Sunteți pe pagina 1din 11

Ciclul de viata al proiectului

Ciclul de viata al proiectului


Caracteristici ale Ciclului de viata al unui proiect:
Un ciclu de viata al unui proiect se imparte in faze/etape, fiecare continind un set de actiuni ce trebuie realizate Fiecare faza are un element de incepere, un proces de evolutie si un rezultat Ciclul de viata este standard, repetabil si predictibil

Ciclul de viata al proiectului


Fazele proiectului Initierea Planificarea Implementarea Finalizarea

Ciclul de viata al proiectului


Fazele ciclului de viata al proiectului
Documentul de initiere a proiectului

Initiere

Planifi care

Impleme ntare

Finaliz are

Planul proiectului

Rezultatele proiectului

Ciclul de viata al proiectului


Initierea
Stabilirea obiectivelor proiectului Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor Definirea ideii principale a proiectului Consultarea cu potentialii beneficiari si parteneri Formarea echipei de planificare

Ciclul de viata al proiectului


Planificarea
Identificarea resurselor necesare (umane, financiare, temporale) si a celor disponibile Stabilirea echipei de implementare a proiectului, a bugetului, a duratei, a activitatilor Stabilirea metodelor de monitorizare, evaluare si raportare Distribuirea sarcinilor in cadrul echipei

Ciclul de viata al proiectului


Implementarea
Administrarea propriu-zisa a proiectului Monitorizarea si evaluarea continua a activitatilor Identificarea problemelor aparute si a solutiilor necesare (managementul riscului) Re-planificarea activitatilor daca este necesar (managementul schimbarilor)

Ciclul de viata al proiectului


Finalizarea
Evaluarea atingerii obiectivelor propuse Identificarea experientelor pozitive si negative

Ciclul de viata al proiectului


Resurse Initiere (Definire proiect) Planificarea Implementarea (Testarea) Finalizarea

Organizare

Timp

Ciclul de viata al proiectului


Implicarea managerului de proiect

Initiere (Definire proiect)

Planificarea

Implementarea

(Testarea) Finalizarea

Timp

Ciclul de viata al proiectului


Implementare
MONITORIZARE

Initiere
I N V A T A R E

Planificare

Realizare
A J US T A RE

(Utilizare)

(Livrare)

Testare

Modificare

ANALIZA