Sunteți pe pagina 1din 1

Istoriografia medieval din ara Romneasc (fragmente)

Letopiseul Cantacuzinesc (? Stoica Ludescu) a.Iar cnd au fost la cursul anilor de la Adam 6798, fiind n ara n!ureasc" un #oie#od ce l$au c%iemat &adu 'e!rul$#oie#od, mare %er(e! )re Alma* *i )re +"!"ra*, r"dicatu$s$au de acolo cu toat" casa lui *i cu mul(ime de noroade, rumni, )a)ista*i, sa*i, de tot feliul de oameni, )o!orndu$se )re a)a -m.o#i(ii, nce)ut$au a face (ar" noao/ 0nti au facut ora*ul ce$i 1ic 2m)ul Lun!/ Acolo au f"cut (i o .iseric" mare *i frumoas" *i nalt"/ -e acolo au d"sc"lecat la Ar!e*, *i iar au f"cut ora* mare *i s$au )us scaunul de domnie/ 345 Atunce *i 6"s"r".e*tii cu toat" .oierimea ce era mai nainte )reste 7lt s$au sculat cu to(ii de au #enit la &adul$#od", nc%inndu$se s" fie su)t )orunca lui *i numai el s" fie )reste to(i/ -e atunce s$au numit de$i 1ic ara &umneasc"/8 b.-ia#olul, )i1ma*ul neamului omenesc, #"1nd )re 2onstantin )ostelnicul c" s" )orne*te s)re fa)te .une, f"cnd multe milostenii nti )re la mn"stiri, )re la s"raci *i )re streini i )riimiia *i$i c"uta *i -umne1eu nc"$i a9uta 345 Iar dia#olul tot l cerca *i nicicum nu )utea de dnsul s" s" li)easc"/8 c.Iar" &adu arma*ul era de mo*ie rumn/ :i tat"$s"u era !r"dinariu de #er1e la ;loie*ti/ ;entru aceia (sic<) numele s"u s$au )oreclit de i$au 1is ="r1ariul/ 7, rea s"mn(" au fost, c" nu s$au facut #ar1" .un", ci de mic au r"s"rit fiiul dracului/ 345 Acesta era om ndr"cit *i f"r> de ru*ine *i iu.itor a #"rsa sn!ele oamenilor/ 0nce)ut$au a$*i ar"ta #eninul asu)ra s"racilor/345 'u sc")a de la el nici .oiaru, nici c"lu!"r, nici ne!ustor, nici nimeni/ ;re unii omora la casa lui *i le ascundea tru)urile n !unoaie, iar )re al(ii i )urta )rin tr!, t"indu$le urec%ile *i nasurile, arunca$i )ren ocne/ -e frica lui *i l"sa casele *i mo*iile *i fu!ea/8 d.Iar 6"leanul cu ceata lui, fiind ndr"ci(i, nimic nu s" ru*ina 345 2um nu s" mai s"tura acei )rocle(i de a #"rsa sn!ele acestor s"raci de .oiari f"r> de nicio ru*ine *i f"r> de nicio fric" de -umne1eu/8 Letopiseul Blenilor (? &adu ;o)escu) e. (des)re ?ri!ore$#od", @66@) du)" nor #eni *i seninA du)" mult" r"utate *i foamete ce era, *i cium", au dat -umne1eu )ace *i .el*u! n toate *i s"n"tate B c" s$au f"cut !ru mult, mei mult, #in *i alte .ucate, cu care$*i r"dica s"racii ne#oile/ :i a*a )e$ncet crmuia norodul .ine, *i era domnul 9udec"tor dre)t *i milosti#, *i !in!a* ntru toate lucrurile lui *i nem"re(/8 f.Care *i ntunecat nor, *i )lin de ful!ere *i de tr"snete, au c"1ut )e ara &umneasc" cu :er.an$#od" (n/n/ :er.an 2antacu1ino, @679) carele, ca cu ni*te tr"snete, cu r"utatea lui au s)art *i au de1r"d"cinat nenum"rate case de .oieri, *i de slu9itori *i de s"raci (i )e mul(i au omort cu multe feliuri de ca1ne, *i i$au s"r"cit cu multe feliuri de )ede)se/8 345 ca un lu) tur.at ce era 345 f"r" ntre.are, f"r" 9udecat" i omoria tir"ne*te/8 g.o*tile um.lnd )rin (ar", au adus ("rii mare foamete B ct *i om )e om mnca/ 2ei ce au #"1ut ne$au s)us c" au #"1ut carne de om n cu)toriu, *i #rea s" o m"nnce ni*te oameni, de cei ce nu a#ea ce mnca/8 Cronica oficial a lui Constantin Brncoveanu (&adu ?receanu) h.Culte *i #rednice istorii fiind lucrurile *i ntm)l"rile ce s$au ntm)lat n 1ilele luminatului *i )reacre*tinului domnu arii &umne*ti Io 2ostandin 6rnco#eanu 6"s"ra."$#oie#od, *i de #reme ce ale altor domni #ie(i *i istorii mai denainte ntru neuitare de al(ii au r"mas la leto)ise(ul ("rii, a*a *i noi a )omeni de #iia(a acestui )reacre*tin domnu 345 ne$am is)itit den cte a (inea minte am )utut, care n 1ilele noastre *i )rin #ederea noastr" s$au ntm)lat/8 Cronica oficial a lui Nicolae Mavrocordat (&adu ;o)escu) i.2i m"riia$sa domnul cu n(ele)ciunea m"riii sale *i cu ndemnarea ce au a#ut de la -umne1eu *i acestea (n/n/ ciuma *i foamete) le$au )otolit, c" )entru foamete au luat f"in" de la turci, c" la dn*ii se afla mult" 345 :i )entru .oala ciumii, nc" au f"cut domnul o .un"tate 345 de au adus ni*te moa*te a unor sfin(i, care au au1it c" sunt foarte folositoare la aceast" .oal"/ 345 2a aceste .un"t"(i si mai mari, afar" dintr$altele multe, ce nu s$au scris, f"cnd m"riia$sa ntr$un an *i 9um"tate al domniii m"riii$sale, *i #iind *i noi cu istoricul istoriii )n" aici, iar *i cu inima curat", *i cu suflet dre)t, ru!"m )re )uternicul -umne1eu ca s"$i d"ruiasc" m"riii$sale s"n"tate ntrea!", )n" la adnci ."trne(e m)reun" cu )realuminata casa m"riii$sale, ca s" st")neasc" (ara aceasta cu mil" *i cu dre)tate, *i cu multe faceri de .ine, ca s" se laude numele m"riii$sale ntru mul(i #eci/ Amin/8 j.6ar.ul s"rdarul, nce)"torul tur.ur"rilor *i al stric"ciunii ("rii *i ca) %o(ilor *i al tl%arilor, au cr")at *i s$au dus dracului, iar cu moarte rea *i !roa1nic", )recum de la cei ce au fost fa(" acolo am au1it/ 0nc" n @D 1ile ce au .olit s$au umflat *i au ne!rit tot tru)u, *i nc" #iu fiind oc%ii amndoi i$au s"rit din ca)/8 Istoria rii Rumneti (stolnicul 2onstantin 2antacu1ino) k.atta s" unise acei romani de aici cu acei dac%i, ct nu s$au mai des)"r(it a)oi ntre dn*ii, nici cnd s$au ru)t den m)"r"(iia roman" *i au intrat )entre dn*ii alte lim.i, ci tot ntr$una s$au (inut *i au r"mas *i )n" ast"1i/ (!recii le$au sc%im.at numele de le$au 1is #la%i8)