Sunteți pe pagina 1din 2

OLT PRESS, 20 martie 2004, pag.

Primăria municipiului Slatina


Str. M. Kogălniceanu, nr. 1, Slatina, Olt, 0500
Tel.: 0249.421.210; 423.960, fax: 0249 / 439.336

Cetăţenii municipiului Slatina se implică în monitorizarea


calităţii serviciului de salubrizare

Începînd cu luna ianuarie a acestui an, a fost implementat de către Primăria municipiului Slatina, în
cadrul Programului GRASP, finanţat de Guvernul Statelor Unite ale Americii, un nou instrument modern de
implicare a cetăţenilor în creşterea calităţii serviciului de salubritate din municipiu.
Prin observaţiile cetăţenilor se obţine lunar o imagine obiectivă şi cuprinzătoare asupra stării
de curăţenie din municipiu şi pot fi luate măsuri de îmbunătăţire a acesteia, acolo unde se impune.
În prima lună, peste 190 de monitori au completat o fişă de monitorizare care conţine 8
întrebări, pe care au predat-o asociaţiei de proprietari / locatari de care aparţin, datele conţinute în aceasta
fiind apoi centralizate la serviciul de specialitate al Primăriei şi reprezentate pe două niveluri: pe fiecare
stradă monitorizată şi pe municipiu în ansamblu.
Vă prezentăm primele rezultate ale acestui proces care va continua pe parcursul întregului an
şi care va oferi o imagine detaliată a stării de curăţenie din municipiu.
Menţionăm că în fişa de monitorizare au fost notate cu indicii „S” întrebările care se referă la
responsabilitatea SC SALUBRIS SA, cu „A” cele din responsabilitatea proprietarilor sau a asociaţiilor de
proprietari, întrebările fără indici fiind generale.

Salubritatea în municipiul Slatina în perioada


1 ianuarie – 15 februarie 2004

- situaţia pe ansamblu –

S 1.1. În ultima lună, în zona în care locuiţi, străzile au fost:


Foarte curate: 18% (exemplu: str. Independenţei, Păcii, Trandafirilor, Artileriei);
Destul de curate: 65% (exemplu: str. Vederii, Teiului, Al. Tineretului, Basarabilor, Prel. Tunari, N. Iorga, Cuza Vodă,
Al. Tipografului, B-dul A.I. Cuza, Crişan, Oituz, Gladiolei, Elena Doamna, Drăgăneşti, Al. Mărului, M. Eminescu,
Al. Lalelelor, Arcului, Primăverii etc.);
Destul de murdare: 12% (exemplu: str. Tunari, Textilistului, Garofiţei, Crizantemei, Centura Basarabilor);
Foarte murdare: 5% (exemplu: str. Unirii).

A 1.2. În ultima lună, spaţiile verzi din jurul blocurilor au fost întreţinute:
Foarte bine: 22% (exemplu: str. Basarabilor, Teiului, Mănăstirii, Artileriei, Al. Castanilor, Al. Lămâiţei, Trandafirilor,
Al. Plopilor);
Bine: 64% (exemplu: str. Vederii, Văilor, Textilistului, Al. Tineretului, Teiului, Oituz, Independenţei, Gladiolei, N.
Iorga, Cuza Vodă, Al. Cazărmii, Elena Doamna, Drăgăneşti, Dinu Lipatti, Serg. Maj. Dorobanţu C-tin, Al. Rozelor,
Al. Mărului, Crişan, B-dul A.I. Cuza, Libertăţii, Al. Înfrăţirii etc);
Aproape deloc: 4% (exemplu: str. Tunari, Prel. Tunari, Garofiţei, Cireaşov, Arcului);
Deloc: 10% (exemplu: str. Unirii, Preş. Primăverii, Crizantemei).

S 2.1. În ultima lună aţi fost mulţumit de ritmul de ridicare a gunoiului


Deplin mulţumit: 23% (exemplu: str. Elena Doamna, Mănăstirii, Al. Mărului, Al. Lămâiţei, Al. Plopilor, Al.
Tipografului, Crişan, Păcii, Trandafirilor, Nicolae Iorga);
Destul de mulţumit: 52% (exemplu: str. Vederii, Unirii, Prel. Tunari, Independenţei, Gladiolei, Văilor, Drăgăneşti,
Ecaterina Teodoroiu, Libertăţii, Primăverii, Crişan, B-dul A.I. Cuza);
Parţial mulţumit: 22% (exemplu: str. Tunari, Al. Tineretului, Basarabilor, Prel. Primăverii, Oituz, Textilistului,
Teiului Garofiţei, Cireaşov etc);
Nemulţumit: 3%.

S 2.2. După trecerea autovehiculului de colectare, platforma sau locul de depozitare a


gunoiului a rămas:
Foarte curată: 17% (exemplu: Trandafirilor, Al. Mărului, Prel.Tunari);
Destul de curată: 74% (exemplu: str. Vederii, Văilor, Textilistului, Unirii, Teiului, Basarabilor, Prel. Primăverii,
Oituz, Independenţei, N. Iorga, Gladiolei, Garofiţei, Cuza Vodă, Toamnei, E. Teodoroiu, Dinu Lipatti, Al. Lămâiţei,
Primăverii, B-dul Nicolae Titulescu, Drăgăneşti, Al. Viorelelor, B-dul A. I. Cuza);
Destul de murdară: 9% (exemplu: str. Tunari, Al. Tineretului, Crizantemei);
Foarte murdară: 0%.

A 2.3. Platforma sau locul de depozitare a gunoaielor, precum şi zona din jurul acesteia au
fost:
Foarte curate: 22% (exemplu: str. Teiului, Dinu Lipatti, Al. Lămâiţei, Al. Tipografului, Al. Castanilor, Al. Mărului,
Crişan, Al. Lalelelor, M. Eminescu, Trandafirilor);
Destul de curate: 69% (exemplu: Vederii, Văilor, Textilistului, Al. Tineretului, Basarabilor, Prel. Primăverii, Prel.
Tunari, Oituz, Independenţei, Teiului, N. Iorga, Drăgăneşti, E. Teodoroiu, D. Lipatti, Crişan, Libertăţii, Păcii, B-dul
A.I. Cuza, B-dul Nicolae Titulescu, Al. Florilor, Centura Basarabilor etc.);
Foarte murdare: 1%.

A 2.4. În ultima lună s-a executat igienizarea ghenei, a platformei betonate şi a recipienţilor
de:
Mai mult de 4 ori: 0%.
3-4 ori: 7% (exemplu: str. Gladiolei, Artileriei, Al. Castanilor, Prel. Tunari, Mănăstirii);
1-2 ori: 56% (exemplu: Vederii, Văilor, Teiului, Tunari, Garofiţei, Crizantemei, Zmeurei, E. Teodoroiu, Dinu Lipatti,
Serg. Maj. Dorobanţu C-tin, Basarabilor, Oituz, Independenţei, M. Eminescu, Al. Florilor, Cornişei, Crişan, Al.
Lămâiţei, Al. Plopilor, Al. Tipografului, Trandafirilor, Libertăţii etc.);
Niciodată: 37% (exemplu: Textilistului, Unirii, Al. Tineretului, Prel. Primăverii, Al. Mărului, Păcii etc.).

2.5. În ultima lună, calitatea recipienţilor pentru colectarea gunoiului:


A fost menţinută: 63%;
Au apărut uşoare deteriorări: 30;
Au apărut deteriorări serioase: 6%;
Au devenit inutilizabili: 1%.

2.6. Care credeţi că a fost principala cauză a împrăştierii gunoiului?


Persoanele care recuperează resturi (ambalaje, sticle): 55%;
Câinii comunitari: 23%;
Cetăţenii: 18%;
Lucrătorii firmei de salubritate: 3%;
Copiii: 1%.

Mulţumim pe această cale tuturor factorilor implicaţi în acest proces, cetăţenilor care au
contribuit, prin numărul semnificativ de fişe completate, la creşterea indicelui de obiectivitate al monitorizării
şi nu în ultimul rând la demararea cu succes a schimbării relaţiei prestator de servicii-client şi administraţie
publică-cetăţean.

Gheorghe Paunescu
Primarul Municipiului Slatina