Sunteți pe pagina 1din 6

Folosirea metodelor activ-participative n activitiledesfurate la ciclul primar

prof. nv. primar Gozman-Pop Delia coala Gimnazial Nr.1 Marca Slaj n ultimul timp exi t o nece itate a pre!tirii copiilor pentru o via" activ #i creativ$ pentru o mai mare participare la rezolvarea multiplelor #i complexelor pro%leme ale ociet"ii. De aceea $ e te fire c ca e&uca"ia lor e %azeze pe metode activ participative $ acea ta fiin& n e en" preocuparea nv"m'ntului pentru formarea unei atitu&ini active$ %azate pe curiozitatea intrin ec &e a cunoa#te$ &orin"a &e a o% erva #i explica$ &e a experimenta$ &e a con trui$ a explora #i a &e coperi$ &e a crea. Aceste metode unt proce&uri care porne c &e la i&eea c nv"area e te o activitate per onal$ care nu poate fi nlocuit cu nimic$ iar cel care nva" e te con i&erat mana!erul propriei nv"ri$ al ntre!ului proce &e nv"are. (cea ta &evine o activitate unic #i &iferit &e la o per oan la alta$ fiin& &eterminat &e i toria per onal a u%iectului$ &e me&iul &in care provine &ar #i &e rela"iile ociale pe care ace ta le &ezvolt. Prin urmare$ nv"area e te o activitate per onal$ care
apar"ine in&ivi&ului) e te un act per onal care implic elevul n totalitate. (ce te meto&e e centreaz exclu iv pe elev #i unt &eci ive n formarea per onalit"ii ace tuia.

Meto&ele activ *participative timuleaz participarea con#tient #i activ a elevilor n proce ul in tructiv-e&ucativ$ i ajut caute$ cerceteze$ ! ea c in!uri noile cuno#tin"e$ afle in!uri olu"ii la pro%leme$ prelucreze cuno#tin"ele$ le i tematizeze$ pun'n& accent pe nv"area prin ac"iune$ pe manipularea n plan manual #i mental a o%iectelor$ ac"iunilor) unt meto&e &e interac"iune colectiv$ facilit'n& cola%orarea &intre copii) inten ific c+im%ul &e i&ei #i informa"ii) a&uc copiii n contactul &irect cu realitatea nconjurtoare$ cu itua"ii concrete &e via" real$ care &au prilej &e participare la rezolvarea pro%lemelor practice &in realitate #i i atra! n crearea &e %unuri materiale) olicit cu eficacitate !'n&irea$ ima!ina"ia$ memoria #i voin"a copiilor) imprim actului &e in truire un pronun"at caracter formativ * e&ucativ. (ce te meto&e e %azeaz pe cooperare #i activitate comun n rezolvarea unor arcini &e nv"are. ( tfel$ munca n !rup e te orientat mai ale re pectate c'teva etape metodice analiza temei #i a arcinilor &e in truire au autoin truire) mpr"irea arcinilor ntre mem%rii !rupului) pre a pectul ocial al nv"rii$ urmrin& &ezvoltarea comportamentului ocial al elevului. ,a urmare$ n proiectarea #i or!anizarea ei tre%uie

&ocumentarea a upra temelor #i a pectelor &e intere prin cercetarea &iferitelor ur e) emiterea unor ipoteze #i opinii a upra rezultatelor pro%a%ile) efectuarea &e inve ti!aii practic aplicative au teoretice. .. /oi"a 012234 con i&er ca fiin& meto&e active$ eficiente #i creative urmtoarele -

expunerea) conver a"ia) lucrul cu manualul) &emon tra"ia) o% ervarea) exerci"iul) al!oritmizarea) mo&elarea) tu&iul &e caz) meto&ele &e imulare .(l"i autori$ cla ific meto&ele #i te+nicile interactive &e !rup$ &up func"ia &i&actic principal$ na. Metode de predare- nvare interactiv n grup- meto&a ji! a56 mozaicului) meto&a ca ca&ei) meto&a turnirului ntre ec+ipe 07G7- 7eam 6 Game 6 7oumament 4) meto&a pirami&ei) b. Metode de fixare i sistematizare a cunotinelor, dar i de verificare: +arta co!nitiv6 conceptual) matricele) p'nza &e pianjn) te+nica florii &e nufr) c. Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativitii: %rain tormin!) meto&a plriilor !'n&itoare) ma a rotun&) !roup) meto&a fri co) d. Metode de cercetare n grup: proiectul &e cercetare) portofoliul &e !rup. :a ace tea e mai a&au!- meto&a Sinel!$ explozia telar$ meto&a cu%ului$ meto&a ciorc+ineleui$ te+nica acvariului etc. ,on i&er c multe &intre ace tea pot fi folo ite cu ucce #i n nv"m'ntul primar$ &eoarece prin mo&ul lor &e aplicare pot trezi curiozitatea6 intere ul elevilor. (m aplicat #i eu c'teva &in meto&ele activ * participative la cla a nt'i pentru a oferi elevilor mei un &emer &i&actic plcut$ mo&ern #i cu valen"e formative ce timuleaz !'n&irea lor. (m con tatat c timpul nece ar familiarizrii elevilor cu ace te meto&e e te pe &eplin compen at &e eficien"a lor n planul &ezvoltrii p i+ice. (ce te meto&e unt a!reate &e copii$ porin&u-le ace tora motiva"ia. Dac ne &orim ni#te nv"cei flexi%ili #i mo&erni n !'n&ire e te %ine intro&ucem c't mai &e meto&ele active &e nv"are n &emer urile noa tre &i&actice. n acea t lucrare voi prezenta c'teva exemple concrete &in experien"a mea ca &a cl ; Ciorchinele e te un or!anizator !rafic$ un tip &e %rain tormin! neliniar$ prin care e evi&en"iaz ntr-o re"ea conexiunile &intre i&eile &e pre u%iect.Poate fi ne&irijat$ c'n& elevii notez toate i&eile po i%ile ntr-o re"ea a ciorc+inelui realizat &e ei #i emi&irijat$ c'n& nv"torul ta%ile#te ni#te criterii pe %aza crora elevii vor completa ciorc+inele. Prin interme&iul metodei ciorchinelui elevii au oferit n orele &e :im%a #i literatura rom'n exemple &e cuvinte care con"in !rupuri &e litere ce,ci ge, gi,che chi,ghe,ghi. Brainstormingul e te cuno cut n literatura &e pecialitate ca $$ a alt &e i&ei<<fiin& folo it frontal$ n activitatea pe !rupe #i n ec+ipe. . te cea mai impl$ cea mai eficient #i cea mai tu&iul &e caz) p+ilip 86 8) te+nica 86 36 9) te+nica focu -

utilizat te+nic &e timulare a creativit"ii #i &e !enerare &e noi i&ei n ca&rul unui !rup. .tapele %rain tormin!ului-comunicarea .xemplea4 $$,e-ar fi &ac ar fi mereu var 0 iarn$ zi au noapte4=<< - ,unoa#terea me&iului %4 $$,are me erie e te mai important=<< * :im%a #i literatura rom'n Prin meto&a tiu - Vreau s tiu - Am nvat e trece n revi t ceea ce elevii #tiu &eja &e pre o anume tem #i apoi e formuleaz ntre%ri la care e a#teapt ! irear pun urilor n lec"ie.Meto&a e poate folo i n orice tip &e lec"ie. >u%ricile e pot completa n &iferite ecven"e &i&actice$ pe m ura acumulrii cuno#tin"elor$ p'n la f'r#itul orei. Se poate folo i in&ivi&ual au n perec+i.Pentru a folo i acea t meto& e pot parcur!e urmtoarele etape .xempluGrupul &e litere $$ce<<- :im%a #i literatura rom'n Vreau s tiu ,uvinte n care unetul $$ce<< cuvintele care con"in $$ce<<= cer-nea-l$ #oa-re-ce$ etc. Marcela$ Am nvat unet re&at printr-un !rup &e &ou litere $$c<< #i $$e<<. e au&e ,um e &e part corect n ila%e $$,e<< e te un arcinii &e lucru) comunicarea re!ulilor)emi ia #i nre!i trarea i&eilor)activitate frontal &e prezentare a i&eilor)evaluarea i&eilor pro&u e prin %rain tormin! .

:a nceput- ceai$ ceap$ cea-p$ re-ce$ a-ce$ ze-ce$ cerneal$etc) n interiorpurcel$ luce#te$ etc) :a f'r#itrece$ ace$

#oarece$ zece$ etc. Cubul e te o te+nic prin care un u%iect e te tu&iat &in mai multe per pective. Se confec"ioneaz un cu% &in carton. Pe fiecare fa" a cu%ului unt cri e &iferite in truc"iuni pe care elevii tre%uie le urmeze. .xemplu- Iarna * unoaterea mediului !escrie" ompar" #$plic" Asocia%" Anali%ea%" Argumentea%" Prezint caracteri ticile anotimpului iarna; Prin ce e &eo e%e#te &e anotimpul vara= De ce e m%rac oamenii &iferit iarna = ,are unt r%torile ace tui anotimp= .numer lunile &e iarn; De ce unele animale +i%erneaz=

Energi er e te o activitate care poate fi folo it la $$nt'lnirea &e &iminea"<< ca activitate &e !rup au n orice moment al lec"iei pentru a nviora elevii printr-un exerci"iu plcut #i util. .xemplu& ,,'alata de fructe(( unoaterea mediului ,opiii tau n cerc pe caune. nv"torul t n picioare. .levii au arcina &e a-#i ale!e un fruct . :a coman&a $$Salat &e fructe &e ?0 toamn$ var$ exotice$ &ulci$ zemoa e$ &e culoare !al%en$ etc4<<$ elevii care reprezint fructele re pective e ri&ic #i #i c+im% locul ntre ei. n ace t moment intr n joc #i nv"torul. @ per oan rm'ne n picioare. .a va &a urmtoarea coman&. /ocul e nc+eie c'n& fiecare elev #i-a c+im%at cel pu"in o &at locul. Bla onul e te o meto& ce poate fie con i&erat ca un corolar al unei lec"ii au unit"i &e nv"are.Poate fi or!anizat in&ivi&ual$ n perec+i$ n ec+ip$ pe !rupe. #$emplu& )nitatea ,, a un roi de fluturi al*i+(( ,im*a i literatura rom-n

0) # '1A2#, !A2 # 3I0#

1.

rinul reprezint al%ul pur ca #i iarna cu zpa&a ei$ &ar #i a#a cum fri!ul iernii "i poate face ru #i miro ul crinului te poate m%olnvi.

1. 'ania e folo e#te numai iarna$ a&uce %ucurie n ufletele copiilor. 3. Fluturele trie#te un ezon$ at't c't &ureaz #i iarna$ im%olizeaz ve elie #i nc'ntare #i &e multe ori punem &e pre ful!i c unt ca $$un roi &e fluturi al%i.<< A. .eisa/ul de iarn e te &ecorul pecific al textelor &e pre iarn.

Cvintetul e te o poezie cu cinci ver uri n care e rezum #i e intetizeaz conci con"inutul &e i&ei al unui text petru a evi&en"ia reflec"ia elevului a upra u%iectului a%or&at. Se crie un cuv'nt au e &e eneaz un o%iect n mijlocul au n partea &e u a ta%lei 6 foii &e +'rtie. ,opiii$ in&ivi&ual au n !rupuri mici$ emit i&ei 6 inta!me le!ate &e tema &at) Se fac conexiuni$ &e la titlu la i&eile copiilor$ ace tea e pot face cu linii tra ate &e la nucleu la contri%uiile lor au ale !rupurilor ) .xemplu- Anotimpul iarna unoaterea mediului

mrunt cercel'n&

puz&erie

cz'n&

pul%er'n&

,a&e puz&erie trlucitoare$ &ea @mt


Demer urile &i&actice propu e e %azeaz pe c'teva principii le!ate &e nv"are n cla e realizeze un me&iu care confer ncre&ere. ,ola%orarea n timpul activit"ilor e %azeze pe re pect ntre mem%rii !rupului. nv"area fie m%o!"it prin tu&iul in&ivi&ual #i prin interac"iunea n ca&rul !rupului. Prin ace t tip &e nv"are e permit fiecrui elev e formeze a tfel nc't #i poat &efini propriile valori #i ! ea c mo&ul prin care #i poate clarifica propriile puncte &e ve&ere. (le!erea celor mai potrivite meto&e folo ite la cla e te influen"at &e experien"a #i tilul &e pre&are al fiecrui nv"tor$ &ar #i &e in&ivi&ualitatea #i particularit"ile pecifice fiecrei cla e.

BCB:C@G>(DC. 1.@prea$,.$ Strate!ii &i&actice interactive$ ..D.P.$ >.(.$122E 1. Dumitru$C.(l.$ Dezvoltarea !'n&irii critice #i nv"area eficient$ .&itura &e Fe t$7imi#oara$1222 3.Bre%en$S.$Gon!ea$..$ Meto&e interactive &e !rup$.& (rve $ ,raiova$ 1221