Sunteți pe pagina 1din 84

AM ALES PROBA DE BAC 2011 GEOGRAFIE

Europa Romnia Uniunea European

BAREM DE E ALUARE I !O"ARE


arian#a 1
SUBIEC"UL I A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. A Bosnia i Hertegovina; B Malta; (1p !. 1 "oara ("oire ; ! #ipru; (1p $. $ %allinn; 4 &raga; ' (oma; ) An*ara. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. "u+em,urg; (1-'p !. .ral; (1-'p $. Ham,urg; (1-'p 4. Mallorca. (1-'p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. c; !. ,; $. d; 4. ,; '. a. (10p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 2n statul marcat cu litera / ((egatul .nit e+ist climat temperat3oceanic- pe c4nd 5n statul marcat cu 1 ((om4nia e+ist climat temperat3continental. (!p 2n statul marcat cu litera / ((egatul .nit sunt precipita6ii medii anuale de 1.000!.000 mm7an- pe c4nd- 5n statul marcat cu litera 1 ((om4nia - precipita6iile sunt de '00)00 mm7an. (!p 2n statul marcat cu litera / ((egatul .nit - temperatura medie anual este de 839 :/- pe c4nd- 5n statul marcat cu 1 ((om4nia - temperatura medie anual este de 10311:/. (!p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. <ricare dou materii prime dintre: aluminiu- cauciuc- materiale plastice. (!p !. <ricare dintre state av4nd materia prim (calcare- argil : =talia- >ermania- ?ran6a. (!p SUBIEC"UL II A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. A &odiul B4rladului. (!p !. 1 Someul Mare. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. %ulcea. (!p !. @iu. (!p $. Bucureti. (!p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. d; !. c; $. ,; 4. d; '. c. (10p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet:

.nitatea de relieA marcat cu litera / s3a Aormat prin depunere de sedimente peste un Aundament vecBi de v4rst precam,rian- pe c4nd unitatea marcat cu litera 1 s3a Aormat la 5nceputul cuaternarului- prin depunerea de sedimente pe locul unui Aost lac ("acul >etic ; ulterior- 5n Bolocen- peste aceste sedimente s3au depus depoCite loessoide. (!p 2n unitatea de relieA marcat cu litera /- spre deose,ire de unitatea 1- preCint relieA structural monoclinal cu vi su,secvente. (!p .nitatea marcat cu litera 1- spre deose,ire de unitatea /- preCint relieA deCvoltat pe loess crovuri- gvane- padini. (!p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. D4nturile puternice produc diAicult6i 5n activit6ile de amenaEare a aeCrilor omenetiactivit6ilor industriale- cldirilor individuale- 5n Auncie de durata- intensitatea i Arecvena maselor de aer.. 1e asemenea- prin cantit6ile mari de praA- care pot Ai deplasate pe distan6e mari se pertur, transporturile- activit6ile agricole i v4nturile devin un BaCard natural. (!p !. <ricare dou spa6ii de su,siden6 dintre urmtoarele: /4mpia Siretului =nAerior- /4mpia %itu/4mpia >BergBi6ei. (!p SUBIEC"UL III A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. $1 :/; (!p !. temperat rece. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. d. (!p !. &oCi6ia pe >lo,- la peste '): lat. #- unde cantitatea de radia6ie solar este mai redus- ca urmare a mrimii variate a ungBiului de inciden6 al raCelor solare. (1p =nAluen6a continental pronun6at- av4nd 5n vedere poCi6ia oraului Moscova Aa6 de inAluen6a <ceanului Atlantic- relieA Eos- cu descBidere mare spre inAluen6a aerului arctic dinspre nord. (1p . $. Dar moderat cu temperatur medie de 1F :/ i precipita6ii ce depesc !00 mm (1p ; iarn rece i prelungit- care 5ncepe la sA4ritul lunii octom,rie i dureaC p4n la sA4ritul lunii martie (1p . /. Se acord 10 p pentru rspunsul corect i complet: 1. Sicilia- Sardinia. (!p !. Milano- %orino. (!p $. <ricare dou centre turistice dintre oraele romane i medievale sau7i sta6iuni montane alpine. (!p 4. >ran Sasso; (1p '. mediteraneean; (1p ). >enova- #apoli. (!p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet. 1. 1!$-8 loc7*m!; (1p !-)8 loc7*m!. (1p !. 1ou cauCe dintre: condi6iile de mediu mai propice pentru locuire 5n 1anemarca; vecBimea populrii mai mare 5n 1anemarca- din AnticBitate- i mai redus 5n =slanda- 5ncep4nd din secolul al =G3lea d.H.; atractivitatea demograAic mai pronun6at 5n 1anemarca (nivelul de deCvoltare i diversitate economic . (4p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: Statutul Aemeii 5n societate determin o corela6ie 5ntre nivelul ridicat de instruire i educa6ie al Aemeii i scderea natalit6ii- aa cum se 5nt4mpl 5n 6rile deCvoltate din ;uropa de Dest. (!p (eligia determin o inAluen6 poCitiv asupra natalit6ii religia islamic din Al,ania. (!p DI! OFICIU$ 10 pun%#e "O"AL$ 100 pun%#e

arian#a 2
SUBIEC"UL I A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. A ;stonia; B .ngaria. (1p !. 1 >uadalHuivir ; ! 1vina de #ord. (1p $. $ Dilnius ; 4 SoAia; ' SaraEevo; ) (oma. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. /reta. (1-'p !. 1u,lin. (1-'p $. &odiul /entral (us. (1-'p 4. Bretagne. (1-'p /. Se acord 10 p pentru rspunsul corect i complet: 1. a; !. d; $. c; 4. d; '. c. (10p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 2n statul marcat cu litera / (Suedia - e+ist climat temperat rece i su,polar- pe c4nd- 5n statul marcat cu 1 (?ran6a - e+ist climat temperat oceanic i mediteraneean. (!p 2n statul marcat cu litera / (Suedia ,at v4nturile polare- pe c4nd 5n ?ran6a ,at v4nturile de vestmistralul. (!p 2n statul marcat cu litera / (Suedia - temperatura medie anual este de 0) :/- pe c4nd- 5n statul marcat cu 1 (?ran6a - temperatura medie anual este de 1)18 :/ 5n partea sudic i de 89 :/ 5n Dest. (!p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. Minereurile neAeroase i produsele cBimice sau energia de 5nalt tensiune. (!p !. >ermania- (usia. (!p SUBIEC"UL II A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. / &odiul >etic. (!p !. 1 Arie. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. Baia de Aram. (!p !. %opli6a. (!p $. %ransilvaniei. (!p /. Se acord 10 p pentru rspunsul corect i complet: 1. ,; !. d; $. a; 4. c; '. c. (10p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: .nitatea de relieA marcat cu litera A s3a Aormat la sA4ritul neogenului- reCult4nd acumulri piemontane pe Aundament din ,locuri de cristalin carpatic- pe c4nd unitatea marcat cu litera B s3 a Aormat prin cutarea i 5nl6area straturilor sedimentare 5n timpul AaCelor orogenice carpatice din neoCoic. (!p 2n unitatea de relieA marcat cu litera B- spre deose,ire de unitatea A- preCint relieA cutat (cute diapire . (!p .nitatea marcat cu litera B- spre deose,ire de unitatea A- preCint un grad ridicat de Aragmentare. (!p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. =nversiunile termice se produc 5n depresiunile intramontane- unde aerul cald urc spre culmi i aerul rece sta6ioneaC pe Aundul depresiunii. (!p !. Altitudinea ma+im !)' m 5n 1ealul /oCancea; relieA de dealuri domoale; relieA structural monoclinal cu vi su,secvente. (!p

SUBIEC"UL III A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1.1$.' :/; (!p !. Mediul temperat oceanic. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. 1e peste F milioane de locuitori. (!p !. &reCen6a <ceanului Atlantic permite ptrunderea maselor de aer oceanice umede- ce atenueaC amplitudinile termice. (!p $. =nAluen6a /urentului /ald al Atlanticului de #ord (>olA Stream i a Mrii #ordului. (!p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. SoAia- Darna. (!p !. Musala- !9!' m. (1p $. (use- Didin. (!p 4. %emperat3continental. (1p '. (odopi. (1p ). >recia- %urcia. (!p F. &lovdiv. (1p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. 1'-!8 loc7*m!. (1p 108-9F loc7*m!. (1p !. SupraAa6a mai mic i popula6ia mai numeroas a statului .ngaria determin o densitate mai mare. 2n ?inlanda- condi6iile climatice sunt mai vitrege- 5mpiedic deCvoltarea Ba,itatului uman 5n climatul polar din partea nordic- cu temperaturi medii de su, 0 :/- pe c4nd- 5n .ngaria- clima este temperat continental de tranCi6ie- cu temperaturi medii anuale de 910 :/. (4p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: &roduc6ia de o6el a scCut dup 1990- ca urmare a introducerii materialelor alternative i a reducerii masei unor utilaEe i ecBipamente- precum i din cauCa scderii necesarului de oel 5n domeniul construc6iilor. (!p (estructurarea industriei- desAiin6area Aa,ricilor sla, productive i consumatoare de energie. (!p DI! OFICIU$ 10 pun%#e "O"AL$ 100 pun%#e

arian#a &
SUBIEC"UL I A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. A =rlanda; B Malta. (1p !. 1 1uero; ! 1on. (1p $. $ Mins* ; 4 Berlin; ' SaraEevo; ) Atena. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. He,ride. (1-'p !. Iristiansand. (1-'p $. Mun6ii Balcani. (1-'p 4. Bretagne. (1-'p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. c; !. ,; $. ,; 4. c; '. ,. (10p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet:

2n statul marcat cu litera / (Ser,ia - e+ist un climat temperat continental- pe c4nd 5n statul marcat cu 1 (Suedia e+ist climat temperat rece. (!p 2n Suedia ,at v4nturile polare- pe c4nd 5n Ser,ia ,ate austrul. (!p 2n statul marcat cu litera / (Ser,ia - temperatura medie anual este de 910 :/- pe c4nd- 5n statul marcat cu 1 (Suedia - temperatura medie anual este de 0) :/. (!p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. /r,uni energetici lignit- cr,une ,run- Buil necocsiAica,il. (!p !. ?ran6a- (egatul .nit sau =talia. (!p SUBIEC"UL II A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. A Mun6ii Banatului. (!p !. 1 Someul Mic. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. Bucura. (!p !. <lteni6a. (!p $. ?gra. (!p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. c; !. ,; $. a; 4. ,; '. c. (10p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 2n Su,carpa6ii Moldovei- orientarea vilor este #D3S;- pe c4nd- 5n Su,carpa6ii >etici- orientarea vilor consecvente este #3S. (!p Su,carpa6ii Moldovei preCint un singur ir de dealuri i depresiuni- pe c4nd 5n Su,carpa6ii >etici e+ist dou iruri de dealuri i depresiuni- paralele cu mun6ii. (!p 2n Su,carpa6ii >etici- spre deose,ire de Su,carpa6ii Moldovei- gradul de Aragmentare este mai mare. Su,carpa6ii Moldovei au o structur simpl repreCentat printr3un sinclinoriu l4ng munte i un anticlinoriu la e+terior- pe c4nd Su,carpa6ii >etici preCint o structur monoclinal cu straturi groase de gresii- o structur cutat i pu6in Aaliat. (!p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. Av4nd altitudini de peste !.000 m- circula6ia maselor de aer din vestul continentului este atenuat i depit de inAluena maselor de aer dinspre est. (!p !. @ude6ul =lAov- @ude6ul %imi. (!p SUBIEC"UL III A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1.19 :/; (!p !. Mediul temperat continental de tranCi6ie. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. d; (!p !. &oCi6ia pe >lo, la peste '9: lat. #- unde energia solar este mai redus; circula6ia maselor de aer. (!p $ (adia6ia solar glo,al redus i circula6ia maselor de aer polar pe timpul iernii. (!p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. Sava- %isa. (!p !. Belgrad- #ovi Sad. (!p $. %emperat continental. (1p 4. MidCur !1)8 m. (1p '. Iosovo- Macedonia. (!p ). /r,une- minereuri comple+e. (!p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. 8-' loc7*m! (1p ; 1!$-' loc7*m! (1p .

!. 1ou cauCe dintre: SupraAa6a mare a statului (usia determin- prin calcul- o densitate mai mic. 2n (usia- condi6iile climatice sunt mai vitrege- 5mpiedic e+tinderea Ba,itatului uman 5n climault polar 5n partea #- cu temperaturi medii de su, 0 :/- pe c4nd- 5n &olonia- clima este temperat continental de tranCi6ie- temperaturi medii anuale de 910 :/. (4p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: ?ran6a- =talia- Spania- (om4nia DI! OFICIU$ 10 pun%#e "O"AL$ 100 pun%#e

arian#a '
SUBIEC"UL I A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. A >ermania; B Belarus. (1p !. 1 %amisa; ! #istru. (1p $. $ Diena; 4 %irana; ' Jagre,; ) <slo. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. /4mpia >ermaniei de #ord. (1.'p !. &ireu. (1.'p $. /ipru. (1.'p 4. Ianin. (1.'p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. ,; !. ,; $. c; 4. c.; '. c. (10p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 2n statul marcat cu litera A (>ermania - clima este de tranCi6ie- 5ntre cea oceanic i cea continental- pe c4nd 5n nord3estul statului marcat cu litera B (Belarus este un climat continental. (!p . 2n statul marcat cu litera A (>ermania - precipita6iile depesc !000 mm7an 5n Cona montan din partea sudic (5n Alpii Bavariei - pe c4nd 5n statul marcat cu litera B (Belarus cad anual 5ntre ''0 i )'0 mm. (!p 2n Cona litoral din nordul >ermaniei- iernile sunt mai ,l4nde (1 :/ 5n ianuarie i verile relativ rcoroase (1)18 :/ 5n iulie - pe c4nd- 5n #; statului marcat cu litera B (Belarus - iernile sunt mai reci (8 :/ 5n ianuarie i verile mai clade. (!p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. Aluminiul se o,6ine din minereul de bauxit (o roc sedimentar i alumin; pentru o,6inerea metalului din minereu se consum mari cantit6i de energie electric. (!p !. =ndustria lemnului este ,ine deCvoltat 5n 6rile ,ine 5mpdurite: ?inlanda (al doilea mare e+portator mondial de lemn - Suedia. (!p SUBIEC"UL II A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. A Su,carpa6ii. (!p !. 1 14m,ovi6a. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. B /arpa6ii. (!p !. ! Slava. (!p $. 4 Satu Mare. (!p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet:

1. ,; !. d; $. ,; 4. d; '. c. (10p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: /a alctuire litologic- unitatea de relieA marcat cu litera / (Mun6ii &oiana (usc este alctuit aproape 5n e+clusivitate din isturi cristaline- calcarele Aiind pe supraAe6e mici- pe c4nd 5n unitatea marcat cu litera 1 (Mun6ii Banatului - alturi de roci dure isturi cristaline sedimentare- apar i calcare (5n Mun6ii Aninei .a. . (!p 2n unitatea de relieA marcat cu litera /- altitudinea ma+im este de 1$F4 m- 5n DA. &adi- spre deose,ire de unitatea 1- cu altitudine ma+im de 144) m 5n Mun6ii Semenic- din Mun6ii Banatului. (!p 2n sudul unit6ii marcate cu litera 1 este cel mai mare deAileu din ;uropa- 1eAileul 1unrii (BaCia &or6ile de ?ier - sectoarele de deAileu av4nd lungimi mici 5n nordul unit6ii marcate cu litera /. (!p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. 1ensitatea re6elei Aeroviare are valoare ma+im 5n Bucureti ()F-) *m7100 *m! - principalul nod Aeroviar al 6rii- urmat de Eude6ul =lAov- cu 11-4 *m7100 *m !- iar cea mai mic valoare este 5n Eude6ul %ulcea- 0-8 *m7100 *m!. /ontrastele se e+plic prin nivelul deCvoltrii economice a Eude6elor- dar i prin caracteristicile supraAe6ei topograAice (Eude6ul %ulcea se remarc prin ponderea mare a unit6ilor acvatice . (!p !. ;Aectul circulaiei tropicale 5n (om4nia asigur transportul e+cesului de cldur din regiunile tropicale 5n cele temperate (deasupra rii noastre - cu aer cald sau Aier,inte i srac 5n precipitaii; iernile sunt mai ,l4nde- iar verile mai insta,ile. (!p SUBIEC"UL III A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. 1! :/ (1F :/ ' :/ ; (!p !. %emperat oceanic. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. c. (!p . !. Amplitudinea termic are valori mici din cauCa vecint6ii oceanului- cu rol moderator termic (verile sunt rcoroase- iernile ,l4nde . (1p $. 1ei situat la latitudini ridicate- =rlanda are o clim cu ierni lipsite de valori negative datorit apelor calde ale /urentului >olA Stream. (1p /. Se acord 10 p pentru rspunsul corect i complet: 1. >rossgloc*ner- $F9F m; (!p !. =talia- Slovenia. (!p $. =nn- ;nns. (!p 4. %emperat continental. (1p '. Diena- "inC. (1p ). Diena- SalC,urg. (!p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet. 1. #orvegia 1$-84 *m7*m!; (1p Slovenia 9'-1$ *m7*m! . (1p !. SupraAa6a mare a #orvegiei- precum i climatul aspru 5n nord e+plic valorile mai scCute ale densit6ii popula6iei. (4p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: /ele mai mari eAective de ,ovine sunt repartiCate 5n (usia- ?ran6a- >ermania- Marea Britanie. DI! OFICIU$ 10 pun%#e "O"AL$ 100 pun%#e

arian#a (
SUBIEC"UL I A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. A (om4nia; B =talia. (1p !. 1 Iama ; ! (Bin. (1p $. $ 1u,lin ; 4 "isa,ona; ' Iiev; ) "Eu,lEana. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. >otland. (1.'p !. San*t &eters,urg. (1.'p $. Iola. (1.'p 4. Masivul Armorican ?ranceC. (1.'p /. Se acord 10 p pentru rspunsul corect i complet: 1. d; !. c; $. c ; 4. c.; '. d. (10p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 2n statul marcat cu litera A ((om4nia e+ist climat de tranCi6ie- de la cel temperat oceanic la climatul temperat continental- pe c4nd 5n statul marcat cu B (=talia - e+ist climat temperat continental 5n partea nordic- iar 5n partea peninsular- e+cept4nd Cona 5nalt- are un climat mediteraneean. (!p 2n statul marcat cu litera A ((om4nia - precipita6iile se reduc pe direc6ie vest3est (peste 1'00 mm 5n Mun6ii Apuseni- $'0 mm 5n 1elta 1unrii - pe c4nd- 5n statul marcat cu litera B (=talia precipita6iile scad pe direc6ia nord3sud (>enova 1!4' mm- #eapole )'$ mm . (!p 2n statul marcat cu litera A ((om4nia - temperatura medie anual este de 11 :/- 5n partea sudic- pe c4nd- 5n statul marcat cu B (=talia - temperatura medie anual aEunge p4n la 19 :/ la #eapole. (!p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. <ricare dou materii prime dintre Aont- o6el- laminate. (!p !. <ricare dou dintre statele: >ermania- ?ran6a- Marea Britanie- (usia. (!p SUBIEC"UL II A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. A /4mpia de Dest (Banato3/rian . (!p !. &odiul %4rnavelor. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. 1elta 1unrii. (!p !. (odnei. (!p $. 839 :/. (!p /. Se acord 10 p pentru rspunsul corect i complet: 1.,; !. d; $. a; 4. c; '. d. (10p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: .nitatea de relieA marcat cu litera / (Su,carpa6ii Moldovei este unitate de orogen- pe c4nd unitatea marcat cu litera 1 (&odiul 1o,rogei /entrale- &odiul /asimcei este o unitate de platAorm. (!p .nitatea de relieA marcat cu litera / este o unitate de relieA deluroas alctuit dintr3un aliniament de depresiuni su,montane 5ncBise la e+terior de dealuri- spre deose,ire de unitatea 1- care are aspectul unui podi. (!p

2n unitatea marcat cu litera /- ma+ima altimetric este 5n Eur de $9F m- 5n e+tremitatea sa nordic5n general- 5nl6imile Aiind cuprinse 5ntre 100 i $00 m- spre deose,ire de unitatea 1- unde 5nl6imile sunt mai mari- altitudinea ma+im Aiind de 911 m- 5n /ulmea &leului. (!p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. /ile de comunica6ie i transporturile condi6ioneaC deCvoltarea economic a unei localit6i- a unei regiuni- a unei 6ri. ;le asigur ,una desAurare a produc6iei 5n industrie i agriculturcircula6ia ,unurilor materiale- a oamenilor i a inAorma6iilor. %ransporturile AaciliteaC legturile 5ntre regiunile cu materii prime i centrele 5n care acestea se prelucreaC- precum i desAacerea i redistri,uirea produselor 5n centrele corespunCtoare. 2n 6rile deCvoltate- transporturile se impun prin diversitate- nivel teBnic- viteC- intensitatea Alu+urilor. (!p !. /ele mai scCute temperaturi medii anuale corespund crestelor carpatice ce depesc !!00 m cu mare desAurare 5n /arpa6ii Meridionali i- insular- 5n nordul /arpa6ilor <rientali (pe creasta Mun6ilor /limani i culmile principale din Mun6ii (odnei iCoterma de 0 :/; iCotermele negative (minus 1 :/- minus ! :/ 5ncadreaC cele mai 5nalte v4rAuri din /arpa6i. (!p SUBIEC"UL III A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. 18 K/; (!p !. Mediteraneean. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. d. (!p !. Daloarea amplitudinii este mai redus comparativ cu mediul temperat continental- deoarece iarna este ,l4nd- cu valori ce se men6in 5n Eur de 10 K/; preCint importan6 nu doar localiCarea 5n latitudine- ci i situarea 5n vecintatea apelor Mrii Mediterane. (1p $. (olul de moderator termic al apelor mrii. (1p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. Ham,urg- Bremen. (!p !. Berlin- Ham,urg. (!p $. /limat temperat cu inAluen6e ,altice i atlantice. (!p 4. Alpii Bavariei- !9)! m- DA. JugspitCe. (1p '. Mun6ii &durea #eagr- 1 49$ m- 5n DA. ?eld,erg. (1p ). (Bin. (!p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. =rlanda ).4; (1p >ermania 1-1. (1p !. Bilan6ul natural al popula6iei se men6ine poCitiv 5n =rlanda; religia dominant- catolicismul- se opune msurilor de legaliCare a avortului- natalitatea men6in4ndu3se 5n Eurul valorii de 1' la mie. (4p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: Lri cu eAective mari de caprine: >recia- Al,ania- =talia- Spania. DI! OFICIU$ 10 pun%#e "O"AL$ 100 pun%#e

arian#a )
SUBIEC"UL I A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. A. (egatul .nit al Marii Britanii; B. "ituania. (1p

!. 1. ;l,a; !. 1uero; (1p $. $. Darovia; 4. Mins*. '. Moscova; ). Budapesta. (!p B. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. /4mpia (om4n; (1-'p !. Marsilia; (1-'p $. /orsica; (1-'p 4. &eloponeC. (1-'p /. Se acord c4te 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. c; !. ,; $. c; 4. ,; '. ,. (10p 1. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. /limat su,polar 5n ?inlanda (5n nord i climat temperat continental 5n Austria; (!p !. t.m.a. M 13! :/ (# i '3) :/ (S 5n ?inlanda i t.m.a. M F8 :/ (; i !30 :/ (pe crestele Alpilor 5n Austria; (!p $. pp.m.a. M $003'00 mm7an 5n ?inlanda i pp.m.a. M '003800 mm7an 5n Austria. (!p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. <ricare dintre materiile prime din: lemn de Aag- steEar- ,rad- pin iNsau metal; (!p !. <ricare dou state dintre: ?ran6a- (egatul .nit al Marii Britanii; >ermania. (!p SUBIEC"UL II A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. M. Banatului; (!p !. &odiul B4rladului. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. Apuseni; (!p !. /lrai; (!p $. 40 m. (!p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. c; !. c; $. c; 4. ,; '. d. (10p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1ealurile Silvaniei au un relieA creat prin sedimentare- 5n timp ce Su,carpaii cur,urii au reliAul creat prin orogeneC (5ncreire . (!p 1ealurile Silvanieiau relieA petrograAic de tip mguri- Aormat pe isturi cristaline i roci vulcanice- 5n timp ce Su,carpaii /ur,urii preCint relieA petrograAic Aormat pe sare. (!p Dile i interAluviile pricipale sunt orientate pe direcia S;3#D 5n 1ealurile Silvaniei- iar 5n Su,carpai /ur,uri orientarea vilor i a interAluviilor principale este #D3S;. (!p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. ?oeBn3ul se AormeaC datorita unui centru de mare presiune situat la ,aCa unui versant; aerul din centrul de mare presiune urc pe v4rAurile mun6ilor 5nal6i rcindu3se; vaporii de ap condenseaC i- astAel- se produc precipita6ii; ulterior- aerul co,oar pe versantul opus- se 5nclCete- devine uscat i ridic astAel temperatura Conelor 5n care aEunge; acest v4nt a Aost semnalat i este caracteristic M. Alpi- 5n (om4nia maniAest4ndu3se dinspre crestele Munilor ?gra spre 1epresiunea ?gra. (!p !. &odiul >etic repreCint o treapt 5n /arpa6i- Su,carpa6i i c4mpie; limita Aa6 de Su,carpa6ii >etici este greu de sta,ilit datorit Aaptului c 5ntreaga regiune este acoperit cu o cuvertur groas de sedimente- cu o grosime din ce 5n ce mai mare spre #;; astAel- 5n nord se aAl 1epresiunea >etic. Aceasta s3a Aormat la 5nceputul neoCoicului 5n Aa6a /arpa6ilor Meridionali (aAla6i 5n ridicare ; 5n sud se aAl &latAorma DalaB; peste cele doua unit6i se aAl o ptur sedimentar. 1ac micrile tectonice de la 5nceputul paleogenului au creat 1epresiunea >eticcele de la sA4ritul miocenului cuteaC depoCitele acesteia i le 5mping spre sud- pe platAorm. .lterior- 5n toat regiunea se acumuleaC depoCite de sedimente (argilo3nisipoase- nisipoase-

nisipo3argiloase . "acul care ocup regiunea respectiv se retrage spre sud- ls4nd astAel loc r4urilor carpatice- care AormeaC vaste conuri aluvionare. 2n pleistocen- ridicarea intens a /arpa6ilor Meridionali se rsAr4nge i asupra pr6ii de nord a piemontului Aormat- reCult4ndastAel- Su,carpa6ii >etici; partea de sud nu este prins 5n micrile de cutare- ci rm4ne su, Aorma unui vast piemont &iemontul >etic. (!p SUBIEC"UL III A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. '0 mm7an; (!p !. Mediul temperat continental. (!p B. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. a. (!p !. "una cea mai ,ogat 5n precipita6ii august; luna cea mai srac 5n precipita6ii martie; 5n luna august se resimt v4nturile de vest care aduc precipita6ii mai ,ogate de deasupra <ceanului Atlantic- spre deose,ire de luna martie- c4nd circula6ia dominant este cea polar- rece i uscat. (!p $. =ulie- august- septem,rie. (!p /. Se acord 10 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. ;,ro; >uadalaviar. (!p !. $4F8- DA. MulBacen. (1p $. <ricare dou centre turistice dintre oraele romane i medievale sau7i sta6iuni litorale. (!p 4. Barcelona i Dalencia. (!p '. Mallorca- Menorca. (!p '. $404 m- vA. &ic 1OAneto (M. &irinei . (!p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. 1ensitatea medie din: ;lve6ia M 1F) loc7*m!; Austria M 9F loc7*m!. (!p !. 1oua cauCe dintre: 3 (aportul dintre numrul de locuitori i supraAa6. 1ei numrul de locuitori este sensi,il mai mare 5n Austria- raportat la supraAa6- reCult o densitate mai redus. Spaiul elveian este mai populat- Aapt condiionat de gradul de atractivitate demograAic mai mare. (!p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: <ricare patru dintre statele: >ermania- (usia- &olonia- Spania- .craina- <landa sau ?ran6a. (4p DI! OFICIU$ 10 pun%#e "O"AL$ 100 pun%#e

arian#a *
SUBIEC"UL I A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. A. .craina; B. Ser,ia. (1p !. 1. &eciora; !. Distula. (1p $. $. S*opEe; 4. (iga; '. <slo; ).Bratislava. (!p B. Se acord 8p pentru rspunsul corect i complet: 1. AstraBan. (!p !. Sardinia. (!p $. /rimeea. (!p 4. M. Alpi. (!p /. Se acord c4te 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. d; !. c; $. a; 4. d; '. ,. (10p 1. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet:

1. /limat temperat oceanic 5n =rlanda i climat temperat continental 5n (om4nia. (1p !. t.m.a. M 03! :/ (# i F38 :/ (S 5n =rlanda i t.m.a. M 9310 :/ (S i '3) :/ (# 5n (om4nia. (!p $. pp.m.a. M 100031!00 mm7an 5n =rlanda i pp.m.a. M '003800 mm7an 5n (om4nia. (1p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. <ricare dou materii prime din: piei de ovine- ,ovine i caprine; 5nlocuitori din cauciuc i mase plastice. (!p !. <ricare dintre statele: 1anemarca- ?rana- landa- Austria- >ermania i (om4nia. (!p SUBIEC"UL II A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. 1l. Silvaniei. (!p !. Dieu. (!p B. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. Sulina. (!p !. BuCu. (!p $. %4rnava. (!p /. Se acord 10 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. c; !. ,; $. d; 4. d; '. d. (10p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: >enetic- /4mpia (omanailor este o c4mpie de terase (terasele 1unrii i ale aAluenilor si cu nisipuri- 5n timp ce /4mpia =alomiei este- din punct de vedere genetic o c4mpie piemontan3 terminal (!p (elieAul petrograAic 5nt4lnit 5n /4mpia (omanailor este pe nisip (de tip dune - iar cel din /4mpia =alolmiei estepe loess (crovuri- gvane i padini . (!p Dile i interAluviile principale au orientare #3s 5n /4mpia (omanailor i orientare #D3S; 5n /4mpia =alomiei (!p . ;. Se acord 4p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. 2n Eude6ul %ulcea e+ist o densitate redus a drumurilor pu,lice- precum i a cilor Aeratedeoarece cea mai mare parte a supraAe6ei acestui Eude6 se suprapune 1eltei 1unrii. (eCultastAel- c cea mai mare parte a Eude6ului este acoperit de ape- su, Aorma: ,ra6elor 1unriicanalelor- g4rlelor- mlatinilor i lacurilor. (!p !. Mun6ii /arpa6i constituie o ,arier orograAic at4t pentru aerul umed- din vestul continentului- c4t i pentru cel uscat din est (inAluen6e continentale- est europene . AstAel- aerul uscat din estul continentului se PloveteQ de M. /arpa6i- Aiind astAel dislocat spre 5nl6ime i ,loc4nd- 5n acest Ael- circula6ia acestuia ctre partea de vest a 6rii. (eCult- astAel- o diAeren6 din punct de vedere termic i pluviometric 5ntre partea de est a (om4niei i partea de vest (unde se resimt v4nturile de vest . AstAel- partea de est a (om4niei este permanent su, inAluen6a maselor din estul ;uropeicare produc temperaturi Aoarte scCute iarna (anticiclonul si,erian - 5nso6ite de CpeCi 5nsemnate cantitativ i v4nt puternic (criv6ul - i temperaturi ridicate vara i precipita6ii pu6ine cantitativ. (eCult de aici i o amplitudine termic uor mai ridicat Aa6 de partea de vest a (om4niei. (!p SUBIEC"UL III A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. '' mm7an; (!p !. mediul temperat oceanic. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. d. (!p . !. "una cea mai ,ogat 5n precipita6ii decem,rie; luna cea mai srac 5n precipita6ii aprilie; c diAeren6a de precipita6ii dintre anotimpurile e+treme nu este Aoarte mare (cantitate mare de precipita6ii pe tot parcursul anului . Se 5nregistreaC 5ns o uoar cretere a cantit6ii de

precipita6ii 5n decem,rie datorit ac6iunii- 5n partea de sud3vest a =rlandei- a ciclonului islandeCciclon care se AormeaC pe un Aront polar 5n nordul <ceanului Atlantic; el este Aoarte activ i e+tins iarna (aduc4nd precipita6ii 5nsemnate cantitativ i se retrage spre nord vara (reCult4nd- 5n acest Ael- scderea cantit6ii de precipita6ii . (!p $. Martie- aprilie- iunie. (!p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. M. Alpi i Masivul /entral ?ranceC. (!p !. Marsilia i "e Havre. (!p $. 188) m- DA. &uR de SancR. (1p 4. /oasta de ACur i Mun6ii Alpi. (!p '. Sena i (Bon. (!p '. &eninsula Bretagne. (1p 1. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. 1ensitatea medie a popula6iei: /ipru M 8! loc7*m!; Malta M 1!'9 loc7*m!. (!p !. < prim cauC a diAeren6ei de densitate dintre cele dou state este dat de raportul dintre numrul de locuitori i supraAa6. AstAel- numrul de locuitori este mai mare la /ipru- dar- raportat la supraAa6- reCult o densitate medie mult mai mic dec4t la Malta (cu doar $1) *m! supraAa6 ; a doua reCult din Aaptul c- 5n Malta- un numr Aoarte mare din popula6ie o repreCint reCiden6ii (retrai la pensie - care se sta,ilesc pe aceast insul datorit climatului e+trem de Aavora,il i a costurilor reduse. (4p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: <ricare patru dintre statele: (usia- (om4nia- .craina- &olonia- >ermania. (4p DI! OFICIU$ 10 pun%#e "O"AL$ 100 pun%#e

arian#a +
SUBIEC"UL I A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. A. =slanda; B. Ser,ia. (1p !. 1. Distula; !. 1unrea; (1p $. $. /Biinu; 4. &odgorica; '. Bratislava; ). Bru+elles. (!p B. Se acord 8p pentru rspunsul corect i complet: 1. Sicilia. (!p !. Sutlanda. (!p $. Barcelona. (!p 4. M. &irinei. (!p /. Se acord 10 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. ,; !. ,; $. c; 4. c; '. c. (10p 1. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. /limat temperat oceanic 5n =slanda i climat mediteraneean 5n Ser,ia. (1p !. t.m.a. M F :/ (# i 10 :/ (S 5n =slanda i t.m.a. M 103110/ (# i 1! :/ (S 5n Ser,ia. (!p $. pp.m.a. M 80031000 mm7an 5n =slanda i pp.m.a. M 100031!00 mm7an 5n Ser,ia. (1p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. <ricare dou materii prime din: calcar- argil- nisip- pietri- marmur- granit- ,aCalt- andeCit. (!p !. <ricare dou state din: >ermania- (usia- ?ran6a (graAit artiAicial ; <landa- Belgia- (egatul .nit al Marii Britanii- &ortugalia i (usia. (!p SUBIEC"UL II

A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. Su,carpa6ii /ur,urii. (!p !. Bistri6a. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. BiBor. (!p !. Se,e. (!p $. %imi (oraul S4nnicolau Mare . (!p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. c; !. ,; $. c; 4. ,; '. d (oraul Macin . (!p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: Carpaii Mo-.a/o0 Munii Apu,eni "ran,i-/ani relieA carstic relieA vulcanic grad de grad de Aragmentare Aragmentare ridicat redus vile i vile i interAluviile interAluviile principale orientate pe principale direc6ia #D3S; orientate pe direc6ia ;3D (!p (!p (!p

;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. %emperatura de 44-' :/ s3a 5nregistrat la =on Sion (l4ng Brila 5n data de 10 august 19'1- ca urmare a Aaptului c deasupra ;uropei de ;st a activat anticiclonul ruso3si,erian. AstAel- aerul atlantic nu a mai str,tut ;uropa /entral- ci s3a deplasat spre nord- iar 5n (om4nia s3a men6inut o presiune ridicat- cu cer senin i cu cldur e+cesiv corelat cu lipsa precipita6iilor; pe de alt parte- Aactorul AiCico3geograAic a impus creterea temperaturii 5n mod e+cesiv (relieA de c4mpiedescoperit de vegeta6ie . (!p !. =lAov- &raBova (!p SUBIEC"UL III A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. 40F mm7an (media )' mm7an . (!p !. Mediul mediteraneean. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. c. (!p !. SeCoanele e+treme ale climatului mediteraneean se caracteriCeaC prin: var Aoarte secetoas (5n >recia e+ist o circula6ie sudic- dinspre Asia Mic i iarn ,l4nd i ploioas (c4nd e+ist o circula6ie dinspre mare7ocean ; prin urmare- cantitatea minim de precipita6ii se 5nregistreaC 5n anotimpul de var- iar ma+im 5n anotimpul de iarn. (!p

$. 40F mm7an (media M $4 mm7an . (!p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. (otterdam i .trecBt (5n aAara celor dou capitale: Amsterdam i Haga ; dac se iau 5n calcul i acestea: Amsterdam i (otterdam (tre,uie speciAicat altele 5n aAar de capitale . (!p !. Amsterdam i Haga; (!p $. "a sud: Belgia i >ermania; la est: >ermania. ($p 4. (Bin; (1p '. MaastricBt; (1p ). (otterdam. (1p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. (n M #7&m + 1000 reCult: .craina M 4!F.)$1 nscu6i; ?ran6a M F!8.)$9 nscu6i. (!p !. .craina are o rat a natalit6ii Aoarte mic din mai multe cauCe: Aost stat comunist- care dup cderea comunismului trece la perioada7etapa modern a ,ilan6ului natural al popula6iei; accidentul de la /erno,4l- care a aAectat un numr Aoarte mare de popula6ie; migra6iile constituiede asemenea- o alt cauC; astAel- popula6ia se deplaseaC din .craina (ca- de altAel- din toat ;uropa de ;st ctre state mai deCvoltate din ;uropa de Dest- scC4nd- astAel- i numrul de locuitori (respectiv popula6ie Aertil- deoarece aceste migra6ii se produc 5n special la nivelul grupelor de v4rst t4nr i matur . (4p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: (4urile: <dra- Distula- #eman- 1vina de Dest. (4p DI! OFICIU$ 10 pun%#e "O"AL$ 100 pun%#e

arian#a 1
SUBIEC"UL I A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. A. ?inlanda; B. /eBia. (1p !. 1. &ad (&o ; !. &rut. (1p $. $. Madrid; 4. &aris; '. %allinin; ). Helsin*i; (!p B. Se acord 8p pentru rspunsul corect i complet: 1. /onstanta. (!p !. /reta. (!p $. &. /ornTall; (!p 4. /4mpia &ericaspic. (!p /. Se acord c4te 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. ,; !. c; $. d; 4. a; '. d. (10p 1. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. /limat temperat oceanic 5n #orvegia i climat mediteranean 5n >recia. (1p !. t.m.a. M 43' :/ (# i 9310 :/ (S 5n #orvegia i t.m.a. M 1'31) :/ (# i 193!0 :/ (S 5n >recia. (!p $. pp.m.a. M 10003!000 mm7an 5n #orvegia i pp.m.a. M 80031000 mm7an 5n >recia. (1p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. <ricare dou materii prime din: calcar- marne- argile i gBips. (!p !. <ricare dou state dintre: #orvegie- ;lve6ia- Austria i >ermania. (!p SUBIEC"UL II A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. 1elta 1unrii. (!p !. Hui. (!p

B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. 1ara,ani. (!p !. "ecBin6a. (!p $. Uisturile verCi. (!p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. d; !. ,; $. c; 4. ,; '. d. (10p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 2n Munii &oiana (usci se 5nt4lnete relieA carstic (SoBodol3%eliuc; "uncani3&oieni - lapieCuridoline- polii- vi oar,e- iar 5n /arpaii /ur,urii relieAul este ediAicat pe conglomerate (Aorme semee i pe gresii (vi 5nguste- cu aspect de cBei (!p 2n Munii &oiana (usci gradul de Aragmentare a relieAului este redus- 5n timp ce 5n /arpa ii /ur,uri gradul de Aragmentare a relieAului este ridicat (!p . Dile i interAluviile principale au orientare ;3D 5n Munii &oiana (usci- 5n timp ce 5n /arpaii /ur,urii acestea au orientare #D3S;. (!p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. %ransportul mrAurilor 5ntre porturi apropiate- precum transportul ce cereale- lemn- ,alast- petrolmateriale de construcie- minereuri- cr,uni 5n porturile Brile- >iurgiu- <rova- >alai- 5ntre porturile MaBmudia i >alai pentru transportul calcarurui siderurgic (!p !. a. 2n Cona climatic de c4mpie- amplitudinile termice sunt mai mari dec4t 5n Cona litoral (marea are rol moderator al climatului . (0-'p ,. /antitatea anual de precipita6ii este mai redus 5n Cona litoral (Marea #eagr nu inAluen6eaC climatul (om4niei dec4t pe o A4ie Aoarte 5ngust de la 6rm dec4t 5n Cona de c4mpie. (0-'p c. 1urata medie anual de strlucire a Soarelui este mai mic 5n Cona de c4mpie dec4t 5n Cona litoral. (0-'p e. 2n Cona de c4mpie e+ist o perioad mai mare cu 5ngBe6 Aa6 de Cona litoral- unde acest Aenomen este Aoarte pu6in preCent. (0-'p SUBIEC"UL III A. se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. '0 mm7an. (!p !. Mediul temperat continental. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. ,. (!p !. 2n regiunea Moscovei (&odiul /entral (us - e+ist un climat temperat continental moderat cu nuan6e e+cesive; 5ntreaga regiune se aAl su, inAluen6a aerului continental (anticiclonul si,erian care ac6ioneaC din septem,rie p4n 5n martie- determin4nd- astAel- o uoar scdere a cantit6ii medii de precipita6ii lunare. (!p $. ))1 mm7an; (medie '' mm7an . (!p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. Ben #eTis 1$4$ m (M. >rampiani Sco6iei /entrale . (1p !. Severn i %amisa. (!p $. /ardiAA (mrAuri generale ; "ondra (comple+ . (!p 4. /lima temperat- climat temperat oceanic. (1p '. ;+ist Vest Midllands (cu centrul important: BirmingBam i ;ast Midlands (cu centre importante SBeAlield- #ottingBam i "eicester . (!p ). "ondra (turism antropic i BrigBton (sta6iune ,alnear 5n sudul (egatului .nit al Marii Britanii . (!p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. "etonia M F-1 la mie; ;lve6ia M 1-F la mie. (!p !. <ricare dou cauCe din: deCvoltarea economic diAerit a statelor respective; migra6ia Aor6ei de munc (din "etonia a popula6iei tinere i mature (popula6ia Aertil ; nivelul general de

deCvoltare a sistemului sanitar (care duce la scderea7creterea mortalit6ii ; nivelul general de instruire al popula6iei; politicile pro7antinataliste. (4p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: <ricare dou lacuri din: /onstan6a (Boden la grani6a ;lve6ia 7 >ermania 7 Austria; >eneva la grani6a ;lve6ia 7 ?ran6a; "ucerna ("acul /elor &atru /antoane ; JWricB; #eucB4tel; BrienC; %Bun. (4p DI! OFICIU$ 10 pun%#e "O"AL$ 100 pun%#e

arian#a 10
SUBIEC"UL I A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. A. ?inlanda; B. =talia. (1p !. 1. &eciora; !. %aEo. (1p $. $. Dillnius; 4. Berlin; '. Amsterdam; ). S*opEe. (!p B. Se acord 8p pentru rspunsul corect i complet: 1. =nsulele ?eroe. (!p !. "iverpool. (!p $. &odiul Moldovei. (!p 4. Sutlanda. (!p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. d; !. d; $. c; 4. c;'. d. (10p 1. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. /limat temperat continental 5n ;stonia i climat mediteraneean 5n >recia. (1p !. t.m.a. M '3) :/ (# i 9310 :/ (S 5n ;stonia i t.m.a. M 1'31) :/ (# i 193!0 :/ (S 5n >recia. (!p $. pp.m.a. M '003800 mm7an 5n ;stonia i pp.m.a. M 80031000 mm7an 5n >recia. (1p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. Sare- ap i car,onat de calciu. (!p !. <ricare dou dintre statele: >ermania- ?ran6a- .craina i Anglia. (!p SUBIEC"UL II A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. &odiul 1o,rogei. (!p !. B4rlad. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. MeBedin6i. (!p !. &oiana (usc. (!p $. 1ro,eta3%urnu Severin. (!p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. ,; !. ,; $. a; 4. c; '. d. (10p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet:

Mun2ii F3ra4 Aorma6i prin orogeneC relieA pe isturi cristaline (Aorme piramidale- creste Cim6ate- coloane uriae- ,locuri ascu6ite vile i interAluviile principale orientate pe direc6ia #D3S; (!p (!p

Po.i4u- S#re5aiei Aormat prin sedimentare relieA pe nisipuri- pietriuri i argile alunecri de terenogae- ravene

vile i interAluviile principale orientate pe direc6ia #3S

(!p

;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. %emperatura aerului scade odat cu creterea altitudinii conAorm gradientului termic vertical cu 0-)4 :/7100 m ()-4 :/71 *m ; prin urmare- odat cu creterea altitudinii- diAeren6a dintre temperatura de var i cea de iarn se reduce (vara este scurt i rcoroas - aa cum i diAeren6a termic dintre noapte7Ci se reduce (Ciua- temperaturile nu sunt Aoarte ridicate la altitudini Aoarte mari . (!p !. Dieu de Sus Bora (1p ; /4mpeni A,rud (0-'p ; Moldovia Datra Moldoviei (0-'p . SUBIEC"UL III A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. 100 mm7an. (!p !. Mediul mediteranean. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. c. (!p !. 2n regiunea "isa,ona este caracteristic un climat mediteraneean caracteriCat prin ierni Aoarte ,l4nde i ploioase- cu v4nturile de vest i veri Aoarte calde i secetoase; cantitatea ma+im de precipita6ii se 5nregistreaC la 5nceputul toamnei i pe parcursul iernii (c4nd e+ist un ma+im pluviometric i scad p4n aproape de valoare Cero 5n perioada de var (!p $. F1) mm7an. (!p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. Distula i <dra (grani6a natural cu >ermania . (!p !. Darovia (capitala i /racovia. (!p $. /lim temperat (climat temperat continental (1p 4. >dans* i >dRnia.(!p '. /racovia i Darovia. (!p '. !499 m- 5n v4rAul muntelui (RsR din M. %atra. (1p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. Bulgaria M 8-1 la mie; Al,ania M 19-' la mie. (!p

!. (eligia peste F0X din popula6ia Al,aniei este de religie musulman religie care interCice avorturile- 5n aceste condi6ii 5nregistr4ndu3se valori mari ale natalit6ii; Bulgaria are o natalitate mic. &e de alt parte- migra6ia popula6iei tinere i mature ctre partea de vest a ;uropei conduce la scderea numrului de nscu6i. (4p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: <raele porturi: Barcelona- >eneva- &ireu- Marsilia. (4p DI! OFICIU$ 10 pun%#e "O"AL$ 100 pun%#e

arian#a 11
SUBIEC"UL I A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. A .craina; B. Spania (1p ; !. 1 #ipru; !. <der; (1p ; $. $ Madrid; 4 Belgrad; ' Mins*; ) Bucureti (!p . B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. F =stan,ul (1-'p ; !. 8 He,ride (1-'p ; $. 9 /am,rian (1-'p ; 4. 10 =stria (1-'p ; /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. c; !. ,; $. a; 4. c '. d (10p . 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: /lima ?inlandei este su,polar- 5n nord- i temperat rece- cu nuan6 continental- 5n centru i sudiar =talia are un climat mediteranean (!p . %emperaturile medii anuale 5n ?inlanda sunt cuprinse 5ntre !3) /- 5n centru- i 5ntre 034 / 5n nord5n timp ce temperatura medie anual 5n =talia este de 1'/ (!p . 2n ?inlanda sunr Arecvente v4nturile polare- iar 5n =talia v4nturile mediteraneene (!p . ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. <ricare dou materii prime din: plante oleaginoase (Aloarea soarelui- soia- rapi- ricin i germeni de porum, (!p . !. (usia- Marea Britanie (!p . SUBIEC"UL II A.Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. &odiul >etic (!p ; !. %rotu (!p B.Se acord )p pentru rspunsuul corect i complet: 1. 1eva (!p ; !. Siret (!p ; $. 1eE (!p ; /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. a; !. c; $. d; 4. d; '. c (10p . 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: &odiul >etic are vile i interAluviile principale orientate pe direc6ie #3S- iar 5n /4mpia Moldovei acestea au direc6ie #D3S; (!p ;

/4mpia Moldovei preCint relieA creat pe sedimente depuse 5n straturi cu dispunere monoclinal- 5n &odiul >etic acestea lipsesc (!p ; &odiul >etic este Aormat peste un Aundament cristalin carpatic- av4nd un caracter piemontan- iar /4mpia Moldovei se suprapune peste un Aundament vecBi- precam,rian (!p . ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. Daloarea turistic a cilor Aerate din (om4nia reCult din semniAicaia lor istoric- cultural i caracteristicile teBnice (!p . !. /ircula6ia polar- cu o Arecven6 de $0 %- orientat #D3S;- aduce mase de aer reci- ne,uloCitateprecipita6ii; vara3 rciri ,rute- iarna3geruri- viscole (!p . SUBIEC"UL III A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. 1)-'/ (!p ; !. Mediul su,tropical (!p ; B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. a (!p ; !. diAeren6a dintre temperaturile din lunile de var i ianuarie este determinat at4t de poCi6ia geograAic- c4t i de relieA- care determin crearea de nuan6e locale ale climei (!p ; $.circula6ia general a maselor de aer determin diAeren6e de presiune (!p . /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. Stavanger (1p . !. DA. >aldBopoggen !.4)9m (1p . $. <slo- Aiordurile- "illeBammer (!p . 4. <slo- Bergen- %rondBeim (!p . '. Bergen- Stavanger- <slo (!p . ). clim su,polar- clim temperat oceanic (!p . 1.Se acord )p pentru rspunsul corect i complet 1. (ata ,ilan6ului natural al populaiei (om4niei este 1-$Y; 5n =rlanda este )-4Y (!p ; !. #atalitatea scCut din (om4nia- numrul mare de emigran6i; iar 5n =rlanda natalitatea este ridicat (un rol aparte av4ndu3l inAluena religiei - mortalitatea este scCut datorit condi6iilor economice- o alt cauC este i aportul de imigran6i tineri (4p . ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: <slo- "aponia- Mun6ii Scandinaviei- Stoc*Bolm- /openBaga (4p DI! OFICIU$ 10 pun%#e6 "O"AL$ 100 PU!C"E

arian#a 12
SUBIEC"UL I A. Se acord 8p pentru rspunsul corect i complet: 1. A Suedia; B %urcia (!p ; !. 1 #ipru; ! %amisa (!p ; $. $ Madrid; 4 Bratislava; ' Bru+elles; ) S*opEe (4p . B. Se acord $p pentru rspunsul corect i complet: 1. F Baleare (1p . !. 9 =da (1p . $. 8 /agliari (1p . /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet:

1. d; !. a; $. ,; 4. d; '. d (10p . 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: /lima 1anemarcei este temperat oceanic- 5n timp ce (epu,lica Moldova are un climat temperat continental (!p . 2n 1anemarca ,at v4nturile de vest- iar 5n (epu,lica Moldova v4nturile estice (!p . &recipita6iile medii 5n 1anemarca sunt ,ogate-de '0031000mm7an- pe c4nd precipita6iile 5n (epu,lica Moldova ating valori de 4003'00mm7an (!p . ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. Bilan6ul natural este negativ- natalitatea este scCut- iar mortalitatea este ridicat- ca urmare a 5m,tr4nirii popula6iei- iar ,ilan6ul total este poCitiv datorit ,ilan6ului migratoriu- care este poCitiv (numr mare de imigran6i (!p . !. 2n nordul =taliei climatul este montan- continental- cu ierni reci i- datorit inAluen ei Alpilor- iar 5n partea sudic este climat mediteraneean- iernile Aiind ,l4nde (!p . SUBIEC"UL II A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. Mun6ii &oiana (usc (!p . !. <lte6 (!p . B. Se acord )p pentru rspunsuul corect i complet: 1. Molisoluri7cernoCiom (!p . !. %4rnava Mare (!p . $. Brilei (!p . /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. c; !. c; $. ,; 4. c; '. d (10p . 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: &odiul Somean s3a Aormat pe un Aundament de orogen apar6in4nd /arpa6ilor- scuAundat pe linii de Aalie- iar &odiul 1o,rogei /entrale prin cutare 5n orogeneCa caledonian (&od. /asimcea (!p . &reCen6a isturilor verCi 5n 1o,rogea /entral- lipsa acestora 5n &odiul Somean (!p . 2n &odiul Somean e+ist relieA pe cute diapire- care lipsete 5n 1o,rogea /entral (!p . ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. &entru c sunt grani6e conven6ionale- realiCate 5n urma unor tratate- celelalte sunt grani6e naturale (!p . !. @iEia- Baeu (!p . SUBIEC"UL III A.Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. 1F/ (!p ; !. Mediul mediteranean (!p . B.Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. c (!p ; !. Amplitudinea termic este inAluen6at de poCi6ia geograAic pe glo, (!p $. %emperaturile ridicate din lunile de var sunt datorate ac6iunii v4ntului Siroco- v4nt Aier,inte pornit din nordul continentului aArican (!p . /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. Saimaa (1p ; !. (ovaniemi (1p ; $. Suedia- (usia (!p ; 4. Helsin*i- %ampere (!p ; '. Helsin*i- %ur*u (!p ; ). Helsin*i- "aBti- "aponia (!p . 1.Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. rata ,ilan6ului natural 5n =talia este de 3 0-9- iar 5n ?inlanda de 1-1 (!p .

!. 5m,tr4nirea popula6iei 5n =talia- natalitatea ridicat i mortalitatea mai scCut din ?inlandadatorit diAerenelor economice dintre nordul i sudul =taliei i duratei medii a vieii diAerite (4p . ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: Berlin- Ham,urg- MuncBen- 1usseldorrA (4p . DI! OFICIU$ 10 pun%#e "O"AL$ 100 PU!C"E

arian#a 1&
SUBIEC"UL I A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. A =rlanda; B >recia (1p ; !. 1 Dolga; !. 1vina de Dest (1p ; $. $ &raga; 4 Stoc*Bolm; ' <rleans; ) %irana (!p . B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. F ?aeroe (!p . !. 8 Murmans* (!p $. 9.&irinei (!p . /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. c; !. ,; $. d; 4. d; '. c (10p . 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 2n >ermania clima este temperat de tranCi6ie cu inAluen6e oceanice- iar Bulgaria are o clim temperat cu inAluen6e mediteraneene 5n sud (!p . &recipita6iile 5n >ermania sunt mai mari- depesc 800 mm7an- 5n timp ce 5n Bulgaria precipita6iile medii sunt de )003800 mm7an (!p . 2n >ermania ,at v4nturile de vest- care nu aEung 5n Bulgaria- unde ac6ioneaC v4nturile mediteraneene- 5n sud (!p . ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. Marea Britanie- >ermania (!p . !. ;ste o 6ar cu o economie deCvoltat i are nevoie de resurse de munc- din cauCa natalit6ii reduse i a tendin6ei de 5m,tr4nire a popula6iei (!p . SUBIEC"UL II A.Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. 1ealurile Silvaniei (!p . !. Dedea (!p . B.Se acord )p pentru rspunsuul corect i complet: 1. >ilort (!p !. /riul Al, (!p . $. =alomi6a (!p . /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. c; !. d; $. c; 4. d; '. 1 (10p . 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: >rupa /entral preCint un relieA dispus su, Aorma unor A4ii paralele- iar Munii Banatului preCint dou trepte- una 5nalt 5n est- Eoas 5n vest (!p . >rupa /entral preCint relieA vulcanic- care lipsete 5n Munii Banatului (!p . >rupa /entral are altitudinea ma+im de !.100 m- pe c4nd Munii Banatului- doar 1.44) m (!p . ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet:

1. (adia6ia solar scade odat cu creterea latitudinal datorit Aormei &m4ntului- radia6ia solar scC4nd de la ;cuator spre &oli- ca urmare a reducerii ungBiului de inciden6 a raCelor solare (!p !. %ulcea (!p . SUBIEC"UL III A.Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. 1!/ (!p ; !. Mediul temperat3oceanic (!p . B.Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. c (!p ; !. /ontrastul termic este redus din cauCa inAluen6ei maselor de aer oceanic- care modereaC climatul (!p ; $ %emperatura medie iarna este de 10/- vecintatea oceanului determin4nd ac6iunea dominant a v4nturilor de vest- iarna Aiind ,l4nd- lipsit de geruri (!p . /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. DA. Ie,ne*aEse (1p !. Danern- Dattern (!p $. su,polar (1p 4. Stoc*Bolm- >ote,org (!p '. >ote,org- Malmo (!p ). Stoc*Bolm- Malmo (!p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet : 1. $F! mm (!p ; !. 1atorit poCi6iei geograAice (Marea Mediteran i circula6iei maselor de aer (4p . ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: "ondra- BirmingBam- "iverpool- MancBester (4p . DI! OFICIU6 10 pun%#e "O"AL6 100 PU!C"E

arian#a 1'
SUBIEC"UL I A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. A ;stonia; B &ortugalia (1p ; !. 1 "oire; !. #istru (1p ; $. $ Darovia; 4 Berna; ' <slo; ) SoAia (!p . B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. F He,ride (!p . !. 8 Stoc*Bolm (!p $. 9 .ral (!p . /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1.,; !. d; $. a; 4. c; '. c (10p . 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: /lima 5n #orvegia este temperat oceanic i su,polar (5n nord - iar 5n (om4nia clima este temperat continental (!p . &recipita6iile sunt mai ,ogate 5n #orvegia (peste 1.000 mm7an - pe c4nd 5n (om4nia precipita6iile medii anuale sunt de '0031000 mm7an (!p . D4nturile dominante sunt cele polare 5n #orvegia- iar 5n (om4nia sunt D4nturile de Dest (!p . ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet:

1. (oma este cel mai mare muCeu 5n aer li,er- av4nd cele mai multe monumente istorice i de art din lume (/olosseum3ul- /olumna lui %raian- Daticanul etc. - centru istoric al (omei Aiind 5n patrimoniul .#;S/< (!p . !. Mediul sco6ian este dominat de cei mai vecBi mun6i din ;uropa- puternic Aragmenta6i (M. >rampian 1.$4$m - iar mediul engleC este dominat de /4mpia "ondrei- Aormat prin sedimentare. 1in punct de vedere al vegeta6iei- 5n mediul sco6ian domin pdurile- pe c4nd 5n mediul engleC- vegeta6ia de lande (!p . SUBIEC"UL II A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. Brganul /lm6uiului (!p . !. %eleorman (!p . B.Se acord )p pentru rspunsuul corect i complet: 1. %rotu (!p . !. /arpa6ii de /ur,ur (!p $. /4mpia Siretului =nAerior (!p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. c; !. d; $. d; 4. d; '. c (10p . 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: &odiul Moldovei preCint procese gravita6ionale mult mai intense dec4t 5n &odiul >etic (!p &odiul Moldovei preCint platouri structurale- pe c4nd 5n &odiul >etic acestea lipsesc (!p . &odiul >etic este Aormat peste un Aundament cristalin carpatic- av4nd un caracter piemontan- iar &odiul Moldovei se suprapune pe un Aundament vecBi- precam,rian (!p . ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. &entru 5m,unt6irea naviga6iei- ca s nu se mai acumuleCe aluviunile crate de 1unre (!p !. /ele mai ridicate cantit6i de precipita6ii pe teritoriul (om4niei sunt 5n Conele montane (1.0003 1.400 mm7an - aAlate su, inAluen6a oceanic (Masivul BiBor3Dldeasa i /arpa6ii Meridionaliprecum i su, inAluen6a scandinavo3,altic (>rupa #ordic a /arpa6iilor <rientali (!p . SUBIEC"UL III A.Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. 1F-'/ (!p ; !. Mediul mediteranean (!p . B.Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. a (!p ; !. diAeren6a dintre temperaturile din lunile de var i ianuarie este determinat de poCi6ia geograAic- c4t i de relieA care determin crearea de nuan6e locale ale climei (!p . $.circula6ia general a maselor de aer- ce determin diAeren6e de presiune (!p . /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. DA. #arodnaia (1p !. San*t &eters,urg- ArBangBels* (!p . $. "adoga- <nega (!p 4. Iola (1p . '. Dolgograd- #iEni #ovgorod (!p . ). Moscova- San*t &eters,urg (!p . 1.Se acord )p pentru rspunsul corect i complet : 1. popula6ia ur,an 5n Belgia: 9.9$$.FF0 loc- iar 5n Slovenia: 1.00$.080 loc. (!p !. Spre deose,ire de Slovenia- Belgia este o 6ar mai ur,aniCat- 5n care Aenomenul ur,an s3a declanat mult mai devremepe Aondul industriei- 5nc din secolul al G=G3lea- Aiind o 6ar cu o economie mai deCvoltat- industrialiCat (4p . ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet:

>enova- #apoli- &alermo- "ivorno (4p DI! OFICIU$ 10 pun%#e "O"AL$ 100 PU!C"

arian#a 1(
SUBIEC"UL I A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. A &olonia; B >eorgia (1p ; !. 1 %isa; ! Dolga (1p ; $. $ 1u,lin; 4 (eR*Eavi*; ' Budapesta; ) SaraEevo (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. F <r*neR (!p !. 8 #apoli (!p $. 9 /aucaC (!p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1.c; !. ,; $. d; 4. ,; '. c; (10p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: ?ran6a are clim temperat oceanic (5n # i D i mediteranean (5n S - iar "ituania are clim temperat cu nuan6 maritim (!p &recipita6iile sunt mai ,ogate 5n ?ran6a- de peste 1.000 mm7an (5n nord - pe c4nd 5n "ituania precipita6iile variaC 5ntre )003800mm7an (!p 2n ?ran6a temperatura medie anual este de 8310/ (nord i 1431)/ (sud - iar 5n "ituania temperatura medie este de '/ (!p . ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. =talia este o 6ar cu importante resurse de roci de construc6ie (marmur- calcarul-gips- argilmaterii prime pentru industria lian6ilor (ciment- var- ipsos (!p !. 1ortmund- 1usseldorA- 1uis,urg- BocBum- ;ssen (!p . SUBIEC"UL II A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. Su,carpa6ii >etici (!p !. /asimcea (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. 1elta 1unrii (!p !. Bistria (!p . $. Bistri6a (!p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. a. !. c. $. c. 4. d. '. c (10p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: &odiul H4rti,aciului are altitudinea ma+im de F49 m- iar /4mpia %ransilvaniei are o altitudine de '00 m (!p . &odiul H4rti,aciului repreCint o regiune cu intense alunecri de teren- preCente 5ntr3o gam variat de tipuri- caracteristice sunt 5ns alunecrile masive de tip ZglimeeQ- 5n /4mpia %ransilvaniei sunt mai pu6in intense (!p 2n &odiul H4rti,aciului cuestele sunt ,ine e+primate 5n relieA- Aa6 de /4mpia %ransilvaniei (!p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet:

1. "ungimea 1unrii pe teritoriul (om4niei de 1.0F' *m i legtura 1unrii cu Marea #eagr/analul 1unre3Marea #eagr (!p !. /ele mai reduse cantit6i de precipita6ii ($'03400 mm7an se 5nregistreaC- 5n unii ani- pe litoralul Mrii #egre- 5n 1o,rogea de Sud- 5n Brgan i 1elta 1unrii (4003'00 mm7an (!p . SUBIEC"UL III A.Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. !F mm (!p !. Mediul temperat3oceanic (!p B.Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. c (!p !. /ontrastul este mic datorit poCi6iei geograAice- inAluen6a v4nturilor vestice- ploile cad pe tot parcursul anului (!p $. '9! mm (!p . /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. /reta- ;u,eea (!p !. Salonic- "arisa (!p $. Salonic- &ireu (!p 4. mediteranean (1p '. DA. MRti*as (<limp (1p ). Atena- Salonic (!p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet : 1. a. 4-4/; ,. $1/ (!p ; !. &oCi6ia geograAic pe [>lo,- unde cantitatea de cldur solar este mai redus; inAluen6a continental- unde amplitudinea termic este mare- iernile Aiind geroase din cauCa ac6iunii Anticiclonului Si,erian- care are caracter seConier- Aormat datorit rcirii i 5nclCirii puternice a vastei 5ntinderi de uscat a Asiei- relieAul Eos- cu descBidere mare spre inAluen6a aerului arcticdinspre nord (4p . ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: Malta- "u+em,urg- /ipru- ;stonia (4p DI! OFICIU$ 10 pun%#e "O"AL$ 100 PU!C"E

arian#a 1)
SUBIEC"UL I A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet 1. A Austria; B ACer,aidEan; (1p ; !. 1 ;l,a; ! 1on (1p ; $. $ "ondra; 4 Iiev; ' S*opEe; ) "isa,ona (!p . B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. F Sardinia (!p !. 8 <dessa (!p $. 9 ;gee (!p . /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. d. !. ,. $. d. 4. ,. '. c (10p . 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 2n Al,ania clima este mediteranean- iar 5n /eBia clima este temperat- cu veri calde i ierni reci- un e+emplu de com,ina6ie 5ntre inAluen6ele continentale i cele oceanice (!p .

2n /eBia temperatura medie este de F310 /- pe c5nd 5n Al,ania temperatura medie este de 1!31' / (!p . 2n /eBia ac6ioneaC v4nturile de vest- care nu aEung 5n Al,ania- unde ac6ioneaC v4nturile locale mediteraneene (!p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. /r,une- minereuri de Aier (!p . !. Iiel- (ostoc*- "u,ec*- Ham,urg- BremenBaven (!p . SUBIEC"UL II A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. &odiul MeBedin6i (!p !. Miecurea /iuc (!p B.Se acord )p pentru rspunsuul corect i complet: 1. %ulcea (!p !. %4rgovite (!p $. /4mpia Moldovei (!p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. c. !. a $. d. 4. , '. c (10p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1ealurile Silvaniei au altitudini mai mari (Magura Simleu '9' m ; versanti a,rup6i- pe c4nd 1ealurile Banatului au altitudini care co,oar lin de la $00 m (5n vecintatea muntelui la 14031)0 m (la contactul cu c4mpia (!p . 1ealurile Silvaniei preCint o succesiune de trepte monoclinale- dispuse diAereniat- care lipsesc 5n 1ealurile Banatului (!p . 1ealurile Silvaniei au mguri cristaline i vulcanice- pe c4nd 5n 1ealurile Banatului acestea lipsesc (!p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. %oate sunt porturi specialiCate 5n traAicul de mrAuri- datorit poCi6iei lor geograAice 5n apropierea unor centre industriale i specialiCate 5n importul de resurse (!p !. /asimcea- %ai6a- %eli6a- Slava (!p SUBIEC"UL III A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. 11' mm (!p !. Mediul mediteranean (!p B.Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. c (!p !. /ontrastul este mare datorit poCi6iei geograAice- ploile cad mai mult iarna- verile Aiind uscate (!p $. F94 mm (!p . /.Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. DA. Hov4rla (1p . !. #ipu- Bugul de Sud (!p . $. Iiev- Har*ov (!p . 4. /rimeea (1p . '. <dessa- Sevastopol (!p . ). Iiev- &en /rimeea (!p . 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. rata ,ilan6ului natural 5n >recia este de 0-!; rata mortalit6ii 5n /ipru este de F-F; rata natalit6ii 5n Malta este de 1!-8; rata ,ilan6ului natural 5n =talia este de 3 0-9 (!p . !. =talia are un ,ilan6 negativ cauCat de natalitatea redus i mortalitatea ridicat- 5n celelalte 6ri ,ilan6ul este diAereniat poCitiv- av4nd rate ale natalit6ii mai mari dec4t ratele mortalitii (4p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet:

BremenBaven- Ham,urg- ;mden- ViBelmsBaven (4p . DI! OFICIU$ 10 pun%#e "O"AL$ 100 PU!C"E

arian#a 1*
SUBIEC"UL I A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. A =rlanda; B (om4nia (1p ; !. 1 #ipru; ! (Bin (1p ; $. $ Darovia; 4 &odgorica; ' Jagre,; ) %allinn (!p . B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. F /ipru (!p ; !. 8 ArBangBels* (!p ; $. 9 Adriatic (!p . /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. c. !. c. $. c. 4. ,.'. c (10p . 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: Austria are o clim temperat de tranCi6ie- iar "etonia are o clima temperata cu inAluen6e maritime (!p . 2n Austria- e+ist climat montan i alpin- pe c5nd 5n "etonia domin climatul de c4mpie (!p . 2n Austria cantitatea de precipita6ii medii este mai mare (peste 1.000 mm7an- mai ales 5n Cona vestic - iar 5n "etonia precipita6iile medii variaC 5ntre '003800mm7an (!p . ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. Agricultura practicat este modern- intensiv: mecaniCat (!p . !. (usia- .craina (!p . SUBIEC"UL II A.Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. 1ealurile Silvaniei (!p !. Dedea (!p . B.Se acord )p pentru rspunsuul corect i complet: 1. %urda (!p !. Brad (!p $. Media (!p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: !. c. $. ,. 4. ,. '.d (10p . 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: Su,carpa6ii /ur,urii s3au Aormat 5n orogeneCa alpin- pe c4nd &odiul 1o,rogei de #ord s3a Aormat 5n orogeneCa Bercinic (!p . &odiul 1o,rogei de #ord preCint roci dure (granit - care lipsesc 5n Su,carpa6ii /ur,urii- unde domin rocile sedimentare (!p . Su,carpa6ii /ur,urii preCint relieA pe cute diapire- iar 5n &od. 1o,rogei de #ord acestea lipsesc (!p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. /lima are rolul dominant 5n descreterea treptat a densit6ii re6elei BidrograAice- care este ma+im 5n Cona montan- scade 5n aria deluroas odat cu reducerea precipitaiilor i la c4mpiegradul de uscciune este mai pronunat (!p . !. &reCen6a numeroaselor depresiuni i a culoarelor de vale pe un suport petrograAic mai variat (!p .

SUBIEC"UL III A.Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. )! mm (!p ; !. Mediul mediteranean (!p . B.Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. ,. (!p ; !. /ontrastul este datorat poCi6iei geograAice- 5n sudul Spaniei- iesirea la Marea Mediteran determin un climat ,l4nd- ploile cad mai mult iarna- verile Aiind uscate (!p $. 4F9 mm (!p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. /lim temperat continental (1p . !. .craina- (om4nia (!p . $. &rut- #istru (!p . 4. /Biinu- %iraspol- Bl6i (!p . '. stepa (1p ). /Biinu- %igBina- Bl6i (!p . 1.Se acord )p pentru rspunsul corect i complet : 1. a. 3 '-'/; ,. $9/ (!p . !. &oCi6ia geograAic 5n nord3estul e+trem al ;uropei- cu clima rece- unde amplitudinea termic medie lunar este mare- iernile Aiind geroase din cauCa ac6iunii anticiclonului arctic- cu regim permanent (4p . ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: Bari- &escara- %rieste- Ancona (4p . DI! OFICIU$ 10 pun%#e "O"AL$ 100 PU!C"E ARIA!"A 1+ SUBIEC"UL I A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. A .craina; B Spania (1p ; !. 1 &eciora; ! <der (1p ; $. $ (eR*Eavi*; 4 Helsin*i; ' (oma; ) An*ara (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. F /orsica (!p . !. 8 Darna (!p . $. 9 "Ron (!p . /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. a !. , $.c 4. d '.c (10p . 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 2n Marea Britanie este clim temperat oceanic- iar 5n >recia clim mediteranean (!p . 2n Marea Britanie precipita6iile medii depesc 1.000 mm7an- pe c4nd 5n >recia precipita6iile medii variaR 5ntre F00 i 800 mm7an (!p %emperatura medie anual 5n Marea Britanie este de F / (nord i 10/(sud - iar temperatura medie anual 5n >recia variaC 5ntre 1'318/ (!p . ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. Jona administrat de turcii ciprio6i- cu &=B de 4-'4 mld (conAlicte politice- cu deCvoltare economic redus - 5n timp ce Cona su, control guvernamental- cu &=B de 1F- F9 mld (este o Con deCvoltat economic- ur,aniCat i cu resurse naturale (!p !. ?ran6a- Belgia (!p

SUBIEC"UL II A.Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. Mun6ii Apuseni (!p . !. Mure (!p . B.Se acord )p pentru rspunsuul corect i complet: 1. /alaAat (!p . !. 1unre (!p . $. /aranse,e (!p . /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. c !. , $. a 4.c '. c (10p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: Dile i interAluviile principale sunt orientate 5n &odiul %4rnavelor pe direc6ie est3vest- iar cele din &odiul B4rladului pe direc6ie nord3sud (!p . &odiul %4rnavelor preCint relieA pe structur 5n domuri- care nu e+ist 5n &odiul B4rladului (!p . 2n &odiul %4rnavelor e+ist structuri monoclinale- 5n &odiul B4rladului acestea lipsind (!p . ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. (epreCint o ,arier orograAic care- prin 5nl6imea i Aragmentarea lor- modiAic circula6ia maselor de aer (!p !. &rin depunerea de sedimente (!p SUBIEC"UL III A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. 18/ (!p ; !. Mediul temperat3oceanic (!p . B.Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. d (!p ; !. /ontrastul termic este redus din cauCa inAluen6ei maselor de aer dinspre ocean- care modereaC climatul (!p $. %emperatura medie iarna este de 10 /- din cauCa vecint6ii oceanului determin4nd ac6iunea dominant a v4nturilor de vest- iarna Aiind ,l4nd- lipsit de geruri (!p . /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. repu,lic parlamentar (1p . !. clima temperat3continental cu inAlun6e vestice i nordice (1p . $. Saaremaa- Huumaa (!p . 4. #arva- &arnu- Ieila (!p . '. %allinn- %artu (!p . ). protestant (luterani - ortodo+ (!p . 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. 4'$-$ mm (!p ; !. (elieAul- circula6ia maselor de aer (!p ; $. =nAluen6a oceanic- precipita6iile mari datorit ac6iunii v4nturilor de vest (!p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: Barcelona- Dalencia- Malaga- Alicante (4p . DI! OFICIU$ 10 pun%#e "O"AL$ 100 PU!C"E

arian#a 11
SUBIEC"UL I

A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. A ?inlanda; B Belgia (1p ; !. 1 "oara; ! Distula (1p ; $. $ Iiev; 4 Moscova; ' Dilnius; ) 1u,lin (!p . B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. F (Bodos (!p . !. 8 BiscaRa (!p . $. 9 "u+em,ourg (!p . /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. d. !. c. $.d. 4. d. '., (10p . 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 2n =slanda climatul este su,polar- iar 5n .craina climatul este temperat continental e+cesiv (!p . Amplitudinea termic este mai mare 5n .craina Aa6 de =slanda (!p . 2n =slanda sunt Arecvente v4nturile polare- iar 5n .craina v4nturile estice (!p . ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. 1eCvoltarea dura,il se realiCeaC pe termen lung- const 5ntr3o cretere economic ,aCat pe gestionarea resurselor- utiliCarea resurselor alternative- pentru a e+ista o deCvoltare 5n armonie cu mediul (!p . !. Marea Britanie- >ermania (!p . SUBIEC"UL II A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. /4mpia Brganul /lm6uiului (!p !. %4rnava Mare (!p . B. Se acord )p pentru rspunsuul corect i complet: 1. ?iliai (!p . !. Someul Mare (!p . $. BecBet (!p . /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. d. !. 1. $. /. 4. c. '., (10p . 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: /arpa6ii /ur,urii sunt Aorma6i din Ali- care lipsete 5n Munii Banatului (!p . =nterAluviile 5n /arpa6ii /ur,urii au orientare #3S- pe c4nd 5n Munii Banatului preCint dou trepte5nalt 5n est- Eoas 5n vest (!p . 2n >rupa /ur,urii este speciAic relieAul pe conglomerate(,a,e- coloane- sAinci - pe c4nd 5n Munii Banatului platAorme de eroCiune- cu versani 5nclinai- vi 5nguste- cu cBei i ,aCinete depresionare (!p . ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. =nstalarea minimului ,aric se datoreaC al,edoului diAerit al materialelor de construcie i al strCilor (!p . !. &artea de nord este mai 5nalt- Aormat din cristalin- preCent4nd i mguri vulcanice. &artea de sud este alctuit din roci sedimentare- cu relieA scund i Aorme terse i rotunEite (!p . SUBIEC"UL III A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. 90 mm (!p ; !. Mediul su,tropical (!p . B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. d (!p ; !. /ontrastul este mare datorit poCi6iei geograAice- ploile cad mai mult iarna- verile Aiind uscate (!p ; $. 810 mm (!p . /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet:

1. /4mpia (1p !. 1vina de Dest- "elupe- Denta (!p $. protestan6i(luterani - ortodo+- catolici (!p 4. (iga- "iepaEa- Dentspils (!p '. rui- ,elorui (!p ). economie deCvoltat- 5nregistr4nd transAormri impuse 5n principal de deCvoltarea industriei (1p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet : 1.a. !-8/; ,. 1)-)/ (!p . !. poCi6ia geograAic- latitudinea i relieAul montan (4p . ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: StrRmon- A+ios- ;vros- #estos (4p . DI! OFICIU$ 10 pun%#e "O"AL$ 100 PU!C"E

arian#a 20
SUBIEC"UL I A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. A Malta; B (usia (1p !. 1 Sena; ! 1augava (1vina de Dest (1p $. $ <slo; 4 Berna; ' /Bisinau; ) "Eu,lEana (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. Dalencia (!p . !. M4necii (!p . $. Iiel (!p . /. Se acord 10 p pentru rspunsul corect i complet : 1. ,; !. c; $. c; 4. c; '. c. (10p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 2n (usia e+ist climat temperat continental- pe c4nd 5n Bosnia i Her6egovina e+ist climat mediteranean i temperat continental (!p . 2n (usia precipita6iile medii anuale sunt 4003'00 mm7an- pe c4nd 5n Bosnia i Her6egovina precipita6iile medii anuale sunt F0031000 mm7an (!p . 2n (usia temperatura medie anual este de 10311/- pe c4nd 5n Bosnia i Her6egovina temperatura medie anual este de 1)318/ (!p . ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. oricare dintre dou cauCe: (esursele de munc diAereniate dup v4rst i socio3proAesional cu rol deose,it 5n deCvoltarea economic a .niunii ;uropene (!p . !. oricare dintre state : "etonia i "ituania (!p . SUBIEC"UL II A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. A /4mpia Moldovei (!p . !. ) =Ca (!p . B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. %opli6a (!p . !. Arie (!p .

$. Brila (!p . /. Se acord 10 p pentru rspunsul corect i complet: 1. a; !. c; $. a; 4. c; '. , (10p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 2n Su,carpa6ii Moldovei orientarea vilor este #D3 S;- pe c4nd 5n Su,carpa6ii >etici orientarea vilor este #3S (!p . Su,carpa6ii Moldovei preCint un singur ir de dealuri i depresiuni- pe c4nd 5n Su,carpa6ii >etici e+ist dou iruri de dealuri i depresiuni- paralele cu mun6ii (!p . 2n Su,carpa6ii >etici- spre deose,ire de Su,carpa6ii Moldovei- gradul de Aragmentare este mai mare (!p . ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. (elieAul ;uropei s3a Aormat 5n moduri i 5n etape variate- e+ist4nd unit6i de platAorm precam,riene (Scutul Baltic i &latAorma ;st3;uropeana - unit6i de orogen caledonice (Aormate la 5nceputul paleoCoicului Mun6ii Scandinaviei- Mun6ii >rampiani - Bercinice (Aormate 5n a doua parte a paleoCoicului Masivul /entral ?ranceC- Masivul (enan etc - alpine (Aormate de la sA4ritul /retacicului p4n 5n /uaternar Mun6ii Alpi- &irinei- /arpati etc . ;+ist de asemenea un vulcanism activ- actual- 5n Cona mediteranean (;tna- DeCuviu i 5n =slanda (He*la (!p . !. Jonele Aunc6ionale (industrial- reCiden6ial- de agrement ale oraului =ai sunt consecin6a industrialiCrii i a amplasrii construciilor 5n Auncie de interesele economiei centraliCate. /onAigura6ia relieAului a determinat totodat localiCarea Conelor Aunc6ionale. 1e asemenea- circula6ia maselor de aer presupune amplasarea o,iectivelor industriale poluante astAel 5nc4t masele de aer s nu diriEeCe no+ele spre ora (!p . SUBIEC"UL III A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. se accept orice valoare cuprins 5ntre 40 i 4! mm (!p ; !. climat temperat de tranCi6ie (!p ; B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. c (! p !. radiatia solara- circulatia maselor de aer (!p . $. 'F4 mm (!p /. Se acord 10 p pentru rspunsul corect i complet: 1. Mun6ii %rodos (vA. <lRmpus- 19'1m (1p ; !. #icosia- "imassol (!p ; $. "imassol- "arnaca (!p ; 4. ortodo+- musulman (!p ; '. mediteranean (1p ; ). greac- turc (!p ; 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. a. 3 )/ (1p . ,. !!/ (1p . !. AiCionomia relieAului- poCi6ia geograAic- latitudinea (4p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: Budapesta- 1e,recen- Mis*olc- SCeged (4p . DI! OFICIU$ 10 pun%#e "O"AL$ 100 PU!C"E

arian#a 21
SUBIEC"UL I A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet:

1. A (egatul .nit al Marii Britanii i al =rlandei de #ord; B >eorgia. (1p !. 1 ;,ru; ! 1vina de #ord. (1p $. $ Berlin; 4 %allinn; ' Bucuresti; ) %irana. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. #ordului. (!p !. Botnic. (!p $. >otland. (!p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. ,; !. c; $. c; 4. a; '. ,. (10p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 2n statul marcat pe Bart cu litera / (?inlanda e+ist climat su,polar- pe c4nd 5n statul marcat pe Bart cu litera 1 (=talia e+ist climat mediteraneean. (!p 2n partea nordic a statului marcat pe Barta cu litera / (?inlanda sunt Arecvente v4nturile polare- pe c4nd 5n statul marcat pe Bart cu litera 1 (=talia este Arecvent v4ntul numit sirocco. (!p 2n statul marcat pe Barta cu litera / (?inlanda - temperatura medie anual este de 03) :/- pe c4nd- 5n statul marcat pe Bart cu litera 1 (=talia - temperatura medie anual este de 1)318 :/. (!p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. <ricare dou state preciCate corect: (om4nia- Spania- =talia. (!p !. 2n .niunea ;uropean sunt incluse !F de state i sunt recunoscute !$ de lim,i oAiciale- deoarece e+ist 6ri care preCint lim,i oAiciale comune AranceCa (?ran6a- Belgia - germana (>ermaniaAustria - estoniana i AinlandeCa (;stonia i ?inlanda (!p SUBIEC"UL II A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. A &odiul B4rladului. (!p !. ) Siret. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. /riul Al,. (!p !. &iatra #eam6. (!p $. Hunedoara. (!p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. ,; !. ,; $. c; 4. c; '. c. (10p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 2n /4mpia %ransilvaniei- spre deose,ire de &odiul >etic- e+ist straturi ,oltite numite domuri gaCeiAere. (!p 2n /4mpia %ransilvaniei- spre deose,ire de &odiul >etic- e+ist straturi cutate numite cute diapire. (!p &odiul >etic- spre deose,ire de /4mpia %ransilvaniei- preCint conuri aluvionare e+tinse- 5n partea de #; (--&ietriurile de /4ndetiQ . (!p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. 2n estul /4mpiei (om4ne- densitatea re6elei BidrograAice este Aoarte mic din cauCa climatului dominant secetos- a r4urilor scurte- cu un numr mic de aAluen6i. (!p !. Masivitatea pronun6at a /arpa6ilor Meridionali se datoreaC alctuirii petrograAice (domin rocile dure- metamorAice - numrului mic de trectori- depresiuni i altitudinilor medii ridicate. (!p SUBIEC"UL III A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. . (!p !. /limat temperat continental cu inAluen6e su,mediteraneene. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet:

1. c. (!p !. Succesiunea anotimpurilor- radia6ia solar. (!p $. 1atorit inAluen6elor su,mediteraneene. (!p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. (epu,lic parlamentar. (!p !. %emperat oceanic. (1p $. 1u,lin- /or*. (!p 4. SBannon- BarroT. (!p '. &uni i A4ne6e. (!p ). ;volu6ie economic ascendent. (!p F. 1u,lin. (1p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. 999 mm. (!p !. a. Succesiunea anotimpurilor- AiCionomia relieAului. (!p ,. /ircula6ia maselor de aer oceanic. (!p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: Berlin- Ham,urg- MuncBen- 1usseldorA. DI! OFICIU$ 10 pun%#e "O"AL$ 100 pun%#e

arian#a 22
SUBIEC"UL I A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. A Slovacia; B ACer,aidEan. (1p !. 1 1unrea; ! Mari6a. (1p $. $ <slo; 4 (iga; ' <rleans; ) (eR*Eavi*. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. ?inic. (!p !. Baltic. (!p $. /rimeea. (!p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. ,; !. a; $. a; 4. ,; '. d. (10p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 2n statul marcat pe Bart cu litera / (Belarus - e+ist climat temperat continental- pe c4nd 5n statul marcat pe Bart cu litera 1 (=rlanda e+ist climat temperat oceanic. (!p 2n statul marcat pe Bart cu litera / (Belarus - precipita6iile medii anuale sunt de 4003'00 mm7anpe c4nd- 5n statul marcat pe Bart cu litera 1 (=rlanda - precipita6iile medii anuale depesc 1.000 mm7an. (!p 2n statul marcat pe Bart cu litera / (Belarus - temperatura medie anual variaC 5ntre 10 i 11 :/- pe c4nd- 5n statul marcat pe Bart cu litera 1 (=rlanda - temperatura medie anual este de 839 :/. (!p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. <ricare dintre dou state preciCate corect: >ermania- &olonia. (!p !. Spa6iul geograAic este supraAa6a terestr utiliCat i amenaEat de societate- apreciat ca materie prim- pe care societatea o prelucreaC. /u c4t dimensiunea spa6iului geograAic este mai mare- cu at4t posi,ilit6ile de deCvoltare cresc- astAel 5nc4t- 5n .niunea ;uropean- amenaEarea teritoriului este considerat- 5n primul r4nd- un instrument ce viCeaC modelarea spa6iului geograAic- 5n concordan6 cu poten6ialul su economic. (!p

SUBIEC"UL II A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. A &odiul >etic. (!p !. ) %rotu. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. S4nnicolau Mare. (!p !. &rut. (!p $. Al,a3=ulia. (!p /. Se acord 10 p pentru rspunsul corect i complet: 1. c; !.c ; $. c; 4. a; '. ,. (10p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 2n Mun6ii Banatului- altitudinea ma+im este de 144) m- spre deose,ire de Mun6ii &oiana (uscunde altitudinea ma+im este 1$F4 m. (!p Mun6ii Banatului sunt dispui pe dou trepte 5nalt 5n est i Eoas 5n vest- pe c4nd Mun6ii &oiana (usc apar su, Aorma unui masiv 5nconEurat de Cone Eoase. (!p 2n Mun6ii Banatului- spre deose,ire de Mun6ii &oiana (usc- gradul de Aragmentare este mai mare. (!p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. >ala6i i Brila repreCint porturile dunrene rom4neti cu cel mai ridicat traAic de mrAurideoarece sunt porturi Aluvio3maritime (situate 5n sectorul 1unrii maritime- 5n care pot naviga vase de tonaE mare- datorit pescaEului de peste F m . =mporturile i e+porturile realiCate prin intermediul acestor porturi asigur un traAic ridicat de mrAuri. (!p !. ". /eAa /4mpia /riurilor- ". /tina /4mpia %ransilvaniei- 1racani /4mpia Moldovei". Amara /4mpia Brganului. (!p SUBIEC"UL III A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. $0 mm. (!p !. /limat temperat oceanic. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. d. (!p !. /antitatea cea mai mare de precipita6ii 5nregistrate 5n luna august se datoreaC convec6iei termice a aerului din timpul verii- care genereaC ploi toren6iale- pe c4nd cantitatea lunar cea mai mic de precipita6ii se datoreaC intensiAicrii activit6ii ciclonare pe timpul iernii. (!p $. )$0 mm. (!p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. (epu,lic parlamentar. (1p !. 2n perioada de tranCi6ie spre economie de pia6. (1p $. /atolicism- ortodo+ism. (!p 4. Dilnius- Iaunas. (!p '. #emunas- #eris. (1p ). #eringa- Ilaip\da. (!p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. a. ).8' :/. (1p ,. 19 :/. (1p !. /limatul temperat oceanic- inAluen6a maselor de aer cu caracter diAerit. (4 p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: (iga- Dilnius- %allinn- Iaunas. (4p DI! OFICIU$ 10 pun%#e "O"AL$ 100 pun%#e

arian#a 2&
SUBIEC"UL I A. . Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. A (epu,lica Moldova; B ;lvetia. (1p !. 1 Sena; ! Sava. (1p $. $ Atena ;4 %allinn; ' 1u,lin; ) "isa,ona. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. =utlanda. (!p !. &alermo. (!p $. ACov. (!p /. Se acord 10 p pentru rspunsul corect i complet: 1. c; !. c; $. c; 4. d; '. c. (10p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 2n statul marcat cu litera / (?edera6ia (us e+ist climat temperat continental- pe c4nd 5n statul marcat cu 1 (.ngaria e+ist climat temperat continental de tranCi6ie. (!p 2n statul marcat cu litera / (?edera6ia (us - precipita6iile medii anuale sunt 4003'00 mm7an- pe c4nd- 5n statul marcat cu 1 (.ngaria - precipita6iile medii anuale sunt de )003800 mm7an. (!p 2n statul marcat cu litera / (?edera6ia (us - temperatura medie anual este de 10311 :/- pe c4nd 5n statul marcat cu 1 (.ngaria - temperatura medie anual este de 839 :/. (!p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. <ricare dou ri dintre: Spania- &ortugalia; =talia- Slovenia- (om4nia- Slovacia- .ngaria- >recia. (!p !. <ricare dou particularit6i: 3 5n structura popula6iei- repartiCarea popula6iei pe sectoare economice este redirec6ionat ctre sectoarele industrial (e+.: (Bin3(Bur- #ordul =taliei- (egiunea &ariCian i ter6iar; 3 agricultura mecaniCat modern- cu Aor6 de munc minim. (!p SUBIEC"UL II A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. A /arpa6ii Maramureului i ai Bucovinei. (!p !. B >rupa (eteCat3>odeanu. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. /4mpia Moldovei (@iEiei . (!p !. >rupa ?gra. (!p $. &odiul /asimcei. (!p /. Se acord 10 p pentru rspunsul corect i complet: 1.c; !. ,; $. c; 4. c; '. ,. (10p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: .nitatea de relieA marcat cu litera / s3a Aormat 5n orogeneCa Bercinic- ini6ial pediplenat a Aost re5nl6at mai mult 5n vest i Aragmentat 5n pliocen3superior cuaternar- pe c4nd unitatea 1 s3a Aormat prin depuneri piemontane peste dou unit6i structurale separate de Aalie pericarpatic 5n nord 1epresiunea >etic- iar 5n sud- &latAorma DalaB. (!p .nitatea marcat cu litera / preCint structuri Bercinice prinse 5n cute- orientate pe direc6ia #D3S;pe c4nd unitatea marcat cu litera 1 se orienteaC pe direc6ia #3S. (!p .nitatea marcat cu litera /- spre deose,ire de unitatea 1- preCint relieA carstic cu e+ocarst (lapieCuri cBei . (!p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. "a supraAa6- temperatura este de !03!1 :/ vara- iar iarna ! :/- pe c4nd 5n ad4ncime este constant 839 :/- datorit lipsei curen6ilor verticali. (!p

!. &entru conservarea i proteEarea patrimoniului Aaunistic i Aloristic al 6rii- Aiind identiAicate multe specii proteEate prin lege i pe cale de dispari6ie. (!p SUBIEC"UL III A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. )0 mm. (!p !. %emperat continental cu inAluen6e su,mediteraneene. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. c. (!p !. /ircula6ia maselor de aer mediteraneene determin pe timpul verii un aer mai cald- dar Aier,intesrac 5n precipita6ii- iar- pe timpul iernii- Arontul polar (temperat se deplaseaC determin4nd intensiAicarea activit6ii ciclonice i- implicit- cderea precipita6iilor. (!p $. 4)1 mm. (!p /. Se acord 10 p pentru rspunsul corect i complet: 1. >eneva. (1p !. Basel. (1p $. Marea #ordului ((Bin - Marea #eagr (=nn aAluent al 1unrii - M. Mediteran ((Bone - M. Adriatic (%icino aAluent al &adului . (4p 4. ". >eneva ("eman - ". /onstan6a (Boden . (!p '. (epu,lica Aederal parlamentar. (1p ). (epreCint unul dintre marile centre Ainanciare ale lumii (primul loc pe >lo, ca ciAr de aAaceri7loc- locul 8 la reCerve valutare interna6ionale . (1p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. a. temperatur medie anual !1-' :/. (1p ,. 1! :/. (1p !. 1ou cauCe dintre: radia6ia solar glo,al- conAigura6ia relieAului. (4p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: ?gra !.'44 m- &ar4ng !.'19 m- (eteCat3>odeanu !.'09 m- Bucegi !'04 m. (4p DI! OFICIU$ 10 pun%#e "O"AL$ 100 pun%#e

arian#a 2'
SUBIEC"UL I A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. A >ermania; B Bulgaria. (1p !. 1 1vina de #ord; ! ;,ro (;,ru . (1p $. $ Bucureti; 4 &aris; ' Berlin; ) Moscova. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. Al,a. (!p !. Salonic. (!p $. >olAul MoraR ?irtB. (!p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. ,; !. d; $. ,; 4. d; '. ,. (10p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 2n statul marcat cu litera / (&ortugalia e+ist climat temperat oceanic- pe c4nd 5n statul marcat cu 1 ("ituania e+ist climat temperat continental moderat. (!p 2n statul marcat cu litera / (&ortugalia - precipita6iile medii anuale sunt 10003!000 mm7an- pe c4nd5n statul marcat cu 1 ("ituania - precipita6iile medii anuale sunt '003)00 mm7an. (!p

2n statul marcat cu litera / (&ortugalia - temperatura medie anual este de 8310 :/- pe c4nd 5n statul marcat cu 1 ("ituania - temperatura medie anual este de 10311 :/. (!p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. (egiunea pariCian este comple+ din punct de vedere ur,an3industrial- deoarece este dominat de preCen6a &arisului (9-$ mil. loc - precum i de o centur de orae (<rleans- %ours- (eims etc. cu care &aris men6ine legturi Aunc6ionale. 1e asemenea- sunt activit6i industriale multiple (petrocBimie- siderurgie- industria automo,ilelor i avioanelor- te+til i cBimic . Activit6ile portuare au un loc deose,it 5n structura economiei (portul (ouen i "e Havre . (!p !. <ricare dintre dou state din ..; cu produc6ie de energie electric ,aCat pe Bidroenergie: Suedia i Austria. (!p SUBIEC"UL II A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. A >rupa ?gra. (!p !. / &odiul Somean. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. ). (!p !. F. (!p $. !. (!p /. Se acord 10 p pentru rspunsul corect i complet: 1.c; !. c; $. d; 4. c; '. ,. (10p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: .nitatea de relieA marcat cu litera B s3a Aormat prin cutarea i 5nl6area scoar6ei terestre 5n timpul AaCelor orogenetice alpine de la sA4ritul meCoCoicului (cretacic i neoCoic- pe c4nd unitatea 1 s3a Aormat prin scuAundare i 5nl6are- acoperit ulterior de sedimente; Aundamentul se aAl la ad4ncimi de peste 4'00 m. (!p 2n unitatea de relieA marcat cu litera B- culmile montane pornesc dintr3un nod oroBidrograAic- pe c4nd unitatea 1 se orienteaC pe direc6ia ;3D. (!p .nitatea marcat cu litera B preCint relieA carstic- spre deose,ire de unitatea 1- 5n care acesta lipsete- Aiind preCent relieA pe domuri. (!p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. Salinitatea apei Mrii #egre crete de la 6rm spre larg datorit aportului de ap dulce adus de Aluviile care se vars aici: 1unrea- #istru. (!p !. 1atorit inAluen6elor climatice su,mediteraneene i solurilor de tip terra rosa. ;ste o plant termoAil- aAlat su, inAluena maselor de aer cald- Arecvente 5n partea sud3vestic a rii (!p SUBIEC"UL III A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. !0 :/. (!p !. %emperat continental de tranCi6ie. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. d. (!p !. /ircula6ia maselor de aer i radia6ia solar glo,al care variaC de la un anotimp la altul. (!p $. 2n lunile din seConul rece- temperaturile sunt relativ ridicate- cuprinse 5ntre 1 :/ i 1 :/- datorit poCiiei &m4ntului Aa de Soarei a variaiei ungBiului de 5nclinaie a raCelor solare. (!p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. Malta i >oCo. (!p !. &odi calcaros. (1p $. Dalletta i Bir*ir*ara. (!p

4. MalteCa i engleCa. (!p '. (epu,lic parlamentar. (!p ). #ivel de deCvoltare economic mediu (&=B 8-1! mld euro . (1p F. Mediteraneean. (1p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. !F1 mm. (!p !. 1ou cauCe dintre: evaporaia Aoarte redus- punct de saturaie Aoarte scCut i circulaia continu a aerului dinspre poli- predomin precipitaiile solide. (4 p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: ". "adoga- ". <nega- ". (4,ins*- ".Limleans*. (4p DI! OFICIU$ 10 pun%#e "O"AL$ 100 pun%#e

arian#a 2(
SUBIEC"UL I A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. A /eBia; B .craina. (1p !. 1 &ad; ! >loma. (1p $. $ %irana; 4 SaraEevo; ' Amsterdam; ) "isa,ona. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. Barents. (!p !. BelAast. (!p $ >olAul (iga. (!p /. Se acord 10 p pentru rspunsul corect i complet: 1. ,; !. ,; $. c; 4. ,; '. d. (10p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 2n statul marcat cu litera / (Suedia e+ist climat temperat rece- pe c4nd- 5n statul marcat cu 1 (Spania - e+ist climat mediteraneean i temperat oceanic 5n #D. (!p 2n statul marcat cu litera / (Suedia ,at v4nturile polare 5n nord- pe c4nd 5n statul marcat cu 1 (Spania ,ate v4ntul numit Sirocco. (!p 2n statul marcat cu litera / (Suedia - temperatura medie anual variaC 5ntre 0 i ) :/- pe c4nd 5n statul marcat cu 1 (Spania - temperatura medie anual variaC 5ntre 1) i 18 :/ 5n sud. (!p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. <ricare dintre dou 6ri: (om4nia- &ortugalia- >recia (Aiecare 10X . (!p !. <ricare dintre dou regiuni industriale aAlate 5n declin: regiunea "orena- ca urmare a epuiCrii resurselor de minereuri de Aier- i regiunea "ille- ca urmare a epuiCrii resurselor de cr,uni. (!p SUBIEC"UL II A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. A &odiul %4rnavelor. (!p !. ) =alomi6a. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. Mangalia. (!p !. Suceava. (!p $. @im,olia. (!p /. Se acord 10 p pentru rspunsul corect i complet: 1.c; !. c; $. c; 4. c ; '. c. (10p

1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: .nitatea de relieA marcat cu litera B s3a Aormat prin scuAundare i 5nl6are- acoperit ulterior de sedimente; Aundamentul se aAl la ad4ncimi de peste 4'00 m- pe c4nd unitatea marcat cu litera / se suprapune peste 1epresiunea B4rladului- Aormat 5n meCoCoic. (!p 2n unitatea de relieA marcat cu litera B- spre deose,ire de unitatea /- e+ist relieA petrograAic deCvoltat pe Aaciesuri nisipoase uor cimentate- 5n care s3au deCvoltat vi mai 5nguste cu versan6i cu pante accentuate- aAecta6i de eroCiunea toren6ial. (!p .nitatea marcat cu litera /- spre deose,ire de unitatea B- preCint un grad mai ridicat de Aragmentare. (!p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. &etrol- turism (sta6iuni turistice - navigaie- comer6 (porturi - cur Belio3marin- pescuit. (!p !. =nsula Sacalinul Mare i =nsula Sacalinul Mic. (!p SUBIEC"UL III A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. '9 mm. (!p !. %emperat oceanic. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. d. (!p !. Se datoreaC intensiAicrii activit6ii ciclonare- radia6ia solar glo,al. (!p $. ))4 mm (se accept orice valoare cuprins 5ntre )00 i F00 mm . (!p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. Mins* i Hrodna. (!p !. (edus. (1p $. (epu,lic preCiden6ial. (1p 4. <rtodo+ism i catolicism. (!p '. Bielorui i rui. (!p ). #ipru- 1vina de Dest. (!p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. a. 18-$ :/. (1p ,. 1$-1 :/. (1p !. <ricare dintre dou cauCe: circula6ia maselor de aer mediteraneene7nord aAricane- radia6ia solar glo,al ridicat i ,arierele montane nordice cu orientare general vest3est 5mpiedic inAluen6ele oceanice din vest i cele continentale din est. (4 p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: Darovia- /racovia- "odC- VroclaT. (4p DI! OFICIU$ 10 pun%#e "O"AL$ 100 pun%#e

arian#a 2)
SUBIEC"UL I A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. A "etonia; B =talia. (1p !. 1 Sava; ! Mari6a. (1p $. $ Darovia; 4 /openBaga; ' &ritina; ) 1u,lin. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. #orvegiei. (!p !. Bristol. (!p

$. /adiC. (!p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. d; !. c; $. c; 4. ,; '. ,. (10p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 2n statul marcat cu litera / (?ran6a e+ist climat temperat oceanic i mediteraneean- pe c4nd 5n statul marcat cu 1 (.craina e+ist climat temperat continental. (!p 2n statul marcat cu litera / (?ran6a sunt Arecvente v4nturile de vest- pe c4nd 5n statul marcat cu 1 (.craina sunt Arecvente masele de aer arctic i si,erian. (!p 2n statul marcat cu litera / (?ran6a - precipita6iile medii anuale sunt 10003!000 mm7an- pe c4nd- 5n statul marcat cu 1 (.craina - precipita6iile medii anuale sunt '003)00 mm7an. (!p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. <ricare dou materii prime dintre: rini- o+iCi de Aier- cuar6 i nisip cuar6os- mic- silicat de magneCiu. (!p !. <ricare dou dintre statele: (egatul .nit al Marii Britanii i al =rlandei de #ord- ?ran6a- Belgia>ermania- =talia. (!p SUBIEC"UL II A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. 1 1ealurile Silvaniei i /rasnei. (!p !. ! /4mpia %ransilvaniei. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. >rupa &ar4ng. (!p !. 4. (!p $. '. (!p /. Se acord 10 p pentru rspunsul corect i complet: 1. c; !. c; $. d; 4. d; '. c. (10p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: &odiul >etic se suprapune peste dou unit6i structurale (1epresiunea >etic i &latAorma DalaB separate de o Aalie pericarpatic- pe c4nd &odiul B4rladului se suprapune peste 1epresiunea B4rladului- Aormat 5n meCoCoic. (!p &odiul >etic- spre deose,ire de &odiul B4rladului- preCint conuri aluvionare e+tinse (&ietriuri de /4ndeti . (!p 2n &odiul B4rladului- spre deose,ire de &odiul >etic- gradul de Aragmentare este mai ridicat. (!p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. 2n 1elta 1unrii- a,sen6a stepei este datorat 5ntinderilor mari de ap (8FX - vegetaiei speciAice i solurilor aluvionare sla, evoluate. (!p !. <ricare dou dintre elementele ce deAinesc peisaEul 1eltei 1unrii: 3 peisaEul grindurilor i ostroavelor; 3 Alor su,mers i plutitoare ,ogat; 3 plante BidroAile i BigroAile (stuA- papur- slcii- nuAeri- rogoC ; 3 Aauna ornitologic (circa !80 de specii de psri - piscicol- mamiAere (c4inele enot- vulpea . (!p SUBIEC"UL III A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. Se accept orice valoare cuprins 5ntre 1! :/ i 1$ :/. (!p !. %emperat oceanic. ! (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. ,. !. (!p !. (adia6ia solar glo,al. (!p

$. %emperaturile 5n perioada noiem,rie3martie sunt predominant poCitive datorit inAluen6ei curentului cald al Atlanticului de #ord. (!p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. /ele mai 5nalte dou v4rAuri: DA. Moldoveanu !'44 m- DA. #egoiu !'$' m. (!p !. 1ou dintre cele mai lungi r4uri: &rut i Siret. (!p $. /el mai important centru turistic: Bucureti. (1p 4. Al doilea ora ca numr de locuitori: =ai. (1p '. /ele mai importante dou porturi Aluviale: >ala6i- Brila. (!p ). /ele mai importante dou conAesiuni: ortodo+ism i catolicism. (!p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. '0$-8 mm. (!p !. a. 3 circula6ia maselor de aer. (1p 3 radia6ia solar glo,al. (1p ,. 3 circula6ia maselor de aer mediteraneene7nord aAricane- radia6ia solar glo,al ridicat. (1p 3 ,arierele montane nordice cu orientare general vest3est 5mpiedic inAluen6ele oceanice din vest i cele continentale din est. (1p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1u,rovni*- Split- Jadar- Si,eni*. (4p DI! OFICIU$ 10 pun%#e "O"AL$ 100 pun%#e

arian#a 2*
SUBIEC"UL I A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. A Malta; B #orvegia. (1p !. 1 ;,ro; ! Distula. (1p $. $ Bratislava; 4 %allinn; ' /Biinu; ) Stoc*Bolm. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1.<dessa. (!p !. %aranto. (!p $. Marea /aspic. (!p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. d; !. c; $. d; 4. ,; '. d. (10p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 2n statul marcat cu litera / ("ituania e+ist un climat temperat continental moderat- pe c4nd 5n statul marcat cu 1 (&ortugalia e+ist climat temperat oceanic. (!p 2n statul marcat cu litera / ("ituania - precipita6iile medii anuale sunt '003)00 mm7an- pe c4nd 5n statul marcat cu 1 (&ortugalia precipita6iile medii anuale sunt 10003!000 mm7an. (!p 2n statul marcat cu litera / ("ituania - temperatura medie anual este de 10311 :/- pe c4nd- 5n statul marcat cu 1 (&ortugalia - temperatura medie anual este de 8310 :/. (!p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. <ricare dou dintre materiile prime: mtase natural o,6inut din sericicultur- Ai,re i Aire sintetice. (!p !. <ricare dou dintre metropolele na6ionale "ondra- &aris. (!p SUBIEC"UL II A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet:

1. A /4mpia (om4n. (!p !. ) =alomi6a. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. BreCoi. (!p !. 3 1unre. (!p $. 3 Baia Mare. (!p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. c; !. c; $. d; 4. c; '. c. (10p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: >rupa Bucegi "eaota s3a Aormat prin cutarea i 5nl6area scoar6ei terestre 5n timpul AaCelor orogenetice alpine de la sA4ritul meCoCoicului (cretacic i din neoCoic- pe c4nd 1ealurile /riene s3 au Aormat la sA4ritul neogenului- reCult4nd acumulri piemontane pe Aundament din ,locuri de cristalin carpatic. (!p 2n >rupa Bucegi "eaota- spre deose,ire de 1ealurile /riene- e+ist relieA carstic pe calcare i relieA pe conglomerate. (!p >rupa Bucegi "eaota are Aorm de potcoav descBis spre sud- pe c4nd 1ealurile /riene se orienteaC pe direc6ia ;3D. (!p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. &odiul Moldovei este srac 5n resurse de su,sol datorit structurii geologice- Aundament precam,rian acoperit de o cuvertur sedimentar. (!p !. 3 #umrul Cilelor tropicale din 1elta 1unrii variaC 5ntre 10 i 1' pe an datorit circula6iei tropicale care se maniAest pe direc6ia sud3est- c4nd trece peste Asia Mic- aEung4nd su, Aorma unui aer mai cald- dar Aier,inte- srac 5n precipita6ii. (1p 3 Moderarea termic a Mrii #egre. (1 p SUBIEC"UL III A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. 3. (!p !. %emperat oceanic. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. ,. (!p !. 2n luna iulie se resimte inAluen6a curentului cald al Atlanticului de #ord- iar pe timpul iernii ac6ioneaC circula6ia polar determin4nd o scdere a temperaturii aerului. (!p $. a temperatura medie anual M )-9 :/. (1p , temperatura medie a seConului rece M 4-) :/. (1p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. Alpii 1inarici. (1p !. /ele mai mari dou orae: Jagre,- Split. (!p $. /ultul religios predominant: romano3catolic. (1p 4. /ele mai lungi dou r4uri: Sava i 1rava. (!p '. /ele mai importante dou centre turistice: Jagre,- 1u,rovni*. (!p ). /ei mai importan6i doi parteneri la comer6ul e+terior- dintre: =talia (!$X - Bosnia i Her6egovina (!-' X - >ermania (10X . (!p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. a. 414-1 mm7an. (!p ,. F-4 mm. (!p !. 3 circula6ia maselor de aer mediteraneene7nord aAricane- radia6ia solar glo,al ridicat. (1p 3 ,arierele montane nordice cu orientare general vest3est 5mpiedic inAluen6ele oceanice din vest i cele continentale din est. (1p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet:

a. &ortoroC. (1p 3 &iran. (1p ,. /ortina dOAmpeCCo. (1p 3 Dale dOAosta (1p DI! OFICIU$ 10 pun%#e "O"AL$ 100 pun%#e

arian#a 2+
SUBIEC"UL I A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. A 1anemarca; B Armenia. (1p !. 1 "oara ("oire ; ! 1vina de Dest. (1p $. $ Budapesta; 4 Belgrad; ' Mins*; ) An*ara. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. 1urr\s. (!p !. MoraR ?irtB. (!p $. Marea =onica. (!p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. ,; !. a; $. ,; 4. ,; '. d. (10p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 2n statul marcat cu litera / (=rlanda e+ist climat temperat oceanic- pe c4nd 5n statul marcat cu 1 (Bulgaria e+ist climat temperat continentala i mediteraneean. (!p 2n statul marcat cu litera / (=rlanda - precipita6iile medii anuale sunt 10003!000 mm7an- pe c4nd- 5n statul marcat cu 1 (Bulgaria - precipita6iile medii anuale sunt )003800 mm7an. (!p 2n statul marcat cu litera / (=rlanda - temperatura medie anual este de 839 :/- pe c4nd- 5n statul marcat cu 1 (Bulgaria - temperatura medie anual este de 10311:/. (!p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. <ricare dintre dou materii prime: piele natural i sintetic- vopsea- coloran6i. (!p !. <ricare dou dintre metropolele cu poten6ial de deCvoltare: Madrid- "isa,ona- &aris- "ondra(oma- Bucureti. (!p SUBIEC"UL II A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. A Mun6ii Apuseni. (!p !. 8 Mure. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. Si,iu. (!p !. (4ul #egru. (!p $. <6elu (ou. (!p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. c; !. d; $. c; 4.3; '. c. (10p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: .nitatea de relieA marcat cu litera B s3a Aormat la 5nceputul cuaternarului- prin depunerea de sedimente pe locul unui Aost lac ("acul >etic - ulterior- 5n Bolocen- peste aceste sedimente s3au depus depoCite loessoide- pe c4nd unitatea / s3a Aormat 5n ultimii 10.000 de ani pe locul unui Aost golA al mrii- care a Aost ,arat prin cordoane de nisip i transAormat 5n lagune- colmatate ulterior de materialele transportate de 1unre. (!p

.nitatea marcat cu litera B- spre deose,ire de unitatea /- preCint relieA deCvoltat pe loess (crovurigvane- padini . (!p .nitatea marcat cu litera B- spre deose,ire de unitatea /- preCint un grad de Aragmentare mai ridicat. (!p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. Solurile repreCint cea mai important resurs natural deoarece este principalul miEloc de produc6ie 5n agricultur- care este nereproductiv i ine+tensi,il- de aceea el tre,uie gospodrit cu mare griE- asigurarea ma+imei sale rodnicii constituind preocuparea de ,aC a Aiecrei 6ri- a tuturor specialitilor din domeniu i de Aertilitatea solului depinC4nd cantitatea de ,iomas agricol i silvic. (!p !. Uisturi cristaline- Aragmentare Aoarte mare- preCent4nd un aspect discontinuu. (!p SUBIEC"UL III A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. 3. (!p !. %emperat continental moderat. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. c. (!p !. Atenuarea termic a Mrii Baltice i circula6ia ciclonic- v4nturile de vest. (!p $. a temperatura medie anual M F :/ ( se accept orice valoare 5ntre ) i 8 :/ . (1p , temperatura medie a seConului cald M 1)-$ :/ ( se accept orice valoare 5ntre 1' i 1F :/ . (1p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. Montan. (1p !. Bosna i #eretva. (!p $. %emperat continental. (1p 4. %uCla. (1p '. S4r, i croat. (!p ). SaraEevo- Jenica. (!p 8. (epu,lic Aederal. (1p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. 3 cantitatea anual de precipita6ii 4'' mm7an. (1p 3 . (!p !. <ricare dintre doi Aactori determinan6i ai regimului pluviometric: /ircula6ia maselor de aer mediteraneene7nord aAricane determin pe timpul verii un aer mai cald- dar Aier,inte- srac 5n precipita6ii; AiCionomia relieAului. (4p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: a. <ricare dintre dou orae3centre turistice: 3 Barcelona. (1p 3 Dalencia. (1p ,. <ricare dintre dou orae: 3 SaraEevo. (1p 3 %uCla. (1p DI! OFICIU$ 10 pun%#e "O"AL$ 100 pun%#e

arian#a 21
SUBIEC"UL I A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet:

1. A ?ran6a; B ACer,aidEan. (1p !. 1 1uero; ! %isa. (1p $. $ (iga; 4 Jagre,; ' &odgorica; ) <slo. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. "e Havre. (!p !. <dessa. (!p $. Marea Marmara. (!p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. ,; !. ,; $. c; 4. d; '. d. (10p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 2n statul marcat cu litera / (=slanda e+ist climat temperat oceanic i climat su,polar- pe c4nd 5n statul marcat cu 1 ((om4nia e+ist climat temperat continental moderat cu nuan6e de tranCi6ie. (!p 2n statul marcat cu litera / (=slanda - precipita6iile medii anuale variaC 5ntre 1.0003!.000 mm7an pe coasta sudic i $00 mm7an 5n partea nordic- pe c4nd- 5n statul marcat cu 1 ((om4nia precipita6iile medii anuale sunt '003)00 mm7an. (!p 2n statul marcat cu litera / (=slanda - temperatura medie anual este de '39 :/- pe c4nd- 5n statul marcat cu 1 ((om4nia - temperatura medie anual variaC 5ntre 3! :/ 5n /arpai i 11 :/ 5n lunca 1unrii. (!p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. <ricare dintre dou materii prime: in- c4nep. (!p !. <ricare dintre dou metropole 5n curs de constituire: =ai- /onstan6a. (!p SUBIEC"UL II A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. A &odiul %4rnavelor. (!p !. ) Someul Mic. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. Arge. (!p !. "ipova. (!p $. BuCu. (!p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. c; !. a; $. a; 4. d; '.d. (10p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: .nitatea de relieA marcat cu litera B (Mun6ii Banatului se repreCint prin dou trepte treapta 5nalt 5n ;st i treapta Eoas 5n Dest- pe c4nd unitatea marcat cu litera / (>rupa Sudic a /arpa6ilor <rientali preCint interAluvii pe direcie #;3SD. (!p .nitatea marcat cu litera B- spre deose,ire de unitatea /- preCint relieA deCvoltat pe isturi cristaline. (!p .nitatea marcat cu litera B- spre deose,ire de unitatea /- preCint un grad de Aragmentare mai mic. (!p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. Solurile sunt str4ns corelate cu roca- clima- vegeta6ia- astAel 5nc4t 5n Conele Eoase sunt predominante rocile sedimentare Aormate prin deCagregare- clima inAluen6eaC activitatea microorganismelor care descompun plantele i animalele moarte- 5m,og6ind astAel solul 5n su,stan6e Brnitoare necesare plantelor- vegeta6ia este Aoarte important pentru calitatea soluluideoarece contri,uie la 5m,og6irea acestuia cu materie organic (Bumus i la do,4ndirea principalei 5nsuiri a solului: Aertilitatea. (!p !. <ricare dintre dou caracteristici ale relieAului:

2n Aunc6ie de alctuirea petrograAic se deCvolt tipuri i Aorme de relieA: relieA vulcanic pe roci vulcanice (cratere- platouri - relieA masiv deCvoltat pe isturi cristaline cu Aorme greoaie- relieA carstic pe calcare (cBei- deAileuri . (!p SUBIEC"UL III A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. 3. (!p !. Su,polar. (!p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. ,. ! p !. Ma+imele sunt legate de intensiAicarea activit6ii Arontale 5n anticiclonii si,erieni- iar minimele sunt datorate advec6iei de aer arctic cu temperaturi e+trem de scCute. (!p $. a temperatura medie anual M ' :/ (se accept orice valoare 5ntre ) i F :/ . (1p , temperatura medie a seConului cald M 11- $ :/ (se accept orice valoare intre 10 i 1! :/ . (1p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. ;l,a i <der. (!p !. &odi. (1p $. (omano3catolic. (1p 4. %emperat continental. (1p '. Marea #ordului prin ;l,a- Marea Baltic prin <der- Marea #eagr prin 1unre cu Morava. ($p ). Jona capitalei &raga (<raul de Aur - Cona IarlovR DarR. (!p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. 3 cantitatea anual de precipita6ii 4$) mm7an. (1p 3 . (1p !. <ricare dintre doi Aactori determinan6i ai regimului pluviometric. 3 /ircula6ia maselor de aer mediteraneene7nord aAricane determin pe timpul verii un aer mai calddar Aier,inte- srac 5n precipita6ii. (!p 3 Barierele montane nordice cu orientare general vest3est i inAluena curentului rece al /anarelor inAlueneaC dominant regimul pluviometric oceanice. (!p ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: a. <ricare dintre dou orae3centre turistice: 3 &ortoroC. (1p 3 &iran. (1p ,. <ricare dintre dou orae: 3 <slo. (1p 3 Bergen. (1p DI! OFICIU$ 10 pun%#e "O"AL$ 100 pun%#e

arian#a &0
SUBIEC"UL I A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. A &olonia; B >eorgia. ! Bugul de Sud; ! >lomma. $. $ Helsin*i; 4 (eR*Eavi*; ' <rleans; ) SoAia. (4p B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. Marea #eagra; (!p !. >olAul Botnic; (!p $. Brest. (!p

/. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. d; !. c; $. a; 4. c; '. ,. (10p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 2n Marea Britanie- climatul este temperat oceanic- pe c4nd 5n Spania e+ist mai multe tipuri de clim: temperat oceanica 5n #D- temperat continental 5n centru i mediteraneean pe Aa6ada sudic i estic; 2n Spania- temperatura medie anual este de peste 1' :/- pe c4nd 5n Marea Britanie este de 1031' :/. 2n Marea Britanie se resimte inAluen6a curentului Atlanticului de #ord- care lipsete 5n Spania. Marea Britanie are veri mai rcoroase (18 :/ - comparativ cu Spania-ce are !' :/. ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. /aolin- cuar6- ap. (!p !. /eBia- &olonia- >ermania. (!p SUBIEC"UL II A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. /arpa6ii Maramureului i ai Bucovinei. (!p !. "otru. (!p %otal (1]! M 4 puncte B. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. =nsur6ei; (!p !. /riul (epede; (!p $. #dlac. (!p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. c; !. c; $. d; 4. d; ' c. (10p 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: Altitudinile 5n 1ealurile Silvaniei scad de la ; spre D- de la de la 4'0 m la su, !00 m pe c4nd 5n &odiul >etic altitudinile scad de la # spre S- de la F00 m la $00 m. Altitudini mai mari 5n 1ealurile Silvaniei Aa6 de &odiul >etic: &risnel- &reluca Aa6 de 1ealul &erilor din &iemontul /4ndeti. %ipuri de roci: isturi cristaline- calcare i alte roci sedimentare 5n 1ealurile Slivaniei i doar sedimentare 5n &odiul >etic. <rientare D3; 5n &odiul >etic i SD3#; 5n 1ealurile Silvaniei. ;. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: &rocesul de stepiCare antropic se e+plic prin masive despduriri 5n Conele de c4mpie. AntropiCarea spa6iului montan se reAer- pe de o parte- la poluarea apei- aerului i reducerea ,iodiversit6ii i- pe de alt parte- la amenaEri ale spaiului montan. &oCi6ia (om4niei 5n ;uropa /entral este sus6inut de urmtoarele argumente: poCiia geograAic (5n ;uropa i geopolitic; distan6a 5n *m p4n la punctele e+treme ale ;uropei (apro+. !900 *m . (4p SUBIEC"UL III A. Se acord 4p pentru rspunsul corect i complet: 1. '0 mm; (!p !. mediul temperat continental rece. (!p B. Se acord c4te )p pentru rspunsul corect i complet: 1. d; (!p !. circuitul lent al apei 5n natur 5n seConul rece; (!p $. cantitatea anuala de pp M )$1 mm; media lunar M '$ mm. (!p /. Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. sud;

!. 1rava; $. Matra; 4. Bu**- Jempleni; SioAo*; '. IesCtBelR i BalatonAured; ). Some- /ri. 1. Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. a !-') o/; (1p , 1)-4 o/. (1p !. &oCi6ia geograAic (5n latitudine - inAluena maselor de aer dinspre nord. (4p ;. Se acord cate 4p pentru rspunsul corect i complet: a. /euta- Melilla; (!p ,. >oCo- /omino. (!p DI! OFICIU$ 10 pun%#e "O"AL$ 100 pun%#e

arian#a &1
SUBIEC"UL I A9 Se acord c4te 0:(p pentru Aiecare rspuns corect i complet: A ;stonia; B >ermania 1 #ipru; ! <dra; $ 1u,lin; 4 Dilnius; ' Bucureti; ) Berna Total (1+2+3) = 4 puncte B9 Se acord c4te ! p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1 Marea #ordului; ! Ilaipeda; $ >. ?inic Total (1+2+3) = 6 puncte C9 Se acord c4te ! p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. d; !. c; $. d; 4. d; '. , Total (1+2+3+4+5) = 10puncte D9 Se acord c4te 2p pentru Aiecare deose,ire- corect Aormulat- 5ntre clima ?inlandei i clima Bosniei i Heregovina. &entru rspunsuri parial corecte se acord c4te 1p. 1eose,irile se pot reAeri la oricare dintre urmtoarele elemente de clim: temperaturi medii anuale- precipita ii medii anuale- v4nturi- tip de clim- etaE climatic- Aactori ce inAlueneaC clima- amplitudine termic. a. ?inlanda preCint clima temperat continental 5n centru i sud iar 5n nord su,polar 5n timp ce Bosnia3 Heregovina preCint clima temperat continental. ,. ?inlanda are temperaturi medii anuale mai reduse ('0/ dec4t 5n Bosnia3Heregovina 1131$ 0/ c. ?inlanda are o cantitate mai redusa de precipitaii (apro+. 4003'00mm dec4t Bosnia3Her egovina )003 900mm Total = 4 puncte E9 Se acord cate !p pentru Aiecare rspuns corect i complet. nisip de cuar- alumin- silice- sod- cret- dolomit (!p 7&0 .e pun%#e8

#orvegia- Suedia- Austria (!p Total = 4 puncte SUBIEC"UL II A9 Se acord c4te ! p pentru Aiecare rspuns corect i complet: A >rupa (eteCat3>odeanu F Bistria Total (1+2) = 4 puncte B.Se acord c4te ! p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1 Bucureti ; ! Some; $ Sulina Total (1+2+3) = 6 puncte /. Se acord c4te ! p pentru Aiecare rspuns corect i complet: d ; c; ,; ,; d. Total (1+2+3+4+5) = 10puncte 1. a. >rupa nordic a /arpailor <rientali s3a Aormat 5n orogeneCa alpina iar Masivul 1o,rogei de #ord 5n orogeneCa Bercinica- respectiv ,ai*alian. ,. Altitudinile ma+ime 5n >rupa nordic a /arpailor <rientali ating !.$0$ m 5n Mun ii (odnei- pe c4nd &odiul 1o,rogei de #ord are alt. ma+ime de doar 4)Fm vA. %utuiatu din M. Macin. c. %ipuri de roci: 5n >rupa nordica a /arpailor <rientali e+ista o varietate de roci: 5n vest vulcanice- 5n centru cristaline iar 5n est sedimentare cutate (Alis - pe c4nd 5n &odiului 1o,rogei de #ord predomina isturi verCi- granie- calcare- acoperite de loess; d. %ipuri de relieA: >rupa nordica a /arpailor <rientali preCint relieA glaciar repreCentat prin vi glaciare- circuri glaciare i custuri glaciare 5n timp ce &od 1o,rogei de #ord nu preCint- aici este preCent relieAul de dealuri- culmi prelungi- resturi de muni vecBi- tocii- vi cu lunci- relieA carstic i relieA pe loess. Total = 4 puncte ;.Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet. 1isponi,iliCrile din industrie- creterea costurilor vieii- retrocedarea terenurilor 5n mediul rural. >rinduri Aluvio3maritime: >rindul "etea; >rindul /araorman; >rindul Saraturile; >rindul =vancea. Total = 4 puncte SUBIEC"UL III A9 Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. 40 mm; !. Mediul temperat oceanic Total (1+2) = 4 puncte B9 Se acord c4te ! p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. inAluena maselor de aer umede- oceanice; !. cantitatea anual de pp M 8)0 mm; $. media lunar M F! mm Total (1+2+3) = 6 puncte 7&0 .e pun%#e8 7&0 .e pun%#e8

C9 Se acord c4te 1 p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. Alpii 1inarici- /p. &anoniei; !. IranE- %r^ic; $. (epu,lica '. "Eu,lEana- Mari,or- IranE

parlamentara;

4.

slovaca;

Total (1+2+3+4+5) = 10puncte D9 Se acord ) puncte pentru Aiecare rspuns corect i complet: a 1F-' o/; , 18-$ o/ &oCiia geograAica- circulaia maselor de aer- radiaia glo,ala- supraAaa activa a apei Total = 6 puncte E9 Se acord cate 1p pentru Aiecare rspuns corect i complet: a. &aris- /Bamoni+- DicBR- #isa Total = 4 puncte

arian#a &2
SUBIEC"UL I A9 Se acord c4te 0:(p pentru Aiecare rspuns corect i complet: A "ituania; B =talia 1 1vina de #ord; ! 3 Sena $ &odgorica; 4 Berlin; ' Atena; ) Iiev Total (1+2+3) = 4 puncte B9 Se acord c4te ! p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. Marea "igurica; ! (iEe*a; $ >. Setu,al Total (1+2+3) = 6 puncte C9 Se acord c4te ! p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. c; !. d; $. c; 4. ,; '. c Total (1+2+3+4+5) = 10puncte 1. a. (usia preCint clima su,polara 5n nord i temperat continental 5n rest iar >recia clima mediteraneana; ,. (usia preCint ierni geroase- cu temperaturi pronunat negative- iar >recia ierni ,l4nde cu temperaturi poCitive. c. (usia- 5n timpul iernii- suport v4ntul Aoarte rece i uscat arcticNsi,erian- iar >recia ,eneAiciaC de inAluene mediteraneene. d. 2n (usia cad cantiti mai reduse de precipitaii (400 mm - iar 5n >recia variaC 5ntre 800 i 1.000 mm Total = 4 puncte 7&0 .e pun%#e8

D9 Se acord cate 2p pentru Aiecare Aiecare rspuns corect i complet. &aie- stuA- lemn ?inlanda- Suedia sau (usia Total = 4 puncte SUBIEC"UL II A9 Se acord c4te ! p pentru Aiecare rspuns corect i complet: A 1elta 1unrii 7&0 .e pun%#e8

) /riul (epede Total (1+2) = 4 puncte B9 Se acord c4te ! p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. /4mpulung Moldovenesc7>ura Humorului; !. 14m,ovia; $. &iatra #eam Total (1+2+3) = 6 puncte C9 Se acord c4te ! p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. c; !. %4rnava Mare !. d; $. d; 4. ,. Total (1+2+3+4+5) = 10puncte D9 a. >eneCa: /arpaii Maramureului i ai Bucovinei s3au Aormat prin 5ncreire i vulcanism iar Su,carpaii de /ur,ura doar prin 5ncreire. ,. Altitudinile ma+ime 5n /arpaii Maramureului i ai Bucovinei sunt de !$0$m- pe c4nd 5n Su,carpaii /ur,urii sunt de 99) m 5n Mgura <do,eti. c. %ipuri de roci: 5n /arpaii Maramureului i ai Bucovinei sunt preCente rocile vulcanice- metamorAice i sedimentare cutate- de tip Alis- pe c4nd 5n Su,carpaii /ur,urii predomina rocile sedimentare de tipul: marne- gresii- nisipuri- pietriuri cu intercalaii de argile d. %ipuri de relieA: 5n /arpaii Maramureului i ai Bucovinei este preCent relieAul glaciar- vulcaniccarstic- iar 5n Su,carpaii /ur,urii este caracteristic relieAul de deal i depresiuni. Total = 4 puncte E9 Se acord cate 2p pentru Aiecare Aiecare rspuns corect. a. &oCiia 5n cadrul (om4niei- circulaia generala a atmosAerei. ,. ;+istenta unor importante reCerve de cr,une i potenialul Bidroenergetic ridicat al r4urilor (om4niei. Total = 4 puncte

SUBIEC"UL III A9 Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. !'o/; !. Mediul su,polar

7&0 .e pun%#e8

Total (1+2) = 4 puncte B9 Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. temperatura ma+ima relativ scCuta- 1!o/ i temperatura minima 31$o/ se datoreaC poCiiei geograAice latitudinale; !. temperatura medie anuala M 0 o/; $. temperatura seConului rece M 310-$o/ Total (1+2+3) = 6 puncte C9 Se acord c4te 1p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. Munii %atra- Munii %atra Mic; !. %emperat continental; $. Bratislava; 4. Munii %atra- Bratislava; '. DaB- Hron Total (1+2+3+4+5) = 10puncte D9 Se acord )p pentru Aiecare rspuns corect i complet: a cantitatea anuala de precipitaii M '8'mm; , 4'mm; c &oCiia geograAica- circulaia maselor de aerradiaia glo,ala- supraAaa activa a uscatului Total = 6 puncte E9 Se acord cate 1p pentru Aiecare rspuns corect i complet: Jagre,- SplitN(iEe*a; Distula- <dra Total = 4 puncte

arian#a &&
SUBIEC"UL I A9 Se acord c4te 0:(p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1 A &ortugalia; B %urcia ! 1 ;l,a; ! 3 %i,ru $ $ Bratislava; 4 Berna; ' Berlin; ) Belgrad Total (1+2+3) = 4 puncte B9 Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. ?eroe; ! &en. /rimeea; $ %ur*u Total (1+2+3) = 6 puncte C9 Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. ,; !. c; $. c; 4. a; '. , Total (1+2+3+4+5) = 10puncte D9 a. 2n ?rana climatul este determinat de de iesirea la ocean i Marea Meditarana- pe c4nd 5n .craina de poCiia 5n partea de est a continentului; ,. 2n ?rana clima este temperat oceanica 5n vest i de tranCitie 5n est- su,tropicala 5n sud i montana- pe c4nd 5n .craina este temperat continentala; c. 2n ?rana temperatura medie anuala este de peste 1' o/- pe c4nd 5n .craina este de 10 o/ d. 2n ?rana acioneaC Danturile de Dest- pe c4nd 5n .craina se resimte aciunea Anticiclonului Si,erian Total = 4 puncte E9 Se acord cate !p pentru Aiecare Aiecare rspuns corect i complet. /alcar- argil sau gips- marne; Marea Britanie- >ermania- =talia. Total = 4 puncte 7&0 .e pun%#e8

SUBIEC"UL II A9 Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. / /4mpia BurnaCului !. 8 Strei

7&0 .e pun%#e8

Total (1+2) = 4 puncte B9 1. !. $. Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: Jalu ; <lt; Brad Total (1+2+3) = 6 puncte C9 Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. d ; !.c; $. c; 4. d; '. c. Total (1+2+3+4+5) = 10puncte D9 a. Mod de Aormare: Su,carpaii Moldovei sunt o unitate de orogen- pe c4nd &odiul H4rti,aciului i &odiul Secaelor au o geneCa comple+a- s3au Aormat prin depuneri de sedimente peste un Aundament scuAundat la 5nceputul orogeneCei alpine. ,. Altitudinile medii sunt 5n Su,carpaii Moldovei cuprinse intre !'03'00m- pe c4nd 5n &odi ul H4rti,aciului i &odiul Secaelor sunt de '00m. c. %ipuri de relieA: 5n Su,carpaii Moldovei este preCent relieAul de dealuri i depresiuni- iar 5n &odi ul H4rti,aciului i &odiul Secaelor este caracteristic relieAul structural- repreCentat de platouri structurale i cueste. Total = 4 puncte E9 Se acord cate !p pentru Aiecare rspuns corect i complet. a. ?iCionomia este dat de treptele de relieA (muni- podiuri- c4mpii - de unitile administrativ3teritoriale (Eudee- comune- orae - componentele Aondului Aunciar. ,. /ele mai importante centre de e+ploatare a minereurilor Aeroase i neAeroase se gsesc 5n aria carpatica- care are o geneC comple+ (vulcanogen i de orogen . Total = 4 puncte SUBIEC"UL III A9 Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. 1! o/ !. Mediul temperat oceanic Total (1+2) = 4 puncte B9 Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. temperatura ma+ima relativ scCuta- 1' o/ i temperatura minima $ o/ se datoreaC poCiiei geograAice precum i vecintii cu Marea #ordului (supraAaa activa a apei ; !. temperatura medie anuala M 8-F o/; $. temperatura seConului cald M 14 o/. Total (1+2+3) = 6 puncte C9 Se acord c4te 1p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. ,aCalt; !. Aiorduri; 7&0 .e pun%#e8

$. 4. '. ). F. 8.

(eR*Eavi*- Iopavogur; >eRsir- 1ettiAoss cea mai mare cascad din ;uropa; protestani; Marea Britanie- ?rana (eR*Eavi*; &escuitul i prelucrarea petelui. Total (1+2+3+4+5) = 10puncte

D9 Se acord ) puncte pentru Aiecare rspuns corect i complet: a cantitatea anuala de precipitaii M 999mm; , 80mm &oCiia geograAica- circulaia maselor de aer- supraAaa activa a apei Total = 6 puncte E9 Se acord cate 1p pentru Aiecare rspuns corect i complet: a. &odgorica - #i*_i`; ,. ". >eneva- ". #eucBatel Total = 4 puncte

arian#a &'
SUBIEC"UL I A9 Se acord c4te 0-' p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. A Suedia; B Ser,ia !. 1 (in; ! 3 #ipru $. $ S*opEe; 4 Berna; ' Mins*; ) Jagre, Total (1+2+3) = 4 puncte B9 Se acord c4te ! p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. 1u,lin; ! =. ?eroe; $ M. ACov Total (1+2+3) = 6 puncte C9 Se acord c4te ! p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. d; !. ,; $. d; 4. d; '. , Total (1+2+3+4+5) = 10puncte D9 a. 2n &olonia climatul este temperat cu nuane maritime 5n nord3vest i continental 5n est- pe c4nd 5n Al,ania este mediteraneana 5n Conele Eoase- cu ierni ,l4nde i veri toride i temperata- ierni relativ aspre 5n muni-; ,. 2n &olonia temperatura medie anuala este de peste 10 o/- pe c4nd 5n Al,ania este de 1! o/ c. 2n &olonia precipitaiile medii anuale sunt su, 1000mm- pe c4nd 5n Al,ania este de F0031'00mm Total = 4 puncte E9 Se acord cate !p pentru Aiecare rspuns corect i complet. a. .lei de in- pigmeni minerali- plum, ,. (usia- .craina Total = 4 puncte 7&0 .e pun%#e8

SUBIEC"UL II A9 Se acord c4te ! p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. / /p. /almatuiului !. 8 Someul Mic

7&0 .e pun%#e8

Total (1+2) = 4 puncte B9 1. !. $. Se acord c4te ! p pentru Aiecare rspuns corect i complet: Hunedoara ; 1unrea DecBe; D4nEu Mare Total (1+2+3) = 6 puncte C9 Se acord c4te ! p pentru Aiecare rspuns i complet: 1. d ; !. c; $. d; 4. d; '. ,. Total (1+2+3+4+5) = 10puncte D9 a. Mod de Aormare: &odiul B4rladului s3a Aormat prin acumulri de depoCite sedimentare peste un Aundament vecBi- iar &odiul Sucevei prin sedimentare peste o Cona de scuAundare ,. &odiul B4rladului este mai t4nr dec4t &odiul Sucevei deoarece lacul e+istent 5n estul tarii s3a retras dinspre #3#D spre S3S; c. Altitudinile ma+ime 5n &odiul B4rladului sunt de ')1m 1l. 1orosan- iar 5n &odiul Sucevei sunt de )88 m 5n 1l. /iungi. d. %ipuri de relieA: 5n &odiul Sucevei sunt preCente dealuri- ei- culoare de vale- iar 5n &odi ul B4rladului este caracteristic relieAul structural repreCentat de cueste 5n partea de nord. e. &odiul B4rladului are o inclinare #3S- iar &odiul Sucevei #D3S; A. &odiul B4rladului preCint dune la Hanu /onacBi 5n &odiul /ovurlui- iar &odiul Sucevei nu preCint dune. g. &odiul Sucevei preCint roci saliAere dispuse 5n cute diapire la contactul cu <,cina Mare- iar &odi ul B4rladului nu conine roci saliAere. Total = 4 puncte E9 Se acord cate 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet. 1. <rogeneCa alpina completeaC relieAul Aormat 5n orogeneCa Bercinica prin muni tineri- 5nali- aeCai 5n centrul tarii ce sunt secondai de unitile su,carpatice. !. Decintile cu state ce aparin altor culturi i grupe lingvistice: lim,i slave- respectiv lim,i ugrice. Total = 4 puncte SUBIEC"UL III A9 Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. !F-' o/ !. Mediul temperat continental Total (1+2) = 4 puncte B9 1. !. $. Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: /ontinentalismul climatic accentuat; temperatura medie anuala M 10-' o/; temperatura seConului cald M !$-' o/ Total (1+2+3) = 6 puncte 7&0 .e pun%#e8

C9 Se acord c4te 1p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. repu,lica; %ara; !. /limat mediteranean i montan; $. &. #. 1urmitor- ansam,lul cultural3istoric Iotor; 4. <rtodoci- catolici- muntenegreana- montana Total (1+2+3+4+5) = 10puncte D9 Se acord )p pentru Aiecare rspuns corect i complet: a cantitatea anuala de precipitaii M !F1mm; , 1Fmm , &oCiia geograAica- circulaia maselor de aer- temperaturile medii anuale ce nu permit un circuit rapid al apei 5n natura. Total = 6 puncte E9 Se acord cate 1p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. /openBaga7ArBus- <dense !. ". Danern- ". Datern Total = 4 puncte

arian#a &(
SUBIEC"UL I A9 Se acord c4te 0:(p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. A 1anemarca ; B Bulgaria !. 1 >lomma; ! 3 (on $. $ Bru+elles; 4 Dilnius; ' Jagre,; ) Madrid Total (1+2+3) = 4 puncte B9 Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. Bar; ! M. ;gee; $ Sardinia Total (1+2+3) = 6 puncte C9 Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. d; !. d; $. c; 4. a; '. d Total (1+2+3+4+5) = 10puncte D9 a. 2n Marea Britanie climatul este temperat oceanic- pe c4nd 5n >recia este mediteraneana; ,. 2n Marea Britanie temperatura medie anuala este intre 8310 o/- pe c4nd 5n >recia este de peste 1' o/ c. 2n Marea Britanie se resimte inAluenta curentului Atlanticului de #ord- care lipsete 5n >recia d. 2n Marea Britanie precipitaiile medii anuale depesc 1000mm- pe c4nd 5n >recia sunt intre '00 i 1.000 mm e. 2n Marea Britanie ,at vanturile de vest- pe c4nd 5n >recia se resimt ,riCele marine. A. %otal M 4 puncte g. Se acord cate !p pentru Aiecare rspuns corect i complet. B. ;+emplu de rspuns: i. &iele- tanani i cauciuc sintetic E. "ondra- &aris Total = 4 puncte 7&0 .e pun%#e8

SUBIEC"UL II A9 Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. / Munii &oiana (usci !. F @iul de Dest

7&0 .e pun%#e8

Total (1+2) = 4 puncte B9 1. !. $. Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: Moldova #ou ; Dieu; Mcin Total (1+2+3) = 6 puncte C9 Se acord c4te ! p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1.c ; !.d; $.d; 4.c; '.,. Total (1+2+3+4+5) = 10puncte D9 a. >eneCa: &odiul >etic este o unitate de platAorma- un piemont Aormat prin acumularea materialelor de provenien carpatic- aduse de r4uri- iar &odiul Somean are o geneC comple+- legat de Aormarea lanului carpatic i de numeroasele procese de sedimentare. ,. &odiul >etic nu preCint roci saliAere 5n timp ce &odiul Somean preCint astAel de roci dispuse 5n cute diapire c. &odiul >etic are 5nclinare #3S 5n timp ce 5nclinarea din &odiul Somean variaC #;3SD (Some ul mare SD3#; (Someul Mic sau S;3#D (Someul d. &odiul >etic are orientare ;3D iar Somean SD3#; Total = 4 puncte E9 Se acord cate 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet. a. (elieAul glaciar s3a Aormat 5n pleistocen ca urmare a modelarii gBearilor montani ce s3au instalat 5n masivele de peste !000 m unde altitudinea a AavoriCat instalarea unui climat rece. Munii (odnei au o altitudine de !$0$ m- iar /arpaii Meridionali au cele mai multe v4rAuri de peste !000 m. ,. Bilanul natural negativ- ,ilanul migrator negativ. Total = 4 puncte SUBIEC"UL III A9 Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. !1 0/; !. Mediul arctic. Total (1+2) = 4 puncte B9 Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. poCiia geograAic 5n latitudine- 5n Cona rece- ce determin climatul polar- caracteriCat prin veri reci i ierni Aoarte geroase; !. temperatura medie anual M 3F-$ 0/; $. temperatura seConului cald M $-) 0/. Total (1+2+3) = 6 puncte C9 Se acord c4te 1p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 7&0 .e pun%#e8

1. !. $. 4. '. ).

muni; %irana7 1urres- ;l,asan- SB*oder; >reci- turci; SB*oder- <Brid- &respa 1rin7DEose islamism Total (1+2+3+4+5) = 10puncte

D9 Se acord )p pentru Aiecare rspuns corect i complet: a cantitatea anuala de precipitaii M )F8mm; , '4mm &oCiia geograAica- circulaia maselor de aer- altitudinea relieAului- climatul temperat continental. Total = 6 puncte E9 Se acord cate 1p pentru Aiecare rspuns corect i complet: %allin- %artu7#arva; "isa,ona- &orto Total = 4 puncte

arian#a &)
SUBIEC"UL I A9 Se acord c4te 0:(p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. A =slanda ; B (omania !. 1 Iama; ! 3 >uadiana $. $ Helsin*i; 4 Diena; ' "ondra; ) (oma Total (1+2+3) = 4 puncte B9 Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. /ipru; ! Bergen; $ Marea Baltica Total (1+2+3) = 6 puncte C9 Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. a; !. ,; $. c; 4. d; '. c Total (1+2+3+4+5) = 10puncte D9 a. 2n ;stonia climatul este temperat continental rece- pe c4nd 5n Bosnia i Heregovina climatul este temperat continental cu inAluene mediteraneene; ,. 2n ;stonia temperatura medie anual este intre )38 0/- pe c4nd 5n Bosnia i Heregovina este intre 103 1' 0/ c. Bosnia3Heregovina preCint veri mai calde- !$3!40/ dec4t verile din ;stonia (18 3190/ Total = 4 puncte E9 Se acord cate 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet. Sarea i apa. >alai- Brila Total = 4 puncte SUBIEC"UL II A9 Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 7&0 .e pun%#e8 7&0 .e pun%#e8

1. / &odiul 1o,rogei de sud !. ) Arie Total (1+2) = 4 puncte B9 1. !. $. Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: Budeti ; BaBlui ; (m. D4lcea Total (1+2+3) = 6 puncte C9 Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1.d ; !.d; $.d; 4.a; '.d. Total (1+2+3+4+5) = 10puncte D9 a. Altitudinile ma+ime 5n >rupei sudice a /arpailor <rientali sunt de 19'4m- /iuca vA. pe c4nd 5n Su,carpaii >etici sunt de 1!18 m 5n 1l. /Biciora. ,. %ipuri de roci: >rupa Sudic a /arpailor <rientali are roci sedimentare speciAice Alisului iar Su,carpaii >etici roci sedimentare aparin4nd molasei marne- gresii- nisipuri- pietriuri cu intercalaii de argile c. %ipuri de relieA: 5n >rupa sudic a /arpailor <rientali este preCent relieAul- carstic i cel deCvoltat pe conglomerate- iar 5n Su,carpaii /ur,urii este caracteristic relieAul de deal i depresiuni. d. >rupa sudic a /arpailor <rientali preCint 5n partea 5nalta relieA periglaciar 5n timp ce Su,carpa ii >etici nu preCint relieA periglaciar. Total = 4 puncte E9 Se acord cate 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet. 1eoarece su, stratul de loess (de la supraAa - depoCitele de pietriuri- argile i nisipuri cu grosimi de p4n la $000 m ad4ncime- peste Aundamentul cristalin moesic scuAundat. 1up 1989- retrocedarea terenurilor agricole precum i restructurarea industriei i disponi,iliCrile din acest domeniu au determinat 5ntoarcerea populaiei ur,ane 5n mediul rural. Total = 4 puncte SUBIEC"UL III A9 Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. 19-' o/ !. Mediul temperat continental Total (1+2) = 4 puncte B9 Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. 2nAluenta supraAeei active a apei M. #egre; , &oCiia Munilor =aila 5n cadrul &eninsulei /rimeeaconAer climatului un caracter su,tropical umed; !. temperatura medie anuala M 1!-' 0/; $. temperatura seConului cald M 4-F 0/ Total (1+2+3) = 6 puncte C9 Se acord c4te 1p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. MonarBie constituionala; !. /openBaga- ArBus; $. ?unen (?Rn - Jealand (SEblland 7&0 .e pun%#e8

4. &rotestantism '. "im,a oAicial: daneC- lim,i co3oAiciale: germana i suedeCa ). temperat Total (1+2+3+4+5) = 10puncte D9 Se acord )p pentru Aiecare rspuns corect i complet: a cantitatea anual de precipitaii M )04mm; , $1mm &oCiia geograAic- circulaia maselor de aer- altitudinea relieAului. Total = 6 puncte E9 Se acord c4te 1p pentru Aiecare rspuns corect i complet: /ardiAA- STansea; &ad- %i,ru Total = 4 puncte

arian#a &*
SUBIEC"UL I A9 Se acord c4te 0-' p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. A =slanda ; B ?inlanda !. 1 1vina de Dest; ! &ad $. $ Darovia ; 4 Budapesta; ' 1u,lin; ) %allinn Total (1+2+3) = 4 puncte B9 Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. /olinele %iman; ! ". <nega; $ Marea Adriatic Total (1+2+3) = 6 puncte C9 Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. d; !. ,; $. a; 4. d; '. , Total (1+2+3+4+5) = 10puncte D9 a. Spania are o clim mediteranean pe litoralul Marii Mediterane- iar #orvegia o clima temperat3 oceanic. ,. Spania preCint veri (!$3!'0/ mai calde dec4t verile #orvegiei 1)318 0/ c. Spania preCint ierni mai ,l4nde ('3F 0/ - iar #orvegia mai rcoroase (!34 0/ Total = 4 puncte E9 Se acord cate 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet. Exemplu de rspuns: Argil- nisip- pietri #orvegia- ?inlanda- 1anemarca. Total = 4 puncte SUBIEC"UL II A9 Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. / >rupa Munilor Banat !. F Dedea 7&0 .e pun%#e8 7&0 .e pun%#e8

Total (1+2) = 4 puncte B9 1. !. $. Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: SigBetul Marmaiei; Mure ; BuCu Total (1+2+3) = 6 puncte C9 Se acord c4te ! p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1.c ; !.,; $.d; 4.d; '.,. Total (1+2+3+4+5) = 10puncte D9 a. /4mpia @iEiei este o unitate de podi colinar- iar Brganul /almuiului o unitate de c4mpie ta,ular ,. /4mpia @iEiei- !)' m- este mai 5nalta dec4t Brganul /almuiului (apro+. )0 m . c. /4mpia @iEiei preCint roci sedimentare moi de tipul nisipului- argilei i un strat su, ire de loess iar Brganul /lmuiului preCint tot roci sedimentare- dar cu un strat gros de loess. Total = 4 puncte E9 Se acord cate 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet. 1eoarece 1ealurile de Dest se preCint ca un piemont de eroCiune la vest de /arpaii <ccidentali. =mpactul scBim,rilor politice i economice dup 1989 asupra economiei- precum i starea de tranCiie economica- introducerea unor materiale alternative a Acut ca producia siderurgica din (omania sa scad. 7 2nainte de 1989- industria siderurgica a (om4niei avea o productivitate scCuta- iar odat cu trecerea spre o economie de piaa- renta,ilitatea scCuta a economiei romaneti- precum i epuiCarea reCervelor interne de minereu de Aier a dus la scoaterea multor uniti industriale de pe piaa mondial. Total = 4 puncte SUBIEC"UL III A9 Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. 9 o/; !. Mediul temperat oceanic Total (1+2) = 4 puncte B9 1. !. $. Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet /aracteristica climatului temperat oceanic 3 diAerene termice reduse intre anotimpurile e+treme; =nAluena supraAeei active a apei M. #ordului i a /urentului cad al Atlanticului de #ord; %emperatura medie anuala M F 0/; temperatura seConului cald M 11-! 0/ Total (1+2+3) = 6 puncte 7&0 .e pun%#e8

C9 Se acord c4te 1p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. (epu,lic; !. &ristina- Mitrovica 7 &ecs; $. Macedonia- Al,ania 4. islamism '. 1rinul Al,- Sitnica ). Alpii 1inarici- /4mpia Iosovo. Total (1+2+3+4+5) = 10puncte D9 Se acord )p pentru Aiecare rspuns corect i complet:

a cantitatea anuala de precipitaii M '$$mm; , 94mm &oCiia geograAic- circulaia maselor de aer- altitudinea relieAului- caracteristicile climei. Total = 6 puncte E9 Se acord c4te 1p pentru Aiecare rspuns corect i complet: &alma de Mallorca- =,iCa- >lasgoT- ;din,urgB %otal M 4 puncte

arian#a &+
SUBIEC"UL I A9 Se acord c4te 0:(p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. A =rlanda ; B "ituania !. 1 "oire; ! <dra $. $ %allin ; 4 Berlin; ' Iiev; ) SaraEevo Total (1+2+3) = 4 puncte B9 Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. &eciora ; !. 1vina de #ord; $. /reta Total (1+2+3) = 6 puncte C9 Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. ,; !. c; $. a; 4. c; '. d Total (1+2+3+4+5) = 10puncte D9 a. "etonia preCint ,riCe marine iar ;lveia ,riCe montane; ,. "etonia are precipitaii medii anuale mai reduse (apro+. '00mm comparativ cu ;lveia (apro+. 1000mm c. "etonia preCint ierni mai reci comparativ cu ;lveia (dealuri i depresiuni - 2# %=M& /; Alpii ;lvaieni au un regim termic de tip alpin. Total = 4 puncte E9 Se acord cate 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet. Exemplu de rspuns: ?loarea soarelui- soia; &aris- Moscova Total = 4 puncte SUBIEC"UL II A9 Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. / /4mpia (omanailor !. F @iul de ;st Total (1+2) = 4 puncte B9 1. !. $. Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: B4rlad; Dedea ; #egru Dod Total (1+2+3) = 6 puncte 7&0 .e pun%#e8 7&0 .e pun%#e8

C9 Se acord c4te ! p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1.c; !.,; $.d; 4.d; '.d. Total (1+2+3+4+5) = 10puncte D9 a. /4mpia %ransilvaniei s3a Aormat prin sedimentare iar &odiul 1o,rogei de #ord prin 5ncreire i sedimentare. ,. /4mpia %ransilvaniei preCint Aundament alpin iar &odiul 1o,rogei de #ord unul Bercinic c. /4mpia %ransilvaniei este Aormata din roci sedimentare iar &odiul 1o,rogei de #ord din roci cristaline granie i roci sedimentare. d. /4mpia %ransilvaniei are o altitudine ma+ima de peste )00m iar &odiul 1o,rogei de #ord 4)Fm Total = 4 puncte E9 Se acord cate 2p pentru Aiecare rspuns corect. a. 1ensitatea Aragmentarii se datoreaC supraAeei mari a c4mpiei i a lungimii relativ reduse a reelei BidrograAice- dar i climatului de c4mpie caracteriCat prin precipitaii reduse- ceea ce a condus la o sla,a deCvoltare a reelei BidrograAice. ,. 1istri,uia inegala a drumurilor pu,lice pe Eudee este determinata de condiiile de relieA diAerite i de deCvoltarea socio3economica a Aiecrui Eude. Total = 4 puncte SUBIEC"UL III A9 Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. !) o/ !. Mediul su,polar Total (1+2) = 4 puncte B9 Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. Derile 5n climatul su,polar sunt reci- cu temperaturi ma+ime de 1! o/- iernile sunt Aoarte Ariguroase- cu temperaturi de 314 o/ - din cauCa poCiiei geograAice; !. 2nAluenta supraAeei active a apei Mrii #ordului i a /urentului cad al Atlanticului de #ord; $. temperatura medie anuala M 31-9 o/; temperatura seConului cald M 10-1) o/ Total (1+2+3) = 6 puncte C9 Se acord c4te 1p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. %aEo- 1uero; !. Serra de ;strela- Serra de Marao; $. "isa,ona- &orto 4. ACore- Madeira '. /atolicismul7(omano3catolici ). (epu,lica parlamentara Total (1+2+3+4+5) = 10puncte D9 Se acord )p pentru Aiecare rspuns corect i complet: a cantitatea anuala de precipitaii M 1$'$mm; , 1F9mm &oCiia geograAica- circulaia maselor de aer- altitudinea relieAului caracteristicile climei. Total = 6 puncte E9 Se acord cate 1p pentru Aiecare rspuns corect i complet: #ovi Sad- #is; Bratislava- Iosice Total = 4 puncte 7&0 .e pun%#e8

arian#a &1
SUBIEC"UL I A9 Se acord c4te 0:(p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. A Marea Britanie ; B Belarus !. 1 ;l,a; ! >uadalHuivir $. $ Iiev ; 4 (iga; ' SaraEevo; ) "isa,ona Total (1+2+3) = 4 puncte B9 Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. M. /aspica ; !. Str. Ierci; $. (in Total (1+2+3) = 6 puncte C9 Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. d; !.a ; $. ,; 4. ,; '. c Total (1+2+3+4+5) = 10puncte D9 a. %urcia preCint 5n prile vestic i sudic clim mediteranean- iar 5n cepartea central clim temperat3continental- iar (usia clim temperat3continental 5n partea central i sudic i su,polar 5n partea nordic; ,. 2n %urcia se 5nregistreaC temperaturi medii anuale mai ridicate dec4t 5n (usia c. 2n %urcia se 5nregistreaC precipitaii medii anuale mai mari dec4t 5n (usia (mai puin 5n partea central a %urciei . Total = 4 puncte E9 a. ,. c. Se acord cate 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet. ;+emplu de rspuns: &etrol- gaCe naturale Suceava- Maramure Total = 4 puncte 7&0 .e pun%#e8

SUBIEC"UL II A9 Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. / >rupa /entrala a /arpailor <rientali !. F Braul Borcea

7&0 .e pun%#e8

Total (1+2) = 4 puncte B9 1. !. $. Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: #egreti; Braul Sulina ; /urtea de Arge Total (1+2+3) = 6 puncte C9 Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1.d ; !.,; $.d; 4.,; '.c.

Total (1+2+3+4+5) = 10puncte D9 a. Altitudinile medii sunt mai mari 5n &odiul Somean: )003F00m Aata de /4mpia %imiului: 8'390m. ,. &odiul Somean are un Aundament alpin 5n timp ce /ampa %imiului are un Aundament Bercinic prelungire a Aundamentului Bercinic din /4mpia &anoniei c. %ipuri de roci:. &odiul Somean preCint roci sedimentare mai dure (calcare- pietriuri dec4t /ampa %imiului (nisip- loess- argila d. &odiul Somean preCint roci saliAere su, Aorma de cute diapire iar /ampa %imi ului nu preCint astAel de roci Total = 4 puncte E9 Se acord cate 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet. a. /ontinentalismul climatic al climei (om4niei este evideniat de verile cu temperaturi medii de !13!$ o/ i de iernile cu temperaturi medii de 3!- 3$ o/ i ca urmare- de amplitudinea termica anuala- de apro+imativ !' o/. ,. ;ste caCul portului Sulina- 5n care se realiCeaC trans,ordarea mrAurilor de pe vasele Aluviale pe cele maritime i invers. Total = 4 puncte SUBIEC"UL III A9 Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. 14-' o/ !. Mediul mediteranean Total (1+2) = 4 puncte B9 Se acord c4te 2p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. Derile 5n climatul mediteranean sunt calde i uscate- cu temperaturi ma+ime de !4-' 0/- iernile sunt ,l4nde- cu temperaturi de 10 0/- din cauCa poCiiei geograAice- a radiaiei glo,ale; !. 2nAluenta supraAeei active a apei Mrii Mediterane; $. temperatura medie anuala M 1)-) 0/; temperatura seConului cald M 10-' 0/ Total (1+2+3) = 6 puncte C9 Se acord c4te 1p pentru Aiecare rspuns corect i complet: 1. acalul- pisica sl,atic; !. Spanioli- portugBeCi; $. %utun i ceresteaNproduse produse derivate din lemn; 4. /atalona '. Andorra la Della ). Spania i ?rana Total (1+2+3+4+5) = 10puncte D9 Se acord )p pentru Aiecare rspuns corect i complet: a cantitatea anuala de precipitaii M ')0 mm; , 4! mm &oCiia geograAica- circulaia maselor de aer- altitudinea relieAului caracteristicile climei. Total = 6 puncte E9 Se acord cate 1p pentru Aiecare rspuns corect i complet: /Biinu- Bli; &alermo- /atania7%aormina Total = 4 puncte 7&0 .e pun%#e8

arian#a '0
SUBIEC"UL I A9 Se acord 'p pentru rspunsul corect i complet: 1. A <landa; B (usia (1p !. 1 %amisa; ! &rut (1p $. $ Helsin*i; 4 SoAia; ' %irana; ) "Eu,lEana (!p B9 Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. "a /oruna (!p !. Sierra >redos (!p $. Iiev (!p C9 Se acord 10p pentru rspunsul corect i complet: 1. d. !. c. $. a. 4. ,. ' ,. (10p D9 Se acord )p pentru rspunsul corect i complet: 1. 2n /eBia- clima este temperat continental iar 5n &ortugalia clima este temperat3oceanic (!p . !. 2n /eBia temperatura medie anual este cuprins 5ntre '310K/ iar 5n &ortugalia 5ntre 1031'K/ (!p . $. 2n /eBia cantitatea de precipita ii medie anual este cuprins 5ntre '0031000 mm7an iar 5n &ortugalia este cuprins 5ntre 100031'00 mm7an. (!p E9 Se acord ' pun%#e pentru rspunsul corect i complet: 1. <ricare dou materii prime din: pirita- calcopirita- ,lenda (!p !. <ricare dou din: =talia- Spania- >recia- ?rana (!p SUBIEC"UL II A. Se acord ' pun%#e pentru rspunsul corect i complet: 1. /4mpia %imiului (!p !. %imi (!p B9 Se acord ) pun%#e pentru rspunsul corect i complet: 1. @i,ou (!p !. Siret (!p $. /4mpeni (!p C9 Se acord 10 pun%#e pentru rspunsul corect i complet: 1. c. !. c. $. ,. 4. c. '. d. (10p . D9 Se acord ) pun%#e pentru rspunsul corect i complet: 1. <rientarea interAluviilor 5n grupa &ar4ng este de la vest la est iar 5n grupa /ur,urii predomin orientarea interAluviilor pe direcie nord3sud (!p . !. >radul de Aragmentare este mai redus 5n &ar4ng dec4t 5n grupa /ur,urii (!p . $. 2n grupa &ar4ng este speciAic relieAul deCvoltat pe calcare (cBei3<lte ului- >al,enului- peteri3 &olovragi- Muierii- /ioclovina - iar 5n grupa /ur,urii este speciAic relieAul pe conglomerate (sAinc i,a,e- coloane (!p . E9 Se acord ' pun%#e pentru rspunsul corect i complet:

1. 2nversiunile de temperatur se produc datorit ptrunderii pe culoarele de vale a unor mase de aer reci care co,oar i stagneaC pe Aundul depresiunilor- astAel rcindu3se din ce 5n ce mai mult. (!p !. &ortul >alai s3a deCvoltat Aoarte mult pentru a deservi importurile i e+porturile de materii prime i produse Ainite- legate de industria siderurgic din regiune. (!p . SUBIEC"UL III A9 Se acord ' pun%#e pentru rspunsul corect i complet: 1. 11-!K/ (!p ; !. Mediul temperat oceanic (!p B9 Se acord ) pun%#e pentru rspunsul corect i complet: 1. c. (!p ; !. /ontrastul termic este redus din cauCa inAluen ei maselor de aer dinspre ocean care modereaC climatul. (!p ; $. $.a 8.8K/; , 14.1K/ (!p C9 Se acord 10 pun%#e pentru rspunsul corect i complet: 1. ;scaut7ScBelde- Meuse7Mass (!p !. Bru+elles- Anvers- >and (!p $. "itoralul Mrii #ordului (<stende - Ardeni (!p 4. MonarBie constituional .(1p '. Masivul Ardeni (1p ). <landeC (Alamand - AranceC (valon (!p . D9 Se acord ) pun%#e pentru rspunsul corect i complet: 1. 1. a '44 mm; 1., 8!- ) mm; (!p !. &recipitaiile ,ogate de la sA4ritul toamnei i din seConul rece se datoreaC /iclonului Mediteranean (!p $. &recipitaiile scCute din perioada de var se datoreaC inAluen ei maselor de aer Aier,in i i uscate dinspre AArica. (!p E9 Se acord ' pun%#e pentru rspunsul corect i complet: 1. Iiev- Har*ov- 1nipropetrovsc- 1onets* (4p . DI! OFICIU$ 10 Pun%#e "O"AL$ 100 pun%#e

arian#a '1
SUBIEC"UL I A. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. A 3 Al,ania; B 3 &olonia (lp ; !. 1 3 Meuse; 1 3 Iama; ! 3 1unrea (lp ; $.$ 3 Iiev; 4 3 (iga; ' 3 ;revan; ) 3 &ristina (!p . B. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. %raco3illRra (!p ; !. Irivoi (og (!p ; $. ;tna (!p .

/. Se acord 10 puncte pentru rspunsul corect i complet: l.3c;!.3c;$.3 d;4.3,;'. 3 a(10p ; 1. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: %ipul de climat 5n "ituania este temperat.cu nuan6a maritima.iar 5n .ngaria temperat de tranCi6ie (!p . /antitatea medie anuala de precipita6ii este cuprinsa 5ntre '403 9$0 mm 5n "ituania i '003F00 mm 5n .ngaria (!p . %emperatura medie anuala este de 'K/ 5n "ituania i de 10K/ 5n .ngaria (!p . ;. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. <ricare doua din: petrol- cr,uni- gaCe naturale- uraniu; !. <ricare doua din: #ancR- Stras,ourg- MulBouse- MetC (!p . SUBIEC"UL II A. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. /4mpia (om4na (!p ; !. "otru (!p . B. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: l. =ai (!p ; !. Some (!p ; $. ?ocani (!p . /. Se acord 10 puncte pentru rspunsul corect i complet: l.3d; !.3d;$.3d;4.3c;'.3c.(10p 1 Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1o,rogea de #ord s3a Aormat 5n orogeneCa Bercinic (M36ii Macinului i caledonic (isturi verCi 5n &odiul /asimcei - iar Mun6ii Apuseni s3au Aormat 5n orogeneCa alpin (!p ; =n 1o,rogea de #ord s3a Aormat un relieA pe loess- care lipsete 5n M36ii Apuseni (!p ; >radul de Aragmentare este mai mic 5n 1o,rogea de #ord dec4t 5n M36ii Apuseni (!p ;. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. 1easupra Marii #egre se produce Aenomenul de inversiune termic de evapora6ie- caracteriCat prin curen6ii de aer descenden6i care duc la destrmarea sistemelor noroase. (!p !. /ile Aerate cu ecartament 5ngust erau utiliCate 5n trecut pentru transportul resurselor de sol i su,sol 5n regiunile montane- dar amenaEarea unor ci de transport moderne precum i epuiCarea resurselor a determinat scderea renta,ilit6ii acestor ci de transport- astAel c- 5n preCent- au Aost Aie deCaAectateAie reamenaEate 5n scopuri turistice. (!p S.B=;/%." AAl A. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. 1) mm(!p ; !. Mediul de step i silvostep (!p ; B. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. Dolga (!p ; !. /antitatea redus de precipita6ii se 5nregistreaC datorit distan6ei mari Aa6 de principalele mase de aer aductoare de precipita6ii (anticiclonul ACorelor i ciclonii mediteraneeni i situarea regiunii su, inAluen6a maselor de aer aride dinspre Asia (!p ; $. a !!! mm; , 3 18-' mm (!p /. Se acord 10 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. MonarBie constitu6ionala- principat ereditar (lp ; !. (Binul- Samina (lp ; $. /atolicism- protestantism (!p ; 4. BalCers- ScBaan- DaduC (!p ; '. ;lve6ia- >ermania (!p ;

). .tilaEe- miEloace de transport (!p ; 1. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: l.a3 1)-'K/; ,3 14K/(!p !. 3 =nAluen6a maselor de aer cald i uscat dinspre AArica (!p ; 3 inAluen6a Mrii Mediterane i a ciclonului Mediteranean (!p ; ;. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: Helsin*i- %ampere- <ulu- %ur*u (4p . DI! OFICIU 10 pun%#e "O"AL 100 pun%#e

arian#a *1
SUBIEC"UL I A.Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. A 3 <landa; B 3 Macedonia (lp ; !. 1 3 &ad; ! 3 ;l,a (lp ; $. $31u,lin-43<slo; '3Diena; )3Mins*(!p ; B. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. 1un*erHue (!p ; !. Slava (!p ; $. (om4niei (!p . /. Se acord 10 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. 3 d; !.3 c; $. 3 c; 4. 3 a; '. 3 d (l<p . 1. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: /limatele predorninante 5n (usia sunt: temperat3continental i su,polar 5n nord- iar 5n ?ran6a climatele temperat3oceanic i mediteranean (!p . %emperatura medie anual este cuprins 5ntre 3' i ]10K/ 5n (usia i 5ntre 10 i 1'K/ 5n ?ran6a (!p . D4nturile predominante 5n (usia sunt cele polare- iar 5n ?ran6a D4nturile de Dest (!p . ;. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. ?ier- mangan (!p ; P !. <ricare doua dirtre &oloni4- /eBia- /ro6ia- Slovenia- Slovacia (!p . SUBIEC"UL II A. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. &od. MeBedin6i (!p ; !. Se,e (!p . B. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. Medgidia (!p ; !. Maramureului (!p ; $. /aranse,e (!p . /. Se acord 10 puncte pentru rspunsul corect i complet: l.3c; !.3c; $.3d; 4.3c; '.3c(10p . 1. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: &odiul B4rladului s3a Aormat pe o structur rigid de platAorm- Aiind cea mai vecBe din (om4nia- iar &odiul Somean s3a Aormat pe un Aundament de orogen apar6in4nd /arpa6ilor- scuAundat pe linii de Aalie (!p . 2n &odiul B4rladului predomin relieAul monoclinal (cueste- supraAe6e structurale - 5n &odiul Somean se adaug relieAul pe cute diapire (<cna 1eE (!p . >radul de Aragmentare este mai mare 5n &od. B4rladului dec4t 5n &od. Somean. (!p.

;. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. (eparti6ia teritoriala a diAeritelor conAesiuni este corelata cu Aactorii istorici i sociali3 economici- cu structura etnica i tradi6iile popula6iei (!p . !. MaEoritatea oraelor s3au nscut din necesita6i comerciale- cum au Aost t4rgurile pentru scBim,ul de produse- iar oraele porturi pe seama activit6ilor de import3e+port; ponderea populaiei ur,ane ocupat 5n activitile comerciale SUBIEC"UL III A. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1.1!K/ (!p ; !. Mediul temperat3oceanic (!p B. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. >olAul Bristol (!p ; !. a 3 /ontrastul termic este redus datorita inAluen6ei oceanice- a /urentului >olAului care modereaC temperatura; , Mun6ii /am,rieni oAer un climat de adpost oraului /ardiAA (!p ; $. a 9.4K/ ; , 4-$K/ (!p /. Se acord 10 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. MonarBie constitu6ionala (lp ; !. /lima su,tropical7mediteranean (lp ; $. St4nca calcaroas (lp ; 4. Monaco Diile- Monte /arlo (!p ; '. ?ranceCi- monegasci- italieni (!p ; ). ?ranceCa (lp ; F. %urismul (lp ; 8. ?ran6a (lp . 1. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. a 8'1- 9mm; , 89-9mm (!p ; !. inAluen6a ciclonului mediteranean care aduce precipita6ii ,ogate 5n perioada de toamna i iarna (!p ; 5n seConul cald se simte inAluen6a maselor de aer cald i uscat din Asia Mica (!p . ;. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: a. Marsilia- #isa (!p ; ,. "ourdes- ?ont (omeu (!p . DI! OFICIU 10 pun%#e "O"AL 100 pun%#e

arian#a *2
SUBIEC"UL I A. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. A 3 /roa6ia; B 3 >ermania (lp ; !. 1 3%isa;!3;,ru(lp ; $. $3 Helsin*i; 4 3 Mins*; ' 3 &odgorica; ) 3 "isa,ona (!p ; B. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. Strom,oli (!p ; !. 1nepropetrovs* (!p ; $. /eltica (!p ; /. Se acord 10 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1.3 c; !. 3 d; $. 3 d; 4. 3 d; '. 3 d (l0p ; 1. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet:

%ipul de climat 5n 1anemarca este temperat3oceanic iar 5n Bosnia3Her6egovina este mediteranean (!p ; %emperatura medie anuala 5n 1anemarca este mai mare 'K/- iar 5n Bosnia3Her6egovina este mai mare de 10K/(!p . /antitatea medie de precipita6ii este cuprins- 5n 1anemarca- 5ntre '0031000 mm7an- iar 5n Bosnia3 Her6egovina este de 100031'00 mm7an (!p . ;. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. <ricare doua din: cupru- plum,- Cinc (!p ; !. <ricare doua din: .craina- >ermania- &olonia (!p ; SUBIEC"UL II A. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. Mun6ii Banatului (!p ; !. Someul Mare (!p ; B. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. Braov (!p ; !. Dlenii de Munte (!p ; $. H4rova (!p . /. Se acord 10 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. 3 c; !. 3 c; $.c; 4. 3,; '. 3 , (l<p . 1. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1ealurile "ipovei s3au Aormat pe un Aundament carpatic Aaliat- antrenat la altitudinile actuale de orogeneCa alpin- iar Su,carpa6ii /ur,urii s3au Aormat 5ntr3o regiune de sinclinal- umplut cu sedimente (!& . 2n Su,carpa6ii /ur,urii e+ist relieA pe cute diapire- iar 5n dealurile "ipovei acestea lipsesc. (!p Su,carpa6ii /ur,urii sunt Aorma6i pe roci sedimentare miocene i pliocene (marne- argile- gresii- iar 5n dealurile "ipovei apar i roci eruptive (andeCit . (!p ;. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1.&lanul ur,anistic tre,uie s 6in cont de Aactorii naturali (sistematiCare naturala - dar i de sistematiCarea economica- politic i social (!p !. 1elta 1unrii are un climat temperat3continental moderat; datorit inAluen6elor pontice; acestea se maniAest prin ,riCe marine (rol moderator termic - ariditatea se datoreaC curen6ilor de aer descenden6i- care destram sistemele noroase de deasupra Marii #egre. (!p SUBIEC"UL III A. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. '$ mm (!p ; !. Mediul mediteranean (!p ; B. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. Sardinia (!p ; !. &recipita6iile ,ogate din seConul rece sunt aduse de ciclonul mediteranean- iar precipita6iile scCute din timpul verii sunt determinate de masele de aer cald i uscat dinspre AArica (!p ; $. a 4!' mm; , $'-41mm (!p /. Se acord 10 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. (Bin (lp ; !. MaastricBt (lp ; $. <landeCa (lp ; 4. ?riCona (lp ; '. /atolicism- protestantism (!p ; ) Belgia- >ermania (!p ; F. Amsterdam- Haga (!p .

1. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: l.a !-lK/; , llK/(!p !.3 &oCi6ia geograAica a oraului la latitudini mari; 3 =nAluen6a curentului =rmingen- ramura a /urentului cald al >olAului (4p ;. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: (oma- Dene6ia- ?loren6a- (avenna (4p DI! OFICIU 10 pun%#e "O"AL 100 pun%#e

arian#a *'
SUBIEC"UL I A. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. A 3 Moldova; B 3 Spania (lp ; !. 1 3 1on; ! 3 &eciora (lp ; $.$3 Stoc*Bolm; 4 3 (eR*Eavi*; ' 3 (oma; ) 3 S*opEe (!p B. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. =slanda (!p !. &irineii centrali (!p $. >ermanica (!p /.Se acord 10 puncte pentru rspunsul corect i complet: l.3d;!.3,;$.3d;4.3c;'.3d(10p 1. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: %ipul de climat este temperat continental 5n Belarus i meditereanean 5n >recia. (!p /antitatea de precipita6ii este de apro+imativ '00 mm7an iar 5n >recia depete 1000 mm7an. (!p 2n Belarus se resimt inAluen6ele climatice ,altice iar 5n >recia ciclonii mediteraneeni. (!p ;. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: l.metalul (oel laminate - cauciucul- metalul neAeros (cupru- alumin . !. /iud (&eipus - &s*ov (!p . Nc/ utt SUBIEC"UL ; A. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. /4mpia (om4na (!p !. <lt (!p B. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. Salonta(!p !. Suceava (!p $. ?eteti (!p /. Se acord 10 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. 3 ,; !. 3 d; $. 3 a; 4. 3 c; '. 3 a (l<p 1. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: Su,carpa6ii Moldovei s3au Aormat 5ntr3o regiune de geosinclinal- iar /4mpia %ransilvaniei pe un Aundament co,or4t tectoni pe linii de Aalii. (!p 2n Su,carpa6ii Moldovei e+ista relieA structural de anticlinale i sinclinale i 5n /4mpia %ransilvaniei este speciAic relieAul de glimee. (!p >radul de Aragmentare este mai mare 5n Su,carpa6ii Moldovei dec4t 5n /4mpia %ransilvaniei. (!p ;. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. 1iversitatea resurselor turistice culturale este determinata de Aactorul istoric (cet6i- castele- palate religie (,iserici- mnstiri via6a culturala i artistica(colec6ii de arta- muCee - arBitectura. (!p !. Apele 1unrii aduc aluviuni ,ogate pe care le depun la vrsarea 1unrii 5n Marea #eagr- proces 5n continu desAurare- depunere AavoriCat i de lipsa mareelor. (!p

SUBIEC"UL III A. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. 4$ mm (!p ; !. Mediul temperat3oceanic (!p B. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. Sudica a Larii >alilor (!p !. &recipita6iile ,ogate din seConul rece sunt determinate de inAluen6a ciclonului =slandeC- iar scderea din seConul cald este inAluen6at de lipsa acestuia (!p $. a 8F8mm; , F$- 1)mm (!p /. Se acord 10 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. Mun6ii Alpi (lp !. "oire (lp $. &aris- Marsilia- "Ron ($p 4. &aris i 5mpreEurimile- Dalea "oire (!p '. /atolicismul (lp ). (epu,lica preCiden6iala (lp F. (egiunea (lp 1. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: l.a 9-'K/;, 18-!K/ (!p !. Dalorile termice din timpul iernii sunt poCitive- datorit inAluen6elor mediteraneene i oceanice cu rol termic moderator; &e timpul verii se resimte inAluen6a lacului >eneva i a spa6iului montan limitroA. (4p ;. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: Bucureti- =ai- /onstan6a- %imioara. (4p DI! OFICIU 10 pun%#e "O"AL 100 pun%#e

arian#a *(
SUBIEC"UL I A. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. A 3 ?ran6a; B 3 >recia (lp ; !. 1 3 >aronne; ! 3 #ipru (lp ; $.$3 (iga; 4 3 %,ilisi; ' 3 Jagre,; ) 3 Bratislava (!p B. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. mareemotric (!p !. DeCuviu (!p $. #eolatina (!p /. Se acord 10 puncte pentru rspunsul corect i complet: l.3a;!.3,;$.3G;4.3,;'.3, (10p 1. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: %ipurile de clim predominate 5n Spania sunt cel mediteranean i temperat oceanic- iar 5n .craina temperat continental (!p %emperatura medie anual 5n Spania este cuprins 5ntre 1031'K/- iar 5n .craina 5ntre 'i 10K/. (!p &recipita6iile medii anuale sunt cuprinse 5ntre '00 31000 mm- depind cBiar !000 mm 5n Spania i $003 '00mm 5n .craina. (!p /. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. ap- sare; (!p !. Al,ania- Muntenegru (!p SUBIEC"UL II A. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet:

1. /4mpia (om4n (!p !. BuCu (!p B. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. /luE3#apoca (!p !. Strei (!p $. >taia (!p /. Se acord 10 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. c; !. ,; $. c; 4. c; '. , (1 <p 1. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 2n Brgan sunt Aorme de relieA pe loess- care lipsesc 5n /4mpia Moldovei. (!p 2n Brgan nu sunt speciAice alunecrile de teren Aoarte dese- 5n /4mpia Moldovei sunt Arecvente din cauCa rocilor argiloase. (!p 2n Brgan este speciAic preCen6a relieAului pe structuri ta,ulare iar 5n /4mpia Moldovei relieA pe structuri monoclinale. (!p ;. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. /4mpiile- prin supraAe6ele netede- altitudinile mici i pantele Aoarte reduse- repreCint un Aactor de atrac6ie pentru sta,ilirea popula6iei pe aceste Aorme de relieA. 1ensitatea popula6iei scade o data cu creterea altitudinii- Aiind mid 5n regiunile monatne cu pante mari i terenuri aAectate de procese geomorAologice actuale. (!p !. D4nturile repreCint un BaCard c4nd depesc viteCe Aoarte mari- produc4nd pagu,e plantelordistrug4nd vegeta6ia naturala- spul,er4nd solul supus degradrii i CpeCile- provoc4nd pagu,e materiale. (!p SUBIEC"UL III A. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. '4mm (!p ; !. Mediul temperat cu nuane maritime (!p B. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. "itoral (!p ; !. /antitile mai reduse de precipitaii din prima parte a anului se datoreaC lipsei inAluenei scandinavo3,altice (aductoare de precipitaii din seConul rece i diminurii inAluenei Anticiclonului ACorelor (!p ; $. 801 mm.(!p . /. Se acord 10 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. &isa- ?lorena (!p ; !. Deneia- (imini- Ancona- Bari (!p $. Mesina (1p 4. (eggio di /la,ria (1p '. Milano- %orino (!p ). #apoli3DeCuviu- /apri (!p 1. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. a '-)K/; , !!-$K/ (!p !. 2n seConul rece temperaturile sunt inAluenate de masele de aer polar i arctice; 5n seConul caldradiaia solar- mai mare dec4t 5n seConul rece- este diminuat de inAluena maselor de aer polare. &oCiia geograAic inAlueneaC cantitatea de radiaie solar. (4p ;. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: Barcelona- Madrid- Dalencia- Sevilla (4p DI! OFICIU 10 pun%#e "O"AL 100 pun%#e

arian#a ')
SUBIEC"UL I

A. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. A Slovacia- B ;lveia (1p !. 1 Dolga- ! <der (1p $. $ Belgrad- 4 "isa,ona- ' Iiev- ) Atena (!p B. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. #orvegia (!p !. Alpi (!p $. >ermania (!p /. Se acord 10 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1.c. !.c. $.d. 4.,. '. d.c. (10p 1. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: %ipul de climat este temperat3oceanic 5n =rlanda i temperat3continental i mediteranean 5n Bulgaria (!p 2n =rlanda sunt speciAice v4nturile de vest- iar 5n Bulgaria inAluenele ciclonilor mediteraneeni (!p &recipitaiile sunt Aoarte a,undente 5n =rlanda (apro+. !000 mm7an i mai scCute 5n Bulgaria ('00 31000 mm7an (!p ;. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. ?osAai- potasiu (!p !. "anguedoc i &rovence (!p . SUBIEC"UL II A. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. &odiul Moldovei (!p ; !. @iu (!p ; B. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. %4rgovite (!p ; !. @iEia (!p ; $. BuCu (!p . /. Se acord10 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1.,. !.c. $.a. 4.,. '.c. (10p . 1. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: &odiul %4rnavelor s3a Aormat prin sedimentare iar (eteCat3>odeanu prin cutare 5n orogeneCa alpin (!p . 2n &odiul %4rnavelor sunt preCente alunecrile de teren de tip glimee iar 5n (eteCat3>odeanu acestea lipsesc (!p . >radul de Aragmentare este mult mai ridicat 5n (eteCat3>odeanu dec4t 5n &odiul %4rnavelor (!p . ;. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1.%eBnologiile de stocare a energiei electrice (5n acumulatori de mare capacitate- stocare mecanic nu sunt 5ntotdeauna eAiciente pentru a acumula mari cantit i de energie. /u c4t distana de la productor la consumator este mai mare cu at4t crete costul ca,lurilor- st4lpilor i a punctelor intermediare de distri,uie- la care se adaug pierderi de p4n la 10X. (!p !. >alai i Brila sunt cele mai mari orae dunrene rom4neti care posed mari platAorme industriale ce necesit mari capaciti de transport a materiilor prime dar i de 5ncrcat3descrcat a produselor Ainite. (!p SUBIEC"UL III$ A. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. 1F0 mm (!p ; !. Mediul montan (!p B. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. Austria (!p ;

!. /antitile mari de precipitaii 5n seConul cald din oraul =nns,ruc* sunt determinate de inAluenele vestice oceanice mai active 5n acest seCon. (!p $.a 9$9 mm7an; , F8-!' mm (!p /. Se acord 10 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. 1unre- (in (!p !. &assau (1p $. Ham,urg- Berlin (!p 4. Munii &durea Bavariei (1p '. >armisB &arten*ir*en; %raunstein (!p ). Bremen- Ham,urg- (!p 1. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. a !- 14K/; 1., !'- !K/ (!p !. 3 &oCiia geograAic (la latitudini de F0K e+plic un ,ilan radiativ negativ- ca urmare a unei cantiti reduse de radiaie solar; 3 =nAluena maselor de aer rece- arctic (4p . ;. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: Belgrad- #ovi Sad- Su,otica- #isNIraguEevac (4p DI! OFICIU 10 pun%#e "O"AL 100 pun%#e

arian#a '*
SUBIEC"UL I A. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. A "etonia- B Bulgaria (1p !. 1 1uero- ! #istru (1p $. $ Moscova- 4 An*ara- ' Bucureti- ) Berna (!p B. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. ?rana i Belgia (!p !. ;uropa de ;st (!p $. DA. Botev (!p /. Se acord 10 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. a. !. ,. $. c. 4. d. '.d. (10p 1. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: %ipul de climat 5n Marea Britanie este temperat3oceanic iar 5n .craina este temperat3continental (!p &recipitaiile medii anuale depesc 100031'00 mm7an 5n Marea Britanie Aiind mai mici 5n .craina ($003'00 mm7an (!p D4nturile dominante 5n Marea Britanie sunt D4nturile de Dest iar 5n .craina mase de aer ,altic (!p ;. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. BioaciCiNantispumani- roci colorate (marne- argile (!p !. /reta- ;u,eea (!p SUBIEC"UL II A. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. /4mpia Siretului =nAerior (!p !. &raBova (!p B. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. Se,e (!p !. "otru (!p

$. >iurgiu (!p /. Se acord 10 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1.,. !.c. $.c. 4.c. '.c. (10p 1. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: /4mpia Someului s3a Aormat pe un Aundament cristalino3meCoCoic puternic Aaliat su, Aorm de Borsturi i gra,ene iar /4mpia <lteniei s3a Aormat pe un Aundament aparin4nd &latAormei Moesice (!p 2n /4mpia Someului apar la supraAa martori de eroCiune din eruptiv sau din sedimentar mai vecBi i lipsesc din /4mpia <lteniei (!p <rientarea interAluviilor i a vilor 5n /4mpia Someului este predominant #D S; sau #;3SD iar 5n /4mpia <lteniei #3S (!p Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. ?oeBnul are loc ca urmare a unei micri ascensionale a aerului de3a lungul peretelui unui munte(ascensiune orograAic - urmat de descindere 5n partea cealalt a masivului. &e msur ce co,oar panta muntelui temperatura aerului crete datorit creterii presiunii atmosAerice- acest Aront de aer creeaC v4nturi puternice- Aurtunoase- calde i uscate (!p !. >ruparea raAinriilor 5ntr3o regiune presaupune diriEarea resurselor de petrol prin transport i a unei importante inArastructuri de transport a petrolului- ceea ce duce la o cretere a produc iei produselor petroliere i la o eAicientiCare a acesteia. (!p SUBIEC"UL III A. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. !) mm (!p ; !. %emperat oceanic (!p ; B. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. Scoia (!p ; !. /ontrastul pluviometric este redus ceea ce atest un regim pluviometric relativ uniAormdeterminat de aAlarea regiunii su, inAluena /urentului >olAului i a anticiclonului ACorelor (!p ; $.a ))F mm7an; , ''-'8 mm (!p /. Se acord 10 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. Muntos (1p !. Dardar (1p $. <Brid- &respa (!p 4. S*opEe- Bitola (!p '. S*opEe- <Brid (!p ). <rtodo+ism - islamism. (!p 1. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. a 14-)K/ 1., 1F-8K/ (!p !. 3 &oCiia geograAic inAlueneaC cantitatea de radiaie solar; 3 =nAluena maselor de aer Aier,inte dinspre nordul AAricii vara i apropierea de Marea Mediteran (4p ;. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: Madrid- Barcelona- Sevilla- /ordo,a (4p DI! OFICIU 10 pun%#e "O"AL 100 pun%#e

arian#a '+
SUBIEC"UL I A. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. ;stonia- Austria (1p

!. 1augava- (Bin (1p $. /agliari- SoAia- %irana- Budapesta (!p B. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. "illeBammmer (!p !. !911 m 5n DA <limp dar 5n 1inarici vA este @eCers*i (!)9!m (!p $. ;lveia (!p /. Se acord 10 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1.,. !.c. $.,. 4.c. '.,. (10p 1. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: %ipul de climat 5n #orvegia este temperat oceanic- iar 5n (om4nia temperat continental (!p /antitatea de precipitaii este mult mai mare 5n #orvegia (peste !000 mm7an dec4t 5n (om4nia ('0031000 mm7an (!p D4nturile dominante sunt cele polare 5n #orvegia- iar 5n (om4nia D4nturile de Dest. (!p ;. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. cBerestea- semiAa,ricate din lemn i accesorii din metalNcauciuc ( &A"- &?" (!p !. Mallorca- Menorca (!p SUBIEC"UL II A. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. &od. "ipovei (!p !. Bistria (!p B. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. 14m,ovia (!p !. 1eva (!p $. /alaAat (!p /. Se acord 10 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1.c. !.c. $.,. 4.,. '.c. (10p 1. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: &odiul >etic s3a Aormat prin acumularea de stive groase de sedimente (pietriuri- nisipuri crate de r4urile din /arpaii Meridionali- iar /4mpia %ransilvaniei s3a Aormat pe un Aundament de orogen co,or4t pe linii de Aalie prin sedimentare 5ntr3o mare epicontinental (!p &reCena 5n /4mpia %ransilvaniei a alunecrilor de teren de tipul glimeelor i lipsa lor din &odiul >etic (!p &reCena 5n /4mpia %ransilvaniei a relieAului structural de domuri i cute diapire i lipsa lor din &odiul >etic (!p ;. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. 1ensitatea populaiei 5n Eudeul %ulcea este redus din cauCa supraAeelor acvatice i deltaice Aoarte 5ntinse- nelocuite (preCena 1eltei 1unrii (!p !. (om4nia este situat 5n partea central3sud3est european; (om4nia Aace parte din importante structuri politice i economice europene (!p SUBIEC"UL III A. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. 8! mm (!p ; !. %emperat3oceanic (!p B. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. SBetland (!p ; !.2n seConul rece inAluena ciclonului islandeC- conEugat cu inAluena curentului cald al >olAului (produce condens determin creterea cantitii de precipitaii 5n comparaie cu seConul cald (!p . $.a 1!0'mm; , 100-41mm (!p /. Se acord 10 puncte pentru rspunsul corect i complet:

1. MonarBie constituional (1p !. %emperat de tranCiie (1p $. Moselle- Sauer (!p 4. "u+em,urg 3Dille- ;scB3sur3AlCette (!p '. "u+em,urgBeC- AranceC- german ($p ). "u+em,urg3Dille (1p 1. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. a F-4K/; 1., !1- !K/ (!p !. &oCiia geograAic inAlueneaC cantitatea de radiaie solar. =nAluena anticiclonului ACorelor (determin timp Arumos cu temperaturi relativ mari i a ciclonului =slandeC (vreme mai rcoroas iarna (4p ;. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: a. <ricare dou din: Budapesta- HeviC- SioAo* (!p ,. <ricare dou din: <strava- Iarvina- &ri,ram- Bilina (!p DI! OFICIU 10 pun%#e "O"AL 100 pun%#e

arian#a '1
S.B=;/%." = A. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. Marea Britanie- .craina (!p !. Dilnius- Helsin*i- Madrid- SaraEevo (!p B. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. =slanda (!p !. >ermania (!p $. /ret de la #eige (!p /. Se acord 10 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1.d. !.c. $.c. 4.,. '.d. (10p 1. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: %ipul de climat 5n Suedia este predominant temperat continental iar 5n =talia- mediteraneean (!p %emperatura medie anual 5n Suedia este mai mic- su, 'K/ dec4t 5n =talia- unde este de peste 1'K/ (!p 2n Suedia sunt Arecvente invaCiile maselor de aer polar- iar 5n =talia se simt inAluenele mediteraneene- dar i v4nturi Aier,ini din nordul AAricii (Sirocco (!p ;. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. <ricare dou din: talc- amidon de porum,- stearat de magneCiu (!p !. Daloni- AlamanCi (!p SUBIEC"UL II A. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. /arpaii <rientali (!p !. Someul Mic (!p Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. %ulcea (!p !. %eleaEen (!p $. BecBet (!p B. Se acord 10 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1.c. !.c. $.c. 4.c. '. BlaE (10p

/. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet &odiul B4rladului s3a Aormat pe Aundamentul &latAormei Moldoveneti av4nd la supraAa o cuvertur de roci sedimentare (marne- argile - iar Brganul de sud s3a Aormat pe &latAorma Moesic cu Aormaiuni de loess la supraAa (!p &reCena alunecrilor de teren 5n &odiul B4rladului datorit rocilor argiloase i lipsa lor 5n c4mpie (!p >radul de Aragmentare este mai mare 5n &odiul B4rladului dec4t 5n regiunea de c4mpie. (!p 1. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. /antitatea mai redus a precipitaiilor- solurile nisipoase- supraAeele plane precum i Cona de su,siden din /4mpia Siretului- BuCu- %itu3>BergBia determin densitatea redus a r4urilor repreCentate prin c4teva r4uri mai mari: =alomia- BuCu- /lmui (!p !. @udeele cu relieA predominant muntos sau cu supraAee acvatice mari precum i cele cu densiti mici de populaie sau cu resurse puine au o densitate mai redus a cilor Aerate. (!p SUBIEC"UL III A. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. )1 mm (!p ; !. %emperat oceanic (!p B. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. Sud3estul Angliei (!p ; !. Ma+imul pluviometric din lunile de iarn este dat de inAluena ciclonului islandeC- 5n seConul cald - predominana anticiclonului aCorelor determin cantitatea mai redus de precipitaii (!p $.a 9F9 mm; , 81-'8mm (!p /. Se acord 10 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. 1uero- %aEo (!p !. Sierra #evada (/ordiliera Betic - &irinei (!p $. Mediteranean- temperat3oceanic (!p 4. Spaniola (1p '. =3lele Baleare- /osta Brava- 1orada- AndaluCia (!p ). MonarBie constituional ereditar. (1p 1. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. a 1F-8K/; 1., 11K/ (!p !. &oCiia geograAic inAlueneaC cantitatea de radiaie solar; 3 =nAluena circulaiei atmosAerice dinspre <ceanul Atlantic determin moderarea temperaturilor. (4p ;. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. <ricare dou din: SoAia- Balci*- Al,ena (!p !. <ricare dou din: Helsin*i- %ur*u- "atBi- %ampere (!p DI! OFICIU 10 pun%#e "O"AL 100 pun%#e

arian#a (0
SUBIEC"UL I A. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. 1anemarca- &ortugalia (1p

!. Dolga- "oire (1p $. %allin- >lasgoT- Darovia- Budapesta (!p B. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. 1 loc7*mp (!p !. /eBia (!p $. /olinele %imanului (!p /. Se acord 10 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1.d. !.,. $.d. 4.c. '.,. (10p 1. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: %ipul de climat 5n ?inlanda este temperat3continental 5n centru i sud i su,polar 5n nord- iar 5n ?rana predomin climatele temperat3oceanic i mediteranean (!p %emperaturile medii anuale 5n ?inlanda sunt mai scCute ( !3)K/ 5n centru i sud- 034K/ 5n nord dec4t 5n ?rana (1031'K/ (!p 2n ?inlanda predomin v4nturile polare- iar 5n ?rana v4nturile de vest (!p ;. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. /alcar- argil (!p !. Spaniol- portugBeC (!p SUBIEC"UL II A. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. Munii ?gra (!p !. Someul Mare (!p B. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. AdEud (!p !. &rut (!p $. <ltenia (!p /. Se acord 10 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1.c. !.d. $.c. 4.d. '.c. (10p 1. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1ealurile Silvaniei s3au Aormat prin scuAundarea la ad4ncimi diAerite a unor Aormaiuni cristaline (precam,rian3paleoCoic carpatice acoperite cu o ptur sedimentar Aormat din argile- marnenisipuri- pietriuri- iar 1o,rogea de #ord s3a Aormat pe un Aundament vecBi- caledonic (&od. /asimcei i Bercinic (Munii Mcinului cu roci cristaline i calcare- loess- nisip- pietri (!p &reCena calcarelor reciAale de tip atol 5n 1o,rogea de #ord i lipsa lor 5n 1ealurile Silvaniei (!p >radul de Aragmentare este mai redus 5n 1o,rogea de #ord dec4t 5n 1ealurile Silvaniei (!p . ;. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. /oncentraiile mari de populaie 5n partea central a /4mpiei (om4ne sunt determinate de e+istena unor centre ur,ane polariCatoare: Bucureti- &loieti- &iteti- Ale+andria - de resursele de su,sol (petrol- gaCe - de resursele de sol (!p !. Salinitatea mai redus 5n Conele de rm este determinat de aportul de ap dulce de pe uscat (1unre- #ipru- #istru etc. . (!p SUBIEC"UL III A. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. $$mm (!p !. Mediteranean (!p B. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. Marea Adriatic (!p ; !. /ontrastul pluviometric este redus din cauCa inAluenei ciclonului mediteranean care acioneaC tot timpul anului; cantitatea mai mare de precipitaii din luna noiem,rie este determinat de transportul aerului cald i umed de deasupra Mrii Mediterane (!p

$. a F!F mm; , )0-' mm (!p /. Se acord 10 puncte pentru rspunsul corect i complet: (epu,lic parlamentar (1p Marano (1p Serravalle71ogano- San Marino (!p =talian- catolicism (!p &orelan- cauciuc sintetic- te+tile- electronice (!p Din- gr4u (1p =talia (1p 1. Se acord ) puncte pentru rspunsul corect i complet: 1. a 3 '-'K/ 1., $9K/ (!p !. &oCiia geograAic la nord de /ercul &olar de #ord determin cantitatea mic de radia ie solar; 3 =nAluena maselor de aer arctice determin scderea temp. (4p ;. Se acord 4 puncte pentru rspunsul corect i complet: Stoc*Bolm- >ote,org- Malmo- .ppsala (4p DI! OFICIU 10 pun%#e "O"AL 100 pun%#e ;(A%d "a pag '1- S.B=;/%." ===- punctul 1- 5n ta,el- populaiile totale ale celor dou state (Belgia i Slovenia sunt trecute invers. AstAel- la Belgia- 5n loc de 1.9!9.000 se va citi 10.!41.000- iar la Slovenia- 5n loc de 10.!41.000 se va citi 1.9!9.000. (spunsurile corecte 5nscrise 5n ,aremul de corectare i notare sunt conAorme cu cele 5nscrise 5n aceast erat.

"a pagina 98- S.B=;/%." ==- punctul B- cerina !- 5n loc de QciAra )Q- se va citi QciAra 8Q. "a punctul /- cerina !- 5n loc de QciAra 8Q- se va citi QciAra )Q. "a punctul /- cerina 4- 5n loc de QciAra FQ- se va citi QciAra 8Q. (spunsurile corecte 5nscrise 5n ,aremul de corectare i notare sunt conAorme cu cele 5nscrise 5n aceast erat.

"a pagina 144- S.B=;/%." ===- punctul /- cerina 1- 5n loc de Qdou r4uri situate pe valea r4ului ArnoQ se va citi Qdou orae situate pe valea r4ului ArnoQ.

"a pagina 148- S.B=;/%." =- punctl B- cerina ! se va citi /a urmare a degradrii nivelului de trai a scCut sperana de via 5n tri din.......