Sunteți pe pagina 1din 4

FACILITATI ACORDATE DE CALEA FERATA PRIN CONVENTII

FACILITATE Leg. 42/1990 Revolutionarii din Decembrie 1989 si urmasii acestora DESCRIERE Bilet de calatorie gratuit in cont SSPR valabil la toate cat. de trenuri de calatori !entru o calatorie dus " intors la clasa # intre statiile indicate !e bilet indi$erent de distanta . Sunt nominale netransmisibile si sunt valabile numai insotite de actele care atesta calitatea de bene$iciar al !revederilor Leg.42/90 . Dau dre!tul la un singur insotitor cu mentiunea !e bilet % !tr. insotitor & si la o intreru!ere de !ana la ' (ile Bilet de calatorie gratuita valabil la toate cat. de trenuri de calatori !entru o calatorie sim!la cl.# sau cl. a"##"a intre statiile indicate !e bilet indi$erent de distanta . Sunt valabile numai cu legitimatia de veteran . Dau dre!tul la mai multi insotitori si la o intreru!ere de !ana la ' (ile . Bilet de calatorie gratuita valabil la tren !ers. cl. a"## a !tr. o calatorie dus"intors . Sunt nominale netransmisibile !e $iecare cu!on statistic este obligatorie !re(enta stam!ilei cu denumirea /udetului . Dau dre!tul la un singur insotitor biletele $olosite de acestia avand mentiunea %!entru insotitor& la rubrica re(ervata numelui cu semnatura si 0tam!ila emitentului $iind valabile numai !entru aceeasi calatorie cu a !ersoanei cu dre!t de insotitor . Dau dre!tul la o intreru!ere de !ana la ' (ile . Bilet de calatorie gratuita valabil la toate cat. de trenuri de calatori !entru o calatorie sim!la cl.# Sunt nominale netransmisibile valabile numai cu talonul s!ecial . Dau dre!tul la mai multi insotitori si la o intreru!ere de !ana la ' (ile VIZARE LA CASA " Se !re(inta la casa biletul com!letat la rubricile ) d"l act de ident. certi$icat nr. de la statia la statia " *asierul com!letea(a % ruta& detasea(a cu!onul statistic !e care il retine si a!lica vi(a de valabilitate !e verso biletului . " +u dau dre!tul la restituire . Se !re(inta la casa biletul com!letat la rubricile ) d"l act de ident. nr. legitimatie de la statia la statia " *asierul com!letea(a % ruta& detasea(a cu!onul statistic !e care il retine si a!lica vi(a de valabilitate !e verso biletului . Se !re(inta la casa biletul com!letat la rubricile ) d"l nr. legitimatie de la statia la statia " *asierul com!letea(a % ruta& detasea(a cu!onul statistic !e care il retine si a!lica vi(a de valabilitate !e verso biletului . " #n ca(ul renuntarii la calatorie se va a!lica vi(a de neutili(are calatorul !utand $olosi biletul !tr. o alta calatorie dar numai !e relatia si ruta inscrisa . Se !re(inta la casa cu!onul talon com!letat rubricile ) de la statia la statia . " *asierul retine cu!onul talon si emite bilet bianco din de!o(itul s!ecial constituit inscriind in coloana %tari$e 100 1 red.& toate tari$ele de$alcate $unctie de rangul trenului iar in rubrica %s!eci$icatia di$.& mentiunea %bene$iciar DL 118/1990& VIZARE IN TREN " Personalul de tren com!letea(a rubrica % ruta& a!lica ane,a de control !e verso inscrie data nr. trenului si numele statiei de urcare . " Retine cu!onul statistic !e care il de!une la casa statiei de domiciliu

Leg. 44/1994 -eterani de ra(boi

" Personalul de tren com!letea(a rubrica % ruta& a!lica ane,a de control !e verso inscrie data nr. trenului si numele statiei de urcare . " Retine cu!onul statistic !e care il de!une la casa statiei de domiciliu " Personalul de tren com!letea(a rubrica % ruta& atat !e bilet cat si !e cele doua cu!oane statistice a!lica ane,a de control !e verso inscrie data si nr. trenului . " Retine cu!onul statistic !e care il de!une la casa statiei de domiciliu

Leg. '19/2002 Persoanele cu .andica!

DL 118/1990

2mite B23 barand cu %4& casuta cores!un(atoare %DL118& inscrie tari$ul real la distanta 5m.!e randul a$erent tari$ului 1. Barea(a cu 4 casuta cores!.&valabil cu cu!on& si inscrie nr. cu!on . Retine cu!onul talon !e care il !reda la st. de domicilu

FACILITATE Leg.146/2000 Reduceri !tr. !ensionari

DESCRIERE 7 calatorii sim!le cu reducere '01 tren !ersoane clasa a ##"a cu taloane s!eciale de calatorie avand 7 cu!oane talon detasabile . Dau dre!tul la o intreru!ere de 24 ore . +u dau dre!tul la insotitori .

VIZARE LA CASA Se !re(inta la casa cu!onul talon com!letat la rubricile ) de la statia la statia . " *asierul retine cu!onul talon si emite bilet carton '0 1 reducere inscriind !e acesta nr.dosar !ensie

VIZARE IN TREN 2mite B23 barand cu %4& casuta cores!un(atoare %!ens& inscrie tari$ul real la distanta 5m.!e randul a$erent tari$ului 1si !e randul %total incasat& . Barea(a cu 4 casuta cores!.&valabil cu cu!on& si inscrie nr. cu!on . Retine cu!onul talon !e care il !reda la st. de domiciliu 2mite B23 barand cu %4& casuta cores!un(atoare %el/stud& inscrie tari$ul real la distanta 5m.!e randul a$erent tari$ului 1si !e randul %total incasat& . Barea(a cu 4 casuta cores!.&valabil cu leg& si inscrie nr. leg.student !tr.reducere trans!ort .

89 :09/1997 ;rd.962/200: Reduceri !tr. 2levi si studenti

Bilet carton '01 reducere tren !ersoane clasa a ##"a . Studentii bene$icia(a si de 24 calatorii sim!le cu reducere '01 tr.accelerat clasa a ##"a !e ba(a %carnetului cu cu!oane '01 red.la tr. acc.& . Dau dre!tul la o intreru!ere de 24 ore

" Ptr.tr.!ersoane se !re(inta carnetul de elev sau legitimatia de student !tr. reducere trans!ort . *asierul emite bilet carton '01 reducere inscriind !tr.student nr. legitimatiei " Ptr.tr.accelerat se !re(inta la casa si carnetul cu cu!oane '01 red.tr.acc. avand cu!onul com!letat la rubricile ) de la statia la statia . " *asierul retine cu!onul statistic si emite su!liment tr.acc. '0 1 reducere . " Se !re(inta la casa biletul com!letat la rubricile ) 9radul numele !renumele de la statia la statia " *asierul com!letea(a % via& si 5m detasea(a cu!onul statistic !e care il retine si a!lica vi(a de valabilitate !e $ata biletului . " +u dau dre!tul la restituire

<oi de drum militare

Legitimatii de calatorie clasa # sau clasa a ##"a valabile la tren !ersoane !entru o calatorie sim!la Dau dre!tul la o singura intreru!ere de 24 ore .

" Personalul de tren com!letea(a rubrica % via& si 5m a!lica ane,a de control !e $ata $oii inscrie data nr. trenului si numele statiei de urcare . " Retine cu!onul statistic !e care il de!une la casa statiei de domiciliu

*onventie cu Politia 3<

=utori(atii de calatorie nominale valabile la clasa !entru care au $ost eliberate la trenuri de !ersoane acc. si ra!ide . Pentru tr.#* vor avea mentiunea %valabil la tren #*&. Sunt valabile numai insotite de delegatie sau ordinul de serviciu =utori(atii de calatorie colectiva valabile !entru 1> 4 !ersoane numai cu !re(entarea ordinului de de!lasare sau a delegatiei de serviciu . =ceasta autori(atie nu da dre!tul la obtinerea tic.etului de re(ervare a locului .

FACILITATE *onventie cu Parlamentul Romaniei

DESCRIERE *arnete a 12 $ile valabile la clasa # la toate trenurile de calatori inclusiv la vag.de dormit si cuseta . *arnetele sunt nominale netransmisibile si valabile numai insotite de legitimatia de senator sau de!utat . Dau dre!tul la intreru!erea calatoriei

VIZARE LA CASA Se !re(inta la casa biletul com!letat la rubricile ) statia de !lecare statia de destinatie data calatoriei via si numarul trenului . " *asierul com!letea(a rubricile ) % nr.vag. locul 5m si !retul calatoriei& detasea(a cu!onul statistic !e care il retine si a!lica vi(a de valabilitate !e verso biletului . " +u dau dre!tul la restituire . Se !re(inta la casa %*arnetul de mot& du!licatul documentului de trans!ort sau dovada semnata de !rimarul din localitatea de domiciliu . " *asierul emite bilet bianco '01 reducere din de!o(it s!ecial constituit . #n rubrica %s!eci$icatia di$erentelor& va inscrie nr.carnetului de mot si nr.S3 . <isa de scontrare va $i retinuta !entru intocmirea situatiei de decont .

VIZARE IN TREN Biletele cu modi$icari sau stersaturi gasite in tren vor $i anulate si se va solicita !osesorului com!letarea unui nou bilet din carnet !e care !ersonalul de tren il va vi(a si va retine cu!onul statistic

Leg. ::/1997 Locuitorii ?untilor =!useni

3itularii %*arnetului de mot& bene$icia(a de reducerea cu '01 din costul biletului clasa a ##"a la toate categoriile de trenuri de calatori atat la dus cat si la intors atunci cand $ace dovada cu du!licatul documentului de trans!ort al mar$ii .

Legea 189/2000 Persecutat etnic

Bene$iciarul L 189/2000 !recum 0i @nsoAitorul acestuia bene$icia(B anual de 7 cBlBtorii dus" @ntors gratuite !e c$r clasa #"a cu trenuri de !ersoane accelerate ra!ide"e,!rese 0i intercitC @n ba(a cu!oanelor talon ce $ac !arte din taloanele s!eciale care sunt nominale netransmisibile 0i anuale. <olosirea cu!onului talon !entru obAinerea biletului la trenurile #*2 la vagon de dormit cu0etB sau !e altB rutB decDt cea @nscrisB !e cu!onul talon se !oate $ace numai cu !lata di$erenAelor tari$are cores!un(Btoare.

Bene$iciarul va com!leta cu !i, cu!onul talon atDt !entru el cDt 0i !entru @nsoAitor la rubricile)Ede la staAia .. la staAia .& via F..&. *asierul va deta0a 0i reAine cDte un cu!on talon @n ordine crescBtoare !e care @nscrie distanAa 5m 0i !reAul cBlBtoriei Gcare va $i cel @nscris !e biletul biancoH a!licB vi(a staAiei 0i eliberea(B biletul bianco cu !latB din de!o(it s!ecial constituit !entru L 189/2000. Pe b. b. emis !e ba(a cu!onului talon L 189/2000 casierul va @nscrie relaAia @nscrisB de titular !e cu!on distanAa 5m ruta la dB dre!tul la o @ntreru!ere a cBlBtoriei Es!eci$icaAia di$erenAelor& va @nscrie EL 189/2000 cu!on nr. F..& iar @n coloana de !DnB la ' (ile. tari$e E100 1 reducere& va trece toate tari$ele de$alcate valabile @n (iua a!licBrii vi(ei de valabilitate $uncAie de categoria 0i

Personalul de tren va reAine cu!onul talon com!letat de titular va @nscrie !e cu!on distanAa 5m !reAul cBlBtoriei 0i data cBlBtoriei 0i @i va elibera bene$iciarului L 189/2000 un bilet de cBlBtorie eliberat @n tren du!B tari$ deservire generalB nr.1 a!licind tari$ cu reducere de 1001. si va !roceda du!B cum urmea(B) DacB biletul se emite !entru bene$iciar de $acilitate con$. DL 189 se va bara cu &4& a cBsuAei cores!un(Btoare G DL 189 H 0i se va @nscrie tari$ul real la distanAa com!letatB !e cu!on !e rDndul a$erent tari$ului nr.1. $BrB a se @nscrie 0i !e rDndul %3otal

DL 4/1990 ?embrii =cademiei Romane

. Bilet de calatorie gratuita valabil la toate cat. de trenuri de calatori !entru o calatorie sim!la cl.# intre statiile indicate !e bilet indi$erent de distanta . Sunt valabile numai cu carnetul de membru al =cademiei Romane . Sunt nominale netransmisibile si nu dau dre!tul la insotitori . Dau dre!tul la intreru!erea calatoriei !ina la ' (ile.

rangul trenului la distanAa e$ectiv indicatB !e bilet. Pentru b. b. emis !entru @nsoAitor !e man0eta su!erioarB a b. . casierul va menAiona E!entru @nsoAitor B# nr. FF& iar la Es!eci$icaAia di$erenAelor& va @nscrie EL 189/2000 cu!on nr. F..& reAinDnd !entru acesta un alt cu!on de la titular. <olosirea cu!onului talon !entru obAinerea legitimaAiei de cBlBtorie la vagon de dormit cu0etB sau !e o altB rutB decDt cea @nscrisB !e cu!onul talon se !oate $ace numai cu plata di$erenAelor tari$are cores!un(Btoare. Se !re(inta la casa biletul com!letat la rubricile ) d"l nr. carnetului de academician de la statia la statia " *asierul com!letea(a % via& detasea(a cu!onul statistic !e care il retine si a!lica vi(a de valabilitate !e verso biletului . "+u dau dre!tul la restituire .

#ncasat& barDndu"se cu &4& cBsuAa cores!un(Btoare -alabil cu cu!on.. si @nscrierea nr. cu!onului eliberind bene$iciarului $ila ### " cu!onul de decont

SI*2=-= 29. 01. 2006 Intocmit Instructor Regional M / C SAVEL Pintiliei