Sunteți pe pagina 1din 1

Clasificarea mijloacelor de invatamint (Ioan Bontas).

Mijloace de nvm!nt de su"stituie: a.o"iectuale (fizice): mulajele, corpurile geometrice, modelele sau machetele fixe,secionate sau funcionale specificediverselor domenii, cum ar fi: biologice, mecanice, chimice,energetice, electronice, nucleare si altele. ".iconice sau fi#urative (ima#istice): reprezentri ima#istice(#rafice): fotografii, desene didactice, care pot cuprinde ntreaga gam de elemente ale desenului tehnic: schie, scheme, diagrame !i simboluri intuitive $eprezentri #rafice comple%e: plan!e, h ri, globul p m"ntesc, panouri, tabele, tematice, stasuri etc. c.reprezentri audio-vizuale: reprezentriaudio#nregistr ri pe discuri, pe benzi magnetice; emisiuni !colare de radio#amplificare,emisiuni !colare de radio la nivel naional sau local etc.; reprezentri video ce se pot proiecta pe ecran $ foliile transparente, imaginile !i desenele din c ri pentru retroproecii, diapozitivele,diafilmele, filmele f r sonor, video#benzile, imaginile stereoscopice, imaginile transmise de calculatoare pe displa% etc. reprezentri audio-vizuale ce se pot proiecta pe ecran & filmele didactice transmise cu aparatele de filmare; filmele transmise prin televiziune sau prin satelii, nregistr rile pe video #casete etc.

Mijloace de invatamint naturale: a.naturale propriu-zise (colecii de roci si minerale, colecii de plante (ierbarele), colecii de insecte (insectarele); colecii de schelete de animale; stative de substane chimice naturale etc.) b.naturale, confecionate pentru nevoile activitii social-utile: obiecte, piese,dispozitive, mecanisme, aparate, unelte, utilaje, instalaii, sisteme tehnice , sisteme informatice (calculatorul) etc.

Mijloace de nvm!nt lo#ico -matematice (ideale): conceptele, judec ile !i raionamentele $ ca forme ale cunoa!terii. operaiile logice: analiza, sinteza, comparaia, abstractizarea !i generalizarea; formulele !i simbolurile matematice diverse; algoritmi speciali de recunoa!tere, de rezervare.

Mijloacele de invatamint actionale: &abinetele,atelierele,lucrarile practice de laborator,proiectele.

Mijloacele de invatamint de evaluare a cunostintelor: 'odele de evaluare scrise. 'odele de evaluare practica.