Sunteți pe pagina 1din 3

Judet:

BUZAU

Domeniu de
activitate:

Fabricarea pinii; fabricarea prajiturilor


si a produselor proaspete de patiserie

Denumire
societate:

BOROMIR PROD SA
BUZAU (SPICUL)

Cod CAEN:

1071

Adresa:

BUZAU STR.SANTIERULUI 37

Cod fiscal /
CUI:

1145077

Cod Registrul
Comertului:

J10/184/1991

Simbol:

SPCU

Rezultate financiare la data 31.12.2010 - conform OMFP nr. 1752/2005


Situatia patrimoniului
Formularul 10 - RON SOLD LA

Denumirea indicatorului

Nr.
rd.

01.01.2010

31.12.2010

A. ACTIVE IMOBILIZATE

19

93.389.688 129.786.144

I. Imobilizari necorporale

06

227.183

13.505.373

1. Terenuri si constructii

07

60.676.500

74.162.924

2. Instalatii tehnice si masini

08

25.894.543

23.126.133

3. Alte instalatii, utilaje si mobilier

09

146.166

99.263

4. Avansuri si imobilizari corporale in curs

10

164.082

164.082

Total imobilizari corporale:

11

86.881.291

97.552.402

III. Imobilizari financiare

18

6.281.214

18.728.369

B. ACTIVE CIRCULANTE

35

44.592.242

44.128.347

1. Materii prime si materiale consumabile

20

5.917.193

11.586.209

2. Productia in curs de executie

21

3. Produse finite si marfuri

22

3.158.890

5.329.132

4. Avansuri pentru cumparari stocuri

23

1.098

930.283

Total stocuri:

24

9.077.181

17.845.624

II. Creante

30

34.030.225

23.132.351

III. Investitii pe termen scurt

33

IV. Casa si conturi la banci

34

1.484.836

3.150.372

C. CHELTUIELI IN AVANS

36

93.939

159.470

D. DATORII: Sumele care trebuie platite intr-o perioada de


pana la un an:

45

14.664.053

22.678.247

E. ACTIVE CIRCULANTE / DATORII CURENTE NETE

46

30.022.128

21.609.570

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

47

II. Imobilizari corporale

I. Stocuri

123.411.816 151.395.714

G. DATORII: Sumele care trebuie platite intr-o perioada mai


mare de un an:

56

17.964.597

20.582.262

H. PROVIZIOANE

60

174.090

I. VENITURI IN AVANS:

66

48.014

38.273

I. Capital

70

12.358.950

23.306.374

II. Prime de capital

71

III. Rezerve din reevaluare

72

50.881.149

62.421.212

IV. Rezerve

77

39.048.003

44.607.080

Actiuni proprii

78

Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii

79

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii

80

Sold C

81

Sold D

82

Sold C

83

3.150.845

507.082

Sold D

84

Repartizarea profitului

85

213.832

66.569

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+72+77-78+7980+81-82+83-84-85)

86

Patrimoniul public

87

CAPITALURI - TOTAL (rd. 86+87)

88

J. CAPITAL SI REZERVE

V. Profitul sau pierderea reportat:

VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar:

105.225.115 130.775.179
-

105.225.115 130.775.179

Contul de profit si pierdere


Formularul 20 - RON Denumirea indicatorului

Nr.
rd.

REALIZARI AFERENTE
PERIOADEI DE RAPORTARE
31.12.2009

31.12.2010

1. Cifra de afaceri neta

01

133.668.621

127.144.571

Venituri din exploatare - TOTAL

12

200.837.417

160.979.107

Cheltuieli din exploatare - TOTAL

35

195.758.505

158.386.600

- Profit

36

5.078.912

2.592.507

- Pierdere

37

Venituri financiare - TOTAL

45

5.860.954

781.537

Cheltuieli financiare - TOTAL

52

6.792.100

1.727.431

Profitul sau pierderea din exploatare

Profitul sau pierderea financiar(a)

- Profit

53

- Pierdere

54

931.146

945.894

- Profit

55

4.147.766

1.646.613

- Pierdere

56

Venituri extraordinare

57

16. Cheltuieli extraordinare

58

- Profit

59

- Pierdere

60

Venituri totale

61

206.698.371

161.760.644

Cheltuieli totale

62

202.550.605

160.114.031

- Profit

63

4.147.766

1.646.613

- Pierdere

64

- Profit

67

3.150.845

507.082

- Pierdere

68

14. Profitul sau pierderea curent(a)

17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara

Profitul sau pierderea brut(a)

Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar

Date informative
Formularul 30
III. Numar mediu de salariati

Nr. rd. 31.12.2009 31.12.2010


A

Numar mediu de salariati

B
23

2
1125

1102