Sunteți pe pagina 1din 3

Elemente specifice ale economiei la nvel naional i mondial

Dezvoltarea unei economii naionale n conformitate cu principiile economiei de piata are la baza implementarea reformelor economice. Reforma economica reprezint un proces complex de transformare structural a economiei in domeniul: - proprietatii - managementului - al tehnicii i tehnologiei - mecanismelor de funcionare a instituiilor legislative, etc. O reforma economica are ca obiectiv refacerea echilibrului economic partial sau total al economiei nationale porind de la cinci componente majore: - stabilizarea macroeconomica - presupune: o anumita politica bugetara si de credit, masuri de control asupra procesului inflationist si a somajului, a balantei comerciale si de plati e terne etc. - liberalizarea - necesita: liberalizarea preturilor si a ratei dobanzilor, eliminarea barierelor in schimburile economice internationale, etc. - privatizarea - urmareste crearea unui sector privat dominant in cadrul pluralismului formelor de proprietate, in cadrul caruia activitatea economica sa se desfasoare pe criterii de eficienta economica, sociala si ecologica. - dezvoltarea infrastructurii institutionale - implica un comple de reforme cu caracter institutional, legislativ, fiscal, monetar si de protectie sociala care in final sa se concretizeze in ridicarea nivelului de trai al populatiei. - asistenta externa ! se refera la: finantarea fondului de stabilizare monetara, sprijinirea importurilor de materii prime deficitare si tehnologii moderne, etc. Dar economia nationala a oricarei tari, indiferent de nivelul de dezvoltare, nu se poate dezvolta autarhic". #utarhia reprezinta acea politica economica prin care o tara, apreciind ca suficiente resursele de care dispune pentru acoperirea ruturor necesitatilor, nu dezvolta relatii economice cu alte state. Dar orice tara are nevoie de diferite marfuri, pe care nu le produce sau de care nu dispune, ca: materii prime, resurse energetice, produse agroalimentare si nealimentare, servicii etc., datorita fie criteriilor de rationalitate economica, fie repartitiei inegale a resurselor pe glob. $otodata, fiecare economie nationala dispune de e cedente la diferite marfuri peste necesitatile interne, marfuri ce trebuie valorificate pe piata e tema. %rin e port, orice tara poate realiza o eficienta economica ridicata, cresterea productivitatii muncii nationale, asigurarea de resurse financiare necesare cresterii posibilitatilor de dezvoltare economica. Economia mondiala , reprezinta totalitatea economiilor nationale ale statelor lumii, legate intre ele printr-un comple de relatii generate de participarea la diviziunea intemationala a muncii si la circuitul mondial si guvemate de o ordine economica intemationala specifica etapei istorice date. &aporturile economice intre statele lumii au e istat din cele mai vechi timpuri. 'u toate acestea, nici in antichitate si nici in evul mediu nu a e istat o economie mondiala. (conomia mondiala s-a format in
"

Autarhia este un termen care definete conceptul de autosuficien economic sau de economie nchis. #utarhia este un sistem economic complet autosuficient, care se bazeaz numai pe propriile resurse i este independent de piaa internaional. )ntr-un asemnea sistem, care poate fi un stat, o regiune, o uniune de state, nu e ist relaii comerciale cu e ternul iar ecosistemul economic nu este n niciun fel influenat de schimbrile internaionale. )n prezent situaiile de autarhie sunt e trem de rare. 'oreea de *ord este condus pe principii autarhice. +tructura economic modern se bazeaz pe deschiderea fa de pieele e terne, astfel nc,t ansele unei ri de a tri n izolare sunt practic nule.

cadrul unui proces istoric indelungat, in corelatie cu formarea pietei mondiale si a diviziunii internationale a muncii. %rocesul de formare a economiei mondiale s-a incheiat la sfarsitui secolului -.-- lea si inceputui secolului ---lea. $rasaturile fundamentale ale economiei mondiale sunt: - e istenta economiilor nationale, in ipostaza de celule de baza/ - structura eterogena, fiind alcatuita din tari cu nivel economic diferit/ - sistem comple de interdependente/ - dezvoltarea are loc in cadrul unui amplu proces contradictoriu. Economia mondiala contemporana, se caracterizeaza printr-o serie de trasaturi specifice si anume: - cresterea numarului statelor suverane, independente/ - largirea interdependentelor dintre economiile nationale ale acestor state/ - e istenta si adancirea decalajelor economice si tehnico-stiintifice dintre tarile dezvoltate si cele in curs de dezvoltare/ - confruntarea comunitatii mondiale cu o serie de probleme globale care trebuie de urgenta rezolvate, precum sunt: subdezvoltarea, criza de materii prime si energie, criza alimentara, e plozia demografica, criza ecologica, sporirea cheltuielilor pentru aparare, criza urbanizarii, etc. 0peratiunile de comert international intre economiile nationale ale diferitelor tari sunt reflectate in balanta comerciala. Balanta comerciala, sau balanta de comert e terior, reprezinta un tablou statistico-economic, in care este reflectata valoarea totala si pe grupe de marfuri, cum sunt: produse agro-alimentare, materii prime, combustibili, produse chimice, masini si utilaje etc., a e portului si importului. Diferenta dintre import si e port formeaza soldul balantei comerciale, ce poate fi: - pozitiv, daca e porturile sunt mai mari decat importurile - balanta e cedentara - negativ, daca importurile sunt mai mari decat e porturile ! balanta deficitara - nul, daca e porturile sunt egale cu importurile - balanta echilibrata. &ealizarea unei balante comerciale e cedentara, efect a unor e porturi superioare valoric importurilor, duce la sporirea resurselor in valuta convertibila ale tarii respective, pe de o parte, iar pe de alta, constituie o prioritate pentru statele cu datorii e terne mari si care urmaresc convertibilitatea monedei nationale. +ituatia balantei comerciale e istente la un moment dat: e cedentara, deficitara sau echilibrata, este rezultatul nivelului eficientei economice si al productivitatii muncii sociale nationale, reflectata in gradul de competitivitate al marfurilor si serviciilor nationale pe piata e tema. .deal este ca balanta comerciala sa fie echilibrata, iar daca acest deziderat nu este posibil in fiecare an, el trebuie urmarit si realizat cumulativ pe o perioada de cativa ani. 1alanta comerciala este componenta de baza a balantei de plati externe. #ceasta reprezinta un tablou statistico-economic in care se include si se compara incasarile si platile realizate de o tara din relatiile sale economice, financiare, si monetare cu alte tari, pe o anumita perioada de timp, de obicei un an. 1alanta de plati e terne, numita de regula balanta de plati, cuprinde in activul ei incasarile, creantele e igibile din perioada respectiva iar in pasivul ei platile, adica datoriile e igibile. ( cedentele si deficitele diverselor posturi se compenseaza reciproc, astfel ca sub aspect contabil, balanta de plati e terne este echilibrata, de regula deficitele se finanteaza, iar e cedentele sunt utilizate in diferite scopuri. #vand in vedere importanta comertului international pentru fiecare economie nationala, statele lumii cauta mijioace pentru protejarea pietei interne utilizand in acest scop diverse parghii economice: tarifele vamale si barierele netarifare. a2 arifele vamale, reprezinta un tabel sistematic al marfurilor si ta elor vamale corespunzatoare acestora care se percep pentru marfurile trecute peste granita nationala a unei tari. .n practica internationala e ista tarife vamale cu o singura coloana pentru ta a vamala prevazuta sau cu mai multe

coloane. #ceste coloane cuprind ta e vamale pentru tarile care beneficiaza de clauza natiunii celei mai favorizate 3ta e conventionale2, ta e pentru tarile care nu beneficiaza de clauza 3ta e autonome2 si, uneori, ta e vamale preferentiale care se acorda unor tari slab dezvoltate. 4neori, tarifele vamale mai pot cuprinde si nomenclatorul marfurilor scutite de ta e vamale, unele reguli de impunere si alte formalitati vamale. axa vamala este un impozit care se aplica marfurilor trecute peste granita vamala a unei tari. Dupd modul de percepere, ta a vamala poate sa fie: - ad valorem, o marime procentuala din valoarea marfii - specifica, o anumita suma pe unitatea fizica de masura - mi ta. (a poate avea ca scop cresterea veniturilor bugetului de stat, sau5si protectia producatorilor intemi de competitorii straini. $a a vamala reprezinta un instrument important al politicii vamale care actioneaza asupra pretului marfii importate in vederea reducerii importului si eliminarii deficitului balantei comerciale, care este suportata, in final de consumator, fiind inclus in pretul de vanzare al marfii. b2 Barierele netarifare rcprezinta instrumente ale politicilor comerciale folosite de stat pentru a proteja economia nationala impotriva concurentei din partea altor tari, mai ales a celor mai dezvoltate. (le au aparut si s-au dezvoltat ca urmare a faptului ca protectia economica nationala 3sau colectiva, in cazul diferitelor forme de integrare economica2, realizata prin sistemul ta elor vamale, s-a dovedit a fi insuficienta in fata ofensivei concurentiale a altor state. Din grupa instrumentelor incluse in barierele netarifare fac parte reglementarile cantitative ale comertului e terior si anume: contingentarea importului si e portului, licentele pentru e port si import, restrictiile valutare, monopolurile de stat de import si e port si protectionismul indicat. !ontin"entarea importului si exportului inseamna limitarea de catre stat, pentru o perioada de timp, a importului sau e portului anumitor marfuri la anumite cantitati 3contingente2 precizate in e presie fizica sau valorica. #icentele de import si export reprezinta autorizatii eliberate de stat firmelor importatoare sau e portatoare pentru efectuarea unui import sau e port de marfuri, precizat in e presie fizica sau valorica. Restrictiile valutare , limiteaza volumul importului sau e portului prin reglarea sumei in valuta straina pe care statul o pune la dispozitia importatorilor, precum si prin obligarea e portatorilor de a preda valuta straina incasata de ei organelor controlului valutar la cursul oficial fi at. $rotectionismul indirect, se refera la: masurile sanitar-veterinare si fitosanitare privind importul anumitor produse 3vite, came, cereale, produse alimentare etc.2/ folosirea obligatorie intr-o anumita proportie a produselor indigene in procesul de productie/ inscrierea obligatorie pe anumite marfuri a marcii tarii de origine/ impunerea unor e igente de calitate si de protectie a mediului inconjurator/ impunerea unor reglementari complicate si anevoioase necesare pentru indeplinirea formalitatilor de import, etc.