Sunteți pe pagina 1din 1

8 - 9 aprilie 2013 (www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bursa-o-ia-usor-la-vale-indicii-scad-pe-tranzactii-reduse107218 2!

"#e pare c$ aten%ia investitorilor &nc$ prezen%i &n pia%$ este captat$ de oferta 'rans(az) unde tran*a mic$ (destinat$ micilor investitori care subscriu sub 1.000 de ac%iuni - n.red.! este de+a suprasubscris$ de peste dou$ ori. ,nteresul investitorilor mici este foarte mare din cauza lipsei unei oferte diversificate pe pia%$) astfel c$ ei subscriu la 'rans(az c-iar &n pofida faptului c$ nu *tiu la ce pre% vor primi ac%iunile.)/in acest punct de vedere) cel pu%in &n cazul subscrierilor investitorilor institu%ionali) oferta 'rans(az se apropie de cea derulat$ tot de statla 012 3etrom (din vara anului 2011 - n.r.!. 3oate era mai bine dac$ se comunica zilnic un nivel al subscrierilor investitorilor institu%ionali *i un pre% apro4imativ. 5n plus) cred c$ era mai bine ca la sf6r*itul ofertei investitorii de retail s$ aib$ posibilitatea de a-*i retra(e subscrierile dac$ nu le convine pre%ul.77 8c%iunile 'rans(az au crescut cu 1)93:) fiind cotate la 199 lei. ;ecuperarea u*oar$ a venit dup$ ce &n precedentele dou$ *edin%e pre%ul a sc$zut cumulat cu 8)2:. <orec%ia de +oi *i vineri a fost influen%at$ de estim$rile investitorilor ca pre%ul la care statul va vinde 19: din ac%iunile companiei va fi sub cota%ia de la burs$) iar ulterior ofertei va fi o presiune la v6nzare din partea celor care vor &ncerca s$ marc-eze din profit dac$ pre%ul de pe burs$ va fi mai mare dec6t cel la care ei au cump$rat titlurile &n ofert$. 3re%ul de la burs$ este cu 1=) : peste cota%ia minim$ din oferta de v6nzare *i) &n acela*i timp) cu 13)9: sub cota%ia ma4im$ din ofert$. 5n *edin%a de ieri au fost realizate 7 de tranzac%ii cu ac%iuni 'rans(az) &n valoare cumulat$ de 139.000 de lei. >/ac$ pe de o parte vedem c$ investitorii au un interes ridicat de noi oportunit$%i pentru plasamente) pe de alt$ parte este interesul conduc$torilor pie%ei de capital din ;om6nia) care pare s$ fie altul) din p$cate. ?u este acela de a promova noi produse pe pia%$) probabil de aceea a fost *i sc-imbat directorul (eneral al @ursei dup$ doar *ase luni de mandat) iar &n convocatorul pentru 8AB8 ideile se bat cap &n capC ba se cere aprobarea pentru participarea la ma+orarea capitalului social al <asei de <ompensare @ucure*ti) ba este propus$ reducerea capitalului social al @2@) din lipsa de oportunit$%i de valorificare a acestuia. Bste +enant ca ni*te broDeri s$ spun$ c$ nu pot valorifica ni*te bani>) a afirmat 'od. "/in p$cate) lic-iditatea este foarte redus$ *i se poate miza mai mult pe v6nzarea de titluri din portofolii *i reinvestirea banilor respectivi &n oferta 'rans(az. #$ sper$m c$ succesul acestei oferte va &ncura+a statul s$ foloseasc$ mai frecvent pia%a de capital pentru valorificarea de%inerilor la diferite companii *i nu se va uita la burs$ doar &n situa%ii limit$ *i c6nd suntem for%a%i de anumite constr6n(eri e4terne..

S-ar putea să vă placă și