Romanul experienţei Maitreyi de Mircea Eliade

1. Opiniile lui Mircea Eliade asupra romanului În reflecţiile sale dedicate romanului, Mircea Eliade pledează, asemenea, lui Camil Petrescu pentru autenticitate. În locul originalităţii cu orice preţ care adesea este artificială, neconvingătoare, Eliade propune „să fii tu însuţi, să surprinzi perfect şi total viziunea ta lăuntrică, să exprimi desăvârşit experienţa ta, trăirea ta. Romanul experienţei valorifică trăirea intensă a personajelor şi se fundamentează pe crearea impresiei de autenticitate, obţinută prin inserţia unor elemente biografice (jurnale, pagini din presa vremii sau prin imitarea lor). Articolul lui Mircea Eliade despre o anumită experienţă conţine o definiţie a termenului titlu : „N-aş şti să definesc altfel experienţa decât spunând că e o nuditate desăvârşită şi instantanee a întregii fiinţe”. 2. Circumstanţele apariţiei romanului Datat ianuarie-februarie 1933, romanul redactat între 26 decembrie 1932 şi 15 februarie 1933, potrivit unei însemnări a autorului, a fost prezentat pentru premiul Tekirghiol – Eforie. Juriul alcătuit din George Călinescu, Şerban Cioculescu, Perpessicius, Cezar Petrescu şi Mihail Ralea a acordat premiul romanului eliadesc ales din cele 50 de lucrări primite. 3. Structura şi problematica romanului Inspirat din experienţa indiană, „Maitreyi” este povestea emoţionantei întâlniri dintre Allan, un tânăr englez stabilit la Calcutta şi Maitreyi, fiica protectorului său, Narendra Sen. Naratorul este Allan însuşi, pe care Sen îl cheamă în casa lui cu scopul declarat de a-i înlesni viaţa într-o Indie prea complicată pentru un european şi cu intenţia secretă de a-l înfia mai târziu. Acest din urmă detaliu, Allan îl află abia după un timp când înţelege şi interesul lui Sen pentru el. În casa inginerului, europeanul o cunoaşte pe Maitreyi şi se îndrăgosteşte de ea; la rândul ei, fata îl iubeşte rezistându-i o vreme din raţiuni religioase şi, mai ales, neîndrăznind să strice planurile tatălui. Apropierea se face treptat; din jurnalul pe care l-a ţinut în această epocă, Allan va reconstitui, după izgonirea din casa Sen, toate etapele iubirii. Un moment semnificativ în evoluţia acestui sentiment se află în capitolul al VIII-lea, înfăţişându-i pe cei doi, în bibliotecă, unde cataloghează. Se remarcă faptul că tânărul are o dublă perspectivă asupra evenimentelor : una contemporană şi una ulterioară. În epoca iubirii pentru Maitreyi el ţine un jurnal intim pe care îl corectează şi îl completează mai târziu, când istoria acestei iubiri s-a consumat; în etapa consemnării în jurnal a întâmplărilor fiecărei zile nu ştie cum se va sfârşi totul, dar când rescrie jurnalul sub forma unui caiet cunoaşte acest sfârşit. Eugen Simion observa prin raportare la tehnica naraţiunii faptul că există trei nivele temporale şi implicit trei nivele ale scriiturii în Maitreyi: jurnalul intim al personajului care trăieşte o întâmplare miraculoasă; însemnările ulterioare ale diaristului care infirmă sau completează primele impresii; confesiunea naratorului pe măsură ce naraţiunea se scrie după finalizarea acesteia. Tehnica nu este complicată şi are avantajul că diminuează senzaţia de ficţiune, sporind iluzia autenticităţii. Cititorul trăieşte astfel cu impresia că autorul îşi transcrie propria biografie. Senzaţia este accentuată de faptul că în textele „India” şi „Şantier”, Mircea

La Calcutta trăiesc trei comunităţi: cea autohtonă – tradiţională. logodna în mijlocul naturii şi reprezentarea zonei himalayiene spre finalul romanului. 4. al lumii indiene. spre căutarea unor explicaţii pentru propriile trăiri. candoare. consumare de simţuri şi ecou de adoraţie mistică. cu şalul asemenea cireşelor galbene…” Maitreyi este o prezenţă fascinantă a cărei imagine se sugerează treptat de-a lungul întregului roman. în această armonie de antinomii. În jurnalul din partea a VII-a. depăşeşte precauţia care l -a menţinut o vreme în aşteptare şi trăieşte intens o aventură a cunoaşterii prin Eros. Allan notează : „Maitreyi nu e numai o fecioară indiană. în sari de culoare ceaiului palid cu papuci albi cusuţi în argint. Provenienţa din spaţiul oriental o individualizează însă pe tânăra indiancă recomandând totodată o lectură a romanului ca pe o experienţă exotică. mai profundă. amestec de frumuseţe fizică. India este reprezentată în câteva episoade semnificative. Elementele de vestimentaţie orientală au culori care pun în evidenţă carnaţia fetei : „Maitreyi mi s-a părut atunci mult mai frumoasă. Spirit problematizant. Din perspectivă tipologică. Maitreyi se apropie ca vârstă şi profil misterios de Otilia. Pe erou îl frapează privirea. Aflat într-o febrilă căutare a valorilor existenţiale. Călinescu. eroul narator are chiar senzaţia că fata e urâtă „cu ochii ei prea mari şi prea negri. carnal e peste fire de ispititoare. cu o voinţă stranie”. „Maitreyi e o fată rară (…) pasiunea o face frumoasă. cu buzele cărnoase şi răsfrânte…” O bogăţie cromatică atrage atenţia în trăsăturile evidenţiate cu ocazia vizitei la familia Sen. pudicitatea şi îndrăzneală impetuoasă. spirit de sacrificiu. pentru ca apoi bogăţia nuanţelor fizice şi morale să se armonizeze într-unul din cele mai izbutite modele feminine. „Maitreyi” rămâne însă un roman. dintre care atrag atenţia prin detaliie impresionante vizita iniţială la familia Sen. comunitatea albă. Allan le cunoaşte pe toate şi optează pentru cultura hindusă mai veche decât cea europeană şi din punctul lui de vedere. În interiorul romanului erotic există un altul al atmosferei exotice. Caracterizarea personajului principal Eroina care dă numele romanului eliadesc se înscrie într-o galerie a personajelor feminine din literatura noastră interbelică. Maitreyi este un personaj rotund care cunoaşte o evoluţie pe parcursul evenimentelor traversând şi trăind din plin un proces de maturizare prin iubire. personajul conturat de G. preponderent engleză şi o comunitate eurasiatică dispreţuitoare faţă de indigeni.Eliade reproduce într-o confesiune directă experienţe aproape similare. Allan reţinut mai ales detalii fizice fiind impresionat de o vrajă inefabilă. senzualitate. naivitatea animală şi trecere lunară printre nori diafani. La încpeut. Senzual. ingenuitate şi rafinament. în vis magic. zâmbetul. un gest anume. obedientă faţă de europenii civilizaţi şi grăbită să-i imite. . pachet de adoraţie mistică. ci şi un suflet original. trăieşte ca într-o transă nefericită Maitreyi”. Cea mai vie dorinţă a personajului este să descifreze misterul iubirii sale pentru Maitreyi. Primele reprezentări ale personajului feminin în roman fixează portretul unei bengaleze care deţine trăsăturile rasei într-o anume expresie excesivă. Natura sa dilematică îl împinge permanent spre introspecţie.” Percepţia critică asupra romanului evidenţiază caracterul excepţional al eroinei : „Fiinţă umană şi aspiraţie metafizică. aşadar o ficţiune în care s-a topit o parte din biografia autorului. Eroul romanului este un tânăr care experimentează lucid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful