Sunteți pe pagina 1din 3

Titlu Tip speta Numar speta Data speta Domeniu asociat

Anulare titlu de proprietate, teren constituit altei persoane Sentin civil 659/2010 09 12 2010 !ondul "unciar Anulare titlu de proprietate, teren constituit altei persoane $ %&punerea cererii de c'emare (n )udecat *rin cererea (nre+istrat su, numrul de mai sus petenii A * -i A $ au c'emat (n )udecat pe intimaii T * , #omisia local .riu pentru sta,ilirea dreptului de proprietate privat asupra terenurilor -i #omisia )udeean /istria0Nsud pentru sta,ilirea dreptului de proprietate privat asupra terenurilor solicit1nd instanei s constate nulitatea a,solut a titlului de proprietate nr 22390/03 10 2001 eli,erat pe numele intimatului T * cu privire la terenul (nscris (n tarlaua 43, parcela 42/15 (n supra"a de 1 000 mp 5n "apt, petenii arat c terenul menionat (n petitul aciunii a aparinut antecesorilor lor -i au "cut o,iectul cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate "ormulate la toate le+ile "ondului "unciar Arat c dovada dreptului de proprietate cu privire la aceste terenuri s0a "cut cu e&trase de carte "unciar, re+istru a+ricol, iar cu privire la calitatea de persoan (ndreptit la reconstituire dovada s0a "cut cu acte de stare civil Arat c (n ciuda acestor dove6i incontesta,ile dreptul de proprietate a "ost reconstituit intimatului T * -i mai arat c terenul (n cau6 este situat (n ridul 7/8 5n drept, petenii invoc prevederile art 4 al 1 lit a din 9 169/1992 $$ %&punerea po6iiei intimailor "a de aciune *rin (nt1mpinare intimata comisia )udeean a solicitat respin+erea aciunii petenilor art1nd c intimatul T * a solicitat comisiei locale constituirea dreptului de proprietate pentru supra"aa prev6ut de le+ea "ondului "unciar (ntruc1t a lucrat (n "ostul #A* .riu timp de 9 ani condiii (n care cerea sa a "ost +sit ca (ntemeiat -i admis (n condiiile art 20 alin 1 din :; 141/1991 #u privire la sta,ilirea amplasamentului, intimata comisia )udeean arat c acesta este atri,utul e&clusiv al comisiei locale 5n drept intimata comisia )udeean invoc prevederile art 115, 116 -i 112 # pr civ , art 5, 3, 11, <3, 51 -i 54 din 9 13/1991, art 5, 6 -i 46 din :; 390/2005 $ntimata comisia local prin repre6entantul desemnat (n instan -i0a e&primat po6iia (n sensul respin+erii aciunii, solicit1nd la termenul din 16 martie 2010 am1narea )udecrii cau6ei pentru studierea (nscrisurilor depuse de peteni la dosar -i pentru a se pronuna la termenul urmtor, 13 06 2010, dac (nele+e s solicite (ntocmirea unei noi e&perti6e (n cau6, termen la care (ns repre6entantul comisiei locale nu s0a pre6entat (n instan 9e+al citat, intimatul T * nu s0a pre6entat (n instan -i nu a "ormulat aprri (n scris $$$ =e"eriri la circuitul dosarului #au6a a "ost iniial (nre+istrat la >udectoria /eclean su, numrul 1460/2004 unde s0a "ormulat o completare a aciunii prin care s0a cerut instanei s constate nulitatea a,solut a unui numr de 24 de titluri de proprietate, printre care -i cel cu numrul 22390/03 10 2001 eli,erat pe numele intimatului din pre6enta cau6, T * 9a termenul de )udecat din 24 06 2009 instana a dispus dis)un+erea completrii de aciune -i )udecarea ei separat cu privire la "iecare titlu de proprietate prin "ormarea dosarelor de la numrul 1149/136/2009 la 1161/136/2009 din care "ace parte -i pre6entul, cau6a 1460/136/2004 "iind suspendat (n temeiul art 2<< alin 1 pct 1 # pr civ $? Situaia de "apt reinut de instan *rin cererea din 19 04 1991 adresat comisiei locale @" 43A petentul A $ -i de"uncta A S , mama petentului A * , au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la supra"ee de teren (nsum1nd 10 'a, situate pe teritoriul localitii .riu, )udeul /istria0Nsud, (n mai multe riduri printre care -i cea de 2,90 'a @5 iu+reA din ridul 7/8, supra"ee preluate a,u6iv (n "ostul #A* de la A * , tatl petentului A $ , respectiv ,unicul petentului A * *etentului A $ -i de"unctei A S le0a "ost validat cererea privind reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la supra"aa solicitat de 10 'a, "iind (nscri-i (n ane&a 4 .riu la po6iia <4 @" <0A .lterior celor doi le0a "ost validat -i cererea "ormulat potrivit 9 1/2000 cu privire la di"erena de 4 'a teren, "iind (nscri-i (n

#ontinut speta

ane&a 23 .riu la po6iia 2 @" <1A 9a dosarul cau6ei au "ost depuse e&trase de carte "unciar @" <2052A care atest dreptul de proprietate al de"unctului A * , antecesorul petenilor, cu privire la terenul pentru care ace-tia au "ormulat cereri de reconstituire 5n ce0l prive-te pe intimatul T * , acestuia i0a "ost constituit dreptul de proprietate cu privire la terenul (n supra"a de 1 000 mp din ridul 7/8, eli,er1ndu0i0se titlul de proprietate @" 309A a crui nulitate se cere a "i constatat (n pre6enta cau6 5n cau6 a "ost e"ectuat o e&perti6 te'nic )udiciar topo+ra"ic @" <20<6A care atest c intimatului T * i0a "ost eli,erat titlu de proprietate pentru supra"aa de 0,10 'a situat (n ridul 7/8, pe amplasamentul cuvenit petenilor crora le "usese validat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate $nstana reine de asemenea c titlul de proprietate al intimatului T * a "ost eli,erat (n anul 2001 @" 309A, ulterior validrii cererilor petenilor privind reconstituirea dreptului de proprietate @" <00<1A ? Botivarea soluiei (n drept #on"orm art 3 din 9 13/1991, sta,ilirea dreptului de proprietate privat asupra terenurilor care se +sesc (n patrimoniul cooperativelor a+ricole de producie se "ace (n condiiile pre6entei le+i, prin reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestui drept De prevederile le+ii ,ene"icia6 mem,rii cooperatori care au adus pm1nt (n cooperativa a+ricol de producie sau crora li s0a preluat (n orice mod teren de ctre aceasta, precum -i, (n condiiile le+ii civile, mo-tenitorii acestora, mem,rii cooperatori care nu au adus pm1nt (n cooperativ -i alte persoane anume sta,ilite #on"orm art 11 din 9 13/1991, supra"aa adus (n cooperativa a+ricol de producie este cea care re6ult dinC actele de proprietate, cartea "unciar, cadastru, cererile de (nscriere (n cooperativ, re+istrul a+ricol de la data intrrii (n cooperativ, evidenele cooperativei sau, (n lipsa acestora, din orice alte pro,e, inclusiv declaraii de martori #on"orm art 19 din 9 13/1991, mem,rilor cooperatori activi care nu au adus teren (n cooperativa a+ricol de producie sau au adus teren mai puin de 5 000 mp, precum -i celor care, neav1nd calitatea de cooperatori, au lucrat (n orice mod, ca an+a)ai (n ultimii 4 ani (n cooperativ sau (n asociaii cooperatiste, li se pot atri,ui (n proprietate loturi din terenurile prev6ute la art 13 @terenurile preluate (n patrimoniul #A* de la persoanele care au decedat -i nu au mo-tenitori, cele pentru care nu s0au "ormulat cereri de reconstituire, precum -i terenurile e&travilane proprietatea statului a"late (n "olosina #A*A, dac sunt sta,ilii sau urmea6 s se sta,ileasc (n localitate -i nu dein teren (n proprietate (n alte localiti Supra"aa atri,uit (n proprietate se va determina in1nd seama de supra"aa terenurilor, numrul solicitanilor -i de supra"aa atri,uit celor care au adus pm1nt (n cooperativa a+ricol de producie #on"orm art 4 din 9 169/1992, sunt lovite de nulitate a,solut, potrivit dispo6iiilor le+islaiei civile aplica,ile la data (nc'eierii actului )uridic, urmtoarele acte emise cu (nclcarea prevederilor 9e+ii "ondului "unciar nr 13/1991C aA actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, (n "avoarea persoanelor "i6ice care nu erau (ndreptite, potrivit le+ii, la ast"el de reconstituiri sau constituiriD ,A actele de constituire a dreptului de proprietate pe terenurile a+ricole a"late (n domeniul pu,lic sau privat al statului, ori (n domeniul pu,lic al comunelor, ora-elor sau municipiilorD cA actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate (n intravilanul localitilor, pe terenurile revendicate de "o-tii proprietari, cu e&cepia celor atri,uite con"orm art 24 din le+eD dA actele de constituire a dreptului de proprietate pe terenurile a+ricole constituite ca i6la6 comunalD eA actele de constituire a dreptului de proprietate, (n condiiile art 20, (n localitile (n care s0a aplicat cota de reducere prev6ut de le+eD "A actele de constituire a dreptului de proprietate, (n condiiile art 20 -i (n ca6ul (n care (n localitatea respectiv nu s0a constituit dreptul de proprietate persoanelor (ndreptite de le+eD +A trans"erurile de terenuri dintr0o localitate (n alta, e"ectuate cu (nclcarea condiiilor prev6ute de le+e, (n scopul ilicit de a spori prin aceasta valoarea terenului primit ca urmare a trans"eruluiD 'A actele de v1n6are0 cumprare privind construciile a"ectate unei utili6ri sociale sau culturale 0 case de locuit, cre-e, +rdinie, cantine, cmine culturale, sedii -i altele asemenea 0 ce au aparinut cooperativelor a+ricole de producie, cu (nclcarea dispo6iiilor imperative prev6ute la ultimul alineat al art 23 din le+e Nulitatea poate "i invocat de primar, pre"ect, procuror -i de alte persoane care )usti"ic un interes le+itim, iar soluionarea cererilor este de competena instanelor )udectore-ti de drept comun, care au plenitudine de )urisdicie 5n situaia (n care, pe terenurile care au "cut o,iectul unor acte )uridice, constatate nule potrivit alin @1A, s0au edi"icat construcii de orice "el, sunt aplica,ile dispo6iiile art <9< din #odul civil Av1nd (n vedere starea de "apt pre6entat -i dispo6iiile le+ale pertinente instana reine

c intimatului T * i0a "ost constituit dreptul de proprietate -i i0a "ost eli,erat titlu (n acest sens cu privire la o supra"a de teren situat pe amplasamentul cuvenit petenilor, dup ce acestora le "usese validat cererea privind reconstituirea dreptului de proprietate Er, a-a cum s0a artat, constituirea dreptului de proprietate nu se poate "ace cu privire la terenuri pentru care s0au "ormulat cereri de reconstituire, cu at1t mai puin, cu c1t aceste cereri de reconstituire "useser validate $at motivele pentru care instana va admite aciunea -i va constata nulitatea a,solut a titlului eli,erat intimatului T * *%NT=. A#%ST% BET$?%, 5N N.B%9% 9%;$$ :ETF=FGT% Admite aciunea "ormulat de petenii A $ A * , (mpotriva intimailor T * , #EB$S$A 9E#A9F .=$. *%NT=. STA/$9$=%A D=%*T.9.$ D% *=E*=$%TAT% *=$?ATF AS.*=A T%=%N.=$9E= -i #EB$S$A >.D%H%ANF /$ST=$HA0NFSF.D *%NT=. STA/$9$=%A D=%*T.9.$ D% *=E*=$%TAT% *=$?ATF AS.*=A T%=%N.=$9E= #onstat nulitatea a,solut parial a titlului de proprietate nr 22390/03 10 2001 eli,erat de intimata #EB$S$A >.D%H%ANF /$ST=$HA0NFSF.D *%NT=. STA/$9$=%A D=%*T.9.$ D% *=E*=$%TAT% *=$?ATF AS.*=A T%=%N.=$9E= pe numele intimatului T * , cu privire la terenul (n supra"a de 1 000 mp situat pe teritoriul localitii .riu, )udeul /istria0Nsud, (n ridul 7/8, identi"icat prin tarlaua 43, parcela 42/15 $a act c nu s0au solicitat c'eltuieli de )udecat #u drept de recurs (n 15 6ile de la comunicare >urisprudenta idIinstitutie $nstitutie 1 136 >udectoria /%#9%AN

S-ar putea să vă placă și