Sunteți pe pagina 1din 11

APROB Sef J7 Direcie instruire ntrunit i doctrine colonel !

""""#""""""""""""$%&'
P(A)*( + CO)SP,Cl. desfur.re. edinei instructi/+0etodice 1ri/ind 1regtire. 1r.ctic . 1erson.lului gr2ii -,3A4 SCOP*(4 Acti/it.te. co0.nd.ntului de 1luton l. 1l.nific.re.5 org.ni2.re.5 /erific.re. i e/iden. ser/iciului de g.rd i 1.trul interio.r6

Igor GADRC

&6 Acord.re. .7utorului 0etodic 1ri/ind org.ni2.re. i desfur.re. corect . 1regtirii 1r.ctice . 1erson.lul ser/iciului de 2i6 $6 Instruire. teoretic i 1r.ctic . tinerilor ofieri n 1regtire. corect . 1erson.lului gr2ii 1entru e8ecut.re. corect . o9lig.iunilor n ti01ul ser/iciului6 '6 :.0ili.ri2.re. co0.nd.nilor de 1luto.ne cu 1re/ederile Regul.0entelor 0ilit.re i cerinelor docu0entelor de conducere6 S*BI,C-,(,4 &6 nsuire. .ciunilor 1r.ctice l. org.ni2.re. i e8ecut.re. .cestui. ser/iciului de g.rd $6 Corectitudine. org.ni2rii ser/iciului de 1.trul '6 ;erific.re. i e/iden. ser/iciului de g.rd D*RA-A4 (OC*(4 <% 0inute -.9r. 0ilit.r &=$

3A-,RIA( DIDAC-IC4 Regul.0entul ser/iciului n g.rni2o.n i de g.rd .l :orelor Ar0.te .le Re1u9licii 3oldo/.5 e8tr.sul din t.9elul de 1osturi5 instruci. 1entru eful de g.rd5 Regul.0entul ser/iciului interior .l :orelor .r0.te5 Directi/. D+< din $% 0.rtie $%%%6

Subiectul nr.1 nsuirea aciunilor practice la organizarea i executarea acestuia serviciului de gard
I6 PAR-,A I)-ROD*C-I; + ' 0inute Conductorul edinei 1ri0ete r.1ortul de l. eful de g.rd des1re gtin. 1entru 1etrecere. edinei5 .nun te0.5 sco1ul5 su9iectele6 Controle.2 e8isten.5 inut.5 ec>i1.0entul i .r0ele 1erson.lului gr2ii6 Alini.2 g.rd. n dou rnduri i .01l.se.2 rndurile l. dist.n. de $+' 1.i cu s1.tele unul de .ltul6 Ordon4 ?(. control + .r06?6 Du1 e8.0in.re. .r0elor ordon s cu1le2e ncrctorul5 .nun conductorii l. locurile de instrucii5 sc>i09ul 1erson.lului i re1.rti2e.2 1erson.lul gr2ii l. locurile de instrucie6 II6 PAR-,A D, BA@ + &< 0inute 1. nsuirea aciunilor practice a santinelelor la posturi (ocul de instrucie nr6& + .ntren.0ente de ncrc.re i descrc.re . .r0ei Conductorul A co0.nd.ntul de 1luton Bco01.nieC Dur.t. + ' 0inute ncrc.re. + descrc.re. .r0ei se e8ecut l. co0.nd. efului de g.rd s.u . .7utorului .cestui. Bc.1or.lului de sc>i09C i su9 o9ser/.i. lor ne0i7locit5 n .1ro1iere. nc1erii de g.rd ntr+un loc s1eci.l util.t5 ilu0in.t5 cu c.1tor de glo.ne6 (. ncrc.re i descrc.re e./. .r0ei /. fi orient.t n sus Bsu9 =<+D% de gr.deC i ntr+o 1.rte de l. nc1erile de locuit i o9iecti/ul 12it6 ncrc.re. .r0elor .re loc n.inte de 1lec.re. l. 1osturi5 1entru 1.2. 0ilit.rilor .rest.i i reinui de .nc>et.tor s.u org.nul de cercet.re5 1.2. incul1.ilor i . 1erso.nelor cond.0n.te5 de .se0ene.5 1entru nsoire. 1erso.nelor c.re e8ercit controlul gr2ilor6 Descrc.re. i e8.0in.re. .r0ei se efectue.2 i0edi.t du1 nto.rcere. n g.rd6 Ar0. se nc.rc du1 regulile din instruciile de tr.geri 1entru ti1urile de .r0e res1ecti/e5 d.r c.rtuul nu este tri0is n c.0er. c.rtuului6 Aciunile conductorului ncrc.re. .r0ei Conductorul co0.nd4 &6 ?Sc>i09 de l. dre.1t. cte unul5 ncrc.i? $6 ?Punei 9.ionet.+cuit? '6 ?(. control+ .r0? Aciunile 1erson.lului gr2ii ,fecti/ul este dis1us ntr+un rnd n f.. locului util.t 1entru descrc.re+ncrc.re6 ,8ecut co0en2ile conductorului6 (. ncrc.re. .r0ei5 du1 1unere. 9.ionetei i cu1l.re. ncrctorului r.1orte.24?Ar0. ncrc.t5 1us n 1iedic?

=6 ?Cu1l.i ncrctorul? Descrc.re. .r0ei Conductorul co0.nd4 &6?De l. dre.1t. cte unul5 descrc.i? $6 ?Sco.tei ncrctorul? '6 ?(. control + .r0? =6 ?Sco.tei 9.ionet. A cuit?

(. descrc.re. .r0ei du1 sco.tere. ncrctorului r.1orte.24 ?Ar0. este descrc.t?

(ocul de instrucie nr6$ + 1ri0ire. + 1red.re. 1ostului5 sc>i09.re. s.ntinelelor Conductorul + c.1or.lul de sc>i09 nr6& Dur.t. + ' 0inute Aciunile conductorului Aciunile 1erson.lului gr2ii (. .1ro1iere. sc>i09ului de s.ntinel l. dist.n. de &%+&< 1.i S.ntinel. l. .1ro1iere. sc>i09ului5 st cu f.. l. ei i i. de sine conductorul co0.nd4 ?Sc>i09 + S-AI? i ordon unui. dintre stttor .r0. ?l. u0r? 0ilit.rii din g.rd s duc o9ser/.i. .su1r. 1ostului i cilor de .cces l. el5 de e8e01lu4 ?Sold.t Al9u5 1ri0ii 1ostul i cile de .cces l. el n control 1ro/i2oriu? n continu.re ur0e.2 co0.nd.4 ?Sold.t )egru5 l. 1ost + 3ARE? S.ntinel. i. 1o2ii. dre1i5 f.ce un 1.s l. dre.1t.5 0ilit.rul din g.rd se .1ro1ie de s.ntinel i trece n locul ei cu f.. n 1.rte. o1us Conductorul co0.nd4 ?S.ntinel5 1red 1ostul? S.ntinel. i 0ilit.rul din g.rd ntorc c.1etele unul s1re .ltul i s.ntinel. e8ecut 1red.re. /er9.l . 1ostului Pred.re. /er9.l . 1ostului const n f.1tul c s.ntinel. nu0ind nu0rul 1ostului5 enu0er 1entru 0ilit.rul din g.rd ce 1ri0ete 1ostul tot ce tre9uie 12it confor0 t.9elului de 1osturi5 de .se0ene. indic ce . o9ser/.t n .1ro1iere. 1ostului n ti01ul ser/iciului Du1 1red.re. /er9.l . 1ostului de ctre s.ntinel conductorul 3ilit.rul de g.rd n 1re2en. s.ntinelei /ec>i i . c.1or.lului co0.nd4 ?Sold.t )egru5 1ri0ete 1ostul? de sc>i09 este o9lig.t s ocole.sc i s controle2e funcion.re. ilu0inrii5 ngrdirii5 uilor 0.g.2iilor Bde1o2itelorC5 st.re. lc.telor5 nururilor5 sigiliilor B1lu09ului 1entru sigil.t i cores1undere. lor .01rentelor5 s.u nu0rul de 0.ini de lu1t B.lt .r0.0ent i te>nic 0ilit.rC .fl.te su9 1.25 de .se0ene.5 st.re de

funcion.re . 0i7lo.celor te>nice de 1.25 0i7lo.celor de legtur5 de stingere . incendiilor i . 09rc0intei de 1ost6 (. 1ri0ire. 1ostului l. c.0erele cu 1erso.ne .rest.te 0ilit.rul din g.rd5 n .f.r de .ce.st.5 este o9lig.t s controle2e nu0rul de .rest.i6 D.c e neces.r5 0ilit.rul de g.rd c.re 1ri0ete 1ostul5 cu .7utorul c.1or.lului de sc>i09 09r.c 09rc0inte. de 1ost6 D.c l. 1ri0ire. i 1red.re. 1ostului se /or const.t. nereguli Bdeterior.re. 01re70uirilor s.u sigiliilor5 1lu09urilor 1entru sigil.t5 nururilor5 uilor5 ge.0urilorC s.u necores1undere. .01rentelor B1lu09ului 1entru sigil.tC5 de .se0ene.5 . nu0rului de 0.ini de lu1t B.lt .r0.0ent i te>nic 0ilit.rC lu.te su9 1.2 nu 0rului indic.t n t.9elul de 1ost5 c.1or.lul de sc>i09 c>e.0 eful de g.rdF l. 1ri0ire. 1osturilor de ctre g.rd. nou n .ceste c.2uri sunt c>e0.i efii de g.rd /ec>e i ce. nou6 -er0innd 1red.re. i 1ri0ire. 1ostului5 s.ntine l. i 0ilit.rul din g.rd5 c.re i. 1ostul n 1ri0ire5 se ntorc cu f.. l. c.1or.lul de sc>i09 i r.1orte.2 1e rnd5 de e8e01lu4 ?Do0nule sergent6 Sold.t St.0.ti . 1red.t 1ostul """"""""?6 ?Do0nule sergent6 Sold.t )egru . 1ri0it 1ostul """"""""""""""""?6 Du1 r.1ortul i 1ri0ire. indic.iilor de l. c.1or.lul de sc>i095 s.ntinel. i. .r0. du1 cu0 este indic.t n .rt6&G= i nce1e ser/iciul l. 1ost6 Du1 r.1ortul de 1ri0ire+1red.re . 1ostului conductorul co0.nd4 3ilit.rul din g.rd c.re s+. sc>i09.t trece din.1oi. sc>i09ului5 i.r 0ilit.rul din g.rd c.re . inut su9 o9ser/.ie 1ostul i cile de .cces l. ?Sold.t St.0.ti5 de l. 1ost + 3ARE?
el5 trece n front

*r0e.2 co0.nd.4 ?Sc>i095 du1 0ine + 3ARE?5 sc>i09ul se duce l. 1ostul ur0tor (ocul de instrucie nr6' + .ciunile s.ntinelei l. 1ost n di/erse condiii Conductorul + co0.nd.ntul de co01.nie Dur.t. + ' 0inute Conductorul 0odelnd situ.i. introduce diferite 0o0ente ce 1ot ./e. loc n ti01ul ser/iciului s.ntinelei

Aciunile conductorului

Aciunile 1erson.lului gr2ii

(. .1ro1iere. sc>i09ului de s.ntinel l. dist.n. de &%+&< 1.i S.ntinel. l. .1ro1iere. sc>i09ului5 st cu f.. l. ei i i. de sine conductorul co0.nd4 ?Sc>i09 + S-AI? i ordon unui. dintre stttor .r0. ?l. u0r? 0ilit.rii din g.rd s duc o9ser/.i. .su1r. 1ostului i cilor de .cces l. el5 de e8e01lu4 ?Sold.t Al9u5 1ri0ii 1ostul i cile de .cces l. el n control 1ro/i2oriu? n continu.re ur0e.2 co0.nd.4 ?Sold.t )egru5 l. 1ost + 3ARE? S.ntinel. i. 1o2ii. dre1i5 f.ce un 1.s l. dre.1t.5 0ilit.rul din g.rd se .1ro1ie de s.ntinel i trece n locul ei cu f.. n 1.rte. o1us &C O 1erso.n necunoscut . tr.s cte/. focuri n s.ntinel i 1rin S.ntinel. 1ri0ete 1o2ii. de tr.gere5 d.c este 1osi9ilit.te n s.lturi scurte se .1ro1ie de 1ost tr.nee5 desc>ide focul l. ni0icire .su1r. infr.ctorului fr so0.ie Acion.i $C De li0it. 1ostului se .1ro1ie o 1erso.n S.ntinel. so0e.2 1erso.n.4 ?St.i5 n.1oi? s.u ?St.i5ocolete l. dre.1t. Bstng.C? Perso.n. nu e8ecut cerinele s.ntinelei S.ntinel. so0e.24?St.i5 c tr.g? i c>e.0 i0edi.t 1e eful de g.rd s.u c.1or.lul de sc>i09? Infr.ctorul continu 0ic.re. s1re li0it. inter2is S.ntinel. tr.ge un foc de ./erti2.re n sus Infr.ctorul nu re.cione.2 l. so0.ie S.ntinel. f.ce u2 de .r0 'C )o.1te.6 Ilu0in.re. 1ostului i cilor de .cces l. el e sl.96 De 1ost se S.ntinel. i o1rete 1rin so0.i.4 ?St.i5 cine /ine?
.1ro1ie o gru1 de o.0eni Acion.i

Rs1uns nu . ur0.t

Infr.ctorii continu 0ic.re. s1re li0it. inter2is . 1ostului Infr.ctorii nu e8ecut so0.i. s.ntinelei =C )o.1te.6 Ilu0in.re. 1ostului i cilor de .cces l. el e sl.96 De 1ost se .1ro1ie o gru1 de o.0eni Acion.i Rs1uns4 ?C.1or.lul de sc>i09?

S.ntinel. so0e.24 ?St.i5 c tr.g? + i i reine 1e infr.ctori6 Des1re 1erso.nele reinute s.ntinel. r.1orte.2 l. nc1ere. 1entru g.rd5 ine su9 control co01ort.0entul lor i fr .i sl9i din /edere5 continu 1.2. 1ostului su S.ntinel. f.ce un foc de ./erti2.re n sus S.ntinel. f.ce u2 de .r0 S.ntinel. i o1rete 1rin so0.i.4 ?St.i5 cine /ine? S.ntinel. ordon4 ?C.1or.lul de sc>i09 l. 0ine5 ceil.li + 1e loc?

Aciunile conductorului

Aciunile 1erson.lului gr2ii

Perso.n. c.re s+. nu0it c.1or.l de sc>i09 s+. .1ro1i.t l. &%+&< S.ntinel. ordon4 ?(u0ine.2 f..? i con/ingndu+se c 1erso.n. ce se .1ro1ie e ntr+.de/r c.1or.lul de sc>i095 s.ntinel. 1er0ite .ccesul 1.i l. 1ost tuturor 1erso.nelor sosite )o.1te.6 Ilu0in.re. 1ostului i cilor de .cces l. el e sl.96 De S.ntinel. i o1rete 1rin so0.i.4 ?St.i5 cine /ine? 1ost se .1ro1ie o gru1 de o.0eni6 Acion.i Rs1uns4 ?Eeful de g.rd? S.ntinel. ordon4 ?Eeful de g.rd l. 0ine5 ceil.li + 1e loc? Perso.n. c.re s+. nu0it ef de g.rd s+. .1ro1i.t l. &%+&< 1.i S.ntinel. ordon4 ?(u0ine.2 f..? Perso.n. c.re s+. 1re2ent.t c. ef de g.rd este un necunoscut5 i.r S.ntinel. i ./erti2e.24 ?St.i5 c tr.g? 1erso.nele ce l nsoesc nu e8ecut so0.i. s.ntinelei s ste. 1e loc Infr.ctorii nu e8ecut so0.i. s.ntinelei6 S.ntinel. f.ce u2 de .r0 (ocul de instrucie nr6 = + .ciunile s.ntinelei n c.2 de incendiu Conductorul + c.1or.lul de sc>i09 nr6$ Dur.t. + ' 0inute n c.2 de incendiu l. 1ost5 s.ntinel. i0edi.t co0unic des1re .ce.st. n cor1ul de g.rd i fr . ntreru1e su1r./eg>ere. o9iecti/ului 12it5 i. 0suri de stingere . incendiului6 n c.2 de incendiu 1e teritoriul te>nic .l o9iecti/ului 12it s.u .l o9iecti/ului ce .re ngrditur e8tern i intern5 de .se0ene. n .1ro1iere. 1ostului5 s.ntinel. ntiine.2 des1re .ce.st. cor1ul de g.rd5 continund e8ercit.re. ser/iciului l. 1ost6

Aciunile conductorului

Aciunile 1erson.lului gr2ii

Conductorul l0urete i de0onstre.2 cu0 e neces.r de folosit stingtorul de flcri5 ce ti1 de stingtor i n ce situ.ii6 (0urete destin.i. .ltor 0i7lo.ce de 1e 1.noul .ntiincendi.r6 Cu sco1ul de . .ntren. 1erson.lul gr2ii distri9uie 0i7lo.cele S.ntinel. co0unic n nc1ere. gr2ii des1re incendiu5 1une .r0. 1.noului .ntiincendi.r i .1rinde nite cr1e5 >rtie5 c.9lu electric l. s1.te i stinge incendiul cu 0i7lo.cele indic.te 606d6

(ocul de instrucie nr6 < + .ntren.re. 1rocedeelor de lu1t cor1 l. cor1 Conductorul + eful 1regtirii fi2ice i s1ortului Dur.t. + ' 0inute Aciunile conductorului Aciunile 1erson.lului gr2ii

Conductorul e81lic ordine. i 0odul de e8ecut.re . 1rocedeelor Person.lul gr2ii .scult .tent e81lic.iile conductorului6 lu1tei cor1 l. cor1 cu .7utorul unui sold.t din 1erson.lul gr2ii6 (. co0.nd. lui e8ecut 1rocedeele lu1tei cor1 l. cor15 n c.2 de Aduce .0inte de e8igenele regulilor de securit.te l. e8ecut.re. greeli re1et 1rocedeele 1n l. nsuire6 1rocedeelor6 Re1.rti2e.2 1erson.lul gr2ii n 1erec>i i nce1e .ntren.0entul6 n decursul .ntren.0entului ur0rete e8ecut.re.5 f.ce o9ser/.ii l. nde1linire. incorect . 1rocedeelor6 2. Eliberarea muniiilor, ncrcarea ncrctoarelor Plutonierul de co01.nie eli9ere.2 efului de g.rd 0uniiile6 Eeful de g.rd controle.2 c.ntit.te. i seri. 0uniiilor6 (e 1red 1erson.lului gr2ii confor0 foii de st.re . gr2ii su9 se0ntur6 (. co0.nd. efului de g.rd 1erson.lul gr2ii se dis1une n $ rnduri f. n f. l. o dist.n de $+' 1.i i nde1linete nor0.ti/ul res1ecti/ l. ncrc.re. ncrcto.relor6 Eeful de g.rd controle.2 ncrc.re. de1lin i corect . ncrcto.relor6 . !rimirea de ctre e"ul de gard a grzii n subordinea sa Eeful de g.rd iese din for0.ie l. $+' 1.i se nto.rce cu f.. l. for0.ie i controle.24 .r0ele i c.rtuele de r29oi5 1erson.lul gr2ii du1 fo.i. de st.re . gr2ii5 inut. i e8ecut.re. 0isiunii de lu1t6 Eeful de g.rd !locotenent Pn2.ri#6 (. co0.nd. co0.nd.ntului de co01.nie trece n for0.ie6 Co0.nd.ntul de co01.nie co01lete.2 i se0ne.2 fo.i. de st.re . gr2ii5 .0intete 1erson.lului gr2ii5 c ser/iciul de g.rd const n e8ecut.re. 0isiunii de lu1t i necesit de l. 1erson.l res1ect.re. ntoc0.i . tuturor te2elor regul.0entului5 /igilen n.lt5 >otrre de neclintit i inii.ti/6 Perso.nele /ino/.te de nclc.re. cerinelor ser/iciului de g.rd 1o.rt rs1undere disci1lin.r s.u 1en.l6 Atr.ge .tenie l. e8igenele 0surilor de securit.te l. 0nuire. .r0elor6 Aduce .0inte te0.5 sco1ul5 rs1unde l. ntre9ri6 Co0.nd.ntul de co01.nie tri0ite g.rd. l. locul de .1el6

Reco0.ndri l. e8ecut.re. 9il.nului 1ri/ind st.re. ser/iciului tru1e n sco1ul 0.7orrii n continu.re . eficienei lucrului 1ri/ind consolid.re. disci1linei 0ilit.re i ser/iciului tru1e n 0.rile uniti i uniti n ti01ul 9il.nului lun.r se reco0.nd . .n.li2. .0nunit l. edinele cor1ului de ofieri4 st.re. disci1linei n ti01ul e8ecutrii ser/iciului de .l.r0 i lu1tF ni/elul disci1linei e8ecuti/e5 nde1linire. l. ti01 i c.lit.ti/ . ordinelor5 directi/elor5 dis1o2iiunilor .le org.nelor su1erio.reF st.re. disci1linei i c.r.cterului org.ni2.toric n 1rocesul de instruire5 res1ect.re. or.rului edinelor5 .ntren.re. ntregului efecti/ n 1rocesul de instruireF nde1linire. cerinelor referito.re l. e81lo.t.re.5 1str.re. i ntreinere. te>nicii i .r0.0entului5 0eninere. ordinii regul.0ent.re n 1.rcuriF st.re. i eficien. controlului .su1r. 0eninerii ordinii regul.0ent.re l. e/iden5 1str.re. .r0.0entului i 0uniiei n su9uniti i unitiF e/iden. efecti/ului5 st.re. disci1linei i lucrului educ.ti/ cu sold.ii i sergenii din .f.r. unitilorF ni/elul i eficien. .cti/itii 1ri/ind educ.i. indi/idu.l . 0ilit.rilor5 coe2iune. colecti/elor i 1rent01in.re. rel.iilor neregul.0ent.reF st.re. disci1linei n ti01ul e8ecutrii ser/iciului de g.rni2o.n5 g.rd i interiorF res1ect.re. c.r.cterului legiti0 .l .cti/itii .d0inistr.ti/e i 1r.ctic. disci1lin.r . co0.nd.nilor5 efilor5 1rent01in.re. c.2urilor de .9.teri de l. regul.0entele 0ilit.reF 0eninere. disci1linei i ordinii n logistic5 org.ni2.re. .li0entrii5 09ierii i e8.0enului 0edic.l .l efecti/uluiF 0suri 1ri/ind .sigur.re. f.0ili.ri2rii sold.ilor i sergenilor cu nor0ele de >r.n cu/eniteF st.re. 1.2ei .ntiincendi.re . de1o2itelor5 1.rcurilor5 nc1erilor loc.ti/e5 9uctriilor5 co09in.telor de s1l.t i 09iere i instituiilor cultur.le6

2. #orectitudinea organizrii serviciului de patrul P.trulele n unit.te snt nu0ite 1entru $= de ore s.u 1entru un ti01 .nu0it5 2iu. s.u no.1te.5 i 1ot fi 1e 7os s.u cu 0i7lo.ce de tr.ns1ort6 P.trul. e for0.t din eful 1.trulei i doi + trei 0ilit.ri de 1.trul i este .sigur.t cu 0i7lo.ce de co0unic.ii5 1entru .sigur.re. legturii cu ofierul de ser/iciu 1e unit.te6 Dot.re. cu .r0e de foc . 1erson.lului 1.trulelor se efectue.2 do.r n c.2uri deose9ite6 Ser/iciul de 1.trul e8ecut ser/iciul confor0 sc>e0ei de 1.trul.re i instruciunii 1.trulelor c.re este el.9or.t de eful st.tului 0.7or i .1ro9.t de co0.nd.ntul unitii6 n instruciune. 1entru 1.trul. de ser/iciu se indic4 s.rcinile 1.trulelor5 1.rticul.ritile ser/iciului 1e rut5 ordine. de r.1ort i .lgorit0ul .ciunilor n situ.ii e8ce1ion.le6

Eeful ser/iciului de 1.trul este nu0it din rndul sergenilor Bsu9ofierilorC6 Eeful ser/iciului de 1.trul este res1ons.9il de e8ecut.re. corect . ser/iciului de ctre 0ilit.rii de 1.trul5 de 0eninere. ordinii5 de res1ect.re. disci1linei 0ilit.re, de 1.2. o9iecti/elor ncredin.re5 1recu0 i de controlul .flrii .utori2.te . 1erso.nelor strine Bte>niciiC 1e teritoriul unitii6 Eeful ser/iciului de 1.trul se .fl n su9ordine. ofierului de ser/iciu 1e unit.te i . .7utorului .cestui.6 Eeful ser/iciului de 1.trul .re ur0to.rele o9lig.ii$ &C s se 1re2inte l. eful st.tului 0.7or 1entru instruct.7 i s studie2e docu0ent.i. neces.rF $C s cuno.sc 0isiune. 1.trulei5 s nu se distr.g i s conduc ser/iciul 1.truleiF 'C s ur0re.sc res1ect.re. de ctre 0ilit.ri . disci1linei i . inutei 0ilit.reF =C s r.1orte2e l. ti01ul indic.t des1re e8ecut.re. ser/iciului ofierului de ser/iciu 1e unit.teF <C s res1ecte itiner.rul de 1.trul.re5 s org.ni2e2e e8ecut.re. corect . ser/iciului de ctre 0ilit.rii de 1.trul i s le 1er0it odi>n. confor0 orelor st.9iliteF DC s /erifice st.re. .ntiincendi.r . o9iecti/elor Bde1o2itelor5 0.g.2iilor5 su9solurilor etc6C unitii i s le 1rei. s1re 1.25 .sigurnd integrit.te. .cestor.F 7C s controle2e .fl.re. .utori2.t . 1erso.nelor strine Bte>niciiC 1e teritoriul unitii i5 n c.2 de necesit.te5 s le rein i s le 1re2inte ofierului de ser/iciu 1e unit.te6 De e8e01lu4 %&omnule 'maior(, snt e"ul serviciului de patrul, sergent )ntoniu. !ermitei* mi s a"lu scopul prezenei &umneavoastr 'prezentai*mi, + rog, permisul de acces(6# (. nclc.re. disci1linei de ctre 0ilit.rii n gr.d su1erior5 eful 1.trulei se .drese.2 cu rug0inte. de . ncet. nclc.re. de disci1lin6 D.c rug0inte. lui nu este e8ecut.t5 eful de 1.trul este o9lig.t s r.1orte2e ofierului de ser/iciu 1e unit.te i s .cione2e l. indic.i. lui6 n c.2ul refu2ului de . se su1une s.u de 01otri/ire . 0ilit.rului5 l. reinere. lui eful 1.trulei .re dre1tul 1erson.l s.u cu 1erson.lul 1.trulei s .1lice for. fi2ic6 A1lic.re. .r0ei este o 0sur e8tre0 i se 1er0ite do.r n c.2urile i n 0odul e81us n 1re2entul regul.0ent6 . +eri"icarea serviciului de gard n ncperea de gard se controleaz$ &6 Ad0itere. gr2ii noi n cor1ul de g.rd6 Pre2ent.re. 1.rolei5 .liniere. gr2ilor n f.. cor1ului de g.rd i r.1o.rtele efilor de gr2i B1ct6&H'+&H= Regul.0entul ser/iciului de g.rni2o.n i ser/iciului de g.rdC6 Pregtire. i tri0itere. l. 1osturi . sc>i09ului s.ntinelelor B1ct6 $%H+ Regul.0entul ser/iciului de g.rni2o.n i ser/iciului de g.rdC6

$6 A0en.7.re. locului 1entru descrc.re. .r0ei i ni/elul de ilu0in.re . lui5 res1ect.re. regulilor de ncrc.re i descrc.re . .r0ei B1ct6&HD5 $%$ Regul.0entul ser/iciului de g.rni2o.n i ser/iciului de g.rdC6 3od.lit.te. de sc>i09.re . s.ntinelei l. intr.re. n cor1ul de g.rd6 '6Plec.re. gr2ii /ec>i n unit.te. ei Bsu9unit.teC5 r.1ortul co0.nd.ntului su9unitii 1ri/ind nde1linire. 0isiunii i 0od.lit.te. de 1red.re . .r0.0entului i 0uniiei de ctre 1erson.lul gr2ii6 =6 ,8isten.5 st.re. i /olu0ul de1lin de ntoc0ire . docu0ent.iei efului de g.rd BAne8. nr6D l. Regul.0entul ser/iciului de g.rni2o.n i ser/iciului de g.rdC6 <6 Aliniere. gr2ii l. ridic.re. gr2ii ?(. .r0eI?6 nde1linire. i01ec.9il . .ciunilor de gru1urile de re2er/ B1ct6&$%5 &$75 $$= Regul.0entul ser/iciului de g.rni2o.n i ser/iciului de g.rdC6 D6 ,8isten. co01onenei gr2ii confor0 foii de st.re . gr2ii5 cuno.tere. o9lig.iunilor gener.le i . o9lig.iunilor s1eci.le B1ct6&=7+&DD Regul.0entul ser/iciului de g.rni2o.n i ser/iciului de g.rdC6 76 Res1ect.re. 0od.litii de .d0itere n cor1ul de g.rd i l. o9iectele 12ite5 ducere. foii de st.re . gr2ii B.ne8. nr6= Regul.0entul ser/iciului de g.rni2o.n i ser/iciului de g.rdC6 G6 ,8isten. c.0erelor5 util.7ului i in/ent.rului cu/enit n cor1ul de g.rd B.ne8. nr6D Regul.0entul ser/iciului de g.rni2o.n i ser/iciului de g.rdC6 H6 A0en.7.re. r.stelului 1entru .r0.0ent cu util.7ul cu/enit de se0n.li2.re i cu ieire l. eful gr2ii Bord6 36A16 nr6 <%C6 &%6 ,8isten. i st.re. stocului de 0uniie B1ct6G= Regul.0entul ser/iciului de g.rni2o.n i ser/iciului de g.rdC6 &&6 Ordine. interio.r n cor1ul de g.rd6 Org.ni2.re. odi>nei 1erson.lului gr2ilor B.rt6$&G+$$' Regul.0entul ser/iciului de g.rni2o.n i ser/iciului de g.rdC6 Desfur.re. lucrului educ.ti/ n cor1ul de g.rd4 e0itere. foilor de lu1t5 .cti/it.te. infor0.torilor5 citire. regul.0entelor5 2i.relor i liter.turii s1eci.le6 ,a posturi se controleaz &6 nde1linire. o9lig.iilor de ser/iciu . s.ntinelelor l. 1osturi B1ct6&<D+&DD Regul.0entul ser/iciului de g.rni2o.n i ser/iciului de g.rdC6 $6 C.1.cit.te. s.ntinelelor de . folosi 0i7lo.cele de tr.ns0isiuni i se0n.li2.re5 0i7lo.celor de stingere . incendiului5 cuno.tere. 0od.litii de folosire . .r0.0entului6 '6 Aciunile c.1or.lului de sc>i09 n ti01ul sc>i09ului s.ntinelelor B1ct6$%G+$&7 Regul.0entul ser/iciului de g.rni2o.n i ser/iciului de g.rdC6 =6 *til.7ul o9iectelor i 1osturilor 12ite4 st.re. 01re70uirii5 ilu0inrii5 tr.ns0isiunilor5 se0n.li2rii i 0i7lo.celor de stingere . incendiului B.ne8. nr6< Regul.0entul ser/iciului de g.rni2o.n i ser/iciului de g.rdC6

<6 D.c nu sunt c.2uri de .d0itere i desc>idere . o9iecti/elor 12ite fr 1er0isiune. efului gr2ii Bc.1or.lului de sc>i09C 1recu0 i . co0unicri s.ntinelei cu 1erson.lul6 D6 Cores1unde o.re t.9elul 1osturilor strii re.le . o9iecti/elor 12ite Bnu0rul t.01ilelor i c.ntit.te. lorC5 e8isten. i st.re. 9un . ge.0urilor5 uilor5 l.ctelor i sigiliilor6
CO)D*C -OR*( E,DI)J,I4 locotenent+colonel Andrei C,3R-A)