Sunteți pe pagina 1din 327

LEGE nr.

134 din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*) privind Codul de procedur civil**) (aplicabil ncepnd cu data de 1 februarie 2013*) EMITENT PARLA !"#$L %%%%%%%%%% *) &or'a actuali(at a ace)tui act nor'ativ pn la data de 1 februarie 2013 e)te reali(at de ctre *eparta'entul +uridic din cadrul ,-C- .Centrul #eritorial de Calcul !lectronic. ,-APiatra%"ea'/ prin includerea tuturor 'odificrilor 0i co'pletrilor adu)e de ctre L!1!A nr- 202 din 3 noie'brie 2012Con/inutul ace)tui act apar/ine e4clu)iv ,-C- Centrul #eritorial de Calcul !lectronic ,-A- Piatra%"ea'/ 0i nu e)te un docu'ent cu caracter oficial5 fiind de)tinat pentru infor'area utili(atorilor%%%%%%%%% **) Republicat n te'eiul art- 60 din Le7ea nr- 8292012 pentru punerea n aplicare a Le7ii nr- 13:92010 privind Codul de procedur civil5 publicat n onitorul ;ficial al Ro'niei5 Partea <5 nr- 32= din 30 'ai 20125 dndu%)e te4telor o nou nu'erotareLe7ea nr- 13:92010 a fo)t publicat n onitorul ;ficial al Ro'niei5 Partea <5 nr- :6= din 1= iulie 20105 a fo)t 'odificat 0i co'pletat prin Le7ea nr- 8292012 0i rectificat n onitorul ;ficial al Ro'niei5 Partea <5 nr- =:2 din 3 au7u)t 2012***) ";#A C-#-C-!- ,-A- Piatra%"ea'/> Confor' art- <? din L!1!A nr- 202 din 3 noie'brie 20125 publicat n ;"<#;R$L ;&<C<AL nr- 822 din 13 noie'brie 20125 di)po(i/iile art- <<< din L!1!A nr- 202 din 3 noie'brie 20125 )e aplic de la data intrrii n vi7oare a Le7ii nr- 13:92010 privind Codul de procedur civil5 re)pectiv 1 februarie 20135 confor' alin- (1) al art- 61 din L!1!A nr- 82 din 2: 'ai 20125 publicat n ;"<#;R$L ;&<C<AL nr- 32= din 30 'ai 20125 a)tfel cu' a fo)t 'odificat de ;R*;"A"@A *! $R1!"@A nr- :: din 23 au7u)t 20125 publicat n ;"<#;R$L ;&<C<AL nr- 202 din 23 au7u)t 2012#<#L$L PR!L< <"AR *o'eniul de re7le'entare al Codului de procedur civil 0i principiile funda'entale ale proce)ului civil CAP- < *o'eniul de re7le'entare al Codului de procedur civil AR#- 1 ;biectul 0i )copul Codului de procedur civil (1) Codul de procedur civil5 denu'it n continuare codul5 )tabile0te re7ulile de co'peten/ 0i de +udecare a cau(elor civile5 precu' 0i cele de e4ecutare a Botrrilor in)tan/elor 0i a altor titluri e4ecutorii5 n )copul nfptuirii +u)ti/iei n 'aterie civil-

(2) Cn nfptuirea +u)ti/iei5 in)tan/ele +udectore0ti ndepline)c un )erviciu de intere) public5 a)i7urnd re)pectarea ordinii de drept5 a libert/ilor funda'entale5 a drepturilor 0i intere)elor le7iti'e ale per)oanelor fi(ice 0i per)oanelor +uridice5 aplicarea le7ii 0i 7arantarea )upre'a/iei ace)teiaAR#- 2 Aplicabilitatea 7eneral a Codului de procedur civil (1) *i)po(i/iile pre(entului cod con)tituie procedura de drept co'un n 'aterie civil(2) *e a)e'enea5 di)po(i/iile pre(entului cod )e aplic 0i n alte 'aterii5 n ')ura n care le7ile care le re7le'entea( nu cuprind di)po(i/ii contrareAR#- 3 Aplicarea prioritar a tratatelor interna/ionale privitoare la drepturile o'ului (1) Cn 'ateriile re7le'entate de pre(entul cod5 di)po(i/iile privind drepturile 0i libert/ile per)oanelor vor fi interpretate 0i aplicate n concordan/ cu Con)titu/ia5 *eclara/ia $niver)al a *repturilor ;'ului5 cu pactele 0i cu celelalte tratate la care Ro'nia e)te parte(2) *ac e4i)t neconcordan/e ntre pactele 0i tratatele privitoare la drepturile funda'entale ale o'ului5 la care Ro'nia e)te parte5 0i pre(entul cod5 au prioritate re7le'entrile interna/ionale5 cu e4cep/ia ca(ului n care pre(entul cod con/ine di)po(i/ii 'ai favorabileAR#- : Aplicarea prioritar a dreptului $niunii !uropene Cn 'ateriile re7le'entate de pre(entul cod5 nor'ele obli7atorii ale dreptului $niunii !uropene )e aplic n 'od prioritar5 indiferent de calitatea )au de )tatutul pr/ilorCAP- << Principiile funda'entale ale proce)ului civil AR#- = Cndatoriri privind pri'irea 0i )olu/ionarea cererilor (1) Dudectorii au ndatorirea ) pri'ea)c 0i ) )olu/ione(e orice cerere de co'peten/a in)tan/elor +udectore0ti5 potrivit le7ii(2) "iciun +udector nu poate refu(a ) +udece pe 'otiv c le7ea nu prevede5 e)te neclar )au inco'plet(3) Cn ca(ul n care o pricin nu poate fi )olu/ionat nici n ba(a le7ii5 nici a u(an/elor5 iar n lip)a ace)tora din ur'5 nici n ba(a di)po(i/iilor le7ale privitoare la )itua/ii a)e'ntoare5 ea va trebui +udecat n ba(a principiilor 7enerale ale dreptului5 avnd n vedere toate circu')tan/ele ace)teia 0i /innd )ea'a de cerin/ele ecBit/ii(:) !)te inter(i) +udectorului ) )tabilea)c di)po(i/ii 7eneral obli7atorii prin Botrrile pe care le pronun/ n cau(ele ce i )unt )upu)e +udec/iiAR#- 2 *reptul la un proce) ecBitabil5 n ter'en opti' 0i previ(ibil

(1) ;rice per)oan are dreptul la +udecarea cau(ei )ale n 'od ecBitabil5 n ter'en opti' 0i previ(ibil5 de ctre o in)tan/ independent5 i'par/ial 0i )tabilit de le7e- Cn ace)t )cop5 in)tan/a e)te datoare ) di)pun toate ')urile per'i)e de le7e 0i ) a)i7ure de)f0urarea cu celeritate a +udec/ii(2) *i)po(i/iile alin- (1) )e aplic n 'od core)pun(tor 0i n fa(a e4ecutrii )iliteAR#- 8 Le7alitatea (1) Proce)ul civil )e de)f0oar n confor'itate cu di)po(i/iile le7ii(2) Dudectorul are ndatorirea de a a)i7ura re)pectarea di)po(i/iilor le7ii privind reali(area drepturilor 0i ndeplinirea obli7a/iilor pr/ilor din proce)AR#- 6 !7alitatea Cn proce)ul civil pr/ilor le e)te 7arantat e4ercitarea drepturilor proce)uale5 n 'od e7al 0i fr di)cri'inriAR#- 3 *reptul de di)po(i/ie al pr/ilor (1) Proce)ul civil poate fi pornit la cererea celui intere)at )au5 n ca(urile anu'e prev(ute de le7e5 la cererea altei per)oane5 or7ani(a/ii ori a unei autorit/i )au in)titu/ii publice ori de intere) public(2) ;biectul 0i li'itele proce)ului )unt )tabilite prin cererile 0i aprrile pr/ilor(3) Cn condi/iile le7ii5 partea poate5 dup ca(5 renun/a la +udecarea cererii de cBe'are n +udecat )au la n)u0i dreptul pretin)5 poate recunoa0te preten/iile pr/ii adver)e5 )e poate nvoi cu acea)ta pentru a pune capt5 n tot )au n parte5 proce)ului5 poate renun/a la e4ercitarea cilor de atac ori la e4ecutarea unei Botrri- *e a)e'enea5 partea poate di)pune de drepturile )ale n orice alt 'od per'i) de le7eAR#- 10 ;bli7a/iile pr/ilor n de)f0urarea proce)ului (1) Pr/ile au obli7a/ia ) ndeplinea)c actele de procedur n condi/iile5 ordinea 0i ter'enele )tabilite de le7e )au de +udector5 ) 0i probe(e preten/iile 0i aprrile5 ) contribuie la de)f0urarea fr ntr(iere a proce)ului5 ur'rind5 tot a)tfel5 finali(area ace)tuia(2) *ac o parte de/ine un 'i+loc de prob5 +udectorul poate5 la cererea celeilalte pr/i )au din oficiu5 ) di)pun nf/i0area ace)tuia5 )ub )anc/iunea pl/ii unei a'en(i +udiciareAR#- 11 ;bli7a/iile ter/ilor n de)f0urarea proce)ului ;rice per)oan e)te obli7at5 n condi/iile le7ii5 ) )pri+ine reali(area +u)ti/iei- Cel care5 fr 'otiv le7iti'5 )e )u)tra7e de la ndeplinirea ace)tei obli7a/ii poate fi con)trn) ) o e4ecute )ub )anc/iunea pl/ii unei a'en(i +udiciare 0i5 dac e)te ca(ul5 a unor daune%intere)eAR#- 12

Euna%credin/ (1) *repturile proce)uale trebuie e4ercitate cu bun% credin/5 potrivit )copului n vederea cruia au fo)t recuno)cute de le7e 0i fr a )e nclca drepturile proce)uale ale altei pr/i(2) Partea care 0i e4ercit drepturile proce)uale n 'od abu(iv r)punde pentru pre+udiciile 'ateriale 0i 'orale cau(ate!a va putea fi obli7at5 potrivit le7ii5 0i la plata unei a'en(i +udiciare(3) *e a)e'enea5 partea care nu 0i ndepline0te cu bun% credin/ obli7a/iile proce)uale r)punde potrivit alin- (2)AR#- 13 *reptul la aprare (1) *reptul la aprare e)te 7arantat(2) Pr/ile au dreptul5 n tot cur)ul proce)ului5 de a fi repre(entate )au5 dup ca(5 a)i)tate n condi/iile le7ii- Cn recur)5 cererile 0i conclu(iile pr/ilor nu pot fi for'ulate 0i )u)/inute dect prin avocat )au5 dup ca(5 con)ilier +uridic5 cu e4cep/ia )itua/iei n care partea )au 'andatarul ace)teia5 )o/ ori rud pn la 7radul al doilea inclu)iv5 e)te licen/iat n drept(3) Pr/ilor li )e a)i7ur po)ibilitatea de a participa la toate fa(ele de de)f0urare a proce)ului- !le pot ) ia cuno0tin/ de cuprin)ul do)arului5 ) propun probe5 ) 0i fac aprri5 ) 0i pre(inte )u)/inerile n )cri) 0i oral 0i ) e4ercite cile le7ale de atac5 cu re)pectarea condi/iilor prev(ute de le7e(:) <n)tan/a poate di)pune nf/i0area n per)oan a pr/ilor5 cBiar atunci cnd ace)tea )unt repre(entateAR#- 1: Contradictorialitatea (1) <n)tan/a nu poate Botr a)upra unei cereri dect dup citarea )au nf/i0area pr/ilor5 dac le7ea nu prevede altfel(2) Pr/ile trebuie ) 0i fac cuno)cute reciproc 0i n ti'p util5 direct )au prin inter'ediul in)tan/ei5 dup ca(5 'otivele de fapt 0i de drept pe care 0i nte'eia( preten/iile 0i aprrile5 precu' 0i 'i+loacele de prob de care n/ele7 ) )e folo)ea)c5 a)tfel nct fiecare dintre ele ) 0i poat or7ani(a aprarea(3) Pr/ile au obli7a/ia de a e4pune )itua/ia de fapt la care )e refer preten/iile 0i aprrile lor n 'od corect 0i co'plet5 fr a denatura )au o'ite faptele care le )unt cuno)cute- Pr/ile au obli7a/ia de a e4pune un punct de vedere propriu fa/ de afir'a/iile pr/ii adver)e cu privire la 'pre+urri de fapt relevante n cau((:) Pr/ile au dreptul de a di)cuta 0i ar7u'enta orice cBe)tiune de fapt )au de drept invocat n cur)ul proce)ului de ctre orice participant la proce)5 inclu)iv de ctre in)tan/ din oficiu(=) <n)tan/a e)te obli7at5 n orice proce)5 ) )upun di)cu/iei pr/ilor toate cererile5 e4cep/iile 0i 'pre+urrile de fapt )au de drept invocate-

(2) <n)tan/a 0i va nte'eia Botrrea nu'ai pe 'otive de fapt 0i de drept5 pe e4plica/ii )au pe 'i+loace de prob care au fo)t )upu)e5 n prealabil5 de(baterii contradictoriiAR#- 1= ;ralitatea Proce)ele )e de(bat oral5 cu e4cep/ia ca(ului n care le7ea di)pune altfel )au cnd pr/ile )olicit e4pre) in)tan/ei ca +udecata ) )e fac nu'ai pe ba(a actelor depu)e la do)arAR#- 12 "e'i+locirea Probele )e ad'ini)trea( de ctre in)tan/a care +udec proce)ul5 cu e4cep/ia ca(urilor n care le7ea )tabile0te altfelAR#- 18 Publicitatea Fedin/ele de +udecat )unt publice5 n afar de ca(urile prev(ute de le7eAR#- 16 Li'ba de)f0urrii proce)ului (1) Proce)ul civil )e de)f0oar n li'ba ro'n(2) Cet/enii ro'ni apar/innd 'inorit/ilor na/ionale au dreptul ) )e e4pri'e n li'ba 'atern n fa/a in)tan/elor de +udecat5 n condi/iile le7ii(3) Cet/enii )trini 0i apatri(ii care nu n/ele7 )au nu vorbe)c li'ba ro'n au dreptul de a lua cuno0tin/ de toate actele 0i lucrrile do)arului5 de a vorbi n in)tan/ 0i de a pune conclu(ii5 prin traductor autori(at5 dac le7ea nu prevede altfel(:) Cererile 0i actele procedurale )e ntoc'e)c nu'ai n li'ba ro'nAR#- 13 Continuitatea Dudectorul nve)tit cu )olu/ionarea cau(ei nu poate fi nlocuit pe durata proce)ului dect pentru 'otive te'einice5 n condi/iile le7iiAR#- 20 Re)pectarea principiilor funda'entale Dudectorul are ndatorirea ) a)i7ure re)pectarea 0i ) re)pecte el n)u0i principiile funda'entale ale proce)ului civil5 )ub )anc/iunile prev(ute de le7eAR#- 21 Cncercarea de 'pcare a pr/ilor (1) Dudectorul va reco'anda pr/ilor )olu/ionarea a'iabil a liti7iului prin 'ediere5 potrivit le7ii )peciale(2) Cn tot cur)ul proce)ului5 +udectorul va ncerca 'pcarea pr/ilor5 dndu%le ndru'rile nece)are5 potrivit le7iiAR#- 22 Rolul +udectorului n aflarea adevrului (1) Dudectorul )olu/ionea( liti7iul confor' re7ulilor de drept care i )unt aplicabile(2) Dudectorul are ndatorirea ) )truie5 prin toate 'i+loacele le7ale5 pentru a preveni orice 7re0eal privind

aflarea adevrului n cau(5 pe ba(a )tabilirii faptelor 0i prin aplicarea corect a le7ii5 n )copul pronun/rii unei Botrri te'einice 0i le7ale- Cn ace)t )cop5 cu privire la )itua/ia de fapt 0i 'otivarea n drept pe care pr/ile le invoc5 +udectorul e)te n drept ) le cear ) pre(inte e4plica/ii5 oral )au n )cri)5 ) pun n de(baterea ace)tora orice 'pre+urri de fapt )au de drept5 cBiar dac nu )unt 'en/ionate n cerere )au n nt'pinare5 ) di)pun ad'ini)trarea probelor pe care le con)ider nece)are5 precu' 0i alte ')uri prev(ute de le7e5 cBiar dac pr/ile )e 'potrive)c(3) Dudectorul poate di)pune introducerea n cau( a altor per)oane5 n condi/iile le7ii- Per)oanele a)tfel introdu)e n cau( vor avea po)ibilitatea5 dup ca(5 de a renun/a la +udecat )au la dreptul pretin)5 de a acBie)a la preten/iile recla'antului ori de a pune capt proce)ului printr%o tran(ac/ie(:) Dudectorul d )au re)tabile0te calificarea +uridic a actelor 0i faptelor dedu)e +udec/ii5 cBiar dac pr/ile le%au dat o alt denu'ire- Cn ace)t ca( +udectorul e)te obli7at ) pun n di)cu/ia pr/ilor calificarea +uridic e4act(=) Cu toate ace)tea5 +udectorul nu poate )cBi'ba denu'irea )au te'eiul +uridic n ca(ul n care pr/ile5 n virtutea unui acord e4pre) privind drepturi de care5 potrivit le7ii5 pot di)pune5 au )tabilit calificarea +uridic 0i 'otivele de drept a)upra crora au n/ele) ) li'ite(e de(baterile5 dac a)tfel nu )e ncalc drepturile )au intere)ele le7iti'e ale altora(2) Dudectorul trebuie ) )e pronun/e a)upra a tot ceea ce )%a cerut5 fr n) a dep0i li'itele nve)tirii5 n afar de ca(urile n care le7ea ar di)pune altfel(8) ;ri de cte ori le7ea i re(erv +udectorului puterea de apreciere )au i cere ) /in )ea'a de toate circu')tan/ele cau(ei5 +udectorul va /ine )ea'a5 ntre altele5 de principiile 7enerale ale dreptului5 de cerin/ele ecBit/ii 0i de buna% credin/AR#- 23 Re)pectul cuvenit +u)ti/iei (1) Cei pre(en/i la 0edin/a de +udecat )unt datori ) 'anife)te re)pectul cuvenit fa/ de in)tan/ 0i ) nu tulbure buna de)f0urare a 0edin/ei de +udecat(2) Pre0edintele ve7Bea( ca ordinea 0i )ole'nitatea 0edin/ei ) fie re)pectate5 putnd lua n ace)t )cop orice ')ur prev(ut de le7eCAP- <<< Aplicarea le7ii de procedur civil AR#- 2: Le7ea aplicabil proce)elor noi *i)po(i/iile le7ii noi de procedur )e aplic nu'ai proce)elor 0i e4ecutrilor )ilite ncepute dup intrarea ace)teia n vi7oareAR#- 2=

Le7ea aplicabil proce)elor n cur) (1) Proce)ele n cur) de +udecat5 precu' 0i e4ecutrile )ilite ncepute )ub le7ea vecBe r'n )upu)e acelei le7i(2) Proce)ele n cur) de +udecat la data )cBi'brii co'peten/ei in)tan/elor le7al nve)tite vor continua ) fie +udecate de acele in)tan/e5 potrivit le7ii )ub care au nceputCn ca( de tri'itere )pre re+udecare5 di)po(i/iile le7ale privitoare la co'peten/5 n vi7oare la data cnd a nceput proce)ul5 r'n aplicabile(3) Cn ca(ul n care in)tan/a nve)tit e)te de)fiin/at5 do)arele )e vor tri'ite din oficiu in)tan/ei co'petente potrivit le7ii noi- *i)po(i/iile alin- (1) r'n aplicabileAR#- 22 Le7ea aplicabil 'i+loacelor de prob (1) Le7ea care 7uvernea( condi/iile de ad'i)ibilitate 0i puterea doveditoare a probelor precon)tituite 0i a pre(u'/iilor le7ale e)te cea n vi7oare la data producerii ori5 dup ca(5 a )vr0irii faptelor +uridice care fac obiectul proba/iunii(2) Ad'ini)trarea probelor )e face potrivit le7ii n vi7oare la data ad'ini)trrii lorAR#- 28 Le7ea aplicabil Botrrilor Gotrrile r'n )upu)e cilor de atac5 'otivelor 0i ter'enelor prev(ute de le7ea )ub care a nceput proce)ulAR#- 26 #eritorialitatea le7ii de procedur (1) *i)po(i/iile le7ii de procedur )e aplic tuturor proce)elor care )e +udec de ctre in)tan/ele ro'ne5 )ub re(erva unor di)po(i/ii le7ale contrare(2) Cn ca(ul raporturilor proce)uale cu ele'ent de e4traneitate5 deter'inarea le7ii de procedur aplicabile )e face potrivit nor'elor cuprin)e n cartea a ?<<%aCAR#!A < *i)po(i/ii 7enerale #<#L$L < Ac/iunea civil AR#- 23 "o/iune Ac/iunea civil e)te an)a'blul 'i+loacelor proce)uale prev(ute de le7e pentru protec/ia dreptului )ubiectiv pretin) de ctre una dintre pr/i )au a unei alte )itua/ii +uridice5 precu' 0i pentru a)i7urarea aprrii pr/ilor n proce)AR#- 30 Cereri n +u)ti/ie (1) ;ricine are o preten/ie 'potriva unei alte per)oane ori ur're0te )olu/ionarea n +u)ti/ie a unei )itua/ii +uridice are dreptul ) fac o cerere naintea in)tan/ei co'petente(2) Cererile n +u)ti/ie )unt principale5 acce)orii5 adi/ionale 0i incidentale-

(3) Cererea principal e)te cererea introductiv de in)tan/!a poate cuprinde att capete de cerere principale5 ct 0i capete de cerere acce)orii(:) Cererile acce)orii )unt acele cereri a cror )olu/ionare depinde de )olu/ia dat unui capt de cerere principal(=) Con)tituie cerere adi/ional acea cerere prin care o parte 'odific preten/iile )ale anterioare(2) Cererile incidentale )unt cele for'ulate n cadrul unui proce) aflat n cur) de de)f0urareAR#- 31 Aprri Aprrile for'ulate n +u)ti/ie pot fi de fond )au proceduraleAR#- 32 Condi/ii de e4ercitare a ac/iunii civile (1) ;rice cerere poate fi for'ulat 0i )u)/inut nu'ai dac autorul ace)teia> a) are capacitate proce)ual5 n condi/iile le7iiH b) are calitate proce)ualH c) for'ulea( o preten/ieH d) +u)tific un intere)(2) *i)po(i/iile alin- (1) )e aplic5 n 'od core)pun(tor5 0i n ca(ul aprrilorAR#- 33 <ntere)ul de a ac/iona <ntere)ul trebuie ) fie deter'inat5 le7iti'5 per)onal5 n)cut 0i actual- Cu toate ace)tea5 cBiar dac intere)ul nu e)te n)cut 0i actual5 )e poate for'ula o cerere cu )copul de a preveni nclcarea unui drept )ubiectiv a'enin/at )au pentru a prent'pina producerea unei pa7ube i'inente 0i care nu )%ar putea reparaAR#- 3: Reali(area drepturilor afectate de un ter'en (1) Cererea pentru predarea unui bun la 'plinirea ter'enului contractual poate fi fcut cBiar nainte de 'plinirea ace)tui ter'en(2) ,e poate5 de a)e'enea5 cere5 nainte de ter'en5 e4ecutarea la ter'en a obli7a/iei de ntre/inere )au a altei pre)ta/ii periodice(3) Pot fi ncuviin/ate5 nainte de 'plinirea ter'enului5 0i alte cereri pentru e4ecutarea la ter'en a unor obli7a/ii5 ori de cte ori )e va con)tata c ace)tea pot prent'pina o pa7ub n)e'nat pe care recla'antul ar ncerca%o dac ar a0tepta 'plinirea ter'enuluiAR#- 3= Con)tatarea e4i)ten/ei )au ine4i)ten/ei unui drept Cel care are intere) poate ) cear con)tatarea e4i)ten/ei )au ine4i)ten/ei unui drept- Cererea nu poate fi pri'it dac partea poate cere reali(area dreptului pe orice alt cale prev(ut de le7eAR#- 32 Calitatea proce)ual

Calitatea proce)ual re(ult din identitatea dintre pr/i 0i )ubiectele raportului +uridic liti7io)5 a)tfel cu' ace)ta e)te dedu) +udec/ii- !4i)ten/a )au ine4i)ten/a drepturilor 0i a obli7a/iilor afir'ate con)tituie o cBe)tiune de fondAR#- 38 Le7iti'area proce)ual a altor per)oane Cn ca(urile 0i condi/iile prev(ute e4clu)iv prin le7e5 )e pot introduce cereri )au )e pot for'ula aprri 0i de per)oane5 or7ani(a/ii5 in)titu/ii )au autorit/i5 care5 fr a +u)tifica un intere) per)onal5 ac/ionea( pentru aprarea drepturilor ori intere)elor le7iti'e ale unor per)oane aflate n )itua/ii )peciale )au5 dup ca(5 n )copul ocrotirii unui intere) de 7rup ori 7eneralAR#- 36 #ran)'iterea calit/ii proce)uale Calitatea de parte )e poate tran)'ite le7al )au conven/ional5 ca ur'are a tran)'i)iunii5 n condi/iile le7ii5 a drepturilor ori )itua/iilor +uridice dedu)e +udec/iiAR#- 33 ,itua/ia proce)ual a n)trintorului 0i a )ucce)orilor )i (1) *ac n cur)ul proce)ului dreptul liti7io) e)te tran)'i) prin acte ntre vii cu titlu particular5 +udecata va continua ntre pr/ile ini/iale- *ac n) tran)ferul e)te fcut5 n condi/iile le7ii5 prin acte cu titlu particular pentru cau( de 'oarte5 +udecata va continua cu )ucce)orul univer)al ori cu titlu univer)al al autorului5 dup ca((2) Cn toate ca(urile5 )ucce)orul cu titlu particular e)te obli7at ) intervin n cau(5 dac are cuno0tin/ de e4i)ten/a proce)ului5 )au poate ) fie introdu) n cau(5 la cerere ori din oficiu- Cn ace)t ca(5 in)tan/a va decide5 dup 'pre+urri 0i /innd )ea'a de po(i/ia celorlalte pr/i5 dac n)trintorul )au )ucce)orul univer)al ori cu titlu univer)al al ace)tuia va r'ne )au5 dup ca(5 va fi )co) din proce)- *ac n)trintorul )au5 dup ca(5 )ucce)orul univer)al ori cu titlu univer)al al ace)tuia e)te )co) din proce)5 +udecata va continua nu'ai cu )ucce)orul cu titlu particular care va lua procedura n )tarea n care )e afl la 'o'entul la care ace)ta a intervenit )au a fo)t introdu) n cau((3) Gotrrea pronun/at contra n)trintorului )au )ucce)orului univer)al ori cu titlu univer)al al ace)tuia5 dup ca(5 va produce de drept efecte 0i contra )ucce)orului cu titlu particular 0i va fi ntotdeauna opo(abil ace)tuia din ur'5 cu e4cep/ia ca(urilor n care a dobndit dreptul cu bun%credin/ 0i nu 'ai poate fi evin)5 potrivit le7ii5 de ctre adevratul titularAR#- :0 ,anc/iunea nclcrii condi/iilor de e4ercitare a ac/iunii civile (1) Cererile fcute de o per)oan care nu are capacitate proce)ual )unt nule )au5 dup ca(5 anulabile- *e a)e'enea5 n ca(ul lip)ei calit/ii proce)uale )au a intere)ului5 in)tan/a va re)pin7e cererea ori aprarea for'ulat ca fiind fcut de o

per)oan )au 'potriva unei per)oane fr calitate ori ca de intere)5 dup ca((2) Cnclcarea di)po(i/iilor pre(entului titlu poate5 a)e'enea5 atra7e aplicarea 0i a altor )anc/iuni prev(ute le7e5 iar cel care a )uferit un pre+udiciu are dreptul de de)p7ubit5 potrivit dreptului co'un#<#L$L << Participan/ii la proce)ul civil CAP- < Dudectorul- <nco'patibilitatea

lip)it de de a fi

AR#- :1 Ca(uri de inco'patibilitate ab)olut (1) Dudectorul care a pronun/at o ncBeiere interlocutorie )au o Botrre prin care )%a )olu/ionat cau(a nu poate +udeca aceea0i pricin n apel5 recur)5 conte)ta/ie n anulare )au revi(uire 0i nici dup tri'iterea )pre re+udecare(2) *e a)e'enea5 nu poate lua parte la +udecat cel care a fo)t 'artor5 e4pert5 arbitru5 procuror5 avocat5 a)i)tent +udiciar5 'a7i)trat%a)i)tent )au 'ediator n aceea0i cau(AR#- :2 Alte ca(uri de inco'patibilitate ab)olut (1) Dudectorul e)te5 de a)e'enea5 inco'patibil de a +udeca n ur'toarele )itua/ii> 1- cnd 0i%a e4pri'at anterior prerea cu privire la )olu/ie n cau(a pe care a fo)t de)e'nat ) o +udece- Punerea n di)cu/ia pr/ilor5 din oficiu5 a unor cBe)tiuni de fapt )au de drept5 potrivit art- 1: alin- (:) 0i (=)5 nu l face pe +udector inco'patibilH 2- cnd e4i)t 'pre+urri care fac +u)tificat te'erea c el5 )o/ul )u5 a)cenden/ii ori de)cenden/ii lor )au afinii lor5 dup ca(5 au un intere) n le7tur cu pricina care )e +udecH 3- cnd e)te )o/5 rud )au afin pn la 7radul al patrulea inclu)iv cu avocatul ori repre(entantul unei pr/i )au dac e)te c)torit cu fratele ori cu )ora )o/ului uneia dintre ace)te per)oaneH :- cnd )o/ul )au fo)tul )u )o/ e)te rud ori afin pn la 7radul al patrulea inclu)iv cu vreuna dintre pr/iH =- dac el5 )o/ul )au rudele lor pn la 7radul al patrulea inclu)iv ori afinii lor5 dup ca(5 )unt pr/i ntr%un proce) care )e +udec la in)tan/a la care una dintre pr/i e)te +udectorH 2- dac ntre el5 )o/ul )u ori rudele lor pn la 7radul al patrulea inclu)iv )au afinii lor5 dup ca(5 0i una dintre pr/i a e4i)tat un proce) penal cu cel 'ult = ani nainte de a fi de)e'nat ) +udece pricina- Cn ca(ul pln7erilor penale for'ulate de pr/i n cur)ul proce)ului5 +udectorul devine inco'patibil nu'ai n )itua/ia punerii n 'i0care a ac/iunii penale 'potriva )aH 8- dac e)te tutore )au curator al uneia dintre pr/iH

6- dac el5 )o/ul )u5 a)cenden/ii ori de)cenden/ii lor au pri'it daruri )au pro'i)iuni de daruri ori alte avanta+e de la una dintre pr/iH 3- dac el5 )o/ul )u ori una dintre rudele lor pn la 7radul al patrulea inclu)iv )au afinii lor5 dup ca(5 )e afl n rela/ii de du0'nie cu una dintre pr/i5 )o/ul ori rudele ace)teia pn la 7radul al patrulea inclu)ivH 10- dac5 atunci cnd e)te nve)tit cu )olu/ionarea unei ci de atac5 )o/ul )au o rud a )a pn la 7radul al patrulea inclu)iv a participat5 ca +udector )au procuror5 la +udecarea aceleia0i pricini naintea altei in)tan/eH 11- dac e)te )o/ )au rud pn la 7radul al patrulea inclu)iv )au afin5 dup ca(5 cu un alt 'e'bru al co'pletului de +udecatH 12- dac )o/ul5 o rud ori un afin al )u pn la 7radul al patrulea inclu)iv a repre(entat )au a)i)tat partea n aceea0i pricin naintea altei in)tan/eH 13- atunci cnd e4i)t alte ele'ente care na)c n 'od nte'eiat ndoieli cu privire la i'par/ialitatea )a(2) *i)po(i/iile alin- (1) privitoare la )o/ )e aplic 0i n ca(ul concubinilorAR#- :3 Ab/inerea (1) Cnainte de pri'ul ter'en de +udecat 7refierul de 0edin/ va verifica5 pe ba(a do)arului cau(ei5 dac +udectorul ace)teia )e afl n vreunul dintre ca(urile de inco'patibilitate prev(ute la art- :1 0i5 cnd e)te ca(ul5 va ntoc'i un referat core)pun(tor(2) Dudectorul care 0tie c e4i)t un 'otiv de inco'patibilitate n privin/a )a e)te obli7at ) )e ab/in de la +udecarea pricinii(3) *eclara/ia de ab/inere )e face n )cri) de ndat ce +udectorul a cuno)cut e4i)ten/a ca(ului de inco'patibilitate )au verbal n 0edin/5 fiind con)e'nat n ncBeiereAR#- :: Recu(area (1) Dudectorul aflat ntr%o )itua/ie de inco'patibilitate poate fi recu(at de oricare dintre pr/i nainte de nceperea oricrei de(bateri(2) Cnd 'otivele de inco'patibilitate )%au ivit ori au fo)t cuno)cute de parte doar dup nceperea de(baterilor5 acea)ta trebuie ) )olicite recu(area de ndat ce ace)tea i )unt cuno)cuteAR#- := <nvocarea inco'patibilit/ii ab)olute Cn ca(urile prev(ute la art- :15 +udectorul nu poate participa la +udecat5 cBiar dac nu )%a ab/inut ori nu a fo)t recu(at- "ere7ularitatea poate fi invocat n orice )tare a priciniiAR#- :2 Dudectorii care pot fi recu(a/i

Pot fi recu(a/i nu'ai +udectorii care fac parte din co'pletul de +udecat cruia pricina i%a fo)t reparti(at pentru )olu/ionareAR#- :8 Cererea de recu(are- Condi/ii (1) Cererea de recu(are )e poate face verbal n 0edin/ )au n )cri) pentru fiecare +udector n parte5 artndu%)e ca(ul de inco'patibilitate 0i probele de care partea n/ele7e ) )e folo)ea)c(2) !)te inad'i)ibil cererea n care )e invoc alte 'otive dect cele prev(ute la art- :1 0i :2(3) ,unt5 de a)e'enea5 inad'i)ibile cererea de recu(are privitoare la al/i +udectori dect cei prev(u/i la art- :25 precu' 0i cererea ndreptat 'potriva aceluia0i +udector pentru acela0i 'otiv de inco'patibilitate(:) "ere)pectarea condi/iilor pre(entului articol atra7e inad'i)ibilitatea cererii de recu(are- Cn ace)t ca(5 inad'i)ibilitatea )e con)tat cBiar de co'pletul n fa/a cruia )%a for'ulat cererea de recu(are5 cu participarea +udectorului recu(atAR#- :6 Ab/inerea +udectorului recu(at (1) Dudectorul 'potriva cruia e)te for'ulat o cerere de recu(are poate declara c )e ab/ine(2) *eclara/ia de ab/inere )e )olu/ionea( cu prioritate(3) Cn ca( de ad'itere a declara/iei de ab/inere5 cererea de recu(are5 indiferent de 'otivul ace)teia5 va fi re)pin)5 prin aceea0i ncBeiere5 ca r'a) fr obiect(:) Cn ca(ul n care declara/ia de ab/inere )e re)pin7e5 prin aceea0i ncBeiere in)tan/a )e va pronun/a 0i a)upra cererii de recu(areAR#- :3 ,tarea cau(ei pn la )olu/ionarea cererii (1) Pn la )olu/ionarea declara/iei de ab/inere nu )e va face niciun act de procedur n cau((2) &or'ularea unei cereri de recu(are nu deter'in )u)pendarea +udec/ii- Cu toate ace)tea5 pronun/area )olu/iei n cau( nu poate avea loc dect dup )olu/ionarea cererii de recu(areAR#- =0 Co'punerea co'pletului de +udecat (1) Ab/inerea )au recu(area )e )olu/ionea( de un alt co'plet al in)tan/ei re)pective5 n co'punerea cruia nu poate intra +udectorul recu(at )au care a declarat c )e ab/ine*i)po(i/iile art- :8 alin- (:) r'n aplicabile(2) Cnd5 din pricina ab/inerii )au recu(rii5 nu )e poate alctui co'pletul de +udecat5 cererea )e +udec de in)tan/a ierarBic )uperioarAR#- =1 Procedura de )olu/ionare a ab/inerii )au a recu(rii (1) <n)tan/a Botr0te de ndat5 n ca'era de con)iliu5 fr pre(en/a pr/ilor 0i a)cultndu%l pe +udectorul recu(at )au care

a declarat c )e ab/ine5 nu'ai dac aprecia( c e)te nece)ar- Cn acelea0i condi/ii5 in)tan/a va putea a)culta 0i pr/ile(2) Cn ca(ul n care la acela0i ter'en )%au for'ulat cereri de recu(are 0i de ab/inere pentru 'otive diferite5 ace)tea vor fi +udecate 'preun(3) "u )e ad'ite intero7atoriul ca 'i+loc de dovad a 'otivelor de recu(are(:) Cn ca(ul ad'iterii ab/inerii )au recu(rii nte'eiate pe di)po(i/iile art- :2 alin- (1) pct- 115 in)tan/a va )tabili care dintre +udectori nu va lua parte la +udecarea pricinii(=) Ab/inerea )au recu(area )e )olu/ionea( printr%o ncBeiere care )e pronun/ n 0edin/ public(2) *ac ab/inerea )au5 dup ca(5 recu(area a fo)t ad'i)5 +udectorul )e va retra7e de la +udecarea pricinii- Cn ace)t ca(5 ncBeierea va arta n ce ')ur actele ndeplinite de +udector ur'ea( ) fie p)trateAR#- =2 Procedura de )olu/ionare de ctre in)tan/a )uperioar (1) <n)tan/a )uperioar nve)tit cu +udecarea ab/inerii )au recu(rii n )itua/ia prev(ut la art- =0 alin- (2) va di)pune5 n ca( de ad'itere a cererii5 tri'iterea pricinii la o alt in)tan/ de acela0i 7rad din circu')crip/ia )a(2) *ac cererea e)te re)pin)5 pricina )e napoia( in)tan/ei inferioareAR#- =3 Ci de atac (1) CncBeierea prin care )%a re)pin) recu(area poate fi atacat nu'ai de pr/i5 odat cu Botrrea prin care )%a )olu/ionat cau(a- Cnd acea)t din ur' Botrre e)te definitiv5 ncBeierea va putea fi atacat cu recur)5 la in)tan/a ierarBic )uperioar5 n ter'en de = (ile de la co'unicarea ace)tei Botrri(2) CncBeierea prin care )%a ncuviin/at )au )%a re)pin) ab/inerea5 cea prin care )%a ncuviin/at recu(area5 precu' 0i ncBeierea prin care )%a re)pin) recu(area n ca(ul prev(ut la art- :6 alin- (3) nu )unt )upu)e niciunei ci de atac(3) Cn ca(ul prev(ut la alin- (1)5 dac in)tan/a de apel con)tat c recu(area a fo)t n 'od 7re0it re)pin)5 reface toate actele de procedur 0i5 dac aprecia( c e)te nece)ar5 dove(ile ad'ini)trate la pri'a in)tan/- Cnd in)tan/a de recur) con)tat c recu(area a fo)t 7re0it re)pin)5 ea va ca)a Botrrea5 di)punnd tri'iterea cau(ei )pre re+udecare la in)tan/a de apel )au5 atunci cnd calea de atac a apelului e)te )upri'at5 la pri'a in)tan/AR#- =: <nco'patibilitatea altor participan/i *i)po(i/iile pre(entului capitol )e aplic n 'od core)pun(tor 0i procurorilor5 'a7i)tra/ilor%a)i)ten/i5 a)i)ten/ilor +udiciari 0i 7refierilorCAP- << Pr/ile

AR#- == !nu'erare ,unt pr/i recla'antul 0i prtul5 precu' 0i5 n condi/iile le7ii5 ter/ele per)oane care intervin voluntar )au for/at n proce),!C@<$"!A 1 &olo)in/a 0i e4erci/iul drepturilor procedurale AR#- =2 Capacitatea proce)ual de folo)in/ (1) Poate fi parte n +udecat orice per)oan care are folo)in/a drepturilor civile(2) Cu toate ace)tea5 pot )ta n +udecat a)ocia/iile5 )ociet/ile )au alte entit/i fr per)onalitate +uridic5 dac )unt con)tituite potrivit le7ii(3) Lip)a capacit/ii proce)uale de folo)in/ poate fi invocat n orice )tare a proce)ului- Actele de procedur ndeplinite de cel care nu are capacitate de folo)in/ )unt lovite de nulitate ab)olutAR#- =8 Capacitatea proce)ual de e4erci/iu (1) Cel care are calitatea de parte 0i poate e4ercita drepturile procedurale n nu'e propriu )au prin repre(entant5 cu e4cep/ia ca(urilor n care le7ea prevede altfel(2) Partea care nu are e4erci/iul drepturilor procedurale nu poate )ta n +udecat dect dac e)te repre(entat5 a)i)tat ori autori(at n condi/iile prev(ute de le7ile )au5 dup ca(5 de )tatutele care i re7le'entea( capacitatea ori 'odul de or7ani(are(3) Lip)a capacit/ii de e4erci/iu a drepturilor procedurale poate fi invocat n orice )tare a proce)ului(:) Actele de procedur ndeplinite de cel care nu are e4erci/iul drepturilor procedurale )unt anulabile- Repre(entantul )au ocrotitorul le7al al ace)tuia va putea n) confir'a toate )au nu'ai o parte din ace)te acte(=) Cnd in)tan/a con)tat c actul de procedur a fo)t ndeplinit de o parte lip)it de capacitate de e4erci/iu va acorda un ter'en pentru confir'area lui- *ac actul nu e)te confir'at5 )e va di)pune anularea lui(2) *i)po(i/iile alin- (=) )e aplic n 'od core)pun(tor 0i per)oanelor cu capacitate de e4erci/iu re)trn)AR#- =6 Curatela )pecial (1) Cn ca( de ur7en/5 dac per)oana fi(ic lip)it de capacitatea de e4erci/iu a drepturilor civile nu are repre(entant le7al5 in)tan/a5 la cererea pr/ii intere)ate5 va nu'i un curator )pecial5 care ) o repre(inte pn la nu'irea repre(entantului le7al5 potrivit le7ii- *e a)e'enea5 in)tan/a va nu'i un curator )pecial n ca( de conflict de intere)e ntre repre(entantul le7al 0i cel repre(entat )au cnd o per)oan +uridic ori o entitate

dintre cele prev(ute la art- =2 alin- (2)5 cBe'at ) )tea n +udecat5 nu are repre(entant(2) *i)po(i/iile alin- (1) )e aplic n 'od core)pun(tor 0i per)oanelor cu capacitate de e4erci/iu re)trn)(3) "u'irea ace)tor curatori )e va face de in)tan/a care +udec proce)ul5 dintre avoca/ii anu'e de)e'na/i n ace)t )cop de barou pentru fiecare in)tan/ +udectorea)c- Curatorul )pecial are toate drepturile 0i obli7a/iile prev(ute de le7e pentru repre(entantul le7al(:) Re'unerarea provi(orie a curatorului a)tfel nu'it )e fi4ea( de in)tan/5 prin ncBeiere5 )tabilindu%)e totodat 0i 'odalitatea de plat- La cererea curatorului5 odat cu ncetarea calit/ii )ale5 /inndu%)e )ea'a de activitatea de)f0urat5 re'unera/ia va putea fi 'a+orat,!C@<$"!A a 2%a Per)oanele care )unt 'preun recla'ante )au prte AR#- =3 Condi/ii de e4i)ten/ ai 'ulte per)oane pot fi 'preun recla'ante )au prte dac obiectul proce)ului e)te un drept ori o obli7a/ie co'un5 dac drepturile )au obli7a/iile lor au aceea0i cau( ori dac ntre ele e4i)t o )trn) le7turAR#- 20 Re7i'ul +uridic al coparticiprii proce)uale (1) Actele de procedur5 aprrile 0i conclu(iile unuia dintre recla'an/i )au pr/i nu le pot profita celorlal/i 0i nici nu i pot pre+udicia(2) Cu toate ace)tea5 dac prin natura raportului +uridic )au n te'eiul unei di)po(i/ii a le7ii5 efectele Botrrii )e ntind a)upra tuturor recla'an/ilor ori pr/ilor5 actele de procedur ndeplinite nu'ai de unii dintre ei )au ter'enele ncuviin/ate nu'ai unora dintre ei pentru ndeplinirea actelor de procedur profit 0i celorlal/i- Cnd actele de procedur ale unora )unt potrivnice celor fcute de ceilal/i5 )e va /ine )ea'a de actele cele 'ai favorabile(3) Recla'an/ii )au pr/ii care nu )%au nf/i0at ori nu au ndeplinit un act de procedur n ter'en vor continua totu0i ) fie cita/i5 dac5 potrivit le7ii5 nu au ter'enul n cuno0tin/*i)po(i/iile art- 202 )unt aplicabile,!C@<$"!A a 3%a Alte per)oane care pot lua parte la +udecat I 1- <nterven/ia voluntar AR#- 21 &or'e (1) ;ricine are intere) poate interveni ntr%un proce) care )e +udec ntre pr/ile ori7inare-

(2) <nterven/ia e)te principal5 cnd intervenientul pretinde pentru )ine5 n tot )au n parte5 dreptul dedu) +udec/ii )au un drept )trn) le7at de ace)ta(3) <nterven/ia e)te acce)orie5 cnd )pri+in nu'ai aprarea uneia dintre pr/iAR#- 22 <nterven/ia principal (1) Cererea de interven/ie principal va fi fcut n for'a prev(ut pentru cererea de cBe'are n +udecat(2) Cererea poate fi fcut nu'ai n fa/a pri'ei in)tan/e5 nainte de ncBiderea de(baterilor n fond(3) Cu acordul e4pre) al pr/ilor5 interven/ia principal )e poate face 0i n in)tan/a de apelAR#- 23 <nterven/ia acce)orie (1) Cererea de interven/ie acce)orie va fi fcut n )cri) 0i va cuprinde ele'entele prev(ute la art- 1:6 alin- (1)5 care )e va aplica n 'od core)pun(tor(2) <nterven/ia acce)orie poate fi fcut pn la ncBiderea de(baterilor5 n tot cur)ul +udec/ii5 cBiar 0i n cile e4traordinare de atacAR#- 2: Procedura de +udecat- Ci de atac (1) <n)tan/a va co'unica pr/ilor cererea de interven/ie 0i copii de pe n)cri)urile care o n)o/e)c(2) *up a)cultarea intervenientului 0i a pr/ilor5 in)tan/a )e va pronun/a a)upra ad'i)ibilit/ii n principiu a interven/iei5 printr%o ncBeiere 'otivat(3) CncBeierea de ad'itere n principiu nu )e poate ataca dect odat cu fondul(:) CncBeierea de re)pin7ere ca inad'i)ibil a cererii de interven/ie poate fi atacat n ter'en de = (ile5 care cur7e de la pronun/are pentru partea pre(ent5 re)pectiv de la co'unicare pentru partea lip)- Calea de atac e)te nu'ai apelul5 dac ncBeierea a fo)t dat n pri'a in)tan/5 re)pectiv nu'ai recur)ul la in)tan/a ierarBic )uperioar5 n ca(ul n care ncBeierea a fo)t pronun/at n apel- *o)arul )e naintea(5 n copie certificat pentru confor'itate cu ori7inalul5 in)tan/ei co'petente ) )olu/ione(e calea de atac n 2: de ore de la e4pirarea ter'enului- Cnt'pinarea nu e)te obli7atorie- Apelul )au5 dup ca(5 recur)ul )e +udec n ter'en de cel 'ult 10 (ile de la nre7i)trare- Dudecarea cererii principale )e )u)pend pn la )olu/ionarea cii de atac e4ercitate 'potriva ncBeierii de re)pin7ere ca inad'i)ibil a cererii de interven/ieAR#- 2= ,itua/ia intervenientului (1) <ntervenientul devine parte n proce) nu'ai dup ad'iterea n principiu a cererii )ale(2) <ntervenientul va prelua procedura n )tarea n care )e afl n 'o'entul ad'iterii interven/iei5 dar va putea )olicita ad'ini)trarea de probe prin cererea de interven/ie )au cel 'ai tr(iu pn la pri'ul ter'en de +udecat ulterior ad'iterii

cererii de interven/ie- Actele de procedur ulterioare vor fi ndeplinite 0i fa/ de el(3) Cn ca(ul interven/iei principale5 dup ad'iterea n principiu5 in)tan/a va )tabili un ter'en n care trebuie depu) nt'pinareaAR#- 22 Dudecarea cererii de interven/ie principal (1) <nterven/ia principal )e +udec odat cu cererea principal(2) Cnd +udecarea cererii principale ar fi ntr(iat prin cererea de interven/ie5 in)tan/a poate di)pune di)+un7erea ei pentru a fi +udecat )eparat5 n afar de ca(ul n care intervenientul pretinde pentru )ine5 n tot )au n parte5 n)u0i dreptul dedu) +udec/ii- Cn ca( de di)+un7ere5 in)tan/a r'ne n toate ca(urile co'petent ) )olu/ione(e cererea de interven/ie(3) "u )e va di)pune di)+un7erea nici atunci cnd +udecarea cererii de interven/ie ar fi ntr(iat de cererea principal(:) <nterven/ia principal va fi +udecat cBiar dac +udecarea cererii principale )%a )tin) prin unul dintre 'odurile prev(ute de le7eAR#- 28 Dudecarea cererii de interven/ie acce)orie (1) Dudecarea cererii de interven/ie acce)orie nu poate fi di)+un) de +udecarea cererii principale5 iar in)tan/a e)te obli7at ) )e pronun/e a)upra ace)teia prin aceea0i Botrre5 odat cu fondul(2) <ntervenientul acce)oriu poate ) )vr0ea)c nu'ai actele de procedur care nu contravin intere)ului pr/ii n favoarea creia a intervenit(3) *up ad'iterea n principiu5 intervenientul acce)oriu poate ) renun/e la +udecarea cererii de interven/ie doar cu acordul pr/ii pentru care a intervenit(:) Calea de atac e4ercitat de intervenientul acce)oriu )e )ocote0te neavenit dac partea pentru care a intervenit nu a e4ercitat calea de atac5 a renun/at la calea de atac e4ercitat ori acea)ta a fo)t anulat5 peri'at )au re)pin) fr a fi cercetat n fondI 2- <nterven/ia for/at <- CBe'area n +udecat a altei per)oane AR#- 26 &or'ularea cererii- #er'ene (1) ;ricare dintre pr/i poate ) cBe'e n +udecat o alt per)oan care ar putea ) pretind5 pe calea unei cereri )eparate5 acelea0i drepturi ca 0i recla'antul(2) Cererea fcut de recla'ant )au de intervenientul principal )e va depune cel 'ai tr(iu pn la ter'inarea cercetrii proce)ului naintea pri'ei in)tan/e(3) Cererea fcut de prt )e va depune n ter'enul prev(ut pentru depunerea nt'pinrii naintea pri'ei in)tan/e5 iar dac

nt'pinarea nu e)te obli7atorie5 cel 'ai tr(iu la pri'ul ter'en de +udecatAR#- 23 Co'unicarea cererii (1) Cererea va fi 'otivat 0i5 'preun cu n)cri)urile care o n)o/e)c5 )e va co'unica att celui cBe'at n +udecat5 ct 0i pr/ii potrivnice(2) La e4e'plarul cererii de)tinat ter/ului )e vor altura copii de pe cererea de cBe'are n +udecat5 nt'pinare 0i de pe n)cri)urile de la do)ar(3) *i)po(i/iile art- 2: 0i 2= )e aplic n 'od core)pun(torAR#- 80 Po(i/ia ter/ului n proce) Cel cBe'at n +udecat dobnde0te po(i/ia proce)ual de recla'ant5 iar Botrrea 0i produce efectele 0i n privin/a )aAR#- 81 ,coaterea prtului din proce) (1) Cn ca(ul prev(ut la art- 805 cnd prtul5 cBe'at n +udecat pentru o datorie bnea)c5 recunoa0te datoria 0i declar c vrea ) o e4ecute fa/ de cel cruia i va fi )tabilit dreptul pe cale +udectorea)c5 el va fi )co) din proce)5 dac a con)e'nat la di)po(i/ia in)tan/ei )u'a datorat(2) #ot a)tfel5 prtul5 cBe'at n +udecat pentru predarea unui bun )au a folo)in/ei ace)tuia5 va fi )co) din proce) dac declar c va preda bunul celui al crui drept va fi )tabilit prin Botrre +udectorea)c- Eunul n liti7iu va fi pu) )ub )ecBe)tru +udiciar de ctre in)tan/a nve)tit cu +udecarea cau(ei5 di)po(i/iile art- 381 0i ur'toarele fiind aplicabile(3) Cn ace)te ca(uri5 +udecata va continua nu'ai ntre recla'ant 0i ter/ul cBe'at n +udecat- Gotrrea )e va co'unica 0i prtului5 cruia i e)te opo(abil<<- CBe'area n 7aran/ie AR#- 82 Condi/ii (1) Partea intere)at poate ) cBe'e n 7aran/ie o ter/ per)oan5 'potriva creia ar putea ) )e ndrepte cu o cerere )eparat n 7aran/ie )au n de)p7ubiri(2) Cn acelea0i condi/ii5 cel cBe'at n 7aran/ie poate ) cBe'e n 7aran/ie o alt per)oanAR#- 83 &or'ularea cererii- #er'ene (1) Cererea va fi fcut n for'a prev(ut pentru cererea de cBe'are n +udecat(2) Cererea fcut de recla'ant )au de intervenientul principal )e va depune cel 'ai tr(iu pn la ter'inarea cercetrii proce)ului naintea pri'ei in)tan/e(3) Cererea fcut de prt )e va depune n ter'enul prev(ut pentru depunerea nt'pinrii naintea pri'ei in)tan/e5 iar dac

nt'pinarea nu e)te obli7atorie5 cel 'ai tr(iu la pri'ul ter'en de +udecatAR#- 8: Procedura de +udecat (1) <n)tan/a va co'unica celui cBe'at n 7aran/ie cererea 0i copii de pe n)cri)urile ce o n)o/e)c5 precu' 0i copii de pe cererea de cBe'are n +udecat5 nt'pinare 0i de pe n)cri)urile de la do)ar(2) *i)po(i/iile art- 2: 0i art- 2= alin- (1) 0i (2) )e aplic n 'od core)pun(tor(3) Cn ter'enul )tabilit potrivit art- 2= alin- (3)5 cel cBe'at n 7aran/ie trebuie ) depun nt'pinare 0i poate ) for'ule(e cererea prev(ut la art- 82 alin- (2)(:) Cererea de cBe'are n 7aran/ie )e +udec odat cu cererea principal- Cu toate ace)tea5 dac +udecarea cererii principale ar fi ntr(iat prin cererea de cBe'are n 7aran/ie5 in)tan/a poate di)pune di)+un7erea ei pentru a o +udeca )eparat- Cn ace)t din ur' ca(5 +udecarea cererii de cBe'are n 7aran/ie va fi )u)pendat pn la )olu/ionarea cererii principale<<<- Artarea titularului dreptului AR#- 8= Condi/ii Prtul care de/ine un bun pentru altul )au care e4ercit n nu'ele altuia un drept a)upra unui lucru va putea arta pe acela n nu'ele cruia de/ine lucrul )au e4ercit dreptul5 dac a fo)t cBe'at n +udecat de o per)oan care pretinde un drept real a)upra lucruluiAR#- 82 &or'ularea cererii- #er'en Cererea va fi 'otivat 0i )e va depune naintea pri'ei in)tan/e n ter'enul prev(ut de le7e pentru depunerea nt'pinrii- *ac nt'pinarea nu e)te obli7atorie5 cererea )e poate face cel 'ai tr(iu la pri'ul ter'en de +udecatAR#- 88 Procedura de +udecat (1) Cererea5 'preun cu n)cri)urile care o n)o/e)c 0i o copie de pe cererea de cBe'are n +udecat5 de pe nt'pinare 0i de pe n)cri)urile de la do)ar5 va fi co'unicat celui artat ca titular al dreptului(2) *i)po(i/iile art- 2: 0i 2= )e aplic n 'od core)pun(tor(3) *ac acela artat ca titular al dreptului recunoa0te )u)/inerile prtului 0i recla'antul con)i'te5 el va lua locul prtului5 care va fi )co) din proce)(:) *ac recla'antul nu e)te de acord cu nlocuirea )au cnd cel artat ca titular nu )e nf/i0ea( )au conte)t cele )u)/inute de prt5 ter/ul dobnde0te calitatea de intervenient principal5 di)po(i/iile art- 22 0i art- 2:%22 aplicndu%)e n 'od core)pun(tor-

<?- <ntroducerea for/at n cau(5 din oficiu5 a altor per)oane AR#- 86 Condi/ii- #er'en (1) Cn ca(urile e4pre) prev(ute de le7e5 precu' 0i n procedura necontencioa)5 +udectorul va di)pune din oficiu introducerea n cau( a altor per)oane5 cBiar dac pr/ile )e 'potrive)c(2) Cn 'aterie contencioa)5 cnd raportul +uridic dedu) +udec/ii o i'pune5 +udectorul va pune n di)cu/ia pr/ilor nece)itatea introducerii n cau( a altor per)oane- *ac niciuna dintre pr/i nu )olicit introducerea n cau( a ter/ului5 iar +udectorul aprecia( c pricina nu poate fi )olu/ionat fr participarea ter/ului5 va re)pin7e cererea5 fr a )e pronun/a pe fond(3) <ntroducerea n cau( va fi di)pu)5 prin ncBeiere5 pn la ter'inarea cercetrii proce)ului naintea pri'ei in)tan/e(:) Cnd nece)itatea introducerii n cau( a altor per)oane e)te con)tatat cu oca(ia deliberrii5 in)tan/a va repune cau(a pe rol5 di)punnd citarea pr/ilor(=) Gotrrea prin care cererea a fo)t re)pin) n condi/iile alin- (2) e)te )upu) nu'ai apeluluiAR#- 83 Procedura de +udecat (1) Cel introdu) n proce) va fi citat5 odat cu cita/ia co'unicndu%i%)e5 n copie5 0i ncBeierea prev(ut la art- 86 alin- (3)5 cererea de cBe'are n +udecat5 nt'pinarea5 precu' 0i n)cri)urile ane4ate ace)tora- Prin cita/ie i )e va co'unica 0i ter'enul pn la care va putea ) arate e4cep/iile5 dove(ile 0i celelalte 'i+loace de aprare de care n/ele7e ) )e folo)ea)cH ter'enul nu va putea fi 'ai lun7 dect ter'enul de +udecat acordat n cau((2) !l va lua procedura n )tarea n care )e afl n 'o'entul introducerii n proce)- <n)tan/a5 la cererea celui introdu) n proce)5 va putea di)pune read'ini)trarea probelor )au ad'ini)trarea de noi probe- Actele de procedur ulterioare vor fi ndeplinite 0i fa/ de ace)ta,!C@<$"!A a :%a Repre(entarea pr/ilor n +udecat I 1- *i)po(i/ii 7enerale AR#- 60 &or'ele repre(entrii (1) Pr/ile pot ) e4ercite drepturile procedurale per)onal )au prin repre(entant- Repre(entarea poate fi le7al5 conven/ional )au +udiciar(2) Per)oanele fi(ice lip)ite de capacitate de e4erci/iu vor )ta n +udecat prin repre(entant le7al-

(3) Pr/ile pot ) )tea n +udecat printr%un repre(entant ale)5 n condi/iile le7ii5 cu e4cep/ia ca(ului n care le7ea i'pune pre(en/a lor per)onal n fa/a in)tan/ei(:) Cnd le7ea prevede )au cnd circu')tan/ele cau(ei o i'pun pentru a )e a)i7ura dreptul la un proce) ecBitabil5 +udectorul poate nu'i pentru oricare parte din proce) un repre(entant n condi/iile art- =6 alin- (3)5 artnd n ncBeiere li'itele 0i durata repre(entrii(=) Cnd dreptul de repre(entare i(vor0te din le7e )au dintr%o Botrre +udectorea)c5 a)i)tarea repre(entantului de ctre un avocat nu e)te obli7atorie- *i)po(i/iile art- 63 alin(3) 0i art- 6: alin- (2) )unt aplicabileAR#- 61 Li'itele repre(entrii- Continuarea +udecrii proce)ului (1) Renun/area la +udecat )au la dreptul dedu) +udec/ii5 acBie)area la Botrrea pronun/at5 ncBeierea unei tran(ac/ii5 precu' 0i orice alte acte procedurale de di)po(i/ie nu )e pot face de repre(entant dect n ba(a unui 'andat )pecial ori cu ncuviin/area prealabil a in)tan/ei )au a autorit/ii ad'ini)trative co'petente(2) Actele procedurale de di)po(i/ie prev(ute la alin- (1)5 fcute n orice proce) de repre(entan/ii 'inorilor5 ai per)oanelor pu)e )ub interdic/ie 0i ai di)pru/ilor5 nu vor 'piedica +udecarea cau(ei5 dac in)tan/a aprecia( c ele nu )unt n intere)ul ace)tor per)oaneAR#- 62 Lip)a dove(ii calit/ii de repre(entant (1) Cnd in)tan/a con)tat lip)a dove(ii calit/ii de repre(entant a celui care a ac/ionat n nu'ele pr/ii5 va da un ter'en )curt pentru acoperirea lip)urilor- *ac ace)tea nu )e acoper5 cererea va fi anulat(2) !4cep/ia lip)ei dove(ii calit/ii de repre(entant naintea pri'ei in)tan/e nu poate fi invocat pentru pri'a oar n calea de atacI 2- *i)po(i/ii )peciale privind repre(entarea conven/ional AR#- 63 Repre(entarea conven/ional a per)oanelor fi(ice (1) Cn fa/a pri'ei in)tan/e5 precu' 0i n apel5 per)oanele fi(ice pot fi repre(entate de ctre avocat )au alt 'andatar- *ac 'andatul e)te dat unei alte per)oane dect unui avocat5 'andatarul nu poate pune conclu(ii a)upra e4cep/iilor proce)uale 0i a)upra fondului dect prin avocat5 att n etapa cercetrii proce)ului5 ct 0i n etapa de(baterilor(2) Cn ca(ul n care 'andatarul per)oanei fi(ice e)te )o/ )au o rud pn la 7radul al doilea inclu)iv5 ace)ta poate pune conclu(ii n fa/a oricrei in)tan/e5 fr ) fie a)i)tat de avocat5 dac e)te licen/iat n drept(3) La redactarea cererii 0i a 'otivelor de recur)5 precu' 0i n e4ercitarea 0i )u)/inerea recur)ului5 per)oanele fi(ice vor fi a)i)tate 0i5 dup ca(5 repre(entate5 )ub )anc/iunea nulit/ii5

nu'ai de ctre un avocat5 n condi/iile le7ii5 cu e4cep/ia ca(urilor prev(ute la art- 13 alin- (2)(:) Cn ca(ul conte)ta/iei n anulare 0i al revi(uirii5 di)po(i/iile pre(entului articol )e aplic n 'od core)pun(torAR#- 6: Repre(entarea conven/ional a per)oanelor +uridice (1) Per)oanele +uridice pot fi repre(entate conven/ional n fa/a in)tan/elor de +udecat nu'ai prin con)ilier +uridic )au avocat5 n condi/iile le7ii(2) La redactarea cererii 0i a 'otivelor de recur)5 precu' 0i n e4ercitarea 0i )u)/inerea recur)ului5 per)oanele +uridice vor fi a)i)tate 0i5 dup ca(5 repre(entate5 )ub )anc/iunea nulit/ii5 nu'ai de ctre un avocat )au con)ilier +uridic5 n condi/iile le7ii(3) *i)po(i/iile alin- (1) 0i (2) )e aplic n 'od core)pun(tor 0i entit/ilor artate la art- =2 alin- (2)AR#- 6= &or'a 'andatului (1) C'puternicirea de a repre(enta o per)oan fi(ic dat 'andatarului care nu are calitatea de avocat )e dovede0te prin n)cri) autentic(2) Cn ca(urile prev(ute la alin- (1)5 dreptul de repre(entare 'ai poate fi dat 0i prin declara/ie verbal5 fcut n in)tan/ 0i con)e'nat n ncBeierea de 0edin/5 cu artarea li'itelor 0i a duratei repre(entrii(3) C'puternicirea de a repre(enta o per)oan fi(ic )au per)oan +uridic dat unui avocat ori con)ilier +uridic )e dovede0te prin n)cri)5 potrivit le7ilor de or7ani(are 0i e4ercitare a profe)ieiAR#- 62 andatul 7eneral andatarul cu procur 7eneral poate ) repre(inte n +udecat pe 'andant5 nu'ai dac ace)t drept i%a fo)t dat anu'e*ac cel care a dat procur 7eneral nu are do'iciliu 0i nici re0edin/ n /ar )au dac procura e)te dat unui prepu)5 dreptul de repre(entare n +udecat )e pre)upune datAR#- 68 Con/inutul 'andatului (1) andatul e)te pre)upu) dat pentru toate actele proce)uale ndeplinite n fa/a aceleia0i in)tan/eH el poate fi n) re)trn)5 n 'od e4pre)5 la anu'ite acte(2) Avocatul care a repre(entat )au a)i)tat partea la +udecarea proce)ului poate face5 cBiar fr 'andat5 orice acte pentru p)trarea drepturilor )upu)e unui ter'en 0i care )%ar pierde prin nee4ercitarea lor la ti'p 0i poate5 de a)e'enea5 ) introduc orice cale de atac 'potriva Botrrii pronun/ate- Cn ace)te ca(uri5 toate actele de procedur )e vor ndeplini nu'ai fa/ de parte- ,u)/inerea cii de atac )e poate face nu'ai n te'eiul unei noi 'puterniciriAR#- 66 Cncetarea 'andatului

andatul nu ncetea( prin 'oartea celui care l%a dat 0i nici dac ace)ta a devenit incapabil- andatul dinuie0te pn la retra7erea lui de ctre 'o0tenitori )au de ctre repre(entantul le7al al incapabiluluiAR#- 63 Renun/area la 'andat 0i revocarea 'andatului (1) Renun/area la 'andat )au revocarea ace)tuia nu poate fi opu) celeilalte pr/i dect de la co'unicare5 afar nu'ai dac a fo)t fcut n 0edin/a de +udecat 0i n pre(en/a ei(2) andatarul care renun/ la 'puternicire e)te /inut ) n0tiin/e(e att pe cel care i%a dat 'andatul5 ct 0i in)tan/a5 cu cel pu/in 1= (ile nainte de ter'enul i'ediat ur'tor renun/rii- andatarul nu poate renun/a la 'andat n cur)ul ter'enului de e4ercitare a cilor de atac,!C@<$"!A a =%a A)i)ten/a +udiciar AR#- 30 Condi/ii de acordare (1) Cel care nu e)te n )tare ) fac fa/ cBeltuielilor pe care le pre)upune declan0area 0i )u)/inerea unui proce) civil5 fr a pri'e+dui propria )a ntre/inere )au a fa'iliei )ale5 poate beneficia de a)i)ten/ +udiciar5 n condi/iile le7ii )peciale privind a+utorul public +udiciar(2) A)i)ten/a +udiciar cuprinde> a) acordarea de )cutiri5 reduceri5 e0alonri )au a'nri pentru plata ta4elor +udiciare prev(ute de le7eH b) aprarea 0i a)i)ten/a 7ratuit printr%un avocat de)e'nat de barouH c) orice alte 'odalit/i prev(ute de le7e(3) A)i)ten/a +udiciar poate fi acordat oricnd n cur)ul proce)ului5 n tot )au nu'ai n parte(:) Per)oanele +uridice pot beneficia de facilit/i )ub for' de reduceri5 e0alonri )au a'nri pentru plata ta4elor +udiciare de ti'bru datorate pentru ac/iuni 0i cereri introdu)e la in)tan/ele +udectore0ti5 n condi/iile le7ii )pecialeAR#- 31 *i)po(i/ii )peciale *i)po(i/iile cuprin)e n le7i )peciale privind )cutirea de ta4e5 tarife5 co'i)ioane )au cau/iuni pentru cererile5 ac/iunile 0i orice alte ')uri luate n vederea ad'ini)trrii crean/elor fi)cale r'n aplicabileCAP- <<< Participarea ini)terului Public n proce)ul civil

AR#- 32 odalit/i de participare (1) Procurorul poate porni orice ac/iune civil5 ori de cte ori e)te nece)ar pentru aprarea drepturilor 0i intere)elor le7iti'e ale 'inorilor5 ale per)oanelor pu)e )ub interdic/ie 0i

ale di)pru/ilor5 precu' 0i n alte ca(uri e4pre) prev(ute de le7e(2) Procurorul poate ) pun conclu(ii n orice proce) civil5 n oricare fa( a ace)tuia5 dac aprecia( c e)te nece)ar pentru aprarea ordinii de drept5 a drepturilor 0i intere)elor cet/enilor(3) Cn ca(urile anu'e prev(ute de le7e5 participarea 0i punerea conclu(iilor de ctre procuror )unt obli7atorii5 )ub )anc/iunea nulit/ii ab)olute a Botrrii(:) Procurorul poate ) e4ercite cile de atac 'potriva Botrrilor pronun/ate n ca(urile prev(ute la alin- (1)5 cBiar dac nu a pornit ac/iunea civil5 precu' 0i atunci cnd a participat la +udecat5 n condi/iile le7ii(=) Procurorul poate ) cear punerea n e4ecutare a oricror titluri e4ecutorii e'i)e n favoarea per)oanelor prev(ute la alin- (1)(2) Cn toate ca(urile5 ini)terul Public nu datorea( ta4e de ti'bru 0i nici cau/iuneAR#- 33 !fecte fa/ de titularul dreptului Cn ca(urile prev(ute la art- 32 alin- (1)5 titularul dreptului va fi introdu) n proce) 0i )e va putea prevala de di)po(i/iile art- :025 :065 :03 0i art- :36%::05 iar dac procurorul 0i va retra7e cererea5 va putea cere continuarea +udec/ii )au a e4ecutrii )ilite#<#L$L <<< Co'peten/a in)tan/elor +udectore0ti CAP- < Co'peten/a 'aterial ,!C@<$"!A 1 Co'peten/a dup 'aterie 0i valoare AR#- 3: Dudectoria Dudectoriile +udec> 1- n pri' in)tan/5 ur'toarele cereri al cror obiect e)te evaluabil )au5 dup ca(5 neevaluabil n bani> a) cererile date de Codul civil n co'peten/a in)tan/ei de tutel 0i de fa'ilie5 n afar de ca(urile n care prin le7e )e prevede n 'od e4pre) altfelH b) cererile referitoare la nre7i)trrile n re7i)trele de )tare civil5 potrivit le7iiH c) cererile avnd ca obiect ad'ini)trarea cldirilor cu 'ai 'ulte eta+e5 aparta'ente )au )pa/ii aflate n proprietatea e4clu)iv a unor per)oane diferite5 precu' 0i cele privind raporturile +uridice )tabilite de a)ocia/iile de proprietari cu alte per)oane fi(ice )au per)oane +uridice5 dup ca(H d) cererile de evacuareH

e) cererile referitoare la (idurile 0i 0an/urile co'une5 di)tan/a con)truc/iilor 0i planta/iilor5 dreptul de trecere5 precu' 0i la orice )ervitu/i )au alte li'itri ale dreptului de proprietate prev(ute de le7e5 )tabilite de pr/i ori in)tituite pe cale +udectorea)cH f) cererile privitoare la )tr'utarea de Botare 0i cererile n 7rni/uireH 7) cererile po)e)oriiH B) cererile privind obli7a/iile de a face )au de a nu face neevaluabile n bani5 indiferent de i(vorul lor contractual )au e4tracontractual5 cu e4cep/ia celor date de le7e n co'peten/a altor in)tan/eH i) cererile de 'pr/eal +udiciar5 indiferent de valoareH +) orice alte cereri evaluabile n bani n valoare de pn la 200-000 lei inclu)iv5 indiferent de calitatea pr/ilor5 profe)ioni0ti )au neprofe)ioni0tiH 2- n pri' 0i ulti' in)tan/5 cererile privind crean/e avnd ca obiect plata unei )u'e de bani de pn la 2-000 lei inclu)ivH 3- cile de atac 'potriva Botrrilor autorit/ilor ad'ini)tra/iei publice cu activitate +uri)dic/ional 0i ale altor or7ane cu a)tfel de activitate5 n ca(urile prev(ute de le7eH :- orice alte cereri date prin le7e n co'peten/a lorAR#- 3= #ribunalul #ribunalele +udec> 1- n pri' in)tan/5 toate cererile care nu )unt date prin le7e n co'peten/a altor in)tan/eH 2- ca in)tan/e de apel5 apelurile declarate 'potriva Botrrilor pronun/ate de +udectorii n pri' in)tan/H 3- ca in)tan/e de recur)5 n ca(urile anu'e prev(ute de le7eH :- orice alte cereri date prin le7e n co'peten/a lorAR#- 32 Curtea de apel Cur/ile de apel +udec> 1- n pri' in)tan/5 cererile n 'aterie de contencio) ad'ini)trativ 0i fi)cal5 potrivit le7ii )pecialeH 2- ca in)tan/e de apel5 apelurile declarate 'potriva Botrrilor pronun/ate de tribunale n pri' in)tan/H 3- ca in)tan/e de recur)5 n ca(urile anu'e prev(ute de le7eH :- orice alte cereri date prin le7e n co'peten/a lorAR#- 38 Cnalta Curte de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie Cnalta Curte de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie +udec> 1- recur)urile declarate 'potriva Botrrilor cur/ilor de apel5 precu' 0i a altor Botrri5 n ca(urile prev(ute de le7eH 2- recur)urile n intere)ul le7iiH 3- cererile n vederea pronun/rii unei Botrri prealabile pentru de(le7area unor proble'e de dreptH :- orice alte cereri date prin le7e n co'peten/a )a-

,!C@<$"!A a 2%a *eter'inarea co'peten/ei dup valoarea obiectului cererii introductive de in)tan/ AR#- 36 Re7uli 7enerale (1) Co'peten/a )e deter'in dup valoarea obiectului cererii artat n captul principal de cerere(2) Pentru )tabilirea valorii5 nu )e vor avea n vedere acce)oriile preten/iei principale5 precu' dobn(ile5 penalit/ile5 fructele5 cBeltuielile )au altele a)e'enea5 indiferent de data )caden/ei5 0i nici pre)ta/iile periodice a+un)e la )caden/ n cur)ul +udec/ii(3) Cn ca( de conte)ta/ie5 valoarea )e )tabile0te dup n)cri)urile pre(entate 0i e4plica/iile date de pr/iAR#- 33 Ca(ul 'ai 'ultor capete principale de cerere (1) Cnd recla'antul a )e)i(at in)tan/a cu 'ai 'ulte capete principale de cerere nte'eiate pe fapte ori cau(e diferite5 co'peten/a )e )tabile0te n raport cu valoarea )au5 dup ca(5 cu natura ori obiectul fiecrei preten/ii n parte- *ac unul dintre capetele de cerere e)te de co'peten/a altei in)tan/e5 in)tan/a )e)i(at va di)pune di)+un7erea 0i 0i va declina n 'od core)pun(tor co'peten/a(2) Cn ca(ul n care 'ai 'ulte capete principale de cerere nte'eiate pe un titlu co'un ori avnd aceea0i cau( )au cBiar cau(e diferite5 dar aflate n )trn) le7tur5 au fo)t dedu)e +udec/ii printr%o unic cerere de cBe'are n +udecat5 in)tan/a co'petent ) le )olu/ione(e )e deter'in /inndu%)e )ea'a de acea preten/ie care atra7e co'peten/a unei in)tan/e de 7rad 'ai naltAR#- 100 Cererea for'ulat de 'ai 'ul/i recla'an/i (1) *ac 'ai 'ul/i recla'an/i5 prin aceea0i cerere de cBe'are n +udecat5 for'ulea( preten/ii proprii 'potriva aceluia0i prt5 invocnd raporturi +uridice di)tincte 0i neaflate ntr%o le7tur care ) fac nece)ar +udecarea lor 'preun5 deter'inarea in)tan/ei co'petente )e face cu ob)ervarea valorii )au5 dup ca(5 a naturii ori obiectului fiecrei preten/ii n parte(2) *i)po(i/iile alin- (1) )unt aplicabile 0i atunci cnd unul )au 'ai 'ul/i recla'an/i for'ulea(5 prin aceea0i cerere de cBe'are n +udecat5 preten/ii 'potriva 'ai 'ultor pr/i5 invocnd raporturi +uridice di)tincte 0i fr le7tur ntre eleAR#- 101 ?aloarea cererii n ca(uri )peciale (1) Cn cererile privitoare la e4ecutarea unui contract ori a unui alt act +uridic5 pentru )tabilirea co'peten/ei in)tan/ei )e va /ine )ea'a de valoarea obiectului ace)tuia )au5 dup ca(5 de aceea a pr/ii din obiectul dedu) +udec/ii-

(2) Aceea0i valoare va fi avut n vedere 0i n cererile privind con)tatarea nulit/ii ab)olute5 anularea5 re(olu/iunea )au re(ilierea actului +uridic5 cBiar dac nu )e )olicit 0i repunerea pr/ilor n )itua/ia anterioar5 precu' 0i n cererile privind con)tatarea e4i)ten/ei )au ine4i)ten/ei unui drept(3) Cn cererile de aceea0i natur5 privitoare la contracte de loca/iune ori de lea)in75 precu' 0i n acelea privitoare la predarea )au re)tituirea bunului ncBiriat ori arendat5 valoarea cererii )e )ocote0te dup cBiria )au arenda anualAR#- 102 Cererea de plat par/ial Cnd prin ac/iune )e cere plata unei pr/i dintr%o crean/5 valoarea cererii )e )ocote0te dup partea pretin) de recla'ant ca fiind e4i7ibilAR#- 103 Cererea privind pre)ta/ii )ucce)ive Cn cererile care au ca obiect un drept la pre)ta/ii )ucce)ive5 dac durata e4i)ten/ei dreptului e)te nedeter'inat5 valoarea lor )e )ocote0te dup valoarea pre)ta/iei anuale datorateAR#- 10: Cererile n 'aterie i'obiliar (1) Cn cererile avnd ca obiect un drept de proprietate )au alte drepturi reale a)upra unui i'obil5 valoarea lor )e deter'in n func/ie de valoarea i'po(abil5 )tabilit potrivit le7i)la/iei fi)cale(2) Cn ca(ul n care valoarea i'po(abil nu e)te )tabilit )unt aplicabile di)po(i/iile art- 36AR#- 10= Cererile n 'aterie de 'o0tenire Cn 'aterie de 'o0tenire5 co'peten/a dup valoare )e deter'in fr )cderea )arcinilor )au datoriilor 'o0teniriiAR#- 102 *i)po(i/ii )peciale (1) <n)tan/a le7al nve)tit potrivit di)po(i/iilor referitoare la co'peten/ dup valoarea obiectului cererii r'ne co'petent ) +udece cBiar dac5 ulterior nve)tirii5 intervin 'odificri n ceea ce prive0te cuantu'ul valorii aceluia0i obiect(2) *i)po(i/iile alin- (1) )unt aplicabile 0i la +udecarea cilor de atacCAP- << Co'peten/a teritorial AR#- 108 Re7ula 7eneral (1) Cererea de cBe'are n +udecat )e introduce la in)tan/a n a crei circu')crip/ie do'icilia( )au 0i are )ediul prtul5 dac le7ea nu prevede altfel(2) <n)tan/a r'ne co'petent ) +udece proce)ul cBiar dac5 ulterior )e)i(rii5 prtul 0i )cBi'b do'iciliul )au )ediul-

AR#- 106 Ca(ul prtului cu do'iciliul )au )ediul necuno)cut *ac do'iciliul )au5 dup ca(5 )ediul prtului e)te necuno)cut5 cererea )e introduce la in)tan/a n a crei circu')crip/ie )e afl re0edin/a )au repre(entan/a ace)tuia5 iar dac nu are nici re0edin/a ori repre(entan/a cuno)cut5 la in)tan/a n a crei circu')crip/ie recla'antul 0i are do'iciliul5 )ediul5 re0edin/a ori repre(entan/a5 dup ca(AR#- 103 Ca(ul per)oanei +uridice care are de('e'br'inte Cererea de cBe'are n +udecat 'potriva unei per)oane +uridice de drept privat )e poate face 0i la in)tan/a locului unde ea are un de('e'br'nt fr per)onalitate +uridic5 pentru obli7a/iile ce ur'ea( a fi e4ecutate n acel loc )au care i(vor)c din acte ncBeiate prin repre(entantul de('e'br'ntului ori din fapte )vr0ite de ace)taAR#- 110 Cererile ndreptate 'potriva unei entit/i fr per)onalitate +uridic Cererea de cBe'are n +udecat 'potriva unei a)ocia/ii5 )ociet/i )au altei entit/i fr per)onalitate +uridic5 con)tituit potrivit le7ii5 )e poate introduce la in)tan/a co'petent pentru per)oana creia5 potrivit n/ele7erii dintre 'e'bri5 i )%a ncredin/at conducerea )au ad'ini)trarea ace)teiaCn ca(ul lip)ei unei a)e'enea per)oane5 cererea )e va putea introduce la in)tan/a co'petent pentru oricare dintre 'e'brii entit/ii re)pectiveAR#- 111 Cereri ndreptate 'potriva per)oanelor +uridice de drept public Cererile ndreptate 'potriva )tatului5 autorit/ilor 0i in)titu/iilor centrale )au locale5 precu' 0i a altor per)oane +uridice de drept public pot fi introdu)e la in)tan/a de la do'iciliul )au )ediul recla'antului ori la in)tan/a de la )ediul prtuluiAR#- 112 Pluralitatea de pr/i (1) Cererea de cBe'are n +udecat a 'ai 'ultor pr/i poate fi introdu) la in)tan/a co'petent pentru oricare dintre ace0tiaH n ca(ul n care printre pr/i )unt 0i obli7a/i acce)oriu5 cererea )e introduce la in)tan/a co'petent pentru oricare dintre debitorii principali(2) *ac un prt a fo)t cBe'at n +udecat nu'ai n )copul )e)i(rii in)tan/ei co'petente pentru el5 oricare dintre pr/i poate invoca neco'peten/a la pri'ul ter'en de +udecat la care pr/ile )unt le7al citate n fa/a pri'ei in)tan/eAR#- 113 Co'peten/a teritorial alternativ (1) Cn afar de in)tan/ele prev(ute la art- 108%1125 'ai )unt co'petente> 1- in)tan/a do'iciliului recla'antului5 n cererile privitoare la )tabilirea filia/ieiH

2- in)tan/a n a crei circu')crip/ie do'icilia( creditorul recla'ant5 n cererile referitoare la obli7a/ia de ntre/inere5 inclu)iv cele privind aloca/iile de )tat pentru copiiH 3- in)tan/a locului prev(ut n contract pentru e4ecutarea5 fie cBiar n parte5 a obli7a/iei5 n ca(ul cererilor privind e4ecutarea5 anularea5 re(olu/iunea )au re(ilierea unui contractH :- in)tan/a locului unde )e afl i'obilul5 pentru cererile ce i(vor)c dintr%un raport de loca/iune a i'obiluluiH =- in)tan/a locului unde )e afl i'obilul5 pentru cererile n pre)ta/ie tabular5 n +u)tificare tabular )au n rectificare tabularH 2- in)tan/a locului de plecare )au de )o)ire5 pentru cererile ce i(vor)c dintr%un contract de tran)portH 8- in)tan/a locului de plat5 n cererile privitoare la obli7a/iile ce i(vor)c dintr%o ca'bie5 cec5 bilet la ordin )au dintr%un alt titlu de valoareH 6- in)tan/a do'iciliului con)u'atorului5 n cererile avnd ca obiect e4ecutarea5 con)tatarea nulit/ii ab)olute5 anularea5 re(olu/iunea5 re(ilierea )au denun/area unilateral a contractului ncBeiat cu un profe)ioni)t )au n cererile avnd ca obiect repararea pa7ubelor produ)e con)u'atorilorH 3- in)tan/a n a crei circu')crip/ie )%a )vr0it fapta ilicit )au )%a produ) pre+udiciul5 pentru cererile privind obli7a/iile i(vorte dintr%o a)e'enea fapt(2) Cnd prtul e4ercit n 'od )tatornic5 n afara do'iciliului )u5 o activitate profe)ional ori o activitate a7ricol5 co'ercial5 indu)trial )au altele a)e'enea5 cererea de cBe'are n +udecat )e poate introduce 0i la in)tan/a n circu')crip/ia creia )e afl locul activit/ii re)pective5 pentru obli7a/iile patri'oniale n)cute )au care ur'ea( ) )e e4ecute n acel locAR#- 11: Cereri n 'aterie de tutel 0i fa'ilie (1) *ac le7ea nu prevede altfel5 cererile privind ocrotirea per)oanei fi(ice date de Codul civil n co'peten/a in)tan/ei de tutel 0i de fa'ilie )e )olu/ionea( de in)tan/a n a crei circu')crip/ie teritorial 0i are do'iciliul )au re0edin/a per)oana ocrotit(2) Cn ca(ul cererilor privind autori(area de ctre in)tan/a de tutel 0i de fa'ilie a ncBeierii unor acte +uridice5 cnd actul +uridic a crui autori(are )e )olicit prive0te un i'obil5 e)te5 de a)e'enea5 co'petent 0i in)tan/a n a crei circu')crip/ie teritorial e)te )ituat i'obilul- Cn ace)t ca(5 in)tan/a de tutel 0i de fa'ilie care a pronun/at Botrrea va co'unica de ndat o copie a ace)teia in)tan/ei de tutel 0i de fa'ilie n a crei circu')crip/ie teritorial 0i are do'iciliul )au re0edin/a cel ocrotitAR#- 11= Cererile n 'aterie de a)i7urri (1) Cn 'aterie de a)i7urare5 cererea privitoare la de)p7ubiri )e va putea face 0i la in)tan/a n circu')crip/ia creia )e afl>

1- do'iciliul )au )ediul a)i7uratuluiH 2- bunurile a)i7urateH 3- locul unde )%a produ) ri)cul a)i7urat(2) Ale7erea co'peten/ei prin conven/ie e)te con)iderat ca ne)cri) dac a fo)t fcut nainte de na0terea dreptului la de)p7ubire(3) Cn 'ateria a)i7urrii obli7atorii de r)pundere civil5 ter/ul pre+udiciat poate introduce ac/iune direct 0i la in)tan/a do'iciliului )au5 dup ca(5 a )ediului )u(:) *i)po(i/iile alin- (1) 0i (2) nu )e aplic n) n 'aterie de a)i7urri 'ariti'e5 fluviale 0i aerieneAR#- 112 Ale7erea in)tan/ei Recla'antul are ale7erea ntre 'ai 'ulte in)tan/e deopotriv co'petenteAR#- 118 Cererile privitoare la i'obile (1) Cererile privitoare la drepturile reale i'obiliare )e introduc nu'ai la in)tan/a n a crei circu')crip/ie e)te )ituat i'obilul(2) Cnd i'obilul e)te )ituat n circu')crip/iile 'ai 'ultor in)tan/e5 cererea )e va face la in)tan/a do'iciliului )au re0edin/ei prtului5 dac acea)ta )e afl n vreuna dintre ace)te circu')crip/ii5 iar n ca( contrar5 la oricare dintre in)tan/ele n circu')crip/iile crora )e afl i'obilul(3) *i)po(i/iile alin- (1) 0i (2) )e aplic5 prin a)e'nare5 0i n ca(ul ac/iunilor po)e)orii5 ac/iunilor n 7rni/uire5 ac/iunilor privitoare la n7rdirile dreptului de proprietate i'obiliar5 precu' 0i n ca(ul celor de 'pr/eal +udiciar a unui i'obil5 cnd indivi(iunea nu re(ult din )ucce)iuneAR#- 116 Cererile privitoare la 'o0tenire (1) Cn 'aterie de 'o0tenire5 pn la ie0irea din indivi(iune5 )unt de co'peten/a e4clu)iv a in)tan/ei celui din ur' do'iciliu al defunctului> 1- cererile privitoare la validitatea )au e4ecutarea di)po(i/iilor te)ta'entareH 2- cererile privitoare la 'o0tenire 0i la )arcinile ace)teia5 precu' 0i cele privitoare la preten/iile pe care 'o0tenitorii le% ar avea unul 'potriva altuiaH 3- cererile le7atarilor )au ale creditorilor defunctului 'potriva vreunuia dintre 'o0tenitori )au 'potriva e4ecutorului te)ta'entar(2) Cererile for'ulate potrivit alin- (1) care prive)c 'ai 'ulte 'o0teniri de)cBi)e )ucce)iv )unt de co'peten/a e4clu)iv a in)tan/ei ulti'ului do'iciliu al oricruia dintre defunc/iAR#- 113 Cereri privitoare la )ociet/i Cererile n 'aterie de )ocietate5 pn la )fr0itul licBidrii )au5 dup ca(5 pn la radierea )ociet/ii5 )unt de co'peten/a e4clu)iv a in)tan/ei n circu')crip/ia creia )ocietatea 0i are )ediul principal-

AR#- 120 Cereri privitoare la in)olven/ )au concordatul preventiv Cererile n 'ateria in)olven/ei )au concordatului preventiv )unt de co'peten/a e4clu)iv a tribunalului n a crui circu')crip/ie 0i are )ediul debitorulAR#- 121 Cererile 'potriva unui con)u'ator Cererile for'ulate de un profe)ioni)t 'potriva unui con)u'ator pot fi introdu)e nu'ai la in)tan/a do'iciliului con)u'atorului- *i)po(i/iile art- 122 alin- (2) r'n aplicabileCAP- <<< *i)po(i/ii )peciale AR#- 122 Re7i'ul re7ulilor de co'peten/ Re7uli noi de co'peten/ pot fi )tabilite nu'ai prin 'odificarea nor'elor pre(entului codAR#- 123 Cereri acce)orii5 adi/ionale 0i incidentale (1) Cererile acce)orii5 adi/ionale5 precu' 0i cele incidentale )e +udec de in)tan/a co'petent pentru cererea principal5 cBiar dac ar fi de co'peten/a 'aterial )au teritorial a altei in)tan/e +udectore0ti5 cu e4cep/ia cererilor prev(ute la art- 120(2) *i)po(i/iile alin- (1) )e aplic 0i atunci cnd co'peten/a de )olu/ionare a cererii principale e)te )tabilit de le7e n favoarea unei )ec/ii )peciali(ate )au a unui co'plet )peciali(at(3) Cnd in)tan/a e)te e4clu)iv co'petent pentru una dintre pr/i5 ea va fi e4clu)iv co'petent pentru toate pr/ileAR#- 12: Aprri 0i incidente procedurale (1) <n)tan/a co'petent ) +udece cererea principal )e va pronun/a 0i a)upra aprrilor 0i e4cep/iilor5 n afara celor care con)tituie cBe)tiuni pre+udiciale 0i care5 potrivit le7ii5 )unt de co'peten/a e4clu)iv a altei in)tan/e(2) <ncidentele procedurale )unt )olu/ionate de in)tan/a n fa/a creia )e invoc5 n afar de ca(urile n care le7ea prevede n 'od e4pre) altfelAR#- 12= Cererea n con)tatare Cn cererile pentru con)tatarea e4i)ten/ei )au ine4i)ten/ei unui drept5 co'peten/a in)tan/ei )e deter'in dup re7ulile prev(ute pentru cererile avnd ca obiect reali(area dreptuluiAR#- 122 Ale7erea de co'peten/ (1) Pr/ile pot conveni n )cri) )au5 n ca(ul liti7iilor n)cute5 0i prin declara/ie verbal n fa/a in)tan/ei ca proce)ele privitoare la bunuri 0i la alte drepturi de care ace)tea pot ) di)pun ) fie +udecate de alte in)tan/e dect

acelea care5 potrivit le7ii5 ar fi co'petente teritorial ) le +udece5 n afar de ca(ul cnd acea)t co'peten/ e)te e4clu)iv(2) Cn liti7iile din 'ateria protec/iei drepturilor con)u'atorilor5 precu' 0i n alte ca(uri prev(ute de le7e5 pr/ile pot conveni ale7erea in)tan/ei co'petente5 n condi/iile prev(ute la alin- (1)5 nu'ai dup na0terea dreptului la de)p7ubire- ;rice conven/ie contrar e)te con)iderat ca ne)cri)AR#- 128 Co'peten/a facultativ (1) *ac un +udector are calitatea de recla'ant ntr%o cerere de co'peten/a in)tan/ei la care 0i de)f0oar activitatea5 va )e)i(a una dintre in)tan/ele +udectore0ti de acela0i 7rad aflate n circu')crip/ia oricreia dintre cur/ile de apel nvecinate cu curtea de apel n a crei circu')crip/ie )e afl in)tan/a la care 0i de)f0oar activitatea(2) Cn ca(ul n care cererea )e introduce 'potriva unui +udector care 0i de)f0oar activitatea la in)tan/a co'petent ) +udece cau(a5 recla'antul poate )e)i(a una dintre in)tan/ele +udectore0ti de acela0i 7rad aflate n circu')crip/ia oricreia dintre cur/ile de apel nvecinate cu curtea de apel n a crei circu')crip/ie )e afl in)tan/a care ar fi fo)t co'petent5 potrivit le7ii(3) *i)po(i/iile alin- (1) 0i (2) )e aplic n 'od core)pun(tor 0i n ca(ul procurorilor5 a)i)ten/ilor +udiciari 0i 7refierilorAR#- 126 <ncidente privind arbitra+ul Co'peten/a ce revine in)tan/elor +udectore0ti n le7tur cu incidentele privind arbitra+ul re7le'entat de pre(entul cod apar/ine n toate ca(urile tribunalului n circu')crip/ia cruia are loc arbitra+ulCAP- <? <ncidente procedurale privitoare la co'peten/a in)tan/ei ,!C@<$"!A 1 "eco'peten/a 0i conflictele de co'peten/ AR#- 123 !4cep/ia de neco'peten/ (1) "eco'peten/a e)te de ordine public )au privat(2) "eco'peten/a e)te de ordine public> 1- n ca(ul nclcrii co'peten/ei 7enerale5 cnd proce)ul nu e)te de co'peten/a in)tan/elor +udectore0tiH 2- n ca(ul nclcrii co'peten/ei 'ateriale5 cnd proce)ul e)te de co'peten/a unei in)tan/e de alt 7radH 3- n ca(ul nclcrii co'peten/ei teritoriale e4clu)ive5 cnd proce)ul e)te de co'peten/a unei alte in)tan/e de acela0i 7rad 0i pr/ile nu o pot nltura(3) Cn toate celelalte ca(uri5 neco'peten/a e)te de ordine privat-

AR#- 130 <nvocarea e4cep/iei (1) "eco'peten/a 7eneral a in)tan/elor +udectore0ti poate fi invocat de pr/i ori de ctre +udector n orice )tare a pricinii(2) "eco'peten/a 'aterial 0i teritorial de ordine public trebuie invocat de pr/i ori de ctre +udector la pri'ul ter'en de +udecat la care pr/ile )unt le7al citate n fa/a pri'ei in)tan/e(3) "eco'peten/a de ordine privat poate fi invocat doar de ctre prt prin nt'pinare )au5 dac nt'pinarea nu e)te obli7atorie5 cel 'ai tr(iu la pri'ul ter'en de +udecat la care pr/ile )unt le7al citate n fa/a pri'ei in)tan/e(:) *ac neco'peten/a nu e)te de ordine public5 partea care a fcut cererea la o in)tan/ neco'petent nu va putea cere declararea neco'peten/eiAR#- 131 ?erificarea co'peten/ei (1) La pri'ul ter'en de +udecat la care pr/ile )unt le7al citate n fa/a pri'ei in)tan/e5 +udectorul e)te obli7at5 din oficiu5 ) verifice 0i ) )tabilea)c dac in)tan/a )e)i(at e)te co'petent 7eneral5 'aterial 0i teritorial ) +udece pricina5 con)e'nnd n cuprin)ul ncBeierii de 0edin/ te'eiurile de drept pentru care con)tat co'peten/a in)tan/ei )e)i(ate- CncBeierea are caracter interlocutoriu(2) Cn 'od e4cep/ional5 n ca(ul n care pentru )tabilirea co'peten/ei )unt nece)are l'uriri ori probe )upli'entare5 +udectorul va pune acea)t cBe)tiune n di)cu/ia pr/ilor 0i va acorda un )in7ur ter'en n ace)t )copAR#- 132 ,olu/ionarea e4cep/iei (1) Cnd n fa/a in)tan/ei de +udecat )e pune n di)cu/ie co'peten/a ace)teia5 din oficiu )au la cererea pr/ilor5 ea e)te obli7at ) )tabilea)c in)tan/a +udectorea)c co'petent ori5 dac e)te ca(ul5 un alt or7an cu activitate +uri)dic/ional co'petent(2) *ac in)tan/a )e declar co'petent5 va trece la +udecarea pricinii- CncBeierea poate fi atacat nu'ai odat cu Botrrea pronun/at n cau((3) *ac in)tan/a )e declar neco'petent5 Botrrea nu e)te )upu) niciunei ci de atac5 do)arul fiind tri'i) de ndat in)tan/ei +udectore0ti co'petente )au5 dup ca(5 altui or7an cu activitate +uri)dic/ional co'petent(:) *ac in)tan/a )e declar neco'petent 0i re)pin7e cererea ca inad'i)ibil ntruct e)te de co'peten/a unui or7an fr activitate +uri)dic/ional )au ca nefiind de co'peten/a in)tan/elor ro'ne5 Botrrea e)te )upu) nu'ai recur)ului la in)tan/a ierarBic )uperioarAR#- 133 Conflictul de co'peten/- Ca(uri !4i)t conflict de co'peten/>

1- cnd dou )au 'ai 'ulte in)tan/e )e declar deopotriv co'petente ) +udece acela0i proce)H 2- cnd dou )au 'ai 'ulte in)tan/e 0i%au declinat reciproc co'peten/a de a +udeca acela0i proce) )au5 n ca(ul declinrilor )ucce)ive5 dac ulti'a in)tan/ nve)tit 0i declin la rndul )u co'peten/a n favoarea uneia dintre in)tan/ele care anterior )%au declarat neco'petenteAR#- 13: ,u)pendarea proce)ului <n)tan/a naintea creia )%a ivit conflictul de co'peten/ va )u)penda din oficiu +udecata cau(ei 0i va nainta do)arul in)tan/ei co'petente ) )olu/ione(e conflictulAR#- 13= ,olu/ionarea conflictului de co'peten/ (1) Conflictul de co'peten/ ivit ntre dou in)tan/e +udectore0ti )e )olu/ionea( de in)tan/a i'ediat )uperioar 0i co'un in)tan/elor aflate n conflict(2) "u )e poate crea conflict de co'peten/ cu Cnalta Curte de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie- Gotrrea de declinare a co'peten/ei )au de )tabilire a co'peten/ei pronun/at de Cnalta Curte de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie e)te obli7atorie pentru in)tan/a de tri'itere(3) Conflictul de co'peten/ ivit ntre o in)tan/ +udectorea)c 0i un alt or7an cu activitate +uri)dic/ional )e re(olv de in)tan/a +udectorea)c ierarBic )uperioar in)tan/ei n conflict(:) <n)tan/a co'petent ) +udece conflictul va Botr5 n ca'era de con)iliu5 fr citarea pr/ilor5 printr%o Botrre definitivAR#- 132 *i)po(i/ii )peciale (1) *i)po(i/iile pre(entei )ec/iuni privitoare la e4cep/ia de neco'peten/ 0i la conflictul de co'peten/ )e aplic prin a)e'nare 0i n ca(ul )ec/iilor )peciali(ate ale aceleia0i in)tan/e +udectore0ti(2) Conflictul )e va )olu/iona de )ec/ia in)tan/ei )tabilite potrivit art- 13= core)pun(toare )ec/iei naintea creia )%a ivit conflictul(3) Conflictul dintre dou )ec/ii ale Cnaltei Cur/i de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie )e )olu/ionea( de Co'pletul de = +udectori(:) *i)po(i/iile alin- (1)%(3) )e aplic n 'od core)pun(tor 0i n ca(ul co'pletelor )peciali(ateAR#- 138 Probele ad'ini)trate n fa/a in)tan/ei neco'petente Cn ca(ul declarrii neco'peten/ei5 dove(ile ad'ini)trate n fa/a in)tan/ei neco'petente r'n c0ti7ate +udec/ii 0i in)tan/a co'petent nve)tit cu )olu/ionarea cau(ei nu va di)pune refacerea lor dect pentru 'otive te'einice,!C@<$"!A a 2%a Liti)penden/a 0i cone4itatea AR#- 136

!4cep/ia liti)penden/ei (1) "i'eni nu poate fi cBe'at n +udecat pentru aceea0i cau(5 acela0i obiect 0i de aceea0i parte5 naintea 'ai 'ultor in)tan/e co'petente )au cBiar naintea aceleia0i in)tan/e5 prin cereri di)tincte(2) !4cep/ia liti)penden/ei poate fi invocat de pr/i )au de in)tan/ din oficiu n orice )tare a proce)ului n fa/a in)tan/elor de fond(3) Cnd in)tan/ele )unt de acela0i 7rad5 e4cep/ia )e invoc naintea in)tan/ei )e)i(ate ulterior- *ac e4cep/ia )e ad'ite5 do)arul va fi tri'i) de ndat pri'ei in)tan/e nve)tite(:) Cnd in)tan/ele )unt de 7rad diferit5 e4cep/ia )e invoc naintea in)tan/ei de 7rad inferior- *ac e4cep/ia )e ad'ite5 do)arul va fi tri'i) de ndat in)tan/ei de fond 'ai nalte n 7rad(=) CncBeierea prin care )%a )olu/ionat e4cep/ia poate fi atacat nu'ai odat cu fondul(2) Cnd unul dintre proce)e )e +udec n recur)5 iar cellalt naintea in)tan/elor de fond5 ace)tea din ur' )unt obli7ate ) )u)pende +udecata pn la )olu/ionarea recur)ului(8) *i)po(i/iile alin- (2)5 (3) 0i (=) )e aplic n 'od core)pun(tor 0i atunci cnd proce)ele identice )e afl pe rolul aceleia0i in)tan/eAR#- 133 !4cep/ia cone4it/ii (1) Pentru a)i7urarea unei bune +udec/i5 n pri' in)tan/ e)te po)ibil cone4area 'ai 'ultor proce)e n care )unt acelea0i pr/i )au cBiar 'preun cu alte pr/i 0i al cror obiect 0i cau( au ntre ele o )trn) le7tur(2) !4cep/ia cone4it/ii poate fi invocat de pr/i )au din oficiu cel 'ai tr(iu la pri'ul ter'en de +udecat naintea in)tan/ei ulterior )e)i(ate5 care5 prin ncBeiere5 )e va pronun/a a)upra e4cep/iei- CncBeierea poate fi atacat nu'ai odat cu fondul(3) *o)arul va fi tri'i) in)tan/ei 'ai nti nve)tite5 n afar de ca(ul n care recla'antul 0i prtul cer tri'iterea lui la una dintre celelalte in)tan/e(:) Cnd una dintre cereri e)te de co'peten/a e4clu)iv a unei in)tan/e5 cone4area )e va face la acea in)tan/(=) Cn orice )tare a +udec/ii proce)ele cone4ate pot fi di)+un)e 0i +udecate )eparat5 dac nu'ai unul dintre ele e)te n )tare de +udecat,!C@<$"!A a 3%a ,tr'utarea proce)elor- *ele7area in)tan/ei AR#- 1:0 #e'eiul )tr'utrii (1) ,tr'utarea proce)ului poate fi cerut pentru 'otive de bnuial le7iti' )au de )i7uran/ public(2) Enuiala )e con)ider le7iti' n ca(urile n care e4i)t ndoial cu privire la i'par/ialitatea +udectorilor din cau(a

circu')tan/elor proce)ului5 calit/ii pr/ilor ori unor rela/ii conflictuale locale(3) Con)tituie 'otiv de )i7uran/ public 'pre+urrile e4cep/ionale care pre)upun c +udecata proce)ului la in)tan/a co'petent ar putea conduce la tulburarea ordinii publiceAR#- 1:1 Cererea de )tr'utare (1) ,tr'utarea pentru 'otiv de bnuial le7iti' )au de )i7uran/ public )e poate cere n orice fa( a proce)ului(2) ,tr'utarea pentru 'otiv de bnuial le7iti' poate fi cerut de ctre partea intere)at5 iar cea nte'eiat pe 'otiv de )i7uran/ public5 nu'ai de ctre procurorul 7eneral de la ParcBetul de pe ln7 Cnalta Curte de Ca)a/ie 0i Du)ti/ieAR#- 1:2 <n)tan/a co'petent (1) Cererea de )tr'utare nte'eiat pe 'otiv de bnuial le7iti' e)te de co'peten/a cur/ii de apel5 dac in)tan/a de la care )e cere )tr'utarea e)te o +udectorie )au un tribunal din circu')crip/ia ace)teia- *ac )tr'utarea )e cere de la curtea de apel5 co'peten/a de )olu/ionare revine Cnaltei Cur/i de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie- Cererea de )tr'utare )e depune la in)tan/a co'petent ) o )olu/ione(e5 care va n0tiin/a de ndat in)tan/a de la care )%a cerut )tr'utarea de)pre for'ularea cererii de )tr'utare(2) Cererea de )tr'utare nte'eiat pe 'otive de )i7uran/ public e)te de co'peten/a Cnaltei Cur/i de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie5 care va n0tiin/a5 de ndat5 de)pre depunerea cererii in)tan/a de la care )e cere )tr'utarea(3) La pri'irea cererii de )tr'utare5 in)tan/a co'petent ) o )olu/ione(e va putea ) )olicite do)arul cau(eiAR#- 1:3 ,u)pendarea +udecrii proce)ului (1) La )olicitarea celui intere)at5 co'pletul de +udecat poate di)pune5 dac e)te ca(ul5 )u)pendarea +udecrii proce)ului5 cu darea unei cau/iuni n cuantu' de 1-000 lei- Pentru 'otive te'einice5 )u)pendarea poate fi di)pu) n acelea0i condi/ii5 fr citarea pr/ilor5 cBiar nainte de pri'ul ter'en de +udecat(2) CncBeierea a)upra )u)pendrii nu )e 'otivea( 0i nu e)te )upu) niciunei ci de atac(3) )ura )u)pendrii +udecrii proce)ului va fi co'unicat de ur7en/ in)tan/ei de la care )%a cerut )tr'utareaAR#- 1:: Dudecarea cererii (1) Cererea de )tr'utare )e +udec de ur7en/5 n ca'era de con)iliu5 cu citarea pr/ilor din proce)(2) Gotrrea a)upra )tr'utrii )e d fr 'otivare 0i e)te definitiv(3) <n)tan/a de la care )%a cerut )tr'utarea va fi ncuno0tin/at5 de ndat5 de)pre ad'iterea )au re)pin7erea cererii de )tr'utareAR#- 1:=

!fectele ad'iterii cererii (1) Cn ca( de ad'itere a cererii de )tr'utare5 curtea de apel tri'ite proce)ul )pre +udecat unei alte in)tan/e de acela0i 7rad din circu')crip/ia )a- Cnalta Curte de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie va )tr'uta +udecarea cau(ei la una dintre in)tan/ele +udectore0ti de acela0i 7rad aflate n circu')crip/ia oricreia dintre cur/ile de apel nvecinate cu curtea de apel n a crei circu')crip/ie )e afl in)tan/a de la care )e cere )tr'utarea(2) Gotrrea va arta n ce ')ur actele ndeplinite de in)tan/ nainte de )tr'utare ur'ea( ) fie p)trate- Cn ca(ul n care in)tan/a de la care )%a di)pu) )tr'utarea a procedat ntre ti'p la +udecarea proce)ului5 Botrrea pronun/at e)te de)fiin/at de drept prin efectul ad'iterii cererii de )tr'utare(3) Apelul )au5 dup ca(5 recur)ul 'potriva Botrrii date de in)tan/a la care )%a )tr'utat proce)ul )unt de co'peten/a in)tan/elor ierarBic )uperioare ace)teia- Cn ca( de ad'itere a apelului )au recur)ului5 tri'iterea )pre re+udecare5 atunci cnd le7ea o prevede5 )e va face la o in)tan/ din circu')crip/ia celei care a )olu/ionat calea de atacAR#- 1:2 &or'ularea unei noi cereri de )tr'utare (1) ,tr'utarea proce)ului nu poate fi cerut din nou5 n afar de ca(ul n care noua cerere )e nte'eia( pe 'pre+urri necuno)cute la data )olu/ionrii cererii anterioare )au ivite dup )olu/ionarea ace)teia(2) Cererea de )tr'utare a cau(ei introdu) cu nere)pectarea prevederilor alin- (1) e)te inad'i)ibil dac pricina )e afl pe rolul aceleia0i in)tan/eAR#- 1:8 *ele7area in)tan/ei Cnd5 din cau(a unor 'pre+urri e4cep/ionale5 in)tan/a co'petent e)te 'piedicat un ti'p 'ai ndelun7at ) func/ione(e5 Cnalta Curte de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie5 la cererea pr/ii intere)ate5 va de)e'na o alt in)tan/ de acela0i 7rad care ) +udece proce)ul#<#L$L <? Actele de procedur CAP- < &or'a cererilor AR#- 1:6 Condi/iile 7enerale (1) ;rice cerere adre)at in)tan/elor +udectore0ti trebuie ) fie for'ulat n )cri) 0i ) cuprind indicarea in)tan/ei creia i e)te adre)at5 nu'ele5 prenu'ele5 do'iciliul )au re0edin/a pr/ilor ori5 dup ca(5 denu'irea 0i )ediul lor5 nu'ele 0i prenu'ele5 do'iciliul )au re0edin/a repre(entan/ilor lor5 dac e)te ca(ul5 obiectul5 valoarea preten/iei5 dac e)te ca(ul5 'otivele cererii5 precu' 0i )e'ntura- *e a)e'enea5 cererea va

cuprinde5 dac e)te ca(ul5 0i adre)a electronic )au coordonatele care au fo)t indicate n ace)t )cop de pr/i5 precu' nu'rul de telefon5 nu'rul de fa4 ori altele a)e'enea(2) Cererile adre)ate5 per)onal )au prin repre(entant5 in)tan/elor +udectore0ti pot fi for'ulate 0i prin n)cri) n for' electronic5 dac )unt ndeplinite condi/iile prev(ute de le7e(3) *i)po(i/iile alin- (2) )unt aplicabile n 'od core)pun(tor 0i n ca(ul n care pre(entul cod prevede condi/ia for'ei )cri)e a )u)/inerilor5 aprrilor )au a conclu(iilor pr/ilor ori a altor acte de procedur adre)ate in)tan/elor +udectore0ti(:) Cn ca(urile anu'e prev(ute de le7e5 cererile fcute n 0edin/5 la orice in)tan/5 )e pot for'ula 0i oral5 fcndu%)e 'en/iune de)pre acea)ta n ncBeiere(=) *ac5 din orice 'otive5 cererea nu poate fi )e'nat la ter'enul cnd a fo)t depu) )au5 dup ca(5 la pri'ul ter'en ce ur'ea(5 +udectorul va )tabili identitatea pr/ii prin unul dintre 'i+loacele prev(ute de le7e5 i va citi con/inutul cererii 0i i va lua con)i'/'ntul cu privire la acea)ta- *e)pre toate ace)tea )e va face 'en/iune n ncBeiere(2) Cererile adre)ate in)tan/elor +udectore0ti )e ti'brea(5 dac le7ea nu prevede altfelAR#- 1:3 "u'rul de e4e'plare (1) Cnd cererea ur'ea( a fi co'unicat5 ea )e va face n attea e4e'plare cte )unt nece)are pentru co'unicare5 n afar de ca(urile n care pr/ile au un repre(entant co'un )au partea fi7urea( n 'ai 'ulte calit/i +uridice5 cnd )e va face ntr%un )in7ur e4e'plar- Cn toate ca(urile e)te nece)ar 0i un e4e'plar pentru in)tan/(2) *i)po(i/iile alin- (1) )unt aplicabile n 'od core)pun(tor 0i n ca(ul prev(ut la art- 1:6 alin- (:)5 7refierul de 0edin/ fiind /inut ) ntoc'ea)c din oficiu copiile de pe ncBeiere nece)are pentru co'unicare(3) *ac obli7a/ia prev(ut la alin- (1) nu e)te ndeplinit5 in)tan/a va putea ndeplini din oficiu )au va putea pune n )arcina oricreia dintre pr/i ndeplinirea ace)tei obli7a/ii5 pe cBeltuiala pr/ii care avea acea)t obli7a/ie(:) Cn ca(ul n care cererea a fo)t co'unicat5 potrivit le7ii5 prin fa4 )au prin po0t electronic5 7refierul de 0edin/ e)te /inut ) ntoc'ea)c din oficiu copii de pe cerere5 pe cBeltuiala pr/ii care avea acea)t obli7a/ie- *i)po(i/iile art1=: alin- (2) r'n aplicabileAR#- 1=0 Cn)cri)urile ane4ate (1) La fiecare e4e'plar al cererii )e vor altura copii de pe n)cri)urile de care partea n/ele7e a )e folo)i n proce)(2) Copiile vor fi certificate de parte pentru confor'itate cu ori7inalul-

(3) ,e vor putea depune n copie nu'ai pr/ile din n)cri) referitoare la proce)5 ur'nd ca in)tan/a ) ordone5 dac va fi nevoie5 nf/i0area n)cri)ului n ntre7i'e(:) Cnd n)cri)urile )unt redactate ntr%o li'b )trin5 ele )e depun n copie certificat5 n)o/ite de traducerea le7ali(at efectuat de un traductor autori(at- Cn ca(ul n care nu e4i)t un traductor autori(at pentru li'ba n care )unt redactate n)cri)urile n cau(5 )e pot folo)i traducerile reali(ate de per)oane de ncredere cuno)ctoare ale re)pectivei li'bi5 n condi/iile le7ii )peciale(=) *i)po(i/iile art- 1:3 )e aplic n 'od core)pun(torAR#- 1=1 Cererea for'ulat prin repre(entant (1) Cnd cererea e)te fcut prin 'andatar5 )e va altura procura n ori7inal )au n copie le7ali(at(2) Avocatul 0i con)ilierul +uridic vor depune 'puternicirea lor5 potrivit le7ii(3) Repre(entantul le7al va altura o copie le7ali(at de pe n)cri)ul doveditor al calit/ii )ale(:) Repre(entan/ii per)oanelor +uridice de drept privat vor depune5 n copie5 un e4tra) din re7i)trul public n care e)te 'en/ionat 'puternicirea lor(=) ;r7anul de conducere )au5 dup ca(5 repre(entantul de)e'nat al unei a)ocia/ii5 )ociet/i ori altei entit/i fr per)onalitate +uridic5 nfiin/at potrivit le7ii5 va ane4a5 n copie le7ali(at5 e4tra)ul din actul care ate)t dreptul )u de repre(entare n +u)ti/ieAR#- 1=2 Cererea 7re0it denu'it Cererea de cBe'are n +udecat )au pentru e4ercitarea unei ci de atac e)te valabil fcut cBiar dac poart o denu'ire 7re0itCAP- << Citarea 0i co'unicarea actelor de procedur AR#- 1=3 ;bli7a/ia de a cita pr/ile (1) <n)tan/a poate Botr a)upra unei cereri nu'ai dac pr/ile au fo)t citate ori )%au pre(entat5 per)onal )au prin repre(entant5 n afar de ca(urile n care prin le7e )e di)pune altfel(2) <n)tan/a va a'na +udecarea 0i va di)pune ) )e fac citarea ori de cte ori con)tat c partea care lip)e0te nu a fo)t citat cu re)pectarea cerin/elor prev(ute de le7e5 )ub )anc/iunea nulit/iiAR#- 1=: ;r7ane co'petente 0i 'odalit/i de co'unicare (1) Co'unicarea cita/iilor 0i a tuturor actelor de procedur )e va face5 din oficiu5 prin a7en/ii procedurali ai in)tan/ei )au prin orice alt )alariat al ace)teia5 precu' 0i prin a7en/i ori

)alaria/i ai altor in)tan/e n ale cror circu')crip/ii )e afl cel cruia i )e co'unic actul(2) Co'unicarea )e face n plic ncBi)5 la care )e altur dovada de n'nare9proce)ul%verbal 0i n0tiin/area prev(ute la art- 123- Plicul va purta 'en/iunea .P!"#R$ D$,#<@<!- A ,! C" J"A C$ PR<;R<#A#!.(3) <n)tan/a )olicitat5 cnd i )e cere ) ndeplinea)c procedura de co'unicare pentru alt in)tan/5 e)te obli7at ) ia de ndat ')urile nece)are5 potrivit le7ii5 0i ) tri'it in)tan/ei )olicitante dove(ile de ndeplinire a procedurii(:) Cn ca(ul n care co'unicarea potrivit alin- (1) nu e)te po)ibil5 acea)ta )e va face prin po0t5 cu )cri)oare reco'andat5 cu con/inut declarat 0i confir'are de pri'ire5 n plic ncBi)5 la care )e ata0ea( dovada de pri'ire9proce)ul% verbal 0i n0tiin/area prev(ute la art- 123(=) La cererea pr/ii intere)ate 0i pe cBeltuiala )a5 co'unicarea actelor de procedur )e va putea face n 'od ne'i+locit prin e4ecutori +udectore0ti5 care vor fi /inu/i ) ndeplinea)c for'alit/ile procedurale prev(ute n pre(entul capitol5 )au prin )ervicii de curierat rapid5 n ace)t din ur' ca( di)po(i/iile alin- (:) fiind aplicabile n 'od core)pun(tor(2) Co'unicarea cita/iilor 0i a altor acte de procedur )e poate face de 7refa in)tan/ei 0i prin telefa45 po0t electronic )au prin alte 'i+loace ce a)i7ur tran)'iterea te4tului actului 0i confir'area pri'irii ace)tuia5 dac partea a indicat in)tan/ei datele core)pun(toare n ace)t )cop- Cn vederea confir'rii5 in)tan/a5 odat cu actul de procedur5 va co'unica un for'ular care va con/ine> denu'irea in)tan/ei5 data co'unicrii5 nu'ele 7refierului care a)i7ur co'unicarea 0i indicarea actelor co'unicateH for'ularul va fi co'pletat de ctre de)tinatar cu data pri'irii5 nu'ele n clar 0i )e'ntura per)oanei n)rcinate cu pri'irea core)ponden/ei 0i va fi e4pediat in)tan/ei prin telefa45 po0t electronic )au prin alte 'i+loace(8) <n)tan/a va verifica efectuarea procedurilor de citare 0i co'unicare di)pu)e pentru fiecare ter'en 0i5 cnd e)te ca(ul5 va lua ')uri de refacere a ace)tor proceduri5 precu' 0i pentru folo)irea altor 'i+loace ce pot a)i7ura n0tiin/area pr/ilor pentru nf/i0area la ter'en(6) Cn )copul ob/inerii datelor 0i infor'a/iilor nece)are reali(rii procedurii de co'unicare a cita/iilor5 a altor acte de procedur5 precu' 0i ndeplinirii oricrei atribu/ii proprii activit/ii de +udecat5 in)tan/ele au drept de acce) direct la ba(ele de date electronice )au la alte )i)te'e de infor'are de/inute de autorit/i 0i in)titu/ii publice- Ace)tea au obli7a/ia de a lua ')urile nece)are n vederea a)i7urrii acce)ului direct al in)tan/elor la ba(ele de date electronice 0i )i)te'ele de infor'are de/inuteAR#- 1== Locul citrii (1) ?or fi cita/i> 1- )tatul5 prin ini)terul &inan/elor Publice )au alte or7ane anu'e de)e'nate n ace)t )cop de le7e5 la )ediul ace)toraH

2- unit/ile ad'ini)trativ%teritoriale 0i celelalte per)oane +uridice de drept public5 prin cei n)rcina/i ) le repre(inte n +u)ti/ie5 la )ediul ace)toraH 3- per)oanele +uridice de drept privat5 prin repre(entan/ii lor5 la )ediul principal )au5 atunci cnd e)te ca(ul5 la )ediul de('e'br'ntului lorH :- a)ocia/iile5 )ociet/ile 0i alte entit/i fr per)onalitate +uridic con)tituite potrivit le7ii5 prin repre(entantul de)e'nat5 la )ediul )au do'iciliul ace)tuiaH =- cei )upu0i procedurii in)olven/ei5 precu' 0i creditorii ace)tora5 la do'iciliul )au5 dup ca(5 la )ediul ace)toraH dup de)cBiderea procedurii5 citarea va fi efectuat potrivit le7ii )pecialeH 2- per)oanele fi(ice5 la do'iciliul lorH n ca(ul n care nu locuie)c la do'iciliu5 citarea )e va face la re0edin/a cuno)cut ori la locul ale) de eleH n lip)a ace)tora5 citarea poate fi fcut la locul cuno)cut unde 0i de)f0oar per'anent activitatea curentH 8- incapabilii )au cei cu capacitate de e4erci/iu re)trn)5 prin repre(entan/ii )au ocrotitorii lor le7ali5 la do'iciliul ori )ediul ace)tora5 dup ca(H n ca( de nu'ire a unui curator )pecial5 potrivit art- =65 citarea )e va face prin ace)t curator5 la )ediul )u profe)ionalH 6- bolnavii interna/i n unit/i )anitare5 la ad'ini)tra/ia ace)toraH 3- 'ilitarii nca(ar'a/i5 la unitatea din care fac parte5 prin co'anda'entul ace)teiaH 10- cei care fac parte din ecBipa+ul unei nave 'ariti'e )au fluviale5 alta dect 'ilitar5 dac nu au do'iciliul cuno)cut5 la cpitnia portului unde e)te nre7i)trat navaH 11- de/inu/ii5 la ad'ini)tra/ia locului de de/inereH 12- per)onalul 'i)iunilor diplo'atice5 al oficiilor con)ulare 0i cet/enii ro'ni tri'i0i ) lucre(e n cadrul per)onalului or7ani(a/iilor interna/ionale5 precu' 0i 'e'brii de fa'ilie care locuie)c cu ei5 ct ti'p )e afl n )trintate5 prin ini)terul Afacerilor !4terneH al/i cet/eni ro'ni5 afla/i n )trintate n intere) de )erviciu5 inclu)iv 'e'brii fa'iliilor care i n)o/e)c5 prin or7anele centrale care i%au tri'i) )au n )ubordinea crora )e afl unitatea care i%a tri'i) n )trintateH 13- per)oanele care )e afl n )trintate5 altele dect cele prev(ute la pct- 125 dac au do'iciliul )au re0edin/a cuno)cut5 printr%o cita/ie )cri) tri'i) cu )cri)oare reco'andat cu con/inut declarat 0i confir'are de pri'ire5 recipi)a de predare a )cri)orii la po0ta ro'n5 n cuprin)ul creia vor fi 'en/ionate actele ce )e e4pedia(5 /innd loc de dovad a ndeplinirii procedurii5 dac prin tratate )au conven/ii interna/ionale la care e)te parte Ro'nia ori prin acte nor'ative )peciale nu )e prevede altfel- *ac do'iciliul )au re0edin/a celor afla/i n )trintate nu e)te cuno)cut9cuno)cut5 citarea )e face potrivit art- 128- Cn toate ca(urile5 dac cei afla/i n )trintate au 'andatar cuno)cut n /ar5 va fi citat nu'ai ace)ta din ur'H

1:- cei cu do'iciliul )au re0edin/a necuno)cut5 potrivit art- 128H 1=- 'o0tenitorii5 pn la intervenirea lor n proce)5 printr% un curator )pecial nu'it de in)tan/5 la do'iciliul ace)tuia(2) Cn ca(urile prev(ute la alin- (1) pct- 1 0i 25 )tatul5 prin ini)terul &inan/elor Publice5 unit/ile ad'ini)trativ% teritoriale5 precu' 0i celelalte per)oane +uridice de drept public 0i pot ale7e un )ediu proce)ual la care vor fi co'unicate toate actele de procedurAR#- 1=2 ;bli7a/ia ale7erii locului citrii Per)oanele care )e afl n )trintate5 citate potrivit art1== alin- (1) pct- 12 0i 13 pentru pri'ul ter'en de +udecat5 vor fi n0tiin/ate prin cita/ie c au obli7a/ia de a%0i ale7e un do'iciliu n Ro'nia unde ur'ea( ) li )e fac toate co'unicrile privind proce)ul- Cn ca(ul n care ace)tea nu )e confor'ea(5 co'unicrile li )e vor face prin )cri)oare reco'andat5 recipi)a de predare la po0ta ro'n a )cri)orii5 n cuprin)ul creia vor fi 'en/ionate actele ce )e e4pedia(5 /innd loc de dovad de ndeplinire a proceduriiAR#- 1=8 Cuprin)ul cita/iei (1) Cita/ia va cuprinde> a) denu'irea in)tan/ei5 )ediul ei 0i5 cnd e)te ca(ul5 alt loc dect )ediul in)tan/ei unde ur'ea( ) )e de)f0oare +udecarea proce)uluiH b) data e'iterii cita/ieiH c) nu'rul do)aruluiH d) anul5 luna5 (iua 0i ora nf/i0riiH e) nu'ele 0i prenu'ele )au denu'irea5 dup ca(5 ale9a celui citat5 precu' 0i locul unde )e citea(H f) calitatea celui citatH 7) nu'ele 0i prenu'ele )au denu'irea5 dup ca(5 ale9a pr/ii potrivnice 0i obiectul cereriiH B) indicarea5 dac e)te ca(ul5 a ta4ei +udiciare de ti'bru 0i a ti'brului +udiciar datorate de cel citatH i) 'en/iunea c5 prin n'narea cita/iei5 )ub )e'ntur de pri'ire5 per)onal ori prin repre(entant le7al )au conven/ional ori prin func/ionarul )au per)oana n)rcinat cu pri'irea core)ponden/ei pentru un ter'en de +udecat5 cel citat e)te con)iderat c are n cuno0tin/ 0i ter'enele de +udecat ulterioare aceluia pentru care cita/ia i%a fo)t n'natH +) alte 'en/iuni prev(ute de le7e )au )tabilite de in)tan/H K) 0ta'pila in)tan/ei 0i )e'ntura 7refierului(2) Cn cita/ie )e 'en/ionea(5 cnd e)te ca(ul5 orice date nece)are pentru )tabilirea adre)ei celui citat5 precu' 0i dac citarea )e face cu cBe'area la intero7atoriu )au dac cel citat e)te obli7at ) pre(inte anu'ite n)cri)uri ori dac i )e co'unic odat cu cita/ia alte acte de procedur- Cn ca(urile n care nt'pinarea nu e)te obli7atorie5 n cita/ie )e va 'en/iona obli7a/ia prtului de a%0i pre7ti aprarea pentru pri'ul ter'en

de +udecat5 propunnd probele de care n/ele7e ) )e folo)ea)c5 )ub )anc/iunea prev(ut de le7e5 care va fi indicat e4pre)(3) Cerin/ele de la alin- (1) lit- a)5 c)5 d)5 e) 0i K) )unt prev(ute )ub )anc/iunea nulit/iiAR#- 1=6 Ale7erea locului citrii 0i al co'unicrii altor acte de procedur (1) Cn ca( de ale7ere de do'iciliu )au5 dup ca(5 de )ediu5 dac partea a artat 0i per)oana n)rcinat cu pri'irea actelor de procedur5 co'unicarea ace)tora )e va face la acea per)oan5 iar n lip)a unei a)e'enea 'en/iuni5 co'unicarea )e va face5 dup ca(5 potrivit art- 1== )au 1=2(2) Partea poate ale7e ca toate actele de procedur ) i fie co'unicate la c)u/a po0talAR#- 1=3 #er'enul pentru n'narea cita/iei Cita/ia 0i celelalte acte de procedur5 )ub )anc/iunea nulit/ii5 vor fi n'nate pr/ii cu cel pu/in = (ile naintea ter'enului de +udecat- Cn ca(uri ur7ente )au atunci cnd le7ea prevede n 'od e4pre)5 +udectorul poate di)pune )curtarea ter'enului de n'nare a cita/iei ori actului de procedur5 de)pre acea)ta fcndu%)e 'en/iune n cita/ie )au n actul de procedurAR#- 120 <nvocarea 0i nlturarea nere7ularit/ilor privind citarea (1) *ac partea pre(ent n in)tan/5 per)onal )au prin repre(entant5 nu a pri'it cita/ia )au a pri'it%o ntr%un ter'en 'ai )curt dect cel prev(ut la art- 1=3 ori e4i)t o alt cau( de nulitate privind cita/ia )au procedura de n'nare a ace)teia5 proce)ul )e a'n5 la cererea pr/ii intere)ate(2) ;rice nere7ularitate cu privire la citare nu va 'ai fi luat n con)iderare n ca(ul n care5 potrivit alin- (1)5 nu )%a cerut a'narea proce)ului5 precu' 0i n ca(ul n care partea lip) la ter'enul la care )%a produ) nere7ularitatea nu a invocat%o la ter'enul ur'tor producerii ei5 dac la ace)t ter'en ea a fo)t pre(ent )au le7al citat(3) Cn lip)a pr/ii nele7al citate5 nere7ularitatea privind procedura de citare a ace)teia poate fi invocat 0i de celelalte pr/i ori din oficiu5 n) nu'ai la ter'enul la care ea )%a produ)AR#- 121 Cn'narea fcut per)onal celui citat (1) Cn'narea cita/iei 0i a tuturor actelor de procedur )e face per)onal celui citat5 la locul citrii )tabilit potrivit art- 1== alin- (1) pct- 2(2) Cn'narea )e poate face oriunde )e afl cel citat(3) Pentru cei care locuie)c n Botel )au c'in5 cita/ia )e pred5 n lip)a lor5 ad'ini)tratorului Botelului ori a0e('ntului5 iar5 n lip)a ace)tuia5 portarului ori celui care n 'od obi0nuit l nlocuie0te(:) Pentru cei care )e 7)e)c )ub ar'e5 cita/ia )e n'nea( la unitatea din care fac parte-

(=) Celor care alctuie)c ecBipa+ul unei nave 'ariti'e )au fluviale5 n lip)a unui do'iciliu cuno)cut5 n'narea )e face la cpitnia portului unde )e 7)e0te nre7i)trat nava(2) Pentru de/inu/i5 n'narea )e face la ad'ini)tra/ia ncBi)orii(8) Pentru bolnavii afla/i n )pitale5 )anatorii )au alte a)e'enea a0e('inte de a)i)ten/ 'edical ori )ocial5 n'narea )e face la ad'ini)tra/ia ace)toraAR#- 122 Cn'narea fcut altor per)oane (1) Cn'narea cita/iilor 0i a tuturor actelor de procedur n ca(urile prev(ute la art- 1== alin- (1) pct- 1%= 0i pct- 12 )au atunci cnd actul ur'ea( ) fie n'nat unui avocat5 notar public ori e4ecutor +udectore)c )e poate face func/ionarului )au per)oanei n)rcinate cu pri'irea core)ponden/ei5 care va )e'na dovada- Cn lip)a ace)tora5 n'narea cita/iei )au a actelor de procedur )e va face ad'ini)tratorului cldirii5 iar5 n lip)5 pa(nicului )au a7entului de pa(5 care va )e'na proce)ul%verbal ntoc'it n ace)t )cop de ctre a7ent5 dup ce ace)ta din ur' a certificat n prealabil identitatea 0i calitatea )a(2) Cn ca(urile prev(ute la art- 121 alin- (:)%(8)5 unitatea unde )e afl cel citat i va n'na de ndat ace)tuia cita/ia ori5 dup ca(5 actul de procedur co'unicat )ub luare de dovad5 certificndu%i )e'ntura )au artnd 'otivul pentru care nu )%a putut ob/ine )e'ntura lui- Cn ace)t din ur' ca( )e va proceda potrivit alin- (1)- *ovada )e va preda a7entului ori va fi tri'i) direct in)tan/ei5 dac n'narea cita/iei nu )%a putut face de ndatAR#- 123 Procedura de co'unicare (1) Co'unicarea cita/iei )e va face per)oanei n drept ) o pri'ea)c5 care va )e'na dovada de n'nare certificat de a7entul n)rcinat cu n'narea(2) *ac de)tinatarul pri'e0te cita/ia5 dar refu( ) )e'ne(e dovada de n'nare ori5 din 'otive nte'eiate5 nu o poate )e'na5 a7entul va ntoc'i un proce)%verbal n care va arta ace)te 'pre+urri(3) *ac de)tinatarul refu( ) pri'ea)c cita/ia5 a7entul o va depune n cutia po0tal- Cn lip)a cutiei po0tale5 va afi0a pe u0a locuin/ei de)tinatarului o n0tiin/are care trebuie ) cuprind> a) anul5 luna5 (iua 0i ora cnd depunerea )au5 dup ca(5 afi0area a fo)t fcutH b) nu'ele 0i prenu'ele celui care a fcut depunerea )au5 dup ca(5 afi0area 0i func/ia ace)tuiaH c) nu'ele5 prenu'ele 0i do'iciliul )au5 dup ca(5 re0edin/a5 re)pectiv )ediul celui n0tiin/atH d) nu'rul do)arului n le7tur cu care )e face n0tiin/area 0i denu'irea in)tan/ei pe rolul creia )e afl do)arul5 cu indicarea )ediului ace)teiaH e) artarea actelor de procedur de)pre a cror co'unicare e)te vorbaH

f) 'en/iunea c dup o (i5 dar nu 'ai tr(iu de 8 (ile de la afi0area n0tiin/rii ori5 cnd e4i)t ur7en/5 nu 'ai tr(iu de 3 (ile5 de)tinatarul e)te n drept ) )e pre(inte la )ediul in)tan/ei de +udecat pentru a i )e co'unica cita/ia- Cnd do'iciliul )au re0edin/a ori5 dup ca(5 )ediul ace)tuia nu )e afl n localitatea unde in)tan/a de +udecat 0i are )ediul5 n0tiin/area va cuprinde 'en/iunea c pentru a i )e co'unica cita/ia de)tinatarul e)te n drept ) )e pre(inte la )ediul pri'riei n a crei ra( teritorial locuie0te )au 0i are )ediulH 7) 'en/iunea c5 n ca(ul n care5 fr 'otive te'einice5 de)tinatarul nu )e pre(int pentru co'unicarea cita/iei n interiorul ter'enului de 8 (ile )au5 dup ca(5 al ter'enului de 3 (ile prev(ut la lit- f)5 cita/ia )e con)ider co'unicat la 'plinirea ace)tui ter'enH B) )e'ntura celui care a depu) )au a afi0at n0tiin/area(:) en/iunile de la alin- (3) lit- c)%7) )e co'pletea( de ctre 7refa in)tan/ei- #er'enele prev(ute la alin- (3) lit- f) 0i 7) )e calculea( (i cu (i(=) *e)pre 'pre+urrile artate la alin- (3) a7entul va ntoc'i un proce)%verbal5 care va cuprinde 'en/iunile artate la art- 12:5 ace)ta fcnd dovada pn la n)crierea n fal) cu privire la faptele con)tatate per)onal de cel care l%a ncBeiat(2) *ac de)tinatarul nu e)te 7)it la do'iciliu ori re0edin/ )au5 dup ca(5 )ediu5 a7entul i va n'na cita/ia unei per)oane 'a+ore din fa'ilie )au5 n lip)5 oricrei alte per)oane 'a+ore care locuie0te cu de)tinatarul ori care5 n 'od obi0nuit5 i pri'e0te core)ponden/a(8) Cnd de)tinatarul locuie0te ntr%un Botel )au ntr%o cldire co'pu) din 'ai 'ulte aparta'ente 0i nu e)te 7)it la acea)t locuin/ a )a5 a7entul i va co'unica cita/ia ad'ini)tratorului5 portarului )au celui care5 n 'od obi0nuit5 l nlocuie0te- Cn ace)te ca(uri5 per)oana care pri'e0te cita/ia va )e'na dovada de pri'ire5 a7entul certificndu%i identitatea 0i )e'ntura 0i ncBeind un proce)%verbal cu privire la ace)te 'pre+urri- *i)po(i/iile alin- (2) )e aplic n 'od core)pun(tor(6) Cn ca(ul n care lip)e)c per)oanele prev(ute la alin(2) 0i (8)5 precu' 0i atunci cnd ace)tea5 de0i pre(ente5 refu( ) pri'ea)c actul5 )unt aplicabile di)po(i/iile alin- (3)%(=)(3) Cn ca(urile prev(ute la alin- (3) 0i (6)5 a7entul are obli7a/ia ca5 n ter'en de cel 'ult 2: de ore de la depunerea )au afi0area n0tiin/rii5 ) depun cita/ia5 precu' 0i proce)ul% verbal prev(ut la alin- (=)5 la )ediul in)tan/ei de +udecat care a e'i) cita/ia ori5 dup ca(5 la cel al pri'riei n ra(a creia de)tinatarul locuie0te )au 0i are )ediul5 ur'nd ca ace)tea ) co'unice cita/ia(10) Cnd pr/ii )au repre(entantului ei i )%a n'nat cita/ia de ctre func/ionarul anu'e de)e'nat n cadrul pri'riei5 ace)ta are obli7a/ia ca5 n ter'en de cel 'ult 2: ore de la n'nare5 ) nainte(e in)tan/ei de +udecat dovada de n'nare

prev(ut la alin- (1)5 precu' 0i proce)ul%verbal prev(ut la alin- (=)(11) Cnd ter'enul prev(ut la alin- (3) lit- f) )%a 'plinit fr ca partea )au un repre(entant al ei ) )e pre(inte la pri'rie pentru a i )e n'na cita/ia5 func/ionarul anu'e n)rcinat din cadrul pri'riei va nainta in)tan/ei de +udecat5 de ndat5 cita/ia ce trebuia co'unicat5 precu' 0i proce)ul% verbal prev(ut la alin- (=)(12) *i)po(i/iile pre(entului articol )e aplic 0i la co'unicarea )au notificarea oricrui alt act de procedurAR#- 12: Cuprin)ul dove(ii de n'nare 0i al proce)ului%verbal (1) *ovada de n'nare a cita/iei )au a altui act de procedur ori5 dup ca(5 proce)ul%verbal va cuprinde> a) anul5 luna5 (iua 0i ora cnd dovada a fo)t luat )au proce)ul%verbal a fo)t ntoc'itH b) nu'ele5 prenu'ele 0i func/ia a7entului5 precu' 0i5 dac e)te ca(ul5 ale func/ionarului de la pri'rieH c) nu'ele 0i prenu'ele )au denu'irea5 dup ca(5 0i do'iciliul ori )ediul de)tinatarului5 cu artarea nu'rului eta+ului5 aparta'entului )au ca'erei5 dac cel citat locuie0te ntr%o cldire cu 'ai 'ulte eta+e ori aparta'ente )au n Botel5 precu' 0i dac actul de procedur a fo)t n'nat la locuin/a )a5 depu) n cutia po0tal ori afi0at pe u0a locuin/ei- *ac actul de procedur a fo)t n'nat n alt loc5 )e va face 'en/iune de)pre acea)taH d) nu'ele5 prenu'ele 0i calitatea celui cruia i )%a fcut n'narea5 n ca(ul n care actul de procedur a fo)t n'nat altei per)oane dect de)tinataruluiH e) denu'irea in)tan/ei de la care e'an cita/ia ori alt act de procedur 0i nu'rul do)aruluiH f) )e'ntura celui care a pri'it cita/ia )au alt act de procedur5 precu' 0i )e'ntura a7entului )au5 dup ca(5 func/ionarului de la pri'rie care o certific5 iar n ca(ul n care )e ntoc'e0te proce)%verbal5 )e'ntura a7entului5 re)pectiv a func/ionarului pri'riei(2) Proce)ul%verbal va cuprinde5 de a)e'enea5 0i artarea 'otivelor pentru care a fo)t ntoc'it(3) Cerin/ele de la alin- (1) lit- a)5 c)5 d)5 e) 0i f) )unt prev(ute )ub )anc/iunea nulit/ii(:) en/iunile din proce)ul%verbal privitoare la faptele con)tatate per)onal de cel care l%a ntoc'it nu pot fi co'btute dect prin procedura n)crierii n fal)AR#- 12= *ata ndeplinirii procedurii Procedura )e )ocote0te ndeplinit> 1- la data )e'nrii dove(ii de n'nare ori5 dup ca(5 a ncBeierii proce)ului%verbal prev(ut la art- 12:5 indiferent dac partea a pri'it )au nu cita/ia ori alt act de procedur per)onalH 2- n ca(ul citrii ori co'unicrii altui act de procedur efectuate prin po0t )au curierat rapid5 potrivit art- 1=: alin-

(:) 0i (=)5 procedura )e )ocote0te ndeplinit la data )e'nrii de ctre parte a confir'rii de pri'ire ori a con)e'nrii5 potrivit art- 1235 de ctre func/ionarul po0tal )au de ctre curier a refu(ului ace)teia de a pri'i core)ponden/aH 3- n ca(ul citrii )au co'unicrii altui act de procedur efectuate potrivit art- 1=: alin- (2)5 procedura )e )ocote0te ndeplinit la data artat pe copia i'pri'at a confir'rii e4pedierii5 certificat de 7refierul care a fcut tran)'i)iuneaAR#- 122 <'po)ibilitatea de a co'unica actul de procedur Cnd co'unicarea actelor de procedur nu )e poate face deoarece i'obilul a fo)t de'olat5 a devenit nelocuibil )au de nentrebuin/at ori de)tinatarul actului nu 'ai locuie0te n i'obilul re)pectiv )au atunci cnd co'unicarea nu poate fi fcut din alte 'otive a)e'ntoare5 a7entul va raporta ca(ul 7refei in)tan/ei )pre a n0tiin/a din ti'p partea care a cerut co'unicarea de)pre acea)t 'pre+urare 0i a%i pune n vedere ) fac de'er)uri pentru a ob/ine noua adre) unde ur'ea( a )e face co'unicareaAR#- 128 Citarea prin publicitate (1) Cnd recla'antul nvederea(5 'otivat5 c5 de0i a fcut tot ce i%a )tat n putin/5 nu a reu0it ) afle do'iciliul prtului )au un alt loc unde ar putea fi citat potrivit le7ii5 in)tan/a va putea ncuviin/a citarea ace)tuia prin publicitate(2) Citarea prin publicitate )e face afi0ndu%)e cita/ia la u0a in)tan/ei5 pe portalul in)tan/ei de +udecat co'petente 0i la ulti'ul do'iciliu cuno)cut al celui citat- Cn ca(urile n care aprecia( c e)te nece)ar5 in)tan/a va di)pune 0i publicarea cita/iei n onitorul ;ficial al Ro'niei )au ntrun (iar central de lar7 r)pndire(3) ;dat cu ncuviin/area citrii prin publicitate5 in)tan/a va nu'i un curator dintre avoca/ii baroului5 potrivit art- =65 care va fi citat la de(bateri pentru repre(entarea intere)elor prtului(:) Procedura )e )ocote0te ndeplinit n a 1=%a (i de la publicarea cita/iei5 potrivit di)po(i/iilor alin- (2)(=) *ac cel citat )e nf/i0ea( 0i dovede0te c a fo)t citat prin publicitate cu rea%credin/5 toate actele de procedur ce au ur'at ncuviin/rii ace)tei citri vor fi anulate5 iar recla'antul care a cerut citarea prin publicitate va fi )anc/ionat potrivit di)po(i/iilor art- 168 alin- (1) pct- 1 litc)AR#- 126 Afi0area Cnd le7ea )au in)tan/a di)pune ca citarea pr/ilor )au co'unicarea anu'itor acte de procedur ) )e fac prin afi0are5 acea)t afi0are )e va face la in)tan/ de ctre 7refier5 iar n afara in)tan/ei5 de a7en/ii n)rcina/i cu co'unicarea actelor de procedur5 ncBeindu%)e un proce)%verbal5 potrivit art- 12:5 ce )e va depune la do)arAR#- 123

Co'unicarea ntre avoca/i )au con)ilieri +uridici *up )e)i(area in)tan/ei5 dac pr/ile au avocat )au con)ilier +uridic5 cererile5 nt'pinrile ori alte acte )e pot co'unica direct ntre ace0tia- Cn ace)t ca(5 cel care pri'e0te cererea va ate)ta pri'irea pe n)u0i e4e'plarul care ur'ea( a fi depu) la in)tan/ )au5 dup ca(5 prin orice alte 'i+loace care a)i7ur ndeplinirea ace)tei proceduriAR#- 180 Co'unicarea n in)tan/ (1) Partea pre(ent n in)tan/ per)onal5 prin avocat )au prin alt repre(entant e)te obli7at ) pri'ea)c actele de procedur 0i orice n)cri) folo)it n proce) care i )e co'unic n 0edin/- *ac )e refu( pri'irea5 actele 0i n)cri)urile )e con)ider co'unicate prin depunerea lor la do)ar5 de unde5 la cerere5 partea le poate pri'i )ub )e'ntur(2) Partea are dreptul ) ridice 0i ntre ter'ene5 )ub )e'ntur5 actele de procedur 0i n)cri)urile prev(ute la alin(1)AR#- 181 Lilele de co'unicare Cnd co'unicarea actelor de procedur )e face prin a7en/i procedurali5 ei nu vor putea in)tru'enta dect n (ilele lucrtoare ntre orele 8500%205005 iar n ca(uri ur7ente5 0i n (ilele nelucrtoare )au de )rbtori le7ale5 dar nu'ai cu ncuviin/area pre0edintelui in)tan/eiAR#- 182 ,cBi'barea locului citrii *ac n cur)ul proce)ului una dintre pr/i 0i%a )cBi'bat locul unde a fo)t citat5 ea e)te obli7at ) ncuno0tin/e(e in)tan/a5 indicnd locul unde va fi citat la ter'enele ur'toare5 precu' 0i partea adver) prin )cri)oare reco'andat5 a crei recipi) de predare )e va depune la do)ar odat cu cererea prin care )e n0tiin/ea( in)tan/a de)pre )cBi'barea locului citrii- Cn ca(ul n care partea nu face acea)t ncuno0tin/are5 procedura de citare pentru aceea0i in)tan/ e)te valabil ndeplinit la vecBiul loc de citareAR#- 183 Co'unicarea ctre al/i participan/i Citarea 'artorilor5 e4per/ilor5 traductorilor5 interpre/ilor ori a altor participan/i n proce)5 precu' 0i5 cnd e)te ca(ul5 co'unicarea actelor de procedur adre)ate ace)tora )unt )upu)e di)po(i/iilor pre(entului capitol5 care )e aplic n 'od core)pun(torCAP- <<< "ulitatea actelor de procedur AR#- 18: "o/iune 0i cla)ificare (1) "ulitatea e)te )anc/iunea care lip)e0te total )au par/ial de efecte actul de procedur efectuat cu nere)pectarea cerin/elor le7ale5 de fond )au de for'-

(2) "ulitatea e)te ab)olut atunci cnd cerin/a nere)pectat e)te in)tituit printr%o nor' care ocrote0te un intere) public(3) "ulitatea e)te relativ n ca(ul n care cerin/a nere)pectat e)te in)tituit printr%o nor' care ocrote0te un intere) privatAR#- 18= "ulitatea condi/ionat (1) Actul de procedur e)te lovit de nulitate dac prin nere)pectarea cerin/ei le7ale )%a adu) pr/ii o vt'are care nu poate fi nlturat dect prin de)fiin/area ace)tuia(2) Cn ca(ul nulit/ilor e4pre) prev(ute de le7e5 vt'area e)te pre(u'at5 partea intere)at putnd face dovada contrarAR#- 182 "ulitatea necondi/ionat "ulitatea nu e)te condi/ionat de e4i)ten/a unei vt'ri n ca(ul nclcrii di)po(i/iilor le7ale referitoare la> 1- capacitatea proce)ualH 2- repre(entarea proce)ualH 3- co'peten/a in)tan/eiH :- co'punerea )au con)tituirea in)tan/eiH =- publicitatea 0edin/ei de +udecatH 2- alte cerin/e le7ale e4trin)eci actului de procedur5 dac le7ea nu di)pune altfelAR#- 188 Cndreptarea nere7ularit/ilor actului de procedur (1) ;ri de cte ori e)te po)ibil nlturarea vt'rii fr anularea actului5 +udectorul va di)pune ndreptarea nere7ularit/ilor actului de procedur(2) Cu toate ace)tea5 nulitatea nu poate fi acoperit dac a intervenit decderea ori o alt )anc/iune procedural )au dac )e produce ori )ub(i)t o vt'are(3) Actul de procedur nu va fi anulat dac pn la 'o'entul pronun/rii a)upra e4cep/iei de nulitate a di)prut cau(a ace)teiaAR#- 186 <nvocarea nulit/ii (1) "ulitatea ab)olut poate fi invocat de orice parte din proce)5 de +udector )au5 dup ca(5 de procuror5 n orice )tare a +udec/ii cau(ei5 dac le7ea nu prevede altfel(2) "ulitatea relativ poate fi invocat nu'ai de partea intere)at 0i nu'ai dac nere7ularitatea nu a fo)t cau(at prin propria fapt(3) *ac le7ea nu prevede altfel5 nulitatea relativ trebuie invocat> a) pentru nere7ularit/ile )vr0ite pn la nceperea +udec/ii5 prin nt'pinare )au5 dac nt'pinarea nu e)te obli7atorie5 la pri'ul ter'en de +udecatH b) pentru nere7ularit/ile )vr0ite n cur)ul +udec/ii5 la ter'enul la care )%a )vr0it nere7ularitatea )au5 dac partea nu e)te pre(ent5 la ter'enul de +udecat i'ediat ur'tor 0i nainte de a pune conclu(ii pe fond-

(:) Partea intere)at poate renun/a5 e4pre) )au tacit5 la dreptul de a invoca nulitatea relativ(=) #oate cau(ele de nulitate a actelor de procedur de+a efectuate trebuie invocate deodat5 )ub )anc/iunea decderii pr/ii din dreptul de a le 'ai invocaAR#- 183 !fectele nulit/ii (1) Actul de procedur nul )au anulabil e)te de)fiin/at5 n tot )au n parte5 de la data ndeplinirii lui(2) *ac e)te ca(ul5 in)tan/a di)pune refacerea actului de procedur5 cu re)pectarea tuturor condi/iilor de validitate(3) *e)fiin/area unui act de procedur atra7e 0i de)fiin/area actelor de procedur ur'toare5 dac ace)tea nu pot avea o e4i)ten/ de )ine )tttoare(:) "ulitatea unui act de procedur nu 'piedic faptul ca ace)ta ) produc alte efecte +uridice dect cele care decur7 din natura lui proprie#<#L$L ? #er'enele procedurale AR#- 160 ,tabilirea ter'enelor (1) #er'enele procedurale )unt )tabilite de le7e ori de in)tan/ 0i repre(int intervalul de ti'p n care poate fi ndeplinit un act de procedur )au n care e)te inter(i) ) )e ndeplinea)c un act de procedur(2) Cn ca(urile prev(ute de le7e5 ter'enul e)te repre(entat de data la care )e ndepline0te un anu'it act de procedur(3) Cn ca(urile n care le7ea nu )tabile0te ea n)0i ter'enele pentru ndeplinirea unor acte de procedur5 fi4area lor )e face de in)tan/- La fi4area ter'enului5 acea)ta va /ine )ea'a 0i de natura ur7ent a proce)uluiAR#- 161 Calculul ter'enelor (1) #er'enele5 n afar de ca(ul n care le7ea di)pune altfel5 )e calculea( dup cu' ur'ea(> 1- cnd ter'enul )e )ocote0te pe ore5 ace)ta ncepe ) cur7 de la ora (ero a (ilei ur'toareH 2- cnd ter'enul )e )ocote0te pe (ile5 nu intr n calcul (iua de la care ncepe ) cur7 ter'enul5 nici (iua cnd ace)ta )e 'pline0teH 3- cnd ter'enul )e )ocote0te pe )pt'ni5 luni )au ani5 el )e 'pline0te n (iua core)pun(toare din ulti'a )pt'n ori lun )au din ulti'ul an- *ac ulti'a lun nu are (i core)pun(toare celei n care ter'enul a nceput ) cur75 ter'enul )e 'pline0te n ulti'a (i a ace)tei luni(2) Cnd ulti'a (i a unui ter'en cade ntr%o (i nelucrtoare5 ter'enul )e prelun7e0te pn n pri'a (i lucrtoare care ur'ea(AR#- 162 C'plinirea ter'enului

(1) #er'enul care )e )ocote0te pe (ile5 )pt'ni5 luni )au ani )e 'pline0te la ora 2:500 a ulti'ei (ile n care )e poate ndeplini actul de procedur(2) Cu toate ace)tea5 dac e)te vorba de un act ce trebuie depu) la in)tan/ )au ntr%un alt loc5 ter'enul )e va 'plini la ora la care activitatea ncetea( n acel loc n 'od le7al5 di)po(i/iile art- 163 fiind aplicabileAR#- 163 Actele depu)e la po0t5 )ervicii )peciali(ate de curierat5 unit/i 'ilitare )au locuri de de/inere (1) Actul de procedur depu) nuntrul ter'enului prev(ut de le7e prin )cri)oare reco'andat la oficiul po0tal )au depu) la un )erviciu de curierat rapid ori la un )erviciu )peciali(at de co'unicare e)te )ocotit a fi fcut n ter'en(2) Actul depu) de partea intere)at nuntrul ter'enului prev(ut de le7e la unitatea 'ilitar ori la ad'ini)tra/ia locului de de/inere unde )e afl acea)t parte e)te5 de a)e'enea5 con)iderat ca fcut n ter'en(3) Cn ca(urile prev(ute la alin- (1) 0i (2)5 recipi)a oficiului po0tal5 precu' 0i nre7i)trarea ori ate)tarea fcut5 dup ca(5 de )erviciul de curierat rapid5 de )erviciul )peciali(at de co'unicare5 de unitatea 'ilitar )au de ad'ini)tra/ia locului de de/inere5 pe actul depu)5 )erve)c ca dovad a datei depunerii actului de ctre partea intere)atAR#- 16: Cur7erea ter'enului- Prelun7irea ace)tuia (1) #er'enele ncep ) cur7 de la data co'unicrii actelor de procedur5 dac le7ea nu di)pune altfel(2) ,e con)ider c actul a fo)t co'unicat pr/ii 0i n ca(ul n care acea)ta a pri'it )ub )e'ntur copie de pe act5 precu' 0i n ca(ul n care ea a cerut co'unicarea actului unei alte pr/i(3) #er'enul procedural nu ncepe ) cur75 iar dac a nceput ) cur7 'ai nainte5 )e ntrerupe fa/ de cel lip)it de capacitate de e4erci/iu ori cu capacitate de e4erci/iu re)trn)5 ct ti'p nu a fo)t de)e'nat o per)oan care5 dup ca(5 ) l repre(inte )au ) l a)i)te(:) #er'enul procedural )e ntrerupe 0i un nou ter'en ncepe ) cur7 de la data noii co'unicri n ur'toarele ca(uri> 1- cnd a intervenit 'oartea uneia dintre pr/iH n ace)t ca(5 )e face din nou o )in7ur co'unicare la ulti'ul do'iciliu al pr/ii decedate5 pe nu'ele 'o0tenirii5 fr ) )e arate nu'ele 0i calitatea fiecrui 'o0tenitorH 2- cnd a intervenit 'oartea repre(entantului pr/iiH n ace)t ca(5 )e face din nou o )in7ur co'unicare pr/iiAR#- 16= "ere)pectarea ter'enului- ,anc/iuni (1) Cnd un drept proce)ual trebuie e4ercitat ntr%un anu'it ter'en5 nere)pectarea ace)tuia atra7e decderea din e4ercitarea dreptului5 n afar de ca(ul n care le7ea di)pune altfel- Actul de procedur fcut pe)te ter'en e)te lovit de nulitate-

(2) Cn ca(ul n care le7ea opre0te ndeplinirea unui act de procedur nuntrul unui ter'en5 actul fcut naintea 'plinirii ter'enului poate fi anulat la cererea celui intere)atAR#- 162 Repunerea n ter'en (1) Partea care a pierdut un ter'en procedural va fi repu) n ter'en nu'ai dac dovede0te c ntr(ierea )e datorea( unor 'otive te'einic +u)tificate(2) Cn ace)t )cop5 partea va ndeplini actul de procedur n cel 'ult 1= (ile de la ncetarea 'piedicrii5 cernd totodat repunerea )a n ter'en- Cn ca(ul e4ercitrii cilor de atac5 acea)t durat e)te aceea0i cu cea prev(ut pentru e4ercitarea cii de atac(3) Cererea de repunere n ter'en va fi re(olvat de in)tan/a co'petent ) )olu/ione(e cererea privitoare la dreptul nee4ercitat n ter'en#<#L$L ?< A'en(i +udiciare 0i de)p7ubiri AR#- 168 Cnclcarea obli7a/iilor privind de)f0urarea proce)ului,anc/iuni (1) *ac le7ea nu prevede altfel5 in)tan/a5 potrivit di)po(i/iilor pre(entului articol5 va putea )anc/iona ur'toarele fapte )vr0ite n le7tur cu proce)ul5 a)tfel> 1- cu a'end +udiciar de la 100 lei la 1-000 lei> a) introducerea5 cu rea%credin/5 a unor cereri principale5 acce)orii5 adi/ionale )au incidentale5 precu' 0i pentru e4ercitarea unei ci de atac5 vdit nete'einiceH b) for'ularea5 cu rea%credin/5 a unei cereri de recu(are )au de )tr'utareH c) ob/inerea5 cu rea%credin/5 a citrii prin publicitate a oricrei pr/iH d) ob/inerea5 cu rea%credin/5 de ctre recla'antul cruia i )%a re)pin) cererea a unor ')uri a)i7urtorii prin care prtul a fo)t p7ubitH e) conte)tarea5 cu rea%credin/5 de ctre autorul ei a )crierii )au )e'nturii unui n)cri) ori a autenticit/ii unei nre7i)trri audio )au videoH f) refu(ul pr/ii de a )e pre(enta la 0edin/a de infor'are cu privire la avanta+ele 'edierii5 n )itua/iile n care a acceptat5 potrivit le7iiH 2- cu a'end +udiciar de la =0 lei la 800 lei> a) nepre(entarea 'artorului le7al citat )au refu(ul ace)tuia de a depune 'rturie cnd e)te pre(ent n in)tan/5 n afar de ca(ul n care ace)ta e)te 'inorH b) neaducerea5 la ter'enul fi4at de in)tan/5 a 'artorului ncuviin/at5 de ctre partea care5 din 'otive i'putabile5 nu 0i%a ndeplinit acea)t obli7a/ieH c) nepre(entarea avocatului5 care nu 0i%a a)i7urat )ub)tituirea )a de ctre un alt avocat5 a repre(entantului )au a

celui care a)i)t partea ori nere)pectarea de ctre ace0tia a ndatoririlor )tabilite de le7e )au de ctre in)tan/5 dac n ace)t 'od )%a cau(at a'narea +udecrii proce)uluiH d) refu(ul e4pertului de a pri'i lucrarea )au nedepunerea lucrrii n 'od ne+u)tificat la ter'enul fi4at ori refu(ul de a da l'uririle ceruteH e) neluarea de ctre conductorul unit/ii n cadrul creia ur'ea( a )e efectua o e4perti( a ')urilor nece)are pentru efectuarea ace)teia )au pentru efectuarea la ti'p a e4perti(ei5 precu' 0i 'piedicarea de ctre orice per)oan a efecturii e4perti(ei n condi/iile le7iiH f) nepre(entarea unui n)cri) )au a unui bun de ctre cel care l de/ine5 la ter'enul fi4at n ace)t )cop de in)tan/H 7) refu(ul )au o'i)iunea unei autorit/i ori a altei per)oane de a co'unica5 din 'otive i'putabile ei5 la cererea in)tan/ei 0i la ter'enul fi4at n ace)t )cop5 datele care re(ult din actele 0i eviden/ele eiH B) cau(area a'nrii +udecrii )au e4ecutrii )ilite de ctre cel n)rcinat cu ndeplinirea actelor de procedurH i) 'piedicarea n orice 'od a e4ercitrii5 n le7tur cu proce)ul5 a atribu/iilor ce revin +udectorilor5 e4per/ilor de)e'na/i de in)tan/ n condi/iile le7ii5 a7en/ilor procedurali5 precu' 0i altor )alaria/i ai in)tan/ei(2) A'enda nu )e va aplica per)oanelor la care )e refer alin- (1) pct- 25 dac 'otive te'einice le%au 'piedicat ) aduc la ndeplinire obli7a/iile ce le revinAR#- 166 Alte ca(uri de )anc/ionare (1) "ere)pectarea de ctre oricare dintre pr/i )au de ctre alte per)oane a ')urilor luate de ctre in)tan/ pentru a)i7urarea ordinii 0i )ole'nit/ii 0edin/ei de +udecat )e )anc/ionea( cu a'end +udiciar de la 100 lei la 1-000 lei(2) "ere)pectarea de ctre orice per)oan a di)po(i/iilor privind de)f0urarea nor'al a e4ecutrii )ilite )e )anc/ionea( de ctre pre0edintele in)tan/ei de e4ecutare5 la cererea e4ecutorului5 cu a'end +udiciar de la 100 lei la 1-000 leiAR#- 163 *e)p7ubiri pentru a'narea proce)ului Cel care5 cu inten/ie )au din culp5 a pricinuit a'narea +udecrii )au a e4ecutrii )ilite5 prin una dintre faptele prev(ute la art- 168 )au 1665 la cererea pr/ii intere)ate5 va putea fi obli7at de ctre in)tan/a de +udecat ori5 dup ca(5 de ctre pre0edintele in)tan/ei de e4ecutare la plata unei de)p7ubiri pentru pre+udiciul 'aterial )au 'oral cau(at prin a'nareAR#- 130 ,tabilirea a'en(ii 0i de)p7ubirii Abaterea )vr0it5 a'enda 0i de)p7ubirea )e )tabile)c de ctre in)tan/a n fa/a creia )%a )vr0it fapta )au5 dup ca(5 de ctre pre0edintele in)tan/ei de e4ecutare5 prin ncBeiere e4ecutorie5 care )e co'unic celui obli7at5 dac ')ura a fo)t luat n lip)a ace)tuia- Atunci cnd fapta con)t n for'ularea

unei cereri cu rea%credin/5 a'enda 0i de)p7ubirea pot fi )tabilite fie de in)tan/a n fa/a creia cererea a fo)t for'ulat5 fie de ctre in)tan/a care a )olu/ionat%o5 atunci cnd ace)tea )unt diferiteAR#- 131 Cererea de ree4a'inare (1) C'potriva ncBeierii prev(ute la art- 1305 cel obli7at la a'end )au de)p7ubire va putea face nu'ai cerere de ree4a'inare5 )olicitnd5 'otivat5 ) )e revin a)upra a'en(ii ori de)p7ubirii )au ) )e di)pun reducerea ace)teia(2) Cererea )e face n ter'en de 1= (ile5 dup ca(5 de la data la care a fo)t luat ')ura )au de la data co'unicrii ncBeierii(3) Cn toate ca(urile5 cererea )e )olu/ionea(5 cu citarea pr/ilor5 prin ncBeiere5 dat n ca'era de con)iliu5 de ctre un alt co'plet dect cel care a )tabilit a'enda )au de)p7ubirea(:) CncBeierea prev(ut la alin- (3) e)te definitivCAR#!A a <<%a Procedura contencioa) #<#L$L < Procedura n fa/a pri'ei in)tan/e CAP- < ,e)i(area in)tan/ei de +udecat ,!C@<$"!A 1 *i)po(i/ii 7enerale AR#- 132 *reptul de a )e)i(a in)tan/a (1) Pentru aprarea drepturilor 0i intere)elor )ale le7iti'e5 orice per)oan )e poate adre)a +u)ti/iei prin )e)i(area in)tan/ei co'petente cu o cerere de cBe'are n +udecat- Cn ca(urile anu'e prev(ute de le7e5 )e)i(area in)tan/ei poate fi fcut 0i de alte per)oane )au or7ane(2) Proce)ul ncepe prin nre7i)trarea cererii la in)tan/5 n condi/iile le7ii(3) Cel care for'ulea( cererea de cBe'are n +udecat )e nu'e0te recla'ant5 iar cel cBe'at n +udecat )e nu'e0te prtAR#- 133 Procedura prealabil (1) ,e)i(area in)tan/ei )e poate face nu'ai dup ndeplinirea unei proceduri prealabile5 dac le7ea prevede n 'od e4pre) acea)ta- *ovada ndeplinirii procedurii prealabile )e va ane4a la cererea de cBe'are n +udecat(2) "endeplinirea procedurii prealabile nu poate fi invocat dect de ctre prt prin nt'pinare5 )ub )anc/iunea decderii(3) La )e)i(area in)tan/ei cu de(baterea procedurii )ucce)orale5 recla'antul va depune o ncBeiere e'i) de notarul public cu privire la verificarea eviden/elor )ucce)orale

prev(ute de Codul civil- Cn ace)t ca(5 nendeplinirea procedurii prealabile va fi invocat de ctre in)tan/5 din oficiu5 )au de ctre prt,!C@<$"!A a 2%a Cererea de cBe'are n +udecat AR#- 13: Cuprin)ul cererii de cBe'are n +udecat Cererea de cBe'are n +udecat va cuprinde> a) nu'ele 0i prenu'ele5 do'iciliul )au re0edin/a pr/ilor ori5 pentru per)oane +uridice5 denu'irea 0i )ediul lor- *e a)e'enea5 cererea va cuprinde 0i codul nu'eric per)onal )au5 dup ca(5 codul unic de nre7i)trare ori codul de identificare fi)cal5 nu'rul de n'atriculare n re7i)trul co'er/ului )au de n)criere n re7i)trul per)oanelor +uridice 0i contul bancar ale recla'antului5 precu' 0i ale prtului5 dac pr/ile po)ed ori li )%au atribuit ace)te ele'ente de identificare potrivit le7ii5 n ')ura n care ace)tea )unt cuno)cute de recla'ant*i)po(i/iile art- 1:6 alin- (1) te(a a <<%a )unt aplicabile- *ac recla'antul locuie0te n )trintate5 va arta 0i do'iciliul ale) n Ro'nia unde ur'ea( ) i )e fac toate co'unicrile privind proce)ulH b) nu'ele5 prenu'ele 0i calitatea celui care repre(int partea n proce)5 iar n ca(ul repre(entrii prin avocat5 nu'ele5 prenu'ele ace)tuia 0i )ediul profe)ional- *i)po(i/iile art- 1:6 alin- (1) te(a a <<%a )unt aplicabile n 'od core)pun(tor*ovada calit/ii de repre(entant5 n for'a prev(ut la art- 1=15 )e va altura cereriiH c) obiectul cererii 0i valoarea lui5 dup pre/uirea recla'antului5 atunci cnd ace)ta e)te evaluabil n bani5 precu' 0i 'odul de calcul prin care )%a a+un) la deter'inarea ace)tei valori5 cu indicarea n)cri)urilor core)pun(toare- Pentru i'obile5 )e aplic n 'od core)pun(tor di)po(i/iile art- 10:Pentru identificarea i'obilelor )e vor arta localitatea 0i +ude/ul5 )trada 0i nu'rul5 iar n lip)5 vecint/ile5 eta+ul 0i aparta'entul5 precu' 0i5 cnd i'obilul e)te n)cri) n cartea funciar5 nu'rul de carte funciar 0i nu'rul cada)tral )au topo7rafic5 dup ca(- La cererea de cBe'are n +udecat )e va ane4a e4tra)ul de carte funciar5 cu artarea titularului n)cri) n cartea funciar5 eliberat de biroul de cada)tru 0i publicitate i'obiliar n ra(a cruia e)te )ituat i'obilul5 iar n ca(ul n care i'obilul nu e)te n)cri) n cartea funciar5 )e va ane4a un certificat e'i) de acela0i birou5 care ate)t ace)t faptH d) artarea 'otivelor de fapt 0i de drept pe care )e nte'eia( cerereaH e) artarea dove(ilor pe care )e )pri+in fiecare capt de cerere- Cnd dovada )e face prin n)cri)uri5 )e vor aplica5 n 'od core)pun(tor5 di)po(i/iile art- 1=0- Cnd recla'antul dore0te ) 0i dovedea)c cererea )au vreunul dintre capetele ace)teia prin intero7atoriul prtului5 va cere nf/i0area n per)oan a ace)tuia5 dac prtul e)te o per)oan fi(ic- Cn

ca(urile n care le7ea prevede c prtul va r)punde n )cri) la intero7atoriu5 ace)ta va fi ata0at cererii de cBe'are n +udecat- Cnd )e va cere dovada cu 'artori5 )e vor arta nu'ele5 prenu'ele 0i adre)a 'artorilor5 di)po(i/iile art- 1:6 alin- (1) te(a a <<%a fiind aplicabile n 'od core)pun(torH f) )e'nturaAR#- 13= "u'rul de e4e'plare Cererea de cBe'are n +udecat )e va face n nu'rul de e4e'plare )tabilit la art- 1:3 alin- (1)AR#- 132 "ulitatea cererii (1) Cererea de cBe'are n +udecat care nu cuprinde nu'ele 0i prenu'ele )au5 dup ca(5 denu'irea oricreia dintre pr/i5 obiectul cererii5 'otivele de fapt ale ace)teia ori )e'ntura pr/ii )au a repre(entantului ace)teia e)te nul- *i)po(i/iile art- 200 )unt aplicabile(2) Cu toate ace)tea5 lip)a )e'nturii )e poate acoperi n tot cur)ul +udec/ii n fa/a pri'ei in)tan/e- *ac )e invoc lip)a de )e'ntur5 recla'antul care lip)e0te la acel ter'en va trebui ) )e'ne(e cererea cel 'ai tr(iu la pri'ul ter'en ur'tor5 fiind n0tiin/at n ace)t )en) prin cita/ie- Cn ca(ul n care recla'antul e)te pre(ent n in)tan/5 ace)ta va )e'na cBiar n 0edin/a n care a fo)t invocat nulitatea(3) ;rice alt nere7ularitate n le7tur cu )e'narea cererii de cBe'are n +udecat va fi ndreptat de recla'ant n condi/iile prev(ute la alin- (2)AR#- 138 #i'brarea cererii Cn ca(ul n care cererea e)te )upu) ti'brrii5 dovada acBitrii ta4elor datorate )e ata0ea( cererii- "eti'brarea )au ti'brarea in)uficient atra7e anularea cererii de cBe'are n +udecat5 n condi/iile le7iiAR#- 136 Cu'ulul de cereri Prin aceea0i cerere de cBe'are n +udecat5 recla'antul poate for'ula 'ai 'ulte capete principale de cerere 'potriva aceleia0i per)oane5 n condi/iile art- 33 alin- (2)AR#- 133 Cnre7i)trarea cererii (1) Cererea de cBe'are n +udecat5 depu) per)onal )au prin repre(entant5 )o)it prin po0t5 curier5 fa4 )au )canat 0i tran)'i) prin po0t electronic ori prin n)cri) n for' electronic5 )e nre7i)trea( 0i pri'e0te dat cert prin aplicarea 0ta'pilei de intrare(2) *up nre7i)trare5 cererea 0i n)cri)urile care o n)o/e)c5 la care )unt ata0ate5 cnd e)te ca(ul5 dove(ile privind 'odul n care ace)tea au fo)t tran)'i)e ctre in)tan/5 )e predau pre0edintelui in)tan/ei )au per)oanei de)e'nate de ace)ta5 care va lua de ndat ')uri n vederea )tabilirii n 'od aleatoriu a co'pletului de +udecat5 potrivit le7iiAR#- 200

?erificarea cererii 0i re7ulari(area ace)teia (1) Co'pletul cruia i )%a reparti(at aleatoriu cau(a verific5 de ndat5 dac cererea de cBe'are n +udecat ndepline0te cerin/ele prev(ute la art- 13:%138(2) Cnd cererea nu ndepline0te ace)te cerin/e5 recla'antului i )e vor co'unica n )cri) lip)urile5 cu 'en/iunea c5 n ter'en de cel 'ult 10 (ile de la pri'irea co'unicrii5 trebuie ) fac co'pletrile )au 'odificrile di)pu)e5 )ub )anc/iunea anulrii cererii- ,e e4ceptea( de la acea)t )anc/iune obli7a/ia de a )e de)e'na un repre(entant co'un5 ca( n care )unt aplicabile di)po(i/iile art- 202 alin- (3)(3) *ac obli7a/iile privind co'pletarea )au 'odificarea cererii nu )unt ndeplinite n ter'enul prev(ut la alin- (2)5 prin ncBeiere5 dat n ca'era de con)iliu5 )e di)pune anularea cererii(:) C'potriva ncBeierii de anulare5 recla'antul va putea face nu'ai cerere de ree4a'inare5 )olicitnd 'otivat ) )e revin a)upra ')urii anulrii(=) Cererea de ree4a'inare )e face n ter'en de 1= (ile de la data co'unicrii ncBeierii(2) Cererea )e )olu/ionea( prin ncBeiere definitiv dat n ca'era de con)iliu5 cu citarea recla'antului5 de ctre un alt co'plet al in)tan/ei re)pective5 de)e'nat prin reparti(are aleatorie5 care va putea reveni a)upra ')urii anulrii dac acea)ta a fo)t di)pu) eronat )au dac nere7ularit/ile au fo)t nlturate n ter'enul acordat potrivit alin- (2)(8) Cn ca( de ad'itere5 cau(a )e retri'ite co'pletului ini/ial nve)titAR#- 201 &i4area pri'ului ter'en de +udecat (1) Dudectorul5 de ndat ce con)tat c )unt ndeplinite condi/iile prev(ute de le7e pentru cererea de cBe'are n +udecat5 di)pune5 prin re(olu/ie5 co'unicarea ace)teia ctre prt5 punndu%i%)e n vedere c are obli7a/ia de a depune nt'pinare5 )ub )anc/iunea prev(ut de le7e5 care va fi indicat e4pre)5 n ter'en de 2= de (ile de la co'unicarea cererii de cBe'are n +udecat5 n condi/iile art- 12=(2) Cnt'pinarea )e co'unic de ndat recla'antului5 care e)te obli7at ) depun r)pun) la nt'pinare n ter'en de 10 (ile de la co'unicare- Prtul va lua cuno0tin/ de r)pun)ul la nt'pinare de la do)arul cau(ei(3) Cn ter'en de 3 (ile de la data depunerii r)pun)ului la nt'pinare5 +udectorul fi4ea( prin re(olu/ie pri'ul ter'en de +udecat5 care va fi de cel 'ult 20 de (ile de la data re(olu/iei5 di)punnd citarea pr/ilor(:) Cn ca(ul n care prtul nu a depu) nt'pinare n ter'enul prev(ut la alin- (1) )au5 dup ca(5 recla'antul nu a co'unicat r)pun) la nt'pinare n ter'enul prev(ut la alin(2)5 la data e4pirrii ter'enului core)pun(tor5 +udectorul fi4ea( prin re(olu/ie pri'ul ter'en de +udecat5 care va fi de cel 'ult 20 de (ile de la data re(olu/iei5 di)punnd citarea pr/ilor-

(=) Cn proce)ele ur7ente5 ter'enele prev(ute la alin- (1)% (:) pot fi redu)e de +udector n func/ie de circu')tan/ele cau(ei(2) Cn ca(ul n care prtul do'icilia( n )trintate5 +udectorul va fi4a un ter'en 'ai ndelun7at5 re(onabil5 n raport cu 'pre+urrile cau(ei- Citarea )e va face cu re)pectarea di)po(i/iilor art- 1=2AR#- 202 Repre(entarea +udiciar a pr/ilor n ca( de coparticipare proce)ual (1) Cn proce)ele n care5 n condi/iile art- =35 )unt 'ai 'ul/i recla'an/i )au pr/i5 +udectorul5 /innd cont de nu'rul foarte 'are al ace)tora5 de nece)itatea de a )e a)i7ura de)f0urarea nor'al a activit/ii de +udecat5 cu re)pectarea drepturilor 0i intere)elor le7iti'e ale pr/ilor5 va putea di)pune5 prin re(olu/ie5 repre(entarea lor prin 'andatar 0i ndeplinirea procedurii de co'unicare a actelor de procedur nu'ai pe nu'ele 'andatarului5 la do'iciliul )au )ediul ace)tuia(2) Repre(entarea )e va face5 dup ca(5 prin unul )au 'ai 'ul/i 'andatari5 per)oane fi(ice ori per)oane +uridice5 cu re)pectarea di)po(i/iilor privind repre(entarea +udiciar(3) *ovada 'andatului va fi depu) de ctre recla'an/i n ter'enul prev(ut la art- 200 alin- (2)5 iar de ctre pr/i5 odat cu nt'pinarea- *ac pr/ile nu 0i ale7 un 'andatar )au nu )e n/ele7 a)upra per)oanei 'andatarului5 +udectorul va nu'i5 prin ncBeiere5 un curator )pecial5 n condi/iile art- =6 alin(3)5 care va a)i7ura repre(entarea recla'an/ilor )au5 dup ca(5 a pr/ilor 0i cruia i )e vor co'unica actele de procedur- )ura nu'irii curatorului )e co'unic pr/ilor5 care vor )uporta cBeltuielile privind re'unerarea ace)tuiaAR#- 203 )uri pentru pre7tirea +udec/ii (1) Dudectorul5 )ub re(erva de(baterii la pri'ul ter'en de +udecat5 dac )%a )olicitat prin cererea de cBe'are n +udecat5 va putea di)pune citarea prtului la intero7atoriu5 alte ')uri pentru ad'ini)trarea probelor5 precu' 0i orice alte ')uri nece)are pentru de)f0urarea proce)ului potrivit le7ii(2) Cn condi/iile le7ii5 )e vor putea ncuviin/a5 prin ncBeiere e4ecutorie5 ')uri a)i7urtorii5 precu' 0i ')uri pentru a)i7urarea probelorAR#- 20: odificarea cererii de cBe'are n +udecat (1) Recla'antul poate )%0i 'odifice cererea 0i ) propun noi dove(i5 )ub )anc/iunea decderii5 nu'ai pn la pri'ul ter'en la care ace)ta e)te le7al citat- Cn ace)t ca(5 in)tan/a di)pune a'narea pricinii 0i co'unicarea cererii 'odificate prtului5 n vederea for'ulrii nt'pinrii5 care5 )ub )anc/iunea decderii5 va fi depu) cu cel pu/in 10 (ile naintea ter'enului fi4at5 ur'nd a fi cercetat de recla'ant la do)arul cau(ei(2) Cu toate ace)tea5 nu )e va da ter'en5 ci )e vor trece n ncBeierea de 0edin/ declara/iile verbale fcute n in)tan/ cnd>

1- )e ndreapt 7re0elile 'ateriale din cuprin)ul cereriiH 2- recla'antul 're0te )au 'ic0orea( cuantu'ul obiectului cereriiH 3- )e )olicit contravaloarea obiectului cererii5 pierdut )au pierit n cur)ul proce)uluiH :- )e nlocuie0te o cerere n con)tatare printr%o cerere n reali(area dreptului )au inver)5 atunci cnd cererea n con)tatare e)te ad'i)ibil(3) odificarea cererii de cBe'are n +udecat pe)te ter'enul prev(ut la alin- (1) poate avea loc nu'ai cu acordul e4pre) al tuturor pr/ilor,!C@<$"!A a 3%a Cnt'pinarea AR#- 20= ,copul 0i cuprin)ul nt'pinrii (1) Cnt'pinarea e)te actul de procedur prin care prtul )e apr5 n fapt 0i n drept5 fa/ de cererea de cBe'are n +udecat(2) Cnt'pinarea va cuprinde> a) nu'ele 0i prenu'ele5 codul nu'eric per)onal5 do'iciliul )au re0edin/a prtului ori5 pentru per)oanele +uridice5 denu'irea 0i )ediul5 precu' 0i5 dup ca(5 codul unic de nre7i)trare )au codul de identificare fi)cal5 nu'rul de n'atriculare n re7i)trul co'er/ului ori de n)criere n re7i)trul per)oanelor +uridice 0i contul bancar5 dac recla'antul nu le%a 'en/ionat n cererea de cBe'are n +udecat- *i)po(i/iile art- 1:6 alin- (1) te(a a <<%a )unt aplicabile n 'od core)pun(tor- *ac prtul locuie0te n )trintate5 va arta 0i do'iciliul ale) n Ro'nia5 unde ur'ea( ) i )e fac toate co'unicrile privind proce)ulH b) e4cep/iile proce)uale pe care prtul le invoc fa/ de cererea recla'antuluiH c) r)pun)ul la toate preten/iile 0i 'otivele de fapt 0i de drept ale cereriiH d) dove(ile cu care )e apr 'potriva fiecrui capt din cerere5 di)po(i/iile art- 13: lit- e) fiind aplicabile n 'od core)pun(torH e) )e'nturaAR#- 202 Co'unicarea nt'pinrii (1) Cnt'pinarea )e co'unic recla'antului5 dac le7ea nu prevede altfel(2) La nt'pinare )e va altura acela0i nu'r de copii certificate de pe n)cri)urile pe care )e )pri+in5 precu' 0i un rnd de copii pentru in)tan/- *i)po(i/iile art- 1:3 alin- (1)5 (3) 0i (:) 0i ale art- 1=0 )unt aplicabileAR#- 208 Cnt'pinarea co'un Cnd )unt 'ai 'ul/i pr/i5 ace0tia pot r)punde 'preun5 to/i )au nu'ai o parte din ei5 printr%o )in7ur nt'pinare-

AR#- 206 ,anc/iunea nedepunerii nt'pinrii (1) Cnt'pinarea e)te obli7atorie5 n afar de ca(urile n care le7ea prevede n 'od e4pre) altfel(2) "edepunerea nt'pinrii n ter'enul prev(ut de le7e atra7e decderea prtului din dreptul de a 'ai propune probe 0i de a invoca e4cep/ii5 n afara celor de ordine public5 dac le7ea nu prevede altfel,!C@<$"!A a :%a Cererea reconven/ional AR#- 203 "o/iune 0i condi/ii (1) *ac prtul are5 n le7tur cu cererea recla'antului5 preten/ii derivnd din acela0i raport +uridic )au )trn) le7ate de acea)ta5 poate ) for'ule(e cerere reconven/ional(2) Cn ca(ul n care preten/iile for'ulate prin cerere reconven/ional prive)c 0i alte per)oane dect recla'antul5 ace)tea vor putea fi cBe'ate n +udecat ca pr/i(3) Cererea trebuie ) ndeplinea)c condi/iile prev(ute pentru cererea de cBe'are n +udecat(:) Cererea reconven/ional )e depune5 )ub )anc/iunea decderii5 odat cu nt'pinarea )au5 dac prtul nu e)te obli7at la nt'pinare5 cel 'ai tr(iu la pri'ul ter'en de +udecat(=) Cererea reconven/ional )e co'unic recla'antului 0i5 dup ca(5 per)oanelor prev(ute la alin- (2) pentru a for'ula nt'pinare- *i)po(i/iile art- 201 )e aplic n 'od core)pun(tor(2) Cnd recla'antul 0i%a 'odificat cererea de cBe'are n +udecat5 cererea reconven/ional )e va depune cel 'ai tr(iu pn la ter'enul ce )e va ncuviin/a prtului n ace)t )cop5 di)po(i/iile alin- (=) fiind aplicabile(8) Recla'antul nu poate for'ula cerere reconven/ional la cererea reconven/ional a prtului ini/ialAR#- 210 *i)+un7erea cererii reconven/ionale (1) Cererea reconven/ional )e +udec odat cu cererea principal(2) *ac nu'ai cererea principal e)te n )tare de a fi +udecat5 in)tan/a poate di)pune +udecarea )eparat a cererii reconven/ionale- Cu toate ace)tea5 di)+un7erea nu poate fi di)pu) n ca(urile anu'e prev(ute de le7e )au dac +udecarea a'belor cereri )e i'pune pentru )olu/ionarea unitar a proce)uluiCAP- << Dudecata ,!C@<$"!A 1 *i)po(i/ii 7enerale

AR#- 211 ,copul +udecrii proce)ului Co'pletul de +udecat5 con)tituit potrivit le7ii5 efectuea( activitatea de cercetare 0i de(baterea fondului proce)ului5 cu re)pectarea tuturor principiilor 0i 7aran/iilor proce)uale5 n vederea )olu/ionrii le7ale 0i te'einice a ace)tuiaAR#- 212 Locul +udecrii proce)ului Dudecarea proce)ului are loc la )ediul in)tan/ei5 dac prin le7e nu )e di)pune altfelAR#- 213 *e)f0urarea proce)ului fr pre(en/a publicului (1) Cn fa/a pri'ei in)tan/e cercetarea proce)ului )e de)f0oar n ca'era de con)iliu5 dac le7ea nu prevede altfel(2) *e a)e'enea5 n ca(urile n care de(baterea fondului n 0edin/ public ar aduce atin7ere 'oralit/ii5 ordinii publice5 intere)elor 'inorilor5 vie/ii private a pr/ilor ori intere)elor +u)ti/iei5 dup ca(5 in)tan/a5 la cerere )au din oficiu5 poate di)pune ca acea)ta ) )e de)f0oare n ntre7i'e )au n parte fr pre(en/a publicului(3) Cn ca(urile prev(ute la alin- (1) 0i (2)5 au acce) n ca'era de con)iliu ori n )ala de 0edin/ pr/ile5 repre(entan/ii lor5 cei care i a)i)t pe 'inori5 aprtorii pr/ilor5 'artorii5 e4per/ii5 traductorii5 interpre/ii5 precu' 0i alte per)oane crora in)tan/a5 pentru 'otive te'einice5 le ad'ite ) a)i)te la proce)AR#- 21: Continuitatea in)tan/ei (1) e'brii co'pletului care +udec proce)ul trebuie ) r'n aceia0i n tot cur)ul +udec/ii(2) Cn ca(urile n care5 pentru 'otive te'einice5 un +udector e)te 'piedicat ) participe la )olu/ionarea cau(ei5 ace)ta va fi nlocuit n condi/iile le7ii(3) *ac nlocuirea prev(ut la alin- (2) a avut loc dup ce )%a dat cuvntul n fond pr/ilor5 cau(a )e repune pe rolAR#- 21= ;rdinea +udecrii proce)elor (1) Pentru fiecare 0edin/ de +udecat )e va ntoc'i o li)t cu proce)ele ce )e de(bat n acea (i5 care va fi afi0at pe portalul in)tan/ei 0i la u0a )lii de 0edin/ cu cel pu/in o or nainte de nceperea ace)teia- Li)ta va cuprinde 0i intervalele orare orientative fi4ate pentru )tri7area cau(elor- *i)po(i/iile art- 220 )unt aplicabile(2) Proce)ele declarate ur7ente5 cele r'a)e n diver7en/ 0i cele care au pri'it ter'en n continuare )e vor de(bate naintea celorlalte(3) Proce)ele n care partea )au pr/ile )unt repre(entate ori a)i)tate de avocat5 re)pectiv con)ilier +uridic )e vor de(bate cu prioritate(:) La cererea pr/ii intere)ate5 pentru 'otive te'einice5 +udectorul poate )cBi'ba ordinea de pe li)t-

AR#- 212 Atribu/iile pre0edintelui co'pletului de +udecat (1) Pre0edintele co'pletului conduce 0edin/a de +udecat- !l de)cBide5 )u)pend 0i ridic 0edin/a(2) Pre0edintele d cuvntul 'ai nti recla'antului5 apoi prtului5 precu' 0i celorlalte pr/i din proce)5 n func/ie de po(i/ia lor proce)ual- Repre(entantul ini)terului Public va vorbi cel din ur'5 n afar de ca(ul cnd a pornit ac/iuneaAltor per)oane )au or7ane care particip la proce) li )e va da cuvntul n li'ita drepturilor pe care le au n proce)(3) Cn ca(ul n care e)te nece)ar5 pre0edintele poate da cuvntul pr/ilor 0i celorlal/i participan/i5 n aceea0i ordine5 de 'ai 'ulte ori(:) Pre0edintele poate ) li'ite(e n ti'p interven/ia fiecrei pr/i- Cn ace)t ca(5 el trebuie ) pun n vedere pr/ii5 nainte de a%i da cuvntul5 ti'pul pe care l are la di)po(i/ie(=) Dudectorii )au pr/ile pot pune ntrebri celorlal/i participan/i la proce) nu'ai prin 'i+locirea pre0edintelui5 care poate n) ncuviin/a ca ace0tia ) pun ntrebrile direct;rdinea n care )e pun ntrebrile )e )tabile0te de ctre pre0edinteAR#- 218 Poli/ia 0edin/ei de +udecat (1) Pre0edintele co'pletului de +udecat e4ercit poli/ia 0edin/ei5 putnd lua ')uri pentru p)trarea ordinii 0i a bunei% cuviin/e5 precu' 0i a )ole'nit/ii 0edin/ei de +udecat(2) *ac nu 'ai e)te loc n )ala de 0edin/5 pre0edintele le poate cere celor care ar veni 'ai tr(iu )au care dep0e)c nu'rul locurilor e4i)tente ) pr)ea)c )ala(3) "i'eni nu poate fi l)at ) intre cu ar'e n )ala de 0edin/5 cu e4cep/ia ca(ului n care le poart n e4ercitarea )erviciului pe care l ndepline0te n fa/a in)tan/ei(:) Per)oanele care iau parte la 0edin/ )unt obli7ate ) aib o purtare 0i o /inut cuviincioa)e(=) Cei care )e adre)ea( in)tan/ei n 0edin/ public trebuie ) )tea n picioare5 n) pre0edintele poate ncuviin/a5 atunci cnd aprecia( c e)te nece)ar5 e4cep/ii de la acea)t ndatorire(2) Pre0edintele atra7e aten/ia pr/ii )au oricrei alte per)oane care tulbur 0edin/a ori ne)ocote0te ')urile luate ) re)pecte ordinea 0i buna%cuviin/5 iar n ca( de nevoie di)pune ndeprtarea ei(8) Pot fi5 de a)e'enea5 ndeprta/i din )al 'inorii5 precu' 0i per)oanele care )%ar nf/i0a ntr%o /inut necuviincioa)(6) *ac nainte de ncBiderea de(baterilor una dintre pr/i a fo)t ndeprtat din )al5 acea)ta va fi cBe'at n )al pentru a i )e pune n vedere actele e)en/iale efectuate n lip)a eiAce)te di)po(i/ii nu )e aplic n ca(ul n care partea ndeprtat e)te a)i)tat de un aprtor care a r'a) n )al(3) Cnd cel care tulbur lini0tea 0edin/ei e)te n)u0i aprtorul pr/ii5 pre0edintele l va cBe'a la ordine 0i5 dac5

din cau(a atitudinii lui5 continuarea de(baterilor nu 'ai e)te cu putin/5 proce)ul )e va a'na5 aplicndu%)e a'enda +udiciar prev(ut la art- 168 alin- (1) pct- 25 iar cBeltuielile oca(ionate de a'nare vor fi trecute n )arcina )a5 prin ncBeiere e4ecutorie5 di)po(i/iile art- 131 fiind aplicabileAR#- 216 <nfrac/iuni de audien/ (1) *ac n cur)ul 0edin/ei )e )vr0e0te o infrac/iune5 pre0edintele o con)tat 0i l identific pe fptuitor- Proce)ul% verbal ntoc'it )e tri'ite procurorului(2) <n)tan/a poate5 n condi/iile le7ii penale5 ) di)pun 0i re/inerea fptuitoruluiAR#- 213 ?erificri privind pre(entarea pr/ilor (1) <n)tan/a verific identitatea pr/ilor5 iar dac ele )unt repre(entate ori a)i)tate5 verific 0i 'puternicirea )au calitatea celor care le repre(int ori le a)i)t(2) Cn ca(ul n care pr/ile nu r)pund la apel5 in)tan/a va verifica dac procedura de citare a fo)t ndeplinit 0i5 dup ca(5 va proceda5 n condi/iile le7ii5 la a'narea5 )u)pendarea ori la +udecarea proce)uluiAR#- 220 A'narea cau(ei cnd nu e)te n )tare de +udecat Pr/ile pot cere in)tan/ei5 la nceputul 0edin/ei5 a'narea cau(elor care nu )unt n )tare de +udecat5 dac ace)te cereri nu provoac de(bateri- Cnd co'pletul de +udecat e)te alctuit din 'ai 'ul/i +udectori5 acea)t a'nare )e poate face 0i de un )in7ur +udectorAR#- 221 A'narea +udec/ii prin nvoiala pr/ilor (1) A'narea +udec/ii n te'eiul nvoielii pr/ilor nu )e poate ncuviin/a dect o )in7ur dat n cur)ul proce)ului(2) *up o a)e'enea a'nare5 dac pr/ile nu )truie)c n +udecat5 acea)ta va fi )u)pendat 0i cau(a va fi repu) pe rol nu'ai dup plata ta4elor de ti'bru5 potrivit le7ii(3) <n)tan/a e)te obli7at ) cercete(e dac a'narea cerut de pr/i pentru un 'otiv anu'it nu tinde la o a'nare prin nvoiala pr/ilorH e)te )ocotit ca atare cererea de a'nare la care cealalt parte )%ar putea 'potriviAR#- 222 A'narea +udec/ii pentru lip) de aprare (1) A'narea +udec/ii pentru lip) de aprare poate fi di)pu)5 la cererea pr/ii intere)ate5 nu'ai n 'od e4cep/ional5 pentru 'otive te'einice 0i care nu )unt i'putabile pr/ii )au repre(entantului ei(2) Cnd in)tan/a refu( a'narea +udec/ii pentru ace)t 'otiv5 va a'na5 la cererea pr/ii5 pronun/area n vederea depunerii de conclu(ii )cri)eAR#- 223 Dudecarea cau(ei n lip)a pr/ii le7al citate (1) Lip)a pr/ii le7al citate nu poate 'piedica +udecarea cau(ei5 dac le7ea nu di)pune altfel-

(2) *ac la orice ter'en fi4at pentru +udecat )e nf/i0ea( nu'ai una dintre pr/i5 in)tan/a5 dup ce va cerceta toate lucrrile din do)ar 0i va a)culta )u)/inerile pr/ii pre(ente5 )e va pronun/a pe te'eiul dove(ilor ad'ini)trate5 e4a'innd 0i e4cep/iile 0i aprrile pr/ii care lip)e0te(3) *i)po(i/iile alin- (1) 0i (2) )e aplic n 'od core)pun(tor 0i n ca(ul n care lip)e)c a'bele pr/i5 de0i au fo)t le7al citate5 dac cel pu/in una dintre ele a cerut n )cri) +udecarea cau(ei n lip)AR#- 22: *i)cutarea cererilor 0i e4cep/iilor <n)tan/a e)te obli7at5 n orice proce)5 ) pun n di)cu/ia pr/ilor toate cererile5 e4cep/iile5 'pre+urrile de fapt )au te'eiurile de drept pre(entate de ele5 potrivit le7ii5 )au invocate din oficiuAR#- 22= &olo)irea traductorului 0i interpretului (1) Cnd una dintre pr/i )au dintre per)oanele care ur'ea( ) fie a)cultate nu cunoa0te li'ba ro'n5 in)tan/a va folo)i un traductor autori(at- *ac pr/ile )unt de acord5 +udectorul )au 7refierul poate face oficiul de traductor- Cn )itua/ia n care nu poate fi a)i7urat pre(en/a unui traductor autori(at5 )e vor aplica prevederile art- 1=0 alin- (:)(2) Cn ca(ul n care una dintre per)oanele prev(ute la alin(1) e)te 'ut5 )urd )au )urdo%'ut ori5 din orice alt cau(5 nu )e poate e4pri'a5 co'unicarea cu ea )e va face n )cri)5 iar dac nu poate citi )au )crie5 )e va folo)i un interpret(3) *i)po(i/iile privitoare la e4per/i )e aplic n 'od core)pun(tor 0i traductorilor 0i interpre/ilorAR#- 222 A)cultarea 'inorilor Cn ca(ul n care5 potrivit le7ii5 ur'ea( ) fie a)cultat un 'inor5 a)cultarea )e va face n ca'era de con)iliu- @innd )ea'a de 'pre+urrile proce)ului5 in)tan/a Botr0te dac prin/ii5 tutorele )au alte per)oane vor fi de fa/ la a)cultarea 'inoruluiAR#- 228 Pre(en/a per)onal a pr/ilor n vederea )olu/ionrii a'iabile a liti7iului (1) Cn tot cur)ul proce)ului5 +udectorul va ncerca 'pcarea pr/ilor5 dndu%le ndru'rile nece)are5 potrivit le7ii- Cn ace)t )cop5 el va )olicita nf/i0area per)onal a pr/ilor5 cBiar dac ace)tea )unt repre(entate- *i)po(i/iile art2:1 alin- (3) )unt aplicabile(2) Cn liti7iile care5 potrivit le7ii5 pot face obiectul procedurii de 'ediere5 +udectorul poate invita pr/ile ) participe la o 0edin/ de infor'are cu privire la avanta+ele folo)irii ace)tei proceduri- Cnd con)ider nece)ar5 /innd )ea'a de circu')tan/ele cau(ei5 +udectorul va reco'anda pr/ilor ) recur7 la 'ediere5 n vederea )olu/ionrii liti7iului pe cale a'iabil5 n orice fa( a +udec/ii- edierea nu e)te obli7atorie pentru pr/i-

(3) Cn ca(ul n care +udectorul reco'and 'edierea5 pr/ile )e vor pre(enta la 'ediator5 n vederea infor'rii lor cu privire la avanta+ele 'edierii- *up infor'are5 pr/ile decid dac accept )au nu )olu/ionarea liti7iului prin 'ediere- Pn la ter'enul fi4at de in)tan/5 care nu poate fi 'ai )curt de 1= (ile5 pr/ile depun proce)ul%verbal ntoc'it de 'ediator cu privire la re(ultatul 0edin/ei de infor'are(:) Prevederile alin- (3) nu )unt aplicabile n ca(ul n care pr/ile au ncercat )olu/ionarea liti7iului prin 'ediere anterior introducerii ac/iunii(=) *ac5 n condi/iile alin- (1) )au (2)5 pr/ile )e 'pac5 +udectorul va con)tata nvoiala lor n cuprin)ul Botrrii pe care o va da- *i)po(i/iile art- ::0 )unt aplicabileAR#- 226 <'po)ibilitatea 0i refu(ul de a )e'na Cnd cel obli7at ) )e'ne(e un act de procedur nu poate )au refu( ) )e'ne(e5 )e face 'en/iunea core)pun(toare n acel act5 )ub )e'ntura pre0edintelui 0i a 7refieruluiAR#- 223 #er'en n cuno0tin/ (1) Partea care a depu) cererea per)onal )au prin 'andatar 0i a luat ter'enul n cuno0tin/5 precu' 0i partea care a fo)t pre(ent la un ter'en de +udecat5 per)onal )au printrun repre(entant le7al ori conven/ional5 cBiar ne'puternicit cu dreptul de a cunoa0te ter'enul5 nu va fi citat n tot cur)ul +udecrii la acea in)tan/5 con)iderndu%)e c ea cunoa0te ter'enele de +udecat ulterioare- Ace)te di)po(i/ii i )unt aplicabile 0i pr/ii creia5 per)onal ori prin repre(entant le7al )au conven/ional ori prin func/ionarul )au per)oana n)rcinat cu pri'irea core)ponden/ei5 i )%a n'nat cita/ia pentru un ter'en de +udecat5 con)iderndu%)e c5 n ace)t ca(5 ea cunoa0te 0i ter'enele de +udecat ulterioare aceluia pentru care cita/ia i%a fo)t n'nat(2) *i)po(i/iile alin- (1) nu )e aplic> 1- n ca(ul relurii +udec/ii5 dup ce a fo)t )u)pendatH 2- n ca(ul cnd proce)ul )e repune pe rolH 3- cnd partea e)te cBe'at la intero7atoriu5 n afar de ca(ul n care a fo)t pre(ent la ncuviin/area lui5 cnd )%a )tabilit 0i ter'enul pentru luarea ace)tuiaH :- cnd5 pentru 'otive te'einice5 in)tan/a a di)pu) ca partea ) fie citat la fiecare ter'enH =- n ca(ul n care in)tan/a de apel )au de recur) fi4ea( ter'en pentru re+udecarea fondului proce)ului dup anularea Botrrii pri'ei in)tan/e )au dup ca)area cu re/inere(3) ilitarii nca(ar'a/i )unt cita/i la fiecare ter'en(:) *e/inu/ii )unt cita/i5 de a)e'enea5 la fiecare ter'enAR#- 230 Pre)cBi'barea ter'enului #er'enul de +udecat nu poate fi pre)cBi'bat dect pentru 'otive te'einice5 din oficiu )au la cererea oricreia dintre pr/i- Co'pletul de +udecat nve)tit cu +udecarea cau(ei Botr0te n ca'era de con)iliu5 fr citarea pr/ilor- Pr/ile

vor fi citate de ndat pentru noul ter'en fi4at- *i)po(i/iile art- 2:1 alin- (3) )unt aplicabileAR#- 231 "otele de 0edin/- Cnre7i)trarea 0edin/ei (1) 1refierul care particip la 0edin/ e)te obli7at ) ia note n le7tur cu de)f0urarea proce)ului5 care vor fi vi(ate de ctre pre0edinte- Pr/ile pot cere citirea notelor 0i5 dac e)te ca(ul5 corectarea lor(2) <n)tan/a va nre7i)tra 0edin/ele de +udecatCnre7i)trarea va putea fi ulterior tran)cri) la cererea pr/ii intere)ate5 n condi/iile le7ii- #ran)crierile nre7i)trrilor vor fi )e'nate de pre0edinte 0i de 7refier 0i vor avea puterea doveditoare a ncBeierilor de 0edin/AR#- 232 Redactarea ncBeierii de 0edin/ (1) Pe ba(a notelor de 0edin/5 iar dac e)te ca(ul 0i a nre7i)trrilor efectuate5 7refierul redactea( ncBeierea de 0edin/(2) CncBeierea )e redactea( de 7refier n cel 'ult 3 (ile de la data 0edin/ei de +udecatAR#- 233 Cuprin)ul ncBeierii de 0edin/ (1) Pentru fiecare 0edin/ a in)tan/ei )e ntoc'e0te o ncBeiere care va cuprinde ur'toarele> a) denu'irea in)tan/ei 0i nu'rul do)aruluiH b) data 0edin/ei de +udecatH c) nu'ele5 prenu'ele 0i calitatea 'e'brilor co'pletului de +udecat5 precu' 0i nu'ele 0i prenu'ele 7refieruluiH d) nu'ele 0i prenu'ele )au5 dup ca(5 denu'irea pr/ilor5 nu'ele 0i prenu'ele per)oanelor care le repre(int )au le a)i)t5 ale aprtorilor 0i celorlalte per)oane cBe'ate la proce)5 cu artarea calit/ii lor5 precu' 0i dac au fo)t pre(ente ori au lip)itH e) nu'ele5 prenu'ele procurorului 0i parcBetul de care apar/ine5 dac a participat la 0edin/H f) dac procedura de citare a fo)t le7al ndeplinitH 7) obiectul proce)uluiH B) probele care au fo)t ad'ini)trateH i) cererile5 declara/iile 0i pre(entarea pe )curt a )u)/inerilor pr/ilor5 precu' 0i a conclu(iilor procurorului5 dac ace)ta a participat la 0edin/H +) )olu/ia dat 0i ')urile luate de in)tan/5 cu artarea 'otivelor5 n fapt 0i n dreptH K) calea de atac 0i ter'enul de e4ercitare a ace)teia5 atunci cnd5 potrivit le7ii5 ncBeierea poate fi atacat )eparatH l) dac +udecarea a avut loc n 0edin/ public5 fr pre(en/a publicului ori n ca'era de con)iliuH ') )e'ntura 'e'brilor co'pletului 0i a 7refierului(2) CncBeierea trebuie ) arate cu' )%a de)f0urat 0edin/a5 cuprin(nd5 dac e)te ca(ul5 'en/iuni de)pre ceea ce )%a con)e'nat n proce)e%verbale )eparate-

(3) Cn ca(ul n care Botrrea )e pronun/ n (iua n care au avut loc de(baterile5 nu )e ntoc'e0te ncBeierea de 0edin/5 'en/iunile prev(ute la alin- (1) 0i (2) fcndu%)e n partea introductiv a BotrriiAR#- 23: Re7uli aplicabile (1) *i)po(i/iile privitoare la deliberare5 opinie )eparat5 precu' 0i orice alte di)po(i/ii referitoare la Botrrile prin care in)tan/a )e de(nve)te0te de +udecarea fondului cererii )e aplic n 'od core)pun(tor 0i ncBeierilor(2) Cn ca(ul n care ncBeierile pronun/ate de in)tan/ pe parcur)ul +udec/ii )unt )upu)e apelului )au5 dup ca(5 recur)ului )eparat de Botrrea de fond5 do)arul )e naintea( in)tan/ei )uperioare n copie certificat de 7refa in)tan/ei a crei ncBeiere )e atac(3) Cn ca(ul n care )e declar apel )au5 dup ca(5 recur) 'potriva unei ncBeieri cu privire la care e4i)t o cBe)tiune liti7ioa) a)upra ad'i)ibilit/ii atacrii pe cale )eparat a ncBeierii5 cererea de e4ercitare a cii de atac )e naintea( in)tan/ei )uperioare 'preun cu o copie de pe ncBeierea atacat5 certificat de 7refa in)tan/ei- *ac in)tan/a de control +udiciar con)tat ad'i)ibilitatea cii de atac5 va cere in)tan/ei care a pronun/at ncBeierea atacat ) nainte(e do)arul cau(ei5 n condi/iile alin- (2)AR#- 23= CncBeieri preparatorii 0i interlocutorii <n)tan/a nu e)te le7at de ncBeierile pre'er7toare cu caracter preparatoriu5 ci nu'ai de cele interlocutorii- ,unt ncBeieri interlocutorii acelea prin care5 fr a )e Botr n totul a)upra proce)ului5 )e )olu/ionea( e4cep/ii proce)uale5 incidente procedurale ori alte cBe)tiuni liti7ioa)eAR#- 232 *o'eniu de aplicare *i)po(i/iile pre(entei )ec/iuni )e aplic att la cercetarea proce)ului5 ct 0i la de(baterea n fond a cau(ei,!C@<$"!A a 2%a Cercetarea proce)ului ,$E,!C@<$"!A 1 *i)po(i/ii co'une AR#- 238 ,copul 0i con/inutul cercetrii proce)ului (1) Cn etapa de cercetare a proce)ului )e ndepline)c5 n condi/iile le7ii5 acte de procedur la cererea pr/ilor ori din oficiu5 pentru pre7tirea de(baterii n fond a proce)ului5 dac e)te ca(ul(2) Cn vederea reali(rii )copului prev(ut la alin- (1)5 in)tan/a> 1- va re(olva e4cep/iile ce )e invoc ori pe care le poate ridica din oficiuH

2- va e4a'ina cererile de interven/ie for'ulate de pr/i )au de ter/e per)oane5 n condi/iile le7iiH 3- va e4a'ina fiecare preten/ie 0i aprare n parte5 pe ba(a cererii de cBe'are n +udecat5 a nt'pinrii5 a r)pun)ului la nt'pinare 0i a e4plica/iilor pr/ilor5 dac e)te ca(ulH :- va con)tata care dintre preten/ii )unt recuno)cute 0i care )unt conte)tateH =- la cerere5 va di)pune5 n condi/iile le7ii5 ')uri a)i7urtorii5 ')uri pentru a)i7urarea dove(ilor ori pentru con)tatarea unei )itua/ii de fapt5 n ca(ul n care ace)te ')uri nu au fo)t luate5 n tot )au n parte5 potrivit art- 203H 2- va lua act de renun/area recla'antului5 de acBie)area prtului )au de tran(ac/ia pr/ilorH 8- va ncuviin/a probele )olicitate de pr/i5 pe care le 7)e0te concludente5 precu' 0i pe cele pe care5 din oficiu5 le con)ider nece)are pentru +udecarea proce)ului 0i le va ad'ini)tra n condi/iile le7iiH 6- va decide n le7tur cu orice alte cereri care )e pot for'ula la pri'ul ter'en de +udecat la care pr/ile )unt le7al citateH 3- va di)pune ca pr/ile ) pre(inte dovada efecturii verificrilor n re7i)trele de eviden/ ori publicitate prev(ute de Codul civil )au de le7i )pecialeH 10- va ndeplini orice alt act de procedur nece)ar )olu/ionrii cau(ei5 inclu)iv verificri n re7i)trele prev(ute de le7i )pecialeAR#- 236 !)ti'area duratei cercetrii proce)ului (1) La pri'ul ter'en de +udecat la care pr/ile )unt le7al citate5 +udectorul5 dup a)cultarea pr/ilor5 va e)ti'a durata nece)ar pentru cercetarea proce)ului5 /innd cont de 'pre+urrile cau(ei5 a)tfel nct proce)ul ) fie )olu/ionat ntr%un ter'en opti' 0i previ(ibil- *urata a)tfel e)ti'at va fi con)e'nat n ncBeiere(2) Pentru 'otive te'einice5 a)cultnd pr/ile5 +udectorul va putea recon)idera durata prev(ut la alin- (1)AR#- 233 Ale7erea procedurii de ad'ini)trare a probelor Dudectorul5 la pri'ul ter'en de +udecat la care pr/ile )unt le7al citate5 pune n vedere ace)tora5 dac )unt repre(entate )au a)i)tate de avocat5 c pot ) convin ca probele ) fie ad'ini)trate de ctre avoca/ii lor5 n condi/iile art322%366- *i)po(i/iile art- 236 )unt aplicabileAR#- 2:0 Locul cercetrii proce)ului (1) Cercetarea proce)ului are loc n fa/a +udectorului5 n ca'era de con)iliu5 cu citarea pr/ilor- *i)po(i/iile art- 1=: )unt aplicabile(2) Cn cile de atac cercetarea proce)ului5 dac e)te nece)ar5 )e face n 0edin/ publicAR#- 2:1 A)i7urarea celerit/ii

(1) Pentru cercetarea proce)ului5 +udectorul fi4ea( ter'ene )curte5 cBiar de la o (i la alta- *i)po(i/iile art- 223 )unt aplicabile(2) *ac e4i)t 'otive te'einice5 )e pot acorda 0i ter'ene 'ai ndelun7ate dect cele prev(ute la alin- (1)(3) Dudectorii vor di)pune verificarea efecturii procedurilor de citare 0i co'unicare di)pu)e pentru fiecare ter'en- Cnd e)te ca(ul5 in)tan/a va ordona luarea ')urilor de refacere a ace)tor proceduri- Cn afar de ace)te ')uri5 in)tan/a va putea di)pune ca ncuno0tin/area pr/ilor ) )e fac 0i telefonic5 tele7rafic5 prin fa45 po0t electronic )au prin orice alt 'i+loc de co'unicare ce a)i7ur5 dup ca(5 tran)'iterea te4tului actului )upu) co'unicrii ori n0tiin/area pentru pre(entarea la ter'en5 precu' 0i confir'area pri'irii actului5 re)pectiv a n0tiin/rii5 dac pr/ile au indicat in)tan/ei datele core)pun(toare n ace)t )cop- *ac ncuno0tin/area )%a fcut telefonic5 7refierul va ntoc'i un referat n care va arta 'odalitatea de ncuno0tin/are 0i obiectul ace)teia(:) Dudectorul poate )tabili pentru pr/i5 precu' 0i pentru al/i participan/i n proce) ndatoriri n ceea ce prive0te pre(entarea dove(ilor cu n)cri)uri5 rela/ii )cri)e5 r)pun)ul )cri) la intero7atoriul co'unicat potrivit art- 3==5 a)i)tarea 0i concur)ul la efectuarea n ter'en a e4perti(elor5 precu' 0i orice alte de'er)uri nece)are )olu/ionrii cau(ei(=) Cnd e)te nece)ar pentru ndeplinirea ndatoririlor prev(ute la alin- (:)5 pr/ile5 e4per/ii5 traductorii5 interpre/ii5 'artorii 0i orice al/i participan/i n proce) pot fi ncuno0tin/a/i potrivit alin- (3)AR#- 2:2 ,u)pendarea +udec/ii cau(ei (1) Cnd con)tat c de)f0urarea nor'al a proce)ului e)te 'piedicat din vina recla'antului5 prin nendeplinirea obli7a/iilor )tabilite n cur)ul +udec/ii5 potrivit le7ii5 +udectorul poate )u)penda +udecata5 artnd n ncBeiere care anu'e obli7a/ii nu au fo)t re)pectate- *i)po(i/iile art- 163 )unt aplicabile(2) La cererea pr/ii5 +udecata va fi reluat dac obli7a/iile la care )e refer alin- (1) au fo)t ndeplinite 0i5 potrivit le7ii5 acea)ta poate continuaAR#- 2:3 C'pre+urri care pun capt proce)ului Cn ca(ul n care5 n cur)ul cercetrii proce)ului5 recla'antul renun/ la +udecarea cererii de cBe'are n +udecat ori la dreptul pretin)5 intervine nvoiala pr/ilor )au )unt ad'i)e cereri ori e4cep/ii care pun capt n ntre7i'e proce)ului5 fr a 'ai fi nece)ar de(baterea a)upra fondului n ca'era de con)iliu )au n 0edin/ public5 +udectorul )e va pronun/a a)upra cau(ei prin BotrreAR#- 2:: #er'inarea cercetrii proce)ului

(1) Cnd +udectorul )e )ocote0te l'urit5 prin ncBeiere5 declar cercetarea proce)ului ncBeiat 0i fi4ea( ter'en pentru de(baterea fondului n 0edin/ public(2) Pentru de(baterea fondului5 +udectorul pune n vedere pr/ilor ) redacte(e note privind )u)/inerile lor 0i ) le depun la do)ar cu cel pu/in = (ile nainte de ter'enul )tabilit potrivit alin- (1)5 fr a aduce atin7ere dreptului ace)tora de a for'ula conclu(ii orale(3) Pr/ile pot fi de acord ca de(baterea fondului ) ur'e(e n ca'era de con)iliu5 n aceea0i (i )au la un alt ter'en(:) Cererea de +udecat n lip) pre)upune c partea care a for'ulat%o a fo)t de acord 0i ca de(baterea fondului ) aib loc n ca'era de con)iliu5 n afar de ca(ul n care partea a )olicitat e4pre) ca acea)ta ) aib loc n 0edin/ public,$E,!C@<$"!A a 2%a !4cep/iile proce)uale AR#- 2:= "o/iune !4cep/ia proce)ual e)te 'i+locul prin care5 n condi/iile le7ii5 partea intere)at5 procurorul )au in)tan/a invoc5 fr ) pun n di)cu/ie fondul dreptului5 nere7ularit/i procedurale privitoare la co'punerea co'pletului )au con)tituirea in)tan/ei5 co'peten/a in)tan/ei ori la procedura de +udecat )au lip)uri referitoare la dreptul la ac/iune ur'rind5 dup ca(5 declinarea co'peten/ei5 a'narea +udec/ii5 refacerea unor acte ori anularea5 re)pin7erea )au peri'area cereriiAR#- 2:2 !4cep/ii ab)olute 0i relative (1) !4cep/iile ab)olute )unt cele prin care )e invoc nclcarea unor nor'e de ordine public(2) !4cep/iile relative )unt cele prin care )e invoc nclcarea unor nor'e care ocrote)c cu precdere intere)ele pr/ilorAR#- 2:8 <nvocare (1) !4cep/iile ab)olute pot fi invocate de parte )au de in)tan/ n orice )tare a proce)ului5 dac prin le7e nu )e prevede altfel- !le pot fi ridicate naintea in)tan/ei de recur) nu'ai dac5 pentru )olu/ionare5 nu e)te nece)ar ad'ini)trarea altor dove(i n afara n)cri)urilor noi(2) !4cep/iile relative pot fi invocate de partea care +u)tific un intere)5 cel 'ai tr(iu la pri'ul ter'en de +udecat dup )vr0irea nere7ularit/ii procedurale5 n etapa cercetrii proce)ului 0i nainte de a )e pune conclu(ii n fond(3) Cu toate ace)tea5 pr/ile )unt obli7ate ) invoce toate 'i+loacele de aprare 0i toate e4cep/iile proce)uale de ndat ce le )unt cuno)cute- Cn ca( contrar5 ele vor r)punde pentru pa7ubele pricinuite pr/ii adver)e5 di)po(i/iile art- 163%131 fiind aplicabileAR#- 2:6

Procedura de )olu/ionare (1) <n)tan/a )e va pronun/a 'ai nti a)upra e4cep/iilor de procedur5 precu' 0i a)upra celor de fond care fac inutil5 n tot )au n parte5 ad'ini)trarea de probe ori5 dup ca(5 cercetarea n fond a cau(ei(2) Cn ca(ul n care )%au invocat )i'ultan 'ai 'ulte e4cep/ii5 in)tan/a va deter'ina ordinea de )olu/ionare n func/ie de efectele pe care ace)tea le produc(3) *ac in)tan/a nu )e poate pronun/a de ndat a)upra e4cep/iei invocate5 va a'na +udecata 0i va )tabili un ter'en )curt n vederea )olu/ionrii e4cep/iei(:) !4cep/iile vor putea fi unite cu ad'ini)trarea probelor5 re)pectiv cu fondul cau(ei nu'ai dac pentru +udecarea lor e)te nece)ar ) )e ad'ini)tre(e acelea0i dove(i ca 0i pentru finali(area etapei cercetrii proce)ului )au5 dup ca(5 pentru )olu/ionarea fondului(=) CncBeierea prin care )%a re)pin) e4cep/ia5 precu' 0i cea prin care5 dup ad'iterea e4cep/iei5 in)tan/a a r'a) n continuare nve)tit pot fi atacate nu'ai odat cu fondul5 dac le7ea nu di)pune altfel,$E,!C@<$"!A a 3%a Probele I 1- *i)po(i/ii 7enerale AR#- 2:3 ,arcina probei Cel care face o )u)/inere n cur)ul proce)ului trebuie ) o dovedea)c5 n afar de ca(urile anu'e prev(ute de le7eAR#- 2=0 ;biectul probei 0i 'i+loacele de prob *ovada unui act +uridic )au a unui fapt )e poate face prin n)cri)uri5 'artori5 pre(u'/ii5 'rturi)irea uneia dintre pr/i5 fcut din proprie ini/iativ )au ob/inut la intero7atoriu5 prin e4perti(5 prin 'i+loacele 'ateriale de prob5 prin cercetarea la fa/a locului )au prin orice alte 'i+loace prev(ute de le7eAR#- 2=1 Lip)a ndatoririi de a proba "i'eni nu e)te /inut de a proba ceea ce in)tan/a e)te /inut ) ia cuno0tin/ din oficiuAR#- 2=2 ;bli7ativitatea cunoa0terii din oficiu (1) <n)tan/a de +udecat trebuie ) ia cuno0tin/ din oficiu de dreptul n vi7oare n Ro'nia(2) #e4tele care nu )unt publicate n onitorul ;ficial al Ro'niei )au ntr%o alt 'odalitate anu'e prev(ut de le7e5 conven/iile5 tratatele 0i acordurile interna/ionale aplicabile n Ro'nia5 care nu )unt inte7rate ntr%un te4t de le7e5 precu' 0i dreptul interna/ional cutu'iar trebuie dovedite de partea intere)at-

(3) *i)po(i/iile nor'ative cuprin)e n docu'ente cla)ificate pot fi dovedite 0i con)ultate nu'ai n condi/iile prev(ute de le7eAR#- 2=3 Po)ibilitatea cunoa0terii din oficiu <n)tan/a de +udecat poate lua cuno0tin/ din oficiu de dreptul unui )tat )trin5 cu condi/ia ca ace)ta ) fie invocatProba le7ii )trine )e face confor' di)po(i/iilor Codului civil referitoare la con/inutul le7ii )trineAR#- 2=: Propunerea probelor- Rolul in)tan/ei (1) Probele )e propun5 )ub )anc/iunea decderii5 de ctre recla'ant prin cererea de cBe'are n +udecat5 iar de ctre prt prin nt'pinare5 dac le7ea nu di)pune altfel- !le pot fi propu)e 0i oral5 n ca(urile anu'e prev(ute de le7e(2) *ove(ile care nu au fo)t propu)e n condi/iile alin- (1) nu vor 'ai putea fi cerute 0i ncuviin/ate n cur)ul proce)ului5 n afar de ca(urile n care> 1- nece)itatea probei re(ult din 'odificarea cereriiH 2- nevoia ad'ini)trrii probei reie)e din cercetarea +udectorea)c 0i partea nu o putea prevedeaH 3- partea nvederea( in)tan/ei c5 din 'otive te'einic +u)tificate5 nu a putut propune n ter'en probele ceruteH :- ad'ini)trarea probei nu duce la a'narea +udec/iiH =- e4i)t acordul e4pre) al tuturor pr/ilor(3) Cn ca(urile prev(ute la alin- (2)5 partea adver) are dreptul la proba contrar nu'ai a)upra aceluia0i a)pect pentru care )%a ncuviin/at proba invocat(:) Cn ca(ul a'nrii5 pentru 'otivele prev(ute la alin(2)5 partea e)te obli7at5 )ub )anc/iunea decderii din dreptul de a ad'ini)tra proba ncuviin/at> a) ) depun li)ta 'artorilor n ter'en de = (ile de la ncuviin/area probei5 cnd )e cere proba cu 'artoriH b) ) depun copii certificate de pe n)cri)urile invocate cu cel pu/in = (ile nainte de ter'enul fi4at pentru +udecat5 dac )%a ncuviin/at proba cu n)cri)uriH c) ) depun intero7atoriul n ter'en de = (ile de la ncuviin/area ace)tei probe5 n ca(urile n care intero7atoriul trebuie co'unicat5 potrivit le7iiH d) ) depun dovada pl/ii cBeltuielilor nece)are efecturii e4perti(ei5 n ter'en de = (ile de la nu'irea e4pertului )au n ter'enul )tabilit de in)tan/ potrivit di)po(i/iilor art- 331 alin- (2)5 dac )%a ncuviin/at proba e4perti(ei(=) *ac probele propu)e nu )unt nde)tultoare pentru l'urirea n ntre7i'e a proce)ului5 in)tan/a va di)pune ca pr/ile ) co'plete(e probele- *e a)e'enea5 +udectorul poate5 din oficiu5 ) pun n di)cu/ia pr/ilor nece)itatea ad'ini)trrii altor probe5 pe care le poate ordona cBiar dac pr/ile )e 'potrive)c(2) Cu toate ace)tea5 pr/ile nu pot invoca n cile de atac o'i)iunea in)tan/ei de a ordona din oficiu probe pe care ele nu le%au propu) 0i ad'ini)trat n condi/iile le7ii-

AR#- 2== Ad'i)ibilitatea probelor (1) Probele trebuie ) fie ad'i)ibile potrivit le7ii 0i ) duc la )olu/ionarea proce)ului(2) *ac un anu'it fapt e)te de notorietate public ori neconte)tat5 in)tan/a va putea decide5 /innd )ea'a de circu')tan/ele cau(ei5 c nu 'ai e)te nece)ar dovedirea lui(3) $(an/ele5 re7ulile deontolo7ice 0i practicile )tatornicite ntre pr/i trebuie probate5 n condi/iile le7ii5 de ctre cel care le invoc- Re7ula'entele 0i re7le'entrile locale trebuie dovedite de ctre cel care le invoc nu'ai la cererea in)tan/ei(:) La cererea in)tan/ei5 autorit/ile co'petente )unt obli7ate ) i co'unice5 n ter'enul )tabilit5 toate infor'a/iile5 n)cri)urile ori re7le'entrile )olicitateAR#- 2=2 Conven/ii a)upra probelor Conven/iile a)upra ad'i)ibilit/ii5 obiectului )au )arcinii probelor )unt valabile5 cu e4cep/ia celor care prive)c drepturi de care pr/ile nu pot di)pune5 a celor care fac i'po)ibil ori dificil dovada actelor )au faptelor +uridice ori5 dup ca(5 contravin ordinii publice )au bunelor 'oravuriAR#- 2=8 Renun/area la prob (1) Cnd o parte renun/ la probele propu)e5 cealalt parte poate ) 0i le n)u0ea)c(2) <n)tan/a poate di)pune ad'ini)trarea din oficiu a probei la care )%a renun/atAR#- 2=6 Cncuviin/area probelor (1) Probele )e pot ncuviin/a nu'ai dac )unt ntrunite cerin/ele prev(ute la art- 2==5 n afar de ca(ul cnd ar e4i)ta pericolul ca ele ) )e piard prin ntr(iere(2) CncBeierea prin care )e ncuviin/ea( probele va arta faptele ce vor trebui dovedite5 'i+loacele de prob ncuviin/ate5 precu' 0i obli7a/iile ce revin pr/ilor n le7tur cu ad'ini)trarea ace)tora(3) <n)tan/a va putea li'ita nu'rul 'artorilor propu0iAR#- 2=3 Revenirea a)upra probelor ncuviin/ate <n)tan/a poate reveni a)upra unor probe ncuviin/ate dac5 dup ad'ini)trarea altor probe5 aprecia( c ad'ini)trarea vreuneia nu 'ai e)te nece)ar- <n)tan/a e)te n) obli7at ) pun acea)t 'pre+urare n di)cu/ia pr/ilorAR#- 220 Ad'ini)trarea probelor (1) Ad'ini)trarea probelor )e va face n ordinea )tabilit de in)tan/(2) Probele )e vor ad'ini)tra5 cnd e)te po)ibil5 cBiar n 0edin/a n care au fo)t ncuviin/ate- Pentru ad'ini)trarea celorlalte probe )e va fi4a ter'en5 lundu%)e totodat ')urile ce )e i'pun pentru pre(entarea 'artorilor5 efectuarea

e4perti(elor5 aducerea n)cri)urilor 0i a oricror alte 'i+loace de prob(3) Probele vor fi ad'ini)trate nainte de nceperea de(baterilor a)upra fondului5 dac le7ea nu prevede altfel(:) *ovada 0i dovada contrar vor fi ad'ini)trate5 atunci cnd e)te po)ibil5 n aceea0i 0edin/(=) *ac )%a di)pu) o cercetare la fa/a locului5 acea)ta )e va efectua5 cnd e)te ca(ul5 'ai nainte de ad'ini)trarea celorlalte probe(2) Cnd proba cu 'artori a fo)t ncuviin/at n condi/iile prev(ute la art- 2=: alin- (2)5 dovada contrar va fi cerut5 )ub )anc/iunea decderii5 n aceea0i 0edin/5 dac a'ndou pr/ile )unt de fa/(8) Partea care a lip)it la ncuviin/area dove(ii e)te obli7at ) cear proba contrar la 0edin/a ur'toare5 iar n ca( de 'piedicare5 la pri'ul ter'en cnd )e nf/i0ea(AR#- 221 Locul ad'ini)trrii probelor (1) Ad'ini)trarea probelor )e face n fa/a in)tan/ei de +udecat )e)i(ate5 n ca'era de con)iliu5 dac le7ea nu di)pune altfel(2) *ac5 din 'otive obiective5 ad'ini)trarea probelor nu )e poate face dect n afara localit/ii de re0edin/ a in)tan/ei5 acea)ta )e va putea efectua prin co'i)ie ro7atorie5 de ctre o in)tan/ de acela0i 7rad )au cBiar 'ai 'ic n 7rad5 dac n acea localitate nu e4i)t o in)tan/ de acela0i 7rad- Cn ca(ul n care felul dove(ii n7duie 0i pr/ile )e nvoie)c5 in)tan/a care ad'ini)trea( proba poate fi )cutit de citarea pr/ilor(3) Cnd in)tan/a care a pri'it co'i)ia ro7atorie con)tat c ad'ini)trarea probei ur'ea( a )e face n circu')crip/ia altei in)tan/e5 va nainta5 pe cale ad'ini)trativ5 cererea de co'i)ie ro7atorie in)tan/ei co'petente5 co'unicnd acea)ta in)tan/ei de la care a pri'it n)rcinarea(:) <n)tan/a n)rcinat prin co'i)ie ro7atorie va proceda la ad'ini)trarea probelor n pre(en/a pr/ilor )au5 cBiar n lip)5 dac au fo)t le7al citate5 avnd acelea0i atribu/ii ca 0i in)tan/a )e)i(at5 n ceea ce prive0te procedura de ur'at- ( (=) *up ce )%a efectuat ad'ini)trarea probelor prin co'i)ie ro7atorie5 in)tan/a )e)i(at5 dac e)te ca(ul5 va fi4a5 din oficiu5 ter'en pentru continuarea cercetrii proce)ului )au5 dup ca(5 pentru de(baterea fonduluiAR#- 222 CBeltuielile nece)are ad'ini)trrii probelor (1) Cnd ad'ini)trarea probei ncuviin/ate nece)it cBeltuieli5 in)tan/a va pune n vedere pr/ii care a cerut%o ) depun la 7ref5 de ndat )au n ter'enul fi4at de in)tan/5 dovada acBitrii )u'ei )tabilite pentru acoperirea lor(2) Cn ca(urile n care proba a fo)t di)pu) din oficiu )au la cererea procurorului n proce)ul pornit de ace)ta n condi/iile prev(ute la art- 32 alin- (1)5 in)tan/a va )tabili5 prin ncBeiere5 cBeltuielile de ad'ini)trare a probei 0i partea

care trebuie ) le pltea)c5 putndu%le pune 0i n )arcina a'belor pr/i(3) "edepunerea )u'ei prev(ute la alin- (1) n ter'enul fi4at atra7e decderea pr/ii din dreptul de a ad'ini)tra dovada ncuviin/at n fa/a acelei in)tan/e(:) *epunerea )u'ei prev(ute la alin- (1) )e va putea n) face 0i dup 'plinirea ter'enului5 dac prin acea)ta nu )e a'n +udecata(=) *i)po(i/iile alin- (1)%(:) )e aplic 0i n ca(ul n care ad'ini)trarea probei )e face prin co'i)ie ro7atorieAR#- 223 ,itua/ia pr/ii dec(ute Partea dec(ut din dreptul de a ad'ini)tra o prob va putea totu0i ) )e apere5 di)cutnd n fapt 0i n drept te'einicia )u)/inerilor 0i a dove(ilor pr/ii potrivniceAR#- 22: Aprecierea probelor (1) <n)tan/a va e4a'ina probele ad'ini)trate5 pe fiecare n parte 0i pe toate n an)a'blul lor(2) Cn vederea )tabilirii e4i)ten/ei )au ine4i)ten/ei faptelor pentru a cror dovedire probele au fo)t ncuviin/ate5 +udectorul le aprecia( n 'od liber5 potrivit convin7erii )ale5 n afar de ca(ul cnd le7ea )tabile0te puterea lor doveditoareI 2- *ovada cu n)cri)uri <- *i)po(i/ii 7enerale AR#- 22= "o/iune Cn)cri)ul e)te orice )criere )au alt con)e'nare care cuprinde date de)pre un act )au fapt +uridic5 indiferent de )uportul ei 'aterial ori de 'odalitatea de con)ervare 0i )tocareAR#- 222 Cn)cri)urile pe )uport infor'atic Cn)cri)ul pe )uport infor'atic e)te ad'i) ca prob n acelea0i condi/ii ca n)cri)ul pe )uport Brtie5 dac ndepline0te condi/iile prev(ute de le7eAR#- 228 Cn)cri)urile n for' electronic Cn)cri)urile fcute n for' electronic )unt )upu)e di)po(i/iilor le7ii )pecialeAR#- 226 Rolul )e'nturii (1) ,e'ntura unui n)cri) face deplin credin/5 pn la proba contrar5 de)pre e4i)ten/a con)i'/'ntului pr/ii care l%a )e'nat cu privire la con/inutul ace)tuia- *ac )e'ntura apar/ine unui func/ionar public5 ea confer autenticitate acelui n)cri)5 n condi/iile le7ii(2) Cnd )e'ntura e)te electronic5 acea)ta nu e)te valabil dect dac e)te reprodu) n condi/iile prev(ute de le7e-

<<- Cn)cri)ul autentic AR#- 223 "o/iune (1) Cn)cri)ul autentic e)te n)cri)ul ntoc'it )au5 dup ca(5 pri'it 0i autentificat de o autoritate public5 de notarul public )au de ctre o alt per)oan nve)tit de )tat cu autoritate public5 n for'a 0i condi/iile )tabilite de le7e- Autenticitatea n)cri)ului )e refer la )tabilirea identit/ii pr/ilor5 e4pri'area con)i'/'ntului ace)tora cu privire la con/inut5 )e'ntura ace)tora 0i data n)cri)ului(2) !)te5 de a)e'enea5 autentic orice alt n)cri) e'i) de ctre o autoritate public 0i cruia le7ea i confer ace)t caracterAR#- 280 Putere doveditoare (1) Cn)cri)ul autentic face deplin dovad5 fa/ de orice per)oan5 pn la declararea )a ca fal)5 cu privire la con)tatrile fcute per)onal de ctre cel care a autentificat n)cri)ul5 n condi/iile le7ii(2) *eclara/iile pr/ilor cuprin)e n n)cri)ul autentic fac dovad5 pn la proba contrar5 att ntre pr/i5 ct 0i fa/ de oricare alte per)oane(3) *i)po(i/iile alin- (2) )unt aplicabile 0i n ca(ul 'en/iunilor din n)cri) care )unt n direct le7tur cu raportul +uridic al pr/ilor5 fr a con)titui obiectul principal al actului- Celelalte 'en/iuni con)tituie5 ntre pr/i5 un nceput de dovad )cri)AR#- 281 "ulitatea 0i conver)iunea n)cri)ului autentic (1) Cn)cri)ul autentic ntoc'it fr re)pectarea for'elor prev(ute pentru ncBeierea )a valabil ori de o per)oan inco'patibil5 neco'petent )au cu dep0irea co'peten/ei e)te lovit de nulitate ab)olut5 dac le7ea nu di)pune altfel(2) Cn)cri)ul prev(ut la alin- (1) face n) deplin dovad ca n)cri) )ub )e'ntur privat5 dac e)te )e'nat de pr/i5 iar dac nu e)te )e'nat5 con)tituie5 ntre ace)tea5 doar un nceput de dovad )cri)<<<- Cn)cri)ul )ub )e'ntur privat AR#- 282 "o/iune Cn)cri)ul )ub )e'ntur privat e)te acela care poart )e'ntura pr/ilor5 indiferent de )uportul )u 'aterial- !l nu e)te )upu) niciunei alte for'alit/i5 n afara e4cep/iilor anu'e prev(ute de le7eAR#- 283 Putere doveditoare (1) Cn)cri)ul )ub )e'ntur privat5 recuno)cut de cel cruia i e)te opu) )au5 dup ca(5 )ocotit de le7e ca recuno)cut5 face dovad ntre pr/i pn la proba contrar-

(2) en/iunile din n)cri) care )unt n direct le7tur cu raportul +uridic al pr/ilor fac5 de a)e'enea5 dovad pn la proba contrar5 iar celelalte 'en/iuni5 )trine de cuprin)ul ace)tui raport5 pot )ervi doar ca nceput de dovad )cri)AR#- 28: Pluralitatea de e4e'plare (1) Cn)cri)ul )ub )e'ntur privat5 care con)tat un contract )inala7'atic5 are putere doveditoare nu'ai dac a fo)t fcut n attea e4e'plare ori7inale cte pr/i cu intere)e contrare )unt(2) $n )in7ur e4e'plar ori7inal e)te )uficient pentru toate per)oanele avnd acela0i intere)(3) &iecare e4e'plar ori7inal trebuie ) fac 'en/iune de)pre nu'rul ori7inalelor ce au fo)t fcute- Lip)a ace)tei 'en/iuni nu poate fi opu) n) de cel care a e4ecutat5 n ceea ce l prive0te5 obli7a/ia con)tatat n acel n)cri)(:) Pluralitatea e4e'plarelor ori7inale nu e)te cerut cnd pr/ile5 de co'un acord5 au depu) )in7urul ori7inal la un ter/ ale) de eleAR#- 28= &or'alitatea .bun 0i aprobat. (1) Cn)cri)ul )ub )e'ntur privat5 prin care o )in7ur parte )e obli7 ctre o alta )%i pltea)c o )u' de bani )au o cantitate de bunuri fun7ibile5 trebuie ) fie n ntre7i'e )cri) cu 'na celui care l )ub)crie )au cel pu/in ca5 n afar de )e'ntur5 ) fie )cri) cu 'na )a .bun 0i aprobat pentru---.5 cu artarea n litere a )u'ei )au a cantit/ii datorate(2) Cnd )u'a artat n cuprin)ul n)cri)ului e)te diferit de cea artat n for'ula .bun 0i aprobat.5 )e pre(u' c obli7a/ia nu e4i)t dect pentru )u'a cea 'ai 'ic5 cBiar dac n)cri)ul 0i for'ula .bun 0i aprobat. )unt )cri)e n ntre7i'e cu 'na )a de cel obli7at5 afar nu'ai dac )e dovede0te n care parte e)te 7re0eal )au dac prin le7e )e prevede altfelAR#- 282 ,anc/iunea nere)pectrii for'alit/ilor )peciale Cn)cri)urile )ub )e'ntur privat pentru care nu )%au ndeplinit cerin/ele prev(ute la art- 28: 0i 28= vor putea fi )ocotite ca nceput de dovad )cri)AR#- 288 Cn)cri)urile ntoc'ite de profe)ioni0ti (1) *i)po(i/iile art- 28: 0i 28= nu )e aplic n raporturile dintre profe)ioni0ti(2) Cn)cri)ul ne)e'nat5 dar utili(at n 'od obi0nuit n e4erci/iul activit/ii unei ntreprinderi pentru a con)tata un act +uridic5 face dovada cuprin)ului )u5 cu e4cep/ia ca(ului n care le7ea i'pune for'a )cri) pentru n)0i dovedirea actului +uridic(3) Cn)cri)ul )ub )e'ntur privat ntoc'it n e4erci/iul activit/ii unei ntreprinderi e)te pre(u'at a fi fo)t fcut la data con)e'nat n cuprin)ul )u- Cn ace)t ca(5 data n)cri)ului )ub )e'ntur privat poate fi co'btut cu orice 'i+loc de prob-

(:) *ac n)cri)ul prev(ut la alin- (3) nu con/ine nicio dat5 acea)ta poate fi )tabilit n raporturile dintre pr/i cu orice 'i+loc de probAR#- 286 *ata cert a n)cri)ului )ub )e'ntur privat (1) *ata n)cri)urilor )ub )e'ntur privat e)te opo(abil altor per)oane dect celor care le%au ntoc'it5 nu'ai din (iua n care a devenit cert5 prin una dintre 'odalit/ile prev(ute de le7e5 re)pectiv> 1- din (iua n care au fo)t pre(entate )pre a )e conferi dat cert de ctre notarul public5 e4ecutorul +udectore)c )au alt func/ionar co'petent n acea)t privin/H 2- din (iua cnd au fo)t nf/i0ate la o autoritate )au in)titu/ie public5 fcndu%)e de)pre acea)ta 'en/iune pe n)cri)uriH 3- din (iua cnd au fo)t nre7i)trate ntr%un re7i)tru )au alt docu'ent publicH :- din (iua 'or/ii ori din (iua cnd a )urvenit neputin/a fi(ic de a )crie a celui care l%a ntoc'it )au a unuia dintre cei care l%au )ub)cri)5 dup ca(H =- din (iua n care cuprin)ul lor e)te reprodu)5 cBiar 0i pe )curt5 n n)cri)uri autentice ntoc'ite n condi/iile art- 2235 precu' ncBeieri5 proce)e%verbale pentru punerea de )i7ilii )au pentru facere de inventarH 2- din (iua n care )%a petrecut un alt fapt de aceea0i natur care dovede0te n cBip nendoielnic anterioritatea n)cri)ului(2) ,ub re(erva unor di)po(i/ii le7ale contrare5 in)tan/a5 /innd )ea'a de 'pre+urri5 poate ) nlture aplicarea5 n tot )au n parte5 a di)po(i/iilor alin- (1) n privin/a cBitan/elor liberatoriiAR#- 283 Re7i)trele 0i Brtiile do'e)tice Re7i)trele 0i Brtiile do'e)tice nu fac dovad pentru cel care le%a )cri)- !le fac dovad 'potriva lui> 1- n toate ca(urile n care ate)t nendoielnic o plat pri'itH 2- cnd cuprind 'en/iunea e4pre) c n)e'narea a fo)t fcut n folo)ul celui artat drept creditor5 pentru a /ine loc de titluAR#- 260 Re7i)trele profe)ioni0tilor (1) Re7i)trele profe)ioni0tilor5 ntoc'ite 0i /inute cu re)pectarea di)po(i/iilor le7ale5 pot face ntre ace0tia deplin dovad n +u)ti/ie5 pentru faptele 0i cBe)tiunile le7ate de activitatea lor profe)ional(2) Re7i)trele prev(ute la alin- (1)5 cBiar ne/inute cu re)pectarea di)po(i/iilor le7ale5 fac dovad contra celor care le%au /inut- Cu toate ace)tea5 partea care )e prevalea( de ele nu poate )cinda con/inutul lor(3) Cn toate ca(urile5 in)tan/a e)te n drept a aprecia dac )e poate atribui con/inutului re7i)trelor unui profe)ioni)t o

alt putere doveditoare5 dac trebuie ) )e renun/e la acea)t prob n ca(ul n care re7i)trele pr/ilor nu concord )au dac trebuie ) atribuie o credibilitate 'ai 'are re7i)trelor uneia dintre pr/iAR#- 261 en/iunile fcute de creditor ;rice 'en/iune fcut de creditor n +o)ul5 pe 'ar7inea )au pe do)ul unui titlu care a r'a) nentrerupt n po)e)ia )a face dovada5 cu toate c nu e)te nici )e'nat5 nici datat de el5 cnd tinde a )tabili libera/iunea debitorului- Aceea0i putere doveditoare o are 'en/iunea fcut de creditor n +o)ul5 pe 'ar7inea )au pe do)ul duplicatului unui n)cri) )au al unei cBitan/e5 dac duplicatul )au cBitan/a e)te n 'inile debitorului<?- Cn)cri)urile pe )uport infor'atic AR#- 262 "o/iune (1) Cnd datele unui act +uridic )unt redate pe un )uport infor'atic5 docu'entul care reproduce ace)te date con)tituie in)tru'entul probator al actului5 dac e)te inteli7ibil 0i pre(int 7aran/ii )uficient de )erioa)e pentru a face deplin credin/ n privin/a con/inutului ace)tuia 0i a identit/ii per)oanei de la care ace)ta e'an(2) Pentru a aprecia calitatea docu'entului5 in)tan/a trebuie ) /in )ea'a de circu')tan/ele n care datele au fo)t n)cri)e 0i de docu'entul care le%a reprodu)AR#- 263 Pre(u'/ia de validitate a n)crierii Cn)crierea datelor unui act +uridic pe )uport infor'atic e)te pre(u'at a pre(enta 7aran/ii )uficient de )erioa)e pentru a face deplin credin/ n ca(ul n care ea e)te fcut n 'od )i)te'atic 0i fr lacune 0i cnd datele n)cri)e )unt prote+ate contra alterrilor 0i contrafacerilor5 a)tfel nct inte7ritatea docu'entului e)te deplin a)i7urat- ; a)tfel de pre(u'/ie e4i)t 0i n favoarea ter/ilor din )i'plul fapt c n)crierea e)te efectuat de ctre un profe)ioni)tAR#- 26: Puterea doveditoare (1) *ac prin le7e nu )e prevede altfel5 docu'entul care reproduce datele unui act5 n)cri)e pe un )uport infor'atic5 face deplin dovad ntre pr/i5 pn la proba contrar(2) *ac )uportul )au teBnolo7ia utili(at pentru redactare nu 7arantea( inte7ritatea docu'entului5 ace)ta poate )ervi5 dup circu')tan/e5 ca 'i+loc 'aterial de prob )au ca nceput de dovad )cri)?- *uplicatele 0i copiile de pe n)cri)urile autentice )au )ub )e'ntur privat AR#- 26=

Re7i'ul duplicatelor *uplicatele de pe n)cri)urile notariale )au alte n)cri)uri autentice5 eliberate n condi/iile prev(ute de le7e5 nlocuie)c ori7inalul 0i au aceea0i putere doveditoare ca 0i ace)taAR#- 262 Re7i'ul copiilor (1) Copia5 cBiar le7ali(at5 de pe orice n)cri) autentic )au )ub )e'ntur privat nu poate face dovad dect de)pre ceea ce e)te cuprin) n n)cri)ul ori7inal(2) Pr/ile pot ) cear confruntarea copiei cu ori7inalul5 pre(entarea ace)tuia din ur' putnd fi ntotdeauna ordonat de in)tan/5 n condi/iile prev(ute la art- 232 alin- (2)(3) *ac e)te i'po)ibil ) fie pre(entat ori7inalul )au duplicatul n)cri)ului autentic ori ori7inalul n)cri)ului )ub )e'ntur privat5 copia le7ali(at de pe ace)tea con)tituie un nceput de dovad )cri)(:) Copiile de pe copii nu au nicio putere doveditoare(=) !4tra)ele )au copiile par/iale fac dovada ca 0i copiile inte7rale )au copiile a)i'ilate ace)tora5 n) nu'ai pentru partea din n)cri)ul ori7inal pe care o reproducH n ca(ul n care )unt conte)tate5 iar ori7inalul e)te i'po)ibil ) fie pre(entat5 in)tan/a are dreptul ) aprecie(e5 n li'itele prev(ute la alin- (3) 0i (:)5 n ce ')ur partea din ori7inal5 reprodu) n e4tra)5 poate fi )ocotit ca avnd putere doveditoare5 independent de pr/ile din ori7inal care nu au fo)t reprodu)eAR#- 268 Copiile fcute pe 'icrofil'e )au pe )uporturi infor'atice *atele din n)cri)urile autentice )au )ub )e'ntur privat redate pe 'icrofil'e 0i alte )uporturi acce)ibile de prelucrare electronic a datelor5 fcute cu re)pectarea di)po(i/iilor le7ale5 au aceea0i putere doveditoare ca 0i n)cri)urile n ba(a crora au fo)t redate?<- Cn)cri)urile reco7nitive )au rennoitoare AR#- 266 Putere doveditoare Cn)cri)ul de recunoa0tere )au de rennoire a unei datorii pree4i)tente face dovad 'potriva debitorului5 'o0tenitorilor )au )ucce)orilor )i n drepturi5 dac ace0tia nu dovede)c5 prin aducerea docu'entului ori7inar5 c recunoa0terea e)te eronat )au ine4act?<<- Re7i'ul altor n)cri)uri AR#- 263 Alte cate7orii de n)cri)uri (1) Contractele ncBeiate pe for'ulare tipi(ate )au )tandardi(ate ori ncorpornd condi/ii 7enerale tip5 dup ca(5 )unt con)iderate n)cri)uri )ub )e'ntur privat5 dac le7ea nu prevede altfel-

(2) *ac le7ea nu di)pune altfel5 biletele5 ticBetele 0i alte a)e'enea docu'ente5 utili(ate cu oca(ia ncBeierii unor acte +uridice )au care ncorporea( dreptul la anu'ite pre)ta/ii5 au for/a probant a n)cri)urilor )ub )e'ntur privat5 cBiar dac nu )unt )e'nate(3) #ele4ul5 precu' 0i tele7ra'a ale cror ori7inale5 depu)e la oficiul po0tal5 au fo)t )e'nate de e4peditor5 fac aceea0i dovad ca 0i n)cri)ul )ub )e'ntur privatAR#- 230 Ane4ele Planurile5 )cBi/ele5 Brtiile5 foto7rafiile 0i orice alte docu'ente ane4ate au aceea0i putere doveditoare ca 0i n)cri)urile la care )unt alturate5 dac au le7tur direct cu n)cri)ul 0i poart )e'ntura5 dup ca(5 a pr/ii )au a per)oanei co'petente care a ntoc'it n)cri)ulAR#- 231 odificrile n)cri)ului Fter)turile5 radierile5 corecturile 0i orice alte 'odificri5 'en/iuni )au adu7iri5 fcute ntr%un n)cri)5 nu vor fi luate n con)iderare dect dac au fo)t con)tatate )ub )e'ntur de cel co'petent ) l ntoc'ea)c )au de partea de la care e'an n)cri)ul5 dup ca(?<<<- Ad'ini)trarea probei cu n)cri)uri AR#- 232 *epunerea n)cri)urilor (1) *ac prin le7e nu )e di)pune altfel5 fiecare parte are dreptul ) depun n)cri)urile de care n/ele7e ) )e folo)ea)c5 n copie certificat pentru confor'itate(2) *ac n)cri)ul e)te depu) n copie5 partea care l%a depu) e)te obli7at ) aib a)upra )a ori7inalul 0i5 la cerere5 ) l pre(inte in)tan/ei5 )ub )anc/iunea de a nu )e /ine )ea'a de n)cri)(3) *ac partea adver) nu poate ) 0i dea )ea'a de e4actitatea copiei fa/ cu ori7inalul nf/i0at n 0edin/5 +udectorul va putea acorda un ter'en )curt5 obli7nd partea ) depun ori7inalul n p)trarea 7refei(:) Cn)cri)urile depu)e n ori7inal nu vor putea fi retra)e dect dup ce )e vor l)a copii le7ali(ate de 7refierul in)tan/ei unde au fo)t depu)e(=) Cn)cri)urile ntoc'ite n alt li'b dect cea folo)it n fa/a in)tan/ei trebuie n)o/ite de traduceri le7ali(ate(2) Cn)cri)urile depu)e n copie la do)ar nu pot fi retra)e de pr/iAR#- 233 ;bli7a/ia pr/ii adver)e de a pre(enta n)cri)ul (1) Cnd partea nvederea( c partea adver) de/ine un n)cri) probatoriu5 referitor la proce)5 in)tan/a poate ordona nf/i0area lui(2) Cererea de nf/i0are va fi ad'i)5 dac n)cri)ul e)te co'un pr/ilor din proce)5 dac n)0i partea adver) )%a referit

n proce) la ace)t n)cri) )au dac5 dup le7e5 ea e)te obli7at ) nf/i0e(e n)cri)ulAR#- 23: Ca(uri de re)pin7ere a cererii de pre(entare a n)cri)ului (1) Dudectorul va re)pin7e 'otivat cererea de depunere la do)ar a n)cri)ului5 n ntre7i'e )au n parte5 cnd> 1- con/inutul n)cri)ului )e refer la cBe)tiuni )trict per)onale privind de'nitatea )au via/a privat a unei per)oaneH 2- depunerea n)cri)ului ar nclca ndatorirea le7al de p)trare a )ecretuluiH 3- depunerea n)cri)ului ar atra7e ur'rirea penal a pr/ii5 a )o/ului )au a unei rude ori afin pn la 7radul al treilea inclu)iv(2) *ac le7ea nu di)pune altfel5 inciden/a vreunuia dintre ca(urile de 'ai )u) va fi verificat de +udector5 prin cercetarea con/inutului n)cri)ului- Cn ncBeierea de 0edin/ )e va face o 'en/iune core)pun(toareAR#- 23= Refu(ul de a pre(enta n)cri)ul *ac partea refu( ) r)pund la intero7atoriul ce )%a propu) n dovedirea de/inerii )au e4i)ten/ei n)cri)ului5 dac reie)e din dove(ile ad'ini)trate c a a)cun) n)cri)ul ori l%a di)tru) )au dac5 dup ce )%a dovedit de/inerea n)cri)ului5 nu )e confor'ea( ordinului dat de in)tan/ de a%l nf/i0a5 in)tan/a va putea )ocoti ca dovedite afir'a/iile fcute cu privire la con/inutul acelui n)cri) de partea care a cerut nf/i0areaAR#- 232 Cercetarea n)cri)ului prin +udectorul dele7at (1) Cnd un n)cri)5 nece)ar de(le7rii proce)ului5 )e 7)e0te la una dintre pr/i 0i nu poate fi pre(entat fiindc aducerea ar fi prea co)ti)itoare )au cnd n)cri)urile )unt prea volu'inoa)e ori nu'eroa)e5 )e va putea dele7a un +udector n pre(en/a cruia pr/ile vor cerceta n)cri)urile la locul unde )e 7)e)c(2) Prin e4cep/ie de la di)po(i/iile alin- (1)5 in)tan/a5 /innd )ea'a de 'pre+urri5 poate ) cear doar pre(entarea unor e4tra)e )au copii de pe n)cri)urile )olicitate5 certificate de per)oana care le de/ine- Cn a)e'enea ca(uri5 dac e)te nece)ar5 in)tan/a poate di)pune verificarea confor'it/ii e4tra)ului )au copiei cu ori7inalulAR#- 238 ;bli7a/ia ter/ului de a pre(enta n)cri)ul (1) Cnd )e arat c un n)cri) nece)ar )olu/ionrii proce)ului )e afl n po)e)ia unui ter/5 ace)ta va putea fi citat ca 'artor5 punndu%i%)e n vedere ) aduc n)cri)ul n in)tan/(2) Cnd de/intorul n)cri)ului e)te o per)oan +uridic5 repre(entan/ii ei vor putea fi cita/i ca 'artori(3) #er/ul poate refu(a nf/i0area n)cri)ului n ca(urile prev(ute la art- 23:AR#- 236

;bli7a/ia autorit/ii )au in)titu/iei publice de a pre(enta n)cri)ul (1) *ac n)cri)ul )e 7)e0te n p)trarea unei autorit/i )au in)titu/ii publice5 in)tan/a va lua ')uri5 la cererea uneia dintre pr/i )au din oficiu5 pentru aducerea lui5 n ter'enul fi4at n ace)t )cop5 punnd n vedere conductorului autorit/ii )au in)titu/iei publice de/intoare ')urile ce )e pot di)pune n ca( de neconfor'are(2) Autoritatea )au in)titu/ia public de/intoare e)te n drept ) refu(e tri'iterea n)cri)ului cnd ace)ta )e refer la aprarea na/ional5 )i7uran/a public )au rela/iile diplo'atice!4tra)e par/iale vor putea fi tri'i)e dac niciunul dintre ace)te 'otive nu )e opune- *i)po(i/iile art- 2=2 alin- (3) )e aplic n 'od core)pun(torAR#- 233 Cn)cri)urile care nu pot fi tri'i)e in)tan/ei (1) <n)tan/a nu va putea cere tri'iterea n ori7inal a cr/ilor funciare 0i a planurilor5 a re7i)trelor autorit/ilor )au in)titu/iilor publice5 a te)ta'entelor depu)e la in)tan/e5 notari publici )au avoca/i5 precu' 0i a altor n)cri)uri ori7inale ce )e 7)e)c n arBivele ace)tora- ,e vor putea n) cere copii certificate ale ace)tora(2) Cercetarea ace)tor n)cri)uri5 dac e)te nece)ar5 )e va face5 cu citarea pr/ilor5 de un +udector dele7at )au5 dac n)cri)ul )e 7)e0te n alt localitate5 prin co'i)ie ro7atorie5 de ctre in)tan/a re)pectiv(3) Prin e4cep/ie de la prevederile alin- (1) 0i (2)5 cnd procedura verificrilor n)cri)urilor o i'pune5 in)tan/a va putea ordona pre(entarea te)ta'entelor ori7inale )au a altor n)cri)uri ori7inale5 depu)e la in)tan/e5 notari publici )au avoca/i5 pentru efectuarea e4perti(ei 7rafo)copice n laboratoarele de )pecialitate dac e4perti(a actului nu )e poate efectua la )ediul arBiveiAR#- 300 Pre(entarea re7i)trelor profe)ioni0tilor (1) La cererea uneia dintre pr/i )au cBiar din oficiu5 in)tan/a va putea ordona nf/i0area re7i)trelor profe)ioni0tilor )au co'unicarea lor(2) Cnd n)cri)urile )au re7i)trele prev(ute la alin- (1) ce ur'ea( a fi cercetate )e afl n alt circu')crip/ie +udectorea)c5 cercetarea lor )e va face prin co'i)ie ro7atorie<M- ?erificarea n)cri)urilor AR#- 301 Recunoa0terea )au conte)tarea n)cri)ului )ub )e'ntur privat (1) Acela cruia i )e opune un n)cri) )ub )e'ntur privat e)te dator fie ) recunoa)c5 fie ) conte)te )crierea ori )e'ntura- Conte)tarea )crierii )au )e'nturii poate fi fcut5 la pri'ul ter'en dup depunerea n)cri)ului5 )ub )anc/iunea decderii-

(2) o0tenitorii )au )ucce)orii n drepturi ai aceluia de la care )e pretinde a fi n)cri)ul pot declara c nu cuno)c )cri)ul )au )e'ntura autorului lorAR#- 302 ;bli7a/ia de verificare a n)cri)ului (1) Cnd una dintre per)oanele 'en/ionate la art- 301 conte)t )crierea )au )e'ntura ori declar c nu le cunoa0te5 in)tan/a va proceda la verificarea n)cri)ului prin> 1- co'pararea )crierii 0i )e'nturii de pe n)cri) cu )crierea 0i )e'ntura din alte n)cri)uri neconte)tateH 2- e4perti(H 3- orice alte 'i+loace de prob ad'i)e de le7e(2) Cn ace)t )cop5 pre0edintele co'pletului de +udecat va obli7a partea creia i )e atribuie )crierea )au )e'ntura ) )crie 0i ) )e'ne(e )ub dictarea )a pr/i din n)cri)- Refu(ul de a )crie ori de a )e'na va putea fi con)iderat ca o recunoa0tere a )crierii )au )e'nturiiAR#- 303 Procedura de verificare (1) Dudectorul5 dup co'pararea n)cri)ului cu )crierea )au )e'ntura fcut n fa/a )a ori5 dac e)te ca(ul5 0i cu alte n)cri)uri5 )e poate l'uri a)upra n)cri)ului(2) *ac n)5 din co'pararea )crierilor5 +udectorul nu e)te l'urit5 va ordona ca verificarea ) )e fac prin e4perti(5 obli7nd pr/ile )au alte per)oane ) depun de ndat n)cri)uri de co'para/ie(3) ,e pri'e)c ca n)cri)uri de co'para/ie> 1- n)cri)urile autenticeH 2- n)cri)urile )au alte )crieri private neconte)tate de pr/iH 3- partea din n)cri) care nu e)te conte)tatH :- )cri)ul )au )e'ntura fcut9fcut naintea in)tan/ei(:) Cn)cri)urile depu)e pentru verificare vor fi )e'nate de pre0edinte5 7refier 0i pr/i(=) Pr/ile iau cuno0tin/ de n)cri)uri n 0edin/AR#- 30: *enun/area n)cri)ului ca fal) (1) *ac cel 'ai tr(iu la pri'ul ter'en dup pre(entarea unui n)cri) folo)it n proce) una dintre pr/i declar c ace)ta e)te fal) prin fal)ificarea )crierii )au )e'nturii5 ea e)te obli7at ) arate 'otivele pe care )e )pri+in(2) *ac partea care folo)e0te n)cri)ul nu e)te pre(ent5 in)tan/a va ordona ca acea)ta ) )e pre(inte per)onal pentru a lua cuno0tin/ de denun/area n)cri)ului ca fal)5 ) depun ori7inalul 0i ) dea e4plica/iile nece)are(3) Dudectorul poate ordona pre(entarea pr/ilor cBiar 0i nainte de pri'ul ter'en de +udecat5 dac partea declar5 prin nt'pinare5 c )crierea )au )e'ntura )a e)te fal)ificat(:) Cn ca(uri te'einic +u)tificate5 pr/ile pot fi repre(entate prin 'andatari cu procur )pecialAR#- 30= ?erificarea )trii n)cri)ului denun/at ca fal)

(1) Dudectorul va con)tata de ndat5 prin proce)%verbal5 )tarea 'aterial a n)cri)ului denun/at ca fal)5 dac e4i)t pe el 0ter)turi5 adu7iri )au corecturi5 apoi l va )e'na5 )pre ne)cBi'bare5 0i l va ncredin/a 7refei5 dup ce va fi contra)e'nat de 7refier 0i de pr/i(2) *ac pr/ile nu vor )au nu pot ) )e'ne(e5 )e va face 'en/iune de)pre toate ace)tea n proce)ul%verbalAR#- 302 A)cultarea pr/ilor (1) La acela0i ter'en n care n)cri)ul a fo)t denun/at ca fal) )au5 n ca(ul prev(ut la art- 30: alin- (2)5 la ter'enul ur'tor5 +udectorul ntreab partea care a produ) n)cri)ul5 dac n/ele7e ) )e folo)ea)c de el(2) *ac partea care a folo)it n)cri)ul lip)e0te5 refu( ) r)pund )au declar c nu )e 'ai )erve0te de n)cri)5 ace)ta va fi nlturat5 n tot )au n parte5 dup ca((3) *ac partea care a denun/at n)cri)ul ca fal) lip)e0te5 refu( ) r)pund )au 0i retra7e declara/ia de denun/are5 n)cri)ul va fi con)iderat ca recuno)cutAR#- 308 ,u)pendarea proce)ului 0i )e)i(area parcBetului *ac partea care a pre(entat n)cri)ul )truie ) )e folo)ea)c de ace)ta5 de0i denun/area ca fal) a ace)tuia nu a fo)t retra)5 in)tan/a5 dac e)te indicat autorul fal)ului )au co'plicele ace)tuia5 poate )u)penda +udecata proce)ului5 naintnd de ndat n)cri)ul denun/at ca fal) parcBetului co'petent5 pentru cercetarea fal)ului5 'preun cu proce)ul% verbal ce )e va ncBeia n ace)t )copAR#- 306 Cercetarea fal)ului de ctre in)tan/a civil Cn ca(ul n care5 potrivit le7ii5 ac/iunea penal nu poate fi pu) n 'i0care ori nu poate continua5 cercetarea fal)ului )e va face de ctre in)tan/a civil5 prin orice 'i+loace de probI 3- Proba cu 'artori <- Ad'i)ibilitatea probei cu 'artori AR#- 303 Ad'i)ibilitatea probei (1) Proba cu 'artori e)te ad'i)ibil n toate ca(urile n care le7ea nu di)pune altfel(2) "iciun act +uridic nu poate fi dovedit cu 'artori5 dac valoarea obiectului )u e)te 'ai 'are de 2=0 lei- Cu toate ace)tea5 )e poate face dovada cu 'artori5 contra unui profe)ioni)t5 a oricrui act +uridic5 indiferent de valoarea lui5 dac a fo)t fcut de ace)ta n e4erci/iul activit/ii )ale profe)ionale5 n afar de ca(ul n care le7ea )pecial cere prob )cri)(3) Cn ca(ul n care le7ea cere for'a )cri) pentru validitatea unui act +uridic5 ace)ta nu poate fi dovedit cu 'artori-

(:) *e a)e'enea5 e)te inad'i)ibil proba cu 'artori dac pentru dovedirea unui act +uridic le7ea cere for'a )cri)5 n afar de ca(urile n care> 1- partea )%a aflat n i'po)ibilitate 'aterial )au 'oral de a%0i ntoc'i un n)cri) pentru dovedirea actului +uridicH 2- e4i)t un nceput de dovad )cri)5 potrivit prevederilor art- 310H 3- partea a pierdut n)cri)ul doveditor din pricina unui ca( fortuit )au de for/ 'a+orH :- pr/ile convin5 fie 0i tacit5 ) folo)ea)c acea)t prob5 n) nu'ai privitor la drepturile de care ele pot ) di)punH =- actul +uridic e)te atacat pentru fraud5 eroare5 dol5 violen/ ori e)te lovit de nulitate ab)olut pentru cau( ilicit )au i'oral5 dup ca(H 2- )e cere l'urirea clau(elor actului +uridic(=) Proba cu 'artori nu )e ad'ite niciodat 'potriva )au pe)te ceea ce cuprinde un n)cri) 0i nici de)pre ceea ce )%ar pretinde c )%ar fi (i) nainte5 n ti'pul )au n ur'a ntoc'irii lui5 cBiar dac le7ea nu cere for'a )cri) pentru dovedirea actului +uridic re)pectiv5 cu e4cep/ia ca(urilor prev(ute la alin- (:)AR#- 310 Cnceputul de dovad )cri) (1) ,e )ocote0te nceput de dovad )cri) orice )criere5 cBiar ne)e'nat 0i nedatat5 care provine de la o per)oan creia acea )criere i )e opune ori de la cel al crui )ucce)or n drepturi e)te acea per)oan5 dac )crierea face credibil faptul pretin)(2) Con)tituie nceput de dovad )cri) 0i n)cri)ul5 cBiar ne)e'nat de per)oana creia ace)ta i )e opune5 dac a fo)t ntoc'it n fa/a unui func/ionar co'petent care ate)t c declara/iile cuprin)e n n)cri) )unt confor'e celor fcute de acea per)oan(3) Cnceputul de dovad )cri) poate face dovada ntre pr/i nu'ai dac e)te co'pletat prin alte 'i+loace de prob5 inclu)iv prin proba cu 'artori ori prin pre(u'/ii<<- Ad'ini)trarea probei cu 'artori AR#- 311 A)cultarea 0i nlocuirea 'artorilor (1) Cnd in)tan/a a ncuviin/at dovada cu 'artori5 ea va di)pune citarea 0i a)cultarea ace)tora(2) Cnlocuirea 'artorilor nu )e va ncuviin/a dect n ca( de 'oarte5 di)pari/ie )au 'otive bine nte'eiate5 ca( n care li)ta )e va depune )ub )anc/iunea decderii5 n ter'en de = (ile de la ncuviin/are(3) &iecare parte va putea ) )e 'potrivea)c la a)cultarea unui 'artor care nu e)te n)cri) n li)t )au nu e)te identificat n 'od l'urit(:) *ecderea din dreptul de a ad'ini)tra dovada cu 'artori pentru nendeplinirea obli7a/iilor prev(ute la art- 222 )e

acoper dac ace0tia )e nf/i0ea( la ter'enul fi4at pentru a)cultarea lorAR#- 312 A)cultarea 'artorilor necita/i (1) artorii pot fi a)culta/i cBiar la ter'enul la care proba a fo)t ncuviin/at(2) La ter'enul fi4at pentru ad'ini)trarea probei5 partea va putea aduce 'artorii ncuviin/a/i cBiar fr a fi cita/i(3) *ac partea )e obli7 ) pre(inte 'artorul la ter'enul de +udecat5 fr a fi citat5 n) din 'otive i'putabile acea)ta nu 0i ndepline0te obli7a/ia5 in)tan/a va di)pune citarea 'artorului pentru un nou ter'en- *i)po(i/iile art- 313 )unt aplicabileAR#- 313 Refu(ul 'artorului de a )e pre(enta (1) C'potriva 'artorului care lip)e0te la pri'a citare5 in)tan/a poate e'ite 'andat de aducere(2) Cn pricinile ur7ente5 )e poate di)pune aducerea 'artorilor cu 'andat cBiar la pri'ul ter'en(3) *ac5 dup e'iterea 'andatului de aducere5 'artorul nu poate fi 7)it )au nu )e nf/i0ea(5 in)tan/a va putea proceda la +udecatAR#- 31: <'po)ibilitatea de pre(entare artorul care5 din cau( de boal )au alt 'piedicare 7rav5 nu poate veni n in)tan/ va putea fi a)cultat la locul unde )e afl5 cu citarea pr/ilorAR#- 31= Per)oanele care nu pot fi a)cultate ca 'artori (1) "u pot fi 'artori> 1- rudele 0i afinii pn la 7radul al treilea inclu)ivH 2- )o/ul5 fo)tul )o/5 lo7odnicul ori concubinulH 3- cei afla/i n du0'nie )au n le7turi de intere)e cu vreuna dintre pr/iH :- per)oanele pu)e )ub interdic/ie +udectorea)cH =- cei conda'na/i pentru 'rturie 'incinoa)(2) Pr/ile pot conveni5 e4pre) )au tacit5 ) fie a)cultate ca 'artori 0i per)oanele prev(ute la alin- (1) pct- 1%3AR#- 312 A)cultarea rudelor 0i afinilor Cn proce)ele privitoare la filia/ie5 divor/ 0i alte raporturi de fa'ilie )e vor putea a)culta rudele 0i afinii prev(u/i la art- 31=5 n afar de de)cenden/iAR#- 318 Per)oanele )cutite de a depune 'rturie (1) ,unt )cuti/i de a fi 'artori> 1- )lu+itorii cultelor5 'edicii5 far'aci0tii5 avoca/ii5 notarii publici5 e4ecutorii +udectore0ti5 'ediatorii5 'oa0ele 0i a)i)ten/ii 'edicali 0i orice al/i profe)ioni0ti crora le7ea le i'pune ) p)tre(e )ecretul de )erviciu )au )ecretul profe)ional cu privire la faptele de care au luat cuno0tin/ n cadrul

)erviciului ori n e4ercitarea profe)iei lor5 cBiar 0i dup ncetarea activit/ii lorH 2- +udectorii5 procurorii 0i func/ionarii publici5 cBiar 0i dup ncetarea func/iei lor5 a)upra 'pre+urrilor )ecrete de care au avut cuno0tin/ n acea)t calitateH 3- cei care prin r)pun)urile lor )%ar e4pune pe ei n0i0i )au ar e4pune pe vreuna din per)oanele artate la art- 31= alin(1) pct- 1 0i 2 la o pedeap) penal )au la di)pre/ul public(2) Per)oanele prev(ute la alin- (1) pct- 15 cu e4cep/ia )lu+itorilor cultelor5 vor putea totu0i depune 'rturie5 dac au fo)t de(le7ate de )ecretul de )erviciu ori profe)ional de partea intere)at la p)trarea )ecretului5 n afar de ca(ul n care prin le7e )e di)pune altfel(3) ?or putea5 de a)e'enea5 depune 'rturie 0i per)oanele prev(ute la alin- (1) pct- 25 dac autoritatea )au in)titu/ia pe ln7 care func/ionea( ori au func/ionat5 dup ca(5 le d ncuviin/areaAR#- 316 <dentificarea 'artorului (1) Pre0edintele5 nainte de a lua declara/ia5 va cere 'artorului ) arate> a) nu'ele5 prenu'ele5 profe)ia5 do'iciliul 0i vr)taH b) dac e)te rud )au afin cu una dintre pr/i 0i n ce 7radH c) dac )e afl n )erviciul uneia dintre pr/i(2) Pre0edintele va pune apoi n vedere 'artorului ndatorirea de a +ura 0i )e'nifica/ia +ur'ntuluiAR#- 313 *epunerea +ur'ntului (1) Cnainte de a fi a)cultat5 'artorul depune ur'torul +ur'nt> .Dur c voi )pune adevrul 0i c nu voi a)cunde ni'ic din ceea ce 0tiu- A0a )%'i a+ute *u'ne(euN.(2) Cn ti'pul depunerii +ur'ntului5 'artorul /ine 'na pe cruce )au pe Eiblie(3) Referirea la divinitate din for'ula +ur'ntului )e )cBi'b potrivit credin/ei reli7ioa)e a 'artorului(:) artorului de alt reli7ie dect cea cre0tin nu i )unt aplicabile prevederile alin- (2)(=) artorul fr confe)iune va depune ur'torul +ur'nt> .Dur pe onoare 0i con0tiin/ c voi )pune adevrul 0i c nu voi a)cunde ni'ic din ceea ce 0tiu-.(2) artorii care din 'otive de con0tiin/ )au confe)iune nu depun +ur'ntul vor ro)ti n fa/a in)tan/ei ur'toarea for'ul> . obli7 c voi )pune adevrul 0i c nu voi a)cunde ni'ic din ceea ce 0tiu-.(8) Per)oanele 'ute 0i )urdo%'ute 0tiutoare de carte vor depune +ur'ntul tran)criind for'ula ace)tuia 0i )e'nnd%oH per)oanele Bipoacu(ice vor ro)ti +ur'ntul5 iar cele care nu 0tiu ) )crie vor +ura prin )e'ne cu a+utorul unui interpret(6) ,itua/iile la care )e refer alin- (3)%(8) )e re/in de ctre in)tan/ pe ba(a afir'a/iilor fcute de 'artor-

(3) *up depunerea +ur'ntului5 pre0edintele va pune n vedere 'artorului c5 dac nu va )pune adevrul5 )vr0e0te infrac/iunea de 'rturie 'incinoa)(10) *e)pre toate ace)tea )e face 'en/iune n declara/ia )cri)AR#- 320 ,cutirea de +ur'nt Copiii care nu au 'plinit vr)ta de 1: ani 0i cei care )unt lip)i/i de di)cern'nt n 'o'entul audierii5 fr a fi pu0i )ub interdic/ie5 pot fi a)culta/i5 fr +ur'nt5 n) in)tan/a le va atra7e aten/ia ) )pun adevrul 0i va /ine )ea'a5 la aprecierea depo(i/iei lor5 de )itua/ia lor )pecialAR#- 321 A)cultarea 'artorului (1) &iecare 'artor va fi a)cultat )eparat5 cei nea)culta/i nc neputnd fi de fa/(2) ;rdinea a)cultrii 'artorilor va fi fi4at de pre0edinte5 /innd )ea'a 0i de cererea pr/ilor(3) artorul va r)punde 'ai nti la ntrebrile pu)e de pre0edinte5 iar apoi 0i la ntrebrile pu)e5 cu ncuviin/area ace)tuia5 de ctre partea care l%a propu)5 precu' 0i de ctre partea adver)(:) *up a)cultare5 'artorul r'ne n )ala de 0edin/ pn la )fr0itul cercetrii5 afar nu'ai dac in)tan/a Botr0te altfel(=) Cu oca(ia audierii5 'artorul va fi l)at )%0i fac liber depo(i/ia5 fr ) aib voie ) citea)c un r)pun) )cri) de 'ai nainteH el )e poate )ervi n) de n)e'nri5 cu ncuviin/area pre0edintelui5 dar nu'ai pentru a preci(a cifre )au denu'iriAR#- 322 Rea)cultarea 0i confruntarea 'artorilor (1) artorii pot fi din nou ntreba/i5 dac in)tan/a 7)e0te de cuviin/(2) artorii ale cror declara/ii nu )e potrive)c pot fi confrunta/i(3) *ac in)tan/a 7)e0te c ntrebarea pu) de parte nu poate ) duc la de(le7area proce)ului5 e)te +i7nitoare )au tinde a proba un fapt a crui dovedire e oprit de le7e5 nu o va ncuviin/a- <n)tan/a5 la cererea pr/ii5 va trece n ncBeierea de 0edin/ att ntrebarea for'ulat5 ct 0i 'otivul pentru care nu a fo)t ncuviin/atAR#- 323 Con)e'narea declara/iei 'artorului (1) rturia )e va )crie de 7refier5 dup dictarea pre0edintelui )au a +udectorului dele7at5 0i va fi )e'nat pe fiecare pa7in 0i la )fr0itul ei de +udector5 7refier 0i 'artor5 dup ce ace)ta a luat cuno0tin/ de cuprin)- *ac 'artorul refu( )au nu poate ) )e'ne(e5 )e va face 'en/iune de)pre acea)ta n ncBeierea de 0edin/(2) ;rice adu7iri5 0ter)turi )au )cBi'bri n cuprin)ul 'rturiei trebuie ncuviin/ate 0i )e'nate de +udector5 de

7refier 0i 'artor5 )ub )anc/iunea de a nu fi luate n con)iderare(3) Locurile ne)cri)e din declara/ie trebuie barate cu linii5 a)tfel nct ) nu )e poat face adu7iri(:) *i)po(i/iile art- 231 alin- (2) )e aplic n 'od core)pun(torAR#- 32: Aprecierea probei cu 'artori Cn aprecierea declara/iilor 'artorilor5 in)tan/a va /ine )ea'a de )inceritatea ace)tora 0i de 'pre+urrile n care au luat cuno0tin/ de faptele ce fac obiectul declara/iei re)pectiveAR#- 32= Enuiala de 'rturie 'incinoa) *ac5 din cercetare5 reie) bnuieli de 'rturie 'incinoa) )au de 'ituire a 'artorului5 in)tan/a va ncBeia un proce)%verbal 0i va )e)i(a or7anul de ur'rire penal co'petentAR#- 322 *repturi bne0ti ale 'artorului (1) artorul are dreptul la ra'bur)area cBeltuielilor de tran)port5 ca(are 0i 'a) dac e)te din alt localitate5 precu' 0i dreptul la de)p7ubiri pentru acoperirea veniturilor pe care le%ar fi ob/inut dac 0i%ar fi e4ercitat profe)ia pe durata lip)ei de la locul de 'unc5 prile+uit de cBe'area )a n vederea a)cultrii ca 'artor5 )tabilite n raport cu )tarea )au profe)ia pe care o e4ercit5 precu' 0i cu ti'pul efectiv pierdut(2) *repturile bne0ti )e a)i7ur de partea care a propu) 'artorul 0i )e )tabile)c5 la cerere5 de ctre in)tan/5 prin ncBeiere e4ecutorieI :- Pre(u'/iile AR#- 328 "o/iune Pre(u'/iile )unt con)ecin/ele pe care le7ea )au +udectorul le tra7e dintr%un fapt cuno)cut )pre a )tabili un fapt necuno)cutAR#- 326 Pre(u'/iile le7ale (1) Pre(u'/ia le7al )cute0te de dovad pe acela n folo)ul cruia e)te )tabilit n tot ceea ce prive0te faptele con)iderate de le7e ca fiind dovedite- Cu toate ace)tea5 partea creia i profit pre(u'/ia trebuie ) dovedea)c faptul cuno)cut5 vecin 0i cone45 pe care )e nte'eia( acea)ta(2) Pre(u'/ia le7al poate fi nlturat prin proba contrar5 dac le7ea nu di)pune altfelAR#- 323 Pre(u'/iile +udiciare Cn ca(ul pre(u'/iilor l)ate la lu'inile 0i n/elepciunea +udectorului5 ace)ta )e poate nte'eia pe ele nu'ai dac au 7reutate 0i puterea de a na0te probabilitatea faptului pretin)H

ele5 n)5 pot fi pri'ite nu'ai n ca(urile n care le7ea ad'ite dovada cu 'artoriI =- !4perti(a AR#- 330 Cncuviin/area e4perti(ei (1) Cnd5 pentru l'urirea unor 'pre+urri de fapt5 in)tan/a con)ider nece)ar ) cunoa)c prerea unor )peciali0ti5 va nu'i5 la cererea pr/ilor ori din oficiu5 unul )au 3 e4per/i- #er'enul va fi )tabilit a)tfel nct depunerea raportului de e4perti( la in)tan/ ) aib loc confor' di)po(i/iilor art- 332(2) Cnd e)te nece)ar5 in)tan/a va )olicita efectuarea e4perti(ei unui laborator )au unui in)titut de )pecialitate(3) Cn do'eniile )trict )peciali(ate5 n care nu e4i)t e4per/i autori(a/i5 din oficiu )au la cererea oricreia dintre pr/i5 +udectorul poate )olicita punctul de vedere al uneia )au 'ai 'ultor per)onalit/i ori )peciali0ti din do'eniul re)pectiv(:) *i)po(i/iile referitoare la e4perti(5 cu e4cep/ia celor privind aducerea cu 'andat5 )anc/ionarea cu a'end +udiciar 0i obli7area la plata de de)p7ubiri5 )unt aplicabile n 'od core)pun(tor n ca(urile prev(ute la alin- (2) 0i (3)(=) La efectuarea e4perti(ei n condi/iile prev(ute la alin(1) 0i (2) pot participa e4per/i ale0i de pr/i 0i ncuviin/a/i de in)tan/5 avnd calitatea de con)ilieri ai pr/ilor5 dac prin le7e nu )e di)pune altfel- Cn ace)t ca(5 ei pot ) dea rela/ii5 ) for'ule(e ntrebri 0i ob)erva/ii 0i5 dac e)te ca(ul5 ) ntoc'ea)c un raport )eparat cu privire la obiectivele e4perti(eiAR#- 331 "u'irea e4pertului (1) *ac pr/ile nu )e nvoie)c a)upra nu'irii e4per/ilor5 ei )e vor nu'i de ctre in)tan/5 prin tra7ere la )or/i5 de pe li)ta ntoc'it 0i co'unicat de ctre biroul local de e4perti(5 cuprin(nd per)oanele n)cri)e n eviden/a )a 0i autori(ate5 potrivit le7ii5 ) efectue(e e4perti(e +udiciare(2) CncBeierea de nu'ire a e4pertului va )tabili obiectivele a)upra crora ace)ta ur'ea( ) )e pronun/e5 ter'enul n care trebuie ) efectue(e e4perti(a5 onorariul provi(oriu al e4pertului 0i5 dac e)te ca(ul5 avan)ul pentru cBeltuielile de depla)are- Cn ace)t )cop5 in)tan/a poate fi4a o audiere n ca'era de con)iliu5 n cadrul creia va )olicita e4pertului ) e)ti'e(e co)tul lucrrii ce ur'ea( a fi efectuat5 ct 0i ter'enul nece)ar efecturii e4perti(ei- #ot a)tfel5 in)tan/a poate fi4a un ter'en )curt pentru cnd va )olicita e4pertului ) e)ti'e(e n )cri) co)tul lucrrii ce ur'ea( a fi efectuat5 ct 0i ter'enul nece)ar efecturii e4perti(ei- Po(i/ia pr/ilor va fi con)e'nat n ncBeiere- Cn func/ie de po(i/ia e4pertului 0i a pr/ilor5 in)tan/a va fi4a ter'enul de depunere a raportului de e4perti( 0i condi/iile de plat a co)turilor nece)are efecturii e4perti(ei-

(3) *ovada pl/ii onorariului )e depune la 7refa in)tan/ei de partea care a fo)t obli7at prin ncBeiere5 n ter'en de = (ile de la nu'ire )au n ter'enul )tabilit de in)tan/ potrivit alin(2)- ;norariul poate fi 'a+orat5 n condi/iile prev(ute la art333 alin- (2)AR#- 332 Recu(area e4pertului (1) !4per/ii pot fi recu(a/i pentru acelea0i 'otive ca 0i +udectorii(2) Recu(area trebuie ) fie cerut n ter'en de = (ile de la nu'irea e4pertului5 dac 'otivul ei e4i)t la acea)t datH n celelalte ca(uri ter'enul va cur7e de la data cnd )%a ivit 'otivul de recu(are(3) Recu(rile )e +udec cu citarea pr/ilor 0i a e4pertuluiAR#- 333 Cn0tiin/area 0i nlocuirea e4pertului (1) *i)po(i/iile privitoare la citare5 aducerea cu 'andat 0i )anc/ionarea 'artorilor care lip)e)c )unt deopotriv aplicabile e4per/ilor(2) *ac e4pertul nu )e nf/i0ea(5 in)tan/a poate di)pune nlocuirea luiAR#- 33: A)cultarea e4pertului *ac e4per/ii pot )%0i e4pri'e de ndat opinia5 ace0tia vor fi a)culta/i cBiar n 0edin/5 iar prerea lor )e va con)e'na ntr%un proce)%verbal5 di)po(i/iile art- 323 aplicndu%)e n 'od core)pun(torAR#- 33= !fectuarea e4perti(ei la fa/a locului (1) *ac pentru e4perti( e)te nevoie de o lucrare la fa/a locului )au )unt nece)are e4plica/iile pr/ilor5 ea nu poate fi fcut dect dup citarea pr/ilor prin )cri)oare reco'andat cu con/inut declarat 0i confir'are de pri'ire5 n care li )e vor indica (iua5 ora 0i locul unde )e va face lucrarea- Cita/ia5 )ub )anc/iunea nulit/ii5 trebuie co'unicat pr/ii cu cel pu/in = (ile naintea ter'enului de efectuare a lucrrii- Confir'area de pri'ire va fi alturat raportului de e4perti((2) Pr/ile )unt obli7ate ) dea e4pertului orice l'uriri n le7tur cu obiectul lucrrii(3) Cn ca(ul n care una dintre pr/i opune re(i)ten/ )au 'piedic n orice alt 'od efectuarea lucrrii5 in)tan/a va putea )ocoti ca dovedite afir'a/iile fcute de partea adver) cu privire la 'pre+urarea de fapt ce face obiectul lucrrii5 n conte4tul ad'ini)trrii tuturor celorlalte probe(:) CBeltuielile efectuate cu e4perti(a pn la data refu(ului vor fi )uportate de partea care )%a opu) efecturii e4perti(ei(=) Cn 'od e4cep/ional5 cnd aflarea adevrului n cau( e)te indi)olubil le7at de efectuarea probei cu e4perti( teBnic5 in)tan/a va autori(a folo)irea for/ei publice n )copul efecturii e4perti(ei5 prin ncBeiere e4ecutorie pronun/at n ca'era de con)iliu5 dup a)cultarea pr/ilor-

AR#- 332 Raportul de e4perti( (1) Con)tatrile 0i conclu(iile 'otivate ale e4pertului )au ale laboratorului ori ale in)titutului )peciali(at cruia i )%a cerut efectuarea e4perti(ei vor fi con)e'nate ntr%un raport )cri)5 care va fi depu) cu cel pu/in 10 (ile nainte de ter'enul fi4at pentru +udecat- Cn ca(uri ur7ente ter'enul pentru depunerea raportului de e4perti( poate fi 'ic0orat(2) Cnd )unt 'ai 'ul/i e4per/i cu preri deo)ebite lucrarea trebuie ) cuprind prerea 'otivat a fiecruia(3) Cn ca(urile anu'e prev(ute de le7e5 depunerea raportului )e va face nu'ai dup ob/inerea avi(elor teBnice nece)are ce )e eliberea( nu'ai de or7ani)'ele de )pecialitate co'petenteAR#- 338 L'urirea )au co'pletarea raportului *ac e)te nevoie de l'urirea )au co'pletarea raportului de e4perti( ori dac e4i)t o contradic/ie ntre prerile e4per/ilor5 in)tan/a5 din oficiu )au la cererea pr/ilor5 poate )olicita e4per/ilor5 la pri'ul ter'en dup depunerea raportului5 ) l l'urea)c )au ) l co'plete(eAR#- 336 !fectuarea unei noi e4perti(e (1) Pentru 'otive te'einice5 in)tan/a poate di)pune5 la cerere )au din oficiu5 efectuarea unei noi e4perti(e de ctre alt e4pert(2) ; nou e4perti( va trebui cerut 'otivat5 )ub )anc/iunea decderii5 la pri'ul ter'en dup depunerea raportului5 iar dac )%au for'ulat obiec/iuni5 la ter'enul i'ediat ur'tor depunerii r)pun)ului la obiec/iuni ori5 dup ca(5 a raportului )upli'entarAR#- 333 *repturi bne0ti ale e4pertului (1) &apta e4per/ilor de a cere )au de a pri'i o )u' 'ai 'are dect onorariul fi4at de in)tan/ )e pedep)e0te potrivit le7ii penale(2) La cererea 'otivat a e4per/ilor5 /inndu%)e )ea'a de lucrarea efectuat5 in)tan/a va putea 'a+ora onorariul cuvenit ace)tora5 prin ncBeiere e4ecutorie5 dat cu citarea pr/ilor5 n) nu'ai dup depunerea raportului5 a r)pun)ului la eventualele obiec/iuni )au a raportului )upli'entar5 dup ca((3) !4pertul are acelea0i drepturi ca 0i 'artorul n ceea ce prive0te cBeltuielile de tran)port5 ca(are 0i 'a)AR#- 3:0 Co'i)ie ro7atorie *ac e4perti(a )e face la o alt in)tan/5 prin co'i)ie ro7atorie5 nu'irea e4per/ilor 0i )tabilirea )u'elor cuvenite vor fi l)ate n )arcina ace)tei din ur' in)tan/eI 2i+loacele 'ateriale de prob

AR#- 3:1 Lucrurile ca 'i+loace de prob

(1) ,unt 'i+loace 'ateriale de prob lucrurile care prin n)u0irile lor5 prin a)pectul lor ori )e'nele )au ur'ele pe care le p)trea( )erve)c la )tabilirea unui fapt care poate duce la )olu/ionarea proce)ului(2) ,unt5 de a)e'enea5 'i+loace 'ateriale de prob 0i foto7rafiile5 fotocopiile5 fil'ele5 di)curile5 ben(ile de nre7i)trare a )unetului5 precu' 0i alte a)e'enea 'i+loace teBnice5 dac nu au fo)t ob/inute prin nclcarea le7ii ori a bunelor 'oravuriAR#- 3:2 P)trare (1) i+loacele 'ateriale de prob pu)e la di)po(i/ia in)tan/ei vor fi p)trate pn la )olu/ionarea definitiv a proce)ului(2) *ac aducerea la in)tan/ a 'i+loacelor 'ateriale de prob pre(int 7reut/i datorit nu'rului5 volu'ului )au altor n)u0iri ale lor ori locului unde )e afl5 ace)tea vor fi l)ate n depo(itul de/intorului )au al altei per)oaneAR#- 3:3 ?erificare (1) i+loacele 'ateriale de prob5 aflate n p)trarea in)tan/ei5 )e aduc n 0edin/a de +udecat(2) *ac 'i+loacele 'ateriale de prob nu )e afl n p)trarea in)tan/ei5 acea)ta poate ordona5 dup ca(5 fie aducerea lor5 fie verificarea la fa/a locului5 di)po(i/iile art- 233%300 fiind aplicabile n 'od core)pun(tor(3) Cn ncBeierea )au n proce)ul%verbal5 dup ca(5 con/innd con)tatrile in)tan/ei5 )e va face 'en/iune 0i de)pre )tarea 0i )e'nele caracteri)tice ale 'i+loacelor 'ateriale de prob verificateAR#- 3:: Re)tituire- #recerea n proprietatea unit/ii ad'ini)trativ% teritoriale Cn ca(ul n care in)tan/a a di)pu) re)tituirea bunurilor care au )ervit ca 'i+loace 'ateriale de prob 0i cei n drept a le pri'i nu le ridic n ter'en de 2 luni de la data cnd au fo)t ncuno0tin/a/i n ace)t )cop5 in)tan/a5 n ca'era de con)iliu5 citnd pr/ile intere)ate 0i or7anul financiar local co'petent5 va da o ncBeiere prin care ace)te lucruri vor fi con)iderate ca abandonate 0i trecute n proprietatea privat a unit/ii ad'ini)trativ%teritoriale unde 0i are )ediul in)tan/aCncBeierea poate fi atacat nu'ai cu apel la in)tan/a ierarBic )uperioarI 8- Cercetarea la fa/a locului AR#- 3:= Cncuviin/area cercetrii la fa/a locului (1) Cercetarea la fa/a locului )e poate face5 la cerere )au din oficiu5 cnd in)tan/a aprecia( c ea e)te nece)ar pentru l'urirea proce)ului-

(2) CncBeierea prin care )e ad'ite cercetarea va deter'ina 'pre+urrile de fapt ce ur'ea( ) fie l'urite la fa/a loculuiAR#- 3:2 !fectuarea cercetrii la fa/a locului (1) Cercetarea la fa/a locului )e face5 cu citarea pr/ilor5 de ctre +udectorul dele7at )au de ctre ntre7ul co'plet de +udecat- Pre(en/a procurorului e)te obli7atorie cnd participarea ace)tuia la +udecat e)te cerut de le7e(2) <n)tan/a poate5 de a)e'enea5 ncuviin/a ca a)cultarea 'artorilor5 e4per/ilor 0i pr/ilor ) )e fac la fa/a loculuiAR#- 3:8 Con)e'narea re(ultatului cercetrii (1) *e)pre cele con)tatate 0i ')urile luate la fa/a locului5 in)tan/a va ntoc'i un proce)%verbal5 n care )e vor con)e'na 0i )u)/inerile ori obiec/iunile pr/ilor5 care va fi )e'nat de ctre cei pre(en/i(2) *e)enele5 planurile5 )cBi/ele )au foto7rafiile fcute la fa/a locului vor fi alturate proce)ului%verbal 0i vor fi )e'nate de ctre +udector 0i de pr/ile pre(ente la cercetareI 6rturi)irea

<- Ad'i)ibilitatea probei AR#- 3:6 "o/iune 0i feluri (1) Con)tituie 'rturi)ire recunoa0terea de ctre una dintre pr/i5 din proprie ini/iativ )au n cadrul procedurii intero7atoriului5 a unui fapt pe care partea adver) 0i nte'eia( preten/ia )au5 dup ca(5 aprarea(2) rturi)irea e)te +udiciar )au e4tra+udiciarAR#- 3:3 rturi)irea +udiciar (1) rturi)irea +udiciar face deplin dovad 'potriva aceluia care a fcut%o5 fie per)onal5 fie prin 'andatar cu procur )pecial(2) rturi)irea +udiciar nu poate fi divi(at 'potriva autorului dect n ca(urile cnd cuprinde fapte di)tincte 0i care nu au le7tur ntre ele(3) *e a)e'enea5 'rturi)irea +udiciar nu poate fi nici revocat5 afar nu'ai dac )e face dovada c a fo)t ur'area unei erori de fapt )cu(abile(:) rturi)irea +udiciar nu produce efecte dac a fo)t fcut de o per)oan lip)it de di)cern'nt )au dac duce la pierderea unui drept de care cel care face recunoa0terea nu poate di)puneAR#- 3=0 rturi)irea e4tra+udiciar (1) rturi)irea fcut n afara proce)ului e)te un fapt )upu) aprecierii +udectorului5 potrivit re7ulilor 7enerale de proba/iune-

(2) rturi)irea e4tra+udiciar verbal nu poate fi invocat n ca(urile n care proba cu 'artori nu e)te ad'i)<<- <ntero7atoriul AR#- 3=1 Cncuviin/area intero7atoriului <n)tan/a poate ncuviin/a5 la cerere )au din oficiu5 cBe'area la intero7atoriu a oricreia dintre pr/i5 cu privire la fapte per)onale5 care )unt de natur ) duc la )olu/ionarea proce)uluiAR#- 3=2 Luarea intero7atoriului per)oanelor fi(ice (1) Cel cBe'at n per)oan va fi ntrebat de ctre pre0edinte a)upra fiecrui fapt n parte(2) Cu ncuviin/area pre0edintelui5 fiecare dintre +udectori5 procurorul5 cnd particip la +udecat5 precu' 0i partea adver) pot pune direct ntrebri celui cBe'at la intero7atoriu(3) Partea va r)punde fr ) poat citi un proiect de r)pun) )cri) n prealabil- !a )e poate folo)i n) de n)e'nri5 cu ncuviin/area pre0edintelui5 dar nu'ai cu privire la cifre )au denu'iri(:) *ac partea declar c pentru a r)punde trebuie ) cercete(e n)cri)uri5 re7i)tre )au do)are5 )e va putea fi4a un nou ter'en pentru intero7atoriu(=) Cnd a'bele pr/i )unt de fa/ la luarea intero7atoriului5 ele pot fi confruntateAR#- 3=3 Luarea intero7atoriului repre(entantului le7al Repre(entantul le7al al unei per)oane lip)ite de capacitate de e4erci/iu )au cel care a)i)t per)oana cu capacitate de e4erci/iu re)trn) poate fi cBe'at per)onal la intero7atoriu nu'ai n le7tur cu actele ncBeiate 0i faptele )vr0ite n acea)t calitateAR#- 3=: Con)e'narea r)pun)urilor la intero7atoriu (1) R)pun)urile la intero7atoriu vor fi trecute pe aceea0i foaie cu ntrebrile- <ntero7atoriul va fi )e'nat pe fiecare pa7in de pre0edinte5 7refier5 de cel care l%a propu)5 precu' 0i de partea care a r)pun) dup ce a luat cuno0tin/ de cuprin)#ot a)tfel vor fi )e'nate adu7irile5 0ter)turile )au )cBi'brile adu)e5 )ub )anc/iunea de a nu fi /inute n )ea'(2) *ac partea intero7at )au cealalt parte nu voie0te ori nu poate ) )e'ne(e5 )e va con)e'na n +o)ul intero7atoriului(3) Cn ca(ul n care intero7atoriul a fo)t di)pu) din oficiu5 precu' 0i n ca(ul prev(ut la art- 3=2 alin- (2)5 vor fi con)e'nate n ncBeierea de 0edin/ att ntrebrile5 ct 0i r)pun)urileAR#- 3== Luarea intero7atoriului per)oanelor +uridice

(1) ,tatul 0i celelalte per)oane +uridice de drept public5 precu' 0i per)oanele +uridice de drept privat vor r)punde n )cri) la intero7atoriul ce li )e va co'unica n prealabil5 n condi/iile prev(ute la art- 13: lit- e)(2) ,e e4ceptea( )ociet/ile de per)oane5 ai cror a)ocia/i cu drept de repre(entare vor fi cita/i per)onal la intero7atoriuAR#- 3=2 Luarea intero7atoriului pr/ii aflate n )trintate (1) *ac prin tratate )au conven/ii interna/ionale la care Ro'nia e)te parte ori prin acte nor'ative )peciale nu )e prevede altfel5 partea care )e afl n )trintate 0i e)te repre(entat n proce) printr%un 'andatar va putea fi intero7at prin ace)ta(2) Cn ace)t ca(5 intero7atoriul va fi co'unicat n )cri) 'andatarului5 care va depune r)pun)ul pr/ii dat n cuprin)ul unei procuri )peciale 0i autentice- *ac 'andatarul e)te avocat5 procura )pecial certificat de ace)ta e)te )uficientAR#- 3=8 Luarea intero7atoriului prin +udector dele7at )au co'i)ie ro7atorie (1) <n)tan/a poate ncuviin/a luarea intero7atoriului la locuin/a celui cBe'at la intero7atoriu5 printr%un +udector dele7at5 dac partea5 din 'otive te'einice5 e)te 'piedicat de a veni n fa/a in)tan/ei- Cn ace)t ca(5 r)pun)urile la ntrebri )e vor con)e'na n pre(en/a pr/ii adver)e )au n lip)5 dac acea)ta a fo)t citat 0i nu )%a pre(entat(2) Partea care locuie0te n circu')crip/ia altei in)tan/e5 n ca(urile prev(ute la alin- (1)5 )e va a)culta prin co'i)ie ro7atorieAR#- 3=6 "epre(entarea la intero7atoriu 0i refu(ul de a r)punde *ac partea5 fr 'otive te'einice5 refu( ) r)pund la intero7atoriu )au nu )e nf/i0ea(5 in)tan/a poate )ocoti ace)te 'pre+urri ca o 'rturi)ire deplin ori nu'ai ca un nceput de dovad n folo)ul aceluia care a propu) intero7atoriul- Cn ace)t din ur' ca(5 att dovada cu 'artori5 ct 0i alte probe5 inclu)iv pre(u'/iile5 pot fi ad'i)e pentru co'pletarea probatoriuluiI 3- A)i7urarea probelor AR#- 3=3 Condi/ii de ad'i)ibilitate (1) ;ricine are intere) ) con)tate de ur7en/ 'rturia unei per)oane5 prerea unui e4pert5 )tarea unor bunuri5 'obile )au i'obile ori ) ob/in recunoa0terea unui n)cri)5 a unui fapt )au a unui drept5 dac e)te pericol ca proba ) di)par ori ) fie 7reu de ad'ini)trat n viitor5 va putea cere5 att nainte5 ct 0i n ti'pul proce)ului5 ad'ini)trarea ace)tor probe(2) Cn ca(ul n care partea adver) 0i d acordul5 cererea poate fi fcut5 cBiar dac nu e4i)t ur7en/AR#- 320 ,olu/ionarea cererii

(1) Cererea )e va ndrepta5 nainte de +udecat5 la +udectoria n circu')crip/ia creia )e afl 'artorul )au obiectul con)tatrii5 iar n ti'pul +udec/ii5 la in)tan/a care +udec proce)ul n pri'a in)tan/(2) Partea va arta n cerere probele a cror ad'ini)trare o pretinde5 faptele pe care vrea ) le dovedea)c5 precu' 0i 'otivele care fac nece)ar a)i7urarea ace)tora )au5 dup ca(5 acordul pr/ii adver)e(3) <n)tan/a va di)pune citarea pr/ilor 0i va co'unica pr/ii adver)e copie de pe cerere- Acea)ta nu e)te obli7at ) depun nt'pinare(:) <n)tan/a va )olu/iona cererea n ca'era de con)iliu5 prin ncBeiere(=) Cn ca( de pericol n ntr(iere5 in)tan/a5 apreciind 'pre+urrile5 va putea ncuviin/a cererea 0i fr citarea pr/ilorAR#- 321 Re7i'ul cilor de atac (1) CncBeierea de ad'itere a cererii de a)i7urare e)te e4ecutorie 0i nu e)te )upu) niciunei ci de atac(2) CncBeierea de re)pin7ere poate fi atacat )eparat nu'ai cu apel n ter'en de = (ile de la pronun/are5 dac )%a dat cu citarea pr/ilor5 0i de la co'unicare5 dac )%a dat fr citarea lorAR#- 322 Ad'ini)trarea probelor a)i7urate (1) Ad'ini)trarea probei ce trebuie a)i7urat va putea fi fcut de ndat )au la ter'enul ce )e va fi4a n ace)t )cop(2) Ad'ini)trarea probelor a)i7urate )e con)tat printr%o ncBeiere5 care nu e)te )upu) niciunei ci de atacAR#- 323 Puterea doveditoare (1) Probele a)i7urate n condi/iile prev(ute la art- 322 vor fi cercetate de in)tan/5 la +udecarea proce)ului5 )ub raportul ad'i)ibilit/ii 0i concluden/ei lor- Cn ca(ul n care 7)e0te nece)ar5 in)tan/a va proceda5 dac e)te cu putin/5 la o nou ad'ini)trare a probelor a)i7urate(2) Probele a)i7urate pot ) fie folo)ite 0i de partea care nu a cerut ad'ini)trarea lor(3) CBeltuielile fcute cu ad'ini)trarea probelor vor fi /inute n )ea' de in)tan/a care +udec pricina n fondAR#- 32: Con)tatarea de ur7en/ a unei )tri de fapt (1) La cererea oricrei per)oane care are intere)ul ) con)tate de ur7en/ o anu'it )tare de fapt care ar putea ) ncete(e ori ) )e )cBi'be pn la ad'ini)trarea probelor5 e4ecutorul +udectore)c n circu')crip/ia cruia ur'ea( ) )e fac con)tatarea va putea con)tata la fa/a locului acea)t )tare de fapt(2) Cn ca(ul n care efectuarea con)tatrii prev(ute la alin- (1) nece)it concur)ul pr/ii adver)e )au al unei alte

per)oane5 con)tatarea nu poate fi fcut dect cu acordul ace)teia(3) Cn lip)a acordului prev(ut la alin- (2)5 partea intere)at va putea cere in)tan/ei ) ncuviin/e(e efectuarea con)tatrii- <n)tan/a poate ncuviin/a efectuarea con)tatrii fr citarea aceluia 'potriva cruia )e cere- *i)po(i/iile art320%323 )e aplic n 'od core)pun(tor(:) Proce)ul%verbal de con)tatare va fi co'unicat n copie celui 'potriva cruia )%a fcut con)tatarea5 dac nu a fo)t de fa/5 0i are puterea doveditoare a n)cri)ului autenticAR#- 32= *i)po(i/ii )peciale Cn ca( de pericol n ntr(iere5 a)i7urarea dove(ii 0i con)tatarea unei )tri de fapt )e vor putea face 0i n (ilele nelucrtoare 0i cBiar n afara orelor le7ale5 n) nu'ai cu ncuviin/area e4pre) a in)tan/ei,$E,!C@<$"!A a :%a Ad'ini)trarea probelor de ctre avoca/i )au con)ilieri +uridici AR#- 322 *o'eniu de aplicare *i)po(i/iile pre(entei )ec/iuni )unt aplicabile tuturor liti7iilor5 cu e4cep/ia celor ce prive)c )tarea civil 0i capacitatea per)oanelor5 rela/iile de fa'ilie5 precu' 0i orice alte drepturi a)upra crora le7ea nu per'ite a )e face tran(ac/ieAR#- 328 ;bli7a/ia in)tan/ei La pri'ul ter'en de +udecat la care pr/ile au fo)t le7al citate 0i dac ace)tea )unt pre(ente )au repre(entate5 in)tan/a le va ntreba dac )unt de acord ca probele ) fie ad'ini)trate potrivit di)po(i/iilor din pre(enta )ub)ec/iuneAR#- 326 Conven/ia pr/ilor (1) La ter'enul prev(ut la art- 328 pr/ile5 pre(ente per)onal )au repre(entate5 pot conveni ca avoca/ii care le a)i)t 0i le repre(int ) ad'ini)tre(e probele n cau(5 potrivit di)po(i/iilor pre(entei )ub)ec/iuni(2) Con)i'/'ntul pentru ad'ini)trarea probelor5 prev(ut la alin- (1)5 )e va da de ctre pr/i5 per)onal )au prin 'andatar cu 'puternicire )pecial5 n fa/a in)tan/ei5 lundu%)e act de)pre acea)ta n ncBeiere5 )au prin n)cri) ntoc'it n fa/a avocatului5 care e)te obli7at ) certifice con)i'/'ntul 0i )e'ntura pr/ii pe care o a)i)t ori o repre(int- *ac )unt 'ai 'ulte pr/i a)i)tate de acela0i avocat5 con)i'/'ntul )e va da de fiecare dintre ele )eparat(3) #otodat5 fiecare parte e)te obli7at ) declare c pentru procedura din pre(enta )ub)ec/iune 0i ale7e do'iciliul la avocatul care o repre(int-

(:) Con)i'/'ntul dat potrivit alin- (2) nu poate fi revocat de ctre una dintre pr/iAR#- 323 *e)f0urarea 0edin/ei de +udecat Pe parcur)ul ad'ini)trrii probelor de ctre avoca/i5 0edin/ele de +udecat5 atunci cnd ace)tea )unt nece)are5 )e de)f0oar potrivit art- 2:05 cu participarea obli7atorie a avoca/ilorAR#- 380 )uri luate de in)tan/ (1) *up con)tatarea valabilit/ii con)i'/'ntului dat confor' art- 3265 in)tan/a va lua ')urile prev(ute la art- 238 alin- (2)- *i)po(i/iile art- 2==5 2=25 art- 2=8 alin- (1)5 art2=6 0i 220 )unt aplicabile(2) Cnd5 potrivit le7ii5 cererile prev(ute la alin- (1) pot fi for'ulate 0i ulterior pri'ului ter'en de +udecat la care pr/ile )unt le7al citate5 in)tan/a poate acorda n ace)t )cop un ter'en )curt5 dat n cuno0tin/ pr/ilor repre(entate prin avocat(3) *i)po(i/iile art- 228 0i ale art- 2=: alin- (2)%(:) )unt aplicabile(:) Partea care lip)e0te ne+u)tificat la ter'enul de ncuviin/are a probelor va fi dec(ut din dreptul de a 'ai propune 0i ad'ini)tra orice prob5 cu e4cep/ia celei cu n)cri)uri5 dar va putea participa la ad'ini)trarea probelor de ctre cealalt parte 0i va putea co'bate ace)te probeAR#- 381 #er'enul ad'ini)trrii probelor (1) Pentru ad'ini)trarea probelor de ctre avoca/i in)tan/a va )tabili un ter'en de pn la 2 luni5 /innd )ea'a de volu'ul 0i co'ple4itatea ace)tora(2) #er'enul prev(ut la alin- (1) va putea fi prelun7it dac n cur)ul ad'ini)trrii probelor> 1- )e invoc o e4cep/ie )au un incident procedural a)upra cruia5 potrivit le7ii5 in)tan/a trebuie ) )e pronun/eH n ace)t ca(5 ter'enul )e prelun7e0te cu ti'pul nece)ar )olu/ionrii e4cep/iei )au incidentuluiH 2- a ncetat5 din orice cau(5 contractul de a)i)ten/ +uridic dintre una dintre pr/i 0i avocatul )uH n ace)t ca(5 ter'enul )e prelun7e0te cu cel 'ult o lun pentru an7a+area altui avocatH 3- una dintre pr/i a decedatH n ace)t ca(5 ter'enul )e prelun7e0te cu ti'pul n care proce)ul e)te )u)pendat potrivit art- :12 alin- (1) pct- 1 )au cu ter'enul acordat pr/ii intere)ate pentru introducerea n proce) a 'o0tenitorilorH :- n orice alte ca(uri n care le7ea prevede )u)pendarea proce)ului5 ter'enul )e prelun7e0te cu perioada )u)pendrii5 di)po(i/iile art- :11 alin- (1) pct- 2 nefiind n) aplicabileAR#- 382 Pro7ra'ul ad'ini)trrii probelor (1) Cn cel 'ult = (ile de la ncuviin/area probelor5 avoca/ii pr/ilor vor pre(enta in)tan/ei pro7ra'ul de ad'ini)trare a

ace)tora5 purtnd )e'ntura avoca/ilor5 n care )e vor arta locul 0i data ad'ini)trrii fiecrei probe- Pro7ra'ul )e ncuviin/ea( de in)tan/5 n ca'era de con)iliu5 0i e)te obli7atoriu pentru pr/i 0i avoca/ii lor(2) Cn proce)ele prev(ute la art- 32 alin- (2) 0i (3) pro7ra'ul ncuviin/at potrivit alin- (1) va fi co'unicat de ndat procurorului5 n condi/iile art- 363(3) Probele pot fi ad'ini)trate n cabinetul unuia dintre avoca/i )au n orice alt loc convenit5 dac natura probei i'pune acea)ta- Pr/ile5 prin avoca/i5 )unt obli7ate ) 0i co'unice n)cri)urile 0i orice alte acte5 prin )cri)oare reco'andat cu confir'are de pri'ire )au n 'od direct5 )ub luare de )e'ntur(:) *ata convenit pentru ad'ini)trarea probelor potrivit alin- (1) poate fi 'odificat5 cu acordul tuturor pr/ilor(=) Cn ca(ul n care ad'ini)trarea probei nu e)te po)ibil din 'otive obiective5 va fi )tabilit un nou ter'en5 di)po(i/iile alin- (:) fiind aplicabile n 'od core)pun(tor- *ac pr/ile nu )e n/ele75 va fi )e)i(at in)tan/a5 potrivit art- 383(2) "ere)pectarea ne+u)tificat a pro7ra'ului prev(ut la alin- (1) atra7e decderea pr/ii din dreptul de a 'ai ad'ini)tra proba re)pectiv(8) *i)po(i/iile art- 222 )unt aplicabileAR#- 383 ,olu/ionarea incidentelor *ac n cur)ul ad'ini)trrii probelor una dintre pr/i for'ulea( o cerere5 invoc o e4cep/ie5 inad'i)ibilitatea vreunei probe )au orice alt incident privind ad'ini)trarea probelor5 ea va )e)i(a in)tan/a care5 cu citarea celeilalte pr/i5 prin ncBeiere dat n ca'era de con)iliu5 )e va pronun/a de ndat5 iar cnd e)te nece)ar5 n cel 'ult 1= (ile de la data la care a fo)t )e)i(at- CncBeierea poate fi atacat nu'ai odat cu fondul proce)uluiAR#- 38: Cn)cri)uri de/inute de ter/i Cn ca(ul n care )e di)pune nf/i0area unui n)cri) de/inut de o autoritate )au de o alt per)oan5 in)tan/a5 potrivit di)po(i/iilor art- 2365 va di)pune )olicitarea n)cri)ului 0i5 ndat ce ace)ta e)te depu) la in)tan/5 co'unicarea lui n copie fiecrui avocatAR#- 38= ?erificarea n)cri)urilor *ac una dintre pr/i nu recunoa0te )cri)ul )au )e'ntura dintr%un n)cri)5 avocatul pr/ii intere)ate5 potrivit art- 3835 va )olicita in)tan/ei ) procede(e la verificarea n)cri)urilorAR#- 382 A)cultarea 'artorilor (1) artorii vor fi a)culta/i5 la locul 0i data prev(ute n pro7ra'ul ncuviin/at de in)tan/5 de ctre avoca/ii pr/ilor5 n condi/iile art- 316 alin- (1) 0i art- 321 alin- (1)5 (2)5 (:) 0i (=)5 care )e aplic n 'od core)pun(tor- A)cultarea 'artorilor )e face fr pre)tare de +ur'nt5 punndu%li%)e n) n vedere c dac nu vor )pune adevrul )vr0e)c infrac/iunea de 'rturie

'incinoa)- *e)pre toate ace)tea )e face 'en/iune n declara/ia )cri)(2) artorii prev(u/i la art- 320 vor fi a)culta/i nu'ai de ctre in)tan/AR#- 388 Con)e'narea 'rturiei (1) rturia )e va con)e'na ntoc'ai de ctre o per)oan convenit de pr/i 0i )e va )e'na5 pe fiecare pa7in 0i la )fr0itul ei5 de ctre avoca/ii pr/ilor5 de cel ce a con)e'nato 0i de 'artor5 dup ce ace)ta a luat cuno0tin/ de cuprin)ul con)e'nrii(2) ;rice adu7iri5 0ter)turi )au )cBi'bri n cuprin)ul 'rturiei trebuie ncuviin/ate prin )e'ntura celor 'en/iona/i la alin- (1)5 )ub )anc/iunea de a nu fi luate n )ea'(3) *ac 'rturia a fo)t )teno7rafiat5 acea)ta va fi tran)cri)- Att )teno7ra'a5 ct 0i tran)crierea ei vor fi )e'nate potrivit alin- (1) 0i depu)e la do)ar(:) *ac 'rturia a fo)t nre7i)trat cu 'i+loace audiovi(uale5 acea)ta va putea fi ulterior tran)cri) la cererea pr/ii intere)ate5 n condi/iile le7ii- #ran)crierea nre7i)trrilor va fi )e'nat potrivit alin- (1) 0i depu) la do)arAR#- 386 Autentificarea 'rturiei Pr/ile pot conveni ca declara/iile 'artorilor ) fie con)e'nate 0i autentificate de un notar public- *i)po(i/iile art382 )unt aplicabileAR#- 383 !4perti(a (1) Cn ca(ul n care e)te ncuviin/at o e4perti(5 n pro7ra'ul ad'ini)trrii probelor pr/ile vor trece nu'ele e4pertului pe care l vor ale7e prin nvoiala lor5 precu' 0i nu'ele con)ilierilor fiecreia dintre ele(2) *ac pr/ile nu )e nvoie)c a)upra ale7erii e4pertului5 ele vor cere in)tan/ei5 la ter'enul cnd ncuviin/ea( probele potrivit art- 3805 ) procede(e la de)e'narea ace)tuia5 potrivit art- 331 alin- (1) 0i (2)(3) !4pertul e)te obli7at ) efectue(e e4perti(a 0i ) o predea avoca/ilor pr/ilor5 )ub )e'ntur de pri'ire5 cu cel pu/in 30 de (ile nainte de ter'enul fi4at de in)tan/ potrivit art- 381- *e a)e'enea5 el are ndatorirea ) dea e4plica/ii avoca/ilor 0i pr/ilor5 iar dup fi4area ter'enului de +udecat5 ) )e confor'e(e di)po(i/iilor art- 338%333AR#- 360 Cercetarea la fa/a locului *ac )%a di)pu) o cercetare la fa/a locului5 acea)ta )e va face de ctre in)tan/ potrivit di)po(i/iilor art- 3:=%3:8Proce)ul%verbal prev(ut la art- 3:8 alin- (1) va fi ntoc'it n attea e4e'plare cte pr/i )unt 0i va fi n'nat avoca/ilor ace)tora n cel 'ult = (ile de la efectuarea cercetriiAR#- 361 <ntero7atoriul

Cnd )%a ncuviin/at cBe'area la intero7atoriu5 in)tan/a va cita pr/ile5 la ter'enul )tabilit5 n ca'era de con)iliu- Copii de pe intero7atoriul a)tfel luat5 precu' 0i de pe cel di)pu) 0i pri'it potrivit art- 3== alin- (1) vor fi n'nate de ndat avoca/ilor pr/ilorAR#- 362 <ncidente privind probele (1) <n)tan/a5 n condi/iile art- 3835 va Botr a)upra cererii de nlocuire a 'artorilor5 de a)cultare din nou )au de confruntare a ace)tora(2) *e a)e'enea5 n condi/iile artate la alin- (1)5 in)tan/a )e va pronun/a cu privire la cererea de a )e ad'ite noi 'artori )au alte probe ce )e dovede)c nece)are 0i care nu puteau fi prev(ute pentru a fi )olicitate potrivit art- 238 alin- (2) pct8AR#- 363 Conclu(iile )cri)e (1) *up ad'ini)trarea tuturor probelor ncuviin/ate de in)tan/ recla'antul5 prin avocatul )u5 va redacta conclu(iile )cri)e privind )u)/inerea preten/iilor )ale5 pe care le va tri'ite5 prin )cri)oare reco'andat cu confir'are de pri'ire5 )au le va n'na n 'od direct5 )ub luare de )e'ntur5 celorlalte pr/i din proce) 0i5 cnd e)te ca(ul5 ini)terului Public(2) *up pri'irea conclu(iilor )cri)e ale recla'antului fiecare parte5 prin avocatul )u5 va redacta propriile conclu(ii )cri)e5 pe care le va co'unica5 potrivit alin- (1)5 recla'antului5 celorlalte pr/i5 precu' 0i5 cnd e)te ca(ul5 ini)terului PublicAR#- 36: Alctuirea do)arului (1) Avoca/ii pr/ilor vor alctui pentru fiecare parte cte un do)ar 0i unul pentru in)tan/5 n care vor depune cte un e4e'plar al tuturor n)cri)urilor prin care5 potrivit le7ii5 )e con)tat ad'ini)trarea fiecrei probe(2) *o)arele prev(ute la alin- (1) vor fi nu'erotate5 0nuruite 0i vor purta )e'ntura avoca/ilor pr/ilor pe fiecare pa7inAR#- 36= *epunerea do)arului la in)tan/ La e4pirarea ter'enului )tabilit de in)tan/ potrivit art381 avoca/ii pr/ilor vor pre(enta 'preun in)tan/ei do)arul cau(ei5 ntoc'it potrivit art- 36:AR#- 362 Dudecarea cau(ei (1) Pri'ind do)arul5 in)tan/a va fi4a ter'enul de +udecat5 dat n cuno0tin/ pr/ilor5 care nu va putea fi 'ai lun7 de 1= (ile de la data pri'irii do)arului(2) La ace)t ter'en5 in)tan/a va putea Botr5 pentru 'otive te'einice 0i dup a)cultarea pr/ilor5 ) )e ad'ini)tre(e noi probe )au ) )e ad'ini)tre(e ne'i+locit n fa/a )a unele dintre probele ad'ini)trate de avoca/i-

(3) Cn ace)t )cop5 in)tan/a va )tabili ter'ene )curte5 n continuare5 date n cuno0tin/ pr/ilor- Pentru pre(entarea n fa/a in)tan/ei 'artorii vor fi cita/i5 de a)e'enea5 n ter'en )curt5 cau(ele fiind con)iderate ur7ente- *i)po(i/iile art- 1=3 0i ale art- 313 alin- (2) )unt aplicabile(:) *ac5 la ter'enul prev(ut la alin- (1)5 in)tan/a )ocote0te c nu e)te nece)ar ad'ini)trarea de noi probe )au a unora dintre cele ad'ini)trate de avoca/i5 va proceda la +udecarea n fond a proce)ului5 acordnd pr/ilor cuvntul pentru a pune conclu(ii prin avocatAR#- 368 *i)po(i/ii aplicabile (1) *i)po(i/iile )ub)ec/iunii a 3%a .Probele. a )ec/iunii a 2%a a capitolului << )unt aplicabile5 dac n pre(enta )ub)ec/iune nu )e prevede altfel(2) La cererea avocatului )au a pr/ii intere)ate in)tan/a poate lua ')ura a'en(ii +udiciare 0i obli7rii la plata de de)p7ubiri5 n ca(urile 0i condi/iile prev(ute de di)po(i/iile art- 168%130AR#- 366 Con)ilierii +uridici *i)po(i/iile pre(entei )ub)ec/iuni )unt aplicabile n 'od core)pun(tor 0i con)ilierilor +uridici care5 potrivit le7ii5 repre(int partea,!C@<$"!A a 3%a *e(baterea n fond a proce)ului AR#- 363 ;biectul de(baterilor *e(baterile proce)ului poart a)upra 'pre+urrilor de fapt 0i te'eiurilor de drept5 invocate de pr/i n cererile lor )au5 dup ca(5 ridicate de ctre in)tan/ din oficiuAR#- 330 CBe)tiunile prealabile de(baterilor n fond Cnainte de a )e trece la de(baterea fondului cau(ei5 in)tan/a5 din oficiu )au la )olicitarea pr/ilor5 pune n di)cu/ia ace)tora cererile5 e4cep/iile proce)uale 0i aprrile care nu au fo)t )olu/ionate n cur)ul cercetrii proce)ului5 precu' 0i cele care5 potrivit le7ii5 pot fi invocate n orice )tare a proce)uluiAR#- 331 Co'pletarea )au refacerea unor probe <n)tan/a poate proceda la co'pletarea ori refacerea unor probe5 n ca(ul n care5 din de(bateri5 re(ult nece)itatea ace)tei ')uriAR#- 332 *e)cBiderea de(baterilor n fond *ac pr/ile declar c nu 'ai au cereri de for'ulat 0i nu 'ai )unt alte incidente de )olu/ionat5 pre0edintele de)cBide de(baterile a)upra fondului cau(ei5 dnd cuvntul pr/ilor5 n

ordinea 0i condi/iile prev(ute la art- 2125 pentru ca fiecare ) 0i )u)/in cererile 0i aprrile for'ulate n proce)AR#- 333 Continuarea de(baterilor n fond *e(baterile ncepute vor fi continuate la acela0i ter'en pn la ncBiderea lor5 cu e4cep/ia ca(ului n care5 pentru 'otive te'einice5 )unt l)ate n continuare pentru o alt (i5 cBiar n afara orelor fi4ate pentru +udecarea pricinilorAR#- 33: CncBiderea de(baterilor n fond (1) Cnd con)ider c au fo)t l'urite toate 'pre+urrile de fapt 0i te'eiurile de drept ale cau(ei5 pre0edintele ncBide de(baterile(2) *ac va con)idera nece)ar5 in)tan/a poate cere pr/ilor5 la ncBiderea de(baterilor5 ) depun co'pletri la notele ntoc'ite potrivit art- 2::- Pr/ile pot depune ace)te co'pletri 0i n ca(ul n care ace)tea nu au fo)t cerute de in)tan/(3) *up ncBiderea de(baterilor5 pr/ile nu 'ai pot depune niciun n)cri) la do)arul cau(ei5 )ub )anc/iunea de a nu fi luat n )ea',!C@<$"!A a :%a *eliberarea 0i pronun/area Botrrii AR#- 33= *eliberarea (1) *up ncBiderea de(baterilor5 co'pletul de +udecat deliberea( n )ecret a)upra Botrrii ce ur'ea( ) pronun/e(2) La deliberare iau parte nu'ai 'e'brii co'pletului n fa/a crora au avut loc de(baterile- &iecare dintre 'e'brii co'pletului de +udecat are ndatorirea ) 0i e4pri'e opinia5 ncepnd cu cel 'ai nou n func/ie- Pre0edintele 0i e4pri' opinia cel din ur'(3) Dudectorul care a luat parte la +udecat e)te /inut ) )e pronun/e cBiar dac nu 'ai e)te +udector al in)tan/ei re)pective5 cu e4cep/ia ca(ului n care5 n condi/iile le7ii5 i%a ncetat calitatea de +udector )au e)te )u)pendat din func/ie- Cn acea)t )itua/ie5 proce)ul )e repune pe rol5 cu citarea pr/ilor5 pentru ca ele ) pun din nou conclu(ii n fa/a co'pletului de +udecat le7al con)tituitAR#- 332 A'narea pronun/rii (1) Cn ca(uri +u)tificate5 dac in)tan/a nu ia Botrrea de ndat5 pronun/area ace)teia poate fi a'nat pentru un ter'en care nu poate dep0i 1= (ile(2) Cn ca(ul a'nrii prev(ute la alin- (1)5 pre0edintele5 odat cu anun/area ter'enului la care a fo)t a'nat pronun/area5 poate )tabili c pronun/area Botrrii )e va face prin punerea )olu/iei la di)po(i/ia pr/ilor prin 'i+locirea 7refei in)tan/ei(3) *ac pronun/area a fo)t a'nat5 Botrrea nu poate fi pronun/at 'ai nainte de data fi4at n ace)t )copAR#- 338

,olu/ionarea cau(ei (1) <n)tan/a e)te obli7at ) )e pronun/e a)upra tuturor cererilor dedu)e +udec/ii- !a nu poate acorda 'ai 'ult )au altceva dect )%a cerut5 dac le7ea nu prevede altfel(2) *ac cererea are ca obiect preten/ii privitoare la obli7a/ia de ntre/inere5 aloca/ia pentru copii5 cBirie5 arend5 plata )alariului5 rate din pre/ul vn(rii )au alte )u'e datorate periodic5 in)tan/a l va obli7a pe prt5 la cererea recla'antului5 dup acBitarea ta4elor de ti'bru5 potrivit le7ii5 0i la plata )u'elor devenite e4i7ibile dup introducerea cererii(3) Cn ca(urile n care in)tan/a poate da ter'en pentru e4ecutarea Botrrii5 ea va face acea)ta prin cBiar Botrrea care de(lea7 pricina5 artnd 0i 'otivele pentru care a acordat ter'enul- *ebitorul nu va putea cere ter'en de plat5 dac debitorului i )%a acordat un ter'en re(onabil de plat de ctre creditor ori a avut po)ibilitatea ) e4ecute ntr%un ter'en re(onabil5 calculat de la data co'unicrii cererii de cBe'are n +udecat5 n confor'itate cu prevederile art- 1-=22 din Codul civil 0i nici dac la data pronun/rii )ub(i)t vreunul dintre 'otivele prev(ute la art- 28: alin- (1)AR#- 336 Luarea Botrrii (1) Gotrrea trebuie ) fie re(ultatul acordului 'e'brilor co'pletului de +udecat 0i )e d n nu'ele le7ii(2) Cnd unani'itatea nu poate fi reali(at5 Botrrea )e ia cu 'a+oritatea 'e'brilor co'pletului de +udecat- *ac din deliberare re(ult 'ai 'ult de dou opinii5 +udectorii ale cror preri )e apropie 'ai 'ult )unt datori ) )e unea)c ntr%o )in7ur opinie(3) Cn ca(ul n care 'a+oritatea nu poate fi reali(at5 proce)ul )e +udec n co'plet de diver7en/5 con)tituit prin includerea n co'pletul ini/ial 0i a pre0edintelui in)tan/ei )au a vicepre0edintelui5 a pre0edintelui de )ec/ie ori a unui +udector de)e'nat de pre0edinteAR#- 333 Dudecata n co'plet de diver7en/ (1) Cn )itua/ia prev(ut la art- 336 alin- (3)5 diver7en/a )e +udec n aceea0i (i )au5 dac nu e)te po)ibil5 ntr%un ter'en care nu poate dep0i 20 de (ile de la ivirea diver7en/ei5 cu citarea pr/ilor- Cn pricinile con)iderate ur7ente ace)t ter'en nu poate fi 'ai 'are de 8 (ile(2) *e(baterile vor fi reluate a)upra cBe)tiunilor r'a)e n diver7en/ 0i care )e anun/ pr/ilor n 0edin/5 in)tan/a fiind ndrept/it5 atunci cnd aprecia( c e)te nece)ar5 ) ad'ini)tre(e noi dove(i 0i ) ordone orice alte ')uri n7duite de le7e(3) Pr/ile vor pune din nou conclu(ii a)upra cBe)tiunilor aflate n diver7en/(:) *i)po(i/iile art- 336 alin- (2) )e aplic n 'od core)pun(tor5 +udectorii avnd dreptul de a reveni a)upra prerii lor care a provocat diver7en/a-

(=) Cnd diver7en/a nu prive0te )olu/ia ce trebuie dat ntre7ii cau(e5 dup +udecarea cBe)tiunilor r'a)e n diver7en/5 co'pletul care a +udecat nainte de ivirea ei va putea continua +udecarea cau(eiAR#- :00 Repunerea pe rol *ac5 n ti'pul deliberrii5 in)tan/a 7)e0te c )unt nece)are probe )au l'uriri noi va di)pune repunerea pe rol a cau(ei5 cu citarea pr/ilorAR#- :01 Cntoc'irea 'inutei (1) *up ce a fo)t luat Botrrea5 )e va ntoc'i de ndat o 'inut care va cuprinde )olu/ia 0i n care )e va arta5 cnd e)te ca(ul5 opinia )eparat a +udectorilor afla/i n 'inoritate(2) inuta5 )ub )anc/iunea nulit/ii Botrrii5 )e va )e'na pe fiecare pa7in de ctre +udectori 0i5 dup ca(5 de 'a7i)tratul%a)i)tent5 dup care )e va con)e'na ntr%un re7i)tru )pecial5 /inut la 7refa in)tan/ei- Ace)t re7i)tru poate fi /inut 0i n for'at electronicAR#- :02 Pronun/area Botrrii ,ub re(erva di)po(i/iilor art- 332 alin- (2)5 Botrrea )e va pronun/a n 0edin/ public5 la locul unde )%au de)f0urat de(baterile5 de ctre pre0edinte )au de ctre un +udector5 'e'bru al co'pletului de +udecat5 care va citi 'inuta5 indicnd 0i calea de atac ce poate fi folo)it 'potriva BotrriiAR#- :03 *ata Botrrii *ata Botrrii e)te aceea la care 'inuta e)te pronun/at potrivit le7iiAR#- :0: Renun/area la calea de atac n fa/a pri'ei in)tan/e (1) Partea pre(ent la pronun/area Botrrii poate renun/a5 n condi/iile le7ii5 la calea de atac5 fcndu%)e 'en/iune de)pre acea)ta ntr%un proce)%verbal )e'nat de pre0edinte 0i de 7refier(2) Renun/area )e poate face 0i ulterior pronun/rii5 cBiar 0i dup declararea cii de atac5 prin pre(entarea pr/ii naintea pre0edintelui in)tan/ei )au a per)oanei de)e'nate de ace)ta ori5 dup ca(5 prin n)cri) autentic care )e va depune la 7refa in)tan/ei5 att ti'p ct do)arul nu a fo)t naintat la in)tan/a co'petent5 di)po(i/iile alin- (1) aplicndu%)e n 'od core)pun(torAR#- :0= "ulitatea Botrrii "ulitatea unei Botrri nu poate fi cerut dect prin cile de atac prev(ute de le7e5 n afar de ca(ul cnd le7ea prevede n 'od e4pre) altfelCAP- <<< $nele incidente procedurale ,!C@<$"!A 1

Renun/area la +udecat AR#- :02 Condi/ii (1) Recla'antul poate ) renun/e oricnd la +udecat5 n tot )au n parte5 fie verbal n 0edin/ de +udecat5 fie prin cerere )cri)(2) Cererea )e face per)onal )au prin 'andatar cu procur )pecial(3) *ac renun/area )%a fcut dup co'unicarea cererii de cBe'are n +udecat5 in)tan/a5 la cererea prtului5 l va obli7a pe recla'ant la cBeltuielile de +udecat pe care prtul le%a fcut(:) *ac recla'antul renun/ la +udecat la pri'ul ter'en la care pr/ile )unt le7al citate )au ulterior ace)tui 'o'ent5 renun/area nu )e poate face dect cu acordul e4pre) )au tacit al celeilalte pr/i- *ac prtul nu e)te pre(ent la ter'enul la care recla'antul declar c renun/ la +udecat5 in)tan/a va acorda prtului un ter'en pn la care ) 0i e4pri'e po(i/ia fa/ de cererea de renun/are- Lip)a unui r)pun) pn la ter'enul acordat )e con)ider acord tacit la renun/are(=) Cnd renun/area la +udecat )e face n apel )au n cile e4traordinare de atac5 in)tan/a va lua act de renun/are 0i va di)pune 0i anularea5 n tot )au n parte5 a Botrrii )au5 dup ca(5 a Botrrilor pronun/ate n cau((2) Renun/area la +udecat )e con)tat prin Botrre )upu) recur)ului5 care va fi +udecat de in)tan/a ierarBic )uperioar celei care a luat act de renun/are- Cnd renun/area are loc n fa/a unei )ec/ii a Cnaltei Cur/i de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie5 Botrrea e)te definitivAR#- :08 !fectele renun/rii (1) Renun/area la +udecat a unuia dintre recla'an/i nu e)te opo(abil celorlal/i recla'an/i(2) Renun/area produce efecte nu'ai fa/ de pr/ile n privin/a crora a fo)t fcut 0i nu afectea( cererile incidentale care au caracter de )ine )tttor,!C@<$"!A a 2%a Renun/area la dreptul pretin) AR#- :06 Renun/area n pri'a in)tan/ (1) Recla'antul poate5 n tot cur)ul proce)ului5 ) renun/e la n)u0i dreptul pretin)5 dac poate di)pune de ace)ta5 fr a fi nece)ar acordul prtului(2) Cn ca( de renun/are la dreptul pretin)5 in)tan/a pronun/ o Botrre prin care va re)pin7e cererea n fond5 di)punnd 0i a)upra cBeltuielilor de +udecat(3) Renun/area )e poate face att verbal n 0edin/5 con)e'nndu%)e n ncBeiere5 ct 0i prin n)cri) autenticAR#- :03

Renun/area n cile de atac (1) Cnd renun/area e)te fcut n in)tan/a de apel5 Botrrea pri'ei in)tan/e va fi anulat n tot )au n parte5 n ')ura renun/rii5 di)po(i/iile art- :06 aplicndu%)e n 'od core)pun(tor(2) Cnd renun/area e)te fcut n cile e4traordinare de atac5 vor fi anulate Botrrile pronun/ate n cau(5 di)po(i/iile art- :06 aplicndu%)e n 'od core)pun(torAR#- :10 Ci de atac Gotrrea e)te )upu) recur)ului5 care )e +udec de in)tan/a ierarBic )uperioar celei care a luat act de renun/area la dreptul pretin)- Cnd renun/area are loc n fa/a unei )ec/ii a Cnaltei Cur/i de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie5 recur)ul )e +udec de Co'pletul de = +udectori,!C@<$"!A a 3%a ,u)pendarea proce)ului AR#- :11 ,u)pendarea voluntar (1) Dudectorul va )u)penda +udecata> 1- cnd a'ndou pr/ile o cerH 2- cnd niciuna dintre pr/i5 le7al citate5 nu )e nf/i0ea( la )tri7area cau(ei- Cu toate ace)tea5 cau(a )e +udec dac recla'antul )au prtul a cerut n )cri) +udecarea n lip)(2) Cererea de +udecat n lip) produce efecte nu'ai la in)tan/a n fa/a creia a fo)t for'ulatAR#- :12 ,u)pendarea de drept (1) Dudecarea cau(elor )e )u)pend de drept> 1- prin dece)ul uneia dintre pr/i5 pn la introducerea n cau( a 'o0tenitorilor5 n afar de ca(ul cnd partea intere)at cere ter'en pentru introducerea n +udecat a ace)toraH 2- prin interdic/ia +udectorea)c )au punerea )ub curatel a unei pr/i5 pn la nu'irea tutorelui )au curatoruluiH 3- prin dece)ul repre(entantului )au al 'andatarului uneia dintre pr/i5 )urvenit cu 'ai pu/in de 1= (ile nainte de (iua nf/i0rii5 pn la nu'irea unui nou repre(entant )au 'andatarH :- prin ncetarea func/iei tutorelui )au curatorului5 pn la nu'irea unui nou tutore )au curatorH =- cnd per)oana +uridic e)te di(olvat5 pn la de)e'narea licBidatoruluiH 2- prin de)cBiderea procedurii in)olven/ei5 n te'eiul unei Botrri +udectore0ti definitive5 dac debitorul trebuie repre(entat5 pn la nu'irea ad'ini)tratorului ori licBidatorului +udiciarH 8- n ca(ul n care in)tan/a for'ulea( o cerere de pronun/are a unei Botrri preli'inare adre)at Cur/ii de Du)ti/ie a $niunii !uropene5 potrivit prevederilor tratatelor pe care )e nte'eia( $niunea !uropeanH 6- n alte ca(uri prev(ute de le7e-

(2) Cu toate ace)tea5 faptele prev(ute la alin- (1) nu 'piedic pronun/area Botrrii5 dac ele au )urvenit dup ncBiderea de(baterilorAR#- :13 ,u)pendarea facultativ (1) <n)tan/a poate )u)penda +udecata> 1- cnd de(le7area cau(ei depinde5 n tot )au n parte5 de e4i)ten/a ori ine4i)ten/a unui drept care face obiectul unei alte +udec/iH 2- cnd )%a nceput ur'rirea penal pentru o infrac/iune care ar avea o nrurire Botrtoare a)upra Botrrii ce ur'ea( ) )e dea5 dac le7ea nu prevede altfelH 3- n alte ca(uri prev(ute de le7e(2) ,u)pendarea va dura pn cnd Botrrea pronun/at n cau(a care a provocat )u)pendarea a devenit definitiv(3) Cu toate ace)tea5 in)tan/a poate reveni 'otivat a)upra )u)pendrii5 dac )e con)tat c partea care a cerut%o nu are un co'porta'ent dili7ent n cadrul proce)ului care a deter'inat )u)pendarea5 ter7iver)nd )olu/ionarea ace)tuia5 ori dac ur'rirea penal care a deter'inat )u)pendarea durea( 'ai 'ult de un an de la data la care a intervenit )u)pendarea5 fr a )e di)pune o )olu/ie n acea cau(AR#- :1: Gotrrea de )u)pendare (1) A)upra )u)pendrii +udecrii proce)ului in)tan/a )e va pronun/a prin ncBeiere5 care poate fi atacat cu recur)5 n 'od )eparat5 la in)tan/a ierarBic )uperioar- Cnd )u)pendarea a fo)t di)pu) de Cnalta Curte de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie5 Botrrea e)te definitiv(2) Recur)ul )e poate declara ct ti'p durea( )u)pendarea cur)ului +udecrii proce)ului5 att 'potriva ncBeierii prin care )%a di)pu) )u)pendarea5 ct 0i 'potriva ncBeierii prin care )%a di)pu) re)pin7erea cererii de repunere pe rol a proce)uluiAR#- :1= Reluarea +udecrii proce)ului Dudecata cau(ei )u)pendate )e reia> 1- prin cererea de rede)cBidere fcut de una dintre pr/i5 cnd )u)pendarea )%a di)pu) prin nvoirea pr/ilor )au din cau(a lip)ei lorH 2- prin cererea de rede)cBidere a proce)ului5 fcut cu artarea 'o0tenitorilor5 tutorelui )au curatorului5 a celui repre(entat de 'andatarul defunct5 a noului 'andatar ori5 dup ca(5 a pr/ii intere)ate5 a licBidatorului5 a ad'ini)tratorului +udiciar ori a licBidatorului +udiciar5 n ca(urile prev(ute la art- :12 alin- (1) pct- 1%2H 3- n ca(urile prev(ute la art- :12 alin- (1) pct- 85 dup pronun/area Botrrii de ctre Curtea de Du)ti/ie a $niunii !uropeneH :- prin alte 'odalit/i prev(ute de le7e,!C@<$"!A a :%a

Peri'area cererii AR#- :12 Cererile )upu)e peri'rii (1) ;rice cerere de cBe'are n +udecat5 conte)ta/ie5 apel5 recur)5 revi(uire 0i orice alt cerere de refor'are )au de retractare )e peri' de drept5 cBiar 'potriva incapabililor5 dac a r'a) n nelucrare din 'otive i'putabile pr/ii5 ti'p de 2 luni(2) #er'enul de peri'are cur7e de la ulti'ul act de procedur ndeplinit de pr/i )au de in)tan/(3) "u con)tituie cau(e de peri'are ca(urile cnd actul de procedur trebuia efectuat din oficiu5 precu' 0i cele cnd5 din 'otive care nu )unt i'putabile pr/ii5 cererea n%a a+un) la in)tan/a co'petent )au nu )e poate fi4a ter'en de +udecatAR#- :18 Cntreruperea cur)ului peri'rii Peri'area )e ntrerupe prin ndeplinirea unui act de procedur fcut n vederea +udecrii proce)ului de ctre partea care +u)tific un intere)AR#- :16 ,u)pendarea cur)ului peri'rii (1) Cur)ul peri'rii e)te )u)pendat ct ti'p durea( )u)pendarea +udec/ii5 pronun/at de in)tan/ n ca(urile prev(ute la art- :135 precu' 0i n alte ca(uri )tabilite de le7e5 dac )u)pendarea nu e)te cau(at de lip)a de )truin/ a pr/ilor n +udecat(2) Cn ca(urile prev(ute la art- :125 cur)ul peri'rii e)te )u)pendat ti'p de o lun de la data cnd )%au petrecut faptele care au deter'inat )u)pendarea +udec/ii5 dac ace)te fapte )%au petrecut n cele din ur' 3 luni ale ter'enului de peri'are(3) Peri'area )e )u)pend5 de a)e'enea5 pe ti'pul ct partea e)te 'piedicat de a )trui n +udecat din cau(a unor 'otive te'einic +u)tificate5 precu' 0i n alte ca(uri e4pre) prev(ute de le7eAR#- :13 !fectele cererii a)upra coparticipan/ilor Cn ca(ul n care )unt 'ai 'ul/i recla'an/i )au pr/i 'preun5 cererea de peri'are ori actul de procedur ntreruptor de peri'are al unuia folo)e0te 0i celorlal/iAR#- :20 Procedura peri'rii (1) Peri'area )e con)tat din oficiu )au la cererea pr/ii intere)ate- Dudectorul va cita de ur7en/ pr/ile 0i va di)pune 7refierului ) ntoc'ea)c un referat a)upra actelor de procedur n le7tur cu peri'area(2) Peri'area poate fi invocat 0i pe cale de e4cep/ie n ca'era de con)iliu )au n 0edin/ public(3) Peri'area cererii de cBe'are n +udecat nu poate fi ridicat pentru pri'a oar n in)tan/a de apelAR#- :21 Gotrrea de peri'are

(1) *ac in)tan/a con)tat c peri'area nu a intervenit5 pronun/ o ncBeiere care poate fi atacat odat cu fondul proce)ului(2) Gotrrea care con)tat peri'area e)te )upu) recur)ului5 la in)tan/a ierarBic )uperioar5 n ter'en de = (ile de la pronun/are- Cnd peri'area )e con)tat de o )ec/ie a Cnaltei Cur/i de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie5 recur)ul )e +udec de Co'pletul de = +udectoriAR#- :22 !fectele peri'rii (1) Peri'area lip)e0te de efect toate actele de procedur fcute n acea in)tan/(2) Cnd n) )e face o nou cerere de cBe'are n +udecat5 pr/ile pot folo)i dove(ile ad'ini)trate n cur)ul +udecrii cererii peri'ate5 n ')ura n care noua in)tan/ )ocote0te c nu e)te nece)ar refacerea lorAR#- :23 Peri'area in)tan/ei ;rice cerere adre)at unei in)tan/e 0i care a r'a) n nelucrare ti'p de 10 ani )e peri' de drept5 cBiar n lip)a unor 'otive i'putabile pr/ii- *i)po(i/iile art- :20 )e aplic n 'od core)pun(torCAP- <? Gotrrile +udectore0ti ,!C@<$"!A 1 *i)po(i/ii 7enerale I 1- *enu'irea5 ntoc'irea 0i co'unicarea Botrrii AR#- :2: *enu'irea Botrrilor (1) Gotrrea prin care cau(a e)te )olu/ionat de pri'a in)tan/ )au prin care acea)ta )e de(nve)te0te fr a )olu/iona cau(a )e nu'e0te )entin/(2) Gotrrea prin care +udectoria )olu/ionea( cile de atac 'potriva Botrrilor autorit/ilor ad'ini)tra/iei publice cu activitate +uri)dic/ional 0i ale altor or7ane cu a)tfel de activitate5 n ca(urile prev(ute de le7e5 )e nu'e0te )entin/(3) Gotrrea prin care in)tan/a )e pronun/ a)upra apelului5 recur)ului 0i recur)ului n intere)ul le7ii5 precu' 0i Botrrea pronun/at ca ur'are a anulrii n apel a Botrrii pri'ei in)tan/e 0i re/inerii cau(ei )pre +udecare ori ca ur'are a re+udecrii cau(ei n fond dup ca)area cu re/inere n recur) )e nu'e)c deci(ie(:) Gotrrea prin care in)tan/a )e pronun/ a)upra conte)ta/iei n anulare )au a)upra revi(uirii )e nu'e0te5 dup ca(5 )entin/ )au deci(ie(=) #oate celelalte Botrri date de in)tan/ )e nu'e)c ncBeieri5 dac le7ea nu prevede altfelAR#- :2=

Con/inutul Botrrii (1) Gotrrea va cuprinde> a) partea introductiv5 n care )e vor face 'en/iunile prev(ute la art- 233 alin- (1) 0i (2)- Cnd de(baterile au fo)t con)e'nate ntr%o ncBeiere de 0edin/5 partea introductiv a Botrrii va cuprinde nu'ai denu'irea in)tan/ei5 nu'rul do)arului5 data5 nu'ele5 prenu'ele 0i calitatea 'e'brilor co'pletului de +udecat5 nu'ele 0i prenu'ele 7refierului5 nu'ele 0i prenu'ele procurorului5 dac a participat la +udecat5 precu' 0i 'en/iunea c celelalte date )unt artate n ncBeiereH b) con)iderentele5 n care )e vor arta obiectul cererii 0i )u)/inerile pe )curt ale pr/ilor5 e4punerea )itua/iei de fapt re/inut de in)tan/ pe ba(a probelor ad'ini)trate5 'otivele de fapt 0i de drept pe care )e nte'eia( )olu/ia5 artndu%)e att 'otivele pentru care )%au ad'i)5 ct 0i cele pentru care )%au nlturat cererile pr/ilorH c) di)po(itivul5 n care )e vor arta nu'ele5 prenu'ele5 codul nu'eric per)onal 0i do'iciliul )au re0edin/a pr/ilor ori5 dup ca(5 denu'irea5 )ediul5 codul unic de nre7i)trare )au codul de identificare fi)cal5 nu'rul de n'atriculare n re7i)trul co'er/ului ori de n)criere n re7i)trul per)oanelor +uridice 0i contul bancar5 )olu/ia dat tuturor cererilor dedu)e +udec/ii 0i cuantu'ul cBeltuielilor de +udecat acordate(2) *ac Botrrea )%a dat n folo)ul 'ai 'ultor recla'an/i )au 'potriva 'ai 'ultor pr/i5 )e va arta ceea ce )e cuvine fiecrui recla'ant 0i la ce e)te obli7at fiecare prt ori5 cnd e)te ca(ul5 dac drepturile 0i obli7a/iile pr/ilor )unt )olidare )au indivi(ibile(3) Cn partea final a di)po(itivului )e vor arta dac Botrrea e)te e4ecutorie5 e)te )upu) unei ci de atac ori e)te definitiv5 data pronun/rii ei5 'en/iunea c )%a pronun/at n 0edin/ public )au ntr%o alt 'odalitate prev(ut de le7e5 precu' 0i )e'nturile 'e'brilor co'pletului de +udecat- Cnd Botrrea e)te )upu) apelului )au recur)ului )e va arta 0i in)tan/a la care )e depune cererea pentru e4ercitarea cii de atacAR#- :22 Redactarea 0i )e'narea Botrrii (1) Gotrrea )e redactea( de +udectorul care a )olu/ionat proce)ul- Cnd n co'punerea co'pletului de +udecat intr 0i a)i)ten/i +udiciari5 pre0edintele l va putea de)e'na pe unul dintre ace0tia ) redacte(e Botrrea(2) Cn ca(ul n care unul dintre +udectori )au a)i)ten/i +udiciari a r'a) n 'inoritate la deliberare5 el 0i va redacta opinia )eparat5 care va cuprinde e4punerea con)iderentelor5 )olu/ia pe care a propu)%o 0i )e'ntura ace)tuia- *e a)e'enea5 +udectorul care e)te de acord cu )olu/ia5 dar pentru con)iderente diferite5 va redacta )eparat opinia concurent(3) Gotrrea va fi )e'nat de 'e'brii co'pletului de +udecat 0i de ctre 7refier(:) *ac vreunul dintre +udectori e)te 'piedicat ) )e'ne(e Botrrea5 ea va fi )e'nat n locul )u de pre0edintele

co'pletului5 iar dac 0i ace)ta ori +udectorul unic )e afl ntr%o a)tfel de )itua/ie5 Botrrea )e va )e'na de ctre pre0edintele in)tan/ei- Cnd 'piedicarea prive0te pe 7refier5 Botrrea )e va )e'na de 7refierul%0ef- Cn toate ca(urile )e face 'en/iune pe Botrre de)pre cau(a care a deter'inat 'piedicarea(=) Gotrrea )e va redacta 0i )e va )e'na n cel 'ult 30 de (ile de la pronun/are- ;pinia )eparat a +udectorului r'a) n 'inoritate5 precu' 0i5 cnd e)te ca(ul5 opinia concurent )e redactea( 0i )e )e'nea( n acela0i ter'en(2) Gotrrea )e va ntoc'i n dou e4e'plare ori7inale5 dintre care unul )e ata0ea( la do)arul cau(ei5 iar cellalt )e va depune )pre con)ervare la do)arul de Botrri al in)tan/eiAR#- :28 Co'unicarea Botrrii (1) Gotrrea )e va co'unica din oficiu pr/ilor5 n copie5 cBiar dac e)te definitiv- Co'unicarea )e va face de ndat ce Botrrea a fo)t redactat 0i )e'nat n condi/iile le7ii(2) Gotrrile definitive prin care )%a di)pu) efectuarea unei n)crieri n cartea funciar )au5 dup ca(5 n alte re7i)tre publice )e vor co'unica din oficiu 0i in)titu/iei )au autorit/ii care /ine acele re7i)tre(3) Gotrrile definitive prin care )%a di)pu) anularea5 n tot )au n parte5 a unui act notarial )e co'unic din oficiu de ndat notarului public in)tru'entator5 direct ori prin inter'ediul ca'erei notarilor publici n circu')crip/ia creia func/ionea((:) *e a)e'enea5 Botrrile prin care in)tan/a )e pronun/ n le7tur cu prevederi cuprin)e n #ratatul privind func/ionarea $niunii !uropene 0i n alte acte +uridice ale $niunii !uropene )e co'unic5 din oficiu5 cBiar dac nu )unt definitive5 0i autorit/ii )au in)titu/iei na/ionale cu atribu/ii de re7le'entare n 'aterieAR#- :26 Adu7irile5 )cBi'brile )au corecturile Adu7irile5 )cBi'brile )au corecturile n cuprin)ul Botrrii vor trebui )e'nate de +udectori5 )ub )anc/iunea nelurii lor n )ea'I 2- !fectele Botrrii +udectore0ti AR#- :23 *e(nve)tirea in)tan/ei *up pronun/area Botrrii in)tan/a )e de(nve)te0te 0i niciun +udector nu poate reveni a)upra prerii )aleAR#- :30 Autoritatea de lucru +udecat (1) Gotrrea +udectorea)c ce )olu/ionea(5 n tot )au n parte5 fondul proce)ului )au )tatuea( a)upra unei e4cep/ii proce)uale ori a)upra oricrui alt incident are5 de la pronun/are5 autoritate de lucru +udecat cu privire la cBe)tiunea tran0at-

(2) Autoritatea de lucru +udecat prive0te di)po(itivul5 precu' 0i con)iderentele pe care ace)ta )e )pri+in5 inclu)iv cele prin care )%a re(olvat o cBe)tiune liti7ioa)(3) Gotrrea +udectorea)c prin care )e ia o ')ur provi(orie nu are autoritate de lucru +udecat a)upra fondului(:) Cnd Botrrea e)te )upu) apelului )au recur)ului5 autoritatea de lucru +udecat e)te provi(orie(=) Gotrrea atacat cu conte)ta/ia n anulare )au revi(uire 0i p)trea( autoritatea de lucru +udecat pn ce va fi nlocuit cu o alt BotrreAR#- :31 !fectele lucrului +udecat (1) "i'eni nu poate fi cBe'at n +udecat de dou ori n aceea0i calitate5 n te'eiul aceleia0i cau(e 0i pentru acela0i obiect(2) ;ricare dintre pr/i poate opune lucrul anterior +udecat ntr%un alt liti7iu5 dac are le7tur cu )olu/ionarea ace)tuia din ur'AR#- :32 !4cep/ia autorit/ii de lucru +udecat !4cep/ia autorit/ii de lucru +udecat poate fi invocat de in)tan/ )au de pr/i n orice )tare a proce)ului5 cBiar naintea in)tan/ei de recur)- Ca efect al ad'iterii e4cep/iei5 pr/ii i )e poate crea n propria cale de atac o )itua/ie 'ai rea dect aceea din Botrrea atacatAR#- :33 Puterea e4ecutorie Gotrrea +udectorea)c are putere e4ecutorie5 n condi/iile prev(ute de le7eAR#- :3: &or/a probant Gotrrea +udectorea)c are for/a probant a unui n)cri) autenticAR#- :3= ;bli7ativitatea 0i opo(abilitatea Botrrii (1) Gotrrea +udectorea)c e)te obli7atorie 0i produce efecte nu'ai ntre pr/i 0i )ucce)orii ace)tora(2) Gotrrea e)te opo(abil oricrei ter/e per)oane att ti'p ct acea)ta din ur' nu face5 n condi/iile le7ii5 dovada contrar,!C@<$"!A a 2%a Gotrrile date n ba(a recunoa0terii preten/iilor AR#- :32 Ca(uri (1) Cnd prtul a recuno)cut n tot )au n parte preten/iile recla'antului5 in)tan/a5 la cererea ace)tuia din ur'5 va da o Botrre n ')ura recunoa0terii(2) *ac recunoa0terea e)te par/ial5 +udecata va continua cu privire la preten/iile r'a)e nerecuno)cute5 in)tan/a ur'nd a pronun/a o nou Botrre a)upra ace)tora-

AR#- :38 Calea de atac (1) Gotrrea prev(ut la art- :32 poate fi atacat nu'ai cu recur) la in)tan/a ierarBic )uperioar(2) Cnd recunoa0terea preten/iilor a fo)t fcut naintea in)tan/ei de apel5 Botrrea pri'ei in)tan/e va fi anulat n ')ura recunoa0terii5 di)punndu%)e ad'iterea5 n 'od core)pun(tor5 a cererii- *i)po(i/iile art- :32 alin- (2) r'n aplicabile,!C@<$"!A a 3%a Gotrrea prin care )e ncuviin/ea( nvoiala pr/ilor AR#- :36 Condi/iile n care )e poate lua act de tran(ac/ie (1) Pr/ile )e pot nf/i0a oricnd n cur)ul +udec/ii5 cBiar fr ) fi fo)t citate5 pentru a cere ) )e dea o Botrre care ) con)fin/ea)c tran(ac/ia lor(2) *ac pr/ile )e nf/i0ea( la (iua )tabilit pentru +udecat5 cererea pentru darea Botrrii va putea fi pri'it cBiar de un )in7ur +udector(3) *ac pr/ile )e nf/i0ea( ntr%o alt (i5 in)tan/a va da Botrrea n ca'era de con)iliuAR#- :33 &or'a tran(ac/iei #ran(ac/ia va fi ncBeiat n for' )cri) 0i va alctui di)po(itivul BotrriiAR#- ::0 Calea de atac Gotrrea care con)fin/e0te tran(ac/ia intervenit ntre pr/i poate fi atacat5 pentru 'otive procedurale5 nu'ai cu recur) la in)tan/a ierarBic )uperioarAR#- ::1 *o'eniu de aplicare *i)po(i/iile pre(entei )ec/iuni )e aplic n 'od core)pun(tor 0i n ca(ul n care nvoiala pr/ilor e)te ur'area procedurii de 'ediere,!C@<$"!A a :%a Cndreptarea5 l'urirea 0i co'pletarea Botrrii AR#- ::2 Cndreptarea Botrrii (1) !rorile )au o'i)iunile cu privire la nu'ele5 calitatea 0i )u)/inerile pr/ilor )au cele de calcul5 precu' 0i orice alte erori 'ateriale cuprin)e n Botrri )au ncBeieri pot fi ndreptate din oficiu ori la cerere(2) <n)tan/a )e pronun/ prin ncBeiere dat n ca'era de con)iliu- Pr/ile vor fi citate nu'ai dac in)tan/a )ocote0te c e)te nece)ar ca ele ) dea anu'ite l'uriri(3) Cn ca(ul Botrrilor5 ndreptarea )e va face n a'bele e4e'plare ale Botrrii-

AR#- ::3 L'urirea Botrrii 0i nlturarea di)po(i/iilor contradictorii (1) Cn ca(ul n care )unt nece)are l'uriri cu privire la n/ele)ul5 ntinderea )au aplicarea di)po(itivului Botrrii ori dac ace)ta cuprinde di)po(i/ii contradictorii5 pr/ile pot cere in)tan/ei care a pronun/at Botrrea ) l'urea)c di)po(itivul )au ) nlture di)po(i/iile potrivnice(2) <n)tan/a va re(olva cererea de ur7en/5 prin ncBeiere dat n ca'era de con)iliu5 cu citarea pr/ilor(3) CncBeierea )e va ata0a la Botrre5 att n do)arul cau(ei5 ct 0i n do)arul de Botrri al in)tan/eiAR#- ::: Co'pletarea Botrrii (1) *ac prin Botrrea dat in)tan/a a o'i) ) )e pronun/e a)upra unui capt de cerere principal )au acce)oriu ori a)upra unei cereri cone4e )au incidentale5 )e poate cere co'pletarea Botrrii n acela0i ter'en n care )e poate declara5 dup ca(5 apel )au recur) 'potriva acelei Botrri5 iar n ca(ul Botrrilor date n cile e4traordinare de atac )au n fond dup ca)area cu re/inere5 n ter'en de 1= (ile de la pronun/are(2) Cererea )e )olu/ionea( de ur7en/5 cu citarea pr/ilor5 prin Botrre )eparat- Prevederile art- ::3 alin- (3) )e aplic n 'od core)pun(tor(3) *i)po(i/iile pre(entului articol )e aplic 0i n ca(ul cnd in)tan/a a o'i) ) )e pronun/e a)upra cererilor 'artorilor5 e4per/ilor5 traductorilor5 interpre/ilor )au aprtorilor5 cu privire la drepturile lorAR#- ::= ;bli7ativitatea procedurii Cndreptarea5 l'urirea5 nlturarea di)po(i/iilor contradictorii ori co'pletarea Botrrii nu poate fi cerut pe calea apelului )au recur)ului5 ci nu'ai n condi/iile art- ::2% :::AR#- ::2 Ci de atac CncBeierile pronun/ate n te'eiul art- ::2 0i ::35 precu' 0i Botrrea pronun/at potrivit art- ::: )unt )upu)e acelora0i ci de atac ca 0i Botrrile n le7tur cu care )%a )olicitat5 dup ca(5 ndreptarea5 l'urirea )au nlturarea di)po(i/iilor contradictorii ori co'pletareaAR#- ::8 ,uportarea cBeltuielilor de +udecat Cn ca(ul n care cererea de ndreptare5 de l'urire )au de co'pletare a Botrrii a fo)t ad'i)5 cBeltuielile fcute de parte n ace)te cereri vor fi )uportate de )tat5 din fondul con)tituit potrivit le7ii- Cnd cererea a fo)t re)pin)5 cBeltuielile vor fi )uportate de parte potrivit dreptului co'un,!C@<$"!A a =%a !4ecutarea provi(orie

AR#- ::6 !4ecutarea provi(orie de drept (1) Gotrrile pri'ei in)tan/e )unt e4ecutorii de drept cnd au ca obiect> 1- )tabilirea 'odului de e4ercitare a autorit/ii printe0ti5 )tabilirea locuin/ei 'inorului5 precu' 0i 'odul de e4ercitare a dreptului de a avea le7turi per)onale cu 'inorulH 2- plata )alariilor )au a altor drepturi i(vorte din raporturile +uridice de 'unc5 precu' 0i a )u'elor cuvenite5 potrivit le7ii5 0o'erilorH 3- de)p7ubiri pentru accidente de 'uncH :- rente ori )u'e datorate cu titlu de obli7a/ie de ntre/inere )au aloca/ie pentru copii5 precu' 0i pen)ii acordate n cadrul a)i7urrilor )ocialeH =- de)p7ubiri n ca( de 'oarte )au vt'are a inte7rit/ii corporale ori )nt/ii5 dac de)p7ubirile )%au acordat )ub for' de pre)ta/ii bne0ti periodiceH 2- repara/ii 7rabniceH 8- punerea )au ridicarea )i7iliului ori facerea inventaruluiH 6- cereri privitoare la po)e)ie5 nu'ai n ceea ce prive0te po)e)iaH 3- Botrrile pronun/ate n te'eiul recunoa0terii de ctre prt a preten/iilor recla'antului5 pronun/ate n condi/iile art:32H 10- n orice alte ca(uri n care le7ea prevede c Botrrea e)te e4ecutorie(2) !4ecutarea Botrrilor prev(ute la alin- (1) are caracter provi(oriuAR#- ::3 !4ecutarea provi(orie +udectorea)c (1) <n)tan/a poate ncuviin/a e4ecutarea provi(orie a Botrrilor privitoare la bunuri ori de cte ori va con)idera c ')ura e)te nece)ar n raport cu te'einicia vdit a dreptului ori cu )tarea de in)olvabilitate a debitorului5 precu' 0i atunci cnd ar aprecia c neluarea de ndat a ace)tei ')uri e)te vdit pre+udiciabil pentru creditor- Cn ace)te ca(uri5 in)tan/a l va putea obli7a pe creditor la plata unei cau/iuni5 n condi/iile art- 816 alin- (2) 0i (3)(2) !4ecutarea provi(orie nu )e poate ncuviin/a> 1- n 'aterie de )tr'utare de Botare5 de)fiin/are de con)truc/ii5 planta/ii )au a oricror lucrri avnd o a0e(are fi4H 2- cnd prin Botrre )e di)pune intabularea unui drept )au radierea lui din cartea funciar(3) Cererea de e4ecutare provi(orie )e va putea face n )cri)5 precu' 0i verbal n in)tan/ pn la ncBiderea de(baterilor(:) *ac cererea a fo)t re)pin) de pri'a in)tan/5 ea poate fi fcut din nou n apelAR#- :=0 ,u)pendarea e4ecutrii provi(orii

(1) ,u)pendarea e4ecutrii provi(orii va putea fi )olicitat fie prin cererea de apel5 fie di)tinct n tot cur)ul +udec/ii n apel(2) Cererea )e va depune la pri'a in)tan/ )au5 dup ca(5 la in)tan/a de apel- Cn acea)t din ur' )itua/ie5 la cerere )e va altura o copie le7ali(at a di)po(itivului Botrrii(3) Cererea de )u)pendare )e va +udeca de ctre in)tan/a de apel- *i)po(i/iile art- 816 alin- (2) )unt aplicabile(:) ,u)pendarea va putea fi ncuviin/at nu'ai cu plata unei cau/iuni al crei cuantu' va fi )tabilit de in)tan/ n condi/iile art- 816 alin- (2) 0i (3)(=) Pn la )olu/ionarea cererii de )u)pendare5 acea)ta va putea fi ncuviin/at provi(oriu5 prin ordonan/ pre0edin/ial5 cBiar nainte de )o)irea do)arului5 cu re)pectarea cerin/ei prev(ute la alin- (:),!C@<$"!A a 2%a CBeltuielile de +udecat AR#- :=1 ,u)pendarea e4ecutrii provi(orii (1) CBeltuielile de +udecat con)tau n ta4ele +udiciare de ti'bru 0i ti'brul +udiciar5 onorariile avoca/ilor5 ale e4per/ilor 0i ale )peciali0tilor nu'i/i n condi/iile art- 330 alin- (3)5 )u'ele cuvenite 'artorilor pentru depla)are 0i pierderile cau(ate de nece)itatea pre(en/ei la proce)5 cBeltuielile de tran)port 0i5 dac e)te ca(ul5 de ca(are5 precu' 0i orice alte cBeltuieli nece)are pentru buna de)f0urare a proce)ului(2) <n)tan/a poate5 cBiar 0i din oficiu5 ) reduc 'otivat partea din cBeltuielile de +udecat repre(entnd onorariul avoca/ilor5 atunci cnd ace)ta e)te vdit di)propor/ionat n raport cu valoarea )au co'ple4itatea cau(ei ori cu activitatea de)f0urat de avocat5 /innd )ea'a 0i de circu')tan/ele cau(ei)ura luat de in)tan/ nu va avea niciun efect a)upra raporturilor dintre avocat 0i clientul )u(3) *i)po(i/iile alin- (2) )e aplic n 'od core)pun(tor la plata e4per/ilor +udiciari 0i a )peciali0tilor nu'i/i n condi/iile art- 330 alin- (3)(:) "u vor putea fi n) 'ic0orate cBeltuielile de +udecat avnd ca obiect plata ta4ei +udiciare de ti'bru 0i a ti'brului +udiciar5 precu' 0i plata )u'elor cuvenite 'artorilor potrivit alin- (1)AR#- :=2 *ovada cBeltuielilor de +udecat Partea care pretinde cBeltuieli de +udecat trebuie ) fac5 n condi/iile le7ii5 dovada e4i)ten/ei 0i ntinderii lor5 cel 'ai tr(iu la data ncBiderii de(baterilor a)upra fondului cau(eiAR#- :=3 Acordarea cBeltuielilor de +udecat (1) Partea care pierde proce)ul va fi obli7at5 la cererea pr/ii care a c0ti7at5 ) i pltea)c ace)teia cBeltuieli de +udecat-

(2) Cnd cererea a fo)t ad'i) nu'ai n parte5 +udectorii vor )tabili ')ura n care fiecare dintre pr/i poate fi obli7at la plata cBeltuielilor de +udecat- *ac e)te ca(ul5 +udectorii vor putea di)pune co'pen)area cBeltuielilor de +udecatAR#- :=: !4onerarea prtului de la plat Prtul care a recuno)cut5 la pri'ul ter'en de +udecat la care pr/ile )unt le7al citate5 preten/iile recla'antului nu va putea fi obli7at la plata cBeltuielilor de +udecat5 cu e4cep/ia ca(ului n care5 prealabil pornirii proce)ului5 a fo)t pu) n ntr(iere de ctre recla'ant )au )e afla de drept n ntr(iere*i)po(i/iile art- 1-=22 alin- (=) din Codul civil r'n aplicabileAR#- :== ,itua/ia 'ai 'ultor recla'an/i )au pr/i *ac n cau( )unt 'ai 'ul/i recla'an/i )au 'ai 'ul/i pr/i5 ei vor putea fi obli7a/i ) pltea)c cBeltuielile de +udecat n 'od e7al5 propor/ional )au )olidar5 potrivit cu po(i/ia lor n proce) ori cu natura raportului +uridic e4i)tent ntre ei#<#L$L << Cile de atac CAP- < *i)po(i/ii 7enerale AR#- :=2 !nu'erare Calea ordinar de atac e)te apelul5 iar cile e4traordinare de atac )unt recur)ul5 conte)ta/ia n anulare 0i revi(uireaAR#- :=8 Le7alitatea cii de atac (1) Gotrrea +udectorea)c e)te )upu) nu'ai cilor de atac prev(ute de le7e5 n condi/iile 0i ter'enele )tabilite de acea)ta5 indiferent de 'en/iunile din di)po(itivul ei(2) en/iunea ine4act din cuprin)ul Botrrii cu privire la calea de atac de)cBi) contra ace)teia nu are niciun efect a)upra dreptului de a e4ercita calea de atac prev(ut de le7e(3) *ac in)tan/a re)pin7e ca inad'i)ibil calea de atac neprev(ut de le7e5 e4ercitat de partea intere)at n con)iderarea 'en/iunii ine4acte din cuprin)ul Botrrii cu privire la calea de atac5 Botrrea pronun/at de in)tan/a de control +udiciar va fi co'unicat5 din oficiu5 tuturor pr/ilor care au luat parte la +udecata n care )%a pronun/at Botrrea atacat- *e la data co'unicrii ncepe ) cur75 dac e)te ca(ul5 ter'enul pentru e4ercitarea cii de atac prev(ute de le7eAR#- :=6 ,ubiectele cilor de atac Cile de atac pot fi e4ercitate nu'ai de pr/ile aflate n proce) care +u)tific un intere)5 n afar de ca(ul n care5 potrivit le7ii5 ace)t drept l au 0i alte or7ane )au per)oaneAR#- :=3

;rdinea e4ercitrii cilor de atac (1) Cile e4traordinare de atac nu pot fi e4ercitate att ti'p ct e)te de)cBi) calea de atac a apelului(2) Cn ca(ul Botrrilor )u)ceptibile de apel5 dac ace)ta nu a fo)t e4ercitat5 recur)ul e)te inad'i)ibil- Cu toate ace)tea5 o Botrre )u)ceptibil de apel 0i de recur) poate fi atacat5 nuntrul ter'enului de apel5 direct cu recur)5 la in)tan/a care ar fi fo)t co'petent ) +udece recur)ul 'potriva Botrrii date n apel5 dac pr/ile con)i't e4pre)5 prin n)cri) autentic )au prin declara/ie verbal5 dat n fa/a in)tan/ei a crei Botrre )e atac 0i con)e'nat ntr%un proce)%verbal- Cn ace)t ca(5 recur)ul poate fi e4ercitat nu'ai pentru nclcarea )au aplicarea 7re0it a nor'elor de drept 'aterial(3) Cile e4traordinare de atac pot fi e4ercitate 0i conco'itent5 n condi/iile le7ii- Recur)ul )e +udec cu prioritateAR#- :20 $nicitatea cii de atac (1) ; cale de atac poate fi e4ercitat 'potriva unei Botrri nu'ai o )in7ur dat5 dac le7ea prevede acela0i ter'en de e4ercitare pentru toate 'otivele e4i)tente la data declarrii acelei ci de atac(2) *ac prin aceea0i Botrre au fo)t )olu/ionate 0i cereri acce)orii5 Botrrea e)te )upu) n ntre7ul ei cii de atac prev(ute de le7e pentru cererea principal(3) Cn ca(ul n care prin aceea0i Botrre au fo)t )olu/ionate 'ai 'ulte cereri principale )au incidentale5 dintre care unele )unt )upu)e apelului5 iar altele recur)ului5 Botrrea n ntre7ul ei e)te )upu) apelului- Gotrrea dat n apel e)te )upu) recur)ului(:) *ac Botrrea cu privire la o cerere principal )au incidental nu e)te )upu) nici apelului 0i nici recur)ului5 )olu/ia cu privire la celelalte cereri e)te )upu) cilor de atac n condi/iile le7ii(=) Cn ca(urile prev(ute la alin- (2)%(:)5 ter'enul de apel )au5 dup ca(5 de recur) e)te cel de drept co'un5 cBiar dac prin le7i )peciale )e prevede altfelAR#- :21 Partea din Botrre care poate fi atacat (1) Calea de atac )e ndreapt 'potriva )olu/iei cuprin)e n di)po(itivul Botrrii(2) Cu toate ace)tea5 n ca(ul n care calea de atac vi(ea( nu'ai con)iderentele Botrrii prin care )%au dat de(le7ri unor proble'e de drept ce nu au le7tur cu +udecata acelui proce) )au care )unt 7re0ite ori cuprind con)tatri de fapt ce pre+udicia( partea5 in)tan/a5 ad'i/nd calea de atac5 va nltura acele con)iderente 0i le va nlocui cu propriile con)iderente5 'en/innd )olu/ia cuprin) n di)po(itivul Botrrii atacateAR#- :22 Cn/ele7erea pr/ilor n cile de atac Pr/ile pot )olicita in)tan/ei le7al nve)tite cu )olu/ionarea unei ci de atac ) ia act de n/ele7erea lor cu

privire la )olu/ionarea liti7iului- *i)po(i/iile art- :36%::1 )e aplic n 'od core)pun(torAR#- :23 AcBie)area la Botrre (1) AcBie)area la Botrre repre(int renun/area unei pr/i la calea de atac pe care o putea folo)i ori pe care a e4ercitat%o de+a 'potriva tuturor )au a anu'itor )olu/ii din re)pectiva Botrre(2) AcBie)area5 atunci cnd e)te condi/ionat5 nu produce efecte dect dac e)te acceptat e4pre) de partea adver)(3) *i)po(i/iile art- :0: r'n aplicabileAR#- :2: &elurile acBie)rii (1) AcBie)area poate fi e4pre) )au tacit5 total ori par/ial(2) AcBie)area e4pre) )e face de parte prin act autentic )au prin declara/ie verbal n fa/a in)tan/ei ori de 'andatarul )u n te'eiul unei procuri )peciale(3) AcBie)area tacit poate fi dedu) nu'ai din acte )au fapte preci)e 0i concordante care e4pri' inten/ia cert a pr/ii de a%0i da ade(iunea la Botrre(:) AcBie)area poate fi total5 dac prive0te Botrrea n ntre7ul ei )au5 dup ca(5 par/ial5 dac prive0te nu'ai o parte din Botrrea re)pectivAR#- :2= )urile de ad'ini)trare +udiciar )urile de ad'ini)trare +udiciar nu pot face obiectul niciunei ci de atacCAP- << Apelul AR#- :22 Apelul principal- ;biectul (1) Gotrrile pronun/ate n pri' in)tan/ pot fi atacate cu apel5 dac le7ea nu prevede n 'od e4pre) altfel(2) ,unt )upu)e apelului 0i Botrrile date n ulti' in)tan/ dac5 potrivit le7ii5 in)tan/a nu putea ) +udece dect n pri' in)tan/(3) Gotrrile date n ulti' in)tan/ r'n neapelabile5 cBiar dac n Botrre )%a artat c au fo)t pronun/ate n pri' in)tan/(:) C'potriva ncBeierilor pre'er7toare nu )e poate face apel dect odat cu fondul5 afar de ca(ul cnd le7ea di)pune altfelAR#- :28 ,itua/iile n care partea nu poate face apel principal (1) Partea care a renun/at e4pre) la apel cu privire la o Botrre nu 'ai are dreptul de a face apel principal(2) Partea care a e4ecutat par/ial Botrrea de pri' in)tan/5 de0i acea)ta nu era )u)ceptibil de e4ecutare

provi(orie5 nu 'ai are dreptul de a face apel principal cu privire la di)po(i/iile e4ecutateAR#- :26 #er'enul de apel (1) #er'enul de apel e)te de 30 de (ile de la co'unicarea Botrrii5 dac le7ea nu di)pune altfel(2) #er'enul de apel prev(ut la alin- (1) cur7e de la co'unicarea Botrrii5 cBiar atunci cnd acea)ta a fo)t fcut odat cu ncBeierea de ncuviin/are a e4ecutrii )ilite(3) *ac o parte face apel nainte de co'unicarea Botrrii5 acea)ta )e )ocote0te co'unicat la data depunerii cererii de apel(:) Pentru procuror5 ter'enul de apel cur7e de la pronun/area Botrrii5 n afar de ca(urile n care procurorul a participat la +udecarea cau(ei5 cnd ter'enul de apel cur7e de la co'unicarea Botrrii(=) #er'enul de apel )u)pend e4ecutarea Botrrii de pri' in)tan/5 cu e4cep/ia ca(urilor anu'e prev(ute de le7e- Cn acelea0i condi/ii5 e4ecutarea )e )u)pend dac apelul a fo)t e4ercitat n ter'enAR#- :23 Cntreruperea ter'enului de apel (1) #er'enul de apel )e ntrerupe prin 'oartea pr/ii care are intere) ) fac apel- Cn ace)t ca( )e face din nou o )in7ur co'unicare a Botrrii5 la cel din ur' do'iciliu al pr/ii5 pe nu'ele 'o0tenirii5 fr ) )e arate nu'ele 0i calitatea fiecrui 'o0tenitor(2) #er'enul de apel va ncepe ) cur7 din nou de la data co'unicrii prev(ute la alin- (1)- Pentru 'o0tenitorii incapabili5 cei cu capacitate re)trn) )au di)pru/i ori n ca( de 'o0tenire vacant5 ter'enul va cur7e din (iua n care )e va nu'i tutorele5 curatorul )au ad'ini)tratorul provi(oriu5 dup ca((3) Apelul nu con)tituie prin el n)u0i un act de acceptare a 'o0tenirii(:) #er'enul de apel )e ntrerupe 0i prin 'oartea 'andatarului cruia i )%a fcut co'unicarea- Cn ace)t ca( )e va face o nou co'unicare pr/ii5 la do'iciliul ei5 iar ter'enul de apel va ncepe ) cur7 din nou de la acea)t datAR#- :80 Cererea de apel (1) Cererea de apel va cuprinde> a) nu'ele 0i prenu'ele5 codul nu'eric per)onal5 do'iciliul )au re0edin/a pr/ilor ori5 pentru per)oanele +uridice5 denu'irea 0i )ediul lor5 precu' 0i5 dup ca(5 codul unic de nre7i)trare )au codul de identificare fi)cal5 nu'rul de n'atriculare n re7i)trul co'er/ului ori de n)criere n re7i)trul per)oanelor +uridice 0i contul bancar- *ac apelantul locuie0te n )trintate5 va arta 0i do'iciliul ale) n Ro'nia5 unde ur'ea( ) i )e fac toate co'unicrile privind proce)ulH b) indicarea Botrrii atacateH c) 'otivele de fapt 0i de drept pe care )e nte'eia( apelulH

d) probele invocate n )u)/inerea apeluluiH e) )e'ntura(2) La cererea de apel )e va ata0a dovada acBitrii ta4elor de ti'bru(3) Cerin/ele de la alin- (1) lit- b) 0i e) 0i cea de la alin- (2) )unt prev(ute )ub )anc/iunea nulit/ii5 iar cele de la alin- (1) lit- c) 0i d)5 )ub )anc/iunea decderii- Lip)a )e'nturii poate fi 'plinit n condi/iile art- 132 alin- (2)5 iar lip)a dove(ii acBitrii ta4ei de ti'bru poate fi co'plinit pn la pri'ul ter'en de +udecat la care partea a fo)t le7al citat n apel(:) Cnd dove(ile propu)e )unt 'artori )au n)cri)uri neartate la pri'a in)tan/5 )e vor aplica n 'od core)pun(tor di)po(i/iile art- 13: lit- e)(=) Cn ca(ul n care ter'enul pentru e4ercitarea apelului cur7e de la un alt 'o'ent dect co'unicarea Botrrii5 'otivarea apelului )e va face ntr%un ter'en de aceea0i durat5 care cur7e5 n)5 de la data co'unicrii BotrriiAR#- :81 *epunerea cererii de apel (1) Apelul 0i5 cnd e)te ca(ul5 'otivele de apel )e depun la in)tan/a a crei Botrre )e atac5 )ub )anc/iunea nulit/ii(2) *i)po(i/iile art- 13= )unt aplicabile n 'od core)pun(tor(3) Cn ca(ul n care cererea de apel nu ndepline0te condi/iile prev(ute de le7e5 pre0edintele in)tan/ei )au per)oana de)e'nat de ace)ta care pri'e0te cererea de apel va )tabili lip)urile 0i i va cere apelantului ) co'plete(e )au ) 'odifice cererea de ndat5 dac e)te pre(ent 0i e)te po)ibil5 ori n )cri)5 dac apelul a fo)t tri'i) prin po0t5 fa45 po0t electronic )au curier- Co'pletarea )au 'odificarea cererii )e va face nuntrul ter'enului de apel- *ac pre0edintele )au per)oana de)e'nat de ace)ta aprecia( c intervalul r'a) pn la e4pirarea ter'enului de apel nu e)te )uficient5 va acorda un ter'en )curt5 de cel 'ult = (ile de la e4pirarea ter'enului de apel5 n care ) )e depun co'pletarea )au 'odificarea cererii(:) *i)po(i/iile alin- (3) )e aplic n 'od core)pun(tor 0i n ca(ul n care 'otivele de apel )e depun )eparat de cerere(=) *up pri'irea cererii de apel5 re)pectiv a 'otivelor de apel5 pre0edintele in)tan/ei care a pronun/at Botrrea atacat va di)pune co'unicarea lor inti'atului5 'preun cu copiile certificate de pe n)cri)urile alturate 0i care nu au fo)t nf/i0ate la pri'a in)tan/5 punndu%i%)e n vedere obli7a/ia de a depune la do)ar nt'pinare n ter'en de cel 'ult 1= (ile de la data co'unicrii(2) <n)tan/a la care )%a depu) nt'pinarea o co'unic de ndat apelantului5 punndu%i%)e n vedere obli7a/ia de a depune la do)ar r)pun)ul la nt'pinare n ter'en de cel 'ult 10 (ile de la data co'unicrii- <nti'atul va lua cuno0tin/ de r)pun)ul la nt'pinare din do)arul cau(ei(8) Pre0edintele )au per)oana de)e'nat de ace)ta5 dup 'plinirea ter'enului de apel pentru toate pr/ile5 precu' 0i a

ter'enelor prev(ute la alin- (=) 0i (2)5 va nainta in)tan/ei de apel do)arul5 'preun cu apelurile fcute5 nt'pinarea5 r)pun)ul la nt'pinare 0i dove(ile de co'unicare a ace)tor acte5 potrivit alin- (=) 0i (2)(6) *ac )%au for'ulat att apel5 ct 0i cereri potrivit art::2%:::5 do)arul nu va fi tri'i) in)tan/ei de apel dect dup 'plinirea ter'enului de apel privind Botrrile date a)upra ace)tor din ur' cereri- *i)po(i/iile alin- (=)%(8) )e aplic n 'od core)pun(torAR#- :82 Apelul incident (1) <nti'atul e)te n drept5 dup 'plinirea ter'enului de apel5 ) for'ule(e apel n )cri)5 n cadrul proce)ului n care )e +udec apelul fcut de partea potrivnic5 printr%o cerere proprie care ) tind la )cBi'barea Botrrii pri'ei in)tan/e(2) *ac apelantul principal 0i retra7e apelul )au dac ace)ta e)te re)pin) ca tardiv5 ca inad'i)ibil ori pentru alte 'otive care nu i'plic cercetarea fondului5 apelul incident prev(ut la alin- (1) r'ne fr efectAR#- :83 Apelul provocat Cn ca( de coparticipare proce)ual5 precu' 0i atunci cnd la pri'a in)tan/ au intervenit ter/e per)oane n proce)5 inti'atul e)te n drept5 dup 'plinirea ter'enului de apel5 ) declare n )cri) apel 'potriva altui inti'at )au a unei per)oane care a fi7urat n pri' in)tan/ 0i care nu e)te parte n apelul principal5 dac ace)ta din ur' ar fi de natur ) produc con)ecin/e a)upra )itua/iei )ale +uridice n proce)- *i)po(i/iile art- :82 alin- (2) )e aplic n 'od core)pun(torAR#- :8: *epunerea apelului incident 0i a celui provocat (1) Apelul incident 0i apelul provocat )e depun de ctre inti'at odat cu nt'pinarea la apelul principal5 fiind aplicabile prevederile art- :81 alin- (2)(2) Apelul provocat )e co'unic 0i inti'atului din ace)t apel5 prev(ut la art- :835 ace)ta fiind dator ) depun nt'pinare n ter'enul prev(ut la art- :81 alin- (2)5 care )e aplic n 'od core)pun(tor- Cel care a e4ercitat apelul provocat va lua cuno0tin/ de nt'pinare de la do)arul cau(eiAR#- :8= Pre7tirea +udec/ii apelului (1) Pre0edintele in)tan/ei de apel )au per)oana de)e'nat de ace)ta5 ndat ce pri'e0te do)arul5 va lua5 prin re(olu/ie5 ')uri n vederea reparti(rii aleatorii la un co'plet de +udecat(2) Pre0edintele co'pletului de +udecat )tabile0te pri'ul ter'en de +udecat5 care va fi de cel 'ult 20 de (ile de la data re(olu/iei pre0edintelui in)tan/ei de apel5 di)punnd citarea pr/ilor- *i)po(i/iile art- 201 alin- (=) 0i (2) )e aplic n 'od core)pun(tor(3) Apelurile principale5 incidente 0i provocate fcute 'potriva aceleia0i Botrri vor fi reparti(ate la acela0i

co'plet de +udecat- Cnd apelurile au fo)t reparti(ate la co'plete diferite5 ulti'ul co'plet nve)tit va di)pune pe cale ad'ini)trativ tri'iterea apelului la co'pletul cel dinti nve)titAR#- :82 !fectul devolutiv al apelului (1) Apelul e4ercitat n ter'en provoac o nou +udecat a)upra fondului5 in)tan/a de apel )tatund att n fapt5 ct 0i n drept(2) Cn ca(ul n care apelul nu )e 'otivea( ori 'otivarea apelului )au nt'pinarea nu cuprinde 'otive5 'i+loace de aprare )au dove(i noi5 in)tan/a de apel )e va pronun/a5 n fond5 nu'ai pe ba(a celor invocate la pri'a in)tan/(3) Prin apel e)te po)ibil ) nu )e )olicite +udecata n fond )au re+udecarea5 ci anularea Botrrii de pri' in)tan/ 0i re)pin7erea ori anularea cererii de cBe'are n +udecat ca ur'are a invocrii unei e4cep/ii )au tri'iterea do)arului la in)tan/a co'petentAR#- :88 Li'itele efectului devolutiv deter'inate de ceea ce )%a apelat (1) <n)tan/a de apel va proceda la re+udecarea fondului n li'itele )tabilite5 e4pre) )au i'plicit5 de ctre apelant5 precu' 0i cu privire la )olu/iile care )unt dependente de partea din Botrre care a fo)t atacat(2) *evolu/iunea va opera cu privire la ntrea7a cau( atunci cnd apelul nu e)te li'itat la anu'ite )olu/ii din di)po(itiv ori atunci cnd )e tinde la anularea Botrrii )au dac obiectul liti7iului e)te indivi(ibilAR#- :86 Li'itele efectului devolutiv deter'inate de ceea ce )%a )upu) +udec/ii la pri'a in)tan/ (1) Prin apel nu )e poate )cBi'ba cadrul proce)ual )tabilit n fa/a pri'ei in)tan/e- ( (2) Pr/ile nu )e vor putea folo)i naintea in)tan/ei de apel de alte 'otive5 'i+loace de aprare 0i dove(i dect cele invocate la pri'a in)tan/ )au artate n 'otivarea apelului ori n nt'pinare- <n)tan/a de apel poate ncuviin/a 0i ad'ini)trarea probelor a cror nece)itate re(ult din de(bateri(3) Cn apel nu )e poate )cBi'ba calitatea pr/ilor5 cau(a )au obiectul cererii de cBe'are n +udecat 0i nici nu )e pot for'ula preten/ii noi(:) Pr/ile pot n) ) e4plicite(e preten/iile care au fo)t cuprin)e i'plicit n cererile )au aprrile adre)ate pri'ei in)tan/e(=) ,e vor putea cere5 de a)e'enea5 dobn(i5 rate5 venituri a+un)e la ter'en 0i orice alte de)p7ubiri ivite dup darea Botrrii pri'ei in)tan/e 0i va putea fi invocat co'pen)a/ia le7alAR#- :83 *i)po(i/ii )peciale privind +udecata

(1) <n)tan/a de apel va verifica5 n li'itele cererii de apel5 )tabilirea )itua/iei de fapt 0i aplicarea le7ii de ctre pri'a in)tan/- otivele de ordine public pot fi invocate 0i din oficiu(2) <n)tan/a de apel va putea di)pune refacerea )au co'pletarea probelor ad'ini)trate la pri'a in)tan/5 n ca(ul n care con)ider c )unt nece)are pentru )olu/ionarea cau(ei5 precu' 0i ad'ini)trarea probelor noi propu)e n condi/iile art:86 alin- (2)AR#- :60 ,olu/iile pe care le pronun/ in)tan/a de apel (1) <n)tan/a de apel poate p)tra Botrrea atacat5 )itua/ie n care5 dup ca(5 va re)pin7e5 va anula apelul ori va con)tata peri'area lui(2) Cn ca( de ad'itere a apelului5 in)tan/a poate anula ori5 dup ca(5 )cBi'ba n tot )au n parte Botrrea apelat(3) Cn ca(ul n care )e con)tat c5 n 'od 7re0it5 pri'a in)tan/ a )olu/ionat proce)ul fr a intra n +udecata fondului ori +udecata )%a fcut n lip)a pr/ii care nu a fo)t le7al citat5 in)tan/a de apel va anula Botrrea atacat 0i va +udeca proce)ul5 evocnd fondul- Cu toate ace)tea5 in)tan/a de apel va anula Botrrea atacat 0i va tri'ite cau(a )pre re+udecare pri'ei in)tan/e )au altei in)tan/e e7ale n 7rad cu acea)ta din aceea0i circu')crip/ie5 n ca(ul n care pr/ile au )olicitat n 'od e4pre) luarea ace)tei ')uri prin cererea de apel ori prin nt'pinareH tri'iterea )pre re+udecare poate fi di)pu) o )in7ur dat n cur)ul proce)ului- *e(le7area dat proble'elor de drept de ctre in)tan/a de apel5 precu' 0i nece)itatea ad'ini)trrii unor probe )unt obli7atorii pentru +udectorii fondului(:) *ac in)tan/a de apel )tabile0te c pri'a in)tan/ a fo)t neco'petent5 iar neco'peten/a a fo)t invocat n condi/iile le7ii5 va anula Botrrea atacat 0i va tri'ite cau(a )pre +udecare in)tan/ei co'petente )au altui or7an cu activitate +uri)dic/ional co'petent ori5 dup ca(5 va re)pin7e cererea ca inad'i)ibil(=) Cn ca(ul n care in)tan/a de apel con)tat c ea are co'peten/a ) +udece n pri' in)tan/5 va anula Botrrea atacat 0i va +udeca n fond5 pronun/nd o Botrre )u)ceptibil5 dup ca(5 de apel )au recur)(2) Cnd )e con)tat c e4i)t un alt 'otiv de nulitate dect cel prev(ut la alin- (=)5 iar pri'a in)tan/ a +udecat n fond5 in)tan/a de apel5 anulnd n tot )au n parte procedura ur'at n fa/a pri'ei in)tan/e 0i Botrrea atacat5 va re/ine proce)ul )pre +udecare5 pronun/nd o Botrre )u)ceptibil de recur)5 dac e)te ca(ulAR#- :61 "enrut/irea )itua/iei n propria cale de atac Apelantului nu i )e poate crea n propria cale de atac o )itua/ie 'ai rea dect aceea din Botrrea atacat5 n afar de ca(ul n care el con)i'te e4pre) la acea)ta )au n ca(urile anu'e prev(ute de le7e-

AR#- :62 Co'pletare cu alte nor'e *i)po(i/iile de procedur privind +udecata n pri' in)tan/ )e aplic 0i n in)tan/a de apel5 n ')ura n care nu )unt potrivnice celor cuprin)e n pre(entul capitolCAP- <<< Cile e4traordinare de atac ,!C@<$"!A 1 Recur)ul AR#- :63 ;biectul 0i )copul recur)ului- <n)tan/a co'petent (1) Gotrrile date n apel5 cele date5 potrivit le7ii5 fr drept de apel5 precu' 0i alte Botrri n ca(urile e4pre) prev(ute de le7e )unt )upu)e recur)ului(2) "u )unt )upu)e recur)ului Botrrile pronun/ate n cererile prev(ute la art- 3: pct- 1 lit- a)%i)5 n cele privind navi7a/ia civil 0i activitatea n porturi5 conflictele de 'unc 0i de a)i7urri )ociale5 n 'aterie de e4propriere5 n cererile privind repararea pre+udiciilor cau(ate prin erori +udiciare5 precu' 0i n alte cereri evaluabile n bani n valoare de pn la =00-000 lei inclu)iv- *e a)e'enea5 nu )unt )upu)e recur)ului Botrrile date de in)tan/ele de apel n ca(urile n care le7ea prevede c Botrrile de pri' in)tan/ )unt )upu)e nu'ai apelului(3) Recur)ul ur're0te ) )upun Cnaltei Cur/i de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie e4a'inarea5 n condi/iile le7ii5 a confor'it/ii Botrrii atacate cu re7ulile de drept aplicabile(:) Cn ca(urile anu'e prev(ute de le7e5 recur)ul )e )olu/ionea( de ctre in)tan/a ierarBic )uperioar celei care a pronun/at Botrrea atacat- *i)po(i/iile alin- (3) )e aplic n 'od core)pun(torAR#- :6: ,u)pendarea e4ecutrii (1) Recur)ul )u)pend de drept e4ecutarea Botrrii n cau(ele privitoare la )tr'utarea de Botare5 de)fiin/area de con)truc/ii5 planta/ii )au a oricror lucrri avnd o a0e(are fi45 precu' 0i n ca(urile anu'e prev(ute de le7e(2) La cererea recurentului for'ulat n condi/iile art- 63 alin- (2) 0i (3)5 in)tan/a )e)i(at cu +udecarea recur)ului poate di)pune5 'otivat5 )u)pendarea Botrrii atacate cu recur) n alte ca(uri dect cele la care )e refer alin- (1)- Cererea )e depune direct la in)tan/a de recur)5 alturndu%)e o copie certificat de pe cererea de recur) 0i dovada depunerii cau/iunii prev(ute la art- 816- Cn ca(ul n care cererea )e face nainte de a a+un7e do)arul la in)tan/a de recur)5 )e va altura 0i o copie le7ali(at de pe di)po(itivul Botrrii atacate cu recur)(3) Cererea )e +udec n ca'era de con)iliu5 cu citarea pr/ilor printr%un a7ent procedural al in)tan/ei )au prin alt

)alariat al ace)teia ori prin 'odalit/ile prev(ute la art- 1=: alin- (:) 0i (=)5 dup cu' ur'ea(> 1- de un co'plet anu'e con)tituit5 for'at din 3 +udectori5 n condi/iile le7ii5 n ca(ul n care cererea )%a depu) nainte de a+un7erea do)arului la in)tan/a de recur)H 2- de co'pletul de filtru5 dup ce ace)ta a fo)t de)e'nat5 n ca(urile prev(ute la art- :33H 3- de co'pletul care +udec recur)ul pe fond5 n ca(ul n care )%a fi4at ter'en n 0edin/ public(:) #er'enul de +udecat5 pentru care )e face citarea5 )e )tabile0te a)tfel nct ) nu treac 'ai 'ult de 10 (ile de la pri'irea cererii de )u)pendare(=) Co'pletul )e pronun/5 n cel 'ult :6 de ore de la +udecat5 printr%o ncBeiere 'otivat5 care e)te definitiv(2) La +udecata cererii de )u)pendare pr/ile trebuie ) fie repre(entate de avocat )au5 cnd e)te ca(ul5 de con)ilierul +uridic(8) Pentru 'otive te'einice5 in)tan/a de recur) poate reveni a)upra )u)pendrii acordate5 di)po(i/iile alin- (3)%(=) 0i (2) aplicndu%)e n 'od core)pun(torAR#- :6= #er'enul de recur) (1) #er'enul de recur) e)te de 30 de (ile de la co'unicarea Botrrii5 dac le7ea nu di)pune altfel- *i)po(i/iile art- :26 alin- (2)%(:)5 precu' 0i cele ale art- :23 )e aplic n 'od core)pun(tor(2) *ac inti'atul nu a invocat prin nt'pinare )au din do)ar nu reie)e c recur)ul a fo)t depu) pe)te ter'en5 el )e va )ocoti n ter'enAR#- :62 Cererea de recur) (1) Cererea de recur) va cuprinde ur'toarele 'en/iuni> a) nu'ele 0i prenu'ele5 do'iciliul )au re0edin/a pr/ii n favoarea creia )e e4ercit recur)ul5 nu'ele5 prenu'ele 0i do'iciliul profe)ional al avocatului care for'ulea( cererea ori5 pentru per)oanele +uridice5 denu'irea 0i )ediul lor5 precu' 0i nu'ele 0i prenu'ele con)ilierului +uridic care ntoc'e0te cererea- Pre(entele di)po(i/ii )e aplic 0i n ca(ul n care recurentul locuie0te n )trintateH b) nu'ele 0i prenu'ele5 do'iciliul )au re0edin/a ori5 dup ca(5 denu'irea 0i )ediul inti'atuluiH c) indicarea Botrrii care )e atacH d) 'otivele de nele7alitate pe care )e nte'eia( recur)ul 0i de(voltarea lor )au5 dup ca(5 'en/iunea c 'otivele vor fi depu)e printr%un 'e'oriu )eparatH e) )e'ntura pr/ii )au a 'andatarului pr/ii n ca(ul prev(ut la art- 13 alin- (2)5 a avocatului )au5 dup ca(5 a con)ilierului +uridic(2) La cererea de recur) )e vor ata0a dovada acBitrii ta4ei de ti'bru5 confor' le7ii5 precu' 0i 'puternicirea avoca/ial )au5 dup ca(5 dele7a/ia con)ilierului +uridic-

(3) en/iunile prev(ute la alin- (1) lit- a) 0i c)%e)5 precu' 0i cerin/ele 'en/ionate la alin- (2) )unt prev(ute )ub )anc/iunea nulit/ii- *i)po(i/iile art- 62 alin- (1)5 art- 63 alin- (3) 0i ale art- 68 alin- (2) r'n aplicabileAR#- :68 otivarea recur)ului (1) Recur)ul )e va 'otiva prin n)0i cererea de recur)5 n afar de ca(urile prev(ute la art- :80 alin- (=)5 aplicabile 0i n recur)(2) Cn ca(urile n care ini)terul Public a participat n proce)5 )e va depune o copie de pe 'otivele de ca)are pentru procurorAR#- :66 otivele de ca)are (1) Ca)area unor Botrri )e poate cere nu'ai pentru ur'toarele 'otive de nele7alitate> 1- cnd in)tan/a nu a fo)t alctuit potrivit di)po(i/iilor le7aleH 2- dac Botrrea a fo)t pronun/at de alt +udector dect cel care a luat parte la de(baterea pe fond a proce)ului )au de un alt co'plet de +udecat dect cel )tabilit aleatoriu pentru )olu/ionarea cau(ei ori a crui co'punere a fo)t )cBi'bat5 cu nclcarea le7iiH 3- cnd Botrrea a fo)t dat cu nclcarea co'peten/ei de ordine public a altei in)tan/e5 invocat n condi/iile le7iiH :- cnd in)tan/a a dep0it atribu/iile puterii +udectore0tiH =- cnd5 prin Botrrea dat5 in)tan/a a nclcat re7ulile de procedur a cror nere)pectare atra7e )anc/iunea nulit/iiH 2- cnd Botrrea nu cuprinde 'otivele pe care )e nte'eia( )au cnd cuprinde 'otive contradictorii ori nu'ai 'otive )trine de natura cau(eiH 8- cnd )%a nclcat autoritatea de lucru +udecatH 6- cnd Botrrea a fo)t dat cu nclcarea )au aplicarea 7re0it a nor'elor de drept 'aterial(2) otivele prev(ute la alin- (1) nu pot fi pri'ite dect dac ele nu au putut fi invocate pe calea apelului )au n cur)ul +udecrii apelului ori5 de0i au fo)t invocate n ter'en5 au fo)t re)pin)e )au in)tan/a a o'i) ) )e pronun/e a)upra lorAR#- :63 ,anc/iunea ne'otivrii recur)ului (1) Recur)ul e)te nul dac nu a fo)t 'otivat n ter'enul le7al5 cu e4cep/ia ca(ului prev(ut la alin- (3)(2) Aceea0i )anc/iune intervine n ca(ul n care 'otivele invocate nu )e ncadrea( n 'otivele de ca)are prev(ute la art:66(3) *ac le7ea nu di)pune altfel5 'otivele de ca)are care )unt de ordine public pot fi ridicate din oficiu de ctre in)tan/5 cBiar dup 'plinirea ter'enului de 'otivare a recur)ului5 fie n procedura de filtrare5 fie n 0edin/ publicAR#- :30 *epunerea recur)ului

(1) Recur)ul 0i5 dac e)te ca(ul5 'otivele de ca)are )e depun la in)tan/a a crei Botrre )e atac5 )ub )anc/iunea nulit/ii5 n condi/iile prev(ute la art- 63 alin- (3) 0i art- 6:(2) *i)po(i/iile art- :81 )e aplic n 'od core)pun(tor#er'enul prev(ut la art- :81 alin- (=) )e dublea( n ca(ul recur)ului- Cnt'pinarea trebuie redactat 0i )e'nat de avocatul )au con)ilierul +uridic al inti'atului5 iar r)pun)ul la nt'pinare de avocatul )au con)ilierul +uridic al recurentuluiPrin ace)te acte de procedur )e va 'en/iona dac recurentul5 re)pectiv inti'atul e)te de acord ca recur)ul5 atunci cnd e)te ad'i)ibil n principiu5 ) fie )olu/ionat de ctre co'pletul de filtru prev(ut la art- :33AR#- :31 Recur)ul incident 0i recur)ul provocat (1) Recur)ul incident 0i recur)ul provocat )e pot e4ercita5 n ca(urile prev(ute la art- :82 0i :835 care )e aplic n 'od core)pun(tor- *i)po(i/iile art- :66 r'n aplicabile(2) Prevederile art- :8: )e aplic n 'od core)pun(torAR#- :32 Probe noi n recur) (1) Cn in)tan/a de recur) nu )e pot produce noi probe5 cu e4cep/ia n)cri)urilor noi5 care pot fi depu)e5 )ub )anc/iunea decderii5 odat cu cererea de recur)5 re)pectiv odat cu nt'pinarea(2) Cn ca(ul n care recur)ul ur'ea( ) fie )olu/ionat n 0edin/ public5 pot fi depu)e 0i alte n)cri)uri noi pn la pri'ul ter'en de +udecatAR#- :33 Procedura de filtrare a recur)urilor (1) Cnd recur)ul e)te de co'peten/a Cnaltei Cur/i de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie5 pre0edintele in)tan/ei )au pre0edintele de )ec/ie ori5 dup ca(5 per)oana de)e'nat de ace0tia5 pri'ind do)arul de la in)tan/a a crei Botrre )e atac5 va lua5 prin re(olu/ie5 ')uri pentru )tabilirea aleatorie a unui co'plet for'at din 3 +udectori5 care va decide a)upra ad'i)ibilit/ii n principiu a recur)ului- *i)po(i/iile art- :8= alin- (3) )unt aplicabile(2) Pe ba(a recur)ului5 nt'pinrii5 a r)pun)ului la nt'pinare 0i a n)cri)urilor noi5 pre0edintele co'pletului va ntoc'i un raport a)upra ad'i)ibilit/ii n principiu a recur)ului )au va de)e'na un alt 'e'bru al co'pletului ori 'a7i)tratul%a)i)tent n ace)t )cop- Raportul trebuie ntoc'it n cel 'ult 30 de (ile de la reparti(area do)arului- Raportorul nu devine inco'patibil(3) Raportul va verifica dac recur)ul ndepline0te cerin/ele de for' prev(ute )ub )anc/iunea nulit/ii5 dac 'otivele invocate )e ncadrea( n cele prev(ute la art- :665 dac e4i)t 'otive de ordine public ce pot fi invocate n condi/iile art:63 alin- (3) ori dac e)te vdit nefondat- *e a)e'enea5 va arta5 dac e)te ca(ul5 +uri)pruden/a Cur/ii Con)titu/ionale5 a Cnaltei Cur/i de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie5 a Cur/ii !uropene a *repturilor ;'ului 0i a Cur/ii de Du)ti/ie a $niunii !uropene5

precu' 0i po(i/ia doctrinei n proble'ele de drept vi(nd de(le7area dat prin Botrrea atacat(:) *up anali(a raportului n co'pletul de filtru5 ace)ta )e co'unic de ndat pr/ilor5 care pot for'ula n )cri) un punct de vedere a)upra raportului5 n ter'en de 10 (ile de la co'unicare- Cn lip)a dove(ii de co'unicare a raportului 0i nainte de e4pirarea unui ter'en de 30 de (ile de la co'unicare5 co'pletul nu va putea trece la e4a'inarea recur)ului5 potrivit alin- (=) 0i (2)(=) Cn ca(ul n care co'pletul e)te n unani'itate de acord c recur)ul nu ndepline0te cerin/ele de for'5 c 'otivele de ca)are invocate 0i de(voltarea lor nu )e ncadrea( n cele prev(ute la art- :66 )au c recur)ul e)te vdit nefondat5 anulea( )au5 dup ca(5 re)pin7e recur)ul printr%o deci(ie 'otivat5 pronun/at5 fr citarea pr/ilor5 care nu e)te )upu) niciunei ci de atac- *eci(ia )e co'unic pr/ilor(2) *ac raportul aprecia( c recur)ul e)te ad'i)ibil 0i to/i 'e'brii )unt de acord5 iar proble'a de drept care )e pune n recur) nu e)te controver)at )au face obiectul unei +uri)pruden/e con)tante a Cnaltei Cur/i de Ca)are 0i Du)ti/ie5 co'pletul )e poate pronun/a a)upra fondului recur)ului5 fr citarea pr/ilor5 printr%o deci(ie definitiv5 care )e co'unic pr/ilor- Cn )olu/ionarea recur)ului in)tan/a va /ine )ea'a de punctele de vedere ale pr/ilor for'ulate potrivit alin- (:)(8) Cn ca(ul n care recur)ul nu poate fi )olu/ionat potrivit alin- (=) )au (2)5 co'pletul va pronun/a5 fr citarea pr/ilor5 o ncBeiere de ad'itere n principiu a recur)ului 0i va fi4a ter'enul de +udecat pe fond a recur)ului5 cu citarea pr/ilorAR#- :3: Re7uli privind +udecata *i)po(i/iile de procedur privind +udecata n pri' in)tan/ 0i n apel )e aplic 0i n in)tan/a de recur)5 n ')ura n care nu )unt potrivnice celor cuprin)e n pre(enta )ec/iuneAR#- :3= ;rdinea cuvntului n 0edin/ (1) Pre0edintele va da 'ai nti cuvntul recurentului5 iar apoi inti'atului(2) Procurorul vorbe0te cel din ur'5 n afar de ca(ul cnd e)te recurent- *ac procurorul a pornit ac/iunea civil n care )%a pronun/at Botrrea atacat cu recur)5 procurorului i )e va da cuvntul dup recurentAR#- :32 ,olu/iile pe care le poate pronun/a in)tan/a de recur) (1) Cn ca(ul n care recur)ul a fo)t declarat ad'i)ibil n principiu5 in)tan/a5 verificnd toate 'otivele invocate 0i +udecnd recur)ul5 l poate ad'ite5 l poate re)pin7e )au anula ori poate con)tata peri'area lui(2) Cn ca( de ad'itere a recur)ului5 Botrrea atacat poate fi ca)at5 n tot )au n parteAR#- :38 ,olu/iile pe care le poate pronun/a Cnalta Curte de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie

Cnalta Curte de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie5 n ca( de ca)are5 tri'ite cau(a )pre o nou +udecat in)tan/ei de apel care a pronun/at Botrrea ca)at ori5 atunci cnd e)te ca(ul 0i )unt ndeplinite condi/iile prev(ute la art- :60 alin- (3)5 pri'ei in)tan/e5 a crei Botrre e)te5 de a)e'enea5 ca)at- Atunci cnd intere)ele bunei ad'ini)trri a +u)ti/iei o cer5 cau(a va putea fi tri'i) oricrei alte in)tan/e de acela0i 7rad5 cu e4cep/ia ca(ului ca)rii pentru lip) de co'peten/5 cnd cau(a va fi tri'i) in)tan/ei co'petente )au altui or7an cu activitate +uri)dic/ional co'petent potrivit le7ii- Cn ca(ul n care ca)area )%a fcut pentru c in)tan/a a dep0it atribu/iile puterii +udectore0ti )au cnd )%a nclcat autoritatea de lucru +udecat5 cererea )e re)pin7e ca inad'i)ibilAR#- :36 ,olu/iile pe care le pot pronun/a alte in)tan/e de recur) (1) Cn ca(ul n care co'peten/a de )olu/ionare a recur)ului apar/ine tribunalului )au cur/ii de apel 0i )%a ca)at Botrrea atacat5 re+udecarea proce)ului n fond )e va face de ctre in)tan/a de recur)5 fie la ter'enul la care a avut loc ad'iterea recur)ului5 )itua/ie n care )e pronun/ o )in7ur deci(ie5 fie la un alt ter'en )tabilit n ace)t )cop(2) <n)tan/ele prev(ute la alin- (1) vor ca)a cu tri'itere5 o )in7ur dat n cur)ul proce)ului5 n ca(ul n care in)tan/a a crei Botrre e)te atacat cu recur) a )olu/ionat proce)ul fr a intra n +udecata fondului )au +udecata )%a fcut n lip)a pr/ii care a fo)t nele7al citat5 att la ad'ini)trarea probelor5 ct 0i la de(baterea fondului- Cn vederea re+udecrii5 cau(a )e tri'ite la in)tan/a care a pronun/at Botrrea ca)at ori la alt in)tan/ de acela0i 7rad cu acea)ta5 din aceea0i circu')crip/ie- *i)po(i/iile art- :38 )e aplic n 'od core)pun(tor5 n ca( de neco'peten/5 de dep0ire a atribu/iilor puterii +udectore0ti 0i de nclcare a autorit/ii de lucru +udecatAR#- :33 otivarea Botrrii Prin dero7are de la prevederile art- :2= alin- (1) lit- b)5 Botrrea in)tan/ei de recur) va cuprinde n con)iderente nu'ai 'otivele de ca)are invocate 0i anali(a ace)tora5 artndu%)e de ce )%au ad'i) ori5 dup ca(5 )%au re)pin)- Cn ca(ul n care recur)ul )e re)pin7e fr a fi cercetat n fond ori )e anulea( )au )e con)tat peri'area lui5 Botrrea de recur) va cuprinde nu'ai 'otivarea )olu/iei fr a )e evoca 0i anali(a 'otivelor de ca)areAR#- =00 !fectele ca)rii (1) Gotrrea ca)at nu are nicio putere(2) Actele de e4ecutare )au de a)i7urare fcute n te'eiul unei a)e'enea Botrri )unt de)fiin/ate de drept5 dac in)tan/a de recur) nu di)pune altfel- <n)tan/a va con)tata acea)ta5 din oficiu5 prin di)po(itivul Botrrii de ca)areAR#- =01 Dudecata n fond dup ca)are

(1) Cn ca( de ca)are5 Botrrile in)tan/ei de recur) a)upra proble'elor de drept de(le7ate )unt obli7atorii pentru in)tan/a care +udec fondul(2) Cnd Botrrea a fo)t ca)at pentru nclcarea re7ulilor de procedur5 +udecata va rencepe de la actul anulat(3) *up ca)are5 in)tan/a de fond va +udeca din nou5 n li'itele ca)rii 0i /innd )ea'a de toate 'otivele invocate naintea in)tan/ei a crei Botrre a fo)t ca)at(:) Cn ca(ul re+udecrii dup ca)are5 cu re/inere )au cu tri'itere5 )unt ad'i)ibile orice probe prev(ute de le7eAR#- =02 "enrut/irea )itua/iei n propria cale de atac La +udecarea recur)ului5 precu' 0i la re+udecarea proce)ului dup ca)area Botrrii de ctre in)tan/a de recur)5 di)po(i/iile art- :61 )unt aplicabile n 'od core)pun(tor,!C@<$"!A a 2%a Conte)ta/ia n anulare AR#- =03 ;biectul 0i 'otivele conte)ta/iei n anulare (1) Gotrrile definitive pot fi atacate cu conte)ta/ie n anulare atunci cnd conte)tatorul nu a fo)t le7al citat 0i nici nu a fo)t pre(ent la ter'enul cnd a avut loc +udecata(2) Gotrrile in)tan/elor de recur) 'ai pot fi atacate cu conte)ta/ie n anulare atunci cnd> 1- Botrrea dat n recur) a fo)t pronun/at de o in)tan/ neco'petent ab)olut )au cu nclcarea nor'elor referitoare la alctuirea in)tan/ei 0i5 de0i )e invoca)e e4cep/ia core)pun(toare5 in)tan/a de recur) a o'i) ) )e pronun/e a)upra ace)teiaH 2- de(le7area dat recur)ului e)te re(ultatul unei erori 'aterialeH 3- in)tan/a de recur)5 re)pin7nd recur)ul )au ad'i/ndu%l n parte5 a o'i) ) cercete(e vreunul dintre 'otivele de ca)are invocate de recurent n ter'enH :- in)tan/a de recur) nu )%a pronun/at a)upra unuia dintre recur)urile declarate n cau((3) *i)po(i/iile alin- (2) pct- 15 2 0i : )e aplic n 'od core)pun(tor Botrrilor in)tan/elor de apel care5 potrivit le7ii5 nu pot fi atacate cu recur)AR#- =0: Condi/ii de ad'i)ibilitate (1) Conte)ta/ia n anulare e)te inad'i)ibil dac 'otivul prev(ut la art- =03 alin- (1) putea fi invocat pe calea apelului )au a recur)ului(2) Cu toate ace)tea5 conte)ta/ia poate fi pri'it n ca(ul n care 'otivul a fo)t invocat prin cererea de recur)5 dar in)tan/a l%a re)pin) pentru c avea nevoie de verificri de fapt inco'patibile cu recur)ul )au dac recur)ul5 fr vina pr/ii5 a fo)t re)pin) fr a fi cercetat n fond-

(3) ; Botrre 'potriva creia )%a e4ercitat conte)ta/ia n anulare nu 'ai poate fi atacat de aceea0i parte cu o nou conte)ta/ie n anulare5 cBiar dac )e invoc alte 'otiveAR#- =0= <n)tan/a co'petent (1) Conte)ta/ia n anulare )e introduce la in)tan/a a crei Botrre )e atac(2) Cn ca(ul n care )e invoc 'otive care atra7 co'peten/e diferite5 nu operea( proro7area co'peten/eiAR#- =02 #er'en de e4ercitare (1) Conte)ta/ia n anulare poate fi introdu) n ter'en de 1= (ile de la data co'unicrii Botrrii5 dar nu 'ai tr(iu de un an de la data cnd Botrrea a r'a) definitiv(2) Conte)ta/ia )e 'otivea( n ter'enul de 1= (ile prev(ut la alin- (1)5 )ub )anc/iunea nulit/ii ace)teiaAR#- =08 ,u)pendarea e4ecutrii <n)tan/a poate )u)penda e4ecutarea Botrrii a crei anulare )e cere5 )ub condi/ia drii unei cau/iuni- *i)po(i/iile art- :6: )e aplic n 'od core)pun(torAR#- =06 Procedura de +udecat (1) Conte)ta/ia n anulare )e )olu/ionea( de ur7en/ 0i cu precdere5 potrivit di)po(i/iilor procedurale aplicabile +udec/ii finali(ate cu Botrrea atacat(2) Cnt'pinarea e)te obli7atorie 0i )e depune la do)ar cu cel pu/in = (ile naintea pri'ului ter'en de +udecatConte)tatorul va lua cuno0tin/ de con/inutul ace)teia de la do)arul cau(ei(3) *ac 'otivul de conte)ta/ie e)te nte'eiat5 in)tan/a va pronun/a o )in7ur Botrre prin care va anula Botrrea atacat 0i va )olu/iona cau(a- *ac )olu/ionarea cau(ei la acela0i ter'en nu e)te po)ibil5 in)tan/a va pronun/a o Botrre de anulare a Botrrii atacate 0i va fi4a ter'en n vederea )olu/ionrii cau(ei printr%o nou Botrre- Cn ace)t ulti' ca(5 Botrrea de anulare nu poate fi atacat )eparat(:) Gotrrea dat n conte)ta/ie n anulare e)te )upu) acelora0i ci de atac ca 0i Botrrea atacat,!C@<$"!A a 3%a Revi(uirea AR#- =03 ;biectul 0i 'otivele revi(uirii (1) Revi(uirea unei Botrri pronun/ate a)upra fondului )au care evoc fondul poate fi cerut dac> 1- )%a pronun/at a)upra unor lucruri care nu )%au cerut )au nu )%a pronun/at a)upra unui lucru cerut ori )%a dat 'ai 'ult dect )%a cerutH 2- obiectul pricinii nu )e afl n fiin/H

3- un +udector5 'artor )au e4pert5 care a luat parte la +udecat5 a fo)t conda'nat definitiv pentru o infrac/iune privitoare la pricin )au dac Botrrea )%a dat n te'eiul unui n)cri) declarat fal) n cur)ul ori n ur'a +udec/ii5 cnd ace)te 'pre+urri au influen/at )olu/ia pronun/at n cau(- Cn ca(ul n care con)tatarea infrac/iunii nu )e 'ai poate face printr%o Botrre penal5 in)tan/a de revi(uire )e va pronun/a 'ai nti5 pe cale incidental5 a)upra e4i)ten/ei )au ine4i)ten/ei infrac/iunii invocate- Cn ace)t ulti' ca(5 la +udecarea cererii va fi citat 0i cel nvinuit de )vr0irea infrac/iuniiH :- un +udector a fo)t )anc/ionat di)ciplinar definitiv pentru e4ercitarea func/iei cu rea%credin/ )au 7rav ne7li+en/5 dac ace)te 'pre+urri au influen/at )olu/ia pronun/at n cau(H =- dup darea Botrrii5 )%au de)coperit n)cri)uri doveditoare5 re/inute de partea potrivnic )au care nu au putut fi nf/i0ate dintr%o 'pre+urare 'ai pre)u) de voin/a pr/ilorH 2- )%a ca)at5 )%a anulat ori )%a )cBi'bat Botrrea unei in)tan/e pe care )%a nte'eiat Botrrea a crei revi(uire )e cereH 8- )tatul ori alte per)oane +uridice de drept public5 'inorii 0i cei pu0i )ub interdic/ie +udectorea)c ori cei pu0i )ub curatel nu au fo)t apra/i deloc )au au fo)t apra/i cu viclenie de cei n)rcina/i ) i apereH 6- e4i)t Botrri definitive potrivnice5 date de in)tan/e de acela0i 7rad )au de 7rade diferite5 care ncalc autoritatea de lucru +udecat a pri'ei BotrriH 3- partea a fo)t 'piedicat ) )e nf/i0e(e la +udecat 0i ) n0tiin/e(e in)tan/a de)pre acea)ta5 dintr%o 'pre+urare 'ai pre)u) de voin/a )aH 10- Curtea !uropean a *repturilor ;'ului a con)tatat o nclcare a drepturilor )au libert/ilor funda'entale datorat unei Botrri +udectore0ti5 iar con)ecin/ele 7rave ale ace)tei nclcri continu ) )e producH 11- dup ce Botrrea a devenit definitiv5 Curtea Con)titu/ional )%a pronun/at a)upra e4cep/iei invocate n acea cau(5 declarnd necon)titu/ional prevederea care a fcut obiectul acelei e4cep/ii(2) Pentru 'otivele de revi(uire prev(ute la alin- (1) pct35 dar nu'ai n ipote(a +udectorului5 pct- :5 pct- 8%10 )unt )upu)e revi(uirii 0i Botrrile care nu evoc fondulAR#- =10 <n)tan/a co'petent (1) Cererea de revi(uire )e ndreapt la in)tan/a care a pronun/at Botrrea a crei revi(uire )e cere(2) Cn ca(ul di)po(i/iilor art- =03 alin- (1) pct- 65 cererea de revi(uire )e va ndrepta la in)tan/a 'ai 'are n 7rad fa/ de in)tan/a care a dat pri'a Botrre- *ac una dintre in)tan/ele de recur) la care )e refer ace)te di)po(i/ii e)te Cnalta Curte de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie5 cererea de revi(uire )e va +udeca de acea)t in)tan/-

(3) Cn ca(ul n care )e invoc 'otive care atra7 co'peten/e diferite5 nu va opera proro7area co'peten/eiAR#- =11 #er'en de e4ercitare (1) #er'enul de revi(uire e)te de o lun 0i )e va )ocoti> 1- n ca(urile prev(ute la art- =03 alin- (1) pct- 15 de la co'unicarea BotrriiH 2- n ca(ul prev(ut la art- =03 alin- (1) pct- 25 de la cel din ur' act de e4ecutareH 3- n ca(urile prev(ute la art- =03 alin- (1) pct- 35 din (iua n care partea a luat cuno0tin/ de Botrrea in)tan/ei penale de conda'nare a +udectorului5 'artorului )au e4pertului ori de Botrrea care a declarat fal) n)cri)ul5 dar nu 'ai tr(iu de un an de la data r'nerii definitive a Botrrii penale- Cn lip)a unei a)tfel de Botrri5 ter'enul cur7e de la data cnd partea a luat cuno0tin/ de 'pre+urrile pentru care con)tatarea infrac/iunii nu )e 'ai poate face printr%o Botrre penal5 dar nu 'ai tr(iu de 3 ani de la data producerii ace)toraH :- n ca(ul prev(ut la art- =03 alin- (1) pct- :5 din (iua n care partea a luat cuno0tin/ de Botrrea prin care a fo)t )anc/ionat di)ciplinar definitiv +udectorul5 dar nu 'ai tr(iu de un an de la data r'nerii definitive a Botrrii de )anc/ionare di)ciplinarH =- n ca(ul prev(ut la art- =03 alin- (1) pct- =5 din (iua n care )%au de)coperit n)cri)urile ce )e invocH 2- n ca(ul prev(ut la art- =03 alin- (1) pct- 25 din (iua n care partea a luat cuno0tin/ de ca)area5 anularea )au )cBi'barea Botrrii pe care )%a nte'eiat Botrrea a crei revi(uire )e cere5 dar nu 'ai tr(iu de un an de la data r'nerii definitive a Botrrii de ca)are5 anulare )au )cBi'bareH 8- n ca(urile prev(ute la art- =03 alin- (1) pct- 85 din (iua n care )tatul ori alt per)oan de drept public a luat cuno0tin/ de Botrre5 dar nu 'ai tr(iu de un an de la data r'nerii definitive a ace)teiaH n ca(ul 'inorilor5 per)oanelor pu)e )ub interdic/ie +udectorea)c )au )ub curatel ter'enul de revi(uire e)te de 2 luni de la data la care cel intere)at a luat cuno0tin/ de Botrre5 dar nu 'ai tr(iu de un an de la dobndirea capacit/ii depline de e4erci/iu )au5 dup ca(5 de la nlocuirea tutorelui per)oanei pu)e )ub interdic/ie5 de la ncetarea curatelei ori nlocuirea curatoruluiH 6- n ca(ul prev(ut la art- =03 alin- (1) pct- 65 de la data r'nerii definitive a ulti'ei Botrri(2) Cn ca(ul prev(ut la art- =03 alin- (1) pct- 35 ter'enul de revi(uire e)te de 1= (ile 0i )e )ocote0te de la ncetarea 'piedicrii(3) Pentru 'otivele prev(ute la art- =03 alin- (1) pct- 10 0i 115 ter'enul e)te de 3 luni de la data publicrii Botrrii Cur/ii !uropene a *repturilor ;'ului5 re)pectiv a deci(iei Cur/ii Con)titu/ionale n onitorul ;ficial al Ro'niei5 Partea <-

(:) Revi(uirea )e 'otivea( prin n)0i cererea de declarare a cii de atac )au nuntrul ter'enului de e4ercitare a ace)teia5 )ub )anc/iunea nulit/ii(=) *ac prin aceea0i cerere )e invoc 'otive diferite de revi(uire5 prevederile alin- (:) )e aplic n 'od core)pun(tor pentru fiecare 'otiv n parteAR#- =12 ,u)pendarea e4ecutrii <n)tan/a poate )u)penda e4ecutarea Botrrii a crei revi(uire )e cere5 )ub condi/ia drii unei cau/iuni- *i)po(i/iile art- :6: )e aplic n 'od core)pun(torAR#- =13 Procedura de +udecat (1) Cererea de revi(uire )e )olu/ionea( potrivit di)po(i/iilor procedurale aplicabile +udec/ii finali(ate cu Botrrea atacat(2) Cnt'pinarea e)te obli7atorie 0i )e depune la do)ar cu cel pu/in = (ile naintea pri'ului ter'en de +udecatRevi(uentul va lua cuno0tin/ de con/inutul nt'pinrii de la do)arul cau(ei(3) *e(baterile )unt li'itate la ad'i)ibilitatea revi(uirii 0i la faptele pe care )e nte'eia((:) *ac in)tan/a ncuviin/ea( cererea de revi(uire5 ea va )cBi'ba5 n tot )au n parte5 Botrrea atacat5 iar n ca(ul Botrrilor definitive potrivnice5 ea va anula cea din ur' Botrre- ,e va face artare de Botrrea dat n revi(uire5 n +o)ul ori7inalului Botrrii revi(uite(=) Gotrrea dat a)upra revi(uirii e)te )upu) cilor de atac prev(ute de le7e pentru Botrrea revi(uit(2) *ac revi(uirea )%a cerut pentru Botrri potrivnice5 calea de atac e)te recur)ul- Cn ca(ul n care revi(uirea a fo)t )olu/ionat de una dintre )ec/iile Cnaltei Cur/i de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie5 recur)ul e)te de co'peten/a Co'pletului de = +udectori#<#L$L <<< *i)po(i/ii privind a)i7urarea unei practici +udiciare unitare CAP- < Recur)ul n intere)ul le7ii AR#- =1: Calitatea proce)ual Pentru a )e a)i7ura interpretarea 0i aplicarea unitar a le7ii de ctre toate in)tan/ele +udectore0ti5 procurorul 7eneral al ParcBetului de pe ln7 Cnalta Curte de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie5 din oficiu )au la cererea 'ini)trului +u)ti/iei5 Cole7iul de conducere al Cnaltei Cur/i de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie5 cole7iile de conducere ale cur/ilor de apel5 precu' 0i Avocatul Poporului au ndatorirea ) cear Cnaltei Cur/i de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie ) )e pronun/e a)upra proble'elor de drept care au fo)t )olu/ionate diferit de in)tan/ele +udectore0ti-

AR#- =1= Condi/ii de ad'i)ibilitate Recur)ul n intere)ul le7ii e)te ad'i)ibil nu'ai dac )e face dovada c proble'ele de drept care for'ea( obiectul +udec/ii au fo)t )olu/ionate n 'od diferit prin Botrri +udectore0ti definitive5 care )e ane4ea( cereriiAR#- =12 Dudecarea recur)ului n intere)ul le7ii (1) Recur)ul n intere)ul le7ii )e +udec de un co'plet for'at din pre0edintele )au5 n lip)a ace)tuia5 unul dintre vicepre0edin/ii Cnaltei Cur/i de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie5 pre0edin/ii de )ec/ii din cadrul ace)teia5 precu' 0i 20 de +udectori5 din care 1: +udectori din )ec/ia9)ec/iile n a crei9cror co'peten/ intr proble'a de drept care a fo)t )olu/ionat diferit de in)tan/ele +udectore0ti 0i cte 2 +udectori din cadrul celorlalte )ec/ii- Pre0edintele Cnaltei Cur/i de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie5 re)pectiv unul dintre vicepre0edin/ii ace)teia e)te pre0edinte al co'pletului(2) Cn ca(ul n care proble'a de drept pre(int intere) pentru dou )au 'ai 'ulte )ec/ii5 pre0edintele )au5 dup ca(5 unul dintre vicepre0edin/ii Cnaltei Cur/i de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie va )tabili nu'rul +udectorilor din )ec/iile intere)ate care vor intra n co'punerea co'pletului prev(ut la alin- (1)5 celelalte )ec/ii ur'nd a fi repre(entate potrivit di)po(i/iilor aceluia0i alineat(3) Atunci cnd proble'a de drept nu intr n co'peten/a niciunei )ec/ii a Cnaltei Cur/i de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie5 pre0edintele )au5 dup ca(5 unul dintre vicepre0edin/ii Cnaltei Cur/i de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie va de)e'na cte = +udectori din cadrul fiecrei )ec/ii- Pentru ntoc'irea raportului5 pre0edintele co'pletului va de)e'na cte un +udector din cadrul fiecrei )ec/ii(:) *up )e)i(area Cnaltei Cur/i de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie5 pre0edintele )au5 dup ca(5 unul dintre vicepre0edin/ii ace)teia va lua ')urile nece)are pentru de)e'narea aleatorie a +udectorilor din cadrul )ec/iei n a crei co'peten/ intr proble'a de drept care a fo)t )olu/ionat diferit de in)tan/ele +udectore0ti5 precu' 0i a +udectorilor din celelalte )ec/ii ce intr n alctuirea co'pletului prev(ut la alin- (1)(=) *up alctuirea co'pletului potrivit alin- (:)5 pre0edintele ace)tuia va de)e'na dintre 'e'brii co'pletului 3 +udectori pentru a ntoc'i un raport a)upra recur)ului n intere)ul le7ii- Raportorii nu )unt inco'patibili(2) Cn vederea ntoc'irii raportului5 pre0edintele co'pletului va putea )olicita unor )peciali0ti recuno)cu/i opinia )cri) a)upra proble'elor de drept )olu/ionate diferit(8) Raportul va cuprinde )olu/iile diferite date proble'ei de drept 0i ar7u'entele pe care )e funda'entea(5 +uri)pruden/a relevant a Cur/ii Con)titu/ionale5 a Cur/ii !uropene a *repturilor ;'ului )au a Cur/ii de Du)ti/ie a $niunii !uropene5 dac e)te ca(ul5 doctrina n 'aterie5 precu' 0i opinia )peciali0tilor con)ulta/i- #otodat5 +udectorii raportori vor

ntoc'i 0i vor 'otiva proiectul )olu/iei ce )e propune a fi dat recur)ului n intere)ul le7ii(6) Fedin/a co'pletului )e convoac de pre0edintele ace)tuia5 cu cel pu/in 20 de (ile nainte de de)f0urarea ace)teia- ;dat cu convocarea5 fiecare +udector va pri'i o copie a raportului 0i a )olu/iei propu)e(3) La 0edin/ particip to/i +udectorii co'pletului- *ac e4i)t 'otive obiective5 ace0tia vor fi nlocui/i cu re)pectarea re7ulilor prev(ute la alin- (:)(10) Recur)ul n intere)ul le7ii )e )u)/ine n fa/a co'pletului5 dup ca(5 de procurorul 7eneral al ParcBetului de pe ln7 Cnalta Curte de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie )au de procurorul de)e'nat de ace)ta5 de +udectorul de)e'nat de Cole7iul de conducere al Cnaltei Cur/i de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie5 re)pectiv al Cur/ii de apel ori de Avocatul Poporului )au de un repre(entant al ace)tuia(11) Recur)ul n intere)ul le7ii )e +udec n cel 'ult 3 luni de la data )e)i(rii in)tan/ei5 iar )olu/ia )e adopt cu cel pu/in dou trei'i din nu'rul +udectorilor co'pletului- "u )e ad'it ab/ineri de la votAR#- =18 Con/inutul Botrrii 0i efectele ei (1) A)upra cererii5 co'pletul Cnaltei Cur/i de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie )e pronun/ prin deci(ie(2) *eci(ia )e pronun/ nu'ai n intere)ul le7ii 0i nu are efecte a)upra Botrrilor +udectore0ti e4a'inate 0i nici cu privire la )itua/ia pr/ilor din acele proce)e(3) *eci(ia )e 'otivea( n ter'en de cel 'ult 30 de (ile de la pronun/are 0i )e public n cel 'ult 1= (ile de la 'otivare n onitorul ;ficial al Ro'niei5 Partea <(:) *e(le7area dat proble'elor de drept +udecate e)te obli7atorie pentru in)tan/e de la data publicrii deci(iei n onitorul ;ficial al Ro'niei5 Partea <AR#- =16 Cncetarea efectelor deci(iei *eci(ia n intere)ul le7ii 0i ncetea( aplicabilitatea la data 'odificrii5 abro7rii )au con)tatrii necon)titu/ionalit/ii di)po(i/iei le7ale care a fcut obiectul interpretriiCAP- << ,e)i(area Cnaltei Cur/i de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie n vederea pronun/rii unei Botrri prealabile pentru de(le7area unor cBe)tiuni de drept AR#- =13 ;biectul )e)i(rii *ac5 n cur)ul +udec/ii5 un co'plet de +udecat al Cnaltei Cur/i de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie5 al cur/ii de apel )au al tribunalului5 nve)tit cu )olu/ionarea cau(ei n ulti' in)tan/5 con)tatnd c o cBe)tiune de drept5 de a crei l'urire depinde )olu/ionarea pe fond a cau(ei re)pective5 e)te nou 0i a)upra

ace)teia Cnalta Curte de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie nu a )tatuat 0i nici nu face obiectul unui recur) n intere)ul le7ii n cur) de )olu/ionare5 va putea )olicita Cnaltei Cur/i de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie ) pronun/e o Botrre prin care ) )e dea re(olvare de principiu cBe)tiunii de drept cu care a fo)t )e)i(atAR#- =20 Procedura de +udecat (1) ,e)i(area Cnaltei Cur/i de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie )e face de ctre co'pletul de +udecat dup de(bateri contradictorii5 dac )unt ndeplinite condi/iile prev(ute la art- =135 prin ncBeiere care nu e)te )upu) niciunei ci de atac- *ac prin ncBeiere )e di)pune )e)i(area5 acea)ta va cuprinde 'otivele care )u)/in ad'i)ibilitatea )e)i(rii potrivit di)po(i/iilor art- =135 punctul de vedere al co'pletului de +udecat 0i al pr/ilor(2) Prin ncBeierea prev(ut la alin- (1)5 cau(a va fi )u)pendat pn la pronun/area Botrrii prealabile pentru de(le7area cBe)tiunii de drept(3) *up nre7i)trarea cau(ei la Cnalta Curte de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie5 ncBeierea de )e)i(are )e public pe pa7ina de internet a ace)tei in)tan/e(:) Cau(ele )i'ilare5 aflate pe rolul in)tan/elor +udectore0ti5 pot fi )u)pendate pn la )olu/ionarea )e)i(rii(=) Reparti(area )e)i(rii e)te fcut de pre0edintele )au5 n lip)a ace)tuia5 de unul dintre vicepre0edin/ii Cnaltei Cur/i de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie ori de per)oana de)e'nat de ace0tia(2) ,e)i(area )e +udec de un co'plet for'at din pre0edintele )ec/iei core)pun(toare a Cnaltei Cur/i de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie )au de un +udector de)e'nat de ace)ta 0i 12 +udectori din cadrul )ec/iei re)pective- Pre0edintele )ec/iei )au5 n ca( de i'po)ibilitate5 +udectorul de)e'nat de ace)ta e)te pre0edintele de co'plet 0i va lua ')urile nece)are pentru de)e'narea aleatorie a +udectorilor(8) *up alctuirea co'pletului potrivit alin- (2)5 pre0edintele ace)tuia va de)e'na un +udector pentru a ntoc'i un raport a)upra cBe)tiunii de drept )upu)e +udec/ii- Dudectorul de)e'nat raportor nu devine inco'patibil(6) Atunci cnd cBe)tiunea de drept prive0te activitatea 'ai 'ultor )ec/ii ale Cnaltei Cur/i de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie5 pre0edintele )au5 n lip)a ace)tuia5 unul dintre vicepre0edin/ii Cnaltei Cur/i de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie va tran)'ite )e)i(area pre0edin/ilor )ec/iilor intere)ate n )olu/ionarea cBe)tiunii de drept- Cn ace)t ca(5 co'pletul va fi alctuit din pre0edintele )au5 n lip)a ace)tuia5 din vicepre0edintele Cnaltei Cur/i de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie5 care va pre(ida co'pletul5 din pre0edin/ii )ec/iilor intere)ate n )olu/ionarea cBe)tiunii de drept5 precu' 0i cte = +udectori din cadrul )ec/iilor re)pective de)e'na/i aleatoriu de pre0edintele co'pletului- *up alctuirea co'pletului5 pentru ntoc'irea raportului pre0edintele co'pletului va de)e'na cte un +udector din cadrul fiecrei )ec/ii- Raportorii nu )unt inco'patibili(3) *ac la Cnalta Curte de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie nu e4i)t o )ec/ie core)pun(toare aceleia la care )%a con)tatat c

cBe)tiunea de drept nu a fo)t de(le7at unitar n practica in)tan/elor5 )e aplic n 'od core)pun(tor di)po(i/iile alin(6)(10) Raportul va fi co'unicat pr/ilor5 care5 n ter'en de cel 'ult 1= (ile de la co'unicare5 pot depune5 n )cri)5 prin avocat )au5 dup ca(5 prin con)ilier +uridic5 punctele lor de vedere privind cBe)tiunea de drept )upu) +udec/ii(11) *i)po(i/iile art- =12 alin- (2)%(3) )e aplic n 'od core)pun(tor(12) ,e)i(area )e +udec fr citarea pr/ilor5 n cel 'ult 3 luni de la data nve)tirii5 iar )olu/ia )e adopt cu cel pu/in dou trei'i din nu'rul +udectorilor co'pletului- "u )e ad'it ab/ineri de la vot(13) Procedura prev(ut n pre(entul capitol e)te )cutit de ta4 +udiciar de ti'bru 0i ti'bru +udiciarAR#- =21 Con/inutul 0i efectele Botrrii (1) A)upra )e)i(rii5 Co'pletul pentru de(le7area unor cBe)tiuni de drept )e pronun/ prin deci(ie5 nu'ai cu privire la cBe)tiunea de drept )upu) de(le7rii(2) *i)po(i/iile art- =18 alin- (3) )e aplic n 'od core)pun(tor(3) *e(le7area dat cBe)tiunilor de drept e)te obli7atorie pentru in)tan/a care a )olicitat de(le7area de la data pronun/rii deci(iei5 iar pentru celelalte in)tan/e5 de la data publicrii deci(iei n onitorul ;ficial al Ro'niei5 Partea <(:) *i)po(i/iile art- =16 )e aplic n 'od core)pun(tor#<#L$L <? Conte)ta/ia privind ter7iver)area proce)ului AR#- =22 ,ubiectele conte)ta/iei 0i 'otivele ei (1) ;ricare dintre pr/i5 precu' 0i procurorul care particip la +udecat pot face conte)ta/ie prin care5 invocnd nclcarea dreptului la )olu/ionarea proce)ului ntr%un ter'en opti' 0i previ(ibil5 ) )olicite luarea ')urilor le7ale pentru ca acea)t )itua/ie ) fie nlturat(2) Conte)ta/ia 'en/ionat la alin- (1) )e poate face n ur'toarele ca(uri> 1- cnd le7ea )tabile0te un ter'en de finali(are a unei proceduri5 de pronun/are ori de 'otivare a unei Botrri5 n) ace)t ter'en )%a 'plinit fr re(ultatH 2- cnd in)tan/a a )tabilit un ter'en n care un participant la proce) trebuia ) ndeplinea)c un act de procedur5 iar ace)t ter'en )%a 'plinit5 n) in)tan/a nu a luat5 fa/ de cel care nu 0ia ndeplinit obli7a/ia5 ')urile prev(ute de le7eH 3- cnd o per)oan ori o autoritate care nu are calitatea de parte a fo)t obli7at ) co'unice in)tan/ei5 ntr%un anu'it ter'en5 un n)cri) )au date ori alte infor'a/ii re(ultate din eviden/ele ei 0i care erau nece)are )olu/ionrii proce)ului5 iar

ace)t ter'en )%a 'plinit5 n) in)tan/a nu a luat5 fa/ de cel care nu 0i%a ndeplinit obli7a/ia5 ')urile prev(ute de le7eH :- cnd in)tan/a 0i%a ne)ocotit obli7a/ia de a )olu/iona cau(a ntr%un ter'en opti' 0i previ(ibil prin neluarea ')urilor )tabilite de le7e )au prin nendeplinirea din oficiu5 atunci cnd le7ea o i'pune5 a unui act de procedur nece)ar )olu/ionrii cau(ei5 de0i ti'pul )cur) de la ulti'ul )u act de procedur ar fi fo)t )uficient pentru luarea ')urii )au ndeplinirea actuluiAR#- =23 Retra7erea conte)ta/iei Conte)ta/ia poate fi retra) oricnd pn la )olu/ionarea ei;dat retra)5 conte)ta/ia nu poate fi reiteratAR#- =2: &or'a conte)ta/iei- Procedura naintea in)tan/ei care +udec proce)ul (1) Conte)ta/ia )e for'ulea( n )cri) 0i )e depune la in)tan/a nve)tit cu )olu/ionarea proce)ului n le7tur cu care )e invoc ter7iver)area +udec/ii- Conte)ta/ia )e poate face 0i verbal n 0edin/5 ca( n care va fi con)e'nat5 'preun cu 'otivele artate de parte5 n ncBeierea de 0edin/(2) Conte)ta/ia nu )u)pend )olu/ionarea cau(ei(3) Conte)ta/ia )e )olu/ionea( de ctre co'pletul nve)tit cu +udecarea cau(ei de ndat )au n ter'en de cel 'ult = (ile5 fr citarea pr/ilor(:) Cnd aprecia( conte)ta/ia ca fiind nte'eiat5 co'pletul de +udecat pronun/ o ncBeiere ne)upu) niciunei ci de atac5 prin care ia de ndat ')urile nece)are nlturrii )itua/iei care a provocat ter7iver)area +udec/ii- Cn ace)t ca(5 conte)tatorului i va fi co'unicat5 pentru infor'are5 o copie a ncBeierii(=) Cnd aprecia( conte)ta/ia ca nente'eiat5 co'pletul de +udecat o va re)pin7e prin ncBeiere- C'potriva ace)tei ncBeieri conte)tatorul poate face pln7ere n ter'en de 3 (ile de la co'unicare- Pln7erea )e depune la in)tan/a care a pronun/at ncBeierea5 care o va nainta de ndat pentru )olu/ionare5 'preun cu o copie certificat de pe do)arul cau(ei5 in)tan/ei ierarBic )uperioare- Cnd proce)ul )e +udec la Cnalta Curte de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie5 pln7erea )e )olu/ionea( de un alt co'plet al aceleia0i )ec/ii- &or'ularea pln7erii nu )u)pend +udecata(2) CncBeierile prev(ute la alin- (:) 0i (=) )e 'otivea( n ter'en de = (ile de la pronun/areAR#- =2= Procedura de )olu/ionare a pln7erii (1) <n)tan/a va )olu/iona pln7erea n ter'en de 10 (ile de la pri'irea do)arului5 n co'plet for'at din 3 +udectoriDudecata )e face fr citarea pr/ilor5 printr%o Botrre care nu e)te )upu) niciunei ci de atac5 ce trebuie 'otivat n ter'en de = (ile de la pronun/are(2) *ac in)tan/a 7)e0te pln7erea nte'eiat5 va di)pune ca in)tan/a care +udec proce)ul ) ndeplinea)c actul de procedur

)au ) ia ')urile le7ale nece)are5 artnd care )unt ace)tea 0i )tabilind5 cnd e)te ca(ul5 un ter'en pentru ndeplinirea lor(3) Cn toate ca(urile5 in)tan/a care )olu/ionea( pln7erea nu va putea da ndru'ri 0i nici nu va putea oferi de(le7ri a)upra unor proble'e de fapt )au de drept care ) anticipe(e 'odul de )olu/ionare a pricinii ori care ) aduc atin7ere libert/ii +udectorului cau(ei de a Botr5 confor' le7ii5 cu privire la )olu/ia ce trebuie dat proce)uluiAR#- =22 ,anc/ionarea conte)tatorului de rea%credin/ (1) Atunci cnd conte)ta/ia )au pln7erea a fo)t fcut cu rea%credin/5 autorul ace)teia poate fi obli7at la plata unei a'en(i +udiciare de la =00 lei la 2-000 lei5 precu' 0i5 la cererea pr/ii intere)ate5 la plata de de)p7ubiri pentru repararea pre+udiciului cau(at prin introducerea conte)ta/iei )au pln7erii(2) Reaua%credin/ re(ult din caracterul vdit nefondat al conte)ta/iei ori al pln7erii5 precu' 0i din orice alte 'pre+urri care ndrept/e)c con)tatarea c e4ercitarea ace)teia )%a fcut n alt )cop dect acela pentru care le7ea o recunoa0teCAR#!A a <<<%a Procedura necontencioa) +udiciar #<#L$L < *i)po(i/ii 7enerale AR#- =28 *o'eniu de aplicare Cererile pentru )olu/ionarea crora e)te nevoie de interven/ia in)tan/ei5 fr n) a )e ur'ri )tabilirea unui drept potrivnic fa/ de o alt per)oan5 precu' )unt cele privitoare la darea autori(a/iilor +udectore0ti )au la luarea unor ')uri le7ale de )uprave7Bere5 ocrotire ori a)i7urare5 )unt )upu)e di)po(i/iilor pre(entei cr/iAR#- =26 Co'peten/a (1) Cererile necontencioa)e care )unt n le7tur cu o cau( n cur) de )olu/ionare )au )olu/ionat de+a de o in)tan/ ori care au ca obiect eliberarea unor n)cri)uri5 titluri )au valori aflate n depo(itul unei in)tan/e )e vor ndrepta la acea in)tan/(2) Cn celelalte ca(uri5 co'peten/a in)tan/ei 0i )olu/ionarea incidentelor privind co'peten/a )unt )upu)e re7ulilor prev(ute pentru cererile contencioa)e(3) Cn ca(ul n care co'peten/a teritorial nu poate fi )tabilit potrivit di)po(i/iilor alin- (2)5 cererile necontencioa)e )e vor ndrepta la in)tan/a n a crei circu')crip/ie petentul 0i are5 dup ca(5 do'iciliul5 re0edin/a5 )ediul ori repre(entan/a5 iar dac niciuna dintre ace)tea nu )e afl pe teritoriul Ro'niei5 cererile )e vor ndrepta5 ur'nd

re7ulile de co'peten/ 'aterial5 la Dudectoria ,ectorului 1 al 'unicipiului Eucure0ti )au5 dup ca(5 la #ribunalul Eucure0tiAR#- =23 ?erificarea co'peten/ei (1) <n)tan/a 0i verific din oficiu co'peten/a5 cBiar dac e)te de ordine privat5 putnd cere pr/ii l'uririle nece)are(2) *ac in)tan/a )e declar neco'petent5 va tri'ite do)arul in)tan/ei co'petenteAR#- =30 Cuprin)ul cererii (1) Cererea va cuprinde nu'ele5 prenu'ele 0i do'iciliul )au5 dup ca(5 denu'irea 0i )ediul celui care o face 0i5 dup 'pre+urri5 ale per)oanelor pe care ace)ta cere ) fie cBe'ate naintea in)tan/ei5 obiectul5 'otivarea ace)teia 0i )e'ntura(2) !a va fi n)o/it de n)cri)urile pe care )e )pri+inAR#- =31 Caracterul contencio) *ac cererea5 prin n)u0i cuprin)ul ei ori prin obiec/iile ridicate de per)oanele citate )au care intervin5 pre(int caracter contencio)5 in)tan/a o va re)pin7eAR#- =32 Procedura (1) Cererea )e +udec n ca'era de con)iliu5 cu citarea petentului 0i a per)oanelor artate n cerere5 dac le7ea o i'pune- Cn ca( contrar5 +udecata )e face cu )au fr citare5 la aprecierea in)tan/ei(2) <n)tan/a poate di)pune5 cBiar din oficiu5 orice ')uri utile cau(ei- !a are dreptul ) a)culte orice per)oan care poate aduce l'uriri n cau(5 precu' 0i pe acelea ale cror intere)e ar putea fi afectate de BotrreAR#- =33 ,olu/ionarea cererii <n)tan/a )e pronun/ prin ncBeiere5 n raport cu toate 'pre+urrile de fapt 0i de drept ale cau(ei5 cBiar dac nu au fo)t invocate n cerere )au pe parcur)ul proceduriiAR#- =3: Calea de atac (1) CncBeierea prin care )e ncuviin/ea( cererea e)te e4ecutorie(2) CncBeierea prev(ut la alin- (1) e)te )upu) nu'ai apelului5 cu e4cep/ia celei pronun/ate de un co'plet al Cnaltei Cur/i de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie5 care e)te definitiv(3) #er'enul de apel va cur7e de la pronun/are5 pentru cei care au fo)t pre(en/i la ulti'a 0edin/ de +udecat5 0i de la co'unicare5 pentru cei care au lip)it(:) Apelul poate fi fcut de orice per)oan intere)at5 cBiar dac nu a fo)t citat la )olu/ionarea cererii5 ter'enul de apel cur7nd de la data la care a luat cuno0tin/ de ncBeiere5 dar nu 'ai tr(iu de un an de la data pronun/rii(=) Apelul )e +udec n ca'era de con)iliuAR#- =3= !fectele Botrrii

CncBeierile pronun/ate n procedura necontencioa) nu au autoritatea lucrului +udecatAR#- =32 Re7uli aplicabile (1) *i)po(i/iile art- =28%=3= referitoare la procedura necontencioa) )e co'pletea( cu di)po(i/iile de procedur contencioa)5 n ')ura n care ace)tea din ur' )unt co'patibile cu natura necontencioa) a cererii(2) ateriile necontencioa)e cu privire la care le7ea prevede o procedur )pecial r'n )upu)e acelor di)po(i/ii5 care )e vor co'pleta cu cele ale pre(entei cr/iAR#- =38 )uri luate de pre0edintele in)tan/ei (1) Procedura necontencioa) )e aplic 0i n ca(urile n care le7ea d n co'peten/a pre0edintelui in)tan/ei luarea unor ')uri cu caracter necontencio)(2) Cn ace)te ca(uri5 pre0edintele trebuie ) pronun/e ncBeierea n ter'en de cel 'ult = (ile de la pri'irea cererii(3) Apelul 'potriva ncBeierii date de pre0edintele +udectoriei )e +udec de tribunal5 iar apelul 'potriva ncBeierii date de pre0edintele tribunalului )au cur/ii de apel )e +udec de un co'plet al in)tan/ei re)pective(:) CncBeierile date de pre0edin/ii )ec/iilor Cnaltei Cur/i de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie )unt definitive#<#L$L << *i)po(i/ii )peciale AR#- =36 !liberarea de copii de pe Botrri 0i de pe alte n)cri)uri (1) La cerere5 7refa in)tan/ei va elibera copii de pe ncBeierea de 0edin/5 de pe Botrre )au di)po(itiv )au de pe celelalte n)cri)uri aflate la do)ar(2) Copiile de pe ncBeierile de 0edin/5 de pe Botrre )au de pe di)po(itiv )e vor putea elibera nu'ai dup ce ace)tea au fo)t )e'nate de to/i +udectorii5 )ub )anc/iunea aplicabil 7refierilor pentru infrac/iunea de fal)(3) Cn ca(ul n care de(baterile nu )%au de)f0urat n 0edin/ public5 alte per)oane dect pr/ile nu pot dobndi copii de pe ncBeieri5 e4perti(e5 n)cri)uri )au declara/ii de 'artori dect cu ncuviin/area pre0edintelui- *i)po(i/iile art- =38 alin(2)%(:) )e aplic n 'od core)pun(torAR#- =33 CncBeieri pentru eliberarea unor bunuri (1) Cererea de eliberare privind )u'ele de bani )au alte valori ori titluri5 con)e'nate5 precu' 0i orice alte bunuri5 p)trate la in)tan/ ori aflate n depo(itul altuia5 dup ca(5 n le7tur cu un proce)5 )e introduce5 de per)oana ndrept/it5 la in)tan/a care a di)pu) acea ')ur(2) Cererea )e va )olu/iona prin ncBeiere e4ecutorie5 dat n ca'era de con)iliu- Pr/ile vor fi citate dac in)tan/a con)ider nece)ar-

(3) Cn ncBeierea de eliberare )e va arta de/intorul obli7at la eliberarea bunurilor5 precu' 0i per)oana ndrept/it ) le pri'ea)c(:) CncBeierea prev(ut la alin- (3) e)te )upu) acelora0i ci de atac ca 0i Botrrea pe ba(a creia )%a cerut eliberarea bunuluiAR#- =:0 <nventarierea bunurilor 'inorului (1) Cn vederea inventarierii bunurilor 'inorului pu) )ub tutel5 in)tan/a de tutel de)e'nea( de ndat un dele7at 0i di)pune citarea tutorelui 0i a 'e'brilor con)iliului de fa'ilie5 precu' 0i a 'inorului care a 'plinit vr)ta de 1: ani(2) <nventarul va cuprinde datele de identificare a bunurilor 'obile )au i'obile5 de)crierea lor )u'ar5 inclu)iv 'en/iuni privind )tarea bunurilor 0i valoarea e)ti'at a ace)tora5 precu' 0i indicarea n)cri)urilor e4i)tente cu privire la bunuri- *e a)e'enea5 inventarul va cuprinde 'en/iuni privind crean/ele5 datoriile )au alte preten/ii declarate de tutore )au de 'e'brii con)iliului de fa'ilieCAR#!A a <?%a *e)pre arbitra+ #<#L$L < *i)po(i/ii 7enerale AR#- =:1 "o/iune (1) Arbitra+ul e)te o +uri)dic/ie alternativ avnd caracter privat(2) Cn ad'ini)trarea ace)tei +uri)dic/ii5 pr/ile liti7ante 0i tribunalul arbitral co'petent pot )tabili re7uli de procedur dero7atorii de la dreptul co'un5 cu condi/ia ca re7ulile re)pective ) nu fie contrare ordinii publice 0i di)po(i/iilor i'perative ale le7iiAR#- =:2 ;biectul arbitra+ului (1) Per)oanele care au capacitate deplin de e4erci/iu pot conveni ) )olu/ione(e pe calea arbitra+ului liti7iile dintre ele5 n afar de acelea care prive)c )tarea civil5 capacitatea per)oanelor5 de(baterea )ucce)oral5 rela/iile de fa'ilie5 precu' 0i drepturile a)upra crora pr/ile nu pot ) di)pun(2) ,tatul 0i autorit/ile publice au facultatea de a ncBeia conven/ii arbitrale nu'ai dac )unt autori(ate prin le7e )au prin conven/ii interna/ionale la care Ro'nia e)te parte(3) Per)oanele +uridice de drept public care au n obiectul lor de activitate 0i activit/i econo'ice au facultatea de a ncBeia conven/ii arbitrale5 n afar de ca(ul n care le7ea ori actul lor de nfiin/are )au de or7ani(are prevede altfelAR#- =:3 #ribunalul arbitral

Arbitra+ul poate fi ncredin/at5 prin conven/ia arbitral5 uneia )au 'ai 'ultor per)oane5 nve)tite de pr/i )au n confor'itate cu acea conven/ie ) +udece liti7iul 0i ) pronun/e o Botrre definitiv 0i obli7atorie pentru ele- Arbitrul unic )au5 dup ca(5 arbitrii nve)ti/i con)tituie5 n )en)ul di)po(i/iilor pre(entei cr/i5 tribunalul arbitralAR#- =:: ;r7ani(area arbitra+ului de ctre pr/i (1) Arbitra+ul )e or7ani(ea( 0i )e de)f0oar potrivit conven/iei arbitrale5 ncBeiat confor' di)po(i/iilor titlului << din pre(enta carte(2) ,ub re(erva re)pectrii ordinii publice 0i a bunelor 'oravuri5 precu' 0i a di)po(i/iilor i'perative ale le7ii5 pr/ile pot )tabili prin conven/ia arbitral )au prin act )cri) ncBeiat ulterior5 cel 'ai tr(iu odat cu con)tituirea tribunalului arbitral5 fie direct5 fie prin referire la o anu'it re7le'entare avnd ca obiect arbitra+ul5 nor'ele privind con)tituirea tribunalului arbitral5 nu'irea5 revocarea 0i nlocuirea arbitrilor5 ter'enul 0i locul arbitra+ului5 nor'ele de procedur pe care tribunalul arbitral trebuie ) le ur'e(e n +udecarea liti7iului5 inclu)iv eventuale proceduri prealabile de )olu/ionare a liti7iului5 reparti(area ntre pr/i a cBeltuielilor arbitrale 0i5 n 7eneral5 orice alte nor'e privind buna de)f0urare a arbitra+ului(3) Cn lip)a re7ulilor prev(ute la alin- (2)5 tribunalul arbitral va putea )tabili procedura de ur'at a0a cu' va )ocoti 'ai potrivit(:) *ac nici tribunalul arbitral nu a )tabilit ace)te nor'e5 )e vor aplica di)po(i/iile ce ur'ea(AR#- =:= ;r7ani(area arbitra+ului de un ter/ Pr/ile pot conveni ca arbitra+ul ) fie or7ani(at de o in)titu/ie per'anent de arbitra+5 potrivit titlului ?<< din pre(enta carte5 )au de o alt entitate ori de o per)oan fi(icCn ace)te ca(uri5 )olu/ionarea liti7iului e)te ncredin/at unor arbitri5 nu'i/i ori accepta/i de pr/i potrivit conven/iei arbitrale )au re7ulilor in)titu/iei per'anente de arbitra+AR#- =:2 Repre(entarea pr/ilor (1) Cn liti7iile arbitrale5 pr/ile pot for'ula cereri 0i 0i pot e4ercita drepturile proce)uale per)onal )au prin repre(entant- Ace0tia pot fi a)i)ta/i de al/i )peciali0ti(2) Cn procedura arbitral5 'puternicirea dat avoca/ilor5 potrivit le7ii5 valorea( ale7erea do'iciliului )au5 dup ca(5 a )ediului proce)ual la avocat5 dac n cuprin)ul ace)teia nu )e prevede altfel5 0i cuprinde dreptul avocatului de a e4ercita op/iunile cu privire la caducitatea arbitra+ului potrivit art=265 precu' 0i de a )olicita ori de a accepta prelun7irea ter'enului arbitra+ului5 prev(ut la art- =28(3) *i)po(i/iile alin- (1) 0i (2) )e aplic n 'od core)pun(tor 0i n ca(ul repre(entrii pr/ii prin con)ilier +uridic-

AR#- =:8 <nterven/ia in)tan/ei (1) Pentru nlturarea piedicilor ce )%ar ivi n or7ani(area 0i de)f0urarea arbitra+ului5 precu' 0i pentru ndeplinirea altor atribu/ii ce revin in)tan/ei +udectore0ti n arbitra+5 partea intere)at poate )e)i(a tribunalul n circu')crip/ia cruia are loc arbitra+ul- #ribunalul va )olu/iona cau(a n co'pletul prev(ut de le7e pentru +udecata n pri' in)tan/(2) <n)tan/a va )olu/iona ace)te cereri de ur7en/ 0i cu precdere5 prin procedura ordonan/ei pre0edin/iale5 Botrrea nefiind )upu) niciunei ci de atac#<#L$L << Conven/ia arbitral AR#- =:6 &or'a )cri) (1) Conven/ia arbitral )e ncBeie n )cri)5 )ub )anc/iunea nulit/ii- Condi/ia for'ei )cri)e )e con)ider ndeplinit atunci cnd recur7erea la arbitra+ a fo)t convenit prin )cBi'b de core)ponden/5 indiferent de for'a ace)teia5 )au )cBi'b de acte procedurale(2) Cn ca(ul n care conven/ia arbitral )e refer la un liti7iu le7at de tran)ferul dreptului de proprietate 0i9)au con)tituirea altui drept real a)upra unui bun i'obil5 conven/ia trebuie ncBeiat n for' autentic notarial5 )ub )anc/iunea nulit/ii ab)oluteAR#- =:3 &elurile conven/iei arbitrale (1) Conven/ia arbitral )e poate ncBeia fie )ub for'a unei clau(e co'pro'i)orii5 n)cri) n contractul principal ori )tabilit ntr%o conven/ie )eparat5 la care contractul principal face tri'itere5 fie )ub for'a co'pro'i)ului(2) !4i)ten/a conven/iei arbitrale poate re(ulta 0i din n/ele7erea )cri) a pr/ilor fcut n fa/a tribunalului arbitralAR#- ==0 Clau(a co'pro'i)orie (1) Prin clau(a co'pro'i)orie pr/ile convin ca liti7iile ce )e vor na0te din contractul n care e)te )tipulat )au n le7tur cu ace)ta ) fie )olu/ionate pe calea arbitra+ului5 artndu%)e5 )ub )anc/iunea nulit/ii5 'odalitatea de nu'ire a arbitrilor- Cn ca(ul arbitra+ului in)titu/ionali(at e)te )uficient referirea la in)titu/ia )au re7ulile de procedur ale in)titu/iei care or7ani(ea( arbitra+ul(2) ?aliditatea clau(ei co'pro'i)orii e)te independent de valabilitatea contractului n care a fo)t n)cri)(3) Cn ca( de ndoial5 clau(a co'pro'i)orie )e interpretea( n )en)ul c )e aplic tuturor nen/ele7erilor care deriv din contractul )au din raportul +uridic la care ea )e referAR#- ==1 Co'pro'i)ul

(1) Prin co'pro'i) pr/ile convin ca un liti7iu intervenit ntre ele ) fie )olu/ionat pe calea arbitra+ului5 artndu%)e5 )ub )anc/iunea nulit/ii5 obiectul liti7iului 0i nu'ele arbitrilor )au 'odalitatea de de)e'nare a ace)tora n ca(ul arbitra+ului ad%Boc- Cn ca(ul arbitra+ului in)titu/ionali(at5 dac pr/ile nu au ale) arbitrii 0i nici nu au )tabilit 'odalitatea de de)e'nare a ace)tora5 acea)ta )e va face potrivit re7ulilor de procedur ale re)pectivei in)titu/ii arbitrale(2) Co'pro'i)ul )e poate ncBeia cBiar dac liti7iul intervenit ntre pr/i e)te de+a pe rolul unei alte in)tan/eAR#- ==2 !ficacitatea clau(ei co'pro'i)orii CncBeierea procedurii arbitrale cu )au fr pronun/area unei Botrri a)upra fondului cau(ei nu aduce atin7ere eficacit/ii conven/iei arbitrale5 )ub for'a clau(ei co'pro'i)orii- Acea)ta va r'ne valabil 0i va )ervi drept te'ei pentru orice nou procedur arbitral care ar fi declan0at n te'eiul ace)teia pentru )olu/ionarea oricrui liti7iu aprut ntre pr/i derivnd din contractul principalAR#- ==3 !4cluderea co'peten/ei in)tan/ei CncBeierea conven/iei arbitrale e4clude5 pentru liti7iul care face obiectul ei5 co'peten/a in)tan/elor +udectore0tiAR#- ==: ?erificarea co'peten/ei in)tan/ei (1) <n)tan/a +udectorea)c5 )e)i(at cu o cau( cu privire la care )%a ncBeiat o conven/ie arbitral5 0i va verifica propria co'peten/ 0i )e va declara neco'petent nu'ai dac pr/ile )au una dintre ele )olicit acea)ta5 invocnd conven/ia arbitral- Cn ace)t ca(5 in)tan/a 0i va declina co'peten/a n favoarea or7ani(a/iei )au in)titu/iei pe ln7 care func/ionea( arbitra+ul in)titu/ionali(at5 care5 n te'eiul Botrrii de declinare5 va lua ')urile nece)are n vederea con)tituirii tribunalului arbitral- Cn ca(ul arbitra+ului ad%Boc5 in)tan/a va re)pin7e cererea ca nefiind de co'peten/a in)tan/ei +udectore0ti(2) <n)tan/a va re/ine )pre )olu/ionare proce)ul dac> a) prtul 0i%a for'ulat aprrile n fond5 fr nicio re(erv nte'eiat pe conven/ia arbitralH b) conven/ia arbitral e)te lovit de nulitate ori e)te inoperantH c) tribunalul arbitral nu poate fi con)tituit din cau(e vdit i'putabile prtului n arbitra+(3) Conflictul de co'peten/ dintre tribunalul arbitral 0i o in)tan/ +udectorea)c e)te )olu/ionat de in)tan/a +udectorea)c ierarBic )uperioar celei aflate n conflict#<#L$L <<< #ribunalul arbitral AR#- === Arbitrii

Poate fi arbitru orice per)oan fi(ic dac are capacitate deplin de e4erci/iuAR#- ==2 "u'rul arbitrilor (1) Pr/ile )tabile)c dac liti7iul )e +udec de un arbitru unic )au de 'ai 'ul/i arbitri5 care trebuie ) fie ntotdeauna n nu'r i'par(2) *ac pr/ile nu au )tabilit nu'rul arbitrilor5 liti7iul )e +udec de 3 arbitri5 cte unul nu'it de fiecare dintre pr/i5 iar al treilea % )upraarbitrul % de)e'nat de cei 2 arbitri(3) *ac e4i)t 'ai 'ul/i recla'an/i )au 'ai 'ul/i pr/i5 pr/ile care au intere)e co'une vor nu'i un )in7ur arbitruAR#- ==8 "ulitatea par/ial !)te nul clau(a din conven/ia arbitral care confer uneia dintre pr/i un privile7iu cu privire la de)e'narea arbitrilor ori care prevede dreptul uneia dintre pr/i de a nu'i arbitrul n locul celeilalte pr/i )au de a avea 'ai 'ul/i arbitri dect cealalt parteAR#- ==6 "u'irea arbitrilor (1) Arbitrii )unt nu'i/i5 revoca/i )au nlocui/i confor' conven/iei arbitrale(2) Cnd arbitrul unic )au5 dup ca(5 arbitrii nu au fo)t nu'i/i prin conven/ia arbitral 0i nici nu )%a prev(ut 'odalitatea de nu'ire5 partea care vrea ) recur7 la arbitra+ va co'unica celeilalte pr/i5 n )cri)5 ) procede(e la nu'irea lor potrivit art- ==2 alin- (2) 0i (3)(3) Cn co'unicare )e arat nu'ele5 do'iciliul 0i5 pe ct po)ibil5 datele per)onale 0i profe)ionale ale arbitrului unic propu) )au ale arbitrului de)e'nat de partea care vrea ) recur7 la arbitra+5 precu' 0i enun/area )uccint a preten/iilor 0i a te'eiului lor(:) Partea creia i )%a fcut co'unicarea trebuie ) tran)'it5 la rndul )u5 n ter'en de 10 (ile de la pri'irea ace)teia5 r)pun)ul la propunerea de nu'ire a arbitrului unic )au5 dup ca(5 nu'ele5 prenu'ele5 do'iciliul 0i5 pe ct po)ibil5 datele per)onale 0i profe)ionale ale arbitrului de)e'nat de acea)ta(=) Cnd propun arbitrii5 fie prin conven/ia arbitral5 fie n condi/iile alin- (2)%(:)5 pr/ile vor propune 0i cte un )upleant5 pentru ca(ul n care arbitrul principal ar fi )au ar a+un7e n )itua/ia ) nu 0i poat ndeplini n)rcinareaAR#- ==3 Acceptarea )arcinii de arbitru Acceptarea n)rcinrii de arbitru trebuie ) fie fcut n )cri) 0i va fi co'unicat pr/ilor5 n ter'en de = (ile de la data pri'irii propunerii de nu'ire5 prin po0t5 telefa45 po0t electronic )au prin alte 'i+loace ce a)i7ur tran)'iterea te4tului actului 0i confir'area pri'irii ace)tuiaAR#- =20 "u'irea )upraarbitrului

Cei 2 arbitri vor proceda la nu'irea )upraarbitrului 0i a unui )upleant al ace)tuia5 n ter'en de 10 (ile de la ulti'a acceptare- ,upraarbitrul )e va confor'a prevederilor art- ==3AR#- =21 "u'irea arbitrilor de ctre in)tan/ (1) Cn ca( de nen/ele7ere ntre pr/i cu privire la nu'irea arbitrului unic )au dac o parte nu nu'e0te arbitrul ori dac cei 2 arbitri nu cad de acord a)upra per)oanei )upraarbitrului5 partea care vrea ) recur7 la arbitra+ poate cere tribunalului prev(ut la art- =:8 alin- (1) ) procede(e la nu'irea arbitrului ori5 dup ca(5 a )upraarbitrului(2) #ribunalul )e pronun/ n ter'en de 10 (ile de la )e)i(are5 cu citarea pr/ilor5 prin ncBeiere care nu e)te )upu) niciunei ci de atacAR#- =22 <nco'patibilitatea arbitrilor (1) Cn afar de ca(urile de inco'patibilitate prev(ute pentru +udectori5 arbitrul poate fi recu(at 0i pentru ur'toarele 'otive5 care pun la ndoial independen/a 0i i'par/ialitatea )a> a) nendeplinirea condi/iilor de calificare )au a altor condi/ii privitoare la arbitri5 prev(ute n conven/ia arbitralH b) cnd o per)oan +uridic al crei a)ociat e)te )au n ale crei or7ane de conducere )e afl arbitrul are un intere) n cau(H c) dac arbitrul are raporturi de 'unc ori de )erviciu5 dup ca(5 )au le7turi co'erciale directe cu una dintre pr/i5 cu o )ocietate controlat de una dintre pr/i )au aflat )ub un control co'un cu acea)taH d) dac arbitrul a pre)tat con)ultan/ uneia dintre pr/i5 a a)i)tat )au a repre(entat una dintre pr/i ori a depu) 'rturie n una dintre fa(ele precedente ale liti7iului(2) ; parte nu poate recu(a arbitrul nu'it de ea dect pentru cau(e )urvenite )au de care a luat cuno0tin/ dup nu'ire(3) Per)oana care 0tie c n privin/a )a e4i)t o cau( de recu(are e)te obli7at ) n0tiin/e(e pr/ile 0i pe ceilal/i arbitri 'ai nainte de a fi acceptat n)rcinarea de arbitru5 iar dac a)e'enea cau(e )urvin dup acceptare5 de ndat ce le%a cuno)cut(:) Acea)t per)oan nu poate participa la +udecarea liti7iului dect dac pr/ile5 n0tiin/ate potrivit alin- (3)5 co'unic n )cri) c n/ele7 ) nu cear recu(area- CBiar n ace)t ca(5 ea are dreptul ) )e ab/in de la +udecarea liti7iului5 fr ca ab/inerea ) n)e'ne recunoa0terea cau(ei de recu(are(=) Ab/inerea produce efecte pe data for'ulrii ei5 fr nicio alt for'alitateAR#- =23 Cererea de recu(are (1) Recu(area trebuie ) fie cerut5 )ub )anc/iunea decderii5 n ter'en de 10 (ile de la data cnd partea a luat

cuno0tin/ de nu'irea arbitrului )au5 dup ca(5 de la )urvenirea cau(ei de recu(are(2) Cererea de recu(are )e )olu/ionea( de tribunalul prev(ut la art- =:8 alin- (1) prin ncBeiere5 pronun/at cu citarea pr/ilor 0i a arbitrului recu(at5 n ter'en de 10 (ile de la )e)i(are- CncBeierea nu e)te )upu) niciunei ci de atac(3) *i)po(i/iile pre(entului cod privind recu(area +udectorilor )e aplic n 'od core)pun(torAR#- =2: Cnlocuirea arbitrilor Cn ca( de recu(are5 revocare5 ab/inere5 renun/are5 dece)5 precu' 0i n orice alt ca( n care arbitrul e)te 'piedicat ) 0i ndeplinea)c )arcina 0i dac )upleantul5 la rndul )u5 e)te 'piedicat ) 0i e4ercite n)rcinarea5 )e va proceda la nlocuirea arbitrului potrivit di)po(i/iilor )tabilite pentru nu'irea luiAR#- =2= R)punderea arbitrilor Arbitrii r)pund5 n condi/iile le7ii5 pentru pre+udiciul cau(at5 dac> a) dup acceptare5 renun/ n 'od ne+u)tificat la n)rcinarea lorH b) fr 'otiv +u)tificat5 nu particip la +udecarea liti7iului ori nu pronun/ Botrrea n ter'enul )tabilit de conven/ia arbitral )au de le7eH c) nu re)pect caracterul confiden/ial al arbitra+ului5 publicnd )au divul7nd date de care iau cuno0tin/ n calitate de arbitri5 fr a avea autori(area pr/ilorH d) ncalc cu rea%credin/ )au 7rav ne7li+en/ alte ndatoriri ce le revinAR#- =22 Con)tituirea tribunalului arbitral (1) #ribunalul arbitral )e con)ider con)tituit la data acceptrii n)rcinrii de arbitru unic )au5 dup ca(5 a ulti'ei acceptri a n)rcinrii de arbitru ori de )upraarbitru(2) *ata acceptrii e)te cea a e4pedierii co'unicrii prev(ute la art- ==3AR#- =28 #er'enul arbitra+ului (1) *ac pr/ile nu au prev(ut altfel5 tribunalul arbitral trebuie ) pronun/e Botrrea n ter'en de cel 'ult 2 luni de la data con)tituirii )ale5 )ub )anc/iunea caducit/ii arbitra+ului(2) #er'enul )e )u)pend pe ti'pul +udecrii unei cereri de recu(are )au a oricrei alte cereri incidente adre)ate tribunalului prev(ut la art- =:8(3) Cn cadrul ter'enului prev(ut la alin- (1)5 pr/ile pot con)i'/i n )cri) la prelun7irea ter'enului arbitra+ului(:) #ribunalul arbitral poate di)pune5 pentru 'otive te'einice5 prelun7irea ter'enului5 o )in7ur dat5 cu cel 'ult 3 luni(=) #er'enul )e prelun7e0te de drept cu 3 luni n ca(ul dece)ului uneia dintre pr/i-

AR#- =26 Caducitatea arbitra+ului (1) La pri'ul ter'en de +udecat la care au fo)t le7al citate5 pr/ile )unt obli7ate ) declare n )cri)5 )ub )anc/iunea decderii5 dac n/ele7 ) invoce caducitatea arbitra+ului(2) Cnd cel pu/in una dintre pr/i a for'ulat declara/ia prev(ut la alin- (1)5 tribunalul arbitral5 la e4pirarea ter'enului prev(ut la art- =285 va pronun/a o Botrre prin care va con)tata c arbitra+ul a devenit caduc5 cu e4cep/ia )itua/iei n care pr/ile declar n 'od e4pre) c renun/ la caducitate5 ca( n care va continua +udecata(3) Probele ad'ini)trate n cadrul procedurii devenite caduc vor putea fi utili(ate5 dac e)te ca(ul5 ntr%un nou arbitra+5 n ')ura n care )e )ocote0te c nu e)te nece)ar refacerea lorAR#- =23 Locul arbitra+ului Pr/ile )tabile)c locul arbitra+ului- Cn lip)a unei a)e'enea prevederi5 locul arbitra+ului )e )tabile0te de tribunalul arbitralAR#- =80 Li'ba arbitra+ului (1) *e(baterea liti7iului n fa/a tribunalului arbitral )e face n li'ba )tabilit prin conven/ia arbitral )au5 dac nu )%a prev(ut ni'ic n acea)t privin/ ori nu a intervenit o n/ele7ere ulterioar5 n li'ba contractului din care )%a n)cut liti7iul ori5 dac pr/ile nu )e n/ele75 ntr%o li'b de circula/ie interna/ional )tabilit de tribunalul arbitral(2) *ac o parte nu cunoa0te li'ba n care )e de)f0oar de(baterea5 la cererea 0i pe cBeltuiala ei5 tribunalul arbitral i a)i7ur )erviciile unui traductor(3) Pr/ile pot ) participe la de(bateri cu traductorul lor#<#L$L <? Procedura arbitral CAP- < ,e)i(area tribunalului arbitral AR#- =81 Cererea de arbitrare (1) #ribunalul arbitral e)te )e)i(at de recla'ant printr%o cerere )cri)5 care va cuprinde> a) nu'ele 0i prenu'ele5 do'iciliul )au re0edin/a pr/ilor ori5 pentru per)oanele +uridice5 denu'irea 0i )ediul lor- *e a)e'enea5 cererea va cuprinde 0i codul nu'eric per)onal )au5 dup ca(5 codul unic de nre7i)trare )au codul de identificare fi)cal5 nu'rul de n'atriculare n re7i)trul co'er/ului ori de n)criere n re7i)trul per)oanelor +uridice 0i contul bancar ale recla'antului5 precu' 0i ale prtului5 dac )unt cuno)cute de recla'ant- *ac recla'antul locuie0te n )trintate5 va arta 0i

do'iciliul ale) n Ro'nia5 unde ur'ea( ) i )e fac toate co'unicrile privind proce)ulH b) nu'ele5 prenu'ele 0i calitatea celui care repre(int partea n liti7iu5 cnd e)te ca(ul ane4ndu%)e dovada calit/iiH c) 'en/ionarea conven/iei arbitrale5 ane4ndu%)e copie de pe contractul n care e)te in)erat5 iar dac a fo)t con)e'nat ntr%un n)cri) )eparat ori )%a ncBeiat un co'pro'i)5 copie de pe ace)taH d) obiectul 0i valoarea cererii5 precu' 0i calculul prin care )%a a+un) la deter'inarea ace)tei valoriH e) 'otivele de fapt 0i de drept5 precu' 0i probele pe care )e nte'eia( cerereaH f) nu'ele5 prenu'ele 0i do'iciliul 'e'brilor tribunalului arbitralH 7) )e'ntura pr/ii(2) Cererea )e poate face printr%un proce)%verbal ncBeiat n fa/a tribunalului arbitral 0i )e'nat de pr/i )au nu'ai de recla'ant5 precu' 0i de arbitriAR#- =82 Co'unicarea cererii arbitrale Recla'antul va co'unica prtului5 precu' 0i fiecrui arbitru copie de pe cererea de arbitrare 0i de pe n)cri)urile ane4ateAR#- =83 Cnt'pinarea (1) Cn ter'en de 30 de (ile de la pri'irea copiei de pe cererea de arbitrare5 prtul va face nt'pinare cuprin(nd e4cep/iile privind cererea recla'antului5 r)pun)ul n fapt 0i n drept la acea)t cerere5 probele propu)e n aprare5 precu' 0i5 n 'od core)pun(tor5 celelalte 'en/iuni prev(ute la art- =81 pentru cererea de arbitrare(2) !4cep/iile 0i alte 'i+loace de aprare5 care nu au fo)t artate prin nt'pinare5 trebuie invocate5 )ub )anc/iunea decderii5 cel 'ai tr(iu la pri'ul ter'en de +udecat la care partea a fo)t le7al citat(3) *ac tribunalul arbitral aprecia( c nedepunerea nt'pinrii +u)tific a'narea )olu/ionrii liti7iului5 prtul va putea fi obli7at la plata cBeltuielilor de arbitrare cau(ate prin a'nare(:) *i)po(i/iile art- =82 )e aplic n 'od core)pun(torAR#- =8: Cererea reconven/ional (1) *ac prtul are preten/ii 'potriva recla'antului5 derivnd din acela0i raport +uridic5 el poate face cerere reconven/ional(2) Cererea reconven/ional va fi introdu) n cadrul ter'enului pentru depunerea nt'pinrii )au cel 'ai tr(iu pn la pri'ul ter'en de +udecat la care prtul a fo)t le7al citat 0i trebuie ) ndeplinea)c acelea0i condi/ii ca 0i cererea principalCAP- << Dudecata

AR#- =8= *i)po(i/ii 7enerale (1) Dudecata arbitral )e de)f0oar potrivit re7ulilor procedurale )tabilite la art- =82(2) Cu toate ace)tea5 principiile funda'entale ale proce)ului civil prev(ute la art- = alin- (2)5 art- 6%105 art- 12%125 art13%215 art- 22 alin- (1)5 (2)5 (:)5 (=) 0i (2) 0i la art- 23 )unt aplicabile n 'od core)pun(tor 0i n procedura arbitralAR#- =82 Re7uli de procedur aplicabile (1) Pr/ile pot )tabili5 n conven/ia arbitral5 re7ulile de procedur aplicabile arbitra+ului )au i pot 'puternici pe arbitri ) )tabilea)c ace)te re7uli- Ace)te re7uli )e co'pletea(5 dac e)te ca(ul5 cu prevederile pre(entei cr/i(2) Cnd pr/ile recur7 la arbitra+ul in)titu/ionali(at5 )e aplic di)po(i/iile art- 213 alin- (3)(3) Cn toate celelalte ca(uri5 procedura arbitral e)te cea )tabilit de pre(enta carteAR#- =88 Co'unicarea actelor de procedur (1) Co'unicarea ntre pr/i )au ctre pr/i a n)cri)urilor liti7iului5 a cita/iilor5 Botrrilor arbitrale 0i ncBeierilor de 0edin/ )e face prin )cri)oare reco'andat cu con/inut declarat 0i confir'are de pri'ire- Cn0tiin/area pr/ilor cu privire la alte ')uri luate de tribunalul arbitral poate fi fcut 0i prin telefa45 po0t electronic )au prin alte 'i+loace ce a)i7ur tran)'iterea te4tului actului 0i confir'area pri'irii ace)tuia(2) Cn)cri)urile pot fi n'nate 0i per)onal pr/ii5 )ub )e'ntur(3) *ove(ile de co'unicare )e depun la do)arAR#- =86 ?erificarea do)arului (1) Cndat dup e4pirarea ter'enului pentru depunerea nt'pinrii5 tribunalul arbitral verific )tadiul pre7tirii liti7iului pentru de(batere 0i5 dac va )ocoti nece)ar5 va di)pune ')urile core)pun(toare pentru co'pletarea do)arului(2) *up acea)t verificare 0i5 dac e)te ca(ul5 dup co'pletarea do)arului5 tribunalul arbitral fi4ea( ter'en de de(batere a liti7iului 0i di)pune citarea pr/ilorAR#- =83 ?erificarea co'peten/ei (1) La pri'ul ter'en de +udecat cu procedura le7al ndeplinit5 tribunalul arbitral 0i verific propria )a co'peten/ de a )olu/iona liti7iul(2) *ac tribunalul arbitral Botr0te c e)te co'petent5 con)e'nea( ace)t lucru ntr%o ncBeiere5 care )e poate de)fiin/a nu'ai prin ac/iunea n anulare introdu) 'potriva Botrrii arbitrale5 confor' art- 206(3) *ac tribunalul arbitral Botr0te c nu e)te co'petent ) )olu/ione(e liti7iul cu care a fo)t )e)i(at5 0i declin

co'peten/a printr%o Botrre5 'potriva creia nu )e poate for'ula ac/iunea n anulare5 prev(ut la art- 206AR#- =60 #er'enul de citare Cntre data pri'irii cita/iei 0i ter'enul de de(batere trebuie ) e4i)te un interval de ti'p de cel pu/in 1= (ileAR#- =61 Participarea ter/ilor (1) #er/ii pot participa la procedura arbitral n condi/iile art- 21%885 dar nu'ai cu acordul lor 0i al tuturor pr/ilor- Cu toate ace)tea5 interven/ia acce)orie e)te ad'i)ibil 0i fr ndeplinirea ace)tei condi/ii(2) *i)po(i/iile art- =60 )e aplic n 'od core)pun(torAR#- =62 Ab)en/a unei pr/i "epre(entarea pr/ii le7al citate nu 'piedic de(baterea liti7iului5 afar nu'ai dac partea lip) nu va cere5 cel 'ai tr(iu cu 3 (ile nainte de data pentru care a fo)t )tabilit de(baterea5 a'narea ace)teia pentru 'otive te'einice5 ncuno0tin/nd n acela0i ter'en 0i cealalt parte5 precu' 0i arbitrii- Aprecierea te'einiciei 'otivelor ab)en/ei uneia dintre pr/i5 precu' 0i a 'otivelor pentru care ab)en/a +u)tific a'narea de(baterii e)te de co'peten/a e4clu)iv a tribunalului arbitral5 Botrrea ace)tuia nefiind )upu) niciunei ci de atacAR#- =63 ,olicitarea +udecrii n lip) ;ricare dintre pr/i poate cere n )cri) ca )olu/ionarea liti7iului ) )e fac n lip)a )a5 pe ba(a probelor aflate la do)ar- *i)po(i/iile art- =60 )e aplic n 'od core)pun(torAR#- =6: Ab)en/a a'belor pr/i (1) *ac a'bele pr/i5 de0i le7al citate5 nu )e pre(int la ter'en5 tribunalul arbitral va )olu/iona liti7iul5 n afar de ca(ul n care )%a cerut a'narea pentru 'otive te'einiceAprecierea te'einiciei 'otivelor a'nrii e)te de co'peten/a e4clu)iv a tribunalului arbitral5 Botrrea ace)tuia nefiind )upu) niciunei ci de atac(2) CBiar dac pr/ile nu )olicit a'narea )olu/ionrii liti7iului5 tribunalul arbitral poate ) a'ne +udecarea ace)tuia5 citnd pr/ile5 dac aprecia( c pre(en/a lor la de(batere e)te nece)ar5 )au acordnd un ter'en pentru ca pr/ile ) 0i poat for'ula conclu(iile n )cri)AR#- =6= )uri a)i7urtorii (1) Cnaintea )au n cur)ul arbitra+ului5 oricare dintre pr/i poate cere tribunalului prev(ut la art- =:8 ) ncuviin/e(e ')uri a)i7urtorii 0i ')uri provi(orii cu privire la obiectul liti7iului )au ) con)tate anu'ite 'pre+urri de fapt(2) La acea)t cerere )e vor ane4a5 n copie5 cererea de arbitrare )au5 n lip)5 dovada co'unicrii prev(ute la art- ==6 alin- (2)5 precu' 0i conven/ia arbitral-

(3) Cncuviin/area ace)tor ')uri va fi adu) la cuno0tin/a tribunalului arbitral de ctre partea care le%a cerut(:) Cn cur)ul arbitra+ului5 ')urile a)i7urtorii 0i ')urile provi(orii5 precu' 0i con)tatarea anu'itor 'pre+urri de fapt pot fi ncuviin/ate 0i de tribunalul arbitral- Cn ca( de 'potrivire5 e4ecutarea ace)tor ')uri )e di)pune de ctre in)tan/a +udectorea)c5 potrivit prevederilor alin- (1)AR#- =62 ,arcina probei (1) &iecare dintre pr/i are )arcina ) dovedea)c faptele pe care 0i nte'eia( n liti7iu preten/ia )au aprarea(2) Cn vederea )olu/ionrii liti7iului5 tribunalul arbitral poate cere pr/ilor e4plica/ii )cri)e cu privire la obiectul cererii 0i faptele liti7iului 0i poate di)pune ad'ini)trarea oricror probe prev(ute de le7eAR#- =68 Propunerea probelor (1) Probele care nu au fo)t cerute prin cererea de arbitrare )au prin nt'pinare nu vor 'ai putea fi invocate n cur)ul arbitra+ului5 n afar de ca(urile prev(ute la art- 2=: alin(2)(2) #ribunalul arbitral are co'peten/a e4clu)iv de a decide a)upra utilit/ii5 pertinen/ei 0i concluden/ei probelor propu)e de pr/i- Cu con)ultarea pr/ilor5 tribunalul arbitral poate fi4a ter'ene%li'it pentru ad'ini)trarea probelor ncuviin/ate- *up e4pirarea ace)tor ter'ene5 ad'ini)trarea probei nu 'ai poate avea loc dect dac tribunalul arbitral aprecia( c acea)ta e)te e)en/ial pentru )olu/ionarea corect a liti7iuluiAR#- =66 Ad'ini)trarea probelor (1) Ad'ini)trarea probelor )e efectuea( n 0edin/a tribunalului arbitral- Ace)ta poate di)pune ca ad'ini)trarea probelor ) fie efectuat n fa/a )upraarbitrului )au5 cu acordul pr/ilor5 n fa/a unui arbitru din co'punerea tribunalului arbitral(2) *ac una dintre pr/i de/ine un 'i+loc de prob5 tribunalul arbitral poate ordona nf/i0area luiAR#- =63 Audierea 'artorilor 0i a e4per/ilor (1) artorii 0i e4per/ii )unt audia/i fr pre)tare de +ur'nt(2) Audierea 'artorilor 0i a e4per/ilor poate fi fcut5 la cererea )au cu con)i'/'ntul ace)tora5 0i la locuin/a ori la locul unde 0i de)f0oar activitatea- *e a)e'enea5 tribunalul arbitral le cere ) r)pund n )cri) ntrebrilor pu)e5 acordnd un ter'en n ace)t )cop(3) #ribunalul arbitral nu poate ) recur7 la 'i+loace de con)trn7ere 0i nici ) aplice )anc/iuni 'artorilor )au e4per/ilor- Pentru luarea ace)tor ')uri pr/ile )e pot adre)a tribunalului prev(ut la art- =:8AR#- =30 <nfor'a/ii de/inute de autorit/ile publice

(1) #ribunalul arbitral poate )olicita infor'a/ii )cri)e autorit/ilor publice n le7tur cu actele 0i ac/iunile ace)tora5 care )unt nece)are pentru )olu/ionarea cau(ei(2) *ac autoritatea public refu( tran)'iterea infor'a/iilor5 de0i nu )unt ndeplinite condi/iile art- 236 alin(2)5 pr/ile )au arbitrii pot )e)i(a tribunalul prev(ut la art=:85 care va lua ')urile prev(ute de art- 236 alin- (1)AR#- =31 Aprecierea probelor Aprecierea probelor )e face de ctre arbitri potrivit inti'ei lor convin7eriAR#- =32 Cereri 0i e4cep/ii (1) ;rice e4cep/ie privind e4i)ten/a 0i validitatea conven/iei arbitrale5 con)tituirea tribunalului arbitral5 li'itele n)rcinrii arbitrilor 0i de)f0urarea procedurii pn la pri'ul ter'en de +udecat la care partea a fo)t le7al citat trebuie ridicat5 )ub )anc/iunea decderii5 cel 'ai tr(iu la ace)t ter'en5 dac nu )%a )tabilit un ter'en 'ai )curt(2) ;rice cereri 0i orice n)cri)uri vor fi depu)e cel 'ai tr(iu pn la pri'ul ter'en de +udecat la care pr/ile au fo)t le7al citate- *i)po(i/iile art- =68 )e aplic n 'od core)pun(tor(3) "ere7ularitatea actelor de procedur )e acoper dac nu a fo)t invocat de cel intere)at la ter'enul la care )%a produ) ori5 dac a lip)it la acel ter'en5 la pri'ul ter'en de +udecat la care a fo)t pre(ent ori le7al citat dup producerea nere7ularit/ii 0i nainte de )e pune conclu(ii n fondAR#- =33 CncBeierea de 0edin/ (1) *e(baterile arbitrale vor fi con)e'nate n ncBeierea de 0edin/(2) ;rice di)po(i/ie a tribunalului arbitral va fi con)e'nat n ncBeiere 0i va fi 'otivat(3) CncBeierea de 0edin/ va cuprinde5 pe ln7 'en/iunile prev(ute la art- 203 alin- (1) lit- a) 0i b)5 0i ur'toarele 'en/iuni> a) o )curt de)criere a de)f0urrii 0edin/eiH b) cererile 0i )u)/inerile pr/ilorH c) 'otivele pe care )e )pri+in ')urile di)pu)eH d) di)po(itivulH e) )e'nturile arbitrilor5 cu ob)ervarea prevederilor art202 alin- (3)(:) *i)po(i/iile art- 203 alin- (2) )e aplic n 'od core)pun(tor(=) Pr/ile au dreptul ) ia cuno0tin/ de con/inutul ncBeierilor 0i de actele do)arului- La cererea pr/ilor )au din oficiu5 tribunalul arbitral poate ndrepta )au co'pleta ncBeierea de 0edin/ printr%o alt ncBeiere- Pr/ilor li )e co'unic5 la cerere5 copie de pe ncBeierea de 0edin/AR#- =3: Atacarea )eparat a ncBeierilor de 0edin/

(1) Pot fi atacate )eparat cu ac/iunea n anulare prev(ut la art- 206 ncBeierile tribunalului arbitral prin care )%au luat ur'toarele ')uri> a) a fo)t )u)pendat cur)ul arbitra+ului5 potrivit art- :12 0i :13H b) au fo)t luate ')uri a)i7urtorii )au provi(orii5 potrivit art- =6=H c) a fo)t re)pin)5 ca inad'i)ibil5 cererea de )e)i(are a Cur/ii Con)titu/ionale privind con)titu/ionalitatea unei di)po(i/ii le7ale(2) *i)po(i/iile art- 206%213 )e aplic n 'od core)pun(tor5 n ')ura n care pre(entul articol nu prevede altfel(3) Cn afara 'otivelor prev(ute la art- 2065 n ac/iunea n anulare )e poate invoca 0i lip)a condi/iilor prev(ute de le7e pentru luarea ')urilor di)pu)e prin ncBeiere(:) Ac/iunea n anulare poate fi introdu) n ter'en de = (ile de la co'unicare5 cu e4cep/ia ca(ului prev(ut la alin- (1) lit- a)5 cnd poate fi for'ulat ct ti'p durea( )u)pendarea(=) Cn ca(urile prev(ute la alin- (1) lit- b) 0i c)5 ac/iunea n anulare nu )u)pend cur)ul arbitra+ului(2) ,olu/ionnd ac/iunea n anulare5 curtea de apel poate5 dup ca(5 ) 'en/in5 ) 'odifice )au ) de)fiin/e(e ')urile di)pu)e de tribunalul arbitral prin ncBeiere- Gotrrea cur/ii de apel e)te definitivCAP- <<< CBeltuielile arbitrale AR#- =3= CBeltuielile arbitrale (1) CBeltuielile pentru or7ani(area 0i de)f0urarea arbitra+ului5 precu' 0i onorariile arbitrilor5 cBeltuielile de ad'ini)trare a probelor5 cBeltuielile de depla)are a pr/ilor5 arbitrilor5 e4per/ilor5 'artorilor )e )uport potrivit n/ele7erii dintre pr/i(2) Cn lip)a unei a)e'enea n/ele7eri5 cBeltuielile arbitrale )e )uport de partea care a pierdut liti7iul5 inte7ral5 dac cererea de arbitrare e)te ad'i) n totalitate5 )au propor/ional cu ceea ce )%a acordat5 dac cererea e)te ad'i) n parteAR#- =32 ;norariul arbitrilor (1) #ribunalul arbitral poate evalua5 n 'od provi(oriu5 cuantu'ul onorariilor arbitrilor 0i poate obli7a pr/ile ) con)e'ne(e5 potrivit di)po(i/iilor )ale5 )u'a re)pectiv prin contribu/ie e7al(2) Pr/ile pot fi obli7ate )olidar la plat(3) *ac prtul nu 0i ndepline0te obli7a/ia care i revine potrivit alin- (1)5 n ter'enul )tabilit de tribunalul arbitral5 recla'antul va con)e'na ntrea7a )u'5 ur'nd ca prin Botrrea arbitral ) )e )tabilea)c cuantu'ul final al onorariilor cuvenite arbitrilor5 precu' 0i 'odul de )uportare de ctre pr/iAR#- =38

Plata anticipat a cBeltuielilor (1) #ribunalul arbitral poate obli7a pr/ile )au pe fiecare dintre ele la avan)area oricror cBeltuieli nece)are pentru or7ani(area 0i de)f0urarea arbitra+ului(2) #ribunalul arbitral poate ) nu dea cur) arbitra+ului pn la con)e'narea5 avan)area )au plata )u'elor prev(ute n pre(entul capitolAR#- =36 ?erificarea cBeltuielilor La cererea oricreia dintre pr/i5 tribunalul prev(ut la art- =:8 va e4a'ina te'einicia ')urilor di)pu)e de tribunalul arbitral 0i va )tabili5 prin ncBeiere e4ecutorie 0i care nu e)te )upu) niciunei ci de atac5 cuantu'ul onorariilor arbitrilor 0i al celorlalte cBeltuieli arbitrale5 precu' 0i 'odalit/ile de con)e'nare5 de avan)are )au de platAR#- =33 Plata onorariilor (1) Plata onorariilor arbitrilor )e va face dup co'unicarea ctre pr/i a Botrrii arbitrale(2) *ac arbitra+ul )e ntrerupe fr a )e pronun/a o Botrre5 onorariile arbitrilor pentru activitatea depu) )e reduc n 'od core)pun(torAR#- 200 Re7ulari(area cBeltuielilor ;rice diferen/ n plu) )au n 'inu) de cBeltuieli arbitrale )e re7ulari(ea( cel 'ai tr(iu prin Botrrea arbitral 0i )e plte0te pn la co'unicarea Botrrii ctre pr/i- Gotrrea nu )e va co'unica5 dac e)te ca(ul5 pn la plata diferen/eiCAP- <? Gotrrea arbitral AR#- 201 ,olu/ionarea liti7iului (1) #ribunalul arbitral )olu/ionea( liti7iul n te'eiul contractului principal 0i al nor'elor de drept aplicabile5 potrivit di)po(i/iilor art- =(2) Pe ba(a acordului e4pre) al pr/ilor5 tribunalul arbitral poate )olu/iona liti7iul n ecBitateAR#- 202 *eliberarea 0i pronun/area (1) Cn toate ca(urile5 pronun/area trebuie ) fie precedat de deliberarea n )ecret a arbitrilor5 n 'odalitatea )tabilit de conven/ia arbitral )au5 n lip)5 de tribunalul arbitral(2) Pronun/area poate fi a'nat cu cel 'ult 21 de (ile5 )ub condi/ia ncadrrii n ter'enul arbitra+ului5 )tabilit potrivit art- =28(3) Gotrrea )e ia cu 'a+oritatea de voturi(:) *up deliberare5 )e va ntoc'i o 'inut5 care va cuprinde pe )curt con/inutul di)po(itivului Botrrii 0i n care )e va arta5 cnd e)te ca(ul5 opinia 'inoritarAR#- 203

Gotrrea arbitral (1) Gotrrea arbitral )e redactea( n )cri) 0i trebuie ) cuprind> a) co'ponen/a no'inal a tribunalului arbitral5 locul 0i data pronun/rii BotrriiH b) nu'ele 0i prenu'ele pr/ilor5 do'iciliul ori re0edin/a lor )au5 dup ca(5 denu'irea 0i )ediul5 nu'ele 0i prenu'ele repre(entan/ilor pr/ilor5 precu' 0i ale celorlalte per)oane care au participat la de(baterea liti7iuluiH c) 'en/ionarea conven/iei arbitrale n te'eiul creia )%a procedat la arbitra+H d) obiectul liti7iului 0i )u)/inerile pe )curt ale pr/ilorH e) 'otivele de fapt 0i de drept ale Botrrii5 iar n ca(ul arbitra+ului n ecBitate5 'otivele care5 )ub ace)t a)pect5 nte'eia( )olu/iaH f) di)po(itivulH 7) )e'nturile tuturor arbitrilor5 )ub re(erva art- 202 alin(3)5 0i5 dac e)te ca(ul5 )e'ntura a)i)tentului arbitral(2) Arbitrul care a avut o alt prere va redacta 0i va )e'na opinia )eparat5 cu artarea con)iderentelor pe care acea)ta )e )pri+in- Acea)t re7ul )e aplic n 'od core)pun(tor 0i n ca(ul n care e4i)t opinie concurent(3) Cn ca(ul n care Botrrea arbitral )e refer la un liti7iu le7at de tran)ferul dreptului de proprietate 0i9)au de con)tituirea altui drept real a)upra unui bun i'obil5 Botrrea arbitral )e va pre(enta in)tan/ei +udectore0ti ori notarului public pentru a ob/ine o Botrre +udectorea)c )au5 dup ca(5 un act autentic notarial- *up verificarea de ctre in)tan/a +udectorea)c ori de ctre notarul public a re)pectrii condi/iilor 0i dup ndeplinirea procedurilor i'pu)e de le7e 0i acBitarea de ctre pr/i a i'po(itului privind tran)ferul dreptului de proprietate5 )e va proceda la nre7i)trarea n cartea funciar 0i )e va reali(a tran)ferul de proprietate 0i9)au con)tituirea altui drept real a)upra bunului i'obil n cau(%%%%%%%%%%%%%% Alin- (3) al art- 203 a fo)t introdu) de art- <<< din L!1!A nr- 202 din 3 noie'brie 20125 publicat n ;"<#;R$L ;&<C<AL nr822 din 13 noie'brie 2012AR#- 20: L'urirea5 co'pletarea 0i ndreptarea Botrrii (1) Cn ca(ul n care )unt nece)are l'uriri cu privire la n/ele)ul5 ntinderea )au aplicarea di)po(itivului Botrrii ori ace)ta cuprinde di)po(i/ii potrivnice5 oricare dintre pr/i poate cere tribunalului arbitral ) l'urea)c di)po(itivul )au ) nlture di)po(i/iile potrivnice(2) *ac prin Botrrea pronun/at tribunalul arbitral a o'i) ) )e pronun/e a)upra unui capt de cerere5 a)upra unei cereri cone4e )au incidentale5 oricare dintre pr/i poate )olicita co'pletarea ei(3) Cererea de l'urire )au de co'pletare )e for'ulea(5 potrivit alin- (1)5 re)pectiv alin- (2)5 n ter'en de 10 (ile de

la data pri'irii Botrrii 0i )e )olu/ionea( de tribunalul arbitral5 prin Botrre )eparat5 cu citarea pr/ilor(:) 1re0elile 'ateriale din te4tul Botrrii arbitrale )au alte 7re0eli evidente care nu )cBi'b fondul )olu/iei5 precu' 0i 7re0elile de calcul pot fi ndreptate5 prin ncBeiere5 la cererea oricreia dintre pr/i5 for'ulat n ter'enul prev(ut de alin(3)5 )au din oficiu- Pr/ile vor fi citate dac tribunalul arbitral aprecia( c e)te nece)ar(=) Gotrrea de l'urire )au de co'pletare ori ncBeierea de ndreptare )e pronun/ de ndat 0i face parte inte7rant din Botrrea arbitral(2) Pr/ile nu pot fi obli7ate la plata cBeltuielilor le7ate de l'urirea5 co'pletarea )au ndreptarea BotrriiAR#- 20= Co'unicarea Botrrii (1) Gotrrea arbitral va fi co'unicat pr/ilor n ter'en de cel 'ult o lun de la data pronun/rii ei(2) La cererea oricreia dintre pr/i5 tribunalul arbitral i va elibera o dovad privind co'unicarea Botrrii5 n condi/iile alin- (1)AR#- 202 !fectele Botrrii arbitrale Gotrrea arbitral co'unicat pr/ilor e)te definitiv 0i obli7atorieAR#- 208 P)trarea do)arului Cn ter'en de 30 de (ile de la data co'unicrii Botrrii )au de la data l'uririi5 co'pletrii ori ndreptrii ei5 potrivit art- 20:5 tribunalul arbitral va depune do)arul liti7iului la tribunalul prev(ut la art- =:85 ata0nd 0i dove(ile de co'unicare a Botrrii arbitrale#<#L$L ? *e)fiin/area Botrrii arbitrale AR#- 206 Ac/iunea n anulare (1) Gotrrea arbitral poate fi de)fiin/at nu'ai prin ac/iune n anulare pentru unul dintre ur'toarele 'otive> a) liti7iul nu era )u)ceptibil de )olu/ionare pe calea arbitra+uluiH b) tribunalul arbitral a )olu/ionat liti7iul fr ) e4i)te o conven/ie arbitral )au n te'eiul unei conven/ii nule ori inoperanteH c) tribunalul arbitral nu a fo)t con)tituit n confor'itate cu conven/ia arbitralH d) partea a lip)it la ter'enul la care au avut loc de(baterile 0i procedura de citare nu a fo)t le7al ndeplinitH e) Botrrea a fo)t pronun/at dup e4pirarea ter'enului arbitra+ului prev(ut la art- =285 de0i cel pu/in una dintre pr/i a declarat c n/ele7e ) invoce caducitatea5 iar pr/ile

nu au fo)t de acord cu continuarea +udec/ii5 potrivit art- =26 alin- (1) 0i (2)H f) tribunalul arbitral )%a pronun/at a)upra unor lucruri care nu )%au cerut ori a dat 'ai 'ult dect )%a cerutH 7) Botrrea arbitral nu cuprinde di)po(itivul 0i 'otivele5 nu arat data 0i locul pronun/rii ori nu e)te )e'nat de arbitriH B) Botrrea arbitral ncalc ordinea public5 bunele 'oravuri ori di)po(i/ii i'perative ale le7iiH i) dac5 dup pronun/area Botrrii arbitrale5 Curtea Con)titu/ional )%a pronun/at a)upra e4cep/iei invocate n acea cau(5 declarnd necon)titu/ional le7ea5 ordonan/a ori o di)po(i/ie dintr%o le7e )au dintr%o ordonan/ care a fcut obiectul acelei e4cep/ii ori alte di)po(i/ii din actul atacat5 care5 n 'od nece)ar 0i evident5 nu pot fi di)ociate de prevederile 'en/ionate n )e)i(are(2) "u 'ai pot fi invocate ca 'otive pentru anularea Botrrii arbitrale nere7ularit/ile care nu au fo)t ridicate potrivit art- =32 alin- (1) 0i (3) )au care pot fi re'ediate pe calea prev(ut la art- 20:(3) Pentru dovedirea 'otivelor de anulare nu pot fi adu)e ca probe noi dect n)cri)uriAR#- 203 Renun/area la ac/iunea n anulare (1) Pr/ile nu pot renun/a prin conven/ia arbitral la dreptul de a introduce ac/iunea n anulare 'potriva Botrrii arbitrale(2) Renun/area la ace)t drept )e poate face nu'ai dup pronun/area Botrrii arbitraleAR#- 210 <n)tan/a co'petent Co'peten/a de a +udeca ac/iunea n anulare revine cur/ii de apel n circu')crip/ia creia a avut loc arbitra+ulAR#- 211 #er'en de e4ercitare (1) Ac/iunea n anulare va fi introdu) la curtea de apel n ter'en de o lun de la data co'unicrii Botrrii arbitrale- *ac )%a for'ulat o cerere potrivit art- 20:5 ter'enul cur7e de la data co'unicrii Botrrii )au5 dup ca(5 a ncBeierii prin care a fo)t )olu/ionat cererea(2) Pentru 'otivul prev(ut la art- 206 alin- (1) lit- i)5 ter'enul e)te de 3 luni de la publicarea deci(iei Cur/ii Con)titu/ionale n onitorul ;ficial al Ro'niei5 Partea <AR#- 212 ,u)pendarea e4ecutrii Curtea de apel va putea )u)penda e4ecutarea Botrrii arbitrale 'potriva creia a fo)t introdu) ac/iunea n anulare*i)po(i/iile art- :6: alin- (2)%(=) 0i (8) )e aplic n 'od core)pun(torAR#- 213 Dudecarea ac/iunii n anulare

(1) Curtea de apel va +udeca ac/iunea n anulare n co'pletul prev(ut de le7e pentru +udecata n pri' in)tan/(2) Cnt'pinarea e)te obli7atorie- *i)po(i/iile art- 20=%206 )unt aplicabile n 'od core)pun(tor(3) Ad'i/nd ac/iunea5 curtea de apel va anula Botrrea arbitral 0i> a) n ca(urile prev(ute la art- 206 alin- (1) lit- a)5 b) 0i e)5 va tri'ite cau(a )pre +udecat in)tan/ei co'petente ) o )olu/ione(e5 potrivit le7iiH b) n celelalte ca(uri prev(ute la art- 206 alin- (1)5 va tri'ite cau(a )pre re+udecare tribunalului arbitral5 dac cel pu/in una dintre pr/i )olicit e4pre) ace)t lucru- Cn ca( contrar5 dac liti7iul e)te n )tare de +udecat5 curtea de apel )e va pronun/a n fond5 n li'itele conven/iei arbitrale- *ac n)5 pentru a Botr n fond5 e)te nevoie de noi probe5 curtea )e va pronun/a n fond dup ad'ini)trarea lor- Cn ace)t din ur' ca(5 curtea va pronun/a 'ai nti Botrrea de anulare 0i5 dup ad'ini)trarea probelor5 Botrrea a)upra fondului5 iar5 dac pr/ile au convenit e4pre) ca liti7iul ) fie )olu/ionat de ctre tribunalul arbitral n ecBitate5 curtea de apel va )olu/iona cau(a n ecBitate(:) Gotrrile cur/ii de apel5 pronun/ate potrivit alin- (3)5 )unt )upu)e recur)ului#<#L$L ?< !4ecutarea Botrrii arbitrale AR#- 21: !4ecutarea de bunvoie Gotrrea arbitral )e aduce la ndeplinire de bunvoie de ctre partea 'potriva creia )%a pronun/at5 de ndat )au n ter'enul artat n cuprin)ul ace)teiaAR#- 21= !4ecutarea )ilit Gotrrea arbitral con)tituie titlu e4ecutoriu 0i )e e4ecut )ilit ntoc'ai ca 0i o Botrre +udectorea)c#<#L$L ?<< Arbitra+ul in)titu/ionali(at AR#- 212 "o/iune (1) Arbitra+ul in)titu/ionali(at e)te acea for' de +uri)dic/ie arbitral care )e con)tituie 0i func/ionea( n 'od per'anent pe ln7 o or7ani(a/ie )au in)titu/ie intern ori interna/ional )au ca or7ani(a/ie ne7uverna'ental de intere) public de )ine )tttoare5 n condi/iile le7ii5 pe ba(a unui re7ula'ent propriu aplicabil n ca(ul tuturor liti7iilor )upu)e ei )pre )olu/ionare potrivit unei conven/ii arbitraleActivitatea arbitra+ului in)titu/ionali(at nu are caracter econo'ic 0i nu ur're0te ob/inerea de profit-

(2) Cn re7le'entarea 0i de)f0urarea activit/ii +uri)dic/ionale5 arbitra+ul in)titu/ionali(at e)te autono' n raport cu in)titu/ia care l%a nfiin/at- Acea)ta va )tabili ')urile nece)are pentru 7arantarea autono'ieiAR#- 218 Ale7erea arbitra+ului in)titu/ionali(at (1) Pr/ile5 prin conven/ia arbitral5 pot )upune )olu/ionarea liti7iilor dintre ele unei anu'ite in)tan/e arbitrale apar/innd arbitra+ului in)titu/ionali(at(2) Cn ca( de contrarietate ntre conven/ia arbitral 0i re7ula'entul arbitra+ului in)titu/ionali(at la care acea)ta tri'ite5 va prevala conven/ia arbitralAR#- 216 Arbitrii (1) Arbitra+ul in)titu/ionali(at poate ntoc'i li)te facultative cu per)oane care pot fi arbitri )au )upraarbitriAce)te li)te nu au caracter obli7atoriu(2) Cn ca(ul n care pr/ile nu )e n/ele7 a)upra arbitrului unic ori cnd o parte nu nu'e0te arbitrul )au cnd cei 2 arbitri nu cad de acord a)upra per)oanei )upraarbitrului5 autoritatea de de)e'nare e)te pre0edintele arbitra+ului in)titu/ionali(at5 afar nu'ai dac re7ulile de procedur ale ace)tuia )au pr/ile n)ele nu di)pun altfel(3) ;r7ani(a/iile cu caracter a)ociativ )au cele con)tituite pentru aprarea intere)elor unei cate7orii profe)ionale nu pot ) nu'ea)c arbitri dintre 'e'brii lor5 n ca(urile n care ace)tea )unt n liti7iu cu ter/iiAR#- 213 Re7ulile arbitrale (1) Re7ulile de procedur ale arbitra+ului in)titu/ionali(at )e adopt de ctre conducerea ace)tuia potrivit nor'elor )ale de func/ionare )tabilite prin actul de nfiin/are(2) Prin de)e'narea unui anu'it arbitra+ in)titu/ionali(at ca fiind co'petent n )olu/ionarea unui anu'it liti7iu )au tip de liti7ii5 pr/ile optea( auto'at pentru aplicarea re7ulilor )ale de procedur- ;rice dero7are de la acea)t prevedere e)te nul5 afar nu'ai dac5 /innd )ea'a de condi/iile )pe/ei 0i de con/inutul re7ulilor de procedur indicate de pr/i ca fiind aplicabile5 conducerea arbitra+ului in)titu/ionali(at co'petent decide c pot fi aplicate 0i re7ulile ale)e de pr/i5 )tabilind dac aplicarea ace)tora din ur' e)te efectiv )au prin analo7ie(3) *ac pr/ile nu au convenit altfel5 )e vor aplica re7ulile de procedur ale arbitra+ului in)titu/ionali(at n vi7oare la 'o'entul )e)i(rii ace)tuia(:) *reptul la aprare al pr/ilor n liti7iu 0i contradictorialitatea de(baterilor )unt 7arantate(=) Cn ca(ul arbitra+ului or7ani(at de o in)titu/ie per'anent5 do)arul )e p)trea( la acea in)titu/ieAR#- 220 CBeltuielile arbitrale Cn ca(ul arbitra+ului or7ani(at de o in)titu/ie per'anent5 ta4ele pentru or7ani(area arbitra+ului5 onorariile arbitrilor5

precu' 0i celelalte cBeltuieli arbitrale )e )tabile)c 0i )e plte)c confor' re7ula'entului acelei in)titu/iiAR#- 221 Refu(ul )olu/ionrii liti7iului *ac or7ani(a/ia )au in)titu/ia prev(ut la art- 212 refu( ) or7ani(e(e arbitra+ul5 conven/ia arbitral r'ne valabil5 iar liti7iul dintre pr/i va fi )olu/ionat potrivit prevederilor pre(entei cr/iCAR#!A a ?%a *e)pre e4ecutarea )ilit #<#L$L < *i)po(i/ii 7enerale CAP- < ,copul 0i obiectul e4ecutrii )ilite AR#- 222 Cndeplinirea obli7a/iilor prev(ute n titlul e4ecutoriu (1) ;bli7a/ia )tabilit prin Botrrea unei in)tan/e )au printr%un alt titlu e4ecutoriu )e aduce la ndeplinire de bunvoie(2) Cn ca(ul n care debitorul nu e4ecut de bunvoie obli7a/ia )a5 acea)ta )e aduce la ndeplinire prin e4ecutare )ilit5 care ncepe odat cu )e)i(area or7anului de e4ecutare5 potrivit di)po(i/iilor pre(entei cr/i5 dac prin le7e )pecial nu )e prevede altfel(3) !4ecutarea )ilit are loc n oricare dintre for'ele prev(ute de le7e5 )i'ultan )au )ucce)iv5 pn la reali(area dreptului recuno)cut prin titlul e4ecutoriu5 acBitarea dobn(ilor5 penalit/ilor )au a altor )u'e acordate potrivit le7ii prin titlu5 precu' 0i a cBeltuielilor de e4ecutare(:) !4ecutarea unor obli7a/ii de a face5 precu' n)crierea )au radierea unui drept5 act )au fapt dintr%un re7i)tru public5 e'iterea unei autori(a/ii5 eliberarea unui certificat )au predarea unui n)cri) 0i altele a)e'enea5 )e poate ob/ine la )i'pla cerere a per)oanei ndrept/ite5 fcut n te'eiul unui titlu e4ecutoriu5 fr a fi nece)ar interven/ia e4ecutorului +udectore)c5 dac prin le7e nu )e di)pune altfel- Cn ca( de neconfor'are a debitorului5 creditorul poate recur7e la e4ecutarea )ilit n condi/iile pre(entului cod(=) ?n(area de ctre creditor a bunurilor 'obile ipotecate n condi/iile art- 2-::= din Codul civil )e face cu ncuviin/area in)tan/ei5 fr interven/ia e4ecutorului +udectore)cAR#- 223 ;r7anul de e4ecutare !4ecutarea )ilit a oricrui titlu e4ecutoriu5 cu e4cep/ia celor care au ca obiect venituri datorate bu7etului 7eneral con)olidat )au bu7etului $niunii !uropene 0i bu7etului Co'unit/ii !uropene a !ner7iei Ato'ice5 )e reali(ea( nu'ai de

ctre e4ecutorul +udectore)c5 cBiar dac prin le7i )peciale )e di)pune altfelAR#- 22: odalit/i de e4ecutare !4ecutarea )ilit )e efectuea( prin> 1- ur'rirea bunurilor 'obile 0i i'obile ale debitorului )au apar/innd ter/ilor /inu/i ) r)pund5 n condi/iile le7ii5 pentru obli7a/iile debitorului5 n )copul nde)tulrii creditorilorH 2- predarea ctre creditor a bunurilor5 prev(ute n titlul e4ecutoriu5 ce )unt de/inute fr drept de debitorH 3- alte ')uri prev(ute de le7eAR#- 22= Le7alitatea e4ecutrii )ilite (1) !4ecutarea )ilit )e face cu re)pectarea di)po(i/iilor le7ii5 a drepturilor pr/ilor 0i ale altor per)oane intere)ate(2) !)te inter(i) efectuarea de acte de e4ecutare de ctre alte per)oane )au or7ane dect cele prev(ute la art- 223AR#- 222 Rolul )tatului n e4ecutarea )ilit ,tatul e)te obli7at ) a)i7ure5 prin a7en/ii )i5 e4ecutarea n 'od pro'pt 0i efectiv a Botrrilor +udectore0ti 0i a altor titluri e4ecutorii5 iar5 n ca( de refu(5 cei vt'a/i au dreptul la repararea inte7ral a pre+udiciului )uferitAR#- 228 Rolul activ al e4ecutorului +udectore)c (1) Cn tot cur)ul e4ecutrii5 e4ecutorul +udectore)c e)te obli7at ) aib rol activ5 )truind5 prin toate 'i+loacele ad'i)e de le7e5 pentru reali(area inte7ral 0i cu celeritate a obli7a/iei prev(ute n titlul e4ecutoriu5 cu re)pectarea di)po(i/iilor le7ii5 a drepturilor pr/ilor 0i ale altor per)oane intere)ate(2) *ac )ocote0te c e)te n intere)ul e4ecutrii5 e4ecutorul +udectore)c i va cere debitorului5 n condi/iile le7ii5 l'uriri n )cri) n le7tur cu veniturile 0i bunurile )ale5 inclu)iv cele aflate n proprietate co'un pe cote%pr/i )au n devl'0ie5 a)upra crora )e poate efectua e4ecutarea5 cu artarea locului unde )e afl ace)tea5 precu' 0i pentru a%l deter'ina ) e4ecute de bunvoie obli7a/ia )a5 artndu%i con)ecin/ele la care )%ar e4pune n ca(ul continurii e4ecutrii )ilite- Cn toate ca(urile5 debitorul va fi infor'at cu privire la cuantu'ul e)ti'ativ al cBeltuielilor de e4ecutare(3) Refu(ul ne+u)tificat al debitorului de a )e pre(enta ori de a da l'uririle nece)are5 precu' 0i darea cu rea%credin/ de infor'a/ii inco'plete atra7 r)punderea ace)tuia pentru toate pre+udiciile cau(ate5 precu' 0i aplicarea )anc/iunii prev(ute la art- 166 alin- (2)AR#- 226 ;bli7a/iile )u)ceptibile de e4ecutare )ilit (1) Pot fi e4ecutate )ilit obli7a/iile al cror obiect con)t n plata unei )u'e de bani5 predarea unui bun ori a folo)in/ei ace)tuia5 de)fiin/area unei con)truc/ii5 a unei planta/ii ori a

altei lucrri5 ncredin/area 'inorului5 )tabilirea locuin/ei 0i vi(itarea ace)tuia )au n luarea unei alte ')uri )tabilite prin titlul e4ecutoriu(2) Cn ca(ul n care prin titlul e4ecutoriu au fo)t acordate dobn(i5 penalit/i )au alte )u'e5 fr ) fi fo)t )tabilit cuantu'ul ace)tora5 ele vor fi calculate de e4ecutorul +udectore)c5 potrivit le7ii(3) *ac prin titlul e4ecutoriu nu au fo)t acordate dobn(i5 penalit/i )au alte a)e'enea )u'e care ) poat fi )tabilite potrivit alin- (2)5 e4ecutorul +udectore)c5 la cererea creditorului5 poate actuali(a valoarea obli7a/iei principale )tabilite n bani5 indiferent de i(vorul ei- Cn ca(ul n care titlul e4ecutoriu nu con/ine niciun a)e'enea criteriu5 e4ecutorul +udectore)c va proceda5 la cererea creditorului5 la actuali(are n func/ie de rata infla/iei5 calculat de la data cnd Botrrea +udectorea)c a devenit e4ecutorie )au5 n ca(ul celorlalte titluri e4ecutorii5 de la data cnd crean/a a devenit e4i7ibil 0i pn la data pl/ii efective a obli7a/iei cuprin)e n oricare dintre ace)te titluri(:) Pentru )u'ele )tabilite potrivit pre(entului articol5 ncBeierea e4ecutorului +udectore)c e)te titlu e4ecutoriuAR#- 223 ?eniturile 0i bunurile )upu)e e4ecutrii (1) ?eniturile 0i bunurile debitorului pot fi )upu)e e4ecutrii )ilite dac5 potrivit le7ii5 )unt ur'ribile 0i nu'ai n ')ura nece)ar pentru reali(area drepturilor creditorilor(2) Eunurile )upu)e unui re7i' )pecial de circula/ie pot fi ur'rite nu'ai cu re)pectarea condi/iilor prev(ute de le7eAR#- 230 Cn/ele7eri privind efectuarea e4ecutrii Cn tot cur)ul e4ecutrii )ilite5 )ub )uprave7Berea e4ecutorului +udectore)c5 creditorul 0i debitorul pot conveni ca acea)ta ) )e efectue(e5 n total )au n parte5 nu'ai a)upra veniturilor bne0ti )au altor bunuri ale debitorului5 ca vn(area bunurilor )upu)e ur'ririi ) )e fac prin bun nvoial )au ca plata obli7a/iei ) )e fac n alt 'od ad'i) de le7eAR#- 231 *o'eniu de aplicare (1) !4ecutarea )ilit poate fi pornit 'potriva oricrei per)oane fi(ice )au per)oane +uridice5 de drept public )au de drept privat5 cu e4cep/ia acelora care beneficia(5 n condi/iile le7ii5 de i'unitate de e4ecutare(2) *i)po(i/iile pre(entei cr/i con)tituie dreptul co'un n 'aterie de e4ecutare )ilit5 indiferent de i(vorul )au de natura obli7a/iilor cuprin)e n titlul e4ecutoriu ori de calitatea +uridic a pr/ilorCAP- << #itlul e4ecutoriu AR#- 232 #e'eiul e4ecutrii )ilite

(1) !4ecutarea )ilit )e poate efectua nu'ai n te'eiul unui titlu e4ecutoriu(2) Con)tituie titluri e4ecutorii Botrrile e4ecutorii5 Botrrile definitive5 precu' 0i orice alte Botrri )au n)cri)uri care5 potrivit le7ii5 pot fi pu)e n e4ecutareAR#- 233 Gotrrile e4ecutorii ,unt Botrri e4ecutorii> 1- Botrrile date n apel5 dac prin le7e nu )e prevede altfelH 2- Botrrile date n pri' in)tan/5 fr drept de apel5 ori cele n le7tur cu care pr/ile au convenit ) e4ercite direct recur)ul5 potrivit art- :=3 alin- (2)AR#- 23: Gotrrile definitive (1) ,unt Botrri definitive> 1- Botrrile care nu )unt )upu)e apelului 0i nici recur)uluiH 2- Botrrile date n pri' in)tan/5 fr drept de apel5 neatacate cu recur)H 3- Botrrile date n pri' in)tan/5 care nu au fo)t atacate cu apelH :- Botrrile date n apel5 fr drept de recur)5 precu' 0i cele neatacate cu recur)H =- Botrrile date n recur)5 cBiar dac prin ace)tea )%a )olu/ionat fondul priciniiH 2- orice alte Botrri care5 potrivit le7ii5 nu 'ai pot fi atacate cu recur)(2) Gotrrile prev(ute la alin- (1) devin definitive la data e4pirrii ter'enului de e4ercitare a apelului ori recur)ului )au5 dup ca(5 la data pronun/riiAR#- 23= Gotrrile arbitrale 0i alte Botrri ale or7anelor cu atribu/ii +uri)dic/ionale Pot fi pu)e n e4ecutare Botrrile arbitrale5 cBiar dac )unt atacate cu ac/iunea n anulare5 precu' 0i alte Botrri ale or7anelor cu atribu/ii +uri)dic/ionale r'a)e definitive5 ca ur'are a neatacrii lor n fa/a in)tan/ei +udectore0ti co'petenteAR#- 232 #itlurile e4ecutorii europene #itlurile e4ecutorii europene cu privire la care dreptul $niunii !uropene nu cere recunoa0terea prealabil n )tatul 'e'bru n care )e va face e4ecutarea )unt e4ecutorii de drept5 fr nicio alt for'alitate prealabilAR#- 238 !4ecutarea Botrrilor )upu)e controlului in)tan/elor +udectore0ti (1) Punerea n e4ecutare a unei Botrri +udectore0ti care con)tituie titlu e4ecutoriu )e poate face nu'ai pe ri)cul creditorului dac Botrrea poate fi atacat cu apel )au recur)H dac titlul e)te ulterior 'odificat ori de)fiin/at5 creditorul va

fi /inut5 n condi/iile le7ii5 ) l repun pe debitor n drepturile )ale5 n tot )au n parte5 dup ca((2) *i)po(i/iile alin- (1) )e aplic n 'od core)pun(tor n ca(ul punerii n e4ecutare a unei Botrri arbitraleAR#- 236 Alte titluri e4ecutorii (1) ,unt5 de a)e'enea5 titluri e4ecutorii 0i pot fi pu)e n e4ecutare )ilit> 1- ncBeierile 0i proce)ele%verbale ntoc'ite de e4ecutorii +udectore0ti care5 potrivit le7ii5 con)tituie titluri e4ecutoriiH 2- n)cri)urile autenticeH 3- titlurile de credit )au alte n)cri)uri crora le7ea le recunoa0te putere e4ecutorie(2) ,u)pendarea e4ecutrii titlurilor prev(ute la alin- (1) pct- 2 0i 3 poate fi cerut 0i n cadrul ac/iunii de fond avnd ca obiect de)fiin/area lor- *i)po(i/iile art- 816 )e aplic n 'od core)pun(torAR#- 233 Cn)cri)urile autentice notariale (1) Actul autentificat de notarul public care con)tat o crean/ cert5 licBid 0i e4i7ibil con)tituie titlu e4ecutoriuCn lip)a ori7inalului5 titlul e4ecutoriu l poate con)titui duplicatul )au copia le7ali(at de pe e4e'plarul din arBiva notarului public(2) Cn ca(ul anulrii de ctre in)tan/a de +udecat a n)cri)ului autentificat de notarul public5 r)punderea civil a notarului public poate fi an7a+at nu'ai pentru nclcarea de ctre ace)ta cu vinov/ie a obli7a/iilor )ale profe)ionale5 ur'ate de cau(area unui pre+udiciu5 )tabilite prin Botrre +udectorea)c definitivAR#- 2:0 #itlurile de credit Ca'bia5 biletul la ordin 0i cecul5 precu' 0i alte titluri de credit con)tituie titluri e4ecutorii5 dac ndepline)c condi/iile prev(ute n le7ea )pecialAR#- 2:1 Refu(ul eliberrii titlului e4ecutoriu *ac )e refu( eliberarea titlului e4ecutoriu de ctre alte or7ane co'petente potrivit le7ii 0i dac le7ea )pecial nu prevede altfel5 creditorul poate face pln7ere la +udectoria n circu')crip/ia creia )e afl or7anul care trebuia ) e'it titlul e4ecutoriu5 n ter'en de 1= (ile de la data cnd a luat cuno0tin/ de refu(AR#- 2:2 *e)fiin/area titlului e4ecutoriu *ac )%a de)fiin/at titlul e4ecutoriu5 toate actele de e4ecutare efectuate n ba(a ace)tuia )unt de)fiin/ate de drept5 dac prin le7e nu )e prevede altfel- Cn ace)t ca(5 )unt aplicabile di)po(i/iile privitoare la ntoarcerea e4ecutriiCAP- <<<

Participan/ii la e4ecutarea )ilit AR#- 2:3 !nu'erare (1) Participan/ii la e4ecutarea )ilit )unt> 1- pr/ileH 2- ter/ii 7aran/iH 3- creditorii intervenien/iH :- in)tan/a de e4ecutareH =- e4ecutorul +udectore)cH 2- ini)terul PublicH 8- a7en/ii for/ei publiceH 6- 'artorii a)i)ten/i5 e4per/ii5 interpre/ii 0i al/i participan/i5 n condi/iile anu'e prev(ute de le7e(2) *i)po(i/iile art- :1 0i ur'toarele )e aplic n 'od core)pun(tor 0i participan/ilor la e4ecutarea )ilit prev(u/i la alin- (1) pct- :%6AR#- 2:: Pr/ile (1) ,unt pr/i n procedura de e4ecutare )ilit creditorul 0i debitorul(2) Calitatea de creditor )au de debitor )e poate tran)'ite oricnd n cur)ul e4ecutrii )ilite5 potrivit le7ii- Cn ace)t ca(5 actele de e4ecutare ndeplinite pn la data tran)'iterii calit/ii proce)uale produc efecte5 n condi/iile le7ii5 fa/ de )ucce)orii n drepturi ai creditorului )au ai debitorului5 dup ca(AR#- 2:= *repturile pr/ilor (1) Creditorul 0i debitorul au dreptul ) a)i)te5 per)onal )au prin repre(entan/ii lor5 la efectuarea tuturor actelor de e4ecutare5 ) ia cuno0tin/ de actele do)arului de e4ecutare 0i ) ob/in adeverin/e 0i copii de pe ace)te acte5 certificate de e4ecutorul +udectore)c5 pe cBeltuiala pr/ii intere)ate5 iar atunci cnd )e con)ider vt'a/i n drepturile ori intere)ele lor le7iti'e5 pot conte)ta actele de e4ecutare )au e4ecutarea )ilit n)0i5 n ter'enele 0i condi/iile prev(ute de le7eAce)t drept l au 0i alte per)oane care +u)tific un intere) ocrotit de le7e(2) La cererea debitorului5 e4ecutorul +udectore)c va aplica5 n condi/iile le7ii5 co'pen)a/ia le7al dintre crean/a prev(ut n titlul a crui e4ecutare )%a cerut 'potriva )a 0i crean/a pe care el o opune pe ba(a unui alt titlu e4ecutoriuAR#- 2:2 ;bli7a/iile pr/ilor (1) Creditorul e)te obli7at ) acorde e4ecutorului +udectore)c5 la cererea ace)tuia5 )pri+in efectiv pentru aducerea la ndeplinire5 n bune condi/ii5 a e4ecutrii )ilite5 punndu%i la di)po(i/ie 0i 'i+loacele nece)are n ace)t )cop- !l e)te obli7at ) avan)e(e cBeltuielile nece)are ndeplinirii actelor de e4ecutare5 potrivit di)po(i/iilor luate de e4ecutor-

(2) *ebitorul e)te obli7at5 )ub )anc/iunile prev(ute la art166 alin- (2)5 ) declare5 la cererea e4ecutorului5 toate bunurile )ale5 'obile 0i i'obile5 inclu)iv cele aflate n proprietate co'un pe cote%pr/i )au n devl'0ie5 cu artarea locului n care ace)tea )e afl5 precu' 0i toate veniturile )ale5 curente )au periodice(3) *ebitorul ale crui bunuri au fo)t de+a )ecBe)trate e)te /inut ) aduc la cuno0tin/a e4ecutorului care )ecBe)trea( acelea0i bunuri e4i)ten/a )ecBe)trului anterior 0i identitatea or7anului de e4ecutare care l%a aplicat5 prednd e4ecutorului o copie a proce)ului%verbal de )ecBe)truAR#- 2:8 #er/ii 7aran/i (1) Creditorul5 n condi/iile le7ii5 poate ur'ri5 n li'ita crean/ei 0i a acce)oriilor ace)teia5 conco'itent )au5 dup ca(5 )eparat5 0i bunurile ter/ilor care au 7arantat plata datoriilor debitorului- Cn ace)t ca(5 di)po(i/iile privitoare la drepturile 0i obli7a/iile debitorului )e aplic n 'od core)pun(tor 0i ter/ilor 7aran/i5 n afar de ca(ul n care prin le7e )e di)pune altfel(2) Cnd )e ur're0te nu'ai ter/ul fide+u)or ori 7arant ipotecar5 toate actele de e4ecutare vor fi co'unicate n acela0i ti'p 0i debitorului principal5 care va fi introdu) din oficiu n procedura de ur'rire )ilitAR#- 2:6 Creditorii intervenien/i ;rice creditor al debitorului poate5 n condi/iile art- 263 0i ur'toarele5 ) intervin n procedura de e4ecutare )ilit aflat n cur) pn la data fi4rii de ctre e4ecutorul +udectore)c a ter'enului pentru valorificarea bunurilor ur'ribile5 iar dup depunerea )au con)e'narea )u'elor reali(ate din ur'rire5 poate ) participe la di)tribuirea ace)tor )u'e5 potrivit di)po(i/iilor art- 623 0i ur'toareleAR#- 2:3 #er/ii ;rice ter/ per)oan vt'at printr%un act de e4ecutare )ilit poate )olicita de)fiin/area ace)tuia )au5 dup ca(5 ncetarea e4ecutrii )ilite n)e0i5 nu'ai pe calea conte)ta/iei la e4ecutare5 dac prin le7e nu )e di)pune altfelAR#- 2=0 <n)tan/a de e4ecutare (1) <n)tan/a de e4ecutare e)te +udectoria n circu')crip/ia creia )e afl biroul e4ecutorului +udectore)c care face e4ecutarea5 n afara ca(urilor n care le7ea di)pune altfel(2) <n)tan/a de e4ecutare )olu/ionea( cererile de ncuviin/are a e4ecutrii )ilite5 conte)ta/iile la e4ecutare5 precu' 0i orice alte incidente aprute n cur)ul e4ecutrii )ilite5 cu e4cep/ia celor date de le7e n co'peten/a altor in)tan/e )au or7ane(3) Gotrrile pronun/ate de in)tan/a de e4ecutare )unt e4ecutorii 0i pot fi atacate nu'ai cu apel5 n ter'en de 10 (ile de la co'unicare5 dac prin le7e nu )e di)pune altfel-

AR#- 2=1 !4ecutorul +udectore)c (1) *ac prin le7e nu )e di)pune altfel5 Botrrile +udectore0ti 0i celelalte titluri e4ecutorii )e e4ecut de ctre e4ecutorul +udectore)c din circu')crip/ia cur/ii de apel5 dup cu' ur'ea(> a) n ca(ul ur'ririi )ilite a bunurilor i'obile5 al ur'ririi )ilite a fructelor prin)e de rdcini 0i al e4ecutrii )ilite directe i'obiliare5 e4ecutorul +udectore)c din circu')crip/ia cur/ii de apel unde )e afl i'obilulH b) n ca(ul ur'ririi )ilite a bunurilor 'obile 0i al e4ecutrii )ilite directe 'obiliare5 e4ecutorul +udectore)c din circu')crip/ia cur/ii de apel unde )e afl do'iciliul )au5 dup ca(5 )ediul debitoruluiH c) n ca(ul e4ecutrii )ilite a obli7a/iilor de a face 0i a obli7a/iilor de a nu face5 e4ecutorul +udectore)c din circu')crip/ia cur/ii de apel unde ur'ea( ) )e fac e4ecutarea(2) *ac bunurile ur'ribile5 'obile )au i'obile5 )e afl n circu')crip/iile 'ai 'ultor cur/i de apel5 oricare dintre e4ecutorii +udectore0ti care func/ionea( pe ln7 una dintre ace)tea e)te co'petent ) reali(e(e e4ecutarea5 inclu)iv cu privire la bunurile ur'ribile aflate n ra(a celorlalte cur/i de apel(3) *ac bunul 'obil care face obiectul ur'ririi )ilite ori al e4ecutrii )ilite directe a fo)t 'utat n ti'pul procedurii de e4ecutare5 co'petent teritorial e)te e4ecutorul +udectore)c care a nceput procedura de e4ecutare(:) "ere)pectarea di)po(i/iilor pre(entului articol atra7e nulitatea necondi/ionat a actelor de procedur efectuateAR#- 2=2 Recu(area 0i nlocuirea e4ecutorului +udectore)c (1) !4ecutorii +udectore0ti pot fi recu(a/i nu'ai n ca(urile 0i n condi/iile prev(ute la art- :2 0i ur'toarele(2) Cererea de recu(are nu )u)pend de drept e4ecutarea- Cu toate ace)tea5 in)tan/a de e4ecutare poate di)pune5 'otivat5 )u)pendarea e4ecutrii pn la )olu/ionarea cererii de recu(are5 prin ncBeiere care nu e)te )upu) niciunei ci de atac- Pentru a )e di)pune )u)pendarea5 cel care o )olicit trebuie ) dea n prealabil o cau/iune n cuantu' de 1-000 lei- Cn ca(ul n care valoarea crean/ei prev(ute n titlul e4ecutoriu nu dep0e0te 1-000 lei5 cau/iunea va fi de 10O din valoarea crean/ei(3) Cn ca( de ad'itere a cererii de recu(are5 ncBeierea va arta n ce ')ur actele ndeplinite de e4ecutorul +udectore)c ur'ea( ) fie p)trate(:) La cererea creditorului5 in)tan/a care a ncuviin/at e4ecutarea )ilit poate di)pune5 pentru 'otive te'einice5 nlocuirea e4ecutorului +udectore)c cu alt e4ecutor +udectore)c indicat de ctre creditor 0i continuarea e4ecutrii )ilite de ctre noul e4ecutor +udectore)c- *i)po(i/iile art- 2=3 alin- (2) )e aplic n 'od core)pun(torAR#- 2=3 Co'peten/a- Cone4area e4ecutrilor

(1) Cnd5 privitor la acelea0i bunuri5 )e efectuea( 'ai 'ulte e4ecutri )ilite de ctre e4ecutori +udectore0ti diferi/i5 in)tan/a de e4ecutare n circu')crip/ia creia a nceput pri'a e4ecutare5 la cererea per)oanei intere)ate )au a oricruia dintre e4ecutori5 le va cone4a5 di)punnd ) )e fac o )in7ur e4ecutare de ctre e4ecutorul +udectore)c care a ndeplinit actul de e4ecutare cel 'ai naintat5 iar dac e4ecutrile )unt n acela0i )tadiu5 de ctre e4ecutorul +udectore)c care a nceput cel dinti e4ecutarea(2) Cn ca(ul n care di)pune cone4area e4ecutrilor5 in)tan/a5 prin ncBeiere5 )e va pronun/a 0i a)upra cBeltuielilor de e4ecutare efectuate pn n 'o'entul cone4rii- #otodat5 in)tan/a va di)pune tri'iterea do)arelor cone4ate la e4ecutorul de)e'nat potrivit alin- (1)(3) *up cone4are5 procedura de e4ecutare va continua de la actul de ur'rire cel 'ai naintat(:) *e)i)tarea5 dup cone4are5 a oricruia dintre creditorii ur'ritori nu va putea ) 'piedice continuarea e4ecutrii de la actul de e4ecutare cel 'ai naintat(=) Cn ca(ul e4ecutrilor )ilite aflate pe rolul aceluia0i e4ecutor5 cone4area )e va di)pune de e4ecutor5 prin ncBeiere dat cu citarea pr/ilor5 di)po(i/iile alin- (2) aplicndu%)e n 'od core)pun(torAR#- 2=: Concur)ul dintre e4ecutarea )ilit 0i e4ecutarea pornit de un creditor *i)po(i/iile art- 2=3 r'n aplicabile 0i atunci cnd5 privitor la acelea0i bunuri5 )e efectuea( 'ai 'ulte e4ecutri5 unele pornite de e4ecutorul +udectore)c5 la cererea unui creditor5 iar altele direct de ctre al/i creditori5 n ca(urile anu'e prev(ute de le7e- Cn a)tfel de ca(uri5 toate actele de e4ecutare vor fi efectuate de ctre e4ecutorul +udectore)c co'petent n favoarea cruia )%a di)pu) cone4area5 potrivit re7ulilor prev(ute de pre(entul cod5 dac prin le7e )pecial nu )e prevede altfelAR#- 2== Actele e4ecutorului +udectore)c (1) Cn ndeplinirea atribu/iilor 0i ndatoririlor )ale le7ate de punerea n e4ecutare a titlurilor e4ecutorii5 e4ecutorul +udectore)c va ntoc'i ncBeieri5 proce)e%verbale 0i alte acte de procedur cu for'ele 0i n ter'enele prev(ute de le7e(2) !rorile 'ateriale )vr0ite cu prile+ul ntoc'irii actelor artate la alin- (1) )e pot ndrepta5 din oficiu )au la cerere5 cu re)pectarea di)po(i/iilor le7ale prev(ute pentru ntoc'irea lorAR#- 2=2 CncBeierile e4ecutorului +udectore)c (1) A'narea5 )u)pendarea 0i ncetarea e4ecutrii )ilite5 eliberarea )au di)tribuirea )u'elor ob/inute din e4ecutare5 precu' 0i alte ')uri anu'e prev(ute de le7e )e di)pun de e4ecutorul +udectore)c prin ncBeiere5 care trebuie ) cuprind> a) denu'irea 0i )ediul or7anului de e4ecutareH

b) data 0i locul ntoc'irii ncBeierii 0i nu'rul do)arului de e4ecutareH c) titlul e4ecutoriu n te'eiul cruia )e efectuea( procedura de e4ecutareH d) nu'ele 0i do'iciliul ori5 dup ca(5 denu'irea 0i )ediul creditorului 0i ale debitoruluiH e) procedura de e4ecutare care face obiectul ncBeieriiH f) cBe)tiunea a)upra creia )e adopt ncBeiereaH 7) 'otivele n fapt 0i n drept care au deter'inat darea ncBeieriiH B) di)po(i/ia luat de e4ecutorH i) calea 0i ter'enul de atac al ncBeieriiH +) )e'ntura 0i 0ta'pila e4ecutorului +udectore)c(2) en/iunile de la alin- (1) lit- a)%B) 0i +) )unt prev(ute )ub )anc/iunea nulit/ii(3) *ac prin le7e nu )e di)pune altfel5 ncBeierile )e dau fr citarea pr/ilor5 )e co'unic ace)tora5 )unt e4ecutorii de drept 0i pot fi atacate nu'ai cu conte)ta/ie la e4ecutareAR#- 2=8 ini)terul Public ini)terul Public )pri+in5 n condi/iile le7ii5 e4ecutarea Botrrilor +udectore0ti 0i a altor titluri e4ecutorii- Cn ca(urile anu'e prev(ute de le7e5 ini)terul Public poate ) cear punerea n e4ecutare a Botrrilor +udectore0ti 0i a altor titluri e4ecutoriiAR#- 2=6 A7en/ii for/ei publice (1) Cn ca(urile prev(ute de le7e5 precu' 0i cnd e4ecutorul +udectore)c con)ider nece)ar5 or7anele de poli/ie5 +andar'erie )au al/i a7en/i ai for/ei publice5 dup ca(5 )unt obli7a/i ) )pri+ine ndeplinirea pro'pt 0i efectiv a tuturor actelor de e4ecutare )ilit5 fr a condi/iona ndeplinirea ace)tei obli7a/ii de plata unor )u'e de bani )au de efectuarea unei alte contrapre)ta/ii(2) Cn ace)t )cop5 e4ecutorul )e va adre)a autorit/ii co'petente pentru a a)i7ura concur)ul for/ei publice5 care va trebui ) ia ')uri de ur7en/ pentru a )e evita ter7iver)area )au 'piedicarea e4ecutrii(3) A7en/ii for/ei publice nu pot refu(a ) )pri+ine activitatea de e4ecutare )ilit )ub 'otiv c e4i)t i'pedi'ente5 de orice natur5 la e4ecutare5 )in7urul r)pun(tor pentru ne)ocotirea ace)tora fiind e4ecutorul +udectore)c5 n condi/iile le7ii(:) Cn ca( de refu(5 di)po(i/iile art- 166 alin- (2) 0i ale art- 163%131 )unt aplicabile n 'od core)pun(torAR#- 2=3 Cndatorirea ter/ilor de a da infor'a/ii (1) La cererea e4ecutorului +udectore)c5 cei care datorea( )u'e de bani debitorului ur'rit ori de/in bunuri ale ace)tuia )upu)e ur'ririi5 potrivit le7ii5 au datoria ) co'unice n )cri) toate infor'a/iile nece)are pentru efectuarea e4ecutrii- !i )unt /inu/i ) declare ntinderea obli7a/iilor lor fa/ de debitorul

ur'rit5 eventuale 'odalit/i care le%ar putea afecta5 )ecBe)tre anterioare5 ce)iuni de crean/5 )ubro7a/ii5 preluri de datorie5 nova/ii5 precu' 0i orice alte acte )au fapte de natur ) 'odifice con/inutul ori pr/ile raportului obli7a/ional )au re7i'ul +uridic al bunului de/inut- La cererea e4ecutorului +udectore)c )au a pr/ii intere)ate5 in)tan/a de e4ecutare poate lua ')urile prev(ute la art- 168 alin- (1) pct- 2 lit- f) 0i la art- 163(2) *e a)e'enea5 la cererea e4ecutorului +udectore)c5 in)titu/iile publice5 in)titu/iile de credit 0i orice alte per)oane fi(ice )au +uridice )unt obli7ate ) i co'unice5 de ndat5 n )cri)5 datele 0i infor'a/iile apreciate de e4ecutorul +udectore)c ca fiind nece)are reali(rii e4ecutrii )ilite5 cBiar dac prin le7i )peciale )e di)pune altfel- #ot a)tfel5 or7anele fi)cale )unt obli7ate ) co'unice5 n acelea0i condi/ii5 datele 0i infor'a/iile pe care le ad'ini)trea( potrivit le7iiLa cererea e4ecutorului +udectore)c )au a pr/ii intere)ate5 in)tan/a de e4ecutare poate lua ')urile prev(ute la art- 168 alin- (1) pct- 2 lit- f) 0i la art- 163(3) *ac cei )e)i(a/i nu di)pun de infor'a/iile )olicitate )au5 dup ca(5 refu( ) le dea5 ini)terul Public va ntreprinde5 la cererea e4ecutorului +udectore)c5 dili7en/ele nece)are pentru aflarea infor'a/iilor cerute5 n )pecial pentru identificarea entit/ilor publice )au private la care debitorul are de)cBi)e conturi )au depo(ite bancare5 pla)a'ente de valori 'obiliare5 e)te ac/ionar ori a)ociat )au5 dup ca(5 de/ine titluri de )tat5 bonuri de te(aur 0i alte titluri de valoare )u)ceptibile de ur'rire )ilit(:) !4ecutorul +udectore)c e)te obli7at ) a)i7ure )ecretul infor'a/iilor pri'ite5 dac le7ea nu prevede altfel- Ace)te infor'a/ii nu pot fi utili(ate dect n )copul pentru care au fo)t cerute5 fiind inter(i) cu de)vr0ire5 )ub )anc/iunile prev(ute de le7e5 divul7area lor ctre ter/e per)oane )au utili(area lor pentru crearea unei ba(e de date per)onale(=) Cn vederea ob/inerii infor'a/iilor nece)are e4ecutrii5 e4ecutorul +udectore)c are acce) liber la cartea funciar5 la re7i)trul co'er/ului 0i la alte re7i)tre publice care con/in date de)pre bunurile debitorului )u)ceptibile de ur'rire )ilit#otodat5 e4ecutorul +udectore)c poate )olicita in)tan/ei de e4ecutare datele 0i infor'a/iile la care )e refer art- 1=: alin(6)AR#- 220 artorii a)i)ten/i (1) Cn ca(urile 0i n condi/iile anu'e prev(ute de le7e5 pre(en/a 'artorilor a)i)ten/i e)te obli7atorie la ptrunderea ntr%o locuin/5 n localuri5 depo(ite )au alte ncperi5 n vederea )ecBe)trrii 0i ridicrii bunurilor debitorului(2) La aprecierea e4ecutorului +udectore)c )au la cererea pr/ilor5 'artorii a)i)ten/i pot fi invita/i 0i n alte ca(uri(3) Pot fi 'artori a)i)ten/i per)oanele cu capacitate de e4erci/iu deplin care nu )unt intere)ate de )vr0irea actelor de e4ecutare 0i care nu )e afl cu participan/ii la procedura de

e4ecutare n le7tur de rudenie pn la 7radul al patrulea inclu)iv )au de afinitate pn la 7radul al doilea ori de )ubordonare(:) *ac prin le7e nu )e di)pune altfel5 nu'rul 'artorilor a)i)ten/i trebuie ) fie de cel pu/in 2AR#- 221 *repturile 0i ndatoririle 'artorilor a)i)ten/i (1) artorul a)i)tent5 prin )e'narea proce)ului%verbal5 ate)t faptele la care a a)i)tat(2) !l e)te ndrept/it ) cear infor'a/ii de)pre actele de e4ecutare la care e)te invitat 0i ) fac ob)erva/ii n le7tur cu ndeplinirea lor- ;b)erva/iile 'artorului a)i)tent5 cnd e)te ca(ul5 vor fi con)e'nate de ctre e4ecutorul +udectore)c n proce)%verbal(3) Cnainte de a ncepe efectuarea actelor de e4ecutare la care ur'ea( ) participe5 e4ecutorul +udectore)c va e4plica 'artorilor a)i)ten/i drepturile 0i ndatoririle lor(:) Pentru )erviciul pre)tat5 'artorul a)i)tent are dreptul la )u'ele prev(ute la art- 3225 care )e aplic n 'od core)pun(torCAP- <? !fectuarea e4ecutrii )ilite ,!C@<$"!A 1 ,e)i(area or7anului de e4ecutare AR#- 222 Crean/a cert5 licBid 0i e4i7ibil (1) !4ecutarea )ilit nu )e poate face dect dac crean/a e)te cert5 licBid 0i e4i7ibil(2) Crean/a e)te cert cnd e4i)ten/a ei nendoielnic re(ult din n)u0i titlul e4ecutoriu(3) Crean/a e)te licBid atunci cnd obiectul ei e)te deter'inat )au cnd titlul e4ecutoriu con/ine ele'entele care per'it )tabilirea lui(:) Crean/a e)te e4i7ibil dac obli7a/ia debitorului e)te a+un) la )caden/ )au ace)ta e)te dec(ut din beneficiul ter'enului de plat(=) Crean/ele cu ter'en 0i cele condi/ionale nu pot fi pu)e n e4ecutare5 n) ele pot participa5 n condi/iile le7ii5 la di)tribuirea )u'elor re(ultate din ur'rirea )ilit a bunurilor apar/innd debitoruluiAR#- 223 Cererea de e4ecutare )ilit (1) !4ecutarea )ilit poate porni nu'ai la cererea creditorului5 dac prin le7e nu )e prevede altfel(2) Cererea de e4ecutare )ilit )e depune5 per)onal )au prin repre(entant le7al ori conven/ional5 la biroul e4ecutorului +udectore)c co'petent ori )e tran)'ite ace)tuia prin po0t5 curier5 telefa45 po0t electronic )au prin alte 'i+loace ce

a)i7ur tran)'iterea te4tului 0i confir'area pri'irii cererii de e4ecutare cu toate docu'entele +u)tificative(3) Cererea de e4ecutare )ilit5 n afara 'en/iunilor prev(ute la art- 1:65 va cuprinde> a) nu'ele5 prenu'ele 0i do'iciliul )au5 dup ca(5 denu'irea 0i )ediul creditorului 0i debitoruluiH b) bunul )au5 dup ca(5 felul pre)ta/iei datorateH c) 'odalit/ile de e4ecutare )olicitate de creditor(:) La cerere )e vor ata0a titlul e4ecutoriu n ori7inal )au n copie le7ali(at5 dup ca(5 0i dovada acBitrii ta4elor de ti'bru5 inclu)iv ti'brul +udiciar5 precu' 0i5 dac e)te ca(ul5 n)cri)urile anu'e prev(ute de le7eAR#- 22: Cnre7i)trarea cererii de e4ecutare (1) *e ndat ce pri'e0te cererea de e4ecutare5 e4ecutorul +udectore)c5 prin ncBeiere5 va di)pune nre7i)trarea ace)teia 0i de)cBiderea do)arului de e4ecutare )au5 dup ca(5 va refu(a 'otivat de)cBiderea procedurii de e4ecutare(2) CncBeierea prev(ut la alin- (1) )e co'unic de ndat creditorului- Cn ca(ul n care e4ecutorul +udectore)c refu( de)cBiderea procedurii de e4ecutare5 creditorul poate face pln7ere5 n ter'en de 1= (ile de la data co'unicrii ncBeierii prev(ute la alin- (1)5 la in)tan/a de e4ecutareAR#- 22= Cncuviin/area e4ecutrii )ilite (1) Cn ter'en de 'a4i'u' 3 (ile de la nre7i)trarea cererii5 e4ecutorul +udectore)c va )olicita ) )e di)pun ncuviin/area e4ecutrii de ctre in)tan/a de e4ecutare5 creia i va nainta5 n copie certificat de e4ecutorul +udectore)c pentru confor'itate cu ori7inalul5 cererea creditorului5 titlul e4ecutoriu5 ncBeierea prev(ut la art- 22: alin- (1) 0i dovada ta4ei de ti'bru(2) Cererea de ncuviin/are a e4ecutrii )ilite )e )olu/ionea( de in)tan/ n ter'en de 'a4i'u' 8 (ile de la nre7i)trarea ace)teia la +udectorie5 prin ncBeiere dat n ca'era de con)iliu5 fr citarea pr/ilor- Pronun/area )e poate a'na cu cel 'ult :6 de ore5 iar 'otivarea ncBeierii )e face n cel 'ult 8 (ile de la pronun/are(3) CncBeierea va cuprinde5 n afara 'en/iunilor prev(ute la art- 233 alin- (1)5 artarea titlului e4ecutoriu pe ba(a cruia )e va face e4ecutarea5 )u'a5 cu toate acce)oriile pentru care )%a ncuviin/at ur'rirea5 cnd )%a ncuviin/at ur'rirea )ilit a bunurilor debitorului5 'odalitatea concret de e4ecutare )ilit5 atunci cnd )%a )olicitat e4pre) acea)ta5 0i autori(area creditorului ) treac la e4ecutarea )ilit a obli7a/iei cuprin)e n titlul e4ecutoriu(:) Cncuviin/area e4ecutrii )ilite per'ite creditorului ) cear e4ecutorului +udectore)c care a )olicitat ncuviin/area ) recur75 )i'ultan ori )ucce)iv5 la toate 'odalit/ile de e4ecutare prev(ute de le7e n vederea reali(rii drepturilor )ale5 inclu)iv a cBeltuielilor de e4ecutare- Cncuviin/area e4ecutrii )ilite produce efecte pe ntre7 teritoriul /rii- *e

a)e'enea5 ncuviin/area e4ecutrii )ilite )e e4tinde 0i a)upra titlurilor e4ecutorii care )e vor e'ite de e4ecutorul +udectore)c n cadrul procedurii de e4ecutare )ilit ncuviin/ate(=) <n)tan/a poate re)pin7e cererea de ncuviin/are a e4ecutrii )ilite nu'ai dac> 1- cererea de e4ecutare )ilit e)te de co'peten/a altui or7an de e4ecutare dect cel )e)i(atH 2- Botrrea )au5 dup ca(5 n)cri)ul nu con)tituie5 potrivit le7ii5 titlu e4ecutoriuH 3- n)cri)ul5 altul dect o Botrre +udectorea)c5 nu ntrune0te toate condi/iile de for' cerute de le7eH :- crean/a nu e)te cert5 licBid 0i e4i7ibilH =- debitorul )e bucur de i'unitate de e4ecutareH 2- titlul cuprinde di)po(i/ii care nu )e pot aduce la ndeplinire prin e4ecutare )ilitH 8- e4i)t alte i'pedi'ente prev(ute de le7e(2) CncBeierea prin care in)tan/a ad'ite cererea de ncuviin/are a e4ecutrii )ilite nu e)te )upu) niciunei ci de atac- CncBeierea prin care )e re)pin7e cererea de ncuviin/are a e4ecutrii )ilite poate fi atacat e4clu)iv cu apel nu'ai de creditor5 n ter'en de = (ile de la co'unicare(8) Cn partea final a ncBeierii de ncuviin/are a e4ecutrii )ilite va fi adu7at for'ula e4ecutorie5 cu ur'torul cuprin)> ."oi5 Pre0edintele Ro'niei5 *' 'puternicire 0i ordon' e4ecutorilor +udectore0ti ) pun n e4ecutare titlul (Aici ur'ea( ele'entele de identificare a titlului e4ecutoriu-) pentru care )%a pronun/at pre(enta ncBeiere de ncuviin/are a e4ecutrii )ilite- ;rdon' a7en/ilor for/ei publice ) )pri+ine ndeplinirea pro'pt 0i efectiv a tuturor actelor de e4ecutare )ilit5 iar procurorilor ) )truie pentru ducerea la ndeplinire a titlului e4ecutoriu5 n condi/iile le7ii- ($r'ea( )e'ntura pre0edintelui in)tan/ei 0i a 7refierului-). AR#- 222 Cn0tiin/area debitorului (1) *ac cererea de e4ecutare a fo)t ncuviin/at5 e4ecutorul +udectore)c va co'unica debitorului o copie de pe ncBeierea dat n condi/iile art- 22=5 'preun cu o copie5 certificat de e4ecutor pentru confor'itate cu ori7inalul5 a titlului e4ecutoriu 0i5 dac le7ea nu prevede altfel5 o )o'a/ie(2) Co'unicarea titlului e4ecutoriu 0i a )o'a/iei5 cu e4cep/ia ca(urilor n care le7ea prevede c e4ecutarea )e face fr )o'a/ie ori fr co'unicarea titlului e4ecutoriu ctre debitor5 e)te prev(ut )ub )anc/iunea nulit/ii e4ecutriiAR#- 228 ,o'a/ia *ebitorul va fi )o'at ) 0i ndeplinea)c obli7a/ia5 de ndat )au n ter'enul acordat de le7e5 cu artarea c5 n ca( contrar5 )e va proceda la continuarea e4ecutrii )iliteAR#- 226

!4cep/ii de la co'unicare "u e)te nece)ar co'unicarea titlului e4ecutoriu 0i a )o'a/iei> 1- n ca(urile prev(ute la art- 28:H 2- n ca(ul ordonan/elor 0i ncBeierilor pronun/ate de in)tan/ 0i declarate de le7e e4ecutoriiAR#- 223 CBeltuieli de e4ecutare (1) Partea care )olicit ndeplinirea unui act )au a altei activit/i care intere)ea( e4ecutarea )ilit e)te obli7at ) avan)e(e cBeltuielile nece)are n ace)t )cop- Pentru actele )au activit/ile di)pu)e din oficiu5 cBeltuielile )e avan)ea( de ctre creditor(2) CBeltuielile oca(ionate de efectuarea e4ecutrii )ilite )unt n )arcina debitorului ur'rit5 n afar de ca(ul cnd creditorul a renun/at la e4ecutare5 )itua/ie n care vor fi )uportate de ace)ta5 )au dac prin le7e )e prevede altfel- *e a)e'enea5 debitorul va fi /inut ) )uporte cBeltuielile de e4ecutare )tabilite )au5 dup ca(5 efectuate dup nre7i)trarea cererii de e4ecutare 0i pn la data reali(rii obli7a/iei )tabilite n titlul e4ecutoriu5 cBiar dac el a fcut plata n 'od voluntar- Cu toate ace)tea5 n ca(ul n care debitorul5 )o'at potrivit art- 2285 a e4ecutat obli7a/ia de ndat )au n ter'enul acordat de le7e5 el nu va fi /inut ) )uporte dect cBeltuielile pentru actele de e4ecutare efectiv ndeplinite5 precu' 0i onorariul e4ecutorului +udectore)c 0i5 dac e)te ca(ul5 al avocatului creditorului5 propor/ional cu activitatea depu) de ace0tia(3) ,unt cBeltuieli de e4ecutare> 1- ta4ele de ti'bru nece)are declan0rii e4ecutrii )iliteH 2- onorariul e4ecutorului +udectore)c5 )tabilit potrivit le7iiH 3- onorariul avocatului n fa(a de e4ecutare )ilitH :- onorariul e4pertului5 al traductorului 0i al interpretuluiH =- cBeltuielile efectuate cu oca(ia publicit/ii procedurii de e4ecutare )ilit 0i cu efectuarea altor acte de e4ecutare )ilitH 2- cBeltuielile de tran)portH 8- alte cBeltuieli prev(ute de le7e ori nece)are de)f0urrii e4ecutrii )ilite(:) ,u'ele datorate ce ur'ea( ) fie pltite )e )tabile)c de ctre e4ecutorul +udectore)c5 prin ncBeiere5 pe ba(a dove(ilor pre(entate de partea intere)at5 n condi/iile le7ii- Ace)te )u'e pot fi cen(urate de in)tan/a de e4ecutare5 pe calea conte)ta/iei la e4ecutare for'ulate de partea intere)at 0i /innd )ea'a de probele ad'ini)trate de acea)ta- *i)po(i/iile art- :=1 alin- (2) 0i (3) )e aplic n 'od core)pun(tor5 iar )u)pendarea e4ecutrii n privin/a ace)tor cBeltuieli de e4ecutare nu e)te condi/ionat de plata unei cau/iuni(=) Cn ca(ul n care )u'ele )tabilite potrivit alin- (:) nu pot fi recuperate de la debitor5 din lip)a bunurilor ur'ribile

)au din alte cau(e5 ele vor fi pltite de creditor5 care le va putea recupera de la debitor cnd )tarea patri'onial a ace)tuia o va per'ite5 nuntrul ter'enului de pre)crip/ie(2) Pentru )u'ele )tabilite potrivit pre(entului articol5 ncBeierea con)tituie titlu e4ecutoriu att pentru creditor5 ct 0i pentru e4ecutorul +udectore)cAR#- 280 *epunerea 0i con)e'narea de cau/iuni )au alte )u'e (1) *epunerea )au con)e'narea oricrei )u'e n )copul participrii la de)f0urarea5 potrivit le7ii5 a e4ecutrii )ilite ori al ob/inerii )u)pendrii e4ecutrii )ilite5 depunerea )u'elor cu afecta/iune )pecial5 precu' 0i depunerea )au con)e'narea )u'elor repre(entnd veniturile bunurilor ur'rite ori pre/ul re(ultat din vn(area ace)tor bunuri )e fac la C!C EanK % ,-A-5 #re(oreria ,tatului )au la orice alt in)titu/ie de credit care are n obiectul de activitate opera/iuni de con)e'nare la di)po(i/ia in)tan/ei de e4ecutare )au a e4ecutorului +udectore)c(2) *ovada depunerii )au con)e'nrii ace)tor )u'e )e poate face cu recipi)a de con)e'nare )au cu orice alt n)cri) ad'i) de le7e(3) !liberarea ace)tor )u'e )e face per)oanelor ndrept/ite )au repre(entan/ilor ace)tora nu'ai pe ba(a di)po(i/iei e4ecutorului +udectore)c ori a in)tan/ei de e4ecutare5 dup ca((:) *i)po(i/iile art- 1-0=2 0i ur'toarele privitoare la cau/iunea +udiciar )e aplic n 'od core)pun(torAR#- 281 Co'unicarea actelor de procedur Co'unicarea actelor de procedur n cadrul e4ecutrii )ilite )e poate face de ctre e4ecutorul +udectore)c fie per)onal5 fie prin inter'ediul a7entului )u procedural- *ovada co'unicrii prin a7ent procedural are aceea0i for/ probant cu dovada co'unicrii efectuate de ctre e4ecutor n)u0i,!C@<$"!A a 2%a !fectuarea actelor de e4ecutare )ilit AR#- 282 #recerea la e4ecutarea )ilit Cn afar de ca(ul n care le7ea prevede altfel5 actele de e4ecutare )ilit nu pot fi efectuate dect dup e4pirarea ter'enului artat n )o'a/ie )au5 n lip)a ace)teia5 n cel prev(ut n ncBeierea prin care )%a ncuviin/at e4ecutareaAR#- 283 !4i)ten/a unui ter'en de plat Cnd prin titlul e4ecutoriu )%a )tabilit un ter'en de plat5 e4ecutarea nu )e poate face 'ai nainte de 'plinirea acelui ter'enAR#- 28: *ecderea debitorului din beneficiul ter'enului de plat

(1) *ebitorul care beneficia( de un ter'en de plat va fi dec(ut5 la cererea creditorului5 din beneficiul ace)tui ter'en5 dac> 1- debitorul )e )u)tra7e de la ndeplinirea obli7a/iilor care i revin potrivit le7ii n )copul reali(rii e4ecutrii )iliteH 2- debitorul ri)ipe0te averea )aH 3- debitorul e)te n )tare de in)olvabilitate ndeob0te cuno)cut )au5 dac prin fapta )a5 )vr0it cu inten/ie )au dintr%o culp 7rav5 a 'ic0orat 7aran/iile date creditorului )u ori nu lea dat pe cele pro'i)e )au5 dup ca(5 ncuviin/ateH :- al/i creditori fac e4ecutri a)upra averii lui(2) Cn ca(urile prev(ute la alin- (1)5 in)tan/a de e4ecutare va Botr de ur7en/5 n ca'era de con)iliu5 cu citarea pr/ilor5 n ter'en )curt- Cn )itua/ia n care debitorul nu 'ai are do'iciliul )au )ediul cuno)cut5 va fi citat la ulti'ul )u do'iciliu ori )ediu(3) *i)po(i/iile alin- (1) nu )e aplic atunci cnd debitor e)te )tatul )au o unitate ad'ini)trativ%teritorialAR#- 28= Ca(ul obli7a/iilor alternative (1) Cnd titlul e4ecutoriu cuprinde o obli7a/ie alternativ5 fr ) )e arate ter'enul de ale7ere5 e4ecutorul +udectore)c va notifica debitorului ) 0i e4ercite ace)t drept n ter'en de 10 (ile de la co'unicarea ncBeierii de ncuviin/are a e4ecutrii5 )ub )anc/iunea decderii(2) Ale7erea pre)ta/iei va fi fcut prin act )cri) care va fi notificat e4ecutorului +udectore)c5 iar ace)ta l va n0tiin/a de ndat pe creditor de)pre ale7erea fcut(3) *up e4pirarea ter'enului prev(ut la alin- (1)5 dreptul de ale7ere trece a)upra creditorului- Cn ace)t ca(5 e4ecutorul +udectore)c l va )o'a pe debitor5 punndu%i n vedere ) e4ecute pre)ta/ia alea) de creditorAR#- 282 !4ecutarea pre)ta/iilor reciproce Cnd e4ecutarea depinde de o contrapre)ta/ie5 ce re(ult din acela0i titlu e4ecutoriu 0i ur'ea( ) fie fcut de creditor n acela0i ti'p cu pre)ta/ia debitorului5 e4ecutarea va putea fi fcut nu'ai dup ce creditorul a oferit debitorului propria pre)ta/ie )au dup ce a fcut dovada cu n)cri) c debitorul a pri'it%o ori e)te n ntr(iere cu pri'irea eiAR#- 288 !4i)ten/a unei cau/iuni Gotrrile ce )e e4ecut provi(oriu cu dare de cau/iune nu )e vor e4ecuta 'ai nainte de a )e depune cau/iuneaAR#- 286 Con)tatarea actelor de e4ecutare (1) *ac din le7e nu re(ult contrariul5 pentru toate actele de e4ecutare efectuate n cur)ul e4ecutrii5 e4ecutorul +udectore)c e)te obli7at ) ncBeie proce)e%verbale care vor cuprinde ur'toarele 'en/iuni> a) denu'irea 0i )ediul or7anului de e4ecutareH b) nu'ele 0i calitatea celui care ncBeie proce)ul%verbalH

c) data ntoc'irii proce)ului%verbal 0i nu'rul do)arului de e4ecutareH d) titlul e4ecutoriu n te'eiul cruia )e efectuea( actul de e4ecutareH e) nu'ele 0i do'iciliul ori5 dup ca(5 denu'irea 0i )ediul debitorului 0i creditoruluiH f) locul5 data 0i ora efecturii actului de e4ecutareH 7) ')urile luate de e4ecutor )au con)tatrile ace)tuiaH B) con)e'narea e4plica/iilor5 opo(i/iilor 0i obiec/iunilor participan/ilor la e4ecutareH i) alte 'en/iuni cerute de le7e )au con)iderate de e4ecutor ca fiind nece)areH +) 'en/ionarea5 cnd e)te ca(ul5 a lip)ei creditorului )au debitorului ori a refu(ului )au a 'piedicrii de a )e'na proce)ul%verbalH K) 'en/ionarea nu'rului de e4e'plare n care )%a ntoc'it proce)ul%verbal5 precu' 0i a per)oanelor crora li )%a n'nat ace)taH l) )e'ntura e4ecutorului5 precu' 0i5 cnd e)te ca(ul5 a altor per)oane intere)ate n e4ecutare )au care a)i)t la efectuarea actului de e4ecutareH ') 0ta'pila e4ecutorului +udectore)c(2) en/iunile de la alin- (1) lit- a)%7)5 l) 0i ') )unt prev(ute )ub )anc/iunea nulit/iiAR#- 283 Acce)ul la bunurile debitorului (1) Cn vederea e4ecutrii unei Botrri +udectore0ti5 e4ecutorul +udectore)c poate intra n ncperile ce repre(int do'iciliul5 re0edin/a )au )ediul unei per)oane5 precu' 0i n orice alte locuri5 cu con)i'/'ntul ace)teia5 iar n ca( de refu(5 cu concur)ul for/ei publice(2) Cn ca(ul altor titluri e4ecutorii dect Botrrile +udectore0ti5 la cererea creditorului )au a e4ecutorului +udectore)c5 depu) odat cu cererea de ncuviin/are a e4ecutrii )ilite ori pe cale )eparat5 in)tan/a co'petent va autori(a intrarea n locurile 'en/ionate la alin- (1)- <n)tan/a )e pronun/5 de ur7en/5 n ca'era de con)iliu5 cu citarea ter/ului care de/ine bunul5 prin ncBeiere e4ecutorie care nu e)te )upu) niciunei ci de atacAR#- 260 <dentificarea bunurilor ur'ribile (1) !4ecutorul +udectore)c are dreptul ) identifice bunurile ur'ribile ale debitorului 0i5 la locul unde ele )e 7)e)c5 ) ndeplinea)c a)upra lor acte de e4ecutare5 n pre(en/a debitorului )au a unuia dintre 'e'brii 'a+ori ai fa'iliei )ale ori a unei alte per)oane 'a+ore care )e afl n acel loc5 iar n lip)a ace)tora5 n pre(en/a unui a7ent al for/ei publice )au5 n ca(urile 0i condi/iile prev(ute de le7e5 a 2 'artori a)i)ten/i(2) <dentificarea bunurilor ur'ribile 0i efectuarea actelor de e4ecutare la do'iciliul )au la )ediul altei per)oane dect cel al debitorului )e pot face5 n lip)a acordului per)oanei

re)pective5 nu'ai cu autori(area prealabil a in)tan/ei de e4ecutare5 dat potrivit art- 283 alin- (2)AR#- 261 )uri n ca(ul opunerii la e4ecutare (1) Cn ca(ul n care e4ecutorul +udectore)c nt'pin opunere la efectuarea unui act de e4ecutare5 la cererea ace)tuia5 fcut n condi/iile art- 2=6 alin- (2)5 or7anele de poli/ie5 +andar'erie 0i al/i a7en/i ai for/ei publice )unt obli7a/i ) a)i7ure ndeplinirea efectiv a activit/ii de e4ecutare )ilit5 inclu)iv prin ndeprtarea de la locul e4ecutrii a debitorului )au a oricrei alte per)oane(2) *ac opunerea la e4ecutare ntrune0te ele'entele con)titutive ale unei fapte prev(ute de le7ea penal5 e4ecutorul +udectore)c ncBeie un proce)%verbal5 pe care l va tri'ite de ndat parcBetului de pe ln7 in)tan/a de e4ecutare- ,e)i(area parcBetului nu 'piedic continuarea e4ecutrii )iliteAR#- 262 Locul e4ecutrii !4ecutarea )ilit )e efectuea(5 dup ca(5 la locul unde debitorul reali(ea( venituri )au la locul unde )e 7)e)c alte venituri ori bunuri ale )ale )upu)e ur'ririi5 dac le7ea nu di)pune altfelAR#- 263 #i'pul n care )e efectuea( e4ecutarea (1) "iciun act de e4ecutare nu )e va putea face nainte de ora 2500 0i nici dup ora 20500(2) !4ecutarea )ilit nu )e va putea face la alte ore dect cele 'en/ionate 0i nici n (ilele nelucrtoare5 )tabilite potrivit le7ii5 n afar de ca(ul n care )e di)pune altfel prin cBiar Botrrea +udectorea)c pu) n e4ecutare )au de ca(urile ur7ente n care e4ecutarea poate fi ncuviin/at de in)tan/a de e4ecutare5 prin ncBeiere dat n condi/iile art- 283 alin- (2)(3) Cu titlu de e4cep/ie5 e4ecutarea nceput va putea continua n aceea0i (i5 dar nu 'ai tr(iu de ora 225005 iar n (ilele ur'toare5 n condi/iile prev(ute la alin- (1)AR#- 26: !4ecutarea n lip)a pr/ilor Actele de e4ecutare ndeplinite n lip)a pr/ilor5 cnd pre(en/a lor nu e)te e4pre) cerut de le7e5 )unt valabile5 dac )unt fcute cu re)pectarea di)po(i/iilor le7aleAR#- 26= ,anc/iune Cnclcarea di)po(i/iilor art- 2835 288 0i 263 atra7e anularea e4ecutrii,!C@<$"!A a 3%a !4ecutarea 'potriva 'o0tenitorilor AR#- 262 <nter(icerea e4ecutrii )ilite (1) *ac debitorul 'oare nainte de )e)i(area e4ecutorului +udectore)c5 nicio e4ecutare )ilit nu poate fi pornit5 iar

dac 'oare dup ce acea)ta a fo)t pornit5 ea nu poate fi continuat ct ti'p 'o0tenirea nu a fo)t acceptat de ctre cei cBe'a/i la 'o0tenire )au5 n lip)5 ct ti'p nu a fo)t nu'it5 n condi/iile le7ii5 un curator al )ucce)iunii ori5 dup ca(5 un curator )pecial pentru e4ecutare5 n condi/iile art- =6(2) Cn ca(ul n care creditorul )au e4ecutorul +udectore)c ia cuno0tin/5 n orice 'od5 de faptul c debitorul a decedat5 ace)ta e)te obli7at ) )olicite de ndat ca'erei notarilor publici n a crei circu')crip/ie a avut ulti'ul do'iciliu defunctul ) fac 'en/iune n re7i)trul )pecial prev(ut de le7e de)pre nceperea e4ecutrii )ilite 0i ) i elibere(e un certificat din care ) re(ulte dac 'o0tenirea debitorului a fo)t )au nu de(btut5 iar n ca( afir'ativ5 care )unt per)oanele care au calitatea de 'o0tenitori5 precu' 0i faptul dac pn la acceptarea 'o0tenirii de ctre cel pu/in unul dintre )ucce)ibili a fo)t )au nu nu'it un curator al )ucce)iunii(3) Cn ca(ul n care )e con)tat c 'o0tenirea nu a fo)t de(btut )au5 dup ca(5 acceptat5 creditorul )au e4ecutorul +udectore)c poate cere ca'erei notarilor publici n a crei circu')crip/ie a avut ulti'ul do'iciliu defunctul )au5 dup ca(5 notarului public de+a )e)i(at ntoc'irea inventarului )ucce)iuni )au de)e'narea unei per)oane n ace)t )copAR#- 268 Cnceperea e4ecutrii contra 'o0tenitorilor (1) *ac debitorul 'oare nainte de nceperea e4ecutrii )ilite 0i )e con)tat c nu e4i)t niciun 'o0tenitor acceptant 0i nici nu e)te nu'it un curator al )ucce)iunii5 la cererea creditorului ori a e4ecutorului +udectore)c5 in)tan/a de e4ecutare va nu'i de ndat un curator )pecial5 pn cnd va fi nu'it5 n condi/iile le7ii5 curatorul )ucce)iunii5 di)po(i/iile art- =6 aplicndu%)e n 'od core)pun(tor(2) Cn ca(ul n care 'o0tenirea a fo)t acceptat 0i e4i)t nu'ai 'o0tenitori 'a+ori5 e4ecutarea )ilit va fi pornit 'potriva tuturor5 n afar de ca(ul n care nu'ai unii dintre ace0tia )unt cBe'a/i5 de le7e ori potrivit voin/ei defunctului5 ) r)pund pentru anu'ite datorii ale defunctului- *ac e4ecutarea )ilit e)te pornit contra tuturor 'o0tenitorilor5 ace0tia vor fi cita/i5 printr%o n0tiin/are colectiv5 fcut la locul de)cBiderii 'o0tenirii5 pe nu'ele ace)teia5 cu e4cep/ia ca(ului n care au ale)5 cu oca(ia de(baterii )ucce)orale ori cBiar ulterior5 un alt do'iciliu n vederea citrii )au un repre(entant al ace)tora5 dup ca((3) *ac ntre 'o0tenitori )unt 0i 'inori )au per)oane pu)e )ub interdic/ie +udectorea)c5 e4ecutarea )ilit nu va putea fi pornit dect dup nu'irea repre(entan/ilor )au a ocrotitorilor le7ali- *ac n) dup o lun de la 'oartea debitorului )au de la punerea )ub interdic/ie +udectorea)c nu a fo)t nu'it repre(entantul )au ocrotitorul le7al5 creditorul )au e4ecutorul +udectore)c va putea cere in)tan/ei de e4ecutare nu'irea unui curator )pecial5 pn la nu'irea lui5 di)po(i/iile art- =6 aplicndu%)e n 'od core)pun(torAR#- 266

Continuarea e4ecutrii contra 'o0tenitorilor *ac la 'oartea debitorului e4ecutarea era nceput5 ea )e )u)pend 0i nu va fi reluat 'potriva )ucce)ibililor acceptan/i dect dup 10 (ile de la data cnd ace0tia au fo)t ncuno0tin/a/i de)pre continuarea e4ecutrii )ilite5 di)po(i/iile art- 268 aplicndu%)e n 'od core)pun(tor,!C@<$"!A a :%a <nterven/ia altor creditori AR#- 263 *reptul de interven/ie (1) ;rice creditor poate interveni n cur)ul e4ecutrii )ilite pornite de un alt creditor5 n) nu'ai n condi/iile 0i li'itele prev(ute la alin- (2)(2) Pot interveni n e4ecutarea )ilit> 1- creditorii care au de+a un titlu e4ecutoriu contra debitoruluiH 2- creditorii care au luat ')uri a)i7urtorii a)upra bunurilor ace)tuiaH 3- creditorii care au un drept real de 7aran/ie )au5 dup ca(5 un drept de preferin/ a)upra bunului ur'rit5 con)ervat n condi/iile prev(ute de le7eH :- creditorii cBiro7rafari titulari ai unor crean/e bne0ti re(ultate din n)cri)uri cu dat cert ori din re7i)tre /inute cu re)pectarea condi/iilor prev(ute de le7eAR#- 230 #er'enul de interven/ie (1) *ac prin le7e nu )e di)pune altfel5 interven/ia poate fi fcut5 )ub )anc/iunea prev(ut la art- 23=5 pn la ter'enul )tabilit de ctre e4ecutor pentru valorificarea5 n oricare dintre 'odalit/ile prev(ute de le7e ori convenite de pr/i5 a bunurilor 'obile )au i'obile ur'rite(2) Cu toate ace)tea5 creditorii care au un drept real de 7aran/ie a)upra bunurilor ur'rite 0i care e)te con)ervat n condi/iile prev(ute de le7e5 creditorii care au crean/e avnd ca obiect venituri datorate bu7etului 7eneral con)olidat )au bu7etului $niunii !uropene5 precu' 0i al/i creditori privile7ia/i care intervin n cur)ul ur'ririi )ilite au dreptul ) participe la di)tribuire dup ran7ul conferit de dreptul lor de preferin/5 cBiar dac cererea de interven/ie a fo)t fcut dup e4pirarea ter'enului )tabilit potrivit alin- (1)5 dac 0i%au depu) titlurile de crean/ n ter'enul prev(ut la art- 626 alin- (2)5 n vederea ntoc'irii proiectului de di)tribuire a )u'ei re(ultate din ur'rire- *i)po(i/iile art- 62= r'n aplicabileAR#- 231 Procedura (1) Cererea de interven/ie trebuie ) fie fcut cu re)pectarea cerin/elor prev(ute la art- 2235 indicndu%)e n 'od e4pre) dac crean/a e)te cert5 licBid 0i e4i7ibil5 precu' 0i dac e)te 7arantat )au ne7arantat5 n tot ori n parte5 privile7iat )au cBiro7rafar5 dup ca(- Cn ca(ul n care

creditorul a cerut )au a ob/inut luarea unor ')uri a)i7urtorii a)upra bunurilor debitorului5 )e va face 'en/iune 0i de)pre ace)t lucru5 indicndu%)e bunurile pentru care )%a cerut luarea ace)tor ')uri(2) Cererea )e depune la e4ecutorul +udectore)c5 'preun cu copii certificate de pe docu'entele +u)tificative5 precu' 0i de pe proce)ul%verbal de con)tatare a aplicrii ')urii a)i7urtorii5 dac e)te ca(ul- Cn )itua/ia n care )e recla' crean/e bne0ti re(ultate din n)crierile contabile fcute n re7i)tre /inute cu re)pectarea condi/iilor prev(ute de le7e5 cererea va fi n)o/it5 )ub )anc/iunea inad'i)ibilit/ii5 de un e4tra) de pe n)crierile care cuprind ace)te )u'e5 le7ali(ate de un notar public(3) *up nre7i)trarea cererii5 e4ecutorul +udectore)c o va nainta de ndat in)tan/ei de e4ecutare co'petente5 'preun cu toate docu'entele +u)tificative5 di)po(i/iile art- 22: 0i 22= aplicndu%)e n 'od core)pun(tor- Pn la )olu/ionarea cererii de interven/ie5 in)tan/a poate )u)penda eliberarea )au di)tribuirea de )u'e ob/inute din valorificarea bunurilor debitorului- <n)tan/a poate obli7a creditorul intervenient la plata unei cau/iuni- *i)po(i/iile art- 816 alin- (8) 0i (6) )e aplic n 'od core)pun(tor(:) <n)tan/a )olu/ionea( cererea n ca'era de con)iliu5 fr citarea pr/ilor5 di)po(i/iile art- 22= aplicndu%)e n 'od core)pun(tor- *ac creditorii care au for'ulat cerere de interven/ie nu au titlu e4ecutoriu5 in)tan/a va convoca n ca'era de con)iliu5 de ur7en/ 0i n ter'en )curt5 debitorul 0i creditorii care nu au titlu e4ecutoriu5 pentru recunoa0terea de ctre debitor a crean/elor5 di)punnd totodat co'unicarea ctre debitor a copiilor de pe cererile de interven/ie 0i de pe docu'entele +u)tificative(=) La ter'enul fi4at de in)tan/5 debitorul trebuie ) declare dac n/ele7e ) recunoa)c5 n tot )au n parte5 crean/ele pentru care a avut loc interven/ia- *ac debitorul nu )e nf/i0ea(5 )e con)ider c recunoa0te toate crean/ele recla'ate prin cererile de interven/ie(2) *ac debitorul conte)t5 n tot )au n parte5 crean/ele recla'ate5 creditorii intervenien/i ale cror crean/e au fo)t conte)tate au dreptul ) )olicite in)tan/ei5 cu plata prealabil a cau/iunii prev(ute la art- 816 alin- (2)5 ) di)pun e4ecutorului +udectore)c ca )u'ele recla'ate ) fie pu)e deoparte5 dac5 n ter'en de = (ile de la data cnd a avut loc convocarea prev(ut la alin- (:)5 ace0tia vor face dovada c au introdu) ac/iune n +u)ti/ie n )copul ob/inerii titlului e4ecutoriu- Pn la e4pirarea ace)tui ter'en5 eliberarea )au5 dup ca(5 di)tribuirea ace)tor )u'e5 dac e)te ca(ul5 )e )u)pend de drept5 iar dup 'plinirea ter'enului in)tan/a va decide a)upra )u)pendrii5 n condi/iile alin- (3)5 pn la )olu/ionarea liti7iului printr%o Botrre definitiv- Cn ace)t din ur' ca(5 ace)te )u'e vor fi con)e'nate pn la )olu/ionarea liti7iului printr%o Botrre definitiv5 cu e4cep/ia )itua/iei n care ar fi pretin)e de al/i creditori n ran7 util-

AR#- 232 Cn0tiin/area creditorului ur'ritor 0i a debitorului (1) ;dat cu )e)i(area in)tan/ei de e4ecutare5 potrivit art231 alin- (3)5 e4ecutorul +udectore)c va co'unica o copie de pe cererea de interven/ie 0i de pe docu'entele +u)tificative creditorului ur'ritor5 iar dup )olu/ionarea cererii de interven/ie5 0i o copie certificat de pe ncBeierea de ncuviin/are a ace)teia(2) *ac cererea de interven/ie a fo)t ncuviin/at5 e4ecutorul l va n0tiin/a 0i pe debitor5 di)po(i/iile art- 222 aplicndu%)e n 'od core)pun(torAR#- 233 *repturile creditorului ur'ritor (1) Cn ca(ul creditorilor cBiro7rafari care au intervenit n cur)ul ur'ririi )ilite 0i ale cror crean/e au fo)t recuno)cute de debitor5 n tot )au n parte5 creditorul ur'ritor are dreptul de a le indica ace)tora5 printr%o notificare5 fcut n ter'en de 10 (ile de la data co'unicrii de ctre e4ecutorul +udectore)c a copiei certificate a ncBeierii de ncuviin/are a cererii de interven/ie5 e4i)ten/a 0i a altor bunuri ale debitorului5 care pot fi ur'rite n 'od util5 invitndu%i ) cear e4tinderea ur'ririi 0i a)upra ace)tor bunuri5 dac au titlu e4ecutoriu5 0i ) avan)e(e5 n toate ca(urile5 cBeltuielile nece)are pentru e4tindere(2) *ac n) creditorii intervenien/i nu )olicit e4tinderea ur'ririi 0i la bunurile indicate de creditorul ur'ritor )au5 dup ca(5 nu avan)ea( cBeltuielile nece)are e4tinderii5 n ter'en de 10 (ile de la data notificrii prev(ute la alin- (1)5 creditorul ur'ritor are dreptul de a fi preferat ace)tora la di)tribuirea )u'ei re(ultate din ur'rire(3) Creditorii ur'ritori nu )e pot opune cererilor de interven/ie fcute de al/i creditori5 n afar de ca(ul n care ei fac dovada c ace0tia au ac/ionat n frauda drepturilor lor!i pot n) conte)ta5 n ter'enul prev(ut de le7e5 reparti(area crean/elor potrivit proiectului de di)tribuire a )u'elor re(ultate din ur'rire ntoc'it de ctre e4ecutorAR#- 23: !fectele interven/iei (1) Creditorii intervenien/i 0i cei ale cror crean/e au fo)t recuno)cute de ctre debitor5 n condi/iile prev(ute la art2315 pot ) participe la di)tribuirea )u'ei re(ultate din ur'rire5 n li'ita )u'elor recla'ate )au5 dup ca(5 recuno)cute5 0i5 dac au titluri e4ecutorii5 ) participe5 n condi/iile le7ii5 la ur'rirea bunurilor debitorului 0i ) )olicite efectuarea unor acte de e4ecutare )ilit5 dac e)te ca(ul(2) Creditorii intervenien/i ale cror crean/e au fo)t conte)tate5 n tot )au n parte5 de ctre debitor 0i care au cerut in)tan/ei ca )u'ele recla'ate ) fie pu)e deoparte pot participa nu'ai la di)tribuirea )u'elor con)e'nate n condi/iile prev(ute la art- 231 alin- (2)5 n afar de ca(ul n care ar fi pretin)e de al/i creditori n ran7 utilAR#- 23=

<nterven/ia tardiv Creditorii cBiro7rafari care au intervenit dup e4pirarea ter'enului prev(ut la art- 230 alin- (1)5 dar nainte de e4pirarea ter'enului pentru depunerea titlurilor de crean/5 n vederea ntoc'irii proiectului de di)tribuire a )u'ei re(ultate din ur'rire5 au dreptul ) participe la di)tribuirea pr/ii din )u'a r'a) dup nde)tularea drepturilor creditorilor ur'ritori5 a creditorilor 7aranta/i )au privile7ia/i 0i a celor care au intervenit n ti'p util- *i)po(i/iile art- 231 alin- (:)% (2) r'n aplicabile,!C@<$"!A a =%a Peri'area e4ecutrii )ilite AR#- 232 #er'enul de peri'are (1) Cn ca(ul n care creditorul5 din culpa )a5 a l)at ) treac 2 luni fr ) ndeplinea)c un act )au de'er) nece)ar e4ecutrii )ilite5 ce i%a fo)t )olicitat5 n )cri)5 de ctre e4ecutorul +udectore)c5 e4ecutarea )e peri' de drept(2) Cn ca( de )u)pendare a e4ecutrii5 ter'enul de peri'are cur7e de la ncetarea )u)pendrii- #er'enul de peri'are nu )e )u)pend pe ti'pul ct e4ecutarea )ilit e)te )u)pendat la cererea creditoruluiAR#- 238 Con)tatarea peri'rii- !fecte (1) Peri'area )e con)tat de ctre in)tan/a de e4ecutare5 la cererea e4ecutorului +udectore)c )au a pr/ii intere)ate5 prin ncBeiere dat cu citarea n ter'en )curt a pr/ilor(2) Peri'area e4ecutrii atra7e de)fiin/area tuturor actelor de e4ecutare5 cu e4cep/ia celor care au du) la reali(area5 n parte5 a crean/ei cuprin)e n titlul e4ecutoriu 0i a acce)oriilorAR#- 236 Rennoirea cererii de e4ecutare (1) Cn ca( de peri'are a e4ecutrii5 )e va putea face5 nuntrul ter'enului de pre)crip/ie5 o nou cerere de e4ecutare )ilit5 di)po(i/iile art- 22: 0i 22= fiind aplicabile n 'od core)pun(tor(2) *up ncuviin/area e4ecutrii )ilite5 e4ecutorul va co'unica debitorului ncBeierea in)tan/ei5 precu' 0i o nou )o'a/ie5 la care nu )e va 'ai altura titlul ce )e e4ecut,!C@<$"!A a 2%a A'narea5 )u)pendarea 0i re)trn7erea e4ecutrii AR#- 233 A'narea e4ecutrii (1) Cn afara altor ca(uri prev(ute de le7e5 e4ecutorul +udectore)c nu poate a'na e4ecutarea dect dac procedura de citare )au de ntoc'ire a anun/urilor 0i publica/iilor de vn(are nu a fo)t ndeplinit )au dac5 la ter'enul )tabilit5 e4ecutarea

nu poate fi efectuat datorit nendeplinirii de ctre creditor a obli7a/iilor prev(ute la art- 2:2 alin- (1)(2) Cn ca(urile prev(ute la alin- (1)5 a'narea )e di)pune de e4ecutorul +udectore)c prin ncBeiereAR#- 800 ,u)pendarea e4ecutrii (1) !4ecutarea )ilit )e )u)pend n ca(urile n care acea)ta e)te prev(ut de le7e ori a fo)t di)pu) de in)tan/(2) !4ecutarea )e )u)pend 0i la cererea creditorului ur'ritor de ctre e4ecutorul +udectore)c(3) Pe perioada )u)pendrii e4ecutrii5 actele de e4ecutare efectuate anterior5 ')urile de e4ecutare di)pu)e de in)tan/a de e4ecutare )au de e4ecutor5 inclu)iv cele de indi)ponibili(are a bunurilor5 veniturilor 0i conturilor bancare5 r'n n fiin/5 n afar de ca(ul n care prin le7e )au prin Botrre +udectorea)c )e di)pune altfel(:) Actele de e4ecutare efectuate n (iua )olu/ionrii cererii avnd ca obiect )u)pendarea5 fie 0i provi(orie5 a e4ecutrii )ilite )unt de)fiin/ate de drept prin efectul ad'iterii cererii de )u)pendare 0i a conte)ta/iei la e4ecutare(=) *up ncetarea )u)pendrii5 e4ecutorul5 la cererea pr/ii intere)ate5 va di)pune continuarea e4ecutrii5 n ')ura n care actele de e4ecutare )au e4ecutarea )ilit n)0i nu au fo)t de)fiin/ate de in)tan/a de +udecat ori ace)tea nu au ncetat prin efectul le7iiAR#- 801 Re)trn7erea e4ecutrii (1) Cnd creditorul ur're0te n acela0i ti'p 'ai 'ulte bunuri 'obile )au i'obile a cror valoare e)te vdit e4ce)iv n raport cu crean/a ce ur'ea( a fi )ati)fcut5 in)tan/a de e4ecutare5 la cererea debitorului 0i dup citarea creditorului5 poate ) re)trn7 e4ecutarea la anu'ite bunuri(2) *ac cererea e)te ad'i)5 in)tan/a va )u)penda e4ecutarea celorlalte bunuri(3) !4ecutarea )u)pendat nu va putea fi reluat dect dup r'nerea definitiv a proiectului de di)tribuire a )u'elor re(ultate din e4ecutarea efectuat,!C@<$"!A a 8%a Cncetarea e4ecutrii )ilite AR#- 802 Ca(uri de ncetare a e4ecutrii (1) !4ecutarea )ilit ncetea( dac> 1- )%a reali(at inte7ral obli7a/ia prev(ut n titlul e4ecutoriu5 )%au acBitat cBeltuielile de e4ecutare5 precu' 0i alte )u'e datorate potrivit le7iiH 2- nu 'ai poate fi efectuat ori continuat din cau(a lip)ei de bunuri ur'ribile )au a i'po)ibilit/ii de valorificare a unor a)tfel de bunuriH 3- creditorul a renun/at la e4ecutareH :- a fo)t de)fiin/at titlul e4ecutoriuH

=- a fo)t anulat e4ecutarea(2) Cn toate ca(urile5 e4ecutorul +udectore)c va ntoc'i o ncBeiere5 'otivat n fapt 0i n drept5 cu 'en/ionarea cau(ei de ncetare a e4ecutrii- CncBeierea de ncetare a e4ecutrii va fi co'unicat de ndat creditorului 0i debitorului(3) Cn ca(urile prev(ute la alin- (1) pct- 25 3 0i = e4ecutorul +udectore)c i va re'ite per)onal creditorului )au repre(entantului )u titlul e4ecutoriuAR#- 803 "ulitatea e4ecutrii )ilite "ere)pectarea di)po(i/iilor privitoare la e4ecutarea )ilit n)0i )au la efectuarea oricrui act de e4ecutare atra7e nulitatea actului nele7al5 precu' 0i a actelor de e4ecutare )ub)ecvente5 di)po(i/iile art- 18: 0i ur'toarele fiind aplicabile n 'od core)pun(torAR#- 80: Reluarea e4ecutrii (1) Cn ca(urile prev(ute la art- 802 alin- (1) pct- 2 )e poate cere reluarea e4ecutrii )ilite5 nuntrul ter'enului de pre)crip/ie a dreptului de a ob/ine e4ecutarea )ilit(2) Reluarea e4ecutrii )ilite poate fi cerut 0i a)upra aceluia0i bun- *ac ace)ta e)te un i'obil5 att ti'p ct5 potrivit le7ii5 poate avea loc reluarea e4ecutrii )ilite5 nu )e va putea )olicita de ctre e4ecutorul +udectore)c radierea ur'ririi n)cri)e potrivit di)po(i/iilor art- 621CAP- ? Pre)crip/ia dreptului de a ob/ine e4ecutarea )ilit AR#- 80= #er'enul de pre)crip/ie (1) *reptul de a ob/ine e4ecutarea )ilit )e pre)crie n ter'en de 3 ani5 dac le7ea nu prevede altfel- Cn ca(ul titlurilor e'i)e n 'ateria drepturilor reale5 ter'enul de pre)crip/ie e)te de 10 ani(2) #er'enul de pre)crip/ie ncepe ) cur7 de la data cnd )e na0te dreptul de a ob/ine e4ecutarea )ilit- Cn ca(ul Botrrilor +udectore0ti 0i arbitrale5 ter'enul de pre)crip/ie ncepe ) cur7 de la data r'nerii lor definitiveAR#- 802 !fectele 'plinirii ter'enului de pre)crip/ie (1) Pre)crip/ia nu operea( de plin drept5 ci nu'ai la cererea per)oanei intere)ate(2) Pre)crip/ia )tin7e dreptul de a ob/ine e4ecutarea )ilit 0i orice titlu e4ecutoriu 0i pierde puterea e4ecutorie- Cn ca(ul Botrrilor +udectore0ti 0i arbitrale5 dac dreptul de a ob/ine obli7area prtului e)te i'pre)criptibil )au5 dup ca(5 nu )%a pre)cri)5 creditorul poate ob/ine un nou titlu e4ecutoriu5 pe calea unui nou proce)5 fr a i )e putea opune e4cep/ia autorit/ii de lucru +udecatAR#- 808 ,u)pendarea pre)crip/iei

(1) Cur)ul pre)crip/iei )e )u)pend> 1- n ca(urile )tabilite de le7e pentru )u)pendarea ter'enului de pre)crip/ie a dreptului de a ob/ine obli7area prtuluiH 2- pe ti'pul ct )u)pendarea e4ecutrii )ilite e)te prev(ut de le7e ori a fo)t )tabilit de in)tan/ )au de alt or7an +uri)dic/ional co'petentH 3- ct ti'p debitorul nu are bunuri ur'ribile )au care nu au putut fi valorificate ori 0i )u)tra7e veniturile 0i bunurile de la ur'rireH :- n alte ca(uri prev(ute de le7e(2) *up ncetarea )u)pendrii5 pre)crip/ia 0i reia cur)ul5 )ocotindu%)e 0i ti'pul )cur) nainte de )u)pendare(3) Pre)crip/ia nu )e )u)pend pe ti'pul ct e4ecutarea )ilit e)te )u)pendat la cererea creditorului ur'ritorAR#- 806 Cntreruperea pre)crip/iei (1) Cur)ul pre)crip/iei )e ntrerupe> 1- pe data ndeplinirii de ctre debitor5 nainte de nceperea e4ecutrii )ilite )au n cur)ul ace)teia5 a unui act voluntar de e4ecutare a obli7a/iei prev(ute n titlul e4ecutoriu ori a recunoa0terii5 n orice alt 'od5 a datorieiH 2- pe data depunerii cererii de e4ecutare5 n)o/it de titlul e4ecutoriu5 cBiar dac a fo)t adre)at unui or7an de e4ecutare neco'petentH 3- pe data depunerii cererii de interven/ie n cadrul ur'ririi )ilite pornite de al/i creditoriH :- pe data ndeplinirii n cur)ul e4ecutrii )ilite a unui act de e4ecutareH =- pe data depunerii cererii de reluare a e4ecutriiH 2- n alte ca(uri prev(ute de le7e(2) *up ntrerupere5 ncepe ) cur7 un nou ter'en de pre)crip/ie(3) Pre)crip/ia nu e)te ntrerupt dac e4ecutarea )ilit a fo)t re)pin)5 anulat )au dac )a peri'at ori dac cel care a fcut%o a renun/at la eaAR#- 803 Repunerea n ter'enul de pre)crip/ie (1) *up 'plinirea ter'enului de pre)crip/ie5 creditorul poate cere repunerea n ace)t ter'en nu'ai dac a fo)t 'piedicat ) cear e4ecutarea datorit unor 'otive te'einice(2) Cererea de repunere n ter'en )e introduce la in)tan/a de e4ecutare co'petent5 n ter'en de 1= (ile de la ncetarea 'piedicrii- Dudecata cererii )e face cu citarea pr/ilor5 prin Botrre )upu) nu'ai apelului5 potrivit dreptului co'un(3) *ac cererea de repunere n ter'en a fo)t ad'i)5 creditorul poate for'ula cerere de e4ecutare )ilit n ter'en de 30 de (ile de la data r'nerii definitive a BotrriiAR#- 810 Alte di)po(i/ii aplicabile Prevederile pre(entului capitol )e co'pletea( cu di)po(i/iile Codului civil privitoare la pre)crip/ia e4tinctiv-

CAP- ?< Conte)ta/ia la e4ecutare AR#- 811 ;biectul conte)ta/iei (1) C'potriva e4ecutrii )ilite5 a ncBeierilor date de e4ecutorul +udectore)c5 precu' 0i 'potriva oricrui act de e4ecutare )e poate face conte)ta/ie de ctre cei intere)a/i )au vt'a/i prin e4ecutare- *e a)e'enea5 )e poate face conte)ta/ie la e4ecutare 0i n ca(ul n care e4ecutorul +udectore)c refu( ) efectue(e o e4ecutare )ilit )au ) ndeplinea)c un act de e4ecutare )ilit n condi/iile le7ii(2) *ac nu )%a utili(at procedura prev(ut la art- ::35 )e poate face conte)ta/ie 0i n ca(ul n care )unt nece)are l'uriri cu privire la n/ele)ul5 ntinderea )au aplicarea titlului e4ecutoriu(3) *e a)e'enea5 dup nceperea e4ecutrii )ilite5 cei intere)a/i )au vt'a/i pot cere5 pe calea conte)ta/iei la e4ecutare5 0i anularea ncBeierii prin care )%a ad'i) cererea de ncuviin/are a e4ecutrii )ilite5 dac a fo)t dat fr ndeplinirea condi/iilor le7ale(:) C'pr/irea bunurilor proprietate co'un pe cote%pr/i )au n devl'0ie poate fi Botrt5 la cererea pr/ii intere)ate5 0i n cadrul +udecrii conte)ta/iei la e4ecutareAR#- 812 Condi/ii de ad'i)ibilitate (1) *ac e4ecutarea )ilit )e face n te'eiul unei Botrri +udectore0ti )au arbitrale5 debitorul nu va putea invoca pe cale de conte)ta/ie 'otive de fapt )au de drept pe care le%ar fi putut opune n cur)ul +udec/ii n pri' in)tan/ )au ntr%o cale de atac ce i%a fo)t de)cBi)(2) Cn ca(ul n care e4ecutarea )ilit )e face n te'eiul unui alt titlu e4ecutoriu dect o Botrre +udectorea)c5 )e pot invoca n conte)ta/ia la e4ecutare 0i 'otive de fapt )au de drept privitoare la fondul dreptului cuprin) n titlul e4ecutoriu5 nu'ai dac le7ea nu prevede n le7tur cu acel titlu e4ecutoriu o cale proce)ual )pecific pentru de)fiin/area lui(3) "u )e poate face o nou conte)ta/ie de ctre aceea0i parte pentru 'otive care au e4i)tat la data pri'ei conte)ta/iiCu toate ace)tea5 conte)tatorul 0i poate 'odifica cererea ini/ial adu7nd 'otive noi de conte)ta/ie dac5 n privin/a ace)tora din ur'5 e)te re)pectat ter'enul de e4ercitare a conte)ta/iei la e4ecutare(:) Creditorii neur'ritori au dreptul de a interveni n e4ecutarea efectuat de al/i creditori5 pentru a lua parte la e4ecutare )au la di)tribuirea )u'elor ob/inute din ur'rirea )ilit a bunurilor debitorului(=) Cn ca(ul procedurii ur'ririi )ilite 'obiliare )au i'obiliare ori a predrii )ilite a bunului i'obil )au 'obil5 conte)ta/ia la e4ecutare poate fi introdu) 0i de o ter/

per)oan5 n) nu'ai dac acea)ta pretinde un drept de proprietate ori un alt drept real cu privire la bunul re)pectivAR#- 813 <n)tan/a co'petent (1) Conte)ta/ia )e introduce la in)tan/a de e4ecutare(2) Cn ca(ul ur'ririi )ilite prin poprire5 dac do'iciliul )au )ediul debitorului )e afl n circu')crip/ia altei cur/i de apel dect cea n care )e afl in)tan/a de e4ecutare5 conte)ta/ia )e poate introduce 0i la +udectoria n a crei circu')crip/ie 0i are do'iciliul )au )ediul debitorul- Cn ca(ul ur'ririi )ilite a i'obilelor5 al ur'ririi )ilite a fructelor 0i a veniturilor 7enerale ale i'obilelor5 precu' 0i n ca(ul predrii )ilite a bunurilor i'obile5 dac i'obilul )e afl n circu')crip/ia altei cur/i de apel dect cea n care )e afl in)tan/a de e4ecutare5 conte)ta/ia )e poate introduce 0i la +udectoria de la locul )iturii i'obilului(3) Conte)ta/ia privind l'urirea n/ele)ului5 ntinderii )au aplicrii titlului e4ecutoriu )e introduce la in)tan/a care a pronun/at Botrrea ce )e e4ecut- *ac o a)e'enea conte)ta/ie vi(ea( un titlu e4ecutoriu ce nu e'an de la un or7an de +uri)dic/ie5 co'peten/a de )olu/ionare apar/ine in)tan/ei de e4ecutareAR#- 81: #er'ene (1) *ac prin le7e nu )e prevede altfel5 conte)ta/ia privitoare la e4ecutarea )ilit propriu%(i) )e poate face n ter'en de 1= (ile de la data cnd> 1- conte)tatorul a luat cuno0tin/ de actul de e4ecutare pe care l conte)tH 2- cel intere)at a pri'it co'unicarea ori5 dup ca(5 n0tiin/area privind nfiin/area popririi- *ac poprirea e)te nfiin/at a)upra unor venituri periodice5 ter'enul de conte)ta/ie pentru debitor ncepe cel 'ai tr(iu la data efecturii pri'ei re/ineri din ace)te venituri de ctre ter/ul popritH 3- debitorul care conte)t e4ecutarea n)0i a pri'it ncBeierea de ncuviin/are a e4ecutrii )au )o'a/ia ori de la data cnd a luat cuno0tin/ de pri'ul act de e4ecutare5 n ca(urile n care nu a pri'it ncBeierea de ncuviin/are a e4ecutrii 0i nici )o'a/ia )au e4ecutarea )e face fr )o'a/ie(2) Conte)ta/ia 'potriva ncBeierilor e4ecutorului +udectore)c5 n ca(urile n care ace)tea nu )unt5 potrivit le7ii5 definitive5 )e poate face n ter'en de = (ile de la co'unicare(3) Conte)ta/ia privind l'urirea n/ele)ului5 ntinderii )au aplicrii titlului e4ecutoriu )e poate face oricnd nuntrul ter'enului de pre)crip/ie a dreptului de a ob/ine e4ecutarea )ilit(:) *ac prin le7e nu )e prevede altfel5 conte)ta/ia prin care o ter/ per)oan pretinde c are un drept de proprietate )au un alt drept real a)upra bunului ur'rit poate fi introdu) n

tot cur)ul e4ecutrii )ilite5 dar nu 'ai tr(iu de 1= (ile de la efectuarea vn(rii ori de la data predrii )ilite a bunului(=) "eintroducerea conte)ta/iei n ter'enul prev(ut la alin(:) nu l 'piedic pe cel de%al treilea ) 0i reali(e(e dreptul pe calea unei cereri )eparate5 n condi/iile le7ii5 )ub re(erva drepturilor definitiv dobndite de ctre ter/ii ad+udecatari n cadrul vn(rii )ilite a bunurilor ur'riteAR#- 81= Condi/ii de for' (1) Conte)ta/iile )e fac cu re)pectarea cerin/elor de for' prev(ute pentru cererile de cBe'are n +udecat(2) Conte)tatorul care nu locuie0te )au nu are )ediul n localitatea de re0edin/ a in)tan/ei poate5 prin cBiar cererea )a5 ) 0i alea7 do'iciliul )au )ediul proce)ual n acea)t localitate5 artnd per)oana creia ur'ea( ) i )e fac co'unicrile(3) Cnt'pinarea e)te obli7atorieAR#- 812 Procedura de +udecat (1) Conte)ta/ia la e4ecutare )e +udec cu procedura prev(ut de pre(entul cod pentru +udecata n pri' in)tan/5 care )e aplic n 'od core)pun(tor(2) <n)tan/a )e)i(at va )olicita de ndat e4ecutorului +udectore)c ) i tran)'it5 n ter'enul fi4at5 copii certificate de ace)ta de pe actele do)arului de e4ecutare conte)tate5 di)po(i/iile art- 262 fiind aplicabile n 'od core)pun(tor5 0i i va pune n vedere pr/ii intere)ate ) acBite cBeltuielile oca(ionate de ace)tea(3) Pr/ile vor fi citate n ter'en )curt5 iar +udecarea conte)ta/iei )e face de ur7en/ 0i cu precdere(:) La cererea pr/ilor )au atunci cnd aprecia( c e)te nece)ar5 in)tan/a va putea )olicita rela/ii 0i e4plica/ii )cri)e de la e4ecutorul +udectore)cAR#- 818 Ci de atac (1) Gotrrea pronun/at cu privire la conte)ta/ie poate fi atacat nu'ai cu apel5 cu e4cep/ia Botrrilor pronun/ate n te'eiul art- 811 alin- (:) 0i art- 81: alin- (:) care pot fi atacate n condi/iile dreptului co'un(2) Gotrrea prin care )%a )olu/ionat conte)ta/ia privind n/ele)ul5 ntinderea )au aplicarea titlului e4ecutoriu e)te )upu) acelora0i ci de atac ca 0i Botrrea ce )e e4ecut- *ac prin conte)ta/ie )%a cerut l'urirea n/ele)ului5 ntinderii ori aplicrii unui titlu care nu con)tituie Botrre a unui or7an de +uri)dic/ie5 Botrrea prin care )%a )olu/ionat conte)ta/ia va putea fi atacat nu'ai cu apel5 di)po(i/iile alin- (1) aplicndu% )e n 'od core)pun(torAR#- 816 ,u)pendarea e4ecutrii (1) Pn la )olu/ionarea conte)ta/iei la e4ecutare )au a altei cereri privind e4ecutarea )ilit5 la )olicitarea pr/ii intere)ate 0i nu'ai pentru 'otive te'einice5 in)tan/a co'petent

poate )u)penda e4ecutarea- ,u)pendarea )e poate )olicita odat cu conte)ta/ia la e4ecutare )au prin cerere )eparat(2) Pentru a )e di)pune )u)pendarea5 cel care o )olicit trebuie ) dea n prealabil o cau/iune5 calculat la valoarea obiectului conte)ta/iei5 dup cu' ur'ea(> a) de 10O5 dac acea)t valoare e)te pn la 10-000 leiH b) de 1-000 lei plu) =O pentru ceea ce dep0e0te 10-000 leiH c) de =-=00 lei plu) 1O pentru ceea ce dep0e0te 100-000 leiH d) de 1:-=00 lei plu) 051O pentru ceea ce dep0e0te 1-000-000 lei(3) *ac obiectul conte)ta/iei nu e)te evaluabil n bani5 cau/iunea va fi de 1-000 lei5 n afar de ca(ul n care le7ea di)pune altfel(:) ,u)pendarea e4ecutrii e)te obli7atorie 0i cau/iunea nu e)te nece)ar dac> 1- Botrrea )au n)cri)ul care )e e4ecut nu e)te5 potrivit le7ii5 e4ecutoriuH 2- n)cri)ul care )e e4ecut a fo)t declarat fal) printr%o Botrre +udectorea)c dat n pri'a in)tan/H 3- debitorul face dovada cu n)cri) autentic c a ob/inut de la creditor o a'nare ori5 dup ca(5 beneficia( de un ter'en de plat(=) *ac bunurile ur'rite )unt )upu)e pieirii5 de7radrii5 alterrii )au deprecierii5 )e va )u)penda nu'ai di)tribuirea pre/ului ob/inut din valorificarea ace)tor bunuri(2) A)upra cererii de )u)pendare in)tan/a5 n toate ca(urile5 )e pronun/ prin ncBeiere5 cBiar 0i naintea ter'enului fi4at pentru +udecarea conte)ta/iei- Pr/ile vor fi ntotdeauna citate5 iar ncBeierea poate fi atacat nu'ai cu apel5 n 'od )eparat5 n ter'en de = (ile de la pronun/are pentru partea pre(ent5 re)pectiv de la co'unicare pentru cea lip)(8) Cn ca(uri ur7ente 0i dac )%a pltit cau/iunea prev(ut la alin- (2)5 in)tan/a poate di)pune5 prin ncBeiere 0i fr citarea pr/ilor5 )u)pendarea provi(orie a e4ecutrii pn la )olu/ionarea cererii de )u)pendare- CncBeierea nu e)te )upu) niciunei ci de atac- Cau/iunea depu) potrivit pre(entului alineat e)te deductibil din cau/iunea final )tabilit de in)tan/5 dac e)te ca(ul(6) CncBeierea prin care )%a di)pu) )u)pendarea e4ecutrii )ilite )e co'unic din oficiu 0i de ndat e4ecutorului +udectore)cAR#- 813 !fectele )olu/ionrii conte)ta/iei (1) *ac ad'ite conte)ta/ia la e4ecutare5 in)tan/a5 /innd )ea'a de obiectul ace)teia5 dup ca(5 va ndrepta ori anula actul de e4ecutare conte)tat5 va di)pune anularea ori ncetarea e4ecutrii n)e0i5 va anula ori l'uri titlul e4ecutoriu(2) *e a)e'enea5 dac prin conte)ta/ia la e4ecutare )%a cerut de ctre partea intere)at 'pr/irea bunurilor proprietate co'un5 in)tan/a va Botr 0i a)upra 'pr/elii ace)tora5 potrivit le7ii-

(3) Cn ca(ul re)pin7erii conte)ta/iei5 conte)tatorul poate fi obli7at5 la cerere5 la de)p7ubiri pentru pa7ubele cau(ate prin ntr(ierea e4ecutrii5 iar cnd conte)ta/ia a fo)t e4ercitat cu reacredin/5 el va fi obli7at 0i la plata unei a'en(i +udiciare de la 1-000 lei la 8-000 lei(:) Gotrrea de ad'itere )au de re)pin7ere a conte)ta/iei5 r'a) definitiv5 va fi co'unicat5 din oficiu 0i de ndat5 0i e4ecutorului +udectore)c(=) *ac conte)ta/ia e)te ad'i)5 e4ecutorul +udectore)c e)te obli7at ) )e confor'e(e ')urilor luate )au di)pu)e de in)tan/(2) Atunci cnd conte)ta/ia a fo)t re)pin)5 )u'a repre(entnd cau/iunea depu) r'ne indi)ponibili(at5 ur'nd a )ervi la acoperirea crean/elor artate la alin- (3) )au a celor )tabilite prin titlul e4ecutoriu5 dup ca(5 )itua/ie n care )e va co'unica e4ecutorului 0i recipi)a de con)e'nare a ace)tei )u'e(8) Cn ca(ul n care con)tat refu(ul ne+u)tificat al e4ecutorului de a pri'i ori de a nre7i)tra cererea de e4ecutare )ilit )au de a ndeplini un act de e4ecutare )ilit ori de a lua orice alt ')ur prev(ut de le7e5 in)tan/a de e4ecutare va putea obli7a e4ecutorul5 prin aceea0i Botrre5 la plata unei a'en(i +udiciare de la 1-000 lei la 8-000 lei5 precu' 0i5 la cererea pr/ii intere)ate5 la plata de de)p7ubiri pentru pa7uba a)tfel cau(at(6) Cn )itua/ia prev(ut la alin- (8)5 in)tan/a va )olicita ncBeierea prev(ut la art- 22: alin- (1) )au5 dup ca(5 actul care con)tat refu(ul e4ecutorului +udectore)c de a ndeplini un act de e4ecutare )ilit ori de a lua alt ')ur prev(ut de le7eCAP- ?<< *epunerea cu afecta/iune )pecial AR#- 820 Condi/ii (1) Pn la ad+udecarea bunurilor )coa)e la vn(are )ilit5 debitorul )au ter/ul 7arant poate ob/ine de)fiin/area ')urilor a)i7urtorii ori de e4ecutare5 con)e'nnd la unitatea prev(ut de le7e5 la di)po(i/ia e4ecutorului +udectore)c5 ntrea7a valoare a crean/ei5 cu toate acce)oriile 0i cBeltuielile de e4ecutare5 0i depunnd dovada de con)e'nare la e4ecutorul +udectore)c(2) A)upra cererii debitorului )au a ter/ului 7arant5 e4ecutorul +udectore)c )e va pronun/a de ur7en/5 prin ncBeiere5 dat cu citarea pr/ilor5 ce va fi co'unicat de ndat pr/ilor(3) *ac cererea e)te ad'i) 0i debitorul )au ter/ul 7arant nu )e opune5 e4ecutorul +udectore)c5 odat cu de)fiin/area ')urilor5 va di)pune 0i eliberarea )u'ei n 'inile creditorului-

(:) *ac n) debitorul )au ter/ul 7arant va dovedi c a fcut conte)ta/ie n ter'en 0i )e va opune la eliberare5 acea)ta e)te )u)pendat de drept5 iar e4ecutorul +udectore)c )e va pronun/a a)upra eliberrii )u'ei nu'ai dup ce in)tan/a a dat o Botrre definitiv a)upra conte)ta/iei re)pectiveAR#- 821 !fecte ,u'a con)e'nat de debitor )au de ter/ul 7arant5 potrivit art- 8205 va )ervi e4clu)iv la plata creditorului pe )ea'a cruia )%a fcut con)e'narea5 precu' 0i la acoperirea cBeltuielilor de e4ecutare5 cu e4cep/ia ca(ului n care )unt 'ai 'ul/i creditori ur'ritori )au intervenien/i5 cnd )e va proceda la di)tribuire5 potrivit di)po(i/iilor art- 623 0i ur'toareleCAP- ?<<< Cntoarcerea e4ecutrii AR#- 822 *reptul la ntoarcerea e4ecutrii (1) Cn toate ca(urile n care )e de)fiin/ea( titlul e4ecutoriu )au n)0i e4ecutarea )ilit5 cel intere)at are dreptul la ntoarcerea e4ecutrii5 prin re)tabilirea )itua/iei anterioare ace)teia- CBeltuielile de e4ecutare pentru actele efectuate r'n n )arcina creditorului(2) Eunurile a)upra crora )%a fcut e4ecutarea )e vor re)titui celui ndrept/it5 fr n) a )e aduce atin7ere drepturilor definitiv dobndite de ter/ii de bun%credin/(3) Cn ca(ul n care e4ecutarea )ilit )%a fcut prin vn(area unor bunuri 'obile5 ntoarcerea e4ecutrii )e va face prin re)tituirea de ctre creditor a )u'ei re(ultate din vn(are5 actuali(at n func/ie de rata infla/iei5 cu e4cep/ia )itua/iei cnd )e aplic art- 882AR#- 823 odalitatea de re)tabilire (1) Cn ca(ul n care in)tan/a +udectorea)c a de)fiin/at titlul e4ecutoriu )au n)0i e4ecutarea )ilit5 la cererea celui intere)at5 va di)pune5 prin aceea0i Botrre5 0i a)upra re)tabilirii )itua/iei anterioare e4ecutrii- Cn ca(ul n care bunul )upu) e4ecutrii )ilite e)te un bun i'obil5 in)tan/a va di)pune a)upra efecturii opera/iunilor de carte funciar nece)are5 fr n) a )e aduce atin7ere drepturilor definitiv dobndite de ter/ii de bun%credin/5 potrivit re7ulilor de carte funciar(2) *ac in)tan/a care a de)fiin/at Botrrea e4ecutat a di)pu) re+udecarea n fond a proce)ului 0i nu a luat ')ura re)tabilirii )itua/iei anterioare e4ecutrii5 acea)t ')ur )e va putea di)pune de in)tan/a care re+udec fondul(3) *ac nu )%a di)pu) re)tabilirea )itua/iei anterioare e4ecutrii n condi/iile alin- (1) 0i (2)5 cel ndrept/it o va putea cere5 pe cale )eparat5 in)tan/ei de e4ecutare- Dudecata )e va face de ur7en/ 0i cu precdere5 Botrrea fiind )upu) nu'ai apelului-

AR#- 82: Ca(uri )peciale *ac titlul e4ecutoriu e'i) de un alt or7an dect o in)tan/ +udectorea)c a fo)t de)fiin/at de acel or7an )au de un alt or7an din afara )i)te'ului in)tan/elor +udectore0ti5 iar 'odalitatea re)tabilirii )itua/iei anterioare e4ecutrii nu e)te prev(ut de le7e ori5 de0i e)te prev(ut5 nu )%a luat acea)t ')ur5 ea )e va putea ob/ine pe calea unei cereri introdu)e la in)tan/a prev(ut la art- 823 alin- (3)AR#- 82= !4ecutarea provi(orie Gotrrea de pri' in)tan/ prin care )%a di)pu) re)tabilirea )itua/iei anterioare e4ecutrii poate fi dat cu e4ecutare provi(orie5 di)po(i/iile art- ::3 aplicndu%)e n 'od core)pun(tor#<#L$L << $r'rirea )ilit a)upra bunurilor debitorului CAP- < $r'rirea 'obiliar ,!C@<$"!A 1 Eunurile 'obile care nu )e pot ur'ri AR#- 822 Eunurile neur'ribile "u )unt )upu)e ur'ririi )ilite> a) bunurile de u( per)onal )au ca)nic indi)pen)abile traiului debitorului 0i fa'iliei )ale 0i obiectele de cult5 dac nu )unt 'ai 'ulte de acela0i felH b) obiectele indi)pen)abile per)oanelor cu Bandicap 0i cele de)tinate n7ri+irii bolnavilorH c) ali'entele nece)are debitorului 0i fa'iliei )ale pe ti'p de 3 luni5 iar dac debitorul )e ocup e4clu)iv cu a7ricultura5 ali'entele nece)are pn la noua recolt5 ani'alele de)tinate ob/inerii 'i+loacelor de )ub(i)ten/ 0i fura+ele nece)are pentru ace)te ani'ale pn la noua recoltH d) co'bu)tibilul nece)ar debitorului 0i fa'iliei )ale )ocotit pentru 3 luni de iarnH e) )cri)orile5 foto7rafiile 0i tablourile per)onale )au de fa'ilie 0i altele a)e'eneaH f) bunurile declarate neur'ribile n ca(urile 0i n condi/iile prev(ute de le7eAR#- 828 Eunurile de)tinate e4ercitrii ocupa/iei )au profe)iei debitorului (1) Eunurile 'obile care fac obiectul unei divi(iuni a patri'oniului afectate e4erci/iului unei profe)ii autori(ate nu pot fi ur'rite dect de ctre creditorii ale cror crean/e )au n)cut n le7tur cu e4ercitarea profe)iei re)pective- *ac bunurile nu )unt afectate unui patri'oniu profe)ional individual5

n) )erve)c la e4ercitarea ocupa/iei )au profe)iei debitorului per)oan fi(ic5 pot fi )upu)e ur'ririi )ilite nu'ai dac nu e4i)t alte bunuri ur'ribile 0i nu'ai pentru obli7a/ii de ntre/inere )au alte crean/e privile7iate a)upra 'obilelor(2) *ac debitorul )e ocup cu a7ricultura5 nu vor fi ur'rite5 n ')ura nece)ar continurii lucrrilor n a7ricultur5 inventarul a7ricol5 inclu)iv ani'alele de 'unc5 fura+ele pentru ace)te ani'ale 0i )e'in/ele pentru cultura p'ntului5 n afar de ca(ul n care a)upra ace)tor bunuri e4i)t un drept real de 7aran/ie )au un privile7iu pentru 7arantarea crean/eiAR#- 826 Li'itele ur'ririi veniturilor bne0ti (1) ,alariile 0i alte venituri periodice5 pen)iile acordate n cadrul a)i7urrilor )ociale5 precu' 0i alte )u'e ce )e plte)c periodic debitorului 0i )unt de)tinate a)i7urrii 'i+loacelor de e4i)ten/ ale ace)tuia pot fi ur'rite> a) pn la +u'tate din venitul lunar net5 pentru )u'ele datorate cu titlu de obli7a/ie de ntre/inere )au aloca/ie pentru copiiH b) pn la o trei'e din venitul lunar net5 pentru orice alte datorii(2) *ac )unt 'ai 'ulte ur'riri a)upra aceleia0i )u'e5 ur'rirea nu poate dep0i +u'tate din venitul lunar net al debitorului5 indiferent de natura crean/elor5 n afar de ca(ul n care le7ea prevede altfel(3) ?eniturile din 'unc )au orice alte )u'e ce )e plte)c periodic debitorului 0i )unt de)tinate a)i7urrii 'i+loacelor de e4i)ten/ ale ace)tuia5 n ca(ul n care )unt 'ai 'ici dect cuantu'ul )alariului 'ini' net pe econo'ie5 pot fi ur'rite nu'ai a)upra pr/ii ce dep0e0te +u'tate din ace)t cuantu'(:) A+utoarele pentru incapacitate te'porar de 'unc5 co'pen)a/ia acordat )alaria/ilor n ca( de de)facere a contractului individual de 'unc pe ba(a oricror di)po(i/ii le7ale5 precu' 0i )u'ele cuvenite 0o'erilor5 potrivit le7ii5 nu pot fi ur'rite dect pentru )u'e datorate cu titlu de obli7a/ie de ntre/inere 0i de)p7ubiri pentru repararea daunelor cau(ate prin 'oarte )au prin vt'ri corporale5 dac le7ea nu di)pune altfel(=) $r'rirea drepturilor prev(ute la alin- (:) )e va putea face n li'ita a +u'tate din cuantu'ul ace)tora(2) ,u'ele re/inute potrivit prevederilor alin- (1)%(:) )e eliberea( )au )e di)tribuie potrivit art- 623 0i ur'toarele(8) Aloca/iile de )tat 0i inde'ni(a/iile pentru copii5 a+utoarele pentru n7ri+irea copilului bolnav5 a+utoarele de 'aternitate5 cele acordate n ca( de dece)5 bur)ele de )tudii acordate de )tat5 diurnele5 precu' 0i orice alte a)e'enea inde'ni(a/ii cu de)tina/ie )pecial5 )tabilite potrivit le7ii5 nu pot fi ur'rite pentru niciun fel de datoriiAR#- 823 ,anc/iune

Renun/area la beneficiul di)po(i/iilor prev(ute n articolele din pre(enta )ec/iune5 precu' 0i ur'rirea ori ce)iunea fcut cu nclcarea ace)tor di)po(i/ii )unt nule de drept,!C@<$"!A a 2%a Procedura ur'ririi 'obiliare I 1- ,ecBe)trarea bunurilor 'obile AR#- 830 <ndicarea bunurilor a)upra crora ) )e fac e4ecutarea Pentru reali(area crean/elor )ale5 creditorul va putea ur'ri bunurile 'obile ale debitorului5 aflate la ace)ta )au la alte per)oane- Creditorul poate indica bunurile 'obile a)upra crora ar voi ) )e fac e4ecutarea- *ac e4ecutorul +udectore)c aprecia( c prin valorificarea ace)tor bunuri nu )e a)i7ur reali(area drepturilor creditorului5 el va ur'ri 0i alte bunuriAR#- 831 Aplicarea )ecBe)trului a)upra bunurilor debitorului (1) *ac n ter'en de o (i de la co'unicarea )o'a/iei n)o/ite de ncBeierea de ncuviin/are a e4ecutrii debitorul nu plte0te )u'a datorat5 e4ecutorul +udectore)c va proceda la )ecBe)trarea bunurilor 'obile ur'ribile ale debitorului5 n vederea valorificrii lor5 cBiar dac ace)tea )unt de/inute de un ter/(2) Cn ca(ul n care e4i)t pericol evident de )u)tra7ere a bunurilor de la ur'rire5 la )olicitarea creditorului fcut n cuprin)ul cererii de e4ecutare5 in)tan/a5 prin ncBeierea de ncuviin/are a e4ecutrii5 va di)pune )ecBe)trarea bunurilor ur'ribile odat cu co'unicarea )o'a/iei ctre debitor- Cn ace)t ca(5 )e va face 'en/iunea core)pun(toare n cBiar ncBeierea de ncuviin/are a e4ecutrii(3) Pentru bunurile )ecBe)trate a)i7urtor nu e)te nece)ar o nou )ecBe)trare5 e4ecutorul +udectore)c fiind n) obli7at ) verifice dac bunurile re)pective )e 7)e)c la locul aplicrii )ecBe)trului 0i dac nu au fo)t )ub)tituite )au de7radate5 precu' 0i ) )ecBe)tre(e alte bunuri ale debitorului5 n ca(ul n care cele 7)ite la verificare nu )unt )uficiente pentru reali(area crean/ei(:) Eunurile 'obile aflate n locul care con)tituie do'iciliul )au re0edin/a ori5 dup ca(5 )ediul )ocial )au punctul de lucru al debitorului )e pre(u'5 pn la proba contrar5 c apar/in ace)tuia din ur'- Cn ca(ul n care )e afir' c unele bunuri apar/in altei per)oane5 dar drepturile ace)teia nu re(ult din n)cri)uri cu dat cert5 e4ecutorul va )ecBe)tra bunurile5 n) va face 'en/iune n proce)ul%verbal de )ecBe)tru de)pre drepturile pretin)eAR#- 832 ,ecBe)trarea bunurilor aflate n 'inile ter/ilor (1) ,ecBe)trul )e va putea aplica 0i a)upra bunurilor apar/innd debitorului5 dar de/inute de un ter/5 afar nu'ai dac

ace)ta din ur' nu recunoa0te c bunurile apar/in debitorului ur'rit- *ac ter/ul recunoa0te c bunurile apar/in debitorului5 e)te obli7at ) declare dac le de/ine n te'eiul vreunui titlu 0i ) n'ne(e e4ecutorului o copie certificat a ace)tuia5 dac e)te ca(ul(2) *ac ter/ul de/intor nu recunoa0te c bunurile apar/in debitorului5 dar creditorul pretinde 0i face dovada c bunurile re)pective )unt ale ace)tuia5 in)tan/a de e4ecutare va putea5 prin ncBeiere definitiv5 dat cu citarea n ter'en )curt a pr/ilor5 ) l autori(e(e pe e4ecutor ) continue aplicarea )ecBe)trului(3) #er/ul de/intor care are un drept de folo)in/ a)upra bunului )ecBe)trat poate ) cear in)tan/ei de e4ecutare ) fie autori(at ) folo)ea)c n continuare bunul5 dac pentru ace)ta e4i)t o a)i7urare facultativ contra daunelor ori ur'ea( ) fie contractat5 n ter'enul fi4at de in)tan/5 dup ca(- Cn toate ca(urile5 acordul creditorului ur'ritor n ace)t )en) )upline0te autori(a/ia in)tan/ei de e4ecutareAR#- 833 Concur)ul for/ei publice (1) Pre(en/a unui a7ent de poli/ie5 unui +andar' )au a altor a7en/i ai for/ei publice va fi nece)ar5 )ub )anc/iunea nulit/ii5 n ur'toarele )itua/ii> 1- dac u0ile i'obilului debitorului )au al ter/ului de/intor )unt ncuiate 0i ace)ta refu( ) le de)cBidH 2- dac ei refu( ) de)cBid ca'erele )au 'obileleH 3- dac debitorul )au ter/ul de/intor lip)e0te 0i n i'obil nu )e 7)e0te nicio per)oan 'a+or )au ni'eni nu d cur) )olicitrii e4ecutorului de de)cBidere a u0ilor i'obilului(2) *up de)cBiderea u0ilor )au 'obilelor5 pre(en/a celor 'en/iona/i la alin- (1) va putea fi )uplinit prin 2 'artori a)i)ten/i(3) Cn afara )itua/iilor prev(ute la alin- (1)5 e4ecutorul +udectore)c va putea5 de a)e'enea5 cere concur)ul for/ei publice5 fie pentru a nltura 'potrivirea la )ecBe)tru5 fie pentru p)trarea ordinii n ti'pul )ecBe)trriiAR#- 83: *e)cBiderea ncperilor 0i 'obilelor Cn toate ca(urile5 ncperile 0i 'obilele )e vor de)cBide treptat5 pe ')ur ce bunurile )ecBe)trate )e vor trece n proce)ul%verbal de )ecBe)truAR#- 83= Participarea )peciali0tilor !4ecutorul +udectore)c va putea recur7e5 dac e)te ca(ul5 0i la )erviciile unor )peciali0ti5 pentru de)cBiderea localului5 ncperilor5 ca)elor de fier 0i a oricror alte 'obile n care )e afl bunurile ce ur'ea( a fi )ecBe)trate5 pentru identificarea ace)tora ori pentru a a)i7ura tran)portul lor5 dup ca(AR#- 832 ,ecBe)trul a)upra bunurilor aflate n ca)ete ncBiriate *i)po(i/iile art- 833%83= )unt aplicabile n 'od core)pun(tor 0i n ca(ul cnd )ecBe)trul )e nfiin/ea( a)upra

con/inutului ca)etelor ncBiriate de debitor la in)titu/ii de credit )au la alte unit/i )peciali(ateAR#- 838 <dentificarea bunurilor )ecBe)trate (1) !4ecutorul +udectore)c e)te obli7at ) identifice bunurile )ecBe)trate printrun )e'n di)tinctiv5 putnd 0i foto7rafia )au fil'a bunurile )ecBe)trate(2) *ac debitorul cere ca bunurile ) fie a0e(ate ntr%o ncpere cu intrri )i7ilate5 ace)t )e'n nu )e va aplicaAR#- 836 ,ecBe)trul a)upra bunurilor de+a identificate (1) *ac ani'alele )au obiectele )ecBe)trate )unt identificate5 potrivit unor di)po(i/ii le7ale5 prin n)cri)uri eliberate ori certificate de o autoritate )au in)titu/ie public5 )e va face 'en/iune de)pre aplicarea )ecBe)trului pe ace)te n)cri)uri(2) Cn ca(ul n care debitorul nu are )au refu( ) nf/i0e(e n)cri)urile re)pective5 e4ecutorul va proceda la aplicarea unui )e'n di)tinctiv a)upra ace)tor bunuri5 dac ace)t lucru e)te po)ibil5 )au5 la cererea creditorului5 la ridicarea 0i ncredin/area lor unui ad'ini)trator%)ecBe)tru de)e'nat de creditor5 pe r)punderea ace)tuia- #oate cBeltuielile efectuate cu aplicarea ace)tor ')uri vor fi avan)ate de creditor 0i )uportate de debitor n cadrul cBeltuielilor de e4ecutareAR#- 833 ,ecBe)trarea autoveBiculelor (1) Cn cadrul procedurii de ur'rire a unui autoveBicul5 proprietatea debitorului5 e4ecutorul +udectore)c poate di)pune )ecBe)trarea acelui bun5 fcnd 'en/iunea ace)tei ')uri 0i pe certificatul de n'atriculare5 precu' 0i pe cartea de identitate a autoveBiculului re)pectiv- *ac acea)t din ur' ')ur nu poate fi aplicat din diferite 'otive5 e4ecutorul +udectore)c va 'en/iona ace)t a)pect n proce)ul%verbal de )ecBe)tru5 precu' 0i cau(ele care au du) la crearea ace)tei )itua/ii(2) AutoveBiculul va fi )ecBe)trat prin aplicarea de )i7ilii )au dat n depo(itul unei per)oane ale)e cu precdere de ctre creditor- $n e4e'plar al proce)ului%verbal de ur'rire al acelui autoveBicul va fi co'unicat att or7anelor de poli/ie rutier5 ct 0i or7anelor fi)cale n ra(a crora a fo)t n'atriculat acel bun5 pentru a nota acea)t ')ur n eviden/ele proprii- *ac indi)ponibili(area autoveBiculului 0i a docu'entelor preci(ate la alin- (1) nu poate fi reali(at la ter'enul la care e4ecutorul +udectore)c a di)pu) aplicarea ')urii )ecBe)trului5 proce)ul% verbal va fi co'unicat )erviciului de poli/ie rutier5 care va putea opri n trafic autoveBiculul ur'rit5 indiferent de locul n care ace)ta )e afl(3) ;r7anul de poli/ie rutier va putea opri n trafic autoveBiculul )ecBe)trat 0i va proceda la ridicarea certificatului de n'atriculare5 a cr/ii de identitate5 punnd n vedere conductorului autoveBiculului c bunul e)te )ecBe)trat 0i ) )e pre(inte ntr%un ter'en re(onabil la e4ecutorul +udectore)c- #otodat va anun/a5 de ndat5 e4ecutorul

+udectore)c care a aplicat ')ura prev(ut la alin- (1)Acea)t opera/iune va fi con)e'nat de ctre or7anul de poli/ie ntr%un proce)%verbal5 n care )e va face 0i o de)criere )u'ar a autoveBiculului )ecBe)trat5 o copie a ace)tuia fiind re'i) conductorului autoveBiculului- Att docu'entele5 ct 0i o copie a proce)ului%verbal vor fi tri'i)e e4ecutorului +udectore)c care a aplicat ')ura )ecBe)trului a)upra acelui autoveBicul(:) !4ecutorul +udectore)c poate aplica5 de a)e'enea5 ')ura )ecBe)trului a)upra unui autoveBicul n ba(a datelor ob/inute de la )erviciul public co'unitar re7i' per'i)e de conducere 0i n'atriculare a veBiculelor5 dac debitorul n cau( e)te proprietarul nre7i)trat al acelui bun5 poli/ia rutier5 n ba(a proce)ului%verbal co'unicat de e4ecutorul +udectore)c5 ur'nd a proceda potrivit alin- (2) 0i (3)(=) AutoveBiculul )upu) )ecBe)trului potrivit di)po(i/iilor pre(entului articol va putea fi folo)it de ctre debitor pn la valorificare5 dac ace)ta depune )au re'ite e4ecutorului +udectore)c o poli/ de a)i7urare ne7ociabil5 la o )u' a)i7urat cel pu/in e7al cu valoarea de a)i7urare a autoveBicululuiAR#- 8:0 ,ecBe)trul bunurilor afectate unor 7aran/ii reale (1) *ac a)upra bunului ce )e )ecBe)trea( e4i)t un drept real de 7aran/ie con)tituit n favoarea unei ter/e per)oane5 e4ecutorul +udectore)c5 lund cuno0tin/ de)pre ace)t drept5 va n0tiin/a acea per)oan de)pre aplicarea )ecBe)trului 0i o va cita la toate ter'enele fi4ate pentru vn(area bunului re)pectiv(2) *e)pre aplicarea )ecBe)trului )e va face 'en/iune n ArBiva !lectronic de 1aran/ii Reale obiliare )au n alte re7i)tre de publicitate5 dup ca(AR#- 8:1 Publicitatea )ecBe)trului (1) *e)pre aplicarea )ecBe)trului )e va face 'en/iune5 la cererea e4ecutorului +udectore)c5 n re7i)trul co'er/ului5 n ArBiva !lectronic de 1aran/ii Reale obiliare5 n re7i)trul )ucce)oral /inut de ca'era notarilor publici )au n alte re7i)tre de publicitate5 dup ca((2) *e la data n)crierii5 )ecBe)trul devine opo(abil tuturor acelora care5 dup n)criere5 vor dobndi vreun drept a)upra bunului re)pectivAR#- 8:2 ,ecBe)trul a)upra bunurilor anterior )ecBe)trate (1) !4ecutorul +udectore)c care5 pre(entndu%)e la do'iciliul ori la )ediul debitorului5 ter/ului de/intor )au al ad'ini)tratorului%)ecBe)tru5 va 7)i nfiin/at o alt ur'rire5 dup ce va lua o copie de pe proce)ul%verbal re)pectiv5 aflat n 'na debitorului5 ter/ului de/intor )au al ad'ini)tratorului% )ecBe)tru ori la do'iciliul )au )ediul ace)tuia5 va ncBeia un proce)%verbal n care va arta nu'ele 0i calitatea celui care a fcut ur'rirea anterioar 0i va declara acelea0i bunuri )ecBe)trate 0i de el-

(2) !4ecutorul va putea5 n acela0i ti'p5 ) )ecBe)tre(e 0i alte bunuri care nu au fo)t ur'rite anterior(3) ; copie certificat a proce)ului%verbal de )ecBe)tru va fi co'unicat or7anului de e4ecutare care a nceput 'ai nti ur'rirea(:) Cn ace)t ca(5 ur'ririle )e )ocote)c cone4ate5 fiind aplicabile di)po(i/iile art- 2=35 iar creditorul pentru care )%a nfiin/at )ecBe)trul va putea continua ur'rirea cBiar dac pri'ul creditor ur'ritor )%a de)i)tat de la ur'rireAR#- 8:3 Proce)ul%verbal de )ecBe)tru (1) !fectuarea )ecBe)trului )e va con)tata de ndat ntr%un proce)%verbal care va prevedea5 n afara datelor 0i 'en/iunilor prev(ute la art- 286 alin- (1)5 ur'toarele> a) )o'a/ia de plat fcut verbal debitorului 0i r)pun)ul lui5 dac a fo)t pre(entH b) enu'erarea5 de)crierea 0i evaluarea5 dup aprecierea e4ecutorului5 dac e)te po)ibil5 a fiecrui bun 'obil )ecBe)tratH c) indicarea bunurilor care5 fiind e4ceptate de la ur'rire5 nu au fo)t )ecBe)trate5 n ca(ul n care bunurile )ecBe)trate nu acoper crean/aH d) 'en/ionarea drepturilor pretin)e de alte per)oane a)upra bunurilor )ecBe)trateH e) artarea bunurilor )ecBe)trate a)upra crora e4i)t un drept real de 7aran/ie con)tituit n favoarea unei ter/e per)oaneH f) artarea bunurilor )ecBe)trate care au fo)t )i7ilate )au ridicateH 7) artarea per)oanei creia i )e la) n depo(it bunurile )ecBe)trate(2) Proce)ul%verbal )e va )e'na de e4ecutor 0i de per)oanele care5 potrivit le7ii5 au a)i)tat la aplicarea )ecBe)trului- *ac ele nu pot ori refu( ) )e'ne(e5 e4ecutorul +udectore)c va 'en/iona acea)t 'pre+urare n proce)ul%verbal(3) Cte un e4e'plar al proce)ului%verbal de )ecBe)tru )e va preda debitorului )au5 dup ca(5 ter/ului de/intor 0i ad'ini)tratorului%)ecBe)tru5 ace)ta din ur' )e'nnd cu 'en/iunea de pri'ire a bunurilor n p)trare- *ac ace)te per)oane nu )unt pre(ente ori refu( ) pri'ea)c un e4e'plar al proce)ului% verbal5 )e va proceda potrivit di)po(i/iilor privitoare la co'unicarea 0i n'narea cita/iilorAR#- 8:: <ndi)ponibili(area bunurilor )ecBe)trate *in 'o'entul )ecBe)trrii bunurilor5 debitorul nu 'ai poate di)pune de ele pe ti'pul ct durea( e4ecutarea5 )ub )anc/iunea unei a'en(i +udiciare de la 2-000 lei la 10-000 lei5 dac fapta nu con)tituie infrac/iune- *i)po(i/iile art- 163%131 )unt aplicabileAR#- 8:= P)trarea bunurilor )ecBe)trate

(1) Eunurile )ecBe)trate )e la)5 cu acordul creditorului5 n depo(itul debitorului )au al ter/ului de/intor ori pot fi luate n depo(it de creditor5 dac debitorul nu )e opune(2) *ac e4i)t pericolul ca debitorul )au ter/ul de/intor ) n)trine(e5 ) )ub)tituie ori ) deteriore(e bunurile )ecBe)trate5 e4ecutorul +udectore)c va proceda la )i7ilarea )au la ridicarea lor(3) *ac debitorul )au ter/ul de/intor refu( ) pri'ea)c n depo(it bunurile )au nu e)te pre(ent la aplicarea )ecBe)trului5 precu' 0i n ca(ul ridicrii bunurilor5 e4ecutorul +udectore)c d n p)trare bunurile )ecBe)trate unui ad'ini)trator%)ecBe)tru5 nu'it cu precdere dintre per)oanele de)e'nate de creditor- Ad'ini)tratorul%)ecBe)tru trebuie ) fie 'a+or 0i ndeob0te cuno)cut ca fiind )olvabil- !l poate fi obli7at de in)tan/5 la cererea creditorului )au a e4ecutorului5 0i la darea unei cau/iuni- ,o/ul5 rudele )au afinii debitorului5 pn la al patrulea 7rad inclu)iv5 ori per)oanele aflate n )erviciul lui nu vor putea fi de)e'na/i ad'ini)tratori%)ecBe)tru dect cu acordul creditorului(:) ,u'ele n lei )au n valut5 titlurile de valoare5 obiectele din 'etale pre/ioa)e 0i pietrele pre/ioa)e )e ridic 0i )e predau de e4ecutor5 pe ba( de proce)%verbal5 n depo(itul unor in)titu/ii de credit )au al unei alte entit/i autori(ate n ace)t )cop(=) ;biectele de art5 colec/iile de valoare5 obiectele de 'u(eu 0i altele a)e'enea )e ridic 0i )e predau de e4ecutor5 pe ba( de proce)%verbal5 n depo(itul 'u(eelor )au al unei alte entit/i autori(ate pentru depo(itarea ace)tora(2) *ac entit/ile artate la alin- (:) 0i (=) refu( ) ia n depo(it bunurile )ecBe)trate5 )e aplic di)po(i/iile alin(1)%(3)(8) Cn toate ca(urile5 e4ecutorul +udectore)c p)trea( dovada depunerii valorilor re)pective5 iar n ca(ul titlurilor de valoare5 cu' )unt ac/iunile )au obli7a/iunile no'inative ori la purttor5 va )e)i(a de ndat in)tan/a de e4ecutare pentru a lua ')urile nece)are pentru con)ervarea 0i ad'ini)trarea titlurilor 0i nu'irea5 dac e)te ca(ul5 a unui curator )pecial5 care ) e4ercite drepturile aferente ace)tora(6) Cn ca(ul titlurilor de credit tran)'i)ibile prin 7ir5 e4ecutorul va face 'en/iune pe titluri de)pre aplicarea )ecBe)trului5 cu preci(area datei cnd a fo)t fcut 'en/iunea*up facerea 'en/iunii5 titlurile )ecBe)trate nu vor 'ai putea fi 7irate5 iar debitorul 'en/ionat n titlul de credit nu )e va 'ai putea libera valabil dect con)e'nnd )u'a la entitatea prev(ut de le7e 0i depunnd recipi)a la e4ecutor(3) ,ecBe)trarea titlurilor no'inative )e va notifica )ociet/ii )au in)titu/iei e'itente5 precu' 0i )ociet/ii ori altei per)oane creia i%au fo)t date n p)trare )au ad'ini)trare5 )pre a )e face 'en/iune de)pre )ecBe)tru n re7i)trul re)pectivAR#- 8:2 ,tr'utarea bunurilor )ecBe)trate

"ici ad'ini)tratorul%)ecBe)tru5 nici debitorul )au ter/ul de/intor nu vor putea tran)porta bunurile )ecBe)trate din locul unde au fo)t autori(a/i ) le p)tre(e5 dect cu ncuviin/area e4ecutorului +udectore)c- Cn ace)t din ur' ca(5 cBeltuielile de tran)port vor fi avan)ate de partea intere)atAR#- 8:8 Re'unera/ia ad'ini)tratorului%)ecBe)tru (1) Cn ca(ul n care ad'ini)trator%)ecBe)tru e)te o alt per)oan dect debitorul )au ter/ul de/intor5 ace)ta va avea dreptul la o re'unera/ie5 ce )e va fi4a de e4ecutor5 prin ncBeiere5 /innd )ea'a de activitatea depu)5 iar n ca(ul unit/ilor )peciali(ate5 de tarifele )au pre/urile practicate de ace)tea pentru )ervicii )i'ilare- Re'unera/ia 0i cBeltuielile ad'ini)tratorului%)ecBe)tru vor putea fi pltite cu anticipa/ie de ctre creditorul ur'ritor care le va prelua cu precdere din pre/ul bunurilor ur'rite(2) CncBeierea prin care e)te fi4at re'unera/ia ad'ini)tratorului%)ecBe)tru )e d cu citarea pr/ilorAR#- 8:6 R)punderea ad'ini)tratorului%)ecBe)tru Ad'ini)tratorul%)ecBe)tru5 precu' 0i orice alte per)oane n)rcinate cu pa(a bunurilor )ecBe)trate vor r)punde pentru orice pa7ub adu) creditorului )au debitorului din cau(a ne7li+en/ei lor 0i vor fi nlocui/i5 potrivit di)po(i/iilor referitoare la nu'irea ad'ini)tratorilor%)ecBe)tru5 putnd fi conda'na/i5 dac e)te ca(ul5 0i la pedep)ele prev(ute de le7ea penalAR#- 8:3 Liberarea ter/ului de/intor (1) #er/ul de/intor )e va putea libera5 n cur)ul )ecBe)trului5 de bunurile debitorului ur'rit5 dac obli7a/ia lui de re)tituire e)te a+un) la )caden/(2) Cn ace)t )cop5 el va putea cere e4ecutorului +udectore)c ncuviin/area de a depune bunurile )ecBe)trate la el5 n 'inile unei alte per)oane- !4ecutorul )e va pronun/a de ur7en/5 prin ncBeiere5 dat cu citarea ter/ului de/intor5 a debitorului 0i a creditorului ur'ritor5 a)upra per)oanei creia bunurile ur'ea( ) fie ncredin/ate- Creditorul ur'ritor 0i debitorul vor putea conveni ca ele ) fie ncredin/ate cBiar debitorului(3) *ac creditorul ur'ritor 0i debitorul nu vor cdea de acord5 e4ecutorul va ncredin/a bunurile )ecBe)trate unei per)oane de)e'nate de creditor(:) Cncredin/area bunurilor n 'inile per)oanei acceptate )au de)e'nate5 potrivit alin- (2) 0i (3)5 va fi con)tatat printr%un proce)%verbal )e'nat de e4ecutor 0i de ad'ini)trator% )ecBe)truAR#- 8=0 ;prirea ur'ririi (1) *ebitorul va putea 'piedica aplicarea )ecBe)trului )au5 dup ca(5 va putea ob/ine ridicarea lui nu'ai dac>

1- plte0te crean/a5 inclu)iv acce)oriile 0i cBeltuielile de e4ecutare5 n 'inile creditorului )au repre(entantului )u avnd procur )pecial- *i)po(i/iile art- 802 )unt aplicabileH 2- face depunerea cu afecta/iunea )pecial prev(ut la art820 alin- (1) 0i pred e4ecutorului recipi)a de con)e'nare- Cn ace)t ca(5 e4ecutorul +udectore)c va elibera debitorului o dovad de pri'ire a recipi)ei5 va ncBeia un proce)%verbal n care va face acea)t con)tatare 0i5 dac debitorul nu a fcut 0i conte)ta/ie n condi/iile alin- (2)5 va opri ur'rirea )au5 dup ca(5 va di)pune ridicarea )ecBe)trului- Cn ca( contrar5 dac debitorul a fcut conte)ta/ie5 e4ecutorul va depune de ndat proce)ul%verbal con)tatator odat cu recipi)a5 la in)tan/a de e4ecutare5 care )e va pronun/a de ur7en/5 potrivit di)po(i/iilor art- 812- Pn la )olu/ionarea conte)ta/iei5 ur'rirea e)te )u)pendat de drept(2) Cn ca(ul prev(ut la alin- (1) pct- 25 dac debitorul face conte)ta/ie 0i )e opune eliberrii )u'ei con)e'nate5 el o va putea depune cBiar n 'na e4ecutorului5 odat cu recipi)a de con)e'nare a )u'ei5 )ub luare de dovad5 )au o va putea introduce direct la in)tan/a co'petent5 n ter'en de = (ile de la data proce)ului%verbal ntoc'it de e4ecutor5 ca( n care o copie de pe conte)ta/ie va fi n'nat 0i e4ecutorului(3) Conte)ta/ia )e va face cu re)pectarea condi/iilor de for' prev(ute la art- 81=(:) *ac ter'enul prev(ut la alin- (2) a e4pirat fr ca debitorul ) fi depu) ori introdu) conte)ta/ie5 depunerea cu afecta/iune )pecial )e va )ocoti drept plat fcut creditorului5 iar ace)ta va putea ) ridice )u'a con)e'nat5 n te'eiul unei ncBeieri a e4ecutorului +udectore)c date de ur7en/5 cu citarea pr/ilorAR#- 8=1 Continuarea ur'ririi (1) Cn orice alte ca(uri dect cele prev(ute la art- 8=05 debitorul )au o alt per)oan intere)at nu poate opri vn(area bunurilor )ecBe)trate5 dar poate conte)ta e4ecutarea5 potrivit di)po(i/iilor art- 811 0i ur'toarele(2) #er/ul care conte)t e4ecutarea nu va putea dovedi cu 'artori dreptul )u de proprietate a)upra bunurilor 'obile )ecBe)trate n locuin/a )au ntreprinderea debitorului ur'rit5 n afar de ca(ul cnd5 fa/ de profe)ia )au co'er/ul conte)tatorului ori debitorului5 o a)e'enea dovad devine ad'i)ibil(3) ,o/ul conte)tator care locuie0te cu )o/ul debitor 0i care nu e4ercit o profe)ie 0i nici nu e4ploatea( o ntreprindere nu va putea dovedi dreptul )u de proprietate a)upra bunurilor 'obile )ecBe)trate dect cu conven/ia 'atri'onial )au cu alte n)cri)uri cu dat cert5 din care ) re(ulte c ace)tea i%au apar/inut 0i nainte de c)torie ori c le%a dobndit ulterior prin dona/ie )au 'o0tenire ori5 dac la data dobndirii avea bunuri proprii5 c le%a dobndit prin cu'prare ori n alt 'odAcea)t di)po(i/ie nu )e aplic n) n privin/a bunurilor care5

n 'od vdit )au prin de)tina/ia lor5 apar/in )o/ului debitorului ur'ritI 2- ?alorificarea bunurilor )ecBe)trate AR#- 8=2 odalit/i de valorificare (1) *ac n ter'en de 1= (ile de la aplicarea )ecBe)trului nu au fo)t pltite )u'a datorat5 toate acce)oriile 0i cBeltuielile de e4ecutare5 e4ecutorul +udectore)c va proceda la valorificarea bunurilor )ecBe)trate prin vn(are la licita/ie public5 vn(are direct )au prin alte 'odalit/i ad'i)e de le7e(2) Cu toate ace)tea5 vn(area )e va putea face de ndat ce bunurile au fo)t )ecBe)trate5 dac ace)tea )unt )upu)e pieirii5 de7radrii5 alterrii )au deprecierii ori dac p)trarea lor ar prile+ui cBeltuieli di)propor/ionat de 'ari n raport cu valoarea lorAR#- 8=3 ?n(area a'iabil (1) !4ecutorul +udectore)c5 cu acordul creditorului5 poate ) i ncuviin/e(e debitorului ) procede(e el n)u0i la valorificarea bunurilor )ecBe)trate- Cn ace)t ca(5 debitorul e)te obli7at ) l infor'e(e n )cri) pe e4ecutor de)pre ofertele pri'ite5 indicnd5 dup ca(5 nu'ele )au denu'irea 0i adre)a poten/ialului cu'prtor5 precu' 0i ter'enul n care ace)ta din ur' )e an7a+ea( ) con)e'ne(e pre/ul propu)(2) *ac pn la 'plinirea ter'enului prev(ut la alin- (1) ter/ul cu'prtor nu con)e'nea( pre/ul oferit la di)po(i/ia e4ecutorului +udectore)c5 )e va fi4a ter'en pentru vn(are la licita/ie public5 potrivit art- 8=6AR#- 8=: ?n(area direct (1) !4ecutorul +udectore)c poate5 de a)e'enea5 proceda5 cu acordul a'belor pr/i5 la valorificarea bunurilor ur'rite prin vn(are direct cu'prtorului care ofer cel pu/in pre/ul )tabilit potrivit art- 8=8(2) #er'enul pentru vn(area direct va fi )tabilit prin acordul pr/ilor- *ebitorul 0i creditorul vor fi n0tiin/a/i de)pre (iua5 ora 0i locul vn(rii5 precu' 0i de)pre oferta de pre/ depu) de poten/ialul cu'prtor(3) La data vn(rii5 e4ecutorul va ntoc'i proce)ul%verbal prev(ut la art- 8825 di)po(i/iile ace)tui articol fiind aplicabile n 'od core)pun(tor- *ac vreuna dintre pr/i lip)e0te la efectuarea vn(rii5 e4ecutorul i va co'unica o copie certificat de pe proce)ul%verbal privind vn(areaAR#- 8== ?n(area )ilit Cn lip)a acordului pr/ilor )au dac vn(area direct ori a'iabil nu )e reali(ea(5 e4ecutorul +udectore)c va proceda la vn(area prin licita/ie public a bunurilor )ecBe)trateAR#- 8=2

?n(area titlurilor de valoare 0i a unor bunuri cu re7i' de circula/ie )pecial (1) #itlurile de credit 0i orice alte valori )au 'rfuri ne7ociabile la bur)ele de valori5 bur)ele de 'rfuri ori pe alte pie/e )e vor putea vinde prin inter'ediul bur)ei celei 'ai apropiate5 re)pectiv prin )i)te'ul alternativ de tran(ac/ionare5 cu for'ele 0i condi/iile prev(ute de le7ea )pecial(2) ;biectele din 'etale pre/ioa)e 0i pietrele pre/ioa)e5 'i+loacele de plat )trine 0i alte titluri de valoare dect cele artate la alin- (1) vor fi valorificate5 n condi/iile le7ii5 prin entit/i autori(ate5 dup ca(5 iar obiectele de art5 colec/iile de valoare 0i obiectele de 'u(eu5 prin or7anele 0i n condi/iile prev(ute de le7e- ,u'ele ob/inute din vn(are )e vor con)e'na la entitatea indicat de e4ecutorul +udectore)c(3) ?n(area ac/iunilor la )ociet/ile ncBi)e 0i a pr/ilor )ociale )e face n 'od a'iabil5 potrivit art- 8=35 iar n lip)5 de ctre e4ecutor5 prin licita/ie public5 dac le7ea nu prevede un )i)te' )pecial privind circula/ia ace)tora(:) *ac vn(area bunurilor prev(ute la alin- (3) )e face de ctre e4ecutor )au de ctre un a7ent )peciali(at5 ace)ta va ntoc'i un caiet de )arcini care5 n afara altor 'en/iuni prev(ute de le7e5 va cuprinde5 )ub )anc/iunea nulit/ii vn(rii5 actul con)titutiv al )ociet/ii5 nu'rul 0i felul ac/iunilor )au pr/ilor )ociale )upu)e vn(rii5 7aran/iile con)tituite a)upra lor5 clau(ele )peciale privind vn(area )au ce)iunea ace)tora 0i drepturile de preferin/ acordate a)ocia/ilor5 )itua/ia financiar anual pe ulti'ele dou e4erci/ii financiare5 precu' 0i orice docu'ente nece)are pentru aprecierea con)i)ten/ei 0i valorii drepturilor )ocietare aferente ac/iunilor )au pr/ilor )ociale )coa)e la vn(are(=) Caietul de )arcini va fi co'unicat debitorului5 creditorului5 )ociet/ii e'itente 0i celorlal/i a)ocia/i5 pentru a for'ula eventuale obiec/iuni5 n ter'en de = (ile de la co'unicare5 )ub )anc/iunea decderii- !4ecutorul +udectore)c va )olu/iona obiec/iunile5 prin ncBeiere e4ecutorie5 dat cu citarea pr/ilor- *ac nu )e for'ulea( obiec/iuni )au ace)tea )unt re)pin)e5 iar ncBeierea nu e)te atacat de ctre cei intere)a/i5 ur'rirea va continua5 potrivit le7ii(2) Re7ulile )peciale privind vn(area titlurilor de valoare prev(ute n pre(entul articol r'n aplicabileI 3- ?n(area la licita/ie public AR#- 8=8 !valuarea bunurilor )ecBe)trate (1) Cu oca(ia aplicrii )ecBe)trului5 e4ecutorul +udectore)c e)te obli7at ) identifice 0i ) evalue(e bunurile )ecBe)trate5 n afar de ca(urile n care acea)ta nu e)te cu putin/- Eunurile vor fi evaluate la valoarea lor de circula/ie5 raportat la pre/urile 'edii de pia/ din localitatea re)pectiv(2) ,eparat de pre/ul bunurilor )e va deter'ina 0i valoarea drepturilor reale de folo)in/5 potrivit criteriilor artate la

alin- (1)5 iar dac acea)ta nu e)te cu putin/5 )e va apela la un e4pert(3) La cererea pr/ilor intere)ate )au n ca(ul n care nu poate proceda el n)u0i la evaluare5 e4ecutorul +udectore)c va nu'i un e4pert care ) fi4e(e pre/ul pentru vn(area bunurilor )ecBe)trate(:) !4ecutorul va di)pune ca e4pertul ) fi4e(e pre/ul5 printr%un raport )cri)5 care va fi predat cu cel pu/in = (ile nainte de (iua fi4at pentru vn(are(=) Cererea de e4perti( va fi fcut de pr/i5 n 'od verbal5 la data )ecBe)trrii bunurilor5 fiind con)e'nat n proce)ul%verbal de )ecBe)tru5 )au n )cri)5 n ter'en de = (ile de la data co'unicrii proce)ului%verbal de )ecBe)tru5 )ub )anc/iunea decderii(2) !4ecutorul )e va pronun/a de ur7en/5 fr citarea pr/ilor5 a)upra cererii de e4perti(5 prin ncBeiere e4ecutorie5 care va cuprinde )tabilirea onorariului provi(oriu ce )e cuvine e4pertului 0i ter'enul n care trebuie depu) raportul confor' alin- (:)(8) ;norariul provi(oriu va fi depu) de partea intere)at5 )ub )anc/iunea decderii5 n cel 'ult = (ile de la co'unicarea ad'iterii cererii de e4perti((6) !4pertul va cita pr/ile- Ace)tea pot de)e'na e4per/i con)ilieri5 di)po(i/iile art- 330 aplicndu%)e n 'od core)pun(tor(3) *ac e4pertul nu va depune raportul n ter'enul fi4at ori dac din cau(a nere)pectrii ter'enului a cau(at a'narea vn(rii5 la cererea pr/ii intere)ate5 in)tan/a de e4ecutare poate lua 'potriva ace)tuia ')urile prev(ute la art- 168 alin(1) pct- 2 lit- d) 0i la art- 163AR#- 8=6 &i4area ter'enului de licita/ie (1) *ac valorificarea bunurilor ur'ea( ) )e fac prin vn(are la licita/ie public5 e4ecutorul +udectore)c5 n ter'en de cel 'ult o (i de la e4pirarea ter'enelor prev(ute la art- 8=2 alin- (1) )au la art- 8=35 iar5 n ca(ul bunurilor prev(ute la art- 8=2 alin- (2)5 de la data proce)ului%verbal de )ecBe)tru5 va fi4a5 prin ncBeiere definitiv5 (iua5 ora 0i locul licita/iei(2) ?n(area nu )e va putea face n 'ai pu/in de dou )pt'ni5 nici n 'ai 'ult de : )pt'ni de la data e4pirrii ter'enelor prev(ute la art- 8=2 alin- (1) )au art- 8=35 iar5 n ca(ul bunurilor prev(ute la art- 8=2 alin- (2)5 de la data proce)ului%verbal de )ecBe)tru(3) #er'enul )e va putea )curta )au prelun7i5 dac att creditorul5 ct 0i debitorul o vor cereAR#- 8=3 Locul licita/iei (1) ?n(area la licita/ie )e va face la locul unde )e afl bunurile )ecBe)trate )au5 dac e4i)t 'otive te'einice5 n alt loc(2) Cn ca(ul cnd n localitate e4i)t tr7uri oficiale recuno)cute 0i /inute n 'od obi0nuit cel pu/in o dat pe

)pt'n5 vn(area vitelor )e va face obli7atoriu n acele tr7uri5 n (ilele 0i orele de tr75 cBiar dac tr7urile ar cdea n (ilele nelucrtoare )au de )rbtoare le7al5 fr a fi nece)ar ncuviin/area in)tan/ei de e4ecutare(3) *e a)e'enea5 dac n localitate e4i)t bur)e de 'rfuri )au cereale5 toate 'rfurile )au cerealele care )unt cotate la ace)te bur)e )e vor vinde5 la cererea creditorului )au a debitorului5 prin inter'ediul lorAR#- 820 Cn0tiin/area pr/ilor 0i a altor per)oane intere)ate (1) !4ecutorul +udectore)c i va n0tiin/a pe creditor5 debitor5 ter/ul de/intor al bunurilor )ecBe)trate5 precu' 0i pe orice per)oan care are un drept n le7tur cu ace)te bunuri de)pre (iua5 ora 0i locul vn(rii la licita/ie5 potrivit di)po(i/iilor privitoare la co'unicarea 0i n'narea cita/iilor5 cu cel pu/in :6 de ore nainte de ter'enul fi4at pentru vn(are(2) *ac )e vnd titluri de valoare care nu )unt ne7ociate la bur)a de valori )au ntr%un )i)te' alternativ de tran(ac/ionare5 n condi/iile art- 8=2 alin- (3)5 vor fi n0tiin/a/i )ocietatea e'itent a titlului )au ter/ul cruia ace)tea i%au fo)t ncredin/ate )pre p)trare ori ad'ini)trare5 precu' 0i ceilal/i a)ocia/i ori 'o0tenitorii ace)tora5 dac au drepturi de preferin/ la vn(areAR#- 821 Publicitatea vn(rii (1) !4ecutorul +udectore)c va ntoc'i anun/urile de vn(are5 pe care le va afi0a cu cel pu/in = (ile nainte de /inerea licita/iei la locul licita/iei5 la )ediul e4ecutorului +udectore)c5 al pri'riei de la locul vn(rii bunurilor 0i al in)tan/ei de e4ecutare5 precu' 0i n alte locuri publice5 unde conductorii ace)tora au obli7a/ia crerii condi/iilor nece)are afi0rii publica/iilor de vn(are5 fr a i'pune ta4e )au contrapre)ta/ii- *e a)e'enea5 e4ecutorul +udectore)c va ntoc'i 0i publica/ii de vn(are pe care le va aduce la cuno0tin/a publicului prin unul dintre (iarele locale )au5 n lip)5 dintre cele de circula/ie na/ional5 prin (iare5 revi)te )au alte publica/ii e4i)tente ce )unt de)tinate co'erciali(rii unor bunuri de natura celor )coa)e la vn(are5 precu' 0i pe pa7ini de internet de)cBi)e n acela0i )cop(2) Publica/iile 0i anun/urile de vn(are vor cuprinde> a) denu'irea 0i )ediul or7anului de e4ecutareH b) nu'rul do)arului de e4ecutareH c) nu'ele e4ecutorului +udectore)cH d) nu'ele5 prenu'ele 0i do'iciliul )au5 dup ca(5 denu'irea 0i )ediul debitorului 0i creditoruluiH e) (iua5 ora 0i locul licita/ieiH f) indicarea 0i de)crierea )u'ar a bunurilor ce vor fi vndute la licita/ie public5 cu artarea pentru fiecare a pre/ului de ncepere a licita/iei5 care e)te pre/ul prev(ut n proce)ul%verbal de )ecBe)tru )au5 dup ca(5 cel )tabilit prin e4perti(H n ca(ul titlurilor de valoare nene7ociabile5 )e va indica 0i locul de la care poate fi procurat5 pe cBeltuiala

)olicitantului5 caietul de )arcini prev(ut la art- 8=2 alin(:)H 7) 'en/iunea5 dac va fi ca(ul5 c bunurile )e vnd 7revate de drepturile reale de folo)in/5 dobndite ulterior n)crierii vreunei ipoteci 0i c5 n ca(ul n care crean/ele creditorilor ur'ritori nu ar fi acoperite la pri'a licita/ie5 )e va proceda5 n aceea0i (i5 la o nou licita/ie pentru vn(area bunurilor libere de acele drepturi- Pre/ul de la care vor ncepe ace)te licita/ii va fi cel prev(ut la art- 826 alin- (2) 0i (8)H B) )o'a/ia pentru to/i cei care pretind vreun drept a)upra bunului ) l anun/e e4ecutorului nainte de data )tabilit pentru vn(are5 n ter'enele 0i )ub )anc/iunile prev(ute de le7eH i) invita/ia ctre to/i cei care vor ) cu'pere bunul ) )e pre(inte la ter'enul de vn(are5 la locul fi4at n ace)t )cop 0i pn la acel ter'en ) pre(inte oferte de cu'prareH +) locul 0i data afi0rii5 n ca(ul anun/urilor de vn(areH K) )e'ntura 0i 0ta'pila e4ecutorului +udectore)c5 n ca(ul anun/urilor de vn(are(3) Cndeplinirea ace)tor for'alit/i )e va con)tata prin proce)e%verbale ncBeiate de e4ecutorul +udectore)c(:) CBeltuielile de afi0are 0i publicare vor fi avan)ate de ctre creditorul ur'ritor5 care le va prelua din pre/ul bunurilor ur'rite(=) Cn ca(ul nere)pectrii di)po(i/iilor pre(entului articol5 la cererea pr/ii intere)ate5 in)tan/a de e4ecutare poate lua 'potriva e4ecutorului +udectore)c ')urile prev(ute la art168 alin- (1) pct- 2 lit- B) 0i la art- 163(2) en/iunile de la alin- (2) lit- a) 0i c)%K) )unt prev(ute )ub )anc/iunea nulit/ii(8) Cte un e4e'plar din publica/ia de vn(are )e va co'unica per)oanelor prev(ute la art- 820 alin- (1)(6) Cn ca(ul n care )e ur're)c bunurile 'obile ale unui 'inor )au ale unei per)oane pu)e )ub interdic/ie +udectorea)c5 di)po(i/iile art- 633 alin- (2) )unt aplicabileAR#- 822 Re)trn7erea for'alit/ilor de publicitate (1) Prin e4cep/ie de la di)po(i/iile art- 8215 n ca(ul n care e4ecutarea )e face n te'eiul unui titlu e4ecutoriu privitor la o crean/ a crei valoare nu dep0e0te =-000 lei )au atunci cnd bunurile )unt )upu)e pieirii5 de7radrii5 alterrii ori deprecierii5 oricare ar fi valoarea titlului e4ecutoriu5 e4ecutorul +udectore)c va putea ) re)trn7 for'alit/ile de publicitate nu'ai la afi0are 0i ) )curte(e att ter'enul de n0tiin/are a debitorului 0i a ter/ului de/intor5 ct 0i ter'enul de afi0are5 n ')ura n care acea)ta ar fi )uficient pentru n0tiin/area celor intere)a/i(2) Creditorul5 debitorul 0i ter/ul de/intor vor putea fi ncuno0tin/a/i prin tele7ra'5 telefa4 )au prin alte 'i+loace care a)i7ur tran)'iterea te4tului actului 0i confir'area pri'irii luiAR#- 823

Refacerea for'alit/ilor de publicitate (1) *ac din orice cau( vn(area )e a'n5 ncuno0tin/area celor intere)a/i 0i for'alit/ile de publicitate )e vor ndeplini 0i pentru noul ter'en5 care nu va putea fi 'ai )curt de o )pt'n 0i nici 'ai lun7 de dou )pt'ni(2) *ac vn(area nu )e poate ter'ina n aceea0i (i5 ea va continua n (iua ur'toare5 iar e4ecutorul +udectore)c va aduce verbal la cuno0tin/a celor pre(en/i5 n afar de ca(ul n care a'bele pr/i )unt de acord cu a'narea licita/iei- Cn ace)t din ur' ca(5 co)tul for'alit/ilor de publicitate va fi )uportat n 'od e7al de a'bele pr/i5 di)po(i/iile art- 821 alin- (:) fiind aplicabile n 'od core)pun(torAR#- 82: Pre7tirea licita/iei (1) Cn (iua fi4at pentru vn(are5 e4ecutorul +udectore)c )e va duce la locul unde )e afl bunurile )ecBe)trate5 va ridica )i7iliile )au va pri'i bunurile de la per)oana creia i%au fo)t ncredin/ate5 eliberndu%i cBitan/ de pri'ire(2) !4ecutorul va verifica5 dup proce)ul%verbal de )ecBe)tru5 nu'rul 0i )tarea bunurilor 0i va con)tata toate ace)tea5 precu' 0i lip)urile 7)ite5 n proce)ul%verbal de licita/ie(3) *ac vn(area )e va face n alt loc dect acela unde )e 7)e)c bunurile ce ur'ea( ) fie vndute5 ele vor fi du)e n acel loc5 pe cBeltuiala creditorului5 n condi/iile art- 821 alin- (:)AR#- 82= A'narea licita/iei (1) La cererea pr/ii intere)ate fcut5 )ub )anc/iunea decderii5 nainte de nceperea licita/iei5 e4ecutorul +udectore)c va a'na vn(area n ca(ul nere)pectrii ter'enelor de n0tiin/are a creditorului5 debitorului )au ter/ului de/intor ori5 dup ca(5 a ter'enelor de afi0are )au publicare a vn(riiLa ace)t ter'en5 care nu poate fi 'ai lun7 de 20 de (ile de la data fi4at pentru pri'a vn(are5 )e vor reface for'alit/ile de publicitate nclcate5 cu re)pectarea di)po(i/iilor art- 821(2) *i)po(i/iile alin- (1) nu )unt aplicabile la vn(area bunurilor )upu)e pieirii5 de7radrii5 alterrii )au deprecierii5 ca( n care partea intere)at va putea )olicita nu'ai luarea ')urilor prev(ute de art- 822AR#- 822 Participan/ii la licita/ie (1) Poate participa la licita/ie orice per)oan care are capacitate deplin de e4erci/iu5 precu' 0i capacitatea de a dobndi bunurile )coa)e la licita/ie(2) *ebitorul ur'rit nu va putea fi ad+udecatar5 nici per)onal5 nici prin per)oan interpu)(3) Creditorii ur'ritori )au intervenien/i nu pot5 nici per)onal5 nici prin per)oane interpu)e5 ) ad+udece bunurile oferite )pre vn(are la un pre/ 'ai 'ic de 8=O din pre/ul )tabilit potrivit art- 8=8 alin- (1) )au (3)AR#- 828

1aran/ia de participare (1) Participan/ii la licita/ie trebuie ) con)e'ne(e5 cel 'ai tr(iu pn la nceperea licita/iei5 la di)po(i/ia e4ecutorului +udectore)c5 cel pu/in 10O din pre/ul de ncepere a licita/iei pentru bunurile pe care inten/ionea( ) le cu'pere(2) Creditorii ur'ritori )au intervenien/i nu au obli7a/ia de a depune 7aran/ia prev(ut la alin- (1)(3) *ac n localitatea unde are loc licita/ia nu func/ionea( nicio unitate dintre cele prev(ute de le7e pentru a face a)tfel de opera/iuni )au dac licita/ia )e de)f0oar n locuri i(olate5 7aran/ia poate fi depu) 0i la e4ecutorul +udectore)c5 pe ba( de cBitan/ de pri'ire5 fcndu)e 'en/iune de)pre acea)ta n proce)ul%verbal de licita/ieAR#- 826 !fectuarea licita/iei (1) ?n(area la licita/ie )e va face n 'od public de ctre e4ecutorul +udectore)c5 care va oferi bunurile )pre vn(are prin 3 )tri7ri )ucce)ive(2) Pre/ul de la care ncepe licita/ia e)te cel prev(ut n publica/ii )au anun/uri5 potrivit art- 821 alin- (2)(3) Cn raport cu natura )au cu de)tina/ia lor5 bunurile )e vor vinde fiecare n parte )au 'ai 'ulte 'preun5 /inndu%)e )ea'a n toate ca(urile ca prin 'odul de vn(are ace)tea ) nu )e deprecie(e(:) Cn ca(ul cnd de la debitor )%au ridicat 0i )u'e de bani5 vn(area celorlalte bunuri nu )e va putea face dect n ')ura n care acele )u'e nu acoper crean/a creditorului ur'ritor 0i acce)oriile ace)teia5 'preun cu cBeltuielile de e4ecutare(=) Eunul )e ad+udec celui care5 dup 3 )tri7ri )ucce)ive5 fcute la intervale de ti'p care ) per'it op/iuni 0i )upralicitri5 ofer pre/ul cel 'ai 'are5 iar atunci cnd e4i)t un )in7ur concurent5 ace)ta a oferit pre/ul de ncepere a licita/iei(2) *ac bunul e)te 7revat de vreun drept real de folo)in/5 dobndit ulterior n)crierii vreunei ipoteci5 la pri'ul ter'en de vn(are )tri7rile vor ncepe de la pre/ul cel 'ai 'are oferit )au5 n lip)5 de la cel fi4at n publica/ie5 di'inuat cu valoarea ace)tor drepturi )ocotit potrivit art- 8=8 alin- (2)(8) *ac din cau(a e4i)ten/ei drepturilor artate la alin(2) nu )%a putut ob/ine un pre/ )uficient pentru acoperirea crean/elor ipotecare n)cri)e anterior5 e4ecutorul +udectore)c va relua n aceea0i (i licita/ia pentru vn(area bunului liber de acele drepturiH n ace)t ca(5 )tri7rile vor ncepe de la pre/ul 'en/ionat n publica/ia de vn(are5 fr )cderea artat la alin- (2)(6) *ac nu )e ob/ine pre/ul de ncepere a licita/iei5 la acela0i ter'en bunul va fi din nou )co) la vn(are5 ca( n care licita/ia va ncepe de la pre/ul de 8=O din cel prev(ut n publica/ii )au anun/uri5 iar bunul va fi vndut celui care va oferi pre/ul cel 'ai 'are(3) *ac nu )e ofer nici pre/ul 'ini' prev(ut la alin- (6)5 licita/ia )e va a'na la un alt ter'en5 pentru care )e vor

ndeplini din nou for'alit/ile de publicitate prev(ute de art821- La ace)t ter'en5 care nu poate fi 'ai lun7 de 20 de (ile de la data pri'ei licita/ii5 licita/ia va ncepe de la =0O din pre/ul ini/ial prev(ut n publica/ii )au anun/uri- *ac nu )e va ob/ine nici ace)t pre/5 bunurile vor fi vndute5 la acela0i ter'en5 la cel 'ai 'are pre/ oferit5 cBiar 0i atunci cnd la licita/ie )%a pre(entat un )in7ur ofertant(10) Cn toate ca(urile5 la pre/ e7al5 va fi preferat cel care are un drept de pree'p/iune a)upra bunului ur'rit(11) *i)po(i/iile alin- (6) 0i (3) nu )unt aplicabile la vn(area bunurilor )upu)e pieirii5 de7radrii5 alterrii )au deprecierii- Cn ace)te ca(uri5 vn(area )e va face la orice pre/ 0i oricare ar fi nu'rul concuren/ilor5 cBiar la pri'ul ter'en(12) !4ecutorul va /ine o li)t cu bunurile vndute 0i pre/ul cu care )%au vndutAR#- 823 ,tin7erea dreptului de pree'p/iune #itularul unui drept de pree'p/iune care nu a participat la licita/ie nu va 'ai putea ) 0i e4ercite dreptul dup ad+udecarea bunuluiAR#- 880 *epunerea 0i con)e'narea pre/ului (1) *up ad+udecarea bunului5 ad+udecatarul e)te obli7at ) depun de ndat ntre7ul pre/5 n nu'erar ori cu ordin de plat )au orice alt in)tru'ent le7al de platH la cererea )a5 acceptat de creditor )au de repre(entantul )u5 pre/ul )e va putea depune 0i ulterior5 n cel 'ult = (ile de la data licita/iei(2) Cn ca(ul n care ad+udecatar e)te n)u0i creditorul ur'ritor 0i nu particip al/i creditori la ur'rire )au5 de0i particip5 ace0tia )e afl ntr%un ran7 de preferin/ inferior creditorului ad+udecatar5 el va putea depune n contul pre/ului crean/a )a5 n tot )au n parte- *ac pre/ul bunului e)te 'ai 'are dect valoarea crean/ei5 creditorul va putea depune n contul pre/ului crean/a )a nu'ai dac depune5 de ndat )au n cel 'ult = (ile de la data licita/iei5 diferen/a dintre pre/ul de ad+udecare 0i valoarea crean/ei(3) *ac pre/ul )au5 dup ca(5 diferen/a de pre/ nu )e va depune potrivit alin- (1) )au (2)5 )e va relua licita/ia ori5 dup ca(5 o alt 'odalitate de valorificare a bunului5 la acela0i ter'en )au la un alt ter'en5 pentru care )e vor 'plini for'alit/ile de publicitate prev(ute de art- 8215 iar pri'ul ad+udecatar va fi r)pun(tor att de )cderea pre/ului ob/inut la a doua vn(are5 ct 0i de cBeltuielile fcute pentru acea)taH ace)te )u'e )e vor )tabili de ctre e4ecutorul +udectore)c prin proce)%verbal care con)tituie titlu e4ecutoriu 0i )e vor re/ine cu precdere din )u'a depu) confor' art- 828(:) !4ecutorul +udectore)c va con)e'na de ndat )u'ele de bani nca)ate5 p)trnd dovada con)e'nrii- *e)pre acea)ta el va face 'en/iune 0i n proce)ul%verbal de licita/ieAR#- 881 CncBiderea licita/iei

(1) Licita/ia )e va ncBide de ndat ce din )u'ele ob/inute )e pot acoperi toate crean/ele ce )e ur're)c5 precu' 0i toate cBeltuielile de e4ecutare(2) !4ecutorul +udectore)c va declara ncBi) licita/ia 0i n ca(ul n care n ti'pul ace)teia )urvine vreuna dintre )itua/iile prev(ute la art- 802 )au5 dup ca(5 la art- 8=0AR#- 882 Proce)ul%verbal de licita/ie (1) *up ncBiderea licita/iei5 e4ecutorul +udectore)c va ntoc'i un proce)%verbal de)pre de)f0urarea 0i re(ultatul ace)teia- Ace)t proce)%verbal va cuprinde5 n afara datelor 0i 'en/iunilor prev(ute la art- 2865 )ub )anc/iunea nulit/ii> a) artarea locului5 datei 0i orei cnd licita/ia a nceput 0i )%a ter'inatH b) indicarea proce)ului%verbal de )ecBe)tru 0i con)tatrile prev(ute la art- 82: alin- (2)H c) artarea bunurilor vndute5 pre/ul re(ultat din vn(area lor5 precu' 0i nu'ele )au denu'irea fiecrui ad+udecatar(2) Proce)ul%verbal va fi )e'nat de e4ecutor5 de debitor 0i de creditorul ur'ritor5 dac au fo)t de fa/5 precu' 0i de ad+udecatar- *ac vreuna dintre ace)te per)oane nu poate )au refu( ) )e'ne(e5 )e va face 'en/iune de)pre acea)ta n proce)ul%verbal(3) Li)ta prev(ut la art- 826 alin- (12) 0i raportul de e4perti(5 dac va fi ca(ul5 )e ane4ea( la proce)ul%verbal 0i )e p)trea( 'preun cu proce)ul%verbal de licita/ie la do)arul de e4ecutareAR#- 883 !liberarea titlului de proprietate (1) !4ecutorul +udectore)c i va elibera5 )ub )e'ntura )a5 fiecrui ad+udecatar n parte un certificat de ad+udecare5 care va cuprinde data 0i locul licita/iei5 nu'ele ad+udecatarului5 indicarea bunului ad+udecat 0i5 dup ca(5 a pre/ului pltit )au care ur'ea( ) fie pltit(2) Certificatul eliberat fiecrui ad+udecatar con)tituie dovada dreptului de proprietate a)upra bunurilor vnduteH n ca(ul titlurilor de valoare no'inative5 ad+udecatarul va putea ob/ine tran)ferul ace)tora pe nu'ele )u5 n te'eiul certificatului de ad+udecare- *ac e'itentul titlurilor refu( n 'od ne+u)tificat tran)ferul5 in)tan/a de e4ecutare5 la cererea ad+udecatarului5 va da o ncBeiere care va con)tata tran)ferul intervenit 0i care va )ervi ad+udecatarului la efectuarea nre7i)trrilor prev(ute de le7e- #otodat5 prin aceea0i Botrre5 in)tan/a va di)pune obli7area e'itentului la plata unei a'en(i +udiciare de la 1-000 lei la 8-000 lei5 precu' 0i obli7area )a5 la cererea pr/ii intere)ate5 la plata de de)p7ubiri pentru pa7uba a)tfel cau(at(3) Cn toate ca(urile5 predarea bunului )e va face dup acBitarea inte7ral a pre/uluiH pn la predare5 debitorul )uport ri)cul pieirii bunului ad+udecat(:) *up predare5 e4ecutorul va di)pune5 din oficiu5 dac e)te ca(ul5 radierea din re7i)trele de publicitate a drepturilor

0i )arcinilor )tin)e prin ad+udecare care 7revau anterior bunul ad+udecatAR#- 88: !fectele ad+udecrii Prin ad+udecare5 cu'prtorul devine5 de la data predrii5 proprietarul bunului ad+udecat5 liber de orice )arcini5 care )e )tr'ut de drept a)upra pre/ului pltit5 n afar de ca(ul n care ad+udecatarul ar fi de acord ) fie 'en/inute )au vn(area )%a fcut n condi/iile art- 826 alin- (2)AR#- 88= ?icii a)cun)e Cn ca(ul vn(rii )ilite la licita/ie public nu e4i)t 7aran/ie contra viciilor a)cun)e ale bunului vndutAR#- 882 <nad'i)ibilitatea de)fiin/rii vn(rii- !4cep/ii (1) Cn ca(ul vn(rilor la licita/ie public fcute n condi/iile pre(entei )ec/iuni nu e)te ad'i)ibil nicio cerere de de)fiin/are a vn(rii 'potriva ter/ului ad+udecatar care a pltit pre/ul5 n afar de ca(ul n care a e4i)tat fraud din partea ace)tuia- A)e'enea cerere nu poate fi fcut dect pe cale de ac/iune principal(2) Cnd ad+udecatar a fo)t creditorul5 vn(area va putea fi de)fiin/at dac e4i)t te'ei de nulitate5 potrivit dreptului co'unAR#- 888 en/inerea )au ncetarea unor contracte (1) Loca/iunile 0i celelalte acte +uridice privitoare la bunul ad+udecat r'n n fiin/ )au5 dup ca(5 ncetea( potrivit le7ii- Cn toate ca(urile5 ad+udecatarul nu e)te /inut ) re)pecte loca/iunea )au un alt act +uridic atunci cnd pre/ul convenit e)te 'ai 'ic cu o trei'e fa/ de pre/ul pie/ei ori inferior celui re(ultat din loca/iunile )au actele +uridice precedente(2) Pl/ile fcute nainte de )caden/ de ctre locatar )au alte per)oane intere)ate nu pot fi opu)e ad+udecatarului dect dac )unt n)cri)e n ArBiva !lectronic de 1aran/ii Reale obiliare )au n alte re7i)tre publice- *i)po(i/iile alin- (1) r'n aplicabileI :- *i)po(i/ii )peciale AR#- 886 Preluarea bunului n contul crean/ei (1) Cn ca(ul n care bunul )ecBe)trat nu )%a putut vinde n condi/iile pre(entei )ec/iuni5 orice creditor care5 potrivit le7ii5 putea cere e4ecutarea )ilit a)upra bunurilor 'obile ale debitorului l poate prelua n contul crean/ei )ale la pre/ul )tabilit n publica/iile )au anun/urile de vn(are pentru ulti'ul ter'en de licita/ie- *ac ace)t pre/ e)te 'ai 'are dect valoarea crean/ei5 creditorul poate prelua bunul nu'ai dac depune5 n condi/iile art- 880 alin- (1)5 )u'a de bani ce repre(int diferen/a dintre pre/ 0i valoarea crean/ei-

(2) *ac 'ai 'ul/i creditori vor ) preia bunul n condi/iile alin- (1)5 ace)ta va fi atribuit potrivit ordinii de preferin/ )tabilite la art- 62: 0i 622- Cn ca(ul creditorilor de ran7 e7al5 ace0tia vor prelua bunul n coproprietate propor/ional cu valoarea crean/ei fiecruiaAR#- 883 Re)tituirea )au predarea unor bunuri (1) Eunurile )ecBe)trate care nu au putut fi valorificate n condi/iile pre(entei )ec/iuni r'n indi)ponibili(ate cel 'ult un an de la data aplicrii )ecBe)trului- Cn cur)ul ace)tui ter'en5 e4ecutorul +udectore)c poate proceda din nou la valorificarea ace)tor bunuri- *ac nici dup e4pirarea ace)tui ter'en bunurile nu pot fi valorificate5 iar creditorul refu( ) le preia n contul crean/ei5 ele )e re)tituie din oficiu debitorului )au unui repre(entant al )u(2) Cn ca(ul n care debitorul cruia ar ur'a ) i )e re)tituie bunurile potrivit alin- (1) nu )e 'ai afl la do'iciliul cuno)cut 0i nici nu ar putea fi identificat n alt loc5 iar bunurile re)pective ar ur'a ) treac5 potrivit le7ii5 n proprietatea privat a unit/ii ad'ini)trativ%teritoriale unde e4ecutorul +udectore)c 0i are )ediul5 ace)ta le va preda or7anului co'petent(3) *e)pre predarea bunurilor prev(ute la alin- (2) e4ecutorul +udectore)c va ncBeia un proce)%verbal5 ce va fi )e'nat de el 0i de or7anul cruia i )%a fcut predarea,!C@<$"!A a 3%a Poprirea AR#- 860 ;biectul popririi (1) ,unt )upu)e ur'ririi )ilite prin poprire )u'ele de bani5 titlurile de valoare )au alte bunuri 'obile incorporale ur'ribile datorate debitorului ori de/inute n nu'ele )u de o a treia per)oan )au pe care acea)ta din ur' i le va datora n viitor5 n te'eiul unor raporturi +uridice e4i)tente- *e a)e'enea5 n condi/iile art- 832 alin- (1)5 pot fi poprite 0i bunurile 'obile corporale ale debitorului de/inute de un ter/ n nu'ele )u(2) Cn ca(ul popririi )u'elor de bani din conturile bancare5 pot face obiectul ur'ririi )ilite prin poprire att )oldul creditor al ace)tor conturi5 ct 0i nca)rile viitoare5 cu re)pectarea li'itelor prev(ute la art- 8265 dac e)te ca(ul(3) Poprirea )e poate nfiin/a 0i a)upra )u'elor )au bunurilor 'obile incorporale pe care creditorul le datorea( debitorului5 dac a'bele crean/e )unt certe 0i licBide(:) ,e va putea popri 0i crean/a cu ter'en ori )ub condi/ieCn ace)t ca(5 poprirea nu va putea fi e4ecutat dect dup a+un7erea la ter'en ori de la data ndeplinirii condi/iei(=) "u )unt )upu)e e4ecutrii )ilite prin poprire>

a) )u'ele care )unt de)tinate unei afecta/iuni )peciale prev(ute de le7e 0i a)upra crora debitorul e)te lip)it de dreptul de di)po(i/ieH b) )u'ele repre(entnd credite nera'bur)abile ori finan/ri pri'ite de la in)titu/ii )au or7ani(a/ii na/ionale 0i interna/ionale pentru derularea unor pro7ra'e ori proiecteH c) )u'ele aferente pl/ii drepturilor )alariale viitoare5 pe o perioad de 3 luni de la data nfiin/rii popririi- Atunci cnd a)upra aceluia0i cont )unt nfiin/ate 'ai 'ulte popriri5 ter'enul de 3 luni n care )e pot efectua pl/i aferente drepturilor )alariale viitoare )e calculea( o )in7ur dat de la 'o'entul nfiin/rii pri'ei popririAR#- 861 Cererea de poprire- Co'peten/a (1) Poprirea )e nfiin/ea( la cererea creditorului de ctre un e4ecutor +udectore)c al crui birou )e afl n circu')crip/ia cur/ii de apel unde 0i are do'iciliul )au )ediul debitorul ori ter/ul poprit(2) Cn ca(ul popririi pe conturile unei per)oane fi(ice )au +uridice5 co'peten/a apar/ine e4ecutorului +udectore)c al crui birou )e afl n circu')crip/ia cur/ii de apel de la do'iciliul )au )ediul debitorului ori5 dup ca(5 de la )ediul principal )au5 dup ca(5 de la )ediile )ecundare ale in)titu/iei de credit unde debitorul 0i%a de)cBi) contul- *ac debitorul are 'ai 'ulte conturi de)cBi)e5 co'peten/a pentru nfiin/area popririi a)upra tuturor conturilor apar/ine e4ecutorului +udectore)c de la oricare dintre locurile unde ace)tea au fo)t de)cBi)e(3) *i)po(i/iile art- 2=1 alin- (:) )unt aplicabileAR#- 862 Cnfiin/area popririi (1) Poprirea )e nfiin/ea( fr )o'a/ie5 n ba(a ncBeierii de ncuviin/are a e4ecutrii5 prin adre) n care )e va preci(a 0i titlul e4ecutoriu n te'eiul cruia )%a nfiin/at poprirea5 ce va fi co'unicat celei de%a treia per)oane artate la art- 860 alin- (1)5 'preun cu ncBeierea de ncuviin/are a e4ecutrii )au un certificat privind )olu/ia pronun/at n do)ar- *e)pre ')ura luat va fi n0tiin/at 0i debitorul5 cruia i )e va co'unica5 n copie5 adre)a de nfiin/are a popririi5 la care )e vor ata0a 0i copii certificate de pe ncBeierea de ncuviin/are a e4ecutrii )au de pe certificatul privind )olu/ia pronun/at n do)ar5 0i titlul e4ecutoriu5 n ca(ul n care ace)tea din ur' nu i%au fo)t anterior co'unicate(2) Cn adre)a de nfiin/are a popririi i )e va pune n vedere celei de%a treia per)oane5 care devine5 potrivit alin- (1)5 ter/ poprit5 interdic/ia de a plti debitorului )u'ele de bani )au bunurile 'obile pe care i le datorea( ori pe care i le va datora5 declarndu%le poprite n ')ura nece)ar pentru reali(area obli7a/iei ce )e e4ecut )ilit(3) Adre)a de nfiin/are a popririi va cuprinde nu'ele 0i do'iciliul debitorului per)oan fi(ic ori5 pentru per)oanele +uridice5 denu'irea 0i )ediul lor5 precu' 0i codul nu'eric

per)onal )au5 dup ca(5 codul unic de nre7i)trare ori codul de identificare fi)cal5 dac )unt cuno)cute(:) Cn ca(ul n care )e )olicit nfiin/area popririi pentru toate conturile unei per)oane fi(ice )au +uridice5 inclu)iv pentru conturile )ubunit/ilor fr per)onalitate +uridic ale ace)teia din ur'5 )e vor indica5 dac )unt cuno)cute5 ele'entele de identificare pentru fiecare cont n parte5 re)pectiv pentru fiecare )ubunitate fr per)onalitate +uridic a debitorului per)oan +uridic(=) Cn ca(ul n care adre)a de nfiin/are a popririi )e tran)'ite unei unit/i opera/ionale a unei in)titu/ii de credit5 poprirea va fi nfiin/at nu'ai a)upra conturilor pe care debitorul ur'rit le are de)cBi)e la acea unitate- *ac debitorul nu are cont de)cBi) la unitatea in)titu/iei de credit )e)i(ate5 acea)ta va infor'a e4ecutorul cu privire la conturile de)cBi)e de debitor la alte unit/i opera/ionale(2) *i)po(i/iile alin- (2) )unt aplicabile 0i n ca(urile n care poprirea )e nfiin/ea( a)upra titlurilor de valoare )au a altor bunuri 'obile incorporale ur'ribile ce )e afl n p)trare la unit/i )peciali(ate(8) Cn ca(ul n care poprirea a fo)t nfiin/at ca ')ur de a)i7urare 0i nu a fo)t de)fiin/at pn la ob/inerea titlului e4ecutoriu5 )e va co'unica ter/ului poprit o copie certificat de pe titlul e4ecutoriu n vederea ndeplinirii obli7a/iilor prev(ute la art- 862- #itlul e4ecutoriu va fi n)o/it de o adre) care va cuprinde nu'ele 0i do'iciliul debitorului per)oan fi(ic ori5 pentru per)oanele +uridice5 denu'irea 0i )ediul5 precu' 0i codul nu'eric per)onal )au5 dup ca(5 codul unic de nre7i)trare ori codul de identificare fi)cal5 dac )unt cuno)cute5 nu'rul 0i data adre)ei n ba(a creia )%a nfiin/at poprirea a)i7urtorie5 nu'rul do)arului de e4ecutare 0i datele de identificare a contului n care a fo)t con)e'nat )u'a poprit a)i7urtoriu(6) *up nfiin/area popririi5 orice alt creditor al debitorului poprit va putea ) poprea)c aceea0i crean/ pn la eliberarea )au di)tribuirea )u'elor re(ultate din poprire5 cu re)pectarea di)po(i/iilor art- 862AR#- 863 !fectul nfiin/rii popririi (1) *in 'o'entul co'unicrii adre)ei de nfiin/are a popririi ctre ter/ul poprit )unt indi)ponibili(ate toate )u'ele 0i bunurile poprite- *e la indi)ponibili(are 0i pn la acBitarea inte7ral a obli7a/iilor prev(ute n titlul e4ecutoriu5 inclu)iv pe perioada )u)pendrii ur'ririi )ilite prin poprire5 ter/ul poprit nu va face nicio alt plat )au alt opera/iune care ar putea di'inua bunurile indi)ponibili(ate5 dac le7ea nu prevede altfel(2) Cnd )e popre)c )u'e cu )caden/e )ucce)ive5 indi)ponibili(area )e ntinde nu nu'ai a)upra )u'elor a+un)e la )caden/5 ci 0i a)upra celor e4i7ibile n viitor-

(3) <ndi)ponibili(area )e ntinde 0i a)upra fructelor civile ale crean/ei poprite5 precu' 0i a)upra oricror alte acce)orii n)cute cBiar dup nfiin/area popririi(:) Prin efectul indi)ponibili(rii5 plata )au ce)iunea crean/ei poprite nu va fi opo(abil creditorului popritor- *e a)e'enea5 nu pot fi opu)e creditorului popritor actele de di)po(i/ie de orice fel fcute ulterior nfiin/rii popririi de debitorul poprit a)upra bunurilor poprite(=) Poprirea ntrerupe pre)crip/ia nu nu'ai cu privire la crean/a poprit5 dar 0i n ceea ce prive0te crean/a pentru acoperirea creia ea a fo)t nfiin/at(2) <ndi)ponibili(area )u'elor de bani )au a bunurilor 'obile poprite nu va nceta dect dac debitorul con)e'nea(5 cu afecta/iune )pecial5 toate )u'ele pentru acoperirea crora a fo)t nfiin/at poprirea5 la di)po(i/ia e4ecutorului +udectore)c5 n condi/iile prev(ute la art- 820- *ebitorul va n'na recipi)a de con)e'nare e4ecutorului +udectore)c5 care l va n0tiin/a de ndat pe ter/ul poprit(8) Cn ca(ul )u'elor ur'ribile repre(entnd venituri 0i di)ponibilit/i n valut5 in)titu/iile de credit )unt autori(ate ) efectue(e convertirea n lei a )u'elor n valut5 fr con)i'/'ntul titularului de cont5 la cur)ul de )cBi'b co'unicat de Eanca "a/ional a Ro'niei pentru (iua re)pectiv5 n vederea con)e'nrii ace)tora potrivit di)po(i/iilor art- 862(6) Cn ca(ul n care titlul e4ecutoriu cuprinde o obli7a/ie de plat n valut5 in)titu/iile de credit )unt autori(ate ) efectue(e convertirea n valuta indicat n titlul e4ecutoriu a )u'elor e4i)tente n conturile debitorului5 fie n lei5 fie ntr% o alt valut dect aceea n care )e face e4ecutarea5 fr a fi nece)ar con)i'/'ntul titularului de cont5 la cur)ul de )cBi'b co'unicat de Eanca "a/ional a Ro'niei pentru (iua re)pectivAR#- 86: Publicitatea popririi (1) Cn ca(ul cnd crean/a poprit e)te 7arantat cu ipotec )au cu alt 7aran/ie real5 creditorul popritor va fi n drept ) cear5 pe ba(a unei copii certificate de e4ecutorul +udectore)c de pe adre)a de nfiin/are a popririi5 ca poprirea ) fie n)cri) n cartea funciar )au n alte re7i)tre de publicitate5 dup ca((2) *ac 7aran/ia ipotecar e)te artat n cererea de poprire5 e4ecutorul +udectore)c va )olicita din oficiu n)crierea n cartea funciar )au n alte re7i)tre de publicitate5 dup ca((3) Radierea ace)tei n)crieri nu )e va putea di)pune dect cu citarea creditorului la cererea cruia acea)ta a fo)t fcut(:) Cn ca(ul popririi a)upra titlurilor de valoare )au a altor bunuri 'obile incorporale5 di)po(i/iile art- 8:1 )e aplic n 'od core)pun(torAR#- 86= Continuarea popririi (1) Poprirea r'ne n fiin/ 0i atunci cnd debitorul 0i )cBi'b locul de 'unc )au e)te pen)ionat- Cn ace)te ca(uri5

ter/ul poprit va tri'ite actele prin care )%a nfiin/at poprirea unit/ii la care )e afl noul loc de 'unc al debitorului )au or7anului de a)i7urri )ociale co'petent5 care5 de la data pri'irii ace)tor acte5 devine ter/ poprit(2) *ac debitorul pr)e0te unitatea fr ca acea)ta ) cunoa)c noul loc de 'unc5 ea l va ncuno0tin/a pe creditor de)pre acea)t 'pre+urare- *up aflarea noului loc de 'unc al debitorului5 creditorul l va aduce la cuno0tin/a unit/ii de la care debitorul a plecat5 pentru a )e proceda potrivit alin- (1)AR#- 862 ;bli7a/iile ter/ului poprit (1) Cn ter'en de = (ile de la co'unicarea popririi5 iar n ca(ul )u'elor de bani datorate n viitor5 de la )caden/a ace)tora5 ter/ul poprit e)te obli7at> 1- ) con)e'ne(e )u'a de bani5 dac crean/a poprit e)te e4i7ibil5 )au5 dup ca(5 ) indi)ponibili(e(e bunurile 'obile incorporale poprite 0i ) tri'it dovada e4ecutorului +udectore)c5 n ca(ul popririi nfiin/ate pentru reali(area altor crean/e dect cele artate la pct- 2H 2- ) pltea)c direct creditorului )u'a re/inut 0i cuvenit ace)tuia5 n ca(ul )u'elor datorate cu titlu de obli7a/ie de ntre/inere )au de aloca/ie pentru copii5 precu' 0i n ca(ul )u'elor datorate cu titlu de de)p7ubiri pentru repararea pa7ubelor cau(ate prin 'oarte5 vt'area inte7rit/ii corporale )au a )nt/ii- La cererea creditorului5 )u'a i va fi tri'i) la do'iciliul indicat )au5 dac e)te ca(ul5 la re0edin/a indicat5 cBeltuielile de tri'itere fiind n )arcina debitorului(2) *ac )unt nfiin/ate 'ai 'ulte popriri5 ter/ul poprit va proceda potrivit alin- (1)5 co'unicnd5 dup ca(5 e4ecutorului ori creditorilor arta/i la pct- 1 0i 2 din acela0i alineat nu'ele 0i adre)a celorlal/i creditori5 precu' 0i )u'ele poprite de fiecare n parte(3) #er/ul n 'inile cruia )e afl bunurile 'obile incorporale poprite e)te )upu) tuturor ndatoririlor 0i )anc/iunilor prev(ute de le7e pentru ad'ini)tratorii%)ecBe)tru de bunuri )ecBe)trate(:) Cn ca(ul cnd poprirea )%a fcut a)upra unor bunuri 'obile incorporale 0i ter'enul de re)tituire e)te )cadent5 ter/ul poate cere e4ecutorului ) le ncredin/e(e unui ad'ini)trator% )ecBe)tru(=) #er/ul poprit nu va putea face conte)ta/ie 'potriva popririi- !l 0i va for'ula aprrile n in)tan/a de validareAR#- 868 !liberarea 0i di)tribuirea )u'ei con)e'nate (1) !4ecutorul +udectore)c va proceda la eliberarea )au di)tribuirea )u'ei de bani con)e'nate5 n condi/iile di)po(i/iilor art- 862 alin- (1) pct- 1 0i ale art- 623 0i ur'toarele(2) Cn ca(ul creditorilor care nu locuie)c )au nu 0i au )ediul n localitatea unde func/ionea( e4ecutorul5 )u'ele con)e'nate de ter/ul poprit vor fi tri'i)e ace)tora la adre)a

indicat n cererea de nfiin/are a popririi ori vor fi virate n contul indicat de ace0tia5 pe cBeltuiala debitoruluiAR#- 866 Ca(ul popririlor ce dep0e)c cuantu'ul )u'ei ur'ribile (1) Cn ca(ul n care )unt nfiin/ate 'ai 'ulte popriri 0i )u'ele pentru care )%a di)pu) nfiin/area popririi dep0e)c )u'a ur'ribil din veniturile debitorului5 ter/ul poprit5 n ter'enul prev(ut la art- 862 alin- (1)5 va re/ine 0i va con)e'na )u'a ur'ribil5 n0tiin/ndu%i pe e4ecutorii +udectore0ti care au nfiin/at popririle5 di)po(i/iile art- 2=3 aplicndu%)e n 'od core)pun(tor(2) *i)tribuirea )e va face de ctre e4ecutorul +udectore)c co'petent5 potrivit di)po(i/iilor art- 623 0i ur'toareleAR#- 863 ?alidarea popririi (1) *ac ter/ul poprit nu 0i ndepline0te obli7a/iile ce i revin pentru efectuarea popririi5 inclu)iv n ca(ul n care5 n loc ) con)e'ne(e )u'a ur'ribil5 a liberat%o debitorului poprit5 creditorul ur'ritor5 debitorul )au e4ecutorul +udectore)c5 n ter'en de cel 'ult o lun de la data cnd ter/ul poprit trebuia ) con)e'ne(e )au ) pltea)c )u'a ur'ribil5 poate )e)i(a in)tan/a de e4ecutare5 n vederea validrii popririi(2) Cn ca(ul cnd a)upra aceleia0i )u'e datorate de ter/ul poprit e4i)t 'ai 'ulte popriri5 care nu au fo)t e4ecutate de ctre ace)ta5 validarea lor )e va putea +udeca printr%o )in7ur Botrre(3) <n)tan/a i va cita pe creditorul ur'ritor 0i pe cei intervenien/i5 dac e)te ca(ul5 precu' 0i pe debitorul 0i ter/ul poprit 0i5 la ter'enul fi4at pentru +udecarea cererii de validare5 va putea di)pune ad'ini)trarea oricrei probe nece)are )olu/ionrii ace)teia5 care e)te ad'i)ibil potrivit nor'elor de drept co'un- Cn in)tan/a de validare5 ter/ul poprit poate opune creditorului ur'ritor toate e4cep/iile 0i 'i+loacele de aprare pe care le%ar putea opune debitorului5 n ')ura n care ele )e nte'eia( pe o cau( anterioar popririi(:) *ac din probele ad'ini)trate re(ult c ter/ul poprit i datorea( )u'e de bani debitorului5 in)tan/a va da o Botrre de validare a popririi5 prin care l va obli7a pe ter/ul poprit ) i pltea)c creditorului5 n li'ita crean/ei5 )u'a datorat debitorului5 iar5 n ca( contrar5 va Botr de)fiin/area popririi(=) Poprirea nfiin/at a)upra unei crean/e cu ter'en )au )ub condi/ie va putea fi validat5 dar Botrrea nu va putea fi e4ecutat dect dup a+un7erea crean/ei la ter'en )au5 dup ca(5 la data ndeplinirii condi/iei(2) *ac )u'ele )unt datorate periodic5 poprirea )e validea( att pentru )u'ele a+un)e la )caden/5 ct 0i pentru cele care vor fi )cadente n viitor5 n ace)t ulti' ca( validarea producndu0i efectele nu'ai la data cnd )u'ele devin )cadenteCn ca(ul popririi )u'elor de bani din conturile bancare5 pentru

)u'ele viitoare5 in)tan/a va di)pune 'en/inerea popririi pn la reali(area inte7ral a crean/ei(8) *ac poprirea a fo)t nfiin/at a)upra unor bunuri 'obile incorporale care )e aflau5 la data nfiin/rii ei5 n 'inile ter/ului poprit5 in)tan/a va Botr vn(area lor(6) *ac poprirea a fo)t nfiin/at a)upra unor bunuri 'obile incorporale datorate debitorului5 dar care5 la data validrii5 nu )e 'ai aflau n po)e)ia ter/ului5 ace)ta va fi obli7at5 prin Botrrea de validare5 la plata contravalorii ace)tor bunuri5 ca( n care va fi ur'rit direct de ctre e4ecutorul +udectore)c(3) #er/ul poprit care5 cu rea%credin/5 a refu(at ) 0i ndeplinea)c obli7a/iile privind efectuarea popririi va putea fi a'endat5 prin aceea0i Botrre de validare5 cu o )u' cuprin) ntre 2-000 lei 0i 10-000 leiAR#- 830 Ci de atac Gotrrea dat cu privire la validarea popririi e)te )upu) nu'ai apelului5 n ter'en de = (ile de la co'unicareAR#- 831 !fectele validrii popririi (1) Gotrrea de validare r'a) definitiv are efectul unei ce)iuni de crean/ 0i con)tituie titlu e4ecutoriu 'potriva ter/ului poprit5 pn la concuren/a )u'elor pentru care )%a fcut validarea(2) *up validarea popririi5 ter/ul poprit va proceda5 dup ca(5 la con)e'narea )au plata prev(ut la art- 8625 n li'ita )u'ei deter'inate e4pre) n Botrrea de validare- Cn ca( de nere)pectare a ace)tor obli7a/ii5 e4ecutarea )ilit )e va face 'potriva ter/ului poprit5 pe ba(a Botrrii de validare5 n li'ita )u'ei ce trebuia con)e'nat )au pltit(3) Creditorul popritor5 n ')ura n care crean/a )a nu va putea fi acoperit prin e4ecutarea Botrrii de validare5 )e va putea ntoarce cu alte ur'riri )ilite 'potriva debitorului poprit(:) Cn ca(ul n care crean/a debitorului poprit e)te 7arantat cu ipotec5 dup ce Botrrea de validare a devenit definitiv5 )e va intabula n cartea funciar )tr'utarea dreptului de ipotec n favoarea tuturor creditorilor care au ob/inut validareaAR#- 832 ?n(area bunurilor poprite *ac poprirea a fo)t nfiin/at a)upra unor titluri de valoare )au a)upra altor bunuri 'obile incorporale5 e4ecutorul va proceda la valorificarea lor potrivit di)po(i/iilor prev(ute pentru ur'rirea 'obiliar propriu%(i)5 /innd )ea'a 0i de re7le'entrile )peciale referitoare la ace)te bunuri5 precu' 0i la eliberarea )au di)tribuirea )u'elor ob/inute potrivit di)po(i/iilor art- 623 0i ur'toareleAR#- 833 *e)fiin/area popririi (1) *ac dup nfiin/area popririi cau(a n te'eiul creia )% a nfiin/at acea)ta a ncetat ) 'ai e4i)te5 e4ecutorul

+udectore)c5 din oficiu )au la cererea debitorului poprit5 va di)pune de)fiin/area popririi printr%o adre) ctre ter/ul poprit- Atunci cnd poprirea a fo)t validat5 de)fiin/area ace)teia )e va face de in)tan/a de e4ecutare prin ncBeiere e4ecutorie5 dat cu citarea pr/ilor(2) Cnd crean/a debitorului poprit e)te 7arantat cu ipotec5 ace)ta va putea cere5 n te'eiul ace)tei adre)e )au5 dup ca(5 al ncBeierii r'a)e definitiv5 radierea notrii popririi )au a intabulrii )tr'utrii dreptului de ipotec n cartea funciar(3) *i)po(i/iile alin- (2) )e aplic n 'od core)pun(tor n ca(ul radierii popririi a)upra unor crean/e )au altor bunuri 'obile incorporale5 n)cri)e n alte re7i)tre de publicitate dect cartea funciar,!C@<$"!A a :%a $r'rirea fructelor 0i a veniturilor i'obilelor I 1- $r'rirea )ilit a fructelor necule)e 0i a recoltelor prin)e de rdcini AR#- 83: ;biectul ur'ririi &ructele necule)e 0i recoltele prin)e de rdcini apar/innd debitorului nu )e pot ur'ri dect pe ba( de titluri e4ecutoriiH ele )e pot n) )ecBe)tra5 potrivit di)po(i/iilor art- 3=1 0i ur'toareleAR#- 83= Cnceperea 0i efectuarea ur'ririi $r'rirea fructelor necule)e 0i a recoltelor prin)e de rdcini nu )e va putea face dect n cele 2 )pt'ni dinaintea coacerii lor 0i va fi precedat de o )o'a/ie cu dou (ile naintea ur'ririi- ,ecBe)trarea n) )e va putea face n orice ti'pAR#- 832 Cnfiin/area )ecBe)trului (1) $r'rirea ace)tor fructe )e va face prin 'i+locirea unui e4ecutor +udectore)c5 care va proceda la )ecBe)trarea ace)tora 0i la nu'irea unui ad'ini)trator%)ecBe)tru5 ale) potrivit re7ulilor aplicabile ur'ririi 'obiliare propriu%(i)e(2) Cu ace)t prile+5 e4ecutorul va ncBeia un proce)%verbal )e'nat de ace)ta 0i de per)oanele care5 potrivit le7ii5 au a)i)tat la aplicarea )ecBe)trului- Cte un e4e'plar al proce)ului%verbal )e va preda creditorului5 debitorului 0i ad'ini)tratorului%)ecBe)tru5 iar unul )e va l)a la pri'ria n ra(a creia )e afl bunurile )ecBe)trate(3) *e a)e'enea5 e4ecutorul va tri'ite de ndat5 din oficiu5 un e4e'plar al proce)ului%verbal de )ecBe)tru5 pentru a fi notat ur'rirea n cartea funciar- Prin efectul ace)tei notri5 ur'rirea va fi opo(abil tuturor celor care dobnde)c vreun drept a)upra i'obilului ori a)upra fructelor )au recoltelor )ecBe)trate-

(:) *i)po(i/iile art- 8:3%8:= )e aplic n 'od core)pun(torAR#- 838 ;bli7a/iile ad'ini)tratorului%)ecBe)tru (1) Ad'ini)tratorul%)ecBe)tru va avea ndatorirea de a p)tra5 de a cule7e 0i de a depo(ita fructele )au recoltele5 cBeltuielile nece)are fiind avan)ate de creditorul ur'ritor5 potrivit art- 821 alin- (:)(2) *i)po(i/iile art- 8:8 0i 8:6 )e vor aplica5 prin a)e'nare5 ace)tui ad'ini)trator%)ecBe)truAR#- 836 ?n(area fructelor 0i recoltelor (1) !4ecutorul +udectore)c va Botr5 dup ca(5 vn(area fructelor )au a recoltelor a0a cu' )unt prin)e de rdcini )au dup ce vor fi cule)e(2) ?n(area va fi anun/at5 cu cel pu/in = (ile nainte de ter'en5 la pri'ria co'unei re)pective5 la do'iciliul debitorului 0i locul unde )e face vn(area5 precu' 0i n alte locuri publice(3) !a )e va face n (ilele5 la orele 0i n locul Botrte de e4ecutor5 cu preferin/ n (ilele nelucrtoare 0i n (ilele de tr7 )au blci5 fie la fa/a locului5 fie n tr7 )au blci(:) ?n(area )e va face prin licita/ie public 0i5 de preferin/5 pe bani 7ata5 n pre(en/a unui a7ent al poli/iei )au a unui repre(entant al +andar'eriei ori5 n lip)5 a pri'arului )au a unui dele7at al pri'riei 0i a debitorului )au cBiar n lip)a ace)tuia5 dac a fo)t le7al citat- Cn ca(ul fructelor )au recoltelor prin)e de rdcini5 pre/ul )e va putea depune5 cu acordul creditorului )au al repre(entantului )u5 0i ulterior5 n cel 'ult = (ile de la data licita/iei- Cn toate ca(urile5 intrarea n po)e)ia bunurilor ad+udecate )e va face nu'ai dup plata inte7ral a pre/ului(=) !4ecutorul +udectore)c va putea ncuviin/a ca vn(area ) )e fac de ctre ad'ini)trator%)ecBe)tru5 cBiar prin bun nvoial5 pe pre/ul curent5 fr ca ace)ta ) 'ai fie /inut de depo(itare5 n ca(urile cnd> 1- fructele )au recolta )unt )upu)e pieirii5 de7radrii5 alterrii )au deprecierii 0i vn(area trebuie fcut de ur7en/H 2- depo(itarea nu e)te cu putin/ )au d loc la cBeltuieli di)propor/ionate n raport cu valoarea fructelor )au recoltelor(2) Cn ca(urile prev(ute la alin- (=)5 vn(area )e va face cu ncuno0tin/area creditorului 0i a debitorului(8) ,u'ele re(ultate din vn(area fcut de ad'ini)trator% )ecBe)tru vor fi con)e'nate de ace)ta la entitatea )peciali(at prev(ut de le7e5 n 2: de ore de la nca)are5 iar recipi)a de con)e'nare va fi depu) de ndat la e4ecutor5 'preun cu o li)t care va fi )e'nat de ad'ini)trator%)ecBe)tru 0i de cu'prtori 0i n care )e vor arta fructele )au recolta vndut 0i pre/ul de vn(are(6) *i)po(i/iile art- 8=2%8835 precu' 0i cele ale art- 623% 662 )e aplic n 'od core)pun(torI 2- $r'rirea veniturilor 7enerale ale i'obilelor

AR#- 833 ;biectul ur'ririi (1) ,e pot ur'ri toate veniturile pre(ente 0i viitoare ale i'obilelor ce )unt proprietatea debitorului )au a)upra crora el are un drept de u(ufruct(2) *e a)e'enea5 )e pot ur'ri 0i veniturile debitorului arenda0 )au cBiria0 provenite din e4ploatarea i'obilelor arendate )au ncBiriate(3) $r'rirea veniturilor unui i'obil nu va putea fi efectuat dac e4i)t o ur'rire i'obiliar a)upra aceluia0i i'obilAR#- 600 Cererea de ur'rire (1) Cererea de ur'rire5 n)o/it de titlul e4ecutoriu 0i de dovada acBitrii ta4elor de ti'bru5 )e va ndrepta la e4ecutorul +udectore)c din circu')crip/ia cur/ii de apel n a crei ra( teritorial )e afl i'obilul ale crui venituri )e ur're)c(2) Cererea de ur'rire va cuprinde 'en/iunile prev(ute la art- 223 0i indicarea i'obilului ale crui venituri )e ur're)cAR#- 601 Ad'ini)tratorul%)ecBe)tru (1) *up ncuviin/area ur'ririi )ilite5 la cererea creditorului )au5 n lip)5 atunci cnd aprecia( c e)te nece)ar5 e4ecutorul +udectore)c va nu'i5 prin ncBeiere5 dat cu citarea n ter'en )curt a pr/ilor5 un ad'ini)trator%)ecBe)tru5 pentru ad'ini)trarea veniturilor i'obilului(2) Poate fi nu'it ad'ini)trator%)ecBe)tru creditorul5 debitorul )au o alt per)oan fi(ic ori per)oan +uridic(3) Cnd ad'ini)trator%)ecBe)tru e)te nu'it o alt per)oan dect debitorul5 e4ecutorul i va fi4a drept re'unera/ie o )u'5 /innd )ea'a de activitatea depu)5 )tabilind totodat 0i 'odalitatea de plat(:) Ad'ini)tratorul%)ecBe)tru ac/ionea( n calitate de ad'ini)trator n)rcinat cu )i'pla ad'ini)trare a bunurilor altuia5 di)po(i/iile Codului civil privitoare la ad'ini)trarea bunurilor altuia aplicndu%)e n 'od core)pun(tor(=) Cn ca(ul nendeplinirii obli7a/iilor )tabilite n )arcina )a5 ad'ini)tratorul%)ecBe)tru5 la cererea oricrei per)oane intere)ate5 poate fi revocat de ctre e4ecutorul +udectore)c 0i nlocuit cu alt per)oan(2) *e a)e'enea5 la cererea oricrei per)oane intere)ate5 ad'ini)tratorul%)ecBe)tru poate fi obli7at la de)p7ubiri de ctre in)tan/a de e4ecutareAR#- 602 *repturile 0i obli7a/iile ad'ini)tratorului%)ecBe)tru (1) Ad'ini)tratorul%)ecBe)tru e)te ndatorat ) ia ')uri de con)ervare 0i de ntre/inere n bun )tare a i'obilului5 ) fac n)'n/ri )au planta/ii po'icole ori viticole 0i ) nca)e(e cBiriile 0i aren(ile )au alte venituri ale i'obilului5 ) pltea)c i'po(itele 0i ta4ele locale5 dobn(ile crean/elor ipotecare5 pri'ele de a)i7urare 0i5 n 7eneral5 orice alte pre)ta/ii cu )caden/e )ucce)ive n le7tur cu acel i'obil-

(2) !l e)te autori(at ) re/in5 pentru cBeltuielile de ad'ini)trare5 cel 'ult 10O din )u'ele nca)ate5 fiind obli7at ) con)e'ne(e re)tul5 n 2: de ore de la nca)are5 la entitatea indicat de e4ecutor 0i ) re'it recipi)ele de ndat e4ecutorului +udectore)c(3) Ad'ini)tratorul%)ecBe)tru e)te n drept ) denun/e contractele de loca/iune e4i)tente5 potrivit clau(elor contractuale5 ) cear evacuarea locatarilor5 cu ncuviin/area in)tan/ei de e4ecutare5 0i ) )ecBe)tre(e5 n nu'ele proprietarului5 bunurile 'obile ale ace)tora aflate n i'obil(:) Cn ca( de pericol de ntr(iere5 el va putea lua ')urile de con)ervare )au de a)i7urare pe care le recla' o bun ad'ini)trare(=) Ad'ini)tratorul%)ecBe)tru nu va putea n) ncBeia contracte de ncBiriere )au de arendare dect pe ter'en de cel 'ult 2 ani 0i nu'ai cu ncuviin/area in)tan/ei de e4ecutare5 prin ncBeiere definitiv5 dat n ca'era de con)iliu5 cu citarea pr/ilor(2) Cn afar de ca(ul de evacuare prev(ut la alin- (3)5 ncuviin/area in)tan/ei de e4ecutare e)te nece)ar 0i pentru intentarea ac/iunilorAR#- 603 Concur)ul de ur'riri Cn ca(ul cnd a)upra aceluia0i i'obil )%au ncuviin/at ur'riri 7enerale de venituri la cererea 'ai 'ultor creditori5 ele vor fi cone4ate5 potrivit di)po(i/iilor art- 2=35 de)e'nndu% )e totodat un )in7ur ad'ini)trator%)ecBe)tru n per)oana celui dinti nu'it )au a aceluia care ar pre(enta 'ai 'ulte 7aran/iiAR#- 60: Publicitatea ur'ririi (1) !4ecutorul +udectore)c va afi0a de ndat copii certificate ale ncBeierii de ncuviin/are a ur'ririi la )ediul or7anului de e4ecutare5 la in)tan/a de e4ecutare 0i la )ediul pri'riei n ra(a creia )e afl i'obilul- *e a)e'enea5 ncBeierea va fi publicat 0i ntr%un (iar local5 dac e4i)t(2) $n e4e'plar al ncBeierii5 n copie certificat de e4ecutor5 )e va tri'ite din oficiu5 pentru a )e face notarea ur'ririi n cartea funciarAR#- 60= Predarea i'obilului (1) *up ncuviin/area ur'ririi5 e4ecutorul +udectore)c )e va depla)a la fa/a locului5 n)o/it de ad'ini)tratorul%)ecBe)tru5 cruia i va preda5 pe ba( de inventar5 bunurile ale cror venituri )unt ur'rite- *ac debitorul refu( ) per'it acce)ul n i'obil5 lip)e0te ori refu( ) predea bunurile ale cror venituri )unt ur'rite5 e4ecutorul +udectore)c va recur7e la concur)ul for/ei publice5 di)po(i/iile art- 833 0i ur'toarele aplicndu%)e n 'od core)pun(tor(2) #otodat5 e4ecutorul i va notifica5 printr%o n0tiin/are )cri)5 pe cBiria0i5 pe arenda0i )au pe cei care au alte contracte de e4ploatare a i'obilului c toate veniturile ace)tuia )unt )ecBe)trate 0i c )unt ndatora/i ca n viitor ) pltea)c

cBiriile5 aren(ile )au alte venituri re(ultate din contractele de e4ploatare a i'obilului direct ad'ini)tratorului%)ecBe)tru ori ) le con)e'ne(e la unitatea prev(ut de le7e5 depunnd recipi)ele la ad'ini)tratorul%)ecBe)tru(3) !4ecutorul va ncBeia un proce)%verbal prin care va con)tata aducerea la ndeplinire a celor de 'ai )u) 0i care va fi )e'nat de el 0i de ad'ini)tratorul%)ecBe)tru(:) Proce)ul%verbal va fi ncBeiat n 3 e4e'plare5 dintre care unul va fi predat ad'ini)tratorului%)ecBe)tru5 altul va fi co'unicat debitorului5 'preun cu ncBeierea de ncuviin/are a ur'ririi5 n condi/iile art- 222 0i ur'toarele5 iar al treilea va fi ata0at la do)arul de e4ecutare5 'preun cu dove(ile de co'unicare a n0tiin/rilor fcute cBiria0ilor 0i arenda0ilor(=) !4ecutorul va putea )ecBe)tra veniturile5 n condi/iile alin- (1)%(:)5 cBiar n lip)a ad'ini)tratorului%)ecBe)tru5 ur'nd ca ace)tuia ) i )e predea bunurile ulterior(2) Ad'ini)tratorul%)ecBe)tru care nu a cerut predarea bunurilor n ter'en de 10 (ile de la co'unicarea nu'irii va fi con)iderat c nu accept acea)t n)rcinare- Ace)ta 0i cel care refu( n 'od e4pre) n)rcinarea vor fi nlocui/i de ndat cu alt per)oan prin ncBeiere dat de e4ecutor fr citarea pr/ilorAR#- 602 !fectele ur'ririi (1) *e la data notrii ur'ririi n cartea funciar5 acea)ta va fi opo(abil tuturor dobnditorilor de drepturi a)upra i'obilului(2) *e la aceea0i dat5 ce)iunile de venituri5 contractele de ncBiriere5 de arendare )au de e4ploatare a i'obilului5 inclu)iv ce)iunile de drepturi re(ultnd din ace)te contracte5 nu vor fi opo(abile creditorului ur'ritor(3) *e la data notificrii )ecBe)trului per)oanelor artate la art- 60= alin- (2)5 plata cBiriilor5 aren(ilor )au altor venituri ale i'obilului fcut debitorului va fi5 de a)e'enea5 inopo(abil creditorului ur'ritor(:) Plata )u'elor prev(ute la alin- (3)5 fcut debitorului nainte de data notificrii 0i de ter'enul fi4at n contractul re)pectiv5 va fi opo(abil creditorului ur'ritor nu'ai dac e)te con)tatat printr%un n)cri) cu dat certAR#- 608 !vacuarea debitorului Cn ca(ul n care debitorul ocup el n)u0i i'obilul ale crui venituri )unt ur'rite5 la cererea creditorului5 in)tan/a de e4ecutare va putea5 dup 'pre+urri5 ) ordone evacuarea5 n tot )au n parte5 a i'obilului fie de ndat5 fie ntr%un anu'it ter'en5 n )copul a)i7urrii unei 'ai bune e4ploatri a ace)tuiaAR#- 606 ,u'ele nece)are ntre/inerii debitorului *ac debitorul nu are alte 'i+loace de )ub(i)ten/5 la cererea )a5 e4ecutorul +udectore)c va di)pune ca o parte din venituri ) )ervea)c pentru ntre/inerea re(onabil a lui 0i a

fa'iliei )ale5 pe toat durata ur'ririi5 di)po(i/iile art- 632 aplicndu%)e n 'od core)pun(torAR#- 603 *e)crcarea ad'ini)tratorului%)ecBe)tru (1) La )fr0itul fiecrei perioade de 2 luni5 )ocotite de la data predrii i'obilului )au de la data fi4at de e4ecutor5 precu' 0i la )fr0itul 7e)tiunii5 ad'ini)tratorul%)ecBe)tru e)te dator ) pre(inte o dare de )ea'5 n fa/a e4ecutorului 0i a pr/ilor intere)ate5 cu privire la veniturile nca)ate 0i cBeltuielile efectuate5 pe ba( de docu'ente +u)tificative(2) !4ecutorul va verifica )ocotelile 0i5 dac ace)tea )unt re7ulat ntoc'ite 0i core)pund realit/ii5 va da de)crcare ad'ini)tratorului%)ecBe)tru5 prin ncBeiere5 dat fr citarea pr/ilor- Cn ca( contrar5 la cererea pr/ii intere)ate )au din oficiu5 e4ecutorul va di)pune5 prin ncBeiere5 revocarea din func/ie a ad'ini)tratorului%)ecBe)tru 0i nu'irea altei per)oane(3) Re'unera/ia ad'ini)tratorului%)ecBe)tru va fi pltit nu'ai dac )ocotelile au fo)t date 0i aprobate5 pri'ind de)crcare de la e4ecutor- ,u'a re'unera/iei )e i'put a)upra veniturilor reali(ate din ad'ini)trarea i'obiluluiAR#- 610 !liberarea 0i di)tribuirea veniturilor (1) *up fiecare depunere de )ocoteli5 )u'ele re(ultate din ur'rire vor fi eliberate )au5 dup ca(5 di)tribuite ntre creditori5 potrivit di)po(i/iilor art- 623 0i ur'toarele(2) Cn ca( de concur) ntre ur'rirea 7eneral de venituri 0i o ur'rire i'obiliar5 nfiin/at ulterior de un creditor ipotecar n ran7 prioritar5 ace)ta din ur' va avea drept de preferin/ a)upra veniturilor nedi)tribuiteAR#- 611 Cncetarea ur'ririi $r'rirea veniturilor ncetea(> 1- prin renun/are la ur'rire5 fcut de to/i creditorii ur'ritori 0i intervenien/iH 2- prin plata crean/elor ace)tora5 inclu)iv a dobn(ilor 0i a cBeltuielilor de +udecat 0i de e4ecutareH 3- prin depunerea5 cu afecta/iune )pecial5 a )u'elor pentru care )%a fcut ur'rirea5 n condi/iile art- 820H :- prin ad+udecarea )ilit a i'obiluluiH =- prin trecerea unui ter'en de = ani de la nfiin/area ei5 cBiar dac creditorul ur'ritor nu a fo)t nde)tulat- ,e e4ceptea( ca(ul cnd )e ur're)c veniturile unui u(ufruct a)upra unui i'obilCAP- << $r'rirea i'obiliar ,!C@<$"!A 1 Eunurile i'obile care pot fi ur'rite AR#- 612 ;biectul ur'ririi

(1) ,unt )upu)e ur'ririi )ilite i'obiliare bunurile i'obile(2) Pot for'a obiectul ur'ririi )ilite i'obiliare 0i dreptul de u(ufruct a)upra unui i'obil5 precu' 0i dreptul de )uperficie(3) *reptul de )ervitute poate fi ur'rit )ilit nu'ai odat cu fondul do'inant cruia i profit(:) "u )unt )upu)e ur'ririi )ilite i'obilele declarate neur'ribile n ca(urile 0i n condi/iile prev(ute de le7e(=) Cn ca(ul titlurilor e4ecutorii privitoare la crean/e a cror valoare nu dep0e0te 10-000 lei5 vn(area bunurilor i'obile ale debitorului poate fi fcut nu'ai dac ace)ta nu are alte bunuri ur'ribile )au dac are bunuri ur'ribile5 dar nu pot fi valorificate- Refu(ul ne+u)tificat al debitorului de a furni(a e4ecutorului +udectore)c infor'a/iile5 l'uririle 0i dove(ile nece)are5 precu' 0i furni(area cu rea%credin/ de infor'a/ii inco'plete n le7tur cu e4i)ten/a 0i valoarea unor bunuri 'obile ori a unor venituri de natur a fi valorificate n vederea acoperirii inte7rale a crean/ei per'it declan0area ur'ririi )ilite i'obiliare cBiar dac valoarea crean/ei nu dep0e0te 10-000 leiAR#- 613 $r'rirea i'obilelor n)cri)e n cartea funciar (1) $r'rirea i'obilelor n)cri)e n cartea funciar )e face pe i'obile n ntre7i'ea lor(2) ,e pot ur'ri n 'od )eparat con)truc/iile ce for'ea( o proprietate di)tinct de )ol5 drepturile privitoare la proprietatea pe tron)oane5 pe eta+e )au pe aparta'ente5 precu' 0i orice alte drepturi privitoare la bunuri pe care le7ea le declar i'obile(3) ,unt )upu)e ur'ririi )ilite5 odat cu i'obilul n)cri) n cartea funciar5 0i orice alte lucrri autono'e )au adu7ate5 potrivit Codului civil5 cBiar dac ace)tea din ur' nu )unt n)cri)e n cartea funciar la data nceperii ur'ririiAR#- 61: Cntinderea ur'ririi (1) $r'rirea )ilit i'obiliar )e ntinde de plin drept 0i a)upra bunurilor acce)orii i'obilului5 prev(ute de Codul civil5 precu' 0i a)upra fructelor 0i veniturilor ace)tuia(2) Eunurile acce)orii nu pot fi ur'rite dect odat cu i'obilulAR#- 61= <'obilele 'inorilor 0i inter(i0ilor (1) <'obilul unui 'inor )au al unei per)oane pu)e )ub interdic/ie +udectorea)c nu poate fi ur'rit )ilit naintea ur'ririi 'obilelor )ale(2) *i)po(i/iile alin- (1) nu 'piedic ur'rirea )ilit a)upra unui i'obil aflat n proprietatea co'un a 'inorului )au a per)oanei pu)e )ub interdic/ie +udectorea)c 0i a unei per)oane cu capacitate deplin de e4erci/iu5 dac obli7a/ia prev(ut n titlul e4ecutoriu e)te co'unAR#- 612 $r'rirea i'obilelor ipotecate

(1) Creditorii care au ipotec n)cri) a)upra unui i'obil l pot ur'ri n orice 'ini ar trece 0i pot cere vn(area lui pentru a )e nde)tula din pre/ul re(ultat(2) Cu toate ace)tea5 n ca(ul n care )e ur're0te un i'obil ipotecat care a fo)t ulterior n)trinat5 dobnditorul5 care nu e)te per)onal obli7at pentru crean/a ipotecar5 poate ) )e opun vn(rii i'obilului ipotecat5 dac au r'a) alte i'obile ipotecate n po)e)ia debitorului principal5 0i ) cear in)tan/ei de e4ecutare ur'rirea prealabil a ace)tora din ur'5 dup re7ulile prev(ute de Codul civil n 'aterie de fide+u)iune- Pe durata ur'ririi ace)tor bunuri5 ur'rirea i'obilului apar/innd ter/ului dobnditor e)te )u)pendat(3) Conte)ta/ia prin care ter/ul dobnditor )e opune )coaterii la vn(are )e va putea face5 )ub )anc/iunea decderii5 n ter'en de 10 (ile de la co'unicarea ncBeierii prin care )%a di)pu) notarea n cartea funciar a nceperii ur'ririi )ilite(:) Creditorul ipotecar nu poate cere )coaterea la vn(are )ilit a bunurilor neipotecate ale debitorului )u dect n ca(ul n care ur'rirea )ilit a bunurilor i'obile ipotecate nu a condu) la nde)tularea creditorului ipotecar n li'ita )u'elor totale datorateAR#- 618 $r'rirea i'obilelor proprietate co'un (1) Creditorii per)onali ai unui debitor coproprietar )au codevl'a0 nu vor putea ) ur'rea)c partea ace)tuia din i'obilele aflate n proprietate co'un5 ci vor trebui ) cear 'ai nti parta+ul ace)tora- La cererea creditorului5 ac/iunea n 'pr/eal poate fi notat n cartea funciar(2) Pn la )olu/ionarea parta+ului5 prin Botrre r'a) definitiv5 ur'rirea i'obilului e)te de drept )u)pendat- *ac nu )%a fcut dect cerere de parta+5 pn la )olu/ionarea ace)teia5 prin Botrre r'a) definitiv5 )e )u)pend pre)crip/ia dreptului la ac/iune contra debitorului coproprietar )au devl'a0(3) Creditorii per)onali pot ur'ri n) cota%parte deter'inat a debitorului lor din dreptul de proprietate a)upra i'obilului5 fr a 'ai fi nece)ar ) cear parta+ul5 dac ea e)te nendoielnic )tabilit 0i l'urit 0i e)te n)cri)5 prin artarea unei frac/iuni5 n cartea funciar- Cn ace)t ca(5 coproprietarii vor putea cere punerea n vn(are a ntre7ului i'obil aflat n coproprietate n condi/iile prev(ute la art622,!C@<$"!A a 2%a Cncuviin/area ur'ririi i'obiliare AR#- 616 Cererea de ur'rire (1) Cererea de ur'rire5 n)o/it de titlul e4ecutoriu 0i de dovada acBitrii ta4elor de ti'bru5 )e va ndrepta la e4ecutorul +udectore)c din circu')crip/ia cur/ii de apel n a crei ra(

teritorial )e afl i'obilul apar/innd debitorului ur'rit )au unei alte per)oane5 dac )e ur're0te un i'obil ipotecat(2) *ac )e ur're0te un i'obil care )e ntinde n) n diferite circu')crip/ii5 cererea )e va putea face la oricare dintre e4ecutorii +udectore0ti co'peten/i ) fac e4ecutarea )ilit5 dup ale7erea creditorului(3) Cererea de ur'rire va cuprinde 'en/iunile prev(ute la art- 223AR#- 613 Cnre7i)trarea cererii de ur'rire *up nre7i)trarea cererii5 e4ecutorul +udectore)c va )olicita de ndat in)tan/ei de e4ecutare n circu')crip/ia creia )e afl i'obilul ncuviin/area ur'ririi lui )ilite5 di)po(i/iile art- 22: 0i 22= aplicndu%)e n 'od core)pun(torAR#- 620 Cncuviin/area ur'ririi (1) CncBeierea de ncuviin/are a e4ecutrii )e va co'unica5 n copie certificat de ctre e4ecutorul +udectore)c5 debitorului 0i ter/ului dobnditor5 dac e)te ca(ul5 n)o/it de titlul e4ecutoriu 0i de )o'a/ie5 punndu%li%)e n vedere ca n ter'en de 1= (ile de la pri'irea ace)teia ) pltea)c ntrea7a datorie5 inclu)iv dobn(ile 0i cBeltuielile de e4ecutare(2) *ac )e ur're0te nu'ai cota%parte apar/innd debitorului din i'obilul aflat n proprietate co'un pe cote%pr/i5 copii certificate ale ncBeierii de ncuviin/are a e4ecutrii vor fi co'unicate 0i coproprietarilor5 cu invita/ia de a%0i e4ercita dreptul ce le e)te recuno)cut potrivit art- 622AR#- 621 Publicitatea ur'ririi (1) ;dat cu co'unicarea ncBeierii de ncuviin/are5 e4ecutorul va )olicita biroului teritorial de cada)tru 0i publicitate i'obiliar ) di)pun5 n ba(a ace)teia5 notarea ur'ririi i'obilului n cartea funciar5 cu artarea creditorului ur'ritor 0i a )u'ei pentru care )e face ur'rirea(2) Cnd )e ur're)c 'ai 'ulte i'obile5 n)cri)e la acela0i birou )au la birouri teritoriale de cada)tru 0i publicitate i'obiliar diferite5 pentru o crean/ 7arantat cu ipotec colectiv5 cererea de notare a ur'ririi )e va nainta biroului teritorial la care e)te n)cri) ipoteca principal5 care5 dup ce va )vr0i notrile prev(ute de le7e5 va tri'ite din oficiu o copie de pe ncBeierile )ale biroului de cada)tru 0i publicitate i'obiliar unde e)te n)cri) ipoteca )ecundar(3) Cnd dreptul de proprietate e)te n)cri) nu'ai provi(oriu n favoarea debitorului5 notarea )e va face )ub condi/ia +u)tificrii n)crierii provi(orii- Cn ace)t ca(5 creditorul ur'ritor va fi n drept ) e4ercite5 n nu'ele debitorului5 ac/iunea pentru +u)tificarea dreptului de proprietate(:) Cnd cererea de notare nu poate fi ad'i) din cau(a unui i'pedi'ent de carte funciar5 potrivit le7ii5 )e va nota re)pin7erea ace)teia(=) CncBeierea de ad'itere )au re)pin7ere a notrii pronun/ate de re7i)tratorul de carte funciar )e va co'unica5 n

afara creditorului ur'ritor5 e4ecutorului +udectore)c5 precu' 0i per)oanelor care5 potrivit 'en/iunilor din cartea funciar5 )unt intere)ateAR#- 622 ?n(area n ntre7i'e a i'obilului aflat n coproprietate (1) Coproprietarii i'obilului ur'rit pentru o parte indivi( vor putea e4ercita dreptul de a cere )coaterea la vn(are a ntre7ului i'obil aflat n indivi(iune5 n ter'en de = (ile de la co'unicarea ncBeierii de ncuviin/are a ur'ririi ori5 n lip)5 de la data co'unicrii ncBeierii de notare a ace)teia n cartea funciar(2) Cererea nu va fi ad'i) dect dac va fi )e'nat de to/i coproprietarii 0i dac va fi depu) per)onal ori5 n lip)5 prin 'andatar avnd procur )pecial- *ac cererea ace)tora a fo)t le7ali(at de notarul public )au certificat de avocat5 ea va putea fi depu) de oricare dintre coproprietari5 per)onal )au prin repre(entant5 ori va putea fi5 de a)e'enea5 tran)'i) prin po0t5 dup ca((3) !4ecutorul5 pri'ind cererea5 va di)pune )coaterea la vn(are a ntre7ului i'obil5 prin ncBeiere5 dat fr citarea pr/ilor5 care )e va co'unica creditorului ur'ritorAR#- 623 ,u)pendarea ur'ririi la cererea debitorului (1) *up pri'irea ncBeierii de ncuviin/are a ur'ririi5 debitorul poate cere in)tan/ei de e4ecutare5 n ter'en de 10 (ile de la co'unicare5 ) i ncuviin/e(e ca plata inte7ral a datoriei5 inclu)iv dobn(ile 0i cBeltuielile de e4ecutare5 ) )e fac din veniturile nete ale i'obilelor )ale5 cBiar neur'rite5 )au din alte venituri ale )ale5 pe ti'p de 2 luni(2) <n)tan/a )e)i(at potrivit alin- (1) va cita pr/ile n ca'era de con)iliu 0i )e va pronun/a de ndat prin ncBeiere definitiv- Cn ca( de ad'itere a cererii debitorului5 in)tan/a va di)pune )u)pendarea ur'ririi )ilite i'obiliare5 ncBeierea fiind co'unicat 0i e4ecutorului(3) ,u)pendarea ur'ririi )e va co'unica5 prin 7ri+a e4ecutorului5 cBiria0ilor 0i arenda0ilor )au altor debitori care5 de la data co'unicrii5 vor con)e'na toate )u'ele )cadente n viitor la unitatea prev(ut de le7e 0i vor depune recipi)a de con)e'nare la e4ecutorul +udectore)c(:) ?enitul afectat va )ervi n 'od e4clu)iv pentru acoperirea crean/ei creditorului ur'ritor(=) Pentru 'otive te'einice5 creditorul poate )olicita in)tan/ei reluarea ur'ririi nainte de e4pirarea ter'enului de 2 luni5 di)po(i/iile alin- (2) fiind aplicabile n 'od core)pun(torAR#- 62: Concur)ul de ur'riri i'obiliare Cn ca(ul cnd 'ai 'ul/i creditori au nceput ur'riri a)upra aceluia0i i'obil5 ele )e vor cone4a de ctre in)tan/5 la cererea oricruia dintre ei )au a oricruia dintre e4ecutorii +udectore0ti5 n condi/iile prev(ute la art- 2=3AR#- 62=

odalit/i de valorificare <'obilele ur'rite )ilit )e valorific prin 'odalit/ile de vn(are prev(ute la art- 8=3%8==5 care )e aplic n 'od core)pun(tor,!C@<$"!A a 3%a !fectele ur'ririi AR#- 622 <nopo(abilitatea unor drepturi *repturile reale5 precu' 0i orice alte drepturi n)cri)e dup notarea ur'ririi i'obilului n cartea funciar nu vor putea fi opu)e creditorului ur'ritor 0i ad+udecatarului5 n afar de ca(urile e4pre) prev(ute de le7e ori de ca(ul n care creditorul )au ad+udecatarul )%a declarat de acord cu acel drept ori debitorul )au ter/ul dobnditor a con)e'nat )u'ele nece)are acoperirii crean/elor ce )e ur're)c5 inclu)iv dobn(ile 0i cBeltuielile de e4ecutareAR#- 628 Loca/iunea 0i ce)iunea de venituri (1) CncBirierile )au arendrile5 precu' 0i ce)iunile de venituri fcute de debitor )au ter/ul dobnditor dup data notrii ur'ririi nu vor fi opo(abile creditorului ur'ritor 0i ad+udecatarului(2) CncBirierile )au arendrile anterioare notrii )unt opo(abile5 n condi/iile le7ii5 att creditorilor ur'ritori5 ct 0i ad+udecatarului- Cu toate ace)tea5 ad+udecatarul nu e)te /inut ) re)pecte loca/iunea atunci cnd pre/ul convenit e)te 'ai 'ic cu o trei'e dect pre/ul pie/ei )au 'ai 'ic fa/ de cel re(ultat din loca/iunile precedente(3) Pl/ile de cBirii )au aren(i efectuate debitorului ur'rit nainte de )caden/ nu pot fi n) opu)e creditorilor ur'ritori 0i ad+udecatarului dect dac )unt notate n cartea funciar- *i)po(i/iile alin- (2) te(a a doua r'n aplicabile,!C@<$"!A a :%a ?n(area la licita/ie public I 1- &or'alit/ile pre'er7toare vn(rii AR#- 626 Proce)ul%verbal de )itua/ie (1) *up co'unicarea ncBeierii de ncuviin/are a e4ecutrii 0i notarea n cartea funciar a ur'ririi )ilite5 e4ecutorul +udectore)c5 n vederea identificrii i'obilului ur'rit 0i a pre/uirii lui5 va ncBeia un proce)%verbal de )itua/ie5 care va cuprinde5 pe ln7 'en/iunile prev(ute la art- 636 alin- (1) lit- a)%c)5 e) 0i ')5 ele'ente privind de)crierea i'obilului ur'rit5 precu' 0i5 dac e)te ca(ul5 obli7a/iile fi)cale cu privire la i'obil 0i )u'ele datorate cu titlu de cot de contribu/ie la cBeltuielile a)ocia/iei de proprietari- Cn ca(ul n care debitorul nu furni(ea( ace)te ele'ente n condi/iile

art- 2285 e4ecutorul +udectore)c va face de'er)urile prev(ute la art- 2=3 )pre a ob/ine n)cri)urile 0i rela/iile care fac po)ibile identificarea i'obilului ur'rit 0i evaluarea )a- Cn invita/ia co'unicat debitorului potrivit art- 2285 e4ecutorul +udectore)c5 )ub )anc/iune de nulitate a e4ecutrii5 va indica debitorului c5 n lip)a unor rela/ii5 n)o/ite de acte doveditoare5 privind de)crierea i'obilului )pre a face po)ibil evaluarea5 )e va recur7e la de'er)urile prev(ute la art- 2=3- Cn toate ca(urile5 n vederea identificrii i'obilului5 e4ecutorul +udectore)c are dreptul ) )e depla)e(e la locul )iturii i'obilului(2) Cn ca(ul n care i'obilul )upu) ur'ririi nu e)te n)cri) n cartea funciar5 e4ecutorul +udectore)c va )olicita biroului de cada)tru 0i publicitate i'obiliar5 n nu'ele debitorului5 de)cBiderea cr/ii funciare5 n ba(a unei docu'enta/ii cada)trale ntoc'ite de o per)oan autori(at 0i a titlurilor de proprietate ob/inute5 cnd e)te ca(ul5 n condi/iile art- 2=3- CBeltuielile nece)are vor fi avan)ate de creditor 0i vor fi i'putate debitorului cu titlu de cBeltuieli de e4ecutare )ilit5 n condi/iile art- 223AR#- 623 !vacuarea debitorului Cn ca(ul n care debitorul )au ter/ul dobnditor ocup el n)u0i i'obilul ur'rit5 la cererea creditorului )au a e4ecutorului5 in)tan/a de e4ecutare va putea5 dup 'pre+urri5 ) ordone evacuarea )a din i'obil5 n tot )au n parte5 fie de ndat5 fie ntr%un anu'it ter'enAR#- 630 Ad'ini)trarea i'obilului ur'rit (1) Pe data co'unicrii ncBeierii de ncuviin/are a e4ecutrii5 debitorul )au5 dup ca(5 ter/ul dobnditor e)te dec(ut din dreptul de a efectua acte de ad'ini)trare a)upra i'obilului ur'rit(2) !4ecutorul +udectore)c va nu'i un ad'ini)trator% )ecBe)tru care ) a)i7ure ad'ini)trarea i'obilului5 nca)area veniturilor5 efectuarea cBeltuielilor nece)are 0i aprarea n liti7iile privitoare la ace)t bun(3) Cnd debitorul n)u0i )au ter/ul dobnditor e)te ad'ini)tratorul%)ecBe)tru al i'obilului ur'rit5 e4ecutorul +udectore)c i va preda i'obilul cu ace)t titluAR#- 631 *repturile 0i obli7a/iile ad'ini)tratorului%)ecBe)tru (1) Ad'ini)tratorul%)ecBe)tru e)te obli7at> a) ) p)tre(e 0i ) ntre/in i'obilul ur'rit5 cu toate acce)oriile luiH b) ) nca)e(e cBiriile5 aren(ile 0i alte venituriH c) ) pltea)c pri'ele de a)i7urare5 i'po(itele 0i ta4ele localeH d) ) denun/e contractele de loca/iune e4i)tente5 cu re)pectarea clau(elor contractuale5 0i ) cear evacuarea locatarilorH

e) ) ncBeie5 cu ncuviin/area in)tan/ei de e4ecutare5 dat prin ncBeiere5 cu citarea pr/ilor5 contracte de loca/iune pe ter'en de cel 'ult 2 aniH f) ) culea7 fructele 0i recoltele 0i ) le vnd5 n condi/iile prev(ute la art- 836(2) *i)po(i/iile art- 601 0i ur'toarele )e aplic n 'od core)pun(tor 0i ad'ini)tratorului%)ecBe)tru nu'it n cadrul ace)tei proceduriAR#- 632 ,u'ele nece)are ntre/inerii debitorului (1) *ac debitorul )au ter/ul dobnditor nu are alt 'i+loc de )ub(i)ten/ dect veniturile i'obilului ur'rit5 la cererea ace)tuia5 e4ecutorul +udectore)c va fi4a prin proce)%verbal o cot de cel 'ult 20O din ace)te venituri pentru ntre/inerea re(onabil a lui 0i a fa'iliei )ale5 pe toat durata ur'ririi(2) C'potriva ')urii luate de ctre e4ecutorul +udectore)c5 cei intere)a/i )e pot adre)a in)tan/ei de e4ecutare- <n)tan/a va cita pr/ile n ter'en )curt5 n ca'era de con)iliu5 0i va Botr prin ncBeiere definitivAR#- 633 *i)tribuirea veniturilor i'obilului ,u'ele nca)ate de ad'ini)tratorul%)ecBe)tru )e vor di)tribui creditorilor5 cu re)pectarea di)po(i/iilor art- 623%6625 cBiar nainte de di)tribuirea pre/ului re(ultat din vn(area i'obilului ur'ritI 2- ,coaterea n vn(are a i'obilului AR#- 63: *eclan0area procedurii de vn(are (1) *ac n ter'en de 1= (ile de la co'unicarea ncBeierii de ncuviin/are a e4ecutrii debitorul nu plte0te datoria5 e4ecutorul +udectore)c va ncepe procedura de vn(are(2) Cn ca(ul n care obiectul e4ecutrii )ilite l for'ea( 'ai 'ulte bunuri i'obile di)tincte ale debitorului5 procedura de vn(are prin licita/ie public )e va ndeplini pentru fiecare bun n parteAR#- 63= !valuarea i'obilului ur'rit (1) !4ecutorul +udectore)c va )tabili de ndat5 prin ncBeiere5 valoarea de circula/ie a i'obilului5 raportat la pre/ul 'ediu de pia/ din localitatea re)pectiv5 0i o va co'unica pr/ilor(2) #otodat5 e4ecutorul va cere biroului de cada)tru 0i publicitate i'obiliar ) i co'unice drepturile reale 0i alte )arcini care 7revea( i'obilul ur'rit5 precu' 0i eventualele drepturi de preferin/ n)cri)e n folo)ul altor per)oane#itularii ace)tor drepturi vor fi n0tiin/a/i de)pre e4ecutare 0i vor fi cita/i la ter'enele fi4ate pentru vn(area i'obilului(3) La cererea pr/ilor intere)ate )au n ca(ul n care nu poate proceda el n)u0i la evaluare5 e4ecutorul +udectore)c va

nu'i un e4pert care ) )tabilea)c valoarea de circula/ie a i'obilului(:) Cererea de e4perti( va fi fcut de pr/i5 n ter'en de 1= (ile de la co'unicarea ncBeierii prev(ute la alin- (1)5 )ub )anc/iunea decderii- !4perti(a poate fi cerut 0i de ter/ul dobnditor5 de coproprietari n ca(ul prev(ut la art- 6225 precu' 0i de creditorii intervenien/i5 n acela0i ter'en(=) La cerere )e vor altura toate n)cri)urile care pot )ervi pentru evaluarea i'obilului(2) !4pertul va fi nu'it de ctre e4ecutor prin ncBeiere e4ecutorie5 care va arta 0i ter'enul de depunere a raportului de e4perti(5 di)po(i/iile art- 8=8 alin- (2)%(3) aplicndu%)e n 'od core)pun(tor- CncBeierea )e co'unic pr/ilor 0i e4pertuluiCreditorul poate depune la do)ar n)cri)uri n vederea evalurii i'obilului5 dac e)te ca(ul(8) ; alt e4perti( nu e)te ad'i)ibil5 dar pr/ile pot conveni o alt valoare(6) Refu(ul debitorului de a per'ite acce)ul e4pertului n i'obil n vederea evalurii nu 'piedic evaluarea5 ur'nd ) )e ia n con)iderare n)cri)urile depu)e la do)arul de e4ecutare5 precu' 0i orice alte date )au infor'a/ii di)ponibile5 inclu)iv cele ob/inute de e4ecutor pe ba(a de'er)urilor ntreprin)e n condi/iile art- 2=3AR#- 632 ,tabilirea pre/ului i'obilului 0i a valorii altor drepturi (1) !4ecutorul va fi4a pre/ul i'obilului5 care va fi pre/ul de pornire a licita/iei5 la valoarea )tabilit confor' art- 63=5 prin ncBeiere definitiv5 dat fr citarea pr/ilor(2) ,eparat de pre/ul i'obilului )e va deter'ina 0i valoarea drepturilor de u(ufruct5 u(5 abita/ie )au )ervitute5 dac ace)te drepturi au fo)t intabulate ulterior n)crierii vreunei ipoteciH n ca(ul i'obilelor n)cri)e n cartea funciar )e va avea n vedere valoarea ace)tor drepturi 'en/ionat n cartea funciar5 iar dac nu e)te n)cri)5 ea )e va )tabili5 cnd e)te ca(ul5 prin e4perti(5 n condi/iile artate la art- 63=AR#- 638 Punerea n vn(are (1) Cn ter'en de = (ile de la )tabilirea pre/ului i'obilului5 e4ecutorul va fi4a5 prin ncBeiere definitiv5 ter'enul pentru vn(area i'obilului5 ce va fi adu) la cuno0tin/a public prin publica/ii de vn(are(2) #er'enul )tabilit pentru vn(are nu va fi 'ai )curt de 20 de (ile 0i nici 'ai lun7 de :0 de (ile de la afi0area publica/iei de vn(are la locul unde va avea loc licita/iaAR#- 636 Publicitatea vn(rii (1) Publica/iile de vn(are vor cuprinde ur'toarele 'en/iuni> a) denu'irea 0i )ediul or7anului de e4ecutareH b) nu'rul do)arului de e4ecutareH c) nu'ele e4ecutorului +udectore)cH

d) nu'ele 0i do'iciliul ori5 dup ca(5 denu'irea 0i )ediul debitorului5 ale ter/ului dobnditor5 dac va fi ca(ul5 0i ale creditoruluiH e) titlul e4ecutoriu n te'eiul cruia )e face ur'rirea i'obiliarH f) identificarea i'obilului cu artarea nu'rului cada)tral )au topo7rafic 0i a nu'rului de carte funciar5 precu' 0i de)crierea lui )u'arH 7) pre/ul la care a fo)t evaluat i'obilulH B) 'en/iunea5 dac va fi ca(ul5 c i'obilul )e vinde 7revat de drepturile de u(ufruct5 u(5 abita/ie )au )ervitute5 intabulate ulterior n)crierii vreunei ipoteci5 0i c5 n ca(ul n care crean/ele creditorilor ur'ritori nu ar fi acoperite la pri'a licita/ie5 )e va proceda n aceea0i (i la o nou licita/ie pentru vn(area i'obilului liber de acele drepturi- Pre/ul de la care vor ncepe ace)te licita/ii va fi cel prev(ut la art- 6:= alin(2) 0i (8)H i) (iua5 ora 0i locul vn(rii la licita/ieH +) )o'a/ia pentru to/i cei care pretind vreun drept a)upra i'obilului ) l anun/e e4ecutorului nainte de data )tabilit pentru vn(are5 n ter'enele 0i )ub )anc/iunile prev(ute de le7eH K) invita/ia ctre to/i cei care vor ) cu'pere i'obilul ) )e pre(inte la ter'enul de vn(are5 la locul fi4at n ace)t )cop 0i pn la acel ter'en ) pre(inte oferte de cu'prareH l) 'en/iunea c ofertan/ii )unt obli7a/i ) depun5 pn la ter'enul de vn(are5 o 7aran/ie repre(entnd 10O din pre/ul de pornire a licita/ieiH ') )e'ntura 0i 0ta'pila e4ecutorului +udectore)c(2) en/iunile artate la alin- (1) lit- a) 0i c)%') )unt prev(ute )ub )anc/iunea nulit/ii(3) Publica/ia de vn(are )e va afi0a la )ediul or7anului de e4ecutare 0i al in)tan/ei de e4ecutare5 la locul unde )e afl i'obilul ur'rit5 la )ediul pri'riei n a crei ra( teritorial e)te )ituat i'obilul5 precu' 0i la locul unde )e de)f0oar licita/ia5 dac ace)ta e)te altul dect locul unde e)te )ituat i'obilul(:) Publica/ii n e4tra)5 cuprin(nd 'en/iunile prev(ute la alin- (1) lit- a)5 c) 0i f)%')5 )e vor face5 )ub )anc/iunea nulit/ii5 ntr%un (iar de circula/ie na/ional5 dac valoarea i'obilului dep0e0te )u'a de 2=0-000 lei5 )au ntr%un (iar local5 dac nu trece pe)te acea)t )u'- Publica/ia5 n e4tra) )au n ntre7ul ei5 va putea fi publicat 0i n (iare5 revi)te 0i alte publica/ii e4i)tente care )unt de)tinate vn(rii unor i'obile de natura celui )co) la licita/ie5 inclu)iv pe pa7ini de internet de)cBi)e n acela0i )cop(=) CBeltuielile de afi0are 0i publicare vor fi avan)ate de ctre creditorul ur'ritor 0i vor fi preluate din pre/ul bunurilor ur'rite(2) Cndeplinirea for'alit/ilor privind afi0area publica/iei la )ediul e4ecutorului +udectore)c5 la locul unde )e afl i'obilul ur'rit5 precu' 0i la locul unde )e de)f0oar

licita/ia5 dac ace)ta e)te altul dect locul unde e)te )ituat i'obilul5 )e va con)tata prin proce)e%verbale ncBeiate de e4ecutorul +udectore)c- Afi0area la locul i'obilului )e poate face 0i de ctre a7entul procedural al e4ecutorului +udectore)cCn ca(ul afi0rii la )ediul in)tan/ei 0i la )ediul pri'riei5 proce)ul%verbal )e ntoc'e0te de ctre func/ionarul in)titu/iei n)rcinat cu a)e'enea atribu/ii5 la do)arul de e4ecutare trebuind ) e4i)te5 la data licita/iei5 dovada c e4ecutorul +udectore)c a )olicitat in)titu/iilor re)pective afi0area publica/ieiAR#- 633 Co'unicarea publica/iilor de vn(are (1) Cte un e4e'plar din publica/ia de vn(are )e va co'unica5 potrivit di)po(i/iilor pentru co'unicarea 0i n'narea cita/iilor> a) creditorului ur'ritor 0i debitorului5 precu' 0i5 dup ca(5 ter/ului dobnditor5 coproprietarilor )au altor per)oane care au un drept n)cri) n le7tur cu bunul i'obil )co) la vn(areH b) creditorilor ipotecari n)cri0i n cartea funciar5 precu' 0i celor care au n)crieri provi(orii )au notri n le7tur cu vreun drept real5 dac n)crierile )au notrile )unt anterioare notrii ur'ririi- Co'unicarea )e va face5 pentru creditorii ipotecari5 la do'iciliul ale) n actul prin care )%a con)tituit dreptul de ipotec5 iar n lip)5 la do'iciliul )au )ediul realH c) or7anelor fi)cale locale(2) Cn ca(ul n care )e ur're0te i'obilul unui 'inor )au al unei per)oane pu)e )ub interdic/ie +udectorea)c5 o copie de pe publica/ia de vn(are a i'obilului )e co'unic 0i la parcBetul de pe ln7 in)tan/a de e4ecutareAR#- 6:0 ,itua/ia vn(torului i'obilului ur'rit (1) ?n(torul i'obilului ur'rit5 care are5 n condi/iile le7ii5 ipotec le7al5 precu' 0i dreptul de a cere )au de a declara re(olu/iunea pentru neplata pre/ului5 va fi )o'at prin publica/ie ) opte(e5 n )cri)5 n ter'en de = (ile de la co'unicarea publica/iei5 pentru valorificarea unuia dintre ace)te drepturi(2) *ac nu a optat n ter'enul prev(ut la alin- (1) pentru dreptul de a ob/ine re(olu/iunea5 vn(torul )e con)ider dec(ut din ace)t drept 0i nu 'ai poate recla'a dect crean/a 7arantat cu ipotec(3) Cn ca(ul n care a optat pentru re(olu/iune5 ac/iunea n re(olu/iune a vn(rii )e face n cadrul conte)ta/iei la e4ecutare5 n ter'en de 1= (ile de la e4pedierea op/iunii ctre e4ecutorul +udectore)c- Cn acela0i ter'en trebuie fcut 0i declara/ia unilateral de re(olu/iune a vn(rii(:) $r'rirea )ilit a i'obilului )e )u)pend la data la care vn(torul i'obilului ur'rit depune la e4ecutorul +udectore)c dovada nre7i)trrii n ter'en a conte)ta/iei la e4ecutare prev(ute la alin- (3) )au5 dup ca(5 dovada co'unicrii ctre

cu'prtor5 n acela0i ter'en5 a declara/iei unilaterale de re(olu/iune(=) $r'rirea )ilit a i'obilului e)te de a)e'enea )u)pendat 0i atunci cnd ac/iunea n re(olu/iune pentru neplata pre/ului a fo)t introdu) anterior nceperii ur'ririi )ilite5 cu condi/ia ca acea)ta ) fi fo)t notat n cartea funciar- *ac ac/iunea n re(olu/iune introdu) anterior nceperii ur'ririi )ilite nu a fo)t notat n cartea funciar5 vn(torul poate5 n ter'enul prev(ut la alin- (1)5 ) 0i e4pri'e n )cri) op/iunea de a continua ori nu +udecata 0i ) note(e ac/iunea n cartea funciar5 dac e)te ca(ul- Ace)te di)po(i/ii )e aplic5 n 'od core)pun(tor5 0i declara/iei unilaterale de re(olu/iune a vn(rii fcute nainte de nceperea ur'ririi )ilite(2) *i)po(i/iile pre(entului articol )e aplic 0i co)cBi'ba0ului5 precu' 0i oricrui alt n)trintor care e)te titularul unei ipoteci le7ale a)upra i'obilului care face obiectul ur'ririi )iliteI 3- Licita/ia 0i ad+udecarea i'obilului AR#- 6:1 Locul licita/iei ?n(area )e face la )ediul or7anului de e4ecutare )au al in)tan/ei de e4ecutare ori la locul unde e)te )ituat i'obilul )au n orice alt loc5 dac )e con)ider c e)te 'ai potrivit pentru buna valorificare a ace)tuia- ?n(area )e poate efectua 0i la )ediul pri'riei n ra(a creia e)te )ituat i'obilulAR#- 6:2 Participan/ii la licita/ie (1) Poate participa la licita/ie5 n calitate de licitator5 orice per)oan care are capacitate deplin de e4erci/iu5 precu' 0i capacitatea ) dobndea)c bunul ce )e vinde(2) *ebitorul nu poate licita nici per)onal5 nici prin per)oane interpu)e(3) ,olvabilitatea5 capacitatea 0i interpunerea )unt l)ate la aprecierea )u'ar 0i i'ediat a e4ecutorului +udectore)c5 care poate refu(a fcnd 'en/iune de)pre acea)ta n proce)ul% verbal de licita/ie(:) andatarul va trebui ) pre(inte o procur )pecial autentic5 care )e va p)tra la do)arul e4ecutrii(=) Creditorii ur'ritori )au intervenien/i nu pot ) ad+udece bunurile oferite )pre vn(are la o valoare 'ai 'ic de 8=O din pre/ul de pornire a pri'ei licita/iiAR#- 6:3 1aran/ia de participare (1) Per)oanele care vor ) cu'pere i'obilul la licita/ie )unt obli7ate ) depun la unitatea prev(ut de le7e5 la di)po(i/ia e4ecutorului +udectore)c5 pn la ter'enul )tabilit pentru vn(are5 o 7aran/ie repre(entnd 10O din pre/ul de ncepere a licita/iei pentru ter'enul re)pectiv- *ovada con)e'nrii va fi ata0at ofertei de cu'prare-

(2) Creditorii ur'ritori )au intervenien/i nu au obli7a/ia de a depune 7aran/ia prev(ut la alin- (1)(3) *e a)e'enea5 )unt di)pen)ate de 7aran/ia prev(ut la alin- (1) per)oanele care5 'preun cu debitorul5 au a)upra i'obilului ur'rit un drept de proprietate co'un pe cote%pr/i )au )unt titularii unui drept de pree'p/iune5 dup ca((:) Cn ca(urile prev(ute la alin- (2) 0i (3)5 dac valoarea crean/ei ipotecare )au valoarea cotei%pr/i a proprietarului nu acoper cuantu'ul 7aran/iei prev(ute n alin- (1)5 )e va co'pleta diferen/aAR#- 6:: A'narea licita/iei (1) !4ecutorul +udectore)c va a'na vn(area5 din oficiu )au la cererea pr/ii intere)ate5 dac )e con)tat c nu au fo)t re)pectate ter'enele de n0tiin/are a debitorului )au a ter/ului dobnditor ori5 dup ca(5 cele de efectuare a publicit/ii vn(rii- Pentru noul ter'en5 care nu poate fi 'ai lun7 de 20 de (ile de la dat fi4at pentru pri'a vn(are5 )e vor reface for'alit/ile de publicitate nclcate5 potrivit art- 636(2) Cn toate ca(urile5 partea intere)at5 dac a fo)t pre(ent5 poate )olicita a'narea vn(rii prin cerere )cri) fcut nainte de nceperea licita/iei5 )ub )anc/iunea decderiiAR#- 6:= !fectuarea licita/iei (1) ?n(area la licita/ie )e face n 'od public- !a ncepe prin citirea de ctre e4ecutor a publica/iei de vn(are 0i a ofertelor pri'ite pn la acea dat(2) Licita/ia )e va /ine )eparat pentru fiecare i'obil(3) *ac 'ai 'ulte i'obile n)cri)e n diferite cr/i funciare )unt 7revate cu aceea0i ipotec )au i'obilul e)te co'pu) din 'ai 'ulte parcele5 e4ecutorul +udectore)c va putea di)pune5 la cererea debitorului )au a creditorului ur'ritor5 ca vn(area ) )e fac n acela0i ti'p pentru 'ai 'ulte i'obile )au )eparat pentru fiecare parcel n parte- !4ecutorul +udectore)c va putea di)pune ca vn(area ) )e fac )eparat pentru o parte deter'inat din i'obil5 dup efectuarea opera/iunii de de('e'brare a i'obilului n cartea funciar5 dac acea)t parte nu e)te )uficient individuali(at(:) Cn ca(ul cnd i'obilele )au parcelele )e vnd )eparat5 ordinea vn(rii lor va fi artat de debitor5 iar n lip)a unei a)e'enea 'en/iuni5 va fi )tabilit de e4ecutor(=) !4ecutorul va oferi apoi )pre vn(are i'obilul5 prin 3 )tri7ri )ucce)ive5 la intervale de ti'p care ) per'it op/iuni 0i )upralicitri5 pornind de la pre/ul oferit care e)te 'ai 'are dect cel la care )%a fcut evaluarea5 potrivit art- 63= alin(1) )au5 n lip)a unei a)e'enea oferte5 cBiar de la ace)t pre/(2) *ac i'obilul e)te 7revat de vreun drept de u(ufruct5 u(5 abita/ie )au )ervitute intabulate ulterior n)crierii vreunei ipoteci5 la pri'ul ter'en de vn(are )tri7rile vor ncepe de la pre/ul cel 'ai 'are oferit )au5 n lip)5 de la cel fi4at n publica/ie5 )c(ut cu valoarea ace)tor drepturi )ocotit potrivit art- 632 alin- (2)-

(8) *ac din cau(a e4i)ten/ei drepturilor artate la alin(2) nu )%a putut ob/ine un pre/ )uficient pentru acoperirea crean/elor ipotecare n)cri)e anterior5 )ocotite dup datele din cartea funciar5 e4ecutorul +udectore)c va relua n aceea0i (i licita/ia pentru vn(area i'obilului liber de acele drepturiH n ace)t ca(5 )tri7rile vor ncepe de la pre/ul 'en/ionat n publica/ia de vn(are5 fr )cderea artat la alin- (2)(6) Cn ca(ul n care nu e)te oferit nici pre/ul la care i'obilul a fo)t evaluat5 vn(area )e va a'na la un alt ter'en5 de cel 'ult 30 de (ile5 pentru care )e va face o nou publica/ie5 n condi/iile art- 636- La ace)t ter'en5 licita/ia va ncepe de la pre/ul de 8=O din pre/ul de pornire al pri'ei licita/ii- *ac nu )e ob/ine pre/ul de ncepere a licita/iei 0i e4i)t cel pu/in 2 licitatori5 la acela0i ter'en5 bunul va fi vndut la cel 'ai 'are pre/ oferit5 dar nu 'ai pu/in de 30O din pre/ul de pornire al pri'ei licita/ii- ?n(area )e va putea face cBiar dac )e pre(int o )in7ur per)oan care ofer pre/ul de la care ncepe licita/ia- Cn con/inutul publica/iei de vn(are ntoc'ite pentru cel de%al doilea ter'en vor fi in)erate5 )ub )anc/iunea nulit/ii5 toate ace)te 'en/iuni privind 'odul de )tabilire a pre/ului de ad+udecare a i'obilului la al doilea ter'en(3) *ac nici la a doua licita/ie i'obilul nu a fo)t ad+udecat5 la cererea creditorului5 e4ecutorul +udectore)c va putea )tabili o nou licita/ie5 n condi/iile prev(ute la alin(6)- La ter'enul )tabilit la alin- (6)5 licita/ia va ncepe de la pre/ul de =0O din pre/ul de pornire al pri'ei licita/ii- *ac nu )e ob/ine ace)t pre/ 0i e4i)t cel pu/in 2 licitatori5 bunul va fi vndut5 la ace)t ter'en5 la cel 'ai 'are pre/ oferit5 cBiar dac ace)ta din ur' e)te 'ai 'ic dect valoarea crean/ei ori a 7aran/iei- ?n(area )e va putea face cBiar dac )e pre(int o )in7ur per)oan care ofer pre/ul de pornire al ace)tei licita/ii- Cn con/inutul publica/iei de vn(are ntoc'ite pentru cel de%al treilea ter'en vor fi in)erate5 )ub )anc/iunea nulit/ii5 toate ace)te 'en/iuni privind 'odul de )tabilire a pre/ului de ad+udecare a i'obilului la al treilea ter'en(10) !4ecutorul va /ine o li)t n care va trece nu'ele per)oanelor care au luat parte la licita/ie 0i )u'ele pe care le% au oferit(11) !4ecutorul va declara ad+udecatar per)oana care5 la ter'enul de licita/ie5 a oferit pre/ul de vn(are cel 'ai 'are ori5 dup ca(5 cel artat la alin- (2)%(6)(12) Cn toate ca(urile5 la pre/ e7al5 va fi preferat cel care are un drept de pree'p/iune a)upra bunului ur'ritAR#- 6:2 Proce)ul%verbal de licita/ie (1) !4ecutorul va ntoc'i un proce)%verbal de)pre de)f0urarea 0i re(ultatul fiecrei licita/ii5 care va cuprinde> a) locul5 data 0i ora cnd )%a /inut licita/iaH b) nu'ele e4ecutorului +udectore)cH c) nu'ele5 prenu'ele 0i do'iciliul )au5 dup ca(5 denu'irea 0i )ediul creditorului5 debitorului5 ter/ului dobnditor5 dac e ca(ul5 0i ale repre(entan/ilor lorH

d) nu'ele5 prenu'ele 0i do'iciliul )au5 dup ca(5 denu'irea 0i )ediul participan/ilor5 cu artarea )u'elor oferite de fiecareH e) 'en/iunile c ofertan/ii au depu) 7aran/ie5 c aceea a ad+udecatarului )%a re/inut 0i c e4ecutorul a di)pu) re)tituirea de ndat a 7aran/iilor depu)e de ceilal/i participan/iH f) nu'ele5 prenu'ele 0i do'iciliul )au5 dup ca(5 denu'irea 0i )ediul ad+udecatarului i'obilului5 dac e)te ca(ul(2) Li)ta prev(ut la art- 6:= alin- (10)5 ofertele de cu'prare 0i raportul de e4perti(5 dac va fi ca(ul5 )e vor ane4a la proce)ul%verbal(3) Proce)ul%verbal va fi )e'nat de e4ecutor5 de creditor5 de debitor 0i de ter/ul dobnditor5 dac )unt pre(en/i5 precu' 0i de ad+udecatar 0i de al/i participan/i la licita/ie5 dac e)te ca(ul- *e)pre refu(ul )e'nrii proce)ului%verbal )e va face 'en/iune de ctre e4ecutorul +udectore)cAR#- 6:8 ,tin7erea dreptului de pree'p/iune #itularul unui drept de pree'p/iune care nu a participat la licita/ie nu va 'ai putea ) 0i e4ercite dreptul dup ad+udecarea i'obiluluiAR#- 6:6 *epunerea pre/ului (1) Ad+udecatarul i'obilului va depune pre/ul la di)po(i/ia e4ecutorului +udectore)c5 n ter'en de cel 'ult 30 de (ile de la data vn(rii5 /inndu%)e )ea'a de 7aran/ia depu) n contul pre/ului(2) Cnd ad+udecatar e)te un creditor5 el poate depune crean/a )a n contul pre/ului5 fiind obli7at5 dac e)te ca(ul5 ) depun diferen/a de pre/ n ter'enul prev(ut la alin- (1)- *ac e4i)t al/i creditori care au un drept de preferin/ n condi/iile art- 62: 0i 6225 el va depune pn la concuren/a pre/ului de ad+udecare 0i )u'a nece)ar pentru plata crean/elor lor5 n ')ura n care ace)tea nu )unt acoperite prin diferen/a de pre/AR#- 6:3 "edepunerea pre/ului- Reluarea licita/iei (1) *ac ad+udecatarul nu depune pre/ul n ter'enul prev(ut la art- 6:6 alin- (1)5 i'obilul )e va )coate din nou n vn(are n contul ace)tuia5 la pre/ul de ncepere a licita/iei la care bunul a fo)t ad+udecat5 el fiind obli7at ) pltea)c cBeltuielile prile+uite de noua licita/ie 0i eventuala diferen/ de pre/- Ad+udecatarul va putea ) acBite la ter'enul de licita/ie pre/ul oferit ini/ial5 ca( n care va fi obli7at nu'ai la plata cBeltuielilor cau(ate de noua licita/ie(2) *ac la noul ter'en de licita/ie i'obilul nu a fo)t vndut5 fo)tul ad+udecatar e)te obli7at ) pltea)c toate cBeltuielile prile+uite de ur'rirea i'obilului(3) ,u'a datorat potrivit alin- (1) 0i (2) de fo)tul ad+udecatar )e )tabile0te de e4ecutor prin proce)ul%verbal de licita/ie5 care con)tituie titlu e4ecutoriu- Acea)t )u' )e va re/ine cu precdere din 7aran/ia depu)-

AR#- 6=0 Re)tituirea 7aran/iilor *up ad+udecarea i'obilului ctre unul dintre participan/ii la licita/ie5 potrivit art- 6:=5 e4ecutorul5 la cerere5 va di)pune re)tituirea 7aran/iilor depu)e de ceilal/i participan/i5 procednd5 cnd e)te ca(ul5 potrivit di)po(i/iilor art- 6:3 alin(3)AR#- 6=1 Plata pre/ului n rate La cererea ad+udecatarului5 e4ecutorul +udectore)c5 cu acordul creditorului5 cnd ace)ta nu e)te ad+udecatar5 precu' 0i al debitorului5 pentru partea din pre/ care dep0e0te valoarea crean/ei5 poate )tabili plata pre/ului n rate cu dobnda le7al aferent5 nu'rul ace)tora5 cuantu'ul 0i data )caden/ei lor5 precu' 0i )u'a care )e plte0te de ndat drept avan)AR#- 6=2 Actul de ad+udecare *up plata inte7ral a pre/ului )au a avan)ului prev(ut la art- 6=15 e4ecutorul5 pe ba(a proce)ului%verbal de licita/ie5 va ntoc'i actul de ad+udecare5 care va cuprinde ur'toarele 'en/iuni> a) denu'irea 0i )ediul or7anului de e4ecutareH b) nu'ele e4ecutorului +udectore)cH c) nu'rul 0i data proce)ului%verbal de licita/ieH d) nu'ele5 prenu'ele 0i do'iciliul )au5 dup ca(5 denu'irea 0i )ediul debitorului5 ale ter/ului dobnditor 0i ale ad+udecataruluiH e) pre/ul la care )%a vndut 0i 'odalitatea de acBitare n ca(ul n care vn(area )%a fcut cu plata n rateH f) 'en/iunea5 dac e)te ca(ul5 c i'obilul )%a vndut 7revat de drepturile de u(ufruct5 u(5 abita/ie )au )ervitute ori5 dup ca(5 liber de ace)te drepturi5 n condi/iile prev(ute la art6:= alin- (2) 0i (8)H 7) datele de identificare ale i'obilului cu artarea nu'rului cada)tral )au topo7rafic 0i a nu'rului de carte funciar5 precu' 0i datele de identificare ale fo)tului proprietarH B) 'en/iunea c actul de ad+udecare e)te titlu de proprietate 0i c poate fi n)cri) n cartea funciarH i) 'en/iunea c5 pentru ad+udecatar5 actul de ad+udecare con)tituie titlu e4ecutoriu 'potriva debitorului )au5 dup ca(5 a ter/ului dobnditor5 ca 0i 'potriva oricrei per)oane care po)ed ori de/ine i'obilul ad+udecat5 fr a putea invoca un drept opo(abil n condi/iile le7iiH +) 'en/iunea c5 pentru creditor5 actul de ad+udecare con)tituie titlu e4ecutoriu 'potriva ad+udecatarului care nu plte0te diferen/a de pre/5 n ca(ul n care vn(area )%a fcut cu plata pre/ului n rateH K) data ntoc'irii actului de ad+udecare5 )e'ntura 0i 0ta'pila e4ecutorului +udectore)c5 precu' 0i )e'ntura ad+udecataruluiH

l) 'en/iunea c actul de ad+udecare e)te )upu) conte)ta/iei la e4ecutare n condi/iile art- 6=:AR#- 6=3 Predarea 0i co'unicarea actului de ad+udecare (1) $n e4e'plar de pe actul de ad+udecare )e va preda ad+udecatarului )pre a%i )ervi ca titlu de proprietate5 iar altul va fi co'unicat din oficiu biroului de cada)tru 0i publicitate i'obiliar pentru n)crierea provi(orie n cartea funciar a dreptului de proprietate al ad+udecatarului5 pe cBeltuiala ace)tuia(2) *ac ad+udecatarul va cere ) fie nu'it ad'ini)trator% )ecBe)tru al i'obilului ad+udecat5 e4ecutorul l va nu'i 0i tri'ite n po)e)ie n acea)t calitate5 prin ncBeiere5 dat fr citarea pr/ilor5 care nu e)te )upu) niciunei ci de atacAR#- 6=: Conte)tarea actului de ad+udecare (1) Cn ter'en de o lun de la data n)crierii provi(orii n cartea funciar5 debitorul )au ter/ul dobnditor5 creditorii ur'ritori 0i orice alt per)oan intere)at5 dup 'en/iunile cr/ilor funciare5 vor putea ataca actul de ad+udecare pe cale de conte)ta/ie la e4ecutare- <n)tan/a de e4ecutare poate )u)penda eliberarea )au5 dup ca(5 di)tribuirea )u'elor re(ultate din ur'rirea )ilit a i'obilului ad+udecat- Cn ca(ul n care cererea de )u)pendare e)te for'ulat de debitor )au ter/ul dobnditor5 ace)ta e)te obli7at la plata cau/iunii n condi/iile art- 816 alin- (2)(2) *ac actul de ad+udecare e)te anulat5 e4ecutorul va continua ur'rirea de la actul de)fiin/at 0i va )olicita din oficiu ca n)crierea provi(orie prev(ut la art- 6=3 alin- (1) ) fie radiat(3) ,u'ele con)e'nate )e vor re)titui ad+udecatarului5 iar calitatea ace)tuia de ad'ini)trator%)ecBe)tru al i'obilului ur'rit ncetea(AR#- 6== <ntabularea dreptului de proprietate 0i punerea n po)e)ie a ad+udecatarului (1) *ac nu )%a fcut conte)ta/ie n ter'enul prev(ut la art- 6=: alin- (1) )au dac acea)ta a fo)t re)pin) prin Botrre definitiv5 e4ecutorul +udectore)c va Botr din oficiu5 prin ncBeiere definitiv5 ca dreptul de proprietate al ad+udecatarului ) fie intabulat n cartea funciar5 cBiar n ca(ul n care ad+udecatar e)te n)u0i ter/ul dobnditor care avea de+a dreptul n)cri) n cartea funciar- Cn ca(ul n care dreptul dobndit de ad+udecatar era n)cri) n 'od provi(oriu5 nu )e va di)pune dect n)crierea provi(orie(2) #otodat5 la cererea ad+udecatarului5 ace)ta va fi pu) n po)e)ia i'obilului ad+udecat de ctre e4ecutor5 cu e4cep/ia ca(ului n care a fo)t pu) anterior n po)e)ie5 potrivit art- 6=3 alin- (2)(3) Cn ca(ul n care i'obilul a fo)t vndut cu plata pre/ului n rate5 e4ecutorul +udectore)c va Botr5 prin aceea0i ncBeiere5 0i n)crierea n cartea funciar a interdic/iei de

n)trinare 0i de 7revare a i'obilului pn la plata inte7ral a pre/ului 0i a dobn(ii core)pun(toare(:) !4ecutorul +udectore)c va preda totodat creditorului ur'ritor un e4e'plar al actului de ad+udecare5 care i va )ervi drept titlu e4ecutoriu 'potriva cu'prtorului5 dac ace)ta nu plte0te diferen/a de pre/,!C@<$"!A a =%a !fectele ad+udecrii AR#- 6=2 #ran)'iterea propriet/ii i'obilului (1) Prin ad+udecarea i'obilului ad+udecatarul devine proprietar- *e la acea)t dat5 ad+udecatarul are dreptul la fructe 0i venituri5 datorea( dobn(ile pn la plata inte7ral a pre/ului 0i )uport toate )arcinile i'obilului(2) Prin intabulare5 ad+udecatarul dobnde0te dreptul de a di)pune de i'obilul cu'prat5 potrivit re7ulilor de carte funciar(3) *e la data intabulrii5 i'obilul r'ne liber de orice ipoteci )au alte )arcini privind 7arantarea drepturilor de crean/5 creditorii putndu%0i reali(a ace)te drepturi nu'ai din pre/ul ob/inut- *ac pre/ul de ad+udecare )e plte0te n rate5 )arcinile )e )tin7 la plata ulti'ei rate(:) <potecile 0i celelalte )arcini reale5 precu' 0i drepturile reale intabulate dup notarea ur'ririi n cartea funciar )e vor radia din oficiu5 cu e4cep/ia celor pentru care ad+udecatarul ar conveni ) fie 'en/inuteH de a)e'enea5 vor fi radiate din oficiu drepturile reale intabulate ulterior n)crierii vreunei ipoteci5 dac vn(area )%a fcut n condi/iile prev(ute la art- 6:= alin- (8)5 toate notrile fcute cu ur'rirea )ilit5 interdic/ia de n)trinare )au de 7revare5 dac e4i)t5 cu e4cep/ia celei prev(ute la art- 6== alin- (3)5 precu' 0i pro'i)iunea de a ncBeia un contract viitor5 dac pn la data ad+udecrii beneficiarul pro'i)iunii nu 0i%a n)cri) n cartea funciar dreptul dobndit n te'eiul contractului care a fcut obiectul ace)teia(=) *ac i'obilul a fo)t ad+udecat cu plata pre/ului n rate5 ad+udecatarul nu l va putea n)trina )au 7reva5 fr ncuviin/area creditorilor ur'ritori5 nainte de plata inte7ral a pre/uluiAR#- 6=8 ?iciile a)cun)e 0i le(iunea (1) Cn ca(ul vn(rii )ilite la licita/ie public nu e4i)t 7aran/ie contra viciilor a)cun)e(2) Acea)t vn(are nu poate fi atacat nici pentru le(iuneAR#- 6=6 en/inerea )au ncetarea unor contracte (1) Loca/iunea 0i celelalte acte +uridice privitoare la i'obilul ad+udecat r'n n fiin/ )au5 dup ca(5 ncetea(5 potrivit di)po(i/iilor art- 628 alin- (1) 0i (2)-

(2) Pl/ile fcute nainte de )caden/ de ctre locatar )au alte per)oane intere)ate )unt )upu)e di)po(i/iilor art- 628 alin(3),!C@<$"!A a 2%a *i)po(i/ii )peciale AR#- 6=3 ,tin7erea ac/iunilor contra ad+udecatarului (1) ;rice cerere de evic/iune5 total )au par/ial5 privind i'obilul ad+udecat e)te definitiv )tin)(2) Cn ca(ul i'obilelor n)cri)e pentru pri'a dat n cartea funciar5 n condi/iile art- 626 alin- (2)5 cererea de evic/iune )e va pre)crie n ter'en de 3 ani de la data n)crierii actului de ad+udecare n cartea funciar- Acea)t pre)crip/ie cur7e 0i 'potriva 'inorilor 0i per)oanelor pu)e )ub interdic/ie +udectorea)cAR#- 620 ,u)pendarea 'pr/elii pre/ului (1) Cn ca(ul n care cererea de evic/iune prev(ut la art6=3 alin- (2) e)te introdu) nainte de 'pr/eala pre/ului din ad+udecare5 in)tan/a de e4ecutare5 la )olicitarea ad+udecatarului5 va putea ) )u)pende 'pr/eala pre/ului5 cu )au fr cau/iune5 pn la +udecarea definitiv a cererii de evic/iune(2) Cnd cererea de evic/iune va fi fcut dup 'pr/eala pre/ului ad+udecrii5 )e va ur'a procedura de drept co'unAR#- 621 Ac/iunea n re7re) (1) *ac a fo)t evin) total )au par/ial5 ad+udecatarul l poate ac/iona pe debitorul ur'rit pentru a fi de)p7ubit*i)po(i/iile le7ale privind cBe'area n +udecat a vn(torului )e aplic n 'od core)pun(tor(2) Cn ')ura n care nu )e poate nde)tula de la debitor5 ad+udecatarul l poate ac/iona pe creditorul care a nca)at pre/ul de ad+udecare5 n li'ita )u'ei nca)ate- #er'enul de pre)crip/ie e)te de un an 0i cur7e de la data la care e4ecutarea )ilit 'potriva debitorului a ncetat pentru 'otivul prev(ut la art- 802 pct- 2AR#- 622 *e)fiin/area ')urilor a)i7urtorii )au de e4ecutare (1) Cn tot cur)ul ur'ririi )ilite 0i pn la e4pirarea ter'enului prev(ut la art- 6=: alin- (1)5 debitorul ori alt per)oan intere)at poate ob/ine de)fiin/area ')urilor a)i7urtorii )au de e4ecutare5 con)e'nnd la di)po(i/ia creditorului ur'ritor ntrea7a valoare a crean/ei5 cu toate acce)oriile 0i cBeltuielile de e4ecutare(2) *i)po(i/iile art- 8=0 0i 8=1 )e aplic n 'od core)pun(tor(3) Cn ca(ul n care cererea e)te ad'i)5 in)tan/a )au5 dup ca(5 e4ecutorul +udectore)c va di)pune 0i eliberarea )u'ei n 'inile creditorului-

CAP- <<< !liberarea 0i di)tribuirea )u'elor reali(ate prin ur'rirea )ilit ,!C@<$"!A 1 *i)po(i/ii 7enerale AR#- 623 !liberarea )u'ei *ac e4i)t un )in7ur creditor ur'ritor5 dup re/inerea cBeltuielilor de e4ecutare5 cnd e)te ca(ul5 )u'a de bani reali(at prin ur'rirea )ilit )e eliberea( ace)tuia pn la acoperirea inte7ral a drepturilor )ale5 iar )u'a r'a) di)ponibil )e pred debitoruluiAR#- 62: Ran7ul crean/elor cu preferin/ 7eneral (1) Cn ca(ul n care ur'rirea )ilit a fo)t pornit de 'ai 'ul/i creditori )au cnd5 pn la eliberarea )au di)tribuirea )u'ei re(ultate din e4ecutare5 au depu) 0i al/i creditori titlurile lor5 e4ecutorul +udectore)c procedea( la di)tribuirea )u'ei potrivit ur'toarei ordini de preferin/5 dac le7ea nu prevede altfel> a) crean/ele repre(entnd cBeltuieli de +udecat5 pentru ')uri a)i7urtorii )au de e4ecutare )ilit5 pentru con)ervarea bunurilor al cror pre/ )e di)tribuie5 orice alte cBeltuieli fcute n intere)ul co'un al creditorilor5 precu' 0i crean/ele n)cute 'potriva debitorului pentru cBeltuielile efectuate cu oca(ia ndeplinirii condi/iilor )au for'alit/ilor prev(ute de le7e pentru dobndirea dreptului a)upra bunului ad+udecat 0i n)crierea ace)tuia n re7i)trul de publicitateH b) cBeltuielile de n'or'ntare a debitorului5 n raport cu condi/ia 0i )tarea ace)tuiaH c) crean/ele repre(entnd )alarii 0i alte datorii a)i'ilate ace)tora5 pen)iile5 )u'ele cuvenite 0o'erilor5 potrivit le7ii5 a+utoarele pentru ntre/inerea 0i n7ri+irea copiilor5 pentru 'aternitate5 pentru incapacitate te'porar de 'unc5 prevenirea 'bolnvirilor5 refacerea )au ntrirea )nt/ii5 a+utoarele de dece)5 acordate n cadrul a)i7urrilor )ociale5 precu' 0i crean/ele repre(entnd obli7a/ia de reparare a pa7ubelor cau(ate prin 'oarte5 vt'area inte7rit/ii corporale )au a )nt/iiH d) crean/ele re(ultnd din obli7a/ia le7al de ntre/inere5 aloca/ii pentru copii )au obli7a/ia de plat a altor )u'e periodice de)tinate a)i7urrii 'i+loacelor de e4i)ten/H e) crean/ele fi)cale provenite din i'po(ite5 ta4e5 contribu/ii 0i din alte )u'e )tabilite potrivit le7ii5 datorate bu7etului de )tat5 bu7etului a)i7urrilor )ociale de )tat5 bu7etelor locale 0i bu7etelor fondurilor )pecialeH f) crean/ele re(ultnd din 'pru'uturi acordate de )tatH 7) crean/ele repre(entnd de)p7ubiri pentru repararea pa7ubelor pricinuite propriet/ii publice prin fapte iliciteH

B) crean/ele re(ultnd din 'pru'uturi bancare5 din livrri de produ)e5 pre)tri de )ervicii )au e4ecutri de lucrri5 precu' 0i din cBirii )au aren(iH i) crean/ele repre(entnd a'en(i cuvenite bu7etului de )tat )au bu7etelor localeH +) alte crean/e(2) *i)po(i/iile privind )ubro7a/ia le7al r'n aplicabile n folo)ul celui care acBit oricare dintre crean/ele prev(ute la alin- (1)(3) Cn ca(ul crean/elor care au aceea0i ordine de preferin/5 dac le7ea nu prevede altfel5 )u'a reali(at )e reparti(ea( ntre creditori propor/ional cu crean/a fiecruiaAR#- 62= *eclararea crean/elor )tatului (1) Cn ter'en de 1= (ile de la nceperea e4ecutrii )ilite5 potrivit le7ii5 orice creditor poate cere )tatului )au unit/ilor ad'ini)trativ%teritoriale ) declare crean/ele lor privile7iateAcea)t cerere va fi n)cri) n re7i)trele de publicitate nu'ai dac )e depune dovada notificrii fcute or7anelor fi)cale teritoriale(2) Cn ter'en de 30 de (ile de la notificare5 )tatul )au unitatea ad'ini)trativ%teritorial trebuie ) declare 0i ) n)crie valoarea crean/ei )ale(3) "ere)pectarea obli7a/iei prev(ute la alin- (1) are ca efect pierderea preferin/ei n raport cu creditorii care au )olicitat declara/iaAR#- 622 Ran7ul crean/elor 7arantate *ac e4i)t creditori care5 a)upra bunului vndut5 au drepturi de 7a+5 ipotec )au alte drepturi de preferin/ con)ervate5 n condi/iile prev(ute de le7e5 la di)tribuirea )u'ei re(ultate din vn(area bunului5 crean/ele lor vor fi pltite naintea crean/elor prev(ute la art- 62: alin- (1) litc)AR#- 628 Ran7ul crean/elor acce)orii *obn(ile 0i penalit/ile )au alte a)e'enea acce)orii ale crean/ei principale vor ur'a ordinea de preferin/ a ace)tei crean/e,!C@<$"!A a 2%a *i)tribuirea )u'ei re(ultate din vn(area bunurilor ur'rite AR#- 626 #er'enul de depunere a titlurilor de crean/ (1) *ac e4i)t 'ai 'ul/i creditori ur'ritori )au intervenien/i5 )u'a re(ultat din vn(are )e di)tribuie ace)tora potrivit ordinii de preferin/ prev(ute la art- 62:%628(2) Cn ace)t )cop5 dup depunerea )au con)e'narea )u'ei re(ultate din vn(are ori5 dup ca(5 de la data cnd ad+udecarea i'obilului ur'rit a devenit definitiv5 e4ecutorul va fi4a de

ur7en/ un ter'en de 10 (ile pentru depunerea titlurilor de crean/(3) *ebitorul5 creditorii ur'ritori5 or7anele fi)cale locale5 ad'ini)tratorii%)ecBe)tru5 ad+udecatarul 0i titularii drepturilor 0i )arcinilor )tin)e prin ad+udecare5 de)pre care e4ecutorul a luat cuno0tin/ n condi/iile art- 8:0 ori art- 63= alin- (2)5 vor fi n0tiin/a/i din oficiu de)pre fi4area ace)tui ter'en5 potrivit di)po(i/iilor privitoare la co'unicarea 0i n'narea cita/iilor(:) #er'enul )e va afi0a la )ediul e4ecutorului +udectore)c 0i la cel al in)tan/ei de e4ecutare cu cel pu/in = (ile nainte de ter'enul fi4at pentru depunerea titlurilor de crean/Afi0area va fi con)tatat printr%un proce)%verbal care )e va depune la do)ar(=) *up e4pirarea ter'enului artat la alin- (:)5 niciun creditor nu va 'ai putea lua parte la di)tribuirea )u'ei ob/inute din ur'rireAR#- 623 *epunerea titlurilor de crean/ (1) Cn vederea participrii la di)tribuire5 to/i creditorii intere)a/i vor trebui ) depun la )ediul e4ecutorului +udectore)c5 n ter'enul prev(ut la art- 626 alin- (:)5 titlurile de crean/5 n ori7inal )au n copie certificat5 artnd n 'od di)tinct capitalul5 dobn(ile 0i cBeltuielile ce le )unt datorate5 precu' 0i5 dac va fi ca(ul5 drepturile de preferin/ nen)cri)e n cartea funciar )au n alte re7i)tre publice(2) Repre(entantul fi)cului va depune n)cri)urile doveditoare ale crean/elor )tatului )au unit/ilor ad'ini)trativ% teritoriale la )ediul e4ecutorului +udectore)c(3) Creditorii care au nfiin/at ')uri a)i7urtorii a)upra bunurilor ur'rite5 pentru a participa la di)tribuire5 vor depune copii certificate de pe ac/iune 0i de pe actul con)tatator al nfiin/rii ')urii a)i7urtoriiAR#- 680 Crean/ele periodice (1) Cn ca(ul n care unul dintre titlurile depu)e de creditorii ur'ritori con/ine obli7a/ia debitorului de a plti o )u' de bani n 'od periodic5 iar bunurile r'a)e n patri'oniul debitorului dup efectuarea e4ecutrii )au veniturile )ale nu a)i7ur plata n viitor a ratelor datorate5 )u'a alocat creditorului )e va )tabili prin acordul pr/ilor5 care va prevedea 0i 'odul de fructificare a ace)teia5 iar n lip)a unui acord5 e4ecutorul va con)tata ace)t fapt printr%un proce)%verbal )e'nat de el 0i de toate pr/ile pre(ente- Cn ace)t din ur' ca(5 partea intere)at va putea )e)i(a in)tan/a de e4ecutare n circu')crip/ia creia )e face e4ecutarea pentru a )tabili )u'a alocat creditorului5 n ter'en de 1= (ile de la ncBeierea proce)ului%verbal5 dac a fo)t pre(ent5 )au de la co'unicarea ace)tuia de ctre e4ecutor5 dac a lip)it(2) *ac pr/ile nu )e n/ele75 in)tan/a de e4ecutare va )tabili5 prin ncBeiere5 )u'a cu care creditorul va participa la

di)tribuirea )u'elor reali(ate prin ur'rire5 precu' 0i 'odul de fructificare a ace)teia5 a)tfel nct ratele datorate ) fie pltite cu precdere din dobn(ile nca)ate5 iar dac ace)tea )unt in)uficiente5 )e vor i'puta a)upra capitalului- CncBeierea )e d cu citarea n ter'en )curt a pr/ilor 0i e)te )upu) nu'ai apelului(3) Cn ca(ul n care niciuna din pr/i nu )e)i(ea( in)tan/a de e4ecutare n ter'enul artat la alin- (1)5 e4ecutorul +udectore)c va )olicita ace)teia )tabilirea )u'ei alocate creditorului5 cu re)pectarea di)po(i/iilor alin- (2)(:) *ac debitorul a decedat 0i )e con)tat c5 n raport cu nu'rul 'o0tenitorilor5 locul unde ace0tia )e 7)e)c5 'odul n care )%a fcut 'pr/eala 'o0tenirii )au cu alte a)e'enea 'pre+urri5 plata n rate a crean/elor e)te 7reu de reali(at5 in)tan/a poate5 la cererea creditorului5 ) procede(e potrivit alin- (1)5 )tabilind )u'a ce )e cuvine creditorului5 precu' 0i partea din acea)ta pe care o va plti fiecare 'o0tenitor n parteAR#- 681 Cncetarea cur7erii dobn(ilor *e la data fi4at pentru depunerea titlurilor de crean/5 dobn(ile crean/elor creditorilor ur'ritori trecute n proiectul de di)tribuire ncetea( de a 'ai fi n )arcina debitorului ur'rit5 cBiar n ca( de conven/ie contrar- *ac in)titu/ia de credit la care )%au depu) ori con)e'nat ace)te )u'e plte0te dobn(i5 creditorii nu vor avea drept dect la dobn(ile ce )e plte)c de in)titu/ia de credit la care )%au depu) ori con)e'nat acele )u'eAR#- 682 <nterdic/ia popririi (1) ,u'ele re(ultate din valorificarea bunurilor ur'rite 0i cele con)e'nate la di)po(i/ia e4ecutorului nu pot fi poprite de ctre creditorii debitorului )au ai ad+udecatarului(2) ,e va putea nfiin/a poprire nu'ai a)upra )u'elor atribuite creditorilor )au debitorului prin proce)ul%verbal de di)tribuireAR#- 683 Cntoc'irea proiectului de di)tribuire (1) Cn ter'en de = (ile de la e4pirarea ter'enului pentru depunerea titlurilor de crean/5 e4ecutorul va ntoc'i proiectul de di)tribuire a )u'elor5 potrivit ordinii de preferin/ prev(ute la art- 62:%6285 iar dac printre creditorii ur'ritori 0i intervenien/i )e afl 0i creditori care au intervenit tardiv5 dup e4pirarea ter'enului prev(ut la art- 2305 crean/ele ace)tora vor fi alocate a)upra pr/ii din )u'a r'a) dup nde)tularea drepturilor creditorilor ur'ritori 0i a celor care au intervenit n ti'p util(2) Cn ca(ul n care i'obilele 7revate de o ipotec colectiv au fo)t vndute 'preun5 crean/a 7arantat cu o a)tfel de ipotec va fi reparti(at5 la cererea creditorilor cu ran7 po)terior5 a)upra i'obilelor ad+udecate5 propor/ional cu pre/ul ob/inut pentru fiecare i'obil n parte5 iar dac )unt crean/e

ipotecare anterioare5 propor/ional cu re)tul de pre/ ce a r'a) de la fiecare i'obil5 dup ce )%au acoperit crean/ele cu ran7 anterior ipotecii colective(3) Crean/ele cu ter'en 0i cele condi/ionale vor fi reparti(ate dup ran7ul lor5 ca 0i cu' ar fi pure 0i )i'ple5 cu 'en/iunea c ele vor fi pltite nu'ai potrivit re7ulilor prev(ute la art- 660 0i 661(:) Crean/ele care nu pot fi valorificate dect dup e4ecutarea bunurilor unui codebitor principal vor fi trecute ca )ocotite )ub condi/ie )u)pen)iv(=) #itularii drepturilor de u(ufruct5 u(5 abita/ie 0i )ervitute5 )tin)e prin ad+udecare5 vor fi trecu/i n ordinea n)crierii cu valoarea ace)tor drepturi n)cri)e n cartea funciar5 iar dac nu e)te n)cri)5 cu valoarea deter'inat potrivit art- 632 alin- (2)5 care poate fi conte)tat n condi/iile art- 68: alin- (2)(2) Creditorul unei rente pe via/ )au altei crean/e periodice va fi trecut n ordinea n)crierii n cartea funciar5 cu o )u' ale crei dobn(i anuale ) fie )uficiente pentru a a)i7ura plata ratelor renteiAR#- 68: Afi0area proiectului de di)tribuire (1) Proiectul de di)tribuire va fi co'unicat debitorului 0i creditorilor care 0i%au depu) titlurile de crean/5 potrivit di)po(i/iilor privitoare la co'unicarea 0i n'narea cita/iilor(2) !i vor fi cita/i cu 'en/iunea e4pre) c5 )ub )anc/iunea decderii5 n ter'en de = (ile de la data co'unicrii5 pot for'ula5 n )cri)5 obiec/iuni la proiectul de di)tribuire(3) Cn lip)a obiec/iunilor n ter'enul artat la alin- (2)5 proiectul de di)tribuire devine definitiv(:) Cn ca( de obiec/iune5 e4ecutorul va convoca n )cri) debitorul 0i to/i creditorii n vederea unei eventuale concilieri5 care va avea loc la )ediul e4ecutorului n ter'en de cel 'ult 1= (ile de la data pri'irii ulti'ei conte)ta/iiAR#- 68= Cncercarea de conciliere- !fecte (1) *ac la ter'enul fi4at n vederea concilierii5 debitorul )au creditorii care au for'ulat obiec/iuni nu 'ai )truie n 'en/inerea lor )au )e a+un7e la un acord privind 'odul de di)tribuire5 e4ecutorul va lua act de acordul reali(at 0i va di)pune reparti(area )u'elor potrivit ace)tei n/ele7eri5 care va fi con)e'nat ntr%un proce)%verbal )e'nat de e4ecutor 0i de toate per)oanele pre(ente(2) *ac nu )e a+un7e la un acord5 iar cei care au for'ulat obiec/iuni )truie n 'en/inerea lor5 e4ecutorul va ncBeia un proce)%verbal n care )e vor con)e'na obiec/iile celor pre(en/i5 )e'nat de el 0i de cei pre(en/i(3) Cel ne'ul/u'it de proiectul de di)tribuire poate introduce conte)ta/ie n ter'en de = (ile de la data ntoc'irii proce)ului%verbal prev(ut la alin- (2)- Conte)ta/ia )u)pend de drept plata crean/ei )au a pr/ii din crean/a conte)tat- La pri'ul ter'en la care pr/ile au fo)t le7al citate5 in)tan/a e)te

obli7at ) )e pronun/e a)upra 'en/inerii )au5 dup ca(5 a nlturrii )u)pendrii- <n)tan/a )e pronun/ prin ncBeiere5 care poate fi atacat nu'ai cu apel5 n ter'en de = (ile de la pronun/are- Apelul nu )u)pend de drept e4ecutarea ncBeierii atacate(:) *ebitorul )au creditorii care nu )%au pre(entat la ter'enul artat la alin- (1) )unt con)idera/i c au renun/at la obiec/iunile for'ulate5 fiind dec(u/i din dreptul de a face conte)ta/ie la e4ecutareAR#- 682 ,olu/ionarea conte)ta/iilor (1) #oate conte)ta/iile for'ulate 'potriva proiectului de di)tribuire )e +udec de in)tan/a de e4ecutare5 printr%o )in7ur Botrre5 de ur7en/ 0i cu precdere5 cu citarea n ter'en )curt a pr/ilor- Gotrrea poate fi atacat nu'ai cu apel n ter'en de = (ile de la co'unicare(2) Conte)tatorul a crui cerere a fo)t re)pin) va r)punde fa/ de creditori pentru dobn(ile ce trec pe)te acelea prev(ute la art- 681 0i pentru toate pre+udiciile cau(ate de ntr(ierea la plat a )u'elor cuveniteAR#- 688 Cndreptarea erorilor de calcul 0i a 7re0elilor 'ateriale !rorile de calcul 0i alte 7re0eli 'ateriale )e vor ndrepta de e4ecutor5 din oficiu ori la cerere5 fcndu%)e 'en/iune de)pre acea)ta n ncBeierea prin care )e di)pune eliberarea )au5 dup ca(5 di)tribuirea )u'ei,!C@<$"!A a 3%a Plata )u'ei re(ultate din ur'rirea )ilit AR#- 686 Condi/ii (1) *ac prin le7e nu )e di)pune altfel5 plata )u'ei re(ultate din e4ecutare )e poate di)pune nu'ai dup e4pirarea ter'enului de depunere a titlurilor de crean/ ori5 dup ca(5 la data e4pirrii ter'enului de for'ulare a obiec/iunilor 'potriva proiectului de di)tribuire(2) !4ecutorul )e va pronun/a a)upra pl/ii )u'ei artate la alin- (1) prin ncBeiere e4ecutorie5 dat fr citarea pr/ilor(3) ,u'a r'a) )e va elibera debitoruluiAR#- 683 !fectuarea pl/ilor (1) Pl/ile vor fi efectuate de ctre unitatea la care au fo)t depu)e )au con)e'nate )u'ele re(ultate din ur'rire5 pe ba(a unei di)po(i/ii de plat tri'i)e de e4ecutorul +udectore)c(2) *ovada efecturii pl/ii va fi co'unicat e4ecutorului5 care o va p)tra la do)arul e4ecutriiAR#- 660 Plata crean/elor afectate de ter'en *ac crean/a e)te afectat de un ter'en )u)pen)iv5 acea)ta )e va plti cBiar dac ter'enul nu )%a 'plinit- Cnd o a)tfel de crean/ e)te fr dobnd5 plata nainte de ter'en nu )e va face

dect dac )e )cade dobnda cuvenit pn la 'plinirea ter'enului- *ac n) creditorul nu e)te de acord ) )e fac )cderea5 crean/a )a )e va con)e'na la unitatea prev(ut de le7e5 pentru a fi eliberat la 'plinirea ter'enuluiAR#- 661 Plata crean/elor condi/ionale (1) Atunci cnd condi/ia e)te re(olutorie5 nu )e va putea elibera creditorului )u'a cuvenit5 dect dac ace)ta va da o cau/iune )au va con)titui o ipotec n favoarea celor care ar trebui ) )e folo)ea)c de acea)t )u' n ca(ul ndeplinirii condi/iei(2) *ac n) condi/ia e)te )u)pen)iv5 )u'a cuvenit creditorului va fi di)tribuit creditorilor care vin dup ace)ta5 dac ace0tia vor da o cau/iune )au vor con)titui o ipotec pentru a 7aranta re)tituirea )u'ei pri'ite n ca( de ndeplinire a condi/iei(3) Cn ca(ul n care creditorii prev(u/i la alin- (1) 0i (2) nu dau o cau/iune )au nu con)tituie o ipotec5 )u'a )e va con)e'na la unitatea prev(ut de le7e pn la ndeplinirea condi/iei re(olutorii )au )u)pen)iveAR#- 662 Plata crean/elor conte)tate (1) ,u'ele core)pun(toare crean/elor conte)tate )au acelora pentru care )%au nfiin/at ')uri a)i7urtorii5 precu' 0i cele recla'ate n condi/iile prev(ute la art- 231 alin- (2)5 dar nerecuno)cute5 n tot )au n parte5 de debitor5 vor fi con)e'nate )pre a fi pltite ulterior(2) *up r'nerea definitiv a Botrrii de )olu/ionare a conte)ta/iei )au a celei date a)upra ac/iunii pe ba(a creia )%a nfiin/at ')ura a)i7urtorie5 e4ecutorul5 la cererea debitorului )au a creditorului intere)at5 va di)pune5 potrivit Botrrii re)pective5 fie eliberarea )u'elor core)pun(toare crean/ei conte)tate ori alocate pe ba( de ')ur a)i7urtorie5 fie di)tribuirea lor5 n condi/iile le7ii5 ntre creditorii r'a0i nende)tula/i- ,u'a r'a) )e va elibera debitorului(3) *ac )u'a recla'at a fo)t p)trat pentru ob/inerea de ctre creditorii intervenien/i a titlurilor e4ecutorii nece)are5 n condi/iile prev(ute la art- 231 alin- (2)5 e4ecutorul5 la cererea uneia dintre pr/i )au cBiar din oficiu5 va cita debitorul5 creditorul ur'ritor 0i creditorii intervenien/i5 cu e4cep/ia celor nde)tula/i inte7ral5 0i5 dup a)cultarea celor pre(en/i5 va di)pune eliberarea )u'ei re/inute n contul creditorilor intervenien/i care au ob/inut ntre ti'p un titlu e4ecutoriu- Cnf/i0area pr/ilor intere)ate va putea fi di)pu)5 la cererea oricruia dintre creditori5 0i nainte de e4pirarea ter'enului le7al pentru ob/inerea titlului e4ecutoriu5 n afar de ca(ul n care 'ai e4i)t al/i creditori care ur'ea( ) ob/in titlul e4ecutoriu- ,u'a r'a) )e va elibera debitoruluiAR#- 663 Plata crean/elor periodice (1) ,u'a alocat creditorului unei crean/e periodice va fi ntrebuin/at n vederea fructificrii ei5 pentru a)i7urarea

pl/ii ratelor5 n 'odul convenit de pr/ile intere)ate5 iar n lip)a unui acord5 n 'odul n care )e va Botr de in)tan/a de e4ecutare5 la )e)i(area pr/ii intere)ate )au5 n lip)5 a e4ecutorului +udectore)c5 n condi/iile prev(ute la art- 680(2) *ac dobn(ile )u'ei alocate vor fi 'ai 'ici dect ratele datorate5 diferen/a )e va ntre7i prin preluare din capital(3) *up )tin7erea5 din orice 'otive5 a obli7a/iei de plat5 )u'a r'a) va fi di)tribuit creditorilor r'a0i nende)tula/i )au eliberat debitoruluiAR#- 66: Predarea titlurilor de crean/ (1) #itlurile crean/elor pltite inte7ral vor fi eliberate creditorilor5 cu 'en/iunea )tin7erii totale a datoriei(2) #itlurile crean/elor pltite par/ial vor fi eliberate creditorilor cu 'en/iunea pr/ii pltiteAR#- 66= CncBiderea procedurii (1) *up predarea titlurilor5 e4ecutorul5 prin ncBeiere dat fr citarea pr/ilor5 con)tat ncetarea ur'ririi )ilite 0i di)pune ncBiderea do)arului(2) Creditorii care nu au fo)t nde)tula/i pot cere n) reluarea ur'ririi )ilite5 n condi/iile le7ii5 )au efectuarea unei noi ur'riri a)upra altor bunuri ale debitorului5 dac e)te ca(ulAR#- 662 ,u'ele neridicate ,u'ele con)e'nate 0i neridicate n ter'en de = ani de la data co'unicrii ncBeierii prin care )%a aprobat di)tribuirea ace)tora )e fac venit la bu7etul local5 di)po(i/iile art- 883 aplicndu%)e n 'od core)pun(tor#<#L$L <<< !4ecutarea )ilit direct CAP- < *i)po(i/ii 7enerale AR#- 668 odul de e4ecutare (1) Cn ca(ul n care obli7a/ia debitorului prev(ut n titlul e4ecutoriu con)t n l)area po)e)iei unui bun5 n predarea unui bun )au a folo)in/ei ace)tuia ori n evacuarea debitorului dintr%o locuin/ )au dintr%o alt incint5 n de)fiin/area unei con)truc/ii5 planta/ii )au a altei lucrri ori n ndeplinirea oricrei alte activit/i )tabilite pentru reali(area drepturilor creditorului5 iar debitorul nu e4ecut de bunvoie obli7a/ia )a n ter'enul prev(ut n )o'a/ie5 creditorul va )olicita e4ecutarea )ilit5 putnd5 n raport cu 'pre+urrile cau(ei 0i natura obli7a/iei ce )e e4ecut5 ) )e)i(e(e in)tan/a de e4ecutare5 n vederea aplicrii unei penalit/i(2) Atribuirea prin Botrre +udectorea)c a unui i'obil )au obli7a/ia de a%l preda5 a%l l)a n po)e)ie ori n folo)in/5

dup ca(5 cuprinde 0i obli7a/ia de evacuare a i'obilului5 dac le7ea nu prevede n 'od e4pre) altfelAR#- 666 !4ecutarea fr )o'a/ie La cererea creditorului5 dac )e +u)tific o nevoie ur7ent )au e4i)t pericol ca debitorul ) )e )u)tra7 de la ur'rire5 ) a)cund5 ) di)tru7 ori ) deteriore(e bunurile ce trebuie predate5 in)tan/a va putea ) di)pun5 prin ncBeierea de ncuviin/are a e4ecutrii )ilite5 ca e4ecutarea )ilit ) )e fac de ndat 0i fr )o'a/ieAR#- 663 Proce)ul%verbal de ndeplinire a e4ecutrii (1) *e)pre ndeplinirea e4ecutrii obli7a/iilor prev(ute n pre(entul capitol5 e4ecutorul va ncBeia un proce)%verbal n condi/iile art- 2865 )tabilind totodat cBeltuielile de e4ecutare pe care ur'ea( ) le pltea)c debitorul(2) Proce)ul%verbal va fi co'unicat pr/ilor5 iar un e4e'plar va fi p)trat la do)arul de e4ecutare(3) Proce)ul%verbal con)tituie titlu e4ecutoriu n privin/a cBeltuielilor de e4ecutare5 )tabilite n )arcina debitoruluiAR#- 630 <'po)ibilitatea predrii )ilite a bunului Cn ca(ul n care predarea )ilit a unui bun a devenit i'po)ibil din cau(a di)tru7erii5 a)cunderii )au deteriorrii ace)tuia ori a altor a)e'enea 'pre+urri5 e4ecutorul va con)e'na acea)ta ntr%un proce)%verbal ntoc'it n condi/iile art- 6635 0i totodat va di)pune5 prin ncBeiere5 ncetarea e4ecutrii )iliteAR#- 631 ;bli7area debitorului la plata contravalorii bunului (1) *ac n titlul e4ecutoriu nu )%a )tabilit ce )u' ur'ea( a fi pltit ca ecBivalent al valorii lucrului n ca(ul i'po)ibilit/ii predrii ace)tuia5 in)tan/a de e4ecutare5 la cererea creditorului5 va )tabili acea)t )u' prin Botrre dat cu citarea pr/ilor- Cn toate ca(urile5 la cererea creditorului5 in)tan/a va avea n vedere 0i pre+udiciile oca(ionate prin nee4ecutarea de bunvoie a obli7a/iei5 nainte ca acea)ta ) devin i'po)ibil de e4ecutat(2) Gotrrea e)te e4ecutorie 0i e)te )upu) nu'ai apelului,u)pendarea e4ecutrii ace)tei Botrri nu )e va putea ob/ine dect cu con)e'narea )u'ei )tabilite- *i)po(i/iile art- 8=0 0i 8=1 )unt aplicabile n 'od core)pun(tor(3) Pe ba(a cererii prev(ute la alin- (1)5 creditorul va putea nfiin/a ')uri a)i7urtoriiCAP- << Predarea )ilit a bunurilor 'obile AR#- 632 Cn0tiin/area debitorului *ac partea obli7at ) predea un bun 'obil5 deter'inat prin calitate 0i cantitate5 nu 0i ndepline0te obli7a/ia n ter'en de

2: de ore de la co'unicarea ncBeierii de ncuviin/are a e4ecutrii5 predarea lui )e va face prin e4ecutare )ilitAR#- 633 !fectuarea e4ecutrii )ilite (1) Cn vederea e4ecutrii )ilite a obli7a/iei prev(ute la art- 6325 e4ecutorul +udectore)c va ridica bunul ur'rit de la debitor )au de la per)oana la care )e afl5 punndu%l pe creditor n drepturile )ale5 )tabilite prin titlul e4ecutoriu(2) !4ecutorul +udectore)c va ncBeia5 n condi/iile art6635 un proce)%verbal de)pre ndeplinirea e4ecutrii5 )tabilind totodat cBeltuielile de e4ecutare pe care ur'ea( ) le pltea)c debitorulAR#- 63: <'po)ibilitatea de predare *ac5 n ter'en de 30 de (ile de la data depla)rii e4ecutorului +udectore)c la locul de unde ur'a ) fie ridicat bunul 'obil5 nu )%a efectuat predarea )ilit ctre creditor5 e4ecutorul +udectore)c5 la cererea ace)tuia din ur'5 poate ntoc'i o ncBeiere prin care ) con)tate i'po)ibilitatea de predare- *i)po(i/iile art- 630 0i 631 )e aplic n 'od core)pun(tor cBiar 0i atunci cnd debitorul5 ulterior 'plinirii ter'enului de 30 de (ile ofer predarea bunului ctre creditorCAP- <<< Predarea )ilit a bunurilor i'obile AR#- 63= #er'en de e4ecutare (1) "icio evacuare din i'obilele cu de)tina/ie de locuin/ nu poate fi fcut de la data de 1 dece'brie 0i pn la data de 1 'artie a anului ur'tor5 dect dac creditorul face dovada c5 n )en)ul di)po(i/iilor le7i)la/iei locative5 el 0i fa'ilia )a nu au la di)po(i/ie o locuin/ core)pun(toare ori c debitorul 0i fa'ilia )a au o alt locuin/ core)pun(toare n care )%ar putea 'uta de ndat(2) *i)po(i/iile alin- (1) nu )e aplic n ca(ul evacurii per)oanelor care ocup abu(iv5 pe ci de fapt5 fr niciun titlu5 o locuin/ 0i nici celor care au fo)t evacua/i pentru c pun n pericol rela/iile de convie/uire )au tulbur n 'od 7rav lini0tea publicAR#- 632 Cn0tiin/area debitorului *ac partea obli7at ) evacue(e ori ) predea un i'obil nu 0i ndepline0te acea)t obli7a/ie n ter'en de 6 (ile de la co'unicarea ncBeierii de ncuviin/are a e4ecutrii5 ea va fi ndeprtat prin e4ecutare )ilit5 iar i'obilul va fi predat celui ndrept/itAR#- 638 !fectuarea e4ecutrii )ilite (1) Cn vederea e4ecutrii )ilite a obli7a/iei prev(ute la art- 6325 e4ecutorul +udectore)c )e va depla)a la fa/a locului5 va )o'a pe debitor ) pr)ea)c de ndat i'obilul5 iar n ca(

de 'potrivire5 l va evacua din i'obilul re)pectiv pe debitor 'preun cu toate per)oanele care ocup i'obilul n fapt ori fr niciun titlu opo(abil creditorului5 cu )au fr a+utorul for/ei publice5 dup ca(5 punnd pe creditor n drepturile )ale(2) Cnd debitorul lip)e0te )au refu( ) de)cBid u0ile5 e4ecutorul va fi n)o/it de a7en/i ai for/ei publice ori repre(entan/i ai +andar'eriei5 dup ca((3) *up de)cBiderea u0ilor i'obilului5 pre(en/a celor 'en/iona/i la alin- (2) va putea fi )uplinit de 2 'artori a)i)ten/i(:) !4ecutarea n 'odalitatea predrii )ilite i'obiliare va putea continua n (iua nceperii )ale cBiar dup ora 205005 precu' 0i n (ilele ur'toare5 inclu)iv n cele nelucrtoare5 dac nu )%a finali(at din cau(a unei opuneri la e4ecutare din partea debitorului ori a altei per)oane )au dac opera/iunile ce trebuie efectuate pentru finali(area e4ecutrii )ilite nu )%au putut reali(a pn la ora 20500AR#- 636 *epo(itarea bunurilor 'obile (1) *ac e4ecutarea prive0te un i'obil n care )e 7)e)c bunuri 'obile ce nu for'ea( obiectul e4ecutrii 0i pe care debitorul nu le ridic )in7ur ori )unt )ecBe)trate ntr%o alt ur'rire5 e4ecutorul va ncredin/a ace)te bunuri n p)trarea unui ad'ini)trator%)ecBe)tru5 care poate fi cBiar creditorul5 pe cBeltuiala debitorului- *e)pre acea)t ')ur va fi n0tiin/at creditorul n folo)ul cruia bunurile au fo)t )ecBe)trate(2) *i)po(i/iile pre(entei cr/i referitoare la ad'ini)tratori%)ecBe)tru n 'aterie de ur'rire 'obiliar propriu%(i) )unt aplicabile n 'od core)pun(tor(3) *ac bunurile l)ate n depo(it nu )unt )ecBe)trate n favoarea altei ur'riri5 e4ecutorul va fi4a5 prin proce)ul%verbal artat la art- 6335 ter'enul n care debitorul trebuie ) le ridice5 care nu poate fi 'ai lun7 de o lunAR#- 633 Proce)ul%verbal de predare )ilit *e)pre ndeplinirea e4ecutrii potrivit prevederilor pre(entului capitol5 e4ecutorul +udectore)c va ntoc'i un proce)%verbal5 di)po(i/iile art- 663 fiind aplicabile- Cn ca(ul n care debitorul refu( pri'irea proce)ului%verbal5 lip)e0te ori5 dup ca(5 a pr)it i'obilul dup nceperea e4ecutrii5 iar do'iciliul )u )e afla n acel i'obil5 e4ecutorul +udectore)c5 dac debitorul nu i%a co'unicat un do'iciliu ale)5 va proceda la afi0area proce)ului%verbal de predare )ilit pe u0a i'obilului )au n orice alt parte a i'obilului care l face vi(ibilAR#- 300 ?n(area bunurilor l)ate n depo(it (1) *ac debitorul nu ridic bunurile n ter'enul artat n proce)ul%verbal prev(ut la art- 633 0i ace)tea au valoare de pia/5 ele vor fi )coa)e n vn(are5 inclu)iv cele care )unt in)e)i(abile prin natura lor5 potrivit re7ulilor din 'ateria vn(rii bunurilor 'obile ur'ribile-

(2) Pre/ul bunurilor vndute5 dup deducerea cBeltuielilor de e4ecutare )ilit5 inclu)iv a cBeltuielilor de vn(are 0i a re'unera/iei ad'ini)tratorului%)ecBe)tru5 va fi con)e'nat pe nu'ele debitorului5 care va fi n0tiin/at de)pre acea)ta potrivit di)po(i/iilor privitoare la co'unicarea 0i n'narea cita/iilor*i)po(i/iile art- 633 )e aplic n 'od core)pun(tor(3) Eunurile care nu au valoare de pia/ )unt declarate abandonate- *e a)e'enea5 la cererea creditorului5 e4ecutorul +udectore)c poate declara abandonate bunurile 'obile care au valoare de pia/ 0i nu au fo)t revendicate de debitor )au de alt per)oan care ar dovedi calitatea de proprietar5 n ter'en de : luni de la data ncBeierii proce)ului%verbal de predare )ilit(:) *e)pre toate ace)tea va fi n0tiin/at 0i debitorul5 potrivit di)po(i/iilor prev(ute la alin- (2)5 precu' 0i or7anul financiar local pentru a prelua bunurile abandonate- *i)po(i/iile art- 883 )e aplic n 'od core)pun(torAR#- 301 Reocuparea i'obilului (1) *ac5 dup ncBeierea proce)ului%verbal de predare )ilit5 debitorul )au orice alt per)oan5 n lip)a con)i'/'ntului e4pre) prealabil ori a unei Botrri +udectore0ti5 ptrunde )au )e rein)talea( n i'obil5 la cererea creditorului ori a altei per)oane intere)ate5 )e va putea face o nou e4ecutare )ilit n ba(a aceluia0i titlu e4ecutoriu5 fr )o'a/ie 0i fr nicio alt for'alitate prealabil(2) Cn ca(ul prev(ut la alin- (1)5 orice bunuri 'obile5 indiferent de natura ori valoarea lor5 care nu au fo)t ridicate la data predrii )ilite ini/iale )au care au fo)t adu)e n i'obil dup reocupare5 )e con)ider de drept abandonate din 'o'entul repunerii n po)e)ie(3) Pe ba(a proce)ului%verbal pu) la di)po(i/ia or7anului de ur'rire penal5 n copie certificat5 de e4ecutorul +udectore)c5 va fi declan0at ur'rirea penalCAP- <? !4ecutarea )ilit a altor obli7a/ii de a face )au a obli7a/iilor de a nu face ,!C@<$"!A 1 *i)po(i/ii co'une AR#- 302 *o'eniu de aplicare (1) *i)po(i/iile pre(entei )ec/iuni )unt aplicabile n ca(ul e4ecutrii )ilite n natur a obli7a/iilor de a face )au de a nu face n te'eiul unui titlu e4ecutoriu- *ac prin titlul e4ecutoriu creditorul a fo)t autori(at ca5 pe cBeltuiala debitorului5 ) e4ecute el n)u0i ori ) fac ) fie e4ecutat obli7a/ia de a face )au5 dup ca(5 ) nlture ori ) ridice ceea ce debitorul a fcut cu nclcarea obli7a/iei de a nu face nu 'ai e)te nece)ar ob/inerea unui nou titlu e4ecutoriu prin care ) )e )tabilea)c de)p7ubirile datorate de debitor )au5 dup ca(5

contravaloarea lucrrilor nece)are re)tabilirii )itua/iei anterioare nclcrii obli7a/iei de a nu face- Cn ace)te din ur' ca(uri5 )u'ele re)pective )e deter'in pe ba( de e4perti( )au de alte docu'ente +u)tificative de ctre e4ecutorul +udectore)c5 potrivit di)po(i/iilor art- 226(2) *i)po(i/iile art- 1-=26 din Codul civil r'n aplicabileAR#- 303 !4ecutarea obli7a/iei de a face *ac debitorul refu( ) ndeplinea)c o obli7a/ie de a face cuprin) ntr%un titlu e4ecutoriu5 n ter'en de 10 (ile de la co'unicarea ncBeierii de ncuviin/are a e4ecutrii5 creditorul poate fi autori(at de in)tan/a de e4ecutare5 prin ncBeiere e4ecutorie5 dat cu citarea pr/ilor5 ) o ndeplinea)c el n)u0i )au prin alte per)oane5 pe cBeltuiala debitoruluiAR#- 30: !4ecutarea obli7a/iei de a nu face (1) *i)po(i/iile prev(ute n pre(enta )ec/iune )unt aplicabile n 'od core)pun(tor 0i n ca(ul cnd titlul e4ecutoriu cuprinde o obli7a/ie de a nu face(2) Creditorul va putea cere in)tan/ei de e4ecutare ) fie autori(at5 prin ncBeiere e4ecutorie5 dat cu citarea pr/ilor5 ) de)fiin/e(e el n)u0i )au prin alte per)oane5 pe cBeltuiala debitorului5 lucrrile fcute de ace)ta 'potriva obli7a/iei de a nu faceAR#- 30= Aplicarea de penalit/i (1) *ac n ter'en de 10 (ile de la co'unicarea ncBeierii de ncuviin/are a e4ecutrii debitorul nu e4ecut obli7a/ia de a face )au de a nu face5 care nu poate fi ndeplinit prin alt per)oan5 ace)ta poate fi con)trn) la ndeplinirea ei5 prin aplicarea unor penalit/i5 de ctre in)tan/a de e4ecutare(2) Cnd obli7a/ia nu e)te evaluabil n bani5 in)tan/a )e)i(at de creditor l poate obli7a pe debitor5 prin ncBeiere definitiv dat cu citarea pr/ilor5 ) pltea)c n favoarea creditorului o penalitate de la 100 lei la 1-000 lei5 )tabilit pe (i de ntr(iere5 pn la e4ecutarea obli7a/iei prev(ute n titlul e4ecutoriu(3) Atunci cnd obli7a/ia are un obiect evaluabil n bani5 penalitatea prev(ut la alin- (2) poate fi )tabilit de in)tan/ ntre 051O 0i 1O pe (i de ntr(iere5 procenta+ calculat din valoarea obiectului obli7a/iei(:) *ac n ter'en de 3 luni de la data co'unicrii ncBeierii de aplicare a penalit/ii debitorul nu e4ecut obli7a/ia prev(ut n titlul e4ecutoriu5 in)tan/a de e4ecutare5 la cererea creditorului5 va fi4a )u'a definitiv ce i )e datorea( cu ace)t titlu5 prin ncBeiere definitiv5 dat cu citarea pr/ilor(=) Penalitatea va putea fi nlturat ori redu)5 pe calea conte)ta/iei la e4ecutare5 dac debitorul e4ecut obli7a/ia prev(ut n titlul e4ecutoriu 0i dovede0te e4i)ten/a unor 'otive te'einice care au +u)tificat ntr(ierea e4ecutrii-

(2) CncBeierea dat n condi/iile alin- (:) e)te e4ecutorieAR#- 302 <nter(icerea daunelor co'inatorii Pentru nee4ecutarea obli7a/iilor prev(ute n pre(entul capitol nu )e pot acorda daune co'inatoriiAR#- 308 Concur)ul for/ei publice *ac5 n ca(urile prev(ute la art- 303 0i 30:5 debitorul )e opune la e4ecutarea obli7a/iei de ctre creditor5 e4ecutorul +udectore)c5 la cererea creditorului5 va ob/ine5 n condi/iile le7ii5 concur)ul or7anelor de poli/ie5 +andar'erie )au al altor a7en/i ai for/ei publice5 dup ca(AR#- 306 !fectuarea n)crierilor n cartea funciar (1) *ac printr%un titlu e4ecutoriu )%a di)pu) efectuarea unei n)crieri n cartea funciar 'potriva celui n)cri) ca titular al dreptului5 creditorul va putea )olicita5 direct )au prin inter'ediul e4ecutorului +udectore)c5 biroului de cada)tru 0i publicitate i'obiliar ) di)pun n)crierea n ba(a ace)tui titlu(2) *ac cel 'potriva cruia )%a di)pu) efectuarea n)crierii a fo)t totodat obli7at5 prin acela0i titlu e4ecutoriu )au prin altul5 ) evacue(e ori5 dup ca(5 ) predea i'obilul n 'inile creditorului5 )e va proceda potrivit di)po(i/iilor art63= 0i ur'toarele(3) *i)po(i/iile pre(entului articol )unt aplicabile5 n 'od core)pun(tor5 0i n ca(urile n care obli7a/ia cuprin) n titlul e4ecutoriu prive0te efectuarea n)crierilor n alte re7i)tre publice dect cartea funciar,!C@<$"!A a 2%a !4ecutarea Botrrilor +udectore0ti referitoare la 'inori AR#- 303 *o'eniu de aplicare (1) *i)po(i/iile pre(entului capitol )unt aplicabile 0i n ca(ul ')urilor privitoare la 'inori prev(ute ntr%un titlu e4ecutoriu5 cu' )unt )tabilirea locuin/ei 'inorului5 darea n pla)a'ent5 napoierea 'inorului de ctre per)oana care l /ine fr drept5 e4ercitarea dreptului de a avea le7turi per)onale cu 'inorul5 precu' 0i alte ')uri prev(ute de le7e(2) Cn ace)te ca(uri5 e4ecutorul +udectore)c va tri'ite printelui )au per)oanei la care )e afl 'inorul ncBeierea de ncuviin/are a e4ecutrii 'preun cu o )o'a/ie n care i va co'unica ace)teia data la care ) )e pre(inte 'preun cu 'inorul la )ediul )u ori n alt loc )tabilit de e4ecutor5 n vederea prelurii ace)tuia de ctre creditor5 )au5 dup ca(5 i va pune n vedere ) per'it celuilalt printe ) 0i e4ercite dreptul de a avea le7turi per)onale cu 'inorul5 potrivit pro7ra'ului )tabilit n titlul e4ecutoriu-

(3) *ac debitorul nu )e va confor'a )o'a/iei e4ecutorului5 ace)ta5 la cererea creditorului5 va )e)i(a in)tan/a de e4ecutare pentru a )e face aplicarea prevederilor art- 30=AR#- 310 Re7uli )peciale de e4ecutare (1) *ac n ter'en de o lun de la co'unicarea ncBeierii prev(ute la art- 30= alin- (2) debitorul nu e4ecut obli7a/ia )a5 e4ecutorul +udectore)c va proceda la e4ecutarea )ilit(2) !4ecutarea )e va efectua n pre(en/a unui repre(entant al direc/iei 7enerale de a)i)ten/ )ocial 0i protec/ia copilului 0i5 cnd ace)ta aprecia( c e)te nece)ar5 a unui p)iBolo7 de)e'nat de acea)ta- Pre(en/a p)iBolo7ului nu e)te nece)ar dac repre(entantul direc/iei are acea)t calificare(3) La )olicitarea e4ecutorului +udectore)c5 a7en/ii for/ei publice )unt obli7a/i ) 0i dea concur)ul la e4ecutare5 n condi/iile le7ii(:) "u e)te per'i) niciunei per)oane ) bru)cBe(e 'inorul )au ) e4ercite pre)iuni a)upra lui pentru a )e reali(a e4ecutareaAR#- 311 ;punerea la e4ecutare (1) *ac debitorul nu 0i ndepline0te obli7a/ia5 penalitatea )tabilit de in)tan/ potrivit art- 30= va cur7e pn la 'o'entul e4ecutrii5 dar nu 'ai 'ult de 3 luni de la co'unicarea ncBeierii prev(ute la art- 30= alin- (2)(2) Cn ca(ul n care debitorul nu 0i ndepline0te obli7a/ia n ter'enul prev(ut la alin- (1)5 precu' 0i atunci cnd debitorul e)te de rea%credin/ 0i a)cunde 'inorul5 e4ecutorul +udectore)c va con)e'na ace)t fapt 0i va )e)i(a de ndat parcBetul de pe ln7 in)tan/a de e4ecutare n vederea nceperii ur'ririi penale5 pentru )vr0irea infrac/iunii de nere)pectare a Botrrii +udectore0tiAR#- 312 Refu(ul 'inorului (1) *ac e4ecutorul con)tat c n)u0i 'inorul refu( n 'od cate7oric ) l pr)ea)c pe debitor )au 'anife)t aver)iune fa/ de creditor5 va ntoc'i un proce)%verbal n care va con)e'na con)tatrile )ale 0i pe care l va co'unica pr/ilor 0i repre(entantului direc/iei 7enerale de a)i)ten/ )ocial 0i protec/ia copilului(2) Repre(entantul direc/iei 7enerale de a)i)ten/ )ocial 0i protec/ia copilului va )e)i(a in)tan/a co'petent de la locul unde )e afl 'inorul5 pentru ca acea)ta ) di)pun5 n func/ie de vr)ta copilului5 un pro7ra' de con)iliere p)iBolo7ic5 pentru o perioad ce nu poate dep0i 3 luni- Cererea )e )olu/ionea( de ur7en/ n ca'era de con)iliu5 prin ncBeiere ne)upu) niciunei ci de atac5 pronun/at cu citarea prin/ilor 0i5 dup ca(5 a per)oanei la care )e afl copilul- *i)po(i/iile le7ale privind a)cultarea copilului r'n aplicabile(3) La finali(area pro7ra'ului de con)iliere5 p)iBolo7ul nu'it de in)tan/ va ntoc'i un raport pe care l va co'unica in)tan/ei5 e4ecutorului +udectore)c 0i direc/iei 7enerale de a)i)ten/ )ocial 0i protec/ia copilului-

(:) *up pri'irea raportului p)iBolo7ului5 e4ecutorul va relua procedura e4ecutrii )ilite5 potrivit art- 310(=) *ac 0i n cur)ul ace)tei proceduri e4ecutarea nu va putea fi reali(at din cau(a refu(ului 'inorului5 creditorul poate )e)i(a in)tan/a co'petent de la locul unde )e afl 'inorul n vederea aplicrii unei penalit/i5 di)po(i/iile art- 30= alin(2) 0i (:)%(2) fiind aplicabile n 'od core)pun(torAR#- 313 Proce)ul%verbal de con)tatare !4ecutorul +udectore)c va ncBeia un proce)%verbal n care va con)tata 'odul de ndeplinire a obli7a/iilor prev(ute la art303 alin- (1)5 di)po(i/iile art- 663 fiind aplicabile n 'od core)pun(torCAR#!A a ?<%a Proceduri )peciale #<#L$L < Procedura divor/ului CAP- < *i)po(i/ii co'une AR#- 31: <n)tan/a co'petent (1) Cererea de divor/ e)te de co'peten/a +udectoriei n circu')crip/ia creia )e afl cea din ur' locuin/ co'un a )o/ilor- *ac )o/ii nu au avut locuin/ co'un )au dac niciunul dintre )o/i nu 'ai locuie0te n circu')crip/ia +udectoriei n care )e afl cea din ur' locuin/ co'un5 +udectoria co'petent e)te aceea n circu')crip/ia creia 0i are locuin/a prtul5 iar cnd prtul nu are locuin/a n /ar 0i in)tan/ele ro'ne )unt co'petente interna/ional5 e)te co'petent +udectoria n circu')crip/ia creia 0i are locuin/a recla'antul(2) *ac nici recla'antul 0i nici prtul nu au locuin/a n /ar5 pr/ile pot conveni ) introduc cererea de divor/ la orice +udectorie din Ro'nia- Cn lip)a unui a)e'enea acord5 cererea de divor/ e)te de co'peten/a Dudectoriei ,ectorului = al 'unicipiului Eucure0tiAR#- 31= Cererea de divor/ (1) Cererea de divor/ va cuprinde5 pe ln7 cele prev(ute de le7e pentru cererea de cBe'are n +udecat5 nu'ele copiilor 'inori ai celor 2 )o/i ori adopta/i de ace0tia(2) *ac nu )unt copii 'inori5 )e va 'en/iona n cerere acea)t 'pre+urare(3) La cerere )e vor altura o copie a certificatului de c)torie 0i5 dup ca(5 cte o copie a certificatelor de na0tere ale copiilor 'inori(:) La cerere )e poate altura5 dup ca(5 n/ele7erea )o/ilor re(ultat din 'ediere cu privire la de)facerea c)toriei 0i5 dup ca(5 la re(olvarea a)pectelor acce)orii divor/ului-

AR#- 312 Cererea reconven/ional (1) ,o/ul prt poate ) fac 0i el cerere de divor/5 cel 'ai tr(iu pn la pri'ul ter'en de +udecat la care a fo)t citat n 'od le7al5 pentru faptele petrecute nainte de acea)t datPentru faptele petrecute dup acea)t dat prtul va putea face cerere pn la nceperea de(baterilor a)upra fondului n cererea recla'antului(2) Cererea prtului )e va face la aceea0i in)tan/ 0i )e va +udeca 'preun cu cererea recla'antului(3) Cn ca(ul n care 'otivele divor/ului )%au ivit dup nceperea de(baterilor a)upra fondului la pri'a in)tan/ 0i n ti'p ce +udecata pri'ei cereri )e afl n apel5 cererea prtului va putea fi fcut direct la in)tan/a nve)tit cu +udecarea apelului(:) "eintroducerea cererii n ter'enele artate la alin- (1) 0i (3) atra7e decderea )o/ului prt din dreptul de a cere divor/ul pentru acele 'otive- *ac cererea recla'antului a fo)t re)pin)5 )o/ul prt poate cere divor/ul pentru 'otive ivite ulteriorAR#- 318 Calitatea proce)ual activ (1) *e)facerea c)toriei prin divor/ poate fi cerut nu'ai de )o/i(2) Cu toate ace)tea5 )o/ul pu) )ub interdic/ie +udectorea)c poate cere divor/ul prin repre(entant le7al )au per)onal n ca(ul n care face dovada c are capacitatea de di)cern'nt neafectatAR#- 316 Cereri acce)orii 0i incidentale (1) La cerere5 in)tan/a de divor/ )e pronun/ 0i cu privire la> a) e4ercitarea autorit/ii printe0ti5 contribu/ia prin/ilor la cBeltuielile de cre0tere 0i educare a copiilor5 locuin/a copilului 0i dreptul printelui de a avea le7turi per)onale cu ace)taH b) nu'ele )o/ilor dup divor/H c) locuin/a fa'ilieiH d) de)p7ubirea pretin) pentru pre+udiciile 'ateriale )au 'orale )uferite ca ur'are a de)facerii c)torieiH e) obli7a/ia de ntre/inere )au pre)ta/ia co'pen)atorie ntre fo0tii )o/iH f) ncetarea re7i'ului 'atri'onial 0i5 dup ca(5 licBidarea co'unit/ii de bunuri 0i parta+ul ace)tora(2) Cnd )o/ii au copii 'inori5 n)cu/i naintea )au n ti'pul c)toriei ori adopta/i5 in)tan/a )e va pronun/a a)upra e4ercitrii autorit/ii printe0ti5 precu' 0i a)upra contribu/iei prin/ilor la cBeltuielile de cre0tere 0i educare a copiilor5 cBiar dac ace)t lucru nu a fo)t )olicitat prin cererea de divor/-

(3) *e a)e'enea5 in)tan/a )e va pronun/a din oficiu 0i a)upra nu'elui pe care l vor purta )o/ii dup divor/5 potrivit prevederilor Codului civilAR#- 313 )uri vre'elnice <n)tan/a poate lua5 pe tot ti'pul proce)ului5 prin ordonan/ pre0edin/ial5 ')uri provi(orii cu privire la )tabilirea locuin/ei copiilor 'inori5 la obli7a/ia de ntre/inere5 la nca)area aloca/iei de )tat pentru copii 0i la folo)irea locuin/ei fa'ilieiAR#- 320 Pre(en/a per)onal a pr/ilor (1) Cn fa/a in)tan/elor de fond5 pr/ile )e vor nf/i0a n per)oan5 afar nu'ai dac unul dintre )o/i e4ecut o pedeap) privativ de libertate5 e)te 'piedicat de o boal 7rav5 e)te pu) )ub interdic/ie +udectorea)c5 are re0edin/a n )trintate )au )e afl ntr%o alt a)e'enea )itua/ie5 care l 'piedic ) )e pre(inte per)onalH n a)tfel de ca(uri5 cel n cau( )e va putea nf/i0a prin avocat5 'andatar )au5 dup ca(5 prin tutore ori curator(2) <n)tan/a va ncerca la fiecare nf/i0are 'pcarea )o/ilor(3) Cn toate ca(urile5 in)tan/a e)te obli7at ) l a)culte pe copilul 'inor5 potrivit prevederilor Codului civilAR#- 321 Ab)en/a recla'antului *ac la ter'enul de +udecat5 n pri' in)tan/5 recla'antul lip)e0te ne+u)tificat 0i )e nf/i0ea( nu'ai prtul5 cererea va fi re)pin) ca ne)u)/inutAR#- 322 Citarea prtului *ac procedura de citare a )o/ului prt a fo)t ndeplinit prin afi0are5 iar ace)ta nu )%a pre(entat la pri'ul ter'en de +udecat5 in)tan/a va cere dove(i )au va di)pune cercetri pentru a verifica dac prtul 0i are locuin/a la locul indicat n cerere 0i5 dac va con)tata c nu locuie0te acolo5 va di)pune citarea lui la locuin/a )a efectiv5 precu' 0i5 dac e)te ca(ul5 la locul )u de 'uncAR#- 323 Renun/area la +udecat Recla'antul poate renun/a la +udecat n tot cur)ul +udec/ii5 cBiar dac prtul )e 'potrive0te- Renun/area recla'antului nu are niciun efect a)upra cererii de divor/ fcute de prtAR#- 32: C'pcarea )o/ilor (1) ,o/ii )e pot 'pca n tot cur)ul +udec/ii5 cBiar dac nu au fo)t pltite ta4ele de ti'bru- Cn ace)t ca(5 in)tan/a va lua act de 'pcare 0i va di)pune5 prin Botrre definitiv5 ncBiderea do)arului5 precu' 0i re)tituirea ta4elor de ti'bru5 dac au fo)t acBitate-

(2) ;ricare dintre )o/i va putea for'ula o cerere nou pentru fapte petrecute dup 'pcare 0i5 n ace)t ca(5 )e va putea folo)i 0i de faptele vecBiAR#- 32= *ece)ul unuia dintre )o/i (1) *ac n ti'pul proce)ului de divor/ unul dintre )o/i decedea(5 in)tan/a va lua act de ncetarea c)toriei 0i va di)pune5 prin Botrre definitiv5 ncBiderea do)arului(2) Cu toate ace)tea5 cnd cererea de divor/ )e nte'eia( pe culpa prtului 0i recla'antul decedea( n cur)ul proce)ului5 l)nd 'o0tenitori5 ace0tia vor putea continua ac/iunea5 pe care in)tan/a o va ad'ite nu'ai dac va con)tata culpa e4clu)iv a )o/ului prt- Cn ca( contrar5 di)po(i/iile alin- (1) r'n aplicabile(3) Pentru introducerea n cau( a 'o0tenitorilor )o/ului recla'ant5 in)tan/a va face aplicarea art- :12 alin- (1) pct- 1(:) Cn ca(ul n care ac/iunea e)te continuat de 'o0tenitorii )o/ului recla'ant5 potrivit alin- (2)5 c)toria )e )ocote0te de)fcut la data introducerii cererii de divor/AR#- 322 "e'otivarea Botrrii Gotrrea prin care )e pronun/ divor/ul nu )e va 'otiva5 dac a'bele pr/i )olicit in)tan/ei acea)taAR#- 328 Ci de atac- Publicitatea Botrrii (1) Apelul recla'antului 'potriva Botrrii prin care )%a re)pin) cererea va fi re)pin) ca ne)u)/inut5 dac la +udecat )e pre(int nu'ai prtul(2) Apelul prtului va fi +udecat cBiar dac )e nf/i0ea( nu'ai recla'antul(3) *ac unul dintre )o/i )%a rec)torit5 Botrrea definitiv prin care )%a de)fcut c)toria nu e)te )upu) conte)ta/iei n anulare 0i revi(uirii n ce prive0te divor/ul(:) <n)tan/a la care Botrrea de divor/ a r'a) definitiv o va tri'ite5 din oficiu5 )erviciului de )tare civil unde a fo)t ncBeiat c)toria5 Re7i)trului na/ional al re7i'urilor 'atri'oniale5 prev(ut de Codul civil5 0i dac unul dintre )o/i a fo)t profe)ioni)t5 re7i)trului co'er/uluiCAP- << *ivor/ul re'ediu ,!C@<$"!A 1 *ivor/ul prin acordul )o/ilor AR#- 326 *o'eniu de aplicare *i)po(i/iile pre(entei )ec/iuni nu )e aplic ca(urilor n care )o/ii au optat pentru divor/ul pe cale ad'ini)trativ )au notarial5 n condi/iile Codului civilAR#- 323 *epunerea cererii

(1) Cn ca(ul n care cererea de divor/ )e nte'eia(5 n condi/iile prev(ute de Codul civil5 pe acordul pr/ilor5 ea va fi )e'nat de a'bii )o/i )au de ctre un 'andatar co'un5 cu procur )pecial autentic- *ac 'andatarul e)te avocat5 el va certifica )e'ntura )o/ilor5 potrivit le7ii(2) Atunci cnd e)te ca(ul5 n cererea de divor/ )o/ii vor )tabili 0i 'odalit/ile n care au convenit ) fie )olu/ionate cererile acce)orii divor/ului(3) Pri'ind cererea for'ulat n condi/iile alin- (1)5 in)tan/a va verifica e4i)ten/a con)i'/'ntului )o/ilor5 dup care va fi4a ter'en pentru )olu/ionarea cererii n ca'era de con)iliuAR#- 330 ,olu/ionarea cererii (1) La ter'enul de +udecat5 in)tan/a va verifica dac )o/ii )truie n de)facerea c)toriei pe ba(a acordului lor 0i5 n ca( afir'ativ5 va pronun/a divor/ul5 fr a face 'en/iune de)pre culpa )o/ilor- Prin aceea0i Botrre5 in)tan/a va lua act de nvoiala )o/ilor cu privire la cererile acce)orii5 n condi/iile le7ii(2) *ac )o/ii nu )e nvoie)c a)upra cererilor acce)orii5 in)tan/a va ad'ini)tra probele prev(ute de le7e pentru )olu/ionarea ace)tora 0i5 la cererea pr/ilor5 va pronun/a o Botrre cu privire la divor/5 potrivit alin- (1)5 )olu/ionnd totodat 0i cererile privind e4ercitarea autorit/ii printe0ti5 contribu/ia prin/ilor la cBeltuielile de cre0tere 0i educare a copiilor 0i nu'ele )o/ilor dup divor/(3) *ac va fi ca(ul5 cu privire la celelalte cereri acce)orii in)tan/a va continua +udecata5 pronun/nd o Botrre )upu) cilor de atac prev(ute de le7e(:) Gotrrea pronun/at n condi/iile alin- (1) e)te definitiv5 iar Botrrea pronun/at potrivit alin- (2) e)te definitiv nu'ai n ceea ce prive0te divor/ul5 dac le7ea nu prevede altfelAR#- 331 Cererea acceptat de prt (1) Cnd cererea de divor/ e)te nte'eiat pe culpa )o/ului prt5 iar ace)ta recunoa0te faptele care au du) la de)tr'area vie/ii con+u7ale5 in)tan/a5 dac recla'antul e)te de acord5 va pronun/a divor/ul fr a cerceta te'einicia 'otivelor de divor/ 0i fr a face 'en/iune de)pre culpa pentru de)facerea c)toriei(2) *i)po(i/iile art- 330 alin- (2)%(:) )e aplic n 'od core)pun(tor(3) *ac recla'antul nu e)te de acord cu pronun/area divor/ului n condi/iile alin- (1)5 cererea va fi )olu/ionat potrivit art- 333,!C@<$"!A a 2%a *ivor/ul din 'otive de )ntate AR#- 332

Condi/ii Cnd divor/ul e)te cerut pentru c )tarea )nt/ii unuia dintre )o/i face i'po)ibil continuarea c)toriei5 in)tan/a va ad'ini)tra probe privind e4i)ten/a bolii 0i )tarea )nt/ii )o/ului bolnav 0i va pronun/a divor/ul5 potrivit Codului civil5 fr a face 'en/iune de)pre culpa pentru de)facerea c)torieiCAP- <<< *ivor/ul din culpa )o/ilor AR#- 333 Culpa n de)tr'area c)toriei (1) <n)tan/a va pronun/a divor/ul din culpa )o/ului prt atunci cnd5 din cau(a unor 'otive te'einice5 i'putabile ace)tuia5 raporturile dintre )o/i )unt 7rav vt'ate 0i continuarea c)toriei nu 'ai e)te po)ibil(2) <n)tan/a poate ) pronun/e divor/ul din culpa a'bilor )o/i5 cBiar atunci cnd nu'ai unul dintre ei a fcut cerere5 dac din dove(ile ad'ini)trate reie)e c a'ndoi )unt vinova/i de de)tr'area c)toriei(3) *ac prtul nu a for'ulat cerere reconven/ional5 iar din dove(ile ad'ini)trate re(ult c nu'ai recla'antul e)te culpabil de de)tr'area c)toriei5 cererea ace)tuia va fi re)pin) ca nente'eiat5 cu e4cep/ia ca(ului n care )unt ndeplinite condi/iile prev(ute la art- 33: privind pronun/area divor/ului din culpa e4clu)iv a recla'antuluiAR#- 33: *ivor/ul pentru )epararea n fapt ndelun7at (1) Cnd )o/ii )unt )epara/i n fapt de cel pu/in 2 ani5 oricare dintre ei va putea cere divor/ul5 a)u'ndu%0i re)pon)abilitatea pentru e0ecul c)toriei- Cn ace)t ca(5 in)tan/a va verifica e4i)ten/a 0i durata de)pr/irii n fapt 0i va pronun/a divor/ul din culpa e4clu)iv a recla'antului(2) *ac )o/ul prt )e declar de acord cu divor/ul5 )e vor aplica n 'od core)pun(tor di)po(i/iile art- 330#<#L$L << Procedura punerii )ub interdic/ie +udectorea)c AR#- 33= <n)tan/a co'petent Cererea de punere )ub interdic/ie +udectorea)c a unei per)oane )e )olu/ionea( de in)tan/a de tutel n a crei circu')crip/ie acea)ta 0i are do'iciliulAR#- 332 Con/inutul cererii Cererea de punere )ub interdic/ie +udectorea)c a unei per)oane va cuprinde5 pe ln7 ele'entele prev(ute la art- 13:5 faptele din care re(ult aliena/ia 'intal )au debilitatea 'intal a ace)teia5 precu' 0i dove(ile propu)eAR#- 338 )uri prealabile

(1) *up pri'irea cererii5 pre0edintele in)tan/ei va di)pune ) )e co'unice celui a crui punere )ub interdic/ie +udectorea)c a fo)t cerut copii de pe cerere 0i de pe n)cri)urile ane4ate- Aceea0i co'unicare )e va face 0i procurorului5 atunci cnd cererea nu a fo)t introdu) de ace)ta(2) Procurorul5 direct )au prin or7anele poli/iei5 va efectua cercetrile nece)are5 va lua avi(ul unei co'i)ii de 'edici )peciali0ti5 iar dac cel a crui punere )ub interdic/ie +udectorea)c e)te cerut )e 7)e0te internat ntr%o unitate )anitar5 va lua 0i avi(ul ace)teia(3) *ac e)te ca(ul5 pre0edintele di)pune 0i nu'irea unui curator n condi/iile prev(ute de Codul civil- "u'irea curatorului e)te obli7atorie n vederea repre(entrii n in)tan/ a celui a crui punere )ub interdic/ie +udectorea)c e)te cerut5 n ca(ul n care )tarea )nt/ii lui 'piedic pre(entarea )a per)onalAR#- 336 <nternarea provi(orie *ac5 potrivit avi(ului co'i)iei de 'edici )peciali0ti 0i5 cnd e)te ca(ul5 al unit/ii )anitare prev(ute la art- 338 alin(2)5 e)te nece)ar ob)ervarea 'ai ndelun7at a )trii 'intale a celui a crui punere )ub interdic/ie +udectorea)c e)te cerut 0i ob)ervarea nu )e poate face n alt 'od5 in)tan/a5 )olicitnd 0i conclu(iile procurorului5 va putea di)pune internarea provi(orie5 pe cel 'ult 2 )pt'ni5 ntr%o unitate )anitar de )pecialitateAR#- 333 Dudecata (1) *up pri'irea actelor prev(ute la art- 3385 )e va fi4a ter'enul pentru +udecarea cererii5 di)punndu%)e citarea pr/ilor(2) La ter'enul de +udecat5 in)tan/a e)te obli7at ) l a)culte pe cel a crui punere )ub interdic/ie +udectorea)c e)te cerut5 punndu%i 0i ntrebri pentru a con)tata )tarea )a 'intal- *ac cel a crui punere )ub interdic/ie +udectorea)c e)te cerut nu e)te n )tare ) )e nf/i0e(e n in)tan/5 el va fi a)cultat la locul unde )e 7)e0te(3) Dudecarea )e va face cu participarea procuroruluiAR#- 3:0 Co'unicarea Botrrii (1) *up ce Botrrea de punere )ub interdic/ie +udectorea)c a r'a) definitiv5 in)tan/a care a pronun/at%o va co'unica5 de ndat5 di)po(itivul ace)teia n copie le7ali(at5 dup cu' ur'ea(> a) )erviciului de )tare civil la care na0terea celui pu) )ub interdic/ie +udectorea)c e)te nre7i)trat5 pentru a )e face 'en/iune pe 'ar7inea actului de na0tereH b) )erviciului )anitar co'petent5 pentru ca ace)ta ) in)tituie a)upra celui pu) )ub interdic/ie +udectorea)c5 potrivit le7ii5 o )uprave7Bere per'anentH c) biroului de cada)tru 0i publicitate i'obiliar co'petent5 pentru notarea n cartea funciar5 cnd e)te ca(ulH

d) re7i)trului co'er/ului5 dac per)oana pu) )ub interdic/ie +udectorea)c e)te profe)ioni)t(2) *i)po(i/iile alin- (1) )unt aplicabile 0i in)tan/elor nve)tite cu +udecarea cilor de atac prev(ute de le7e(3) Cn ca(ul n care cererea de punere )ub interdic/ie +udectorea)c a fo)t re)pin)5 curatela in)tituit pe durata proce)ului ncetea( de dreptAR#- 3:1 "u'irea tutorelui *ac Botrrea de punere )ub interdic/ie +udectorea)c a r'a) definitiv5 in)tan/a de tutel nu'e0te de ndat un tutore pentru ocrotirea celui pu) )ub interdic/ie +udectorea)c5 n condi/iile prev(ute de Codul civilAR#- 3:2 Ridicarea interdic/iei (1) Ridicarea interdic/iei +udectore0ti )e face cu procedura prev(ut n pre(entul titlu5 care )e aplic n 'od core)pun(tor(2) *e)pre ridicarea interdic/iei +udectore0ti )e face 'en/iune pe Botrrea prin care )%a pronun/at interdic/ia +udectorea)c#<#L$L <<< Procedura de declarare a 'or/ii AR#- 3:3 <n)tan/a co'petent Cererea de declarare a 'or/ii unei per)oane )e introduce la in)tan/a co'petent n a crei circu')crip/ie acea per)oan a avut ulti'ul do'iciliu cuno)cutAR#- 3:: )uri prealabile (1) *up )e)i(area in)tan/ei5 pre0edintele va cere pri'riei co'unei5 ora0ului5 'unicipiului )au )ectorului 'unicipiului Eucure0ti5 precu' 0i or7anelor poli/iei n a cror ra( teritorial a avut ulti'ul do'iciliu cuno)cut cel di)prut ) culea7 infor'a/ii cu privire la ace)ta(2) #otodat5 pre0edintele va di)pune ) )e fac afi0area cererii la ulti'ul do'iciliu cuno)cut al celui di)prut5 la )ediul pri'riei co'unei5 ora0ului5 'unicipiului )au )ectorului 'unicipiului Eucure0ti 0i la )ediul in)tan/ei5 precu' 0i publicarea ntr%un (iar de lar7 circula/ie a unui anun/ de)pre de)cBiderea procedurii de declarare a 'or/ii5 cu invita/ia ca orice per)oan ) co'unice datele pe care le cunoa0te n le7tur cu cel di)prut(3) Pre0edintele va )e)i(a in)tan/a de tutel de la ulti'ul do'iciliu cuno)cut al celui a crui 'oarte )e cere a fi declarat5 )pre a nu'i5 dac e)te ca(ul5 un curator5 n condi/iile prev(ute de Codul civil(:) *ac n patri'oniul per)oanei a crei 'oarte )e cere a fi declarat e4i)t bunuri i'obile5 pre0edintele va cere5 din oficiu5 notarea cererii n cartea funciar5 precu' 0i

nre7i)trarea ace)teia n re7i)trul co'er/ului5 dac e)te profe)ioni)tAR#- 3:= Dudecata (1) *up trecerea a dou luni de la data efecturii publica/iilor 0i dup pri'irea re(ultatelor cercetrilor5 )e va fi4a ter'en de +udecat(2) Per)oana a crei 'oarte )e cere a fi declarat )e citea( la ulti'ul do'iciliu cuno)cutH cita/ia )e public ntr%un (iar de lar7 circula/ie- *ac per)oana n cau( a avut un 'andatar5 va fi citat 0i ace)ta5 pentru a da l'uriri in)tan/ei(3) *e a)e'enea5 va fi citat 0i curatorul5 dac a fo)t nu'it(:) Dudecarea )e va face cu participarea procuroruluiAR#- 3:2 Co'unicarea Botrrii (1) Prin 7ri+a in)tan/ei care a +udecat cererea5 di)po(itivul Botrrii de declarare a 'or/ii r'a)e definitiv )e va afi0a ti'p de dou luni la )ediul acelei in)tan/e 0i al pri'riei co'unei5 ora0ului5 'unicipiului )au )ectorului 'unicipiului Eucure0ti5 n a crei ra( teritorial a avut ulti'ul do'iciliu cuno)cut cel declarat 'ort5 precu' 0i la ace)t do'iciliu(2) *i)po(itivul Botrrii va fi co'unicat in)tan/ei de tutel de la ulti'ul do'iciliu cuno)cut al celui declarat 'ort5 )pre a )e nu'i un curator5 dac va fi ca(ul(3) *e a)e'enea5 di)po(itivul Botrrii de declarare a 'or/ii5 cu 'en/iunea c Botrrea a r'a) definitiv5 va fi co'unicat )erviciului de )tare civil de la ulti'ul do'iciliu cuno)cut al celui declarat 'ort5 pentru a nre7i)tra 'oartea(:) Cnd e)te ca(ul5 di)po(itivul Botrrii de declarare a 'or/ii va fi notat n cartea funciar 0i )e va nre7i)tra n re7i)trul co'er/ului5 n re7i)trul )ucce)oral5 precu' 0i n alte re7i)tre publiceAR#- 3:8 ,itua/ii )peciale (1) Cererea de declarare a 'or/ii unei per)oane a crei ncetare din via/ e)te )i7ur5 dar cadavrul nu poate fi 7)it ori identificat5 )e poate introduce 0i la in)tan/a n a crei circu')crip/ie a decedat acea per)oan(2) Cererea )e poate introduce de ndat ce )%a cuno)cut faptul 'or/ii5 pe ba(a cercetrilor fcute de or7anele co'petente- <n)tan/a va putea di)pune 0i ad'ini)trarea altor probe- *i)po(i/iile art- 3:: alin- (1) 0i (2) 0i art- 3:= alin(1) nu )unt aplicabileAR#- 3:6 "ulitatea Botrrii (1) Cererea de con)tatare a nulit/ii Botrrii declarative de 'oarte n ca(ul n care per)oana e)te n via/ )e face la in)tan/a care a pronun/at Botrrea- #ot a)tfel )e va proceda cnd )e nf/i0ea( certificatul de )tare civil prin care )e con)tat dece)ul celui declarat 'ort-

(2) Dudecarea cererii )e face cu citarea per)oanelor care au fo)t pr/i n proce)ul de declarare a 'or/ii 0i cu participarea procurorului(3) *i)po(itivul Botrrii de con)tatare a nulit/ii Botrrii5 cu 'en/iunea c acea)ta a r'a) definitiv5 )e co'unic )erviciului de )tare civil pentru anularea nre7i)trriiAR#- 3:3 Rectificarea datei 'or/ii La cererea oricrei per)oane intere)ate5 ur'nd procedura prev(ut la art- 3:65 in)tan/a va rectifica data 'or/ii )tabilit prin Botrre5 dac )e va dovedi c nu a fo)t cu putin/ ca 'oartea ) )e fi produ) la acea datAR#- 3=0 "otarea cererii n cartea funciar Cnd )e cere rectificarea )au con)tatarea nulit/ii Botrrii declarative de 'oarte 0i n patri'oniul per)oanei a crei 'oarte a fo)t declarat e4i)t bunuri i'obile5 in)tan/a5 din oficiu5 va di)pune notarea cererii n cartea funciar#<#L$L <? )uri a)i7urtorii 0i provi(orii CAP- < ,ecBe)trul a)i7urtor ,!C@<$"!A 1 *i)po(i/ii 7enerale AR#- 3=1 "o/iune ,ecBe)trul a)i7urtor con)t n indi)ponibili(area bunurilor 'obile )au90i i'obile ur'ribile ale debitorului aflate n po)e)ia ace)tuia )au a unui ter/ n )copul valorificrii lor n 'o'entul n care creditorul unei )u'e de bani va ob/ine un titlu e4ecutoriuAR#- 3=2 Condi/ii de nfiin/are (1) Creditorul care nu are titlu e4ecutoriu5 dar a crui crean/ e)te con)tatat n )cri) 0i e)te e4i7ibil5 poate )olicita nfiin/area unui )ecBe)tru a)i7urtor a)upra bunurilor 'obile 0i i'obile ale debitorului5 dac dovede0te c a intentat cerere de cBe'are n +udecat- !l poate fi obli7at la plata unei cau/iuni n cuantu'ul fi4at de ctre in)tan/(2) Acela0i drept l are 0i creditorul a crui crean/ nu e)te con)tatat n )cri)5 dac dovede0te c a intentat ac/iune 0i depune5 odat cu cererea de )ecBe)tru5 o cau/iune de +u'tate din valoarea recla'at(3) <n)tan/a poate ncuviin/a )ecBe)trul a)i7urtor cBiar 0i atunci cnd crean/a nu e)te e4i7ibil5 n ca(urile n care debitorul a 'ic0orat prin fapta )a a)i7urrile date creditorului )au nu a dat a)i7urrile pro'i)e ori atunci cnd e)te pericol ca

debitorul ) )e )u)tra7 de la ur'rire )au ) 0i a)cund ori ) 0i ri)ipea)c averea- Cn ace)te ca(uri5 creditorul trebuie ) dovedea)c ndeplinirea celorlalte condi/ii prev(ute la alin(1) 0i ) depun o cau/iune5 al crei cuantu' va fi fi4at de ctre in)tan/AR#- 3=3 Procedura de )olu/ionare (1) Cererea de )ecBe)tru a)i7urtor )e adre)ea( in)tan/ei care e)te co'petent ) +udece proce)ul n pri'a in)tan/Creditorul nu e)te dator ) individuali(e(e bunurile a)upra crora )olicit ) )e nfiin/e(e )ecBe)trul(2) <n)tan/a va decide de ur7en/ n ca'era de con)iliu5 fr citarea pr/ilor5 prin ncBeiere e4ecutorie5 )tabilind )u'a pn la care )e ncuviin/ea( )ecBe)trul5 fi4nd totodat5 dac e)te ca(ul5 cuantu'ul cau/iunii 0i ter'enul nuntrul cruia ur'ea( ) fie depu) acea)ta(3) CncBeierea prin care )e )olu/ionea( cererea de )ecBe)tru )e co'unic creditorului de ndat de ctre in)tan/5 iar debitorului de ctre e4ecutorul +udectore)c5 odat cu luarea ')urii- CncBeierea e)te )upu) nu'ai apelului5 n ter'en de = (ile de la co'unicare5 la in)tan/a ierarBic )uperioar- Apelul )e +udec de ur7en/ 0i cu precdere5 cu citarea n ter'en )curt a pr/ilor(:) *i)po(i/iile art- 336 alin- (:) )e aplic att la )olu/ionarea cererii5 ct 0i la +udecarea apeluluiAR#- 3=: !4ecutarea ')urii (1) )ura )ecBe)trului a)i7urtor )e aduce la ndeplinire de ctre e4ecutorul +udectore)c5 potrivit re7ulilor pre(entului cod cu privire la e4ecutarea )ilit5 care )e aplic n 'od core)pun(tor5 fr a 'ai cere vreo autori(are )au ncuviin/are n ace)t )en)(2) Cn ca(ul bunurilor 'obile5 e4ecutorul )e va depla)a5 n cel 'ai )curt ti'p po)ibil5 la locul unde )e afl bunurile a)upra crora )e va aplica )ecBe)trul- !4ecutorul +udectore)c va aplica )ecBe)trul a)upra bunurilor ur'ribile nu'ai n ')ura nece)ar reali(rii crean/ei- Cn toate ca(urile5 )ecBe)trul a)i7urtor )e va aplica fr )o'a/ie ori n0tiin/are prealabil a debitorului(3) ,ecBe)trul a)i7urtor nfiin/at a)upra unui bun )upu) unor for'alit/i de publicitate )e va n)crie de ndat n cartea funciar5 re7i)trul co'er/ului5 ArBiva !lectronic de 1aran/ii Reale obiliare )au n alte re7i)tre publice5 dup ca(Cn)crierea face opo(abil )ecBe)trul tuturor acelora care5 dup n)criere5 vor dobndi vreun drept a)upra i'obilului re)pectiv(:) C'potriva 'odului de aducere la ndeplinire a ')urii )ecBe)trului cel intere)at va putea face conte)ta/ie la e4ecutareAR#- 3== *e)fiin/area de drept a )ecBe)trului a)i7urtor "edepunerea cau/iunii n ter'enul fi4at de in)tan/ atra7e de)fiin/area de drept a )ecBe)trului a)i7urtor- Acea)ta )e con)tat prin ncBeiere definitiv5 dat fr citarea pr/ilor-

AR#- 3=2 Ridicarea )ecBe)trului a)i7urtor (1) *ac debitorul va da5 n toate ca(urile5 o 7aran/ie nde)tultoare5 in)tan/a va putea ridica5 la cererea debitorului5 )ecBe)trul a)i7urtor- Cererea )e )olu/ionea( n ca'era de con)iliu5 de ur7en/ 0i cu citarea n ter'en )curt a pr/ilor5 prin ncBeiere )upu) nu'ai apelului5 n ter'en de = (ile de la pronun/are5 la in)tan/a ierarBic )uperioar- Apelul )e +udec de ur7en/ 0i cu precdere- *i)po(i/iile art- 3=3 alin- (:) )e aplic n 'od core)pun(tor(2) *e a)e'enea5 n ca(ul n care cererea principal5 n te'eiul creia a fo)t ncuviin/at ')ura a)i7urtorie5 a fo)t anulat5 re)pin) )au peri'at prin Botrre definitiv ori dac cel care a fcut%o a renun/at la +udecarea ace)teia5 debitorul poate cere ridicarea ')urii de ctre in)tan/a care a ncuviin/at%o- A)upra cererii in)tan/a )e pronun/ prin ncBeiere definitiv5 dat fr citarea pr/ilor- *i)po(i/iile art- 3=: )e aplic n 'od core)pun(torAR#- 3=8 ?alorificarea bunurilor )ecBe)trate ?alorificarea bunurilor )ecBe)trate nu )e va putea face dect dup ce creditorul a ob/inut titlul e4ecutoriuAR#- 3=6 *i)po(i/ii )peciale Cn toate ca(urile n care co'peten/a de pri' in)tan/ apar/ine cur/ii de apel5 calea de atac e)te recur)ul5 di)po(i/iile art- 3=3 0i 3=2 aplicndu%)e n 'od core)pun(tor,!C@<$"!A a 2%a *i)po(i/ii )peciale privind )ecBe)trul a)i7urtor al navelor civile AR#- 3=3 *reptul de a )ecBe)tra o nav civil Creditorul poate )olicita nfiin/area )ecBe)trului a)i7urtor a)upra unei nave5 n condi/iile di)po(i/iilor pre(entei )ec/iuni5 precu' 0i ale )ec/iunii 1 a pre(entului capitol care )e aplic n 'od core)pun(tor5 cu re)pectarea conven/iilor interna/ionale a)upra )ecBe)trului navelor5 la care Ro'nia e)te parteAR#- 320 Cnfiin/area )ecBe)trului- Condi/ii (1) Cn ca(uri ur7ente5 cererea de nfiin/are a )ecBe)trului a)i7urtor a)upra unei nave )e poate face cBiar 0i naintea introducerii ac/iunii de fond- Cn ace)t ca(5 creditorul care a ob/inut in)tituirea )ecBe)trului a)i7urtor e)te obli7at ) introduc ac/iunea la in)tan/a co'petent )au ) ini/ie(e de'er)urile pentru con)tituirea tribunalului arbitral ntr%un ter'en de cel 'ult 20 de (ile de la data ncuviin/rii ')urii a)i7urtorii(2) Cererea de )ecBe)tru )e +udec de ur7en/ n ca'era de con)iliu5 cu citarea pr/ilor- CncBeierea e)te e4ecutorie 0i e)te )upu) nu'ai apelului5 n ter'en de = (ile de la pronun/are-

(3) "eintroducerea ac/iunii n ter'enul prev(ut la alin- (1) atra7e de)fiin/area de drept a )ecBe)trului a)i7urtor- Acea)ta )e con)tat prin ncBeiere definitiv5 dat cu citarea pr/ilorAR#- 321 <n)tan/a co'petent Co'peten/a de )olu/ionare a cererii de )ecBe)tru a)i7urtor a)upra unei nave apar/ine tribunalului locului unde )e afl nava5 indiferent de in)tan/a la care )%a introdu) )au ur'ea( a fi introdu) ac/iunea de fondAR#- 322 <nterdic/ia )ecBe)trului (1) "ava 7ata de plecare nu poate fi pu) )ub )ecBe)tru a)i7urtor(2) "ava )e con)ider c e)te 7ata de plecare din 'o'entul n care co'andantul are la bord certificatele5 toate docu'entele navei5 precu' 0i per'i)ul de plecare5 predate co'andantului de cpitnia portuluiAR#- 323 Autori(area efecturii de cltorii (1) *up ncuviin/area )ecBe)trului a)i7urtor5 la cererea creditorului care are un privile7iu a)upra unei nave5 a unui coproprietar al navei )au cBiar a debitorului5 in)tan/a care a di)pu) ')ura a)i7urtorie poate ordona ca nava ) ntreprind una )au 'ai 'ulte cltorii5 )tabilind n acela0i ti'p toate ')urile preventive care5 dup 'pre+urri5 ar fi nece)are(2) *i)po(i/iile art- 320 alin- (2) )e aplic n 'od core)pun(tor(3) "ava poate pleca nu'ai dup tran)crierea ncBeierii de ncuviin/are n re7i)trele autorit/ii 'ariti'e re)pective 0i n)crierea 'en/iunii core)pun(toare n actul de na/ionalitate(:) CBeltuielile nece)are pentru efectuarea cltoriei )e vor avan)a de cel care a )olicitat acea)ta(=) "avlul pentru cltoriile autori(ate de in)tan/5 dup ce 'ai nti )e vor )cdea cBeltuielile prev(ute la alin- (:)5 va putea fi adu7at la pre/ul vn(riiAR#- 32: ,tr'utarea )ecBe)trului (1) Pentru 'otive te'einic +u)tificate5 la cererea debitorului )au5 dup ca(5 a creditorului5 in)tan/a care a di)pu) )ecBe)trul a)i7urtor poate ncuviin/a )cBi'barea navei )ecBe)trate cu alta(2) *i)po(i/iile art- 320 alin- (2) )e aplic n 'od core)pun(torAR#- 32= ,ecBe)trarea 'rfurilor Creditorul po)e)orului le7iti' al cono)a'entului poate proceda la )ecBe)trarea 'rfurilor repre(entate n cono)a'ent5 aflate la bordul unei nave- *ac nu )e )olicit deopotriv 0i )ecBe)trarea navei5 creditorul va trebui ) cear 0i de)crcarea 'rfiiAR#- 322 !4ecutarea )ecBe)trului

(1) )ura )ecBe)trului a)i7urtor )e aduce la ndeplinire prin i'obili(area navei de ctre cpitnia portului unde acea)ta )e afl- Cn ace)t ca(5 cpitnia portului nu va elibera docu'entele nece)are navi7a/iei 0i nu va ad'ite plecarea navei din port )au rad(2) C'potriva 'odului de aducere la ndeplinire a ')urii )ecBe)trului cel intere)at va putea face conte)ta/ie la e4ecutare la tribunalul locului unde )e afl navaAR#- 328 )uri ur7ente Pentru a)i7urarea traficului portuar 0i a )i7uran/ei civile pe durata i'obili(rii navei5 in)tan/a artat la art- 321 va putea di)pune5 pe calea ordonan/ei pre0edin/iale5 ')uri ur7ente5 di)po(i/iile art- 332 0i ur'toarele aplicndu%)e n 'od core)pun(torAR#- 326 ;prirea te'porar a plecrii navei ;prirea te'porar a plecrii navei5 n ab)en/a unei Botrri +udectore0ti5 )e poate di)pune de cpitnia portului n condi/iile le7ii )pecialeCAP- << Poprirea a)i7urtorie AR#- 323 ;biectul popririi a)i7urtorii Poprirea a)i7urtorie )e poate nfiin/a a)upra )u'elor de bani5 titlurilor de valoare )au altor bunuri 'obile incorporale ur'ribile datorate debitorului de o a treia per)oan )au pe care acea)ta i le va datora n viitor n te'eiul unor raporturi +uridice e4i)tente5 n condi/iile )tabilite la art- 3=2AR#- 380 Re7uli aplicabile (1) ,olu/ionarea cererii5 e4ecutarea ')urii5 de)fiin/area 0i ridicarea popririi a)i7urtorii )e vor efectua potrivit di)po(i/iilor art- 3=3%3=65 care )e aplic n 'od core)pun(tor(2) Cn cererea de poprire bancar creditorul nu e)te dator ) individuali(e(e ter/ii popri/i cu privire la care )olicit ) )e nfiin/e(e poprireaCAP- <<< ,ecBe)trul +udiciar AR#- 381 "o/iune ,ecBe)trul +udiciar con)t n indi)ponibili(area bunurilor ce for'ea( obiectul liti7iului )au5 n condi/iile le7ii5 a altor bunuri5 prin ncredin/area pa(ei ace)tora unui ad'ini)trator% )ecBe)tru de)e'nat potrivit art- 38=AR#- 382 Condi/ii de nfiin/are

(1) ;ri de cte ori e4i)t un proce) a)upra propriet/ii )au altui drept real principal5 a)upra po)e)iei unui bun 'obil )au i'obil ori a)upra folo)in/ei )au ad'ini)trrii unui bun proprietate co'un5 in)tan/a de +udecat va putea ) ncuviin/e(e5 la cererea celui intere)at5 punerea )ub )ecBe)tru +udiciar a bunului5 dac acea)t ')ur e)te nece)ar pentru con)ervarea dreptului re)pectiv(2) ,e va putea5 de a)e'enea5 ncuviin/a )ecBe)trul +udiciar5 cBiar fr a e4i)ta proce)> a) a)upra unui bun pe care debitorul l ofer pentru liberarea )aH b) a)upra unui bun cu privire la care cel intere)at are 'otive te'einice ) )e tea' c va fi )u)tra)5 di)tru) ori alterat de po)e)orul )u actualH c) a)upra unor bunuri 'obile care alctuie)c 7aran/ia creditorului5 cnd ace)ta nvederea( in)olvabilitatea debitorului )u ori cnd are 'otive te'einice de bnuial c debitorul )e va )u)tra7e de la eventuala ur'rire )ilit ori ) )e tea' de )u)tra7eri )au deteriorri(3) Cn ca(ul prev(ut la alin- (2)5 partea care a ob/inut in)tituirea )ecBe)trului +udiciar e)te obli7at ) introduc ac/iunea la in)tan/a co'petent5 ) ini/ie(e de'er)urile pentru con)tituirea tribunalului arbitral )au ) )olicite punerea n e4ecutare a titlului e4ecutoriu5 ntr%un ter'en de cel 'ult 20 de (ile de la data ncuviin/rii ')urii a)i7urtorii(:) "ere)pectarea di)po(i/iilor alin- (3) atra7e de)fiin/area de drept a )ecBe)trului +udiciar- Acea)ta )e con)tat prin ncBeiere definitiv dat fr citarea pr/ilorAR#- 383 <n)tan/a co'petent Cererea pentru nfiin/area )ecBe)trului +udiciar )e va adre)a in)tan/ei nve)tite cu +udecarea ac/iunii principale n ca(ul prev(ut la art- 382 alin- (1)5 re)pectiv in)tan/ei n circu')crip/ia creia )e afl bunul n ca(urile prev(ute la art382 alin- (2)AR#- 38: Procedura de nfiin/are (1) Cererea de )ecBe)tru +udiciar )e +udec de ur7en/5 cu citarea pr/ilor(2) Cn ca( de ad'itere5 in)tan/a va putea ) l obli7e pe recla'ant la darea unei cau/iuni5 di)po(i/iile art- 3== aplicndu%)e n 'od core)pun(tor(3) Cn ca(ul bunurilor i'obile )e va proceda 0i la n)crierea n cartea funciar potrivit art- 3=: alin- (3)(:) CncBeierea e)te )upu) nu'ai apelului5 n ter'en de = (ile de la pronun/are5 la in)tan/a ierarBic )uperioar*i)po(i/iile art- 3=3 alin- (:) 0i cele ale art- 3=6 )e aplic n 'od core)pun(torAR#- 38= Ad'ini)tratorul%)ecBe)tru (1) Pa(a bunului )ecBe)trat va fi ncredin/at per)oanei de)e'nate de pr/i de co'un acord5 iar n ca( de nen/ele7ere5

unei per)oane de)e'nate de in)tan/5 care va putea fi cBiar de/intorul bunului- Cn ace)t )cop5 e4ecutorul +udectore)c5 )e)i(at de partea intere)at5 )e va depla)a la locul )iturii bunului ce ur'ea( a fi pu) )ub )ecBe)tru 0i l va da n pri'ire5 pe ba( de proce)%verbal5 ad'ini)tratorului%)ecBe)tru- $n e4e'plar al proce)ului%verbal va fi naintat 0i in)tan/ei care a ncuviin/at ')ura(2) Ad'ini)tratorul%)ecBe)tru va putea face toate actele de con)ervare 0i ad'ini)trare5 va nca)a orice venituri 0i )u'e datorate 0i va putea plti datorii cu caracter curent5 precu' 0i pe cele con)tatate prin titlu e4ecutoriu- *e a)e'enea5 cu autori(area prealabil a in)tan/ei care la nu'it5 ad'ini)tratorul%)ecBe)tru va putea ) n)trine(e bunul n ca(ul n care ace)ta nu poate fi con)ervat )au dac5 dintr%un alt 'otiv5 ')ura n)trinrii e)te vdit nece)ar 0i5 dac a fo)t n prealabil autori(at5 el va putea )ta n +udecat n nu'ele pr/ilor liti7ante cu privire la bunul pu) )ub )ecBe)tru(3) *ac ad'ini)trator%)ecBe)tru a fo)t nu'it o alt per)oan dect de/intorul5 in)tan/a va fi4a5 pentru activitatea pre)tat5 o )u' drept re'unera/ie5 )tabilind totodat 0i 'odalit/ile de platAR#- 382 Ad'ini)tratorul provi(oriu Cn ca(uri ur7ente5 in)tan/a va putea nu'i5 prin ncBeiere definitiv dat fr citarea pr/ilor5 un ad'ini)trator provi(oriu pn la )olu/ionarea cererii de )ecBe)tru +udiciarCAP- <? )uri provi(orii n 'ateria drepturilor de proprietate intelectual AR#- 388 *o'eniu de aplicare (1) *i)po(i/iile pre(entului capitol re7le'entea( ')urile provi(orii nece)are pentru aprarea drepturilor de proprietate intelectual5 indiferent de con/inutul lor5 patri'onial )au nepatri'onial5 0i indiferent de i(vorul ace)tora(2) )urile provi(orii nece)are pentru protec/ia altor drepturi nepatri'oniale )unt prev(ute la art- 2== din Codul civilAR#- 386 )uri provi(orii (1) *ac titularul dreptului de proprietate intelectual )au orice alt per)oan care e4ercit dreptul de proprietate intelectual cu con)i'/'ntul titularului face dovada credibil c drepturile )ale de proprietate intelectual fac obiectul unei ac/iuni ilicite5 actuale )au i'inente 0i c acea)t ac/iune ri)c ) i cau(e(e un pre+udiciu 7reu de reparat5 poate ) cear in)tan/ei +udectore0ti luarea unor ')uri provi(orii(2) <n)tan/a +udectorea)c poate ) di)pun n )pecial> a) inter(icerea nclcrii )au ncetarea ei provi(orieH

b) luarea ')urilor nece)are pentru a a)i7ura con)ervarea probelor(3) Cn ca(ul pre+udiciilor adu)e prin 'i+loacele pre)ei )cri)e )au audiovi(uale5 in)tan/a +udectorea)c nu poate ) di)pun ncetarea cu titlu provi(oriu a ac/iunii pre+udiciabile dect dac pre+udiciile cau(ate recla'antului )unt 7rave5 dac ac/iunea nu e)te n 'od evident +u)tificat5 potrivit art- 8= din Codul civil5 0i dac ')ura luat de in)tan/ nu apare ca fiind di)propor/ionat n raport cu pre+udiciile cau(ate- *i)po(i/iile art- 2=3 alin- (2) din Codul civil r'n aplicabile(:) <n)tan/a )olu/ionea( cererea potrivit di)po(i/iilor privitoare la ordonan/a pre0edin/ial5 care )e aplic n 'od core)pun(tor- Cn ca(ul n care cererea e)te for'ulat nainte de introducerea ac/iunii de fond5 prin Botrrea prin care )%a di)pu) ')ura provi(orie )e va fi4a 0i ter'enul n care ac/iunea de fond trebuie ) fie introdu)5 )ub )anc/iunea ncetrii de drept a acelei ')uri- *i)po(i/iile alin- (2) )unt aplicabile(=) *ac ')urile luate )unt de natur ) produc un pre+udiciu pr/ii adver)e5 in)tan/a l poate obli7a pe recla'ant ) dea o cau/iune n cuantu'ul fi4at de acea)ta5 )ub )anc/iunea ncetrii de drept a ')urii di)pu)e(2) )urile luate potrivit di)po(i/iilor alin- (1)%(:) anterior introducerii ac/iunii n +u)ti/ie pentru aprarea dreptului nclcat ncetea( de drept dac recla'antul nu a )e)i(at in)tan/a n ter'enul fi4at de acea)ta5 dar nu 'ai tr(iu de 30 de (ile de la luarea ace)tora(8) Recla'antul e)te /inut ) repare5 la cererea pr/ii intere)ate5 pre+udiciul cau(at prin ')urile provi(orii luate5 dac ac/iunea de fond e)te re)pin) ca nente'eiat- Cu toate ace)tea5 dac recla'antul nu a fo)t n culp ori a avut o culp u0oar5 in)tan/a5 n raport cu circu')tan/ele concrete5 poate fie ) refu(e obli7area )a la de)p7ubirile cerute de partea adver)5 fie ) di)pun reducerea ace)tora(6) *ac partea adver) nu )olicit daune%intere)e5 in)tan/a va di)pune eliberarea cau/iunii5 la cererea recla'antului5 prin Botrre dat cu citarea pr/ilor- Cererea )e +udec potrivit di)po(i/iilor privitoare la ordonan/a pre0edin/ial5 care )e aplic n 'od core)pun(tor- Cn ca(ul n care prtul )e opune la eliberarea cau/iunii5 in)tan/a va fi4a un ter'en n vederea introducerii ac/iunii de fond5 care nu poate fi 'ai lun7 de 30 de (ile de la data pronun/rii Botrrii5 )ub )anc/iunea ncetrii de drept a ')urii de indi)ponibili(are a )u'ei depu)e cu titlu de cau/iune#<#L$L ? Procedura parta+ului +udiciar AR#- 383 Re7uli aplicabile Dudecarea oricrei cereri de parta+ privind bunuri a)upra crora pr/ile au un drept de proprietate co'un )e face dup

procedura prev(ut n pre(entul titlu5 cu e4cep/ia ca(urilor n care le7ea prevede o alt procedurAR#- 360 Cuprin)ul cererii Recla'antul e)te obli7at ) arate n cerere5 pe ln7 'en/iunile prev(ute la art- 13:5 per)oanele ntre care ur'ea( a avea loc parta+ul5 titlul pe ba(a cruia ace)ta e)te cerut5 toate bunurile )upu)e parta+ului5 valoarea lor5 locul unde ace)tea )e afl5 precu' 0i per)oana care le de/ine )au le ad'ini)trea(AR#- 361 *eclara/iile pr/ilor La pri'ul ter'en de +udecat5 dac pr/ile )unt pre(ente5 in)tan/a le va lua declara/ie cu privire la fiecare dintre bunurile )upu)e parta+ului 0i va lua act5 cnd e)te ca(ul5 de recunoa0terile 0i acordul lor cu privire la e4i)ten/a bunurilor5 locul unde )e afl 0i valoarea ace)toraAR#- 362 Rolul activ al in)tan/ei- Cn/ele7erile dintre pr/i (1) Cn tot cur)ul proce)ului5 in)tan/a va )trui ca pr/ile ) 'part bunurile prin bun nvoial(2) *ac pr/ile a+un7 la o n/ele7ere cu privire la 'pr/irea bunurilor5 in)tan/a va Botr potrivit n/ele7erii lor- C'pr/eala )e poate face prin bun nvoial 0i dac printre cei intere)a/i )e afl 'inori5 per)oane pu)e )ub interdic/ie +udectorea)c ori di)pru/i5 n) nu'ai cu ncuviin/area prealabil a in)tan/ei de tutel5 precu' 0i5 dac e)te ca(ul5 a repre(entantului )au a ocrotitorului le7al(3) Cn ca(ul n care n/ele7erea prive0te nu'ai parta+ul anu'itor bunuri5 in)tan/a va lua act de acea)t nvoial 0i va pronun/a o Botrre par/ial5 continund proce)ul pentru celelalte bunuri(:) *i)po(i/iile art- :36%::1 )unt aplicabileAR#- 363 Parta+ul +udiciar (1) *ac pr/ile nu a+un7 la o n/ele7ere )au nu ncBeie o tran(ac/ie potrivit celor artate la art- 3625 in)tan/a va )tabili bunurile )upu)e 'pr/elii5 calitatea de coproprietar5 cota%parte ce )e cuvine fiecruia 0i crean/ele n)cute din )tarea de proprietate co'un pe care coproprietarii le au unii fa/ de al/ii- *ac )e 'parte o 'o0tenire5 in)tan/a va 'ai )tabili datoriile tran)'i)e prin 'o0tenire5 datoriile 0i crean/ele co'o0tenitorilor fa/ de defunct5 precu' 0i )arcinile 'o0tenirii(2) <n)tan/a va face 'pr/eala n natur- Cn te'eiul celor )tabilite potrivit alin- (1)5 ea procedea( la for'area loturilor 0i la atribuirea lor- Cn ca(ul n care loturile nu )unt e7ale n valoare5 ele )e ntre7e)c printr%o )u' n baniAR#- 36: CncBeierea de ad'itere n principiu (1) *ac pentru for'area loturilor )unt nece)are opera/ii de ')urtoare5 evaluare 0i altele a)e'enea5 pentru care in)tan/a nu are date )uficiente5 ea va da o ncBeiere prin care va )tabili

ele'entele prev(ute la art- 3635 ntoc'ind n 'od core)pun(tor 'inuta(2) *ac5 n condi/iile le7ii5 )%au for'ulat 0i alte cereri n le7tur cu parta+ul 0i de a cror )olu/ionare depinde efectuarea ace)tuia5 precu' cererea de reduc/iune a liberalit/ilor e4ce)ive5 cererea de raport al dona/iilor 0i altele a)e'enea5 prin ncBeierea artat la alin- (1) in)tan/a )e va pronun/a 0i cu privire la ace)te cereri(3) Prin aceea0i ncBeiere5 in)tan/a va di)pune efectuarea unei e4perti(e pentru for'area loturilor- Raportul de e4perti( va arta valoarea bunurilor 0i criteriile avute n vedere la )tabilirea ace)tei valori5 va indica dac bunurile )unt co'od parta+abile n natur 0i n ce 'od5 propunnd5 la )olicitarea in)tan/ei5 loturile ce ur'ea( a fi atribuiteAR#- 36= CncBeierea de ad'itere n principiu )upli'entar Cn ca(ul n care5 dup pronun/area ncBeierii prev(ute la art- 36:5 dar 'ai nainte de pronun/area Botrrii de 'pr/eal5 )e con)tat c e4i)t 0i al/i coproprietari )au c au fo)t o'i)e unele bunuri care trebuiau )upu)e 'pr/elii5 fr ca privitor la ace0ti coproprietari )au la acele bunuri ) fi avut loc o de(batere contradictorie5 in)tan/a va putea da5 cu citarea pr/ilor5 o nou ncBeiere5 care va cuprinde5 dup ca(5 0i coproprietarii )au bunurile o'i)e- Cn acelea0i condi/ii5 in)tan/a poate5 cu con)i'/'ntul tuturor coproprietarilor5 ) eli'ine un bun care a fo)t cuprin) din eroare n 'a)a de 'pr/itAR#- 362 Cile de atac 'potriva unor ncBeieri CncBeierile prev(ute la art- 36: alin- (1) 0i art- 36= pot fi atacate nu'ai cu apel odat cu fondulAR#- 368 Criteriile parta+ului La for'area 0i atribuirea loturilor5 in)tan/a va /ine )ea'a5 dup ca(5 0i de acordul pr/ilor5 'ri'ea cotei%pr/i ce )e cuvine fiecreia din 'a)a bunurilor de 'pr/it5 natura bunurilor5 do'iciliul 0i ocupa/ia pr/ilor5 faptul c unii dintre coproprietari5 nainte de a )e cere 'pr/eala5 au fcut con)truc/ii )au 'bunt/iri cu acordul celorlal/i coproprietari )au altele a)e'eneaAR#- 366 Atribuirea provi(orie (1) Cn ca(ul n care 'pr/eala n natur a unui bun nu e)te po)ibil )au ar cau(a o )cdere i'portant a valorii ace)tuia ori i%ar 'odifica n 'od p7ubitor de)tina/ia econo'ic5 la cererea unuia dintre coproprietari in)tan/a5 prin ncBeiere5 i poate atribui provi(oriu ntre7ul bun- *ac 'ai 'ul/i coproprietari cer ) li )e atribuie bunul5 in)tan/a va /ine )ea'a de criteriile prev(ute la art- 368- Prin ncBeiere5 ea va )tabili 0i ter'enul n care coproprietarul cruia i )%a atribuit provi(oriu bunul e)te obli7at ) con)e'ne(e )u'ele ce core)pund cotelor%pr/i cuvenite celorlal/i coproprietari-

(2) *ac coproprietarul cruia i )%a atribuit provi(oriu bunul con)e'nea(5 n ter'enul )tabilit5 )u'ele cuvenite celorlal/i coproprietari5 in)tan/a5 prin Botrrea a)upra fondului proce)ului5 i va atribui ace)tuia bunul(3) Cn ca(ul n care coproprietarul nu con)e'nea( n ter'en )u'ele cuvenite celorlal/i coproprietari5 in)tan/a va putea atribui bunul altui coproprietar5 n condi/iile pre(entului articolAR#- 363 Atribuirea definitiv La cererea unuia dintre coproprietari5 in)tan/a5 /innd )ea'a de 'pre+urrile cau(ei5 pentru 'otive te'einice5 va putea ) i atribuie bunul direct prin Botrrea a)upra fondului proce)ului5 )tabilind totodat )u'ele ce )e cuvin celorlal/i coproprietari 0i ter'enul n care e)te obli7at ) le pltea)cAR#- 330 ?n(area bunului (1) Cn ca(ul n care niciunul dintre coproprietari nu cere atribuirea bunului ori5 de0i ace)ta a fo)t atribuit provi(oriu5 nu )%au con)e'nat5 n ter'enul )tabilit5 )u'ele cuvenite celorlal/i coproprietari5 in)tan/a5 prin ncBeiere5 va di)pune vn(area bunului5 )tabilind totodat dac vn(area )e va face de ctre pr/i prin bun nvoial ori de ctre e4ecutorul +udectore)c(2) *ac pr/ile )unt de acord ca vn(area ) )e fac prin bun nvoial5 in)tan/a va )tabili 0i ter'enul la care acea)ta va fi efectuat- #er'enul nu poate fi 'ai 'are de 3 luni5 n afar de ca(ul n care pr/ile )unt de acord cu 'a+orarea lui(3) Cn ca(ul n care vreuna dintre pr/i nu a fo)t de acord cu vn(area prin bun nvoial )au dac acea)t vn(are nu )%a reali(at n ter'enul )tabilit potrivit alin- (2)5 in)tan/a5 prin ncBeiere dat cu citarea pr/ilor5 va di)pune ca vn(area ) fie efectuat de e4ecutorul +udectore)c(:) CncBeierile prev(ute n pre(entul articol pot fi atacate )eparat nu'ai cu apel5 n ter'en de 1= (ile de la pronun/are*ac nu au fo)t a)tfel atacate5 ace)te ncBeieri nu 'ai pot fi )upu)e apelului odat cu Botrrea a)upra fondului proce)uluiAR#- 331 Procedura vn(rii la licita/ie (1) *up r'nerea definitiv a ncBeierii prin care )%a di)pu) vn(area bunului de ctre un e4ecutor +udectore)c5 ace)ta va proceda la efectuarea vn(rii la licita/ie public(2) !4ecutorul va fi4a ter'enul de licita/ie5 care nu va putea dep0i 30 de (ile pentru bunurile 'obile 0i 20 de (ile pentru bunurile i'obile5 )ocotite de la data pri'irii ncBeierii5 0i va n0tiin/a coproprietarii de)pre data5 ora 0i locul vn(rii(3) Pentru ter'enul de licita/ie a bunurilor 'obile5 e4ecutorul va ntoc'i 0i afi0a publica/ia de vn(are5 cu cel pu/in = (ile nainte de acel ter'en-

(:) Cn ca(ul vn(rii unui bun i'obil5 e4ecutorul va ntoc'i 0i afi0a publica/ia de vn(are cu cel pu/in 30 de (ile nainte de ter'enul de licita/ie(=) Coproprietarii pot conveni ca vn(area bunurilor ) )e fac la orice pre/ oferit de participan/ii la licita/ie- *e a)e'enea5 ei pot conveni ca vn(area ) nu )e fac )ub un anu'it pre/(2) *i)po(i/iile pre(entului articol )e co'pletea( n 'od core)pun(tor cu di)po(i/iile pre(entului cod privitoare la vn(area la licita/ie a bunurilor 'obile 0i i'obile prev(ute n 'ateria e4ecutrii )iliteAR#- 332 Eunurile ne)upu)e vn(rii La cererea uneia dintre pr/i5 in)tan/a poate proceda la 'pr/eala bunurilor pentru care nu a di)pu) vn(area potrivit art- 330AR#- 333 ,olu/ionarea cererii de parta+ (1) Cn toate ca(urile5 a)upra cererii de parta+ in)tan/a )e va pronun/a prin Botrre(2) ,u'ele depu)e de unul dintre coproprietari pentru ceilal/i5 precu' 0i cele re(ultate din vn(are vor fi 'pr/ite de in)tan/ potrivit dreptului fiecrui coproprietar(3) Cn ca(ul n care parta+ul nu )e poate reali(a n niciuna dintre 'odalit/ile prev(ute de le7e5 in)tan/a va Botr ncBiderea do)arului- *ac )e introduce o nou cerere de parta+5 ncBeierile de ad'itere n principiu prev(ute la art- 36: 0i 36= nu au autoritate de lucru +udecatAR#- 33: Gotrrea de parta+ (1) Gotrrea de parta+ are efect con)titutiv(2) ;dat r'a) definitiv5 Botrrea de parta+ con)tituie titlu e4ecutoriu 0i poate fi pu) n e4ecutare cBiar dac nu )%a cerut predarea efectiv a bunului ori in)tan/a nu a di)pu) n 'od e4pre) acea)t predare(3) Gotrrea de parta+ e)te )upu) nu'ai apelului- Cu toate ace)tea5 dac parta+ul )%a cerut pe cale incidental5 Botrrea e)te )upu) acelora0i ci de atac ca 0i Botrrea dat a)upra cererii principale- Acela0i e)te 0i ter'enul pentru e4ercitarea cii de atac5 cBiar dac )e atac nu'ai )olu/ia dat a)upra parta+ului- Aplicarea criteriilor prev(ute la art- 368 nu poate fi cen(urat pe calea recur)ului(:) !4ecutarea cu privire la bunurile 'pr/ite poate fi cerut n ter'enul de pre)crip/ie de 10 ani prev(ut la art- 80=AR#- 33= Revendicarea bunurilor atribuite (1) Cn ca(ul n care pr/ile declar n 'od e4pre) c nu )olicit predarea bunurilor5 Botrrea de parta+ nu e)te )u)ceptibil de e4ecutare )ilit(2) Pentru a intra n po)e)ia bunurilor atribuite 0i a cror predare i%a fo)t refu(at de ceilal/i coproprietari5 partea intere)at va trebui ) e4ercite ac/iunea n revendicare-

#<#L$L ?< Procedura ordonan/ei pre0edin/iale AR#- 332 Condi/ii de ad'i)ibilitate (1) <n)tan/a de +udecat5 )tabilind c n favoarea recla'antului e4i)t aparen/a de drept5 va putea ) ordone ')uri provi(orii n ca(uri 7rabnice5 pentru p)trarea unui drept care )%ar p7ubi prin ntr(iere5 pentru prevenirea unei pa7ube i'inente 0i care nu )%ar putea repara5 precu' 0i pentru nlturarea piedicilor ce )%ar ivi cu prile+ul unei e4ecutri(2) ;rdonan/a e)te provi(orie 0i e4ecutorie- *ac Botrrea nu cuprinde nicio 'en/iune privind durata )a 0i nu )%au 'odificat 'pre+urrile de fapt avute n vedere5 ')urile di)pu)e vor produce efecte pn la )olu/ionarea liti7iului a)upra fondului(3) La cererea recla'antului5 in)tan/a va putea Botr ca e4ecutarea ) )e fac fr )o'a/ie )au fr trecerea unui ter'en(:) ;rdonan/a va putea fi dat cBiar 0i atunci cnd e)te n cur) +udecata a)upra fondului(=) Pe cale de ordonan/ pre0edin/ial nu pot fi di)pu)e ')uri care ) re(olve liti7iul n fond 0i nici ')uri a cror e4ecutare nu ar 'ai face po)ibil re)tabilirea )itua/iei de faptAR#- 338 <n)tan/a co'petent Cererea de ordonan/ pre0edin/ial )e va introduce la in)tan/a co'petent ) )e pronun/e n pri' in)tan/ a)upra fondului dreptuluiAR#- 336 Procedura de )olu/ionare (1) Cn vederea +udecrii cererii5 pr/ile vor fi citate confor' nor'elor privind citarea n proce)ele ur7ente5 iar prtului i )e va co'unica o copie de pe cerere 0i de pe actele care o n)o/e)c- Cnt'pinarea nu e)te obli7atorie(2) ;rdonan/a va putea fi dat 0i fr citarea pr/ilor- Cn ca( de ur7en/ deo)ebit5 ordonan/a va putea fi dat cBiar n aceea0i (i5 in)tan/a pronun/ndu%)e a)upra ')urii )olicitate pe ba(a cererii 0i actelor depu)e5 fr conclu(iile pr/ilor(3) Dudecata )e face de ur7en/ 0i cu precdere5 nefiind ad'i)ibile probe a cror ad'ini)trare nece)it un ti'p ndelun7at- *i)po(i/iile privind cercetarea proce)ului nu )unt aplicabile(:) Pronun/area )e poate a'na cu cel 'ult 2: de ore5 iar 'otivarea ordonan/ei )e face n cel 'ult :6 de ore de la pronun/areAR#- 333 Calea de atac (1) *ac prin le7i )peciale nu )e prevede altfel5 ordonan/a e)te )upu) nu'ai apelului n ter'en de = (ile de la pronun/are5 dac )%a dat cu citarea pr/ilor5 0i de la co'unicare5 dac )%a dat fr citarea lor-

(2) <n)tan/a de apel poate )u)penda e4ecutarea pn la +udecarea apelului5 dar nu'ai cu plata unei cau/iuni al crei cuantu' )e va )tabili de ctre acea)ta(3) Apelul )e +udec de ur7en/ 0i cu precdere5 cu citarea pr/ilor- *i)po(i/iile art- 336 alin- (:) )unt aplicabile(:) C'potriva e4ecutrii ordonan/ei pre0edin/iale )e poate face conte)ta/ie la e4ecutareAR#- 1-000 #ran)for'area cererii La )olicitarea recla'antului5 pn la ncBiderea de(baterilor la pri'a in)tan/5 cererea de ordonan/ pre0edin/ial va putea fi tran)for'at ntr%o cerere de drept co'un5 )itua/ie n care prtul va fi ncuno0tin/at 0i citat n 'od e4pre) cu acea)t 'en/iuneAR#- 1-001 Autoritatea de lucru +udecat (1) ;rdonan/a pre0edin/ial are autoritate de lucru +udecat fa/ de o alt cerere de ordonan/ pre0edin/ial5 nu'ai dac nu )%au 'odificat 'pre+urrile de fapt care au +u)tificato(2) ;rdonan/a pre0edin/ial nu are autoritate de lucru +udecat a)upra cererii privind fondul dreptului(3) Gotrrea dat a)upra fondului dreptului are autoritate de lucru +udecat a)upra unei cereri ulterioare de ordonan/ pre0edin/ial#<#L$L ?<< Cererile po)e)orii AR#- 1-002 Condi/ii de ad'i)ibilitate Cererile po)e)orii )unt ad'i)ibile nu'ai n ca(urile 0i condi/iile prev(ute de Codul civilAR#- 1-003 Dudecata 0i cile de atac (1) Cererile po)e)orii )e +udec de ur7en/ 0i cu precdere(2) ,unt inad'i)ibile cererea reconven/ional 0i orice alte cereri prin care )e )olicit protec/ia unui drept n le7tur cu bunul n liti7iu(3) Gotrrea dat a)upra cererii po)e)orii e)te )upu) nu'ai apeluluiAR#- 1-00: Autoritatea lucrului +udecat (1) Gotrrea +udectorea)c prin care )%a )olu/ionat o cerere po)e)orie are autoritate de lucru +udecat ntr%o cerere po)e)orie ulterioar purtat ntre acelea0i pr/i 0i nte'eiat pe acelea0i fapte- !a nu are n) o a)tfel de autoritate ntr%o cerere ulterioar privitoare la fondul dreptului(2) Gotrrea +udectorea)c prin care )%a )olu/ionat o ac/iune privitoare la fondul dreptului are autoritate de lucru +udecat ntr%o cerere po)e)orie ulterioar n le7tur cu acela0i bun-

#<#L$L ?<<< Procedura ofertei de plat 0i con)e'na/iunii AR#- 1-00= *o'eniu de aplicare Cnd creditorul refu( ) pri'ea)c plata de la debitor5 ace)ta din ur' e)te n drept ) fac ofert real 0i ) con)e'ne(e ceea ce datorea(AR#- 1-002 Procedura ofertei reale (1) Cn )copul prev(ut la art- 1-00=5 debitorul va face creditorului5 prin 'i+locirea unui e4ecutor +udectore)c din circu')crip/ia cur/ii de apel n care )e afl do'iciliul ori )ediul creditorului )au do'iciliul ale) al ace)tuia5 o )o'a/ie5 prin care e)te invitat ) pri'ea)c pre)ta/ia datorat(2) Cn acea )o'a/ie )e vor arta locul5 data 0i ora cnd )u'a )au obiectul oferit ur'ea( ) i fie predat creditoruluiAR#- 1-008 Acceptarea ofertei reale Cn ca(ul n care creditorul pri'e0te )u'a )au bunul oferit5 debitorul e)te liberat de obli7a/ia )a- !4ecutorul +udectore)c va ntoc'i un proce)%verbal prin care va con)tata acceptarea ofertei realeAR#- 1-006 Con)e'narea )u'ei )au a bunului (1) *ac creditorul nu )e pre(int )au refu( ) pri'ea)c )u'a ori obiectul oferit5 e4ecutorul +udectore)c va ncBeia proce)%verbal n care va con)e'na ace)te 'pre+urri(2) Cn ca(ul prev(ut la alin- (1)5 debitorul5 )pre a )e libera de datorie5 va putea ) con)e'ne(e )u'a )au bunul oferit la C!C EanK % ,-A- )au la orice alt in)titu/ie de credit ori5 dup ca(5 la o unitate )peciali(at5 iar recipi)a de con)e'nare )e va depune la e4ecutorul +udectore)c care a tri'i) )o'a/iaProcedura de con)e'nare a )u'elor de bani e)te obli7atorie pentru unitatea la care ur'ea( a )e face con)e'narea 0i nu poate fi condi/ionat de e4i)ten/a acordului creditorului- Con)e'narea bunurilor )e face n condi/iile prev(ute de le7e(3) Con)e'narea va fi precedat de o nou )o'a/ie adre)at creditorului n care )e vor arta (iua 0i ora cnd 0i locul unde )u'a )au5 dup ca(5 bunul oferit )e va depuneAR#- 1-003 Anularea ofertei reale5 ur'at de con)e'na/iune (1) *up con)e'nare5 e4ecutorul +udectore)c va con)tata5 printr%o ncBeiere dat fr citarea pr/ilor5 efectuarea pl/ii 0i liberarea debitorului- CncBeierea )e co'unic creditorului n ter'en de = (ile de la ntoc'irea ace)teia(2) Cn ter'en de 1= (ile de la co'unicarea ncBeierii prev(ute la alin- (1)5 creditorul va putea cere anularea ace)teia pentru nere)pectarea condi/iilor de validitate5 de fond 0i de for' ale ofertei de plat 0i con)e'na/iunii5 la +udectoria n circu')crip/ia creia )%a fcut con)e'narea-

Gotrrea poate fi atacat nu'ai cu apel5 n ter'en de 10 (ile de la co'unicare(3) *ebitorul e)te con)iderat liberat la data con)e'nrii pl/ii5 n afar de ca(ul n care )e anulea( oferta de plat 0i con)e'na/iuneaAR#- 1-010 ;ferta de plat n fa/a in)tan/ei (1) ;ferta de plat poate fi fcut 0i n ti'pul proce)ului5 n fa/a oricrei in)tan/e5 n orice )tadiu al +udec/ii- Cn ace)t ca(5 prin ncBeiere5 creditorul e)te pu) n ntr(iere ) pri'ea)c )u'a )au5 dup ca(5 bunul- *ac creditorul e)te pre(ent 0i pri'e0te pre)ta/ia datorat5 liberarea debitorului )e va con)tata prin ncBeiere(2) Cn ca(ul n care creditorul lip)e0te )au refu( pri'irea pre)ta/iei5 debitorul va proceda la con)e'nare confor' di)po(i/iilor art- 1-006 alin- (2)5 iar recipi)a de con)e'nare va fi pu) la di)po(i/ia in)tan/ei5 care5 prin ncBeiere5 va con)tata liberarea debitorului(3) CncBeierile prev(ute la alin- (1) 0i (2) )e atac nu'ai odat cu fondul5 cu e4cep/ia celor date n recur)5 care )unt definitiveAR#- 1-011 Radierea ipotecilor Cn ba(a proce)ului%verbal ntoc'it n condi/iile art- 1-008 ori a ncBeierii e'i)e n condi/iile art- 1-003 )au 1-0105 cel intere)at va putea cere radierea din cartea funciar )au din alte re7i)tre publice a drepturilor de ipotec con)tituite n vederea 7arantrii crean/ei )tin)e n condi/iile pre(entului titluAR#- 1-012 <nciden/a di)po(i/iilor Codului civil *i)po(i/iile pre(entului titlu )e co'pletea( cu prevederile Codului civil privitoare la plat5 precu' 0i cu cele referitoare la ofertele de plat 0i con)e'na/iuni#<#L$L <M Procedura ordonan/ei de plat AR#- 1-013 *o'eniu de aplicare (1) Prevederile pre(entului titlu )e aplic crean/elor certe5 licBide 0i e4i7ibile con)tnd n obli7a/ii de plat a unor )u'e de bani care re(ult dintr%un contract civil5 inclu)iv din cele ncBeiate ntre un profe)ioni)t 0i o autoritate contractant5 con)tatat printr%un n)cri) ori deter'inate potrivit unui )tatut5 re7ula'ent )au altui n)cri)5 n)u0it de pr/i prin )e'ntur ori n alt 'od ad'i) de le7e(2) "u )unt inclu)e n )fera de aplicare a pre(entului titlu crean/ele n)cri)e la 'a)a credal n cadrul unei proceduri de in)olven/(3) Prin autoritate contractant5 n )en)ul alin- (1)5 )e n/ele7e>

a) orice autoritate public a )tatului ro'n )au a unui )tat 'e'bru al $niunii !uropene5 care ac/ionea( la nivel central5 re7ional )au localH b) orice or7ani)' de drept public5 altul dect cele prev(ute la lit- a)5 cu per)onalitate +uridic5 care a fo)t nfiin/at pentru a )ati)face nevoi de intere) 7eneral5 fr )cop lucrativ5 0i care )e afl n cel pu/in una dintre ur'toarele )itua/ii> (i) e)te finan/at5 n 'a+oritate5 de ctre o autoritate contractant5 a)tfel cu' e)te definit la lit- a)H (ii) )e afl n )ubordinea )au e)te )upu) controlului unei autorit/i contractante5 a)tfel cu' e)te definit la lit- a)H (iii) n co'ponen/a con)iliului de ad'ini)tra/ie ori5 dup ca(5 a con)iliului de )uprave7Bere 0i directoratului5 'ai 'ult de +u'tate din nu'rul 'e'brilor )unt nu'i/i de ctre o autoritate contractant5 a)tfel cu' e)te definit la lit- a)H c) orice a)ociere for'at de una )au 'ai 'ulte autorit/i contractante dintre cele prev(ute la lit- a) )au b)AR#- 1-01: Co'unicarea )o'a/iei (1) Creditorul i va co'unica debitorului5 prin inter'ediul e4ecutorului +udectore)c )au prin )cri)oare reco'andat5 cu con/inut declarat 0i confir'are de pri'ire5 o )o'a/ie5 prin care i va pune n vedere ) pltea)c )u'a datorat n ter'en de 1= (ile de la pri'irea ace)teia(2) Acea)t )o'a/ie ntrerupe pre)crip/ia e4tinctiv potrivit di)po(i/iilor art- 2-=:0 din Codul civil5 care )e aplic n 'od core)pun(torAR#- 1-01= <n)tan/a co'petent *ac debitorul nu plte0te n ter'enul prev(ut la art- 1-01: alin- (1)5 creditorul poate introduce cererea privind ordonan/a de plat la in)tan/a co'petent pentru +udecarea fondului cau(ei n pri' in)tan/AR#- 1-012 Cuprin)ul cererii (1) Cererea privind ordonan/a de plat va cuprinde> a) nu'ele 0i prenu'ele5 precu' 0i do'iciliul )au5 dup ca(5 denu'irea 0i )ediul creditoruluiH b) nu'ele 0i prenu'ele5 codul nu'eric per)onal5 dac e)te cuno)cut5 0i do'iciliul debitorului per)oan fi(ic5 iar n ca(ul debitorului per)oan +uridic5 denu'irea 0i )ediul5 precu' 0i5 dup ca(5 dac )unt cuno)cute5 codul unic de nre7i)trare )au codul de identificare fi)cal5 nu'rul de n'atriculare n re7i)trul co'er/ului ori de n)criere n re7i)trul per)oanelor +uridice 0i contul bancarH c) )u'a ce repre(int obiectul crean/ei5 te'eiul de fapt 0i de drept al obli7a/iei de plat5 perioada la care )e refer ace)tea5 ter'enul la care trebuia fcut plata 0i orice ele'ent nece)ar pentru deter'inarea datorieiH d) )u'a ce repre(int dobn(ile aferente )au alte de)p7ubiri ce )e cuvin creditorului5 potrivit le7iiH e) )e'ntura creditorului-

(2) La cerere )e ane4ea( n)cri)urile ce ate)t cuantu'ul )u'ei datorate 0i orice alte n)cri)uri doveditoare ale ace)teia*ovada co'unicrii )o'a/iei prev(ute la art- 1-01: alin- (1) )e va ata0a cererii )ub )anc/iunea re)pin7erii ace)teia ca inad'i)ibil(3) Cererea 0i actele ane4ate la acea)ta )e depun n copie n attea e4e'plare cte pr/i )unt5 plu) unul pentru in)tan/AR#- 1-018 *eter'inarea dobn(ii (1) *ac pr/ile nu au )tabilit nivelul dobn(ii pentru plata cu ntr(iere5 )e va aplica rata dobn(ii de referin/ )tabilit de Eanca "a/ional a Ro'niei- Rata de referin/ n vi7oare n pri'a (i calendari)tic a )e'e)trului )e aplic pe ntre7ul )e'e)tru(2) Crean/a produce dobn(i dup cu' ur'ea(> 1- n ca(ul contractelor ncBeiate ntre profe)ioni0ti5 de la data la care obli7a/ia a devenit e4i7ibilH 2- n ca(ul contractelor ncBeiate ntre profe)ioni0ti 0i o autoritate contractant5 fr a fi nece)ar punerea n ntr(iere a debitorului> a) dac n contract a fo)t fi4at un ter'en de plat5 din (iua ur'toare ace)tui ter'enH b) dac ter'enul de plat nu e)te fi4at n contract> (i) dup 30 de (ile de la data pri'irii de ctre debitor a facturii )au a oricrei alte a)e'enea )olicitri de platH (ii) dac data pri'irii facturii )au a unei )olicitri ecBivalente de plat e)te incert5 dup 30 de (ile de la recep/ia 'rfurilor )au pre)tarea )erviciilorH (iii) dac )olicitarea de plat a fo)t co'unicat nainte de a pri'i 'rfurile )au )erviciile5 la e4pirarea unui ter'en de 30 de (ile de la pri'irea 'rfurilor )au pre)tarea )erviciilorH (iv) dac le7ea )au contractul )tabile0te o procedur de acceptare ori de verificare5 per'i/nd certificarea confor'it/ii 'rfurilor )au )erviciilor5 iar debitorul a pri'it factura ori )olicitarea de plat la data verificrii )au anterior ace)tei date5 la e4pirarea unui ter'en de 30 de (ile de la acea)t datH 3- n celelalte ca(uri5 de la data la care debitorul a fo)t pu) )au e)te de drept n ntr(iere5 potrivit le7ii(3) Creditorul poate ) pretind daune%intere)e )upli'entare pentru toate cBeltuielile fcute pentru recuperarea )u'elor ca ur'are a nee4ecutrii la ti'p a obli7a/iilor de ctre debitor(:) !)te lovit de nulitate ab)olut conven/ia )au clau(a prin care )e fi4ea( o obli7a/ie de punere n ntr(iere pentru a opera cur7erea dobn(ilor n ca(urile prev(ute la alin- (2) pct1 0i 2 )au un ter'en de la care crean/a produce dobn(i5 'ai 'are dect cel prev(ut la alin- (2)AR#- 1-016 Citarea pr/ilor- Cnt'pinarea (1) Pentru )olu/ionarea cererii5 +udectorul di)pune citarea pr/ilor5 potrivit di)po(i/iilor referitoare la pricinile ur7ente5 pentru e4plica/ii 0i l'uriri5 precu' 0i pentru a )trui n efectuarea pl/ii )u'ei datorate de debitor ori pentru a )e

a+un7e la o n/ele7ere a pr/ilor a)upra 'odalit/ilor de platCita/ia va fi n'nat pr/ii cu 10 (ile naintea ter'enului de +udecat(2) La cita/ia pentru debitor )e vor ane4a5 n copie5 cererea creditorului 0i actele depu)e de ace)ta n dovedirea preten/iilor(3) Cn cita/ie )e va preci(a c debitorul e)te obli7at ) depun nt'pinare cu cel pu/in 3 (ile naintea ter'enului de +udecat5 fcndu%)e 'en/iune c5 n ca(ul nedepunerii nt'pinrii5 in)tan/a5 fa/ de 'pre+urrile cau(ei5 poate con)idera acea)ta ca o recunoa0tere a preten/iilor creditorului(:) Cnt'pinarea nu )e co'unic recla'antului5 care va lua cuno0tin/ de cuprin)ul ace)teia de la do)arul cau(eiAR#- 1-013 *eclara/iile pr/ilor- ,tin7erea liti7iului (1) Cn ca(ul n care creditorul declar c a pri'it plata )u'ei datorate5 in)tan/a ia act de acea)t 'pre+urare printr%o ncBeiere definitiv5 prin care )e di)pune ncBiderea do)arului(2) Cnd creditorul 0i debitorul a+un7 la o n/ele7ere a)upra pl/ii5 in)tan/a ia act de acea)ta5 pronun/nd o Botrre de e4pedient5 potrivit art- :36(3) Gotrrea de e4pedient e)te definitiv 0i con)tituie titlu e4ecutoriuAR#- 1-020 Conte)tarea crean/ei (1) *ac debitorul conte)t crean/a5 in)tan/a verific dac conte)ta/ia e)te nte'eiat5 n ba(a n)cri)urilor aflate la do)ar 0i a e4plica/iilor 0i l'uririlor pr/ilor- Cn ca(ul n care aprarea debitorului e)te nte'eiat5 in)tan/a va re)pin7e cererea creditorului prin ncBeiere(2) *ac aprrile de fond for'ulate de debitor pre)upun ad'ini)trarea altor probe dect cele prev(ute la alin- (1)5 iar ace)tea ar fi ad'i)ibile5 potrivit le7ii5 n procedura de drept co'un5 in)tan/a va re)pin7e cererea creditorului privind ordonan/a de plat prin ncBeiere(3) Cn ca(urile prev(ute la alin- (1) 0i (2)5 creditorul poate introduce cerere de cBe'are n +udecat potrivit dreptului co'unAR#- 1-021 !'iterea ordonan/ei (1) Cn ca(ul n care in)tan/a5 ca ur'are a verificrii cererii pe ba(a n)cri)urilor depu)e5 precu' 0i a declara/iilor pr/ilor5 con)tat c preten/iile creditorului )unt nte'eiate5 va e'ite o ordonan/ de plat5 n care )e preci(ea( )u'a 0i ter'enul de plat(2) *ac in)tan/a5 e4a'innd probele cau(ei5 con)tat c nu'ai o parte dintre preten/iile creditorului )unt nte'eiate5 va e'ite ordonan/a de plat nu'ai pentru acea)t parte5 )tabilind 0i ter'enul de plat- Cn ace)t ca(5 creditorul poate for'ula cerere de cBe'are n +udecat potrivit dreptului co'un pentru a ob/ine obli7area debitorului la plata re)tului datoriei-

(3) #er'enul de plat prev(ut la alin- (1) 0i (2) nu va fi 'ai 'ic de 10 (ile 0i nici nu va dep0i 30 de (ile de la data co'unicrii ordonan/ei- Dudectorul nu va putea )tabili alt ter'en de plat5 dect dac pr/ile )e n/ele7 n ace)t )en)(:) Cn ca(ul crean/elor repre(entnd obli7a/ii de plat a cotelor din cBeltuielile co'une fa/ de a)ocia/iile de proprietari5 precu' 0i a cBeltuielilor de ntre/inere ce revin per)oanelor fi(ice core)pun(tor )uprafe/elor locative pe care le folo)e)c ca locuin/e5 in)tan/a5 la cererea debitorului5 va putea5 prin e4cep/ie de la di)po(i/iile alin- (3)5 ) di)pun )tabilirea unui ter'en de plat 'ai 'are ori e0alonarea pl/ii5 /innd )ea'a de 'otivele te'einice invocate de debitor n ceea ce prive0te po)ibilit/ile efective de plat(=) ;rdonan/a )e va n'na pr/ii pre(ente )au )e va co'unica fiecrei pr/i de ndat5 potrivit le7iiAR#- 1-022 *urata procedurii (1) Cn ca(ul n care debitorul nu conte)t crean/a prin nt'pinare5 ordonan/a de plat va fi e'i) n ter'en de cel 'ult := de (ile de la introducerea cererii(2) "u intr n calculul ter'enului prev(ut la alin- (1) perioada nece)ar pentru co'unicarea actelor de procedur 0i ntr(ierea cau(at de creditor5 inclu)iv ca ur'are a 'odificrii )au co'pletrii cereriiAR#- 1-023 Cererea n anulare (1) C'potriva ordonan/ei de plat prev(ute la art- 1-021 alin- (1) 0i (2) debitorul poate for'ula cerere n anulare n ter'en de 10 (ile de la data n'nrii )au co'unicrii ace)teia(2) Cererea n anulare poate fi introdu) de creditor 'potriva ncBeierilor prev(ute la art- 1-020 alin- (1) 0i (2)5 precu' 0i 'potriva ordonan/ei de plat prev(ute la art- 1-021 alin- (2)5 n ter'enul prev(ut la alin- (1)(3) Prin cererea n anulare )e poate invoca nu'ai nere)pectarea cerin/elor prev(ute de pre(entul titlu pentru e'iterea ordonan/ei de plat5 precu' 0i5 dac e)te ca(ul5 cau(e de )tin7ere a obli7a/iei ulterioare e'iterii ordonan/ei de plat*i)po(i/iile art- 1-020 )e aplic n 'od core)pun(tor(:) Cererea n anulare )e )olu/ionea( de ctre in)tan/a care a pronun/at ordonan/a de plat5 n co'plet for'at din 2 +udectori(=) Cererea n anulare nu )u)pend e4ecutarea- ,u)pendarea va putea fi n) ncuviin/at5 la cererea debitorului5 nu'ai cu dare de cau/iune5 al crei cuantu' va fi fi4at de in)tan/(2) *ac in)tan/a nve)tit ad'ite5 n tot )au n parte5 cererea n anulare5 acea)ta va anula ordonan/a5 n tot )au5 dup ca(5 n parte5 pronun/nd o Botrre definitiv- Prevederile art1-020 alin- (3) 0i ale art- 1-021 alin- (2) )e aplic n 'od core)pun(tor(8) Cn ca(urile prev(ute la alin- (2)5 dac in)tan/a nve)tit ad'ite cererea n anulare5 va pronun/a o Botrre

definitiv prin care va e'ite ordonan/a de plat5 di)po(i/iile art- 1-021 aplicndu%)e n 'od core)pun(tor(6) Gotrrea prin care a fo)t re)pin) cererea n anulare e)te definitivAR#- 1-02: #itlul e4ecutoriu (1) ;rdonan/a de plat e)te e4ecutorie5 cBiar dac e)te atacat cu cerere n anulare 0i are autoritate de lucru +udecat provi(orie pn la )olu/ionarea cererii n anulare- ;rdonan/a de plat devine definitiv ca ur'are a neintroducerii )au re)pin7erii cererii n anulare- *i)po(i/iile art- 238 r'n aplicabile(2) C'potriva e4ecutrii )ilite a ordonan/ei de plat partea intere)at poate face conte)ta/ie la e4ecutare5 potrivit dreptului co'un- Cn cadrul conte)ta/iei nu )e pot invoca dect nere7ularit/i privind procedura de e4ecutare5 precu' 0i cau(e de )tin7ere a obli7a/iei ivite ulterior r'nerii definitive a ordonan/ei de plat#<#L$L M Procedura cu privire la cererile de valoare redu) AR#- 1-02= *o'eniu de aplicare (1) Pre(entul titlu )e aplic atunci cnd valoarea cererii5 fr a )e lua n con)iderare dobn(ile5 cBeltuielile de +udecat 0i alte venituri acce)orii5 nu dep0e0te )u'a de 10-000 lei la data )e)i(rii in)tan/ei(2) Pre(entul titlu nu )e aplic n 'aterie fi)cal5 va'al )au ad'ini)trativ 0i nici n ceea ce prive0te r)punderea )tatului pentru acte )au o'i)iuni n cadrul e4ercitrii autorit/ii publice(3) *e a)e'enea5 pre(enta procedur nu )e aplic cererilor referitoare la> a) )tarea civil )au capacitatea per)oanelor fi(iceH b) drepturile patri'oniale n)cute din raporturile de fa'ilieH c) 'o0tenireH d) in)olven/5 concordatul preventiv5 procedurile privind licBidarea )ociet/ilor in)olvabile 0i a altor per)oane +uridice )au alte proceduri a)e'ntoareH e) a)i7urri )ocialeH f) dreptul 'unciiH 7) ncBirierea unor bunuri i'obile5 cu e4cep/ia ac/iunilor privind crean/ele avnd ca obiect plata unei )u'e de baniH B) arbitra+H i) atin7eri adu)e dreptului la via/ privat )au altor drepturi care prive)c per)onalitateaAR#- 1-022 Caracterul alternativ (1) Recla'antul are ale7erea ntre procedura )pecial re7le'entat de pre(entul titlu 0i procedura de drept co'un-

(2) *ac a )e)i(at in)tan/a cu o cerere redactat potrivit art- 13:5 acea)ta va fi )olu/ionat potrivit procedurii de drept co'un5 cu e4cep/ia ca(ului n care recla'antul5 cel 'ai tr(iu la pri'ul ter'en de +udecat5 )olicit n 'od e4pre) aplicarea procedurii )peciale(3) Atunci cnd cererea nu poate fi )olu/ionat potrivit di)po(i/iilor prev(ute de pre(entul titlu5 in)tan/a +udectorea)c l infor'ea( pe recla'ant n ace)t )en)5 iar dac recla'antul nu 0i retra7e cererea5 acea)ta va fi +udecat potrivit dreptului co'unAR#- 1-028 <n)tan/a co'petent (1) Co'peten/a de a )olu/iona cererea n pri' in)tan/ apar/ine +udectoriei(2) Co'peten/a teritorial )e )tabile0te potrivit dreptului co'unAR#- 1-026 *eclan0area procedurii (1) Recla'antul declan0ea( procedura cu privire la cererile cu valoare redu) prin co'pletarea for'ularului de cerere 0i depunerea )au tri'iterea ace)tuia la in)tan/a co'petent5 prin po0t )au prin orice alte 'i+loace care a)i7ur tran)'iterea for'ularului 0i confir'area pri'irii ace)tuia(2) &or'ularul de cerere )e aprob prin ordin al 'ini)trului +u)ti/iei 0i con/ine rubrici care per'it identificarea pr/ilor5 valoarea preten/iei5 indicarea probelor 0i alte ele'ente nece)are )olu/ionrii cau(ei(3) ;dat cu for'ularul de cerere )e depun ori )e tri'it 0i copii de pe n)cri)urile de care recla'antul n/ele7e ) )e folo)ea)c(:) Cn ca(ul n care infor'a/iile furni(ate de recla'ant nu )unt )uficient de clare )au )unt inadecvate ori for'ularul de cerere nu a fo)t co'pletat corect5 in)tan/a i va acorda recla'antului po)ibilitatea ) co'plete(e )au ) rectifice for'ularul ori ) furni(e(e infor'a/ii )au n)cri)uri )upli'entare- <n)tan/a va folo)i n ace)t )cop un for'ular%tip5 care va fi aprobat prin ordin al 'ini)trului +u)ti/iei(=) Cn ca(ul n care recla'antul nu co'pletea( )au nu rectific for'ularul de cerere n ter'enul )tabilit de in)tan/5 cererea )e va anulaAR#- 1-023 *e)f0urarea procedurii (1) Procedura cu privire la cererile cu valoare redu) e)te )cri) 0i )e de)f0oar n ntre7ul ei n ca'era de con)iliu(2) <n)tan/a poate di)pune nf/i0area pr/ilor5 dac aprecia( ace)t fapt ca fiind nece)ar )au la )olicitarea uneia dintre pr/i- <n)tan/a poate ) refu(e o a)tfel de )olicitare n ca(ul n care con)ider c5 /innd cont de 'pre+urrile cau(ei5 nu )unt nece)are de(bateri orale- Refu(ul )e 'otivea( n )cri) 0i nu poate fi atacat )eparat(3) *up pri'irea for'ularului de cerere co'pletat corect5 in)tan/a va tri'ite de ndat prtului for'ularul de r)pun)5

n)o/it de o copie a for'ularului de cerere 0i de copii de pe n)cri)urile depu)e de recla'ant(:) Cn ter'en de 30 de (ile de la co'unicarea actelor prev(ute la alin- (3)5 prtul va depune )au tri'ite for'ularul de r)pun) co'pletat core)pun(tor5 precu' 0i copii de pe n)cri)urile de care n/ele7e ) )e folo)ea)c- Prtul poate ) r)pund prin orice alt 'i+loc adecvat5 fr utili(area for'ularului de r)pun)(=) <n)tan/a va co'unica de ndat recla'antului copii de pe r)pun)ul prtului5 cererea reconven/ional5 dac e)te ca(ul5 precu' 0i de pe n)cri)urile depu)e de prt(2) *ac prtul a for'ulat cerere reconven/ional5 recla'antul5 n ter'en de 30 de (ile de la co'unicarea ace)teia5 va depune )au va tri'ite for'ularul de r)pun) co'pletat core)pun(tor ori va r)punde prin orice alt 'i+loc(8) Cererea reconven/ional care nu poate fi )olu/ionat n cadrul pre(entei proceduri ntruct nu )unt ndeplinite cerin/ele prev(ute la art- 1-02= va fi di)+un) 0i +udecat potrivit dreptului co'un(6) <n)tan/a poate )olicita pr/ilor ) furni(e(e 'ai 'ulte infor'a/ii n ter'enul pe care l va )tabili n ace)t )cop5 care nu poate dep0i 30 de (ile de la pri'irea r)pun)ului prtului )au5 dup ca(5 al recla'antului(3) <n)tan/a poate ncuviin/a 0i alte probe n afara n)cri)urilor depu)e de pr/i- "u vor fi n) ncuviin/ate acele probe a cror ad'ini)trare nece)it cBeltuieli di)propor/ionate fa/ de valoarea cererii de cBe'are n +udecat )au a cererii reconven/ionale(10) Cn ca(ul n care in)tan/a a fi4at un ter'en pentru nf/i0area pr/ilor5 ace)tea trebuie citate(11) ;ri de cte ori in)tan/a )tabile0te un ter'en n vederea ndeplinirii unui act de procedur5 va n0tiin/a partea intere)at de con)ecin/ele nere)pectrii ace)tuiaAR#- 1-030 ,olu/ionarea cererii (1) <n)tan/a va pronun/a 0i redacta Botrrea n ter'en de 30 de (ile de la pri'irea tuturor infor'a/iilor nece)are )au5 dup ca(5 de la de(baterea oral(2) Cn ca(ul n care nu )e pri'e0te niciun r)pun) de la partea intere)at n ter'enul )tabilit la art- 1-023 alin- (:)5 (2) )au (6)5 in)tan/a )e va pronun/a cu privire la cererea principal )au la cererea reconven/ional n raport cu actele aflate la do)ar(3) Gotrrea pri'ei in)tan/e e)te e4ecutorie de dreptAR#- 1-031 CBeltuieli de +udecat (1) Partea care cade n preten/ii va fi obli7at5 la cererea celeilalte pr/i5 la plata cBeltuielilor de +udecat(2) Cu toate ace)tea5 in)tan/a nu va acorda pr/ii care a c0ti7at proce)ul cBeltuielile care nu au fo)t nece)are )au care au avut o valoare di)propor/ionat n raport cu valoarea cereriiAR#- 1-032

Ci de atac (1) Gotrrea +udectoriei e)te )upu) nu'ai apelului la tribunal5 n ter'en de 30 de (ile de la co'unicare(2) Pentru 'otive te'einice5 in)tan/a de apel poate ) )u)pende e4ecutarea )ilit5 n) nu'ai dac )e con)e'nea( o cau/iune de 10O din valoarea conte)tat(3) Gotrrea in)tan/ei de apel )e co'unic pr/ilor 0i e)te definitiv#<#L$L M< !vacuarea din i'obilele folo)ite )au ocupate fr drept CAP- < *i)po(i/ii 7enerale AR#- 1-033 *o'eniu de aplicare (1) *i)po(i/iile pre(entului titlu )e aplic n liti7iile privind evacuarea din i'obilele folo)ite )au5 dup ca(5 ocupate fr drept de ctre fo0tii locatari )au alte per)oane(2) Cn )en)ul pre(entului titlu5 ter'enii de 'ai +o) au ur'torul n/ele)> a) loca/iune % orice loca/iune )cri) )au verbal5 inclu(nd 0i )ubloca/iuneaH b) locatar % locatarul principal5 cBiria0 )au arenda05 )ublocatarul )au un ce)ionar al locatarului5 indiferent dac per)oana care )olicit evacuarea e)te locatorul )au )ublocatorul ori dobnditorul i'obiluluiH c) locator % locatorul principal5 )ublocatorul5 ce)ionarul 0i dobnditorul i'obiluluiH d) i'obil % con)truc/ia5 terenul cu )au fr con)truc/ii5 'preun cu acce)oriile ace)toraH e) ocupantul % oricare per)oan5 alta dect proprietarul )au locatarul5 care ocup n fapt i'obilul cu )au fr per'i)iunea ori n7duin/a proprietaruluiH f) proprietar % titularul dreptului de proprietate a)upra i'obilului5 inclu)iv locatarulAR#- 1-03: Caracterul facultativ al procedurii (1) Recla'antul are ale7erea ntre procedura re7le'entat de pre(entul titlu 0i procedura de drept co'un(2) *e a)e'enea5 di)po(i/iile pre(entului titlu nu aduc nicio atin7ere drepturilor locatorului )au proprietarului la plata cBiriei )au aren(ii5 la plata de de)p7ubiri 0i nici altor drepturi n)cute n te'eiul contractului )au al le7ii5 dup ca((3) Cn ca(ul artat la alin- (2)5 pentru reali(area drepturilor 0i ndeplinirea obli7a/iilor i(vornd din contract5 precu' 0i a celor prev(ute de di)po(i/iile le7ale aplicabile n 'aterie5 partea intere)at5 )ub re(erva aplicrii di)po(i/iilor art- 1-0:1 alin- (:)5 va putea proceda5 dup ca(5 potrivit di)po(i/iilor referitoare la ordonan/a de plat )au celor privind

)olu/ionarea cererilor cu valoare redu) ori la )e)i(area in)tan/ei co'petente5 n condi/iile dreptului co'unAR#- 1-03= <n)tan/a co'petent Cererile for'ulate n te'eiul pre(entului titlu )unt de co'peten/a +udectoriei n circu')crip/ia creia )e afl )ituat i'obilul ocupat fr drept ori5 dup ca(5 ncBiriat )au arendat5 cBiar dac locatarul a pr)it i'obilul )au contractul a ncetatAR#- 1-032 Citarea 0i co'unicarea actelor procedurale (1) Locatarul 0i ocupantul i'obilului )unt )ocoti/i ca avnd do'iciliul lor obli7atoriu la i'obilul pe care l ocup fr niciun drept(2) *ac i'obilul e)te ncBi)5 toate notificrile5 cita/iile 0i celelalte acte de procedur e'i)e potrivit di)po(i/iilor pre(entului titlu vor fi afi0ate la u0a i'obiluluiAR#- 1-038 Cncetarea loca/iunii- "otificarea locatarului (1) Atunci cnd dreptul locatarului de a folo)i un i'obil )%a )tin) ca ur'are a ncetrii loca/iunii prin e4pirarea ter'enului5 prin ac/iunea locatorului5 prin neplata cBiriei )au a aren(ii5 precu' 0i din orice alt cau( 0i locatorul dore0te ) intre n po)e)ia i'obilului5 ace)ta va notifica locatarul5 n )cri)5 prin inter'ediul e4ecutorului +udectore)c5 punndu%i n vedere ) elibere(e 0i )%i predea liber i'obilul5 n ter'en de cel 'ult 30 de (ile de la data co'unicrii notificrii(2) *ac loca/iunea e)te pe durat nedeter'inat5 denun/area cerut de le7e pentru ncetarea contractului va fi con)iderat 0i notificare de evacuare a i'obilului5 n condi/iile pre(entului articol(3) Cnd loca/iunea e)te pe durat deter'inat5 notificarea de evacuare a i'obilului trebuie fcut cu cel pu/in 30 de (ile nainte de e4pirarea ter'enului5 dac prin le7e nu )e prevede altfel(:) Locatarul poate renun/a la notificarea prev(ut n pre(entul articol prin act )cri) cuprin(nd recunoa0terea dreptului locatorului de a recur7e i'ediat la procedura prev(ut la cap- << din pre(entul titlu5 dac loca/iunea ncetea( din orice 'otive5 iar dreptul locatarului e)te )ocotit )tin)AR#- 1-036 "otificarea ocupantului Atunci cnd proprietarul unui i'obil dore0te ) l evacue(e pe ocupantul ace)tuia5 dup ce dreptul de a ocupa i'obilul a ncetat5 proprietarul va notifica n )cri) ocupantul5 punndu%i n vedere ) elibere(e i'obilul pe care l ocup fr niciun drept5 n ter'en de = (ile de la co'unicarea notificriiCAP- << Procedura de evacuare AR#- 1-033 !vacuarea voluntar

(1) *ac locatarul )au ocupantul care a fo)t notificat n condi/iile pre(entului titlu a pr)it i'obilul5 locatorul )au proprietarul poate intra n po)e)ia ace)tuia5 de drept5 fr nicio procedur +udiciar de evacuare- Cn ca( contrar5 )unt incidente di)po(i/iile pre(entului capitol(2) ,e pre(u' c i'obilul e)te pr)it n ca( de ncetare a activit/ii econo'ice ori de ncetare a folo)irii i'obilului de ctre locatar )au ocupant ori de ctre per)oanele aflate )ub controlul lor5 precu' 0i n ca(ul returnrii cBeilor i'obilului5 ridicrii ecBipa'entelor5 'rfurilor )au altor bunuri 'obile din i'obilAR#- 1-0:0 ,e)i(area in)tan/ei *ac locatarul )au ocupantul notificat n condi/iile pre(entului titlu refu( ) evacue(e i'obilul ori dac locatarul a renun/at la dreptul )u de a fi notificat 0i a pierdut5 din orice 'otive5 dreptul de a folo)i i'obilul5 locatorul )au proprietarul va )olicita in)tan/ei ) di)pun5 prin Botrre e4ecutorie5 evacuarea i'ediat a locatarului )au ocupantului din i'obil5 pentru lip) de titluAR#- 1-0:1 Procedura de +udecat- Calea de atac (1) Cererea de evacuare )e +udec cu citarea pr/ilor5 n afar de ca(ul n care evacuarea i'obilului pentru neplata cBiriei )au a aren(ii )e )olicit n ba(a unui contract care con)tituie5 pentru plata ace)tora5 titlu e4ecutoriu5 potrivit le7ii(2) Cererea de evacuare )e +udec de ur7en/5 n ca'era de con)iliu5 cu de(bateri )u'are5 dac )%a dat cu citarea pr/ilor(3) Cnt'pinarea nu e)te obli7atorie(:) *ac )%a )olicitat 0i plata cBiriei ori a aren(ii e4i7ibile5 in)tan/a5 cu citarea pr/ilor5 va putea di)pune odat cu evacuarea 0i obli7area prtului la plata ace)tora5 inclu)iv a )u'elor devenite e4i7ibile n cur)ul +udec/ii(=) Gotrrea de evacuare e)te e4ecutorie 0i poate fi atacat nu'ai cu apel n ter'en de = (ile de la pronun/are5 dac )%a dat cu citarea pr/ilor5 )au de la co'unicare5 cnd )%a dat fr citarea lorAR#- 1-0:2 Aprrile prtului n ca(ul +udecrii cu citare (1) Prtul cBe'at n +udecat5 potrivit procedurii prev(ute n pre(entul titlu5 nu poate for'ula cerere reconven/ional5 de cBe'are n +udecat a altei per)oane )au n 7aran/ie5 preten/iile )ale ur'nd a fi valorificate nu'ai pe cale )eparat(2) Prtul poate invoca aprri de fond privind te'einicia 'otivelor de fapt 0i de drept ale cererii5 inclu)iv lip)a titlului recla'antuluiAR#- 1-0:3 Conte)ta/ia la e4ecutare C'potriva e4ecutrii Botrrii de evacuare cei intere)a/i pot introduce conte)ta/ie la e4ecutare5 n condi/iile le7iiAR#- 1-0::

,u)pendarea e4ecutrii (1) !4ecutarea Botrrii de evacuare nu va putea fi )u)pendat- Cu toate ace)tea5 n ca(ul evacurii pentru neplata cBiriei )au a aren(ii )e va putea di)pune )u)pendarea e4ecutrii Botrrii n cadrul conte)ta/iei la e4ecutare )au a apelului e4ercitat de ctre prt nu'ai dac ace)ta con)e'nea( n nu'erar5 la di)po(i/ia creditorului5 cBiria )au arenda la care a fo)t obli7at5 )u'a )tabilit pentru a)i7urarea ratelor de cBirie )au arend datorate pn la data cererii de )u)pendare5 precu' 0i cea aferent ratelor de cBirie )au arend ce ar deveni e4i7ibile n cur)ul +udec/ii proce)ului(2) ,u)pendarea ncetea( de drept dac5 la e4pirarea ter'enului pentru care cBiria )au arenda a fo)t a)tfel acoperit5 debitorul nu cere 0i nu depune )u'a ce )e va fi4a de in)tan/a de e4ecutare pentru acoperirea unor noi rate5 n condi/iile prev(ute la alin- (1)CAP- <<< *i)po(i/ii )peciale AR#- 1-0:= Cncetarea abu(ului de folo)in/ (1) *ac locatarul5 nere)pectnd obli7a/iile ce i revin privind folo)irea nor'al5 cu pruden/ 0i dili7en/5 a i'obilului ncBiriat ori arendat5 ntrebuin/ea( i'obilul n alt )cop dect cel prev(ut n contract5 i 'odific )tructura )tabilit prin con)truc/ie5 i produce )tricciuni ori )vr0e0te orice alte abu(uri de folo)in/5 el va putea fi obli7at5 prin ordonan/ pre0edin/ial5 dat cu citarea pr/ilor5 la ncetarea ace)tor abu(uri 0i la re)tabilirea )itua/iei anterioare(2) *i)po(i/iile alin- (1) )e aplic n 'od core)pun(tor 0i pentru )olu/ionarea cererii privind ncetarea oricror abu(uri )vr0ite de proprietarul care pre+udicia( folo)in/a nor'al a pr/ilor )au in)tala/iilor aflate n proprietate co'un din i'obilele cu 'ai 'ulte eta+e )au aparta'ente ori care tulbur buna convie/uire n acel i'obilAR#- 1-0:2 !fectuarea repara/iilor- Re)trn7erea folo)in/ei- !vacuarea Prin ordonan/ pre0edin/ial5 dat cu citarea pr/ilor5 locatarul )au5 cnd e)te ca(ul5 )ublocatarul poate fi obli7at la efectuarea repara/iilor nece)are ce i revin potrivit le7ii5 precu' 0i la re)trn7erea folo)in/ei )pa/iului ncBiriat ori cBiar la evacuarea din ace)t )pa/iu dac ace)te ')uri )e +u)tific pentru efectuarea repara/iilor ori lucrrilor prev(ute de le7e n )arcina locatoruluiAR#- 1-0:8 !4a'inarea i'obilului *i)po(i/iile art- 1-0:2 )e aplic 0i n ca(ul obli7rii locatarului )au5 dup ca(5 a )ublocatarului de a per'ite5 n condi/iile le7ii5 e4a'inarea i'obilului de/inut n loca/iuneAR#- 1-0:6 Cereri ale a)ocia/iilor de proprietari

*i)po(i/iile art- 1-0:= )e aplic n 'od core)pun(tor 0i pentru )olu/ionarea cererii for'ulate de o a)ocia/ie de proprietari 'potriva proprietarilor5 'e'bri ai ace)teia5 n ca(ul n care neefectuarea repara/iilor ce )unt n )arcina fiecrui proprietar ori a repara/iilor )au a oricror lucrri la pr/ile )au la in)tala/iile aflate n coproprietatea ace)tora ori la )pa/iile aflate n proprietate e4clu)iv afectea( folo)in/a nor'al a pr/ilor co'une )au a altor )pa/ii locative din i'obil5 precu' 0i )i7uran/a locuirii n acel i'obil#<#L$L M<< Procedura privitoare la n)crierea drepturilor dobndite n te'eiul u(ucapiunii AR#- 1-0:3 *o'eniu de aplicare *i)po(i/iile pre(entului titlu )unt aplicabile oricror cereri de n)criere n cartea funciar a drepturilor reale i'obiliare dobndite n te'eiul u(ucapiuniiAR#- 1-0=0 <n)tan/a co'petent- Cuprin)ul cererii (1) Cererea de u(ucapiune )e depune la +udectoria n circu')crip/ia creia e)te )ituat i'obilul(2) Recla'antul va arta n cererea de n)criere data de la care po)ed i'obilul )ub nu'e de proprietar5 te'eiul u(ucapiunii5 faptul dac i'obilul po)edat e)te )au nu n)cri) n cartea funciar5 precu' 0i nu'ele ori denu'irea vecBiului proprietar )au a )ucce)orului ace)tuia5 dac l cunoa0te(3) La cerere )e vor ane4a> a) un certificat eliberat de )erviciul public co'unitar local de eviden/ a per)oanelor5 care ate)t c titularul dreptului n)cri) n cartea funciar e)te decedat5 precu' 0i data dece)ului )au5 dup ca(5 un certificat e'i) de autoritatea co'petent5 care ate)t faptul c per)oana +uridic titular a dreptului n)cri) n cartea funciar 0i%a ncetat e4i)ten/aH b) un certificat eliberat de ca'era notarilor publici5 din care ) re(ulte faptul dac 'o0tenirea titularului n)cri) n cartea funciar a fo)t )au nu de(btut5 iar n ca( afir'ativ5 care )unt per)oanele care au cule) 'o0tenirea re)pectivH c) un certificat eliberat de pri'ria n a crei ra( teritorial e)te )ituat i'obilul5 din care ) re(ulte c ace)ta nu face parte din do'eniul public al )tatului )au al unit/ii ad'ini)trativ%teritorialeH d) certificatul de rol fi)cal5 atunci cnd e)te ca(ulH e) n)cri)ul con)tatator al actului +uridic pe care )olicitantul 0i%a nte'eiat po)e)ia5 atunci cnd e)te ca(ulH f) docu'enta/ia teBnic cada)tral a i'obilului5 reali(at5 pe cBeltuiala celui intere)at5 de o per)oan fi(ic )au +uridic autori(at5 potrivit le7iiH 7) e4tra)ul de carte funciar pentru infor'are5 cu artarea titularului n)cri) n cartea funciar ori a n)crierii declara/iei de renun/are la proprietate5 precu' 0i a faptului

dac i'obilul e)te )au nu 7revat de )arcini5 eliberat de biroul teritorial de cada)tru 0i publicitate i'obiliarH n ca(ul n care i'obilul nu e)te n)cri) n cartea funciar n folo)ul altei per)oane 0i nici 7revat de )arcini5 un certificat e'i) de acela0i birou5 care ate)t ace)t fapt5 inclu)iv faptul c nu a fo)t alocat un nu'r cada)tral pentru n)crierea i'obiluluiH B) li)ta cuprin(nd nu'ele5 prenu'ele 0i do'iciliul a cel pu/in 2 'artoriAR#- 1-0=1 Procedura de +udecat- Ci de atac (1) *up depunerea cererii5 in)tan/a di)pune5 prin ncBeiere5 citarea titularului dreptului n)cri) n cartea funciar )au a )ucce)orilor ace)tuia5 dac )unt cuno)cu/i5 precu' 0i e'iterea unei )o'a/ii 0i afi0area ace)teia la i'obilul n liti7iu5 la )ediul in)tan/ei5 al biroului teritorial de cada)tru 0i publicitate i'obiliar 0i la )ediul pri'riei n ra(a creia )e afl i'obilul5 precu' 0i publicarea ei n dou (iare de lar7 r)pndire5 dintre care cel pu/in unul de circula/ie na/ional(2) Afi0ele 0i publica/ia vor cuprinde> a) denu'irea in)tan/ei care a e'i) )o'a/ia5 nu'rul 0i data ncBeierii prin care )%a di)pu) e'itereaH b) nu'ele5 prenu'ele )au denu'irea po)e)orului 0i do'iciliul )au5 dup ca(5 )ediul ace)tuiaH c) preci(area c ace)ta invoc dobndirea propriet/ii )au a unui alt drept real prin u(ucapiuneH d) indicarea preci) a i'obilului5 cu adre)a po0tal 0i5 dac e)te ca(ul5 cu nu'r cada)tral )au topo7rafic 0i a nu'rului de carte funciar5 iar n lip)a ace)tora5 cu preci(area vecint/ilorH e) )o'a/ia ctre to/i cei intere)a/i ) fac opo(i/ie5 cu preci(area c5 n ca( contrar5 n ter'en de 2 luni de la e'iterea celei din ur' publica/ii )e va trece la +udecarea cererii(3) CBeltuielile nece)are efecturii for'alit/ilor de afi0are 0i publicare )unt n )arcina recla'antului(:) Cndeplinirea ace)tor for'alit/i va fi con)tatat ntr%un proce)%verbal5 ntoc'it de 7refier5 ce )e va depune la do)arul cau(ei(=) *ac nu )%au fcut opo(i/ii n ter'enul prev(ut la alin(2) lit- e) )au dac cel n)cri) n cartea funciar e)te decedat ori 0i%a ncetat e4i)ten/a +uridic )au a renun/at la proprietate5 in)tan/a )e va pronun/a n ca'era de con)iliu5 dup a)cultarea recla'antului 0i a 'artorilor 0i verificarea ndeplinirii condi/iilor cerute de le7e pentru dobndirea dreptului recla'at n te'eiul u(ucapiunii5 prin ncBeiere(2) *ac )%au for'ulat opo(i/ii la cererea de u(ucapiune5 ace)tea vor fi co'unicate recla'antului5 pentru a for'ula nt'pinare potrivit di)po(i/iilor de drept co'un- *up pri'irea nt'pinrii )e va fi4a ter'en pentru )olu/ionarea cererii de n)criere5 cu citarea recla'antului 0i a oponen/ilor5 crora li )e va co'unica 0i cte o copie de pe cererea de n)criere 0i nt'pinarea depu) de recla'ant-

(8) Cn a'bele ca(uri5 in)tan/a va cerceta dac )unt ndeplinite cerin/ele prev(ute de Codul civil pentru dobndirea dreptului recla'at n te'eiul u(ucapiunii(6) CncBeierea )au5 dup ca(5 Botrrea e)te )upu) nu'ai apeluluiAR#- 1-0=2 Cn)crierea n cartea funciar a dreptului u(ucapat (1) Recla'antul va putea cere n)crierea provi(orie a dreptului ce a u(ucapat5 n te'eiul ncBeierii date potrivit art1-0=1 alin- (=) )au5 dup ca(5 al Botrrii +udectore0ti5 de pri' in)tan/5 prin care )%a ad'i) cererea de n)criere5 nainte de r'nerea definitiv a ace)teia- Du)tificarea n)crierii provi(orii )e va face pe ba(a ncBeierii )au5 dup ca(5 a Botrrii +udectore0ti5 r'a)e definitiv(2) Cn toate ca(urile5 re7i)tratorul de carte funciar nu va putea di)pune n)crierea dreptului5 n te'eiul u(ucapiunii5 dac ace)ta a fo)t intabulat )au n)cri) provi(oriu n folo)ul unei alte per)oane5 cBiar dup 'plinirea ter'enului de u(ucapiuneH n ca(ul n care )%a fcut nu'ai o notare5 )e va putea di)pune n)crierea dreptului5 fr ca n)crierea ) fie opo(abil celui care a cerut notarea(3) Recla'antul e)te con)iderat proprietar de la data n)crierii5 n condi/iile le7ii5 n cartea funciar a dreptului de proprietate dobndit n te'eiul u(ucapiunii#<#L$L M<<< Procedura refacerii n)cri)urilor 0i Botrrilor di)prute AR#- 1-0=3 Refacerea do)arelor )au n)cri)urilor n cau(ele n cur) de )olu/ionare (1) *o)arele )au n)cri)urile privitoare la o pricin n cur) de +udecat5 di)prute n orice 'od5 )e pot reface de n)0i in)tan/a nve)tit cu +udecarea cau(ei(2) Cn )copul prev(ut la alin- (1)5 in)tan/a va fi4a ter'en5 cBiar din oficiu5 citnd pr/ile 0i5 dup ca(5 'artorii 0i e4per/iiH va cere copii de pe n)cri)urile ce i%au fo)t tri'i)e de autorit/i 0i de care pr/ile )%au folo)it )au de pe n)cri)urile depu)e de pr/i5 di)punnd totodat ) )e )coat din re7i)trele in)tan/ei toate datele privitoare la n)cri)urile ce )e refac(3) Pot )ervi la refacerea do)arului copiile le7ali(ate de pe n)cri)urile di)prute ce )e afl n po)e)ia pr/ilor ori a altor per)oane )au a autorit/ilor(:) CncBeierea nu va putea fi atacat dect odat cu fondul(=) Cn)cri)urile refcute /in locul ori7inalelor5 pn la 7)irea ace)toraAR#- 1-0=: Refacerea Botrrilor di)prute (1) *ac do)arul )au n)cri)urile di)prute priveau o pricin n care )e pronun/a)e o Botrre5 acea)t Botrre )e va reface de ctre in)tan/a care a pronun/at%o5 dup cel de%al doilea

e4e'plar al Botrrii p)trat la 'ap5 iar dac 0i acel e4e'plar ar fi di)prut5 vor putea )ervi la refacere copiile le7ali(ate de pe Botrre5 ce )%au ncredin/at pr/ilor )au altor per)oane(2) Cn ace)t )cop5 in)tan/a va putea ) di)pun5 din oficiu5 ) )e fac publica/ii ntr%un (iar de lar7 r)pndire5 cu invita/ia ca orice po)e)or al unei copii de pe Botrre ) o depun la 7refa in)tan/ei care a ordonat publica/ia(3) *ac Botrrea nu )e poate reface pe calea artat la alin- (1) 0i (2)5 )e va trece la refacerea ei de ctre in)tan/a care a pronun/at%o5 potrivit di)po(i/iilor art- 1-0=3(:) Cn )itua/ia n care do)arul5 inclu)iv Botrrea5 nu )e pot reface nici potrivit alin- (3)5 iar cau(a )e afl n apel5 in)tan/a de apel va +udeca din nou pricina n fond- Pentru +udecata din nou a cau(ei5 pr/ile )unt obli7ate ) fac dovada c ntre ele a e4i)tat liti7iul ce face obiectul re+udecrii 0i c ace)ta a fo)t )olu/ionat prin Botrre +udectorea)c- *ovada )e va face cu orice n)cri)uri )au e4tra)e din re7i)trele ori din alte eviden/e ale in)tan/ei +udectore0ti )au ale altor autorit/i(=) Cnd proce)ul )e afl n recur)5 iar do)arul5 inclu)iv Botrrile date n pri' in)tan/ )au apel5 nu pot fi refcute nici potrivit alin- (3)5 in)tan/a de recur) va tri'ite cau(a in)tan/ei de apel pentru a proceda potrivit alin- (:)(2) *ac n cur)ul +udecrii a fo)t 7)it Botrrea di)prut5 cererea de refacere va fi re)pin)(8) *ac ulterior +udecrii cererii de refacere Botrrea di)prut a fo)t 7)it5 Botrrea refcut potrivit prevederilor alin- (3)5 (:) 0i (=) va fi anulat de ctre in)tan/a care a pronun/at%oAR#- 1-0== Refacerea Botrrilor definitive *i)po(i/iile art- 1-0=3 0i 1-0=: )e aplic n 'od core)pun(tor 0i n ca(ul n care )e )olicit refacerea unei Botrri definitive#<#L$L M<? Cau/iunea +udiciar AR#- 1-0=2 ,tabilirea cau/iunii 0i depunerea ei (1) Cnd le7ea prevede darea unei cau/iuni5 )u'a datorat de parte cu ace)t titlu )e )tabile0te de ctre in)tan/ n condi/iile le7ii 0i )e depune la #re(oreria ,tatului5 la C!C EanK % ,-A- )au la orice alt in)titu/ie de credit care efectuea( a)tfel de opera/iuni5 pe nu'ele pr/ii re)pective5 la di)po(i/ia in)tan/ei )au5 dup ca(5 a e4ecutorului +udectore)c(2) *ac le7ea nu prevede altfel5 cau/iunea nu va repre(enta 'ai 'ult de 20O din valoarea obiectului cererii5 iar n ca(ul cererilor al cror obiect nu e)te evaluabil n bani5 nu va putea dep0i )u'a de 10-000 leiAR#- 1-0=8 *epunerea n nu'erar )au n in)tru'ente financiare

(1) Cau/iunea )e depune5 de re7ul5 n nu'erar(2) La cererea debitorului cau/iunii 0i dac partea n favoarea creia )e depune declar n 'od e4pre) c e)te de acord5 cau/iunea va putea con)ta 0i n in)tru'ente financiare care pot )ervi ca in)tru'ente de plat- Cu toate ace)tea5 acordul pr/ii nu e)te nece)ar n ca(ul titlurilor e'i)e de )tat )au de unit/ile ad'ini)trativ%teritoriale(3) ?aloarea in)tru'entelor financiare prev(ute la alin- (2) e)te aceea artat n cuprin)ul lorAR#- 1-0=6 ;ferirea de 7aran/ii reale (1) ,ub re(erva acceptrii e4pre)e de ctre beneficiar5 )e poate oferi cau/iune 0i un drept de ipotec i'obiliar )au 'obiliar ori o crean/ ipotecar5 dac valoarea ace)teia e)te cel pu/in e7al cu valoarea cau/iunii )tabilite de in)tan/5 n condi/iile le7ii(2) Cnd )%a acceptat cu titlu de cau/iune un drept de ipotec5 in)tan/a va di)pune5 din oficiu5 intabularea ace)tuia )au5 dup ca(5 nre7i)trarea la ArBiva !lectronic de 1aran/ii Reale obiliare(3) Cau/iunea care con)t ntr%o crean/ ipotecar produce efecte din 'o'entul n)crierii )au notrii ran7ului n cartea funciar )au5 dup ca(5 n ArBiva !lectronic de 1aran/ii Reale obiliare- Cn)crierea )au5 dup ca(5 notarea )e va di)pune de ctre in)tan/ din oficiu(:) Cnd cau/iunea nu 'ai e)te nece)ar5 in)tan/a va ordona5 din oficiu5 radierea n)crierilor fcuteAR#- 1-0=3 Aducerea unui 7arant (1) La cererea debitorului cau/iunii5 in)tan/a poate ncuviin/a5 cu acordul e4pre) al beneficiarului cau/iunii5 ca n locul bunurilor artate la art- 1-0=2%1-0=65 ) fie adu) un 7arant(2) Cn ca(ul prev(ut la alin- (1)5 in)tan/a va )tabili5 cu citarea pr/ilor5 un ter'en la care 7arantul ) fie nf/i0at(3) *ac 7arantul e)te ncuviin/at de in)tan/5 el va da n fa/a ace)teia ori prin n)cri) autentic5 depu) la do)arul cau(ei5 o declara/ie c e)te de acord ) 7arante(e pn la nivelul )u'ei )tabilite de in)tan/AR#- 1-020 <ndi)ponibili(area cau/iunii Cnd cau/iunea a fo)t depu) n nu'erar )au n in)tru'ente financiare5 ea nu poate fi ur'rit de creditorii depuntorului dect n ')ura n care ur'ea( a%i fi re)tituit ace)tuia- *e a)e'enea5 cau/iunea nu va putea fi ur'rit nici de creditorii depo(itaruluiAR#- 1-021 Procedura de )tabilire a cau/iunii (1) *ac prin le7e nu )e prevede altfel5 in)tan/a va cita pr/ile n ter'en )curt5 n ca'era de con)iliu5 0i va )tabili de ur7en/ cau/iunea-

(2) <n)tan/a )e pronun/ printr%o ncBeiere care poate fi atacat odat cu Botrrea prin care )%a di)pu) a)upra cau/iunii(3) Cnd e4i)t ur7en/5 in)tan/a va putea )tabili cau/iunea 0i fr citarea pr/ilor- Cn ace)t ca(5 cau/iunea )e va depune nu'ai n nu'erar5 ntr%un ter'en )tabilit de in)tan/*ebitorului cau/iunii i va fi co'unicat ncBeierea prin care cau/iunea a fo)t )tabilit5 de la data ace)tei co'unicri ncepnd a cur7e ter'enul pentru plata cau/iunii(:) "edepunerea cau/iunii n ter'enul prev(ut la alin- (3) atra7e de)fiin/area de drept a ')urilor n le7tur cu care )%a di)pu) )tabilirea cau/iuniiAR#- 1-022 Cnlocuirea cau/iunii n nu'erar Cel care a depu) cau/iunea n nu'erar va putea cere ulterior ca5 n condi/iile )tabilite de pre(entul titlu5 )u'a n nu'erar ) fie nlocuit cu alte bunuri ori prin aducerea unui 7arant- Cn ace)t ca(5 di)po(i/iile art- 1-021 alin- (1) 0i (2) r'n aplicabileAR#- 1-023 Re)tituirea cau/iunii (1) Cau/iunea depu) )e va re)titui5 la cerere5 dup )olu/ionarea prin Botrre definitiv a proce)ului n le7tur cu care )%a )tabilit cau/iunea5 re)pectiv dup ncetarea efectelor ')urii pentru care acea)ta )%a depu)(2) Cau/iunea )e re)tituie celui care a depu)%o n ')ura n care a)upra ace)teia cel ndrept/it nu a for'ulat cerere pentru plata de)p7ubirii cuvenite pn la 'plinirea unui ter'en de 30 de (ile de la data r'nerii definitive a Botrrii )au5 dup ca(5 de la data ncetrii efectelor ')urii5 prev(ute la alin(1)- Cu toate ace)tea5 cau/iunea )e re)tituie de ndat dac partea intere)at declar n 'od e4pre) c nu ur're0te obli7area celui care a depu)%o la de)p7ubiri pentru pre+udiciile cau(ate prin ncuviin/area ')urii pentru care acea)ta )%a depu)(3) <n)tan/a )e pronun/ a)upra cererii de re)tituire a cau/iunii cu citarea pr/ilor5 printr%o ncBeiere )upu) nu'ai recur)ului la in)tan/a ierarBic )uperioar- Recur)ul e)te )u)pen)iv de e4ecutare- CncBeierea pronun/at de una dintre )ec/iile Cnaltei Cur/i de Ca)a/ie 0i Du)ti/ie e)te definitiv(:) *ac cererea pentru care )%a depu) cau/iunea a fo)t re)pin)5 in)tan/a va di)pune din oficiu 0i re)tituirea cau/iuniiCAR#!A a ?<<%a Proce)ul civil interna/ional AR#- 1-02: *o'eniul de aplicare *i)po(i/iile pre(entei cr/i )e aplic proce)elor de drept privat cu ele'ente de e4traneitate n ')ura n care prin tratatele interna/ionale la care Ro'nia e)te parte5 prin dreptul $niunii !uropene )au prin le7i )peciale nu )e prevede altfel-

#<#L$L < Co'peten/a interna/ional a in)tan/elor ro'ne CAP- < *i)po(i/ii 7enerale AR#- 1-02= Co'peten/a nte'eiat pe do'iciliul )au )ediul prtului (1) ,ub re(erva )itua/iilor n care le7ea di)pune altfel5 in)tan/ele ro'ne )unt co'petente dac prtul are do'iciliul5 iar n lip)a do'iciliului5 re0edin/a obi0nuit5 re)pectiv )ediul principal5 iar n lip)a )ediului principal5 un )ediu )ecundar )au fondul de co'er/ pe teritoriul Ro'niei la data introducerii cererii(2) Cnd e4i)t 'ai 'ul/i pr/i5 in)tan/ele ro'ne )unt co'petente dac unul dintre ace0tia )e afl n )itua/ia prev(ut la alin- (1)5 n afar de ca(ul cnd cererea a fo)t fcut nu'ai cu )copul de a%l )u)tra7e pe un prt de la +uri)dic/ia do'iciliului ori re0edin/ei obi0nuite )au5 dup ca(5 a )ediului principal ori )ecundar )ituat n )trintate(3) <n)tan/ele ro'ne )unt de a)e'enea co'petente pentru a +udeca orice cerere privind activitatea la )ediul )ecundar al unei per)oane +uridice neavnd )ediul principal n Ro'nia5 cnd ace)t )ediu )ecundar e)te )ituat n Ro'nia la data introducerii cereriiAR#- 1-022 Proro7area voluntar de co'peten/ n favoarea in)tan/ei ro'ne (1) Cnd5 n 'aterii avnd ca obiect drepturi de care ele di)pun liber confor' le7ii ro'ne5 pr/ile au convenit valabil co'peten/a in)tan/elor ro'ne de a +udeca liti7ii actuale )au eventuale privind a)e'enea drepturi5 in)tan/ele ro'ne )unt )in7urele co'petente(2) Cu e4cep/ia ca(urilor n care prin le7e )e di)pune altfel5 in)tan/a ro'n n fa/a creia prtul e)te cBe'at r'ne co'petent de a +udeca cererea5 dac prtul )e pre(int n fa/a in)tan/ei 0i for'ulea( aprri n fond5 fr a invoca e4cep/ia de neco'peten/5 cel 'ai tr(iu pn la ter'inarea cercetrii proce)ului n fa/a pri'ei in)tan/e(3) Cn )itua/iile prev(ute la alin- (1) 0i (2)5 in)tan/a ro'n )e)i(at poate re)pin7e cererea5 cnd din an)a'blul circu')tan/elor re(ult c liti7iul nu pre(int nicio le7tur )e'nificativ cu Ro'niaAR#- 1-028 Ale7erea forului (1) Cn 'aterie patri'onial5 pr/ile pot conveni a)upra in)tan/ei co'petente ) +udece un liti7iu actual )au eventual i(vornd dintr%un raport cu ele'ente de e4traneitate- Conven/ia poate fi ncBeiat prin n)cri)5 tele7ra'5 tele45 telecopiator )au orice alt 'i+loc de co'unicare ce per'ite a%i )tabili proba printr%un te4t- Cn lip) de )tipula/ie contrar5 co'peten/a forului ale) e)te e4clu)iv-

(2) Ale7erea in)tan/ei e)te fr efect dac ea conduce la lip)irea n 'od abu(iv a uneia dintre pr/i de protec/ia pe care i%o a)i7ur o in)tan/ prev(ut de le7ea ro'n- *e a)e'enea5 ale7erea e)te fr efect cnd in)tan/a alea) e)te )trin5 iar liti7iul e)te de co'peten/a e4clu)iv a in)tan/elor ro'ne5 precu' 0i cnd in)tan/a alea) e)te ro'n5 iar liti7iul e)te de co'peten/a e4clu)iv a unei in)tan/e )trine(3) <n)tan/a alea) nu )e poate declara neco'petent dac> a) una dintre pr/i are do'iciliul9re0edin/a obi0nuit5 re)pectiv un )ediu )ecundar n circu')crip/ia ace)tei in)tan/eH b) dreptul aplicabil liti7iului confor' dreptului interna/ional privat ro'n e)te le7ea ro'nAR#- 1-026 !4cep/ia de arbitra+ *ac pr/ile au ncBeiat o conven/ie de arbitra+ vi(nd un liti7iu arbitrabil confor' le7ii ro'ne5 in)tan/a ro'n )e)i(at 0i va declina co'peten/a5 cu e4cep/ia )itua/iilor n care> a) prtul nu a invocat e4cep/ia de arbitra+ pn la pri'ul ter'en la care a fo)t le7al citatH b) in)tan/a con)tat c re)pectiva conven/ie de arbitra+ e)te caduc )au inoperantH c) tribunalul arbitral nu poate fi con)tituit )au arbitrul unic nu poate fi de)e'nat din 'otive vdit i'putabile prtuluiAR#- 1-023 &or de nece)itate (1) <n)tan/a ro'n de la locul cu care cau(a pre(int o le7tur )uficient devine co'petent ) )olu/ione(e cau(a5 de0i le7ea nu prevede co'peten/a in)tan/elor ro'ne5 dac )e dovede0te c nu e)te po)ibil introducerea unei cereri n )trintate )au c nu )e poate pretinde n 'od re(onabil ca ea ) fie introdu) n )trintate(2) Cn )itua/iile prev(ute la alin- (1)5 dac cererea e)te for'ulat de un cet/ean ro'n )au apatrid do'iciliat n Ro'nia ori de o per)oan +uridic de na/ionalitate ro'n5 co'peten/a in)tan/ei ro'ne e)te obli7atorieAR#- 1-080 ?erificarea co'peten/ei interna/ionale (1) <n)tan/a )e)i(at verific din oficiu co'peten/a )a interna/ional5 procednd confor' re7ulilor interne privind co'peten/a5 iar dac )tabile0te c nu e)te co'petent nici ea5 nici o alt in)tan/ ro'n5 re)pin7e cererea ca nefiind de co'peten/a +uri)dic/iei ro'ne5 )ub re(erva aplicrii prevederilor art- 1-023- Gotrrea in)tan/ei e)te )upu) recur)ului la in)tan/a ierarBic )uperioar(2) "eco'peten/a interna/ional a in)tan/ei ro'ne poate fi invocat n orice )tare a proce)ului5 cBiar 0i direct n cile de atac- *i)po(i/iile art- 1-022 r'n aplicabileAR#- 1-081 Co'peten/a intern (1) Cnd in)tan/ele ro'ne )unt co'petente potrivit di)po(i/iilor cr/ii de fa/5 co'peten/a )e deter'in confor'

re7ulilor din pre(entul cod 0i5 dup ca(5 a celor prev(ute n le7i )peciale(2) *ac5 n aplicarea prevederilor alin- (1)5 nu )e poate identifica in)tan/a co'petent ) +udece cau(a5 cererea va fi ndreptat5 ur'nd re7ulile de co'peten/ 'aterial5 la Dudectoria ,ectorului 1 al 'unicipiului Eucure0ti5 re)pectiv la #ribunalul Eucure0tiAR#- 1-082 CBe)tiuni preli'inare <n)tan/a ro'n )e)i(at +udec pe cale incidental cBe)tiunile care nu intr n co'peten/a )a5 dar a cror )olu/ionare e)te nece)ar pentru a decide a)upra cererii principaleAR#- 1-083 Cereri incidentale <n)tan/a co'petent ) +udece cererea ori7inar e)te5 de a)e'enea5 co'petent ) +udece> a) cererile de interven/ie5 cu e4cep/ia ca(urilor cnd a)e'enea cereri ar fi fo)t for'ulate nu'ai pentru a%l )u)tra7e pe intervenient de la +uri)dic/ia nor'al co'petentH b) cererea reconven/ionalAR#- 1-08: )uri provi(orii5 con)ervatorii 0i de e4ecutare Cn )itua/ii de ur7en/5 in)tan/a ro'n e)te5 de a)e'enea5 co'petent ) di)pun ')uri provi(orii5 con)ervatorii 0i de e4ecutare privind per)oane )au bunuri aflate n Ro'nia la data introducerii cererii5 cBiar dac5 potrivit di)po(i/iilor cr/ii de fa/5 ea nu ar fi co'petent ) +udece fondulAR#- 1-08= Liti)penden/a interna/ional (1) Cnd o cerere e)te pendinte n fa/a unei in)tan/e )trine 0i e)te previ(ibil c Botrrea )trin va fi )u)ceptibil de recunoa0tere )au de e4ecutare n Ro'nia5 in)tan/a ro'n )e)i(at ulterior cu o cerere ntre acelea0i pr/i5 avnd acela0i obiect 0i aceea0i cau(5 poate )u)penda +udecata pn la pronun/area Botrrii de ctre +uri)dic/ia )trin- <n)tan/a ro'n va re)pin7e cererea cnd Botrrea )trin pronun/at e)te )u)ceptibil de a fi recuno)cut confor' di)po(i/iilor pre(entei cr/i(2) Cn ca(ul )u)pendrii prev(ut la alin- (1)5 dac +uri)dic/ia )trin )e declar neco'petent )au dac Botrrea )trin pronun/at nu e)te )u)ceptibil de a fi recuno)cut n Ro'nia5 in)tan/a ro'n repune proce)ul pe rol la cererea pr/ii intere)ate(3) &aptul c o cau( e)te )au nu pendinte n fa/a +uri)dic/iei )trine )e deter'in confor' le7ii )tatului n care are loc proce)ulAR#- 1-082 Cone4itatea interna/ional Cnd in)tan/a ro'n e)te )e)i(at cu +udecarea unei cereri5 ea e)te co'petent ) +udece 0i cererea care e)te le7at de cea dinti printr%un raport att de )trn)5 nct e4i)t intere)ul

pentru cercetarea 0i +udecarea ace)tora n acela0i ti'p5 cu )copul de a evita )olu/ii care nu ar putea fi conciliate dac cererile ar fi +udecate )eparatAR#- 1-088 #er'ene Cnd o per)oan aflat n )trintate trebuie ) re)pecte un ter'en procedural n fa/a autorit/ilor +udiciare )au ad'ini)trative ro'ne5 e)te )uficient ca cererea )a ) parvin n ulti'a (i a ter'enului la o repre(entan/ diplo'atic )au con)ular ro'nCAP- << *i)po(i/ii )peciale de co'peten/ interna/ional a in)tan/elor ro'ne AR#- 1-086 Co'peten/a per)onal e4clu)iv <n)tan/ele ro'ne )unt e4clu)iv co'petente ) +udece liti7ii cu ele'ente de e4traneitate din )fera )tatutului per)onal referitoare la> 1- acte de )tare civil ntoc'ite n Ro'nia privind per)oane do'iciliate n Ro'nia 0i care )unt cet/eni ro'ni )au apatri(iH 2- ncuviin/area adop/iei5 dac cel ce ur'ea( a fi adoptat do'icilia( n Ro'nia 0i e)te cet/ean ro'n )au apatridH 3- tutela 0i curatela pentru protec/ia unei per)oane cu do'iciliul n Ro'nia5 care e)te cet/ean ro'n )au apatridH :- punerea )ub interdic/ie +udectorea)c a unei per)oane cu do'iciliul n Ro'niaH =- de)facerea5 nulitatea )au anularea c)toriei5 precu' 0i alte liti7ii ntre )o/i5 cu e4cep/ia celor referitoare la i'obile )ituate n )trintate5 dac la data introducerii cererii a'bii )o/i do'icilia( n Ro'nia 0i unul dintre ei e)te cet/ean ro'n )au apatridAR#- 1-083 Co'peten/a e4clu)iv n 'ateria unor ac/iuni patri'oniale <n)tan/ele ro'ne )unt e4clu)iv co'petente ) +udece liti7ii cu ele'ente de e4traneitate referitoare la> 1- i'obile )ituate pe teritoriul Ro'nieiH 2- bunuri l)ate n Ro'nia de defunctul cu ulti'ul do'iciliu n Ro'niaH 3- contracte ncBeiate cu con)u'atori avnd do'iciliul )au re0edin/a obi0nuit n Ro'nia5 pentru pre)ta/ii de con)u' curent de)tinate u(ului per)onal )au fa'ilial al con)u'atorului 0i fr le7tur cu activitatea profe)ional )au co'ercial a ace)tuia5 dac> a) furni(orul a pri'it co'anda n Ro'niaH b) ncBeierea contractului a fo)t precedat n Ro'nia de o ofert )au o publicitate 0i con)u'atorul a ndeplinit actele nece)are ncBeierii contractuluiAR#- 1-060 Co'peten/a preferen/ial a in)tan/elor ro'ne

(1) <n)tan/ele +udectore0ti ro'ne )unt co'petente ) +udece 0i liti7iile n care> 1- recla'antul din cererea privind obli7a/ia de ntre/inere are do'iciliul n Ro'niaH 2- locul unde a luat na0tere )au trebuia e4ecutat5 fie 0i nu'ai n parte5 o obli7a/ie contractual )e afl n Ro'niaH 3- locul unde a intervenit un fapt +uridic din care decur7 obli7a/ii e4tracontractuale )au )e produc efectele ace)tuia )e afl n Ro'niaH :- )ta/ia feroviar )au rutier ori portul )au aeroportul de 'barcare9ncrcare )au debarcare9de)crcare a pa)a7erilor )au 'rfii tran)portate )e afl n Ro'niaH =- bunul a)i7urat )au locul producerii eveni'entului a)i7urat )e afl n Ro'niaH 2- ulti'ul do'iciliu al defunctului )e afl n Ro'nia5 re(ervat fiind co'peten/a e4clu)iv pentru i'obilele l)ate de ace)ta n )trintate(2) <n)tan/ele +udectore0ti ro'ne )unt5 de a)e'enea5 co'petente ) +udece> 1- proce)e referitoare la ocrotirea 'inorului )au per)oanei pu)e )ub interdic/ie +udectorea)c5 cet/ean ro'n cu do'iciliul n )trintateH 2- cererile de divor/5 dac la data introducerii cererii recla'antul do'icilia( pe teritoriul Ro'niei de cel pu/in un anH 3- declararea +udectorea)c a 'or/ii unui cet/ean ro'n5 cBiar dac ace)ta )e afl n )trintate la data cnd a intervenit di)pari/ia- Pn la luarea unor ')uri provi(orii de ctre in)tan/a ro'n r'n valabile ')urile provi(orii di)pu)e de in)tan/a )trinH :- proce)e ntre per)oane cu do'iciliul n )trintate5 referitoare la acte )au fapte de )tare civil nre7i)trate n Ro'nia5 dac cel pu/in una dintre pr/i e)te cet/ean ro'nH =- proce)e referitoare la ocrotirea n )trintate a propriet/ii intelectuale a unei per)oane do'iciliate n Ro'nia5 cet/ean ro'n )au apatrid5 re(ervat fiind o conven/ie de ale7ere a foruluiH 2- proce)e ntre )trini5 dac ace0tia au convenit e4pre) a)tfel5 iar raporturile +uridice prive)c drepturi de care ei pot di)pune5 n le7tur cu bunuri )au intere)e ale per)oanelor din Ro'niaH 8- proce)e referitoare la aborda+ul navelor )au coli(iunea aeronavelor5 precu' 0i cele referitoare la a)i)ten/a )au la )alvarea unor per)oane )au unor bunuri n 'area liber ori ntr% un )pa/iu ne)upu) )uveranit/ii vreunui )tat5 dac> a) nava )au aeronava arborea( pavilionul ro'n )au5 dup ca(5 e)te n'atriculat n Ro'niaH b) locul de de)tina/ie )au pri'ul port ori aeroport unde nava )au aeronava a a+un) )e 7)e0te pe teritoriul Ro'nieiH c) nava )au aeronava a fo)t )ecBe)trat n Ro'niaH d) prtul are do'iciliul )au re0edin/a obi0nuit n Ro'niaH

6- proce)e privind r)punderea civil pentru pre+udiciile cau(ate de produ)e ori7inare din Ro'nia5 indiferent de cet/enia victi'ei5 de locul )urvenirii accidentului )au locul producerii pre+udiciuluiAR#- 1-061 Conven/ii inoperante Pentru )itua/iile prev(ute la art- 1-086 0i 1-0835 conven/ia de ale7ere a forului5 altul dect in)tan/a ro'n5 e)te inoperant#<#L$L << Le7ea aplicabil n proce)ul civil interna/ional CAP- < Capacitatea 0i drepturile pr/ilor n proce) AR#- 1-062 Capacitatea proce)ual (1) Capacitatea proce)ual a fiecreia dintre pr/ile n proce) e)te 7uvernat de le7ea )a na/ional(2) Capacitatea proce)ual a apatridului e)te 7uvernat de le7ea ro'nAR#- 1-063 Condi/ia )trinului (1) Per)oanele fi(ice 0i per)oanele +uridice )trine au5 n condi/iile le7ii5 n fa/a in)tan/elor ro'ne5 acelea0i drepturi 0i obli7a/ii proce)uale ca 0i cet/enii ro'ni5 re)pectiv per)oanele +uridice ro'ne(2) Cet/enii )trini beneficia( n fa/a in)tan/elor ro'ne5 n proce)ele civile interna/ionale5 de )cutiri 0i reduceri de ta4e 0i alte cBeltuieli de procedur5 precu' 0i de a)i)ten/ +udiciar 7ratuit5 n aceea0i ')ur 0i n acelea0i condi/ii ca 0i cet/enii ro'ni5 )ub condi/ia reciprocit/ii cu )tatul de cet/enie )au de do'iciliu al )olicitantuluiAR#- 1-06: ,cutirea de cau/iunea +udiciar ,ub condi/ia reciprocit/ii5 recla'antul5 cet/ean )trin )au per)oan +uridic de na/ionalitate )trin5 nu poate fi /inut ) depun cau/iune )au obli7at la vreo alt 7aran/ie pentru 'otivul c e)te )trin )au nu are do'iciliul ori )ediul n Ro'niaAR#- 1-06= Curator )pecial Cn )itua/iile n care repre(entarea ori a)i)tarea )trinului lip)it de capacitate )au cu capacitate de e4erci/iu re)trn) nu a fo)t a)i7urat confor' le7ii )ale na/ionale5 iar din acea)t cau( +udecata proce)ului ntr(ie5 in)tan/a i va putea nu'i n 'od provi(oriu un curator )pecialAR#- 1-062 Re7uli aplicabile apatri(ilor Prevederile art- 1-062%1-06= )e aplic n 'od core)pun(tor apatri(ilor5 fr a fi cerut condi/ia reciprocit/ii-

CAP- << Le7ea aplicabil n 'aterie procedural AR#- 1-068 Le7ea forului Cn proce)ul civil interna/ional in)tan/a aplic le7ea proce)ual ro'n5 )ub re(erva unor di)po(i/ii e4pre)e contrareAR#- 1-066 Calificare Calificarea unei proble'e ca fiind de drept proce)ual )au de drept )ub)tan/ial )e face confor' le7ii ro'ne5 )ub re(erva in)titu/iilor +uridice fr core)pondent n dreptul ro'nAR#- 1-063 Calitatea proce)ual 0i calificarea preten/iei Calitatea proce)ual a pr/ilor5 obiectul 0i cau(a ac/iunii n proce)ul civil interna/ional )e )tabile)c confor' le7ii care 7uvernea( fondul raportului +uridic dedu) +udec/iiAR#- 1-030 Probele (1) i+loacele de prob pentru dovedirea unui act +uridic 0i for/a probant a n)cri)ului con)tatator )unt cele prev(ute de le7ea convenit de pr/i5 cnd le7ea locului ncBeierii actului +uridic le acord acea)t libertate- Cn lip)a ace)tei libert/i )au cnd pr/ile n%au u(at de ea5 )e aplic le7ea locului ncBeierii actului +uridic(2) Proba/iunea faptelor e)te )upu) le7ii locului unde ele )%au produ) ori au fo)t )vr0ite(3) Cu toate ace)tea5 le7ea ro'n e)te aplicabil5 dac ea ad'ite 0i alte 'i+loace de prob dect cele prev(ute de le7ile )tabilite confor' prevederilor alin- (1) 0i (2)- Le7ea ro'n )e aplic 0i n ca(ul n care ea accept proba cu 'artori 0i cu pre(u'/ii ale +udectorului5 cBiar 0i n )itua/iile n care ace)te 'i+loace de prob n%ar fi ad'i)ibile confor' le7ii )trine declarate aplicabile(:) Proba )trii civile 0i puterea doveditoare a actelor de )tare civil )unt 7uvernate de le7ea locului unde a fo)t ntoc'it n)cri)ul invocat(=) Ad'ini)trarea probelor n proce)ul civil interna/ional e)te 7uvernat de le7ea ro'nAR#- 1-031 &or'alit/i de publicitate (1) &or'alit/ile de nre7i)trare 0i publicitate5 efectele lor 0i autorit/ile abilitate ) in)tru'ente(e )unt cele prev(ute de dreptul /rii unde opera/iunea a avut loc(2) Cn 'aterie i'obiliar )e aplic le7ea locului unde e)te )ituat i'obilulAR#- 1-032 Acte oficiale publice (1) Actele publice ntoc'ite )au le7ali(ate de o autoritate )trin )au de un a7ent public )trin pot fi produ)e n fa/a in)tan/elor ro'ne nu'ai dac )unt )uprale7ali(ate5 pe cale ad'ini)trativ ierarBic n )tatul de ori7ine 0i apoi de 'i)iunea

diplo'atic )au oficiul con)ular ro'n5 pentru certificarea autenticit/ii )e'nturilor 0i )i7iliului aplicate pe ace)tea(2) ,uprale7ali(area pe cale ad'ini)trativ e)te )upu) procedurii )tabilite de )tatul de ori7ine al actului5 ur'at de )uprale7ali(area efectuat5 fie de ctre 'i)iunea diplo'atic ro'n )au oficiul con)ular ro'n din ace)t )tat5 fie de ctre 'i)iunea diplo'atic )au oficiul con)ular n Ro'nia ale )tatului de ori7ine 0i5 n continuare5 n oricare dintre cele dou )itua/ii5 de ctre ini)terul Afacerilor !4terne(3) ,cutirea de )uprale7ali(are e)te per'i) n te'eiul le7ii5 al unui tratat interna/ional la care Ro'nia e)te parte )au pe ba( de reciprocitate(:) ,uprale7ali(area actelor ntoc'ite )au le7ali(ate de in)tan/ele ro'ne )e face5 din partea autorit/ilor ro'ne5 de ctre ini)terul Du)ti/iei 0i ini)terul Afacerilor !4terne5 n acea)t ordine#<#L$L <<< !ficacitatea Botrrilor )trine AR#- 1-033 "o/iune Cn )en)ul pre(entului titlu5 ter'enul de Botrri )trine )e refer la actele de +uri)dic/ie contencioa) )au necontencioa) ale in)tan/elor +udectore0ti5 cele notariale )au ale oricror autorit/i co'petente dintr%un )tat ne'e'bru al $niunii !uropeneCAP- < Recunoa0terea Botrrilor )trine AR#- 1-03: Recunoa0terea de plin drept Gotrrile )trine )unt recuno)cute de plin drept n Ro'nia5 dac )e refer la )tatutul per)onal al cet/enilor )tatului unde au fo)t pronun/ate )au dac5 fiind pronun/ate ntrun )tat ter/5 au fo)t recuno)cute 'ai nti n )tatul de cet/enie al fiecrei pr/i ori5 n lip) de recunoa0tere5 au fo)t pronun/ate n ba(a le7ii deter'inate ca aplicabil confor' dreptului interna/ional privat ro'n5 nu )unt contrarii ordinii publice de drept interna/ional privat ro'n 0i a fo)t re)pectat dreptul la aprareAR#- 1-03= Condi/iile recunoa0terii (1) Gotrrile referitoare la alte proce)e dect cele prev(ute la art- 1-03: pot fi recuno)cute n Ro'nia5 )pre a beneficia de autoritatea lucrului +udecat5 dac )unt ndeplinite cu'ulativ ur'toarele condi/ii> a) Botrrea e)te definitiv potrivit le7ii )tatului unde a fo)t pronun/atH b) in)tan/a care a pronun/at%o a avut5 potrivit le7ii )tatului de )ediu5 co'peten/a ) +udece proce)ul fr n) a fi nte'eiat e4clu)iv pe pre(en/a prtului ori a unor bunuri ale

)ale fr le7tur direct cu liti7iul n )tatul de )ediu al re)pectivei +uri)dic/iiH c) e4i)t reciprocitate n ceea ce prive0te efectele Botrrilor )trine ntre Ro'nia 0i )tatul in)tan/ei care a pronun/at Botrrea(2) *ac Botrrea a fo)t pronun/at n lip)a pr/ii care a pierdut proce)ul5 ea trebuie ) con)tate5 de a)e'enea5 c pr/ii n cau( i%a fo)t n'nat n ti'p util att cita/ia pentru ter'enul de de(bateri n fond5 ct 0i actul de )e)i(are a in)tan/ei 0i c i )%a dat po)ibilitatea de a )e apra 0i de a e4ercita calea de atac 'potriva Botrrii(3) Caracterul nedefinitiv al Botrrii )trine5 decur7nd din o'i)iunea citrii per)oanei care nu a participat la proce) n fa/a in)tan/ei )trine5 poate fi invocat nu'ai de ctre acea per)oanAR#- 1-032 otivele de refu( al recunoa0terii (1) Recunoa0terea Botrrii )trine poate fi refu(at pentru oricare dintre ur'toarele ca(uri> a) Botrrea e)te 'anife)t contrar ordinii publice de drept interna/ional privat ro'nH acea)t inco'patibilitate )e aprecia( /inndu%)e )ea'a5 n )pecial5 de inten)itatea le7turii cau(ei cu ordinea +uridic ro'n 0i de 7ravitatea efectului a)tfel produ)H b) Botrrea pronun/at ntr%o 'aterie n care per)oanele nu di)pun liber de drepturile lor a fo)t ob/inut cu )copul e4clu)iv de a )u)tra7e cau(a inciden/ei le7ii aplicabile confor' dreptului interna/ional privat ro'nH c) proce)ul a fo)t )olu/ionat ntre acelea0i pr/i printr%o Botrre5 cBiar nedefinitiv5 a in)tan/elor ro'ne )au )e afl n cur) de +udecare n fa/a ace)tora la data )e)i(rii in)tan/ei )trineH d) e)te inconciliabil cu o Botrre pronun/at anterior ei n )trintate 0i )u)ceptibil de a fi recuno)cut n Ro'niaH e) in)tan/ele ro'ne aveau co'peten/a e4clu)iv pentru +udecarea cau(eiH f) a fo)t nclcat dreptul la aprareH 7) Botrrea poate face obiectul unei ci de atac n )tatul n care a fo)t pronun/at(2) Recunoa0terea nu poate fi refu(at pentru )in7urul 'otiv c in)tan/a care a pronun/at Botrrea )trin a aplicat o alt le7e dect cea care ar fi fo)t deter'inat de dreptul interna/ional privat ro'n5 afar nu'ai dac proce)ul prive0te )tarea civil 0i capacitatea unui cet/ean ro'n5 iar )olu/ia adoptat difer de cea la care )%ar fi a+un) potrivit le7ii ro'neAR#- 1-038 "ee4a'inarea pe fond Cu e4cep/ia verificrii condi/iilor prev(ute la art- 1-03= 0i 1-0325 in)tan/a ro'n nu poate proceda la e4a'inarea n fond a Botrrii )trine 0i nici la 'odificarea eiAR#- 1-036

<n)tan/a co'petent (1) Cererea de recunoa0tere )e re(olv pe cale principal de tribunalul n circu')crip/ia cruia 0i are do'iciliul )au5 dup ca(5 )ediul cel care a refu(at recunoa0terea Botrrii )trine(2) Cn ca(ul i'po)ibilit/ii de deter'inare a tribunalului potrivit alin- (1)5 co'peten/a apar/ine #ribunalului Eucure0ti(3) Cererea de recunoa0tere poate fi5 de a)e'enea5 re(olvat pe cale incidental de ctre in)tan/a )e)i(at cu un proce) avnd un alt obiect5 n cadrul cruia )e ridic e4cep/ia autorit/ii lucrului +udecat )au o cBe)tiune prealabil nte'eiat pe Botrrea )trinAR#- 1-033 *ocu'ente ata0ate la cerere (1) Cererea de recunoa0tere a Botrrii )trine )e ntoc'e0te potrivit cerin/elor prev(ute de pre(entul cod 0i va fi n)o/it de ur'toarele acte> a) copia Botrrii )trineH b) dovada caracterului definitiv al ace)teiaH c) copia dove(ii de n'nare a cita/iei 0i a actului de )e)i(are5 co'unicate pr/ii care a fo)t lip) n in)tan/a )trin )au orice alt act oficial care ) ate)te c cita/ia 0i actul de )e)i(are au fo)t cuno)cute5 n ti'p util5 de ctre partea 'potriva creia )%a pronun/at BotrreaH d) orice alt act de natur ) probe(e5 n co'pletare5 c Botrrea )trin ndepline0te celelalte condi/ii prev(ute la art- 1-03=(2) Actele prev(ute la alin- (1) vor fi n)o/ite de traduceri autori(ate 0i vor fi )uprale7ali(ate5 cu re)pectarea di)po(i/iilor art- 1-032- ,uprale7ali(area nu )e cere n ca(ul n care pr/ile )unt de acord cu depunerea de copii certificate pentru confor'itate(3) Cn ca(ul nepre(entrii unora dintre docu'entele prev(ute la alin- (1)5 in)tan/a poate fi4a un ter'en pentru a fi pre(entate ori poate accepta docu'ente ecBivalente )au5 dac )e con)ider )uficient edificat5 ) di)pen)e(e partea de producerea lorAR#- 1-100 Cntreruperea pre)crip/iei Cererea de recunoa0tere a Botrrii )trine ntrerupe pre)crip/ia dreptului de a ob/ine e4ecutarea )ilitAR#- 1-101 Citarea pr/ilor (1) Cererea de recunoa0tere a Botrrii )trine )e )olu/ionea( pe cale principal prin Botrre5 iar pe cale incident prin ncBeiere interlocutorie5 n a'bele ca(uri dup citarea pr/ilor(2) Cererea poate fi )olu/ionat fr citarea pr/ilor5 dac din Botrrea )trin re(ult c prtul a fo)t de acord cu ad'iterea ac/iuniiCAP- << !4ecutarea Botrrilor )trine

AR#- 1-102 <n)tan/a co'petent (1) Gotrrile )trine care nu )unt adu)e la ndeplinire de bunvoie de ctre cei obli7a/i a le e4ecuta pot fi pu)e n e4ecutare pe teritoriul Ro'niei5 pe ba(a ncuviin/rii date5 la cererea per)oanei intere)ate5 de ctre tribunalul n circu')crip/ia cruia ur'ea( ) )e efectue(e e4ecutarea(2) Gotrrile )trine prin care )%au luat ')uri a)i7urtorii 0i cele date cu e4ecutare provi(orie nu pot fi pu)e n e4ecutare pe teritoriul Ro'nieiAR#- 1-103 Condi/iile ncuviin/rii e4ecutrii (1) !4ecutarea Botrrii )trine )e ncuviin/ea( cu re)pectarea condi/iilor prev(ute la art- 1-03=5 precu' 0i a celei ca Botrrea ) fie e4ecutorie potrivit le7ii )tatului de )ediu al in)tan/ei care a pronun/at%o(2) *i)po(i/iile art- 1-032 0i 1-038 )unt aplicabile n 'od core)pun(tor 0i cererii de ncuviin/are a e4ecutriiAR#- 1-10: *ovada caracterului e4ecutoriu Cererea de ncuviin/are a e4ecutrii5 ntoc'it n condi/iile prev(ute la art- 1-0335 va fi n)o/it 0i de dovada caracterului e4ecutoriu al Botrrii )trine5 eliberat de in)tan/a care a pronun/at%oAR#- 1-10= ,olu/ionarea cererii (1) Cererea de ncuviin/are a e4ecutrii )e )olu/ionea( prin Botrre5 dup citarea pr/ilor(2) Cn ca(ul n care Botrrea )trin con/ine )olu/ii a)upra 'ai 'ultor capete de cerere5 care )unt di)ociabile5 ncuviin/area poate fi acordat )eparat(3) !4ecutarea Botrrii )trine )tabilind o obli7a/ie ali'entar prin vr)'inte periodice )e ncuviin/ea( pentru vr)'intele )cadente 0i cele )ub)ecvente(:) Prin Botrrea de ncuviin/are a e4ecutrii Botrrii )trine de conda'nare la plata unei )u'e n 'oned )trin )e va di)pune conver)ia n 'oned na/ional la cur)ul de )cBi'b al (ilei cnd Botrrea a devenit e4ecutorie n )tatul unde a fo)t pronun/at- Pn la data conver)iei5 dobnda produ) de )u'a )tabilit n Botrrea )trin e)te 7uvernat de le7ea in)tan/ei care a pronun/at%oAR#- 1-102 !'iterea titlului e4ecutoriu Pe ba(a Botrrii definitive de ncuviin/are a e4ecutrii )e e'ite titlul e4ecutoriu5 n condi/iile le7ii ro'ne5 'en/ionndu% )e n titlu 0i Botrrea de ncuviin/areAR#- 1-108 &or/a probant a Botrrii )trine (1) Gotrrea )trin pronun/at de in)tan/a co'petent beneficia( n Ro'nia de for/ probant n privin/a con)tatrilor pe care le cuprinde5 dac )ati)face e4i7en/ele

nece)are autenticit/ii )ale confor' le7ii )tatului de )ediu al in)tan/ei(2) Con)tatrile fcute de in)tan/a )trin nu beneficia( de for/a probant prev(ut la alin- (1) dac ele )unt 'anife)t inco'patibile cu ordinea public de drept interna/ional privat ro'n(3) Proba contra faptelor con)tatate de in)tan/a )trin poate fi fcut prin orice 'i+loaceAR#- 1-106 Gotrri )tabilind obli7a/ii fi)cale prev(ute de le7i )trine Gotrrea )trin care )tabile0te o obli7a/ie decur7nd dintr%o le7e fi)cal )trin nece)it 0i condi/ia reciprocit/ii pentru a fi recuno)cut 0i e4ecutat n Ro'niaAR#- 1-103 #ran(ac/ii +udiciare #ran(ac/iile +udiciare ncBeiate n )trintate produc n Ro'nia efectele ce decur7 din le7ea care le%a fo)t aplicat5 n condi/iile art- 1-102 alin- (1) 0i art- 1-103%1-108#<#L$L <? Arbitra+ul interna/ional 0i efectele Botrrilor arbitrale )trine CAP- < Proce)ul arbitral interna/ional AR#- 1-110 Calificare 0i do'eniu de aplicare (1) Cn )en)ul pre(entului titlu5 un liti7iu arbitral care )e de)f0oar n Ro'nia e)te )ocotit interna/ional dac )%a n)cut dintr%un raport de drept privat cu ele'ent de e4traneitate(2) *i)po(i/iile pre(entului capitol )e aplic oricrui arbitra+ interna/ional dac )ediul in)tan/ei arbitrale )e afl n Ro'nia 0i cel pu/in una dintre pr/i nu avea la data ncBeierii conven/iei arbitrale do'iciliul )au re0edin/a obi0nuit5 re)pectiv )ediul n Ro'nia5 dac pr/ile nu au e4clu) prin conven/ia arbitral )au ulterior ncBeierii ace)teia5 dar nu'ai prin n)cri)5 aplicarea ace)tora(3) ,ediul in)tan/ei arbitrale )e )tabile0te de pr/ile n cau( )au de in)titu/ia de arbitra+ de)e'nat de ace)tea5 iar n lip)5 de ctre arbitriAR#- 1-111 Arbitrabilitatea liti7iului (1) ;rice cau( de natur patri'onial poate face obiectul arbitra+ului dac ea prive0te drepturi a)upra crora pr/ile pot di)pune liber5 iar le7ea )tatului de )ediu al in)tan/ei arbitrale nu re(erv co'peten/a e4clu)iv in)tan/elor +udectore0ti(2) *ac una dintre pr/ile conven/iei arbitrale e)te un )tat5 o ntreprindere de )tat )au o or7ani(a/ie controlat de )tat5 acea)t parte nu poate invoca propriul )u drept pentru a

conte)ta arbitrabilitatea unui liti7iu )au capacitatea )a de a fi parte n proce)ul arbitralAR#- 1-112 Conven/ia arbitral (1) Conven/ia arbitral )e ncBeie valabil n for' )cri)5 prin n)cri)5 tele7ra'5 tele45 telecopiator5 po0t electronic )au orice alt 'i+loc de co'unicare per'i/nd a%i )tabili proba printr%un te4t(2) Cu privire la cerin/ele de fond5 conven/ia arbitral e)te valabil dac ndepline0te condi/iile i'pu)e de una dintre le7ile ur'toare> a) le7ea )tabilit de pr/iH b) le7ea care 7uvernea( obiectul liti7iuluiH c) le7ea aplicabil contractului ce con/ine clau(a co'pro'i)orieH d) le7ea ro'n(3) ?aliditatea conven/iei arbitrale nu poate fi conte)tat pe 'otivul nevalabilit/ii contractului principal )au pentru c ar vi(a un liti7iu care nu e4i)t ncAR#- 1-113 #ribunalul arbitral (1) "u'irea5 revocarea 0i nlocuirea arbitrilor )e reali(ea( confor' conven/iei arbitrale )au celor )tabilite de pr/i ulterior ncBeierii ace)teia5 iar n lip)5 partea intere)at poate )olicita tribunalului de la )ediul arbitra+ului ) fac ace)t lucru5 di)po(i/iile cr/ii a <?%a aplicndu)e prin analo7ie(2) Arbitrul poate fi recu(at> a) cnd nu are calificarea )tabilit de pr/iH b) cnd e4i)t o cau( de recu(are dintre cele prev(ute de re7ulile de procedur arbitral adoptate de pr/i )au5 n lip)5 de arbitriH c) cnd 'pre+urrile induc o ndoial le7iti' cu privire la independen/a 0i i'par/ialitatea )a(3) ; parte nu poate recu(a un arbitru pe care l%a de)e'nat )au la a crui nu'ire a contribuit dect pentru o cau( de care a luat cuno0tin/ dup acea)t nu'ire- #ribunalul arbitral 0i cealalt parte trebuie n0tiin/ate fr ntr(iere de)pre 'otivul de recu(are(:) *ac pr/ile nu au )tabilit procedura de recu(are5 tribunalul de la )ediul arbitra+ului )e pronun/ a)upra recu(rii prin Botrre definitivAR#- 1-11: Procedura arbitral (1) Pr/ile pot )tabili procedura arbitral direct )au prin referire la re7ula'entul unei in)titu/ii de arbitra+ ori o pot )upune unei le7i procedurale la ale7erea lor(2) *ac pr/ile nu au procedat confor' celor prev(ute la alin- (1)5 tribunalul arbitral )tabile0te procedura pe calea uneia dintre 'odalit/ile prev(ute la alin- (1)-

(3) ;ricare ar fi procedura arbitral )tabilit5 tribunalul arbitral trebuie ) 7arante(e e7alitatea pr/ilor 0i dreptul lor de a fi a)cultate n procedur contradictorie(:) Cn arbitra+ul interna/ional5 durata ter'enelor )tabilite n cartea a <?%a )e dublea(AR#- 1-11= Li'ba n care )e de)f0oar procedura (1) *e(baterea liti7iului n fa/a tribunalului arbitral )e face n li'ba )tabilit prin conven/ia arbitral )au5 dac nu )%a prev(ut ni'ic n acea)t privin/ ori nu a intervenit o n/ele7ere ulterioar5 n li'ba contractului din care )%a n)cut liti7iul ori ntr%o li'b de circula/ie interna/ional )tabilit de tribunalul arbitral(2) *ac o parte nu cunoa0te li'ba n care )e de)f0oar de(baterea5 la cererea 0i pe cBeltuiala ei5 tribunalul arbitral i a)i7ur )erviciile unui traductor(3) Pr/ile pot ) participe la de(bateri cu traductorul lorAR#- 1-112 )uri provi(orii 0i con)ervatorii (1) #ribunalul arbitral poate di)pune ')uri provi(orii )au con)ervatorii la cererea uneia dintre pr/i5 dac nu e)te )tipulat contrariul n conven/ia arbitral(2) *ac partea vi(at nu )e )upune voluntar ')urilor di)pu)e5 tribunalul arbitral poate cere concur)ul tribunalului co'petent5 care aplic propria le7e- *i)punerea de ')uri provi(orii )au con)ervatorii poate fi )ubordonat de arbitru )au +udector drii unei cau/iuni adecvateAR#- 1-118 Ad'ini)trarea probelor (1) Ad'ini)trarea probelor )e face de ctre tribunalul arbitral(2) *ac pentru ad'ini)trarea probelor e)te nece)ar concur)ul in)tan/elor +udectore0ti5 tribunalul arbitral )au pr/ile5 de acord cu tribunalul arbitral5 pot )olicita concur)ul tribunalului de la )ediul arbitra+ului5 care aplic le7ea proprieAR#- 1-116 Co'peten/a tribunalului arbitral (1) #ribunalul arbitral decide a)upra propriei co'peten/e(2) #ribunalul arbitral )tatuea( a)upra propriei co'peten/e fr a lua n con)iderare o cerere avnd acela0i obiect5 de+a pendinte ntre acelea0i pr/i n fa/a unui tribunal )tatal )au arbitral5 afar nu'ai dac 'otive te'einice i'pun )u)pendarea procedurii(3) !4cep/ia de neco'peten/ trebuie ridicat prealabil oricrei aprri pe fondAR#- 1-113 *rept aplicabil (1) #ribunalul arbitral aplic liti7iului le7ea )tabilit de pr/i5 iar dac pr/ile nu au de)e'nat dreptul aplicabil5 le7ea pe care o con)ider adecvat5 n toate )itua/iile /innd )ea'a de u(an/e 0i re7uli profe)ionale-

(2) #ribunalul arbitral poate )tatua n ecBitate nu'ai cu autori(area e4pre) a pr/ilorAR#- 1-120 Gotrrea arbitral (1) Gotrrea arbitral e)te dat cu procedura convenit de pr/i- Cn lip)a unor a)e'enea prevederi n conven/ia arbitral5 Botrrea )e pronun/ cu votul 'a+orit/ii arbitrilor5 iar n ca( de paritate a voturilor prevalea( )olu/ia care )e ralia( votului )upraarbitrului(2) Gotrrea arbitral e)te )cri)5 'otivat5 datat 0i )e'nat de to/i arbitrii(3) Gotrrea arbitral e)te e4ecutorie 0i obli7atorie de la co'unicarea )a pr/ilor 0i poate fi atacat nu'ai cu ac/iune n anulare pentru 'otivele 0i n re7i'ul )tabilite n cartea a <?%a5 care )e aplic n 'od core)pun(tor(:) #ribunalul arbitral poate pronun/a Botrri par/iale5 n lip) de )tipula/ie contrar n conven/ia arbitralAR#- 1-121 CBeltuieli arbitrale Cn afar de ca(ul n care pr/ile convin altfel5 onorariile arbitrilor 0i cBeltuielile de depla)are ale ace)tora )e )uport de partea care i%a nu'itH n ca(ul arbitrului unic )au al )upraarbitrului5 ace)te cBeltuieli )e )uport de pr/i n cote e7aleAR#- 1-122 Re7uli de aplicare )ub)idiar ;rice a)pecte privind con)tituirea tribunalului arbitral5 procedura5 Botrrea arbitral5 co'pletarea5 co'unicarea 0i efectele ace)teia5 nere7le'entate de pr/i prin conven/ia arbitral 0i nencredin/ate de ace)tea re(olvrii de ctre tribunalul arbitral5 vor fi )olu/ionate prin aplicarea n 'od core)pun(tor a di)po(i/iilor cr/ii a <?%aCAP- << !fectele Botrrilor arbitrale )trine AR#- 1-123 Calificare ,unt Botrri arbitrale )trine orice )entin/e arbitrale de arbitra+ intern )au interna/ional pronun/ate ntr%un )tat )trin 0i care nu )unt con)iderate Botrri na/ionale n Ro'niaAR#- 1-12: !ficacitate ;rice Botrre arbitral dintre cele prev(ute la art- 1-123 e)te recuno)cut 0i poate fi e4ecutat n Ro'nia dac diferendul for'nd obiectul ace)teia poate fi )olu/ionat pe cale arbitral n Ro'nia 0i dac Botrrea nu con/ine di)po(i/ii contrare ordinii publice de drept interna/ional privat ro'nAR#- 1-12= <n)tan/a co'petent (1) ,olicitarea de recunoa0tere 0i e4ecutare a Botrrii arbitrale )trine )e pre(int printr%o cerere adre)at

tribunalului n circu')crip/ia cruia )e afl do'iciliul )au5 dup ca(5 )ediul celui cruia i )e opune re)pectiva Botrre arbitral(2) Cn ca( de i'po)ibilitate de )tabilire a tribunalului prev(ut la alin- (1)5 co'peten/a apar/ine #ribunalului Eucure0tiAR#- 1-122 Cererea (1) Cel care )e prevalea( de o Botrre arbitral )trin poate )olicita nu'ai recunoa0terea ace)teia pentru a invoca autoritatea de lucru +udecat )au5 cnd nu e)te adu) la ndeplinire n 'od voluntar5 ncuviin/area e4ecutrii )ilite pe teritoriul Ro'niei(2) Recunoa0terea unei Botrri arbitrale )trine poate fi cerut 0i pe cale incidental(3) *i)po(i/iile art- 1-100 )e aplic n 'od core)pun(torAR#- 1-128 *ocu'ente ata0ate la cerere (1) Cererea trebuie n)o/it de Botrrea arbitral 0i conven/ia de arbitra+5 n ori7inal )au n copie5 care )unt )upu)e )uprale7ali(rii n condi/iile prev(ute la art- 1-032(2) *ac docu'entele prev(ute la alin- (1) nu )unt redactate n li'ba ro'n5 )olicitantul trebuie ) pre(inte 0i traducerea ace)tora n li'ba ro'n5 certificat de confor'itateAR#- 1-126 otivele de refu( al recunoa0terii )au e4ecutrii Recunoa0terea )au e4ecutarea Botrrii arbitrale )trine e)te re)pin) de tribunal dac partea contra creia Botrrea e)te invocat probea( e4i)ten/a uneia dintre ur'toarele 'pre+urri> a) pr/ile nu aveau capacitatea de a ncBeia conven/ia arbitral confor' le7ii aplicabile fiecreia5 )tabilit potrivit le7ii )tatului unde Botrrea a fo)t pronun/atH b) conven/ia arbitral nu era valabil potrivit le7ii creia pr/ile au )upu)%o )au5 n lip) de )tabilire a ace)teia5 confor' le7ii )tatului n care Botrrea arbitral a fo)t pronun/atH c) partea contra creia Botrrea e)te invocat n%a fo)t cuvenit infor'at cu privire la de)e'narea arbitrilor )au cu privire la procedura arbitral ori a fo)t n i'po)ibilitate de a% 0i valorifica propria aprare n proce)ul arbitralH d) con)tituirea tribunalului arbitral )au procedura arbitral n%a fo)t confor' conven/iei pr/ilor ori5 n lip)a unui acord al ace)tora5 le7ii locului unde a avut loc arbitra+ulH e) Botrrea prive0te un diferend neprev(ut n conven/ia arbitral )au n afara li'itelor fi4ate de acea)ta ori cuprinde di)po(i/ii care e4cedea( ter'enilor conven/iei arbitrale#otu0i5 dac di)po(i/iile din Botrre care prive)c a)pecte )upu)e arbitra+ului pot fi )eparate de cele privind cBe)tiuni ne)upu)e arbitra+ului5 cele dinti pot fi recuno)cute 0i declarate e4ecutoriiH f) Botrrea arbitral n%a devenit nc obli7atorie pentru pr/i )au a fo)t anulat ori )u)pendat de o autoritate

co'petent din )tatul n care )au dup le7ea cruia a fo)t pronun/atAR#- 1-123 ,u)pendarea +udec/ii (1) #ribunalul poate )u)penda +udecarea recunoa0terii 0i e4ecutrii Botrrii arbitrale )trine dac anularea ori )u)pendarea ace)teia e)te )olicitat autorit/ii co'petente din )tatul unde a fo)t pronun/at )au din )tatul dup le7ea cruia a fo)t pronun/at(2) Cn )itua/ia prev(ut la alin- (1) tribunalul poate5 la cererea pr/ii care )olicit recunoa0terea 0i e4ecutarea Botrrii arbitrale )trine5 ) di)pun depunerea unei cau/iuni de ctre cealalt parteAR#- 1-130 Dudecata (1) Cererea de recunoa0tere )au de e4ecutare a Botrrii arbitrale )trine )e )olu/ionea( prin Botrre dat cu citarea pr/ilor 0i care poate fi atacat nu'ai cu apel(2) Cererea poate fi )olu/ionat fr citarea pr/ilor dac din Botrre re(ult c prtul a fo)t de acord cu ad'iterea ac/iuniiAR#- 1-131 &or/a probant Gotrrile arbitrale )trine pronun/ate de un tribunal arbitral co'petent beneficia( n Ro'nia de for/ probant cu privire la )itua/iile de fapt pe care le con)tatAR#- 1-132 !4a'inarea fondului cau(ei #ribunalul nu poate e4a'ina Botrrea arbitral pe fondul diferendului*i)po(i/ii finale AR#- 1-133 <ntrare n vi7oare (1) Pre(entul Cod de procedur civil intr n vi7oare la data care va fi prev(ut n le7ea pentru punerea n aplicare a ace)tuia(2) Cn ter'en de 2 luni de la data publicrii pre(entului cod5 1uvernul va )upune Parla'entului )pre adoptare proiectul de le7e pentru punerea n aplicare a Codului de procedur civil";#A> Reproduce' 'ai +o) prevederile art- 8:%83 0i 61%63 din Le7ea nr- 8292012 pentru punerea n aplicare a Le7ii nr- 13:92010 privind Codul de procedur civil5 care nu )unt ncorporate n for'a republicat a Le7ii nr- 13:92010 0i care )e aplic5 n continuare5 ca di)po(i/ii proprii ale ace)teia> .Art- 8:- % *reptul la ac/iunea ipotecar prev(ut de art2-=0: din Codul civil nu )e )tin7e prin pre)crip/ie5 ci doar ca efect al )tin7erii ipotecii n condi/iile art- 2-:26 din Codul

civil- *i)po(i/iile art- 232P1 alin- (2)*) din Codul de procedur civil r'n aplicabile%%%%%%%%%% *) Art- 232P1 alin- (2) din Le7ea nr- 13:920105 republicat5 a devenit art- 802 alin- (2)5 prin renu'erotareArt- 8=- % Cn )en)ul art- 38= din Codul civil5 n ca(ul c)toriilor ncBeiate n )trintate5 prin locul ncBeierii c)toriei )e n/ele7e localitatea n al crei re7i)tru de )tare civil )%a tran)cri) certificatul de c)torieArt- 82- % Pn la or7ani(area in)tan/elor de tutel 0i fa'ilie5 +udectoriile )au5 dup ca(5 tribunalele ori tribunalele )peciali(ate pentru 'inori 0i fa'ilie vor ndeplini rolul de in)tan/e de tutel 0i fa'ilie5 avnd co'peten/a )tabilit potrivit Codului civil5 Codului de procedur civil5 pre(entei le7i5 precu' 0i re7le'entrilor )peciale n vi7oareArt- 88- % ;ri de cte ori prin le7i 0i prin alte acte nor'ative )e face tri'itere la Le7ea nr- 3191330 privind )ociet/ile co'erciale ori la .)ocietatea co'ercial9)ociet/ile co'erciale.5 dup ca(5 tri'iterea )e con)ider a fi fcut la Le7ea )ociet/ilor nr- 3191330 ori5 dup ca(5 la .)ocietatea9)ociet/ile re7le'entat9re7le'entate de Le7ea nr31913305 republicat5 cu 'odificrile 0i co'pletrile ulterioare.Art- 86- % *i)po(i/iile art- 18 din Le7ea nr- 166920005 republicat5 precu' 0i cu 'odificrile adu)e prin pre(enta le7e5 )e aplic 0i ca(urilor de nendeplinire a obli7a/iei prev(ute la alin- (1) al aceluia0i articol5 pentru care nu )%a e'i)5 pn la data intrrii n vi7oare a pre(entei le7i5 ordinul 'ini)trului +u)ti/iei de revocare din func/ie a e4ecutorului +udectore)cArt- 83- % Cn ter'en de 2 ani de la data intrrii n vi7oare a pre(entei le7i5 )ociet/ile nre7i)trate n re7i)trul co'er/ului care au n denu'ire )inta7'a .)ocietate co'ercial. )unt obli7ate a efectua de'er)urile nece)are nlocuirii ace)tei )inta7'e cu ter'enul .)ocietate.- Pn la finali(area ace)tor de'er)uri5 )ocietatea poate func/iona cu denu'irea n)cri) n re7i)trul co'er/ului la data intrrii n vi7oare a pre(entei le7i- Cnre7i)trarea n re7i)trul co'er/ului a 'en/iunii privind 'odificarea actului con)titutiv ca ur'are a )cBi'brii denu'irii )ociet/ii e)te )cutit de ta4 de nre7i)trare-----------------------------------------------------------------------Art- 61- % (1) Le7ea nr- 13:92010 privind Codul de procedur civil5 publicat n onitorul ;ficial al Ro'niei5 Partea <5 nr:6= din 1= iulie 20105 intr n vi7oare la 1 )epte'brie 2012(2) *i)po(i/iile art- =12%=1:*) din Codul de procedur civil5 a)tfel cu' au fo)t 'odificate 0i co'pletate prin pre(enta le7e5 )e aplic de la data de 1 ianuarie 2013%%%%%%%%%% *) Art- =12%=1: din Le7ea nr- 13:920105 republicat5 au devenit art- =13%=215 prin renu'erotare-

Art- 62- % Pre(enta le7e intr n vi7oare la data prev(ut la art- 61 alin- (1)5 cu e4cep/ia di)po(i/iilor art- 605 care intr n vi7oare la 3 (ile de la data publicrii pre(entei le7i n onitorul ;ficial al Ro'niei5 Partea <Art- 63- % La data intrrii n vi7oare a Codului de procedur civil )e abro7> a) .Codicele de procedur civil. ()au .Codul de procedur civil.)5 republicat n onitorul ;ficial5 Partea <5 nr- := din 2: februarie 13:65 cu 'odificrile 0i co'pletrile ulterioareH b) Codul de procedur civil Carol al <<%lea (*ecretul%Le7e nr- 2-633913:0)5 publicat n onitorul ;ficial5 Partea <5 nr- 201 din 31 au7u)t 13:0H c) Le7ea nr- 16913:6 pentru 'odificarea Codului de procedur civil5 publicat n onitorul ;ficial5 Partea <5 nr- 3= din 12 februarie 13:6H d) *ecretul Con)iliului de ,tat nr- 2039138: pentru nfiin/area 0i or7ani(area de )ec/ii 'ariti'e 0i fluviale la unele in)tan/e +udectore0ti 0i unit/i de procuratur5 publicat n Euletinul ;ficial5 nr- 131 din 31 octo'brie 138:5 cu 'odificrile 0i co'pletrile ulterioareH e) Le7ea nr- 10=91332 cu privire la re7le'entarea raporturilor de drept interna/ional privat5 publicat n onitorul ;ficial al Ro'niei5 Partea <5 nr- 2:= din 1 octo'brie 13325 cu 'odificrile 0i co'pletrile ulterioareH f) art- 2: alin- (2) din Le7ea nr- 1129133= pentru re7le'entarea )itua/iei +uridice a unor i'obile cu de)tina/ia de locuin/e5 trecute n proprietatea )tatului5 publicat n onitorul ;ficial al Ro'niei5 Partea <5 nr- 283 din 23 noie'brie 133=5 cu 'odificrile ulterioareH 7) ;rdonan/a 1uvernului nr- =92001 privind procedura )o'a/iei de plat5 publicat n onitorul ;ficial al Ro'niei5 Partea <5 nr- :22 din 30 iulie 20015 aprobat cu 'odificri 0i co'pletri prin Le7ea nr- 23=920025 cu 'odificrile 0i co'pletrile ulterioareH B) art- 12 din Le7ea nr- 2:09200: privind r)punderea productorilor pentru pa7ubele 7enerate de produ)ele cu defecte5 republicat n onitorul ;ficial al Ro'niei5 Partea <5 nr- 313 din 22 aprilie 2006H i) ;rdonan/a de ur7en/ a 1uvernului nr- 11392008 privind ')urile pentru co'baterea ntr(ierii e4ecutrii obli7a/iilor de plat re(ultate din contracte ntre profe)ioni0ti5 publicat n onitorul ;ficial al Ro'niei5 Partea <5 nr- 836 din 31 octo'brie 20085 aprobat cu 'odificri 0i co'pletri prin Le7ea nr116920065 cu 'odificrile ulterioareH +) art- 223P1 din Le7ea nr- 8192011 pentru punerea n aplicare a Le7ii nr- 26892003 privind Codul civil5 publicat n onitorul ;ficial al Ro'niei5 Partea <5 nr- :03 din 10 iunie 20115 cu 'odificrile 0i co'pletrile ulterioareH K) orice alte di)po(i/ii contrare5 cBiar dac )unt cuprin)e n le7i )peciale-. %%%%%%%