045 956 916 1,002 1,169 1,002 1,177 1,209 1,114 1,094 1,309 1,179 5,561 5,339 3,084 7,718 2,362 1,512 1,798 1,952 1,572 1,452 1,561 1,390 1,327 1,878 1,912 1,183 1,493 1,178 2,299 2,005 2,179 2,176 0 4,138 0 2,944 2,471 2,428 2,275 2,453 2,489 2,464 2,481 2,505 3,289 2,458

116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 Sectia Psihiatrie 2 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170

Asistent Medical Princ. grad.4 Asistent Medical Princ. grad.5 Asistent Medical Princ. grad.5 Asistent Medical Princ. grad.3 Asistent Medical grad.4 Asistent Medical grad.1 Infirmier grad.4 Infirmier grad.4 Infirmier grad.3 Infirmier grad.5 Infirmier grad.4 Infirmier grad.5 Infirmier grad.4 Ingrijitor Curatenie grad.5 Ingrijitor Curatenie grad.5 Muncitor Necalif.I grad.5 Muncitor Necalif.I grad.5 Muncitor Necalif.I grad.5 Muncitor Necalif.I grad.5 Asistent Medical Princ. grad.3 Asistent Medical Princ. grad.5 Sef sectie gr.II Medic Specialist grad.5 Medic Primar grad.4 Asistent Med Principal sef grad.5 Asistent Med Principal grad.5 Asistent Med Principal grad.4 Asistent Medic Principal grad.5 Asistent Med Principal grad.5 Asistent Medic Principal grad.5 Asistent Med Principal grad.4 Asistent Medic Principal grad.5 Asistent Medic Principal grad.3 Asistent Medic Principal grad.4 Asistent Medic Principal grad.3 Asistent Medic Principal grad.4 Asistent Medic Principal grad.4 Asistent Medic Principal grad.3 Asistent Medic Princ.grad.3 Asistent Medic Principal grad.2 Asistent Medic Principal grad.3 Infirmier grad.5 Infirmier grad.5 Infirmier grad.5 Infirmier grad.4 Infirmier grad.4 Infirmier grad.5 Infirmier grad.5 Ingrijitor Curatenie grad.5 Ingrijitor Curatenie grad.5 Muncitor Necalif. I grad.5 Muncitor Necalif. I grad.5 Muncitor Necalif. I grad.5 Muncitor Necalif. I grad 1 Asistent Medic Principal grad.2

2,221 1,800 2,290 2,339 1,482 1,354 1,277 1,728 1,232 1,278 1,168 1,191 1,232 1,116 1,052 1,238 0 1,229 1,270 2,404 2,363 4,357 3,947 3,372 2,737 2,495 2,264 2,015 2,262 1,803 2,384 2,435 2,374 2,303 2,212 2,133 2,413 1,406 2,272 2,262 2,354 1,268 1,281 0 1,171 1,173 1,064 1,221 1,116 1,087 1,243 1,200 2,155 1,107 2,266

171 Asistent Medic Principal grad.3 172 . Infirmier grad 4 173 Asistent Medic Principal grad.3 Sectia Psihiatrie Cronici Adulti 174 Asistent Medic Princ. sef grad.5 175 Asistent Medic Principal grad.5 176 Asistent Medic Principal grad.5 177 Asistent Med Principal grad.5 178 Asistent Med Principal grad.5 179 Asistent Medic Principal grad.5 180 Asistent Med Principal grad.5 181 Asistent Medic Principal grad.5 182 Asistent Medic Principal grad.5 183 Asistent Medic Principal grad.3 184 Asistent Med Principal grad.3 185 Asistent Med Principal grad.3 186 Asistent Med Principal grad.4 187 Asistent Medic Princ. grad.3 188 Asistent Medic grad.5 189 Asistent Medic grad. 1 190 Infirmier grad.5 191 Infirmier grad.5 192 Infirmier grad.5 193 Infirmier grad.5 194 Infirmier grad.5 195 Infirmier grad.5 196 Infirmier grad.5 197 Ingrijitor Curatenie grad.3 198 Infirmier grad.5 199 Ingrijitor Curatenie grad.5 200 Ingrijitor Curatenie grad 5 201 Infirmier grad.5 202 Infirmier grad.5 203 Infirmier grad.5 204 Muncitor Necalif. I grad.3 205 Muncitor Necalif. I grad.5 206 Muncitor Necalif. I grad.2 207 Muncitor Necalif. I grad.5 208 Muncitor Necalif. I grad.5 209 Asistent med. Princ. grad.5 210 Asistent Medic Principal grad.5 Sectia Psihiatrie Pediatrica Medic Specialist grad.5 Medic Specialist grad.5 Medic Specialist grad.5 Asistent Medic Princ grad 4 Asistent Medic Princ grad 4 Asistent Medic Princ grad 4 Asistent Medic Princ grad 5 Asistent Medic Princ grad 4 Asistent Medic Princ grad.3 Asistent Medic grad.4 Educator Puericultor grad.4 Infirmier grad.4 Infirmier grad.4

2,373 1,184 2,386 2,657 2,522 2,506 2,020 2,461 2,060 2,327 2,304 2,986 2,169 2,398 2,255 2,389 2,189 1,672 1,508 1,169 1,302 1,193 1,219 1,289 1,280 1,329 858 1,280 1,067 1,108 1,299 1,281 1,170 1,184 1,234 1,112 1,249 1,252 2,303 2,428

211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223

2,955 5,434 2,445 2,416 2,224 2,486 2,458 2,202 2,412 1,988 1,798 1,290 1,294

224 225 Sectia Psihiatrie3 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259

Infirmier grad.5 Infirmier grad.4

1,306 1,151

Sef sectie gr.II Asistent Med Principal sef grad.5 Asistent Medic Princ. grad.4 Asistent Medic Princ. grad.4 Asistent Medic Princ. grad.5 Asistent Medic Princ. grad.4 Asistent Medic Princ. grad.4 Asistent Medic Princ. grad.5 Asistent Medic Princ grad.3 Asistent Medic Princ grad.4 Asistent Medic Princ. grad.4 Asistent Medic Princ grad.3 Asistent Medic Princ grad.3 Asistent Med.princ (S) grad.2 Asistent Medic Princ. grad.3 Asistent Medic Princ. grad.3 Asistent Medic Princ grad.2 Asistent Medic Princ grad.3 Asistent Medic grad.5 Infirmier grad.5 Infirmier grad.5 Infirmier grad.3 Infirmier grad.5 Infirmier grad.5 Ingrijitor Curatenie grad.2 Ingrijitor Curatenie grad.4 Ingrijitor Curatenie grad.5 Muncitor Necalif. I grad.5 Muncitor Necalif. I grad.2 Muncitor Necalif. I grad.5 Muncitor Necalif. I grad.5 Asistent Medic Princ.grad 5 Medic Specialist grad.3 Asistent Medic Princ grad.2

3,333 2,665 2,406 2,408 2,447 1,988 2,358 1,883 2,391 2,270 2,576 2,253 2,200 2,897 2,325 2,281 0 2,203 1,459 1,199 1,038 1,148 1,273 1,271 972 968 1,105 1,247 1,120 1,301 1,152 2,449 2,241 2,266