Sunteți pe pagina 1din 8

8.

Diagnosticul financiar al firmei Obiective ntocmirea listei cu puncte forte i cele slabe elaborarea concluziilor finale ntocmirea listei cu propuneri de ameliorare

Surse informaionale rezultatele obinute n capitolele anterioare

1. Lista punctelor forte: 1.1. Puncte forte privind rezultatele financiare. a) pentru veniturile firmei. firma se afl n e!pansiune deoarece cifra de afaceri a prezentat o tendin de cretere de la un an la altul" ceea ce indic o cretere a v#nz rilor accentuat de sporirea produciei v#ndute ca urmare a sporirii activit ii de producie$ creterea veniturilor pe total i pe activitatea de e!ploatare$ creterea produciei realizate pe total$ reducerea riscului de nevandabilitate a produselor prin diminuarea ponderii produciei stocate n structura produciei e!erciiului$ c) de natura rezultatelor: creterea m surii absolute a rezultatului brut al e!erciiului creterea n m suri absolute a rezultatului net al e!erciiului b) principalele realiz ri:

1.%. Puncte forte privind structura financiar . a) privind structura imobiliz rilor &rad de imobilizare a activului se & sete n limite normale$

1.'. Puncte forte privind ec(ilibrul financiar. creterea patrimoniului net n valori absolute$

ec(ilibru satisf c tori din punct de vedere funcional n ceea ce privete activitatea de e!ploatare

1.). Puncte forte privind &estiunea resurselor financiare. a) privind &estiunea pasivelor vitez de rotaie mare a capitalului propriu i permanent$ creterea rotaiei activelor totale$ creterea rotaiei activelor circulante$ decala* favorabil ntre rotaia creanelor i datoriilor curente$ decala* favorabil ntre rotaia creanelor i datoriilor din e!ploatare$ decala* favorabil ntre rotaia creditului + client i cea a creditului + furnizor. 1.,. Puncte forte privind randamentul financiar a) din punct de vedere al acionarilor o bun remunerare a aciunilor pe baza profitului$ randament brut corespunz tor. b) privind &estiunea activelor

1.-. Puncte forte privind riscurile a) privind riscul financiar tendin de reducere a riscului financiar pe baza efectului de levier risc de faliment aproape ine!istent si&uran n ceea ce privete posibilitate de acoperire a datoriilor totale i financiare pe seama activelor totale b) privind riscul de faliment c) privind bonitatea financiar

%. Lista punctelor slabe %.1. Puncte slabe privind rezultatele financiare. a) Principalele realiz ri - creterea riscului de nevandabilitate a produselor$ creterea consumurilor intermediare cu efect ne&ativ asupra valorii ad u&ate$ sc derea eficienei activit ii .scade efectul de &enerare /0/) curente i a celei de e!ploatare.

b) de natura rezultatelor sporirea c(eltuielilor cu amortizarea cu efect asupra profitului n sensul reducerii acestuia$ creterea c(eltuielilor cu personalul i a celor cu ta!e i impozite cu efect ne&ativ n sensul reducerii /0/. c) de natura acumul rilor pentru autofinanare structura capacit ii de autofinanare necesit amelior ri.

%.%. Puncte slabe privind structura financiar a) privind structura resurselor lipsa autonomiei financiare datorit ponderii mari a datoriilor pe termen scurt$ structur a datoriilor inadecvat $ instabilitate financiar datorit ponderii foarte mari a resurselor curente n total pasiv" n detrimentul celor permanente$ &rad de ndatorare &lobal ridicat$ structur necorespunz toare de formare pe surse de provenien a resurselor financiare structura finan rii nu corespunde nevoilor activit ii. pondere foarte redus a disponibilit ilor n totalul activelor circulante

b) privind structura utiliz rilor %.'. Puncte slabe privind ec(ilibrul financiar a) din punctul de vedere al ec(ilibrului ntre resursele i aloc rile permanente dezec(ilibru pe termen scurt al resurselor permanente n raport cu utiliz rile permanente$ b) din punctul de vedere al ec(ilibrului ntre resursele i aloc rile ciclice dezec(ilibru ntre resursele i utiliz rile ciclice trezorerie net ne&ativ cu tendin de nr ut ire a situaiei trezorerie" de accentuare a deficitului$ flu! de trezorerie ne&ativ datorat flu!ului ne&ativ din afara e!ploat rii ce devanseaz n valoare absolut flu!ul aferent e!ploat rii. %.). Puncte slabe privind &estiunea resurselor a) privind &estiunea pasivelor reducerea rotaiei capitalului propriu i a celui permanent$ c) din punct de vedere al ec(ilibrului &lobal

rotaie sc zut a datoriilor de orice fel. reducerea rotaiei activelor imobilizate

b) privind &estiunea activelor

%.,. Puncte slabe privind randamentul financiar a) pentru randamentul resurselor consumate e) din punct de vedere al acionarilor depreciere a remuner rii acionarilor n ultimul an nivel foarte redus al indicatorilor nivel redus al indicatorilor nivel redus al indicatorilor b) pentru randamentul veniturilor obinute c) din punct de vedere comercial d) din punct de vedere financiar

%.-. Puncte slabe privind riscurile a) privind bonitatea financiar neacoperirea datoriilor curente pe seama disponibilit ilor b neti$ unui nivel foarte sc zut a lic(idit ii curente" imediate i la vedere $ solvabilitate nefavorabil $ nivelului ridicat de ndatorare pe termen scurt .

1oncluzii finale. 1. Performane financiare. 2ezultatele financiare ale firmei indic creterea n m suri absolute ale acestora" creterea veniturilor" a cifrei de afaceri" ceea ce ofer posibilitatea de dezvoltare pe viitor a firmei. 3e altfel" firma se afl n e!pansiune" dovad tendina de investire a rezultatelor n capacit i de producie. %. Structura financiar 3in punctul de vedere al ratelor de structur ale pasivului care reflect formarea" sursele i termenele de e!i&ibilitate ale resurselor financiare" putem

concluziona c firma se afl ntr-o situaie nefavorabil caracterizat printr-un &rad sc zut de autonomie financiar " &rad ridicat de ndatorare i o si&uran sc zut . 3in punctul de vedere la ratelor de structur ale activului care reflect utilizarea" termenele i &radul de lic(iditate ale elementelor patrimoniale" putem concluziona c firma se afl ntr-o situaie relativ favorabil . '. /c(ilibrul financiar. 4irma se & sete n dezec(ilibru financiar pe termen scurt" ca urmare a deficitului mare dintre resursele i utiliz rile permanente i a celui dintre resursele i utiliz rile ciclice. Pe ansamblu" firma se afl n dezec(ilibru financiar &lobal" av#nd trezoreria ne&ativ . 4uncional" trezoreria aferent e!ploat rii este pozitiv " ns este devansat de activitatea n afara e!ploat rii precar e!trem de deficitar " ceea ce conduce la un flu! de trezorerie net ne&ativ. ). 5estiunea resurselor financiare. 2otaia principalelor elemente de pasiv scoate n eviden o sporire a eficienei utiliz rii resurselor proprii" dovad fiind o vitez mare de rotaie a acestora" i o reducere a eficienei utiliz rii resurselor mprumutate i atrase" dovad num rul mic de rotaii al datoriilor. Privit prin prisma e!i&ibilit ii" pasivul e caracterizat printr-o cretere a eficienei utiliz rii surselor curente i o reducere a eficienei utiliz rii resurselor permanente. 6naliza &estiunii activelor relev o reducere a eficienei utiliz rii mi*loacelor permanente i o cretere a eficienei utiliz rii mi*loacelor circulante. 5estiunea stocurilor este eficient n ansamblul s u" cu e!cepia fazei de aprovizionare unde se constat o imobilizare de resurse financiare. 1omparaia &estiunii creanelor curente cu cea a datoriilor de acest fel relev un e!cedent cu efect pozitiv asupra trezoreriei" ca urmare a decala*ului ncasare + plat . 3e asemenea" o situaie favorabil & sim i ntre creanele" respectiv de plat mai ndelun&at " datoriile din e!ploatare" precum i ntre creditul + client cu cel furnizor" firma obin#nd credite comerciale mari" deci o durat comparativ cu durata ncas ri clienilor" mai mic . ,. 2andamentul financiar

6t#t pe ansamblul activit ii curente" c#t i la nivelul activit ii de e!ploatare se constata o slab eficien a utiliz rii resurselor consumate i a veniturilor. 4irma analizat obine profit" ns cu un consum ridicat de resurse" ceea ce determin o ineficien ridicat n activitatea curent i cea de e!ploatare. Pentru a se a*un&e la o eficien n utilizarea resurselor" c#t i a utiliz rii veniturilor" este de dorit fie o sporire veniturilor" fie o optimizare a c(eltuielilor n direcia reducerii acestora i a mbun t irii structurii lor. Se remarc " totodat " o ineficien i n activitatea de comercializare a m rfurilor i a produselor firmei" rata mar*ei comerciale av#nd o tendin de sc dere. 2emunerarea acionarilor firmei nre&istreaz politicii de investiii de c tre firm . -. 2iscurile 4irma este relativ bine prote*at mpotriva riscurilor. 1el puin n privina riscului de faliment" acesta fiind aproape ine!istent. 0onitatea financiar a firmei este precar . 4irma duce lips acut de lic(idit i" iar solvabilitatea ei este nefavorabil " se depreciaz continuu. rate satisf c toare" dar cu tendin de sc dere de la un an la altul" ceea ce demonstreaz o continuare a