Sunteți pe pagina 1din 11

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN V A S L U I TELEFON: 0235/311928 FAX: 0235/311715 e !"#$: #%&'"%$(#)#%&*'%*e+(*,.

e/%#0e : 1002://#%&*'%*e+(*,-

Aprobat in Consiliul de Administratie al ISJ Vaslui din 29.09.2011 Avizat Inspector Scolar General, ro!. "i#aela Veronica Cososc#i

$%C&'($A % &$A)I%*A+, $IVI*' S-A.I+I$&A &-A &+%$ '& ACC&SA$& /I I" +&"&*-A$& A $%G$A"(+(I +I0&+%*G +&A$*I*G roiecte de parteneriat european 1.+ista responsabililor cu elaborarea, veri!icarea 1i aprobarea edi2iei Elemente privind responsabilii / operaiunea 1 Elaborat Numele prenumele 2 !ro" #andiana $i%nevici !ro" ,asile -rsanu !ro" $i%aela ,eronica 2ososc%i i Funcia 3 &nspector colar responsabil cu proiecte educaionale &nspector colar .eneral ad/unct &nspector colar .eneral Data 4 '1 '( 2'11) 2* '+ 2'11 20 '+ 2'11 2+ '+ 2'11 Semntura 5

11

12 13

,eri"icat 1probat

2.Scopul procedurii opera2ionale Stabilirea activitilor concrete pe care trebuie sa le derule3e unitatile de invatamant in ca3ul parteneriatelor scolare Spri/inirea auditului i conducerii instituiei 4n stabilirea responsabilitilor potenialilor candidai la .ranturi prin !56751$-# #&FE#6N7 #E15N&N78##!9

3.'omeniul de aplicare a procedurii opera2ionale. 3.1. In!ormarea 1i consilierea cadrelor didactice, directorilor 1i inspectorilor, pentru accesa !onduri europene prin PROGRAMUL LIFELONG LEARNING(LLP) 3.2 "onitorizarea si evaluarea implementarii parteneriatelor scolare cu !inantare ++ la nivelul 4ud. Vaslui

5. 'ocumente de re!erin267re8lement6ri9 aplicabile activit62ii procedurale. 5.1. Identi!icarea dispozi2iilor le8ale aplicabile. #e.ea Educatiei Nationale nr 1/2'11 : 7 51(/1++5 art 5; : 7 *0/2''0 $etodolo.ia Europass si <out%pass $etodolo.ia)cadru privind serviciile de consiliere si orientarea carierei pe tot parcursul vietii =Foaia de parcurs> pentru anul scolar 2'11)2'12 !ro.ramul #i"elon. #earnin. ) 1peluri lansate 4n "iecare an Deci3ia nr 102/2''*/E2 a !arlamentului European i a 2onsiliului privind instituirea unui pro.ram de aciune 4n domeniul 4nvrii pe tot parcursul vieii 7%idul actuali3at al candidatului 1pelurile individuale pentru propuneri i orice prioriti naionale de"inite de 1.eniile Naionale ale "iecrui stat participant :.'escrierea procedurii opera2ionale :.1.&tape in derularea procedurii pentru unitatile bene!iciare de proiecte !inantate prin ++ ; Etapa & ? In!ormarea de c6tre unit62ile de <nv626m=nt, prin adres6 scris6 @ ctre inspectorul responsabil cu .estionarea proiectelor educationale despre proiectul/proiectele in curs de depunere/depus in cadrul ##! Dup anunarea o"icial a re3ultatelor pe site)ul AAA llp)ro ro@ acestea se centrali3ea3 de ctre inspectorul responsabil de .estionarea proiectelor educaionale i se public pe site)ul &nspectoratului Bcolar Cudetean ,aslui Etapa a &&)a? Dupa aprobarea proietului se va inainta la &SC ,aslui@ catre inspectorul responsabil cu .estionarea proiectelor educationale un dosar care va cuprinde? copia contractului de "inantare8con"orma cu ori.inalul9@ deci3ia de aprobare a implementarii proiectului si de numire a ec%ipei de proiect@ insotita de o aneDa ce va cuprinde numele celor desemnati@ "unctia si responsabilitatea in cadrul ec%ipei &SC ,aslui va "i noti"icat in scris@ prin adresa o"iciala@ de de "iecare data cand se produc sc%imbari in ec%ipa initiala Etapa a &&&)a? rezentarea <n scris@ ctre inspectorul responsabil cu .estionarea proiectelor educationale@ cu 2 saptamani 4nainte de des"urare@ a pro8ramului reuniunii> reuniunilor de proiect ce urmea3 a se des"ura 4n 5omEnia8daca este ca3ul9@ preci3Endu)se data@ locul@ participanii@ tema@ precum si a.enda acestora Etapa a &,)a? Fn ca3ul deplasrilor 4n strintate@ directorul unitatii scolare va adresa o cerere &nspectorului Bcolar 7eneral pentru aprobarea deplasrii@ cu 2 saptamani 4nainte de data plani"icat@ preci3End? unitatea de 4nvmEnt@ perioada@ ara si institutia unde se "ace deplasarea@ numrul de participani 2ererea8in 2 eDemplare9 va "i 4nsoit de urmtoarele documente? 1deverin din partea unitii colare@ din care s re3ulte c deplasarea are loc 4n interesul 4nvmEntului i la solicitarea unitii colare@ 4n con"ormitate cu prevederile #e.ii Educatiei Nationale nr 1/2'11G Habel cu cadrele didactice si elevii care se deplasea3 i acordul prinilor8repre3entat de semnatura acestora@ daca este ca3ul9G

Habel cu persoana/persoanele care asi.ur suplinirea pe durata deplasriiG Daca directorul unitatii scolare se deplasea3a in strainatate va aneDa cerere separata8in 2 eDemplare9@ in care va mentiona proiectul@ perioada deplasarii@ tara@ persoana dele.ata sa asi.ure mana.ementul unitatii scolare pe perioada deplasarii si persoana/persoanele care vor asi.ura suplinirea

Etapa a &,)a ? $aportarea comple?6 a unit62ii de <nv626m=nt 84n timpul anului colar9 ctre inspectorul responsabil cu .estionarea proiectelor educationale a95aportarea se va "ace trimestrial821 decembrie@ 31 martie@ 15 iunie9@ dupa modelul "urni3at de &SC ,aslui si va conine date despre? - activitile din proiect@ - stadiul reali3rii produselor "inale - comunicarea 4n cadrul parteneriatului@ - di"icultile 4ntEmpinate@ - .ra"icul activitilor de diseminare i modalitile de reali3are a acesteia@ atEt la nivelul colii@ cEt i la nivelul comunitii educative lar.ite si locale@ 8obiectivele diseminrii@ publicul int@ mi/loacele i metodele prin care se reali3ea39 Fnainte cu o sptmEn de "iecare activitate de diseminare@ inspectorul responsabil cu .estionarea proiectelor educationale va "i anunat@ ast"el 4ncEt s poat participa b9-nitatile scolare in anul & de derulare vor trimite la &SC ,aslui@ inspectorului responsabil cu proiectele educationale@ raportul intermediar in "ormat %artie si electronic@ semnat de persoanele abilitate si stampilat@ dupa trimiterea acestuia on line catre 1N!2DEF! -nitatile scolare in anul && de derulare vor trimite la &SC ,aslui@ inspectorului responsabil cu proiectele educationale@ raportul "inal in "ormat %artie8semnat de persoanele abilitate si stampilat9 si electronic@ dupa trimiterea acestuia on line catre 1N!2DEF! Etapa a ,)a? articiparea responsabililor>coordonatorilor de proiecte>cadrelor didactice la reuniunile de in"ormare/diseminare or.ani3ate de &nspectoratul Bcolar Cudetean ,aslui@ cu di"erite oca3ii Etapa a ,&)a? re86tirea 1i p6strarea la unitatea de <nv626m=nt a dosarelor cu documente care s poat "i pre3entate persoanelor abilitate? inspectorului responsabil cu .estionarea proiectelor educationale@ repre3entanilor 1 N ! 2 D E F ! @ ai $ E 2 H S @ cEt i ai 2omisiei Europene si/sau 5epre3entanei 2omisiei Europene la ;ucureti 1ceste documente se pstrea3 timp de : ani de la ultima plata, iar rapoartele se trimit la 1 N !2 D E F ! 8raport intermediar si "inal9@ la &SC ,aslui8raport trimestrial@ intermediar@ "inal9@ precum si altor institutii/or.anisme8la cerere@ daca este ca3ul9 *%-A. $espectarea etapelor procedurii este obli8atorie. :. 2. 'ocumente utilizate si resurse umane :.2.1. +ista 1i provenien2a documentelor Documentele o"iciale publicate pe site)ul AAA anpcde"p ro@ AAA llp)ro ro G !re3entarea 2ererii .enerale de propuneri@ actuali3at pentru "iecare an i pre3entarea !rioritilor strate.iceG

Documente de in"ormare a cadrelor didactice re"eritor la toate noutile le.ate de apelurile anuale@ de termenele i condiiile de accesare a di"eritelor sub)pro.rame

:.2.2. $esurse umane Fn derularea activitilor le.ate de ##! care "ac obiectul acestei proceduri@ sunt implicate ? &nspectorii colari .enerali &nspectorul responsabil cu proiectele educationale Directorii de unitati scolare 2adrele didactice din ec%ipele de proiect Elevii din ec%ipele de proiect @. "odul de lucru @.1. a1ii procedurii Elaborarea unui material in"ormativ de ctre &nspectorul responsabil cu .estionarea proiectelor educationale@ re"eritor la posibilitile le.ate de accesarea sub)pro.ramelor din ##! Fn perioada de des"urare a ##!@ vor "i "cute in"ormri periodice prin care sunt pre3entate toate elementele de noutate@ valabile pentru anul 4n curs De asemenea@ vor "i publicate termenele i documentele speci"ice i actuali3ate@ necesare in"ormrii potenialilor aplicani. Documentele vor "i transmise unitilor de 4nvmEnt prin site)ul &SC ,aslui@ prin e) mail i la edinele cu directorii i cu coordonatorii de proiecte/responsabilii cu proiectele educationale din unitatile scolare Fn perioada decembrie)"ebruarie@ inspectorul responsabil cu proiectele educationale va ine le.tura cu toi cei interesai 4n depunerea de proiecte i va acorda spri/in i consiliere 4n pre.tirea si trimiterea acestora roiectele vor !i trimise direct de c6tre A.*. .C.'.&.0. . la termenele stabilite pentru !iecare an, con!orm Apelului General &uropean si *ational. Inspectoratul /colar Judetean Vaslui va !i <n1tiin2at in scris despre proiectele ce se depun si urmeaz6 a se derula <n unit62ile de <nv626m=nt, iar dup6 evaluare, despre cele aprobate pentru !inantare7proiecte de parteneriat Comenius>Grundtvi8>+eonardo da Vinci9 A $esponsabilit62i <n derularea activit62ii. A.1. $esponsabilitatea Inspectorului Scolar General ,eri"icarea respectarii procedurii aprobate de &SC ,aslui 1probarea cererilor de plecare in mobilitati ale ec%ipelor de proiecte@ dupa ce acestea au "ost veri"icate si avi3ate de inspectorul responsabil cu proiectele educationale A.2. $esponsabilitatea inspectorului 1colar cu pro8rame comunitare 1i inte8rare european6. &n"ormarea cadrelor didactice cu privire la sub)pro.ramele din ##!@ precum i a modalitilor de accesare i derulare a acestor pro.rame@ con"orm procedurii descrise 1nunarea din timp i ori de cEte ori este nevoie@ a tuturor sc%imbrilor i noutilor intervenite de la un an la altul

Formarea si consilierea tuturor cadrelor didactice care doresc s aplice 4n cadrul acestui pro.ram pentru parteneriate de orice tip8in limitele conditiilor de eli.ibilitate impuse de 7%idul candidatului si 1pelul European si National9 1si.urarea le.turii cu 1N!2DEF! 5aportarea la cerere@ la termenele stabilite de catre 1N!2DEF! si $E2HS Formarea cadrelor didactice care doresc s aplice pentru mobiliti individuale@ 4n cadrul unor activiti speci"ice@ ce se vor des"ura 4naintea termenelor limita din 1pelul European si National 1si.urarea unei le.turi permanente cu unitile de 4nvmEnt care des"oar proiecte cu "inanare ##! !articiparea la activitile propuse prin proiecte sau la activitile le.ate de diseminare@ des"urate de bene"iciarii "inanrilor europene@ la nivel /udetean $onitori3area la nivelul /ud ,aslui a des"urrii proiectelor "inantate de ##!

A.3. $esponsabilitatilor directorilor de unitati scolare, a coordonatorilor si membrilor ec#ipelor de proiecte !inantate prin ++ 5esponsabilitatile sunt con"orme cu cele stabilite prin mana.ementul proiectelor "inantate prin ##!@ con"orm documentelor@ instructiunilor si contractului de "inantare inc%eiat cu 1N!2DEF!9@ prin pre3enta procedura@ prin speci"icul proiectului aprobat si prin deci3ia directorilor8pentru ec%ipele de proiect9

Inspector scolar proiecte educationale, pro!. +andiana "i#nevici

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN V A S L U I TELEFON: 0235/311928 FAX: 0235/311715 e !"#$: #%&'"%$(#)#%&*'%*e+(*,.e/%#0e : 1002://#%&*'%*e+(*,NR3*33**/33*332010

_____________________________________________________________________
Aprobat in Consiliul de Administratie al ISJ Vaslui 'in 29.09.2011 Avizat Inspector Scolar General, ro!. "i#aela Veronica Cososc#i

$%C&'($A % &$A)I%*A+, $IVI*' S-A.I+I$&A &-A &+%$ '& ACC&SA$& /I I" +&"&*-A$& A $%G$A"(+(I +I0&+%*G +&A$*I*G "obilitati individuale 1.+ista responsabililor cu elaborarea, veri!icarea 1i aprobarea edi2iei Elemente privind responsabilii / operaiunea 1 Elaborat Numele prenumele 2 !ro" #andiana $i%nevici !ro" ,asile -rsanu !ro" $i%aela ,eronica 2ososc%i i Funcia 3 &nspector colar responsabil cu proiecte educaionale &nspector colar .eneral ad/unct &nspector colar .eneral Data 4 '1 '( 2'11) 2* '+ 2'11 20 '+ 2'11 2+ '+ 2'11 Semntura 5

11

12 13

,eri"icat 1probat

2.Scopul procedurii opera2ionale Stabilirea activitilor concrete pe care trebuie sa le derule3e unitatile scolare si cadrele didactice care urmea3a sa participe la mobilitati individuale de "ormare continua 2omenius/7rundtvi./,i3ite de studiu Spri/inirea auditului i conducerii instituiei 4n stabilirea responsabilitilor potenialilor candidai la .ranturi prin !56751$-# #&FE#6N7 #E15N&N78##!9 3.'omeniul de aplicare a procedurii opera2ionale.

3.1. In!ormarea 1i consilierea cadrelor didactice, directorilor 1i inspectorilor, pentru a accesa !onduri europene prin PROGRAMUL LIFELONG LEARNING(LLP) 3.2 "onitorizarea si evaluarea diseminarii cunostintelor ac#izitionate in urma participarii la cursuri de !ormare continua Comenius, Grundtvi8, Vizite de studiu, Ateliere Grundtvi8 si a utilizarii acestora in procesul instructivBeducativ din scoli. 5. 'ocumente de re!erin267re8lement6ri9 aplicabile activit62ii procedurale. 5.1. Identi!icarea dispozi2iilor le8ale aplicabile. #e.ea Educatiei Nationale nr 1/2'11 : 7 51(/1++5 art 5; : 7 *0/2''0 $etodolo.ia Europass si <out%pass $etodolo.ia)cadru privind serviciile de consiliere si orientarea carierei pe tot parcursul vietii =Foaia de parcurs> pentru anul scolar 2'11)2'12 !ro.ramul #i"elon. #earnin. ) 1peluri lansate 4n "iecare an Deci3ia nr 102/2''*/E2 a !arlamentului European i a 2onsiliului privind instituirea unui pro.ram de aciune 4n domeniul 4nvrii pe tot parcursul vieii 7%idul actuali3at al candidatului 1pelurile individuale pentru propuneri i orice prioriti naionale de"inite de 1.eniile Naionale ale "iecrui stat participant :.'escrierea procedurii opera2ionale :.1. &tape in derulare procedurii pentru cadrele didactice bene!iciare de 8ranturi de !ormare continuaComenius si Grundtvi8>Vizite de studiu !inantate prin ++ ; Etapa & ? &n"ormarea de ctre unitile de 4nvmEnt@ prin adres scris@ ctre inspectorul responsabil cu .estionarea proiectelor educationale despre proiectele individual8e9 in curs de depunere/depus8e9 in cadrul ##!@ dupa "iecare termen limita speci"icat in 1pelul european si national 2adrele didactice care au mai bene"iciat de .ranturi de "ormare continua trebuie sa solicite avi3area Formularului de valori3are necesar depunerii unei noi candidaturi cu cel putin 3 3ile inaintea termenului limita de depunere a candidaturilor preci3at in 1pelul European si National Formularul completat va "i insotit de un porto"oliu cu documente doveditoare privind reali3area planului de diseminare propus dupa intoarcerea de la sta.iul anterior8procese verbale@ liste de participanti@ "oto.ra"ii/"ilme de la activitati@ materiale pre3entate@ etc 9 Dup anunarea o"icial a re3ultatelor pe site)ul AAA llp)ro ro@ acestea se centrali3ea3 de ctre inspectorul responsabil de .estionarea proiectelor educaionale i se public pe site)ul &nspectoratului Bcolar Cudetean ,aslui Etapa a &&)a?2u o saptamana inainte de plecarea la sta.iul de "ormare/vi3ita de studiu@ bene"iciarul de .rant de "ormare continua@ va adresa o cerere &nspectorului Bcolar 7eneral pentru aprobarea deplasrii@ preci3End? unitatea de 4nvmEnt@ perioada@ institutia or.ani3atoare@ ara unde se "ace deplasarea 2ererea va respecta tipi3atul pentru deplasari la sta.ii de "ormare/vi3ite de studiu "urni3at de &SC ,aslui si va "i avi3ata de directorul unitatii scolare si de inspectorul responsabil cu proiectele educationale 2ererea8in 2 eDemplare9 va "i 4nsoit de urmtoarele documente?

1deverin din partea unitii colare@ din care s re3ulte c deplasarea are loc 4n interesul 4nvmEntului i la solicitarea unitii colare@ 4n con"ormitate cu prevederile din #e.ea Educatiei Nationale nr 1/2'11 2opie dup contractul de "inantareG Habel cu persoana/persoanele care asi.ur suplinirea pe durata deplasrii semnat de acestea si de directorul unitatii scolare si stampilatG Daca directorul unitatii scolare se deplasea3a in strainatate in cerere se va si mentiona persoana dele.ata sa asi.ure mana.ementul unitatii scolare pe perioada deplasarii

Etapa a &&&)a ? Solicitarea <n scris@ din partea participantilor@ cu o sptmEn 4nainte de plecare la sta.iu 4n cadrul proiectelor individuale de "ormare continua 2omenius/7rundtvi./vi3ite de studiu@ a "obilipassBului Solicitarea se va "ace la adresa? lmi%nevici2+IJa%oo "r %b2inerea certi!icatului de mobilitate "%.I+I ASS este o condi2ie stipulat6 de Contractul de !inan2are 2erti"icatul nu se solicit dup6 e"ectuarea sta.iului 4n strintate Etapa a &,)a? $aportarea bene!iciarilor de 8ranturi de !ormare continua>vizite de studiu 8dupa participarea la sta.iu9 ctre inspectorul responsabil cu .estionarea proiectelor educationale 1ceasta va contine? )copie con"orma cu ori.inalul a raportului de activitate@ semnat de bene"iciar si cu tampila institutiei@ dupa ce a "ost@ in prealabil@ trimis la 1N!2DEF!G )copia planului de diseminare propus@ semnata de bene"iciar Etapa a ,)a? 'iseminarea e?perientei si e?emplului de bune practici se va e"ectua con"orm planului de diseminare propus Fnainte cu trei 3ile de "iecare activitate de diseminare@ inspectorul responsabil cu .estionarea proiectelor educationale va "i anunat in scris@ prin e)mail@ ast"el 4ncEt s poat participa Etapa a ,&)a? re86tirea 1i p6strarea la unitatea de <nv626m=nt a dosarului cu documente8raport "inal si plan de diseminare9 i a porto"oliului de diseminare@ care s poat "i pre3entate persoanelor abilitate? inspectorului responsabil cu .estionarea proiectelor educationale@ repre3entanilor 1 N ! 2 D E F ! @ ai $ E 2 H S @ cEt i ai 2omisiei Europene si/sau 5epre3entanei 2omisiei Europene la ;ucureti 1ceste documente se pstrea3 de catre unitatea scolara si de bene"iciar@ timp de : ani de la ultima plata. Etapa a ,&&)a? articiparea responsabililor cu proiectele educationale>cadrelor didactice din scoli la reuniunile de in"ormare/diseminare or.ani3ate de &nspectoratul Bcolar Cudetean ,aslui@ cu di"erite oca3ii *%-A. $espectarea etapelor procedurii este obli8atorie. :. 2. 'ocumente utilizate :.2.1. +ista 1i provenien2a documentelor Documentele o"iciale publicate pe site)ul AAA anpcde"p ro@ AAA llp)ro ro G !re3entarea 2ererii .enerale de propuneri@ actuali3at pentru "iecare an i pre3entarea !rioritilor strate.iceG Documente de in"ormare a cadrelor didactice re"eritor la toate noutile le.ate de apelurile anuale@ de termenele i condiiile de accesare a di"eritelor sub)pro.rame

:.2.2. $esurse umane Fn derularea activitilor le.ate de ##! care "ac obiectul acestei proceduri@ sunt implicate ? &nspectorul responsabil cu proiectele educationale &nspectorii colari .enerali Directorii de unitati scolare 2adrele didactice bene"iciare de .ranturi de "ormare continua @. "odul de lucru @.1. a1ii procedurii Elaborarea unui material in"ormativ de ctre &nspectorul responsabil cu .estionarea proiectelor educationale@ re"eritor la posibilitile le.ate de accesarea sub)pro.ramelor din ##! Fn perioada de des"urare a ##!@ vor "i "cute in"ormri periodice prin care sunt pre3entate toate elementele de noutate@ valabile pentru anul 4n curs De asemenea@ vor "i publicate termenele i documentele speci"ice i actuali3ate@ necesare in"ormrii potenialilor aplicani. Documentele vor "i transmise unitilor de 4nvmEnt prin site)ul &SC ,aslui pe e)mail si/sau la edinele cu directorii i cu coordonatorii de proiecte/responsabilii cu proiectele educationale din unitatile scolare Fn perioada decembrie)"ebruarie@ inspectorul responsabil cu proiectele educationale va ine le.tura cu toi cei interesai 4n depunerea de proiecte i va acorda spri/in i consiliere 4n pre.tirea si trimiterea acestora roiectele vor !i trimise direct de c6tre A.*. .C.'.&.0. . la termenele stabilite pentru !iecare an, con!orm Apelului General &uropean si *ational. Inspectoratul /colar Judetean Vaslui va !i <n1tiin2at in scris despre proiectele ce se depun si urmeaz6 a se derula <n unit62ile de <nv626m=nt, iar dup6 evaluare, despre cele aprobate pentru !inantare7proiecte individuale de 8rant de !ormare continua Comenius>Grundtvi8>Vizite de studiu9. A $esponsabilit62i <n derularea activit62ii. A.1. $esponsabilitatea Inspectorului Scolar General ,eri"icarea respectarii procedurii aprobate de &SC ,aslui 1probarea cererilor de plecare in mobilitati ale bene"iciarilor de .ranturi pentru "ormare continua 2omenius/7rundtvi./,i3ite de studiu@ dupa ce acestea au "ost veri"icate si avi3ate de inspectorul responsabil cu proiectele educationale A.2. $esponsabilitatea inspectorului 1colar cu pro8rame comunitare 1i inte8rare european6. &n"ormarea cadrelor didactice cu privire la sub)pro.ramele din ##!@ precum i a modalitilor de accesare i derulare a acestor pro.rame@ con"orm procedurii descrise 1nunarea din timp i ori de cEte ori este nevoie@ a tuturor sc%imbrilor i noutilor intervenite de la un an la altul Formarea si consilierea tuturor cadrelor didactice care doresc s aplice 4n cadrul acestui pro.ram pentru parteneriate de orice tip8in limitele conditiilor de eli.ibilitate impuse de 7%idul candidatului si 1pelul European si National

1si.urarea le.turii cu 1N!2DEF! 5aportarea la cerere@ la termenele stabilite de 1N!2DEF! si $E2HS Formarea cadrelor didactice care doresc s aplice pentru mobiliti individuale@ 4n cadrul unor activiti speci"ice@ ce se vor des"ura 4naintea termenelor limita din 1pelul European si National 1si.urarea unei le.turi permanente cu unitile de 4nvmEnt care des"oar proiecte cu "inanare european !articiparea la activitile propuse prin proiecte sau la activitile le.ate de diseminare@ des"urate de bene"iciarii "inanrilor europene &nre.istrarea@ completarea si eliberarea $obilipass)ului pentru bene"iciarii de .ranturi de "ormare continua 1vi3area "ormularului de valori3are necesar depunerii unei noi candidaturi pentru un .rant de "ormare continua $onitori3area la nivelul /ud ,aslui a des"urrii proiectelor individuale "inantate de ##!

A.3. $esponsabilitatea directorilor de unitati scolare &n"ormarea de ctre unitile de 4nvmEnt@ prin adres scris@ ctre inspectorul responsabil cu .estionarea proiectelor educationale despre proiectele individual8e9 in curs de depunere/depus8e9 in cadrul ##!@ dupa "iecare termen limita speci"icat in 1pelul european si national Semnarea si stamplirarea declaratiei de diseminare si valori3are a cadrului didactic candidat la un .rant de "ormare continua 2omenius/7rundtvi./,i3ite de studiu 1vi3area cererii de aprobare a deplasarii Eliberarea adeverinei din partea unitii colare@ din care s re3ulte c deplasarea are loc 4n interesul 4nvmEntului i la solicitarea unitii colare@ 4n con"ormitate cu prevederile art 1'0 din #e.ea 12(/1++0 cu modi"icrile i completrile ulterioare 1vi3area tabelului cu persoana/persoanele care asi.ur suplinirea cadrului didactic participant la mobilitate pe durata deplasrii 1si.urarea mana.ementului unitatii scolare prin dele.are scrisa de sarcini@ pe perioada deplasarii in strainatate8daca este ca3ul9 1si.urarea pstrarii la unitatea de 4nvmEnt a dosarului cu documente8raport "inal si plan de diseminare9 i a porto"oliului de diseminare ale cadrului didactic participant la mobilitate@ care s poat "i pre3entate persoanelor abilitate? inspectorului responsabil cu .estionarea proiectelor educationale@ repre3entanilor 1 N ! 2 D E F ! @ ai $ E 2 H S @ cEt i ai 2omisiei Europene si/sau 5epre3entanei 2omisiei Europene la ;ucureti 1ceste documente se pstrea3 de catre unitatea scolara si de bene"iciar@ timp de : ani de la ultima plata. A.5. $esponsabilitatea cadrelor didactice care bene!iciaza de 8ranturi de !ormare continua Comenius>Grundtvi8 si Vizite de studiu 2adrele didactice care au mai bene"iciat de .ranturi de "ormare continua trebuie sa solicite avi3area Declaratiei de diseminare si valori3are necesara depunerii unei noi candidaturi cu cel putin 3 3ile inaintea termenului limita de depunere a candidaturilor preci3at in 1pelul European si National !re3entarea de catre cadrele didactice care au mai bene"iciat de .ranturi de "ormare continua a porto"oliului de diseminare@ in vederea obtinerii avi3ului inspectorului responsabil cu proiectele educationale &naintarea@ cu o saptamana inainte de plecarea la sta.iul de "ormare/vi3ita de studiu@ unei cereri catre &nspectorul Bcolar 7eneral pentru aprobarea deplasrii@ preci3End? unitatea de 4nvmEnt@ perioada@ institutia or.ani3atoare@ ara unde se "ace

deplasarea 2ererea va respecta tipi3atul pentru deplasari la sta.ii de "ormare/vi3ite de studiu "urni3at de &SC ,aslui@ va "i avi3ata de directorul unitatii scolare si de inspectorul responsabil cu proiectele educationale si va "i insotita de documentele preci3ate in pre3enta procedura8etapa a &&)a9 Solicitarea <n scris@ din partea participantilor@ cu o sptmEn 4nainte de plecare la sta.iu 4n cadrul proiectelor individuale de "ormare continua 2omenius/7rundtvi./vi3ite de studiu@ a "obilipassBului@ con"orm pre3entei proceduri8etapa a &&&)a9 $aportarea bene!iciarilor de 8ranturi de !ormare continua>vizite de studiu 8dupa participarea la sta.iu9 ctre inspectorul responsabil cu .estionarea proiectelor educationale con"orm pre3entei proceduri8etapa a &,)a9 'iseminarea e?perientei si e?emplului de bune practici, con"orm planului de diseminare propus si pre3entei proceduri8etapa a ,)a9 Inaintarea catre unitatea scolara in vederea p6strarii a dosarului cu documente8raport "inal si plan de diseminare9@ timp de 5 ani de la ultima plata@ con"orm pre3entei proceduri8Etapa a ,&)a9 articiparea responsabililor cu proiectele educationale>cadrelor didactice din scoli la reuniunile de in"ormare/diseminare or.ani3ate de &nspectoratul Bcolar Cudetean ,aslui@ cu di"erite oca3ii@ con"orm pre3entei proceduri8etapa a ,&&)a9

A.:. $esponsabilitatilor directorilor de unitati scolare, si ale bene!iciarilor de 8ranturi de !ormare continua>vizite de studiu !inantate prin ++ 5esponsabilitatile sunt con"orme cu cele stabilite prin mana.ementul proiectelor "inantate prin ##!8con"orm documentelor@ instructiunilor si contractului de "inantare inc%eiat cu 1N!2DEF!9 si prin pre3enta procedura

Inspector scolar proiecte educationale, pro!. +andiana "i#nevici