Sunteți pe pagina 1din 2

LIPSIREA DE LIBERTATE IN MOD ILEGAL (art. 189 C. pen.) 1. Continutu !

on"tituti#$ Lipsirea de libertate a unei persoane in mod ilegal se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani. In cazul in care fapta este savarsita prin simularea de calitati oficiale, prin rapire, de o persoana inarmata, de doua sau mai multe persoane impreuna sau daca in schimbul eliberarii se cere un folos material sau orice alt avantaj, prcum si in cazul in care victima este minora sau este supusa unor suferinte ori sanatatea sau viata ii este pusa in pericol, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 1 ani. !u pedeapsa inchisorii de la 7 la 1 ani se sanctioneaza si lipsirea de libertate a unei persoane savarsita in scopul de a o obliga la practicarea prostitutiei. "aca pentru eliberearea persoanei se cere, in orice mod, ca statul, o persoana juridica, o organizatie internationala intreguvernamentala sau un grup de persoane sa indeplineasca sau nu un anumit act, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 1# ani. "aca faptele prevazute in alin. 1$% se savarsesc de catre o persoana care face parte dintr$un grup organizat, pedeapsa este inchisoarea de la la 1 ani, in cazul alin. 1, inchisoarea de la 7 la 1# ani in cazul alin. & si 3, inchisoarea de la 10 la &0 de ani, in cazul alin. %. "aca fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 1 la & de ani. 'entativa faptelor prevazute in alin. 1$% se pedepseste. !onstituie tentativa si producerea sau procurarea mijloacelor, a instrumentelor sau luarea de masuri in vederea comiterii faptei prevazute in alin. %.( %. Con&itii pree'i"tente$ %A. O(ie!tu in)ra!tiunii$ * o(ie!tu +uri&i! ,eneri! - este identic ca la celelalte infractiuni contra persoanei; - o(ie!tu +uri&i! "pe!ia - este format din totalitatea relatiilor sociale care ocrotesc libertatea persoanei, adica posibilitatea acesteia de a se misca liber si de a actiona dupa propria sa vointa. - o(ie!tu -ateria - este corpul persoanei. %B. Su(ie!tii in)ra!tiunii$ * "u(ie!tu a!ti# - orice persoana. Participatia este posibila in toate formele sale. - "u(ie!tu pa"i# - orice persoana. Daca acesta este minor, fapta va fi mai grava. .. Continutu !on"tituti#$ .A. Latura o(ie!ti#a$ * e e-entu -ateria - consta intr-o actiune sau inactiune prin care se produce lipsirea de libertate a persoanei. Acest lucru se poate realiza chiar in locuinta subiectului pasiv. In mod obligatoriu lipsirea de libertate trebuie sa aiba un caracter ilegal, in caz contrar, fapta nu va fi infractiune. Nu are relevanta penala nici restrangerea libertatii inpusa de activitatea desfasurata de subiect - militarii in termen, sportivii din cantonamente. - ur-area i-e&iata - consta in imposibilitatea victimei de a se misca liber conform vointei sale. .B. Latura "u(ie!ti#a$

* )or-a &e #ino#atie - intentia directa sau indirecta. Daca fapta a avut ca urnare moartea victimei, forma de vinovatie este in acest caz praeterintentia. /. 0or-e. Mo&a itati. San!tiuni. 0ORME$ 1. a!te e preparatorii sunt posibile si se pedepsesc numai in cazul formelor agravate; %. tentati#a - se pedepseste; .. )apt !on"u-at - fapta se consuma atunci cand se produce rezultatul periculos cerut de norma de incriminare si anume imposibilitatea victimei de a se misca liber. MODALITATI !apta este susceptibila de modalitatile normative agravate - cand fapta este savarsita prin simularea de calitati oficiale; - prin rapire; - de o persoana inarmata; - de doua sau mai multe persoane impreuna; - daca in schimbul eliberarii se cere un folos material sau orice alt avanta ; - victima este minora sau este supusa unor suferinte ori sanatatea sau viata ii este pusa in pericol, pedeapsa este inchisoarea de la " la #$ ani. - lipsirea de libertate a unei persoane savarsita in scopul de a o obliga la practicarea prostitutiei- inchisorii de la " la #$ ani; - daca pentru eliberearea persoanei se cere, in orice mod, ca statul, o persoana %uridica, o organizatie internationala intreguvernamentala sau un grup de persoane sa indeplineasca sau nu un anumit act, pedeapsa este inchisoarea de la " la #& ani. - daca faptele prevazute in alin. #-' se savarsesc de catre o persoana care face parte dintrun grup organizat, pedeapsa este inchisoarea de la $ la #$ ani, in cazul alin. #, inchisoarea de la " la #& ani in cazul alin. ( si ), inchisoarea de la #* la (* de ani, in cazul alin. '. - daca fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la #$ la ($ de ani. SANCTI1NI$ - inchisoare de la ) la #* ani in forma tip si - inchisoare de la " la #$ ani, inchisoare de la " la #& ani, inchisoare de la #* la (* de ani, inchisoare de la #$ la ($ de ani - in forma agravata.