Sunteți pe pagina 1din 17

Prof.

Timohe Tumac Gheorghe Colegiul Naional Emil Racovi Iai

CLASA A VIII-A Inegaliti n mulimea numerelor reale


Se spune c relaia care guverneaz cu adevrat matematica este cea de inegalitate, egalitatea fiind un caz special. Cunoaterea rezultatelor de baz, a inegalitilor remarcabile i a tehnicilor cu aplicabilitate larg este neaprat necesar. Amintim proprietile fundamentale ale relaiei ,, n mulimea R.
1. a a , oricare ar fi a

2. dac a b i b a atunci a = b 3. dac a b i b c atunci a c 4. dac a b atunci a + c b + c 5. dac a b i c 0 atunci ac bc


6. dac a b i c < 0 atunci ac bc i

7. dac a b i c d atunci a + c b + d 8. dac 0 a b i 0 c d atunci ! ac bd


9. dac 0 a b atunci 10. 11. 1 .

0 , oricare ar fi x dac a > 0 , "x| a #$% dac a > 0 , "x| a #$%

&n aceast lucrare vom face dese trimiteri la inegaliti clasice pe care le vom trece n revist, vom prezenta inegaliti simple i diferite forme ale lor care pot fi folosite n alte e'erciii.

Inegaliti remarcabile

Prof. Timohe Tumac Gheorghe Colegiul Naional Emil Racovi Iai


1. dac a > 1, atunci

, oricare ar fi k 1 , oricare ar fi k 1 , oricare ar fi m,n N

0 < a < 1, atunci


. dac a b, atunci

!. a +

2 , oricare ar fi a > 0

". a +

- 2 , oricare ar fi a < 0

#. (a + b)

4 , oricare ar fi a,b

6. (a + b + c)

9 , oricare ar fi a, b, c

$.

si

%.

, oricare ar fi a, b

9.

, oricare ar fi a, b > 0
, oricare ar fi a,b,c R R

10. 11.

, oricare ar fi a,b,c

1 .

, oricare ar fi a,b,c

R&'

Prof. Timohe Tumac Gheorghe Colegiul Naional Emil Racovi Iai


1!.

, oricare ar fi a,b,c

R& R, i=

1".

, oricare ar fi

1#.

, oricare ar fi

N si a,b > 0

16.

dac 0 <

, atunci

, oricare ar fi r > 0

dac

, atunci

, oricare ar fi r > 0

1$. 1%.

|a

b| |a| + |b| , oricare ar fi a,b R

||a| -|b|| |a - b|, oricare ar fi a,b

19. 0. 1.

dac x,y dac

( i x < y, atunci x + 1 y i )constant*, atunci produsul

este ma'im c+nd dac , atunci suma este minim c+nd

23. ,negalitatea mediilor

Prof. Timohe Tumac Gheorghe Colegiul Naional Emil Racovi Iai unde , cu egalitate #$%

- consecin imediat 24. ,negalitatea lui Cauch. / 0unia1ovs1. / Sch2artz ,

unde

i .

R,

.3galitate dac i numai dac

, oricare ar fi

#.

dac n 2,

atunci

2 . ,negalitatea lui 4in1o2schi , oricare ar fi R,

27. ,negalitatea lui Ceb ev 5ac atunci

5ac R.

atunci

!robleme re"ol#ate

Prof. Timohe Tumac Gheorghe Colegiul Naional Emil Racovi Iai


1) Sa se demonstreze ca daca

N, x > 2 si y 2 atunci x + y < xy.

Solutie: x+y < xy #$%

#$%

5in x >2 si y 2 $%

) Sa se arate ca

, oricare ar fi

Solutie: Se demonstreaza ca

si obtinem

!) 5aca a,b,c

R&', atunci

Solutie:

4$ Sa se demonstreze ca6

Prof. Timohe Tumac Gheorghe Colegiul Naional Emil Racovi Iai Solutie:

5$ Sa se demonstreze ca6

Solutie:

$ Sa se demonstreze ca 6

Solutie: daca 0 # a < b, atunci

=>

=>

=>

Prof. Timohe Tumac Gheorghe Colegiul Naional Emil Racovi Iai $%

$%

$)

N' $% Solutie:

%) -ricare ar fi

Solutie:

#$%

. 3galitate pentru

a = b.

9)

. Sa se demonstreze ca f(x) > 0, oricare ar fi R.

Prof. Timohe Tumac Gheorghe Colegiul Naional Emil Racovi Iai Solutie: pentru x < 0, f(x) este suma de termeni pozitivi pentru oricare ar fi R. ,

pentru x > 1, f(x) = $% , oricare ar fi R.

10)

Solutie:

,oricare ar fi

R&

11)

5aca x,y,z > 0, atunci

Solutie: ,negalitatea mediilor

Prof. Timohe Tumac Gheorghe Colegiul Naional Emil Racovi Iai

1 )

5aca a,b,c > 0, atunci

Solutie: 8otam b + c = x, c + a = y si a + b = z 2(a+b+c) = x+y+z a+b+c =

1!)

,oricare ar fi

9olosim inegalitatea

1")

, oricare ar fi

R.

Solutie: 9olosim inegalitatea 4inco2schi

Prof. Timohe Tumac Gheorghe Colegiul Naional Emil Racovi Iai

1#)

Aratati ca daca a,b > 0, a + b = 1, atunci

Solutie:

, pentru

5ar

3galitate pentru % $ 9ie a,b,c > 0 . Sa se demonstreze ca6 . ,n ce conditii are loc egalitatea:

Solutie: Se aplica inegalitatea

Prof. Timohe Tumac Gheorghe Colegiul Naional Emil Racovi Iai


1$)

9ie

& si

, atunci

),negalitatea lui ;. 0ergstrom*


Solutie6 5in inegalitatea Cauch. / 0unia1ovs1i / Sch2artz avem6

1%)

5aca a,b,c sunt numere reale, atunci6 .

Solutie6 9olosind inegalitatea lui 4in1o2schi avem6 .

19)

9ie

si n numar natural, nenul atunci6

Prof. Timohe Tumac Gheorghe Colegiul Naional Emil Racovi Iai Solutie6 5in deducem ca , adica

Analog obtinem

si

Adunand aceste inegalitati se obtin inegalitatile in enunt.

2'$ 5aca a, b, c sunt numere reale, pozitive,nenule, atunci6

Solutie6 5emonstram ca6

oricare ar fi a, b numere reale

#$% #$% #$% )Adevarat*

#$% <
Avem6

)Adevarat*

Prof. Timohe Tumac Gheorghe Colegiul Naional Emil Racovi Iai

=rin adunarea acestor inegalitati obtinem inegalitatea din enunt. 3galitate daca a = b = c.

1)

9ie a, b , c

astfel incat

.Sa se arate ca6

.
Solutie6 5in inegalitatea ;. 0ergstorm avem6

9ie a, b, c

astfel incat a b + c. Sa se arate ca

Solutie6 9ie

, atunci 6

Prof. Timohe Tumac Gheorghe Colegiul Naional Emil Racovi Iai 5in deducem ca6

8otam

avem

, deoarece 1, de unde

(olo)irea inegalitatilor in re"ol#area unor ecuatii* )i)teme


1. >ezolvati ecuatia

Solutie: x > 0 #$% #$%

si

, deci

#$%

#$% $% x = 1 != 2. >ezolvati ecuatia6

daca

si

Prof. Timohe Tumac Gheorghe Colegiul Naional Emil Racovi Iai Solutie: oricare ar fi R

<=> <=> =entru oricare ar fi x > 0 . 3galitate pentru a = 1

!. >ezolvati in R sistemul6

5in primele trei ecuatii6 $% x = y = z $%

$% x = y = z = - ?

". 9ie

R astfel incat

. 5eterminati valoarea ma'ima si minima a

numerelor x si y. Solutie6 #$%

Prof. Timohe Tumac Gheorghe Colegiul Naional Emil Racovi Iai

Analog

!robleme +ro+u)e

1)

, oricare ar fi unde cu @xA sBa notat partea intreaga a numarului '

) a*

b*

, oricare ar fi n 2

c*

, oricare ar fi n numar natural, n " 0

!)

,oricare ar fi x nr real

") #) reale 6)

, oricare ar fi x,y,z nr

, oricare ar fi x nr real

Prof. Timohe Tumac Gheorghe Colegiul Naional Emil Racovi Iai $) 5aca a,b,c > 0 , astfel incat a + b + c =2 %) 5aca a,b,c > 0 cu a + b + c = 1, atunci , atunci . .

9) Sa se arate ca %'$ -ricare ar fi ',.,z % ! avem6

11) %2$ -ricare ar fi x,y,z numere reale avem6

, a,b,c numere reale

%3$ -ricare ar fi a,b,c numere reale, pozitive, nenule avem6

1") pozitive, nenule 1#) 5emonstrati ca daca , atunci 6

, x,y,z numere reale,

% $ Aflati numerele reale x cu proprietatea ca "'7?" 7 "'B?" $<