Sunteți pe pagina 1din 12

Anexa 3

Your company
Plan de afaceri

PLAN DE AFACERI

Doc.nr.PA2005F

SINTEZA PLANULUI

Conceptul i oportunitatea afacerii

Descrierea produsului sau a serviciului

Piaa companiei

Managementul afacerii

Solicitrile financiare i beneficiile oferite

Alte informaii de impact

SECRET COMERCIAL I CONFIDENIAL Copyright

PLAN DE AFACERI

Doc.nr.PA2005F

CUPRINSUL PLANULUI
SINTEZA PLANULUI________________________________________2
CUPRINSUL PLANULUI_____________________________________3
1.DESCRIEREA AFACERII___________________________________5
1.1. Scopul i obiectivele afacerii.....................................................5
1.2. Descrierea firmei.......................................................................5
1.3. Prezentarea produselor ............................................................5
a) Descrierea fizic _________________________________________________5
b) Utilitatea ofertei i interesul pieei ___________________________________5

1.4. Tehnologia utilizat i poziionarea produsului pe pia ...........6


1.5. Dezvoltarea ulterioar...............................................................6
1.6. Descrierea i avantajele localizrii afacerii................................6
2. PLANUL DE MARKETING__________________________________7
2.1. Descrierea pieei.......................................................................7
2.2. Definirea segmentului-int.......................................................7
2.3. Concurena................................................................................7
a)Gradul de concuren______________________________________________7
b) Surse de concuren viitoare _______________________________________7
c) Bariere de intrare pe pia__________________________________________7
d) Alte influene____________________________________________________7

2.4. Strategia de marketing..............................................................7


a) Strategia de vnzri i distribuie ____________________________________7
b) Politica de pre __________________________________________________8
c) Promovarea i relaiile publice ______________________________________8
d) Feedback-ul din partea clienilor_____________________________________8

3. PLANUL OPERAIONAL___________________________________9
3.1. Calendarul activitilor..............................................................9
3.2. Fora de vnzare.......................................................................9
3.3. Planul de producie ..................................................................9
3.4. Personalul ................................................................................9
3.5. Resurse materiale necesare ......................................................9
4. MANAGEMENT I ORGANIZAREA AFACERII__________________10
4.1. Proprietarii afacerii ................................................................10
4.2. Descrierea echipei manageriale ..............................................10
4.3. Organizarea afacerii................................................................10
4.4. Politica de management a resurselor umane ..........................10
5. IDENTIFICAREA RISCURILOR I ANALIZA SWOT _____________11

SECRET COMERCIAL I CONFIDENIAL Copyright

PLAN DE AFACERI

Doc.nr.PA2005F

5.1. Identificarea riscurilor i msurile de reducere a acestora......11


5.2. Analiza SWOT..........................................................................11
6. PLANUL FINANCIAR____________________________________12
6.1. Cheltuieli necesare pentru demararea activitii.....................12
6.2. Previziuni asupra evoluiei afacerii..........................................12
6.3. Analiza pragului de rentabilitate .............................................12

SECRET COMERCIAL I CONFIDENIAL Copyright

PLAN DE AFACERI

Doc.nr.PA2005F

1.DESCRIEREA AFACERII
1.1. Scopul i obiectivele afacerii
Viziune

Misiune

Valorile firmei

Obiectivele firmei

1.2. Descrierea firmei

1.3. Prezentarea produselor


a) Descrierea fizic

b) Utilitatea ofertei i interesul pieei


.

SECRET COMERCIAL I CONFIDENIAL Copyright

PLAN DE AFACERI

Doc.nr.PA2005F

1.4. Tehnologia utilizat i poziionarea produsului pe pia


1.5. Dezvoltarea ulterioar
1.6. Descrierea i avantajele localizrii afacerii

SECRET COMERCIAL I CONFIDENIAL Copyright

PLAN DE AFACERI

Doc.nr.PA2005F

2. PLANUL DE MARKETING
2.1. Descrierea pieei

2.2. Definirea segmentului-int

2.3. Concurena
a) Gradul de concuren

Nr.crt

Compania

Produse/servicii

Date de contact

Cifr de

oferite

(Adres, Tel/Fax

afaceri/

Pagin web)

euro

b) Surse de concuren viitoare


c) Bariere de intrare pe pia
d) Alte influene

2.4. Strategia de marketing


a) Strategia de vnzri i distribuie
1. Metodele de vnzare

SECRET COMERCIAL I CONFIDENIAL Copyright

PLAN DE AFACERI

Doc.nr.PA2005F

2. Canalele de distribuie

b) Politica de pre
c) Promovarea i relaiile publice
1. Promovarea produsului
2. Relaiile publice

d) Feedback-ul din partea clienilor

SECRET COMERCIAL I CONFIDENIAL Copyright

PLAN DE AFACERI

Doc.nr.PA2005F

3. PLANUL OPERAIONAL
3.1. Calendarul activitilor
Se va prezenta sub forma unui grafic Gantt, atat pentru perioada de investi ii ct i
pentru perioada operaional. Pentru primele 12 luni, activitile vor fi defalcate lunar,
ulterior programarea activitilor realizndu-se pe ani caldendaristici. Durata de
priviziune va fi de minim 3 ani de la data primirii finanrii.
Exemplu:

Operaiuni
Finalizare plan de
afacere, aprobri pt
credit
Achiziie i
amenajare spaiu
Transport si montaj
utilaje
Montare utilaje
Racordare utiliti
Achiziie materii
prime
Angajare personal
Probe tehnologice
Atingerea produciei
planificate

Anul I
1

X
X

X
X

10

11

12

Anul Anul
II

X
X
X
X

X
X

3.2. Fora de vnzare


3.3. Planul de producie
3.4. Personalul

3.5. Resurse materiale necesare

SECRET COMERCIAL I CONFIDENIAL Copyright

PLAN DE AFACERI

Doc.nr.PA2005F

4. MANAGEMENT I ORGANIZAREA AFACERII


4.1. Proprietarii afacerii
4.2. Descrierea echipei manageriale

4.3. Organizarea afacerii


4.4. Politica de management a resurselor umane

SECRET COMERCIAL I CONFIDENIAL Copyright

10

PLAN DE AFACERI

Doc.nr.PA2005F

5. IDENTIFICAREA RISCURILOR I ANALIZA SWOT


5.1. Identificarea riscurilor i msurile de reducere a
acestora
5.2. Analiza SWOT
Puncte tari (Strengths)

Oportuniti (Opportunities)

Puncte slabe (Weaknesses)

Ameninri (Threats)

SECRET COMERCIAL I CONFIDENIAL Copyright

11

PLAN DE AFACERI

Doc.nr.PA2005F

6. PLANUL FINANCIAR

6.1. Cheltuieli necesare pentru demararea activitii


Se vor completa cheltuielile previzionate necesare pentru startul proiectului i care
vor putea fi acoperite din premiul acordat prin concurs.

6.2. Previziuni asupra evoluiei afacerii


Informaiile descriptive prezentate n acest subcapitol vor fi centralizate in Fluxul de
ncasri i pli (Anexa 4)

Evoluia vnzrilor

Costurile

Taxe i Impozite directe

6.3. Analiza pragului de rentabilitate


Exemplu:
Explicatii
Cifra de afaceri
Costuri variabile
MCV%
Costuri fixe
Cifra de afaceri la prag

N+1
235.601
150.018
0,4
28.074
77.284

N+2
471.202
182.139
0,6
28.397
46.290

SECRET COMERCIAL I CONFIDENIAL Copyright

N+3
504.186
192.283
0,6
28.880
46.684

N+4
549.563
205.483
0,6
29.406
46.968

N+5
615.511
222.890
0,6
30.040
47.093

12