Sunteți pe pagina 1din 6

DE CE IUBESC ROMNIA. Saii care NI s-au ntors: "Am u!it "e UE.

#n $%%&' am ()*ns "e (arc+ ne murise mama". ,IDEO


de A"rian -O-ESCU Postat la: 14.11.2011 ./:$0 Ultima actualizare: 14.11.2011 $%:$/

DE CE IUBIM ROM I!. "u#a sa$ilor %a c&'i(a a)i du*+ re(olu'ie, -) 1../, 0ill1 $i %a(i)ia 2c3uster -$i luau cei doi co*ii 4 u) 5+iat de )ici *atru a)i $i o 6eti'+ de doar u) a) 4 $i *lecau -) 7erma)ia, aseme)ea sutelor de mii de sa$i $i $(a5i *or)i'i -) e8od di) Rom&)ia imediat du*+ c+derea comu)ismului. Du*+ trei a)i erau -)s+ 9-)a*oi acas+9, lecui'i de ce -)seam)+ (ia'a -)tr4o 'ar+ a U)iu)ii Euro*e)e. :) 1..;, s4au sta5ilit la Mo$)a, (ec3e a$ezare s+seasc+ di) a*ro*ierea Media$ului $i locul de 5a$ti)+ al *+ri)'ilor %a(i)iei, u)de oc3iser+ o cas+ cu (reo 2 3ectare $i <um+tate de curte $i #r+di)+, *e care au dat 21.000 de m+rci #erma)e. !u re6+cut4o, au ridicat o $ur+, u) #ra<d $i u) 3am5ar, $i4au cum*+rat dou+ (aci $i u) cal $i s4au -)ce*ut s+ 6ac+ a#ricultur+.

:) 7erma)ia, 0ill1 2c3uster 4 care (or5e$te 6lue)t rom&)+, ma#3iar+, #erma)+ $i e)#lez+ 4 $i4a co)ti)uat slu<5a *e care o a(usese -) 'ar+, u)de a lucrat ca tra)slator *e)tru di(erse O 74uri str+i)e ce des6+$urau *ro#rame de asiste)'+ social+.

0ill1 a desco*erit a#ricultura 5io c&)d o or#a)iza'ie di) El(e'ia a la)sat u) *ro#ram de a<utorare a c&tor(a zeci de '+ra)i $i mici meseria$i rom&)i *e)tru a4$i *u)e *e *icioare *ro*riile a6aceri. :) 6iecare a), di) 1..4 *&)+ -) 2000, a *etrecut cel *u'i) trei lu)i -) El(e'ia, ca tra)slator *e)tru '+ra)ii rom&)i (e)i'i s+ se i)struiasc+ -) 6ermele ecolo#ice el(e'ie)e. Di) =.> i s4a al+turat $i %a(i)ia, tot ca tra)slator, dar la cursurile u)ei 9$coli de '+r+)ci de mu)te9, u)de )e(estele (iitorilor 6ermieri rom&)i -)(+'au cum s+ utilizeze c&t mai e6icie)t resursele u)ei #os*od+rii eco. 9?i uite4a$a am *ri)s dra# de a#ricultura 5io, des*re care *&)+ atu)ci )u $tiusem mai )imic. ?i )e4am 3ot+r&t s+ )e 6acem $i )oi o 6erm+ ecolo#ic+9, -$i ami)te$te 0ill1 2c3uster. 9De 6a*t, )u o 6erm+, doar o #os*od+rie '+r+)easc+ ecolo#ic+, de su5ziste)'+, a$a cum a(eau *e (remuri 5u)icii $i str+5u)icii )o$tri, di) care )oi zicem c+ se *oate tr+i 5i)e, dac+ )u ai *rete)'ii 6oarte mari, mai ales -) *ri(i)'a c&$ti#ului 6i)a)ciar9, -l corecteaz+ so'ia sa %a(i)ia. 1u!a "e UE De ce )u $i4au 6+cut #os*od+ria -) 7erma)ia@ 92im*lu. :) *rimul r&)d c+ e 6oarte #reu, a*roa*e im*osi5il dac+ )4ai o c+ru'+ de 5a)i. !*oi, -) Rom&)ia e$ti mult mai li5er, )u4'i c3eam+ (eci)ii *oli'ia $i *om*ierii dac+ te4 a*uci seara s+ 6aci u) #r+tar -) curte, cu *riete)ii. Dar -) *rimul r&)d am (rut s+ 6u#im de UE, care (i)e cu tot
2

6elul de restri$ti *e ca*ul omului, e de4a dre*tul male6ic+. Dar )u )e #&)deam c+ o s+ )e a<u)#+ di) urm+ a$a de re*ede $i -) Rom&)iaA9, e8*lic+ 0ill1. 9:) 200>, *e 1 ia)uarie, c&)d toat+ lumea di) Rom&)ia )u (or5ea dec&t des*re c&t de 5i)e o s+ )e mear#+ -) UE, eu $i so'ia eram 6oarte tri$ti, am *l&)s de *arc+ )e murise mama. u )e4am 5ucurat deloc c+ Rom&)ia i)trase -) UE, *e)tru c+ $tiam ce )e a$tea*t+. De 6a*t, )u )oi am aderat la UE, ei )e4au -)#3i'it, e 6als s+ zici aderarea Rom&)iei la UE, corect e -)#3i'irea Rom&)iei de c+tre UE, cucerirea Rom&)iei de c+tre UE. !cum $i4au dat seama $i rom&)ii c+ s4au 5ucurat de#ea5a atu)ci, c+ au 6ost )i$te *ro$ti c&)d au *rimit a$a, cu 5ra'ele desc3ise, tot ce )e4a adus UE asta9, s*u)e 5+r5atul. Du*+ care co)c3ide, *e acela$i to): 9De ce crede'i c+ )u i)tr+ -) UE El(e'ia sau or(e#ia, (4a'i -)tre5at (reodat+@ B+ s*u) eu: *e)tru c+ $i el(e'ie)ii, $i )or(e#ie)ii (or s+ 6ie ei st+*&)i -) 'ara lor, )u s+ le s*u)+ al'ii ce au (oie s+ 6ac+ $i ce )u $i cum s+ tr+iasc+ la ei acas+A9 "Eco)o!ic "e )a A )a 2" %a )umai u) a) de la -)toarcerea -) Rom&)ia, #os*od+ria so'ilor 2c3uster *rimea $i certi6icarea 9eco9, su5 de)umirea 9Bio Mo$)a9, de(e)it+ re*ede u) (erita5il 5ra)d -) lumea *roduc+torilor $i co)sumatorilor de *roduse ecolo#ice. 9Cotul ecolo#ic, de la ! la D, 6+r+ )ici u) 6el de -)#r+$+mi)te sau su5sta)'e c3imice. C3iar $i *e)tru a*+ a(em u) sistem s*ecial de 6iltrare $i *uri6icare, cu u) amestec de 5acterii aero5e $i a)aero5e, o te3)olo#ie #erma)+ tot mai r+s*&)dit+ -) Euro*a, *e care o 6olosim $i la #r+5irea tra)s6orm+rii #u)oiului de #ra<d -) -)#r+$+m&)t9, s*u)e 0ill1.

!*oi, -)cet, -)cet, #os*od+ria s4a m+rit, iar *roduc'ia s4a di(ersi6icat: acum au 20 de 3ectare de tere): *e a*roa*e <um+tate de 3ectar culti(+ toate le#umele )ecesare co)sumului *ro*riu, *e o alt+ <um+tate de 3ectar este *la)ta'ia de tra)da6iri, iar alte c&te(a 3ectare su)t culti(ate cu *orum5, #r&u, carto6i $i *la)te 6ura<ere *e)tru a)imale 4 ci)ci (aci de la*te, care dau -) medie cam 4/00 de litri de la*te *e a), $ase <u)i)ci, u) t+ura$, doi cai $i doi *orci. Restul e *+$u)e, *e care se mai a6l+ $i c&te(a zeci de )uci, meri $i *ru)i. Coate aceste resurse asi#ur+ cam ;0E di) )ecesarul de co)sum alime)tar Fla*te, $i *roduse lactate, le#ume, 6ructe, car)e, 6+i)+, m+lai etc.G )u doar al 6amiliei 2c3uster 4 care are -)c+ trei mem5ri4 ci $i al celor a*roa*e o mie de (olu)tari 00OO", *ractica)'i $i turi$ti *e care -i au oas*e'i -) 6iecare a), di) a*rilie *&)+ -) octom5rie.

!sta 6+r+ a mai *u)e la socoteal+ cele c&te(a sute de clie)'i 6ideli ai *roduselor marca 9Bio Mo$)a9 4 dulcea'a de tra)da6iri, dulcea'a de la*te $i a*roa*e 20 de sortime)te de *roduse lactate, de la iaurt, sm&)t&)+ $i urd+ *roas*ete *&)+ la 5r&)zeturi maturate, cu *la)te aromate sau 6+r+, du*+ #ust. Re'etele su)t 9tradi'io)ale toate, cum am -)(+'at de la 5u)ici9, at&t *e)tru 5r&)zeturi, c&t $i *e)tru dulcea'a de tra)da6iri, si)#ura )outate 6ii)d dulcea'a de la*te, *re*arat+ du*+ o re'et+ 9de la mama ei di) !r#e)ti)a9 *rimit+ a)ul trecut de %a(i)ia 2c3uster de la o (olu)tar+ di) "ra)'a. Acti3ism eco. Casa cu ..%%% "e oas(e4i anua) Pe l&)#+ mu)ca zil)ic+ di) #os*od+rie 4 -)ce*ut+ dimi)ea'a la ora / $i termi)at+ a*roa*e de miezul )o*'ii 4 so'ii 2c3uster -$i #+sesc (reme si *e)tru 9slu<5a9 de acti(i$ti eco, -) calitate de mem5ri sau cola5oratori ai mai multor or#a)iza'ii de *ro6il di) 'ar+ $i str+i)+tate. Cea care i4a 6+cut cu)oscu'i *e *la) i)ter)a'io)al este 00OO" 4 0orld 0ide O**ortu)ities o) Or#a)ic "arms, o re'ea mo)dial+ de (olu)tari -) 6ermele ecolo#ice, cu 6iliale -) a*roa*e o sut+ de '+ri de *e toate co)ti)e)tele. :)6ii)'at+ a)ul trecut de 0ill1 $i %a(i)ia 44 du*+ ce ace$tia
4

acti(aser+, di) 2004, ca mem5ri ai 00OO" !ustria 4 6iliala di) Rom&)ia )um+r+ la ora actual+ a*roa*e H0 de #os*od+rii certi6icate eco di) -)trea#a 'ar+.

:) 6iecare a), di) *rim+(ar+ *&)+4) toam)+, 6amilia 2c3uster *rime$te cel *u'i) H44 (olu)tari 4 5a de multe ori c3iar $i /4I 4 (e)i'i *e)tru sta#ii de sc3im5 de e8*erie)'+ sau de -)(+'are, ce dureaz+ -)tre I s+*t+m&)i $i H lu)i. 9%e o6erim cas+ $i mas+ #ratis, iar -) sc3im5 ei lucreaz+ al+turi de )oi la toate mu)cile di) #os*od+rie, +sta e sistemul. De(i) re*ede ade(+ra'i mem5ri ai 6amiliei. !cum a(em u) e)#lez, Com, care e de<a 6ermier, $i doi ti)eri 6ra)cezi, %aurie $i Bretra)d, care (or s+ se 6ac+ '+ra)i. Com se mi)u)eaz+ tot tim*ul cum de )oi *utem tr+i 5i)e doar cu ci)ci (aci de la*te, -) tim* ce 6amilia lui di) !)#lia, care are o 6erm+ de 220 de (aci, a5ia dac+4$i *oate duce zilele9. !l+turi de (olu)tari, so'ii 2c3uster mai #+zduiesc $i 3r+)esc adesea, tot #ratis, $i *ractica)'i 4 ele(i sau stude)'i de la c&te(a licee a#ricole $i 6acult+'i de a#ricultur+ di) "ra)'a $i 7erma)ia, cu care au -)'ele#eri de cola5orare. Iar ca 9ta5loul9 s+ 6ie com*let, de cel *u'i) trei ori *e s+*t+m&)+ le mai trec *ra#ul $i turi$ti 4 -)scri$i di) (reme *e)tru u) *r&)z ori o ci)+ cu 5ucate cum doar %a(i)ia $tie s+ *re*are, toate doar di) *rodusele 5io ale #os*od+riei 4 ceea ce urc+ la a*roa*e o mie )um+rul oas*e'ilor de *este a) ai 9Bio Mo$)a9.

Pe l&)#+ calitatea de 900OO"er9 $i cea de 9co)sulta)t acreditat9 -) dome)iul a#riculturii 5io, 0ill1 2c3uster este $i u)ul di)tre cei mai acti(i mem5ri di) Rom&)ia ai or#a)iza'iei Bia Cam*esi)a, 9u) 6el de si)dicat mo)dial al micii a#riculturi '+r+)e$ti9, 6ii)d totodat+ $i si)#urul rom&) mem5ru al Comitetului *e)tru 2i#ura)'a !lime)telor di) cadrul "!O, 9ca re*reze)ta)t al societ+'ii ci(ile di) Euro*a de Est9. "Nu 5anii sunt ce) mai im(ortant )ucru n 3ia4+6" %a 96irma9 *e care o au, mul'i *riete)i $i cu)oscu'i -i -m5oldesc mereu s+4$i m+reasc+ $i s+4$i tra)s6orme 9Bio Mo$)a9 -)tr4o a6acere de *rodus 5a)i, c&t mai mul'i 5a)i. 92i#ur, )u )e4ar strica s+ c&$ti#+m ce(a mai mult, a(em de *l+tit tot 6elul de d+ri, iar co*iii cresc $i ei, tre5uie s+ 6acem 6a'+ la ceri)'e tot mai multe. Dar dac+ )e4 am m+ri #os*od+ria ca s4o e8*loat+m doar *e)tru 5a)i, si#ur am *ierde mult la calitate, -) *rimul r&)d, $i )4am mai 6i )oi. !$a c+ )u )e i)tereseaz+, su)tem mul'umi'i cu traiul *e care -l a(em, )u 5a)ii su)t cel mai im*orta)t lucru -) (ia'+. Im*orta)t e c+ su)tem s+)+to$i, $i )oi, $i co*iii, c+ )e sim'im li5eri $i c+ tr+im a$a cum )e dorim la )oi acas+, -m*reu)+ cu to'i cei care )e trec *ra#ulA9

S-ar putea să vă placă și