Sunteți pe pagina 1din 32

PARLAMENTUL ROMNIEI

CAMERA DEPUTAILOR SENATUL

LEGE

pentru modificarea i completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, partea I, nr. 407 din 24 iulie 2001, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz: 1. La articolul 1, alineatul (2) va avea urmtorul cuprins: (2) n sensul prezentei legi, monumentele istorice sunt bunuri imobile, construcii i terenuri situate pe teritoriul Romniei, semnificative pentru istoria, cultura i civilizaia naional i universal.

2. La articolul 1, dup alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmtorul cuprins: (4) Pot fi clasate ca monumente istorice bunurile imobile situate n afara granielor, proprieti ale statului romn, cu respectarea legislaiei statului pe teritoriul cruia se afl. 3. La articolul 4, alineatele (2),(4),(5),(6),(7) i (8) vor avea urmtorul cuprins: (2) Monumentele istorice proprietate public a statului sau a unitilor administrativ-teritoriale sunt inalienabile, imprescriptibile i insesizabile; aceste monumente istorice pot fi date n administrare instituiilor publice, pot fi concesionate, date n folosin gratuit instituiilor de utilitate public sau nchiriate, n condiiile legii, cu avizul Ministerului Culturii i Cultelor, sau, dup caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor. (4) Monumentele istorice aflate n proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vndute, numai n condiiile exercitrii dreptului de preemiune al statului romn, prin Ministerul Culturii i Cultelor pentru monumentele istorice clasate n grupa A, sau prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor, pentru monumentele istorice clasate n grupa B, ori al unitilor administrativ-teritoriale, dup caz, potrivit prezentei legi, sub sanciunea nulitii absolute a vnzrii. (5) Proprietarii, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intenioneaz s vnd monumente istorice transmit serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor ntiinarea privind intenia de vnzare nsoit de documentaia stabilit prin ordin al ministrului culturii i cultelor. (6) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor transmit Ministerului Culturii i Cultelor ntiinarea, documentaia i propunerea de rspuns, n termen de 5 zile lucrtoare de la primirea acestora.

(7) Termenul de exercitare a dreptului de preemiune al statului este de maximum 25 de zile de la data nregistrrii ntiinrii, documentaiei i a propunerii de rspuns, la Ministerul Culturii i Cultelor sau, dup caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor; titularii dreptului de preemiune vor prevedea n bugetul propriu sumele necesare destinate exercitrii dreptului de preemiune; valoarea de achiziionare se negociaz cu vnztorul. (8) n cazul n care Ministerul Culturii i Cultelor sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor nu i exercit dreptul de preemiune n termenul prevzut la alin. (7), acest drept se transfer autoritilor publice locale, care l pot exercita n maximum 15 zile. 4. La articolul 4, dup alineatul (8) se 1 introduce alineatul (8 ), cu urmtorul cuprins: (81) Comunicrile privind neexercitarea dreptului de preemiune au termen de valabilitate pentru ntregul an calendaristic n care au fost emise, inclusiv pentru situaiile n care monumentul istoric este vndut de mai multe ori. 5. Dup articolul 4 se introduce articolul 4 , cu urmtorul cuprins: 1 Art. 4 . - n actele de nstrinare, concesionare, nchiriere, dare n administrare sau dare n folosin gratuit a monumentelor istorice, se va meniona regimul de monument istoric al imobilelor i obligaia protejrii acestora potrivit prezentei legi. 6. La articolul 8, alineatele (1) i (2) vor avea urmtorul cuprins: Art. 8. - (1) Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protecie, delimitat pe baza reperelor topografice, geografice sau urbanistice, n funcie de trama stradal, relief i caracteristicile monumentului istoric, dup caz, prin care se asigur conservarea
1

integrat i punerea n valoare a monumentului istoric i a cadrului su construit sau natural. (2) Delimitarea i instituirea zonei de protecie se realizeaz simultan cu clasarea bunului imobil ca monument istoric, n condiiile legii. 7. La articolul 8, dup alineatul (2) se introduce alineatul (21), cu urmtorul cuprins: (21) Autoritile publice locale competente vor include n planurile urbanistice i regulamentele aferente zonele de protecie delimitate conform alin. (2). 8. La articolul 8, alineatul (4) se abrog. 9. Capitolul II al Titlului II va avea urmtorul titlu: CAPITOLUL II Inventarierea i clasarea monumentelor istorice 10. Articolul 11 va avea urmtorul cuprins: Art. 11. - (1) Inventarierea monumentelor istorice reprezint aciunea de strngere a totalitii informaiilor, documentelor, studiilor, cercetrilor i a documentaiilor cu privire la identificarea imobilelor susceptibile de a dobndi calitatea de monument istoric, a imobilelor clasate ca monumente istorice, a monumentelor istorice declasate, precum i a celor distruse sau disprute. (2) Inventarul monumentelor istorice reprezint o baz de date, actualizat permanent prin operaiunile necesare de corelare, n vederea asigurrii unei informri permanente i exacte n legtur cu situaia imobilelor monumente istorice. (3) Clasarea este procedura prin care se confer regim de monument istoric unui bun imobil conform art. 7. (4) Inventarierea i clasarea se realizeaz potrivit dispoziiilor prevzute de prezenta lege i n conformitate cu normele metodologice de inventariere i clasare a monumentelor istorice, aprobate prin ordin al ministrului culturii i cultelor.

(5) Pentru realizarea inventarierii monumentelor istorice, autoritile i instituiile publice competente comunic serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor, la solicitarea acestora, date privind situaia juridic a imobilelor. 11. La articolul 12 alineatul (1) punctul (2), literele a) i c) vor avea urmtorul cuprins: a) proprietarului bunului imobil; c) Comisiei Naionale a Monumentelor Istorice, a Comisiei Naionale de Arheologie sau a Comisiei Naionale a Muzeelor i Coleciilor; 12. La articolul 12 alineatul (1) punctul (2), dup litera d) se introduce litera e), cu urmtorul cuprins: e) instituiilor publice cu atribuii n domeniu. 13. La articolul 12, alineatele (2) i (4) vor avea urmtorul cuprins: (2) Dosarul de clasare sau de declasare este ntocmit de serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor, de regul, prin experi autorizai sau specialiti atestai nscrii n registrele Ministerului Culturii i Cultelor i se nainteaz compartimentului de specialitate din Ministerul Culturii i Cultelor, care l analizeaz i l prezint, dup caz, Comisiei Naionale de Arheologie i/sau Comisiei Naionale a Monumentelor Istorice spre analiz i propuneri. Secretarul Comisiei Naionale a Monumentelor Istorice elaboreaz proiectul de ordin de clasare sau de declasare, pe care l nainteaz ministrului culturii i cultelor spre aprobare. (4) Comunicarea de clasare sau de declasare, respectiv, dup caz, rspunsul motivat privind neclasarea sau nedeclasarea, se comunic proprietarului i titularilor altor drepturi reale, precum i autoritii administraiei publice locale, de ctre serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor, n termen de cel

mult 30 de zile de la data primirii lor de la Ministerul Culturii i Cultelor sau de la publicarea lor n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, dup caz. 14. Articolul 13 va avea urmtorul cuprins: Art. 13. - (1) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor au obligaia de a comunica de ndat, proprietarului, titularului dreptului de administrare sau, respectiv, titularului altui drept real asupra bunului imobil declanarea procedurii de clasare sau de declasare. (2) De la data comunicrii ctre proprietar sau ctre titularul altor drepturi reale a declanrii procedurii de clasare i pn la publicarea ordinului de clasare sau pn la comunicarea neclasrii, dup caz, dar nu mai mult de 12 luni, bunului imobil n cauz i se aplic regimul juridic al monumentelor istorice. 15. La articolul 14, alineatele (1), (6) i (7) vor avea urmtorul cuprins: Art. 14. - (1) Comunicarea de clasare, de declasare sau rspunsul privind neclasarea sau nedeclasarea pot fi contestate de proprietarul bunului imobil n cauz la Ministerul Culturii i Cultelor n termen de 30 de zile de la data comunicrii; contestaia se soluioneaz n termen de 30 de zile de la nregistrare. (6) La data rmnerii definitive a comunicrii de declasare sau de la data comunicrii rspunsului privind neclasarea, regimul de monument istoric al bunului nceteaz, iar reluarea procedurii de clasare sau de declasare nu poate interveni nainte de 3 ani, n absena descoperirii unor elemente noi care s o justifice. (7) n situaia introducerii unei aciuni n contencios administrativ mpotriva ordinului de clasare sau a comunicrii declanrii procedurii de clasare, pn la pronunarea unei hotrri judectoreti rmase definitive i irevocabile, asupra bunului imobil n cauz se aplic regimul juridic al monumentelor istorice.

16. La articolul 15, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins: Art.15.- (1) Ordinul de clasare sau de declasare se public, prin grija Ministerului Culturii i Cultelor, n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, n termen de 15 zile de la rmnerea definitiv. 17. Articolul 17 va avea urmtorul cuprins: Art. 17. - (1) Monumentele istorice, zonele de protecie i zonele construite protejate, definite potrivit legii, se evideniaz n planurile de amenajare a teritoriului i planurile urbanistice ale unitilor administrativ-teritoriale. (2) n condiiile legii i n baza avizului Ministerului Culturii i Cultelor, n scopul protejrii valorilor de patrimoniu cultural ce au determinat instituirea zonei construite protejate, autoritile publice locale pot institui servitui, pot interzice desfiinarea sau modificarea construciilor. (3) Calitatea de monument istoric, precum i cea de zon construit protejat, de ora istoric sau de sat istoric se marcheaz printr-un nsemn distinctiv amplasat de reprezentanii primriilor pe monumentul istoric, la intrarea n zona construit protejat sau n oraul istoric sau satul istoric, dup caz, n conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului culturii i cultelor. Costul nsemnelor distinctive se suport de ctre autoritile publice locale. 18. Articolul 18 va avea urmtorul cuprins: Art. 18. - (1) n sensul prezentei legi, prin declasare se nelege radierea din Lista monumentelor istorice a unui bun imobil sau a unei pri din acesta, prin menionarea n list a ordinului de declasare. (2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor comunic proprietarului, titularului dreptului de administrare sau titularului altui drept real asupra monumentului istoric declasat, dup caz, n maximum 5 zile de la publicarea ordinului de declasare, efectuarea radierii.

(3) Declasarea monumentelor istorice urmeaz aceeai procedur ca cea prevzut pentru clasare. Ea este declanat din oficiu n oricare dintre situaiile urmtoare: a) descrcarea de sarcin arheologic, n cazul siturilor arheologice, conform avizului Comisiei Naionale de Arheologie; b) dispariia monumentului istoric; c) constatarea pierderii calitii de monument istoric a imobilului. (4) Erorile materiale din Lista monumentelor istorice pot fi ndreptate din oficiu sau n urma solicitrii oricrei persoane interesate. 19. Articolul 20 va avea urmtorul cuprins: Art. 20. - (1) Clasarea de urgen este procedura excepional prin care un bun imobil aflat n pericol iminent de distrugere sau de alterare fizic este clasat n grupa A sau B, dup caz, n vederea lurii msurilor urgente necesare pentru salvarea sa. (2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor pot declana procedura de clasare de urgen, din oficiu sau la solicitarea oricrei persoane interesate. (3) Declanarea procedurii de clasare de urgen se efectueaz n maximum 3 zile de la identificarea situaiei imobilului sau nregistrarea solicitrii privind situaia imobilului, pe baza notei de constatare elaborate de delegatul serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii i Cultelor al muzeului judeean, respectiv al Muzeului municipiului Bucureti, sau al autoritilor administraiei publice locale, dup caz. (4) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor comunic imediat n scris proprietarului bunului imobil declanarea procedurii de clasare de urgen a imobilului n Lista monumentelor istorice. De la data comunicrii declanrii procedurii de clasare de urgen, pn la finalizarea procedurii, imobilului i se aplic regimul juridic al monumentelor istorice.

(5) mpotriva declanrii procedurii de clasare de urgen sau a ordinului de clasare de urgen, proprietarul se poate adresa instanei de contencios administrativ. (6) Pn la soluionarea litigiului, bunului imobil n cauz i se aplic regimul juridic al monumentelor istorice. (7) La solicitarea serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor, proprietarii imobilelor propuse pentru clasare din oficiu sau de urgen vor transmite acestora documentele necesare completrii dosarului de clasare. 20. La articolul 21, alineatele (1) i (3) vor avea urmtorul cuprins: Art. 21. - (1) Lista monumentelor istorice cuprinde monumentele istorice clasate n grupa A sau B i se ntocmete de Institutul Naional al Monumentelor Istorice. (3) Lista monumentelor istorice st la baza ntocmirii cadastrului de specialitate al monumentelor istorice, a planurilor de amenajare a teritoriului i a planurilor urbanistice. 21. La articolul 22, alineatele (1) i (3) vor avea urmtorul cuprins: Art. 22. - (1) Interveniile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza i cu respectarea avizului emis de ctre Ministerul Culturii i Cultelor sau, dup caz, de ctre serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor. (3) Autorizaia de construire, autorizaia de desfiinare, precum i autorizaiile referitoare la interveniile prevzute la alin. (2) se elibereaz numai pe baza i n conformitate cu avizul Ministerului Culturii i Cultelor sau, dup caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor, i cu celelalte avize, potrivit dispoziiilor legale n vigoare.

10

22. La articolul 22 alineatul (2), literele a) i d) vor avea urmtorul cuprins: a) toate lucrrile de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare, restaurare, amenajri peisagistice i de punere n valoare, care modific substana sau aspectul monumentelor istorice; d) schimbri ale funciunii sau destinaiei monumentelor istorice, inclusiv schimbrile temporare; 23. Articolul 23 va avea urmtorul cuprins: Art. 23. - (1) Interveniile care se efectueaz asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care se afl n zone de protecie a monumentelor istorice sau n zone construite protejate, se autorizeaz pe baza avizului Ministerului Culturii i Cultelor sau, dup caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor i a celorlalte avize, potrivit dispoziiilor legale n vigoare. (2) Toate interveniile care se efectueaz asupra monumentelor istorice, altele dect cele de schimbare a funciunii sau a destinaiei, de ntreinere sau de reparaii curente, indiferent de sursa lor de finanare i de regimul de proprietate a imobilului, se fac sub inspecia i controlul propriu ale Ministerului Culturii i Cultelor, respectiv ale serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor, cu personal atestat, n condiiile legii. (3) n condiiile legii, n cazul realizrii de lucrri neautorizate, fr avize sau care ncalc avizele de specialitate, personalul de inspecie abilitat are dreptul s ntrerup lucrrile pn la intrarea n legalitate, s aplice sanciuni i, dup caz, s dispun revenirea la situaia iniial i s sesizeze organele de cercetare penal. (4) Elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificarea tehnic a proiectelor i dirigentarea lucrrilor se efectueaz numai de experi i/sau specialiti atestai de ctre Ministerul Culturii i Cultelor, cu

11

respectarea exigenelor specifice domeniului monumentelor istorice i a cerinelor privind calitatea lucrrilor n construcii. (5) Protejarea i conservarea monumentelor istorice reprezentnd descoperiri arheologice rmase decopertate se face, n condiiile legii, de ctre investitori, sub coordonarea responsabilului tiinific al antierului i a instituiei organizatoare. 24. Articolele 24 - 26 se abrog. 25. La articolul 27, alineatul (4) va avea urmtorul cuprins: (4) Pentru ndeplinirea atribuiilor sale, potrivit prevederilor prezentei legi, Ministerul Culturii i Cultelor organizeaz compartimente de specialitate n aparatul propriu, precum i instituii subordonate, avnd drept atribuii activitile de cercetare, inventariere, avizare, inspecie i control, conservare, restaurare i punere n valoare a monumentelor istorice. 26. Articolul 28 va avea urmtorul cuprins: Art. 28. - (1) n vederea protejrii monumentelor istorice Ministerul Culturii i Cultelor ndeplinete, direct sau prin serviciile sale publice deconcentrate ori prin alte instituii publice subordonate urmtoarele atribuii: 1. organizeaz sistemul naional de cercetare, inventariere, clasare a monumentelor istorice, de elaborare a reglementrilor din domeniu, de inspecie i control a monumentelor istorice; 2. avizeaz reglementrile, normele i metodologiile cu aplicabilitate pentru domeniul monumentelor istorice, n cazul n care acestea sunt elaborate de alte autoriti dect Ministerul Culturii i Cultelor; 3. confer, prin ordin al ministrului culturii i cultelor, regimul de monument istoric; 4. public Lista monumentelor istorice, ntocmit de Institutul Naional al Monumentelor Istorice, n Monitorul Oficial al

12

Romniei, Partea I, i o actualizeaz, potrivit legii, la fiecare cinci ani; 5. face propuneri pentru cuprinderea n proiectul bugetului de stat a sumelor necesare n vederea finanrii cheltuielilor pentru protejarea monumentelor istorice; 6. emite avizele necesare n vederea eliberrii autorizaiilor de construire pentru lucrrile i interveniile asupra monumentelor istorice; 7. emite avizul privind regulamentele de construcie din zonele de protecie a monumentelor istorice i n zonele construite protejate; 8. emite avizul privind studiile de fundamentare istorico-tiinific pentru delimitarea zonelor de protecie a monumentelor istorice sau a zonelor construite protejate, ale seciunilor de specialitate din planurile de amenajare a teritoriului i planurilor urbanistice, precum i pentru proiectele de restaurare a monumentelor istorice; 9. emite avizul pentru Planul de amenajare a teritoriului naional - Seciunea Zone construite protejate, precum i pentru seciunile de specialitate din planurile de amenajare a teritoriului care au ca obiect monumente istorice sau zone construite protejate; 10. emite avizele pentru seciunile de specialitate din planurile urbanistice generale ale unitilor administrativ-teritoriale, planurile urbanistice zonale, precum i din planurile urbanistice de detaliu, care au ca obiect monumente istorice sau zone construite protejate; 11. emite avizele pentru intervenii asupra imobilelor situate n zonele de protecie a monumentelor istorice i n zonele construite protejate, pentru care nu exist regulamente de construcie avizate conform pct. 7; 12. iniiaz, atunci cnd este necesar, sau solicit consiliilor judeene sau Consiliului General al Municipiului Bucureti, dup caz, exproprierea pentru cauz de utilitate public a monumentelor istorice, n vederea salvrii acestora de la distrugere i degradare;

13

13. coordoneaz, prin dirigini de specialitate ai Oficiului Naional al Monumentelor Istorice, atestai de Ministerul Culturii i Cultelor, lucrrile de conservare, consolidare i restaurare a monumentelor istorice, atunci cnd interveniile sunt finanate total sau parial din fondurile alocate de Ministerul Culturii i Cultelor; 14. asigur inspecia i controlul propriu la monumentele istorice privind starea lor de conservare i respectarea avizelor de specialitate emise, precum i controlul propriu al antierelor avnd drept obiect monumentele istorice, indiferent de regimul de proprietate i de grupa monumentului istoric, de natura operaiunilor i de sursa lor de finanare; 15. constat contravenii i aplic sanciuni prin mputerniciii si i ia msurile corespunztoare de sesizare a organelor de cercetare penal, n cazul infraciunilor; 16. instituie, n termen de 90 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, Registrul specialitilor, Registrul experilor i verificatorilor tehnici, precum i Registrul operatorilor economici din domeniul protejrii monumentelor istorice; 17. emite atestate pentru specialitii i experii n domeniul protejrii monumentelor istorice, n conformitate cu metodologia aprobat prin ordin al ministrului culturii i cultelor; 18. reglementeaz pentru domeniul monumentelor istorice funcionarea operatorilor economici care au ca obiect de activitate efectuarea de cercetri, proiectarea i executarea de lucrri la monumente istorice, n conformitate cu metodologia aprobat prin ordin al ministrului culturii i cultelor; 19. avizeaz reglementrile, normele i metodologiile elaborate de autoritile i instituiile publice abilitate, privind: a) organizarea i funcionarea sistemului naional de educaie, formare, specializare i perfecionare a specialitilor din domeniul protejrii monumentelor istorice; b) prevenirea i stingerea incendiilor la monumente istorice;

14

c) msurile de protecie special a monumentelor istorice n caz de conflict armat, de protecie mpotriva actelor de terorism sau n situaii de urgen; d) stabilirea planurilor i msurilor de prevenire a distrugerilor cauzate de calamiti sau dezastre naturale la monumente istorice; e) nlturarea sau diminuarea factorilor poluani la monumente istorice i n zonele de protecie a acestora; f) elaborarea cadastrului monumentelor istorice; 20. avizeaz folosirea materialelor, tehnicilor i tehnologiilor noi pentru restaurarea monumentelor istorice; 21. susine, n condiiile legii, programe i proiecte de revitalizare i punere n valoare a monumentelor istorice, hotrte strategii i cofinaneaz programe i publicaii pentru animarea cultural i stimularea interesului public fa de monumentele istorice; 22. instituie i controleaz amplasarea nsemnului distinctiv care atest regimul de monument istoric al unui bun imobil, n vederea protejrii sale n timp de pace sau de conflict armat; 23. colaboreaz cu organizaiile neguvernamentale, n condiiile legii, la realizarea de programe i proiecte de protejare a monumentelor istorice; 24. asigur funcionarea, logistica, secretariatul i sediul Comisiei Naionale a Monumentelor Istorice i, prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor, pentru comisiile regionale ale monumentelor istorice; 25. colaboreaz cu organismele internaionale interesate i particip, n cooperare cu acestea, la finanarea programelor de protejare a monumentelor istorice, inclusiv a celor nscrise n Lista Patrimoniului Mondial; 26. exercit, n numele statului, dreptul de preemiune asupra monumentelor istorice clasate n grupa A; 27. iniiaz, la propunerea Comisiei Naionale a Monumentelor Istorice i, dup caz, a Comisiei Naionale de Arheologie, proiecte

15

de hotrre a Guvernului privind acordarea statutului de ora istoric sau sat istoric; 28. finaneaz editarea i publicarea Revistei monumentelor istorice i a Buletinului monumentelor istorice. (2) n situaii de urgen, stri potenial generatoare de situaii de urgen, situaii care privesc sigurana naional sau n alte situaii excepionale, Ministerul Culturii i Cultelor poate emite avize de urgen pentru intervenii asupra monumentelor istorice, fr consultarea Comisiei Naionale a Monumentelor Istorice sau, dup caz, a Comisiei Naionale de Arheologie, cu condiia ca interveniile s fie reversibile. (3) Pentru eliberarea avizelor prevzute la alin. (1) pct. 6 - 10 nu se percep taxe sau tarife. (4) Pentru eliberarea atestatelor, avizelor i autorizaiilor prevzute la alin. (1) pct. 11, 17 i 18 se percep taxe i tarife, care se fac venit la Ministerul Culturii i Cultelor sau la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor i se gestioneaz n regim extrabugetar, n condiiile legii, exclusiv pentru aciuni, proiecte i programe n domeniul monumentelor istorice. (5) Nivelul taxelor i tarifelor care se percep potrivit alin. (3) se stabilete prin ordin al ministrului culturii i cultelor. 27. La articolul 29, alineatele (3), (4) i (6) vor avea urmtorul cuprins: (3) Principalele atribuii ale Institutului Naional al Monumentelor Istorice sunt: a) actualizarea inventarului monumentelor istorice; b) actualizarea periodic a Listei monumentelor istorice; c) elaborarea normelor i metodologiilor specifice pentru domeniul monumentelor istorice, care se aprob prin ordin al ministrului culturii i cultelor; d) elaborarea dosarelor pentru monumentele istorice propuse a fi incluse n Lista Patrimoniului Mondial;

16

e) gestionarea, n condiiile legii, a fondurilor destinate inventarierii, elaborrii normelor i metodologiilor pentru monumente istorice, investigaiilor, proiectelor-pilot, expertizelor tehnice, cercetrilor i studiilor specifice; f) administrarea inventarului i fondului documentar al monumentelor istorice care cuprinde: arhiva, fototeca, fondul cartografic i biblioteca monumentelor istorice - care sunt proprietatea public a statului romn; g) coordonarea activitii serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor i a oficiilor de cadastru i publicitate imobiliar privind realizarea inventarului i a cadastrului de specialitate al monumentelor istorice, care au obligaia includerii monumentelor istorice n planurile cadastrale i hrile topografice; h) editarea Revistei monumentelor istorice i a Buletinului monumentelor istorice, precum i a altor publicaii de specialitate, pe orice tip de suport; i) colaborarea cu Oficiul Naional al Monumentelor Istorice pentru completarea inventarului, editarea unor publicaii de specialitate i pentru punerea n valoare a monumentelor istorice; j) elaborarea i actualizarea Listei monumentelor istorice distruse sau disprute; k) gestionarea Registrului specialitilor, Registrului experilor i verificatorilor tehnici, precum i a procedurilor i mecanismelor de atestare i nscriere n acestea n conformitate cu metodologia aprobat prin ordin al ministrului culturii i cultelor; l) constituirea i actualizarea Registrului zonelor construite protejate. (4) Institutul Naional al Monumentelor Istorice organizeaz i realizeaz i alte activiti aductoare de venituri, specifice atribuiilor sale, conform prevederilor legale, inclusiv prin ncheierea de contracte cu persoane juridice sau fizice de specialitate, venituri pe care le gestioneaz n regim extrabugetar.

17

(6) Institutul Naional al Monumentelor Istorice dezvolt inventarul i fondul documentar al monumentelor istorice, inclusiv prin achiziii. 28. La articolul 29, dup alineatul (6) se introduce alineatul (7), cu urmtorul cuprins: (7) Instituiile publice cu atribuii n domeniu colaboreaz cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor i cu Institutul Naional al Monumentelor Istorice pentru actualizarea inventarului i fondului documentar al monumentelor istorice i transmit acestora, la cerere, copii de pe documentele, studiile, cercetrile i publicaiile privind monumentele istorice de care dispun. 29. La articolul 30, alineatul (3) va avea urmtorul cuprins: (3) Principalele atribuii ale Oficiului Naional al Monumentelor Istorice sunt: a) gestionarea, n condiiile legii, a fondurilor destinate cercetrii, expertizrii i executrii lucrrilor de consolidare-restaurare i punere n valoare a monumentelor istorice finanate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii i Cultelor i ncredinate prin transfer Oficiului Naional al Monumentelor Istorice; b) fundamentarea, n conformitate cu normele privind creditarea, elaborate de Ministerul Culturii i Cultelor i aprobate prin hotrre a Guvernului, a necesarului de credite; propunerea prioritilor i evaluarea documentaiilor prezentate de persoanele de drept privat n vederea obinerii de credite fr dobnd, cu dobnd redus sau cu dobnda pieei, pentru efectuarea de lucrri de protejare la monumentele istorice deinute; c) gestionarea, prin acordarea de credite n conformitate cu prevederile lit. b), n regim extrabugetar, a sumelor provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, precum i din alte surse cu aceeai destinaie, obinute n condiiile legii; sumele ncasate

18

din rambursri de credite i pli din dobnzi se utilizeaz n sistem revolving, cu acelai scop; d) administrarea, n numele Ministerului Culturii i Cultelor, a monumentelor istorice intrate cu orice titlu n proprietatea statului, altele dect cele administrate de alte instituii publice; propunerea eficientizrii acestora prin promovarea de proiecte i programe de revitalizare, realizarea de parteneriate sau prin concesionare, dare n folosin gratuit, sau nchiriere, n condiiile legii; e) predarea documentaiilor pentru monumentele istorice la care au fost efectuate lucrri i recepii finale Institutului Naional al Monumentelor Istorice, pentru actualizarea inventarului monumentelor istorice i arhivare; f) punerea la dispoziia Institutului Naional al Monumentelor Istorice a documentelor i informaiilor deinute, necesare actualizrii inventarului monumentelor istorice; g) elaborarea reglementrilor, normelor i metodologiilor specifice domeniului protejrii monumentelor istorice privind coninutul cadru al documentaiilor, tarifarea acestora, executarea lucrrilor, organizarea achiziiilor publice, contractarea i decontarea lucrrilor; h) editarea pe orice tip de suport i comercializarea materialelor privind protejarea i punerea n valoare a monumentelor istorice; i) organizarea i realizarea altor activiti specifice atribuiilor sale, aductoare de venituri, conform prevederilor legale, inclusiv prin ncheierea de contracte cu persoane juridice sau fizice de specialitate, pe care le gestioneaz n regim extrabugetar; j) gestionarea Registrului operatorilor economici din domeniul protejrii monumentelor istorice, precum i a procedurilor i mecanismelor de atestare i nscriere n acestea, n conformitate cu metodologia aprobat prin ordin al ministrului culturii i cultelor. 30. Articolul 31 va avea urmtorul cuprins: Art. 31. - n vederea realizrii msurilor de protejare a monumentelor istorice, n termen de 60 de zile de la data intrrii n

19

vigoare a prezentei legi, n cadrul serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor, prin ordin al ministrului culturii i cultelor, se nfiineaz i se stabilesc atribuiile Serviciului monumentelor istorice, ncadrat cu personal specializat n domeniu. 31. La articolul 32, alineatele (1) - (3) vor avea urmtorul cuprins: Art. 32. - (1) La data intrrii n vigoare a prezentei legi, se reorganizeaz Comisia Naional a Monumentelor Istorice, organism tiinific de specialitate, fr personalitate juridic, cu rol consultativ n domeniul protejrii monumentelor istorice, care funcioneaz pe lng Ministerul Culturii i Cultelor. (2) Comisia Naional a Monumentelor Istorice propune strategiile i avizarea metodologiilor, normativelor i msurilor tehnico-tiinifice din domeniul protejrii monumentelor istorice. (3) Comisia Naional a Monumentelor Istorice este format din 21 de membri, personaliti, specialiti i experi atestai n domeniul protejrii monumentelor istorice. 32. La articolul 33, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins: Art. 33 .- (1) Independena membrilor Comisiei Naionale a Monumentelor Istorice n adoptarea propunerilor Comisiei este garantat prin prezenta lege. 33. La articolul 34, alineatul (2) va avea urmtorul cuprins: (2) Funcia de secretar al Comisiei Naionale a Monumentelor Istorice este ndeplinit de eful compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Culturii i Cultelor. Funciile de secretari ai seciunilor de specialitate ale Comisiei Naionale a Monumentelor Istorice sunt ndeplinite de specialiti din cadrul compartimentului de specialitate al Ministerului Culturii i Cultelor.

20

34. Articolul 35 va avea urmtorul cuprins: Art. 35. - (1) Comisia Naional a Monumentelor Istorice are urmtoarele atribuii: a) propune aprobarea strategiei naionale privind protejarea monumentelor istorice, elaborat de Institutul Naional al Monumentelor Istorice; b) formuleaz prioritile privind lucrrile i msurile necesare pentru asigurarea protejrii monumentelor istorice, indiferent de situaia lor juridic i de sursa de finanare; c) propune aprobarea, prin ordin al ministrului culturii i cultelor, a metodologiilor, normelor, normativelor i reglementrilor din domeniul protejrii monumentelor istorice, elaborate de Ministerul Culturii i Cultelor sau de instituiile specializate din subordinea acestuia; d) propune clasarea, declasarea, neclasarea sau nedeclasarea i schimbarea grupei de clasare a monumentelor istorice; e) propune criteriile de atestare a specialitilor i experilor din domeniul protejrii monumentelor istorice, precum i criteriile de reglementare a activitii operatorilor economici cu activitate n domeniul protejrii monumentelor istorice; f) propune avizarea Planului de amenajare a teritoriului naional - Seciunea Zone construite protejate; g) propune avizarea pentru seciunile de specialitate din planurile privind amenajarea teritoriului care au ca obiect monumentele istorice sau zone construite protejate; h) propune avizul privind studiile de fundamentare istorico-tiinific pentru delimitarea zonelor de protecie a monumentelor istorice clasate n grupa A sau a zonelor construite protejate care cuprind monumente istorice clasate n grupa A, ale seciunilor de specialitate din planurile de amenajare a teritoriului i planurile urbanistice, precum i pentru proiectele de restaurare a monumentelor istorice clasate n grupa A; i) propune avizul pentru studiile de fundamentare i seciunile de specialitate din planurile urbanistice generale ale unitilor administrativ-teritoriale i din planurile urbanistice zonale, precum

21

i pentru planurile urbanistice de detaliu, care au ca obiect monumente istorice clasate n grupa A sau zone construite protejate care cuprind monumente istorice clasate n grupa A; j) propune avizul pentru documentaiile privind interveniile asupra monumentelor istorice sau inscripionarea monumentelor istorice, avnd la baz texte avizate de organisme sau instituii tiinifice de specialitate; k) propune avizul pentru intervenii asupra imobilelor situate n zonele de protecie a monumentelor istorice i n zonele construite protejate, pentru care nu exist regulamente de construcie avizate conform art. 28 alin. (1) pct. 7; l) propune monumente istorice pentru a fi incluse n Lista patrimoniului cultural i natural mondial, precum i n Lista patrimoniului mondial n pericol, elaborate de UNESCO; m) propune avizarea folosirii unor materiale, tehnici i tehnologii noi pentru restaurarea monumentelor istorice, n baza documentaiilor de specialitate; n) propune programe de pregtire a specialitilor, precum i planuri cadru de nvmnt, de formare i specializare n domeniul protejrii monumentelor istorice. (2) Atribuiile Comisiei Naionale a Monumentelor Istorice menionate la alin. (1) lit. d), g), j) i k) pot fi delegate comisiilor regionale ale monumentelor istorice, n condiiile stabilite de Regulamentul de organizare i funcionare a Comisiei Naionale a Monumentelor Istorice. (3) Membrii Comisiei Naionale a Monumentelor Istorice i ai Comisiilor Zonale ale Monumentelor Istorice primesc o indemnizaie lunar, pentru lunile n care comisiile se ntrunesc, reprezentnd 20% din indemnizaia lunar a unui secretar de stat, la care se adaug decontarea cheltuielilor de participare la lucrrile comisiilor.

22

35. Articolul 36 va avea urmtorul cuprins: Art. 36. - (1) Comisiile regionale ale monumentelor istorice se reorganizeaz n comisii zonale ale monumentelor istorice pe lng serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor, n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, ca organisme tiinifice de specialitate descentralizate ale Comisiei Naionale a Monumentelor Istorice, fr personalitate juridic, cu rol consultativ n domeniul protejrii monumentelor istorice. (2) Numrul, teritoriul de competen, organizarea i funcionarea comisiilor zonale ale monumentelor istorice sunt stabilite prin Regulamentul de organizare i funcionare a Comisiei Naionale a Monumentelor Istorice, aprobat prin ordin al ministrului culturii i cultelor. (3) Comisiile zonale ale monumentelor istorice au cte 9 membri, iar preedinii acestora sunt membri ai Comisiei Naionale a Monumentelor Istorice. (4) Componena comisiilor zonale ale monumentelor istorice se aprob prin ordin al ministrului culturii i cultelor la propunerea compartimentului de specialitate din Ministerul Culturii i Cultelor. n cadrul acestora vor fi inclui arhitecii efi ai judeelor, respectiv arhitectul ef al municipiului Bucureti. (5) Comisiile zonale ale monumentelor istorice au urmtoarele atribuii: a) fundamenteaz i propun elementele specifice strategiei regionale privind protejarea monumentelor istorice; b) formuleaz prioritile pentru protejarea monumentelor istorice n plan regional, n vederea evalurii i asigurrii fondurilor necesare; c) analizeaz i propun Comisiei Naionale a Monumentelor Istorice clasarea sau declasarea monumentelor istorice din regiunile lor de competen n grupa A sau B, dup caz; d) propun avizul privind documentaiile de urbanism i amenajarea teritoriului pentru instituirea, delimitarea i

23

reglementarea construirii zonelor de protecie a monumentelor istorice clasate n grupa B sau a zonelor construite protejate cu monumente istorice clasate n grupa B; e) propun avizarea studiilor de fundamentare din planurile de amenajare a teritoriului, planurile urbanistice generale, planurile urbanistice zonale ale localitilor care cuprind monumente istorice clasate n grupa B; f) propun avizarea planurilor urbanistice de detaliu i a proiectelor de execuie n zonele de protecie a monumentelor istorice din grupa A i n zonele protejate cu monumente istorice clasate n grupa A, pentru care exist reglementri avizate de Ministerul Culturii i Cultelor; g) propun avizul privind documentaiile tehnice care cuprind lucrri de cercetare, investigaii expertize tehnice, proiecte tehnice i detalii de execuie pentru monumentele istorice clasate n grupa B; h) propun avizul privind documentaiile pentru lucrri de ntreinere i reparaii curente la monumentele istorice clasate n grupa A, care nu aduc modificri de arhitectur ori ale componentelor artistice, n condiiile n care lucrrile se execut cu materiale i tehnici de lucru specifice epocii de edificare a monumentului istoric; i) ndeplinesc alte atribuii date n competen, potrivit dispoziiilor prevzute n Regulamentul de organizare i funcionare a Comisiei Naionale a Monumentelor Istorice. 36. Articolul 37 va avea urmtorul cuprins: Art. 37. - (1) n cadrul Ministerului Culturii i Cultelor se constituie, prin ordin al ministrului culturii i cultelor, n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, un colectiv de control pentru activitatea de protejare a monumentelor istorice. (2) Colectivul de control pentru activitatea de protejare a monumentelor istorice are urmtoarele atribuii:

24

a) controleaz, n condiiile legii, documentele i documentaiile de orice fel privind conservarea, restaurarea i protejarea monumentelor istorice; b) constat nclcarea prevederilor legale n domeniul conservrii, restaurrii i protejrii monumentelor istorice i propune luarea msurilor legale ce se impun; c) are acces, n condiiile legii, la orice monument istoric, precum i pe antierele de cercetare sau de conservare-restaurare a monumentelor istorice; n acest scop, organele abilitate ale statului au obligaia s sprijine personalul colectivului n exercitarea atribuiilor; d) face propuneri de sancionare, n condiiile legii, a abaterilor constatate. (3) n ndeplinirea atribuiilor prevzute la alin. (2), colectivul de control pentru activitatea de protejare a monumentelor istorice are dreptul s solicite i s primeasc informaii i documente, n condiiile legii, de la orice persoan fizic sau juridic, aceasta avnd obligaia de a da curs solicitrii n termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii cererii. 37. La articolul 38 alineatul (1), literele b), f) i k) vor avea urmtorul cuprins: b) s asigure paza, integritatea i protecia monumentelor istorice, s ia msuri pentru prevenirea i stingerea incendiilor, s asigure efectuarea lucrrilor de conservare, consolidare, restaurare, reparaii curente i de ntreinere a acestora n condiiile legii; f) n cazul n care solicit descrcarea imobilului de sarcin arheologic, s finaneze sptura, cercetarea arheologic, elaborarea documentaiei aferente, conservarea i protejarea eventualelor vestigii descoperite cu ocazia efecturii cercetrii arheologice; k) s permit montarea i s ntrein nsemnul distinctiv care marchez calitatea de monument istoric a imobilului;

25

38. La articolul 38, dup alineatul (1) se introduce alineatul (1 ), cu urmtorul cuprins: (11) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. h), lucrrile de construcie ce fac obiectul autorizrii, la monumentele istorice de categorie B, cu excepia lucrrilor la componentele artistice, pot fi efectuate i de persoane fizice sau juridice neatestate, cu condiia respectrii avizelor de specialitate.
1

39. La articolul 39, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins: Art. 39. - (1) Pentru protejarea monumentelor istorice aflate n proprietatea privat a persoanelor fizice sau juridice, Ministerul Culturii i Cultelor, serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor i autoritile administraiei publice locale, dup caz, pot asigura, la cererea proprietarilor, cu titlu gratuit, consultan de specialitate, n condiiile legii. 40. La articolul 39, alineatele (2) - (5) se abrog. 41. La articolul 40 alineatul (1) va avea urmtorul cuprins: Art. 40. - (1) Contribuia financiar a statului, constnd n sume alocate prin bugetul Ministerului Culturii i Cultelor cu destinaia protejrii monumentelor istorice, indiferent de deintor, poate s acopere total sau parial costul lucrrilor de protejare a monumentelor istorice. 42. Dup articolul 40 se introduce articolul 401, cu urmtorul cuprins: Art. 401. - (1) Costul lucrrilor de proiectare, expertizare, conservare, reparare, consolidare, restaurare i punere n valoare a monumentelor istorice, indiferent de grupa n care sunt clasate, sau a altor imobile din ansambluri sau situri istorice, aflate n proprietate public ori privat, incluse n programe de importan naional sau internaional, stabilite prin hotrre a Guvernului iniiat la propunerea ministerelor implicate n realizarea acestora, poate fi acoperit integral sau parial de la bugetul de stat sau al

26

unitilor administrativteritoriale, prin bugetul ordonatorilor de credite care particip la realizarea programelor. (2) Pentru acoperirea costului lucrrilor prevzute la alin.(1) nu este obligatorie constituirea de garanii de ctre beneficiarii contribuiei. (3) Lucrrile prevzute la alin. (1) sunt lucrri de interes public naional, pentru care nu se datoreaz taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism i autorizaiei de construire. 43. La articolul 42, alineatele (1) i (2) vor avea urmtorul cuprins: Art. 42. - (1) Proprietarii imobilelor monumente istorice, definite potrivit art. 3 lit. a) din prezenta lege, sunt scutii n totalitate de plata impozitului pe cldiri, cu excepia spaiilor n care se desfoar activiti economice sau comerciale. (2) Pentru suprafaa ocupat la sol de imobilele prevzute la alin. (1) nu se pltete impozitul pe teren. 44. La articolul 46, dup litera h) a alineatului (1) se introduce litera i), cu urmtorul cuprins: i) elaboreaz planurile anuale de gestiune i protecie a monumentelor istorice de pe teritoriul unitii administrativ-teritoriale care sunt nscrise n Lista patrimoniului mondial i asigur monitorizarea acestora prin personalul propriu. 45. La articolul 47, literele c) - e) vor avea urmtorul cuprins: c) prevd, n termen de 12 luni de la clasarea monumentelor istorice, fondurile bugetare necesare pentru elaborarea documentaiilor de urbanism i amenajare a teritoriului i a regulamentelor aferente; d) elaboreaz regulamentele de urbanism pentru zonele de protecie a monumentelor istorice i pentru zonele construite protejate i le aprob numai pe baza i n condiiile avizului

27

Ministerului Culturii i Cultelor sau al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor, dup caz; e) elaboreaz sau, dup caz, aprob programe ori msuri administrative, bugetare sau fiscale speciale de prevenire a degradrii monumentelor istorice i a zonelor protejate din municipiul, oraul sau comuna respectiv, cu respectarea avizului Ministerului Culturii i Cultelor sau al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor, dup caz. 46. La articolul 47, dup alineatul (1) se introduce alineatul (2), cu urmtorul cuprins: (2) La data emiterii autorizaiilor de construcie sau de desfiinare, pentru lucrri ce urmeaz a se executa la monumente istorice, n zonele de protecie a acestora sau n zonele construite protejate, autoritile emitente ale autorizaiilor transmit copii ale acestor documente serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor. 47. La articolul 49, literele b) i d) vor avea urmtorul cuprins: b) iniiaz, cu avizul Ministerului Culturii i Cultelor, procedura de expropriere pentru cauz de utilitate public n vederea protejrii monumentelor istorice, n situaiile i cu respectarea condiiilor prevzute de lege; d) elibereaz autorizaii de construire sau de desfiinare pentru monumente istorice i pentru imobile aflate n zona de protecie a monumentelor istorice sau n zonele construite protejate, numai pe baza i n condiiile avizului Ministerului Culturii i Cultelor sau ale serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor, dup caz. 48. La articolul 50, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins: Art. 50. - (1) Protejarea monumentelor istorice se finaneaz de proprietarii sau deintorii acestora i poate fi cofinanat din

28

fonduri asigurate de la bugetul de stat, bugetele locale sau din alte surse. 49. La articolul 52, alineatele (3) i (4) vor avea urmtorul cuprins: (3) Timbrul monumentelor istorice este obligatoriu pentru: a) crile potale ilustrate, plicurile, mrcile potale, hrile, pliantele, brourile, revistele, ghidurile turistice, crile, albumele, atlasele, enciclopediile, filmele artistice i documentare, casetele video, compactdiscurile, diapozitivele, videoclipurile, cardurile bancare i cartelele telefonice comercializate n Romnia, reprezentnd monumente istorice individualizate sau n ansambluri, prin imagini fotografice sau reprezentri grafice de interior sau exterior; b) biletele de intrare, inclusiv taxele de fotografiere sau de filmare, pentru monumentele istorice puse la dispoziie publicului, n totalitate sau n parte, aflate n proprietatea sau n folosina persoanelor juridice de drept privat care desfoar activiti economice; c) biletele de intrare la manifestrile culturale, sportive sau de agrement, trguri i expoziii desfurate n spaii situate n zona de protecie a acestora sau n zonele construite protejate; d) activitile de cazino, jocuri de noroc i jocuri mecanice. (4) Timbrul monumentelor istorice se percepe de la operatorii economici, editori sau productori, de la proprietari, titulari ai dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra imobilelor situate n zona de protecie a monumentelor istorice n zonele construite protejate sau de la beneficiarii veniturilor realizate, dup caz. 50. La articolul 52, dup alineatul (4) se introduc alineatele (5) i (6), cu urmtorul cuprins: (5) Se excepteaz de la plata timbrului, muzeele care funcioneaz n cldiri monumente istorice sau n zone de protecie ale acestora.

29

(6) Prin derogare de la prevederile alin. (3) i (4), pot fi exceptai de la plata taxei timbrului monumentelor istorice operatorii economici care, prin activitile pe care le desfoar, contribuie la protejarea monumentelor istorice, cu o sum cel puin egal celei pe care o datoreaz la plata taxei timbrului monumentelor istorice. 51. Articolul 53 va avea urmtorul cuprins: Art. 53. - (1) Fondurile obinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice se utilizeaz de ctre Oficiul Naional al Monumentelor Istorice n mod exclusiv pentru: a) acordarea de credite n condiiile art. 30 alin. (3) lit. b) i c), cu prioritate pentru lucrri de intervenie urgent la monumente istorice, n funcie de strategia protejrii monumentelor istorice; b) finanarea elaborrii de reglementri tehnico-economice, de norme i metodologii privind elaborarea de documentaii specifice, executrii de lucrri, realizrii de achiziii, contractrii i decontrii de lucrri privind monumentele istorice; c) finanarea unor amenajri n vederea pregtirii monumentelor istorice pentru vizitare gratuit, precum i pentru realizarea unor programe sau proiecte culturale. (2) Cuantumul timbrului monumentelor istorice se stabilete prin hotrre a Guvernului i se actualizeaz, anual, prin ordin al ministrului culturii i cultelor. 52. La articolul 56, alineatele (1) i (2) vor avea urmtorul cuprins: Art. 56. - (1) Constituie contravenii la regimul de protejare a monumentelor istorice urmtoarele fapte, dac, potrivit legii, nu constituie infraciuni: a) executarea de lucrri asupra unui imobil dup declanarea procedurii de clasare sau asupra unui monument istoric, fr avizul Ministerului Culturii i Cultelor;

30

b) nclcarea de ctre proprietar sau de ctre titularul dreptului de administrare a unui monument istoric a obligaiilor prevzute la art. 38; c) nevirarea contravalorii timbrului monumentelor istorice, precum i a taxelor i tarifelor prevzute de prezenta lege; d) organizarea manifestrilor prevzute la art. 8 alin. (5) i (6), n lipsa acordului autoritii competente; e) neprecizarea n certificatul de urbanism a necesitii obinerii avizului Ministerului Culturii i Cultelor sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia, dup caz, pentru lucrrile propuse la monumente istorice n zona de protecie a acestora sau n zonele protejate; f) eliberarea autorizaiilor de construire sau de desfiinare pentru lucrri la monumente istorice n zonele protejate fr avizul Ministerului Culturii i Cultelor sau a serviciilor deconcentrate, dup caz. (2) Contraveniile prevzute la alin. (1) lit. a), e), f) se sancioneaz cu amend de la 5.000 lei la 10.000 lei, iar cele menionate la alin. (1) lit. b) - d) se sancioneaz cu amend de la 4.000 lei la 8.000 lei. 53. Dup articolul 56, se introduce articolul 561 cu urmtorul cuprins: Art. 561. - Nivelul amenzilor prevzute la art. 56 poate fi actualizat prin hotrre a Guvernului. 54. Articolul 58 va avea urmtorul cuprins: Art. 58. - Contraveniilor prevzute la art. 56 le sunt aplicabile dispoziiile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare. 55. Articolul 60 va avea urmtorul cuprins: Art. 60. - (1) Lista cuprinznd monumentele, ansamblurile i siturile istorice, aprobat de Comisia Naional a Monumentelor,

31

Ansamblurilor i Siturilor Istorice n anii 1991-1992, cu modificrile i completrile ulterioare, rmne n vigoare. n termen de 3 ani de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, Institutul Naional al Monumentelor Istorice va actualiza Lista monumentelor istorice, potrivit atribuiilor stabilite prin art. 29 alin. (3) din prezenta lege. (2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor sunt obligate s ntiineze, n scris, proprietarii sau titularii drepturilor reale asupra monumentelor istorice despre regimul juridic special al imobilelor n cauz i s le transmit obligaia privind folosina monumentului istoric. 56. Articolele 61 i 63 se abrog. Art. II. - n cuprinsul actelor normative n vigoare sintagma Lista cuprinznd monumentele istorice se nlocuiete cu sintagma Lista monumentelor istorice. Art. III. - n termen de 3 luni de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, n cadrul Inspectoratului General al Poliiei Romne din Ministerul Administraiei i Internelor se organizeaz structuri specializate n prevenirea, descoperirea i urmrirea faptelor ilegale care privesc monumentele istorice, zonele de protecie a acestora, precum i zonele protejate construite. Art. IV. - n termen de 3 luni de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, autoritile administraiei publice centrale i locale comunic Ministerului Culturii i Cultelor monumentele istorice i zonele de protecie pe care le propun n vederea declarrii de interes public naional sau local, potrivit legii. Art. V. - Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, dndu-se textelor o nou numerotare.

32

Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor articolului 75 i ale articolului 76 alineatul (2) din Constituia Romniei, republicat. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR Bogdan Olteanu PREEDINTELE SENATULUI Nicolae Vcroiu

Bucureti, 23 iunie 2006 Nr. 259