Sunteți pe pagina 1din 3

ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN JUDETUL CLUJ LISTA !ROIECTELOR !RIORITARE "ro"u#e "entru $inantarea in %a&rul !

ro'ra(ului )Ele%tri$i%are 200*+200 , Or&ine &e Denu(ire "rioritate/ o-ie%ti./titlul nu(ar "roie%tului "un%te 0 5 5./6* Extin&ere retea ele%tri%a aeriana LEA ;.t. %o(una Ca(ara#u < ;u&etul Clu; 2./2 Extin&ere #i "ri(a in$iintare retea ;oa#a ten#iune in %o(una Mar'au a ur(atoarelor 52 4one &e %a#e= 5.Cona Rau%a+ Nea(tu 2.Cona 0ila 6.Sat S%rin& 4ona 0alea Cetatii 7.Satul Ra%Ditele+4ona Da(-u ?in'ine#ii 8. Satul Ra%Ditele+ 4ona Han&ra 9. Satul Ra%Ditele+ 4ona To&eru# /orto# *. Satul Ra%Ditele+ 4ona 0alea Stan%iului /ene$i%iar Nu(ar lo%uitori &e#er.iti &e "roie%t 6 570 lo%uitori Nu(ar 'o#"o&arii -ene$i%iare 7 2: &e 'o#"o&arii Total@80 'o#"o&.> 6 !en#iuni 52.7 'o#"o&. 22. 5 'o#"o& 62. 6 'o#"o& 72.7 'o#"o& 82.7 'o#"o& 92.5 'o#"o& *2.7 'o#"o& %ontri-utie -u'etul lo%al #i alte #ur#e 8 26.000 lei

Anexa la Hotararea nr.______/ iunie 200

0aloarea in.e#titiei 1 %u T0A2 9 2.600.000 lei

3a4a &o%u(entatiei &e "roie%tare

!uterea in#talata !i

2 Con#iliul lo%al al %o(unei Ca(ara#u Con#iliul lo%al al %o(unei Mar'au

Total@525 lo%uitori > 7 a'enti e%ono(i%i 52 "er#oane 6 "er#oane * "er#oane 50 "er#oane 7 "er#oane 6 "er#oane "er#oane

6 8708<5 lei

76 66 0 lei

* : Lu%raea !@90 AB %u"rin&e = S3>!AC> Stu&ii ?eot. Exi#ta S.3. Total @5:6 !entru $ie%are EB &in %ele 52 4one in "arte !rin a&re#a 2058 !ri(aria %o(unei !@28 EB Mar'au ne %o(uni%a !@50 AB exi#tenta &e !@50 AB !roie%t TeDni%>!AC !@50 EB "entru $ie%are 4ona in "arte !@50 EB !@6 EB !@28EB

:. Satul Ra%Ditele+ 4ona Meri#or . Satul Ra%Ditele+ 4ona 0alea Ra%Ditele 50.Cona Dorina+Do&a !ili 55.Cona Ca("u# I3ET+ Do&a !ili 52.Cona O%olul Sil.i%+ Do&a !ili 6./2: Extin&ere retea ele%tri%a in lo%alitatea Mure#enii &e Ca("ie %o(una !alat%a <;u&etul Clu; Ali(entare %u ener'ie ele%tri%a in lo%alitatea 0ii#oara #i Ur%a in 4onele Cur%u(-a< Coa#a #i /o;oara %o(una 0ii#oara< ;u&etul Clu; Con#iliul lo%al al %o(unei !alat%a Con#iliul lo%al al %o(unei 0ii#oara

: "er#oane * "er#oane 5 "er#oane 5* "er#oane 20 "er#oane 62

:2.7 'o#"o& 2 7 'o#"o& 502*'o#"o& 5529 'o#"o& 522 :'o#"o& 55 8:.**0 lei 'o#"o&arii > 2 $er(e 4ooteDni%e 66 %a#e 50:. 0 lei 69:.250 lei S.3.> !.T.> Stu&ii ?eo.

Din retea Din retea !@70 AB !@28EB !@28EB !@9 AB

7/27

72 lo%uitori

5.0: . 00 lei

8/27

9/20

Extin&ere ele%tri$i%are Con#iliul lo%al in lo%alitatile Mo%iu< al %o(unei Tur(a#i< Ro#ieni< Mo%iu /oteni<Corenii &e 0ale #i Cri#eni &in %o(una Mo%iu< ;u&etul Clu; Ali(entare %u ener'ie Con#iliul lo%al ele%tri%a a lo%uintelor al %o(unei &in 4ona Mana#tirii /ai#oara /ai#oara DJ 50*

:6 lo%uitori

69 'o#"o&.

290 0< : lei

2.90 .0 : lei

S3 nr.57/200 Cona /o;oara S3 nr.56/200 Cona Coa#a S3 nr.50/200 Cona Cur%u(-a Stu&iu &e $e4aa-ilitate

!@* AB

!@577

20 lo%uitori

56 'o#"o&arii

58. 79<00 lei

5.0 *.062< : lei

S.3.> !.T.

!@500AB

*./5*

:/59

R<#"re #tatiunea Muntele /ai#orii<;u&etul Clu; Extin&ere ele%tri$i%are 4ona Morte#ti< 4ona Stur4u 1#at Ia%o-eni2 #i 4ona Cal(an 1#at Do#u Na"ului2< %o(una Ceanu Mare<;u&etul Clu; Extin&ere ele%tri$i%are lo%alitatiile CDiri#< La%u< Le'ii< !uini< Su%utar&< %o(una ?ea%a +Extin&ere &e retele el%tri%e #i ilu(inat "u-li% #tr. Sal%iei +Ali(entare %u ener'ie ele%tri%a #i ilu(inat "u-li% #tr.A'ri%ulturii +Extin&ere retele &e ilu(inat "u-li% #tr. !etru Maior Total (uni%i"iu Tur&a

Con#iliul lo%al al %o(unei Ceanu Mare

:lo%uit> $er(a 2* lo%uitori 5* lo%uitori Total@82lo%uit

5 $er(a> 580.000 lei 6 'o#"o&arii : 'o#"o&arii 7 'o#"o&arii Total@58 'o#"> 5$er 5 'o#"o&arii

2.000.7 * lei

Stu&ii &e $e4a-ilitate "e 4one

!@20EB

Con#iliul lo%al al %o(unei ?ea%a

*9 lo%uitori

9*.598 lei

:6 .890 lei

Stu&ii &e $e4a-ilitate

!@70 EB

Con#iliul lo%al *0 lo%uitori al (uni%i"iului Tur&a 2*8 lo%uitori 2:0 lo%uitori

20 %a#e 65 a"art. !o&ul Arie# O"ri#ani 85 lo%uinte

52.900 lei .720 lei *8.000 lei

56*.7:0 lei 557.720 lei

Stu&iu &e $e4a-ilitate

! @80 AB !@:8 AB !@5<78AB

:5.7:0 lei

9*0 lo%uitori

*.020 lei

666.6:0 lei

!t @569<78

PREEDINTE, Alin Tie

Contrasemneaz: SECRETAR AL JUDEULUI, ri!"a Po#

S-ar putea să vă placă și